A kis goda (Limosa lapponica) vonulása Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kis goda (Limosa lapponica) vonulása Magyarországon"

Átírás

1 6 SZÉLKIÁLTÓ 11. A kis goda (Limosa lapponica) vonulása Magyarországon Der Zug der Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) in Ungarn A Magyarországon korábban csak ritka kóborlóként ismert kis goda az utóbbi évtizedben rendszeres átvonulóvá vált, ezért célszerű áttekinteni az eddigi hazai adatokat. Korábban sem számított annyira ritkának, már a korábbi nomenclatorok (KEVE,1960;1984) is szórványos átvonulóként említik, s nem sorolják fel az egyes adatokat sem. Ezért nehéz kideríteni, hogy melyik régi adatok voltak Keve szerint hitelesíthetőek s melyek nem; bár az 1950-es évek végén megjelent összefoglaló cikkben (BERETZK & KEVE,1958) említett adatokat nyilván Keve is elfogadta. Az 1960-as és az 1970-es évekből származó adatok egy része egyelőre még nem hitelesített, az as évek közepétől viszont az egyre rendszeresebbé váló megfigyelések hatására a Nomenclator Bizottság január 1-től feloldotta a fajra vonatkozó részletes leírási kötelezettséget (MAGYAR,1995), így az ez utáni időszakból származó adatok mind hitelesítettnek tekinthetők. Elterjedés A kis goda a magas észak fészkelő madara, költőterülete az Északi sarkkörön túl, Észak-Skandináviától Nyugat- Alaszkáig húzódik. Fészkel a Lappföld északi részén, a Kola-félszigeten, a Mezenyi- és a Csosa-öböl partvidékén, a sarkkör mentén a Pecsorától az Ob-öbölig és a Jenyiszej torkolatvidékén (Limosa lapponica lapponica); továbbá a Hatanga torkolatától a Léna-deltán, a Jana-Indigirka- és a Kolima-alföldön át a Csukcsfélszigetig, illetve Alaszka nyugati partvidékéig (Limosa lapponica baueri). A két elfogadott alfaj között éles határvonalat húzni nem lehet, az Észak-szibériai-alföldön, a Hatanga torkolatának környékén élő madarak mind méretben, mind színezetben átmenetet mutatnak a kettő között, e madarakat egyes szerzők külön alfajnak tekintik (Limosa lapponica 'menzbieri') (CRAMP & SIMMONS,1983; HAYMAN et al,1986). Elsősorban a tundra tengerpartokhoz közeli alacsony részein fészkel, de megtelepszik az erdőstundrán, nedves folyóvölgyekben, vízközeli nyílt vörösfenyvesekben is; Alaszkában alacsonyabb hegyoldalakon, a hegyi tundra kőgörgetegein is költ, de jobban kedveli a füves élőhelyeket; a Lappföldön erdőkkel szegélyezett mocsaras területeken, tőzegmohalápokon fészkel (CRAMP & SIMMONS,1983). Vonulás A kis goda hosszú távú vonuló. A keleti alfaj (Limosa lapponica baueri) telelőterülete Dél-Kínától Indonézián át Ausztráliáig és Új-Zélandig húzódik; a madarak nagy része Új-Zéland partjain telel. A nyugati alfaj (Limosa lapponica lapponica) a Balti-tenger partvidékén át vonulva éri el telelőterületét, amely a Brit-szigetek, az Északitenger partjain, illetve tovább, Európa és Afrika atlanti partvidékén húzódik; a Vörös-tenger partjain telelők a Fekete-tenger és a Földközi-tenger keleti partjain át, a Perzsa-öböl és az Arab-tenger partvidékén telelők valószínűleg a Volga és a Kaszpi-tenger mentén érik el telelőterületüket, e madarak ritkán Kelet-Afrika partjain is megjelenhetnek. E két utóbbi, keleti vonulási útvonal azonban kevésbé jelentős, a madarak döntő többsége Északnyugat-Európában és Nyugat-Afrikában telel. Vonulása során és a téli időszakban a kis goda jellegzetes tengerparti madár, sekély tengeröblökben, homokos partokon, többnyire az árapályzónában tartózkodik, de partközeli szennyvízülepítőkön is előfordul, a szárazföld belsejébe viszont csak nagyon ritkán vetődik. A Balti- és az Északi-tenger partvidékén az őszi vonulás júliustól októberig tart, a csúcs július végén, augusztus elején van. Az öreg madarak a költés után teljes vedlést végeznek, mely többnyire még a költőterületen megkezdődik, a vonulás idejére azonban megszakad, így Nyugat-Európába már részben téli tollazatban érkeznek. Itt vedlésük tovább folytatódik, egyik legismertebb vedlőhelyük a Watt-tenger. Sok madár azonban nem itt vedlik, hanem gyorsan továbbvonul, és csak a nyugat-afrikai telelőhelyeket elérve folytatja a vedlést. A Nyugat- Európában vedlők egy része a vedlés után ugyancsak tovább vonul Nyugat-Afrikába, más részük egész télen a Brit-szigetek partjain és a Watt-tengeren marad. A madarak a telelőhelyeket március végén, áprilisban hagyják el, ilyenkor még téli tollazatban vannak, és ismét a vedlőhelyeken gyűlnek össze, melyek közül tavasszal is a legfontosabb a Watt-tenger, ahol a teljes európai

2 telelőállomány összegyűlik. Egészen májusig a vedlőhelyeken maradnak s csak a részleges vedlés után indulnak a költőterületeikre (CRAMP & SIMMONS,1983). Állománynagyság Állományadatok csak Európából ismertek. Norvégiában 1981-ben 150, 1994-ben párra, Svédországban 1978-ban 10-15, 1994-ben 5-25 párra, Finnországban 1958-ban max. 20, később , ben pedig már párra becsülték fészkelő állományát (CRAMP & SIMMONS,1983; TUCKER & HEATH,1994). Oroszország költőállománya nem ismert, de a telelőhelyeken végzett számlálások alapján az európai részen kb. 60 ezer pár költhet (TUCKER & HEATH,1994). Amint az adatokból látható a költőpárok száma hosszú távon többnyire emelkedést mutat, de az állomány erősen ingadozik, hiszen a költés eredményessége hasonlóan a többi tundrán fészkelő madárfajhoz a lemmingpopuláció nagyságától függ, és ahhoz igazodva hároméves ciklust mutat (lemminges években sok fiatal repül ki, mert a ragadozók a lemmingekre vadásznak, ha kevés a lemming akkor viszont sok fészek és madárfióka esik áldozatul a tundra ragadozóinak). A faj állományváltozásai a telelőhelyeken végzett számlálások alapján követhetők legjobban nyomon. A Nyugat- Afrikában telelők mennyiségét kb. 700 ezer példányra becsülik, ebből 5 ezer a marokkói partokon, 537 ezer a legnagyobb afrikai telelőhelyen, a mauritániai Nouadhiboui-öböl környékén, 156 ezer a bissau-guineai Bijagószigeteken tölti a telet, délebbre csak ritkán mutatkoznak telelők (TUCKER & HEATH,1994). A legnagyobb, mauritániai telelőhelyen végzett folyamatos számlálások alapján megállapítható, hogy a telelő madarak száma az 1970-es évek elejétől növekedett, és 1980-ra 2,5-szeresére nőtt (1973 októberében 210 ezer, 1979 januárjában 538 ezer, 1980 februárjában 543 ezer példányt számoltak) (CRAMP & SIMMONS,1983). A Nyugat-Európában telelők számát az 1980-as évek elején kb. 100 ezer példányra becsülték, közülük 27 ezer Hollandiában és Németországban, a Watt-tengeren, 45 ezer a Brit-szigeteken, 18 ezer pedig az Ír-szigeten telelt (CRAMP & SIMMONS,1983). A Brit-szigeteken telelők száma 1971 és 1985 között némi emelkedést mutatott, majd egyenletesen csökkenve az 1990-es évek elejére ismét az 1971-es szintre süllyedt (TUCKER & HEATH,1994). A nyugat-európai telelőállomány a 80-as évek végén és a 90-es évek elején az egyes országok között a következőképpen oszlott meg: Dánia , Németország , Hollandia , Belgium , Nagy-Britannia , Írország , Franciaország 5.000, Spanyolország 1.800?, Portugália (TUCKER & HEATH,1994); a telelőállományok a már említett okok miatt évről évre erős ingadozásokat mutatnak, ezért van az, hogy az adatok egyes országok vonatkozásában néhánytól több ezer példányig terjednek. Európában a legjelentősebb telelőhelyek Hollandiában a már sokat emlegetett Watt-tenger és Groningen környéke; Nagy-Britanniában a Firth of Forth, Lindisfarne, The Wash, a Temze torkolata, a Ribble folyó torkolata és a Morecambei-öböl; Írországban Dundalki-öböl; a teljes európai telelőpopuláció 90 %-a ezeken a területeken tömörül. Kisebb számban a Földközi-tenger nyugati medencéjének partvidékén is előfordulnak telelők, de ezeknek az összlétszáma valószínűleg nem haladja meg a 400-at (CRAMP & SIMMONS,1983). A mi számunkra mégis ezek, különösen az Appennini-félsziget partjain telelők az érdekesek, hiszen valószínűleg ezek azok a madarak, amelyek a tengerparti helyett egy szárazföldi útvonalat választva átvonulnak Közép-Európán s eközben megjelennek Magyarországon is. Ezek a földközi-tengeri telelőhelyek Algéria északi részén, Tunéziában a Tuniszi- és a Gabési-öböl partjain, Spanyolországban az Ebro, Franciaországban a Rhône deltavidékén vannak. Az Appennini-félszigeten főleg a Pó, az Arno és a Tevere torkolatvidékén, és a Manfredoniai-öböl partjain; Szicílián a Cataniai- és a Gelai-öbölben fordulnak elő telelő kis godák. Az Olaszországban telelők számát a 80-as évek közepén madárra becsülték, a telelőállomány évről évre emelkedő tendenciát mutat (TUCKER & HEATH,1994), ez jól egybevág azzal a ténnyel, hogy a kis goda közép-európai megfigyelései is a 80-as évek közepén kezdtek megszaporodni s ez egyben alátámasztja a már említett feltételezést, hogy a Magyarországon átvonulók a Földközi-tenger nyugati medencéjében, vélhetően Olaszországban telelnek. A többi földközi-tengeri telelőhelyről nincsenek még becsült számadataink sem, de figyelembe véve a közép-európai átvonulók és az olaszországi telelők számában bekövetkezett pozitív irányú változást, valószínűleg ott is hasonló tendenciák érvényesülnek.

3 8 SZÉLKIÁLTÓ 11. Hazai előfordulások a múlt századtól napjainkig A XIX. században a kis goda csak mint ritka kóborló mutatkozott a Kárpát-medencében. CHERNEL (1899) szerint "hazánkban csak átutazóban néha száll meg s ritkább átvonulóink közé tartozik". Chernel ezen állítása kicsit túlzásnak tűnik, hiszen ezekből az évekből alig néhány adatunk van csak, melyek alapján a faj legfeljebb alkalmi kóborlónak minősíthető. A kis goda kárpát-medencei előfordulásáról az első adat 1825-ből származik, a madarat, melynek preparátuma a bécsi Természettudományi Múzeumban van, Psida gyűjtötte a Fertőzugban (Seewinkel), Apetlon környékén (KEVE,1958) ben Jukovits is kapott egy példányt a Fertőről (ZIMMERMANN,1944), e madár szintén a bécsi udvari múzeumba került (CHERNEL,1899). Jukovits gyűjteményében két másik fertői példány is szerepelt, melyekről az ben megjelent fertői fajlistájában tesz említést (ZIMMERMANN,1944), mivel Jukovits apetloni plébános volt, így adatainak java része valószínűleg Magyarország mai határain kívülről, Apetlon környékéről, illetve tágabb értelemben a Fertőzugból származik. CHERNEL (1899) két további, ugyancsak a bécsi múzeumban őrzött példányról is említést tesz, ezek azonban szintén mai határainkon kívülről, a szlovákiai Holíč környékéről származnak, valószínűleg a múlt század közepéről, és a Finger-gyűjteménnyel kerültek Bécsbe (KEVE,1958). A múlt század első felében Erdélyben, Deván is került kézre egy példány, május 30-án pedig Erdély déli részén, Bacalar közelében lőttek egy madarat, mely Buda A. gyűjteményébe került (Keve, 1958), korábban e két erdélyi adatot egynek tekintették, pl. CHERNEL (1899) szerint Buda A. gyűjteményében a Deván megkerült példány van.. A mai határainkon belüli első adat Ács környékéről való, az szeptember 7-én lőtt példány Bécsben, a Wachsmann-gyűjteményben található (KEVE, 1958). Második adata a Fertőről származik, szeptember 25- én Kotsis ejtett el egy példányt Hegykőnél (ZIMMERMANN,1944), valószínűleg erre a Természettudományi Múzeumba került madárra gondolnak CHERNEL (1899) és SCHENK (1929) is, amikor egy 1890 szeptemberében a Fertőnél lőtt példányról írnak a pontos hely és időpont megjelölése nélkül. Ezenkívül Gaál G. figyelt meg szeptember 17-én Balatonlellénél három madarat, melyek közül egyet bizonyító példányként be is gyűjtött (CHERNEL,1899). Századunk legelejéről mindössze egy adata van: 1895-ös megjelenése után 13 évvel, március 28-án Tura határában figyelte meg Hajdú I. (SCHENK,1909). Az 1910-es években Szomjas G. a következőket írja a Hortobágyról: "A mi határunkban Kisfástanya körül... helyenként lotyó (Limosa lapponica L.)... telepedett meg", ami nyilvánvalóan a latin név elírása lehet, hiszen megtelepedésről ír, tehát nyilván a nagy godára gondol (SZOMJAS,1917). Ezután újabb hosszú időszak következett, melyből nincs adat, az 1920-as évek közepén viszont háromszor is előkerült: április 19-én a Nyíregyháza melletti Császárszálláson Nagy L. figyelt meg egy példányt s ugyanő szeptember 17-én Nyíregyházán lőtt is egyet, amely a Madártani Intézetbe került (SCHENK, 1929); október 1-jén Szomjas G. Tiszalökön ejtett el egy példányt (SZOMJAS,1929). Az 1930-as években először július 25-én Dinnyésen figyeltek meg egy példányt (NAGY,1934). A 30-as években és a 40-es évek elején továbra is nagyon ritkán, valószínűleg még mindig inkább csak alkalomszerűen bukkant fel a kis goda Magyarországon, bár BERETZK (1943) ebben az időszakban őszi vonuláson (szeptember első felében) szinte minden évben megfigyelte a szegedi Fehér-tavon egyesével vagy kettesével, és rendszeres átvonulónak minősítette; szeptember 1-jén és 20-án, szeptember 8-án és szeptember 12-én 1-1 bizonyító példányt lőtt is (BERETZK,1943); állítólag Sárszentágota környékén is minden tavasszal és ősszel előfordult az közötti időszakban (BOROSS,1943) szeptember 7-én a hódmezővásárhelyi Kakasszéken 2 madarat figyeltek meg s közülük egyet be is gyűjtöttek (STERBETZ,1959). A 40-es évek végéről és az 50-es évek elejéről minden évből vannak kis goda adatok, melyek részben megfigyelések, részben lőtt példányok augusztus 22-én és szeptember 7-én 1-1 madarat lőttek a szegedi Fehér-tavon (BERETZK,1955); augusztus én, és szeptember 18-án és 20-án 1-1 példányt figyeltek meg a Keszthely melletti Fenékpusztán (KEVE,1954); szeptember 4-én a szegedi Fehér-tavon lőttek 1 madarat (BERETZK,1955), szeptember 18-án a Hódmezővásárhely melletti Fehér-tavon láttak egyet (STERBETZ,1959); augusztus elején Tildy Z. a szegedi Fehér-tavon fényképezte a fajt, szeptember 20-án Fenékpusztánál a Balaton-parton, szeptember 21-én pedig a szegedi Fehér-tavon észleltek egyet-egyet (KEVE, 1955); augusztus 27-én Cserebökény határában 1 példányt láttak (STERBETZ, 1959), szeptember 6-án a szegedi Fehér-tavon pedig 3 madarat lőttek (BERETZK,1955).

4 Az 50-es évek végéről és a 60-as évek első feléből csak szórványos adatok vannak szeptember 28-án a szegedi Fehér-tavon 2 madarat láttak (BERETZK & KEVE,1958); október 7-én és 9-én Balatonszentgyörgynél, a Balaton partján figyeltek meg 1 példányt (Keve, 1964); október 31-én a Pellérdihalastavakon 1 (PAPP,1974), július 28-án Kardoskúton 2, szeptember 16-án szintén Kardoskúton 5 példányt láttak (STERBETZ, 1975) és 1973 között minden évből egy-egy adata van: augusztus 20-án és 23-án, szeptember 15-én és augusztus 1-én Kardoskúton figyelték meg (STERBETZ,1975); szeptember 17-én a szabadszállási Zab-széken 10 madarat látott Gyéressy A. (MOLNÁR,1981), ez az adat azonban megkérdőjelezhető, mivel abban az időben a kis goda még igen ritka faj volt s általában egyesével, vagy legfeljebb néhány példányos kis csapatban mutatkozott, így ez a hirtelen felbukkanó viszonylag nagy csoport elég hihetetlennek tűnik, bár meg kell jegyezni, hogy a megfigyelés időpontja pontosan a kis goda őszi vonulásának csúcsidőszakára esik; szeptember 16-án a tömörkényi Csaj-tavon 3 példányt észleltek (Bod P. levélbeni közlése). A 70-es évek végéről és a 80-as évek elejéről szintén csak néhány adat van: szeptember 23. Ladánybene, Madarasi-tó 1 példány (Bankovics A.) (MOLNÁR,1978); május 13. Tömörkény, Csaj-tó 1 nászruhás példány (MOLNÁR,1979); szeptember 16. Felsősima, Nagyszik 1 példány (Petrilla A.) (MOLNÁR,1982); október 14. ugyanott 1 példány (Bod P. és társai) (MOLNÁR,1980); szeptember 20. ugyanott 1 példány (BOD,1982); szeptember 19. Hortobágy, Csécsi-halastó 1 példány (BODNÁR & KOVÁCS,1983). Az első adattól egészen eddig az időpontig csak rendkívül ritka kóborlóként jelent meg a kis goda hazánkban, ezen időszakban voltak hosszabb periódusok, amikor egyáltalán nem volt adata, de voltak olyan időszakok is amikor az adatok "sűrűsödtek" s egymást követő 5-6 évben is megjelent min. példányszám megfigyelési adat ábra A kis goda (Limosa lapponica) magyarországi előfordulásai Abb. 1: Vorkommen der Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) in Ungarn A kis goda előfordulásai 1985 után kezdtek megnövekedni (1. ábra), mind többször került szem elé a faj, és az egyszerre megfigyelt madarak száma is emelkedett, egy-egy területen hosszabb ideig is kitartottak a madarak ben 5 adata (összesen 10 példány), 1986-ban 1 adata (2 példány), 1987-ben 5 adata (legalább 17 példány), 1988-ban 4 adata (4 példány) vált ismertté. Átmeneti visszaesés (1989-ben 1 adat) után 1990-ben már ismét 6 adata (legalább 25 példány) volt. Az eddigi legerősebb őszi vonulást 1991-ben tapasztalhattuk ekkor 12 különböző megfigyelési helyen legalább 101 példány (21 adat) előfordulását jegyezték fel a megfigyelők ban 10 adata (14 példány), 1994-ben 11 adata (16 példány), 1995-ben csak 3 adata (3 példány), 1996-ban pedig 13 adata (legalább 23 példány) volt. Ebben az évenkénti összehasonlításban egy adatnak veszem az ugyanazon a területen, azonos időszakban (egymás utáni napokon, vagy néhány nap kihagyással többé-kevésbé azonos időszakban) megfigyelt azonos, vagy többé-kevésbé azonos egyedszámú csapatokat. Itt jegyzem meg, hogy a későbbiekben, mind az őszi és tavaszi vonulás lefolyásának elemzésekor, mind a tájegységenkénti megoszlás és az élőhelyválasztás, valamint a csapatnagyság ismertetésekor az egyes megfigyelési napok adatai viszont külön szerepelnek, még akkor is, ha biztosan tudható, hogy ugyanazokról a madarakról volt szó. Utóbbi módszerre azért volt szükség, mert a madarak hosszabb egy helyben való tartózkodása miatt az egyes adatok összefolynak, azokat egymástól biztosan elválasztani nem lehet, ugyanakkor valószínűnek látszik (mint arra más partimadárfajok esetében van is példa), hogy a hosszabb időn keresztül megfigyelt madarak nem ugyanazok a példányok, hanem folyamatosan cserélődnek, azaz a továbbvonulók helyébe újabbak érkeznek; másrészt egy-

5 10 SZÉLKIÁLTÓ 11. egy tájegység vagy élőhely a kis goda vonulása szempontjából való értékelésekor nagyobb súllyal kell hogy latba essék az olyan terület, ahol huzamosabb ideig tartózkodnak a madarak s az egyes napok "adatokká" való összevonása ebben az esetben torz képet rajzolna. A kis goda tavaszi vonulása A kis goda a 80-as évek közepétől rendszeres, de kis számú őszi vonulóvá vált, tavaszi adatai azonban továbbra is csak szórványosak. Az előfordulási adatoknak csak 12,7 %-a esik a tavaszi vonulási időszakra. Mint arról már volt szó a telelők március végén, áprilisban hagyják el a telelőhelyeket, és a vedlőhelyeken (Európában a Watttengeren) összegyűlve részleges vedlésbe kezdenek, amelynek során kialakul a hímek nászruhája s csak ezután vonulnak a költőhelyeikre. Ennek megfelelően Magyarországon is március vége és május közepe között lehet találkozni a vedlőhelyekről elkóborolt példányokkal, később, júniusban pedig már valószínűleg a vonuló tömegektől elszakadt madarak jelennek meg. Legkorábbi egyben az egyetlen márciusi tavaszi adata március 28. (1908) Tura (SCHENK,1909), az áprilisi adatok még meglehetősen szórványosak: április 3. (1996) Szarvas, Horváthpusztai-halastó 1 téli tollazatú (Oláh J.); április 4. (1985) Hortobágy, Darvas-sziget 3 nászruhás (KOVÁCS,1990); április 4. (1994) Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. (Ecsedi Z., Tar J.); április 19. (1925) Császárszállás 1 példány (Schenk, 1929); április 27. (1985) Hortobágyi-halastó 1 példány (Zeke T. és társai) (MOLNÁR,1987). Májusból összesen 22 adata származik, mégpedig az összes a május közötti időszakból, mindig magányos példányokat láttak három kivétellel (érdekes, hogy mindhárom 1994-ben volt): 2 nászruhás hím példány került szem elé a Biharugrai-halastavakon május 5-én (KERN,1994), a balmazújvárosi Virágoskúti-halastavon május 7-én 2, május 8-án pedig 3 ad. madarat láttak (Ecsedi Z. és társai). A június elején felbukkanó madarak, mint már említettem nem kóborló, hanem valószínűleg a rendes vonulási útvonaluktól eltért példányok: június 2. (1994) Hortobágyi-halastó 1 ad. (Tar J. és társai); június 4. (1995) Szegedi-Fertő 1 nászruhás hím (Mészáros Cs. és Kókai K.); június 6. (1987) szegedi Fehér-tó 2 példány (Mészáros Cs.) (MOLNÁR,1993); június 10. (1994) Hortobágyi-halastó 1 ad. (Ecsedi Z., Ecsedi L.); június 17. (1989) Dömsöd, Apaji-halastavak 1 átszíneződő példány (Felföldy B. és Juhász L.) (BANKOVICS,1992); legkésőbbi még a tavaszi vonulással összefüggésbe hozható adata június (1994) Hortobágyi-halastó 1, illetve 2 nászruhás madár (Tar J. és társai). A tavaszi adatok egy része nászruhás madarakra vonatkozik, rögtön hozzá is tenném bár a megfigyelők ezt szinte soha sem említik, hogy nászruhás hímekre, minthogy a tojók a téli tollazatukhoz hasonló egyszerű színezetűek maradnak nyáron is, de ez a régebbi határozókönyveken nevelkedett madarászok között egyáltalán nem közismert. A fent már említett 1985-ös hortobágyi, 1994-es biharugrai és hortobágyi, és 1995-ös szegedi adaton kívül tavaszi vonuláson nászruhás hímeket láttak még május 13-án a tömörkényi Csaj-tavon (MOLNÁR,1979), 1986-ban a kisteleki Müller-széken (Duska Z. és társai) (Molnár, 1992), május között pedig a fertőújlaki Nyéki-szálláson (Pellinger A. és társai) (MAGYAR & HADARICS,1995). Még vedlésben lévő példányt május 19-én a fülöpszállási Kelemenszéken figyeltek meg (Boros E.). Sok esetben a faunisztikai közleményekben egyáltalán nem szerepel utalás a madarak tollazatára, így további tavaszi adatok is vonatkozhatnak nászruhás hímekre, egyes esetekben viszont a megfigyelők külön kiemelik, hogy téli tollazatú, vagy tojó példányokat láttak: pl május 9. Begécsivíztároló 1 példány (KERN,1993), április 3. Szarvas, Horváthpusztai-halastó 1 példány (Oláh J.). A kis goda őszi vonulása A 80-as évek közepe óta a kis goda nem túl nagy számú, de rendszeres őszi átvonulóvá vált (2. ábra). Az adatok 87,3 %-a az őszi vonulási időszakból (augusztus október) származik. Három nyári, július végi, augusztus eleji adata van, ezek valószínűleg nem költő ivaréretlen, vagy pár nélkül maradt idős példányok lehetnek, de nem zárható ki a korai költésből származó fiatalok megjelenése sem. A legkorábbi, már a tényleges őszi vonulásnak

6 példányszám megfigyelési adat 2. ábra Az őszi vonulás alakulása az összes hazai adat alapján Abb. 2: Entwicklung des Herbstzuges anhand aller heimischen Daten tekinthető adata augusztus 17. (1995) Fertőújlak, Nyéki-szállás 1 juv. példány (Neuwirth N. és Pellinger A.) (MAGYAR,1997). Augusztus második felében még csak szórványosan jelentkeznek a madarak, ilyenkor általában csak magányos példányok, vagy legfeljebb néhány egyedből álló csoportok bukkannak fel, az augusztus 17-től 31-ig terjedő időszakból 18 adata ismert. Szeptember első napjaiban még mindig csak magányos példányok figyelhetők meg, szeptember 7. körül azonban a megfigyelések száma hirtelen megugrik, szintúgy az észlelt madarak példányszáma is. Az őszi vonulás csúcsidőszakának a szeptember 7. és 17. közötti időszak tekinthető, mind az adatok, mind a megfigyelt példányszámok tekintetében, ebből a tíz napból származik az augusztus közepétől október közepéig tartó őszi vonulás adatainak 42 %-a. Legtöbbször szeptember 15-én figyelték meg, ezen a napon az évek során összesen 41 madarat láttak. Szeptember második felében a vonulás intenzitása csökken s kisebb-nagyobb ingadozásokkal október elejére nagyjából le is zajlik, de egyes példányok, vagy kisebb csapatok október közepéig is kitartanak. Október második felében (2 adat) és novemberben (1 adat) már csak néhány megkésett vonulóval lehet találkozni, legkésőbbi adata november 16. (1996) szegedi Fehér-tó 1 példány (Mészáros Cs. és Kókai K.) (HADARICS,1997). Az őszi vonuláson többnyire fiatal példányok jelennek meg, bár sok esetben a megfigyelők a madarak koráról nem tesznek említést, de a legerősebb vonulású évben (1991-ben) megfigyelt nagyobb csapatok (maximum 18 példány) mind fiatal madarakból álltak. Éppen ezért igen érdekes az szeptember elején a Duna Göd és Sződliget közötti szakaszán felbukkant hat madár, melyek közül egyik még részben nászruhában volt, az őszi vonulás során nászruhás madár megjelenéséről a korábbi irodalomban sehol sem található adat (SELMECZI KOVÁCS,1995). A vonuló kis godák tájegységenkénti megoszlása Magyarországon Az összes adat majdnem egyharmada (29,8 %) esik a Dunántúlra, és több mint kétharmada (70,2 %) az Alföldre, az Északi-középhegységben (mint ahogy a Dunántúli-középhegységben sem) megfelelő élőhely híján egyszer sem figyelték meg. Az adatokat tovább bontva (3. ábra) leggyakrabban, 134 esetben az Észak-Alföldön (a Tiszántúl Köröstől északra fekvő része és a Jászság) látták, ez az összes adat 48 %-a. A Dél-Alföldön (a Tiszántúl Köröstől délre elterülő része és a Tisza Körös torkolata alatti szakaszának a jobb partján elterülő halastavak) csak 49-szer (18 %) figyelték meg. A Kiskunság és a Gödöllői-dombság területéről mindössze 12 adatunk van, ez az összes adat 4 %-a. Ugyancsak 4 %-ban részesedik a kis goda vonulásából a Dél-Dunántúl (a Dunántúlnak a 47. szélességi foktól délre eső része), ahol ugyancsak 12-szer figyelték meg; a Dunántúl északi feléről viszont már jelentős mennyiségű adattal rendelkezünk, itt 71 esetben került szem elé a faj, ami az összes megfigyelések 26 %-a.

7 12 SZÉLKIÁLTÓ 11. Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Kiskunság Észak-Dunántúl 3. ábra A kis goda előfordulása hazánk egyes tájegységein valamennyi adat alapján Abb. 3: Vorkommen der Pfuhlschnepfe in den einzelnen Regionen Ungarns anhand sämtlicher Daten Az észak-alföldi 134 megfigyelés nagy része a Hortobágyról származik: itt 120-szor látták, ami az összes adat 43 %-a s ezzel a Hortobágy tekinthető a vonuló kis godák legfontosabb hazai pihenőhelyének. A Hortobágyon főleg leeresztett halastavakon figyeltek meg kis godákat, így leggyakrabban a Virágoskúti- (48 adat), a Hortobágyi- (26 adat) és az Elepi-halastavon (22 adat), de a Borsósi- (5 adat), a Fényesi- (3 adat), a Csécsi- (3 adat), a Gyökérkúti- és az Ohati-halastavon (1-1 adat) is észlelték; a Hortobágy pusztáin is felbukkantak a madarak, a Kunmadarasi-pusztán 6, a Magdolnában 2, Angyalházán és a Darvas-szigeten pedig 1-1 alkalommal láttak kis godákat; egyszer a Horti-libanevelőnél is megfigyelték. Nyíregyháza körzetéből négy adat ismert: Tiszalök (SZOMJAS,1929), Felsősima (Petrilla A.) (MOLNÁR,1982), Császárszállás és Nyíregyháza határából 1-1 (SCHENK,1929). A Hajdúság déli részéről a hosszúpályi Sándorosi-víztárolóról októberéből 1 (GYŐRÖSSY & ZEKE,1988), a debreceni Halápi-víztárolóról pedig 2 adat ismert augusztusából (JUHÁSZ et al.,1991). A Bihari-síkságon Zsáka határában, a Darvas-Bogárzó-csatorna kiöntésénél 1996-ban 1 (Ványi R. és Demeter L.), a Kis-Sárrét területén pedig a Begécsi-víztárolón 2, a Biharugrai-halastavon pedig 1 alkalommal látták (KERN,1993;1994). A madárvonulás szempontjából még az Észak-Alföldhöz sorolható a Tiszától ugyan nyugatra fekvő, de madárvilágát tekintve a hortobágyi halastavakkal sok rokon vonást mutató kiskörei Patkósi-halastó, ahol kétszer láttak kis godákat szeptemberében (Zalai T.). A dél-alföldi 49 adat nagy része a szegedi Fehér-tóról és a Szegedi-Fertőről származik (összesen 28) (BERETZK,1943;1955). Ezt követi jelentőségben a Csaj-tó (10 adat) és Kardoskút (7 adat) (STERBETZ,1975). Egy-egy megfigyelés ismert a szarvasi Horváthpusztai-halastóról (Oláh J.), Cserebökényből (STERBETZ,1959), a kisteleki Müller-székről (MOLNÁR,1992) és a hódmezővásárhelyi Kakas-székről (STERBETZ,1959). Érdekes, hogy míg a 30-as évek végén és a 40-es évek elején (BERETZK,1943), illetve a 40-es évek végén és az 50-es évek elején (BERETZK,1955) a szegedi Fehér-tóról az akkori összes észleléshez képest viszonylag sok adat származott, addig a 80-as évek végéről és a 90-es évek elejéről, amikor a kis goda megfigyelések nagyon megszaporodtak hazánkban, viszonylag kevés megfigyelés van a Dél-Alföldről, legalábbis a hortobágyi nagy mennyiségű adathoz képest. A Duna Tisza közén főleg a kiskunsági szikes tavaknál észlelték a kis godát. A fülöpszállási Kelemen-széken szeptemberében 5 alkalommal, májusában pedig egyszer látták (Boros E.). Ugyancsak 1-1 adata van a szabadszállási Zab-székről (Gyéressy A.) (MOLNÁR,1981), az Apaji-halastavakról (Felföldy B. és Juhász L.) (BANKOVICS,1992) és a ladánybenei Madarasi-tóról (Bankovics A.) (MOLNÁR,1978). A Gödöllői-dombság területén Tura határában figyelték meg még a század elején (SCHENK,1909). Ugyancsak ide sorolható a Göd és Sződliget közötti Duna-szakaszon szeptember 7 8-án megfigyelt 6, illetve 4 példány (SELMECZI KOVÁCS,1995). Az Észak-Dunántúl a maga 71 adatával a Hortobágy mellett jelentős szerepet játszik a kis goda vonulásában. Különösen a Fertő szerepe kiemelkedő, a keleti parton, Fertőújlak közelében létesített élőhely-rekonstrukcióról összesen 66 megfigyelés származik, ami az összes megfigyelés 24 %-a, megjegyzendő, hogy itt kisebb példányszámban (1-3, egyszerre legfeljebb 4) fordul elő a faj, de a madarak sokszor hosszasan időznek (kérdéses, hogy közben cserélődnek-e?). A Fertőről, egészen pontosan Hegykő határából származik a kis goda második hazai előfordulása is még a múlt századból (ZIMMERMANN,1944). Az első mai határainkon belüli előfordulás szintén a Dunántúl északi részéről, Ács környékéről való ugyancsak a múlt századból (KEVE,1958). Az Észak-Dunántúlon ezeken kívül Dinnyésről (NAGY,1934), szeptemberéből a mocsai Boldogasszony-tóról (Pénzes L.) és szeptemberéből a naszályi Ferencmajori-halastavakról (Csonka P.) (MAGYAR,1995) van 1-1 adata.

8 A Dél-Dunántúl (ide értve a Balaton délnyugati részén történt megfigyeléseket is) a kis godák vonulása szempontjából nem jelentős, mindössze 12 adat származik innen. Közülük 8 a Balaton délnyugati partjairól való, még a múlt században Balatonlellénél (CHERNEL,1899), 1949-ben és 1952-ben Fenékpusztánál (KEVE,1954;1955), 1950-ben Balatonberénynél (KEVE,1955), 1961-ben pedig Balatonszentgyörgynél látták (KEVE,1964). A Pellérdi-halastavaknál 1964-ben figyelték meg (PAPP,1974). Az utóbbi évekből mindössze három Dél-Dunántúli adata van, szeptemberében a dombóvári Béka-tónál kétszer (KIRÁLY,1990), szeptemberében pedig a Rétszilasi-halastavakon (Bajor Z. és társai) láttak 1-1 kis godát. A vonuló kis godák élőhelyválasztása Az élőhelyválasztás szempontjából csak azok az adatok kerültek feldolgozásra, amelyeknél egyértelműen megállapítható, hogy a madarakat milyen élőhelyen figyelték meg. Sok régi adat esetében csak a községhatár ismert s bár jó részüknél az előfordulás pontos helye így is sejthető, ezek az adatok ebben az összahasonlításban nem szerepelnek. A kis godák vonulásuk során főleg az Alföld keleti részét (Tiszántúl) érintik. Az őszi vonulás során itt bőségesen rendelkezésre állnak a partimadarak táplálkozása és pihenése szempontjából fontos leeresztett halastavak. Így aztán nem véletlen, hogy a kis goda előfordulásoknak az 59 %-a (161 adat) halastavakról származik. Ide sorolhatók még a víztárolók is, hiszen sok esetben csak elnevezésben van eltérés a halastavak és közöttük s a víztárolókat is többnyire halastavakként hasznosítják, az őszi csapolások rájuk ugyanúgy jellemzőek. A halastavak közül a kis goda vonulása szempontjából legfontosabbak a hortobágyi halastavak, így leginkább a Virágoskúti- (48 adat), a Hortobágyi- (26 adat) és az Elepi-halastó (22 adat), de alkalomszerűen a Borsósi- (5 adat), a Csécsi- (3 adat), a Fényesi- (3 adat) és a Gyökérkúti-, illetve az Ohati-halastavon (1-1 adat) is láttak kis godákat. Az Észak-Alföldről megemlítendő még a Biharugrai-, a Begécsi- (KERN,1993; 1994) és a kiskörei Patkósi-halastó, illetve a hosszúpályi Sándorosi- (GYŐRÖSSY & ZEKE,1988) és a debreceni Halápi-víztároló (JUHÁSZ et al.,1991). A Dél-Alföldön legjelentősebb halastó a szegedi Fehér-tó, és a hozzá kapcsolódó Szegedi-Fertő (28 adat), utána következik a tömörkényi Csaj-tó (10 adat) és egy esetben a szarvasi Horváthpusztai-halastavon is láttak kis godát. A Duna Tisza köze és a Dunántúl vonatkozásában a halastavak kevésbé jelentősek, igaz itt nem is találhatók olyan nagy számban és a meglévők is kisebbek, más jellegűek mint az alföldi halastavak: a kis godának egy-egy adata van az Apaji- (BANKOVICS,1992), a naszályi Ferencmajori- (MAGYAR,1995), a Rétszilasi- és a Pellérdi-halastavakról (PAPP,1974). Jelentőségben a halastavak után az őszi vonulás idejére kiszáradó, vagy kiszáradófélben lévő szikes tavak következnek, ezeken 64 esetben figyeltek meg kis godákat, ami az összes észlelés 24 %-a. Legfontosabbak a Tiszántúlon a kardoskúti Fehér-tó (7 adat) (STERBETZ,1975) és a hódmezővásárhelyi Kakas-szék (STERBETZ,1959); a Duna Tisza közén a kisteleki Müller-szék (MOLNÁR,1992), a fülöpszállási Kelemenszék és a szabadszállási Zab-szék (MOLNÁR,1981). Az élőhely hasonlósága miatt a szikes tavak közé soroltam a Fertő keleti partján az utóbbi évtizedben kialakított élőhely-rekonstrukciót (Nyéki-szállás, Paprét) is, hiszen a terület szikes jellegű, és "működtetése", azaz a vízszint szabályozása a szikes tavakat próbálja modellezni. Fövenyes, kavicsos tóparton csak 9 esetben (az adatok 3 %-a) észleltek kis godát, ezen észlelések mind a Balaton partjáról valók s még a múlt századból, illetve századunk 40-es, 50-es és 60-as éveiből származnak: Balatonlelle (CHERNEL,1899), Balatonberény (KEVE,1955), Balatonszentgyörgy (KEVE,1964) és Fenékpuszta (KEVE,1954;1955). A megfigyelések 5 %-ában (13 esetben) füves pusztán, elöntött nedves réten vagy szikes pusztán tartózkodtak a madarak; valamennyi ilyen észlelés az Alföldön történt. Mivel itt a halastavak is szép számmal és sűrűn találhatók a pusztai észlelések is valószínűleg ezekhez kapcsolódnak, és a halastavakon tartózkodó kis godák alkalmi pusztai megjelenésének tekinthetők. Megfigyelések voltak a hortobágyi Darvas-szigeten, Magdolnán és Angyalházán, a felsősimai Nagysziken (MOLNÁR,1982), Zsáka közelében a Darvas-Bogárzó-csatorna kiöntésén, a hevesvezekényi Makai-gyepen, valamint a Cserebökényi-pusztán (STERBETZ,1959). A kis godák számára szokatlan élőhelyen, mezőgazdasági területen, egészen pontosan szántóföldön figyeltek meg kis godákat 1996 szeptemberében és októberében a Fertőújlak melletti Borsodi-dűlőben. Ezek a madarak (2-4 példány) nagy pólingokhoz társulva táplálkoztak a szántáson, de ritkán a szomszédos elárasztáson is megjelentek.

9 14 SZÉLKIÁLTÓ 11. A legszokatlanabb hely, ahol hazánkban kis godákat láttak egy dunai kavicszátony Göd és Sződliget között. Itt szeptemberében, tehát a legerősebb őszi vonulást eredményező évben, láttak 4, illetve 6 példányt (SELMECZI KOVÁCS,1995). Csapatnagyság Általánosságban megállapítható, hogy a kis goda többnyire magányosan, vagy néhány példányból álló kis csapatokban mutatkozik hazánkban (4. ábra). Az esetek 57 %-ában magányos példányokat láttak, 18 %-ában kettő, 9 %-ában három, 4 %-ában pedig négy példány mutatkozott egyszerre; ezeket összeadva azt kapjuk, hogy az összes előfordulás 88 %-a vonatkozik 1-4 példány megfigyelésére. Az 1980-as évek közepéig ennél nagyobb esetek száma csapatnagyság 4. ábra Az egyes alkalmakkor megfigyelt egyedszámok eloszlása Abb. 4: Die Verteilung der bei den einzelnen Beobachtungen gesehenen Stückzahlen csapatok nem is bukkantak fel, az előfordulások ugrásszerű megnövekedésével párhuzamosan azonban a csapatnagyság is nőtt és többször láttak ennél nagyobb, de maximum 18 példányból álló csapatot. Ez elsősorban az őszi vonulásra jellemző, mivel ilyenkor a többi madárfajhoz hasonlóan az abban az évben kelt fiatalok révén jelentősen megnő az egyedszám, tavaszi vonulás során azonban továbbra is csak néhány (1-3) példányos csoportok kerülnek megfigyelésre (amellett, hogy tavaszal természetesen az adatok száma is jóval kevesebb), legnagyobb tavaszi csapatai: április 4. Hortobágy, Darvas-sziget 3 nászruhás példány (KOVÁCS,1990) és május 8. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 3 ad. példány (Ecsedi Z. és Tar J.). Érdemes megemlíteni a 10 példánynál nagyobb őszi csapatait is: Balmazújváros, Virágoskúti-halastó szeptember juv. (Ecsedi Z. és Szondi L.), szeptember juv. (Ecsedi Z. és társai), szeptember juv. (Ecsedi Z. és Tar J.), szeptember 13. és juv. (Ecsedi Z. és társai), szeptember juv. (Ecsedi Z.); szeptember juv. (Ecsedi Z. és Tar J.), szeptember juv. (Zöld B. és társai), szeptember juv. (Zöld B. és társai); Tömörkény, Csaj-tó szeptember juv. (Schmidt A.). Köszönetnyilvánítás Szeretnék köszönetet mondani az adatközlésért mindazoknak akik adataikat publikálták s különösen azoknak akik beküldték azokat a Nomenclator Bizottság részére hitelesítésre. Köszönet dr. Bod Péternek, aki a kézirat lezárása előtti utolsó napokban, más munkáit félretéve még küldött nekem néhány eddig ismeretlen adatot.

10 IRODALOM - LITERATUR: Bankovics A. (1992): A Nomenclatura Bizottság jelentése az 1990-es évről. Madártani Tájékoztató, : Beretzk P. & Keve A. (1958): Zum Zuge des Knutts (Calidris canutus) und der Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) in Ungarn. Ornithologische Mitteilungen, 10: Beretzk P. (1943): A szegedi Fehértó madárvilága 10 éves megfigyelés alapján. Aquila, 50: Beretzk P. (1955): Újabb adatok a szegedi Fehértó madárvilágához Aquila, 59 62: Bodnár M. & Kovács G. (1983): Faunisztikai adatok a Csécsi halastóról (Hortobágy). Mad.Táj., január június Boross P. (1943): Adatok Sárszentágota vízimadáréletéhez. Aquila, 50: Chernel I. (1899): Magyarország madarai. II./1. Magyar Ornithologiai Központ, Budapest. Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (1983): The Birds of the Western Palearctic. Volume 3. Oxford University Press, Oxford. Győrösy T. & Zeke T. (1988): Adatok Sándoros és Konyár-Sóstó madárvilágához ( ). Calandrella, 2.2: Hadarics T. (1997): Érdekes madármegfigyelések, november január. Túzok, 2: Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. (1986): Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Christopher Helm Ltd., London. Juhász L., Szendrez L. & Vas A. (1991): Kis goda (Limosa lapponica) előfordulása a Debreceni Erdőspusztán a Halápi tározón. Mad.Táj., : Kern R. (1993): Partimadarak tavaszi átvonulása a Biharugrai Tájvédelmi Körzet területén 1992-ben. Partimadár, 3.1: Kern R. (1994): Partimadarak tavaszi vonulása a Biharugrai Tájvédelmi Körzet területén, különös figyelemmel a Biharugrai- és a Begécsi-halastavakra Partimadár, 4.1:6 7. Keve A. (1954): Különösebb vendégek a Kisbalaton védterületén az esztendőkben. Aquila, 55 58: Keve A. (1955): Különösebb vendégek a Balaton mellett az esztendőkben. Aquila, 59 62: Keve A. (1960): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator Avium Hungariae. Madártani Intézet, Bp. Keve A. (1964): Adatok a Dunántúl madárvilágához. Aquila, 69 70: Keve A. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator Avium Hungariae. Akadémiai Kiadó, Bp. Király G. (1990): Érdekességek 1988 őszén Dombóvár Béka-tón. Mad.Táj., :16. Kovács, G. (1990): Parti madarak fészkelése és vonulása a Hortobágyon. Aquila, 96 97: Magyar G. & Hadarics T. (1995): Az MME Nomenclator Bizottság évi jelentése ritka madárfajok magyarországi előfordulásáról. Aquila, 102: Magyar G. (1995): Az MME Nomenclator Bizottság évi jelentése ritka madárfajok magyarországi előfordulásáról. Aquila, 102: Magyar G. (1997): Az MME Nomenclator Bizottság évi jelentése Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról. Túzok, 2:1 10. Molnár L.(1978): Faunisztika néhány sorban. Madártani Tájékoztató, november december Molnár L. (1979): Megfigyelések a Pusztaszeri TK-ról és környékéről (1979). Mad.Táj., július szeptember Molnár L.(1980): Faunisztika néhány sorban. Madártani Tájékoztató, január március Molnár L.(1981): Adatok a Faunisztikai Szakosztály irattárából 3. Madártani Tájékoztató, július szeptember Molnár L.(1982): Adatok a Faunisztikai Szakosztály irattárából VI. Madártani Tájékoztató, október december Molnár L.(1987): A Faunisztikai Szakosztály irattárából. Madártani Tájékoztató, : Molnár L. (1993): Az MME Faunisztikai Adattárából (1987). Mad.Táj., : Nagy L. (1934): Adalékok ritkább madaraink ujabb előfordulásához. Aquila, 38-41: Papp J. L. (1974): Madártani adatok a Pellérdi-halastavakról. Aquila, 78 79: Schenk J. (1909): A madárvonulás Magyarországon az év tavaszán. Aquila, 16: Schenk J. (szerk.) (1929): Madarak II. in: Brehm, A.: Az állatok világa. 9. Gutenberg Könyvkiadóvállalat, Budapest. Selmeczi Kovács Á. (1995): Madarásznapló: Felsőgöd, szeptember 8. Füzike, 8: Sterbetz I. (1959): A hódmezővásárhelyi szikesek madárvilága. Aquila, 65: Sterbetz I. (1975): A kardoskúti természetvédelmi terület madárvilága időközében. Aquila, 80 81:

11 16 SZÉLKIÁLTÓ 11. Szomjas G. (1909): Levelek a Hortobágyról. Aquila, 23: Szomjas L. (1929): Madártani adatok a Hortobágyról. Aquila, 34-35: Tucker, G.M. & Heath, M.F. (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife, Cambridge. Zimmermann, R. (1944): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedler Seegebiets. Selbstverlag der Wissenschaftlichen Staatsmuseen, Wien. Zusammenfassung Im letzten Jahrzehnt wurde die in Ungarn früher nur als seltener Zugvogel bekannte Pfuhlschnepfe zum regelmäßigen Durchzügler. Sie zählte auch in der Vergangenheit nicht zu den ausgesprochenen Raritäten, die früheren Taxonomen (Keve, 1960; 1984) erwähnen sie als vereinzelten Durchzügler, und geben auch die einzelnen Daten nicht an. Darum ist es schwierig herauszufinden welche Daten A. Keve als anerkannt angesehen hat; jedoch wurden die im 1958 veröffentlichten zusammenfassenden Artikel (Beretzk & Keve, 1958) erwähnten Daten mit Sicherheit auch von ihm akzeptiert. Ein Teil der aus den 60er und 70er Jahren stammenden Beobachtungsdaten sind zur Zeit noch nicht akzeptiert, Mitte der 80er Jahre wurde auf Grund der immer regelmäßiger werdenden Beobachtungen die detaillierte Beschreibungspflicht der Art vom Raritätenkomitee mit dem 1. Januar 1987 aufgehoben (Magyar, 1995), somit gelten die nach diesem Zeitpunkt beobachteten Vögel als anerkannt. Die Abbildung 1 zeigt die Vorkommen der Pfuhlschnepfe zwischen 1890 und Zu beachten ist der starke Anstieg der Beobachtungen und der beobachteten Exemplare in den 80er Jahren. Beim Frühjahrszug - April-Mai - erscheint die Pfuhlschnepfe seltener im Karpaten-Becken, 87.3 % der Beobachtungen stammen aus dem Herbst. Die Spitze des Herbstzuges fällt auf die zweite Septemberwoche. In der Regel erscheinen Jungvögel. Fast ein Drittel der Daten (29.8 %) stammen aus Transdanubien, und mehr als zwei Drittel (70.2 %) aus der Großen Tiefebene. Die meisten Beobachtungen (134 Fälle - Abb. 3) stammen aus der nördlichen Tiefebene, im südlichen Teil wurde die Art nur in 49 Fällen beobachtet. Aus dem Gebiet des Kiskunság und des Gödöllöer Hügellandes stammen 12 Daten. Aus dem südlichen Transdanubien (südlich des 47. Breitengrades) sind 12 Beobachtungen bekannt, im nördlichen Teil hingegen wurde die Art in 71 Fällen beobachtet. Die durchziehenden Pfuhlschnepfen suchen mit Vorliebe die abgelassenen Fischteiche auf (59 %), die ihnen beim Herbstzug in Ungarn ausgezeichnete Ernährungsmöglichkeiten anbieten, den in dieser Zeit teilweise schon ausgetrockneten Salzseen kommt eine kleinere Bedeutung zu (24 %). Vereinzelt sind sie auch an Sand- und Kiesstränden (3 %), sowie in der grasigen Puszta (5 %), bzw. in einigen Fällen auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und auf Kiesbänken der Donau anzutreffen. Im großen und ganzen kann man feststellen, daß sich die Pfuhlschnepfe in Ungarn einzeln oder in kleineren Trupps zeigt (Abb. 4) und daß sich mit der wachsenden Zahl der Beobachtungen auch die Größe der Trupps erhöht hat (max. 18 Ex.). Dr. Hadarics Tibor H 9400 Sopron, Ív utca 14. II./4. tel.:

11. szám 1999. március

11. szám 1999. március 11. szám 1999. március A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI CSOPORTJAINAK LAPJA Tartalom: Inhalt: Dr. Kárpáti László Az uhu (Bubo bubo) fészkelése a Soproni-hegységben. Die

Részletesebben

Biharugra egy Hortobágytól eltérő vadlúdvonulási útvonal

Biharugra egy Hortobágytól eltérő vadlúdvonulási útvonal Crisicum 2. pp.215-219. Biharugra egy Hortobágytól eltérő vadlúdvonulási útvonal Zalai Tamás Abstract Biharugra - A migration route of wild geese independent of Hortobágy: The pattern of occurrences of

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK

A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK A KÁRÓKATONA EURÓPAI ÉS MAGYARORSZÁGI HELYZETE, A FAJJAL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK Prof. Dr. Faragó Sándor Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem A KÁRÓKATONA RENDELKEZÉSÉRE

Részletesebben

A kis lilik védelme az európai vonulási útvonal mentén

A kis lilik védelme az európai vonulási útvonal mentén A kis lilik védelme az európai vonulási útvonal mentén A kis lilik Anser erythropus n A kis lilik Európa egyik legveszélyeztetettebb madárfaja. A skandináviai költőállomány, melyet a XX. sz. elején több

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról

Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról GBTE-33/2009. Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021

Részletesebben

POPULÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A BARKÓSCINEGE (PANURUS BIARMICUS) EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓJÁN

POPULÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A BARKÓSCINEGE (PANURUS BIARMICUS) EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓJÁN Aquila (1 998), Vol. 103-104, p. 67-72 KöM Természetvédelmi Hivatal POPULÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A BARKÓSCINEGE (PANURUS BIARMICUS) EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓJÁN Gyurácz József- Bank László - Orbán

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

A bütykös hattyú (Cygnus olor) állományeloszlásának tér-idő mintázata a vonulási és telelési időszakban

A bütykös hattyú (Cygnus olor) állományeloszlásának tér-idő mintázata a vonulási és telelési időszakban 2014. 1. 27 A bütykös hattyú (Cygnus olor) állományeloszlásának tér-idő mintázata a vonulási és telelési időszakban Time-space pattern of distribution of Mute Swan (Cygnus olor) population in migrating

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Az MME idén is meghirdeti az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos programját október első hétvégéjén. A rendezvény amellett, hogy európai

Részletesebben

RITKÁBB VÍZIVADFAJOK ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON A 2001/2002- ES, A 2002/2003-AS ÉS A 2003/2004-ES IDÉNYBEN

RITKÁBB VÍZIVADFAJOK ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON A 2001/2002- ES, A 2002/2003-AS ÉS A 2003/2004-ES IDÉNYBEN Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) RITKÁBB VÍZIVADFAJOK ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON A 2001/2002- ES, A 2002/2003-AS ÉS A 2003/2004-ES IDÉNYBEN THE OCCURENCE

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A FEHÉR GÓLYA (Ciconia ciconia) HELYZETE MAGYARORSZÁGON, 1941-2002

A FEHÉR GÓLYA (Ciconia ciconia) HELYZETE MAGYARORSZÁGON, 1941-2002 A FEHÉR GÓLYA (Ciconia ciconia) HELYZETE MAGYARORSZÁGON, 1941-2002 A fehér gólya Magyarországon fokozottan védett faj. A BirdLife International nemzetközi állományadatokon alapuló osztályozása alapján

Részletesebben

VIII. AZ ARANYLILE (PLUVIALIS APRICARIA L.) A HORTOBÁGYON ( )

VIII. AZ ARANYLILE (PLUVIALIS APRICARIA L.) A HORTOBÁGYON ( ) VIII. AZ ARANYLILE (PLUVIALIS APRICARIA L.) A HORTOBÁGYON (975-984) Dr. Kovács Gábor Hortobágyi Nemzeti Park 975 óta rendszeresen kutatom a Hortobágy száraz szikeseit. Megfigyelőútjaim során igen gyakran

Részletesebben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben Natura Somogyiensis 19 275-280 Ka pos vár, 2011 A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben 1,2 Kovács Gyula, 2 Winkler Dániel & 2 Faragó Sándor 1Dél-Balatoni Természetvédelmi

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2016 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához.

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. 9 Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. Irta: Kolosváry Gábor. (Egy térképvázlattal és három képpel). A magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával dr. Éhi k Gyula és Dr. Kolosváry Gábor 1942 év nyarán

Részletesebben

Téli SAS szinkron. Programismertető

Téli SAS szinkron. Programismertető Téli SAS szinkron Programismertető Összeállította: Horváth Márton és Nagy Károly 2012. január 10. Verziószám: 2.0.4 - egyszerűsített változat Kérjük, jelezze a szerzők felé észrevételeit, módosítási javaslatait!

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft

Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft Nagy kócsag A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Nagy kócsag Státusz: nem veszélyeztetett Magyarországon fokozottan védett! Eszmei értéke: 100 000 Ft Rendszertan Ország: Állatok (Animalia) Törzs: Gerinchúrosok

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés A kerecsensólyom az egyetlen olyan ragadozómadarunk, amely fontos szerepet játszik a magyarság hitvilágában (Emese álma). Az eurázsiai sztyeppzóna karakterfaja, amelynek Kárpát-medencei populációja az

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA

2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA KALENDÁRIUM 2015 2015 ÉV MADARA BÚBOSBANKA JANUÁR Erdei fülesbagoly Leggyakoribb hazai bagolyfajunk. Közepes méretű, tollfülei hosszúak. A múlt század első felében a varjak vadászata során sok fészekaljat

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A HAZAI RÉCEFAJOK FÉSZKELŐÁLLOMÁNYAINAK ELTERJEDÉSE BREEDING DISTRIBUTION OF HUNGARIAN DUCK SPECIES. Barabás Lilla

A HAZAI RÉCEFAJOK FÉSZKELŐÁLLOMÁNYAINAK ELTERJEDÉSE BREEDING DISTRIBUTION OF HUNGARIAN DUCK SPECIES. Barabás Lilla Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) A HAZAI RÉCEFAJOK FÉSZKELŐÁLLOMÁNYAINAK ELTERJEDÉSE BREEDING DISTRIBUTION OF HUNGARIAN DUCK SPECIES Barabás Lilla Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:......

SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve:...... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ V. TOLLFORGATÓ 1. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26.

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26. Miért pont a túzok? Világszerte veszélyeztetett faj, hazánkban a századfordulón 10-12 ezer példány élt 1969-re állománya 2700-ra csökkent A faj 1969-tıl fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért?

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vizes élőhelyeinken Gödöllő, 2016. május 20. A vizes élőhelyek

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1997. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1997. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1997. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG Abstract Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee on accepted

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból

A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból A kárókatona megítélése természetvédelmi és gazdasági szempontból Nagy Dénes Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Biharugra 2009. szeptember 24. Kárókatona; kormoránnak is mondják. Úszik, mint

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1998. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1998. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1998. ÉVI JELENTÉSE A MAGYARORSZÁGON RITKA MADÁRFAJOK ELŐFORDULÁSÁRÓL MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG Abstract Report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee on accepted

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Gólyatöcsök (Himantopus himantopus) költése a Fertő magyarországi részén

Gólyatöcsök (Himantopus himantopus) költése a Fertő magyarországi részén 1995.2. 5 Gólyatöcsök (Himantopus himantopus) költése a Fertő magyarországi részén 1. Bevezetés Brut des Stelzenläufers (Himantopus himantopus) im ungarischen Teil des Neusiedler Sees A gólyatöcs (Himantopus

Részletesebben

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. május 9. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ A Fenntartható

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Daruvonulás a szegedi Fehér-tavon

Daruvonulás a szegedi Fehér-tavon Daruvonulás a szegedi Fehér-tavon Bakacsi Gábor természetvédelmi őrkerületvezető Az 1980-as évek közepén még a szegedi Fehér-tó alig pár száz darut vonzott. Akkor még a kardoskúti Fehér-tó 10-15 ezres

Részletesebben

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon

Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Halgazdálkodás és természetvédelem az erdélyi halastavakon Természetbarát halgazdálkodás homoródszentpálon (Románia) AGROPISC HAKI együttműködés 2008 július 12., Sáregres - Rétimajor Halgazdálkodás természetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához

A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához Készült A szalakóta védelme a Kárpát-medencében (LIFE13/NAT/HU/000081) LIFE+ program keretében. www.rollerproject.eu

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Fogalmak, elvek és megközelítés

1. Bevezetés. 2. Fogalmak, elvek és megközelítés A VÍZI MAKROSZKOPIKUS GERINCTELENEK MINTAVÉTELI PROTOKOLLJA A KIPRÓBÁLÁS KERETÉBEN 2000-2001-BEN VÉGZETT, A GYAKORLATI MUNKA MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN Összeállította: dr. Ambrus András

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

A VADLÚD MONITORING EREDMÉNYEI A 2014/2015-ÖS IDÉNYBEN MAGYARORSZÁGON RESULTS OF GEESE MONITORING IN HUNGARY IN THE SEASON 2014/2015 Faragó Sándor

A VADLÚD MONITORING EREDMÉNYEI A 2014/2015-ÖS IDÉNYBEN MAGYARORSZÁGON RESULTS OF GEESE MONITORING IN HUNGARY IN THE SEASON 2014/2015 Faragó Sándor Magyar Vízivad Közlemények 27.(216) Hungarian Waterfowl Publications 27.(216) DOI: 1.17242/MVvK_27.1 A VADLÚD MONITORING EREDMÉNYEI A 214/215-ÖS IDÉNYBEN MAGYARORSZÁGON RESULTS OF GEESE MONITORING IN HUNGARY

Részletesebben

A Magyarországon előforduló süvöltőkről.

A Magyarországon előforduló süvöltőkről. Különlenyomat az Aquila XLII XLV. 1935 38. kötetéből. Separatabdruck aus Aquila XLII XLV. Bd 1935 38. A Magyarországon előforduló süvöltőkről. Irta: DR. GRESCHIK JENŐ. A Magyarországon előforduló süvöltőkről

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

A NOVEMBERI ÉS JANUÁRI RÉCESZÁMLÁLÁSOK NÉHÁNY EREDMÉNYE MAGYARORSZÁGON T. ANAS PLATYRHYNCHOS. Schmidt Egon. Bevezetés

A NOVEMBERI ÉS JANUÁRI RÉCESZÁMLÁLÁSOK NÉHÁNY EREDMÉNYE MAGYARORSZÁGON T. ANAS PLATYRHYNCHOS. Schmidt Egon. Bevezetés Aquiia LXXX LXXXI. 1973 1974. A NOVEMBERI ÉS JANUÁRI RÉCESZÁMLÁLÁSOK NÉHÁNY EREDMÉNYE MAGYARORSZÁGON T. ANAS PLATYRHYNCHOS Schmidt Egon Bevezetés A különböző récefajok nemzetközi.számlálása során a novemberi

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán *

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * Készítette: Palkó Csaba Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * * 1. kép Bevezetés Egyedülálló nemzeti kincsünk a Balaton. (2. kép) A tó környezetében már ritka a természetes partszakasz. Az egyik

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben