Az AlmA mater köszöntése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AlmA mater köszöntése"

Átírás

1 Az Alma Mater köszöntése

2

3 AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

4 Az Alma Mater köszöntése Kiadja A Táncsics Mihály Gimnázium é s a Somssich-Táncsics Baráti Kör Felelős kiadó Müller Ferenc Szerkesztette Reőthy Ferenc Szedés, tördelés, műszaki szerkesztés, nyomdai előkészítés Várnai Károly Készült a Táncsics Mihály Gimnázium között megjelent kiadványsorozatának felhasználásával

5 Az Alma Mater köszöntése Kaposvár 2010

6

7 Ott nőttem emberré a tágas udvaron... A Somssich-Táncsics Gimnázium életében a hagyományok tisztelete, megőrzése mindig a legalapvetőbb értékek közé tartozott. Ennek a folyamatnak volt szép állomása januárjában Az ők is innen indultak alkotás átadása. A szobor egy nyitott könyvet ábrázol, aminek lapjain a gimnáziumban végzett legjelentősebb személyiségek nevét soroltuk fel. Ez az esemény adta az ötletet, hogy készüljön egy olyan kiadvány, amelyik bemutatja a gimnázium legjelesebb volt diákjait, és ezt a könyvet adjuk ajándékba azoknak, akik 50. érettségi évfordulójukat ünneplik. A szükséges adatok összegyűjtésével nem volt munkánk, hiszen Mihályfalvi László korábbi igazgató elképzelése alapján, és szervező munkájának köszönhetően az 1990-es évek elejétől kezdődően elkészült egy értékes sorozat, Az Alma Mater köszöntése. Mostani kiadványunk ezen sorozatnak a részeit illesztette össze, így ezek egy helyen, ebben a könyvben együtt olvashatók. Ahogy Az ők is innen indultak alkotás elkészítésében, jelenlegi kiadványunk megjelenésében is döntő érdemei vannak a Somssich-Táncsics Baráti Körnek. Köszönöm Dr Müller Ferenc elnök úrnak és Dr Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak az önzetlen segítséget, amit Alma Materüknek nyújtanak. Fodor András szép soraival adom át könyvünket mindazoknak, akik számára ez is egy fontos ereklye lesz, ami kifejezi olthatatlan kötödésüket öreg iskolájukhoz. Ott nőttem emberré a tágas udvaron, az épület, a sárga kőfalak beszédes négyszögében. Nem múlhat el mit benne kaptam: a büszkeség, a szégyen. Fordul az ég árnyékba. Hűl a föld. Elfordulnak az évek. Az ifjuság kerete őriz, akár az örökélet. Kaposvár, július Fodor András: Az iskola udvara (A kaposvári Gimnáziumnak) Reőthy Ferenc igazgató

8

9 KAPOSVÁRI TAVASZI FESZTIVÁL SOMOGYI TAVASZ 93 TÁNCSICS TÁRLAT AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993 A Somssich - Táncsics Gimnázium művésztanárainak és volt növendékeinek alkotásaiból

10 Mégis érdemes? Példa nélküli alkalomnak lehet szemtanúja Kaposvár művészetet kedvelő közönsége és isko lánk tanulóifjúsága: Egy kiállításon találkozik huszonnégy a Somssich és a Táncsics Gimnáziumban tanult és érettségizett képzőművész. Jöttek az Alma Mater hívó szavára. Jöttek megmutatni, hogy mai egyáltalán nem a művészetekre hangolt világunkban is van az alkotónak lehetősége, van a művésznek szerepe az ember alakításában, nevelésében, jobbá tételében. Örülünk, mert valamennyi meghívott művész megjelent; megjelent és részvételük bizonyítja az iskola művészetek iránti érzékenységét; bizonyítja szeretett iskolánk vonzó erejét, vonzó lég körét, amely mindig is visszavárta és várja tanítványait. Örülünk, mert abból, hogy e kiállítás létrejött, valamennyien hitet és erőt meríthetünk. Hitet az ember alkotó tevékenységének erejében. És erőt saját mindennapi munkánk további végzéséhez. Mégis érdemes. Mihályfalvi László igazgató 8 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

11 RUISZ GYÖRGY Nem vagyok neo-avantgard, manierista divathullámok lovasa. A nagymesterek a század eleji nagy moderneket is tisztelve és a felülmúlhatatlan alkotó művész, a TERMÉSZET az igaz, csalhatatlan tanítómestereim. Minden művem mélyen átélt élményeimhez kötődik. Nem gúnyolni, sokkolni akarom a művészetet szeretni óhajtó embereket, hanem megnyugtat ni, felemelni a hétköznapi robotból. * Ruisz György 1922-ben született Ságváron, polgári családban, édesapja tisztviselő volt. Há rom gyermek közül ő a legkisebb. A család Kaposváron lakott, Ruisz György itt végezte el elemi és középiskoláit is. A művészet iránti hajlam ott munkált a család szinte minden tagjában: éde sanyja és nővére szépen zongorázott, bátyja és ő maga hegedült. A Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István mesteri befolyása és a Szinnyei Társaság alka lomszerű elismerése már kijelöli a fiatal festő szellemi mozgáskörét a természetelvű, látványon alapuló posztnagybányai festészet egyik képviselőjeként a színrelépés pillanatától ben kapja meg diplomáját, majd szeptembertől a kaposvári Somssich Pál (később Tán csics Mihály) Gimnáziumban tanított csaknem 40 éven át egészen nyugdíjazásáig rajzot, művé szettörténetet és ábrázoló geometriát. Életében szorosan összetartozott a művészi és pedagógiai munka. Tudásának a tanári munkában való kifejtését, az ifjúság ízlésének alakítását a kezdetektől fontosnak, a maga számára elengedhetetlen feladatnak tartotta. Ezen a téren érzett elhivatottsága viszi még fiatal tanárként a Balázs János Szakkörbe is, ahol Gerő Kázmérral együtt évtizedeken át oktatták a művészet iránt lelkesedő ifjakat és idősebbeket. Sokan az egykori tanítványok közül ma már hírneves művészek, de még többen vannak azok, akik életük sorának alakulását és pá lyaválasztásukat köszönhetik a Balázs János Szakkörben tanító mesterek indító instrukcióinak. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

12 BORS ISTVÁN Ars poeticám megegyezik a Táncsics emlékére készített szobromon olvasható Táncsics-idé zettel. Minden erőmet, tehetségemet arra fordítom, hogy magyar hazánk az európai nevezetes or szágok sorában méltó helyet foglaljon el; hogy a magyar név a nagy nemzetek nevei között tisztelettel említtessék. (Táncsics Mihály) 10 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

13 CZINKOTAY FRIGYES 1932-ben születtem Kaposváron. Iskoláimat is itt végeztem, 1950-ben érettségiztem a Tán csics Mihály Gimnáziumban. A képzőművészeten kívül a természettudományok is érdekeltek így szereztem 1955-ben a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen diplomát. Egyetemi éveim alatt kerültem egészen közeli kapcsolatba a képzőművészettel, s az egyetem elvégzése után szü lővárosomba, Kaposvárra hazakerülve bekapcsolódtam a megye művészeti életébe ben lettem a Művészeti Alap tagja. Mesteremnek vallom Martyn Ferencet, akitől több évtizedes kap csolat során nemcsak a gazdag művészi életpályából tudtam menteni, hanem széles skálán mozgó kulturáltsága és humánuma is példaként áll előttem. Klasszikus nagy mesterek műveinek eredetiben való tanulmányozása céljából két ízben jártam Párizsban, de e mellett müncheni, mannheimi, velencei, bécsi és moszkvai tanulmányutak segí tettek munkáim elmélyítésében. Munkáim megtalálhatók a Somogy Megyei Közgyűlés épületé ben, a Pamutfonóipari Vállalat Kaposvári Gyárában, a Városházán, de magángyűjteményekben is és állami engedéllyel Angliában, Franciaországban, Hollandiában. Munkásságom elismeréseként a Kiváló Társadalmi Munkáért (1980.) és a Szocialista Kultú ráért (1983.) kitüntetést kaptam. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

14 CSONKA BÉLA Úgy kezdődött, hogy nagyon orientálódtam a képzőművészetek felé... De az 50-es évek kultúrpolitikája, családom anyagi helyzete, még politikai státusza is meg határozta indulásomat, indíttatásomat. Iskoláim és tanáraim humánműveltséghez segítettek, ennek ellenére műszaki szakmát, és mű szaki végzettséget szereztem. Ma is ebből élek. A művészet, a művészetek kedvelése, szeretete és a későbbiekben művelése ózon volt szá momra a hétközna-pokban. Autodidakta módszerrel megtanultam a fotográfia szerteágazó mes terségét és az esztétika tudományát. A művészetek elmélete, amely a művészet lényegét az em berhez és a valósághoz való viszonyát, a művészi alkotás módszereit, a művészet formáinak és műfajoknak a kérdéseit vizsgálja, kellemes és hasznos alappá vált a felépítményben, a FOTOG RÁFIÁMBAN. Az Ember, az emberábrázolás fontos szempont gondolkodásomban és alkotói munkámban. Nélküle képet, fotográfiát nem tudok készíteni. Az EMBER mindig, vagy legtöbbször ott van az alkotásaimon. Végezetül még annyit: nem kedvelem az esztétikailag szép fotókat, mondhatnám úgy is, hogy a FOTÓ ne csak esztétika: Élményt adjon, hanem gondolkodásra is késztessen. Ez az én művészi ars poeticám. 12 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

15 DOMBY LAJOS 1943-ban született Kecskeméten. Diákkorát Kaposváron töltötte. A Táncsics Gimnáziumban érettségizett. A Balázs János Szakkörbe járt rajzolni, ahol kitűnt tehetségével. A képzőművészeti Főiskolát között Főnyi Géza növendékeként végezte. Önálló kiállítása volt Hódmező vásárhelyen, Budapesten és Szegeden. Egy ideig a hódmezővásárhelyi művésztelepen élt. Rendszeresen szerepelt a Szegedi Nyári Tárlaton, az Alföldi Tárlaton, a Dél-Alföldi Tárlaton. Olasz országban járt tanulmányúton. Fiatalon gépkocsibaleset érte, maradandó károsodást szenvedett. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

16 GÁSPÁR ANDRÁS 56 éves vagyok. 32 éve dolgozom a kaposvári Csiky Gergely Színházban, először mint kivi telező festőművész, később mint díszlettervező. Szerencsés vagyok, mert az elmúlt évek alatt Zsámbéki Gábor, Léner Péter, Ascher Tamás, Horváth Jenő, Gothár Péter és Babarczy László kitűnő rendezéseihez készíthettem díszleteket. Hitvallásom? Talán a fenti pálya, dolgoztam képességeim szerint olyan igazi értékekért, amiért ma is dolgozik erején felül minden színházi alkotótársam. Kiálításaim: 1976: Kaposvár, 1977: Szeged, 1986: Budapest, Fáklya Klub, 1987: Dunántúli tárlat, 1988: Nagyatád, 1991: Bécs, 1992: Dedemsvarth, Hollandia, közös kiállítás. 14 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

17 V. HALMOS KLÁRA 1953-ban születtem Kaposváron. A pécsi Tanárképő Főiskolán rajz-földrajz szakot végeztem ben szereztem középiskolai tanári diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mely művészeti rajz, ábrázoló geometria és művészettörténet tanítására jogosít. Munkáim személyes élményekből fakadnak. A természeti káprázatok, fantasztikus teremtmé nyei s a környezetünkben megtalálható egyszerű, tiszta formák kiváltják az emberből a vágyat, hogy megörökítse őket. Keresem a belső szépséget, s ezt próbálom papírra vetni ceruzával, tussal. Legújabb munkáim sokszorosító grafikával készült rézkarcok. Kiállításaim: Kaposvári Galéria, Budapest, Fáklya Klub, Kecskemét, Megyei Művelődési Köz pont, Vrbovec, Jugoszlávia, X. Balatoni Kisgrafikai Biennálé, Tihanyi Múzeum, Bajai Képtár. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

18 HORVÁTH JÁNOS MILÁN Sokszor megkérdőjelezték képeim problematikus természetét, szokatlan kedélyvilágát. Szinte restelkedve vallottam be, én így élem meg a dolgokat. Talán már nem kell bizonygatnom, (ko rábban sem tettem), hogy drámákkal teli korban éltünk. Sajátos bénultságú, néma drámákban. Bergman filmjei láttán eszméltem rá erre még gyermekként. Úgy tapasztaltam, hogy az élet örömeihez általában csak buta önfeledtséggel, vagy részeg kábulatban lehet közel kerülni. Kíno san hatott rám az ünnepi derű. Józan fejjel készített képeim által remélek oldódást bajainkra, kényelmetlen, zavaros érzé seinkre. 16 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

19 KECSKEMÉTI SÁNDOR 1947-ben született Gyulán. Iskolánkban érettségizett, majd a budapesti Iparművészeti Főis kola elvégzése után szabadfoglalkozású kerámiaművészként tevékenykedett től a genfi Nemzetközi Kerámia Akadémia tagja, 1987-től a Magyar Iparművészeti Főiskola tanára. Művei játékos harmóniáról, a természeti formák lírai transzponálásáról árulkodnak. Stílusvilága roko nítható Brancusiéval, ám míg Brancusi alkotásai alapjául a klasszikus görög kompozíciós ará nyokat választotta, addig Kecskeméti a mükénéi architektúra alapjairól indul. Ma Gundremmingenben, Németországban él és alkot. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

20 KLIMO KÁROLY Úgyszólván gyerek voltam még, amikor mint klasszikus ifjúsági regényeken nevelkedett, örökké olvasó kamasz elcsodálkoztam a körülöttem lévő világ gazdagságán, s valami megma gyarázhatatlan belső kényszer a művészet irányába kormányozott. Kaposvárott laktam ekkor, a negyvenes évek vége felé járhattunk. Később csöndes vasárnap délutánokon sokat álldogáltam a helyi múzeum képei, tárgyai, pász torfaragásai előtt, és ma is emlékszem, Rippl-Rónai vagy a fiatalon meghalt kaposvári tehetség, Balázs János képei milyen sóvárgó vágyat ébresztettek bennem, hogy egyszer én is valami ha sonlót próbáljak létrehozni. Így lettem hivatásos művész, ami önmagában még nem sokat jelent, hisz a rossz műveket is hivatásos művészek csinálják. A pálya természetesen tele van kudarcokkal, és ez nem csoda: a művész eleve a lehetetlenre vállalkozik. Csak a giccsfestők maradéktalanul boldogok, az ő produkciójuk sohasem relatív. A többiek, akik megérdemlik a művész nevet, s akik azzal pró bálkoznak, hogy láthatóvá tegyék a láthatatlant, tudják: örök küzdelem és sóvárgás az életük, így azután ha a hétköznapokban hedonisták vagy látszólag vidámak is, sorsukat az határozza meg, amit Füst Milán gyönyörű sorai így fejeznek ki: S rajtad felejtettem szomorú szemeimet, vigasztalan örökkévalóság. 18 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

21 KLING JÓZSEF 1946-ban születtem a Tolna megyei Duzs községben. A Táncsics Mihály Gimnázium tanulójaként 1965-ben érettségiztem. Kaposváron telepedtem le, jelenleg is itt élek. Huszonöt éve foglalkozom a képzőművészettel, ezen belül 13 éve egyház művészettel. Tizenöt éve vagyok hivatásos szobrászművész. Számtalan hazai és nemzetközi kiállításon szerepeltem szobraimmal egyéni és közös tárla tokon. Díjat nyertem országos pályázaton. Nyolc városban, ill. községben van köztéri szobrom. Számos külföldi magángyűjteményben vannak munkáim. Jelenleg egyéni kiállításra készülök Münchenbe, Svájcba és Olaszországba. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

22 LEITNER BARNA A kép általában azt ábrázolja, amit az ember lát, vagy láthatna, hogy így reprezentálja azt, amit csak az ember láthat és úgy, ahogy csak az ember láthatja. De mi van akkor, ha a képen az is rajta van, amit az ember nem láthat? Ami nem lehet rajta a képen, vagy éppen annak a hiánya? Mi történik, ha ez mind együtt van rajta a képen? 20 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

23 LEITNER SÁNDOR Gondolkodni arról, hogy mi a létezés lehetősége napi kötelességem, az ember kötelessége. A világ változásaira vizuálisan is érzékenynek lenni, a festő lehetősége. Vizuális érzékenységemmel a meglátottból a különöset kiemelni, a festő napi kötelessége. A különösben a vizuálisan általánosíthatót megtalálni ritkább alkalom. A vizuális igazság és gondolati progresszivitás találkozása műveimben az életem, ünnepeim. Az ünnepnapokra készülődve végzem összes dolgomat a világban. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

24 SOLTRA ELEMÉR 1922-ben születtem a Somogy megyei Jákó községben. Apám tanító volt ig ta nultam a kaposvári Somssich Pál Reálgimnáziumban, ahol Gádi Lajos, majd Vasas Mihály volt a rajztanárom tól 1941-ig tanultam a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnáziumban. Itt Raksányi Lajos tanított rajzra. Itt is érettségiztem. Még ebben az esztendőben felvettek a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, ahol Kandó László lett az alakrajzi mesterem. Itt a festő szakon elvégeztem a tanárképzőt is ban diplomáztam. Az utolsó ötödéves évemben Kandó László tanársegédének választott szeptemberében kezdtem el tanári munkámat Ka posvárott az akkori központi fiúiskola falai között őszén mondtam búcsút Kaposvárnak és átköltözködtem Pécsre től a kutatások eredményeit tankönyvbe kezdtem sűríteni. Az egyetemi és főiskolai hasz nálatra írott tantárgypedagógiai könyvemet 1982-ben adták ki, amelyért Kiadói Nívódíjat, majd a Tudományos Akadémia Pályadíját nyertem el tól nyugállományba vonultan élek. Mindezzel párhuzamosan művészi alkotómunkát is végeztem tól kiállítóként ismernek es évektől a mai napig rendszeres kiállítója vagyok a helyi és az országos kiállításoknak. Számos alkotásom van a hazai és külföldi köz- és magángyűjteményekben. Legtöbb a pécsi Janus Pannonius Múzeum Képtárában található. Készítettem egyedi rajzokat, a sokszorosító grafika számos műfajában lapokat, festettem táblaképeket, de készült freskóm, mozaikfalaim is vannak óta éremplasztikával is foglalkozom. Az Országos Kisplasztikái Biennálén években szerepeltem érmeimmel. Készültek portré-érmek, de emlékérmek is napjainkig. 22 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

25 SÖRÖS JÓZSEF ig a Táncsics gimnázium tanulója voltam. Ebben az időszakban értek a sorsdöntő hatások, meghatározó kapcsolataim alakultak ki. A képzőművészet szakmai alapjait Ruisz György tanár úrtól kaptam, s attól a társaságtól, mely köré szerveződött. Meghatározó volt ez az időszak későbbi szakmai orientáltságom szempontjából is. Különös hatások értek a képzőművészeten, a művészeteken keresztül, ebben a folyamatban élem hétköznapjaimat. Fontosnak tartom az emberi kapcsolatokat, ezek vizsgálódásán keresztül próbálom megfogalmazni és tükrözni képeimen keresztül a véleményemet. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

26 SZABADOS JÁNOS MUNKÁCSY-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ 1937-ben születtem Kaposváron ban érettségiztem, osztályfőnököm Bod Lajos volt. Művészeti tanulmányaimat a Ma gyar Iparművészeti Főiskolán végeztem. Első önálló bemutatkozásom 1963-ban Kaposváron volt ban, addigi munkásságomat összefoglaló tárlatomat Budapesten, a Műcsarnokban rendeztem. Táblaképfestészettel, grafikával, muráliákkal foglalkozom. Kaposváron élek. 24 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

27 SZABADOS JÁNOS BELSŐÉPÍTÉSZ 1967-ben születtem Kaposváron ben érettségiztem, osztályfőnököm Kiss Zoltán volt. Művészeti tanulmányaimat a Magyar Iparművészeti Főiskolán végeztem. Környezettervezéssel, belső terek tervezésével, kivitelezésével, grafikával foglalkozom. Önálló alkotóként a magam építette műteremben, Kaposváron dolgozom. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

28 SZÁSZ ENDRE január 7-én születtem Csíkszeredán. Marosvásárhelyt érettségiztem a református kollé giumban. A képzőművészeti főiskolán Szőnyi István volt a mesterem. A szoc-reál időkben köny veket illusztráltam, később, a Kádár-években, mikor lazult a kultúrszigor, ismét szerepeltem festőként is ig majd minden magyar városban kiállítottam ben egy meghívásra Torontóba költöztem, 4 év után Los Angelesben vettem egy házat, ami központként szerepelt a majd 20 éves csavargásaimban. Alig van ország, nagyváros, ahol ez idő alatt ne lett volna kiállításom. Ha az ember öregszik hazafelé törekszik. Öt évvel ezelőtt otthagytam Amerikát, a.javaimat, s itthon kezdtem ismét új életet. Várdán lakom, s ott dolgozom. Közben nyertem néhány nemzetközi és itthoni díjat, de ezektől nem lettem jobb festő. De igyekszem. 26 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

29 SZIRÁNYI ISTVÁN Kaposvárott születtem 1951-ben és ugyanott végeztem középiskolai tanulmányaimat a Tán csics Mihály Gimnázium falai között. A budapesti Kirakatrendező és Dekoratőrképző Iskola elvégzése után a pécsi Tanárképző Fő iskola földrajzrajz szakán szereztem diplomát 1976-ban. Több egyéni kiállításom volt; grafikákat, fotókat és tárgy-installációkat állítok ki. Foglalkozom tipográfiai tervezéssel, tanítással és könyv-művek készítésével is. Tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (az egykori Művészeti Alapnak), a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Fotóművészek Társaságának és más művészeti tömörüléseknek is. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

30 TAKÁCS ZOLTÁN Az ember életében az egyik legkomolyabb dolog a játék. A művészet is ilyen, amit magáért a játékért is csinál az ember. Még akkor is, ha nem sikerül. Ha ennél komolyabban írok ars poeticát, mire leírom nem igaz. Szóval a fene tudja, de csinálni kell. Született 1946-ban ben érettségizett a Táncsics Mihály Gimnáziumban. A Pécsi Tanár képző Főiskola matematika-rajz szakán végzett 1971-ben. A Képzőművészeti Főiskolán művé szeti szakból, ábrázoló geometriából és művészettörténetből kapott képesítést. Először általános iskolában, majd 1975 óta a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán tanít. Dunántúli tárlatokon, országos, megyei, városi csoportos kiállításokon szerepelt műveivel. Olsztynben, Linzben állított ki csoportos kiállításon. Egyéni kiállításai Somogyban, illetve Kaposváron voltak. Munkái közt egyaránt szerepelnek egyedi rajzok és festmények. 28 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

31 TIBOL LÁSZLÓ 1940-ben születtem Nagybajomban között voltam a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákja. Itt kaptam Ruisz György tanáromtól olyan útravalót, amely a pedagógia és a képzőművészet iránti érdeklődésemet felkeltette s a mai napig ébren tartotta. Rajzot tanítok és festek. E két tevékenység nemcsak összefér, hanem úgy érzem erősíti is egymást, s az önmegvalósítás lehetőségét biztosítja számomra. TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

32 M. TÓTH ÉVA A Magyar Iparművészeti Főiskolán 1992-ben diplomáztam alkalmazott grafika-tanár szakon. Jelenleg a főiskola Mesterképző Intézetének hallgatója vagyok, és animációs filmmel foglal kozom. Mesterem Orosz István grafikusművész. A jövőben könyveket és filmeket szeretnék tervezni, rajzolni, vagy bármi mást, ami meghódít. A rajz számomra a kommunikáció legtisztább formája nem cél, nem eszköz, csak lehetőség. 30 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

33 VECSEY CSABA A festő fessen! Ez ma különösen érvényes, mert csak egy öntörvényű vizuális festői világ kimunkálása, bir toklása adhat erőt a nemzet értékeinek fölmutatásához végre, a nagy kötőhártyagyulladások ideje után. A festő fessen! TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

34 KERTÉSZ SÁNDOR Ars poetica helyett A mai napig nem tudtam eldönteni, hogy számomra mi a fontosabb: a művészi alkotómunka vagy a tanítás. Mivel úgy érzem, hogy napjainkban mindkettő válságban van, ez a kérdés valószínűleg még jó ideig a megoldhatatlan problémáimat szaporítja. A legnagyobb gondot abban látom, hogy az emberek érzelmi, lelki válsága már-már megkérdőjelezi úgy a művészi munka, mint az esztétikai nevelés létjogosultságát is. Félre a pesszimista hangot, hiszen most ünnepelünk. Ünnepeljük mindenekelőtt azt, hogy a Somssich-Táncsics művészei az ország minden részé ből sőt külföldről is elküldték életjelük legkézzelfoghatóbb produktumait: alkotásaikat. Köszönet érte! Kertész Sándor az intézet jelenlegi művésztanára 32 TÁNCSICS TÁRLAT v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1993

35 KAPOSVÁRI TAVASZI FESZTIVÁL SOMOGYI TAVASZ 94 TÁNCSICS ANTOLÓGIA AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994 A Somssich Táncsics Gimnáziumból elszármazott írók-költők, volt diákok alkotásaiból

36 Büszkén és elérzékenyülve A tavalyi Táncsics Tárlat után az idén Táncsics Antológia élőszóban s írásban... Képzőművészek, költők-írók. Őket adta ez az iskola, az alma mater az országnak, a hazának a kortársaknak és utódoknak, nekünk? Igen, őket. És még többet is. A szavukat, a hitüket, a hidegben me legséget; a folytatáshoz biztatást, az életünkhöz reményt. A szavukat, /io y... hadd mondjon újra s újra... Nemet a pusztulásnak... Mi büszkén és elérzékenyülve tekintünk rájuk, es köszönjük meg nekik, hogy eljöttek közénk, hogy itt vannak velünk. Büszkék vagyunk rájuk, elérzékenyülve hall gatjuk őket, és hisszük: segítségükkel egy kicsit közelebb hozzuk, közelebb hoztuk egy máshoz az embereket. Mosolygunk... Kaposvár, február Mihályfalvi László igazgató 34 TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994

37 Köszönet és köszöntés Az Alma Mater kiváló költőit-íróit köszönteni, bemutatni, azt a felelősséget jelenti számomra, hogy miként ezt ebben az iskolában együtt tanultuk nagyobb összefüggésben nézzünk szembe szépírói életművekkel, tudományos, művészi teljesítményekkel. A szellem embereinek tudniuk kell, hogy az Erdők fontosabbak, mint a Kultúrák, mert csak egyetlen Földünk van. Nem térhetünk ki a felelősség elől: lesz-e unokáinknak is élettere ezen a gyönyörű bolygón? Ugyanakkor makacsul hinni kell, szükséges, hogy vers írassék különben meggörbülne a Föld gyémánttengelye. A repkénymondatokat fogalmazó, nagybajomi szülőfalujától iskolánkon át a fővárosba, majd a nagyvilágba érkező Gyergyai Albert, a klasszikus értékek szerelmese, tanítóként, műfordítóként, tudósként őrzője; a prózában és a versben is megfontolt szavakat író, Becehegy és a Nagyberek vi lágában is otthonos Takáts Gyula csakúgy; mint az amerikai útinaplóját és az elmúlt évtized egyik legnagyobb regény sikerét, a Ménesi útat író Szász Imre; a Kaposmérőben, Fonyódon otthonos, az európai költészetben, zenében is jártas Fodor András; a nemzedéke sarzsi nélküli tábornoka, Sípos Gyula, aki kihajtott nyakú ingben járt akkor is, amikor az okos emberek hőmérője már mínusz húsz fokot mutatott; a Somogyaszaló, Kréta, Athén, Szicília és a Németh István fasori hársak világában egyaránt otthonos műfordító, egyszál-járőr-költészetű Papp Árpád; a lírai naplóival svájci emigrá ciójából hazatérő Pethe Ferenc; a magyar beatirodalom kulcsregényét író Csörsz István; a Rinya-parttól Szegeden át országos ismertséghez jutott, közösségi elkötelezettséget vállaló Veress Miklós; a ki tűnő orvoskutató-lélekbúvár költők, Jádi Ferenc és Ludvig Nándor Németországban és az USA-ban; a szeremlei lelkészőrhelyén szolgáló költő, antológiaszerkesztő Zákányi Bálint és még számosan (közülük néhánnyal találkozhatnak kiadványunk kisantológiájában). Itt tanulták a felelősséget az élet értékéért; az emberi személyiség feltétlen tiszteletét; a közösség iránti érdeklődést és az élet minőségé nek javítása melletti elkötelezettséget. Együtt tanulták a művészet emberformáló erejébe vetett hittel, és azoktól a tudós tanároktól, akik, mint Dsida Ottó, Pintér Lajos, Hetyei József, Borka Géza, Páti Ferenc, Pap Antal, KlingÁdám, Boros Dezső, H. Kovács Zoltán, Krasznai Lajos, kezükbe adták József Attilát és Kosztolányit, balladáinkat, Németh Lászlót, Sillanpáát és Dantét; akik idegen nyelvekre tanították őket, önképzőkört és iskolarádiót, műfordítóköröket szerveztek; akik 1806 óta nyelvünk, irodal munk, nemzeti történelmünk szerelmesei, nehéz sorsú apostolai voltak. Akiknek nemcsak Kossuth- és József Attila-díjas költőink nevében mondunk köszönetet, hanem kitűnő közíróink, orszá gosan elismert tudósaink, művelt orvosaink, versolvasó mérnökeink, tisztes iparosaink, művészet pártoló jogászaink, nyomdokukba lépett pedagógusaink és előadóművészeink nevében is, akik az ifjúkorban tanult hittel és fegyelemmel dolgoznak, hazaszeretettel és társadalmi hivatástudattal or szágunk vagy éppen választott új hazájuk javára... És külön köszöntöm a pápai diákot, Csoóri Sándort, a hazai és a szétszórt magyarság szellemi köztársasága elnökét, és köszönöm, hogy elfogadta 1992-ben Baráti Körünk tervezett kis eklézsiánk tiszteletbeli tagságát. Szükségünk van megtéríthetetlen hitére ezen kaméleon-ezredvégen, versben és esszében vitázó kedvére, mely a protestáns prédikátorok rokonává avatja... Lángol a Balkán, félelem és előítéletek, gyűlölet és nyugtalanság, szegénység és bizalmat lanság vesz körül bennünket. Ne áltassuk magunkat, Barátaim: a társadalmi béke, a megér tés és méltányosság szigetének megőrizni Magyarországot, nem a gazdag Nyugat, a szegé nyebb Kelet, vagy még szegényebb Dél feladata, hanem a mienk! Es ezért legtöbbet iskolá ink, tanáraink, a jóra szövetkező szellemi emberek, a tisztességre, a belátásra és az erkölcsi értékre építők tehetnek... Szijártó István TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

38 Klasszikusok (esszék, 1962); Kortársak (esszék, 1965); A Nyugat árnyékában (tanulmányok, esszék, kriti kák, 1968); Anyám meg a falum (visszaemlékezések, 1972); Ósz és tél között (versek és műfordítások, 1974); Késői találkozás (esszék, 1975); Dorottya Vi segrádon (elbeszélő költemény, 1975); A falutól a vá rosig Háború után (visszaemlékezés és napló); Vé delem az esszé ügyében (tanulmányok, emlékezé sek, kritikák); A várostól a világig (visszaemlékezé sek, 1986). Befogadtok-e megkésett társatoknak? Elfogadtok-e társul, aki néktek Sem példát sem ád, sem babért nem fűzhet, Csak olykor érzi, ó rajta is átfut Egy messziről jött szélvész ereje, Egy lendület vagy egy villámcsapás, S olyankor felforr meg-nem-alvadt vére. Gyergyai Albert (Somogynagybajom, jan. 20. Bp., júl. 7.): irodalomtörténész, műfordító. A kaposvá ri főgimnáziumban érettségizett, majd Eötvös kol légistaként a budapesti egyetem magyar-francia szakán végezte felsőfokú tanulmányait. Ösztön díjasként került Párizsba, ahol az első világhábo rú idején internálták. A háború végén Svájcba ment, a lausennei egyetem hallgatója lett, s 1919 ben jött haza. Első tanulmányait az as évek elején a Nyugat közölte. Hazatértét követően hat évig Budapesten nevelősködött, majd csaknem két évtizedig középiskolában tanított, s emellett az Eötvös Kollégiumnak is tanára volt tól nyugdíjba vonulásáig az ELTE Bölcsészettudomá nyi Karán modern francia irodalmat adott elő. Számos francia regényt és elbeszélést fordított óta az irodalomtudományok doktora ban, 1937-ben és 1946-ban Baumgarten-díjat ka pott, 1970-ben állami díjas lett. Külföldi kitünteté sei: Francia Becsületrend (1937); Francia Akadé miai Pálmaágak Rendje, parancsnoki fokozat (1973). Művei: A mai francia regény (tanulmány, 1936); Gy. A. 50 francia regényről mesél (1946); Fran cia művészet a Szépművészeti Múzeumban (1948); Gyergyai több szempontból is jelképes alakja századunk magyar irodalmának, irodalmunk tör ténetének. Olyan korban, amikor százezrek és milliók türelmetlen indulattal behódolva egy látszatfejlódésnek néha drasztikusan egyik nap ról a másikra tépik el a gyökereiket, s kezdenek új életet, úgy, hogy megtagadják régi kötöttségeiket, nem tudva, hogy változások helyett megújulás kell, mert minden változás hűtlenség, s észre sem veszik, hogy önmagukat csonkítják (és persze a felnevelő közösséget is). Gyergyai életművére hivatkozva állíthatjuk: a gyökerek nemcsak köt nek, de támasztanak is. A kérdésre pedig, hogv mikor érik utol az embert a szülőföld emlékei, 0 azt válaszolta: Sosincs későn, hogy utolérjék. Egy szer mindenképp... Ma még csak az írástudók, olvasók szűkebb kö re ismeri, becsüli, de számuk gyarapodni fog. Gyer gyai még a kollokviumokon sem akart sohasem Mesternek látszani, és nem volt pátriárkái kora elle nére sem Családfő. Egyszerűen sokat tanult idősebb Testvérünk volt, aki eszme és ízlésszűrő hatóságok számára ugyanúgy, mint a vizsgázó diákoknak, esendő, az életben tájékozatlan talán náluk is esen dőbb és ezerszer tájékozatlanabb ember. Ót hallgat va mégis megerősödve léptünk az utcára, eltökélten, hogy befejezzünk egy-egy félbehagyott klasszikus re gényt, figyelmesen végigolvassuk Tuigenyevet, Flaubert regényeit vagy Eckermann feljegyzéseit... A minden kori állami politika szorításán bármily szigorú idők legyenek is kívül marad az, akinek saját politikája van: jókedvű, életre serkentő adakozás. Osztotta tudá sát, mint egy gondviselő, baráti gyümölcsfa. A kidőlt fa helye üres. Ritka, egyedi fajta volt, pótolhatat lan mégis megkönnyebbülés írni, beszélni Róla: új ra érezzük hitét, hogy az élet melyet Ó leginkább könyvekből ismert meg eleven, gazdag, csodálatos, a sötétségre pedig mindig világosság derül... (Szijártó István: Gyergyai Albert. Más Kor Kiadó, 1993.) 36 TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994

39 Tavasszal, május elsején, vagy legalábbis még májusban, az volt a szokás a városban, hogy kora reggel gyöngyvirágot szedtünk a közeli erdő alján, mivelhogy az szerencsét hoz a barátoknak és az ismerősöknek azonkívül a gimnázium majálist is rendezett a kislaki erdőben, ahova a szülőket s a két polgári iskola fiú és lánynövendékeit is meghívták, s ilyenkor kocsin és gyalog egész kis ka raván indult Kislak felé, amennyire emlékszem: eléggé messze Kaposvártól. A magunkkal hozott elemózsiából ott ebédeltünk a füvön, voltak, akik jobbra, balra kínáltak ételt és italt, ilyenkor, nem is egészen titkon, bort is ihattunk a felnőttekkel, a jobb hangúak énekeltek, a sportkedvelők labdáztak, néhányan elmerészkedtek az erdőn át a faluig, mások gombát szedtek vagy ritka növényeket kerestek, mindenki jó volt mindenkivel, még a nap is szebben sütött, az erdei mókusok mulatságosabban tornásztak, a madarak is, így hittük, külön hangversennyel kedvesked tek, s az élelmesebb kisgimnazisták, ha kevés volt az ebédjük, azt se tudták, hova üljenek le, annyi felé -tessékelték, s annyi jóval tömték őket az ilyenkor megenyhült? vagy már jóllakott? jobbmódúak. Távolabb a tisztástól, ahol a legtöbben tanyáztak, egészen az erdő szélén, egy kis vízesésszerű for rás futott le a lejtőről, körötte egész kis medence, amelyet maga vájhatott, s a medence körül mind azok a tavaszi virágok, amelyeknek akkor még a latin elnevezését is tudtuk, primula, tavaszi kankalin, mocsári gólyahír meg boglárka, s ebéd után odaültünk páran a lejtő egy távolibb és szárazabb foltjára, onnan néztük a csörgedező forrást s onnan hallgattuk a madarakat. Emlékszem ma is, egy szerre milyen szomjúság tört rám, s akár a tenyeremből is, de mindenképp szerettem volna hörpin teni a forrásvízből. De mivel nem volt poharam, vagy hogy egy arrajáró felnőtt idején figyelmezte tett, ne igyak a jéghideg vízből, mert nem tudhatjuk honnan jön idáig, s mi minden került bele út közben, nem is mertem inni belőle, és elfogadtam a palackból odakínált, s hazulról hozott városi vi zet. Utána csak néztem a forrást, elképzeltem a hidegét, az ízét, meg hogy mennyi fűszálon, virágon, falevélen folyt keresztül, madártollon, tölgyfagubón, homokon, kavicson, csigahéjon, s milyen jól olthatja a szomját a nálam bátrabb madárnak vagy vadnak vagy vándorlegénynek. Messzebbről a já ték, az ének egyre gyengébben ért hozzám, s az erdószéli csendességben a forrás annál hangosabban, szinte kihívón csergedezett, míg én tovább is elbűvölve, szomjan és szófogadón nézegettem. Meg van-e még a kislaki forrás? Ma már, több mint hatvan év után, nem tudnék odatalálni egyedül, de talán akad még Kaposváron, aki elvezethetne: abból a kislaki forrásból szívesen innék néhány kor tyot... Önzésem olaja Önzésem olaja fogyóban, Mécsem sercegve füstöl, nem világít, Lángja szívósan élne még tovább. Frissebb olajjal töltöm meg a mécsest, Lobbanjon erősebb lángra szeretteimért, Velük és értük könnyebb lesz múlásom, S a szorongásból fény árad s meleg. Mert fénnyel s meleggel szeretném útjukat Kísérni bárhonnan, bármily messzeségből, Hogy biztosabban járják a homályt S ne sértse lábuk gyökér vagy kavics. Szentjánosbogár, éjjeli vadonban, A csillagokkal akarsz vetekedni? TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

40 Sipos Gyula (Tüskepuszta, febr aug. 30.): költő, író, Kaposváron érettségizett a Somssich Pál Gimnáziumban 1939-ben, majd ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdasági Szakán tanult. A GyőrffyKollégium vezetőségi tagja, 1943-tól igazgatója, 1942-tól a Kis Újság és a debreceni Szabad Szó riportere volt szeptemberében letartóztatták ben az Ideigle nes Nemzetgyűlés képviselője s a Nemzeti Paraszt párt intézőbizottságának tagja lett ben megin dította a Március tizenötödike című hetilapot; még az évben ismét a Szabad Szóhoz, 1949-ben a Szabad Földhöz került ben a Begyűjtési Minisztérium sajtóosztályán dolgozott tól az Új Hang, ban az Irodalmi Újság belső munkatársa volt ben segédmunkásként helyezkedett el, majd az év végétől különböző falusi és agrárlapok, 1962-tól a Képes Újság riportereként, 1972-tól ha láláig a Szabad Föld rovatvezetójeként tevékeny kedett ben és 1971-ben József Attiladíjat ka pott. Művei: Lámpák a ködben (versek, 1939); Tíz éve (versek ból, 1955); Vadludak (versek, 1956); A nagy éjszaka (kisregény, 1963); Erdőtűz (Válogatott és új versek, 1967); Könnyű részegség (versek, 1969); A senki földjén (regény, 1970); Pusztaiak (szociográfia, 1977); Hétvége (versek ( ; 1978); Akkor voltunk fiatalok (emlékezés Gyórffy kollégistákra, 1981); Védőbe széd (válogatott versek , 1984); Hogyan is szeretnék élni? (tanulmányok, riportok, jegyze tek, 1987). Nem szereztem kiemelkedő érdemet semmiféle tu dományban, pedig a kaposvári gimnázium jó útra indí tott és talán a talentum sem hiányzott egészen. De az élet próbái nem tudományos munkára, hanem másféle helytállásra kényszerítettek. Nagyon szegény volnák, ha ma csak a tananyagra emlékeznék vissza ha egyáltalán visszaemlékeznék hiszen egy részét elavulttá tette az idő, nemcsak törté nelmi magyarázatok, de történelmi dátumok is megvál toztak, például ma már többhullámű honfoglalásról be szélhetünk, a mi fizikaóráink még nem ismerhették meg a tanult anyag és olyan, mint az izomzat: erős ma rad belőle a mindennap használt, elsorvad, elenyészik, az, melyet nem táplál, nem tart életben a gyakorlata... De a tanáregyéniségek ma is alakítói életemnek. Mi A helység kalapácsát számtanórákon tanultuk meg Makk István tanár úrtól, és nem voltak ezek kárbaveszett órák... Páti tanár úr egy félmondatával tovább tudta lökni az ifjú fantáziát a hivatalosan lezárt történelmi tételektől a kutató gondolkodás felé. Európai volt Pin tér tanár úr humanizmusa. Hetyey a modern világiro dalomról adott hírt, több órás foglalkozássá és érettségi tétellé merte tenni. Ady Endrét 1939-ben. Az Amerikát járt Szenthe Lászlótól sose tanultam meg jól angolul nem ő az oka de sokat tanultam emberül. Kling Adám szigor alá rejtett melegszívűsége, Vass Miska velünklázadása, Gelléri Kodálykórusai ki ne felejtsek valakit!, még a negatív példájú tanáregyéniségeknek is sokat köszönhetek... Rájuk gondolok hálával, mert élete nagy vizsgáit végül is nem a szaktantárgyakból teszi az ember. (1973) 38 TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994

41 Egy somogyi vadkörtefához Jaj, nékem az a legszebb, mégiscsak az a legszebb, az a vadkörtefa, a félig lombjavesztett; áll a legelő szélén, áll a tűnő időben, nyája nélküli pásztor, szikár magános őrszem, üszkös fekete ágak, fészket nem rejtő ágak, úti pihentetői tovaszálló madárnak, makacsul még a kék ég táblája felé nyúlnak s nem írnak, nem törölnek ezek a görcsös ujjak, nem élnek, el se múlnak, nem írnak, nem törölnek, mondják a mondhatatlant, a minden szónál többet. ősz van, kései ősz van, fanyarédes ízekkel borzongató vizében fürdet a hűvös reggel, a nap heve is enyhül, fáradt mosolya van csak, éiszaka mellig ködben állnak a szénakazlak. Ősz van, kései ősz van, tudom, elmúlik minden, elmúlik ez a perc is, hogy az új megszülessen. Szerelem teljessége! Honnan támad e bánat, hogy jajszót mondunk néked és jajszót a halálnak. Nőnek még fák meg erdők, tölgyek, platánok, hársak, nékem már ez marad meg örökre óriásnak, ez a vadkörtefa, a félig lombjavesztett, jaj, nékem ez a legszebb, mégiscsak ez a legszebb. Fiatalságunk Széttört tükör cserepei vagyunk mi. Egyek és darabonkent mást mutatók. Ránk néznek és ránk ismernek a széttörök és összerakók. Nemzedék helyett egy nemzet lehettünk volna. Elveszejtett saját hitünk. Testvérre néztünk és azt mondtuk rá, hogy eretnek. Jön a huszonegyedik század. Unokáink is megaláznak. De fiatalságunk világít. S kire nézhet az, aki lázad? Akik Németh László gondolatát vállaljuk, miszerint az író öröklött képességei, az alkat, gyerekko rának emlékezetnépesítő élményei, a szülőföld, az átvett tradíciók, a nemzet, s a szellemét termékenyítő áramlatok; Sipos Gyula pályáját egyetlen ívű (bár korántsem egyenletes) írói teljesítménynek látjuk. Bátor szavával az elmúlt 40 év magyar történelmének, társadalomtörténetének, irodalmi életének be csülendő értékét teremtette meg. Ahogy Szabó Pál írta róla, úgy van egyéni hangja a magyar lírában, amennyire mindig más és más a röppenő vadgalamb, vagy az almavirág. Szijártó István: Sipos Gyula. Akadémiai Kiadó, Sipos Gyula annak a nemzedéknek a reprezentánsa, amely előtt megcsillant a történelmi lehetőség: nemzet legyen, ne csak nemzedék; amely hittel tördelte-osztogatta a puszták, falvak szegényeinek a földparcellákat mintha egy népet úrvacsoráztatna fekete kenyérrel. Sikerült, sikerülhetett jóllakatni legalább éhező lelkét? Papp Árpád: Hazai tükörcserepek. Megyei Levéltár, TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

42 Takáts Gyula (Tab, febr. 4.): költő, író, műfordító, kriti kus ben érettségizett Kaposváron, majd 1934-ig a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Böl csészkarának és Tanárképzőjének hallgatója volt ben bölcsészdoktori vizsgát tett földrajz, geológia, filozófia tárgykörben től 1949-ig Munkácson és Kaposváron középiskolákban taní tott, 1949-tól 1971-ig a kaposvári Rippl- Rónai-múzeum, később nyugalomba vonulásáig a So mogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának veze tője volt. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művésze ti Társaság elnöke. Tab nagyközség és Kaposvár város díszpolgára (1971, 1973), a Széchenyi Mű vészeti Akadémia tagja (1992). Számos díj: Baumgarten- (1941), József Attila- (1960 és 1975), Ka posvár város művészeti- (1970), Megyei Művésze ti- (1977), Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja- (1983), Déry Tibor- (1985), Kossuth- (1991) és kitüntetés: A Munka Érdemrend aranyfokozata (1971), a Szocialista Magyarországért Érdemrend (1981), a Magyar Népköztársaság Aranykoszorú val díszített Csillagrendje (1986), A Magyar Köztársaság Babérkoszorúval ékesített Zászlórendje (1991) birtokosa. Művei: A somogyi Nagyberek (doktori értekezés, 1934); Kút (versek, 1935); Ka kukk a dombon (versek, 1937); Május (versek, 1939); Családfa helyett (válogatott versek, 1941); Vágják a berket (kisregény, 1942); Hold és hárs (versek,1943); Polgárjelöltek (regény, 1945); Se ég, se föld (versek, 1947); Az emberekhez (válogatott és új versek, 1955); Vízi tükör (versek, rajzok, kö zös kötetben Egry Józseffel, 1955); Színház az Ezüst Kancsóban (regény, 1957); Rózsává lett róka (gyermekversek, 1958); Mézöntő (versek, 1958); Képek és versek útjain (esszék, műfordítások, 1961); Virágok virága (versek, 1961); Kinek könnyebb? (elbeszélések, 1963); Évek, madarak (válogatott versek, 1965); Egy flóbertpuska törté nete (ifjúsági regény, 1967); Villámok mértana (versek, 1968); A tündérhal és a háló (verses ha lászrege, 1968); Vitorlás a berken (ifjúsági regény, 1971); Egy kertre emlékezve (esszék, 1971); Sós forrás (versek, 1973); Dorombol a Hold (gyermek versek, 1973); Száz nap a hegyen (versek, 1975); Hódolat Berzsenyi szellemének (versek, esszék, 1976); Fogadj be, világ (versek, rajzok, 1976); Vul kánok, fügefák (régi és új versek, 1978); A harmó nia keresése (esszék, 1979); A semmi árnyéka (ver sek, 1980); Százhúsz vers (1980); Kimondani (ver sek, 1981); Helyettük szóljál (versek, 1982); A rej tett egész (versek, 1984); Tükrök szava betűk ar ca (jegyzetek, válaszok, vallomások, 1985); Felhők Árkádiából (összegyűjtött versek , 1986); Somogyi pásztorvilág (tanulmány, 1986). Legnagyobb élményem a rajz volt. Szirtes Henrik és Raksányi Lajos vezetésével művészi jellegű képzés folyt. Amit az önképzőkörben nem kaptam meg, azt megkaptam tőlük. A gimnázium egyik legjobb rajzoló jaként tartottak számon, s már elsős koromban a nyol cadikosok képeivel együtt az enyéimet is kiállították az év végi tárlaton... Néhány diáktársammal együtt raj zolgattunk, verseinket pedig más iskolák diákjaival kö zösen próbáltuk megjelentetni napilapokban, de főleg a Somogyi Újság vasárnapi mellékletében kaptunk he lyet. Ezek az ifjúkori költeményeim egyik kötetembe sem kerültek bele... Nagynak tartom Babits Mihály Jónáskönyvét, a Krúdy-életművet, de főleg a Szindbádot, valamint Sza bó Lőrinc, József Attila és Weöres Sándor költészetét. A mi nemzedékünknél fiatalabb költők közül Juhász Fe rencet, Nagy Lászlót és Pilinszkyt tartom a legna gyobbra, költészetüknek azonban nem látom még olyan tisztán a távlatát... (1985) 40 TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994

43 Az egyetlen Egy van!... És benne mindenek szépség, jó, gép és képletek. Egyetlen... Benne nép, világ. Egyetlenegy: az igazság. Akár a számum, oly erős. Júdásnak, Jóbnak ismerős. Rábotlasz... Hozzákösd magad, és fényes lesz mindig szavad, s mint jólmért gránát, célba vág. Acélt, rózsát aranyba márt. Hatalmas... Hozzá vidd hited! Pusztít?... De ne féltsed híred. Versedben hogyha ő lakott, világot alkottál, Napot. Teremtő fénye, mint növényt táplált, növeszt, míg tart a lét s minden időknek tengerén ő tart meg biztos tenyerén. A berkenye, a kígyólátta almafa, a várkapu, a berek, a nád mint a versek építőelemei nemcsak azért érdekesek, mert a természet, a táj, az idő egy-egy jellegzetessége olvasható le róluk. Hordozzák ezenkívül egy földrajzilag körülhatárolható táj vonásait és történelmét is. A mediterrán világ görög-latin hagyományait. Hogy milyen mély és lényegi azonosság van e világ minden része között, azt ebben a kö tetben több vers bizonyítja. A hegyi kovácsmesterben kan Püthiát lát Takáts, aki fogóval, satuval nyitja a titkok kapuit (A kan Püthia). S ez még nem is elég; hogy a történelmi folytonosság jobban bizonyítódjék, egy-egy hasonlatban olvasható Szent György és Dante neve. Máshol Hádész (Mecénásomhoz), majd Bacchus (Bacchus és Devecseri) neve kerül elő, s mindig a leghétköznapibb környezetben; a Becehegyi kőpince, a tó, a kéklő hegyek látványához társítva. A Sós forrás líránkban a görög-római szál folytonosságát jelenti, Takáts Gyula költői pályáján pedig a korábbi elemek továbbépítését, gazdagítását. Laczkó András: Takáts Gyula. Akadémiai Kiadó, Takáts Gyula költői világáról, lírai szemléletéről sok felületes ítélet lappang még a köztudatban. A Mézöntó különös összetettségének föltárása bizonyíthatja, hogy a benne munkáló aspektus nem szű kíthető, nem sematizálható. Éppen unikum voltában, utánozhatatlan eredetiségében válik egyetemessé. És mert szerzője ennyire hevesen, ennyire azonos intenzitással éli az érzékit és az elvontat, a természetet és a kultúrát, tájat és történelmet, köznapit és tündérit, újra meg újra képes érvényesíteni látásának má séval össze nem téveszthető égi-földi karakterét. Átlátsz a rózsaszín sűrűn. Vidáman csipked szemednek madara. Járkál a sejtek lépes mértanában, akár a röntgen sugara: Fodor András: Takáts Gyula: Mézöntő. Futárposta, TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

44 Szász Imre (Budapest, márc. 19.): író, műfordító, 1945-ben érettségizett a kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban, majd Eötvös-kollégistaként a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettu dományi Karának magyar-angol szakos hallga tója lett, 1950-ben szerzett diplomát és 1968 között a Franklin, majd Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, 1975-ig a Magyar Szemle főmunka társa, 1975 és 1977 között az Élet és Irodalom olva sószerkesztője volt, 1977 óta az Új Tükör rovatveze tője, majd főmunkatársa között a P. E. N. Club főtitkára. Angol és amerikai prózát (elvétve verset is: Shakespeare-t, Browingot) fordít ben (nem vette át) és 1988-ban József Attila-díjat ben Déry-jutalmat) kapott. Művei: Szól a síp (regény, 1953); Basa (gyermekregény, 1956); Vízparti kalauz (karcolatok, 1958); Horgászbottal írtam (elbeszélések, 1962); Kisanna Kertországban (mesekönyv, 1962); Kisanna Erdőországban (mese könyv, 1965); Gyertek este kilencre (regény, 1969); Felhőfejes (regény, 1967); Száraz martinikoktél (úti napló, 1973); Áldozatok (színmű, 1975); Háló nél kül (esszék, kritikák, 1978); Halakról és vadakról (vadász- és horgásztörténetek, 1980); Ez elment vadászni (szociográfia, 1985); Ménesi út (regény és dokumentumok, 1985); A világ így ér véget (re gény, 1986); Önarckép háttérrel (önéletrajzi írá sok, 1986); Megyek, ha elbocsátasz (regény és dokumentumok 1991). Hatodikos koromban az akkori iskolaszerkezet szerint tizenhat évesen kirúgtak egy előkelő pécsi pa pi iskolából, mint lázadót. Nem volt az én lázadásom nagy lázadás csak nagyra nyitottam a számat, ha va lamit korlátoltnak, ostobának vagy kegyetlennek találtam... Megdöbbenve tapasztaltam Kaposvárott, hogy nemcsak az irodalomban, hanem a természettudomá nyokban is eléggé lemaradtam az az előkelő pécsi ma gániskola évtizedekkel mögötte járt a szegény állami kaposvári gimnáziumnak. Szerencsém is volt talán Kaposváron: kaptam há rom felejthetetlen tanárt. Mindhárman másképpen felejthetetlenek. Vajda tanár úr, aki a magyart taní totta, eleinte bizalmatlanul fogadott: halk, rekedt, szi gorú hangja egy-két hónapon át gyötrelmessé tette az órákat pedig a magyar irodalom volt az az egyetlen tárgy, amelyben ágy éreztem, nincs szégyellnivalóm. De, amint felfedezte a szerény tudást, az érdeklődést, felengedett velem szemben. Utolsó évemre már hagyta, hogy akármilyen lázas marhaságot mondjak az iroda lomról: tudta jól, hogy tizennyolc éves korban az érdek lődés, a szellemi erőfeszítés fontosabb a szabályos fel eleteknél... Tihanyi tanár úr, aki a fizikát és a matema tikát tanította, egészen más volt. Dinamikus, magával ragadó, s ha kellett, színészi. Pintér tanár úr volt a harmadik szerencsém. Latint tanított... Ha Tihanyi tanár úrtól azt tanulhattuk meg szaktárgyain felül, hogy a belátás fontosabb a száraz számonkérésnél, őtőle azt, hogy az emberi kapcsolat mindennél fontosabb... Adhat-e egy gimnázium többet, mint három megér tő, jó s nagyon emberi tanárt? (1974) 42 TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE 1994

45 Nagyapám, ha jól emlékszem, napja nagy részét itt, az irodájában töltötte. Délelőtt az íróasztalnál ült, ebéd után sziesztázott. Hogy mit dolgozott íróasztalánál, nem tudom; írni az én emlékezetemben már nem írt. Az én emlékezetemben már nagyon öreg ember hatvanöt éves volt, mikor megszülettem. A ház többi lakója, gyerekei, vejei, de még nála jóval fiatalabb nagyanyám is egy másik generáció. Elkülönült tőlük. Délutánonként elballagott a Kisfaludy kaszinóba, gyakorta az én társaságomban; nem is tudom, rö mizett-e ott, vagv csak üldögélt. Este, ugyancsak gyakorta, kettesben vacsoráztunk, tejbegrízt kakaóval vagy himberszafttal, s utána römiztünk. Azért tanított-e meg römizni úgy nyolcéves koromban, hogy szórakoztasson, vagy azért, hogy én szórakoztassam őt, nem tudom. Mind a ketten csaltunk időnként. A családunk büszke volt rá, és kinevette. Büszke volt a vaskereskedő dadogó fiára, aki örökségét oda dobva, autdidakta módra gyűjteni kezdett; aki kalendáriumaiban a népművelő polihisztor tisztét igyeke zett felvállalni; akit annyi irodalmi és művészi híresség ismert, Móricz Zsigmondtól Herczeg Ferencig. (Nem hinném, hogy e büszkeség különbséget tett kettejük között, s ha tett, tán Herczeg Ferenc javára.) Kinevette, mert gyakorlatiatlan volt, s előrehaladó érelmeszesedése folytán egyre gyermekibb lett, tág le hetőséget nyújtva vejei ugratásának és testileg-szellemileg mindinkább elvesztvén önmagát nagyanyám feddő szigorának. Kamaszként már én is fölénnyel tekintettem rá, s néha, Franck kávéban áztatott csöpögő perecdarabkái, pecsétes ruhája láttán, kicsit utálkozva. Akkor még nem tudtam, hogy hajlamát, érdeklődését belesugározta nemcsak lánygyerekeibe, hanem valójában az egész házba. Ebben a házban a szellem meglehet nem nagy szigorral megválogatott tel jesítményeit mérhetetlenül tisztelték, még tán nagyanyám is, akinek a maga módján időnként elege lehe tett a szellem embereiből, nagyapám köréből éppúgy, mint a sümegi tanárságba száműzött Szabó Dezső ből, mikor az diáklány anyámnak udvarolt. Fullánkos, okos megjegyzéseit, amelyekkel anyám elfogódott lelkesedését mérsékelte, maga a józan eszére rázott leányzó mesélte el, elismerő nevetéssel, huszonegy néhány évvel később, irodalmiasodni kezdő koromban. Mert anyám, gyakorlatiatlan riadtsága ellenére éppúgy nem nélkülözte a bölcsességet, mint kemény és határozott nagyanyám. A humort sem, bár hogy ezt kitől örökölte, nem tudom. E szellem kisugárzása érződött akkor is, mikor nagyapám irodájából a másik ajtón kilépvén, a lakás ban találtam magamat. Óriási lakás volt, mai mértékkel mérve, a padlója sárgás, öntött műmárványszerű azbeszt. Azt hiszem, az első három szobában, a szalonban, vendégszobában, ebédlőben szépek voltak a bútorok, s minden tele volt képpel, rossz képpel, jó képpel vegyest. Használni általában e három szobából csak az ebédlőt használtuk, de még az is kandalló, könyvespolc, fal tele volt színes üvegpoharakkal, porcelánnal, cseréppel, képpel. A másik két szoba már gyakorlatiasabb és sokkal kevésbé kiállításszerű volt, főleg a fiúk szobája, amelyben Laci bátyám már szárnyra kelvén, az én időmben csak Géza bátyám lakott, az emlékezetemben ő is csak egy-két évig, egyetemista koráig. Nekem mégis, az ebédlő szeszélyes kiskönyv tárát nem számítva, ez a szoba volt egyik kincsesbányám. Ebben a szobában töltöttek kis rézmérleggel, kalibrálóval, kupakzáróval nagybátyáim sörétes töltényeket. Nem mintha valamelyikük is igazán érdeklődött vol na a vadászat iránt, de eey darabig eljátszottak vele. S a sörétek néha elgurulván, bebújtak az itt már igencsak töredezett padló repedéseibe, a fakeretbe foglalt, csillagformákkal lyuggatott fűtőtestborító lemezek alá, ahonnan én boldogan begyűjtöttem és csúzlizásra felhasználtam őket. A fűtőtestek az én időmben afféle ha szontalanságok voltak, hiszen nem volt működő vízvezeték a házban, a vizet a szemközti artézi kútról kellett felhordani, a Korona vendéglő elől, ahová delente a tisztviselő és egyéb urak egy zóna pörköltre betértek, s ahol szombatonként, a Ramazetter-szobor mellett, kialakult valamicske piac, nyár végén a kút körül, a nagy vadgesztenyék árnyékában fillérekért árusított görögdinnyehegyekkel. Nagyapám hatása nem korlátozódott az emeletekre: Sári néném és férje, Pubi bácsi, kevésbé tágas körülmények között a földszinten csatlakoztak a hagyományhoz, szenteltvíztartókkal, habán korsókkal, képekkel. Pontosabban: Sári néném folytatta a hagyományokat, Pubi bácsi időnként lázadt ellenük, vadmarciskodott, ahogy anyám szokta volt mondani. Főleg, ha én is ott voltam, bármilyen gyerekes illetlenség, vicc, ami kiváltotta Sári néném megrovó De Pubi -jat, jó volt ellendózisnak. Tüntetően szürcsölő evés, az ételek, például a takonyleves (vulgo: tojásos rántottleves) sajátos élvezése, vagy indiáncsatában a Feketesegg nagyfőnöki cím felvétele mind ezt szolgálta. Játékszer voltam, cinkostárs, közönség, kicsi clown, gyerek a nem jött gyerek helyett: hozzám közelebb álló, odafigyelőbb rokonom vér szerinti sem volt Pubi bácsinál korai haláláig. Idelenn, a szobákon túl ott volt titoknak a fertőtlenítő szagú, félelmetesen csillogó orvosi rendelő; a lépcsőházban a hatalmas, szintén nem működő fűtőtest mögötti vakalkóv s a belőle nyíló, használaton kívüli mo sókonyha tökéletes, mindenki más által elfeledett búvóhely. Az emeleten a hátsó verandáról falépcső vezetett fel az óriási padlásra, az udvarból töredezett lejáró a hatalmas, nyirkos pincerendszerbe ez is titkokat rejtegetett és félelmetes volt, bár a valóságban homokba ásott zöldségen, tüzelőn, a használhatatlan központi fűtés kazánján s pár hordó boron kívül e katakombákban soha semmit sem találtam. A földszinten volt még a nyomda, ahova kölyökkoromtól fogva bejáratos voltam, a nyomdász, Sipos Pista jóvoltából. Sipos Pista, ha jól emlékszem, középtermetű, mosolygós, göndör hajú fiatalember volt, nagy türe lemmel engedett a gépek között lábatlankodni, s adott kincseket: törött betűt, ívpapírt, papírcsíkot, sőt a ké zihengert is szabad volt néha működtetnem. A nyomda tulajdonosának, Horváth úrnak a ház sarkán volt pa pírkereskedése; vegyesboltja volt a házban még Mandelbaum bácsinak, és textilboltja Müller úrnak. Délután nagyanyámmal kettesben vele töltöttem a legtöbb időmet rendszerint kimentünk az ő családi örökségébe, a Lujszerszőlőbe. A présház mellett nagy diófa állt, alatta malomkőasztal. Tőle pár lépésre a még magasabban fekvő szőlőkbe vezető út. A sima kőlapokkal, öklömnyi kőragyákkal, emberfej nagyságú, félig földbe süllyedt kőlabdákkal teli, horhós földútról a gyalogos aligha látott ránk, szekeres is csak akkor, ha a bakon ült. Szász Imre: Önarckép háttérrel (részlet) TÁNCSICS ANTOLÓGIA v AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

VÁRADY RÓBERT. SZOBA KILÁTÁSSAL avagy Cyber térben

VÁRADY RÓBERT. SZOBA KILÁTÁSSAL avagy Cyber térben VÁRADY RÓBERT SZOBA KILÁTÁSSAL avagy Cyber térben Szoba kilátással, 2016. / olaj, vászon / 150 x 190 cm Virtuális II., 2016. / olaj, vászon / 160 x 190 cm Egyensúlykeresés ambivalens térben, 2016. / olaj,

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A nézve. jelent meg, áprilisban Fritz kiállításá ére szép érmek készítése mellett, töb mutat - -

A nézve. jelent meg, áprilisban Fritz kiállításá ére szép érmek készítése mellett, töb mutat - - 5 A 2012. - nézve. jelent meg, áprilisban Fritz kiállításá ére szép érmek készítése mellett, töb mutat - - Hajdu Béla: - Kedves Géza! 1984-ben vetted a bátorságot és Édesapá n az - Valóban, Órás- az rás,

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele. 49. hét december 3. vasárnap 16 óra Művészetek Palotája

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele. 49. hét december 3. vasárnap 16 óra Művészetek Palotája A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 49. hét 2017. december 3. vasárnap 16 óra Művészetek Palotája Kultúrpart-advent Kárpát-medencei folklór és kortárs költészet sok-sok zenével minden

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben