ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 15-én és december 21-én megtartott üléseinek a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről tájékozatom Önöket. A december 15-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésről: A évi költségvetésről szóló 1/2010./II.12./ sz. rendelet módosítása, beszámoló a évi költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1/2010. (II.12.) számú rendeletével fogadta, melynek módosításáról döntött az évközben felmerült pótelőirányzatok és képviselő-testületi döntések alapján. A képviselő-testület továbbá elfogadta az önkormányzat gazdálkodásáról szóló soros beszámolót is. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésére vonatkozóan az alábbi tervezési elveket fogadta el: 1. A évre vonatkozó kötelezettségek biztosítása. 2. A kötelező feladatokat ellátó intézmények racionális működőképességének biztosítása. 3. A szociális lakásépítési támogatás további biztosítása a lakosság részére. 4. Telekkialakítás folytatása; 21 db telek kialakítása a közművek részleges kiépítésével. 5. Rendezési terv módosítása, új iparterület kialakítása. 6. Belterületi utak fenntartása, üzemeltetése. 7. Külterület infrastrukturális ellátásának javítása, földutak karbantartása. 8. Testvér-települési kapcsolatok ápolása. 9. Fejlesztési hitelek törlesztése, a kamatok határidőre történő megfizetése. 10. Előre nem látható feladatokra általános tartalékalap tervezése. A helyi szociális rendelet-tervezet megvitatása, annak elfogadása. A képviselő-testület a rendelet-tervezet előkészítésében közreműködő ügyrendi bizottság véleményének ismertetését követően elfogadta az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010.(XII.16.) számú helyi szociális rendeletet, melynek rendelkezései január 1-től alkalmazandók. A évi munkaterv elfogadása, az éves közmeghallgatás időpontjának, napirendjeinek meghatározása. Az Ötv. rendelkezésein alapuló helyi Szervezeti és Működési Szabályzat 25. -a értelmében a képviselő-testület éves működésének alapja a munkaterv, mely egy évre határozza meg a testület ülésének tervezett időpontjait, azok főbb napirendjeit. A képviselő-testület a évi működésének alapját képező Munkatervet elfogadta. Az Ötv a szerint az önkormányzat közmeghallgatást tart a lakosság, helyi társadalmi szervezetek tájékoztatására, illetőleg a lakosság szélesebb részét érintő kérdések, észrevételek megtételére. Ennek alapján a testület április 28-i időponttal, 19 órakor testületi üléssel egybekötött lakossági közmeghallgatást tart a Faluház (Ballószög, Rákóczi u. 11.) nagytermében az alábbi napirendekkel. Az önkormányzat évi zárszámadásának, évi költségvetésének ismertetése. Az önkormányzat Gazdasági Programjának ismertetése. A települési szennyvízberuházás kapcsán létrejött Víziközmű Társulat jelenlegi működése, a beruházáshoz tartozó lakossági, tulajdonosi érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, azok felhasználása Új Irány szerkesztési feladatai, a helyi honlap karbantartása. A képviselő-testület továbbra is támogatja a településről történő általános tájékoztatás és információhoz való jutás végett az Új Irány helyi újság havi rendszerességgel, 8 oldal terjedelemben való megjelenését, valamint a helyi honlap működtetését. Az újság, valamint honlap szerkesztési feladataival a Total Kereskedelmi Kft-t (Kecskemét, Dráva u. 17.) bízta meg, Komáromy Zoltán személyes közreműködésének kikötésével. A megbízás január 1-től december 31. napjáig szól. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézménynél történő gyermek- és felnőttétkeztetés. A képviselő-testület a Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézménynél történő gyermek- és felnőttétkeztetés ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás elhúzódása illetőleg időbeli igénye miatt a jelenlegi szolgáltatóval (Közétek Kft, 6000, Kecskemét, Csend u. 2.) meglévő szerződés időtartamát március 31-ig meghosszabbította, a szolgáltató által javasolt, január 1-el alkalmazandó áremelés elfogadásával. Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérbe adása. A testület az önkormányzat tulajdonát képező ballószögi 010/38 hrsz, 082/61 hrsz, 020/113 hrsz, 020/114 hrsz, 020/188 hrsz alatt felvett termőföldekre határozott időre terjedő, szeptember 1-től szeptember 11-ig, azaz egy mezőgazdasági évre szóló haszonbérleti szerződés megkötése mellett döntött a Hírös Vetőmag Kft-vel, 9000 Ft/ha bérleti díj megállapításával. Egyéb napirendek között az önkormányzat tulajdonát képező, 1 db építési telek értékesítésére került sor bruttó 3000 Ft/m2 vételáron. A képviselő-testület ismételten kimondta együttműködését a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Kistérségi Irodájával, az újonnan létrehozott, január 1-vel működő Nemzeti Közfoglalkoztatási Program helyi szintű végrehajtásához (2009. évben Út a Munkához program elnevezéssel működött). Az új program sajnos kedvezőtlenebb feltételek (max. napi 4 óra, négy hónap foglalkoztatás) mellett ad támogatást a közösségi jellegű, célú munkavállaláshoz, ami az önkormányzat saját forrásainak megemelkedett összegű bevonását fogja kikényszeríteni, amennyiben bizonyos munkakörökben szempontként jelenik meg a hosszabb idejű foglalkoztatás. A december 21-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről: Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben elnevezésű TIOP számú pályázat. A képviselő-testület a Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás által benyújtott, a társuláshoz tartozó három általános iskolai intézményegység részére Iskolafejlesztés Helvécia és Ballószög községekben elnevezésű, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódó, TIOP azonosító számú pályázatban foglalt fejlesztés megvalósítása érdekében megindított általános, egyszerű közbeszerzési eljárást a Ballószögi Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősítette. A képviselő-testület a közbeszerzési felhívásra beérkezett valamennyi ajánlatot érvényesnek minősítette és a beérkezett ajánlatok közül az ALMUS PATER Zrt. (6726 Szeged, Fő fasor 121.) ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, mint összességében a legelőnyösebbet, az eszközbeszerzésre vállalt nettó Ft ajánlati ár mellett.

2 Helvécia-Ballószög Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának valamint Finanszírozási Megállapodásának elfogadása A gesztor önkormányzatnál felmerülő többletfeladatok finanszírozása, valamint a társulás révén fennálló, a két település közötti finanszírozási aránytalanságok következtében a társult önkormányzatok vezetői, valamint a társulási tanács tagjai közös álláspontot alakítottak ki arra vonatkozóan, hogy a központosított költségek viseléséhez a tag önkormányzat hozzájárul.(ennek összege évi költségvetési évben 4 millió Ft.) Ezen egyezség alapján a képviselő-testület elfogadta a Társulási Megállapodás, valamint a közös intézmény pénzügyi működtetésére vonatkozó Finanszírozási Megállapodás módosítását. A település közművelődésszervezői állására kiírt pályázati felhívás elbírálása. A pályázati felhívásra 18 db pályázat érkezett, és a munkakör jellege miatt az ügyrendi bizottság minden pályázó részére biztosította a személyes meghallgatást. A képviselő-testület a bizottság által javasolt négy legjobb pályázót ismételten meghallgatta, így került kiválasztásra a nyertes pályázó. Sajnos időközben a pályázó nem fogadta el a tényleges kinevezést, így a az állás betöltésének kérdése ismételten a képviselő-testület elé kerül. A könyvtári feladatok ideiglenesen megbízás keretén belül kerülnek ellátásra. Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására előreláthatólag február 15-én, kedden 17 órakor kerül sor, azonban a közművelődési állás betöltése, egyéb felmerülő kérdések (belvíz védekezés, közmunka, stb) megvitatása végett rendkívüli ülés megtartása tűnik szükségesnek január első felében. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Bárdonné dr. Benda Mónika Jegyző NAPFOGYATKOZÁSTÜRELEMFOGYATKOZÁS? Ó, belvíz, belvíz, hol a te határod? Ó, igazságszolgáltatás, hol a te gyors jogi jogosultságod? Mert! Udvarunkon lop a róka. Jön a vadász, és! Puff! A tyúkot. Lop a vezető párt-pártfőnök, és! Dutyiba a portást. Államunk ellen tájékoztat félre az állami-kereskedelmi tele-dilidoboz. Államérdek-hazugsággal.. Teendő? Vásároljunk új készüléket. Más tvtársasághoz szegődtem az ECHO-tv miatt; jó pár napja e csatornán se kép, se hang. Műsorfogyatkozás, mert! Fekete. Holdárnyékban szegény feje(m)... Égi Napfogyatkozás? O, yes! Ré-részleges...Földi arcfogyatkozás? Nuku! Esetleg, izé...rész-részleges, mert! Majdhogynem ugyanazok az arcok, adások más műsorcímmel. A tv-kirakatban, hisz! A tv az, vagyis: kirakat, nemdebár? Acélnemű? Puha kelmébe bugyolálva, vagy: fordítva? Vakulj, vevő! A tv-doboznál maradva a műsorok semmit sem változtak javasolom jobb híján, hogy! Betlen János mellé vegyék vissza Havas Henriket - nemzeti elkötelezettségből, példának okáért. Emlékszik, Kedves Olvasó, a pizsamás interjúra? A taxis blokád "blogján". A két szóban forgó, nemzeti elkötelezett, nagyszerű sztárriporter beszélt, tüzelt... megállás nélkül egymással. A Miniszterelnök szóhoz sem jutott, és! A végén azt mondta, uraim, köszönöm az interjút, nagyon jól elbeszélgettünk. Nos a szóban forgó egyikük, az államiban, azóta is jól elbeszélget mellettünk...az adóforintjainkért. Javasoljuk vissza a társát. Visz-sza! Visz-sza!... Egy riporter nem riporter. Két riporter, fél riporter. Három riporter egy riporter! Analogizálván. Hogy hol a harmadik? Sok-sok harmadik van még a helyén. Állami eresz alatt. Eső ellen. Figyeljük csak meg a mosolyt, és a műmosolyt. Mikor, milyen párt-hovatartozásúval cseveg a pártatlan csevegő...a leplezetlen vehemenciáról már nem is beszélek. Istenem, Istenem, jut eszembe, hová tűnt el szegény Dávid Ibolya, köszönet gyanánt, amiért annakidején Orbán Viktor igazságügyi minisztert plaszticizált...belőle. Egypár éve... Nézz vissza ne haraggal. Nemzetközi sportverseny. A sok-sok csapat közül, egyedül csak a mi lányainkon, vezetőkön nem volt címeres mez. Sokk! Matt!...Országos felháborodás. Internetes kereszttűz... Ellenük, füstölgősen. Láng nélkül. Ugyanis! Székeikben most is ugyanazon fő-fő vezetők pöffeszkednek, mert! Ők, kérem, még önmaguk alatt is nélkülözhetetlenek nálunk. És még hány, meg hány ilyen és ehhez hasonló magyar elkötelezettségű vezetőt, "pitiánerséget" lehetne felsorolni. Elnökségi EU-s félévünk kezdetén, Vízkeresztiesen... Budapesttől Budapestig és még azon is túl, a megyeszékhelyes Kecskemétig. Hagyjuk ki most az üveghegyeket, térjünk vissza Kodály városába, hogy! Legyek még egy cseppet személyeskedőbb. Ó-esztendei számvetésként, és! Új évi jókívánság helyett...önmagamnak. Államtalan polgárként, mert! Nemegyszer rám sütötték, hogy ne magyarkodj, te sz... székely bozgor! Hely. Kecskemét. Központ. Piros a jelző. Elő a kormányzárat. Futok a szomszéd sávos ( nem Árpád-sávos) becézőmhöz, csakhogy! Az ultra full kocsija, hogy-hogy nem, de! Sokkal gyorsabb a lábamnál át a piroson. Uzsgyi. El. Előlem. Minő gepárdosan. Ne siránkozz, pláne most, dorgálom magamat. Beszéljek egy kicsit kollektíve haza, mert! Van, amit, pedig! Az előző párt által nem kedvezett FIDESZ-es Ballószög - jórészt - épp az előző kurzus alatt épültszépült így ki. Így nézünk mi ma ki...na vajon miért? Eldicsekszem. Siránkozás helyett a helyi vezető, a vezetőség elsősorban menedzser, menedzserek és "csak" másodsorban politikus politikusok. Ezek szerint. Ilyen egyszerű. A gazdasági nagyszerűség titka. Országosan is így kéne. Így is lészen, reméljük. "Én Istenem,adjál szállást", trillázott-visszhangzott... szívemben a pacsirtás hangú népdalos éneke, az EU SOROS ELNÖKSÉGÉNEK ÜNNE- PÉLYES ÁTVÉTELEKOR. Minő gyönyörűségesen a hír tv-ben. Világ-híresen. És! Ekkor valami csípni kezdte a szemem..., és birizgálta a torkomat. A női Himnusz-kórus kóruslása varázslatos volt. Egyszerű-nagyszerű... Nemrég kézbesítették a nyögdíjamat. Nyitom ki a bukszám, és! Pénz helyett egy cetli, ez VAGYON ráírva: TÜ-RE-LEM! Vízkereszt napja volt az EU-s ünnepségen. Ó, Jó uram, ezt is megértük. A rókát, a rókákat az erdőben terelgetjük. Ámen. Ui. Ugat a kutya, Józsi. Fog a kuyta... Nagyon ugat, nagyon ugat mondta éjfél után (megboldogult) Édesanyám. Azért kutya, hogy ugasson, így Édesapám. Nyugtassa az Isten. Pitymallatkor,Édesanyám veri össze a tenyerét, mint! Aki tapsol. Az üres tyúkól előtt... Boldog Új Esztendőt Mindenkinek! VILÁG MAGYARJAI HONOSODJATOK! DeJó - 2 -

3 Új esztendő Szív esztendő Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör - Új Év, Új Tervek Új esztendő fényében Szólni szeretnék szépen. Adjon Isten jó szívet; Kincs, amely kívül lüktet. Nem azért, hogy mutasson Másoknak is fény jusson. Férjen hozzá mindenki, A Jóisten üzeni. Sose legyünk önteltek. Szó dobogtató szívek Zengjék be az országot Mennybéli kívánságok. Adjunk sok-sok jóságot, Szeretet-orvosságot. Mellékhatása nincsen, Adjad, adom szívesen. Mindig többet másoknak, Mint! Amennyit kapnának. Egy mosoly is több lehet, Az aranynál fényesebb Főleg, ha szívünk égli, Sugarait nem félti Senkitől a világon, Élő kincsként világol. Ennél nagyobb kincs nincsen, Hogyha ez van, jön minden Magától, nem kell kérni Hús-vér arany! Megéri. Ugye, drága Jó Atyám? Így lehet hasznos Hazám Gazdag, boldog, szent-fényű. Hitben világértékű. DeJó Mikor fordul egy nép kórjóslata aggasztóra? Amikor a természetes szaporodás megáll - mondja a statisztikus. Amikor közügyei nem érdeklik többé - mondja az államférfi. Amikor múltját, hagyományait elveszíti mondja Németh László író. Öt évvel ezelőtt alakult meg a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör, azzal a céllal, hogy zenei anyanyelvünket, a népzene hagyományait ápoljuk, őrizzük. Úgy gondoltuk és gondoljuk ma is, hogy a hagyomány jelenléte, emberi közösségek létének feltétele. Mónus Ferenc művészeti vezetésével és Gáspár István, a népdalkör elnökének irányításával, kimagasló eredményeket sikerült elérnünk. Íme, néhány a megalakulásunktól napjainkig terjedő időszak fontosabb fellépéseiről, sikereiről: Tiszakécskén területi minősítő verseny kiváló minősítés Kunhegyesen országos minősítő versenyen arany minősítés Tiszakécskén országos minősítő versenyen - arany minősítés Ködellik a Mátra fesztiválon nívó díj Száll a népdal, száll a nóta est megszervezése Tiszakécskén országos minősítőn Aranypáva díj Több alkalommal léptünk fel a kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon, az Aranykor Otthonban és Helvécián is. Elmondhatjuk, hogy sikereink és tevékenységünk révén Ballószögben jelentős támogató bázisunk alakult ki, akik segítségével pl. a népdalkör hölgytagjainak megfelelő fellépő ruházatot tudtunk készíttetni. Az új évnek új tervekkel és elképzelésekkel indulunk neki. Az I. Ballószögi Népzenei Találkozó sikere felbátorított bennünket arra, hogy ebben az évben megrendezzük a II. Ballószögi Népzenei Találkozót, ahová reményeink szerint számos népzenei együttest tudunk meghívni őszén országos minősítő versenyen szeretnénk részt venni és újra megmérettetni magunkat. Terveink között szerepel, hogy a közeli települések hasonló népdalköreivel felvegyük a kapcsolatot. A Ballószög Község Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodás szerint részt veszünk a falu kulturális rendezvényein, és természetesen minden szereplésre irányuló felkérésnek próbálunk eleget tenni. A hölgyek után a népdalkör férfi tagjainak ruházatát szeretnénk megújítani. Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik támogatták a népdalkört az elmúlt években, hiszen nélkülük nem tudtuk volna elérni ezeket a szép sikereket. Terveink megvalósításához anyagi segítségre is szükség van. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át felajánlják részünkre a minket támogatók. Kérjük, amennyiben egyetértenek a népdalkör hagyományápoló, kulturális tevékenységével, tegyék meg, hogy adójuk 1%-ával támogatnak bennünket. Köszönjük. Somodi Sándorné - 3 -

4 G a z d a h í r e k Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás kifizetési kérelmei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2010. (XII. 22.) számú közleményeszól a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeiről. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már évben eleget tettek a következőknek: - üzemének méretét már a évben a működtetési időszak 4. évére vállalt méretre növelte; - az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított negyedik év első kifizetési időszakában kerülhet sor. A évben támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésőbb január 1. és 31. közötti kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani az MVHhoz. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez január 1. és 31. közötti időszakban postai úton tértivevényesen kell benyújtani egy példányban. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 184/2010. (XII. 21.) számú közleménye szól a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet január 1. és 31. között postai úton tértivevényesen nyújthatnak be az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. Azon ügyfelek, akiknek a évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata november 2. után emelkedett jogerőre, a január 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül, tehát ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz április között kötelesek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 169/2010. (XI.19.) számú közleménye alapján a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program évi kötelezettségeinek teljesítéséről a támogatásban résztvevő ügyfélnek a K0107 számú formanyomtatványon kell nyilatkoznia, melyet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell február 15-ig tértivevényesen postai úton benyújtani. Tájékoztató az AKG képzési díjak visszaigényléséről A képzés egyesített támogatási és kifizetési kérelme a képzés befejezése utáni 5. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül. A kérelmet előreláthatólag február 1. - február 28. között lehet benyújtani a honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen kizárólag elektronikus úton az MVH-hoz. A kifizetési kérelmet a gazdálkodók önállóan, tanácsadók, falugazdászok segítségével vagy a Képzőhelyeken keresztül nyújthatják be. Monitoring adatszolgáltatás A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel, mely kötelezettségről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie előreláthatólag február 15. és március 15. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás (kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Javaslom, hogy az elkövetkező időszakot mindenki használja arra, hogy felkészüljön a monitoring adatszolgáltatásra, összegyűjtve a különböző támogatási jogcímek esetében a gazdaságra vonatkozó szolgáltatandó adatokat. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ Sulivilág - Elismerések- Az elmúlt év eredményes munkájáért két tanulónk vehette át a MATEGYE Alapítvány elismerését a kecskeméti Polgármesteri Hivatal dísztermében december 22-én. A tehetséges gyermekek támogatását végző alapítvány Barát Konrád 5. osztályos és Varga Zita 6. osztályos tanuló pályázatát díjazta., akik örömmel és meghatottan vették át ezt a szép karácsonyi ajándékot. Iskolánk pedagógusai is elismerést kaptak munkájukért. A 2010-es év pedagógusa címet Kovács Mihálynénak adta át Katona Imre polgármester úr a hagyományos KÖZÉRT rendezvényen

5 KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI N A P T Á R A É V R E Ballószög község külterületén a traktoros szemétgyűjtés a megszokott módon minden második héten hétfői napon, ünnepnapok előtt pénteki napon lesz az alábbiak szerint: III. és IV. körzetben január 31., február 14. és 28., március 14., és 28., április 11. és 22. (péntek), május 9. és 23., június 6. és 20., július 4. és 18., augusztus 1., 15. és 29., szeptember 12. és 26., október 10. és 24., november 7. és 21., december 5. és 19. I. II. és V. körzetben január 24., február 7. és 21., március 7. és 21., április 4. és 18., május 2., 16., és 30., június 10.( péntek). és 27., július 11. és 25., augusztus 8. és 22., szeptember 5. és 19., október 3., 17., és 31., november 14. és 28., december 12. és 23.( péntek) Tájékoztatjuk Önöket, hogy ingatlanonként 2 db 120 literes szemeteszsákot lehet kihelyezni a szállítási napokon reggel 7 óráig az utak szélére. Amennyiben több hulladék keletkezik a háztartásukban, azt a hivatalban megvásárolható Saubermacher Kft. emblémájával ellátott zsákban kell kitenni, melynek költsége 350,- Ft/db. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szemeteszsákokban nem helyezhetnek el törékeny üvegtárgyakat, szúró, vágó eszközöket, vasat, savas, maró hatású anyagokat, hamut, amennyiben a szállító munkások ilyen zsákot találnak, azt nem viszik el az ingatlanuk elől. A szállítást az önkormányzat dolgozói végzik, ezért kérjük, ügyeljenek arra, hogy a kihelyezett zsákok kézi erővel könnyen mozgathatók legyenek. Segítő együttműködésüket megköszönjük. SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: ,

6 Ó v o d a i H í r m o n d ó December 07-én, kedden óvodásainkat is meglátogatta a várva várt vendég, a Mikulás. Puttonya mindenféle földi jó -t rejtett. Verssel, énekkel kedveskedtek neki, s cserében mindenki egy-egy jól megérdemelt mikulás- csomagot kapott. A délelőtt lezárásaként mindkét óvodában az óvó nénik egy-egy bábdarabbal varázsoltak mosolyt gyermekeink arcára, felejthetetlen élményt szerezve nekik. December 09-én a Karácsonyi, 10-én a Csillagszem Óvodában próbálhatták ki a gyerekek a mézeskaláccsal kézügyességüket és szárnyalhatott fantáziájuk, alkotókészségük. Mindehhez Zrínyiné Erzsike segítségére volt szükség, akinek ismét köszönettel tartozunk. December 16-án a Karácsonyi, december 17-én a Csillagszem Óvodába surrant be észrevétlenül a karácsonyi angyalka, s reggelre óvodásaink nem kis meglepetésére az asztalon sorakoztak a színesebbnél színesebb dobozokban rejtőzködő ajándékok. Természetesen ajándékaink megvásárlása az Önök óvodbálon való megjelenése nélkül nem jöhetett volna létre. Ismét köszönetünket fejezzük ki, hogy akkor ennyien eljöttek, s így csoportonként Ft értékben gazdagíthattuk játékeszközeinket. Karácsonyi ünnepségünket a helyi iskolások műsora színesítette. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy meg kell éreztetni a gyerekekkel: nemcsak a kézzelfogható ajándék öröme a fontos, hanem a mögötte meghúzódó szeretet. Nem a mit kapok karácsonyra, hanem a hogyan -t kell előtérbe helyeznem. Sokan megfeledkezünk arról is, hogy a karácsony előkészületeitől válik a legmeghittebb ünnepünkké, melynek lelki vonatkozásai vannak. Ennek az érzelemnek a megláttatásában óvodánknak kiemelkedő szerepe van. Közel egy hónapon át hangolódunk a nagy napra : az óvó nénik a gyermekekkel közösen öltöztetik a csoportszobát és a szívüket is ünneplőbe. A négy hét várakozás után Karácsony napján minden elcsendesül, pislákol a gyertya az adventi koszorún, lágy zene szól, a gyermekek arcára mindez láttán mosoly ül. E szép pillanatot az ajándékbontás zaja töri meg. Az idei közös karácsonyi ünnepségen került sor az év pedagógusa cím adományozására. Óvodánkban Máténé Nyúl Éva kapta meg az elismerő kitüntetést. Ezúton gratulálunk még egyszer mindannyian! Idén február 25-ére tervezzük farsangi mulatságunkat, amellyel jó messzire el szeretnénk űzni a telet. E fáradságos munka után óvodásainkat fánkkal kínáljuk. Gallóné Farkas Éva - 6 -

7 - 7 -

8 ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. F a l u k a r á c s o n y

ÚJ IRÁNY. F a l u k a r á c s o n y F a l u k a r á c s o n y A keresztény világban a Karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. Advent Örömvasárnapját követően a készülődés,

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt.

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt. ÚJ IRÁNY L á t o g a t á s G o m b o s o n Gombos jelentősége valamikor sokkal nagyobb volt mint mai időkben. A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember, kőkori település nyomait is felfedeztek itt.

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket...

ÚJ IRÁNY. Isten Hozott Benneteket... ÚJ IRÁNY Isten Hozott Benneteket... Legutóbb beszámoltam az olvasóknak az erdélyi Mikóújfalun tett látogatásunkról. Hogy az ott eltöltött napok és a testvérkapcsolati kezdeményezések végül is sikeresnek

Részletesebben

ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK

ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK Ismét közeleg falunk Hírös Napja azaz a faluközösség apraját-nagyját lázba hozó Ballószögi Szüreti Napok. Hála Istennek, igen sokuknak kell

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal Zsombói Hírmondó XII. évf. 1. szám 2014. január Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A tartalomból WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk március 15-i nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére

Tisztelettel meghívjuk március 15-i nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére XV. évfolyam 1. szám 2011. január Tisztelettel meghívjuk március 15-i nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére Találkozzunk a Polgármesteri Hivatalnál március 14-én 17 órakor! Program: 17.30 fáklyás felvonulás

Részletesebben