Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön. (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története)"

Átírás

1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Dél-Alföldön (A MEE Szegedi Szervezetének 62 éves története) 114 évvel ezelőtt, 1900-ban Budapesten az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek a tudományág széles körű terjesztésére megalakították a Magyarországi Elektrotechnikusok Egyesületét, amelynek neve ben Magyar Elektrotechnikai Egyesületre (MEE) változott. Tagjai mérnökök, technikusok, munkások, kisiparosok és kereskedők voltak. A nagy múlttal rendelkező Magyar Elektrotechnikai Egyesület helyi Szegedi Csoportját október 24-én 32 lelkes villamos szakember alakította meg Szegeden. Az alapító tagok nagy része már nincs az élők sorában, ezért emléküknek ezúton is kegyelettel adózunk. A szegedi csoport első elnöke Kiss Lipót, a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat (DÁV) akkori főmérnöke volt. A helyi csoport megalakulása első időben az elektrotechnikával foglalkozó szegediek számára jelentett előnyt. Színvonalas előadások, tanulmányutak bővítették a résztvevők műszaki ismereteit és elősegítették a mérnökök, technikusok, valamint villanyszerelők továbbképzését. A szegedi csoport tevékenységi köre az áramszolgáltató vállalat működési területéhez igazodva később Szegeden kívül Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyére valamint Pest megyének a déli részére is kiterjedt. A Szegedi csoport megnevezése Csongrád megyei csoport -ra változott. Mivel az egyesületi csoport a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) Csongrád Megyei Szervezete keretében mint tagegyesület tevékenykedett, a MTESZ megyei tagozódása is a név változását indokolta. Az egyesület bázisvállalata megalakulása óta a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat, így tevékenységében is az áramszolgáltatás igényei a dominálóak. A tagság nagy része is a bázisvállalat dolgozóiból tevődött össze. Ezen kívül a DÉMÁSZ több megyére kiterjedő működési területén lévő ipari, mezőgazdasági és egyéb üzemek, intézmények villamos szakemberei is a Csongrád megyei csoportban tömörültek. A csoport tevékenységében a villamosenergia-ellátási, energiatakarékossági, villamos biztonságtechnikai témák a dominálóak. A MEE Csongrád Megyei Csoportján belül Szegeden, Békéscsabán, Kecskeméten, Nagykőrösön, Baján és Hódmezővásárhelyen aktív egyesületi élet folyt. Ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy önálló helyi csoportokká váljanak Először 1963-ban a békéscsabai, majd ezt követően 10 év múlva, 1973-ban a hódmezővásárhelyi, 1976-ban a kecskeméti, ben a nagykőrösi és 1984-ben a bajai csoport önálló helyi szervezetté alakult. Ezáltal az egykor több mint 600 tagot számláló MEE Csongrád Megyei Csoport taglétszáma re 232 főre lecsökkent. A neve is MEE Szegedi Szervezete lett. A Csongrád megyei csoport taglétszáma az évi megalakulása óta az önállóvá vált csoportok kiválásáig állandóan emelkedett. A tagság három szakosztályban tevékenykedett. Az energia szakosztály (DÉMÁSZ dolgozói) alapítás óta tevékenykedik, a villamosenergia-szolgáltatási és üzemi energetikai témákkal foglalkozik. Az 1967-ben alakult fogyasztói szakosztály (főleg üzemi energetikusok és üzemi villamos szakemberek) fogyasztói villamos berendezésekkel, azok létesítési, tervezési és üzemeltetési kérdéseivel foglalkozik ben alakult a híradástechnikai szakosztály a híradástechnika és gyengeáramú területen tevékenykedő tagtársak számára. 1

2 Egyesületi csoporton belül Ifjúsági csoportok tevékenykedtek egy-egy tanár vezetésével a szegedi Déri Miksa, a Rózsa Ferenc és a szentesi Pollák Antal Szakközépiskolákban. Az egyesület helyi szervezetei fontos feladatnak tekintették, hogy a tagtársak és érdeklődők színvonalas előadásokat és rendezvényeket kapjanak. Évente előadást, 4-5 üzemlátogatást, 1-3 tanulmányutat szerveztek. A felmerült igények alapján Szegeden, Baján, Békéscsabán, Nagykőrösön, Kecskeméten és Hódmezővásárhelyen különféle tanfolyamokat szerveztek. Évente adagosan főt oktattak és vizsgáztattak. Rendszeresen tartottak önálló villanyszerelői, villamos műkezelői, érintésvédelmi, villamos fogyasztó berendezések felülvizsgálói, villámvédelmi, felsőfokú energetikusi stb. tanfolyamokat Nemzetközi együttműködés keretében szoros kapcsolatot tartottak fenn a Szabadkai DIT Szervezettel, a Bulgáriai Sztara-Zagorai NTESZ Szervezettel, valamint a Lengyelországi Lodzi- NOT Szervezettel. Évente általában fő vett részt kölcsönös tanulmányutakon. A későbbiekben lehetőség nyílt nyugati egyesületekkel való tapasztalatcserékre is. Így többek között az lnnsbrucki TIWAG-gal. A résztvevők a tanulmányúton szerzett tapasztalataikat írásos beszámolóban rögzítették, valamint előadásokon és klubnapokon ismertették a tagsággal és az érdeklődőkkel, nem utolsó sorban szakmai tapasztalataikat vállalatuknál, intézményeknél stb. munkájuk során hasznosították. Népszerűek az egyesületi csoportok által szervezett belföldi tanulmányutak. Ezeken a 2-3 napos tanulmányutakon személy az ország különböző részein lévő üzemeket és létesítményeket keresett fel tapasztalatszerzés céljából. Egyesületi csoportok munkabizottságai is eredményesen tevékenykedtek. Évente átlagosan 3-4 témával foglalkoztak. Következtetéseiket összefoglalóban rögzítették az érdekeltek számára. Az Elektrotechnikai Egyesület 1966-ban Szegeden rendezte meg hagyományos vándorgyűlését, melynek témája az áramszolgáltató vállalatok háromlépcsős szervezeti formájának megvitatása volt ben a helyi csoport kompendiumán a villamosenergia-iparág 24 ismert szakembere tartott előadást az energiaipar egy-egy területéről. A kompendium anyaga nyomtatásban is megjelent. Az egyesület Szegeden augusztus 8-10-én rendezte meg a XXVI. Vándorgyűlését, melynek témája Energiarendszerünk közép és nagyfeszültségű elemeinek kiválasztása, üzemeltetése és fejlesztése volt. A vándorgyűlésen 17 témakör szerepelt. Az előadások anyagát, ábráit, a résztvevők előzőleg Írásban füzetbe kötve megkapták. A vándorgyűlésen mintegy 340 fő vett részt június 16. és 19. között Szegeden került megrendezésre a 16. Nemzetközi Villámvédelmi Konferencia, amelyen társrendezőként segítette a Csongrád megyei csoport az egyesületet. A négynapos konferencián a világ minden részéről a hazai résztvevőkkel együtt közel 200 fő vett részt májusában Szegeden volt az Országos Közvilágítási Munkabizottság soros ülése. E rendezvénynek 138 fő résztvevője volt június 9-10-én Szegeden rendezte a Villamos Energia Szak- osztály kétnapos országos ankétját, amelynek témája a villamos elosztóhálózatok számítógépes üzemirányítása, Illetve a telemechanikai rendszer ismertetése volt. E rendezvényen a DÉMÁSZ bemutatta a Szegeden létesített első telemechanikai részrendszert május án Szegeden került megrendezésre az Országos Elnök-titkári Értekezlet. Az értekezlet fő témája a megváltozott nehéz körülmények közötti gazdálkodás, valamint az év 2

3 végén esedékes tisztújító közgyűlés előkészítése volt. A rendezvényen a helyi meghívottakkal együtt mintegy 240-en vettek részt. A dél-alföldi területen önállóan tevékenykedő egyesületi csoportok vezetői évente 1-2 alkalommal területi koordinációs összejöveteleket tartottak a tevékenységük egyeztetése és hatékonyabbá tétele érdekében. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület - e területen működő szervezetei - több mint négy évtizedes tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az áramszolgáltatás eredményességéhez. A dél-alföldi áramszolgáltatás kezdetének centenáriuma alkalmából az egyesület évi vándorgyűlését Szegeden tartotta től az egyesület működési körülményei, lehetőségei és munkamódszerei megváltoztak a bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások miatt. A szegedi szervezet is ehhez alkalmazkodott. A rendszerváltozás jelentősen megváltoztatta mind az áramszolgáltató Rt., mind a MTESZ tagjaként működő MEE Szervezet működési feltételeit. A DÉMÁSZ-szal mint a MEE legfőbb bázisvállalatával a korábbi évtizedes kapcsolat jelentősen megváltozott. A MEE Szervezet vezetőinél is jelentős személyi változások következtek be. Az évben rendkívüli választásokat írtak ki a regionális szervezeteknél és az országos elnökségben. Új vezetőség alakult, az elnök Zádori János a Szegedi Kábelgyár igazgatója lett. Ez a környezeti változások mellett az egyesületi élet irányítását is jelentősen megváltoztatta. Munkánkat úgy kellett alakítani, hogy az ne DEMÁSZ központú, főként ne DÉMÁSZ finanszírozott legyen. A tevékenységünket tovább motiválta a számtalan szegedi vállalat megszűnése és a privatizáció megindulása. Az Új kis vállalkozások már nem vállalták fel sem szponzorálásban, sem együttműködésben a MEE társadalmi funkcióit. A szervezet működését a tagság aktivitása, tenniakarása tartotta fenn. Új területeken próbálkoztunk: A gyártói kínálat és az érdeklődő résztvevők összehozása szakmai előadásokkal egybekötött termékbemutatók szervezésével, Ez egyrészt anyagi bevételeinket növelte, másrészt az Új gazdasági környezetben ismertté vált egyesületünk munkája, nyitottsága és szervezési lehetőségei. A szakmai vonal ilyen irányú erősítése mellett a biztonságtechnikai tanfolyamok megrendezése is jelentős presztízsnövelést jelentett számunkra. Az évi választáson az elnök továbbra is Zádori János maradt. Az 1995-ös év a délalföldi áramszolgáltatás 100 éves évfordulója volt. Az emlékek felkutatásában egyesületünk is jelentős szerepet vállalt, e mellett Szegeden került megrendezésre a XLII. MEE Vándorgyűlés is. A rendezvény mintegy 500 résztvevővel Szeged központi szakmai programjává vált. A kétnapos rendezvényen 55 szakelőadás és kiállítói előadás hangzott cl. Az erősáramú eszközök gyártóinak színvonalas kiállításon adtunk helyet. A tagdíjak, tanfolyamok és egyéb rendezvények bevételei lehetővé tették az egyesület zavartalan működését. Bel- és külföldi tanulmányutakhoz való hozzájárulásra is volt lehetőség. Évenként egy-egy kül- és belföldi autóbuszos tanulmányutat rendeztünk. Az egyesület utáni érdeklődés fokozódott, a taglétszám jelentősen emelkedett, az évi 181 főről 1997-re elértük a 250 fős taglétszámot. Egyesületünket a szaktanfolyamok megrendezése is tovább népszerűsítette. A villamos biztonságtechnikai tanfolyamok megrendezésében vezető szerepre tettünk szert. 3

4 Az évi választások után az elnöki funkcióra Tamás Miklós a DÉMÁSZ Rt. műszaki igazgatója kapott a tagságtól bizalmat. Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti maximális ideig, 2 x 3 évig végezte elnöki feladatait. Munkáját a MTESZ 2003-ban MTESZ díjjal ismerte el. A MEE Centenáriumi Kongresszusa május 12.-én került megrendezésre a Budapesti Kongresszusi Központban. Ahol Petri Pál és Kónya Károly tagtársaink MEE életpálya kitüntetésben részesültek. Centenáriumi Kongresszus 2000-ben jelentős feladatot jelentett a MEE Szegeden rendezett XLVII. Centenáriumi Vándorgyűlésének szervezésében való közreműködés. A vándorgyűlés ideje alatt került ünnepélyes keretek között felavatása a DÉMÁSZ Rt. és a MEE Szegedi Szervezete által közösen létesített és jelenleg is működő Szegedi Elektrotechnikai Múzeum. MEE Vándorgyűlés Elektrotechnikai Múzeum 4

5 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szegedi Csoportja megalakulásának 50. évfordulója alkalmából november 06-án jubileumi ünnepséget tartottunk a felújított DÉMÁSZ székház dísztermében. Szegedi jubileumi ünnepség őszén a MEE Hódmezővásárhelyi Szervezete egyesült a MEE Szegedi Szervezetével. A 2003-as tisztújítás során az elnöki funkcióra Dobi László kapott a tagságtól bizalmat, melyet márciusáig töltött be ban nagy kihívást jelentett a MEE 53. Vándorgyűlésnek és Kiállításának szervezésében való közreműködés. A nagy sikerű rendezvényen több mint 500 szakember és 39 kiállító vett részt. 15 plenáris és 50 szekció előadást hallgathattak meg a résztvevők. MEE Vándorgyűlés novemberében a Szegeden megrendezett országos elnök-titkári tanácskozás szervezésében, lebonyolításában működött közre szervezetünk. A 2010-es tisztújítás során az elnöki funkcióra a tagság Tóth Józsefet az EDF DÉMÁSZ Partner Kft. ügyvezető igazgatóját választotta meg ben szervezetünk aktívan részt vett a Szegeden megrendezett 58. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás előkészítésében és lebonyolításában. 5

6 MEE Vándorgyűlés október 24-én került felavatásra - a Szegedi Szervezet kezdeményezésére, a régiós MEE szervezetek és számos más szervezet és intézmény támogatásával megvalósult a Bánvölgyi László szobrászművész által megformált Jedlik Ányos szobor. Jedlik Ányos szobor Szeged

7 MEE Szegedi Szervezet története november 15-én tartotta meg 60 éves jubileumi taggyűlését a MEE Szegedi Szervezete. Köszöntésre kerültek az alapító tagok és a Kiváló Egyesületi Munkáért díjak is átadásra kerültek. Ünnepi beszédet Dervarics Attila elnök mondott. Szegedi jubileumi ünnepség A 2013-as tisztújítás során az elnöki funkcióra a tagság ismét Tóth Józsefet az EDF DÉMÁSZ Partner Kft. ügyvezető igazgatóját választotta meg. Az elmúlt évtizedekben a Szegedi Szervezet tagjai a következő MEE díjakban részesültek egyesületi és szakmai munkájuk elismeréseként: Kitüntetett Év Díj Vajda György Gazdag Ferenc Kónya Károly Czapári Miklós Petri Pál Kiss András Gazdag Ferenc Hiezl József Lakatos István Dervarics Attila Fejér Levente Kónya Károly Petri Pál Tamás Miklós Dobi László Arany László Szolnoki Ferencné Műhelyi Ferencné Ungi János Koncz Géza Dr. Barátné dr. Csanálosi Borbála Verebély Kiváló egyesületi munkáért 7

8 Gönczi Kálmán Lakatos István Budai József Dobi László Koncz Géza Szolnoki Ferencné Petri Pál Arany László Ungi János Árvai Sándor 2011 Kiváló egyesületi munkáért Kiváló egyesületi munkáért 2013 Kiváló egyesületi munkáért (A Kiváló egyesületi munkáért díj helyi, a többi központi MEE díj) Szeged, október 01. MEE Szegedi Szervezet vezetősége 8

Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége

Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége Túl az 50. éven az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar megyei Csoport története - tevékenysége ELŐZMÉNYEK: A II. világháború után, az ország újjáépítésére irányuló politikai és gazdasági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970)

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) 1957.december 7-én 45 fő jelenlétében az országban hatodikként kimondták a MTESZ Vas megyei

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949)

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949) LIII. évfolyam 1. szám (176) Kézirat lezárva: 2015. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2009. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2009. június 27. Jelenlévők: ld. l. sz. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Hídmérnöki konferencia 1962-2009

Hídmérnöki konferencia 1962-2009 50 Hídmérnöki konferencia 1962-2009 50 Az ötven Hídmérnöki konferencia tiszteletére Hídmérnöki konferencia 1962-2009 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2009 Tartalomjegyzék Felelős kiadó: Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

150 éve született Zipernowsky Károly

150 éve született Zipernowsky Károly EGYESÜLETI ÉLET 121 Tisztelt Olvasók! 150 éve áprilisban születettzipernowsky Károly, lapunk megalapítója, Egyesületünk második elnöke. Ebben az áprilisi lapszámban emlékezünk róla - Egyesületünk tizennegyedik

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben