Tv-műsor aug. 26- szept. 1. Népünnepélyek Beregvidéken. 6. oldal. hangulata van az államalapítás. amely mostanra végképp az együvétartozás ünnepévé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tv-műsor aug. 26- szept. 1. Népünnepélyek Beregvidéken. 6. oldal. hangulata van az államalapítás. amely mostanra végképp az együvétartozás ünnepévé"

Átírás

1 2. oldal évf. 34. szám Miért rosszak Ukrajnában az utak? 4. oldal 75 éves a badalói Petőfi-emléktábla 5-6. oldal Tv-műsor aug. 26- szept. 1. Népünnepélyek Beregvidéken 6. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kárpátaljai búza a Magyarok kenyerében Figyelem! Aki részt vesz a Kárpátinfo hetilap és a Pulzus rádió nyereményjátékában, kérjük, a szelvényeket augusztus 25-ig juttassák el szerkesztőségünkbe. JÁTSSZON és NYERJEN! 7. oldal Augusztusi teendők a kertészetekben... AJÁNLÓ Színes műsor, csikósok, nyeremények Kárpát-medencei Kenyérünnep Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Borzsa fesztivált a borzsovaiak, akik példamutató összefogásról és mérhetetlen vendégszeretetükről tettek bizonyságot ezúttal is. Az egykor országszerte híres üdülő szomszédságában, a sportpályán felállított színpadon Ferenci József köszöntötte a vendégeket és a település lakóit. Folytatás a 3. oldalon Fesztivál, falunap, búcsú, focikupa Tiszacsoma túl szeretne lépni a hagyományos falunapok megrendezésén. Mint Reskó-Papp Angélától, a Művelődési Ház igazgatójától megtudtuk, helyette háromnapos Szent István Napokat terveznek. Folytatás a 3. oldalon Jubileumi templomszentelés Nagypaládon Száz éve annak, hogy neogótikus stílusban átépítették középkori eredetű templomukat a nagypaládi reformátusok. A jubileum egyben lezárt egy hosszabb folyamatot is, mely során az épület külső-belső felújításon ment keresztül. Mindezért augusztus 18- án hálaadó istentiszteletet tartottak. Folytatás a 4. oldalon Ökumenikus istentisztelet Beregszászon A hit útján GörFeszt másodszor Itt, a határon túl különös hangulata van az államalapítás emléknapjának, amely mostanra végképp az együvétartozás ünnepévé vált. Nemzetrészeinket ugyan elválaszthatkják egymástól különböző határok, ám ennek ellenére a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Első királyunk, Szent István több mint ezer esztendővel ezelőtt tehát maradandót alkotott, hangsúlyozta Michels Antal plébános a beregszászi római katolikus templomban megtartott ökumenikus istentiszteleten. Folytatás a 2. oldalon Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) A idén második alkalommal szervezte meg a Hagyományőrző Szent Istvánnapi Ifjúsági Fesztivált, melyre igen szép számban érkeztek a fiatalok a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerületből. A rendezvény alkonyati istentisztelettel vette kezdetét a Szent István tiszteletére felszentelt tiszacsomai görögkatolikus templomban. A vecsernyét Demkó Ferenc esperes celebrálta. Az ünnepélyes litia (kenyérmegáldás) után a résztvevők a fesztiválnak helyt adó Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba vonultak, ahol az ünnepélyes megnyitót követően megtörték a megszentelt kenyereket, s abból valamennyien részesültek. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Amiről beszélnek Miért rosszak az utak? Bárhol lépünk át a magyar-ukrán határon, a A megyei közigazga- más megyék! tükörsima M3-as autósztráda után azonnal dö- gőzzel készülnek ahhoz, tási hivatalban már teljes cögni, ugrálni kezd gépkocsink, folyamatosan a jövőben már önállóan kell hogy a helyi hatóságoknak kerülgetni kell a kátyúkat. De nem csak Kárpát- Ezt maga Igor Szviscso, felelni az utak állapotáért. alján, egész Ukrajnában a megyei közigazgatási rosszak az utak. Ezért az hivatal első elnökhelyettese is megerősítette. Előre építésükért, karbantartásukért és javításukért lépést azonban ezen a téren felelős UKRAUTODOR csak úgy érhetünk el, ha az vállalat a napokban hivatalosan bejelentette, hogy terjedelmének megfelelő elvégzendő munkálatok a továbbiakban nem fog lesz a finanszírozás, ellenkező esetben csak az utak új utak építésével foglalkozni addig, amíg nem toldozására-foldozására oldja meg a meglévő úthálózat fenntartásának A napokban egyes tö- lehet számítani. és javításának feladatát. megtájékoztatási eszközök interjút közöltek Ivan Ha nem tesszük ezt meg, elveszthetjük egész úthálózatunkat jelentette Tanács egyik kárpátaljai Buskóval, a Legfelsőbb ki Jevhen Pruszenko, a képviselőjével, aki többek vállalat igazgatója. Csakhogy ennek a feladatnak Kárpátaljának legalább között elmondta, hogy az elvégzéséhez a kormány számításai szerint ne szüksége az úthálózat 3 milliárd hrivnyára len- legalább 500 milliárd rendbetételéhez, ami a hrivnyára lenne szükség. megye egyéves költségvetésével egyenlő. Ekkora Ekkora összeggel pedig az ország költségvetése összeg kiutalására azonban nem rendelkezik! nincs remény. Mikola Azarov kormányfő rendkívül sú- évvel ezelőtt jóváhagyott A képviselő kitért az öt lyosnak tartja a kialakult határokon átívelő autópálya építésére is. Terve helyzetet és egyetért az UKRAUTODOR elképzelésével. Véleménye szetalfiókjaiban hever. Ma- azóta is az illetékesek aszrint, ha a folyó évben nem gyarország ugyanakkor végzik el az utak javítását, már megépítette a rá eső jövőre már nem maradnak olyan útszakaszok, M3-as fizetéses, kitűnő rész túlnyomó részét, az melyeket érdemes volna minőségű autópálya már felújítani. Hogy rendbe elérte Vásárosnaményt, hozzuk úthálózatunkat, innen pedig a Záhony és tíz év folyamán évenként Beregsurány felé vezető legalább milliárd utakat is rendbe hozták, hrivnyára lenne szükség. sőt felépítették és megnyitották a Tiszán átívelő A kormánynak azonban nincs erre ennyi pénze. új Rákóczi-hidat is. Ukrán Ezért rendelet jelent meg területen azonban az elmúlt öt év alatt még egy arról, hogy az utakat két kategóriára osztják, az országos jelentőségű utakat az autópálya építésének kapavágást sem végeztek, a központi hatóságok felügyelete alá rendelik, a he- halasztották. Az autópá- megkezdését 2015 elejére lyi jelentőségűeket pedig a lya kárpátaljai szakasza, regionális, vagyis a helyi az M6-os gépkocsiút, hatóságokra bízzák. Az Beregdédán keresztül a jelenlegi utakkal párhuzamo- első kategóriához 52 ezer kilométernyi, a másodikhoz 117 ezer kilométernyi járási Drágabártfalva san halad majd, az ilosvai út tartozik. Arról azonban (Dorobratovo) közelében szeli át a Munkács- nem szól a kormány rendelete, miből, honnan fogják Rogatyin utat, majd Ökörmező és Ilosva között Víz- előteremteni a helyi hatóságok a fenntartásukhoz, köz (Szojmi) után a Kárpátok felé fordul és elhagyja javításukhoz szükséges hatalmas összegeket. Kárpátalját. Megyénkben Az utak fenntartásához, javításához szükséges kilométer lesz, ennek közel az autópálya hossza 108 összegeket adó formájában 40 százalékát (!) alagutak központosítottan gyűjtik és hidak képezik, vagyis be, a kormánynak csak az építő munkálatok nagyon sokba fognak kerülni. annyi a dolga, hogy elossza azokat a régiók között. Az Megépítésére azonban feltétlenül szükség van. Csak utak javításához szükséges pénzek főleg az üzemanyagtöltő állomásokon Magyarország felaján- az a kérdés, miből. eladott benzin, gázolaj illetékeikből gyűlnek össze. Ukrajnának az autópálya lotta, hogy hitelt nyújt Mivel Kárpátalja három építéséhez azzal a feltétellel, hogy az autópályát ország határán fekszik, az üzemanyagtöltő állomások magyar útépítő vállalatok fogják építeni. Válasz hálózata nálunk nagyon sűrű, jóval több van belőlük, mint más megyék- még nincs, nyilván útépítő azonban erre az ajánlatra ben. Vagyis sokkal többet vállalataink egyelőre nem fizetünk be az utak javításának kasszájába, mint olyan zsíros falatról, ami hajlandók lemondani az más régiók. Ugyanakkor a egy ilyen hatalmas beruházást jelent. költségvetésből erre jóval kevesebbet kapunk, mint -i-gy Elejét lásd az 1. oldalon Közélet Ökumenikus istentisztelet Beregszászon Kárpát-medencei Kenyérünnep Michels Antal ezután szólt arról a 2011-ben öt város által indított kezdeményezésről, melynek lényege, hogy augusztus huszadikán egyszerre öt helyszínen ugyanabban az időben tartsanak ökumenikus istentiszteletet, s kerüljön sor az új kenyér megáldására illetve megszegésére. Szolnok, Komárom, Lipót, Sepsiszentgyörgy, Zenta után idén Beregszász és a lengyelországi Tarnow is csatlakozott e nemes célhoz. Szentbeszédében a plébános bibliai példázat alapján a házát sziklára építő emberhez hasonlította István királyt, aki a kereszténység megszilárdításával jövőt adott a Kárpát-medencében megtelepedő magyarságnak. De mit is üzen Szent István a mai magyaroknak? Elsősorban azt, hogy újra és újra meg kell találni azt a szilárd alapot, amelyre jövőnket építhetjük. Ez legfőképpen szilárd keresztény hitünk kell hogy legyen. Másodsorban kultúránk és anyanyelvünk. De emellett nem kevésbé fontos, hogy ragaszkodjunk az igaz emberi értékekhez. Az igazsághoz, az áldozatvállaláshoz, a könyörületességhez, s legelsősorban a mindent meghatározó krisztusi szeretethez. Mindinkább atomizáló korunkban egyre fontosabb szerepet játszanak közösségeink: örvendetes, hogy Beregszászban az utóbbi időben egyre több polgári kezdeményezés indult útjára. Michels Antal arra hívta fel a híveket, hogy imádkozzanak erdélyi nemzettársainkért. Csak remélni tudjuk, hogy végre valahára megvalósul az ottani magyarság autonómiája, s ez pozitív üzenetként hat más kárpát-medencei országok irányítói számára is. Margitics Volodimir görögkatolikus parókus első szent királyunk, István életműve kapcsán arról szólt, hogy a nemzet számára midig nagyon fontosak a közösséget összefogni tudó, egy közös cél érdekében mozgósító nagy egyéniségek. A szentmise során első királyunkat dicsőítő énekek hangzottak el, majd a római A meseházban nagyokat lehet álmodni Filagória az óvodában Tágas filagóriával, egy hat méterszer öt méteres meseházzal gazdagodott a balazséri óvoda. Az udvaron felállított kerti házikó az intézmény egykori növendégének, Bíró Tibor vállalkozónak az ajándéka. A meseházat megható ünnepség keretében vehették át az óvoda mostani lakói. Barta Márta helyi polgármester köszöntőjében arról szólt, hogy a balazséri óvoda az utóbbi két évtizedben sok nehéz korszakot élt át: csak kilenc esztendővel ezelőtt sikerült a romossá vált épületet olyan állapotba hozni, hogy minimális feltételek biztosítása mellett újra használatba vehették a kicsinyek. Mára a különböző segélyszervezetek, a helyi és a járási tanács vezetőinek gondoskodásának köszönhetően belülről korszerű létesítménnyé varázsolták. A mostani alkalom is bizonyíték arra, hogy katolikus templom kórusa részleteket adott elő István a király című rockoperából. Az ökumenikus istentisztelet ezután kint, a templom előtti téren, István király szobránál folytatódott. Elsőként Nagy Ignác, a beregszászi magyar konzulátus vezető konzulja mondott ünnepi köszöntőt. Szent István olyan erős alapokra építette országát, amely később a legnagyobb hányattatások, próbák idején is megtartotta a nemzetet. Első királyunk mindvégig ragaszkodott az európai értékekhez, fontosnak tartotta a jószomszédsági kapcsolatok ápolását. Ezt kell ma tenni nekünk is, kései utódoknak. A csillagok állása a kárpátaljai magyarság számára ma kedvező. A jelenlegi ukrán vezetés ugyanis nem nemzetállamban gondolkodik, hangsúlyozta Gajdos István parlamenti képviselő. Úgy gondolják, hogy az ország felemelkedéséhez valamennyi Ukrajnában élő nemzet és nemzetiség tagjainak közös erőfeszítésére van szükség. Gajdos István arra emlékeztetett, hogy Ukrajna és az Európai Unió kapcsolatában döntő fordulatot hozhat a november a jó szándékú emberek nem szűnnek meg gondoskodni a helyi közösség egyik legfontosabb intézményéről. Barta Márta arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy Bíró Tibor segítőkészsége, szülőfaluja iránti elkötelezettsége már többször megmutatkozott: néhány éve a Helikon Szálló épületének megvásárlásakor a vállalkozó rábírta a helyi képviselőtestületet, hogy a végére tervezett vilniusi találkozás, hisz ezen reményeink szerint aláírhatják az Európai Unió és az országunk közötti előtársulási megállapodást. Veres Péter, Beregszász város képviselőtestülete nevében szólt az egybegyűltekhez. Szent István öröksége ma is hiteles. Akárcsak az a hármas egység keresztyénség, európaiság, magyarság, amit első királyunk képviselt. Az ünnep egyben jó alkalom arra is, hogy kiemelje lelkünket a hétköznapok egyhangúságából. Csobolya József, a Rákóczi Szövetség elnökhelyettese Szent István érdemeit méltatva rámutatott: emberpróbáló feladat volt az Ázsiából jött törzsekből egységes európai nemzetet kovácsolni. Nagy királyunknak, Szent Istvánnak ez sikerült. Az ünnepség végén sor került az új kenyér megáldására. Michels Antal római katolikus plébános, Margitics Volodimir görögkatolikus áldozópap és Dancs Róbert református lelkész Isten áldását kérte Beregszász valamennyi lakójának életére. Az ünnepségen a beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub énekkara az alkalomhoz illő énekekkel szolgált. Kovács Elemér vételárból azt a Gagarin utcát aszfaltozzák le, ahol több fontos közösségi intézmény, így az óvoda is működik. A meseházban nagyokat lehet álmodni, kezdte beszédét Bíró Tibor, aki visszaemlékezett az itt töltött évekre, a kora gyermekkorában megfogalmazódott álmokra, vágyakra. Most újra bebizonyosodott, hangsúlyozta a lokálpatrióta, hogy adni sokkal jobb dolog, mint kapni. Dudás Ilona óvodavezető annak a reményének adott hangot, hogy a vállalkozó példája a továbbiakban másokat is követésre sarkall, hisz az ilyen és ehhez hasonló ajándékokra továbbra is nagy szükségük van. A meseház egyébként nem csupán különböző szabadtéri játékok megrendezésére alkalmas: az óvodások a jövőben itt étkezhetnek is. -ardai-

3 Közélet 3 Szent István-napi megemlékezés Asztélyban Szívek együttdobbanása intelmeit, melyek a mának is üzennek. Ünnep van, felemelő, emlékező, az egységet, a megújulást és az újrakezdést jelentő szent nap ez, minden magyar ember ünnepe, szívek együttdobbanása fogalmazott köszöntőjében Nagy Anna polgármester, aki hangsúlyozta: az István király által felállított keresztény értékrend örök érvényű, rohanó világunk mentsvára ma is a hit és a szeretet. Iván Gusztáv református lelkész azt a Szent István-i Kárpát-medence sokszor zugos szögletében, fogalmazott a lelkész. Az ünnepi köszöntők elhangzását követően az iskolások műsora következett, majd a helyi Őszirózsa Nyugdíjasklub mellett a bulcsúi Napsugár Nyugdíjasklub és a beregardói református gyülekezet Szent István Napok Tiszacsomán Fesztivál, falunap, búcsú, focikupa Elejét lásd az 1. oldalon S ez már idén is sikerült, hisz szombaton a település adott otthont a Görfesztnek, vasárnap falunapot, kedden pedig templombúcsút tartottak és megrendezték az immáron hagyományos Szent István-napi focikupát is. Már az idei falunapot is ennek jegyében rendezték. Eljöttek ide Asztély, Badaló, Mezőgecse, Hunyadi hagyományőrző Idén Ruszin Irma kapta a falu díszpolgára címet Kárpátalján egyre több olyan helyszín van, ahol emléket állítottak államalapító Szent István királyunknak. Augusztus 20-án valamennyi mellett emlékezők gyülekeztek, hogy együtt ünnepeljenek, s lélekbe együtt legyenek az egész magyar nemzettel, éljenek a határ bármelyik oldalán, a világ bármelyik szegletében. Asztélyban az Elek István fafaragó mester által készített Szent Istvánszobor előtt gyülekeztek fiatalok és idősek egyaránt, hogy az államalapító halálának 975. évfordulója alkalmából emlékezzenek arra a királyra, aki erős kézzel, józan ésszel képes volt európai országot létrehozni a Kárpát-medencében, felidézzék fiához, Imre herceghez intézett A III. Borzsa Fesztiválon Elejét lásd az 1. oldalon A polgármester büszkén szólt az eddig elért eredményekről, és igen szép terveket vázolt fel. Mint megtudtuk, faluházat szeretnének létesíteni, amelyben a kultúrház mellett helyt kapna többek között orvosi rendelő és könyvtár is. Ennek megvalósításához továbbra is összefogásra van szükség, hangsúlyozta. Knobloch György, a Beregszászi Járási Tanács elnöke köszöntőjében a falunap igazi fesztivállá fejlesztését szorgalmazta, s biztosította Borzsova lakóit, hogy a járási tanács minden tőle telhető támogatást megad a település fejlesztéséhez. A kulturális élet, a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Halász László, a járási művelődési és turisztikai osztály vezetője. S hogy itt mennyi tehetséges gyerek van, arról a műsor folyamán meggyőződhettünk. Igencsak bájosak voltak a legkisebbek, az ovisok, akik énekeltek, hagyatékot helyezte az ünneplő gyülekezet szívére, miszerint jó kapcsolatokat kell ápolni a mellettünk élő népekkel, nincs értelme háborúzni sem másokkal, sem egymással, s megmaradásunk érdekében fontos mint ahogy István királynak is fontos volt a keresztyén értékrend, a hit erősítése. táncoltak a színpadon. A helyi általános iskola tanulói Legyünk hálásak azokért az elődökért, akik magyarságunkat minden nehézség ellenére megőrizték, lépjünk nyomdokaikba, és mi magunk is Istenre nézve és követve Őt tegyünk azért, hogy anyanyelvünk, nemzetünk megmaradjon itt, a és a klub fiataljai igencsak színes műsorral rukkoltak elő. Szimeonov Barbara és Fornosi Pál fuvola és trombitajátékával bűvölte el a nagyérdeműt. De nagy sikert arattak a vendégfellépők is, a nagybégányi és a mezőgecsei táncosok, Halász Dóra, Muskola Gabriella, Péter Andrea énekesek. A foci szerelmesei az SK Borzsova és az FC Kisbégány mérkőzésen szurkolhattak. A sportot kedvelők maguk is összemérhették erejüket néhány ügyességi játékban, vagy éppen a lövészetben (légpuskával). De a lovaglást is sokan kipró- énekkara adott elő alkalomhoz illő énekeket. Az ünnepség koszorúzással ért véget. Kovács Erzsébet Színes műsor, csikósok, nyeremények bálták Erdei János segítségével, aki betyárruhában Démon nevű lovával érkezett Baktáról. Nagy érdeklődés kísérte a tombolasorsolást is, melyen igen értékes ajándékokkal többek között tévével, mikrohullámú sütővel, digitális fényképezőgéppel gazdagodhattak Fortuna kegyeltjei. Mint Fornosi Pál művelődésszervezőtől megtudtuk, este a Budapestről érkező Rivál zenekar, illetve Soós János és Varga Bertalan DJ biztosítja a jó hangulatot, szolgáltatja a zenét a hajnalig tartó utcabálon, éjfélkor pedig tűzijáték színesíti a programot. Kovács Erzsébet tánccsoportjai, a Vári Művészeti Iskola növendékei, Halász Dóra és Muskola Gabriella népszerű énekekkel örvendeztette meg a közönséget. És természetesen felléptek a helyi óvodások és néptáncosok is, akik szereplése büszkeséggel töltötte el a szülők, nagyszülők szívét. Nem véletlenül kapott dicsérő oklevelet Reskó-Papp Angéla, a Csomai Művelődési Ház igazgatója, aki igen sikeresen szorgoskodik azon, hogy a fiatalság megőrizze és ápolja a néphagyományokat, megismerje eleink néptánc- és népdalkincsét. Oklevéllel köszönték meg Péter Erika óvónő és Bedő Zoltán polgárőr tevékenységét is, Ruszin Irma felcser pedig sok évtizedes áldozatos munkája elismeréseként Tiszacsoma díszpolgára címet kapta. Az elismeréseket a járás és a falu vezetői adták át. Az ünnepség résztvevőit kedves szavakkal köszöntötte Kovács Szvetlána polgármesterasszony, aki az erős hit, az összefogás erejét hangsúlyozta. Elismeréssel szólt a tiszacsomaiak tenni akarásáról Knobloch György, a járási tanács elnöke és Horváth László, a járási adminisztráció elnökének helyettese. Kerekes Henrietta, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja kiemelte: az egységes magyar nemzet tagjai vagyunk a határon innen és túl, együtt írjuk nemzetünk jelenét és jövőjét. Hogy milyen lesz az, az a kisebb közösségeken, a családokon és a települések közösségén is múlik. Hitünk erősítésével, hagyományaink és anyanyelvünk megtartásával erősödhet nemzetünk, mondta. Minden nemzet a kultúrájában él tovább, hangsúlyozta Halász László, a járási művelődési osztály vezetője, aki abbéli reményének adott hangot, hogy az ifjúság tovább őrzi és ápolja majd a hagyományokat, s a magyar szó nem hal ki Tiszacsomán sem. A fergeteges, színes és gazdag kulturális műsort követően a meghitt beszélgetéseké, a nagy találkozásoké, az önfeledt szórakozásé volt a főszerep. Ki-ki megtalálta kedvenc ételét, italát, a gyerekek megszállták a körhintát, a trambulint, és mindenki nagy érdeklődéssel várta a tombolasorsolást, vajon kihez kerül a fődíj, a porszívó, no meg a többi értékes és érdekes ajándék. A falunap hajnalig tartó táncmulatsággal zárult. Marton Erzsébet Kárpátalja hírforrása

4 4 75 éves a badalói Petőfi-emléktábla Örömteli, hogy legtöbb településünkön ragaszkodnak a hagyományokhoz, népi és kulturális emlékeinkhez, azokat igyekeznek megőrizni az utókor számára. Nincs ez másként a Tisza-parti Badalóban sem, ahol a község egyik jellegzetes szimbóluma, a Petőfi Sándor tiszteletére állított emléktábla immáron 75 éve díszíti a helyi református templom külső falát. A jubileum kapcsán a napokban a faluban ünnepi istentiszteletre és megemlékezésre került sor. Az istentiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét, aki Eszter könyve 4. részének verse alapján tolmácsolta Isten üzenetét a hívek felé. Ezt követően az erre az alkalomra felújított em- a magyar kultúrünnep ország-világ előtt hirdetni fogja a magyarság ragaszkodását fajához, az ősi röghöz, ősei nyelvéhez, s egyben bizonyságát adja annak, hogy Kárpátalja magyarsága Petőfi szellemében áll őrt a magyar portákon és építi a szebb magyar jövőt. Dr. Nagy Ignác, a Beregszászi Magyar Konzulátus vezető konzuljának üdvözlő szavai után Badaló testvértelepülése és testvérgyülekezete képviseletében, Szatmárcseke polgármestere, Sarkady Pál mondta el köszöntőjét. A légvonalban Badalótól csupán alig két kilométerre lévő Szatmárcseke nemrég egy nemzeti színű magyar zászlót és egy református zászlót adományozott a helyi gyülekezetnek, amelyek központi helyre lettek kihelyezve a templomba. A szomszédos település első embere most is hangsúlyozta, hogy a Lélektől lélekig Jubileumi templomszentelés Nagypaládon Elejét lásd az 1. oldalon A gyülekezetet Seres János Máramaros-Ugocsa megye esperese köszöntötte. Elcsendesedésre szólítva felolvasta az 50. Zsoltár verseit. Zán Fábián Sándor a zsoltár első hat verse alapján hirdette Isten igéjét. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig... Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet! Minden áldozathozatalnak, amit a templomért, a gyülekezetért hozunk, szövetségkötéssel kell járnia, mondta a püspök. Ez az áldozat viszont több annál, mint anyagiakban mérhető adakozás az Úr odaszánt életeket vár népétől. Igaz áldozatot pedig csak úgy hozhatunk az Úrért, az Isten igéjéért, ha már elfogadtuk az egyetlen igazi áldozatot, a véren szerzett szövetséget. A püspök beszélt még arról is, hogy az idősebb gyülekezeti tagok számára ez a szövetség a hálaadásról szól, viszont a fiataloknak elköteleződést is jelent. Kötelezzék el magukat arra, hogy erről a hajlékról és erről a gyülekezetről ők maguk is gondoskodnak majd, ahogy hajdan elődeik tették! A gyülekezet és a templom történetét, valamint ez utóbbi felújításának menetét a helyi lelkipásztor, Mecséry Károly ismertette. Az egyházközség 2010-ben kezdte el a templom felújítását, elsőként a templomkert rendbetételével, a balesetveszélyes fák kivágásával ben láttak hozzá a szent hajlék teljes külső javításához. Ezt követte a következő évben a belső felújítás, beleértve az elektromos hálózatok, a nyílászárók cseréjét is ban a padok csiszolásával, a padlózat csempézésével, a szószék felújításával és egyéb munkálatokkal zárult a munkafolyamat. Mindezt önerőből valósította meg a másfél ezer lelkes gyülekezet. A felszentelő áldást követően amit Zán Fábián Sándor püspök végzett a megjelent vendégek köszöntötték a gyülekezetet. Elsőként Nagy Ignác, a Beregszászi Magyar Konzulátus vezető konzulja fejezte ki elismerését azért az összefogásért, amit a gyülekezet a felújítás során bizonyított. A konzul az államalapítás ünnepe közeledtével emlékeztetett Szent Istvánra, aki összefogta a magyar nemzetet, és elsőként határozta meg az európai integrációt mint irányvonalat. Nagy Béla főgondnok azokra az ajándékokra emlékeztette a jelenlévőket, amit nap mint nap Istentől kapnak, és amit nem lehet elégszer megköszönni. Az 1Thesz 5, 18-cal biztatta a templomot szentelő gyülekezetet: Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Máramaros-Ugocsa Egyházmegye főgondnoka, Petrusinec Vladimir a 100. Zsoltárt helyezte a nagypaládi közösség szívére. Máté István, a megye világi főjegyzője arra buzdította őket, hogy a hálaadás ne érjen véget a hálaadó istentisztelettel, hanem legyen az életük meghatározó része. Majd a közelről és távolról jött lelkipásztorok egy-egy igével és gondolattal köszöntötték a nagypaládi gyülekezet tagjait. Az ünnepségen fellépett a nagypaládi Hozsánna énekegyüttes, valamint az egyházközség fiataljai, Dóha Regina és Illés Szabina egy-egy szavalattal. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Fábián Kata léktábla körül gyülekeztek az emlékezők. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklését követően a szervezők nevében Jakab Lajos családorvos, a helyi református gyülekezet presbitere és jegyzője köszöntötte az egybegyűlteket, majd röviden szólt az emléktábla történetéről. Mint mondta, sajnos korabeli beszámoló vagy fotó ugyan nem áll rendelkezésre az augusztus 14-i avatásról, de megmaradt az utókor számára annak a meghívó-plakátnak a másolata, amely anno hirdette a helyi és környékbeli lakosok számára az emléktábla felavatásának tényét. Ebben többek között ez áll:,,a Kárpátaljai Magyar Faluszövetség augusztus 14-én Hrabár Konstantin Kormányzó Úr védnöksége alatt a Tisza-parti Badalón Petőfi Sándor emlékezetére, az ottani ősi református templom falában Országos Magyar Ünnep keretében emléktáblát helyez el, amellyel halhatatlan költőnk, a szabadság lánglelkű apostolának badalói tartózkodását (1847. júliusa, a szerk.) óhajtja megörökíteni. Ez Tisza és egy országhatár ugyan elválasztja a két falut, de lélekben, hitben és a nemzeti identitás szempontjából nagyon is összetartoznak az itt élő emberek, akik közül sokakat rokoni szálak is fűznek egymáshoz. Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke Petőfi szellemiségéről szólva azt hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság ugyan az emléktábla felavatásnak idején, 75 éve is kisebbségben élt, de bizakodva és hittel néztek a jövőbe, amikor őseik templomában a nagy poétának állítottak emléket. A beszédek között a badalói Szoboszlai Csilla adta elő a Honfoglalás című dalt és egy megzenésített Petőfi-verset, illetve Szoboszlai Zoltán a Beregszászi Magyar Gimnázium diákja szavalta el A Tisza című Petőfi-költeményt. Az ünnepi megemlékezés végén a Szózat eléneklését követően a jelenlévők a megemlékezés koszorúit helyezték el a Petőfi-emléktáblánál. (felvégi) GörFeszt másodszor A hit útján Elejét lásd az 1. oldalon A fesztiválra érkező fiatalokat és kísérőiket Demkó Ferenc köszöntötte, aki hangsúlyozta: azt a célt tűzték maguk elé, hogy egybehozzák a templomi életet a templomon kívüli élettel, az ember templomi gondolkodásmódját az otthonival, hogy a fiatalok az élet kínálta lehetőségek között válogatva felismerjék: csak egy igaz út van, arra kell rátalálni, s azon kell haladni. A helyszínválasztásról szólva az esperes elmondta: azért rendezik meg immáron hagyományosan az emlékparkban a találkozót ahol a felirat is hirdeti: Áldott e föld, hogy erőt merítsenek eleink példamutatásából, s innen hazatérve mindenki elmondhassa: áldott földön járt, ahol honfoglaló ősei is jártak. A hit, a kultúra, a hagyomány, az anyanyelv megtartó erejét hangsúlyozta köszöntőjében Tóth István, a Beregszászi Magyar Konzulátus főkonzulja, az összefogás, a hagyományőrzés jelentőségéről szólt Kovács Szvetlána, Tiszacsoma polgármester asszonya. A fesztivál céljáról érdeklődő kérdésünkre Lődár Jenő, a GISZ elnöke úgy fogalmazott, hogy ezzel is a fiatalok hitét és magyarságtudatát szeretnék erősíteni, ezért választották A hit útján címet, helyszínül a honfoglalási emlékparkot, időpontnak pedig államalapító Szent István király ünnepét. Az előadók is e téma köré építették fel előadásukat. Popovics Béla művészettörténész (Munkács) a magyarságunk és a hitünk megtartásának fontosságáról beszélt, Pacsai János görögkatolikus lelkész, sajószentpéteri parókus, a Bodrogi Esperesi Kerület esperese A hit útján címmel tartott igencsak tartalmas előadást. Persze nem csupa komoly előadást hallgattak itt a fiatalok, hisz igazi fesztiválhangulat uralkodott. A fiatalok felszabadultan szórakoztak, ismerkedtek, barátkoztak. Nagy tapssal jutalmazták a műsorban fellépőket, így a Tiszacsomai Kultúrház hagyományőrző csoportjának fergeteges táncát, a Csóbán testvérek és Sztojka Vanessza énekét, a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet zenekarának, a FRIGY Bandnek, illetve a Magyarországról érkezett Szabó Balázs és zenekarának előadását. Nagy látogatottságnak örvendett a Láthatatlan Színház, s igen sokan ropták a táncot a Huszti Beáta vezetésé- vel zajló táncházban is. A délután folyamán ki-ki kipróbálhatta ügyességét, kreativitását. Korongozhatott, agyagozhatott ifj. Hidi Endre szobrász-keramikussal (Nagydobrony), a fafaragás fortélyait leshette el a tiszaújlaki Tóth Gyulától, az ugyancsak Tiszaújlakról érkező Petrusinec házaspár segítségével belekóstolhatott a bőrdíszművességbe, vagy Imre Ádám fiatal, tehetséges festővel elkészíthette arcképét. Emellett betekintést nyerhetett a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum életébe, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának tevékenységébe, a Család és Élet Egyesület (Munkács) munkájába, megmérethette tudását a GISZ kvízben stb. És jótékonykodhatott is: a tombolajegyek megvásárlásával beteg gyermekek gyógyulásához járulhatott hozzá, hisz az így befolyt összeget a szervezők a Kárpátaljai Gyermekmentő Szolgálatnak ajánlották fel. A közös ebédnél mindenki jóízűen fogyasztotta az ügyes kezű asszonyok által készített finom töltöttkáposztát. A bót -ban ki-ki üdítőt vásárolhatott, kipróbálhatta a csokiautomatát, megkóstolhatta a frissen készült kürtős kalácsot. A fesztivál este tábortűzzel zárult. Mint Lődár Jenőtől megtudtuk, a találkozót részben az esperesi kerület támogatta, illetve a nagy-nagy összefogásnak, a segítőkész embereknek, a fiatalok tenni akarásának köszönhetően jött létre. A GISZ következő nagyszabású rendezvénye az ősz folyamán a batyus szüreti bál lesz, melynek időpontjáról és helyszínéről később értesítik az érdeklődőket. A fesztivál végén mindenki úgy köszönt el: Jövőre, együtt, ugyanitt! Kovács Erzsébet

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

Tv-műsor január 12-18.

Tv-műsor január 12-18. 2 19. évf. 2. szám Tv-műsor január 12-18. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Az ukrán válság megoldása a fő cél 4. oldal Segíts másokon,

Részletesebben

Tv-műsor október 7-13.

Tv-műsor október 7-13. 40 17. évf. 40. szám Tv-műsor október 7-13. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Mennyi gyógyszert fogyasztunk? 2. oldal Ausztriában marad

Részletesebben

Tv-műsor szeptember 2-8.

Tv-műsor szeptember 2-8. 35 17. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 2-8. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Energiafüggetlenné válhat Kárpátalja? 4. oldal A szeretet

Részletesebben

Tv-műsor július 1-7.

Tv-műsor július 1-7. 26 17. évf. 26. szám Tv-műsor július 1-7. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! A Kárpátinfo hetilap új nyereményjátékot indított. A nyeremények összértéke 4000 hr. Részletek a 15. oldalon! JÁTSSZON és NYERJEN!

Részletesebben

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok 24 14. évf. 24. szám járvány Ukrajnában 2. oldalnem volt sertésinfluenza 4. oldal Egyházkerületek főgondnokai Kárpátalján Tv-műsor június 21-27. 5. oldal Húszkilós zsákmány 6. oldal Ára: 1,50 hrivnya Bemutatkozik

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

Tv-műsor június 3-9.

Tv-műsor június 3-9. 22 17. évf. 22. szám Tv-műsor június 3-9. Ára: 1,50 hrivnya Vásárolja a Naplopót! Legyen Ön is a Naplopó olvasója! 2. oldal Ukrajna eltávolodik Oroszországtól 2. oldal Nemzeti tragédi a Don-kanyarban 4.

Részletesebben

Tv-műsor március 5-11.

Tv-műsor március 5-11. 9 16. évf. 9. szám Tv-műsor március 5-11. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

Március 15-i ünnepségek megyeszerte

Március 15-i ünnepségek megyeszerte 12 18. évf. 12. szám Tv-műsor március 24 30. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Moszkva föderatív Ukrajnát szeretne 2. oldal Az ukránok

Részletesebben

Tanévkezdés hittel, optimizmussal

Tanévkezdés hittel, optimizmussal 35 14. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 6 12. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor augusztus 5-11.

Tv-műsor augusztus 5-11. 31 17. évf. 31. szám Tv-műsor augusztus 5-11. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! A Kárpátinfo hetilap és a Pulzus rádió új nyereményjátékot indított. A nyeremények összértéke 4000 hr. Részletek a 15. oldalon!

Részletesebben

Tv-műsor augusztus 19-25.

Tv-műsor augusztus 19-25. 2. oldal 33 17. évf. 33. szám Megváltozott a nyugdíjak megállapításának rendje 4. oldal Újabb gyermek ügyét karolta fel a KGYSZ Tv-műsor augusztus 19-25. 5. oldal A szülőföld vonzásában Ára: 1,50 hrivnya

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

Tv-műsor jún 16 22. Magyarországon. 6. oldal. rejtett arca. Tudás, sokoldalúság és bátorság

Tv-műsor jún 16 22. Magyarországon. 6. oldal. rejtett arca. Tudás, sokoldalúság és bátorság 24 18. évf. 24. szám Tv-műsor jún 16 22. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Ukrajnának elsősorban békére van szüksége 4. oldal Minden

Részletesebben

Borok, lovagok, vásározók

Borok, lovagok, vásározók 10 15. évf. 10. szám Tv-műsor március 14-20. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor október 17-23.

Tv-műsor október 17-23. 41 15. évf. 41. szám Tv-műsor október 17-23. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor július 22-28.

Tv-műsor július 22-28. 29 17. évf. 29. szám Tv-műsor július 22-28. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! A Kárpátinfo hetilap és a Pulzus rádió új nyereményjátékot indított. A nyeremények összértéke 4000 hr. Részletek a 15. oldalon! JÁTSSZON

Részletesebben

Temetők, gyertyák, virágok

Temetők, gyertyák, virágok 44 17. évf. 44. szám Tv-műsor november 4-10. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal A családorvosoké a jövő 3. oldal Főhajtás Mezőkaszonyban

Részletesebben

Száz perc száz emberért

Száz perc száz emberért 50 18. évf. 50. szám Tv-műsor december 15-21. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal A fogyatékkal élők világnapján 2. oldal Segíts, hogy

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

Tv-műsor április 2 8.

Tv-műsor április 2 8. 13 16. évf. 13. szám Tv-műsor április 2 8. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal

Február 2-8. Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa. 6. oldal 2. oldal 5 19. évf. 5. szám Rendkívüli állapotot vezetett be a kormány Kelet-Ukrajnában 4. oldal TV műsor Új esperest kapott Máramaros-Ugocsa Február 2-8. 6. oldal Ára: 2,50 hrivnya Magyar Konyha Hete

Részletesebben

Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 5. oldal. hoztunk a kárpátaljai

Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 5. oldal. hoztunk a kárpátaljai 2. oldal 18 19. évf. 18. szám Lengyel-német humanitárius konvoj indul májusban Ukrajnába 3. oldal Anyák napján TV műsor 5. oldal Május 4 10. Rezsipótlás vagy átvilágítás? 6. oldal Ára: 3,00 hrivnya GISZ

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor március 19 25.

Tv-műsor március 19 25. 2. oldal 11 16. évf. 11. szám Visszafizetik a régi takarékbanki betéteket? 2. oldal Elszegényedik Ukrajna lakossága Tv-műsor március 19 25. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Népi kismesterségek újraélesztése

Részletesebben

Tv-műsor aug. 25 31.

Tv-műsor aug. 25 31. 34 18. évf. 34. szám Tv-műsor aug. 25 31. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Ukrán-orosz konfliktus 4. oldal Újabb beregszászi áldozatok

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia Beregszászban

Tudományos Diákköri Konferencia Beregszászban Ára: 2,50 hrivnya 46 Fizesse elő a Kárpátinfót! AJÁNLÓ Választások után és választások előtt áll a kárpátaljai magyarság Tehetséges fiatalok Malom és olajütő bemutatkozása 7. oldal Legyen Ön is a partnerünk!

Részletesebben