JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának március 29-én (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Gasparek Ferenc elnök Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag Távol maradt: Polgár Attila bizottsági tag Horváth László alpolgármester Haraszti Levente képviselő Horgos Zsolt képviselő Keserű János képviselő dr. Legerszki Tamás képviselő Lovas Lajos polgármester Mayer László képviselő Szabó Zoltán képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Gasparek Ferenc: Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen, megállapítom, hogy 3 fő jelenlétével a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a közalapítvány beszámolóját tárgyaljuk elsőként, és az első napirendi ponttal kapcsolatban kezdeményezem, hogy utolsóként tárgyaljuk. dr. Malik Dean: Az első napirend zárt ülés keretében történő tárgyalása indokolt. A Józsefvárosi pincesor rendezése kapcsán javaslom megkérdezni az érintetteket, hogy hozzájárulnak-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Bathó Lajos: Igen. Lovász József: Igen. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója 1

2 2./ Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés 3./ Idegenforgalmi adórendelet módosítása 4./ Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme 5./ Józsefvárosi pincesor rendezése Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 6./ Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása Zárt ülés 7./ Pályázati források megszerzésére irányú tevékenység végzése 1./ Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója Gasparek Ferenc: A Kuratórium reggel tárgyalta a beszámolót és azt elfogadta. Észlelt egy számszaki problémát, amellyel kapcsolatban a közalapítvány elnöke megkereste a közalapítvány könyvelőjét, aki tájékoztatott arról, hogy figyelembe véve a kettős könyvelés szabályait, ez az eltérés rendben van. Így javaslom a közhasznúsági jelentés és a beszámoló elfogadásának javaslatát. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 61/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság a Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az I.számú határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 2./ Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés Gasparek Ferenc: Az Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázaton tudunk részt venni. Felmerült, hogy célszerű lenne komplexen kezelni az épületenergetikai fejlesztést, és nem csak a nyílászárók cseréjét kellene megpályázni, hanem az épület teljes homlokzatának és tetőfelépítményének szigetelését is meg kellene oldani. Továbbá egy kazáncserét és vezérlést is bele kellene venni. A vezérlés pedig a napszaknak megfelelő lenne. Körünkben van a pályázatíró, kérjük, néhány szóval ismertesse a pályázatot. Fórizs Zoltán: Komplex energetikai elemzés készült az iskolában. A számításoknak különböző szituációmodellezései voltak, mind a nyílászárócserére mind a komplex homlokzatszigetelésre, valamint a komplett tetőfelújításra is. Mindegyik szituációhoz egy épületgépészeti alaptartalom is tartozott. Az épületgépészet tartalmazta a kazáncserét és a 2

3 melegvízrendszer teljes cseréjét, valamint a hőmérséklet megfelelő szabályozását az egyes épületrészekben. Összesen 48,6 %-os gázenergia megtakarítást számoltak ki az energetikusok abban az esetben, ha négy fejlesztési cél valósul meg. 19,5 %-os megtakarítást eredményez a nyílászárók cseréje, ha ehhez társul a homlokzat teljes felújítása, akkor 36,6 % a megtakarítás. A tetőszigeteléssel kiegészítve 43,5 % a költségmegtakarítás. A pályázati költségvetés az alábbi: a komplex nyílászárócsere ,- Ft, külső homlokzati hőszigetelés fokozott tűzvédelmi követelményeknek megfelelő anyaggal: ,- Ft, a tetőszerkezet és a lapostetők megbízható 25 évi csapadékvíz elleni vízvédelmet biztosító technológiával, mindehhez jön még a gépészeti munka költsége. A projektmenedzsment ,- Ft-tal szerepel. Így áll össze a ,- Ft-os összköltségvetés, amely esetében az önerő ,- Ft. Szabó Bernadett: A projektmenedzsmentre 7 millió forint körüli összeg jött ki. Úgy emlékszem, hogy a projektmenedzsmentből 2 % beépíthető a költségvetésbe. Fórizs Zoltán: Ezek a költségek magukban foglalják a projektmenedzsmentet, a közbeszerzés és a tervezés díját, a nyilvánosság biztosítását és egyéb, a projekt megvalósulásával kapcsolatos költségeket. dr. Malik Dean: Ez a költségelem hány százalékkal számolható el? Fórizs Zoltán: Arányosítás módszerével számítható el, a gépészet 30 %-os intenzitását, a homlokzati felújítás és a nyílászárócsere 80 %-os támogatási intenzitásából állt össze. Pontosan 75,93 % a támogatási intenzitás a teljes projektbonyolításra. dr. Malik Dean: A tanulmányok és vizsgálatok készítése miket foglal magába? Fórizs Zoltán: A megvalósíthatósági tanulmány költségeit, a projekt lebonyolítása során szükségessé váló szakértési, műszaki tervezési költséget, amely a kivitelezési közbeszerzés során jelenik meg. Kiviteli terv és komplett kivitelezői ajánlat. A sokszorosítás, a retrográfiai költségek és minden olyan költség, ami ehhez kapcsolódik. dr. Malik Dean: Része a pályázatnak a fűtésszabályozók elhelyezése. Ezek olyanok, amelyeket a gyerekek nem tudnak elállítani? Fórizs Zoltán: Ezek speciális hőmérsékletszabályozók, amellyel elkerülhető, hogy a gyerekek egyedi fűtésszabályozást kezdeményezzenek. Horgos Zsolt: A homlokzati nyílászárók cseréje az összes küldő nyílászáró cserjét jelenti-e? Fórizs Zoltán: Igen, kivéve a 2004-ben megvalósult toldaléképület nyílászáróit. És magában foglalja a külső és belső párkányzatok cseréjét is. Horgos Zsolt: A tornaterem teteje gondot okoz amióta megépült. A csapadékvíz befolyik a tornaterembe. Erre lesz-e megoldás? Fórizs Zoltán: A terv megtartotta a lapostetős szerkezetet. Ebben azt terveztük, hogy a csapadékvizet megfelelően elvezessük, de a hőszigetelés oly módon kerül kivitelezésre, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elleni szigetelést is. 3

4 Gasparek Ferenc: Most az önerő biztosításáról kellene beszélnünk. A pályázati önrészre 10 millió forint lett kalkulálva, de az csak a nyílászárók cseréjére volt kiszámítva. Azonban a fűtéskorszerűsítéssel a többletköltség 3-4 év alatt megtérülne, és több évtizedes használhatóság mellett, szerintem megéri. Az önerő biztosításához a költségvetés módosításával lenne lehetőség és akkor pályázhatnánk a komplex megvalósításra, amit javaslok is. Így az önerő 23 millió forint lenne. Fórizs Zoltán: Az ismertetőből kimaradt, hogy az éves költségmegtakarítás több mint 8 millió forint lenne a számítások szerint. Gasparek Ferenc: Amennyiben nincs több kérdés, az I. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amely a komplex megvalósításra való pályázaton történő indulást tartalmazza. Horgos Zsolt:Megújuló energiában gondolkodik-e a pályázat? Fórizs Zoltán: Ilyen opciókkal a közép-magyarországi régióban nem lehet számolni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 62/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében, a Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a KEOP /A - épületenergetikai fejlesztések elnevezésű pályázaton önkormányzatunk részt kíván venni. - Ingatlan megnevezése: Zichy Miklós Általános Iskola - pályázati cél : energetikai korszerűsítés - ingatlan címe, hrsz. Honvéd utca 4. 30/1. hrsz. - a teljes beruházási költség ,- Ft - önrész mértéke: ,- Ft - támogatás mértéke: ,- Ft - pályázati cél homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, fűtés korszerűsítés (kazáncsere és termosztátok felszerelése, gépészeti korszerűsítés) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a szükséges önerőt a költségvetési céltartalék terhére biztosítja, nyertes pályázat esetén a saját forrás összegének a költségvetésben való elkülönítéséről intézkedik. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: március 31. Gasparek Ferenc: A II. számú határozati javaslat az önrész költségvetésben történő biztosítását tartalmazza. 4

5 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 63/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a költségvetési rendeletben a tervezett beruházás csak nyílászáró cserére lett beállítva, így a Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés tárgyú KEOP ,3,0 - épületenergetikai fejlesztések elnevezésű pályázaton történő indulás okán, - mivel a szükséges önerő mértéke a tervezett önerő mértékénél magasabb, a rendelet módosítása szükséges. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítást kezdeményezi a Képviselő-testület felé. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: március / Idegenforgalmi adórendelet módosítása dr. Malik Dean: A decemberben elfogadott rendelet azt tartalmazta, hogy az adóalanyoknak havonta kell bevallást készíteniük. Azonban az adóalanyok alacsony vendégforgalma indokolttá tette, hogy negyedévente történjen a bevallás az adminisztratív terhet csökkentése érdekében. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 64/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az idegenforgalmi adórendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a rendeleti-javaslat változtatás nélküli elfogadását. 4./ Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme Gasparek Ferenc: Az egyesület a Józsefvárosi pince területén szeretne egy szobrot elhelyezni. A bizottság tagjai bejárást tartottak a szobor elhelyezésének lehetséges helyszínein. Az egyesület a ,- Ft + ÁFA összegű költséget az önkormányzattól kéri. Gizelláné Kárpáti Tíme: Igazából ez nem egy kérelem és nem egy egyszerű szoborról van szó. 10 éve próbálja egyesületünk ezt a területet regenerálni azzal a kezdeti céllal, hogy egy nemzetiségi emlékparkot hozunk létre. Most került a terület olyan esztétikai állapotba, hogy 5

6 alkalmas legyen szobor elhelyezésére. Felvettük a német testvérvárosból hazatérőkkel a kapcsolatot, akik nagyon idősek. Arra gondoltunk, hogy adjuk meg a kitelepítetteknek azt az örömet, hogy az emlékmű elhelyezést megérhessék. Zsámbéknak időszerű egy ilyet létrehozni, hiszen egyike azoknak a településeknek, amelyek a kitelepítéskor teljesen elnéptelenedtek. Város lettünk. Nem nagyon van esélye, hogy pályázaton nyerjen, hogy bármilyen eredményt, fejlődést felmutathasson ez a testület. Azt gondolom, hogy politikától függetlenül szép gesztus, hogy ez a város a német lakosságnak állít ilyet. Azért emeltük településszintre, mert azt gondolom, hogy ez nem egy egyesület törekvése, hanem a teljes település adománya. Igazából ez egy felajánlás. Mi nem kérünk semmit, csak lehetőséget biztosítunk azzal, hogy egy embernagyságú szobrot egy kapuban elhelyezve készítünk. Az egészet lebonyolítjuk. Nem nyerészkedésről van szó, és igazából nekünk egyszerűbb lenne, ha nem valósítanák meg, mert magunknak csinálunk munkát. De azt gondoltam, hogy itt az ideje és a szép helyszín, hogy ez megvalósulhasson. Kérdésként merülhet fel, hogy miért azzal a szobrásszal készítjük, akik bemutattunk. 64 év telt el a kitelepítés óta. Több szobrász él itt, és módjuk lett volna - és volt is, aki élt vele, és testvérvárosi szobrot állított -, de ilyenben nem gondolkodott senki. Ez a mi egyesületünk ötlete. Egy népi hagyományokat tükröző területről van szó. Akit mi megkértünk, egy éjjel-nappal alkotó művész. Festőművész és fafaragó. Sikerült vele lealkudni az összeget. Vele szeretnénk dolgozni azon a területen, amit mi tartunk karban, mi éltetjük. Gasparek Ferenc: Szeretném megjegyezni, hogy a testületnek nem csak ez az egy lehetősége van, hogy tegyen valamit, sőt, azt gondolom, hogy tett is, de a többivel egyet tudok érteni. Heim László: Tulajdonképpen egy ultimátumot kaptunk, hogy vagy hozzájárul az önkormányzat vagy itt vége mindennek. Mint választott képviselőnek, lehet véleményem egy emlékmű elhelyezéséről. Véleményem szerint nem helyes, hogy ezt az emlékművet ott helyezzék el. Nincs kifogásom az ellen, hogy a szobrászművész megcsinálta a három tervet, és közülük kerül kiválasztásra az egyik. A véleményem az, hogy egy ilyen emlékművet a Nemzetiségi Önkormányzat kis parkjába kell elhelyezni, nem pedig egy olyan helyre, ahová az ott pincével rendelkezőkön kívül nem megy senki. Nem teljesen igaz az, hogy 64 évig nem jutott senkinek eszébe a megemlékezés. Például a volt polgármesternek is eszébe jutott, aki létrehozta a testvérkapcsolatot. Szeretném javasolni, hogy vagy a főiskolával szemben lévő parkba, vagy a Nemzetiségi Ház elé állítsunk emlékművet. Javaslom, hogy azt a parkot, amit most Kecskeparknak nevezünk, nevezzük el Zink Imréről, mert neki köszönhető a testvérvárosi kapcsolatért tett áldozatos munka. Gasparek Ferenc: Szeretném kérni, hogy ne a múltat elemezzük, hanem a jövőt tekintsük. Gizelláné Kárpáti Tímea: Bármely képviselőnek rendelkezésére állok, hogy még egyszer megnézzük a terepet. Sajnos Ön sem jött el, pedig akkor érzékelhette volna, hogy ennek a kompozíciónak miért ott van a helye. Ez nem egy eldugott hely. Önök azzá tették nagyon sokáig. Mert senki sem szeretett volna arra helyre menni, ahogy az kinézett. Biztos vagyok benne, hogy amilyen lesz, majd inkább az lesz a probléma, hogy túl sokan fognak járni arra a területre. Zsámbék kellős közepén helyezkedik el, körbe lakott területtel. A felterjesztésben leírtam, hogy miért a Józsefvárosi gödör a legmegfelelőbb hely. Szabó Bernadett: Én is úgy gondoltam korábban, hogy a hegyen kellene valahol megfelelőbb helyet találni a szobornak. Az lehetett a probléma, hogy egyikünk sem talált jobb helyet. Tímea említette, hogy évente egyszer vagy kétszer nyitottá válhatnának a pincék, akkor már élet lenne a gödörben. 6

7 Gizelláné Kárpáti Tímea: A Józsefvárosi gödör elsődleges célja a természetvédelem, de ez nem jelenti azt, hogy elzárjuk az embereket. Évente több rendezvényt lehet lebonyolítani, az élővilág tiszteletben tartásával. Az a törekvés, hogy a szobor augusztus 20-ára készüljön el, és akkor legyen az avató. A németek jártak ott, és örültek, hogy ez a hely parkként regenerálódik. Azt gondolom, hogy ez a park lesz Zsámbék legeslegszebb és legnagyobb parkja, és a német nemzetiségi emlékműnek méltó helye lesz. A szőlőművelés volt a németek elsődleges gazdálkodása. Szabó Bernadett: Tudomásom szerint már beszéltek erről a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, akinek tetszett az ötlet. A Német Kisebbségi Önkormányzat mit szól a kezdeményezéshez? Szabó Zoltán: Tímea nem tudhatja, mert nem élt itt, hogy miért volt az a terület olyan, amilyen és mi történt előtte. Ez a terület már régen rendezésre került volna. Nem azért lett most rendezve, mert Tímea odaköltözött. Azt szeretném elkerülni mindenképpen, hogy azt a területet magánterületként kezelje, mert az Zsámbék önkormányzatának területe. Azon volt csúszás, hogy ennek a területnek a feltérképezése téves volt. Már többször ki volt takarítva a terület, egy dolog volt elmaradva, a terület megrajzolása. Ez most megtörtént. Szeretném megkérdezni, hogy miért lett itt 64 pince műemlékké nyilvánítva? Gasparek Ferenc: Kérem, hogy a napirendről beszéljünk. Szabó Zoltán: Én ilyen módon nem támogatom, és kérdem jegyző úrtól, van-e rá költségvetési keret? Gasparek Ferenc: Tudunk rá forrást biztosítani. Szabó Zoltán: Akkor tudunk majd a többi civilszervezetnek is. Szabó Bernadett: Ez nem civilszervezet. Ezt mi csináljuk, ők segítenek. Lovas Lajos: Ez pont fordítva van. A kezdeményezés a Lamgrub Egyesületé. Mindazonáltal nézve a felmerülő költségek relatív csekély voltát ,- Ft+ ÁFA-ról van szó, - azt gondolom, hogy ezt a gesztust éppen ideje megtennünk német testvértelepülésünk és az itteni svábság és németség irányába. Ennyivel tartozunk az itteni sváb kultúrának és testvértelepülésünknek, akiktől meglehetősen sokat kaptunk. Bathó Lajos: A Nemzetiségi Önkormányzatot ezzel a kérdéssel még senki sem kereste meg. Nyilvánvalóan, amennyiben döntésre kerül, véleményezi jogunkkal élni fogunk. Egyetértek azzal, hogy valamilyen emlékmű felállításra kerüljön, akár azon a helyszínen is. Valóban ez a szobor nem kerül sokba, és a terület rendbe hozataláért nagyon sokat tettek. Külön feladatot jelent majd a terület megközelíthetőségének megoldása, ha oda szobor kerül. Gizelláné Kárpáti Tímea: Bognár Istvánné az egyesület díszelnöke. Köszönöm, hogy ön a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyetteseként támogatja a kezdeményezést. Evidens, hogy Mária nénivel kezdtük a megbeszélést. Az valóban igaz, hogy írásban nem kerestük meg a nemzetiségi önkormányzatot. 7

8 Bathó Lajos: Véleményeznünk mindenképpen kell, de a város testülete fog ebben a kérdésben döntést hozni. Gizelláné Kárpáti Tímea: A Szülőföldünk Zsámbék Német Nemzetiségi Egyesület írásos támogatása az anyag melléklete. Gasparek Ferenc: A hely tekintetében ez a terület rendelkezik olyan védettséggel, amely korhű környezetet teremt a szobornak. Nem vagyok biztos benne, hogy Zsámbékon van ennél alkalmasabb hely. Nagy Károly: A főépítész véleménye teljesen irreleváns? Ő leírja, hogy jelen pillanatban nincs rendezve a terület. Gasparek Ferenc: Amennyiben a testület pozitívan bírálja el a kérdést, akkor lesznek megoldandó feladatok attól függően, hogy a megépülő szobor, mely helyszínen lesz felállítva. Vannak olyan ingatlanrészek, amelyeket forgalomképtelen besorolásba kell tennünk a kivitelezéshez. Ennek addig nincs relevanciája, amíg a kérdés el nem dől. dr. Malik Dean: Jelen van a Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettese. A szobor ügy kapcsán Heim László képviselő úr részéről a helyszín, Sándor úr részéről pedig a szobortervének egyeztetésre váró kérdésköre az, ami érdemben befolyásolja a szobrot. Ezért javaslom a Településfejlesztési bizottságnak, hogy véleményezzék a terveket ők is, és szükség szerint kezdeményezzék a tervtanács véleményezésbe történő bevonását. Ezt a holnapi bizottsági ülésre beterjesztjük. Nagy Károly: Van egy összeg, amely köztéri alkotáshoz képest csekély. De a döntéshozatal után előttünk álló egyéb feladatok megoldása mennyibe kerül? Arról lehet tudni? Hány ilyen emlékmű várható még Zsámbékon? Hiszen az a ház, amelyben én lakom, az is egy kitelepített emberé volt. Ilyen formán minden utcában állíthatnánk emlékművet. Horgos Zsolt: Ha ez valósul meg, ez lényegében egy pinceajtó alatt egy szőlőműves hordóval, szőlővel, ez ide illik. Ezt az emlékművet máshol nehezen tudnám elképzelni, és illik is a gödörhöz. Lovas Lajos: Ez a felajánlás, csak erre a helyszínre vonatkozik. A parkolásról pedig annyit, hogy van parkoló a területen. Gizelláné Kárpáti Tímea: A KÖH az elsőfokú hatóság, és szóban már jóvá is hagyták a tervet. Mi azt vállaltuk, hogy ebben az összegben A-tól Z-ig elkészítjük a szobrot. Ez nem egy kérelem, hanem egy ajándék részünkről. Sándor Antal: 62 éve Zsámbékon élek. Egy köztéri szobor többszáz évre meghatározza a település arculatát. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy szobor miből készül, hol van és mi a folytatása. Kérdésem, hogy le lett-e zsűrizve a szobor? Ki döntötte el, hogy oda való-e? Gizelláné Kárpáti Tímea: Szeretném megkérdezni, hogy Önt ez miképpen izgatja? Önnek módjában áll egy hasonló ötletet megvalósítani. Ez egy adomány, amit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagy. Nem tudom a zsűrizés mennyire kötelező, de nem feltétlenül kötelező. Ez azoknak a szobrászoknak fontos, akik presztízst csinálnak az alkotásukkal. 8

9 Gasparek Ferenc: Kérem, hogy tartsuk meg azt, hogy aki szót kap, két percet beszélhet. Sándor Antal: Ezt csinálom már nagyon régóta, és tudom, hogy minden köztéri szobrot zsűriztetni kell, akárhol van. A terület arculatát meghatározza. Gasparek Ferenc: Az anyagi fedezetről kell elsőként a testületnek dönteni. Ezt követően vannak olyan feladatok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Heim László: Azzal a feltétellel szavazom meg, hogy szeretném, ha ezt a szobrot máshol állítanák fel. dr. Malik Dean: Erről a holnapi napon születik majd döntés. És a Kisebbségi Önkormányzat tagjait is szeretném felkérni, hogy egyeztessenek a szoborról. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 65/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az emlékmű elhelyezését a Józsefvárosi pincesor területén ,- Ft +ÁFA értékben támogatja a költségvetés általános tartalék terhére. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: szeptember 1. 5./ Józsefvárosi pincesor rendezése Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző dr. Malik Dean: A korábbi önkormányzat a Józsefvárosi gödörben lévő pincék értékesítésére csekély összegért előszerződést kötött, amelynek értelmében bizonyos határidőig megépített pincék elkészültével lehetett az önkormányzattal végleges szerződést kötni. Az előterjesztéssel érintett pinceingatlanok értékesítése megtörtént előszerződéssel, és mivel a benne szereplő határidők objektívek, a szerződések ipso jure megszűntek. Ezért az önkormányzatnak a képviselő-testület korábbi határozatait hatályon kívül kell helyezni. Ennél is fontosabb azonban, hogy azokkal a területekkel valamit kezdeni kell. A határozati javaslat első része a képviselő-testületi előterjesztés véleményezéséről szól, a második része pedig a nyilvános pályázat kiírásáról. A vita kialakulása előtt felhívnám arra a figyelmet, hogy nem érdemi döntésről van szó, hiszen a szerződések a törvény erejénél fogva megszűntek, attól függetlenül, hogy a bizottság hogy dönt. Szabó Bernadett: Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy az előszerződést meghosszabbítsa. Ugyanazok az emberek pályázhatnak ugyanarra a területekre? dr. Malik Dean: Igen. 9

10 Szabó Zoltán: Ismereteim szerint nem fillérekről van szó. Úgy tudom, hogy mivel műemlékké lett nyilvánítva a terület, az engedélyezési eljárás elhúzódott. Van aki, úgy gondolta, hogy kifizette és nem akarja újra építeni a pincét. Javaslom, hogy ugyanazokkal a személyekkel kössünk ismételten szerződést. Lovas Lajos: Azoknak a pincéknek az esetében, amelyek épülnek méltányosságot kérnék. Szabó Bernadett: Kérdezzük meg jegyző úrtól, hogy ezt megtehetjük-e, hiszen az előbb mondta el, hogy a szerződések megszűntek. dr. Malik Dean: Arra nincs mód, hogy 0-ás szerződésekkel kössünk szerződést. Az előszerződések lejártak. Az más kérdés, hogy a vevőkijelölésekkor a bizottság mit fog mérlegelni, és milyen egyéni szempontok szerint alakítják ki véleményüket. Lovász József: A szerződés szerint szeptemberig kellett volna pincét építeni, azonban a jogerős építési engedélyt 2008 októberében kaptam meg a Műemléki Hivataltól. Mivel a területet műemlékké nyilvánították új terveket kellett készíteni, a régieket meg kellett semmisíteni. Mikor a pincéket megvettük, senki sem mondta, hogy műemlék lesz. Előírták, hogy milyen pincéket kell építeni, de azt nem mondták, hogy elhúzódik az engedélyezés. Másik probléma, hogy 2009-ben a gazdasági helyzet mindenkit megtorpantott. Szeretnénk a pincéket jövőre megépíteni. Valóban nem kértünk szerződéshosszabbítást. Elhibáztuk. Tudtommal van olyan, aki egy-két hónappal ezelőtt kérte, és megkapta a hosszabbítást. Vagy mindenki megkapja, ha kéri, vagy nem kapja meg senki és újrapályázzuk. Szeretnénk hosszabbítást kérni. Dobos úr: Az én családom által 60 éve használt pince készen van. Nekem mit kellett volna építenem? Van egy kész pince, mit kellett volna csinálnom vele? dr. Malik Dean: Nem ismerem egyenként a megállapodásokat. Azt tudom, hogy a szerződésekkel azt a célt szerették volna elérni, hogy a megvásárolt pincehelyeken pincék létesüljenek, és a pincék elkészültéről a hatósági határozattal tájékoztassák az önkormányzatot annak érdekében, hogy megköthessék a végleges adás-vételi szerződést. Azt, hogy történtek ráfordítások a pincékre, a szerződéskötéskor az önkormányzat méltányolni fogja. Dobos úr: Minket is behívtak az ülésre. A nagyszüleim soha nem tudták megvenni az ingatlant, mert nem volt rendesen kimérve. Az ülésre egyszer kaptam meghívót, akkor még nem volt védve. Azt mondták, hogy jelképes összegért - 1 Ft-ért - vegyem meg, ahhoz képest ,- Ft-omba került eddig. Arról volt szó, hogy 3-4 pincét elfogadnak, ami készen van. A miénk készen van. Lovász József: Ha önhibámon kívül későn kapok határozatot, - mert közben műemlékké nyilvánították a területet - az nem az én hibám. dr. Malik Dean: Ebből a szempontból az a releváns, hogy mikor nyújtották be az engedélykérelmet. Lovász József: Kétszer nyújtottam be, mert először visszadobták. Folyamatban volt az eljárás, amikor műemlékké nyilvánították. 10

11 dr. Malik Dean: A szerződés határidejének módosítása, csak a két szerződő fél akarata alapján történhet. Ilyen nem történt. Az új szerződésekről is ezek a képviselők fognak dönteni, nyilván ők majd elmondhatják saját véleményüket. Szabó Bernadett: Nem értem, hogy azzal, ahol már készen volt a pince miért előszerződést, miért nem végleges szerződést kötöttek? 2005-ben születtek ezek a szerződések, akkor még nem volt műemléki védelem alatt. Szabó Zoltán: Ha jól értem, ezek a pincék újra meg lesznek pályáztatva. Nagy Károly: Nem lehet olyan határozatot hozni, hogy a megoldást is produkálja? Gasparek Ferenc: Két különböző dologról van szó. Ne próbáljunk hirtelen olyan döntést hozni, hogy egy hosszabbítási kérelem benyújtására záruljon le egy ügy. Úgy emlékszem, hogy korábban az önkormányzat hasonló esetben meghosszabbította a szerződést. Javaslom, hogy vegyük le ezt a napirendi pontot, és nézzük át globálisan a helyzetet pincénként. Nem lenne jó, ha nem azt szeretnénk elérni, hogy minél előbb kialakuljon ott a megfelelő környezet. dr. Malik Dean: Többször elmondtam, hogy arra nincs mód, hogy az önkormányzat olyan napirendi pontot levegyen, amelynek megkezdte a tárgyalását. Olyan határozatot lehet hozni, hogy a döntést más időpontra halasztja. A pincehelyek sorsa későbbi egyenkénti döntést igényel majd. Gasparek Ferenc: A műemlékvédelmi hivatali engedélyeztetés valóban elhúzza az ügyeket. Nem javaslom, hogy megszűnjenek a szerződések. dr. Malik Dean: A szerződések megszűntek maguktól. A határozati javaslat a határozathozatallal tudja rendbe tenni a 2005-ben - szerintem tévesen - meghozott határozatait. Bathó Lajos: Azok, akik valamilyen szinten ebbe már belekapcsolódtak, kihez fordulhatnak? Jegyző úrhoz, bizottsághoz? Ez szükséges az egyenkénti döntésekhez. dr. Malik Dean:Az önkormányzatnak sem érdeke, hogy az előszerződések miatti költségelőlegezéseket ne méltányolja. Nagy Károly: Az nem megoldás, hogy rendeljünk el 5 perc szünetet a III. számú szerződésben jelölt hiányzó rész megfogalmazására? Gasparek Ferenc: 5 perc szünetet rendelek el. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 perc tanácskozási szünetet tart. Gasparek Ferenc: A tulajdonosok előtt nem volt ismert a szerződéskötéskor az, hogy az engedélyeztetéshez különleges eljárások szükségesek. Megadom a szót jegyző úrnak a határozati javaslat ismertetésére. 11

12 dr. Malik Dean: A bizottság elé terjesztett határozati javaslat első mondata változatlan. A második mondatrész pedig így szól: A Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogszerű szerződéses rendezés végett készítse elő a pincékkel kapcsolatos pályázatokat és megállapodásokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére. Határidőnek április 30-at jelölnék meg, hogy minden tulajdonossal le tudjunk ülni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 66/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Józsefvárosi pincesor rendezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Józsefvárosi pincék vevőkijelölésével kapcsolatos 67/2006.(II.28.), 68/2006.(II.28.), 78/2006.(II.28.), 640/2005.(XI.29.), 642/2005.(XI.29.) számú Képviselőtestületi határozatok hatályon kívül helyezését támogatja, mivel a határozatok alapján megkötött szerződésekben foglaltaknak a vevők nem tettek eleget. A Pénzügyi és Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogszerű szerződéses rendezés végett készítse elő a pincékkel kapcsolatos pályázatokat és megállapodásokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: április 30. dr. Malik Dean: Jelen van a Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettese. Javaslom az előző napirendhez kapcsolódóan, hogy véleményezzék a napirendet és szükség szerint kezdeményezzék a Tervtanács véleményeztetését. 6./ Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása Gasparek Ferenc: A Polgármesteri Hivatalba a közterület-felügyelő mellé két településőr is került, amellyel a létszám megnövekedett. Az ő elhelyezésükre kellene a Magyar u. 4. szám alatti helyiséget a Polgármesteri Hivatal részére kijelölni. Szabó Bernadett: Volt Zsámbékon hajléktalan kérdés. Szó esett arról is, hogy ez az iroda is átalakítható lenne részükre. Ezt nem fontolná meg még egyszer a bizottság esetleg a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve? Gasparek Ferenc: Úgy emlékszem, hogy nincs ilyen ellátási kötelezettségünk. A Szociális csoport végzett ezzel kapcsolatos felméréseket, amelynek eredménye negatív lett. dr. Malik Dean: Ez a napirend volt a bizottság előtt, és Pénzügyi Bizottság elutasította a javaslatot. 12

13 Szabó Bernadett: Ha jól emlékszem ez az indítvány a képviselő-testületnek szólt, és a testület nem tárgyalta azóta sem? dr. Malik Dean: Az ingatlankijelölés a bizottság hatásköre. Az egyes indítványokról annak tárgya szerint a bizottság vagy a testület dönt. A döntéshozó ebben hozott határozatot. Ha jól értem, ez egy olyan indítvány, amely képviselő-testületi megtárgyalását kezdeményezi egy feladat felvételének az önkormányzat feladatai közé. Szabó Bernadett: Igen. dr. Malik Dean: Egy indítvány született arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a rá nem kötelező, de indítványban elhangzott javaslat szerint vegye a tevékenységei körébe a hajléktalanok ellátását. Gasparek Ferenc: Ezt a következő bizottsági ülésen fogjuk tudni tárgyalni. Vegyük jegyzőkönyvbe. Heim László: Ez a helyiség kifejezetten erre készült. Szerintem ez a hajléktalanok elhelyezésére alkalmatlan lenne. Ez rendőrőrsnek készült. dr. Malik Dean: A rendőrség jelezte, hogy ők szívesen használják közösen a helyiséget. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 67/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása tárgyú előterjesztés megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Magyar u. 4. szám alatti ingatlanon lévő KMB iroda használatát a Polgármesteri Hivatal részére kijelöli. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő:2010. április 30. Gasparek Ferenc: Ezzel a napirendi pontok végére értünk. Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést bezárom. k.m.f. Gasparek Ferenc elnök dr. Malik Dean jegyző 13

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2010. április 22-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Szám: 1/3/24/2012. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/24/2012. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/24/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13-án a Községháza tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (10) d.) Határozatai (155-174)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (10) d.) Határozatai (155-174) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 26-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (10) d.) Határozatai (155-174) T á rg ysoroza t 1/a.) Jelentés

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. április 25. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. április 25. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2013. április 25. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2013. április 25-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kalmár Pál az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagja Németh Zsuzsanna a Zsámbékvíz Kft. ügyvezető igazgatója

JEGYZŐKÖNYV. Kalmár Pál az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagja Németh Zsuzsanna a Zsámbékvíz Kft. ügyvezető igazgatója JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. január 21-én (csütörtökön) 18 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-én megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-én megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-én megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

37. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről.

37. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-37/2011. 37. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Karai Csaba az Alex Kft. ügyvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Karai Csaba az Alex Kft. ügyvezetője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. július 30-án (pénteken) 11 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Gasparek

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Mária a Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény igazgatója

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Mária a Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény igazgatója JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én (kedden) 17 órakor a zsámbéki Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-54/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 20-

Részletesebben

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 8-án (pénteken) 18.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 28-án 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Atkár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Atkár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár, Atkár,

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. augusztus 29. 19 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. augusztus 29. 19 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2013. augusztus 29. 19 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 19 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. március 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. március 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. március 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. február 14-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. február 14-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 17. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Majoros Zoltán igazgató Breznyán István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Petricskó Zoltán általános alpolgármester, Fekete János, Fülöp Zsolt és Pintér Ádám képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Petricskó Zoltán általános alpolgármester, Fekete János, Fülöp Zsolt és Pintér Ádám képviselők Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. október 02. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. október 02. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. október 02. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 2-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. október.31.-én 17 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. október.31.-én 17 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. október.31.-én 17 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt jelenléti

Részletesebben