Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség"

Átírás

1 2012. október Szinergia 4. Hírlevél Egyesület Szigetvári és Szentlőrinci Kistérség Fontos információk: A mikrovállalkozások fejlesztése jogcímben beérkezett pályázatok ügyintézése lezárult, a héten kiküldésre kerültek a befogadó nyilatkozatok. A befogadó nyilatkozat kézhezvételének időpontjától a pályázó a saját felelősségére megkezdheti a beruházást. A támogató határozatok decemberben lesznek postázva. A LEADER program átalakításának köszönhetően, a várttól eltérően csak jövő év áprilisa környékén lehet majd pályázatokat benyújtani a közel 400 milliós keretre. Megjelent a Magyar Közlöny 129. számában (2012. október 1.) a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet. A Kifizetési kérelmek és az új arculati elemek kapcsán, kérjük lapozzák fel előző hírleveleinket, vagy keressék kollégáinkat a megadott elérhetőségek egyikén. T a r t a l o m b ó l Falumegújítás és fejlesztés október november oldal Zrínyi nap Szigetvár Gyűrűfűi Napéjegyenlőség Ökofalunap Helytörténeti előadás sorozat Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor Német Hagyományőrző Szüreti Vigadalom Nagydobsza Horvát Hagyományőrző Szüreti Vigadalom Nagydobsza XII. Burgonyafesztivál Bicsérd, Zók Felhívás Hírlevél, beszámoló rovatba való bekerülés módja Helyi Termék Bemutatkozik Bali Krisztina Rendezvénynaptár Rendezvények programjai Meghívók Olvasó sarok Sóhivatal - Tinuszné Bói Magdolna Záró oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9.oldal Egyesületünk a évi EMVA támogatási jogcímek kapcsán tájékoztató rendezvényt szervez. A tájékoztató helye: Szigetvár, Deák Ferenc tér 16 (Házasságkötő terem) A tájékoztató időpontja: október 11. csütörtök, Napirendi pontok: Neiczerné Jaksa Szilvia : összefoglaló a Darányi Ignácz Terv évi III. és IV. tengelyes támogatási lehetőségeiről. Rajczi Román: Darányi Ignácz Terv III. tengely Falumegújítás támogatási jogcímének bemutatása. Völgyi Tamás: Egyéb a LEADER rendszer átalakítását érintő aktuális információk, Tervezés Egyesületünk az elmúlt hónapban szerepelt a Magyar Televízió, Magyar Gazda című műsorában Amennyiben szeretnék megnézni az Egyesületünkről készült riportot, a következő linken megtehetik: A riport a 12:50 perctől kezdődik.

2 o k t ó b e r O l d a l 2 F a l u m e g ú j í t á s é s f e j l e s z t é s o k t ó b e r 1 5. n o v e m b e r 1 5. CÉLTERÜLETEK 1. Célterület: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására: aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezetõ útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 2. Célterület: A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére, bc) az 1.) pont aa) ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére, bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 3. Célterület: Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 4. Célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft 5. Célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására Maximálisan igénybe vehető támogatás: Ft

3 o k t ó b e r O l d a l 3 F a l u m e g ú j í t á s é s f e j l e s z t é s o k t ó b e r 1 5. n o v e m b e r 1 5. RÖVIDEN Fontos, hogy IKSZT épületekre vonatkozó beruházások, illetve a velük azonos helyrajzi számon megvalósítandó fejlesztések nem támogathatóak. Eszközbeszerzés elsősorban a 3. célterület esetében támogatott, a többi célterületnél kérdéses esetekben (árajánlatos tétel vagy ÉNGY-be nem sorolható építés) javasoljuk az Építési C betétlap használatát. Támogatásra jogosult : az 5. vagy 6. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyház, aki beruházást valósít meg az 5. melléklet szerinti településen, vagy a 6. melléklet szerinti település külterületén A beruházás nem támogatható, ha: a támogatási kérelem alapján megszerzett pontszám nem éri el a maximum pontszám 50%-át (73 pont), és/vagy a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az Ft-ot, és/vagy a részben helyt adó támogatási határozattal a megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a rendeletben meghatározott dokumentumokat a benyújtási határidőben nem, vagy hiányosan nyújtják be, hiánypótlásnak nincs helye, és a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Benyújtás ideje: október november 15. Benyújtás helye: Szinergia Egyesület, 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tár 16. Egy pályázó több célterületre is pályázhat együttesen egy támogatási kérelemben, melynek összértéke maximálisan Ft lehet. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a, a 3. célterület esetében azonban 80%, hátrányos helyzetű településen 85%. A jogcímre az első és a második körös nyertes, de meg nem valósított pályázatokból, jelentősebb összeg fog allokálásra kerülni. Javasoljuk a 102/2012. (X.1.) VM rendelet és a hamarosan megjelenő MVH Közlemény alapos tanulmányozását, illetve kérdés esetén bátran keressék munkatársainkat. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok hamarosan megtalálhatóak lesznek az MVH és a Szinergia Egyesület honlapján is.

4 O l d a l 4 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t Z r í n y i N a p S z i g e t v á r Időutazásban vehettek részt szeptember én a Szigetvárra látogatók. Végvári hangulat, csaták, török időket idéző forgatag, számtalan hagyományőrző program idézte a múltat e napokban. Szigetvár legnagyobb rendezvénye a Zrínyi Emlékünnepség, aminek gondolata ban a mohácsi csata 300. évfordulóján, Kölcsey Ferenctől ered. A kezdeti egyházi ünnepekből napjainkra a térséget megmozgató ünnepségsorozattá nőtte ki magát. A látványos bemutatókkal olyan hangulatot sikerült teremteni, amellyel a rendezvény látogatói méltán gondolták, s érezték, hogy visszafordult az idő kereke, s egy középkori végvárban találták magukat. Szeptember 8.-án a Zrínyi téren 10 órakor kezdődött a Szigetvári Általános Iskolák színes programja, majd a Holló Együttes koncertje, amelyet Keresztes Ildikó fellépése követett. A szombati nap folyamán a csónakázó tó mellett tartották a hagyományőrző csapatok szemléjét, lovas és ütközet bemutatót. Vasárnap szintén a Zrínyi téren a díszőrséget, a lovas felvonulást, az ifjúsági fúvós zenekarok találkozóját, és Zséda koncerjét nézhették meg a vendégek. A Vitézbástyánál (délkeleti bástya) szombaton és vasárnap különböző bemutatók váltották egymást, mint pl: bajvívás, íjászat, haditorna, vitézi próbák a közönség bevonásával. A Gasztro bástyánál (délnyugati bástya) szombaton 11 órától a Végvári gasztromustra megnyitóját tekinthették meg a látogatók. Senki nem távozott éhesen e rendezvényről, mert kóstolhattak karcagi birkát, balatoni halászlét, és egytálas dödölle híres vadételeket is meg lehetett ízlelni. Vasárnap folyamán megismerkedhettek a honfoglalás kori gyalogos és lovas íjászok tudományával, lovas színház, csikós- és díjugrató bemutatót láthattak. Az Apród -ligetben a gyerekeknek szánt programokat láthatták játszóházzal, színjátszótérrel, babusgatóval és mesét is hallhattak. A haditáborban (várkert keleti oldalán) bepillantást kaphattak a hagyományőrzők tábori életébe, megismerkedhettek a végvári katonák mindennapjaival, s egyenruha és fegyver bemutatót is láthattak. A várfalsétányon (a vár déli oldalán) kirakodóvásár, kézművesek, kofák, míves portékák piaci forgataga várta az érdeklődőket. A Szinergia Egyesület és a Kaptár Egyesülethez tartozó kézművesek jelentek meg a rendezvényen. A belső várban pénteken és szombaton órától kezdődött a Zrínyi 1566 rock musical, vasárnap pedig a záróünnepséget és a tűzijátékot csodálhatták meg. G y ű r ű f ű i N a p é j e g y e n l ő s é g Ö k o f a l u n a p szeptember 22-én került megrendezésre a gyűrűfűi ökofalu Közösségi Házában a Napéjegyenlőségi falunap. A rendezvény ideje alatt megtekinthetőek voltak a falu portái, lovaglás, íjászat és sajtkészítés bemutatója színesítette a programot. Délután kézműves vásár, helyi és térségi termelők bemutatója (fafaragás, kerámiák, levendula, szappanok, textilek, különböző házias ételek) nyűgözte le a látogatókat. Környezet- és természetvédelmi előadásokat is hallhattak is oda látogatók, este pedig élőzene szórakoztatta a közönséget. A programot örömzenélés és a Napéjegyenlőséget köszöntő szertűz meggyújtása zárta.

5 O l d a l 5 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t H e l y t ö r t é n e t i e l ő a d á s s o r o z a t B ü r ü s, G y ö n g y ö s m e l l é k, K é t ú j f a l u, S z ö r é n y, V á r a d, Z á d o r Szeptember 15-én a Dél-Nyugat Dráva-sík Kulturális Egyesület által tartott helytörténeti előadás sorozat vette kezdetét előbb Bürüs majd Várad településen. Az előadásokon az adott település története, a róla készült írásos és tárgyi emlékek, valamint a településhez kötődő híres emberek bemutatása kapott főszerepet. A helytörténeti előadás sorozat 16-án Kétújfaluban, 22-én Gyöngyösmelléken, 23-án pedig Zádorban és Szörényben folytatódott. A jelenlévők megismerhették településük helytörténetét. Átfogó történelmi ismereteket hallhattak a török hódoltság idejéről, 1785-től napjainkig a népesség összeírásról, az első és második világháború alatti eseményekről a települések életében. Továbbá szóba kerültek azon személyek, akikre az egyes faluk lakosai büszkék lehetnek. N é m e t h a g y o m á n y ő r z ő s z ü r e t i v i g a d a l o m N a g y d o b s z a A Nagydobszai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012 szeptember 22.-én, Német hagyományőrző szüreti felvonulást tartott, hagyományteremtő szándékkal. A rendezvényen részt vett a település lakossága kicsiktől az idősebb korosztályig. A rendezvény célja, a hagyományok átörökítése, az identitás kialakítása, erősítése, a gyermekek érdeklődésének felkeltése. A település lakossága megismerkedhetett a svábság kultúrájával, hagyományaival, szokásaival, életmódjával, melyet a helyi német és Szuloki vendégektől lehetet megismerni. A gyermekek és a felnőttek egyaránt megismerhették a német kultúrából merített dalokat, mondókákat, verseket, népi játékokat. A szüreti felvonulást a Szuloki vendégek menettáncukkal és az őket kísérő fúvósokkal kísérték. A közelmúltban történő vicces eseményeket kisbíró hirdette ki. A rendezvény helyszínén felállított sátorban a Szuloki Német Hagyományőrző Egyesület felnőtt énekkara és gyermek táncosai léptek fel. A rendezvény nagyon jó példát mutatott arra, hogy a német nemzetiségi hagyományaikat őrizni kívánják. H o r v á t h a g y o m á n y ő r z ő s z ü r e t i v i g a d a l o m N a g y d o b s z a A Nagydobszai Horvát Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat szeptember 23.-ával, Horvát hagyományőrző szüreti rendezvényt tartott. A rendezvényen részt vett a település teljes lakossága. Kórógyról érkeztek vendégek eme nemes alkalomból. A Délelőtti órákban a gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt. A Szinergia Egyesület kézművesei közül Veresné Antal Ágnes volt jelen. A lovasok, illetve lovas kocsik megérkezése után gyermekek, felnőttek felszálltak a kocsikra és kezdetét vette a szüreti felvonulás. Népviseletbe öltözött táncosok és zenészek kísérték őket. Az előző év mókás eseményeit kisbíró hirdette ki. A felvonulás befejeztével a meghívott vendégek és a helyi Egyesület adott műsort, valamint csikós bemutató szórakoztatta a lakosságot. E rendezvényen a lakosság betekinthetett a horvát nemzetiség kultúrájába.

6 O l d a l 6 S z i n e r g i a E g y e s ü l e t X I I. B u r g o n y a f e s z t i v á l B i c s é r d, Z ó k Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Bicsérdi burgonyafesztivál án. Bicsérd község évszázadok óta fejlett agrárkultúrájáról volt híres. A Dél- Dunántúli Régióban e térségben alakult ki egy burgonyatermelő bázis, amely főleg a burgonya vetőmag, valamint a burgonyafajták széleskörű bemutatására alkalmas. A XII. Burgonyafesztivál során kiemelt figyelmet fordítottak az agrárszakmai előadások és kiállítók mellett a vidéki kultúra és hagyományőrzés bemutatására. Ez évben a burgonyatermesztés mellett a fesztivál másik témájának a Hungarikumok az Európai Unióban címet választották, ahol igyekeztek népszerűsíteni a kistérség termelőit. Ehhez kapcsolódott a bemutató utca, ahol a helyi termelők mutathatták be termékeiket az Önkormányzat által biztosított pavilonokban. A rendezvényen a Szentlőrinci és a Szigetvári kistérség helyi termelői és kézművesei vettek részt. A rendezvény tematikájának megfelelően Hungarikumok az Európai Unióban című szakmai konferencián a következő témákban hallgathattak előadásokat a résztvevők. Dr. Mórocz Éva, Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezet vezetője a kistérségek múltjáról, jelenéről és az új elképzelésekről számolt be. Kakas Sándor, a Mecsekdrog Kft ügyvezetője a pécsváradi cégéről, a gyógytea hazai előállításáról beszélt, és bemutatta cégük fő célkitűzéseit. Rajczi Román a Szinergia Egyesület munkaszervezet vezetője a es pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást és tanácsadást, míg Völgyi Tamás, a Szinergia Egyesület titkára előadásával jelentősen hozzájárult a Leader kezdeményezések társadalmasításához. Bemutatta a Leader közösségek általános célkitűzéseit, valamint a helyi Szinergia Leader közösség konkrét vonatkozásait. Pálinkásné Máder Margit az MVH kérelemkezelési osztályvezetője az MVH aktualitásairól beszélt. Dr. Szent- Miklóssy Ferenc a Kertészek és Kertbarát Országos Szövetségének elnöke zöldség, gyümölcs, hungarikum címmel tartott előadást. A szakmai fórumon nagyon sok új információ hangzott el a mezőgazdaság aktualitásairól és a pályázati lehetőségekről. A szakmai fórum után mindenki megkóstolhatta a lakosság által készített speciális, burgonyás ételeket. A szabadtéri színpadon néptáncbemutatókat, az általános iskolások kulturális műsorát, társastánc bemutatót láthatott a közönség. A fesztivál sztárvendégei: Szirota Jennifer, Dupla Kávé és az Irigy Hónaljmirigy voltak. A programokat bál és tűzijáték zárta. F e l h í v á s H í r l e v é l, b e s z á m o l ó r o v a t b a v a l ó b e k e r ü l é s m ó d j a Nincs szükség túl sok dologra ahhoz, hogy hírlevelünk beszámoló rovatába bekerüljön. A Leader pályázatokból finanszírozott rendezvényeken és képzéseken felül is lehetősége van bekerülni a rovatba, mindösszesen pár feltételnek kell megfelelnie. Legfőbb szempont, hogy a Szentlőrinci-, vagy Szigetvári Kistérségben, már lezajlott eseményről pár mondatos, soros beszámolót szükséges készíteni, melyet elküld az egyesületünk címére: Kérjük, a levél tárgyaként adja meg, hogy: Hírlevél, beszámoló. Fontos, hogy nem csak már megvalósult rendezvény, illetve képzés témájában küldhet be hozzánk beszámolót, hanem akár megvalósult fejlesztésről is. További kérésünk az, hogy a rövid beszámoló mellé, mellékeljen a levélben csatolmányként minimum egy digitális fényképet, melynek a felbontása 1024x768-nál nagyobb. A beszámoló mindenképen tartalmazza a beazonosításhoz szükséges paramétereket (beruházás címe, időpontja, helye, mérete).

7 o k t ó b e r O l d a l 7 H e l y i T e r m é k B e m u t a t k o z i k B a l i K r i s z t i n a Nagyon régóta kötök, varrok, horgolok hobbiszinten és sóvárgok, hogy minél több időt tölthessek a tűk, fonalak, cérnák társaságában. Szinte az egész eddigi felnőtt létem erről szólt. Pár éve gondoltam egy merészet és kifordítottam az életemet: A hobbim kívülre került, a többi tevékenységem pedig belülre. Szeretem a csipkék légies világát. Finomak, természet közeliek. Kicsit olyanok, mint a pók hálója vagy a jégvirág az ablakon. Emlékszem az érzésre, amikor először fogtam csipkeverőfát a kezembe. Olyan volt, mintha hazaértem volna. Békesség, nyugalom és boldogság. Ezt a békét, nyugalmat szeretném közvetíteni minden tárggyal, ami kikerül a kezem alól. Jelenlegi életvitelembe a fent sorolt technikák közül a horgolás illeszkedik legjobban kis eszköz- és anyagigénye okán. Varrott tárgyaim is apró, kézzel készülő darabok. Szeretnék technikai tudásom folyamatos bővítésével egyre színvonalasabb használati tárgyakat és öltözék kiegészítőket készíteni. Bolt: Tel.: 06-30/ október H K Sze Cs P Szo V R e n d e z v é n y n a p t á r H o n l a p u n k j o b b o l d a l á n E s e m é n y n a p t á r c í m a l a t t t ö b b i n f o r m á c i ó m e g t a l á l h a t ó w w w. l e a d e r s z i n e r g i a. h u október 1-7. Mozsgói Napok Egész napos programok Mozsgón október : október 13. 8:00-24: október :00-23: október :00-23: október 21. 8:00-23:30 Tájékoztató rendezvény - Szinergia Egyesület Kisdobszai Szüreti Napok Kukoricás Nap Kacsótai Idősek Napja XVIII. Vendel Napi búcsú 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. (Házasságkötő Terem) 6. számú főút északi oldala, Kisdobsza Csuhémúzeum és Népművészeti Alkotóház, Szentlászló Kacsóta, Kultúrház Magyarlukafa

8 Ha rendelkezik internetkapcsolattal, akkor a képekre kattintva megnézheti nagyobb változatban is a rendezvények programját.

9 o k t ó b e r O l d a l 9 O l v a s ó s a r o k S ó h i v a t a l T i n u s z n é B ó i M a g d o l n a Közhírré tétetik, házamban ezennel Sóhivatal nyittatik, hol minden fontos ügy megvizsgáltatik, szóval elbíráltatik, igazsága eldöntetik, lényege sóval fűszereztetik! S eztán e sósabb élet reményével a kedves ügyfél útnak indíttatik, s ide többé nem várattatik! Most, hogy ilyen szépen kidoboltattam újonnan nyílt Sóhivatalom reklámját, jöjjön az apró betűs rész... (Na ne mondjad, hogy még nem szoktad meg...) Először is, ha hivatalomba belépsz, mosolyogj...ez a nekem járó fizetség. Mert milyen egy hivatal? Szögletes az ajtó és szögletes az ablak, szögletes a szekrény és szögletes az asztal, szögletes a szőnyeg, szögletes a függöny, szögletes a papír és szögletes a monitor, szögletes a dosszié és szögletes a pecsét, és szögletes az is, aki szögletes széken ülve egész nap a szögletes szabályok sorait az ügyfelek kedvéért oválisra húzza szét. És szögletes a szemüveg és szögletes a radír, és szögletes a betű, szögletes tasakban az italpor...ezt a szögletességet hivatalomban kötelezően mosolyoddal szöglet-mentesíteni az egyetlen kötelességed! Szögletes életedet szájad lágy ívvé hajlításával kedvedre görgetheted. Állj szépen a tükör elé, így. Mosolyogj, képzeld magad most kicsit öregebbnek, s látod, lefelé görbülő szájú én néz vissza rád. Ám egy régi-régi kedves hölgy tanácsa ez: mindig mosolyogj! Mosolyra tartsd a szád vonalát, így ajkaidnak csúcsa mindig követi szemed sarkának mandula-irányát, s ha ellazul álmodban az arcod, ajkaid akkor is-már önkéntelenül-megtartják mosolyra húzódó szádnak csésze alakú vonalát. Így, ha majd idősebb leszel is, mosolygós arcoddal szelídítheted sorsoknak-sorsodnak fogyó fonalát. Sóhivatalomban így, mosolyogva idézheted fel lelked diadalát, léted fájdalmát,sok-sok hibát,megtorlást, bosszút és csodát, naiv nahátságot,csibész józanságot: életiskoládnak minden szekundáját,rovását,felsőbb osztályba való haladását,könyvjutalomra terjesztett tudását. Elmondhatod szavaddal, leírhatod hangoddal,szemeddel kibeszélheted, mi hozott ide, az elintézetlen ügyek paradicsomába. Talán kínoz gyakran a szénanátha? Orvosom mondta: esetleg allergiás vagy életed világára (vagy virágára?) Gáncsot vet az irigy kolléga? Rakjad tehetséged az ő vállaira...abba bele kell roskadnia, bár nem volt muszáj akarnia...gúnyt űz belőled a véredet kívánó asszony? Öntsd a poharát csurig', ne szomjazzon, de hagyd, hogy szája összealvadjon...bánt, hogy két szék közt a földre estél? Nézz szét, s meglátod, más horizontja sincs magasabban a béka ülepénél Elárult a családod? Ez az egy, amit itt lenn már nem válogathatsz meg, hiába vágyod. Ám őseiddel a számlát lehetséges nullára zárnod, ha most itt idődet rászánod Keresed, követed, nagyítóval sem leled az igazságot? Hát jól jegyezd meg, hogy azt párszáz éve hiába várod: Meghalt Mátyás, oda az igazság! Nem emlékszel, már gyerekként elmondatják veled, hogy megszokd, mire a saját bőrödön próbálod...ez így van, mert már nincs más, csak jogosság. S akinek jogában áll, azt bizony nem érdekli az igazság. Miért is érdekelné? Akkor nem lenne neki minden hitványságra egy régen bukott birodalom maradványaiból összetákolt törvényes jogigazsága. Érdekel most már, mi is az a sóhivatalosság? Az, amikor megfejted saját életednek hiányát, észreveszed lelkednek ízetlenséget biztosító só-diétáját, létezésednek sótlanságát, testedben megnyilvánult valódnak nem-teljességét, annak hiábavalóságát. De van ez ellen való: sóhivatalomban ugyanis Só kapható! Ingyen és bérmentve kiválasztható, elszállítható, véredbe beoltható! Bizony. Királynői hatalmamnál fogva a sómonopólium általam e hivatalban gyakorolható. Mivel mindig királyi jövedelem volt a sóból származó jó,ezért én, meg(haj)koronázott királynő, élek ősi jogaimmal, s biztosítom e kor emberének is az alapvető jogot:sózhatja, ami sózható. És a sóbevétel most nem az én számlámra lesz jóváírható: saját magadnak rakhatod tele sótlan életednek perceit, mert nálam sokféle só kapható.

10 Köszvényre, fösvényre, fényesre, mérgesre: francia só-virág. Butára, lustára, vakságra, hazugságra jófajta erdélyi kősó. Irigységre, cívódásra, restségre, bántásra Maldon-só. Kihaneménségre, nagyarcúságra, menőfiúságra, műanyagnőségre tengeri só. Szerelemre, vágyódásra, igaz csókok ízére narancs színű indiai só. Sóbundához rejtőzködni, elveszni, kitűnni, megfejteni csakis jódozott só. S ha segítenél másnak, könny-gyöngy-sót ajánlhatok, ha elűzött királylányként sóra éhező vándorok étkét ízesítenéd. S ha a cukor nélküli cukor, a tejmentes tej, a zsírmentes zsír, a levegőmentes élet, az embermentes ember napról-napra sómentességével puszta létezésednek gödröt ás, elvermel...sóval hintsd tele eme élettől megelégedett, eltunyult lyukkaparók kezének ujjait. S míg körmük alól a só nedveit jajgatva szívogatják ki, véráramuk máris viszi ereiken át a sós-élet diadalának áramát: te sózod beléjük egy emberibb élet lehetőségének varázsát. Ilyen lesz a Sóhivatalban zajló ügyfélfogadás világa, ahol még csupán ennyivel tartozol: só nélkül nem léphetsz ki a hivatalon túli határba, s az újrarendeléseket is nálam kell leadnod, hogy tudjam, Sóhivatalom nem működik hiába. Ezt hirdeti mától házam falán a cégtábla, gyertek hát nagykanállal, vár mindenkit a sótlan élet ellenszerének tárháza: egy igazi sóhivatali sókirálynő boszorkánykonyhája. Keressenek minket további elérhetőségeink egyikén: Neiczerné Jaksa Szilvia (elnök) Kovács Győző (alelnök) Rajczi Román (munkaszervezet vezető): 06-20/ Völgyi Tamás (titkár): 06-20/ Gerencsérné Zsobrák Bernadett (ügyintéző): 06-20/ Ripli László (ügyintéző): 06-20/ Ignácz Mária (adminisztrátor, helyi termék): 06-20/ Gombos Ágnes (pénzügyi vezető): 06-20/ Székhely: 7937 Boldogasszonyfa, Kossuth L. u. 14. Iroda: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc Tér 16. II. emelet Telefonszám: / Faxszám.: 73 / : Honlap.: Ügyfélfogadás: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. Készítette: Ripli László, Ignácz Mária, Gerencsérné Zsobrák Bernadett október 5., Szigetvár. Következő szám várható megjelenése: november 5. Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevelünkről, küldjön egy t a címre, Leiratkozás a hírlevélről tárgy megjelölésével.

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért 2013. szeptember Szinergia Egyesület 14. Hírlevél Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Tisztelt Olvasó, Pályázó! Szeptember havi hírlevelünk legfontosabb

Részletesebben

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény 100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény A Hódmezővásárhelyi Futball Club 1912-ben alakult meg, és teremtette meg hódmezővásárhelyi alapjait a világ talán legnépszerűbb sportágának. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Döntés pályázaton való részvételről Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása.

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. 1 / 7 29.9.22. 8: Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 82 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: A településközösség

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 21046 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Hírlevél november

Hírlevél november Hírlevél 2012. november Aktualitások EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 1.o Támogatási elölegigénylés 9.o Megvalósult térségi fejlesztések (ÚMVP) 11.o 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Hírlevél december

Hírlevél december Hírlevél 2012. december EMVA III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör aktualitások 1.o Nyertes támogatási kérelmek (mikrovállalkozás) 2.o LEADER 2013-ban 3.o Kötelezö arculati elemek 4.o Pályázat

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók.

Nemzetiségi hagyományok: a térségben élő szlovák, német, cigány nemzetiség történelméhez, életmódjához kötődő szokások, tradíciók. There are no translations available. Támogatás vehető igénybe: Fellelhető nemzetiségi hagyományok összegyűjtésére, bemutatására, archiválására, kiadványokban való publikálásra. A térség nemzetiségi hagyományőrző

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN:

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN: MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében 2014. MÁRCIUS 11-ÉN, KEDDEN 17.30-KOR TARTANDÓ LEADER ÜNNEP A VELENCEI-TÓNÁL, PARTNER TALÁLKOZÓ CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG

Hírlevele A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG A RINYA-DRÁVA SZÖVETSÉG Hírlevele Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat megjelenése

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. oldal 1 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi

Részletesebben

Vállalkozói. Hírlevél. A gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet módosult. Tisztelt Vállalkozók!

Vállalkozói. Hírlevél. A gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet módosult. Tisztelt Vállalkozók! Vállalkozói Hírlevél A gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet módosult Tisztelt Vállalkozók! Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2012. május 31. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület közgyűlése

2012. május 31. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület közgyűlése A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület közgyűlése Egyesületünk 2012. május 29. tartotta soron következő közgyűlését, amelynek napirendje a szervezet éves beszámolójának elfogadása, a szakmai munka értékelése,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31)

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) MEGJELENTEK A LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK! A HÍRLEVÉL A PÁLYÁZATOT SZABÁLYOZÓ 76/2011 VM RENDELET ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben