k ö z é l e t i h a v i l a p XIII. évfolyam január Van jövõje városunknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "k ö z é l e t i h a v i l a p XIII. évfolyam 2011. január Van jövõje városunknak"

Átírás

1 A hagyományoknak megfelelõen a Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével kezdõdött, majd a mûvelõdési házban rendezett ünnepséggel folytatódott Lenti Város Napja. Az ünnepségen elõször Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, köz- k ö z é l e t i h a v i l a p XIII. évfolyam január Van jövõje városunknak tük a Lentibõl elszármazott Hassay Zsófiát, Budapest, VI. kerület Terézváros polgármesterét, dr. Veres András szombathelyi megyéspüspököt, Kondákor Gyula esperest, Manninger Jenõt, a megyegyûlés elnökét, Pintér László országgyûlési képviselõt, dr. Pál Attilát, a megyegyûlés Határidõnapló kiárusítás! -30% kedvezmény. Az akció február 1-tõl a készlet erejéig érvényes. Fotó: Sári Zoltán Hassay Zsófia és Horváth László szándéknyilatkozatot írt alá. alelnökét, és a kormányhivatal zat támogatásával. A rendelõintézet, képviseletében Rigó Csaba Zala fürdõ, városközpont, óvo- megyei kormánymegbízottat. dafejlesztést teszi ez lehetõvé, 2010 már az építkezés éve jelzik: van jövõje városunknak volt Lentiben és az lesz 2011-ben hangzott a polgármesteri beszédben. is. Élnünk kellett a kínálkozó lehetõségekkel, az egymilliárdot Horváth László köszöntõ gondolatai meghaladó elnyert támogatás után Hassay Zsófia, Bu- kiegészült a megyei önkormány- (Folytatás a 2. oldalon) Horváth Óra, Ékszer és Zálogház Záloghitelek kedvezõ feltételekkel Törtarany felvásárlása Fizetési lehetõség arannyal: megunt, szakadt aranyékszerét napi tõzsdei áron beszámítjuk az általunk forgalmazott termékek árába A kamat 1,59%/hó Forduljon hozzánk bizalommal! Lenti, Kossuth út 6. Tel.: (00 36) 92/

2 2 Lenti és Vidéke január Van jövõje városunknak Viszont kell szeretnünk Beszélgetés dr. Veres András püspökkel A lenti város napi ünnepi szentmise fõcelebránsa és az ünnepség vendége volt dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök, ki felkérésünkre aktuális egyházi kérdésekrõl és a karácsony utáni feladatainkról is kifejtette gondolatait. Azt gondolom, hogy minden hívõ számára egyértelmû a karácsonyi üzenet, ha Isten szeret bennünket, akkor nekünk viszont kell szeretnünk. Emberi kapcsolatainkban is nagyon furcsa lenne, ha valaki szeret bennünket és nem igyekszünk valamiféleképpen hálásan viszonozni a kapott szeretetet, és ez így kell hogy legyen az Istennel szemben is. Ezzel kapcsolatban János apostolnak van néhány instrukciója, miszerint csak akkor szeretjük az Istent, ha szeretjük embertársainkat. Aki azt állítja magáról, hogy szereti az Isten, de nem szereti embertársait, az hazug mondja János apostol. Ez egy mellbevágó gondolat és mindenkinek el kell gondolkodnia arról, hogy állunk egymás iránti szeretetünkkel, házasságban, munkahelyen, családban, minden élethelyzetben. Az idei kitüntetettek... (Folytatás az 1. oldalról) dapest, VI. kerület, Terézváros polgármestere mondott ünnepi beszédet. Terézváros üdvözletével jöttem ma Önökhöz, nagy örömmel teszem ezt, azért, hogy együtt ünnepeljünk és a két város kapcsolódási pontjairól beszélhessünk. Lenti szülötteként ma is sok élõ szál fûz a városhoz és még mindig ide jövök haza és innen indulok vissza Budapestre. Kérem, engedjék meg nekem, hogy külön köszöntsem szûkebb pátriám, a József Attila utca lakóit. Hassay Zsófia a továbbiakban a várossá avatás múltját idézte fel, majd egy frappáns hasonlattal, a föld összetartó erejével fejezte ki térségünk értékének titkát: A föld, ami életet ad, ahol már õseink is gabonát és szõlõt termeltek, a föld, ahol a kukorica és a krumpli mellett megterem a naspolya, a gesztenye, sõt a budapestiek számára szinte teljesen ismeretlen tõzike is. A föld, amiben minden lehetõség benne van. A föld, ami minden emberi idõben apáról fiúra szállt, és amit nagyapánk sehogy se akart közösbe adni. A föld, ahol szeretteink nyugszanak, ahonnan Magyarország szinte teljes olajkészlete, és világhírû hévízeinek számottevõ hányada került elõ. A föld, ahol a Szent György vonalak húzódnak és a föld, ami erkölcsöt, tartást ad, melynek mûvelése szakadatlan igyekezetet és munkabírást igényel. Az ünnepség folytatásában Hassay Zsófia és Horváth László szándéknyilatkozatot írt alá, miszerint a két település történelmi, kulturális hagyományai, és gazdasági lehetõségei alapján elhatározzák, hogy közös kulturális, idegenforgalmi, sport és gazdaságfejlesztési programokat együtt 2011-et a család évének hirdette meg a katolikus egyház, milyen feladatokat ad ez a tematikus év? Talán nem kell senki számára külön bizonygatni azt, milyen nagy szükség van erre a tematikus évre. A püspöki konferencia nagyon tudatosan választotta ezt a témát, hiszen ha körbenézünk magyar társadalmunkban, a legsúlyosabb kérdés a házasság, és a családi élet kérdése. Azt is látjuk, hogy nagyon sokan terveznek a jövõben és ezek szervezésének és megvalósításának érdekében együttmûködnek. A hagyományoknak megfelelõen az ünnepségen adták át a város kitüntetéseit: Lenti Város Egészségéért díjat kapott dr. Vígh Gabriella pszichiáter szakorvos, Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díjat ka- korunk társadalmi, szociális helyzetébõl fakadóan egyfajta sajátos életszemlélettel rendelkezve nem becsülik nagyra a házasságot és a családot, ami viszont önmagunk ellen való vétek. Isten akarta az embert férfinek, és nõnek, akarta a házasságot, családot, tehát ezt a két alapvetõ emberi közösséget, amely mindnyájunk személyiségét alapvetõen meghatározzák, ápolnunk szükséges. Meg kell újulnunk ahhoz, hogy családi életünket jól vezessük, ahol hibát követtünk el, ott rendet tegyünk, és próbáljunk erõsebben bízni a szeretet erejében. Ehhez nyújt támogatást a lelkipásztori év során. Sokszor megfordul városunkban. Hogyan méltatná város napi ünnepünket? Ünnepi szentmisénk a példája: nem szükséges külön méltatni az ünnepet, szép számmal jelentek meg az istentiszteleten, ami azt bizonyítja, hogy városuknak van lelke, szíve, amely dobog, és vannak gondolkodó polgárai, akik jelenlétükkel is tanúbizonyságot tettek városuk szeretetérõl. (dányi) Fotó: Sári Zoltán pott Ábrahám Csilla, a Kolping Otthon Zalabaksa Intézményének igazgatója, Lenti Város Közszolgálatáért Díjat kapott Vatali Jánosné, Lenti Város Polgármesteri Hivatalának gyámügyi és szociális ügyintézõje, Lenti Város Közmûvelõdéséért Díjat kapott a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport, Lenti Város Oktatásáért Díjat kapott Filó Antal Zoltánné, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola iskolatitkára, Lenti Város Oktatásáért Díjat kapott Maturicz Ottóné, a Lenti Napközi Otthonos Óvoda dajkája, Lenti Város Sportjáért Díjat kapott a GÓ-NA Lenti felnõtt kézilabda-csapata, Lenti Város Közösségi Életéért Díjat kapott a Lentikápolnai Asszonykör, Lenti Város Gazdaságáért Díjat kapott Csillag Balázs, a CAR - Inside Kft. ügyvezetõje. A város napi ünnepség az Ír Sztepp Tánccsoport és a Kerka Táncegyüttes mûsorával folytatódott, majd a Templomkertben forralt boros koccintással fejezõdött be. -dj-

3 2011. január Lenti és Vidéke Vince-napi pincejárás Idén is folytatódott a pincejárás Vince napján. Ezen a napon hagyomány, hogy vincevesszõt metszenek. Napsütésre és száraz idõre ébredtek a borosgazdák Vince napján. Az ehhez kapcsolódó hiedelem pedig azt mondja, ha az eresz csöpögött, azaz olvadt, a gazdák bõséges bortermésre számíthattak õsszel a mondóka szerint: Ha csöpög a Vince, telik a pince. Sok rigmus szól arról, hogy ha csöpög a Vince, telik a Tíz éve alakultak Tisztújító és éves értékelõ ülését tartotta a közelmúltban a Fehérbottal a Kerka Mentén Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesülete. Egyesületünk eredményes mûködését mutatja, hogy éves felosztásban elég volt kéthárom eseményt megemlítenünk, így is bõséges volt a program 2001-óta. Kiemelném egyesületünk jogi személlyé és közhasznúvá válását, a szlovén - magyar kapcsolatok kiépítését Törzsállományból, húsfajta kg-os süldõk folyamatosan kaphatók. Ár: 550 Ft/kg, takarmánygabonát beszámítok! pince, ha a ló patájában megáll a víz, jobb termés lesz. Én úgy gondolom, volt jó minõségi és mennyiségi termés, amikor ragyogóan sütött a nap Vince napján és volt rossz, mikor csöpögött a Vince utalt a néphagyományra dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, a Da Bibere Lovagrend ceremóniamestere, aki idén is részt vett a és ápolását, és a legkülönbözõbb rendezvényeink, sorstársi találkozóink megtartását, valamint a fogyatékos helyzetünkbõl fakadó érdekérvényesítés és eszközbeszerzés adta feladatokat mondta Kovács Béla elnök. Milyen terveik vannak? Sok újat nem kell tennünk, a fogyatékosokra vonatkozó törvények életben vannak, melyek magasabb szintû ellátása adja a legfontosabb Süldõk elõjegyezhetõk Érdeklõdni: 92/ , 06/30/ hagyományos Vince - napi pincejáráson, melyet a lenti Kertbarát Kör Egyesület négy éve rendez meg. A nemzetközinek tekinthetõ eseményre a zalaiak mellett szlovén és horvát borászok, borosgazdák is érkeztek. Idén átalakított program szerint zajlott a pincék látogatása, a környékbeli kertbarátok minden településen maguk szervezték meg a programot. Szerettük volna a hagyományt tovább ápolni, de közel ötven ember részvételét nem könnyû összeszervezni tájékoztatta lapunkat Horváth József, a lenti Kertbarát Kör Egyesület elnöke. A korábban egynapos rendezvényt kétnaposra bõvítettük, a program elsõ állomásán Kerkateskándon jártunk, második napon pedig Lendván, ahol Cuk Lajos, a Cuk Borház tulajdononosa látta vendégül a kertbarátokat. A házigazda Cuk Lajos arról beszélt, hogy a szlovén borászok ugyanúgy megtartják a Vince napot, ez alkalomból összegyûlnek az ún. muravidéki asztal borlovagjai és kiegé- feladatunkat, köztük az akadálymentesítés és esélyegyenlõség biztosítására vonatkozó tennivalók. Folyamatos és nagy feladtunk a segédeszközökhöz való hozzájutás elõsegítése, sajnos az illetékes hatóságok körülményesen, nagy nehézségek árán teszik elérhetõvé ezeket a mindennapi életünket megkönnyítõ eszközöket. Tisztújítás is történt az ülésen. 3 szülve a zalai borosgazdákkal ápolják a hagyományt. A szomszédos lendva-hegyi borász szintén szorgalmazta a pincejárás folytatását, így a lendvai, lenti és rédicsi kertbarát kör tagok közösen szervezték meg a szõlõszentelést. A hagyományoknak megfelelõen Tüske József tornyiszentmiklósi plébános szentelte meg a szõlõt, majd dr. Pálfi Dénes vágta le a szõlõvesszõket. Ebben az idõszakban, január végén már elindul a szõlõ fejlõdése, ahogy a szakember megjegyezte, Vince napja a pálforduló a szõlõ életében. Tavaly mennyiségi termést szüretelhettünk, gyengébb minõséggel. Sok esõ esett, emiatt most pótolni kell a talaj tápanyagtartalmát. Nem szeretnék jósolni, de bízok a természet kiegyenlítõ erejében, remélem idén minõségileg jobb termés lesz, ezt igazolják az eddigi borkóstolók, igazán kellemes, nem testes és nem fajtára jellemzõ, de üde borokat ihatunk tette hozzá dr. Pálfi Dénes. kt Jelentõs eseménye volt közgyûlésünknek a tisztújítás. Talán nem veszik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy nem ért váratlanul az újbóli felkérés. Egyedüli jelöltként az eddig felépített elvek alapján együtt a négy fõs vezetéssel (Bartha Ödönné, Csengeri Lászlóné, Gerencsér Ferencné, Hári Józsefné a szerk. ) szeretnénk megfelelni a tagság elvárásainak. dj

4 4 Lenti és Vidéke január Zalabaksa egyik büszkesége Még Varga Imre kanonok szolgálata idején, a nyolcvanas évek végén született meg az a gondolat, hogy Zalabaksa önálló templomot épít. Az egyházközösség példátlan összefogása és a kanonok szívós kitartása eredményeképpen 1990-ben elkezdõdhetett az építkezés, amely két évig tartott. Már az alapok letételénél itt voltam és az utolsó simítások is ugyanitt értek annak idején meséli nem kis büszkeséggel Kalamár Sándor, az egyházközség vezetõje. Erdélybõl érkezett mesteremberek építették és egy Kolozsvárott végzett tervezõ, Balázs Zoltán építészmérnök elképzelése volt a kiindulópont. Egyébként Varga Imre kanonok úr makacs kitartásának köszönhetõ az építkezés, nekünk csak mellé kellett állnunk. Hányan vezetik a közösséget? Nyolcan vagyunk a vezetõségben, és az a feladatunk, hogy templomunkat eredeti ál- lapotában megõrizve, a javításokat elvégezve, rendelkezésre álljon az egyházi eseményekhez. Fiatalnak mondható az épület, netán már renoválni is kellett? Igen, sajnálatos módon tavaly egy beázás miatt kellett a szobrok mögött pótolnunk a vakolatot, ugyanis építészünk tervei nem mindig a leírás alapján kerültek kivitelezésre és ezeknek a hibáknak a kijavítása a mi feladatunk. Egyébként augusztusában lesz húszesztendõs templomunk. Köszönet és gratuláció Gyõrffy Zoltán, a nyomda vezetõje átveszi a díjat Gyutai Csaba polgármestertõl. Hagyomány Zalaegerszegen, végig a korrekt kapcsolat, a hogy az újévi fogadáson jobbító szándék, a szakmai adják át a megyeszékhely elõrelépés jellemezte. innovációs díját. Ebben az E kitüntetés kapcsán nem elismerésben azok részesülnek, is tudnánk az alkalomhoz akik kiemelkedõ építõ tevékenységgel öregbítik saját méltóbban kifejezni elismerésünket a nyomda vezetõi- és városuk hírnevét. nek és dolgozóinak, mint Ezúttal a Zalavíz Zrt. és a úgy, hogy azoknak az újságoknak a hasábjain gratulá- Göcsej Nyomda részesült ebben az elismerésben. A nyomda kiadónk megalakulása óta sében jelentõs szerepet vállunk, amelyek megjelenteté- (1989) partnerünk, lapjaink lalnak kitûnõ munkájukkal. szakavatott kivitelezõje. A Köszönjük! több mint két évtizedes Ekler Elemér együttmûködésünket mind- kiadó-fõszerkesztõ Mennyire aktív az egyházi élet? Az építkezés idején bõvelkedtünk friss, hatvanas évüket taposó nyugdíjasokban, akik bármikor, bármilyen feladat elvégzésére készek voltak. Ma már megváltozott a világ, zárkózottabbak az emberek és sokszor Horváth Ottó polgármester úr segítségét kell kérnünk a munkák szervezéséhez, a támogatáshoz. Hogyan sikerült új papjuk beilleszkedése? Kiváló embert ismertünk meg Páli Zoltán plébános úrban és ez is hozzásegített bennünket, hogy feldolgozzuk Kondákor Gyula esperes úr távozását. Milyen terveik, feladataik vannak? Szeretnénk felújítani a templom elõtti tér burkolatát. Annak idején igencsak szorított minket a határidõ, még az is csoda, hogy ilyen jól bírta az igénybevételt. Itt található Mária szobrunk talapzatát is kikezdte az idõ, s a templom belsejében a szobrok nevének feliratozása is vár ránk. dj Közéleti egyesület alakult Részvétel a város közéletében, kapcsolatépítés a már mûködõ civil szervezetekkel, közösségépítés, a helyi önkormányzat munkájának segítése, többek között ilyen célokat fogalmazott meg a mintegy harminc fõvel nemrég alakult Lenti Közéleti Egyesület. Eltérõ életkorú, és sokszínû ideológiát képviselõ személyek alkotják tagságunkat fogalmazott a sajtótájékoztatón Sárkány János, a (Simonyai Ambrus, Varga Albertné, Berta Róbert, Kollár Gyula, Berkes Gábor alkotta) vezetõség nevében. Nem politikai alapon szervezõdtünk, nem célunk a pártoskodás, de nem zárjuk ki, hogy együttmûködünk a hasonló célokat kitûzõ pártokkal. A tájékoztatón elhangzott még, semmiképpen nem vállalnak közösséget szélsõséges nézeteket vallókkal, feladatuknak tekintik a turizmus fellendítését, a meglévõ értékek feltérképezését, újak teremtését és annak megakadályozását, hogy a fiatalok elhagyják a várost és más helyen találjanak maguknak megélhetést. (d) Fõzni jó! Itt az ideje, hogy változtass! Két hete találkoztam Andrással és feleségével, Évával. Rá is kérdeztem: hogy vált be az új konyhabútor, amit két hónapja készítettünk? Így utólag bevallom mondta András, a házasságomat mentette meg. Már két éve rákaptam a fõzésre. Hát igen teszi hozzá Éva két-három óra alatt összepiszkolta az összes edényemet. Az egész konyha csatatér volt! Aztán elfogyasztottuk az ételt. Majd újabb egy-másfél óra alatt NEKEM KELLETT rendbe tenni a konyhát. Ez így ment már két éve. Többször mondtam neki, ezen változtatni, kell. Ez így nem állapot! Csakugyan így volt teszi hozzá András, áldatlan állapotok voltak. A mosogató pici volt, és rossz helyen. Ezért úszott az egész konyha. Kevés volt a hely. Ami volt, az se ott, ahol szükség lett volna rá. A fõzéssel sokkal több idõm elment, mint amire számítottam. Hiányoztak azok a praktikus megoldások, amikkel gyorsabban tudtam volna fõzni. Így amikor végeztem, már nem maradt idõm arra, hogy rendet rakjak. Ez így volt teszi hozzá Éva, aztán kifakadtam: itt az ideje, hogy változtass ezen, mert ha ez így megy tovább, elválok! Na ez hatott, akkor láttam, hogy elgondolkodott. Na persze, már engem is bosszantott ez a konyha. Ezért hívtam fel az Imrét, hogy nézze meg. Hogyan lehetne ezen változtatni. Mxm lakberendezés: Miszori Imre

5 2011. január Lenti és Vidéke Utassy Józsefrõl nevezték el a könyvtárat Rédics maga volt neki a nyugalom A közelmúltban tartott kettõs ünnepükkel tovább erõsítették a nemrég elhunyt Utassy Józsefhez fûzõdõ tiszteletüket és szeretetüket a rédicsiek. Az ünnepség-sorozatban elõször a település könyvtárát nevezték el a Kossuth-díjas költõrõl, majd a Magyar Kultúra Napján verses felolvasó esttel emlékeztek meg a Himnusz születésérõl, és a település költõjérõl. A könyvtárnak otthont adó Móra Ferenc Általános Iskolá- Megnyitás elõtt a pákai Öveges Ház A felújítási munkálatok és a berendezés végeztével február végére tervezi a pákai önkormányzat a településen található Öveges Ház ünnepélyes megnyitását. Lukács Tibort, Páka polgármesterét a felújítás körülményeirõl kérdeztük. A felújítás elõzménye még 2006-ra nyúlik vissza, ugyanis akkor sikerült az osztrák tulajdonostól visszavásárolni Öveges professzor egykori házát idézi fel Lukács Tibor. Az MVH által kiírt pályázaton nyertünk a felújításra 17,5 millió forintot, a többi pénzt adományokból sikerült elõteremtenünk, valamint a Zala Megyei Közgyûlés is hozzájárult kétmillió forinttal a terveinkhez. Végül saját erõnk felhasználásával is bruttó 22,5 millió Ft-ba került a felújítás. Milyen munka van még hátra az átadásig? A napokban történt meg az épület mûszaki átadása. Az ban elõször a tanulók szavaltak két verset Utassy Józseftõl, majd Stokker Pálné igazgató köszöntötte a megjelenteket. A névadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével többek között Péntek Imre, a Kilencek költõi csoportból, a dobronaki testvériskola igazgatónõje, Lendvai Zoltán plébános, ünnepi beszédet Stokker Sándor polgármester tartott: Amikor polgármester lettem, talán az elsõ intézkedé- Öveges emlékszobát terveink szerint a Göcseji Múzeum szakemberei segítségével rendezzük be. Az egykori tv mûsorokban látható, egyszerûen és közérthetõen bemutatott fizikai kísérletekhez hasonlóan egy saját kísérleti szobát is szeretnénk kialakítani. Ki fogja gondozni, bemutatni, kalauzolni az érdeklõdõket az Öveges Házban? Önkormányzatunk szeretne egy hozzáértõ dolgozót foglalkoztatni az Öveges Háznál, aki egyben a római katolikus templomot, a kishegyi kilátót, a háromszenteki kápolnát és a dömeföldei tájházat is bemutatná a látogatóknak. Mikortól látogatható majd az Öveges Ház? Február végén szeretnénk ünnepélyes keretek között átadni a közönségnek az Öveges házat. -d- Méltó mûsort adtak. seink egyike volt az a döntés, hogy összevonjuk az iskolai és a községi könyvtárat. Ez meg is történt, de az újonnan kialakított könyvtár nem kapott nevet. Tavaly õsszel gondoltunk arra elõször, hogy a könyvtár Utassy József nevét vegye fel, aki mint egy kincs élt köztünk. Észrevétlenül, alázatosan, küzdve az élettel, de nem elhagyva magát alkotott kis falunk még kisebb utcájának egyik otthonában. Rédics maga volt neki a nyugalom, szeretett itt élni, szerette az embereket és szerette, hogy szeretik Élete utolsó 5 évét töltötte velünk, köztünk. Rédics büszke lehet arra, hogy Utassy József településünket választotta lakhelyéül és végsõ nyughelyéül. Ezért a könyvtár névadásával nemcsak nevét, emlékét, hanem szellemiségét is õrizheti, megmutatjuk fontos tárgyi emlékeit, díjait, versesköteteit, ars 5 poetica-ját, mi rédicsiek így emlékezünk Utassy Józsefre. hangzott a polgármester beszédében. A névadón szót kért a költõ özvegye, Horváth Erzsébet is, aki az olvasás fontosságára hívta fel a jelenlévõk figyelmét, és a könyvtárban kialakított, versesköteteket, fotókat, újságcikkeket és néhány eredeti kézirat másolatát tartalmazó Utassy-sarkot is bemutatta. Az ünneplés a késõbbiekben Horváth Erzsébet válogatásában verses felolvasó esttel folytatódott a település házasságkötõ termében. Az öszszeállításban dr. Bencze Katalin, Szekeres Frigyesné, Dányi József, Magyar Lajos versmondók, valamint Tekán Kinga és Orgona László mûködtek közre, utóbbiak a költõ megzenésített verseivel színesítették az elõadást. -dj-

6 6 Lenti és Vidéke január Környezetbarát hulladékfeldolgozás Lentiben A környezetvédelem kulcsproblémái között közvetlen egészségkárosító hatása miatt elsõ helyen áll a levegõtisztaságvédelem, másodikként a víziközmû-ellátottság helyzete említhetõ. A harmadik környezetvédelmi kulcsterület a hulladékgazdálkodás. Környezetünk védelméért, tisztaságáért egyénenként is sokat tehetünk, ha megfelelõen gyûjtjük a hulladékot. A hulladékgazdálkodás és a környzetevédelem kérdéseirõl Ferenczi Róberttel, a Lenti Hulladékkezelõ Kft. hulladékgazdálkodási ágazat vezetõjével beszélgettünk. Hogyan kapcsolódik öszsze a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem? A hulladékgazdálkodás a környezetvédelem egyik fontos talán legfontosabb szakterülete. Kulcsszerepe van a környezeti elemek, a víz, föld, levegõ, élõvilág, épített környezet minõségének és a természeti erõforrásoknak a védelmében. Egyben eredményesen segítheti a gazdasági hatékonyságot is. A hulladékgazdálkodás a hulladékok káros hatása elleni védelemnek, a hulladékok teljes életciklusára kiterjedõ tevékenységek összehangolt sorozata. Gyakorlatilag a hulladékok keletke- Ferenczi Róbert zésének megelõzését, csökkentését, a keletkezett hulladékok elkülönített gyûjtését és hasznosítását, a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolását és ártalmatlanítását foglalja magában. A tevékenységet ma már átfogó jogszabályi keretek között végezzük magyarázta Ferenczi Róbert. A szakember véleménye szerint ez ma az egyes számú probléma, amelynek megoldása egyáltalán nem csak környezetvédelmi feladatot jelent. Több ezer mûanyag palack gyûlt össze a hulladéklerakóban, ami bálázásra kerül, majd elszállítják és újrahasznosítják. Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ Anno 1982 Hungarikum Túl sok anyagból túl sok energia felhasználásával túl kevés jövedelmet termelünk és túl sok szemetet. Mára Magyarországon mintegy harmadával-negyedével csökkent a keletkezõ hulladékmennyiség, s így az ország a kb. 300 kg/fõ/év fajlagos értékkel az európai középmezõnybe tartozik tette hozzá. A hulladékgazdálkodás célja, hogy a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításával, újrahasznosításával másodnyersanyagok keletkeznek, melyek felhasználásával különbözõ termékek állíthatók elõ, így a másodnyersanyagok felhasználásával természeti energiaforrásainkat, így a fákat kíméljük, védjük környezetünket. A hulladékgyûjtés formái közül az utóbbi években egyre inkább elterjedt a szelektív gyûjtés. Ennek lényege, hogy az egyes hulladék összetevõk külön-külön, anyagfajtájuk szerint kerülnek begyûjtésre. A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, melyek nagy része alkalmas az újrahasznosításra. Így külön gyûjtésükkel lehetõvé válik az ismételt feldolgozás, de ennek alapja, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék tiszta és szennyezõdésmentes legyen. A Lenti Hulladékkezelõ Kft. a gyûjtõkörzet háztartásai számára lehetõséget nyújt az otthoni, gyûjtõszigeti és hulladékgyûjtõ udvarban történõ szelektív hulladék térítésmentes átadására, elhelyezésére folytatta Ferenczi Róbert. Az otthoni szelektív gyûjtéshez a mûanyag és papír hulladékok számára zsákot biztosítunk, melyen feltüntettük a szelektíven gyûjthetõ hulladékok fajtáját. Minden háztartás számára 2011 évre falinaptárt küldtünk, melyen a gyûjtés gyakorisága, rendszeressége szerepel. A hulladékgyûjtõ sziget a háztartásokban keletkezõ alapvetõen négy hulladéktípus (papír, mûanyag, üveg, fém) különkülön történõ gyûjtését szolgálja. Konténerei különbözõ színûek, és helyes használatukat feliratok, rajzok segítik. Mik a tapasztalataik a szelektív gyûjtésrõl? Tapasztalataink szerint a szelektív gyûjtés bevezetése óta mára a hasznosítható és nem hasznosítható hulladékok aránya %, mely adat a szelektív gyûjtés terén jónak mondható. A szelektíven gyûjtött hulladékot a Lenti Hulladékkezelõ Kft. szállítja el a hulladékkezelõ központba, ahol az utóválogatást követõen a papír- és mûanyag hulladék bálázásra kerül, az üveg és fémhulladékot pedig ömlesztve tároljuk. A papír hasznosítására a hulladékot papírgyárba szállítják, ahol újrapapír, karton, hullámpapír, tojástartó, papírtörlõ, wc-papír készül. A mûanyagot az újrahasznosítás helyére történõ szállítás után aprítják, tisztítják és granulálják, ezt követõen mûanyag termékek és csomagolások elõállításához használják fel. Így a kész termékek: PET palack, háztartási eszközök, polár pulóver, dvd tok, lábtörlõ, vállfa. Az üveg hulladék hasznosítása- az üveg darabkákat beolvasztják, formába öntik azaz újraterméket készítenek belõle a csomagolóipar számára: befõttes üveg, ásványvizes üveg, illetve egyéb üvegpalackot. A fém dobozokat válogatás és bálázás után értékesítjük beszélt a szakember a hasznosítás módjairól. A lakosság számára a Lenti Hulladékkezelõ Központban található hulladékudvar használata térítésmentesen rendelkezésre áll a nyitva tartási idõ alatt. A hulladékudvar csak lakossági eredetû és mennyiségû hulladék átvételét szolgálja. Átvehetõ hulladékok: szelektíven gyûjtött papír, mûanyag, üveg, fém, lom (nagy darabos hulladék), építési törmelék (egy lakostól alkal- 3 manként legfeljebb 1 m menynyiségben), zöld hulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék. A lakosságtól begyûjtött és átvett zöld hulladékot (biológiai úton lebomló) helyben komposztáljuk. A nagyobb darabokat aprítjuk, az aprítást követõen kommunális szennyvíziszappal keverjük, ahol az iszap aránya max. 30%. Az elõkevert komposztból prizmát készítünk, a prizmát folyamatosan Adepsoilbac nevû oltóanyaggal kezeljük. Az elkészült prizmát membrántakaróval letakarjuk, majd számítógéppel vezérelt oxigén és hõmérséklet szabályozására szolgáló szondákat helyezünk el, hogy ezáltal biztosítsunk optimális körülményeket a komposztálásban résztvevõ mikroorganizmusok számára. A letakart prizma 42 napig érik, prizmabontást követõen utóérlelés következik, mely idõszak alatt folyamatosan komposztforgatóval forgatjuk és keverjük. A kész száraz, megfelelõ hõmérsékletû komposztot dobrostával rostáljuk, majd ezt követõen Kerka komposzt néven, mint termésnövelõ anyag értékesítjük tudtuk meg Ferenczi Róberttõl a biohulladék komposztásának mûveletét. -kt-

7 2011. január Lenti és Vidéke Becze József Becze József, Csömödér polgármestere két témában is tájékoztatta lapunkat. Elõször a legutóbbi önkormányzati ülésre tért ki, majd a közmeghallgatást idézte fel. Legutóbbi ülésünk két fontos témája a közmûves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés költségének és a szilárd hulladék szállítás díjának megállapítása volt. Az ivóvíz díja 370, a szennyvízé 601 forint plusz áfa, az alapdíj mindkét esetben 415 Ft plusz áfa. Ezekben az esetekben nem történt emelés a korábbi évhez képest. Szemétszállításnál sikerült tíz százalék emelés alatt maradnunk, így éves viszonylatban Csömödéri számvetés és tervezés forintra változott az összeg a 7,8 százalékos emelés beépítésével. A közmeghallgatáson kitértem arra, hogy az új testület elfogadta a 2011-re vonatkozó költségvetési koncepciót. Önkormányzatunk a Lenti Többcélú Kistérségi Társulásnak, az iskolai társulásnak és az Idõsek Otthona intézmények társulásának is tagja, s ez sok feladatot ad. Reményemnek adtam hangot, hogy a megyei útkezelõi társulás az idén is pályázatokkal segíti munkánkat. Ezúttal a buszmegálló elõtti területet, valamint a belvízelvezetõ árkok rendbetételét tervezzük. Fontos, hogy Cigány Kisebbségi Önkormányzat is alakult, számukra a volt könyvtárhelyiségét ajánlottuk fel, ami felújításra is került. Milyen témákat érintettek a hozzászólások? Az észrevételek a temetõ karbantartására, a hó eltakarí- Tisztelt könyvtárhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Könyvtár Lenti költözés miatt elõre láthatóan február 1-jétõl február 28-ig zárva tart! A költözés oka a könyvtár és a mûvelõdési központ épületének felújítása, bõvítése a Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Lentiben címû projekt keretében. A zárva tartás alatt igénybe vehetõ szolgáltatásaink újabb tájékoztatásig még a könyvtár jelenlegi épületében (8960 Lenti, Templom tér 5.): internet-használat, folyóirat-olvasó, dokumentumok visszavétele kedd-péntek: óráig, Többi szolgáltatásunk a zárva tartás alatt szünetel! Nyitás: március 1. Új címünk: 8960 Lenti, Templom tér 11. (zeneiskola épülete) Nyitva tartásunk március 1-jétõl az alábbiak szerint módosul: hétfõ: zárva kedd-péntek: óráig, szombat: óráig Szíves megértésüket és türelmüket kérjük! Német Józsefné intézményvezetõ-igazgató tásának rugalmasabbá tételére és a tûzoltó szertár környékének rendbetételére vonatkoztak. Mik a további tervek? Cél az iskola épületének jobb kihasználása, a falu kulturális életének fellendítése kap- Fogadóórák 7 csán különbözõ események helyszíne lehetne. Ugyancsak fontos a tornaterem ügye, annak felügyelete, ugyanis nagy gondot szeretnénk fordítani a beszerzett eszközök megõrzésére, használatára. dj Eredményes évet zárt az egyesület Közgyûlést tartott a Lenti Honismereti Egyesület a Városi Mûvelõdési Központban december végén. Sabján Sándor, a civil szervezet elnöke az egyesület 2010-ben végzett tevékenységét, eredményeit ismertette és értékelte az összejövetelen megjelent tagok elõtt. Fontos eredmény ebben az évben a Tantalics Béla által írt, az 56'-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeit feldolgozó könyv bõvített kiadásának megjelenése, de ugyancsak hangsúlyosak a helyi könyvtárral és a mûvelõdési központtal együttmûködve szervezett rendezvények is. Sabján Sándor kiemelte a pilisvörösvári Muravidéki Baráti Körrel fenntartott jó kapcsolatot is, amit erõsít az egyesület titkárának írói tevékenysége, hiszen Tantalics Béla az év során többször is publikált a Muratáj folyóiratban. Az éves munka összegzéseként elmondhatom, hogy több hagyományosan megrendezett eseményünk van minden évben, valamint folyamatosan részt veszünk közremûködõként, vagy szervezõként a városi ünnepségeken, nemzeti ünnepeken. Ezek közül kiemelném a Halottak-napi megemlékezést, melynek szervezését, lebonyolítását már évek óta egyesületünk végzi. Az egyesületi tagok száma az idei évben is gyarapodott, ám mivel fõként az idõsebb korosztály tagjai csatlakoznak hozzánk, így a szervezeti tagok létszáma évközben is folyamatosan változik. kt Horváth László polgármester fogadóórájára a 92/ es és a 92/ es telefonszámon lehet jelentkezni. Ferenczi Róbert alpolgármester fogadóórájára jelentkezni a 92/ es telefonszámon lehet. Települési képviselõk fogadóórái: dr. Molnár Sándor február 1-én (kedden) óráig, Árkovicsné Pezzetta Claudia február 2-án (szerdán) óráig, Drávecz Gyula február 4-én (pénteken) óráig, Gáspár Lívia február 7-én (hétfõn) óráig, Héra József február 7-én (hétfõn) óráig, Dr. Fekete Zoltán február 16-án (szerdán) óráig fogadóórát tartanak. Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem Városrészekben tartandó fogadóórák: dr. Molnár Sándor február 1-én (kedden) óráig a mumori kultúrházban, Horváth László polgármester és Héra József február 7-én (hétfõn) óráig a lentikápolnai kultúrházban, Ferenczi Róbert alpolgármester és Gáspár Lívia február 7-én (hétfõn) óráig a máhomfai kultúrházban, Ferenczi Róbert alpolgármester és Gáspár Lívia február 7-én (hétfõn) óráig a lentiszombathelyi kultúrházban, Drávecz Gyula február 14-én (hétfõn) óráig a bárszentmihályfai városrészben található orvosi rendelõ épületében fogadják az érintett városrész lakóit.

8 8 Lenti és Vidéke január A kamara szerepe napjainkban Kele Gyula A közelmúltban ismertté vált a gazdaság élénkítését célzó Új Széchenyi Terv, amelynek elõkészítésében elsõsorban véleményezésével, javaslataival szerepet vállalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. Ettõl függetlenül, de ezzel a gazdaságélénkítõ intézkedéssel összefüggésben is jelentõs feladat vár a kamarákra. Noha ma nem kötelezõ hazánkban a kamarai tagság, ám a szervezet megkerülhetetlen a gazdaság szereplõi számára. S az elõrejelzések szerint a jövõben tovább növekszik a jelentõsége. Aki az önkéntes kamara tagja, az egy gazdasági érdekközösség résztvevõje mondja Kele Gyula, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Lenti és Térsége szervezetének elnöke. Mind a négy tagozatban vannak tagjaink, az összlétszám megközelíti a negyvenet. A gazdasági élet szereplõit minden olyan szükséges információval, szolgáltatással a pályázatfigyeléstõl kezdve a Széchenyikártyáig ellátjuk, amire szükségük van. Növekszik az érdeklõdés a kamarai tagság iránt? A korábbi stagnálás után ha szerény mértékben is igen. Emellett figyelemre méltó, hogy a kamarán kívüli vállalkozások részérõl is élénk az érdeklõdés a nyitott szolgáltatásaink például a szakmai elõadások iránt. Jelentõs változás, hogy a szakképzés visszakerül a kamara hatáskörébe. Sajnos az elmúlt években vakvágányra került hazánkban a szakképzés. A változtatás ezért indokolt és idõszerû volt. Nagyon szeretném, ha pár év múlva újra, méltó helyet foglalna el a szakképzés a gazdasági struktúrában. Mi a legégetõbb probléma, észrevétel, amivel a kamarához vagy Önhöz fordulnak ebben a térségben? A relatíve magas munkanélküliség, a bizonytalan jövõ. Sajnos a városban és a térségében az elmúlt idõszakban alig történtek új, munkahelyteremtõ beruházások, melyek friss munkahelyeket, ezáltal új lehetõségeket biztosítanának a térségben élõk számára. Nagyon bizakodó vagyok, hogy a nemzetközi gazdasági válság enyhülésével, valamint a hazai gazdaság talpra állásával új fejezet kezdõdhet az itt élõk számára is. A kamarai segítség legfontosabb része jelenleg abból áll, hogy a bennünket felkeresõ vállalkozóknak konkrét megoldási lehetõségeket (pályázatok, jogszabályok, Széchenyi kártya és ahhoz kapcsolódó hitelek) felvázoljuk. Milyen a kamara kapcsolata az új városvezetéssel? Formálódó félben lévõ. Õszintén remélem, hogy a város érdekében mindenki felismeri és magáévá teszi az összefogás, a közös gondolkodás és útkeresés elengedhetetlen szükségszerûségét. Feltétlenül szükséges a helyi gazdasági élet szereplõinek és vállalkozóinak bevonása a tényleges gazdasági, városfejlesztési és térségi stratégia kialakításába. Ebben a helyi kamara maximálisan együttmûködõ partnere szeretne lenni az új városvezetésnek. Lehetséges, hogy valamikor ismét kötelezõ lesz a kamarai tagság? Ez az egyik elképzelés, de semmi konkrétum nincs még ezzel kapcsolatban. A másik variáció a kötelezõ regisztráció tagság nélkül bevezetését jelentené, ami az építõiparban már mûködik, s a tapasztalatok kedvezõek. Utassy József elõtt tisztelegve Utassy József elõtti tisztelet jeléül Lenti Város Önkormányzata felolvasó esttel emlékezett meg kultúra napi ünnepi mûsorában a Kossuthdíjas költõrõl és a Himnusz születésnapjáról. A programot Horváth Erzsébet a közelmúltban elhunyt Utassy József költõ felesége válogatta öszsze Életút címmel. A városi rendezvényen elõször Horváth László polgármester osztotta meg gondolatait a megjelentekkel: Ez az ünnep nem mérhetõ valamelyik történelmi eseményhez, évfordulóhoz és nem jelölik piros betûs ünnepként a naptárak sem. Számunkra mindenképp lényeges és fontos, hiszen ez az ünnep évezredes gyökereinkre, hagyományainkra, nemzeti tudatunkat meghatározó múltunkra emlékeztet Himnuszunk által. A továbbiakban a polgármester Kölcsey Ferenc életútját, s benne a Himnusz születésének körülményeit részletezte, kiemelve azt a sajátosságot, hogy megírása után csak hat évvel késõbb jelent meg elõször. Ünnepli-e az ország a kultúrát? tette fel a kérdést Horváth László, célozva arra, hogy nem vált általánossá, ismertté a lakosság számára, milyen értékeket is ünnepelhetnénk ezen a napon, ugyanis a televízión felnõtt korosztály nem igényli például a színházat, a fogyasztás növekedése pedig egyre kisebb értékekhez juttatja annak élvezõit. Végül az öt éve Rédicsre költözött Utassy József emlékét idézte fel, és ajánlotta a hallgatóság figyelmébe az ünnepségen következõ verses, zenés összeállítást. Az elõadás közremûködõi: dr. Bencze Katalin, Szekeres Frigyesné, Dányi József, Magyar Lajos versmondók, valamint Tekán Kinga és Orgona László voltak (képünkön). Az összeállításban szerepelt Utassy József egyik leghíresebb költeménye, a Zúg Március, továbbá áttekintést adott a költõi pálya egyéb remekeibõl, megemlékezett a költõ fiatalon elhunyt fiáról, szólt az elmúlásról, és a betegséggel való küzdelem szenvedéseit is megidézte a versek által. Zalaegerszeg, Sport u. 2. szám alatt, a TESCO-val szemben, a Salvo Bútoráruház mellett m -es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Fotó: Sári Zoltán Érdeklõdni lehet: 06/ , 06/

9 2011. január Lenti és Vidéke Gazdag programkínálat Gutorföldén Felvételünk a tavalyi majálison készült. Elkészült a Gutorföldi Önkormányzat 2011-re vonatkozó programterve. A gazdag és sokszínû programokról Nyakas István polgármesterrel beszélgettünk. Elõször a hagyományainkhoz, ünnepeinkhez kapcsolódó programjainkat emelném ki. Már meg is tartottuk a tollfosztáshoz kapcsolódó népi, hagyománytisztelõ programunkat és benne vagyunk a Az átmeneti neveltek személyiségfejlesztését és a családba való visszagondozás esélyének növelését célozta meg az a pályázat, melynek pénteken tartották zárókonferenciáját. A program két éven át tartó fejlesztõ foglalkozások sorozata, melyeket a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakemberei tartottak. A pályázat eredményeirõl Horváth Gyöngyi projektmenedzser számolt be. A két év alatt hat gyereket sikerült visszagondozni, de az farsang, a báli szezon idõszakában. Alapítványi bálunk és farsangi mulatságunk kínál szórakozást a kikapcsolódni vágyóknak. Tavaszi ünnepeink sorában a nõnapi megemlékezés, Március 15-e, Anyák Napja ad programlehetõséget az év eleji idõszakban. Ilyenkor tartjuk borversenyünket is. Milyen elõadásokat szerveznek népfõiskolai kezdeményezésük idei sorozatában? Lezárult a Móricz-iskola programja Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok,újságok készítése szerkesztése megbízhatóan, gyorsan! Érdeklõdni: 92/ ; 30/ is eredmény, hogy több gyereknél olyan minõségi javulást sikerült elérni a szülõvel való kapcsolatukban, hogy a közeljövõben õk is visszakerülhetnek vér szerinti szüleikhez. A programban év közöttiek vettek részt, olyanok, akik a szülõi elhanyagolás miatt a gyermekvédelmi szakellátás keretei közé kerültek. A programban résztvevõ gyerekek önismereti és személyiségfejlesztõ foglalkozásokon, felzárkóztató, tehetséggondozó programokon, ön- és kortárssegítõ, közösségépítõ és agressziókezelõ csoportfoglalkozásokon vettek részt, míg a szülõknek a szerepüket erõsítõ foglalkozásokat szerveztek. Horváth Gyöngyi arról is beszélt, a szülõk nyitottak voltak a programban való részvételre, ám külön motiváció nélkül nem sikerült volna bevonni õket a foglalkozásokba. Segítségként a pályázat keretében az iskola megoldotta a szülõk utaztatását a foglalkozásokra. Itt is gazdag a kínálat, elõadást hallgathatnak az érdeklõdõk a térd- és csípõízületek betegségérõl, azok kialakulásának megelõzésérõl. A szõlõtermesztés aktuális kérdéseirõl lesz majd szó dr. Pálfi Dénes elõadásán a Család éve a katolikus egyház hirdetésében, Kondákor Gyula beszél majd a lelkipásztorok tematikus évérõl. Aztán két könnyedebb téma; beszélgetés Besenczi Árpáddal, a Hevesi Színház igazgatójával, valamint Balás Endre zeneszerzõ, tanár tájékoztat a 2011-es Liszt Ferenc év eseményeirõl és emlé- 9 kezik meg a zeneszerzõ születésének kétszázadik évfordulójáról. Tekintsünk át az év második felére is! Tófeji búcsúnk, majd az augusztusi búcsúi programsorozatunk a Tófeji-hegyen, illetve a szabadtéri színpadunkon zajlik majd. Aztán következik a szüreti felvonulás, melynek nagyon szép hagyományai vannak a faluban, Márton napján pedig ismét bejárjuk a gazdák pincéit, valamint az év végén köszöntjük a település idõs lakosságát. dj Szépen beszélni magyarul Lentiben a Vörösmarty Mihály Általános Iskola adott otthont a Szép magyar beszéd szépkiejtési verseny területi fordulójának. Évente rendezik a versenyt az általános iskolák felsõ tagozatosainak. A területi megmérettetésen idén tizennégy diák vett részt, két korcsoportban 5-6. és 7-8. osztályosok versenyeztek egymással. A zsûri elõtt soros egy a megyei pedagógiai intézet által meghatározott kötelezõ és egy a diákok által szabadon választott mûvet kellett felolvasni, a bírálók vizsgálták a pontos olvasást, a szöveg értelmezését, a hangsúlyokat és a hangszínt is. A diákok körében népszerûnek számít ez a verseny, hiszen õk is törekednek arra, hogy szépen artikulálva beszéljenek mondta Bíró Krisztina, a Gönczi-gimnázium tanára, aki a zsûri elnöke. Az 5-6. osztályosok között elsõ lett Tüske Bálint, a lenti Arany János Általános Iskolából, második Horváth Eszter, harmadik Balogh Boglárka a Vörösmartyból. A 7-8 osztályosok között elsõ lett Fekete Zsófia az Aranyból, második Cséplõ Zsófia a Vörösmartyból, harmadik Domján Barbara Csesztregrõl. Az elsõ öt helyezett jutott tovább a következõ fordulóba, míg az elsõk a regionális döntõben folytathatják a versenyt áprilisban Balatonbogláron. kt Dulics Margit kosárfonó kezdeményezésére betlehemet állítottak az adventi idõszakban a Lenti - Bárszentmihályfa városrészben. Fotó: Sári Zoltán

10 10 Lenti és Vidéke január Köszönet Lentibõl Ajándékkönyvek a karácsonyfa alatt Az újságon keresztül (is) köszönöm a Zalatáj Kiadó vezetõjének, Ekler Elemér fõszerkesztõ úrnak, intézményünknek küldött karácsonyi könyvajándékát. A közel 300 darab könyv szebbé tette nehéz sorsú diákjaink ünnepét. A legnagyobb örömet a Megkoronázva I. c. könyv olvasása szerezte. Nem véletlenül, hiszen a könyv a ZTE legnagyobb sikerérõl szól, amikor május 22-én elsõ bajnokságát ünnepelte a klub. Bozsik Péternek, Simon Antalnak, Németh Ottónak köszönhetõen, tanítványaimmal mi is a bajnokcsapat öltözõjében ünnepelhettük a történelmi napot! (A Katlan újságban az értékes fénykép is megjelent). Az iskolai karácsonyi ünnepen erre is emlékeztünk a Lenti Móricz Intézményben. Paksa Tibor A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI: VELENCEI KARNEVÁL (Záró hétvége) 1 éj szállodában reggelivel Márc Ft/fõ MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS Márc Ft/fõ PRÁGA Ápr Máj Ft/fõ ZAKOPANE-KRAKKÓ Ápr Ft/fõ ISZTAMBUL Ápr Ft/fõ Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy február elsején megjelenik 2011-es programfüzetünk, amit honlapunkon is megtalálnak majd. Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén készséggel postázzuk. Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási Irodákat: Zalaegerszeg: Nagykanizsa: Keszthely: Hévíz: Lenti: iroda Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/ Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/ Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel.: 83/ Hévíz Autóbuszállomás Tel.: 83/ Lenti Ifjúság út 1. Tel.: 92/ HIRDETÉSÉT Lenti és Vidéke feladhatja a havilapban. Telefon: (92) ; Fax: (92) ;

11 2011. január Lenti és Vidéke Nemzetközi versenyen szerepeltek Mariborban a nemzetközi Téli Kupa nevû versenyen szerepeltek a lenti GYÚK úszói. Az egynapos viadalon 17 szlovén, 1 orosz és egy magyar csapat, mintegy 400 induló vett részt. A lentiek kitettek magukért a versenyen. Vörösmartys siker a sportvetélkedõn A diákolimpia sorozat versenyszámai közül a játékos sportversenyek városi, területi döntõjét rendezték meg a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, Lentiben. A vetélkedõn két lenti intézmény, a házigazda Vörösmarty és az Arany-iskola, valamint a lovászi és a pákai intézmények diákjai vettek részt. A városi diákolimpia játékos sportvetélkedõjének döntõjében az elsõ és második korcsoportos tanulók vesznek részt tájékoztatta lapunkat Horváth László, Lenti polgármestere, az intézmény korábbi igazgatója, aki városvezetõi tevékenysége Labdarúgó diákolimpia A tanév menete szerint lebonyolított megyei diákolimpia sorozat egyik állomásaként a második korcsoportos fiúk teremlabdarúgó tornáját rendezték meg Lentiben, az Arany János Általános Iskolában.Ator- nán a nyolc körzeti bajnok vett részt, Zalaegerszeg és városkörnyék, Nagykanizsa és városkörnyék, Lenti, Letenye, Keszthely és Zalaszentgrót környékérõl. Mivel még csak az alapozás felénél járunk, ezért mindenkitõl önmagához képest javuló formát vártam. Meglepetésre sokan már most egyéni csúcsuknál jobbat, vagy annak közelében úsztak értékelte az eredményeket Kiss Tamás edzõ. mellett, testnevelõként vállalta az idei tanévben a Zala Megyei Diáksport Szövetségnél a verseny szervezését és lebonyolítását -, az országos játéktárból nyolc feladatot választottunk ki a gyerekeknek, amire a látottak alapján a testnevelõk jól felkészítették õket, ügyesen szerepeltek a versenyen. A döntõben a vörösmartysok érték el az elsõ helyezést, második helyen az Arany- iskola, harmadikon a lovászi Buda Ernõ Általános Iskola tanulói, negyedik helyen a pákai intézmény diákjai végeztek. (k) Kósa Zoltán, a megyei diáksport szövetség titkára a torna színvonaláról elmondta, sok a jó képességû, tehetséges, képzett ifjú labdarúgó, sokan vesznek részt utánpótlásképzésben, évek óta jó eredményt érnek el a zalaegerszegi, keszthelyi és lenti intézmények diákjai is. A résztvevõ lenti Arany-iskola csapatai második korcsoportban a hetedik, harmadikban pedig az ötödik helyezést érték el. kt Drávecz Gyula, a megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja adta át az érmeket az ifjú labdarúgóknak. Lenti és Vidéke Közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) ; Fax: (92) Kiadja: Zalatáj Kiadó Készült: Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./Fax: (92) ISSN A nemzetközi versenyen is szép eredményeket értek el a GYÚK úszói. A csapat legeredményesebb nyok között 200 m háton szerzett tagja Kovács László Györk volt, Mór Anna ezüstérmet. Eredményesen szerepelt még Lovrencsics Ta- aki 50 és 200 m mellen elsõ, 100 m gyorson második, 50 m háton más, Nemes Luca és Varga Bence. harmadik helyezést szerzett. A lá- K.T. Szerencsét az újévre Január elején a Lángõr Kft. képviseletében Havasi Zoltán, a cég ügyvezetõje és Bedõ Lajos kéményseprõ köszöntötte Horváth László polgármestert Lentiben.

12 12 Lenti és Vidéke január Mobil internetes táblát kaptak Referencia intézményként mûködik az iskola. Referencia intézményként mobil internetes táblát vehetett át a Nyugat - dunántúli Regionális Hálózat Koordinációs Központjától a lenti Lámfalussy Sándor SZKI. Amint azt Tótiván Endrétõl, az iskola igazgatójától megtudtuk, iskolájuk többek között ÖKO iskola kiíráshoz készített Soós Bertalan Irén tanárnõ irányításával egy gyakorlatot, amely a fûszernövények gyógyító hatásáról szól. Ez a gyakorlat kapcsolódik a pincér, szakács, vendéglátós képzésükhöz is, valamint a természetes anyagok felhasználását javasolja. Másik szakmai területük Páli Laura tanárnõ gondozásában egy kérdõíves rendszer alapján történõ tanulói megismerés, valamint Lovkóné Kiss Kármen tanárnõ gyakorlata a balés jobb agyfélteke rajzolással összefüggõ hatását kutatja. Ezek a gyakorlatok megtekinthetõk az interneten, és célunk, hogy más intézmények jó gyakorlatainak bemutató helyévé is váljunk tette hozzá Tótiván Endre. A tábla, amit átvettünk, tovább bõvíti technikai lehetõségeinket, öt interaktív táblával rendelkezünk ezen felül, amely nagy mértékben használható a nyelvi labor, az informatika és egyéb tantárgyak oktatása folyamán. Ez a tábla mobil, hordozható, bárhol felállítható egy iskolai rendezvényen és magasságállítási lehetõségével még a kisebb tanulók is felérik érintõ képernyõjét. Milyen értéket képvisel ez az eszköz? Meghaladja a másfél millió forintot, két számítógép is csatlakoztatható hozzá, akár több funkciót is képes betölteni egyazon idõpontban. Az átadó koordinációs központ részérõl Szitáné Egyházi Katalin szakmai referens érdeklõdésünkre elmondta, céljuk a hálózatos tanulás alkalmazásának széles körben való megismerhetése. dj Elérhetõségeink: Telefon: 92/ , fax: 92/ , cím: Mangalica és olasz négysonkás keresztezésû, jó húshozamú hízók 420 Ft/kg-os áron eladók! Feldolgozva is! Tel.: 06 / , bármely idõben!

A Város Napja Lentiben

A Város Napja Lentiben k ö z é l e t i h a v i l a p XVI. évfolyam 2014. január A Város Napja Lentiben Lazítson, pihenjen a Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban! Felnõtt belépõ : 1 600 Ft GYERMEKEKNEK (14 éves korig)

Részletesebben

Aludj máskor! Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark

Aludj máskor! Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. április Alu máskor! Dobpergés és sramlizene ébresztette Lenti lakosságát április 20-án reggel a Letenyei Fúvószenekar jóvoltából, az I. Lenti Kistérségi

Részletesebben

Példát mutat, tartást ad

Példát mutat, tartást ad Az államalapító Szent István királyra emlékezett az ország augusztus 20-án. Lentiben az ünnepi szentmisét követõen a Templom téren emlékeztek a jelenlévõk. k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012.

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

A Lenti Gyógyfürdõ Kft. elismerése

A Lenti Gyógyfürdõ Kft. elismerése A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben ünnepélyes keretek közt átadott elismerésekkel díjazza a megye gazdasági életében kiemelkedõ tevékenységet végzõ és jelentõs eredményeket elérõ vállalkozásokat.

Részletesebben

A visszatért lelkek. Vigyáznak rá? Iskolatáska töltõ akció! Felújították a lenti zsidó temetõt

A visszatért lelkek. Vigyáznak rá? Iskolatáska töltõ akció! Felújították a lenti zsidó temetõt Lenti Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Zsidó Hitközösség szervezésében ünnepélyes keretek között adták át a felújított zsidó temetõt Lentiben. A Petõfi utcai közte- k ö z é l e t i h a v i l a p

Részletesebben

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán Rádiházán nagy hagyománya van a lovasversenyeknek, melyek közül az egyik legismertebbet immár ötven éve Pünkösdkor tartják. A lovasokat, állatbarátokat, szabadidõs tevékenységet keresõket káni- k ö z é

Részletesebben

Karácsony: szívünk jászola

Karácsony: szívünk jászola Ólomcsönd. Künn levél se rezdül, s mintha valaki egy nagy korongecsettel bemeszelte volna az eget, a színek szürke ködpaplan alatt alszanak. Kopasz bodzabokron tollait felborzolt verébcsapat didereg, s

Részletesebben

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716. Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel.

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716. Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel. kö zéleti havila p XII. évfolyam Pintér László átvette megbízólevelét Turisztikai fejlesztések Gutorföldén Átvette országgyûlési képviselõi megbízólevelét Pintér László dr. Bagladi Zsolttól, a választási

Részletesebben

Nyitott Igazságügy - Lentiben

Nyitott Igazságügy - Lentiben 2015. június 17-én Lentiben debütált a Nyitott Igazságügy elsõ, nyilvános rendezvénye, amelyre közel 60 résztvevõ érkezett. A résztvevõket dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Sifter Rózsa,

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

Kormányablak Lentiben

Kormányablak Lentiben BÉCS KFT 8960 Lenti Kossuth L.113 Tel / FAX: +36 92 351 469 BÉCS PÉTER Tel: +36 70 9777 127 k ö z é l e t i h a v i l a p XVI. évfolyam 2014. március Kormányablak Lentiben Másfél évvel ezelõtt kapta ügyeinek

Részletesebben

A magyar kultúrát ünnepelték

A magyar kultúrát ünnepelték Közép-Zala Közép-Zala Immár 25 éve minden esztendõben, január 22-én, szerte az országban hazánk kulturális élete kerül a középpontba. A Himnusz szerzõjéhez, Kölcsey Ferenchez köthetõ e nap jelentõsége,

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

Meghívó. XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap. Békés Boldog Karácsonyt!

Meghívó. XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap. Békés Boldog Karácsonyt! XIII. évfolyam 11. szám 2012. november Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Zengõbarack megelõzte Vackort Hagyományteremtõ

Részletesebben

Õszi vigasságok, szüreti felvonulások

Õszi vigasságok, szüreti felvonulások XIV. évfolyam 9. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Õszi vigasságok, szüreti felvonulások Programok a térség településein

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Ültess egy fát õseid hagyatékából!

Ültess egy fát õseid hagyatékából! k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2014. február Ültess egy fát õseid hagyatékából! A gyümölcsfák oltását is meg kell tanulni újra, hiszen azt egyre kevesebben tudják szakszerûen. Rönkhúzás rönk

Részletesebben

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon A Zala folyó völgyében fekvõ faluban 2010. szeptember 5-én jubileumi képviselõ-testületi ülésre került sor. Az immár 15 éves múltra visszatekintõ kapcsolat Bagod község és a németországi testvérváros,

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13.

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13. PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. OKTÓBER 5. Bajnokait köszöntötte a város Írásunk a 13. oldalon 100% bankbetét! évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! PAKS,

Részletesebben

Egy különös házasság története A zalaszentiváni iskolaügy pro és kontra

Egy különös házasság története A zalaszentiváni iskolaügy pro és kontra XIII. évfolyam 4. szám 2012. április Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Egy különös házasság története A zalaszentiváni

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Mozgalmasan indult a tavasz. Tisztelt Vásárlóink!

Mozgalmasan indult a tavasz. Tisztelt Vásárlóink! Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p II. évfolyam 2012. március Mozgalmasan indult a tavasz Programbõség Kehidakustányban Közös akarat va tartással honorálnak a közönségnek. A hét programjai

Részletesebben

Közel a fényes éj. Valamennyi olvasónknak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Közel a fényes éj. Valamennyi olvasónknak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Dél-Zala Murahíd Közel a fényes éj Ólomszürke lepelbe burkolt napjaink renyhe tempóban fogynak a naptárból. December van. A fák ágaira dermedt dér menyasszonyi csipkeruhát idézõ, csillogó hamisság csupán.

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. 30 éve kapott újra városi rangot Zalaszentgrót. Május 1-tõl ismét várja vendégeit. Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Szentgrót és Vidéke. 30 éve kapott újra városi rangot Zalaszentgrót. Május 1-tõl ismét várja vendégeit. Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen Szentgrót és Vidéke Rég nem irányult ilyen széles körû érdeklõdés egy, a Zalaszentgróti Városi Mûvelõdési Központban szervezett programra, mint április 11-én. Olyan sokan jöttek el, hogy akik a színházterembe

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Nincs alapja a híresztelésnek!

Nincs alapja a híresztelésnek! Az alaptalan pletykával ölni is lehet, mint köztudott. Esetünkben nem ekkora a baj, ám jókora kalamajkát kavartak azok, akik Salomváron álhíreket terjesztettek. A faluban különbözõ hírek kaptak szárnyra

Részletesebben

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT Dél-Zala Murahíd térségi havilap III. évfolyam 2013. november Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén A Zala mentõcsoport már az árvíznél is helytállt. November 7-én (csütörtökön) esküt tett és rendszerbe

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Ásványvíz-export Zalaszentgrótról. Lazítson, pihenjen a Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Szentgrót és Vidéke. Ásványvíz-export Zalaszentgrótról. Lazítson, pihenjen a Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban! Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p IV. évfolyam 2014. február Ásványvíz-export Zalaszentgrótról Jobbról Szijjártó Péter, Manninger Jenõ és Nikos Kalaitzidakis. A szénsavas üdítõk és gyümölcslevek

Részletesebben