2. szám augusztus A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ MÁJUS 26-ÁN TARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT.. 2. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. szám 2008. augusztus A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ 2008. MÁJUS 26-ÁN TARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT.. 2. oldal"

Átírás

1 2. szám augusztus A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ MÁJUS 26-ÁN TARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT.. 2. oldal ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS oldal 3. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT REGIONÁLIS TAGOZATOK..5. oldal 4. A GTTSZ VEZETŐINEK RÉSZVÉTELE A MINISZTERELNÖK KÖZMEGHALLGATÁSÁN oldal 5. A HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ KONFERENCIA-, ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT FOLYTATÁSA JANUÁR 31-TŐL oldal 6. A JANUÁRI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE ÓTA ELTELT IDŐSZAK EGYÉB FONTOSABB FELADATAI, ESEMÉNYEI oldal Az Ügyvezető Titkárság ülése január 30-án A GTTSZ elnökének és társelnökeinek megbeszélése február 20-án A Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozatának elnökségi ülése február 26-án A Miniszterelnöki Hivatal és a GTTSZ konferenciája február 29-én A Fővárosi Közmű Tagozat elnökségi ülése március 12-én Az Ellenőrző Bizottság ülése május 19-én Az Ügyvezető Titkárság ülése május 19-én Az Energiatagozat ülése május 23-án 7. HIREK oldal 8. ÚJ EGYÉNI ÉS JOGI TAGOK oldal Kiadja: Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Cím: 1027 Budapest II., Fő u. 68. Tel/Fax: 1/ Tel: 1/ /2323.m. Felelős kiadó: Dr. Tóth János Kapják a GTTSZ tagvállalatai, egyéni tagjai, országos hatáskörű szervek és együttműködő partnerek. Beszerezhető a GTTSZ titkárságán. HATI Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Felelős vezető: Tarcsafalvy Zoltánné Hirdetési lehetőség a Hírlevélben! Elhelyezzük hirdetését a GTTSZ Hírlevélben, ha lapunk hasábjain kíván szólni gazdasági, műszaki vezetőkhöz, szakértőkhöz. Hirdetési díjaink: 1/4 oldal: Ft. + ÁFA 1/2 oldal: Ft. + ÁFA 1/1 oldal: Ft. + ÁFA

2 A GTTSZ MÁJUS 26-ÁN TARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT A közgyűlés napirendje volt: Elnöki megnyitó DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke A GTTSZ évi tevékenységének értékelése; gazdálkodásának mérlege, közhasznúsági jelentése és annak elfogadása (lásd a korábban megküldött 2008/1. számú Hírlevelet, a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott közhasznúsági jelentést és a Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban című előadás- és vitasorozat május 8-tól elhangzott további 8 témájának rövid összefoglalóját) Előadók: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese és SZEGNER LÁSZLÓ, a GTTSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke A GTTSZ Elnöksége által javasolt megyei tagozatok elnökeinek megerősítése. A hét regionális tagozat létrehozása, vezetőinek megerősítése és a változások alapján az Alapszabály kiegészítése, bírósági bejegyzése (lásd a Közgyűlés előtt a helyszínen kiosztott írásos előterjesztést) Előadó: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára Zárszó DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke A közgyűlésről - hangfelvétel alapján - készült jegyzőkönyv elolvasható a GTTSZ Titkárságán. Meghívottak voltak: valamennyi egyéni és jogi tagunk, partnerszervezeteink és a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége 24 tagszervezet képviselője. A közgyűlés határozatképes volt. Mindkét napirend írásos és szóbeli előterjesztéseit, az országos elnökség évi értékelését és évi programját bizonyos módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta, jóváhagyta.

3 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének évi beszámolójához és eredmény-levezetéséhez A GTTSZ, mint közhasznú szervezet gazdálkodását a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény; a 114/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről; beszámoló készítését a számvitelről szóló újrakodifikált évi C. törvény; az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 224/2000 (XII. 19.) kormányrendelet szabályozza. A GTTSZ számviteli politikájában meghatározott beszámoló készítés alapján közhasznú egyszerűsített beszámolót készít. Részei: 1. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege. 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény kimutatása. A GTTSZ összes eszköze én ezer Ft, az eszközállomány 44,33 %-át a befektetési céllal beszerzett kamatozó értékpapír képezi 4826 ezer Ft értékben, tárgyi eszközök állománya 3,98 % 433 ezer Ft. A forgóeszközök részaránya az összes eszközből 50,41 %, ennek 65,78 %-a a kiszámlázott, de még ki nem egyenlített tagdíjak összege mint vevőkövetelés 3610 ezer Ft, 32,22 %-át pedig a GTTSZ saját pénzeszközei alkotják 1768 ezer Ft értékben. A GTTSZ összes forrása én ezer Ft. A GTTSZ évi eredménye az alábbi bevételek és ráfordítások egyenlegét mutatja: A társadalmi szervezet bevételei pályázatokból, tagdíjakból és támogatásokból tevődik össze. A közhasznú tevékenységen kívüli tevékenység a évi bevételnek 3,93 %-át teszi ki. 1. Vállalkozási tevékenység bevétele: 1221 ezer Ft Vállalkozási tevékenység költségei: - Anyagjellegű ráfordítások 95 ezer Ft -Személyi jellegű ráfordítások 315 ezer Ft - Értékcsökkenés 9 ezer Ft -Egyéb ráfordítás (kerekítés) 0 ezer Ft Összesen: 419 ezer Ft A vállalkozási tevékenység eredménye 802 ezer Ft A bevételek jelentősebb részét vállalkozáson kívüli tevékenység képezi. A jogi személyektől és magánszemélyektől beérkező tagdíj ( Ft) bevételek alkotják, ezen kívül a támogatások, hozzájárulások ( Ft) növelik a vállalkozás bevételét az alábbi megoszlás szerint:

4 Az alaptevékenység bevételének összetevői: -Támogatás: -Hozzájárulás,támogatás ezer Ft -Irodai,titkári szolg,tel.ktg továbbsz. 385 ezer Ft -Pályázati úton nyert támogatás ezer Ft -Tagdij jogi személyektől 6807 ezer Ft magánszemélyektől 361 ezer Ft -Bank kamat 2 ezer Ft -Értékpapír árf.nyereség 167 ezer Ft Összesen: ezer Ft 2. A célja szerinti tevékenység ezer Ft bevételével szemben ezerFt ráfordítást számolt el. Eredménye e tevékenységből ezerft. A célja szerinti tevékenység eredményére jelentős hatással volt, hogy a ezer Ft közös ktg felosztása miatt 96,07 %-ot a célja szerinti tevékenység viselt, mely ezer Ft-jelentett. A bef. jegyek eladásából 167 ezer Ft nyereséget realizáltak. A befektetett pénzügyi eszközök (kamatozó értékpapírok) állománya ezer Ft. Költségvetési támogatásból, pályázati bevételből, valamint tagdíjakból ezer Ft bevételt realizáltak. Alaptevékenység költségei: Anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer, dekoráció) ezer Ft Telefon, posta, nyomda, konferenciaszervezés, rendezvény lebonyolítás ezer Ft Hatósági díjak, illetékek 232 ezer Ft Anyagjellegű ráfordítások: ezer Ft Bér költség (bér, tiszteletdíj, szakértői díj) ezer Ft Személyi jellegű ezer Ft Bér járulékok ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások: ezer Ft Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás (előző évi bevétel stornó) Összesen alaptevékenység ráfordításai Összefoglalva a GTTSZ Célja szerinti árbevétele Ráfordítási Eredménye Vállalkozási árbevétele Ráfordításai Eredménye 211 ezer Ft 195 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 419 ezer Ft 802 ezer Ft Budapest, április 25. Szegedi Julianna sk. a Profit Őr 2000 Kft. ügyvezetője

5 A KÖZGYŰLÉS BIZONYOS MÓDOSÍTÁSOKKAL MEGERŐSÍTETTE, JÓVÁHAGYTA AZ ELNÖKSÉG JAVASLATÁT A MEGYEI TAGOZATOK ELNÖKEIRE, A GTTSZ HÉT REGIONÁLIS TAGOZATA LÉTREHOZÁSÁRA, TARTALMÁRA, MŰKÖDÉSÉRE ÉS VEZETŐIRE 1. A regionális tagozatok céljai, feladatai: a) A régiókban működő és dolgozó (GTTSZ) egyéni és jogi tagok, és a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége tagszervezeteinek tagjaival: - személyes kapcsolatok ápolása, - e szervezetek és tagjai együttes tevékenységének koordinálása, országos és regionális fejlesztések érdekében, - a régióban a szakemberek tájékoztatása, illetve szakmai véleményeik igénylése, hasznosítása, és mindezek érdekében rendezvények, fórumok, kerekasztal-megbeszélések szervezése b) Európai uniós és más pályázatok figyelemmel kísérésének, megírásának, eredményes pályázat esetén megvalósításuknak segítése. c) Tagszervezés, utánpótlás, új egyéni és jogi tagok bekapcsolása a régiós tagozatokba. 2. A régiók működésének helye, vezetősége, tagjai: A GTTSZ megyei és regionális tagozatai a MTESZ Szövetségi Tanácsa egyetértésével a megyei, illetve a régiós technika házaik bázisain tevékenykednek a jövőben. A GTTSZ a MTESZ tagegyesülete, a MTESZ tagja a GTTSZ keretében működő Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetségének, melynek otthont ad és ügyvezetését biztosítja a GTTSZ, a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetségével (TESZ) együttműködve. A MTESZ jól kiépített országos hálózattal, minden megyében tagegyesületeire épülő megyei szervezetekkel, technika házakkal rendelkezik. Megyei szervezetei az országos statisztikai régiók figyelembevételével regionálisan is oldanak meg feladatokat, éppen ezért a MTESZ e felépítéséhez is igazodva, velük együttműködve a még sikeresebb országos és EU-s pályázatok érdekében is a GTTSZ a jövőben a következő régiókban működteti tagozatait:

6 Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád), Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna), Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg), Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád), Közép-dunántúli régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém), Középmagyarországi régió (Budapest és Pest megye), Nyugat-dunántúli régió (Győr-Moson- Sopron, Vas, Zala). Egy-egy régió vezetősége a három megyei tagozat elnökéből és az általuk szükségesnek vélt más egyéni, vagy jogi tagból tevődik össze. A régiós tagozatok tagjai a régiókban működő GTTSZ egyéni és jogi tagok. A régióközpontok a következő megyei városok MTESZ technika házaiban kerülnek bejegyzésre: Kecskemét, Pécs, Szolnok, Miskolc, Veszprém, Budapest, Szombathely. A GTTSZ Elnöksége javasolja, hogy a Szövetség közgyűlése fogadja el a hét régió működésének és azok székhelyeinek rögzítését az Alapszabályban is. A MTESZ és a GTTSZ a jövőben a régiókban, mint stratégiai partnerek működnek együtt, melynek keretében számítanak a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetségét alkotó 24 civil tagszervezetre, ezen belül különösen a TESZ (mely Szövetség a GTTSZ-nek is jogi tagja, és fordítva is igaz) közreműködésére. Országosan a megyékben és a régiókban ezt a szellemi erőt, eszköz- és kapcsolatrendszert, amivel a GTTSZ, a MTESZ és a TESZ rendelkezik (igényelve a Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége helyi szervezeteit és azok tagságának munkáját is) az eddiginél hatékonyabban hasznosítsuk az ország, a régió, a nemzetgazdaság, a társadalom fejlesztése érdekében. Budapest, április 30. Dr. Tóth János főtitkár

7 GTTSZ régióközpontjai és annak vezetőségei DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Bács-Kiskun Békés Csongrád DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Baranya Somogy Tolna ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Elnök: Major József 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 8. Tel: Társelnökök: B. Tóth Ferenc, Fazekasné Dr. Magda Erzsébet, Márkus Zoltán Központ: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 2. B. Tóth Ferenc megyei elnök ügyvezető igazgató, Prompt Kft Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Tel.: Fazekasné Dr. Magda Erzsébet megyei elnök humánpolitikai és bérgazdálkodási irodavezető, Kőrös Volán Rt Békéscsaba, Szarvasi u Tel: Márkus Zoltán megyei elnök 6771 Szeged, Gyár u. 19. Tel: Elnök: Halmos Csaba Társelnökök: Orbán Csaba, Egyed László Központ: 7626 Pécs, Búza tér 6/b. Halmos Csaba dr. megyei elnök 7627 Pécs, Gyükés köz 1. Orbán Csaba megyei elnök ügyvezető igazgató, MTESZ Somogy megyei Szervezet 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c. Tel: Egyed László megyei elnök 7274 Kazsok, Rózsa major 1. Tel: ; Elnök: Bálint Ferenc Társelnökök: Harangozó István dr., Orosz József, Melles András Központ: 5000 Szolnok, Kossuth u. 4. Harangozó István dr. megyei elnök 4032 Debrecen, Hatvani István u. 11/a. II/6. Tel: ; Orosz József megyei elnökhelyettes ügyvezető alelnök, MTESZ Hajdú-Bihar megyei Szervezete 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 1-5. Tel: Bálint Ferenc megyei elnök 5000 Szolnok, Dr. Balogh Kálmán u. 7. Tel: ; Melles András megyei elnök 4400 Nyíregyháza, Víz u. 26. Tel: ;

8 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Fejér Komárom-Esztergom Veszprém KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Budapest Pest NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Győr-Moson-Sopron Vas Zala Elnök: Gribovszki László dr. Társelnökök: Kovács Jenő dr., Tóth Sándor Központ: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5. Gribovszki László dr. megyei elnök 3529 Miskolc, Dessewffy u. 8. Tel.: Kovács Jenő dr. megyei elnök 3300 Eger, Rózsa K. u. 24. Tel: Tóth Sándor megyei elnök 3100 Salgótarján, Füleki út 140. Tel: ; Elnök: Gyimesi József Társelnökök: Hajnal Józsefné, Mohácsi Miklós Központ: 2800 Tatabánya II., Kossuth u Hajnal Józsefné megyei elnök személyügyi igazgató, Alba Volán Rt Székesfehérvár, Börgöndi u. 14. Tel: ; Mohácsi Miklós megyei elnök 2500 Esztergom, Mattyasovszky út 7/b. Tel.: Gyimesi József megyei elnök MTESZ 8200 Veszprém, Cholnoki Jenő u. 3/H. Tel: Elnök: Varga Ferenc Társelnök: Perneky Antal Központ: 1027 Budapest, Fő u. 68. Varga Ferenc elnök közgazdász, GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel: ; Perneky Antal megyei elnök ügyvezető igazgató, Perneky és Társa Kft Kecskemét, Szövetség tér 1. Tel: ; Elnök: Barna Tamás Társelnökök: Lentner Csaba dr., Janzsó Antal Központ: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54. Lentner Csaba dr. megyei elnök 9026 Győr, Dózsa sétány 51. Tel: Barna Tamás megyei elnök 9700 Szombathely, Szent Márton u. 22. Tel: ; Janzsó Antal megyei elnök 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. Tel: ;

9 A GTTSZ VEZETŐINEK RÉSZVÉTELE A MINISZTERELNÖK KÖZMEGHALLGATÁSÁN DR. TÓTH JÁNOS főtitkár és DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes április 17-én részt vett GYURCSÁNY FERENC miniszterelnök közmeghallgatásán az Országház Delegációs termében. Az eseményt a Gazdasági és Szociális Tanács és a Miniszterelnöki Hivatal közösen készítette elő, témája a kormány Új Polgárosodás Programja volt. A GTTSZ tagja a Gazdasági és Szociális Tanácsnak. A közmeghallgatáson a Gazdasági és Szociális Tanácsban képviselettel rendelkező szervezetek vezetői, valamint a kormány több tagja vett részt (Gyurcsány Ferenc, Lamperth Mónika, Hiller István, Keller László, Arató Gergely; a szakértők között a kormány GSZT koordinátora Héthy Lajos, valamint szakállamtitkárok, minisztériumi vezetők, szakértők, miniszterelnöki megbízottak és a sajtó képviselői). A meghallgatáson részt vevő civil szervetek vezetői perces időközönként váltva fejthették ki véleményüket szóban és írásban egyaránt. A közmeghallgatás résztvevőitől a kormány tagjai részére a Miniszterelnöki Hivatal előre bekérte írásban is a javaslatokat, melyekre a miniszterelnök, a kormány tagjai helyben válaszoltak. A GTTSZ a következő írásos javaslatot küldte a közmeghallgatáshoz: Miniszterelnöki Hivatal FICSOR ÁDÁM államtitkár úr, a miniszterelnök kabinetfőnöke részére Tisztelt Államtitkár Úr! A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Alapszabálya alapján szellemi erejével, eszköz- és kapcsolatrendszerével a társadalom, a nemzetgazdaság fejlesztését, az egyéni és jogi tagok, partnerszervezeteink tagjainak érdekképviseletét, a legújabb szakmai ismeretek megismertetését, a szakemberek tudományos, szakmai észrevételeinek, javaslatainak hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervek részére tartotta és tartja a jövőben is legfontosabb feladatának. Örömünkre a kormány programja céljaink, feladataink, a GTTSZ profilja alapján egyetértéssel találkozik. Éppen ezért az eddigieknél még hatékonyabban kívánjuk segíteni lehetőségeink figyelembevételével a Munka, Tudás, Tulajdon kormányzati kezdeményezés megvalósítását.

10 A GTTSZ-nek egyéni és jogi tagjai vannak, országos, megyei és regionális tagozatai működnek. A szervezet keretében vállalja a 24 tagszervezetet tömörítő Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek Országos Szövetsége ügyvezetését, koordinálását és otthont biztosít a Szövetség részére. A tagszervezetek többsége a GTTSZ jogi tagja, vagy vezetője a szövetségünk egyéni tagja. Szövetségünk az alábbi témák megtárgyalását javasolja a meghallgatás során: 1. Az innováció és a műszaki fejlesztés jelenlegi helyzete, feladatai ágazati szinten, régiós és országos szinten: ezen belül a kutatási eredmények alkalmazása, utóélete és tovagyűrűző hatásának a vizsgálata; a pályázati lehetőségek egyéni, kis- és középvállalkozások számára elsősorban; a szabadalmak és találmányok beadási lehetőségeinek és feladatainak vizsgálata; a kutatási eredmények hazai hasznosításának lehetőségei és buktatói. 2. A szakember képzés ismert és vélt problémái a szakmunkástól a technikuson át a mérnök-képzésig bezárólag (pl. a különféle szakmunkás-hiány, és a gyártástechnológus, stb.). 3. A fentiekhez szervesen kötődő közhivatalok, háttérintézmények, ügynökségek, stb. kifürkészhetetlen rögös útvesztőjének feltárása. 4. A civil szakmai, főleg országos társadalmi szervezetek jelenlegi helyzete, tevékenységük feltétele, munkájuk alapján történő megítélésük és érdemi partnerkapcsolat, szövetség a kormány részéről. 5. Néhány közeljövőben megvalósítandó konkrét javaslat: a) A GTTSZ a Miniszterelnöki Hivatallal első félévében szervezzen érdemi civil szakmai fórumot (országosat és a statisztikai régió figyelembevételével kialakított területi régiókban), ahol az országos fórumon a miniszterelnök tartson vitaindító előadást a társadalmi szervek helyéről, szerepéről, feladatáról a Munka, Tudás, Tulajdon kormányzati kezdeményezés megvalósításában igényelt tevékenységéről, a régiós fórumokon pedig a kormány tagjai. b) A Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatos törvény, végrehajtási utasítás gyakorlati tevékenységének újbóli átgondolása (összemosás tapasztalható a ténylegesen működő, országos hatáskörű, közhasznú társadalmi szervezetek és az alapítványok között). c) Miniszterelnök úrnak már korábban javasoltunk egy országos konferencia állásfoglalása alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal státuszának újragondolását, irányításának személyi feltételeit és tevékenységének tartalmi meghatározását, az új kihívások figyelembevételével. Budapest, április 15. Üdvözlettel: Dr. Tóth János a GTTSZ főtitkára

11 A szóbeli kiegészítésben a következők hangzottak el a GTTSZ képviselői részéről (melyet a helyszínen rögzített hangfelvétel alapján, szerkesztett formában közlünk): GYURCSÁNY FERENC: Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének főtitkárát, Dr. Tóth János urat, és főtitkárhelyettesét Dr. Gerda Sándor urat. Tisztelt uraim, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hálásak vagyunk önöknek, hogy konzultálhatunk a Munka, Tudás, Tulajdon programjának legszélesebb értelmezési tartományában helyet foglaló kérdésekről. Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére, bennünket segítő szakértő kollegáink jegyzetelik az önök felvetéseit, azt szeretném kérni, hogy Önök pedig a rendelkezésünkre álló 20 percben, amelyben a pergését látják ott önök előtt, hagyjanak a végén egy kevés időt, hogy felvetésükre reagálhassunk. Szóval kettőnknek van ennyi ideje. Túlóra csak a legszükségesebb esetben, mert, hogy következnek önök után is a további feladatok. Főtitkár úr, főtitkárhelyettes úr önökéi vagyunk. Dr. Tóth János: Nagyon köszönjük a lehetőséget. Mi mindig kaphatók voltunk és vagyunk, hogyha azokkal a vezetőkkel találkozhatunk, akik mindazt a tevékenységet, amit a szakembereink végeznek, hasznosítani kívánják az ország, a társadalom érdekében. A jelenlévők közül már többen voltak nálunk és ezt tudják igazolni. Azért vagyunk egy kicsit zavarban, mert a mi szövetségünk elmúlt 15 éves és mi a zászlónkra írtuk, hogy első feladatunk szolgáltatni. Tehát a szakembereket kell szolgálnunk közvetve vagy közvetlenül. Közvetve úgy, hogy a társadalmat, a népgazdaságot szolgáljuk, az ő részvételükkel vagy hozzájárulásukkal. És közvetlenül úgy, hogy törődünk velük. Emberi kapcsolatban vagyunk, megkérdezzük, hogy érzik magukat. Pláne a nyugdíjasokat, mert sok nyugdíjasunk is van. És ennek szellemében végezzük a munkánkat, több mint 15 éve. Őszintén mondom és remélem, hogy sok olyan civil szakmai szervezet van, mint a mienk. De, mi több száz, több ezer szakemberrel tanácskoztunk/tanácskozunk konferenciák, szakmai fórumok keretében. Egyrészt azért - és ezt alá szeretném húzni, mert ez létkérdés a jövőben - hogy őket a legújabb szakmai ismeretekről, a kormány programjáról tájékoztassuk, és egyben kikérjük a véleményüket, javaslatukat. Véleményük meghallgatása után szerkesztett anyag formájában észrevételüket, javaslatukat, döntéselőkésztő, döntést hozó szerveknek elküldjük. És mi ezt sokszor megtettük az elmúlt 15 évben. Nagy mennyiségű tanulmányunk van, szoktuk is mondani - és ez már kritika, miniszterelnök úr -, hogy sok profi szervezet van, amely pénzért vállal tanulmányokat sok-sok pénzért, a mi szakembereink ingyen, hazaszeretetből, a szó nemes értelmében ismertetik a tudományos, műszaki meggyőződésüket, javaslataikat és mindezt jobban kellene hasznosítani a következő időben. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a tudományos, szakmai emberek a maguk szakmai meggyőződésüket, konstruktív, de kritikus javaslataikat - ha nincs egzisztenciális függésük - higgyék el, őszintén elmondják. Az is igaz, hogy vannak vezetők, hivatalnokok, akik mindig azt szeretnék hallani, amit ők akarnak. Ezt is megértem emberileg, mert az ember a jó szándékot feltételezi. És ha nem azt hallják, akkor gyakran megsértődnek, vagy nem szívesen jönnek el, kérnek véleményt, javaslatot. Amit alá szeretnék húzni, az a hasznosítás. A szakemberek véleményének,

12 javaslatainak hasznosítására oda kell figyelni ebben a világban is, ahol a pénz dominál, ahol az egzisztenciájukért harcolnak az emberek. Ezt most jó értelemben mondom. Ezek a mi szakembereink, őszintén elmondják a maguk véleményét, nem sajnálják az időt, de ha úgy érzik, hogy véleményük fölösleges, akkor ne kívánjuk, hogy legközelebb is eljöjjenek, és véleményeiket hangoztassák. Egy példát mondanék. Az elmúlt 10 évben minden tavasszal és ősszel a Hungexpo kiállításainak keretében nagy országos konferenciát szerveztünk, az energiakérdésekkel kapcsolatban, az energiatudatos társadalom kialakítása, hatékonysága érdekében. Sok jó javaslat hangzik el, alkalmanként több száz szakember részvételével. Ezek a konferenciák a Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban sorozatába illeszkednek, melynek keretében eddig közel harminc témát dolgoztunk fel. Meg lehet nézni ezt a tematikát, hogy hány száz, hány ezer szakemberhez jutottunk el. Nem papír, vagy meghívó formájában, hanem szóval. Emberi szóval, kapcsolattal. Ez így van. Jelenleg is hat régióban szervezzük a nyugdíjrendszer átalakításával foglalkozó konferenciáinkat, a Miniszterelnöki Hivatal és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium teljes egyetértésével. Visszatérve az energia konferencia-sorozatra a múlt évben. Kóka miniszter úrral megbeszéltük, hogy jöjjön el, tartson előadást, szakember lesz ott a rendezvényen. A meghívást elfogadta. A konferenciát megelőző napon délután még felhívtuk, és jelezte, hogy ott lesz másnap 11-re. Nem jött el, csak a titkársága hívott fel bennünket a konferencia megkezdése előtt néhány perccel, hogy a miniszter úr nem tud részt venni a rendezvényen. Tragédia! Ilyen eset után mondhat a kormány, amit akar, ezek a szakemberek azt mondják, de uraim! Miniszterelnök úr, nem azért mondom, mert a Kóka János olyan, amilyen lett, de akkor nagyon ki voltunk borulva. Hogy engedheti meg magának egy miniszter, egy fiatal ember, hogy egy rendezvényen 300 szakember várja és még csak nem is jelentkezik személyesen. Szerencsére ott volt a GKI igazgatója, Hegedűs Miklós és más szakemberek is, akik tájékoztatták a résztvevőket a konferencia témájával kapcsolatban. Tévedés ne essék, én nem Kóka Jánost akarom bántani, csak arra példaként mondom, hogy komolyan kell venni a civil szakmai szervezeteket, a társadalmi munkásokat. Vagy nem kell igényelni észrevételeiket. Akkor nem kell beszélni társadalmi, civil mozgalmakról, nem kell beszélni társadalmi szervekről, ha beszélünk róluk, akkor vegyük halálosan komolyan őket. Ami jó, azt mondják el, amit kritizálnak, azt nem kell szégyelleni, mert mindnyájan különböző funkciókban voltunk. Az ember elkövethet hibát munka közben is, de akkor azt kell, hogy mondja, hogy van, amiben igazad van, és van, amiben nincs. Szóval, szükség van értelmes párbeszédre, felnőtt módra. Ezzel azt akartam jelezni, hogy partnernek kell elfogadni a nagy civil szakmai szervezeteket. A jövőben a kormánynak nagy szüksége lesz a civil szakmai szervezetek szövetségére, és ha az emberi kapcsolatokat megerősítjük, ha komolyan vesszük ezeket a szervezeteket, akkor állítom, hogy megsokszorozódik a kormány ereje is. Csakhogy, Miniszterelnök úr, az igazság az, hogy amikor Ön miniszterelnök lett, rögtön levelet írtunk itt hoztam, melyben meghívtuk Szövetségünkhöz. Koordinátora vagyunk 23 civil országos szövetségnek. Most már 24, mert a műegyetemi hallgatók egyesülete több mint 200 ember szintén belépett. Mert azt mondták, hogy a HÖOK nem képviseli az ő érdeküket, ezért Szövetségünkhöz kívánnak csatlakozni. Tehát az egyéni és jogi tagjaink mellett itt van 24 civil szakmai szövetség is. Nagy erőt képviselünk. Javaslatunk szerint a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával egy alkalommal össze kellene hívni ezt a 24 civil

13 szövetséget, melyre Önt is meghívnánk, hogy első kézből informálódhasson ezen szakmai civil szervezetek véleményéről, a Munka, Tudás és Tulajdon Kormányprogram elvárásairól. Ugyanakkor több olyan civil szervezet is van ilyenek az alapítványokban is előfordulnak, melyeknek vezetői valamilyen üzleti érdekek miatt (elsősorban saját vállalkozásaik és üzleti dolgaik érdekében) vesznek részt a közéletben. Ez az igazság. Elküldtük Önöknek a mi három javaslatunkat. Ebben leírtuk, hogy szervezzünk egy országos fórumot és utána a régiókban is egyet-egyet. Ha ebben is előre tudnánk lépni, akkor állítom, hogy annak a kormányprogramnak a támogatása, amit Miniszterelnök úr a közelmúltban javasolt, hatékonyabb lesz, és azt tudjuk ígérni, hogy szakembereinket megkérjük a program támogatására. Mindezzel mi a társadalompolitikát, a kormánypolitikát kívánjuk segíteni. Társadalom és a nemzetgazdaság érdekében mindenkinek, még az ellenzéknek is érdeke, hogy támogassuk a programot. Mert közvetve vagy közvetlenül ők is haszonélvezői lesznek ennek. Úgyhogy, Miniszterelnök úr, nem is tudom, hogy kell-e még többet mondanom. Lehetne ugye még sok mindent, de mi leírtuk azokat a javaslatainkat, amelyekben de legalább a három konkrétban előbbre tudnánk menni, és ez nagyon nagy dolog lenne. Lampert Mónika: Nagyon köszönöm a fölajánlott segítséget és élni fogunk vele. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú, szakmai ügyeket jól elrendező kormányzati munkához nagy szükség van ilyenfajta háttértámogatásra. Köszönöm szépen! A régiós fórumokra tett javaslat egy részét megvalósítottuk. Voltak régiós fórumok, de kifejezetten az önök szervezésében és a miniszterelnök úr nevében természetesen nem nyilatkozom. Miniszterelnök úr majd elmondja, de én azt gondolom, hogy mi szívesen állunk elébe egy ilyen rendezvényszervezésnek, a munkatársaink majd fölveszik a kapcsolatot. Az írásos javaslataik közül még egy dologra szeretnék visszatérni, ez az NCA törvénymódosítás. Van egy nyersanyag már, amin a munkatársaim dolgoztak a minisztériumban és elkezdünk majd erről egy egyeztetést. Én nagyon szívesen ajánlom, hogy önökkel is megismertetjük az NCA szabálymódosítási elképzeléseket. És akkor utána egészen konkrét problémákról, megoldandó problémákról is szót tudunk váltani. Szívesen megismerem az önök tapasztalatát. Köszönöm szépen! Dr. Tóth János: Köszönjük. Keller László: Én most nem mint pénzügyminisztériumi államtitkár akarok szólni, hiszen ez a mostani beszélgetés egy kicsit más tartalmú volt, de mindenképpen azért kértem szót, mert fiatal mérnökként én nagyon jól emlékszem arra a találkozásra, ami a MTESZ-ben volt. És fiatal mérnökként én magam is ebbe a civil szervezetbe kapcsolódtam be és jó volt hallgatni róla. És jó volt, hogy fölhívtad a figyelmet arra, milyen erő van itt, hát most nem a MTESZ képviseletében, de a lényegét tekintve hasonló szakmai, civil szerveződésnek a képviseletében mondtad el mindezt. És csak szeretném visszaigazolni azt, hogy én magam is úgy ítélem meg, hogy az a figyelemfelhívás, amit most közzé tettél, az megfontolásra érdemes, és nemcsak, hogy megfontolásra, hanem nagyon komolyan kell azt venni. Bízom abban, hogy az az új stílus, amit most a mai megbeszéléssel is megalapozunk és gyökeret verünk, az valóban ebbe az irányba is elvisz bennünket. Köszönöm szépen!

14 Hiller István: Én különösen azokat a gondolatokat szeretném feleleveníteni és megköszönni, amelyek a társaságnak az oktatás, de főleg a tudományos társaságok részére vonatkozik. Arról szeretném önöket tájékoztatni és azt javaslom, hogy erről ne 6 percben, hanem szívesen látom önöket az oktatási és kulturális minisztériumban. A mi programunknak egy nagyon fontos része az a tehetséggondozó, úgynevezett Magyar Géniusz program, amely hosszú hosszú idők óta a legjelentősebb anyagiakat és egy nagyon kész kidolgozott, komplett programot tudhat magáénak. A történet, minden tudományos kutatás, mégiscsak arról szól, hogyan tud az adott ország, az adott társadalom a tehetséggel gazdálkodni, hogyan bontakoztatja ki a meglevő tehetséget a tehetséggondozás révén és tudja azt a tudományba, vagy a tudományos kutatásba átemelni. Látom a felvetéseikben az egykori, illetve a nemzeti kutatási és technológiai hivatal szerepéről, kormányzati helyéről szóló elképzeléseiket. Tudom, hogy sokan és sokat foglalkoznak és foglalkoztak ezzel. Valljuk meg őszintén, hogy a mindannyiunk által nagyra értékelt elődintézmény, amelyik évtizedeken keresztül mégiscsak Magyarországon a tudományos színvonal, az innováció meghatározó intézménye volt, az nem tönkrement, hanem azt lefejezték. És azóta ez a kérdés nagyon különböző módokon nyer megoldást. A felsőoktatási és tudományos államtitkárság úgy a géniusz, a Magyar Géniusz programmal, mint ezzel az önök fölvetésével kapcsolatban szívesen áll rendelkezésre, egyeztetünk időpontot és a gondolataikat szívesen fogadom, hogy legyen egy kicsit több időnk is részletesen megvitatni. Gyurcsány Ferenc: Főtitkár úr, főtitkárhelyettes úr, köszönöm ezeket a nagyon szép és nagyon felelős mondatokat. Jó lenne elkerülnünk, hogy a kormányzás mindennapjainak útvesztőiben eltévedve, szem elől tévesszük azokat a társadalmi partnereket, akikkel a céljaink közösek. Arra fogunk törekedni, hogy a korábbinál szélesebb és mélyebb együttműködésben alakítsuk az országnak a sorsát. Egy kormány számára az mindig a hatóerő megsokszorozásának a lehetőségét teremti meg, hogy ha széles társadalmi kapcsolatokat ápol. Én az ön szavait úgy értékelem, hogy a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége kifejezte abbeli készségét, hogy közösen munkálkodjunk azon, hogy Magyarország erősebb, jobb, élhetőbb ország legyen. Köszönöm miniszter kollegáknak, akik ebben az együttműködés szándékát, hangját meghallották és ilyen módon reagáltak, önöknek, hogy eljöttek. Bejelentem, hogy a mai közmeghallgatást ezzel bezártuk. Köszönöm a szakértőknek a részvételét. A következő közmeghallgatást mához egy hétre csütörtökön tartjuk. Köszönöm szépen, viszontlátásra.

15 HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN című előadás- és vitasorozat folytatása január 31-től Huszonhatodik előadás és vita: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon (2008. január 31.) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke Vitaindító előadás: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon MARKÓ ANDREA, a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára Huszonhetedik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. április 8., Eger) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében HULÁK ZSUZSANNA, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium vezető főtanácsosa Huszonnyolcadik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. április 24., Veszprém) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója

16 Huszonkilencedik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. április 30., Debrecen) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Harmincadik előadás és vita: Együtt a versenyképesebb Európáért, az Európai Bizottság stratégiai célkitűzései (2008. május 26.) A rendezvény programja volt: Elnöki megnyitó: DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a GTTSZ elnöke Előadás: Együtt a versenyképesebb Európáért, az Európai Bizottság stratégiai célkitűzései Előadó: KOVÁCS LÁSZLÓ adó- és vámügyekért felelős európai biztos Harmincegyedik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. május 21., Békéscsaba) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében HULÁK ZSUZSANNA, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium vezető főtanácsosa

17 Harminckettedik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. május 22., Szombathely) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében SIMONOVITS ANDRÁS, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Harmincharmadik előadás és vita: A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás rövid- és hosszú távú lehetőségei, feladatai (2008. május 27.) A rendezvény programja volt: Megnyitó: HATVANI GYÖRGY, a MAVIR Zrt. Igazgatóságának, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke, a konferencia vitavezetője Köszöntő: DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára DR. BARABÁS JÁNOS, a HUNGEXPO Zrt. IG alelnöke Felkért előadások: Energiaigények és azok kialakítása a XXI. században Előadó: DR. KOVÁCS FERENC, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár Energiapolitika egy villamos-ipari társaság szemszögéből Előadó: DR. GERSE KÁROLY, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatóhelyettese Nukleáris energia az ésszerű választás Előadó: DR. KATONA TAMÁS JÁNOS, a műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Atomfórum Egyesület elnöke Magyarországi erőmű-építés az európai környezetben Előadó: DR. STRÓBL ALAJOS, az ETV-Erőterv Zrt. főmérnöke A megújuló energiák gazdaságossági elemzései Előadó: DR. GRABNER PÉTER, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője

18 Harmincnegyedik előadás és vita: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében (2008. május 28., Kaposvár) A rendezvény programja volt: Megnyitó: DR. GERDA SÁNDOR, a GTTSZ főtitkárhelyettese Előadás: A nyugdíjrendszer reform továbbfejlesztései, feladatai, a romló demográfiai jellemzők ismeretében DR. KOVÁCS ERZSÉBET egyetemi tanár, a Nyugdíjreform-rendszer Kerekasztal Bizottság tagja Harmincötödik zártkörű konferencia és vita: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon; A magyar védelmiipar helyzete és fejlesztésének lehetőségei (2008. június 10.) A rendezvény programja volt: A konferencia levezető elnöke: KOPASZ JENŐ nyá. dandártábornok, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának társelnöke Megnyitó: JENEI ZOLTÁN, a GTTSZ Hon- és Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozatának elnöke Előadás: Az állami vagyonkezelés jövője Magyarországon Előadó: KOVÁCSNÉ EGEDI ÉVA főosztályvezető, Pénzügyminisztérium Vagyongazdálkodási Főosztály Konzultáció, vélemények, kérdések Előadás: A magyar védelmiipar helyzete és fejlesztésének lehetőségei Előadó: DR. GARAMHEGYI ÁBEL szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Egy-egy konferencián résztvevő szakemberek száma általában fő volt. Az előadás- és vitasorozaton elhangzottakat rendezvényenként, magnószalag alapján, szerkesztett formában megjelentetjük és az illetékes szakemberek, döntést-előkészítő és döntést-hozó szervezetek rendelkezésére bocsátjuk, hasznosítás céljából. Az egyes konferenciákról készült tömörítvényeket egységes gyűjteményben is közreadjuk.

19 A januári Hírlevél megjelenése óta eltelt időszak egyéb fontosabb feladatai, eseményei 1. AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE JANUÁR 30-ÁN A GTTSZ Ügyvezető Titkársága január 30-án tartotta ülését. Napirendi pontok voltak: Tájékoztató a legutolsó Titkársági Ülés (2007. december 10.) óta végzett munkáról A december 18-i elnökségi ülésen elfogadott legfontosabb konkrét, időszerű feladatok realizálása Dr. Tóth János sk. a GTTSZ főtitkára 2. A GTTSZ ELNÖKÉNEK ÉS TÁRSELNÖKEINEK MEGBESZÉLÉSE FEBRUÁR 20-ÁN Napirendi pontok voltak: Eszmecsere az elnök és a társelnökök részvételéről, szerepvállalásukról a szövetség életében DR. KOVÁCS ÁRPÁD elnök köszöntése 60. születésnapja alkalmából Dr. Tóth János sk. a GTTSZ főtitkára

20 3. A HON- ÉS RENDVÉDELMI SZERVEK TAGOZATÁNAK ELNÖKSÉGI ÜLÉSE FEBRUÁR 26-ÁN A GTTSZ Hon- és Rendvédelmi szervek tagozata február 26-án tartotta elnökségi ülését. Napirendi pontok voltak: A rendőrség határőrség integrációja és a schengeni-csatlakozás tapasztalatai Tájékoztatót tart: DR. BENCZE JÓZSEF altábornagy, országos főkapitány Egyebek A tájékoztató elhangzása után több felszólalás és észrevétel hangzott el a témával kapcsolatban, és javaslatokat tettek a résztvevők az integrációs folyamat kiteljesedése érdekében. Beke József sk. a GTTSZ Ügyvezető Titkárság tagja 4. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A GTTSZ KONFERENCIÁJA FEBRUÁR 29-ÉN A kormány kiemelt célkitűzése a feketegazdaság visszaszorítása a gazdaság különböző ágazataiban. Így különösen az autó- és alkatrész-kereskedelem és a járműjavítás és használat területén, ahol becslések szerint helyenként a 90%-ot is eléri a feketegazdaság jelenléte. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége és a GTTSZ között nemrégen megkötött együttműködési megállapodás is kiemelten foglalkozik e témával. A probléma vizsgálata, a jogszabályi és jogalkalmazási hiányosságok feltárása, a helyzet rendezését szolgáló intézkedési javaslatok kidolgozása érdekében, a GTTSZ-szel együttműködve az Új rend és szabadság programért felelős kormánybiztos és a GTTSZ szakmai kerekasztal-beszélgetést szervezett, melyre az alábbi tárcák/szervezetek kaptak meghívást: Pénzügyminisztérium, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Dr. Draskovics Tibor tárca nélküli miniszter, APEH, VPOP, ORFK, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, PSZÁF, Magyar Bankszövetség, Magyar Biztosítók

21 Szövetsége, GÉMOSZ, GTTSZ, Közlekedéstudományi Egyesület, BSZKI, MeH. A megbeszélésen DR. KONDOROSI FERENC kormánybiztos ismertette a téma kiemelt fontosságát, és tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a témával a kormány is foglalkozni fog, és a megbeszélésre azért került sor, hogy meghallgassuk a témával foglalkozó szervezeteket és szakembereket. A jelenlévő szakemberek és szakértők véleményüket és javaslataikat kifejtették, melyekről emlékeztető készült. Zárszavában a kormánybiztos úr a kerekasztal-beszélgetést hasznosnak ítélte, az elhangzottakat tájékoztatása szerint a kormány a jogalkotási és jogalkalmazási politikájában a közeljövőben hasznosítani fogja. Beke József sk. a GTTSZ Ügyvezető Titkárság tagja 5. A FŐVÁROSI KÖZMŰ TAGOZAT ELNÖKSÉGI ÜLÉSE MÁRCIUS 12-ÉN A Fővárosi Közmű Tagozat március 12-én tartotta elnökségi ülését. Napirendi pontok voltak: Tájékoztató eszmecsere a GTTSZ jelenlegi helyzetéről, munkájáról, figyelembe véve a Fővárosi Közmű Tagozatot is Az elnökség javaslata a Tagozat új elnökére és elnökségének új tagjaira Az Ügyvezető Titkárság megbízásából a főtitkár javasolta a Tagozat elnökségének megerősítését, illetve kiegészítését, és az új elnök megválasztását. Munkájukért köszönetét fejezte ki a Tagozat elnöksége régi tagjainak, akik nyugállományba vonultak. A Tagozat egyhangúlag elfogadta HAGYÓ MIKLÓST, Budapest főpolgármester-helyettesét a Tagozat új elnökének. Megerősítette tagozati titkári tisztségében BUBLA GYULÁT, és elfogadta az elnökség új tagjaira megtett javaslatokat is. Bubla Gyula sk. a Fővárosi Közmű Tagozat titkára

22 6. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE MÁJUS 19-ÉN Az Ellenőrző Bizottság május 19-én ülésezett. Napirendi pont volt: A Szövetség évi mérlegének és közhasznú jelentésének megvitatása a május 26-i közgyűlés előtt Előadók: DR. GERDA SÁNDOR főtitkárhelyettes és SZEGEDI JULIANNA, a Profit-Őr 2000 Kft. ügyvezető igazgatója Az elhangzott tájékoztatások, az átvizsgált dokumentumok alapján az Ellenőrző Bizottság a Szövetség évi gazdasági beszámolóját, a mérleget és a közhasznúsági jelentést korrektnek, jónak tartja és úgy döntött, hogy a május 26- i Közgyűlés elé kerülő előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Szegner László sk. az Ellenőrző Bizottság elnöke 7. AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG ÜLÉSE MÁJUS 19-ÉN Az Ügyvezető Titkárság május 19-én ülésezett. Napirendi pontok voltak: Tájékoztató a legutolsó Titkársági Ülés (2008. január 30.) óta végzett munkáról A május 26-i GTTSZ Közgyűlés előkészítése A főtitkár javaslata alapján az Ügyvezető Titkárság egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot, és a Titkárság hatáskörébe tartozó tartalmi, szervezeti, személyi előterjesztést. Dr. Tóth János sk. a GTTSZ főtitkára

23 8. AZ ENERGIATAGOZAT ÜLÉSE MÁJUS 23-ÁN Az Energiatagozat május 23-án tartotta ülését. Napirendi pontok voltak: A GTTSZ Energiatagozata elnöksége tagjainak megerősítése, illetve kiegészítése a GTTSZ december 18-i évzáró elnökségi ülés határozata alapján Tájékoztató a május 27-i országos energiakonferencia előkészítéséről. Eszmecsere az energiával kapcsolatos esetleges állásfoglalás előterjesztésére a konferencián A főtitkár az Ügyvezető Titkárság javaslata alapján javasolta a Tagozat elnökségének megerősítését, illetve kiegészítését. Elnöknek továbbra is HATVANI GYÖRGYÖT, társelnöknek LENGYEL GYULÁT és DR. MOLNÁR LÁSZLÓT, titkárnak pedig GÁL ISTVÁNT fogadta el a Tagozat elnöksége. Az Elnökség további tagjai: Dr. Bakay Árpád, Dr. Barótfi István, Csató János, Dr. Gerse Károly, Dr. Horn János, Horváth J. Ferenc, Dr. Katona Tamás János, Dr. Kovács Jenő, Dr. Tombor Antal, Dr. Valaska József, Dr. Varga-Sabján László, Wiegand Győző, Dr. Zettner Tamás. Hatvani György sk. az Energiatagozat elnöke

24 HIREK A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége megalakulásának 60. gyémántjubileumi ünnepi ülését május 8-án tartotta. Az ünnepség keretében kitüntetésekre is sor került. A GTTSZ tagjai közül többen jubileumi emlékérmet kaptak. DR. GORDOS GÉZA, a MTESZ elnöke részt vett a GTTSZ május 26-i közgyűlésén, ahol átnyújtotta DR. KOVÁCS ÁRPÁD-nak az emlékérmet. Bejelentette, hogy a kitüntetettek közül csupán két személy kapott arany-fokozatot: DR. MOSONYI EMIL akadémikus, a MTESZ alapító tagja és DR. TÓTH JÁNOS, a GTTSZ főtitkára, aki 15 évig igen eredményesen a MTESZ főtitkári tisztségét töltötte be. Gyászhír: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. TÓTH ISTVÁN okl. bányamérnök, Eötvös Díjas, a Dorogi Szénbányászai Tröszt ny. vezérigazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület exelnöke és Tiszteleti Tagja, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének főtitkárhelyettese életének 78. életévében április 6-án örökre megpihent. Személyében családja a szerető apát, nagyapát és testvért, munkatársai és az egész magyar bányász társadalom a kiváló mérnököt, a jó barátot és elismert vezetőt gyászolják. A GTTSZ elveszített egy fáradhatatlanul munkálkodó közéleti embert, aki nagyon sokat tett a Szövetség eredményes tevékenységéért, önzetlenül, áldozatkészen végezte munkáját Szövetségünkben is. Emlékét a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége kegyelettel megőrzi. ÚJ EGYÉNI ÉS JOGI TAGOK EGYÉNI TAGOK: Februárban: Mózesné Dr. Galambos Irén Esztergom Márciusban: Mikó Balázs - Esztergom Májusban: Hajnal Péter Budapest Müller Ferenc Budapest Szalókiné Dr. Kiss Katalin Kecskemét JOGI TAGVÁLLALATOK: Márciusban: Nemzetbiztonsági Hivatal Áprilisban: Budapesti Műszaki Egyetemisták Egyesülete

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL: 1. 2012. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon/fax: 201-8737 Web: www.gttsz.hu e-mail: gttsz@mtesz.hu; gttsz@gttsz.hu 2. szám 2011. december A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA a 2006. november 21. 2011. november 22. közötti időszak tevékenységéről Dr. Kaposvári Bertalan elnök Dr. Tóth János

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2010. december A TARTALOMBÓL: 1. 2011. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal

GTTSZ HÍRLEVÉL. 2. szám 2010. december A TARTALOMBÓL: 1. 2011. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ...2. oldal GTTSZ HÍRLEVÉL GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon/fax: 201-8737 Telefon: 224-1411/2323 Web: www.gttsz.hu e-mail: gttsz@mtesz.hu; gttsz@gttsz.hu 2. szám 2010.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

2012.01.01.-2012.12.31.

2012.01.01.-2012.12.31. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3/18. A számviteli törvény szerinti civil szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.01.01.-2012.12.31. Budapest, 2013. május

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése A Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló (mellékelve) 2. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2014.09. 23-án megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Nemzeti Ifjúsági Tanács Iroda, Budapesti Európa Ifjúsági Központ Az ülés kezdete: 15:00 Az ülés befejezése: 16:45

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

1. szám 2010. május A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ KÖZGYŰLÉST TART 2010. MÁJUS 26-ÁN... 2. oldal

1. szám 2010. május A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ KÖZGYŰLÉST TART 2010. MÁJUS 26-ÁN... 2. oldal 1. szám 2010. május A TARTALOMBÓL: 1. A GTTSZ KÖZGYŰLÉST TART 2010. MÁJUS 26-ÁN...... 2. oldal 2. A HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ KONFERENCIA-, ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT FOLYTATÁSA 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről PROGRAM: Elnöki megnyitó VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke Tisztelt Közgyűlés! Kedves

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat

Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat 2016.04.29. Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tájékoztatom, hogy 2016. április 15-től országos konferenciasorozat indul "A vállalati szektorhoz kapcsolódó

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

2012. 01. 01. -2012. 12. 31. DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01. -2012. 12. 31. A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz. 1999. 11. 17. én alakult Bírósági végzés száma:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben