TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.)"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.) Tanulmányok: : ELTE BTK latin nyelv és irodalom szak : ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak : ELTE BTK ógörög szak Végzettség: 1993: latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 1993: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 2001: ógörög szakos filológus Tudományos fokozat: 1999: nyelvtudomány kandidátusa Habilitáció: 2006: Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok (anyakönyvi szám: 31/2006. Hab., OKM azonosító: FI 17198) Oktatói tevékenység: : latin nyelv (Eötvös Collegium) : magyar nyelv és irodalom (Eötvös Gimnázium) : latin nyelv (ELTE BTK) : latin nyelv (ELTE BTK) : latin szak (PPKE BTK) : latin szakos és nyelvórák (Eötvös Collegium) Munkahelyek: : MTA Ókortudományi kutatócsoport (fiatal kutató) : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanársegéd 1999-től egyetemi adjunktus 2007-től egyetemi docens : Eötvös József Collegium, szakkollégiumi igazgató Ösztöndíjak, díjak: 1993: Eötvös pályázat I. díj 1993: OTDK megosztott díj : MTA TMB levelező ösztöndíjas : Herder-ösztöndíj (Universität-Wien) (Borzsák István akadémikus ösztöndíjasaként) : Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2002: Bolyai Emléklap 1

2 2003: Lénárd Sándor-díj (Magyar Ókortudományi Társaság) : Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2004: Erasmus Oktatói Mobilitási Ösztöndíj 2008: Osztrák Tudományos Akadémia kutatói ösztöndíja Tudományos pályázatok: OTKA (F 0228) Szent Jeromos és a Vergilius-kommentárok ( ) OTKA (T ) Nero és kora ( ) Széchenyi terv-pályázat (résztéma-felelős): A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban FPI ( ): A hellénisztikus görög irodalom és hatása Rómában Publikációs pályázatok: Seneca II. OM Tankönyvpályázat (2003) Szent Jeromos: Levelek OM Tankönyvpályázat (2004) Seneca III. OM Tankönyvpályázat (2005) Konferencia-szervezési pályázat: V. Magyar Ókortudományi Konferencia OTKA konferencia-szervezési pályázat Tudományos közéleti tagság, tevékenység: Magyar Ókortudományi Társaság, tag (1995 óta választmányi tag) Magyar Patrisztikai Társaság, tag Magyar Neolatin Társaság, tag MTA Klasszika-filológiai Bizottság, tag OKÉV Latin OKTV Bizottság Élet és Tudomány, Tudományos Tanácsadó Testület tagja Societé internationale des études neroniennes (SIEN) (elnökségi tag) Acta Antiqua (szerkesztőbizottsági tagság) Konferencia-szervezés: 1998: Kapitánffy István Emlékkonferencia 1998: Pagan forms Christian content (nemzetközi konferencia, Piliscsaba) 1998: Debrecen-Piliscsaba tudományos tanácskozás 2001: Konferencia Caesar születésének évfordulóján (Debrecen-Piliscsaba) 2002: V. Magyar Ókortudományi Konferencia 2002: Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtudomány (Eötvös Collegium) 2003: Bollók János Emlékkonferencia (Eötvös Collegium) 2004: Tudományos tanácskozás Keresztury Dezső születésének centenáriumán (Eötvös Collegium) 2005: Szekfű Gyula és nemzedéktársai a magyar történettudományban (Eötvös Collegium) 2006: 56-os emlékkonferencia (Eötvös Collegium) 2007: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban (Eötvös Collegium) 2007: Schola Europaea Európa értékei az értékek Európája (EJC PPKE BTK DE BTK) 2008: Szakkollégium Tehetség Kiválóság (EJC, november 7.) 2008: Ember a reneszánszban (Piliscsaba, november 13.) 2

3 2009: Irodalom és természettudomány az ó- és középkorban (2009. november 19.) december 10. Takács László Monográfia: Publikációs jegyzék Takács László Irodalmi élet a Nero-kori Rómában. Piliscsaba : PPKE BTK, p. (Auctores Graeci et Latini, ISSN ; 2.) Könyvek (fordítások, szerkesztés): Seneca Lucius, Annaeus: Seneca prózai művei. 1. köt., [Vigasztalások ; Erkölcsi levelek] / [ford. Bollók János, Kopeczky Rita, Kurcz Ágnes, Németh András, Révay József, Sárosi Gyula, Takács László] ; [az utószót írta és a jegyzeteket a fordítók és Bollók János megjegyzéseinek felhasználásával összáll. Takács László]. Budapest : Szenzár, p. (S.P.Q.R., ISSN ) Seneca Lucius, Annaeus: Seneca prózai művei. 2. köt., [A bölcs állhatatossága ; A boldog élet, A visszavonultságról, A jótéteményekről ; Az élet rövidsége ; A nagylelkűségről ; A gondviselésről ; A haragról ; A lelki nyugalomról ; Természettudományi kutatások ; Töredékek] / [ford. Bollók János, Kopeczky Rita, Kovács Mihály, Szőke Ágnes, Takács László] ; [a névmutatót és a jegyzeteket a fordítók megjegyzéseinek felhasználásával összáll. Takács László]. Budapest : Szenzár, p. (S.P.Q.R., ISSN ) Hieronymus Sophronius, Eusebius: Levelek köt. / Szent Jeromos ; [szerk. Takács László] ; [ford. Adamik Tamás, Puskely Mária, Takács László] ; [az utószót írta és a jegyzeteket összeállította Takács László]. Budapest : Szenzár, ; 580 p. Seneca Drámái (harmadik kötet) fordította: Eiler Tamás, Ferenczi Attila, Jánosy István, Kárpáty Csilla, Kőrizs Imre, Ruttner Tamás, Szilágyi János György, Tordai Éva. Szerkesztette Ferenczi Attila, Takács László, Budapest, (III. ISBN ) Tanulmányok: Hány évig írta Vergilius az egyes műveit? In: Antik tanulmányok. 40 (1996) Az Aetna leírása Vergilius és Silius Italicus eposzában. In: Antik tanulmányok. 42 (1998)

4 Seneca e Girolamo. In: Aevum antiquum. 13 (2000) A római irodalom története : általános megfigyelések és kutatási beszámoló / Takács László, Havas László és Tegyey Imre. In: Bevezetés az ókortudományba. 4. / red. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey. Debrecen : Kossuth Egy. K., (Agatha, ISSN ; 7.), Das Angst-Motiv in der Tragödie Octavia von Pseudo-Seneca. In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 41 (2001) Hieronymus és Bonosus. In: Studia Patrum : a Magyar Patrisztikai Társaság I. tudományos konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, június / szerk. Nemeshegyi Péter és Rihmer Zoltán. Budapest, 2002, L. Annaeus Cornutus egyik töredékének története. In: Antik tanulmányok. 46 (2002) Caesar's De analogia und die römische Dichtung. Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis ( ) The presents of Eustochium (Letter 31). In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 43 (2003) Eustochium ajándékai : Szent Jeromos 31. levele. In: Tudom, kinek hittem : patrisztikus tanulmányok / szerk. Frenyó Zoltán. Budapest : L'Harmattan, (Coram Deo, ISSN ), Az akadémiai Lucanus-pályázat. In: A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban : tanulmányok / szerk. Krähling Edit. Budapest : Szenzár, 2003, Vergilius Georgicájának fordításai a XVIII-XIX. század fordulóján. In: A klasszikus görögrómai ókor a magyar művelődésben és tudományban : tanulmányok / szerk. Krähling Edit. Budapest : Szenzár, 2003, The story of a fragment of L. Annaeus Cornutus. In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 44 (2004) Átváltozás és széthullás : megjegyzések Seneca 114. erkölcsi leveléhez. In: Γενεσια [Genesia] : tanulmányok Bollók János emlékére / szerk. Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László. Budapest : Typotex, 2004, Catullus C In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta antiqua et archaeologica. 29 (2005). Studia Catulliana : in memoriam Stephani Caroli Horváth ( ), Ex ancilla domina. In: Companion to the History of the Neo_latin Studies in Hungary; edited by István Bartók; written by István Bartók, Barnabás Guitman, Farkas Gábor Kiss, László Havas, Éva Knapp, László Takács, Gábor Tüskés. Universitas Publishing House, Budapest, 2005 (translated by György Földes), L. Annaeus Cornutus és a kortárs költészet. In: Hedypathetica, Tanulmányok a hellénisztikus irodalom köréből, szerkesztette Krähling Edit, Budapest, 2005,

5 A hellénisztikus irodalomeszmény Nero korában. In: Hedypathetica, Tanulmányok, Vergilius Aeneisének allegorikus értelmezése és Aeneas alakjának kritikája. - In: Hedypathetica, Tanulmányok, Catullus 109. carmene. - In: Hedypathetica, Tanulmányok, Néhány gondolat a 64. carmen ekphrasisáról. - In: Hedypathetica, Tanulmányok, Sero cognovit - Persius és Seneca meg Quintilianus. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére, szerkesztette Mártonfi Attila, Slíz Mariann és Papp Kornélia, Budapest, 2006, Megjegyzések a tacitusi Agricola 24. caputjában szereplő ex eo értelmezéséhez, AntTan 50 (2006), Az Epistulae morales mint történeti forrás, in: Classica Mediaevalia Neolatina; Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti. Edd. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey, Debrecini MMIV, Szamárfülű delfin avagy Auriculas asini quis non habet, in: Ünnepi kötet Szörényi László 60. születésnapjára (szerkesztés alatt) Metamorphosis and disruption, Comments on Seneca s 114th Epistula Moralis, ActaAntHung, 45, 2005, Mit nem mondott Lucanus Persius költeményeiről, in: AntTan 51 (2007) The Ancient Biography of Aules Persius Flaccus or the so-called Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata, ACD 43 (2007) Hellenismus und Philhellenismus im Kreis von Cornutus, in: Collection Latomus volume (éd. Yves Perrin) Éditions Latomus Bruxelles p (Dirigée par C. Deroux et J. Dumortier-Bibauw. Kőszegi Rájnis József utolsó latin nyelvű verse, in: Summa, Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, (szerkesztette Maczák Ibolya) PPKE BTK, Piliscsaba, Vellem litteras nescirem (Seneca, De clementia 2, 1, 2), in: Oratoris officium, Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, Az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének kiadványa, szerkesztette Déri Balázs, Budapest, 2008, Megjegyzések Gyöngyösi István Ovidius Penelope Ulissesnek című művének fordításához, in: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek (Humanizmus és Gratuláció), szerkesztette Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Budapest, 2009, Nero és Alexandria, in: A Danubio ad usque Gangen, Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok, A 80 éves Vekerdi József köszöntésére, szerk. Bangha Imre és Mészáros Tamás, Budapest, 2009,

6 Schuldbewusstsein und clementia, in: Schola Europaea Les valeurs de l Europe l Europe des valeurs, Classica Mediaevalia Neolatina III, ediderunt Ladislaus Havas Ladislaus Takács Emericus Tegyey, Debrecini et Budapestini, 2009, Recenziók: Roman epic. Ed. A. J. Boyle. In: Antik tanulmányok. 39 (1995) Sibylle Tochtermann: Der allegorisch gedeutete Kirke-Mythos. In: Antik tanulmányok. 41 (1997) Puskely Mária: A női monachizmus kezdetei a Római birodalomban. In: Vigilia. 66 (2001) Christoph Schubert: Studien zum Nerobild in der lateinischen Dichtung der Antike. In: Antik tanulmányok. 46 (2002) Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István, Budapest 2003, 324 l. In: Antik tanulmányok. 48 (2004)1/ Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception, Cambridge 2001, XX+324 l. In: Antik tanulmányok. 48 (2004)1/ Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest , 1514 l. In: Antik tanulmányok. 48 (2004)1/2 193 Commentum Cornuti in Persium. Recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt W. V. Clausen et J. E. G. Zetzel. Moraschii et Lipsiae in aedibus K. G. Saur, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, MMIV, 202 l. in: AntTan 50 (2006) Anneo Cornuto, Compendio di teologia greca, (Testo Greco a fronte) Saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di Ilaria Ramelli, Milano l. in: AntTan 50 (2006) Edward Champlin: Nero, Cambridge (Massachusetts) London (England) l. in: AntTan 50 (2006) Victoria Emma Pagán: Conspiracy narratives in Roman History, University of Texas Press, Austin l. in: AntTan 51 (2007) James E. G. Zetzel: Marginal Scholarship and Textual Deviance, The Commentum Cornuti and the early scholia on Persius. Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 84, London l. in: AntTan 51 (2007) Rockenbauer (Zoltán): Márffy, in: Élet és Tudomány 23 (2007). A. J. Boyle: Roman Tragedy/ An Introduction to Roman Tragedy, Routledge, New York l. in: AntTan 51 (2007)

7 Alain M. Gowing: Empire and Memory, the Representation of the Roman Republic in Imperial Culture, Cambridge UP, 2005, 178 l. in: AntTan 51 (2007) Scott McGill: Virgil Recomposed. The Mythological and Secular Centos in Antiquity. Oxford University Press APhA, ACS, Volume 48. XXVIII+232 l. in: AntTan 51 (2007) Székely Melinda: Kereskedelem Róma és India között, in: Élet és Tudomány (2008) Egyéb: Kutatási beszámoló : Hieronymus és Aelius Donatus Vergilius-kommentárjai (OTKA F ). In: Antik tanulmányok. 48 (2004)1/ Az Eötvös József Collegiumról. In: Magyar Tudomány. (2005) Tehetséggondozás az Eötvös József Collegiumban. In: Tehetségondozás a tudományban; Magyar tudományosság külföldön 12. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, szerkesztette: Berényi Dénes, Budapest, 2005, Róma lángokban, in: Élet és Tudomány szám (LXII) In memoriam Stephani Borzsák, Heti Válasz, december 20, szám, 64. o. Búcsú Borzsák Istvántól, AntTan, 52 (2008) 7-8. Tehetséggondozás az Eötvös József Collegiumban, Educatio, 18 (2009) december 7. Takács László 7

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész

2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész 2015. július 25. Szilágyi János György (1918. VII. 16.) ókorkutató, régész Névváltozatai: (Sz. J. Gy.) Szilágyi János György 1942 Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos tanári és bölcsészdoktori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Trója, te feltört dió, Pozsony, AB-Art, 1998. ISBN 80-88763-59-2 Régésznő körömcipőben, Pozsony, Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-222-8

Trója, te feltört dió, Pozsony, AB-Art, 1998. ISBN 80-88763-59-2 Régésznő körömcipőben, Pozsony, Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-222-8 Monográfiák: Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben, Pozsony, Kalligram, 2003. Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu, Kalligram UKF FSŠ, Bratislava

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Iskolai végzettsége Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, 1989. Tudományos minősítés 1989: Pro Scientia

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Név: VALLASEK JÚLIA RÉKA Születési hely, év: Kolozsvár, 1975. Lakhely: 400427 Cluj-Napoca, Str.Baita Nr.12/3, Románia Tel: 0726 444 365 E-mail: jvallasek@gmail.com Munkahely: BBTE Kolozsvár

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2009/1 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben