JEGYZŐKÖNYV. 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács I. féléves munkatervére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács 2013. I. féléves munkatervére"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u szám alatti épületében, március 06-án órakor kezdődő soros üléséről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Balaicz Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 tagú tanács tagjaiból 6 fő jelen van, a tanács határozatképes. A meghívóban szereplő anyagok kiküldésre kerültek. Kéri, a tanács fogadja el a napirendi pontokat. Megállapítja, hogy a tanács a napirendi pontokat 6 igen szavazattal - egyhangúan elfogadta. NAPIRENDI PONTOK: 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács I. féléves munkatervére 2.) Javaslat az Idősügyi civil regiszter elkészítésére 3.) Tájékoztató az egyházi idősellátó szolgálat létrehozásának állásáról (szóban) 4.) Javaslat az Idősügyi Tanács Működési Szabályzatának módosítására 5.) Egyebek NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács I. féléves munkatervére Balaicz Zoltán: Úgy látja az anyagban fel vannak tüntetve azok a legfontosabb dátumok amire egy Idősügyi Tanácsnak, illetve idősbarát önkormányzatnak oda kell figyelni, az erre vonatkozó jelzések amelyek az alelnök úrtól, az Idősügyi Tanács tagjaitól és a nyugdíjas kluboktól beérkeztek beépültek. Kérdezi van-e valakinek kiegészítése, véleménye, vagy további beépítendő javaslata ezzel kapcsolatban. Dr. Kocsis Gyula: Hozzá teszi, hogy a Megyei Idősügyi Tanács tagjaival konzultálva arra jutottak, hogy ha a Megyei Idősügyi Tanács a bíróságra, törvényszékre elmegy és meghallgatja a törvényszék elnökének előadását, egyrészt az igazságszolgáltatási rendszer változásáról, másrészt a Polgári Törvénykönyv idősekre vonatkozó, legfőképpen a haszonélvezetre vonatkozó átadásról, akkor ebbe a Városi Idősügyi Tanács is betársul. Sőt, meghívják erre a nyugdíjas klubok képviselőit is. Ennek a dátumát még pontosan nem tudják, valamikor áprilisban kerül majd sor rá. Zimborás Béla: Elmondja, ha bárkinek bármilyen téma, napirendi pont javaslata van a következő júniusban tartandó ülésre, akkor számít a Tanács tagjainak javaslatára. Annyit még szeretne mondani, hogy elindul a város esélyegyenlőségi programjának előkészítése, a kész programot június 30-ig kell megtárgyalni, szeretné, ha az Idősügyi Tanács is tárgyalná, illetve ha lesznek már konkrétabb ismeretek a szociális város-rehabilitációs pályázatról akkor ezt is szeretné a júniusi ülésen felvetetni a napirendi pontok közé, mivel van számos időseket érintő vetülete.

2 Balaicz Zoltán: Megkérdezi a tanács tagjait, kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban még van-e? Több kérdés, hozzászólás nincs. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 6 igen, egyhangú szavazattal a I. féléves munkatervét elfogadta. 2.) Javaslat az Idősügyi civil regiszter elkészítésére Balaicz Zoltán: Dr. Kocsis Gyula és Regényi Béla is korábban jelezte azt, hogy a megyére vonatkozólag volt egy viszonylag pontos állapotfelmérés a tekintetben, hogy milyen nyugdíjas klubok, egyesületek működnek hány fővel, mekkora taglétszámmal. Mi most egy hivatalosan megalakult Önkormányzati Városi Idősügyi Tanács vagyunk, ezért érkezett az a kezdeményezés, hogy jó lenne, ha pontosan tudnánk, hogy milyen egyesületek vannak a városban, mivel foglalkoznak, ki a vezetőjük és hány fővel működnek. Két kiegészítéssel él, egyik, hogy az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Zalaegerszegi Szervezete szerepeljen a regiszterben, illetve a másik, hogy a Honvéd Szakszervezet elérhetőségét Gondos Ferenc ezredes, vagy Kovács László százados úr pontosan meg tudják mondani. Az ő elérhetőségük nála megvannak. Hutnik Eszter: Elmondja, hogy hiányos a lista és kéri a tagok segítségét, ha tudnak információt szervezetekről az jelezzék. Regényi Béla: Megjegyzi, hogy éppen két évvel ezelőtt ünnepelték megalakulásuk 10. évfordulóját, akkor még fő létszámmal működtek, ma 36 fő a taglétszámuk és nehezményezi, hogy 10 év alatt nem tudták elérni, hogy egy működőképes egyesület bekerüljön a regiszterbe. Dr. Kocsis Gyula: Javasolja, hogy a város honlapjára kerüljön fel a kiegészített regiszter. Regényi Béla: Elmondja, hogy a regiszter nagyon hiányos, és sok klub úgy szerepel, hogy valamilyen szakszervezet klubja, és szeretné, ha tisztázva lenne, hogy a szakszervezeteken belül a kluboknak hány fő nyugdíjas tagja van. Kéri Hutnik Esztert, hogy vegye fel telefonon ezekkel a klubokkal a kapcsolatot a taglétszám pontosítása, tisztázása érdekében. Balaicz Zoltán: Javasolja, hogy az egész regisztert pontosítani, folyamatosan frissíteni és bővíteni kell. Boda László: A mi klubunk is bent van ebben a listában 100 fő létszámmal, tagfizető fő, azért a százat szerepeltetjük. Megemlíti, hogy gond van a klubokkal való kapcsolattartással ott, ahol nincs internet. Balaicz Zoltán: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tanács fogadja el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiegészített Idősügyi civil regiszterét. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 6 igen, egyhangú szavazattal az Idősügyi civil regisztert elfogadta. 2

3 3.) Tájékoztató az egyházi idősellátó szolgálat létrehozásának állásáról (szóban) Balaicz Zoltán: Az elmúlt időszakban a Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Intézeténél a Református Egyház volt az, aki egy fontos küldetést elvállalt és az intézmény nagyon jól működik. Hasonló kezdeményezésekkel, pozitívumokkal, segítő szándékkal az Evangélikus Egyház estében is folyamatosan találkozunk, nyilván itt egy kisebb létszámú helyi közösségről van szó, akik szintén minden segítséget megadnak, ugyanez mondható el a Zsidó Hitközségről is. Van egy nagyon nagy és Zalaegerszegen rendkívül jelentős létszámmal rendelkező egyház, a Római Katolikus Egyház, amelynek egy új kezdeményezése van a városban, amiről már biztosan mindenki hallott. Látjuk a Gondozási Központ adatainak figyelembe vételével, hogy egyre nagyobb szükség van a társadalom idősügyi helyzetének alakulásával arra, hogy bővüljön az idősügyi ellátó szolgálat, hiszen az a névsor is egyre bővül, akik jelentkeznek ilyen ellátásra. Dr. Marx Gyuláné, aki ezt a projektet összefogja és próbál egy olyan folyamatot elindítani, hogy a Római Katolikus Egyházzal együttműködve a volt Pais Dezső Általános Iskola épületében ez a szolgáltató épület meg tudjon valósulni. Ennek a projektnek a részleteivel kéri dr. Marx Gyulánét, hogy tájékoztassa az Idősügyi Tanács tagjait. Dr. Marx Gyuláné: Köszöni a lehetőséget. Fontosnak tartja, hogy időről időre összefoglalva tájékoztatást adjon az Idősügyi Tanács részére a projekt állásáról. Elmondja, hogy a pályázati időszakok elhúzódnak és sok jelzés érkezik felé lesz-e valami a pályázatból. A 2013-as év egy új nekibuzdulás éve, reméli, hogy a tavaly beadott pályázatok elbírálásra kerülnek, reménye szerint április végéig a TIOP pályázat eredménye is meglesz és ez segíti az elindulást. A jövőre gondolva még elmondja, hogy ők is csatlakoztak ahhoz az osztrák magyar projekthez melyhez a Gondozási Központ, a kórház és az otthon ápolást végző szolgáltatások is. Ez a projekt az idősellátás és a hospice szolgálatnak az egymásra épülését és szakmai képzést próbál osztrák mintára bemutatni Magyarországon is. Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy ennek kapcsán a modelljük annyiban változik, hogy a fokozott ápolási igényű idősek ellátása mellett, mentén, a hospice ellátást is vállalni fogják. Bíznak benne, hogy a következő év elején a munkálatok is elkezdődnek. Balaicz Zoltán: Elmondja, hogy az idősügyi társulásnak van már egy kiváló projektje a Gondozási Központtal együttműködve, ami egyfajta előzménye is lehet ennek a nagy projektnek, hiszen több olyan képzést is meg tud valósítani ez a projekt, ami talán a későbbiek szempontjából fontos lehet. Kérdezi van-e kérdés a tervezett projekttel kapcsolatban? Dr. Kocsis Gyula: Elmondja, hogy nem először kapnak már tájékoztatást a projektről, melyre a tanács is támogató javaslatot tett. A most kapott kiegészítő stratégia, információ kapcsán felveti, hogy a viszonylag nagy összegű pályázati pénzhez képest szűk keresztmetszetnek látja az ellátotti létszámot és ez gond lehet. Véleménye szerint azon kellene még gondolkodni, hogyan lehetne ezt kibővíteni, szélesebb körűvé tenni, így nagyobb támogatást kapna. Dr. Marx Gyuláné: Válaszul elmondja, hogy holnap fognak leülni a mérnök úrral, aki ezt a tanulmánytervet elkészítette és felveti ezt a kérdést is. A tervben komolyabb területet szántak kifejezetten közösségi térnek, ahol külső nyugdíjas klubok programjaira is tudnak lehetőséget biztosítani. Nem szeretné ha az ellátotti létszám emelése a minőség rovására menne. 3

4 Balaicz Zoltán: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tanács fogadja el a tájékoztatót az egyházi idősellátó szolgálat létrehozásának állásáról. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 6 igen, egyhangú szavazattal a tájékoztatót elfogadta. 4.) Javaslat az Idősügyi Tanács Működési Szabályzatának módosítására Balaicz Zoltán: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a április 12-i ülésén fogadta el az Idősügyi Tanács Működési Szabályzatát. Azóta jelentős változás történt az önkormányzati szférában, hiszen a korábbi Oktatási, Kulturális és Sport Osztály illetve a Népjóléti Osztály ebben a formában nem működik tovább január 01. napjától külön működik egy Szociális és Igazgatási Osztály és külön létrejött a Humánigazgatási Osztály. A változásokat szeretnénk átvezetni a működési szabályzatban. A Humánigazgatási Osztály vezetője Velkey Péter és helyettese Zimborás Béla az a két vezető kolléga, aki koordinálja a tanács munkáját, illetve most végre van egy konkrét gazdája is a szervezetnek Hutnik Eszter, ő foglalkozik és segít a tanács mindennapos munkájában. Fontosnak tartjuk még, hogy a Megyei Idősügyi Tanács elnöke is állandó meghívott legyen az ülésekre. A konkrét szöveges javaslat mellékelve van az anyagban. Kérdezi van-e ezzel kapcsolatban valakinek javaslata, észrevétele? Balaicz Zoltán: Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tanács fogadja el a működési szabályzat módosítására tett javaslatot. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 6 igen, egyhangú szavazattal a módosítást elfogadta. 5.) Egyebek Dr. Kocsis Gyula: Tájékoztatja a tanács tagjait, hogy a Megyei Idősügyi Tanács ülésén felmerült a Máltai Szeretetszolgálat Zalaegerszegen dolgozó idősödő aktivistáit jutalmazza a Városi Idősügyi Tanács valamilyen módon, akár egy oklevéllel azt megelőzően, hogy befejezik a tevékenységüket. Kért egy listát a Szeretetszolgálattól, hogy kiket javasolnak jutalmazni, ezt még nem kapta meg. Szeretné kérni a hivatal dolgozóját, vegye fel a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálat zalaegerszegi vezetőjével és kérje el a listát, majd a tanács a következő ülésén tárgyalja meg, hogy milyen elismerésben részesítsék őket, de minimálisan egy oklevéllel. Hutnik Eszter: Elmondja, hogy Lukács Józsefné a Máltai Szeretetszolgálat vezetője már volt náluk a Humánigazgatási Osztályon és március hónap végére ígérte a névsort, illetve, hogy ír pár sort mindenkiről. Zimborás Béla: Kiegészíti még az elhangzottakat azzal, hogy Lukács Józsefné kérte, szeretne a következő tanács ülésen tájékoztatást adni a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységéről. Dr. Kocsis Gyula: Hozzáteszi, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság ülésén szóba kerültek eredményességi jutalmazások. Tudomása van arról, hogy Zalaegerszegen él a sportlövészet sportágnak egyik legnagyobb eredményeket elért tagja Ruzsin Pál, aki 65 éves most. Szeretné ha a tanács jutalmazná őt. 4

5 Balaicz Zoltán: Megerősíti, hogy valóban olyan személyről van szó, akit érdemes jutalmazni. Felveti, hogy azt kellene megtalálni, - ha a tanács is egyetért, hogy őt is jutalmazzuk - milyen formában és mikor tudnánk jutalmazni. Javaslata az, ha elfogadja a tanács, hogy amikor az Idősek Világnapján (október 01.), az Idősügyi Tanács által alapított egyéb díjazások átadásra kerülnek, akkor külön bemondva és külön kategóriaként ezt szintén átadhatnánk. A tanács jelenlevő tagjai a javaslattal egyetértenek. Dr. Kocsis Gyula: Felveti, hogy valószínűleg nem csak ő van, aki idős létére sportol, hosszú az idő az idősek világnapjáig, addig kéri a javaslatokat, kit lehetne még jutalmazni, milyen díjakat alapítson a tanács. Javasolja még a következő tanács ülés napirendi pontjai közé felvenni, hogy tárgyalják meg mire költsék el az Idősügyi Tanács évi költségkeretét. Felvetette, hogy a jövőben készüljön egy kis zalaegerszegi programfüzet időseknek. Elmondja, hogy szeretnének tapasztalat cserére menni más városba, ahol jól működik az Idősügyi Tanács, továbbá jó lenne, ha ki lenne adva ZMJV Idősügyi Koncepciója egy díszesebb példányban, illetve a civil regiszterben szereplő nyugdíjas klubok is kapnának egy összefűzött példányt. Hutnik Eszter: Tájékoztatja a jelenlevőket a közeljövőben sorra kerülő kettő programról. Egyik program lehetőség, elutazni Győr városába az Idősek Országos Találkozójára, amely június 04-én kerül megrendezésre a mozgás és tánc jegyében. Tartalmas színpadi és szabadtéri programokat, kiállításokat szerveznek és generációs vetélkedőre is sor kerül. A találkozón a látogatóknak lehetősége van egészségügyi szűrővizsgálaton részt venni, valamint látogatható lesz a kézműves vásár. Elmondja, ha van érdeklődés, abban az esetben felveszi a kapcsolatot a szervezőkkel. Másik program pedig az Országos Ki Mit Tud időseknek - mely Pécs városában kerül májusban megrendezésre - megyei fordulójába való jelentkezés, részvétel. Dr. Kocsis Gyula: Utal rá, hogy az előbb pont említette az utazást tapasztalat csere céljából, és szerinte ezt a győri programot pont össze lehetne kötni ezzel. Boda László: Rövid tájékoztatást ad a Megyei Idősügyi Tanács elmúlt időszakban végzett munkájáról. Balaicz Zoltán: Mivel több napirend nem lévén az ülést órakor bezárta. Kmf. Balaicz Zoltán alelnök 5

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről 0Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Elnökségi ülésről Helyszín: Magyar Természetbarát Szövetség 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem Időpont: 2011. március 19. 10 15 órakor Jelen vannak: Szabó Imre, Bornemisza

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE soros nyilvános ülésének időpontja: 1. Balaicz Zoltán JELENLÉTI tv w 2. Dékány Endre 5. Herkliné Ebedli Gyöngyi 6. Horváth László ( 7. Kauzli Józsefné 2 8. Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9.

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. www.ipa-hungary.hu Szám: JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. Készült az ORFK Készenléti Rendőrség

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben