Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség"

Átírás

1 2012. október Szinergia 4. Hírlevél Egyesület Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség Fontos információk: A mikrovállalkozások fejlesztése jogcímben beérkezett pályázatok ügyintézése lezárult, a héten kiküldésre kerültek a befogadó nyilatkozatok. A befogadó nyilatkozat kézhezvételének időpontjától a pályázó a saját felelősségére megkezdheti a beruházást. A támogató határozatok decemberben lesznek postázva. A LEADER program átalakításának köszönhetően, a várttól eltérően csak jövő év áprilisa környékén lehet majd pályázatokat benyújtani a közel 400 milliós keretre. Megjelent a Magyar Közlöny 129. számában (2012. október 1.) a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet. A Kifizetési kérelmek és az új arculati elemek kapcsán, kérjük lapozzák fel előző hírleveleinket, vagy keressék kollégáinkat a megadott elérhetőségek egyikén. T a r t a l o m b ó l Falumegújítás és fejlesztés október november oldal Zrínyi nap Szigetvár Gyűrűfűi Napéjegyenlőség Ökofalunap Helytörténeti előadás sorozat Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor Német Hagyományőrző Szüreti Vigadalom Nagydobsza Horvát Hagyományőrző Szüreti Vigadalom Nagydobsza XII. Burgonyafesztivál Bicsérd, Zók Felhívás Hírlevél, beszámoló rovatba való bekerülés módja Helyi Termék Bemutatkozik Bali Krisztina Rendezvénynaptár Rendezvények programjai Meghívók Olvasó sarok Sóhivatal - Tinuszné Bói Magdolna Záró oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9.oldal Egyesületünk a évi EMVA támogatási jogcímek kapcsán tájékoztató rendezvényt szervez. A tájékoztató helye: Szigetvár, Deák Ferenc tér 16 (Házasságkötő terem) A tájékoztató időpontja: október 11. csütörtök, Napirendi pontok: Neiczerné Jaksa Szilvia : összefoglaló a Darányi Ignácz Terv évi III. és IV. tengelyes támogatási lehetőségeiről. Rajczi Román: Darányi Ignácz Terv III. tengely Falumegújítás támogatási jogcímének bemutatása. Völgyi Tamás: Egyéb a LEADER rendszer átalakítását érintő aktuális információk, Tervezés Egyesületünk az elmúlt hónapban szerepelt a Magyar Televízió, Magyar Gazda című műsorában Amennyiben szeretnék megnézni az Egyesületünkről készült riportot, a következő linken megtehetik: A riport a 12:50 perctől kezdődik.

2 o k t ó b e r O l d a l 2 F a l u m e g ú j í t á s é s f e j l e s z t é s o k t ó b e r 1 5. n o v e m b e r 1 5. CÉLTERÜLETEK 1. Célterület: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására: aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezetõ útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 2. Célterület: A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére, bc) az 1.) pont aa) ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére, bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 3. Célterület: Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 4. Célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 5. Célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft

3 o k t ó b e r O l d a l 3 F a l u m e g ú j í t á s é s f e j l e s z t é s o k t ó b e r 1 5. n o v e m b e r 1 5. RÖVIDEN Fontos, hogy IKSZT épületekre vonatkozó beruházások, illetve a velük azonos helyrajzi számon megvalósítandó fejlesztések nem támogathatóak. Eszközbeszerzés elsősorban a 3. célterület esetében támogatott, a többi célterületnél kérdéses esetekben (árajánlatos tétel vagy ÉNGY-be nem sorolható építés) javasoljuk az Építési C betétlap használatát. Támogatásra jogosult : az 5. vagy 6. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyház, aki beruházást valósít meg az 5. melléklet szerinti településen, vagy a 6. melléklet szerinti település külterületén A beruházás nem támogatható, ha: a támogatási kérelem alapján megszerzett pontszám nem éri el a maximum pontszám 50%-át (73 pont), és/vagy a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az Ft-ot, és/vagy a részben helyt adó támogatási határozattal a megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a rendeletben meghatározott dokumentumokat a benyújtási határidőben nem, vagy hiányosan nyújtják be, hiánypótlásnak nincs helye, és a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Benyújtás ideje: október november 15. Benyújtás helye: Szinergia Egyesület, 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tár 16. Egy pályázó több célterületre is pályázhat együttesen egy támogatási kérelemben, melynek összértéke maximálisan Ft lehet. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a, a 3. célterület esetében azonban 80%, hátrányos helyzetű településen 85%. A jogcímre az első és a második körös nyertes, de meg nem valósított pályázatokból, jelentősebb összeg fog allokálásra kerülni. Javasoljuk a 102/2012. (X.1.) VM rendelet és a hamarosan megjelenő MVH Közlemény alapos tanulmányozását, illetve kérdés esetén bátran keressék munkatársainkat. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok hamarosan megtalálhatóak lesznek az MVH és a Szinergia Egyesület honlapján is.

4 O l d a l 4 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t Z r í n y i N a p S z i g e t v á r Időutazásban vehettek részt szeptember én a Szigetvárra látogatók. Végvári hangulat, csaták, török időket idéző forgatag, számtalan hagyományőrző program idézte a múltat e napokban. Szigetvár legnagyobb rendezvénye a Zrínyi Emlékünnepség, aminek gondolata ban a mohácsi csata 300. évfordulóján, Kölcsey Ferenctől ered. A kezdeti egyházi ünnepekből napjainkra a térséget megmozgató ünnepségsorozattá nőtte ki magát. A látványos bemutatókkal olyan hangulatot sikerült teremteni, amellyel a rendezvény látogatói méltán gondolták, s érezték, hogy visszafordult az idő kereke, s egy középkori végvárban találták magukat. Szeptember 8.-án a Zrínyi téren 10 órakor kezdődött a Szigetvári Általános Iskolák színes programja, majd a Holló Együttes koncertje, amelyet Keresztes Ildikó fellépése követett. A szombati nap folyamán a csónakázó tó mellett tartották a hagyományőrző csapatok szemléjét, lovas és ütközet bemutatót. Vasárnap szintén a Zrínyi téren a díszőrséget, a lovas felvonulást, az ifjúsági fúvós zenekarok találkozóját, és Zséda koncerjét nézhették meg a vendégek. A Vitézbástyánál (délkeleti bástya) szombaton és vasárnap különböző bemutatók váltották egymást, mint pl: bajvívás, íjászat, haditorna, vitézi próbák a közönség bevonásával. A Gasztro bástyánál (délnyugati bástya) szombaton 11 órától a Végvári gasztromustra megnyitóját tekinthették meg a látogatók. Senki nem távozott éhesen e rendezvényről, mert kóstolhattak karcagi birkát, balatoni halászlét, és egytálas dödölle híres vadételeket is meg lehetett ízlelni. Vasárnap folyamán megismerkedhettek a honfoglalás kori gyalogos és lovas íjászok tudományával, lovas színház, csikós- és díjugrató bemutatót láthattak. Az Apród -ligetben a gyerekeknek szánt programokat láthatták játszóházzal, színjátszótérrel, babusgatóval és mesét is hallhattak. A haditáborban (várkert keleti oldalán) bepillantást kaphattak a hagyományőrzők tábori életébe, megismerkedhettek a végvári katonák mindennapjaival, s egyenruha és fegyver bemutatót is láthattak. A várfalsétányon (a vár déli oldalán) kirakodóvásár, kézművesek, kofák, míves portékák piaci forgataga várta az érdeklődőket. A Szinergia Egyesület és a Kaptár Egyesülethez tartozó kézművesek jelentek meg a rendezvényen. A belső várban pénteken és szombaton órától kezdődött a Zrínyi 1566 rock musical, vasárnap pedig a záróünnepséget és a tűzijátékot csodálhatták meg. G y ű r ű f ű i N a p é j e g y e n l ő s é g Ö k o f a l u n a p szeptember 22-én került megrendezésre a gyűrűfűi ökofalu Közösségi Házában a Napéjegyenlőségi falunap. A rendezvény ideje alatt megtekinthetőek voltak a falu portái, lovaglás, íjászat és sajtkészítés bemutatója színesítette a programot. Délután kézműves vásár, helyi és térségi termelők bemutatója (fafaragás, kerámiák, levendula, szappanok, textilek, különböző házias ételek) nyűgözte le a látogatókat. Környezet- és természetvédelmi előadásokat is hallhattak is oda látogatók, este pedig élőzene szórakoztatta a közönséget. A programot örömzenélés és a Napéjegyenlőséget köszöntő szertűz meggyújtása zárta.

5 O l d a l 5 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t H e l y t ö r t é n e t i e l ő a d á s s o r o z a t B ü r ü s, G y ö n g y ö s m e l l é k, K é t ú j f a l u, S z ö r é n y, V á r a d, Z á d o r Szeptember 15-én a Dél-Nyugat Dráva-sík Kulturális Egyesület által tartott helytörténeti előadás sorozat vette kezdetét előbb Bürüs majd Várad településen. Az előadásokon az adott település története, a róla készült írásos és tárgyi emlékek, valamint a településhez kötődő híres emberek bemutatása kapott főszerepet. A helytörténeti előadás sorozat 16-án Kétújfaluban, 22-én Gyöngyösmelléken, 23-án pedig Zádorban és Szörényben folytatódott. A jelenlévők megismerhették településük helytörténetét. Átfogó történelmi ismereteket hallhattak a török hódoltság idejéről, 1785-től napjainkig a népesség összeírásról, az első és második világháború alatti eseményekről a települések életében. Továbbá szóba kerültek azon személyek, akikre az egyes faluk lakosai büszkék lehetnek. N é m e t h a g y o m á n y ő r z ő s z ü r e t i v i g a d a l o m N a g y d o b s z a A Nagydobszai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012 szeptember 22.-én, Német hagyományőrző szüreti felvonulást tartott, hagyományteremtő szándékkal. A rendezvényen részt vett a település lakossága kicsiktől az idősebb korosztályig. A rendezvény célja, a hagyományok átörökítése, az identitás kialakítása, erősítése, a gyermekek érdeklődésének felkeltése. A település lakossága megismerkedhetett a svábság kultúrájával, hagyományaival, szokásaival, életmódjával, melyet a helyi német és Szuloki vendégektől lehetet megismerni. A gyermekek és a felnőttek egyaránt megismerhették a német kultúrából merített dalokat, mondókákat, verseket, népi játékokat. A szüreti felvonulást a Szuloki vendégek menettáncukkal és az őket kísérő fúvósokkal kísérték. A közelmúltban történő vicces eseményeket kisbíró hirdette ki. A rendezvény helyszínén felállított sátorban a Szuloki Német Hagyományőrző Egyesület felnőtt énekkara és gyermek táncosai léptek fel. A rendezvény nagyon jó példát mutatott arra, hogy a német nemzetiségi hagyományaikat őrizni kívánják. H o r v á t h a g y o m á n y ő r z ő s z ü r e t i v i g a d a l o m N a g y d o b s z a A Nagydobszai Horvát Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat szeptember 23.-ával, Horvát hagyományőrző szüreti rendezvényt tartott. A rendezvényen részt vett a település teljes lakossága. Kórógyról érkeztek vendégek eme nemes alkalomból. A Délelőtti órákban a gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt. A Szinergia Egyesület kézművesei közül Veresné Antal Ágnes volt jelen. A lovasok, illetve lovas kocsik megérkezése után gyermekek, felnőttek felszálltak a kocsikra és kezdetét vette a szüreti felvonulás. Népviseletbe öltözött táncosok és zenészek kísérték őket. Az előző év mókás eseményeit kisbíró hirdette ki. A felvonulás befejeztével a meghívott vendégek és a helyi Egyesület adott műsort, valamint csikós bemutató szórakoztatta a lakosságot. E rendezvényen a lakosság betekinthetett a horvát nemzetiség kultúrájába.

6 O l d a l 6 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t X I I. B u r g o n y a f e s z t i v á l B i c s é r d, Z ó k Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Bicsérdi burgonyafesztivál án. Bicsérd község évszázadok óta fejlett agrárkultúrájáról volt híres. A Dél- Dunántúli Régióban e térségben alakult ki egy burgonyatermelő bázis, amely főleg a burgonya vetőmag, valamint a burgonyafajták széleskörű bemutatására alkalmas. A XII. Burgonyafesztivál során kiemelt figyelmet fordítottak az agrárszakmai előadások és kiállítók mellett a vidéki kultúra és hagyományőrzés bemutatására. Ez évben a burgonyatermesztés mellett a fesztivál másik témájának a Hungarikumok az Európai Unióban címet választották, ahol igyekeztek népszerűsíteni a kistérség termelőit. Ehhez kapcsolódott a bemutató utca, ahol a helyi termelők mutathatták be termékeiket az Önkormányzat által biztosított pavilonokban. A rendezvényen a Szentlőrinci és a Szigetvári kistérség helyi termelői és kézművesei vettek részt. A rendezvény tematikájának megfelelően Hungarikumok az Európai Unióban című szakmai konferencián a következő témákban hallgathattak előadásokat a résztvevők. Dr. Mórocz Éva, Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezet vezetője a kistérségek múltjáról, jelenéről és az új elképzelésekről számolt be. Kakas Sándor, a Mecsekdrog Kft ügyvezetője a pécsváradi cégéről, a gyógytea hazai előállításáról beszélt, és bemutatta cégük fő célkitűzéseit. Rajczi Román a Szinergia Egyesület munkaszervezet vezetője a es pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást és tanácsadást, míg Völgyi Tamás, a Szinergia Egyesület titkára előadásával jelentősen hozzájárult a Leader kezdeményezések társadalmasításához. Bemutatta a Leader közösségek általános célkitűzéseit, valamint a helyi Szinergia Leader közösség konkrét vonatkozásait. Pálinkásné Máder Margit az MVH kérelemkezelési osztályvezetője az MVH aktualitásairól beszélt. Dr. Szent- Miklóssy Ferenc a Kertészek és Kertbarát Országos Szövetségének elnöke zöldség, gyümölcs, hungarikum címmel tartott előadást. A szakmai fórumon nagyon sok új információ hangzott el a mezőgazdaság aktualitásairól és a pályázati lehetőségekről. A szakmai fórum után mindenki megkóstolhatta a lakosság által készített speciális, burgonyás ételeket. A szabadtéri színpadon néptáncbemutatókat, az általános iskolások kulturális műsorát, társastánc bemutatót láthatott a közönség. A fesztivál sztárvendégei: Szirota Jennifer, Dupla Kávé és az Irigy Hónaljmirigy voltak. A programokat bál és tűzijáték zárta. F e l h í v á s H í r l e v é l, b e s z á m o l ó r o v a t b a v a l ó b e k e r ü l é s m ó d j a Nincs szükség túl sok dologra ahhoz, hogy hírlevelünk beszámoló rovatába bekerüljön. A Leader pályázatokból finanszírozott rendezvényeken és képzéseken felül is lehetősége van bekerülni a rovatba, mindösszesen pár feltételnek kell megfelelnie. Legfőbb szempont, hogy a Szentlőrinci-, vagy Szigetvári Kistérségben, már lezajlott eseményről pár mondatos, soros beszámolót szükséges készíteni, melyet elküld az egyesületünk címére: Kérjük, a levél tárgyaként adja meg, hogy: Hírlevél, beszámoló. Fontos, hogy nem csak már megvalósult rendezvény, illetve képzés témájában küldhet be hozzánk beszámolót, hanem akár megvalósult fejlesztésről is. További kérésünk az, hogy a rövid beszámoló mellé, mellékeljen a levélben csatolmányként minimum egy digitális fényképet, melynek a felbontása 1024x768-nál nagyobb. A beszámoló mindenképen tartalmazza a beazonosításhoz szükséges paramétereket (beruházás címe, időpontja, helye, mérete).

7 o k t ó b e r O l d a l 7 H e l y i T e r m é k B e m u t a t k o z i k B a l i K r i s z t i n a Nagyon régóta kötök, varrok, horgolok hobbiszinten és sóvárgok, hogy minél több időt tölthessek a tűk, fonalak, cérnák társaságában. Szinte az egész eddigi felnőtt létem erről szólt. Pár éve gondoltam egy merészet és kifordítottam az életemet: A hobbim kívülre került, a többi tevékenységem pedig belülre. Szeretem a csipkék légies világát. Finomak, természet közeliek. Kicsit olyanok, mint a pók hálója vagy a jégvirág az ablakon. Emlékszem az érzésre, amikor először fogtam csipkeverőfát a kezembe. Olyan volt, mintha hazaértem volna. Békesség, nyugalom és boldogság. Ezt a békét, nyugalmat szeretném közvetíteni minden tárggyal, ami kikerül a kezem alól. Jelenlegi életvitelembe a fent sorolt technikák közül a horgolás illeszkedik legjobban kis eszköz- és anyagigénye okán. Varrott tárgyaim is apró, kézzel készülő darabok. Szeretnék technikai tudásom folyamatos bővítésével egyre színvonalasabb használati tárgyakat és öltözék kiegészítőket készíteni. Bolt: Tel.: 06-30/ október H K Sze Cs P Szo V R e n d e z v é n y n a p t á r H o n l a p u n k j o b b o l d a l á n E s e m é n y n a p t á r c í m a l a t t t ö b b i n f o r m á c i ó m e g t a l á l h a t ó w w w. l e a d e r s z i n e r g i a. h u október 1-7. Mozsgói Napok Egész napos programok Mozsgón október : október 13. 8:00-24: október :00-23: október :00-23: október 21. 8:00-23:30 Tájékoztató rendezvény - Szinergia Egyesület Kisdobszai Szüreti Napok Kukoricás Nap Kacsótai Idősek Napja XVIII. Vendel Napi búcsú 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. (Házasságkötő Terem) 6. számú főút északi oldala, Kisdobsza Csuhémúzeum és Népművészeti Alkotóház, Szentlászló Kacsóta, Kultúrház Magyarlukafa

8 Ha rendelkezik internetkapcsolattal, akkor a képekre kattintva megnézheti nagyobb változatban is a rendezvények programját.

9 o k t ó b e r O l d a l 9 O l v a s ó s a r o k S ó h i v a t a l T i n u s z n é B ó i M a g d o l n a Közhírré tétetik, házamban ezennel Sóhivatal nyittatik, hol minden fontos ügy megvizsgáltatik, szóval elbíráltatik, igazsága eldöntetik, lényege sóval fűszereztetik! S eztán e sósabb élet reményével a kedves ügyfél útnak indíttatik, s ide többé nem várattatik! Most, hogy ilyen szépen kidoboltattam újonnan nyílt Sóhivatalom reklámját, jöjjön az apró betűs rész... (Na ne mondjad, hogy még nem szoktad meg...) Először is, ha hivatalomba belépsz, mosolyogj...ez a nekem járó fizetség. Mert milyen egy hivatal? Szögletes az ajtó és szögletes az ablak, szögletes a szekrény és szögletes az asztal, szögletes a szőnyeg, szögletes a függöny, szögletes a papír és szögletes a monitor, szögletes a dosszié és szögletes a pecsét, és szögletes az is, aki szögletes széken ülve egész nap a szögletes szabályok sorait az ügyfelek kedvéért oválisra húzza szét. És szögletes a szemüveg és szögletes a radír, és szögletes a betű, szögletes tasakban az italpor...ezt a szögletességet hivatalomban kötelezően mosolyoddal szöglet-mentesíteni az egyetlen kötelességed! Szögletes életedet szájad lágy ívvé hajlításával kedvedre görgetheted. Állj szépen a tükör elé, így. Mosolyogj, képzeld magad most kicsit öregebbnek, s látod, lefelé görbülő szájú én néz vissza rád. Ám egy régi-régi kedves hölgy tanácsa ez: mindig mosolyogj! Mosolyra tartsd a szád vonalát, így ajkaidnak csúcsa mindig követi szemed sarkának mandula-irányát, s ha ellazul álmodban az arcod, ajkaid akkor is-már önkéntelenül-megtartják mosolyra húzódó szádnak csésze alakú vonalát. Így, ha majd idősebb leszel is, mosolygós arcoddal szelídítheted sorsoknak-sorsodnak fogyó fonalát. Sóhivatalomban így, mosolyogva idézheted fel lelked diadalát, léted fájdalmát,sok-sok hibát,megtorlást, bosszút és csodát, naiv nahátságot,csibész józanságot: életiskoládnak minden szekundáját,rovását,felsőbb osztályba való haladását,könyvjutalomra terjesztett tudását. Elmondhatod szavaddal, leírhatod hangoddal,szemeddel kibeszélheted, mi hozott ide, az elintézetlen ügyek paradicsomába. Talán kínoz gyakran a szénanátha? Orvosom mondta: esetleg allergiás vagy életed világára (vagy virágára?) Gáncsot vet az irigy kolléga? Rakjad tehetséged az ő vállaira...abba bele kell roskadnia, bár nem volt muszáj akarnia...gúnyt űz belőled a véredet kívánó asszony? Öntsd a poharát csurig', ne szomjazzon, de hagyd, hogy szája összealvadjon...bánt, hogy két szék közt a földre estél? Nézz szét, s meglátod, más horizontja sincs magasabban a béka ülepénél Elárult a családod? Ez az egy, amit itt lenn már nem válogathatsz meg, hiába vágyod. Ám őseiddel a számlát lehetséges nullára zárnod, ha most itt idődet rászánod Keresed, követed, nagyítóval sem leled az igazságot? Hát jól jegyezd meg, hogy azt párszáz éve hiába várod: Meghalt Mátyás, oda az igazság! Nem emlékszel, már gyerekként elmondatják veled, hogy megszokd, mire a saját bőrödön próbálod...ez így van, mert már nincs más, csak jogosság. S akinek jogában áll, azt bizony nem érdekli az igazság. Miért is érdekelné? Akkor nem lenne neki minden hitványságra egy régen bukott birodalom maradványaiból összetákolt törvényes jogigazsága. Érdekel most már, mi is az a sóhivatalosság? Az, amikor megfejted saját életednek hiányát, észreveszed lelkednek ízetlenséget biztosító só-diétáját, létezésednek sótlanságát, testedben megnyilvánult valódnak nem-teljességét, annak hiábavalóságát. De van ez ellen való: sóhivatalomban ugyanis Só kapható! Ingyen és bérmentve kiválasztható, elszállítható, véredbe beoltható! Bizony. Királynői hatalmamnál fogva a sómonopólium általam e hivatalban gyakorolható. Mivel mindig királyi jövedelem volt a sóból származó jó,ezért én, meg(haj)koronázott királynő, élek ősi jogaimmal, s biztosítom e kor emberének is az alapvető jogot:sózhatja, ami sózható. És a sóbevétel most nem az én számlámra lesz jóváírható: saját magadnak rakhatod tele sótlan életednek perceit, mert nálam sokféle só kapható.

10 Köszvényre, fösvényre, fényesre, mérgesre: francia só-virág. Butára, lustára, vakságra, hazugságra jófajta erdélyi kősó. Irigységre, cívódásra, restségre, bántásra Maldon-só. Kihaneménségre, nagyarcúságra, menőfiúságra, műanyagnőségre tengeri só. Szerelemre, vágyódásra, igaz csókok ízére narancs színű indiai só. Sóbundához rejtőzködni, elveszni, kitűnni, megfejteni csakis jódozott só. S ha segítenél másnak, könny-gyöngy-sót ajánlhatok, ha elűzött királylányként sóra éhező vándorok étkét ízesítenéd. S ha a cukor nélküli cukor, a tejmentes tej, a zsírmentes zsír, a levegőmentes élet, az embermentes ember napról-napra sómentességével puszta létezésednek gödröt ás, elvermel...sóval hintsd tele eme élettől megelégedett, eltunyult lyukkaparók kezének ujjait. S míg körmük alól a só nedveit jajgatva szívogatják ki, véráramuk máris viszi ereiken át a sós-élet diadalának áramát: te sózod beléjük egy emberibb élet lehetőségének varázsát. Ilyen lesz a Sóhivatalban zajló ügyfélfogadás világa, ahol még csupán ennyivel tartozol: só nélkül nem léphetsz ki a hivatalon túli határba, s az újrarendeléseket is nálam kell leadnod, hogy tudjam, Sóhivatalom nem működik hiába. Ezt hirdeti mától házam falán a cégtábla, gyertek hát nagykanállal, vár mindenkit a sótlan élet ellenszerének tárháza: egy igazi sóhivatali sókirálynő boszorkánykonyhája. Keressenek minket további elérhetőségeink egyikén: Neiczerné Jaksa Szilvia (elnök) Kovács Győző (alelnök) Rajczi Román (munkaszervezet vezető): 06-20/ Völgyi Tamás (titkár): 06-20/ Gerencsérné Zsobrák Bernadett (ügyintéző): 06-20/ Ripli László (ügyintéző): 06-20/ Ignácz Mária (adminisztrátor, helyi termék): 06-20/ Gombos Ágnes (pénzügyi vezető): 06-20/ Székhely: 7937 Boldogasszonyfa, Kossuth L. u. 14. Iroda: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc Tér 16. II. emelet Telefonszám: / Faxszám.: 73 / : Honlap.: Ügyfélfogadás: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. Készítette: Ripli László, Ignácz Mária, Gerencsérné Zsobrák Bernadett október 5., Szigetvár. Következő szám várható megjelenése: november 5. Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevelünkről, küldjön egy t a címre, Leiratkozás a hírlevélről tárgy megjelölésével.

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség 2012. november Szinergia 5. Hírlevél Egyesület Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Fontos információk: A LEADER program átalakításának köszönhetően,

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség 2012. szeptember 3. Hírlevél Szinergia Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség Egyesület Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Fontos információk: A Szinergia Egyesü lethez türisztikai teve

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 21046 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 1., hétfõ. Tartalomjegyzék. 102/2012. (X. 1.) VM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 1., hétfõ. Tartalomjegyzék. 102/2012. (X. 1.) VM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 1., hétfõ 129. szám Tartalomjegyzék 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 104/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 21046 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 129. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. oldal 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért 2013. szeptember Szinergia Egyesület 14. Hírlevél Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Tisztelt Olvasó, Pályázó! Szeptember havi hírlevelünk legfontosabb

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak

Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak 2012. augusztus - IV. évf. 8. szám Elnökségi ülés Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek ősszel újra megnyílnak A Vértes-Gerecse Közösség elnöksége 2012. augusztus 1. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Döntés pályázaton való részvételről Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Esettanulmány az ÁROP 1.1.5/C pályázat keretében kidolgozott projektekről és a benyújtás tapasztalatairól I. Program a kistérség felzárkóztatásáért

Esettanulmány az ÁROP 1.1.5/C pályázat keretében kidolgozott projektekről és a benyújtás tapasztalatairól I. Program a kistérség felzárkóztatásáért Esettanulmány az ÁROP 1.1.5/C pályázat keretében kidolgozott projektekről és a benyújtás tapasztalatairól I. Program a kistérség felzárkóztatásáért 2009. január 1-vel az Európai Unió és az Európai Szociális

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár vidékfejlesztési,

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés 2012. május - IV. évf. 5. szám Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés A Vértes-Gerecse Közösség Felügyelő Bizottságának elnöke, Bódis Jánosné 2012. május 8-ra, az egyesület tatai irodájába hívta össze

Részletesebben

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2012. Október 15. től pályázhatóak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért 2013. március Szinergia Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért Egyesület 9. Hírlevél A falufejlesztés jogcím kapcsán, kollégáink befejezték a kérelmek feldolgozását, értékelését, pontozását. A pár nappal

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Hírlevél 2013. december

Hírlevél 2013. december Hírlevél 2013. december További nyertes LEADER pályázatok 2.o Fontos tudnivalók nyertes pályázók részére 3.o Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati lehetöség 4.o Turisztika benyújtási határidö

Részletesebben

1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére

1,3 milliárd a Kiskunok vidékfejlesztésére A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja I. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak

Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési. tatabányai kistérségek településein. Április elsejétől kifizetési kérelem benyújtási időszak 2011. március - III. évf. 3. szám Fejlesztési tervekben gazdag vidékfejlesztési fórumok a tatai és tatabányai kistérségek településein 2011. március 7-én Vértestolnán a Művelődési Házban zajlott a fórum.

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben