K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA SZEPTEMBER - OKTÓBER ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR A hazug embernek akkor sem szoktunk hinni, ha igazat mond." (Cicero) A következő szám megjelenésének napja: október 30. Lapzárta: október 24. Megemlékezés Illés József református lelkipásztorról Írásunk a 4. oldalon Gyémántlakodalom Írásunk a 6. oldalon FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Vasútról a vasútért Írásunk a 10. oldalon Autómentes Nap Fényképes összefoglalónk a 13. oldalon Baranyai Gábor ismét "Világjátékok" győztes Írásunk a 7. oldalon

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG Kisbér Város Képviselő-testülete augusztus 17-ei rendkívüli ülésének kivonata Kisbér Város Képviselőtestülete a évi költségvetési rendelet módosításáról döntött, mivel a rendelet módosítása szükségessé vált mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában, mert beépítésre kerültek a központi pótelőirányzatok és a évi pénzmaradványok. A költségvetés kiadási főösszege ezer Ft-ra módosult. A Képviselő-testület a korábbi testületi határozatokhoz kapcsolódóan a végrehajtás érdekében az alábbi testületi határozatot hozta: Az önálló gazdálkodás megszűntetése révén az Őszi Napfény Idősek Otthona gazdasági irodájának létszámát 3 fővel csökkenti. A Városigazgatóság létszámát 5 fővel csökkenti (4 fő adminisztráció és 1 fő technikai dolgozó). Bánki Donát Szakképző Iskola létszámát 1 fővel csökkenti (gazdasági iroda). A Polgármesteri Hivatal létszámát 3 fővel növeli, ezzel párhuzamosan kialakul egy intézménygazdálkodási iroda. A Táncsics Mihály Gimnázium pedagógus álláshelyeinek számát dec. 01-től 1 fővel csökkenti. A Testület hozzájárult a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 9. számú módosításához. (alapfokú oktatási intézmények, mikrotársulások feladatainak befogadása). Kisbér Város Képviselőtestülete kezdeményezi a kisbéri 065/6 hrsz-ú 2648 m2 alapterületű, út megnevezésű ingatlan, valamint kezdeményezi a kisbéri 065/2 hrsz-ú 2781 m2 alapterületű gyep (legelő) megnevezésű ingatlan, és a kisbéri 065/4 hrsz-ú m2 alapterületű gyep (legelő) megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A z ingatlant Kisbér Város Önkormányzata az évi LXV tv. (Ötv.) 8.. (1) és (2) bekezdése alapján egészségügyi, szociális tevékenység ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és rehabilitáció, drogprevenció, gazdaság- és településfejlesztés céljára kívánja hasznosítani. A Képviselők elfogadták a FE-K Kft. Perczel Mór utca kátyúzására, valamint padkázására Ft + ÁFA összegben adott ajánlatát, valamint engedélyezték, hogy a FE-KI Kft december 31. napjáig használja a volt betonkeverő telep területét. A területre vonatkozó július 01. napjától hatályos bérleti szerződést felek módosítják aszerint, hogy a bérleti jogviszony december 31. napjáig tart. Kisbér Város Képviselőtestülete támogatta a Közép-Dunántúli Operatív Program keretére pályázat benyújtását a belterületi utak fejlesztésére. A fejlesztés címe: A kisbéri Fehérvári utca felújítása. A fejlesztés összköltsége: ,- Ft, melyből az igényelt támogatás: ,- Ft, saját forrás: ,- Ft. A Képviselők felhatalmazták Kisbér Város Polgármesterét, hogy csatlakozási nyilatkozatot nyújtson be a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Kisbér Város Képviselőtestülete elfogadta dr. Dobos és Társa Bt előszerződés kötési kérelmét a II. sz. fogászati körzet fogorvosi alapellátási feladataira. A Képviselő-testület a Nagyigmándi Kft. által igényelteknek megfelelően biztosítja a csatlakozást az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornahálózathoz. Kisbér Város Képviselő-testülete kiköti, hogy amenynyiben a megállapodásban szereplő vízmennyiségnél nagyobb mennyiségre van szüksége a Kftnek, akkor újabb engedélyt kell kérnie a képviselő-testülettől. Kisbér Város Képviselőtestülete elfogadta a Haszonkölcsön szerződésben foglaltakat azzal, hogy a Hangfestő Oktató és Szolgáltató Közhasznú Társaság (a Zeneiskola. Szerk.) a közüzemi díjakat köteles megtéríteni, amelynek módjáról külön megállapodás rendelkezik. Több napirendi pont nem lévén dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést berekesztette. Malomsoki László szeptember-október S a j t ó k ö z l e m é n y Kisbér Város Önkormányzata a közüzemi díjak fizetésével kapcsolatban az elmúlt napokban tapasztalható sajtóérdeklődés alapján örömmel állapította meg, hogy az önkormányzatok feladatellátásának a központi költségvetés részéről történő tartós és nagymértékű alulfinanszírozása, és a közüzemi díjak nagymértékű megnövekedése miatt keletkezett önkormányzati fizetési nehézségek felkeltették a tömegtájékoztatás résztvevőinek figyelmét. A Kisbér Város Önkormányzata közüzemi díjtartozásaival kapcsolatos, kiszivárogtatásokra hivatkozó sajtóértesülésekben foglaltakkal ellentétben az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az általunk igénybevett gázszolgáltatással, és a gázszolgáltatással kapcsolatban keletkezett számlák kiegyenlítésével kapcsolatosan semminemű tájékoztatást egyetlen sajtóorgánumnak sem adott. Kisbér Város Önkormányzata elismeri, hogy az elmúlt években jelentős mértékben megnövekedett közüzemi díjak megfizetése - így a gázdíj megfizetése is - Magyarország polgárainak ezreihez-százezreihez hasonlóan rá is jelentős, és nehezen viselhető többletterheket ró. A sajtó részéről érkezett megkeresésekre reagálva az önkormányzat Kisbér város lakosságának megnyugtatására jelen sajtóközlemény útján örömmel közli a nyilvánossággal, hogy Kisbér Város Önkormányzatának lejárt határidejű, kiegyenlítetlen közüzemi díjtartozása nincs, a fűtési szezonra való felkészülés folyik, a fűtést a fűtési szezon jogszabályban meghatározott kezdőnapjától az önkormányzat valamennyi intézményében zavartalanul biztosítani fogja. Kisbér Város Önkormányzatának képviseletében: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér, október 2.

3 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 3 Megkezdődött a nevelési év a Gyöngyszem A nyári karbantartás és felújítás kicsit elhúzódott. Több éve vártunk már arra, hogy a mai kornak megfelelő körülményeket biztosítsunk óvodásainknak. Nagy örömünkre, két vizesblokk felújítására került sor. Várhatóan szeptember 17-től vehetik birtokukba az új mosdókat a gyerekek. Az önkormányzat, a beruházásnak egy részét pályázati pénzből finanszírozta. Köszönöm a Szülök megértését és türelmét, amit a kezdeti nehézségek okoztak. Szeptember 10-én megtartott Szülői értekezletet után, megkezdődött az új gyerekek fogadása. Folyamatosan érkeznek, akik a harmadik életévüket betöltötték. A z Óvoda beírt létszáma 211 fő. A PETŐFI as Óvodában A csoportlétszámok alakulása: l-es csoport. 33 fő. 2-es csoport 32 fő 3-as csoport 33 fő 4-es csoport 33 fő 5-ös csoport 27 fő 6-os csoport 33 fő Hánta 20 fő Szeptemberben megkezdődik a nagycsoportosok diszlexia felmérése. Az eredmények alapján irányítjuk a gyerekeket fejlesztő pedagógushoz, logopédushoz, pszichológushoz. Gyógy-testnevelésre 16-an, az óvoda orvosa dr. Csont Anna javaslatára járnak. Nagy öröm számunkra, hogy a fejlesztések helyben az óvodában történnek. Szeptember hónap programjai: papírhulladék gyűjtés. 22-én autómentes napon vesznek részt az óvodások 27-én Családi klub A gyerekek élményszerző kirándulásokon, sétákon vesznek részt. Egyik séta alkalmával csodálkozással vették észre, hogy a parkban a gesztenyefák újból virágba borultak. Már a természet sem tudja mi a dolga ősszel!!!!! Csőréné Ladányi Edit óvodavezető ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA A közhasznú szervezet kuratóriuma tisztelettel és köszönettel tájékoztatja azokat a kedves szülőket és támogatókat, akik 2006-ban is segítették az alapítvány működését, adójuk 1 %-ának felajánlásával. Számlánkra átutalt összeg októberében ,- Ft, melyből eddig az alábbi támogatásokat nyújtottuk: Nevezési díj versenyekre 8.200,- Ft Szociális segély rászoruló tanulóknak ,- Ft Hozzájárulás erdei táborozásokhoz ,- Ft Év végi jutalomkönyvekre ,- Ft Dologi kiadás 3.500,- Ft Szeptember hónapban színházbérletekre szándékozunk költeni kb ,- forintot a győri Nemzeti Színházba, illetve a kisbéri Wass Albert Művelődési Központba. A fennmaradó összeget is az Alapító okiratban foglaltak szerint az oktató-nevelő munka támogatására, a szabadidő tartalmas eltöltésére fordítjuk. Minden kedves szülőnek köszönjük felajánlást. Kérjük Önöket, a jövőben is támogassanak bennünket, hogy segíthessünk az arra érdemes rászoruló tanulóknak. Köszönettel: Kuratórium A Gyöngyszem Óvodában működő Családi Klub as nevelési évének programja: Tervezett időpontok /esetenként változhat/ szeptember 27. /csütörtök óráig/ - Barkácsolás különféle terményekből (gesztenye, dió, makk, burgonya, sárgarépa, őszi levél stb.) Október 25. /csütörtök óráig/ - Márton napi lámpások készítése, meghívás a hagyományos Márton-napi felvonulásra. November 12. /hétfő tól/ - Márton napi legenda - mesejáték az óvónők előadásában. - Lámpás felvonulás: óvoda-lovarda-óvoda. November 29. /csütörtök óráig/ - Adventi készülődés: Adventi koszorú készítés, mézeskalács Sütés, díszítés. December 6. /csütörtök óráig/ - Mikulás ünnepség, bábelőadás az óvodai báb munkaközösség előadásában január 31. /csütörtök óráig/ - Farsangi készülődés, kalap, szemüveg készítése, farsangi sütemények ötletbörzéje. Február 28. /csütörtök óráig/ - Mintázás közösen készített só-liszt gyurmából. Március 20. /csütörtök óráig/ - Húsvéti ötletek, technikák, tojásfestés hagymahéjjal. Április 24. /csütörtök óráig/ - Szent György napi program: Mesejáték az óvónők előadásában Vásár /a csoportok által készített termékeken kívül perecet, Gyöngyszem óvodás pólót lehet vásárolni/ Május 30. /péntek óráig/ - A Gyöngyszem Óvoda 100 éves évfordulójának ünnepe. Pásztiné Ács Edit óvónő klubvezető P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kisbér Város Önkormányzata a 2007/2008-as tanévben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjjal a települési önkormányzatok a területükön lakó, felsőoktatásban részt vevő fiatalokat részesíthetik pénzbeli támogatásban. "A" típusú ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik: az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek szociálisan hátrányos helyzetűek a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott és teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat folytatnak: I. felsőfokú szakképzés 2. felsőfokú alapképzés 3. mesterképzés 4. egységes, osztatlan képzés. "B" típusú ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik: az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek szociálisan hátrányos helyzetűek. felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A teljes pályázati anyag letölthető a című weboldalról, a részletes tájékoztatót is ezen a honlapon olvashatják. A pályázatok beadásának határideje: október 31. A pályázatokat ajánlott küldeményként, vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni: Kisbér Város Polgármesteri Hivatala 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. A borítékra kérjük írják rá azt is, hogy "BURSA 2008". Kérdéseiket észrevételeiket a Polgármesteri Hivatal az ös telefonszámon, illetve a címen várja.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október B e c s e n g e t t e k 470 tanulót hívott az iskola csengője a as tanévre. 23 csoportban folyik az nevelő-oktató munka. 3 napközis csoportot indítottunk magas létszámokkal. Az első évfolyamon 44 tanuló jár két osztályba. A nevelő-oktató munkánkat a NAT (Nemzeti Alaptanterv) és a kerettanterv pedagógiai programja alapján végezzük. Kiemelt feladataink e tanévre a kompetencia alapú tudás fejlesztése, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség biztosítása. Nevelési feladatok között a prevenció (megelőzés) - az alkohol, drog, dohányzás -, az egészséges életmód, a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése kiemelten szerepel. A nevelő-oktató munkát 37 pedagógus végzi. A matematika, fizika tantárgy oktatását egy új tanárnő, Klupács Éva látja el a hetedik és a nyolcadik osztályban. Az alsó évfolyamon 1-3 osztályig a német nyelv oktatását Bencsik Rita végzi. R e f o r m á t u s o k hírei Megemlékezés Illés József kisbéri református lelkipásztorról Illés József november 19-én született Almásfüzitőn. A református teológiát Pápán végezte el. Az első szolgálati helye Perőcsényben volt. Innen a szokolyai gyülekezetbe került tól Tápon lett lelkész, itt szolgált 1957-ig, amikor is Kisbér- Vérteskethely-Bakonysárkány gyülekezeteiben végezte lelkészi teendőit egészen 1977 augusztus 5-i haláláig. Súlyos betegen utolsó vasárnap is megtartotta az istentiszteletet. Erős hite tartotta még életben. Temetése augusztus 13-án volt. A temetési szertartást Janovszky István, Tatabánya-Óváros-i lelkész végezte október 26-én kötött házasságot a kisbéri Nyers Erzsébet tanárnővel. Kurucz Gyula lelkész eskette őket. Isten két gyermekkel áldotta meg őket, Beáta lányukkal és József fiukkal. Illés József első kisbéri keresztelési szolgálata október 20-án volt, amikor Malomsoki Józsefet keresztelte meg. Első esketési szolgálata január 4-én volt, amikor Nagy Istvánt és Horváth Erzsébetet eskette. Első temetése szeptember 25-én volt. Tar Mária temetésén hirdette a vigasztalás igéit. Illés József ig szolgált Kisbéren, húsz esztendőt ben van a kisbéri szolgálat kezdésének 50-ik, halálának 30-ik évfordulója. Augusztus első vasárnapján emlékezett meg a gyülekezet Nt. Illés József lelkészről. Benczik Szimonetta Reményik Sándortól "Az én lelkipásztorom" c. verset szavalta el a templomban. Vajs Tibor lelkész Szülőknek tervez az általános iskola a Szülők Akadémiája keretén belül kél előadást. Az ősszel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban, tavasszal pedig a Bűnmegelőzés ifjú korban címmel láthatunk-hallhatunk előadást. *** Papírgyűjtés szervez a Petőfi Sándor Általános Iskola október Minden diáknak sok sikert, és a szülőknek türelmet és kitartást 9-én kedden óra között. Gyűjtőhely lesz az udvarra kihelyezett konténer. Kérünk mindenkit, a papírokat összekötve kíván az iskola vezetősége. Vida Gyuláné igazgató hozza! Köszönjük! E v a n g é l i k u s H í r e k Istentisztelet Kisbéren október 7-én 10 órakor október 21-én 14 órakor Istentisztelet Hántán október 14-én 10 órakor október 21-én 10 órakor október 28-án 10 órakor Szeretettel várjuk! Hitoktatás! Amennyiben valaki még eddig nem vett részt hitoktatásban, de szeretne járni, kérem jelezze ezt az osztályfőnökénél, vagy a lelkészi hivatal telefonszámán (20/ , 34/ ). Evangélikus Sporttábor 2007 A másfél évtizedes múltra viszszatekintő Sporttáborunk, idén augusztus között került megrendezésre. Az esztendők óta visszajárókon túl, bőven voltak új arcok is, akik reméljük, ezután válnak állandó résztvevővé. Táborunkban megtalálhatóak a szabadtéri és a teremben játszható csapat- és egyéni sportok egyaránt, különös módon odafigyelve a természettudatos és egészséges életre. A csoportokra osztott táborozók így összemérhették erejüket kosárlabdában, fociban, röplabdában, intercross-ban valamint terem-hokiban. Párosban ping-pong, tollaslabda és strandröplabda, az egyéniben pedig darts, ping-pong, rövidés hosszútávfutás, szkander, csocsó, sakkverseny került megrendezésre. A tábor keresztyén jellegét a reggeli és esti áhítatok, valamint az esti beszélgetések, közös éneklések adták meg, ahol a tisztaság volt a fő téma. A Tisztaság, mint világi és mint Krisztusi fogalom. Jó szórakozást nyújtottak az éjszakába nyúló szabadtűzön való sütések és a közösségi játékok is. A tábor megrendezését segítette egy Egyházi és egy Kistérségi nyertes pályázat is, ami nagy segítség volt a tábordíj ésszerű keretek között tartásában. Reményeink szerint a következő esztendőben ugyanígy augusztus elején újra találkozunk, és rászánunk egy hetet a testilelki egészség megőrzésére. Vancsai József

5 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 5 Tanévkezdés a Bánki Szakképző Mint ahogy az ország összes oktatási intézményében, úgy a Bánki Donnát Szakképző Iskolában is megszólalt a tanévkezdést jelző csengő szeptember 3- án reggel 8 órakor. Az idei tanévben 340 tanuló kezdte meg intézményünkben tanulmányait. A hétfői tanévnyitó után közel harminc diákkal több vonult az osztálytermekbe, mint amennyi a péntekig jelentkezettek száma volt. Ennek volt köszönhető az a pillanatnyi szervezési nehézség, amit a hét végére sikerült megoldanunk. Öt évfolyamon, négy szakmacsoportban, hat szakmában, 12 osztállyal indult el a tanév. Az idén nyugdíjba vonult kollégák helyét újak veszik át, Mór Antal a gépész szakmacsoport, Pulai János az asztalos szakma ismereteit fogja átadni a tanulóknak. Az új képzési programoknak megfelelően, ebben a tanévben először az iskolánk történetében ennek a tanévnek a végén 12 és 13 évfolyamos tanulók is vonulnak majd a ballagó diákok között. Ez évben kezdődik a megújult Országos Képzési Jegyzék alapján a modul rendszerű szakképzés is, amely a gépész szakmacsoport 3 szakmáját, a Donát Iskolában géplakatos, a fémforgácsoló és a szerszámkészítő szakmákat érinti. A képzés modul jellege miatt az órarend összeállítása és a képzés menetének megszervezése komoly előkészítő és szervezőmunkát igényelt és igényel. A modul jellegű képzés lényege, hogy a tanulmányok alatt teljesített tananyagmodulokból csak egyszer kell vizsgát tenni, ha valaki másik szakképesítést szeretne szerezni, s a szakmai modulok között van közös, csak a különböző modulokból kell vizsgát tenni. Iskolánkban folyik a Szakiskolai Fejlesztési Program II., melynek segítségével a diákjainkat már interaktív táblák is segítik az ismereteik elsajátításában, kialakítás alatt áll továbbá egy multifunkcionális tanterem, melyben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök nyújtotta lehetőségeket ötvözzük a vezeték nélküli internet hálózat adta lehetőségekkel. Így egy olyan tantermet sikerül kialakí- tanunk, amely minden tekintetben megfelel a kor követelményeinek. Céljaink között szerepel a naprakész szakmai ismeretek átadása mellett az iskolai "Mi-tudat" kialakítása, mely segítséget nyújthat az aktív, kreatív, tevékeny iskolai közösségek létrejöttéhez. Fontos célunk az is, hogy ünnepeinket méltóképpen megünnepeljük, és ezúton erősítsük nemzeti hovatartozásunkat, magyarság érzetünket. Feladatunk továbbá a jól funkcionáló kapcsolatrendszer m ű ködtetése a partnereink megelégedésére, melynek eredményeként minden végzős tanulónk a szakmájának megfelelő munkahelyet találhat. Milus Lajos igazgató Tanévkezdés a Szép eredményekkel zárva a es tanévet, újabb felújítások után kezdődött az új iskolaév a gimnáziumban. Minden végzős diák sikeres érettségi vizsgát tett. A 12.a osztály 3,72, a 12.b osztály 3,55-es érettségi átlagot teljesített. Az iskola tanulmányi átlaga az előző évekhez viszonyítva javult 3,69-re, a kitűnők és a nyelvvizsgával rendelkezők száma jelentősen nőtt. Örömünkre és megelégedésünkre szolgált, hogy szinte minden továbbtanulni szándékozó tanítványunk felvételt nyert az általa választott felsőoktatási intézménybe. Így pl. az Orvostudományi, Közgazdasági, a győri Széchenyi, a pécsi Janus Pannonius, a Pázmány Péter Egyetemekre és még folytathatnám a sort. A szűkös anyagi keretek ellenére folytatódtak iskolánkban a felújítási munkák, melyhez az anyagi fedezetet a jótékonysági gála bevételéből, a hulladékgyűjtésből és szponzorok támogatásából tudtuk biztosítani. Egy tanterem és a tanári szoba felújítására került sor, valamint újabb cipőszekrényeket készíttetettünk. Szeptember 3-án megkezdődött az új tanév. Jelentős létszámnövekedést tudhatunk magunk mögött. 289-ről 327 főre emelkedett a tanulói létszám. Három új osztály kezdte meg tanulmányait ebben az évben. Indult egy hatosztályos, egy nyelvi előképzős ötéves és egy hagyományos négyéves képzé Villámriport: Tanévkezdésről kérdeztem Dömötör Alekszandrát Jó a suli. Jó együtt minden nap a barátokkal, a közös délutánokon, a sport szakkörökön. Kézirejárok,öten járunk az osztályból. Az új tanárok is jók, megkönnyítik a munkánkat, mi meg nehezítjük az övékét. Túri Józsefné az edző a legjobb. Táncsicsban sű gimnáziumi osztály. Az új gólyák nem ismeretlenül lettek ifjú "Táncsicsosok", hiszen szinte valamennyien részt vettek a Koppánymonostoron megrendezett gólyatáborban. Tovább fiatalodott tantestületünk négy új pedagógus munkába állásával. Beindultak a délutáni foglalkozások, szakkörök Különböző sport, musical, sakk és művészeti foglalkozásokon vehetnek részt tanítványaink. Hagyományossá vált, hogy szeptemberben hulladékgyűjtő napot tartunk. Az ebből befolyt összeg évek óta az iskola felújítását szolgálta illetve különféle eszközöket vásároltunk a diákok számára a délutáni szabadidő jobb eltöltése érdekében. Az első napok beilleszkedése után kezdetét vette a komoly tanulmányi munka. A versenyekről, eredményeinkről, a diákélet fontosabb eseményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az újságban. Fáné Fekete Mária tanárnő

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október G y é m á n t l a k o d a l o m... az asszony a ház lelke... Bihari Béla, és felesége, Bihari Béláné, született Wenczlik Ilona 60 éve házasodtak össze. Ez alkalomból kerestem meg a nyugdíjas házaspárt otthonukban. A száz éves Széchenyi utcai házukban egy kedves idős hölgy, és egy tisztes úr fogadott. Ilike néni 81, és Béla bácsi 89 éves. A gyémántlakodalom megünnepléséről, és életükről kérdezem őket. - A család egy nagy meglepetéssel készült, amit titokban szerveztek meg. A Bakony Étteremben köszöntöttek minket, ahol 60 szál vörös rózsát kaptunk, - itt látható a szobában a virágkosár - és Zsargó Ferencné anyakönyvezető, Magdika tartott egy megható szertartást. Volt gyűrűhúzás, fogadalomtétel, hitvesi csók, közös gyertyagyújtás. És persze közös imádkozás a katolikus templomban. 11-en voltunk. A fiunk, és családja, valamint a lányunk családja. Sok fénykép és videofelvétel is készült. - idézi fel Ilike néni. - Mesélnének életükről? - Tősgyökeres kisbéri vagyok, itt születtem, ebben a házban. Édesapám csizmadia kisiparos volt. Ketten voltunk testvérek. A polgári iskolát itt végeztem el 1937-től 1941-ig. Utána Pesten 1 éves gyors- és gépírást és irodai munkával kapcsolatos tanfolyamokat végeztem el. Kisbéren kezdtem 1943-ban dolgozni. A front után leigazoltak, dolgozhattam a közigazgatásban, ami akkor nagy dolog volt, főleg a jegyrendszer alatt. - mondja Ilike néni. - Budapesten születtem ben tól Kisbéren lakom egyfolytában. Ide költözött a család, mert az apám részéről rokonság volt itt. A polgári iskolát Móron végeztem. - meséli Béla bácsi. - Akkor járt a háborúban is. - Jártam az orosz fronton, Ukrajnában, a Csallóközben. Fogságba is estem áprilisában meg tudtam szökni. Komáromban szereztem civil ruhát, ami akkor nagyon nehéz volt. A határban jöttem haza, mert az országúton jártak még az oroszok, és féltem, hogy elkapnak. A Dunán pontonhídon jöttem át, egy öreg orosz segítségével. Adtam neki egy csomó dohányt és átengedett. Gyalog szerencsésen hazajöttem, szegény özvegy anyám várt itthon. - idézi fel az emlékeket ismét Bála bácsi. - Mikor és hogyan ismerkedtek meg? - Az elöljáróságon 16 éves voltam, mikor megismertem. 4 évig tartott az ismertség, 1 év jegyesség után házasodtunk össze. Sok-sok virágot kaptam. A mai napig, ha kinyílik az első rózsa, kapok belőle férjemtől. - mondja Ilike néni, miközben férje kezére teszi kezét. - Milyen volt az esküvő? - A férjem tagja volt a Pilbauer László által vezetett dalárdának, és ők sorfalat álltak a templomi esküvőn. Nagyon megható volt augusztus 22-én volt a polgári és 23-án az egyházi esküvő, mert abban az időben így volt. - mondja ismét Ilike néni. - A Rákóczi Ferenc utcában kezdtük közös életünket, majd 30 évig a Bihari mamával és a Wenczlik papával, az öreg szülőkkel együtt éltünk ebben a házban. És persze itt voltak velünk a gyerekeink, Ilike, a lányunk, és Béla, a fiunk. - teszi hozzá Béla bácsi. Beszélgetünk a múltról, amikor Béla bácsi 1936 és 1950 között kézbesítő, majd írnok volt, majd 1952-ig Ászáron községi jegyző, illetve VB titkár től 1976-ig a Megyei tanács VB titkárságán, Tatabányán elnöki titkár, majd a Szervezési és Jogi Osztálynak szervezési csoportvezetője. Munka közben elvégezte a Tanácsakadémiát ban a Munka Érdemérmet, 1966-ban Kiváló dolgozó címet, ban a Munka Érdemérem Ezüst fokozatát, 1975-ben a 25 éves tanácsi munkáért kitüntető jelvényt kapott. 40 év munka után 1976-ban ment nyugdíjba. Béla bácsi elérzékenyülve meséli, hogy Ászáron nagyon nehéz volt, de nagyon szép. Míg ott volt, egy embert sem vittek el az ávósok. Beszélgetünk a múltról, amikor Ilike néni között a Községi Elöljáróságnál a közélelmezési nyilvántartásnál dolgozott és 1983 között a Nagyközségi közös Tanács VB-nél a pénzügyi csoportot vezette ben Kiváló Pénzügyi dolgozó és 1980-ban a Tanács Kiváló dolgozója lett ban ment nyugdíjba. Ilike néni örömmel meséli, hogy a régi dolgozók a hivatalból gyakran megkeresik beszélgetni, a régi kapcsolatok megvannak. - Amikor bejelentkeztem Önökhöz, Mónika, az unoka mondta, hogy orvoshoz mennek. - 3 éve két teljes hónapot voltam Móron kórházban, kétszer operáltak. Elég jól vagyok, vigyázok magamra. Igyekszem aktív lenni, dolgozgatok itthon. Beszélgetünk a múltról, az ősök tiszteletéről, az erkölcsi alapokról, a becsületről, a tisztességről, a jelenről, a rend és fegyelem hiányáról. És persze a nyugdíjakról, arról a bizonyos nyugdíjas kosárról. - A nyugdíjunk nem sok, de szépen élünk, mert az asszony a ház lelke. Ezt azt hiszem, hogy sok férfi el kell, hogy ismerje. A család összefogása, az odaadás, a szeretet rajta múlik. - Hadd zárjam azzal hasonlóan, amivel tíz éve zárták a Kisbéri Újságban: Az újság szerkesztősége nevében is kívánjuk Önöknek, hogy jó erőben, egészségben, tíz év múlva együtt ünnepelhessenek. - emel - A SZÉLES Ú T Kft szakemberei jelölték azokat a piros kereszteket a Rákóczi Ferenc utca közepére több helyütt, mert megkezdődött az út felújítása szeptember 18-án. Elsőként az út szélét szedte fel a markoló 35 cm mélyen, mert a csatorna és a gázvezeték lefektetése után az út szélét nem hozták rendbe az akkori kivitelezők. Majd 15 cm kavicságyra 20 cm, un. CKT - gyengébb minőségű beton - került, amire 5 cm aszfaltot tettek. Az út 4,5 méter széles lesz, amelyet, ha az időjárás engedi, október elején befejeztek. A kiviteli munkálatokban 8 fő vesz részt.

7 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 7 Baranyai G á b o r ismét "Világjátékok" győztes Arany- és ezüstérmet hozott haza Bangkokból - Bangkokban, augusztus 25 és szeptember 2 között megrendezett - A súlylökésnél mi történt? - Súlylökésben második let - Milyen volt a verseny, az ország? - Mindenki? - A zöme. Transzplantáltak tem, Tom Hendry győzött. - A megnyitón részt vett a thaiföldi - Milyen volt a magyar kül XVI. Világjátékán ismét világbajnok lettél. 11,8-at dobtam, ami elmarad az itthonitól, mert itthon átlagban hercegnő. Érdekes volt az emberek viselkedése hercegnőjük iránt. döttség? - Jó volt a társaság, összeková- - Diszkoszvetésben győztem, 12,3-at dobtam. Sok szép helyen voltunk. A kicsolódtunk. Jöttek a régiek, és 28,6 métert dobtam. 1 kg-os helyett 1,5 kg-ossal dobtunk. Ezzel Hendry 12,07-tel győzött, pedig már kétszer megvertem az rályi palotában, a nyári palotában, Ayuttaya-n, ami Bangkok persze az újak. 11 sportágban 58-an voltunk. Összesítésben az eredménnyel abszolút győztes amerikait. Hiába edzettem itthon előtt volt a főváros, vagy Pat- 50 ország versenyzői közül délben a nyári nagy forrótaya-n, lettem, mert a fiatalabbaknál és a a tengerparton. Voltunk ötödikek lettünk. 20 aranyat, szuperveteránoknál is nagyobbat ságban, a páratartalomra nem a Kwai folyó hídján, láttuk a 15 ezüstöt, és 17 bronzot szereztünk. dobtam. A senioroknál a csoportomban tudtam felkészülni. A veresé hídnál elesett katonák sírjait. Érdekesség, hogy csak hatan indultunk, de get nem kell megmagyarázni, Kivilágítva láttuk Bangkokot, Angliából 190-en voltak, míg nem volt könnyű, mert a hatalmas de fáj, mert nem tudtam azt amit 13 millióan laknak, és 30 Romániából ketten. melegben 35 Celsius fok fe- megdobni, amit itthon. Az eső km a szélessége. A 7 sávos au - A következő versenyre ké lett, 80 %-os páratartalomban félbeszakította dobásaimat, tópályák folyamatosan tömve szülsz? versenyeztünk. Annyira nedves volt minden, hogy a diszkoszt állandóan törölték. A diszkoszversenyt ekkor tudtam, hogy nem tudok győzni. Kijöttünk a légkondicionált szállodából, azonnal voltak. Voltunk elefánt bemutatón, úszópiacon, ahol csónakokkal, csónakokból vásárol - Ausztráliában lesz, utána Németországban. Oda szeretném kivinni családomat és edzőmet, bemutató jelleggel rendez kiizzadtunk. A fű állandóan nak. Más ország, más kultúra. Németh Vilmost, akiknek a ték, de a következő versenyen már felveszik a versenyszámok közé. tocsogott a párolgástól. A kislabdában húzódás miatt nem is tudtam indulni. Az ételekkel is vigyáznom kellett. Hétfőn mindenki sárgában van, a király tiszteletére. legtöbbet köszönhetek. - Sok sikert hozzá. - Soki - Ki Mit Tud? január 11. ( péntek) JELENTKEZÉSI LAP A Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ a évben Wass Albert születésének 100 évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezi a tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedőt a Regionális Ki Mit Tud? JANUÁR 11. ot. Ki Mit Tud? Felhívás: Ha általános- vagy középiskolába jársz, és úgy gondolod, hogy tehetségedet és szorgalmadat a színpadon is meg szeretnéd mutatni, akkor várjuk jelentkezésedet az alábbi kategóriákban: komolyzene, (szóló, kamara), Név: ének (szóló, csoportos), modern tánc egyéni és kiscsoport, modern tánc nagycsoport, könnyűzene, népzene egyéni, népzene csoport, népdal egyéni, nép- Lakcím: Születési idő: dal csoport, néptánc, társastánc, mazsorett, vers, próza (mese is), egyéni és csoportos, egyéb kategória (paródia, kabaré, báb és bűvész, zsonglőr) A jelentkezési lapokat keresd az iskoládban vagy a Wass Albert Művelődési Központban. Megjegyzés: az egyéni és csoportos produkciók maximum 10 perc hosszúságúak lehetnek. Minden intézményből kategóriánként egy jelentkezést fogadunk el. Jelentkezési lapok leadásának határideje: november 23. Wass Albert Művelődési Központ Kisbér További információ és felvilágosítás a Kisbéri Művelődési Központ emeleti irodájában Somogyi Lászlónénál vagy a 06-34/ telefonon. Telefon: Melyik iskolába jársz jelenleg? Kategória: Felkészítő: Technikai igény: Dátum: Nevező aláírása Felkészítő aláírása HIRDETMÉNY Felhívjuk a tisztelt utasok figyelmét, hogy a 8384 (8674) Bakonycsernye-Csatka-Kisbér- Nagyigmánd-Komárom autóbuszvonalon közlekedő alábbi járatokat az Alba Volán Zrt szeptember 1.-jétől módosítja az alábbiak szerint: A 12:05 órakor Bakonycsernye, Rákóczi u. megállóhelyről induló, Kisbér aut. áll.-ig közlekedő (235 számú) járat szabadnapokon nem indul. A 15:45 órakor Kisbér aut. áll. ról induló, Bakonycsernye, Rákóczi u. megállóhelyig közlekedő (244 számú) járat szabadnapokon nem indul. Kisbér Város Önkormányzata M i a szélsőjobboldal? Elnézésüket kérem a feltett kérdésemmel, de számomra a napjainkban egy jobban elterjedt kifejezés megfoghatatlan, és értelmezhetetlen. Ebben kérem segítségüket? Aki értelmes magyarázatot tud adni a szélsőségesség jelzőre, vagy konkrétan a jobboldaliság, baloldaliság jelzőkre azokat kérném, legyenek az újság hasábjain segítségemre. Sajnos a mai értelmezések nem vezetnek eredményre, mert ha jól értelmezem, akkor szám o m r a is mindenki szélsőséges és természetesen én is az vagyok mások számára. Ez pedig így nem igaz! Kérem segítségüket?! Tisztelettel: Dákai József Az ÁNTSZ és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával "ELÉG! Program" néven országos dohányzás-ellenes kampányprogram indul. Ennek keretében rendezik a következő nyereményjátékot. A nyereményjátékban résztvevő dohányosok vállalják, hogy öt hétig, a Szív Világnapjától (szeptember 26-tól) október 31-ig nem gyújtanak rá. A játékra szeptember 26-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, amely az ÁNTSZ Komáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézetében, a háziorvosi rendelőkben megtalálható, illetve letölthető a honlapról. A fődíj egy Ft értékű kétszemélyes utazás, amely november 15-én a Füstmentes Világnapon kerül kisorsolásra.

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "Aki imádkozik, az már hinni is tud. Aki hisz, az szeret is.

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

Felújítják a holtág fölötti,

Felújítják a holtág fölötti, XX. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2010. július Felújítják a holtág fölötti, úgynevezett Mádi-Kovács-zsilipnél lévõ hidat. A Bogyiszlóra vezetõ út ezért augusztusig le lesz

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G KISBÉR K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2004. DECEMBER-2005. JANUÁR ÁRA: 80.- Ft Tartalomból... Karácsonyi üzenet Testületi ülés Új utak Európába Közmeghallgatás

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013.

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. november Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul októberben forrás: M. A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Kétszer ülésezett

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA XX. évfolyam 7. szám 2013. október Városi Önkormányzat lapja Berhida Város Önkor - mányzat Képviselő-tes - tületének döntése alap - ján a XXI. Berhidai Napokon kitüntetéseket

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban 2. oldal 2014. október Szüreti mulatság Tobrukban 2014. október 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár október havi programja Október 3. 17 óra Helyi tehetségek a Zene Világnapján

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. JANUÁR 29. (871. SZÁM) 4. oldal A NÁNÁSI PORTÉKA IS VERSENYEZ A KAP EURÓPAI DÍJÉRT

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. JANUÁR 29. (871. SZÁM) 4. oldal A NÁNÁSI PORTÉKA IS VERSENYEZ A KAP EURÓPAI DÍJÉRT www.hajdunanas.hu XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. JANUÁR 29. (871. SZÁM) Csillagszóró Újabb hajdúnánási értékek kerül- tek be a hungarikum piramis Újabb elismerés részese

Részletesebben