K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA SZEPTEMBER - OKTÓBER ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR A hazug embernek akkor sem szoktunk hinni, ha igazat mond." (Cicero) A következő szám megjelenésének napja: október 30. Lapzárta: október 24. Megemlékezés Illés József református lelkipásztorról Írásunk a 4. oldalon Gyémántlakodalom Írásunk a 6. oldalon FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Vasútról a vasútért Írásunk a 10. oldalon Autómentes Nap Fényképes összefoglalónk a 13. oldalon Baranyai Gábor ismét "Világjátékok" győztes Írásunk a 7. oldalon

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG Kisbér Város Képviselő-testülete augusztus 17-ei rendkívüli ülésének kivonata Kisbér Város Képviselőtestülete a évi költségvetési rendelet módosításáról döntött, mivel a rendelet módosítása szükségessé vált mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában, mert beépítésre kerültek a központi pótelőirányzatok és a évi pénzmaradványok. A költségvetés kiadási főösszege ezer Ft-ra módosult. A Képviselő-testület a korábbi testületi határozatokhoz kapcsolódóan a végrehajtás érdekében az alábbi testületi határozatot hozta: Az önálló gazdálkodás megszűntetése révén az Őszi Napfény Idősek Otthona gazdasági irodájának létszámát 3 fővel csökkenti. A Városigazgatóság létszámát 5 fővel csökkenti (4 fő adminisztráció és 1 fő technikai dolgozó). Bánki Donát Szakképző Iskola létszámát 1 fővel csökkenti (gazdasági iroda). A Polgármesteri Hivatal létszámát 3 fővel növeli, ezzel párhuzamosan kialakul egy intézménygazdálkodási iroda. A Táncsics Mihály Gimnázium pedagógus álláshelyeinek számát dec. 01-től 1 fővel csökkenti. A Testület hozzájárult a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 9. számú módosításához. (alapfokú oktatási intézmények, mikrotársulások feladatainak befogadása). Kisbér Város Képviselőtestülete kezdeményezi a kisbéri 065/6 hrsz-ú 2648 m2 alapterületű, út megnevezésű ingatlan, valamint kezdeményezi a kisbéri 065/2 hrsz-ú 2781 m2 alapterületű gyep (legelő) megnevezésű ingatlan, és a kisbéri 065/4 hrsz-ú m2 alapterületű gyep (legelő) megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A z ingatlant Kisbér Város Önkormányzata az évi LXV tv. (Ötv.) 8.. (1) és (2) bekezdése alapján egészségügyi, szociális tevékenység ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és rehabilitáció, drogprevenció, gazdaság- és településfejlesztés céljára kívánja hasznosítani. A Képviselők elfogadták a FE-K Kft. Perczel Mór utca kátyúzására, valamint padkázására Ft + ÁFA összegben adott ajánlatát, valamint engedélyezték, hogy a FE-KI Kft december 31. napjáig használja a volt betonkeverő telep területét. A területre vonatkozó július 01. napjától hatályos bérleti szerződést felek módosítják aszerint, hogy a bérleti jogviszony december 31. napjáig tart. Kisbér Város Képviselőtestülete támogatta a Közép-Dunántúli Operatív Program keretére pályázat benyújtását a belterületi utak fejlesztésére. A fejlesztés címe: A kisbéri Fehérvári utca felújítása. A fejlesztés összköltsége: ,- Ft, melyből az igényelt támogatás: ,- Ft, saját forrás: ,- Ft. A Képviselők felhatalmazták Kisbér Város Polgármesterét, hogy csatlakozási nyilatkozatot nyújtson be a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Kisbér Város Képviselőtestülete elfogadta dr. Dobos és Társa Bt előszerződés kötési kérelmét a II. sz. fogászati körzet fogorvosi alapellátási feladataira. A Képviselő-testület a Nagyigmándi Kft. által igényelteknek megfelelően biztosítja a csatlakozást az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és csatornahálózathoz. Kisbér Város Képviselő-testülete kiköti, hogy amenynyiben a megállapodásban szereplő vízmennyiségnél nagyobb mennyiségre van szüksége a Kftnek, akkor újabb engedélyt kell kérnie a képviselő-testülettől. Kisbér Város Képviselőtestülete elfogadta a Haszonkölcsön szerződésben foglaltakat azzal, hogy a Hangfestő Oktató és Szolgáltató Közhasznú Társaság (a Zeneiskola. Szerk.) a közüzemi díjakat köteles megtéríteni, amelynek módjáról külön megállapodás rendelkezik. Több napirendi pont nem lévén dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést berekesztette. Malomsoki László szeptember-október S a j t ó k ö z l e m é n y Kisbér Város Önkormányzata a közüzemi díjak fizetésével kapcsolatban az elmúlt napokban tapasztalható sajtóérdeklődés alapján örömmel állapította meg, hogy az önkormányzatok feladatellátásának a központi költségvetés részéről történő tartós és nagymértékű alulfinanszírozása, és a közüzemi díjak nagymértékű megnövekedése miatt keletkezett önkormányzati fizetési nehézségek felkeltették a tömegtájékoztatás résztvevőinek figyelmét. A Kisbér Város Önkormányzata közüzemi díjtartozásaival kapcsolatos, kiszivárogtatásokra hivatkozó sajtóértesülésekben foglaltakkal ellentétben az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az általunk igénybevett gázszolgáltatással, és a gázszolgáltatással kapcsolatban keletkezett számlák kiegyenlítésével kapcsolatosan semminemű tájékoztatást egyetlen sajtóorgánumnak sem adott. Kisbér Város Önkormányzata elismeri, hogy az elmúlt években jelentős mértékben megnövekedett közüzemi díjak megfizetése - így a gázdíj megfizetése is - Magyarország polgárainak ezreihez-százezreihez hasonlóan rá is jelentős, és nehezen viselhető többletterheket ró. A sajtó részéről érkezett megkeresésekre reagálva az önkormányzat Kisbér város lakosságának megnyugtatására jelen sajtóközlemény útján örömmel közli a nyilvánossággal, hogy Kisbér Város Önkormányzatának lejárt határidejű, kiegyenlítetlen közüzemi díjtartozása nincs, a fűtési szezonra való felkészülés folyik, a fűtést a fűtési szezon jogszabályban meghatározott kezdőnapjától az önkormányzat valamennyi intézményében zavartalanul biztosítani fogja. Kisbér Város Önkormányzatának képviseletében: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér, október 2.

3 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 3 Megkezdődött a nevelési év a Gyöngyszem A nyári karbantartás és felújítás kicsit elhúzódott. Több éve vártunk már arra, hogy a mai kornak megfelelő körülményeket biztosítsunk óvodásainknak. Nagy örömünkre, két vizesblokk felújítására került sor. Várhatóan szeptember 17-től vehetik birtokukba az új mosdókat a gyerekek. Az önkormányzat, a beruházásnak egy részét pályázati pénzből finanszírozta. Köszönöm a Szülök megértését és türelmét, amit a kezdeti nehézségek okoztak. Szeptember 10-én megtartott Szülői értekezletet után, megkezdődött az új gyerekek fogadása. Folyamatosan érkeznek, akik a harmadik életévüket betöltötték. A z Óvoda beírt létszáma 211 fő. A PETŐFI as Óvodában A csoportlétszámok alakulása: l-es csoport. 33 fő. 2-es csoport 32 fő 3-as csoport 33 fő 4-es csoport 33 fő 5-ös csoport 27 fő 6-os csoport 33 fő Hánta 20 fő Szeptemberben megkezdődik a nagycsoportosok diszlexia felmérése. Az eredmények alapján irányítjuk a gyerekeket fejlesztő pedagógushoz, logopédushoz, pszichológushoz. Gyógy-testnevelésre 16-an, az óvoda orvosa dr. Csont Anna javaslatára járnak. Nagy öröm számunkra, hogy a fejlesztések helyben az óvodában történnek. Szeptember hónap programjai: papírhulladék gyűjtés. 22-én autómentes napon vesznek részt az óvodások 27-én Családi klub A gyerekek élményszerző kirándulásokon, sétákon vesznek részt. Egyik séta alkalmával csodálkozással vették észre, hogy a parkban a gesztenyefák újból virágba borultak. Már a természet sem tudja mi a dolga ősszel!!!!! Csőréné Ladányi Edit óvodavezető ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA A közhasznú szervezet kuratóriuma tisztelettel és köszönettel tájékoztatja azokat a kedves szülőket és támogatókat, akik 2006-ban is segítették az alapítvány működését, adójuk 1 %-ának felajánlásával. Számlánkra átutalt összeg októberében ,- Ft, melyből eddig az alábbi támogatásokat nyújtottuk: Nevezési díj versenyekre 8.200,- Ft Szociális segély rászoruló tanulóknak ,- Ft Hozzájárulás erdei táborozásokhoz ,- Ft Év végi jutalomkönyvekre ,- Ft Dologi kiadás 3.500,- Ft Szeptember hónapban színházbérletekre szándékozunk költeni kb ,- forintot a győri Nemzeti Színházba, illetve a kisbéri Wass Albert Művelődési Központba. A fennmaradó összeget is az Alapító okiratban foglaltak szerint az oktató-nevelő munka támogatására, a szabadidő tartalmas eltöltésére fordítjuk. Minden kedves szülőnek köszönjük felajánlást. Kérjük Önöket, a jövőben is támogassanak bennünket, hogy segíthessünk az arra érdemes rászoruló tanulóknak. Köszönettel: Kuratórium A Gyöngyszem Óvodában működő Családi Klub as nevelési évének programja: Tervezett időpontok /esetenként változhat/ szeptember 27. /csütörtök óráig/ - Barkácsolás különféle terményekből (gesztenye, dió, makk, burgonya, sárgarépa, őszi levél stb.) Október 25. /csütörtök óráig/ - Márton napi lámpások készítése, meghívás a hagyományos Márton-napi felvonulásra. November 12. /hétfő tól/ - Márton napi legenda - mesejáték az óvónők előadásában. - Lámpás felvonulás: óvoda-lovarda-óvoda. November 29. /csütörtök óráig/ - Adventi készülődés: Adventi koszorú készítés, mézeskalács Sütés, díszítés. December 6. /csütörtök óráig/ - Mikulás ünnepség, bábelőadás az óvodai báb munkaközösség előadásában január 31. /csütörtök óráig/ - Farsangi készülődés, kalap, szemüveg készítése, farsangi sütemények ötletbörzéje. Február 28. /csütörtök óráig/ - Mintázás közösen készített só-liszt gyurmából. Március 20. /csütörtök óráig/ - Húsvéti ötletek, technikák, tojásfestés hagymahéjjal. Április 24. /csütörtök óráig/ - Szent György napi program: Mesejáték az óvónők előadásában Vásár /a csoportok által készített termékeken kívül perecet, Gyöngyszem óvodás pólót lehet vásárolni/ Május 30. /péntek óráig/ - A Gyöngyszem Óvoda 100 éves évfordulójának ünnepe. Pásztiné Ács Edit óvónő klubvezető P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kisbér Város Önkormányzata a 2007/2008-as tanévben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjjal a települési önkormányzatok a területükön lakó, felsőoktatásban részt vevő fiatalokat részesíthetik pénzbeli támogatásban. "A" típusú ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik: az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek szociálisan hátrányos helyzetűek a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott és teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat folytatnak: I. felsőfokú szakképzés 2. felsőfokú alapképzés 3. mesterképzés 4. egységes, osztatlan képzés. "B" típusú ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik: az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek szociálisan hátrányos helyzetűek. felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A teljes pályázati anyag letölthető a című weboldalról, a részletes tájékoztatót is ezen a honlapon olvashatják. A pályázatok beadásának határideje: október 31. A pályázatokat ajánlott küldeményként, vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni: Kisbér Város Polgármesteri Hivatala 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. A borítékra kérjük írják rá azt is, hogy "BURSA 2008". Kérdéseiket észrevételeiket a Polgármesteri Hivatal az ös telefonszámon, illetve a címen várja.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október B e c s e n g e t t e k 470 tanulót hívott az iskola csengője a as tanévre. 23 csoportban folyik az nevelő-oktató munka. 3 napközis csoportot indítottunk magas létszámokkal. Az első évfolyamon 44 tanuló jár két osztályba. A nevelő-oktató munkánkat a NAT (Nemzeti Alaptanterv) és a kerettanterv pedagógiai programja alapján végezzük. Kiemelt feladataink e tanévre a kompetencia alapú tudás fejlesztése, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség biztosítása. Nevelési feladatok között a prevenció (megelőzés) - az alkohol, drog, dohányzás -, az egészséges életmód, a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése kiemelten szerepel. A nevelő-oktató munkát 37 pedagógus végzi. A matematika, fizika tantárgy oktatását egy új tanárnő, Klupács Éva látja el a hetedik és a nyolcadik osztályban. Az alsó évfolyamon 1-3 osztályig a német nyelv oktatását Bencsik Rita végzi. R e f o r m á t u s o k hírei Megemlékezés Illés József kisbéri református lelkipásztorról Illés József november 19-én született Almásfüzitőn. A református teológiát Pápán végezte el. Az első szolgálati helye Perőcsényben volt. Innen a szokolyai gyülekezetbe került tól Tápon lett lelkész, itt szolgált 1957-ig, amikor is Kisbér- Vérteskethely-Bakonysárkány gyülekezeteiben végezte lelkészi teendőit egészen 1977 augusztus 5-i haláláig. Súlyos betegen utolsó vasárnap is megtartotta az istentiszteletet. Erős hite tartotta még életben. Temetése augusztus 13-án volt. A temetési szertartást Janovszky István, Tatabánya-Óváros-i lelkész végezte október 26-én kötött házasságot a kisbéri Nyers Erzsébet tanárnővel. Kurucz Gyula lelkész eskette őket. Isten két gyermekkel áldotta meg őket, Beáta lányukkal és József fiukkal. Illés József első kisbéri keresztelési szolgálata október 20-án volt, amikor Malomsoki Józsefet keresztelte meg. Első esketési szolgálata január 4-én volt, amikor Nagy Istvánt és Horváth Erzsébetet eskette. Első temetése szeptember 25-én volt. Tar Mária temetésén hirdette a vigasztalás igéit. Illés József ig szolgált Kisbéren, húsz esztendőt ben van a kisbéri szolgálat kezdésének 50-ik, halálának 30-ik évfordulója. Augusztus első vasárnapján emlékezett meg a gyülekezet Nt. Illés József lelkészről. Benczik Szimonetta Reményik Sándortól "Az én lelkipásztorom" c. verset szavalta el a templomban. Vajs Tibor lelkész Szülőknek tervez az általános iskola a Szülők Akadémiája keretén belül kél előadást. Az ősszel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban, tavasszal pedig a Bűnmegelőzés ifjú korban címmel láthatunk-hallhatunk előadást. *** Papírgyűjtés szervez a Petőfi Sándor Általános Iskola október Minden diáknak sok sikert, és a szülőknek türelmet és kitartást 9-én kedden óra között. Gyűjtőhely lesz az udvarra kihelyezett konténer. Kérünk mindenkit, a papírokat összekötve kíván az iskola vezetősége. Vida Gyuláné igazgató hozza! Köszönjük! E v a n g é l i k u s H í r e k Istentisztelet Kisbéren október 7-én 10 órakor október 21-én 14 órakor Istentisztelet Hántán október 14-én 10 órakor október 21-én 10 órakor október 28-án 10 órakor Szeretettel várjuk! Hitoktatás! Amennyiben valaki még eddig nem vett részt hitoktatásban, de szeretne járni, kérem jelezze ezt az osztályfőnökénél, vagy a lelkészi hivatal telefonszámán (20/ , 34/ ). Evangélikus Sporttábor 2007 A másfél évtizedes múltra viszszatekintő Sporttáborunk, idén augusztus között került megrendezésre. Az esztendők óta visszajárókon túl, bőven voltak új arcok is, akik reméljük, ezután válnak állandó résztvevővé. Táborunkban megtalálhatóak a szabadtéri és a teremben játszható csapat- és egyéni sportok egyaránt, különös módon odafigyelve a természettudatos és egészséges életre. A csoportokra osztott táborozók így összemérhették erejüket kosárlabdában, fociban, röplabdában, intercross-ban valamint terem-hokiban. Párosban ping-pong, tollaslabda és strandröplabda, az egyéniben pedig darts, ping-pong, rövidés hosszútávfutás, szkander, csocsó, sakkverseny került megrendezésre. A tábor keresztyén jellegét a reggeli és esti áhítatok, valamint az esti beszélgetések, közös éneklések adták meg, ahol a tisztaság volt a fő téma. A Tisztaság, mint világi és mint Krisztusi fogalom. Jó szórakozást nyújtottak az éjszakába nyúló szabadtűzön való sütések és a közösségi játékok is. A tábor megrendezését segítette egy Egyházi és egy Kistérségi nyertes pályázat is, ami nagy segítség volt a tábordíj ésszerű keretek között tartásában. Reményeink szerint a következő esztendőben ugyanígy augusztus elején újra találkozunk, és rászánunk egy hetet a testilelki egészség megőrzésére. Vancsai József

5 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 5 Tanévkezdés a Bánki Szakképző Mint ahogy az ország összes oktatási intézményében, úgy a Bánki Donnát Szakképző Iskolában is megszólalt a tanévkezdést jelző csengő szeptember 3- án reggel 8 órakor. Az idei tanévben 340 tanuló kezdte meg intézményünkben tanulmányait. A hétfői tanévnyitó után közel harminc diákkal több vonult az osztálytermekbe, mint amennyi a péntekig jelentkezettek száma volt. Ennek volt köszönhető az a pillanatnyi szervezési nehézség, amit a hét végére sikerült megoldanunk. Öt évfolyamon, négy szakmacsoportban, hat szakmában, 12 osztállyal indult el a tanév. Az idén nyugdíjba vonult kollégák helyét újak veszik át, Mór Antal a gépész szakmacsoport, Pulai János az asztalos szakma ismereteit fogja átadni a tanulóknak. Az új képzési programoknak megfelelően, ebben a tanévben először az iskolánk történetében ennek a tanévnek a végén 12 és 13 évfolyamos tanulók is vonulnak majd a ballagó diákok között. Ez évben kezdődik a megújult Országos Képzési Jegyzék alapján a modul rendszerű szakképzés is, amely a gépész szakmacsoport 3 szakmáját, a Donát Iskolában géplakatos, a fémforgácsoló és a szerszámkészítő szakmákat érinti. A képzés modul jellege miatt az órarend összeállítása és a képzés menetének megszervezése komoly előkészítő és szervezőmunkát igényelt és igényel. A modul jellegű képzés lényege, hogy a tanulmányok alatt teljesített tananyagmodulokból csak egyszer kell vizsgát tenni, ha valaki másik szakképesítést szeretne szerezni, s a szakmai modulok között van közös, csak a különböző modulokból kell vizsgát tenni. Iskolánkban folyik a Szakiskolai Fejlesztési Program II., melynek segítségével a diákjainkat már interaktív táblák is segítik az ismereteik elsajátításában, kialakítás alatt áll továbbá egy multifunkcionális tanterem, melyben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök nyújtotta lehetőségeket ötvözzük a vezeték nélküli internet hálózat adta lehetőségekkel. Így egy olyan tantermet sikerül kialakí- tanunk, amely minden tekintetben megfelel a kor követelményeinek. Céljaink között szerepel a naprakész szakmai ismeretek átadása mellett az iskolai "Mi-tudat" kialakítása, mely segítséget nyújthat az aktív, kreatív, tevékeny iskolai közösségek létrejöttéhez. Fontos célunk az is, hogy ünnepeinket méltóképpen megünnepeljük, és ezúton erősítsük nemzeti hovatartozásunkat, magyarság érzetünket. Feladatunk továbbá a jól funkcionáló kapcsolatrendszer m ű ködtetése a partnereink megelégedésére, melynek eredményeként minden végzős tanulónk a szakmájának megfelelő munkahelyet találhat. Milus Lajos igazgató Tanévkezdés a Szép eredményekkel zárva a es tanévet, újabb felújítások után kezdődött az új iskolaév a gimnáziumban. Minden végzős diák sikeres érettségi vizsgát tett. A 12.a osztály 3,72, a 12.b osztály 3,55-es érettségi átlagot teljesített. Az iskola tanulmányi átlaga az előző évekhez viszonyítva javult 3,69-re, a kitűnők és a nyelvvizsgával rendelkezők száma jelentősen nőtt. Örömünkre és megelégedésünkre szolgált, hogy szinte minden továbbtanulni szándékozó tanítványunk felvételt nyert az általa választott felsőoktatási intézménybe. Így pl. az Orvostudományi, Közgazdasági, a győri Széchenyi, a pécsi Janus Pannonius, a Pázmány Péter Egyetemekre és még folytathatnám a sort. A szűkös anyagi keretek ellenére folytatódtak iskolánkban a felújítási munkák, melyhez az anyagi fedezetet a jótékonysági gála bevételéből, a hulladékgyűjtésből és szponzorok támogatásából tudtuk biztosítani. Egy tanterem és a tanári szoba felújítására került sor, valamint újabb cipőszekrényeket készíttetettünk. Szeptember 3-án megkezdődött az új tanév. Jelentős létszámnövekedést tudhatunk magunk mögött. 289-ről 327 főre emelkedett a tanulói létszám. Három új osztály kezdte meg tanulmányait ebben az évben. Indult egy hatosztályos, egy nyelvi előképzős ötéves és egy hagyományos négyéves képzé Villámriport: Tanévkezdésről kérdeztem Dömötör Alekszandrát Jó a suli. Jó együtt minden nap a barátokkal, a közös délutánokon, a sport szakkörökön. Kézirejárok,öten járunk az osztályból. Az új tanárok is jók, megkönnyítik a munkánkat, mi meg nehezítjük az övékét. Túri Józsefné az edző a legjobb. Táncsicsban sű gimnáziumi osztály. Az új gólyák nem ismeretlenül lettek ifjú "Táncsicsosok", hiszen szinte valamennyien részt vettek a Koppánymonostoron megrendezett gólyatáborban. Tovább fiatalodott tantestületünk négy új pedagógus munkába állásával. Beindultak a délutáni foglalkozások, szakkörök Különböző sport, musical, sakk és művészeti foglalkozásokon vehetnek részt tanítványaink. Hagyományossá vált, hogy szeptemberben hulladékgyűjtő napot tartunk. Az ebből befolyt összeg évek óta az iskola felújítását szolgálta illetve különféle eszközöket vásároltunk a diákok számára a délutáni szabadidő jobb eltöltése érdekében. Az első napok beilleszkedése után kezdetét vette a komoly tanulmányi munka. A versenyekről, eredményeinkről, a diákélet fontosabb eseményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az újságban. Fáné Fekete Mária tanárnő

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG szeptember-október G y é m á n t l a k o d a l o m... az asszony a ház lelke... Bihari Béla, és felesége, Bihari Béláné, született Wenczlik Ilona 60 éve házasodtak össze. Ez alkalomból kerestem meg a nyugdíjas házaspárt otthonukban. A száz éves Széchenyi utcai házukban egy kedves idős hölgy, és egy tisztes úr fogadott. Ilike néni 81, és Béla bácsi 89 éves. A gyémántlakodalom megünnepléséről, és életükről kérdezem őket. - A család egy nagy meglepetéssel készült, amit titokban szerveztek meg. A Bakony Étteremben köszöntöttek minket, ahol 60 szál vörös rózsát kaptunk, - itt látható a szobában a virágkosár - és Zsargó Ferencné anyakönyvezető, Magdika tartott egy megható szertartást. Volt gyűrűhúzás, fogadalomtétel, hitvesi csók, közös gyertyagyújtás. És persze közös imádkozás a katolikus templomban. 11-en voltunk. A fiunk, és családja, valamint a lányunk családja. Sok fénykép és videofelvétel is készült. - idézi fel Ilike néni. - Mesélnének életükről? - Tősgyökeres kisbéri vagyok, itt születtem, ebben a házban. Édesapám csizmadia kisiparos volt. Ketten voltunk testvérek. A polgári iskolát itt végeztem el 1937-től 1941-ig. Utána Pesten 1 éves gyors- és gépírást és irodai munkával kapcsolatos tanfolyamokat végeztem el. Kisbéren kezdtem 1943-ban dolgozni. A front után leigazoltak, dolgozhattam a közigazgatásban, ami akkor nagy dolog volt, főleg a jegyrendszer alatt. - mondja Ilike néni. - Budapesten születtem ben tól Kisbéren lakom egyfolytában. Ide költözött a család, mert az apám részéről rokonság volt itt. A polgári iskolát Móron végeztem. - meséli Béla bácsi. - Akkor járt a háborúban is. - Jártam az orosz fronton, Ukrajnában, a Csallóközben. Fogságba is estem áprilisában meg tudtam szökni. Komáromban szereztem civil ruhát, ami akkor nagyon nehéz volt. A határban jöttem haza, mert az országúton jártak még az oroszok, és féltem, hogy elkapnak. A Dunán pontonhídon jöttem át, egy öreg orosz segítségével. Adtam neki egy csomó dohányt és átengedett. Gyalog szerencsésen hazajöttem, szegény özvegy anyám várt itthon. - idézi fel az emlékeket ismét Bála bácsi. - Mikor és hogyan ismerkedtek meg? - Az elöljáróságon 16 éves voltam, mikor megismertem. 4 évig tartott az ismertség, 1 év jegyesség után házasodtunk össze. Sok-sok virágot kaptam. A mai napig, ha kinyílik az első rózsa, kapok belőle férjemtől. - mondja Ilike néni, miközben férje kezére teszi kezét. - Milyen volt az esküvő? - A férjem tagja volt a Pilbauer László által vezetett dalárdának, és ők sorfalat álltak a templomi esküvőn. Nagyon megható volt augusztus 22-én volt a polgári és 23-án az egyházi esküvő, mert abban az időben így volt. - mondja ismét Ilike néni. - A Rákóczi Ferenc utcában kezdtük közös életünket, majd 30 évig a Bihari mamával és a Wenczlik papával, az öreg szülőkkel együtt éltünk ebben a házban. És persze itt voltak velünk a gyerekeink, Ilike, a lányunk, és Béla, a fiunk. - teszi hozzá Béla bácsi. Beszélgetünk a múltról, amikor Béla bácsi 1936 és 1950 között kézbesítő, majd írnok volt, majd 1952-ig Ászáron községi jegyző, illetve VB titkár től 1976-ig a Megyei tanács VB titkárságán, Tatabányán elnöki titkár, majd a Szervezési és Jogi Osztálynak szervezési csoportvezetője. Munka közben elvégezte a Tanácsakadémiát ban a Munka Érdemérmet, 1966-ban Kiváló dolgozó címet, ban a Munka Érdemérem Ezüst fokozatát, 1975-ben a 25 éves tanácsi munkáért kitüntető jelvényt kapott. 40 év munka után 1976-ban ment nyugdíjba. Béla bácsi elérzékenyülve meséli, hogy Ászáron nagyon nehéz volt, de nagyon szép. Míg ott volt, egy embert sem vittek el az ávósok. Beszélgetünk a múltról, amikor Ilike néni között a Községi Elöljáróságnál a közélelmezési nyilvántartásnál dolgozott és 1983 között a Nagyközségi közös Tanács VB-nél a pénzügyi csoportot vezette ben Kiváló Pénzügyi dolgozó és 1980-ban a Tanács Kiváló dolgozója lett ban ment nyugdíjba. Ilike néni örömmel meséli, hogy a régi dolgozók a hivatalból gyakran megkeresik beszélgetni, a régi kapcsolatok megvannak. - Amikor bejelentkeztem Önökhöz, Mónika, az unoka mondta, hogy orvoshoz mennek. - 3 éve két teljes hónapot voltam Móron kórházban, kétszer operáltak. Elég jól vagyok, vigyázok magamra. Igyekszem aktív lenni, dolgozgatok itthon. Beszélgetünk a múltról, az ősök tiszteletéről, az erkölcsi alapokról, a becsületről, a tisztességről, a jelenről, a rend és fegyelem hiányáról. És persze a nyugdíjakról, arról a bizonyos nyugdíjas kosárról. - A nyugdíjunk nem sok, de szépen élünk, mert az asszony a ház lelke. Ezt azt hiszem, hogy sok férfi el kell, hogy ismerje. A család összefogása, az odaadás, a szeretet rajta múlik. - Hadd zárjam azzal hasonlóan, amivel tíz éve zárták a Kisbéri Újságban: Az újság szerkesztősége nevében is kívánjuk Önöknek, hogy jó erőben, egészségben, tíz év múlva együtt ünnepelhessenek. - emel - A SZÉLES Ú T Kft szakemberei jelölték azokat a piros kereszteket a Rákóczi Ferenc utca közepére több helyütt, mert megkezdődött az út felújítása szeptember 18-án. Elsőként az út szélét szedte fel a markoló 35 cm mélyen, mert a csatorna és a gázvezeték lefektetése után az út szélét nem hozták rendbe az akkori kivitelezők. Majd 15 cm kavicságyra 20 cm, un. CKT - gyengébb minőségű beton - került, amire 5 cm aszfaltot tettek. Az út 4,5 méter széles lesz, amelyet, ha az időjárás engedi, október elején befejeztek. A kiviteli munkálatokban 8 fő vesz részt.

7 2007. szeptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 7 Baranyai G á b o r ismét "Világjátékok" győztes Arany- és ezüstérmet hozott haza Bangkokból - Bangkokban, augusztus 25 és szeptember 2 között megrendezett - A súlylökésnél mi történt? - Súlylökésben második let - Milyen volt a verseny, az ország? - Mindenki? - A zöme. Transzplantáltak tem, Tom Hendry győzött. - A megnyitón részt vett a thaiföldi - Milyen volt a magyar kül XVI. Világjátékán ismét világbajnok lettél. 11,8-at dobtam, ami elmarad az itthonitól, mert itthon átlagban hercegnő. Érdekes volt az emberek viselkedése hercegnőjük iránt. döttség? - Jó volt a társaság, összeková- - Diszkoszvetésben győztem, 12,3-at dobtam. Sok szép helyen voltunk. A kicsolódtunk. Jöttek a régiek, és 28,6 métert dobtam. 1 kg-os helyett 1,5 kg-ossal dobtunk. Ezzel Hendry 12,07-tel győzött, pedig már kétszer megvertem az rályi palotában, a nyári palotában, Ayuttaya-n, ami Bangkok persze az újak. 11 sportágban 58-an voltunk. Összesítésben az eredménnyel abszolút győztes amerikait. Hiába edzettem itthon előtt volt a főváros, vagy Pat- 50 ország versenyzői közül délben a nyári nagy forrótaya-n, lettem, mert a fiatalabbaknál és a a tengerparton. Voltunk ötödikek lettünk. 20 aranyat, szuperveteránoknál is nagyobbat ságban, a páratartalomra nem a Kwai folyó hídján, láttuk a 15 ezüstöt, és 17 bronzot szereztünk. dobtam. A senioroknál a csoportomban tudtam felkészülni. A veresé hídnál elesett katonák sírjait. Érdekesség, hogy csak hatan indultunk, de get nem kell megmagyarázni, Kivilágítva láttuk Bangkokot, Angliából 190-en voltak, míg nem volt könnyű, mert a hatalmas de fáj, mert nem tudtam azt amit 13 millióan laknak, és 30 Romániából ketten. melegben 35 Celsius fok fe- megdobni, amit itthon. Az eső km a szélessége. A 7 sávos au - A következő versenyre ké lett, 80 %-os páratartalomban félbeszakította dobásaimat, tópályák folyamatosan tömve szülsz? versenyeztünk. Annyira nedves volt minden, hogy a diszkoszt állandóan törölték. A diszkoszversenyt ekkor tudtam, hogy nem tudok győzni. Kijöttünk a légkondicionált szállodából, azonnal voltak. Voltunk elefánt bemutatón, úszópiacon, ahol csónakokkal, csónakokból vásárol - Ausztráliában lesz, utána Németországban. Oda szeretném kivinni családomat és edzőmet, bemutató jelleggel rendez kiizzadtunk. A fű állandóan nak. Más ország, más kultúra. Németh Vilmost, akiknek a ték, de a következő versenyen már felveszik a versenyszámok közé. tocsogott a párolgástól. A kislabdában húzódás miatt nem is tudtam indulni. Az ételekkel is vigyáznom kellett. Hétfőn mindenki sárgában van, a király tiszteletére. legtöbbet köszönhetek. - Sok sikert hozzá. - Soki - Ki Mit Tud? január 11. ( péntek) JELENTKEZÉSI LAP A Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ a évben Wass Albert születésének 100 évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezi a tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedőt a Regionális Ki Mit Tud? JANUÁR 11. ot. Ki Mit Tud? Felhívás: Ha általános- vagy középiskolába jársz, és úgy gondolod, hogy tehetségedet és szorgalmadat a színpadon is meg szeretnéd mutatni, akkor várjuk jelentkezésedet az alábbi kategóriákban: komolyzene, (szóló, kamara), Név: ének (szóló, csoportos), modern tánc egyéni és kiscsoport, modern tánc nagycsoport, könnyűzene, népzene egyéni, népzene csoport, népdal egyéni, nép- Lakcím: Születési idő: dal csoport, néptánc, társastánc, mazsorett, vers, próza (mese is), egyéni és csoportos, egyéb kategória (paródia, kabaré, báb és bűvész, zsonglőr) A jelentkezési lapokat keresd az iskoládban vagy a Wass Albert Művelődési Központban. Megjegyzés: az egyéni és csoportos produkciók maximum 10 perc hosszúságúak lehetnek. Minden intézményből kategóriánként egy jelentkezést fogadunk el. Jelentkezési lapok leadásának határideje: november 23. Wass Albert Művelődési Központ Kisbér További információ és felvilágosítás a Kisbéri Művelődési Központ emeleti irodájában Somogyi Lászlónénál vagy a 06-34/ telefonon. Telefon: Melyik iskolába jársz jelenleg? Kategória: Felkészítő: Technikai igény: Dátum: Nevező aláírása Felkészítő aláírása HIRDETMÉNY Felhívjuk a tisztelt utasok figyelmét, hogy a 8384 (8674) Bakonycsernye-Csatka-Kisbér- Nagyigmánd-Komárom autóbuszvonalon közlekedő alábbi járatokat az Alba Volán Zrt szeptember 1.-jétől módosítja az alábbiak szerint: A 12:05 órakor Bakonycsernye, Rákóczi u. megállóhelyről induló, Kisbér aut. áll.-ig közlekedő (235 számú) járat szabadnapokon nem indul. A 15:45 órakor Kisbér aut. áll. ról induló, Bakonycsernye, Rákóczi u. megállóhelyig közlekedő (244 számú) járat szabadnapokon nem indul. Kisbér Város Önkormányzata M i a szélsőjobboldal? Elnézésüket kérem a feltett kérdésemmel, de számomra a napjainkban egy jobban elterjedt kifejezés megfoghatatlan, és értelmezhetetlen. Ebben kérem segítségüket? Aki értelmes magyarázatot tud adni a szélsőségesség jelzőre, vagy konkrétan a jobboldaliság, baloldaliság jelzőkre azokat kérném, legyenek az újság hasábjain segítségemre. Sajnos a mai értelmezések nem vezetnek eredményre, mert ha jól értelmezem, akkor szám o m r a is mindenki szélsőséges és természetesen én is az vagyok mások számára. Ez pedig így nem igaz! Kérem segítségüket?! Tisztelettel: Dákai József Az ÁNTSZ és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával "ELÉG! Program" néven országos dohányzás-ellenes kampányprogram indul. Ennek keretében rendezik a következő nyereményjátékot. A nyereményjátékban résztvevő dohányosok vállalják, hogy öt hétig, a Szív Világnapjától (szeptember 26-tól) október 31-ig nem gyújtanak rá. A játékra szeptember 26-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, amely az ÁNTSZ Komáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézetében, a háziorvosi rendelőkben megtalálható, illetve letölthető a honlapról. A fődíj egy Ft értékű kétszemélyes utazás, amely november 15-én a Füstmentes Világnapon kerül kisorsolásra.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben