ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 15-én és december 21-én megtartott üléseinek a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről tájékozatom Önöket. A december 15-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésről: A évi költségvetésről szóló 1/2010./II.12./ sz. rendelet módosítása, beszámoló a évi költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1/2010. (II.12.) számú rendeletével fogadta, melynek módosításáról döntött az évközben felmerült pótelőirányzatok és képviselő-testületi döntések alapján. A képviselő-testület továbbá elfogadta az önkormányzat gazdálkodásáról szóló soros beszámolót is. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi tervezési elveket fogadta el: 1. A évre vonatkozó kötelezettségek biztosítása. 2. A kötelező feladatokat ellátó intézmények racionális működőképességének biztosítása. 3. A szociális lakásépítési támogatás további biztosítása a lakosság részére. 4. Telekkialakítás folytatása; 21 db telek kialakítása a közművek részleges kiépítésével. 5. Rendezési terv módosítása, új iparterület kialakítása. 6. Belterületi utak fenntartása, üzemeltetése. 7. Külterület infrastrukturális ellátásának javítása, földutak karbantartása. 8. Testvér-települési kapcsolatok ápolása. 9. Fejlesztési hitelek törlesztése, a kamatok határidőre történő megfizetése. 10. Előre nem látható feladatokra általános tartalékalap tervezése. A helyi szociális rendelet-tervezet megvitatása, annak elfogadása. A képviselő-testület a rendelet-tervezet előkészítésében közreműködő ügyrendi bizottság véleményének ismertetését követően elfogadta az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010.(XII.16.) számú helyi szociális rendeletet, melynek rendelkezései január 1-től alkalmazandók. A évi munkaterv elfogadása, az éves közmeghallgatás időpontjának, napirendjeinek meghatározása. Az Ötv. rendelkezésein alapuló helyi Szervezeti és Működési Szabályzat 25. -a értelmében a képviselő-testület éves működésének alapja a munkaterv, mely egy évre határozza meg a testület ülésének tervezett időpontjait, azok főbb napirendjeit. A képviselő-testület a évi működésének alapját képező Munkatervet elfogadta. Az Ötv a szerint az önkormányzat közmeghallgatást tart a lakosság, helyi társadalmi szervezetek tájékoztatására, illetőleg a lakosság szélesebb részét érintő kérdések, észrevételek megtételére. Ennek alapján a testület április 28-i időponttal, 19 órakor testületi üléssel egybekötött lakossági közmeghallgatást tart a Faluház (Ballószög, Rákóczi u. 11.) nagytermében az alábbi napirendekkel. Az önkormányzat évi zárszámadásának, évi költségvetésének ismertetése. Az önkormányzat Gazdasági Programjának ismertetése. A települési szennyvízberuházás kapcsán létrejött Víziközmű Társulat jelenlegi működése, a beruházáshoz tartozó lakossági, tulajdonosi érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, azok felhasználása Új Irány szerkesztési feladatai, a helyi honlap karbantartása. A képviselő-testület továbbra is támogatja a településről történő általános tájékoztatás és információhoz való jutás végett az Új Irány helyi újság havi rendszerességgel, 8 oldal terjedelemben való megjelenését, valamint a helyi honlap működtetését. Az újság, valamint honlap szerkesztési feladataival a Total Kereskedelmi Kft-t (Kecskemét, Dráva u. 17.) bízta meg, Komáromy Zoltán személyes közreműködésének kikötésével. A megbízás január 1-től december 31. napjáig szól. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézménynél történő gyermek- és felnőttétkeztetés. A képviselő-testület a Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézménynél történő gyermek- és felnőttétkeztetés ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás elhúzódása illetőleg időbeli igénye miatt a jelenlegi szolgáltatóval (Közétek Kft, 6000, Kecskemét, Csend u. 2.) meglévő szerződés időtartamát március 31-ig meghosszabbította, a szolgáltató által javasolt, január 1-el alkalmazandó áremelés elfogadásával. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe adása. A testület az önkormányzat tulajdonát képező ballószögi 010/38 hrsz, 082/61 hrsz, 020/113 hrsz, 020/114 hrsz, 020/188 hrsz alatt felvett termőföldekre határozott időre terjedő, szeptember 1-től szeptember 11-ig, azaz egy mezőgazdasági évre szóló haszonbérleti szerződés megkötése mellett döntött a Hírös Vetőmag Kft-vel, 9000 Ft/ha bérleti díj megállapításával. Egyéb napirendek között az önkormányzat tulajdonát képező, 1 db építési telek értékesítésére került sor bruttó 3000 Ft/m2 vételáron. A képviselő-testület ismételten kimondta együttműködését a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Kistérségi Irodájával, az újonnan létrehozott, január 1-vel működő Nemzeti Közfoglalkoztatási Program helyi szintű végrehajtásához (2009. évben Út a Munkához program elnevezéssel működött). Az új program sajnos kedvezőtlenebb feltételek (max. napi 4 óra, négy hónap foglalkoztatás) mellett ad támogatást a közösségi jellegű, célú munkavállaláshoz, ami az önkormányzat saját forrásainak megemelkedett összegű bevonását fogja kikényszeríteni, amennyiben bizonyos munkakörökben szempontként jelenik meg a hosszabb idejű foglalkoztatás. A december 21-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről: Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben elnevezésű TIOP számú pályázat. A képviselő-testület a Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás által benyújtott, a társuláshoz tartozó három általános iskolai intézményegység részére Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben elnevezésű, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódó, TIOP azonosító számú pályázatban foglalt fejlesztés megvalósítása érdekében megindított általános, egyszerű közbeszerzési eljárást a Ballószögi Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősítette. A képviselő-testület a közbeszerzési felhívásra beérkezett valamennyi ajánlatot érvényesnek minősítette és a beérkezett ajánlatok közül az ALMUS PATER Zrt. (6726 Szeged, Fő fasor 121.) ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, mint összességében a legelőnyösebbet, az eszközbeszerzésre vállalt nettó Ft ajánlati ár mellett.

2 Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának valamint Finanszírozási Megállapodásának elfogadása A gesztor önkormányzatnál felmerülő többletfeladatok finanszírozása, valamint a társulás révén fennálló, a két település közötti finanszírozási aránytalanságok következtében a társult önkormányzatok vezetői, valamint a társulási tanács tagjai közös álláspontot alakítottak ki arra vonatkozóan, hogy a központosított költségek viseléséhez a tag önkormányzat hozzájárul.(ennek összege évi költségvetési évben 4 millió Ft.) Ezen egyezség alapján a képviselő-testület elfogadta a Társulási Megállapodás, valamint a közös intézmény pénzügyi működtetésére vonatkozó Finanszírozási Megállapodás módosítását. A település közművelődésszervezői állására kiírt pályázati felhívás elbírálása. A pályázati felhívásra 18 db pályázat érkezett, és a munkakör jellege miatt az ügyrendi bizottság minden pályázó részére biztosította a személyes meghallgatást. A képviselő-testület a bizottság által javasolt négy legjobb pályázót ismételten meghallgatta, így került kiválasztásra a nyertes pályázó. Sajnos időközben a pályázó nem fogadta el a tényleges kinevezést, így a az állás betöltésének kérdése ismételten a képviselő-testület elé kerül. A könyvtári feladatok ideiglenesen megbízás keretén belül kerülnek ellátásra. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására előreláthatólag február 15-én, kedden 17 órakor kerül sor, azonban a közművelődési állás betöltése, egyéb felmerülő kérdések (belvíz védekezés, közmunka, stb) megvitatása végett rendkívüli ülés megtartása tűnik szükségesnek január első felében. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Bárdonné dr. Benda Mónika Jegyző NAPFOGYATKOZÁSTÜRELEMFOGYATKOZÁS? Ó, belvíz, belvíz, hol a te határod? Ó, igazságszolgáltatás, hol a te gyors jogi jogosultságod? Mert! Udvarunkon lop a róka. Jön a vadász, és! Puff! A tyúkot. Lop a vezető párt-pártfőnök, és! Dutyiba a portást. Államunk ellen tájékoztat félre az állami-kereskedelmi tele-dilidoboz. Államérdek-hazugsággal.. Teendő? Vásároljunk új készüléket. Más tvtársasághoz szegődtem az ECHO-tv miatt; jó pár napja e csatornán se kép, se hang. Műsorfogyatkozás, mert! Fekete. Holdárnyékban szegény feje(m)... Égi Napfogyatkozás? O, yes! Ré-részleges...Földi arcfogyatkozás? Nuku! Esetleg, izé...rész-részleges, mert! Majdhogynem ugyanazok az arcok, adások más műsorcímmel. A tv-kirakatban, hisz! A tv az, vagyis: kirakat, nemdebár? Acélnemű? Puha kelmébe bugyolálva, vagy: fordítva? Vakulj, vevő! A tv-doboznál maradva a műsorok semmit sem változtak javasolom jobb híján, hogy! Betlen János mellé vegyék vissza Havas Henriket - nemzeti elkötelezettségből, példának okáért. Emlékszik, Kedves Olvasó, a pizsamás interjúra? A taxis blokád "blogján". A két szóban forgó, nemzeti elkötelezett, nagyszerű sztárriporter beszélt, tüzelt... megállás nélkül egymással. A Miniszterelnök szóhoz sem jutott, és! A végén azt mondta, uraim, köszönöm az interjút, nagyon jól elbeszélgettünk. Nos a szóban forgó egyikük, az államiban, azóta is jól elbeszélget mellettünk...az adóforintjainkért. Javasoljuk vissza a társát. Visz-sza! Visz-sza!... Egy riporter nem riporter. Két riporter, fél riporter. Három riporter egy riporter! Analogizálván. Hogy hol a harmadik? Sok-sok harmadik van még a helyén. Állami eresz alatt. Eső ellen. Figyeljük csak meg a mosolyt, és a műmosolyt. Mikor, milyen párt-hovatartozásúval cseveg a pártatlan csevegő...a leplezetlen vehemenciáról már nem is beszélek. Istenem, Istenem, jut eszembe, hová tűnt el szegény Dávid Ibolya, köszönet gyanánt, amiért annakidején Orbán Viktor igazságügyi minisztert plaszticizált...belőle. Egypár éve... Nézz vissza ne haraggal. Nemzetközi sportverseny. A sok-sok csapat közül, egyedül csak a mi lányainkon, vezetőkön nem volt címeres mez. Sokk! Matt!...Országos felháborodás. Internetes kereszttűz... Ellenük, füstölgősen. Láng nélkül. Ugyanis! Székeikben most is ugyanazon fő-fő vezetők pöffeszkednek, mert! Ők, kérem, még önmaguk alatt is nélkülözhetetlenek nálunk. És még hány, meg hány ilyen és ehhez hasonló magyar elkötelezettségű vezetőt, "pitiánerséget" lehetne felsorolni. Elnökségi EU-s félévünk kezdetén, Vízkeresztiesen... Budapesttől Budapestig és még azon is túl, a megyeszékhelyes Kecskemétig. Hagyjuk ki most az üveghegyeket, térjünk vissza Kodály városába, hogy! Legyek még egy cseppet személyeskedőbb. Ó-esztendei számvetésként, és! Új évi jókívánság helyett...önmagamnak. Államtalan polgárként, mert! Nemegyszer rám sütötték, hogy ne magyarkodj, te sz... székely bozgor! Hely. Kecskemét. Központ. Piros a jelző. Elő a kormányzárat. Futok a szomszéd sávos ( nem Árpád-sávos) becézőmhöz, csakhogy! Az ultra full kocsija, hogy-hogy nem, de! Sokkal gyorsabb a lábamnál át a piroson. Uzsgyi. El. Előlem. Minő gepárdosan. Ne siránkozz, pláne most, dorgálom magamat. Beszéljek egy kicsit kollektíve haza, mert! Van, amit, pedig! Az előző párt által nem kedvezett FIDESZ-es Ballószög - jórészt - épp az előző kurzus alatt épültszépült így ki. Így nézünk mi ma ki...na vajon miért? Eldicsekszem. Siránkozás helyett a helyi vezető, a vezetőség elsősorban menedzser, menedzserek és "csak" másodsorban politikus politikusok. Ezek szerint. Ilyen egyszerű. A gazdasági nagyszerűség titka. Országosan is így kéne. Így is lészen, reméljük. "Én Istenem,adjál szállást", trillázott-visszhangzott... szívemben a pacsirtás hangú népdalos éneke, az EU SOROS ELNÖKSÉGÉNEK ÜNNE- PÉLYES ÁTVÉTELEKOR. Minő gyönyörűségesen a hír tv-ben. Világ-híresen. És! Ekkor valami csípni kezdte a szemem..., és birizgálta a torkomat. A női Himnusz-kórus kóruslása varázslatos volt. Egyszerű-nagyszerű... Nemrég kézbesítették a nyögdíjamat. Nyitom ki a bukszám, és! Pénz helyett egy cetli, ez VAGYON ráírva: TÜ-RE-LEM! Vízkereszt napja volt az EU-s ünnepségen. Ó, Jó uram, ezt is megértük. A rókát, a rókákat az erdőben terelgetjük. Ámen. Ui. Ugat a kutya, Józsi. Fog a kuyta... Nagyon ugat, nagyon ugat mondta éjfél után (megboldogult) Édesanyám. Azért kutya, hogy ugasson, így Édesapám. Nyugtassa az Isten. Pitymallatkor,Édesanyám veri össze a tenyerét, mint! Aki tapsol. Az üres tyúkól előtt... Boldog Új Esztendőt Mindenkinek! VILÁG MAGYARJAI HONOSODJATOK! DeJó - 2 -

3 Új esztendő Szív esztendő Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör - Új Év, Új Tervek Új esztendő fényében Szólni szeretnék szépen. Adjon Isten jó szívet; Kincs, amely kívül lüktet. Nem azért, hogy mutasson Másoknak is fény jusson. Férjen hozzá mindenki, A Jóisten üzeni. Sose legyünk önteltek. Szó dobogtató szívek Zengjék be az országot Mennybéli kívánságok. Adjunk sok-sok jóságot, Szeretet-orvosságot. Mellékhatása nincsen, Adjad, adom szívesen. Mindig többet másoknak, Mint! Amennyit kapnának. Egy mosoly is több lehet, Az aranynál fényesebb Főleg, ha szívünk égli, Sugarait nem félti Senkitől a világon, Élő kincsként világol. Ennél nagyobb kincs nincsen, Hogyha ez van, jön minden Magától, nem kell kérni Hús-vér arany! Megéri. Ugye, drága Jó Atyám? Így lehet hasznos Hazám Gazdag, boldog, szent-fényű. Hitben világértékű. DeJó Mikor fordul egy nép kórjóslata aggasztóra? Amikor a természetes szaporodás megáll - mondja a statisztikus. Amikor közügyei nem érdeklik többé - mondja az államférfi. Amikor múltját, hagyományait elveszíti mondja Németh László író. Öt évvel ezelőtt alakult meg a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör, azzal a céllal, hogy zenei anyanyelvünket, a népzene hagyományait ápoljuk, őrizzük. Úgy gondoltuk és gondoljuk ma is, hogy a hagyomány jelenléte, emberi közösségek létének feltétele. Mónus Ferenc művészeti vezetésével és Gáspár István, a népdalkör elnökének irányításával, kimagasló eredményeket sikerült elérnünk. Íme, néhány a megalakulásunktól napjainkig terjedő időszak fontosabb fellépéseiről, sikereiről: Tiszakécskén területi minősítő verseny kiváló minősítés Kunhegyesen országos minősítő versenyen arany minősítés Tiszakécskén országos minősítő versenyen - arany minősítés Ködellik a Mátra fesztiválon nívó díj Száll a népdal, száll a nóta est megszervezése Tiszakécskén országos minősítőn Aranypáva díj Több alkalommal léptünk fel a kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon, az Aranykor Otthonban és Helvécián is. Elmondhatjuk, hogy sikereink és tevékenységünk révén Ballószögben jelentős támogató bázisunk alakult ki, akik segítségével pl. a népdalkör hölgytagjainak megfelelő fellépő ruházatot tudtunk készíttetni. Az új évnek új tervekkel és elképzelésekkel indulunk neki. Az I. Ballószögi Népzenei Találkozó sikere felbátorított bennünket arra, hogy ebben az évben megrendezzük a II. Ballószögi Népzenei Találkozót, ahová reményeink szerint számos népzenei együttest tudunk meghívni őszén országos minősítő versenyen szeretnénk részt venni és újra megmérettetni magunkat. Terveink között szerepel, hogy a közeli települések hasonló népdalköreivel felvegyük a kapcsolatot. A Ballószög Község Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás szerint részt veszünk a falu kulturális rendezvényein, és természetesen minden szereplésre irányuló felkérésnek próbálunk eleget tenni. A hölgyek után a népdalkör férfi tagjainak ruházatát szeretnénk megújítani. Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik támogatták a népdalkört az elmúlt években, hiszen nélkülük nem tudtuk volna elérni ezeket a szép sikereket. Terveink megvalósításához anyagi segítségre is szükség van. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át felajánlják részünkre a minket támogatók. Kérjük, amennyiben egyetértenek a népdalkör hagyományápoló, kulturális tevékenységével, tegyék meg, hogy adójuk 1%-ával támogatnak bennünket. Köszönjük. Somodi Sándorné - 3 -

4 G a z d a h í r e k Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás kifizetési kérelmei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2010. (XII. 22.) számú közleményeszól a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeiről. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már évben eleget tettek a következőknek: - üzemének méretét már a évben a működtetési időszak 4. évére vállalt méretre növelte; - az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított negyedik év első kifizetési időszakában kerülhet sor. A évben támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésőbb január 1. és 31. közötti kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani az MVHhoz. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez január 1. és 31. közötti időszakban postai úton tértivevényesen kell benyújtani egy példányban. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 184/2010. (XII. 21.) számú közleménye szól a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet január 1. és 31. között postai úton tértivevényesen nyújthatnak be az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. Azon ügyfelek, akiknek a évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata november 2. után emelkedett jogerőre, a január 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül, tehát ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz április között kötelesek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 169/2010. (XI.19.) számú közleménye alapján a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program évi kötelezettségeinek teljesítéséről a támogatásban résztvevő ügyfélnek a K0107 számú formanyomtatványon kell nyilatkoznia, melyet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell február 15-ig tértivevényesen postai úton benyújtani. Tájékoztató az AKG képzési díjak visszaigényléséről A képzés egyesített támogatási és kifizetési kérelme a képzés befejezése utáni 5. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül. A kérelmet előreláthatólag február 1. - február 28. között lehet benyújtani a honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen kizárólag elektronikus úton az MVH-hoz. A kifizetési kérelmet a gazdálkodók önállóan, tanácsadók, falugazdászok segítségével vagy a Képzőhelyeken keresztül nyújthatják be. Monitoring adatszolgáltatás A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel, mely kötelezettségről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie előreláthatólag február 15. és március 15. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás (kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Javaslom, hogy az elkövetkező időszakot mindenki használja arra, hogy felkészüljön a monitoring adatszolgáltatásra, összegyűjtve a különböző támogatási jogcímek esetében a gazdaságra vonatkozó szolgáltatandó adatokat. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ Sulivilág - Elismerések- Az elmúlt év eredményes munkájáért két tanulónk vehette át a MATEGYE Alapítvány elismerését a kecskeméti Polgármesteri Hivatal dísztermében december 22-én. A tehetséges gyermekek támogatását végző alapítvány Barát Konrád 5. osztályos és Varga Zita 6. osztályos tanuló pályázatát díjazta., akik örömmel és meghatottan vették át ezt a szép karácsonyi ajándékot. Iskolánk pedagógusai is elismerést kaptak munkájukért. A 2010-es év pedagógusa címet Kovács Mihálynénak adta át Katona Imre polgármester úr a hagyományos KÖZÉRT rendezvényen

5 KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI N A P T Á R A É V R E Ballószög község külterületén a traktoros szemétgyűjtés a megszokott módon minden második héten hétfői napon, ünnepnapok előtt pénteki napon lesz az alábbiak szerint: III. és IV. körzetben január 31., február 14. és 28., március 14., és 28., április 11. és 22. (péntek), május 9. és 23., június 6. és 20., július 4. és 18., augusztus 1., 15. és 29., szeptember 12. és 26., október 10. és 24., november 7. és 21., december 5. és 19. I. II. és V. körzetben január 24., február 7. és 21., március 7. és 21., április 4. és 18., május 2., 16., és 30., június 10.( péntek). és 27., július 11. és 25., augusztus 8. és 22., szeptember 5. és 19., október 3., 17., és 31., november 14. és 28., december 12. és 23.( péntek) Tájékoztatjuk Önöket, hogy ingatlanonként 2 db 120 literes szemeteszsákot lehet kihelyezni a szállítási napokon reggel 7 óráig az utak szélére. Amennyiben több hulladék keletkezik a háztartásukban, azt a hivatalban megvásárolható Saubermacher Kft. emblémájával ellátott zsákban kell kitenni, melynek költsége 350,- Ft/db. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szemeteszsákokban nem helyezhetnek el törékeny üvegtárgyakat, szúró, vágó eszközöket, vasat, savas, maró hatású anyagokat, hamut, amennyiben a szállító munkások ilyen zsákot találnak, azt nem viszik el az ingatlanuk elől. A szállítást az önkormányzat dolgozói végzik, ezért kérjük, ügyeljenek arra, hogy a kihelyezett zsákok kézi erővel könnyen mozgathatók legyenek. Segítő együttműködésüket megköszönjük. SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: ,

6 Ó v o d a i H í r m o n d ó December 07-én, kedden óvodásainkat is meglátogatta a várva várt vendég, a Mikulás. Puttonya mindenféle földi jó -t rejtett. Verssel, énekkel kedveskedtek neki, s cserében mindenki egy-egy jól megérdemelt mikulás- csomagot kapott. A délelőtt lezárásaként mindkét óvodában az óvó nénik egy-egy bábdarabbal varázsoltak mosolyt gyermekeink arcára, felejthetetlen élményt szerezve nekik. December 09-én a Karácsonyi, 10-én a Csillagszem Óvodában próbálhatták ki a gyerekek a mézeskaláccsal kézügyességüket és szárnyalhatott fantáziájuk, alkotókészségük. Mindehhez Zrínyiné Erzsike segítségére volt szükség, akinek ismét köszönettel tartozunk. December 16-án a Karácsonyi, december 17-én a Csillagszem Óvodába surrant be észrevétlenül a karácsonyi angyalka, s reggelre óvodásaink nem kis meglepetésére az asztalon sorakoztak a színesebbnél színesebb dobozokban rejtőzködő ajándékok. Természetesen ajándékaink megvásárlása az Önök óvodbálon való megjelenése nélkül nem jöhetett volna létre. Ismét köszönetünket fejezzük ki, hogy akkor ennyien eljöttek, s így csoportonként Ft értékben gazdagíthattuk játékeszközeinket. Karácsonyi ünnepségünket a helyi iskolások műsora színesítette. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy meg kell éreztetni a gyerekekkel: nemcsak a kézzelfogható ajándék öröme a fontos, hanem a mögötte meghúzódó szeretet. Nem a mit kapok karácsonyra, hanem a hogyan -t kell előtérbe helyeznem. Sokan megfeledkezünk arról is, hogy a karácsony előkészületeitől válik a legmeghittebb ünnepünkké, melynek lelki vonatkozásai vannak. Ennek az érzelemnek a megláttatásában óvodánknak kiemelkedő szerepe van. Közel egy hónapon át hangolódunk a nagy napra : az óvó nénik a gyermekekkel közösen öltöztetik a csoportszobát és a szívüket is ünneplőbe. A négy hét várakozás után Karácsony napján minden elcsendesül, pislákol a gyertya az adventi koszorún, lágy zene szól, a gyermekek arcára mindez láttán mosoly ül. E szép pillanatot az ajándékbontás zaja töri meg. Az idei közös karácsonyi ünnepségen került sor az év pedagógusa cím adományozására. Óvodánkban Máténé Nyúl Éva kapta meg az elismerő kitüntetést. Ezúton gratulálunk még egyszer mindannyian! Idén február 25-ére tervezzük farsangi mulatságunkat, amellyel jó messzire el szeretnénk űzni a telet. E fáradságos munka után óvodásainkat fánkkal kínáljuk. Gallóné Farkas Éva - 6 -

7 - 7 -

8 ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

N A P I R E N D. 1./ A évi költségvetésről 1/2010./II.12./ számú rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N A P I R E N D. 1./ A évi költségvetésről 1/2010./II.12./ számú rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester J e g y z ő k ö n y v Szám: 18/2010. Készült: 2010. december 15-én Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben