ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 18. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-i rendes ülésére Minősített többség Tárgy: Vagyontárgyak elidegenítése a vagyonértékesítési bevételek teljesülése érdekében Előterjesztő: Tóth Zoltán képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke Készítette: Önkormányzati és Szervezési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetésben 160 millió Ft-ot irányzott elő a Képviselő-testület vagyonértékesítésből eredő bevételként. Az 58/2012. (II. 23.) Kt. határozat a évi költségvetés végrehajtása, az előirányzott bevétel realizálása érdekében elrendelte a tárgyi eszközök, ingatlanok eladásának gyorsítását, ingatlanok kijelölését értékesítésre. A 120/2012. (III. 29.) Kt. határozat felhatalmazta a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy az 58/2012. (II. 23.) Kt. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében vizsgálja meg az értékesíthető vagyontárgyak körét, és annak eredményét terjessze a Képviselőtestület elé. Az önkormányzati vagyon legnagyobb része tárgyi eszköz, azon belül is ingatlan, melynek döntő többsége forgalomképtelen (a jelen ülés napirendjén szereplő zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza a vagyonkimutatást). Reálisan nézve az értékesíthető vagyontárgyakat, a bevételi előirányzat teljesülése ingatlaneladásból valósulhat meg. A Gunaras Zrt.-ben lévő részvények névértéke ugyan magas, piaci forgalomról azonban nem beszélhetünk. Jelentős értékkel bír a közművagyon (amit nyilván nem lehet eladni), egyéb ingó vagyonelem értékesítéséből nem jutna komoly bevételhez az önkormányzat. Sajnos a parkolóautomaták sem kelendők, eddig két érdeklődés volt irántuk, azonban egyik érdeklődő sem tett ajánlatot. Jelenleg az alábbi, ingatlanokból származó bevételi tételekkel lehet számolni: - Sikerrel járt a Dombóvári Ipari Parkban a gluténmentes termékeket gyártó cég szomszédságában található (kaposszekcsői 509 hrsz-ú) ingatlan ½ tulajdoni részének értékesítési pályázata, melyet a másik tulajdonossal, Kaposszekcső Község Önkormányzatával közösen bonyolított le az önkormányzat. A vevő átutalta a teljes vételárat, a Dombóvárra eső összeg ,-Ft. - A tavalyi évben értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül a Baross u. 10. alatti társasházra is érkezett pályázat és vételi ajánlat a kikiáltási áron ( ,-Ft). A társasház megszüntetése elhúzódott, a vevő késői adatszolgáltatása miatt a szerződéskötésre csak a közelmúltban került sor. - A dombóvári 0143 hrsz-ú, 6 ha 6129 m 2 területű kivett vasút és erdő művelési ágú ingatlan adásvételére a Dalmand Zrt.-vel előszerződés jött létre. A vételár ,-Ft, melynek felét a cég előlegként kifizette, a végleges szerződés megkötése és így a fennmaradó összeg ( ,-Ft) kifizetése 2012-ben várható, miután a helyi építési szabályzat módosítása hatályba lépett. Jogi személy termőföldet, így erdő művelési ágú földrészletet sem vásárolhat, ezért szükséges az erdő művelési ág megszüntetése, amihez a HÉSZ módosítása a feltétel. - Folyamatban van jelentős számú bérlakás értékesítése, a legértékesebb ingatlan a Mária-lak. Lezárult az értékbecslések elkészítésére irányuló beszerzés, a szerződéskötés folyamatban van a kiválasztott értékbecslővel, így hamarosan tisztább képet lehet alkotni a várható bevételről. - A Képviselő-testület a Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti, harkányi 1246/2. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan önkormányzatot megillető ½ tulajdoni hányadának (a tényleges használati viszonyok szerint a 23. szám alatti üdülő és a hozzá tartozó földrészlet) ,-Ft-on történő megvásárlásra tett 2

3 ajánlatot a tulajdonostárs Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A határozatról az értesítés postázásra került. - Szintén a testület határozott a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő, dombóvári 1954 hrsz.-ú, 858 m 2 nagyságú ingatlan nettó ,-Ft induló licitáron való értékesítéséről pályázat útján. A pályázati felhívás a honlapon megjelent, ezen az áron már nagy eséllyel valóban el tudja adni ezt a telket az önkormányzat. - A Képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy a Deák Ferenc u. 12. szám alatt található, a zsinagóga épületét magában foglaló ingatlan hasznosításával kapcsolatban tárgyalásokat kíván folytatni a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társasággal a bérbevételi kezdeményezésére tekintettel. A tárgyalások lefolytatása a Városgazdálkodási Bizottság feladata. A tárgyalások, illetve a folyamatban lévő újabb értékbecslés eredményének lesz döntő befolyása az ingatlan további sorsát illetően ben az ERMIBAU Kft. összesen ,-Ft-ért vásárolta meg az Árpád utcai 59. és 61. szám alatti ingatlanokat, a vételárból ,-Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeg tekintetében vételár csökkentési igénnyel lépett fel. Ezt az önkormányzat nem fogadta el, a cég ennek ellenére nem tett eleget fizetési kötelezettségének. Az önkormányzat peres eljárást kezdeményezett, az első tárgyalási nap április 12-e volt, a következő tárgyalási nap május 24. Mindenképpen meg kell kísérelni az értékesítést az alábbi ingatlanok esetében: 1. A korábban zeneiskolának használt ingatlan (7/1 hrsz.) eladásának megkísérlése pályázatban vállalt kötelezettség, az esetleges eladásból származó bevételt az önkormányzati oktatási intézményekre kell fordítani. Forgalmi értéke 45 millió Ft. A közelmúltban egyébként betörtek az épületbe, kisebb kárt okozva. 2. A volt gimnáziumi kollégiumot magában foglaló ingatlan (1290 hrsz.) forgalmi értéke egy májusi értékbecslés szerint 126 millió Ft, az új értékbecslés május végére rendelkezésre fog állni. 3. A kórház melletti többhektáros terület (2878/10 hrsz.) 2008-ban ,- Ft becsült értékkel rendelkezett, szintén folyamatban van az új becsült forgalmi érték megállapítása. 4. A korábban nővérszállóként használt ingatlan (2895/1 hrsz), amely szintén több tízmilliós értékkel bír, az új becsérték megállapítása folyamatban. 5. A Konda-patak völgyében található 29 építési telekről egyben érdemes túladni az infrastruktúra hiánya miatt (4644/1-29 hrsz.). Az építési telkek egy helyi közútként nyilvántartott ingatlanhoz (4644/30 hrsz.) kapcsolódnak, az egyben való értékesítéshez ezt át kell minősíttetni önkormányzati magánúttá vagy beépítetlen területté. 6. A korábban is eladásra kínált építési telkekre továbbra is vevőt kell keresni. A Dőry Hugó utcában lévő két területre elég komoly érdeklődő van. A Kapos soron lévő önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek közül jelenleg az egyikre érkezett vételi szándék, a föld alatt húzódó villanyvezeték miatt elég csökkentett áron. A Városgazdálkodási Bizottság hatásköre az építési telkek árának meghatározása, annak során ez a speciális helyzet kezelhető. A városban elszórtan még találhatóak önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek, meg 3

4 kell vizsgálni, hogy nem lehetne-e ezeket is az értékesítésre kijelölt építési telkek sorába bevonni. A jelen ülés napirendjén szerepel a vagyonrendelet módosítása, a tervezet szerint nem lenne minden építési telek esetében automatikus a beépítési kötelezettség, hanem csak ott, ahol ezt a képviselőtestület elrendeli szeptember 30-án lejár a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű által használatba vett 5337/133 hrsz.-ú, Termál u. 5. alatti üdülőre kötött szerződés. Ebben felújítás ellenértékeként kapta meg a cég használatra az üdülőt, bérleti díjat nem kellett fizetnie. Kevés érv szól a hétvégi ház megtartása mellett, a vízmű jelezte, hogy szándékában áll a megvétele. Mivel az ingatlan az állam tulajdonából került az önkormányzathoz, október 13-ig elidegenítési tilalom áll fenn rajta az állam javára. Egy cég vételi szándékot jelentett be a volt zeneiskola és a nővérszálló tekintetében, remélhetőleg ez valódi szándékot jelent. A forgalomképes vagyonban az értékesebb ingatlanok között még lakás és nem lakáscélú bérlemények, illetve termőföldnek minősülő területek: erdők, szántók, legelők, rétek találhatók. A szántók lennének a legbiztosabban eladható ingatlanok, éppen ezért ezekről szükség esetén bármikor hozható döntés. Ami a bérleményeket illeti, a bérlakás-értékesítési program első ütemének tapasztalatai alapján érdemes a továbbiakat átgondolni. Indokolt lehet megpróbálni néhány, már hosszabb ideje kiadhatatlan nem lakás célú helyiség eladását (főképp az Ogulin udvarban), e tekintetben a kezelésükkel foglalkozó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. javaslata lehet irányadó. A Teleki utcában lévő vásárteret nem sikerül bérbe adni, önkormányzati tulajdonban tartása nem feltétlenül indokolt. Hasonló a helyzet több önkormányzati résztulajdonnal (pl.: Szabadság u. 4.). A fentiek alapján az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) számú határozata 4. pontjának végrehajtása érdekében a következőket hagyja jóvá: 1. A Képviselő-testület az alábbi vagyontárgyakat jelöli ki értékesítésre a év folyamán eddig kijelöltek mellett: a) a Szabadság u. 14. szám alatti zeneiskolai ingatlan (dombóvári 7/1 hrsz.), b) a volt gimnáziumi kollégiumot magában foglaló ingatlan (dombóvári 1290 hrsz.), c) a kórház melletti többhektáros terület (dombóvári 2878/10 hrsz.), d) a korábban nővérszállóként használt ingatlan (dombóvári 2895/1 hrsz), e) a Dőry Hugó utcában és a Kapos soron található önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek, mint építési telkek, f) az önkormányzati feladatellátás szempontjából nélkülözhető, termőföldnek nem minősülő, nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lévő forgalomképes tulajdonrészek. 4

5 2. A Képviselő-testület az értékesítéssel összefüggésben a következő feltételeket köti ki: - Az 1. pont e) alpontja szerinti építési telkeket beépítési kötelezettség fenntartásával kell értékesíteni, amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása lehetővé teszi a Kapos soron található dombóvári 6410/107 hrsz.-ú beépítetlen terület (építési telek) kivételével. - Amennyiben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet szerint az 1. pontba tartozó ingatlanok értékesítéséről való döntés a Képviselő-testület hatásköre, az értékesítés árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történik, az értékbecslés szerinti nettó induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecslést is beleértve. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás jóváhagyására, a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására. Az értékesítés érdekében december 31-ig a pályáztatást folyamatosan kell bonyolítani, és így kell eljárni a 120/2012. (III. 29.) Kt. határozat 3. pontja szerinti ingatlan (dombóvári 1954 hrsz.) esetében is. - Amennyiben az 1. pontba tartozó ingatlan korlátozottan forgalomképes, az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan csak az ingatlan-nyilvántartási vagy a helyi építési szabályzat szerinti funkcióra használható, a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26) önkormányzati rendelet hatálya alá eső ingatlan esetében a használatnak összhangban kell lennie a rendelettel. 3. A Képviselő-testület a Konda-patak völgyében található 29 darab beépítetlen területet (4644/1-29 hrsz.) együtt, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlannal egyben kívánja értékesíteni, és elrendeli, a 4644/30 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé való nyilvánítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. 4. A Képviselő-testület elrendeli a Termál u. 5. alatti, dombóvári 5337/133 hrsz.-ú hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésre való előkészítését annak érdekében, hogy az állam javára szóló elidegenítési tilalom leteltét követően az ingatlan értékesítése megtörténhessen. 5. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a kezelésében lévő, nem lakáscélú helyiségek értékesítésre való kijelölésére. Határidő: december 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda Tóth Zoltán bizottsági elnök 5

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Kutyás Egyesület által használt ingatlan

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól Bátaapáti község Önkormányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről iktató szám: 6238-14/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 25. Jelen

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete Gétye község nemzeti vagyonáról Gétye Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2010.(I.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete 1 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben