JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának március 29-én (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Gasparek Ferenc elnök Heim László képviselő, bizottsági tag Nagy Károly képviselő, bizottsági tag Szabó Bernadett képviselő, bizottsági tag Távol maradt: Polgár Attila bizottsági tag Horváth László alpolgármester Haraszti Levente képviselő Horgos Zsolt képviselő Keserű János képviselő dr. Legerszki Tamás képviselő Lovas Lajos polgármester Mayer László képviselő Szabó Zoltán képviselő Meghívottként részt vett: dr. Malik Dean jegyző Gasparek Ferenc: Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen, megállapítom, hogy 3 fő jelenlétével a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a közalapítvány beszámolóját tárgyaljuk elsőként, és az első napirendi ponttal kapcsolatban kezdeményezem, hogy utolsóként tárgyaljuk. dr. Malik Dean: Az első napirend zárt ülés keretében történő tárgyalása indokolt. A Józsefvárosi pincesor rendezése kapcsán javaslom megkérdezni az érintetteket, hogy hozzájárulnak-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Bathó Lajos: Igen. Lovász József: Igen. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója 1

2 2./ Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés 3./ Idegenforgalmi adórendelet módosítása 4./ Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme 5./ Józsefvárosi pincesor rendezése Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző 6./ Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása Zárt ülés 7./ Pályázati források megszerzésére irányú tevékenység végzése 1./ Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója Gasparek Ferenc: A Kuratórium reggel tárgyalta a beszámolót és azt elfogadta. Észlelt egy számszaki problémát, amellyel kapcsolatban a közalapítvány elnöke megkereste a közalapítvány könyvelőjét, aki tájékoztatott arról, hogy figyelembe véve a kettős könyvelés szabályait, ez az eltérés rendben van. Így javaslom a közhasznúsági jelentés és a beszámoló elfogadásának javaslatát. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 61/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság a Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány beszámolója tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az I.számú határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 2./ Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés Gasparek Ferenc: Az Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázaton tudunk részt venni. Felmerült, hogy célszerű lenne komplexen kezelni az épületenergetikai fejlesztést, és nem csak a nyílászárók cseréjét kellene megpályázni, hanem az épület teljes homlokzatának és tetőfelépítményének szigetelését is meg kellene oldani. Továbbá egy kazáncserét és vezérlést is bele kellene venni. A vezérlés pedig a napszaknak megfelelő lenne. Körünkben van a pályázatíró, kérjük, néhány szóval ismertesse a pályázatot. Fórizs Zoltán: Komplex energetikai elemzés készült az iskolában. A számításoknak különböző szituációmodellezései voltak, mind a nyílászárócserére mind a komplex homlokzatszigetelésre, valamint a komplett tetőfelújításra is. Mindegyik szituációhoz egy épületgépészeti alaptartalom is tartozott. Az épületgépészet tartalmazta a kazáncserét és a 2

3 melegvízrendszer teljes cseréjét, valamint a hőmérséklet megfelelő szabályozását az egyes épületrészekben. Összesen 48,6 %-os gázenergia megtakarítást számoltak ki az energetikusok abban az esetben, ha négy fejlesztési cél valósul meg. 19,5 %-os megtakarítást eredményez a nyílászárók cseréje, ha ehhez társul a homlokzat teljes felújítása, akkor 36,6 % a megtakarítás. A tetőszigeteléssel kiegészítve 43,5 % a költségmegtakarítás. A pályázati költségvetés az alábbi: a komplex nyílászárócsere ,- Ft, külső homlokzati hőszigetelés fokozott tűzvédelmi követelményeknek megfelelő anyaggal: ,- Ft, a tetőszerkezet és a lapostetők megbízható 25 évi csapadékvíz elleni vízvédelmet biztosító technológiával, mindehhez jön még a gépészeti munka költsége. A projektmenedzsment ,- Ft-tal szerepel. Így áll össze a ,- Ft-os összköltségvetés, amely esetében az önerő ,- Ft. Szabó Bernadett: A projektmenedzsmentre 7 millió forint körüli összeg jött ki. Úgy emlékszem, hogy a projektmenedzsmentből 2 % beépíthető a költségvetésbe. Fórizs Zoltán: Ezek a költségek magukban foglalják a projektmenedzsmentet, a közbeszerzés és a tervezés díját, a nyilvánosság biztosítását és egyéb, a projekt megvalósulásával kapcsolatos költségeket. dr. Malik Dean: Ez a költségelem hány százalékkal számolható el? Fórizs Zoltán: Arányosítás módszerével számítható el, a gépészet 30 %-os intenzitását, a homlokzati felújítás és a nyílászárócsere 80 %-os támogatási intenzitásából állt össze. Pontosan 75,93 % a támogatási intenzitás a teljes projektbonyolításra. dr. Malik Dean: A tanulmányok és vizsgálatok készítése miket foglal magába? Fórizs Zoltán: A megvalósíthatósági tanulmány költségeit, a projekt lebonyolítása során szükségessé váló szakértési, műszaki tervezési költséget, amely a kivitelezési közbeszerzés során jelenik meg. Kiviteli terv és komplett kivitelezői ajánlat. A sokszorosítás, a retrográfiai költségek és minden olyan költség, ami ehhez kapcsolódik. dr. Malik Dean: Része a pályázatnak a fűtésszabályozók elhelyezése. Ezek olyanok, amelyeket a gyerekek nem tudnak elállítani? Fórizs Zoltán: Ezek speciális hőmérsékletszabályozók, amellyel elkerülhető, hogy a gyerekek egyedi fűtésszabályozást kezdeményezzenek. Horgos Zsolt: A homlokzati nyílászárók cseréje az összes küldő nyílászáró cserjét jelenti-e? Fórizs Zoltán: Igen, kivéve a 2004-ben megvalósult toldaléképület nyílászáróit. És magában foglalja a külső és belső párkányzatok cseréjét is. Horgos Zsolt: A tornaterem teteje gondot okoz amióta megépült. A csapadékvíz befolyik a tornaterembe. Erre lesz-e megoldás? Fórizs Zoltán: A terv megtartotta a lapostetős szerkezetet. Ebben azt terveztük, hogy a csapadékvizet megfelelően elvezessük, de a hőszigetelés oly módon kerül kivitelezésre, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elleni szigetelést is. 3

4 Gasparek Ferenc: Most az önerő biztosításáról kellene beszélnünk. A pályázati önrészre 10 millió forint lett kalkulálva, de az csak a nyílászárók cseréjére volt kiszámítva. Azonban a fűtéskorszerűsítéssel a többletköltség 3-4 év alatt megtérülne, és több évtizedes használhatóság mellett, szerintem megéri. Az önerő biztosításához a költségvetés módosításával lenne lehetőség és akkor pályázhatnánk a komplex megvalósításra, amit javaslok is. Így az önerő 23 millió forint lenne. Fórizs Zoltán: Az ismertetőből kimaradt, hogy az éves költségmegtakarítás több mint 8 millió forint lenne a számítások szerint. Gasparek Ferenc: Amennyiben nincs több kérdés, az I. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amely a komplex megvalósításra való pályázaton történő indulást tartalmazza. Horgos Zsolt:Megújuló energiában gondolkodik-e a pályázat? Fórizs Zoltán: Ilyen opciókkal a közép-magyarországi régióban nem lehet számolni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 62/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében, a Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a KEOP /A - épületenergetikai fejlesztések elnevezésű pályázaton önkormányzatunk részt kíván venni. - Ingatlan megnevezése: Zichy Miklós Általános Iskola - pályázati cél : energetikai korszerűsítés - ingatlan címe, hrsz. Honvéd utca 4. 30/1. hrsz. - a teljes beruházási költség ,- Ft - önrész mértéke: ,- Ft - támogatás mértéke: ,- Ft - pályázati cél homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, fűtés korszerűsítés (kazáncsere és termosztátok felszerelése, gépészeti korszerűsítés) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a szükséges önerőt a költségvetési céltartalék terhére biztosítja, nyertes pályázat esetén a saját forrás összegének a költségvetésben való elkülönítéséről intézkedik. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: március 31. Gasparek Ferenc: A II. számú határozati javaslat az önrész költségvetésben történő biztosítását tartalmazza. 4

5 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 63/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a költségvetési rendeletben a tervezett beruházás csak nyílászáró cserére lett beállítva, így a Zichy Miklós Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés tárgyú KEOP ,3,0 - épületenergetikai fejlesztések elnevezésű pályázaton történő indulás okán, - mivel a szükséges önerő mértéke a tervezett önerő mértékénél magasabb, a rendelet módosítása szükséges. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítást kezdeményezi a Képviselő-testület felé. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: március / Idegenforgalmi adórendelet módosítása dr. Malik Dean: A decemberben elfogadott rendelet azt tartalmazta, hogy az adóalanyoknak havonta kell bevallást készíteniük. Azonban az adóalanyok alacsony vendégforgalma indokolttá tette, hogy negyedévente történjen a bevallás az adminisztratív terhet csökkentése érdekében. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 64/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az idegenforgalmi adórendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a rendeleti-javaslat változtatás nélküli elfogadását. 4./ Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme Gasparek Ferenc: Az egyesület a Józsefvárosi pince területén szeretne egy szobrot elhelyezni. A bizottság tagjai bejárást tartottak a szobor elhelyezésének lehetséges helyszínein. Az egyesület a ,- Ft + ÁFA összegű költséget az önkormányzattól kéri. Gizelláné Kárpáti Tíme: Igazából ez nem egy kérelem és nem egy egyszerű szoborról van szó. 10 éve próbálja egyesületünk ezt a területet regenerálni azzal a kezdeti céllal, hogy egy nemzetiségi emlékparkot hozunk létre. Most került a terület olyan esztétikai állapotba, hogy 5

6 alkalmas legyen szobor elhelyezésére. Felvettük a német testvérvárosból hazatérőkkel a kapcsolatot, akik nagyon idősek. Arra gondoltunk, hogy adjuk meg a kitelepítetteknek azt az örömet, hogy az emlékmű elhelyezést megérhessék. Zsámbéknak időszerű egy ilyet létrehozni, hiszen egyike azoknak a településeknek, amelyek a kitelepítéskor teljesen elnéptelenedtek. Város lettünk. Nem nagyon van esélye, hogy pályázaton nyerjen, hogy bármilyen eredményt, fejlődést felmutathasson ez a testület. Azt gondolom, hogy politikától függetlenül szép gesztus, hogy ez a város a német lakosságnak állít ilyet. Azért emeltük településszintre, mert azt gondolom, hogy ez nem egy egyesület törekvése, hanem a teljes település adománya. Igazából ez egy felajánlás. Mi nem kérünk semmit, csak lehetőséget biztosítunk azzal, hogy egy embernagyságú szobrot egy kapuban elhelyezve készítünk. Az egészet lebonyolítjuk. Nem nyerészkedésről van szó, és igazából nekünk egyszerűbb lenne, ha nem valósítanák meg, mert magunknak csinálunk munkát. De azt gondoltam, hogy itt az ideje és a szép helyszín, hogy ez megvalósulhasson. Kérdésként merülhet fel, hogy miért azzal a szobrásszal készítjük, akik bemutattunk. 64 év telt el a kitelepítés óta. Több szobrász él itt, és módjuk lett volna - és volt is, aki élt vele, és testvérvárosi szobrot állított -, de ilyenben nem gondolkodott senki. Ez a mi egyesületünk ötlete. Egy népi hagyományokat tükröző területről van szó. Akit mi megkértünk, egy éjjel-nappal alkotó művész. Festőművész és fafaragó. Sikerült vele lealkudni az összeget. Vele szeretnénk dolgozni azon a területen, amit mi tartunk karban, mi éltetjük. Gasparek Ferenc: Szeretném megjegyezni, hogy a testületnek nem csak ez az egy lehetősége van, hogy tegyen valamit, sőt, azt gondolom, hogy tett is, de a többivel egyet tudok érteni. Heim László: Tulajdonképpen egy ultimátumot kaptunk, hogy vagy hozzájárul az önkormányzat vagy itt vége mindennek. Mint választott képviselőnek, lehet véleményem egy emlékmű elhelyezéséről. Véleményem szerint nem helyes, hogy ezt az emlékművet ott helyezzék el. Nincs kifogásom az ellen, hogy a szobrászművész megcsinálta a három tervet, és közülük kerül kiválasztásra az egyik. A véleményem az, hogy egy ilyen emlékművet a Nemzetiségi Önkormányzat kis parkjába kell elhelyezni, nem pedig egy olyan helyre, ahová az ott pincével rendelkezőkön kívül nem megy senki. Nem teljesen igaz az, hogy 64 évig nem jutott senkinek eszébe a megemlékezés. Például a volt polgármesternek is eszébe jutott, aki létrehozta a testvérkapcsolatot. Szeretném javasolni, hogy vagy a főiskolával szemben lévő parkba, vagy a Nemzetiségi Ház elé állítsunk emlékművet. Javaslom, hogy azt a parkot, amit most Kecskeparknak nevezünk, nevezzük el Zink Imréről, mert neki köszönhető a testvérvárosi kapcsolatért tett áldozatos munka. Gasparek Ferenc: Szeretném kérni, hogy ne a múltat elemezzük, hanem a jövőt tekintsük. Gizelláné Kárpáti Tímea: Bármely képviselőnek rendelkezésére állok, hogy még egyszer megnézzük a terepet. Sajnos Ön sem jött el, pedig akkor érzékelhette volna, hogy ennek a kompozíciónak miért ott van a helye. Ez nem egy eldugott hely. Önök azzá tették nagyon sokáig. Mert senki sem szeretett volna arra helyre menni, ahogy az kinézett. Biztos vagyok benne, hogy amilyen lesz, majd inkább az lesz a probléma, hogy túl sokan fognak járni arra a területre. Zsámbék kellős közepén helyezkedik el, körbe lakott területtel. A felterjesztésben leírtam, hogy miért a Józsefvárosi gödör a legmegfelelőbb hely. Szabó Bernadett: Én is úgy gondoltam korábban, hogy a hegyen kellene valahol megfelelőbb helyet találni a szobornak. Az lehetett a probléma, hogy egyikünk sem talált jobb helyet. Tímea említette, hogy évente egyszer vagy kétszer nyitottá válhatnának a pincék, akkor már élet lenne a gödörben. 6

7 Gizelláné Kárpáti Tímea: A Józsefvárosi gödör elsődleges célja a természetvédelem, de ez nem jelenti azt, hogy elzárjuk az embereket. Évente több rendezvényt lehet lebonyolítani, az élővilág tiszteletben tartásával. Az a törekvés, hogy a szobor augusztus 20-ára készüljön el, és akkor legyen az avató. A németek jártak ott, és örültek, hogy ez a hely parkként regenerálódik. Azt gondolom, hogy ez a park lesz Zsámbék legeslegszebb és legnagyobb parkja, és a német nemzetiségi emlékműnek méltó helye lesz. A szőlőművelés volt a németek elsődleges gazdálkodása. Szabó Bernadett: Tudomásom szerint már beszéltek erről a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, akinek tetszett az ötlet. A Német Kisebbségi Önkormányzat mit szól a kezdeményezéshez? Szabó Zoltán: Tímea nem tudhatja, mert nem élt itt, hogy miért volt az a terület olyan, amilyen és mi történt előtte. Ez a terület már régen rendezésre került volna. Nem azért lett most rendezve, mert Tímea odaköltözött. Azt szeretném elkerülni mindenképpen, hogy azt a területet magánterületként kezelje, mert az Zsámbék önkormányzatának területe. Azon volt csúszás, hogy ennek a területnek a feltérképezése téves volt. Már többször ki volt takarítva a terület, egy dolog volt elmaradva, a terület megrajzolása. Ez most megtörtént. Szeretném megkérdezni, hogy miért lett itt 64 pince műemlékké nyilvánítva? Gasparek Ferenc: Kérem, hogy a napirendről beszéljünk. Szabó Zoltán: Én ilyen módon nem támogatom, és kérdem jegyző úrtól, van-e rá költségvetési keret? Gasparek Ferenc: Tudunk rá forrást biztosítani. Szabó Zoltán: Akkor tudunk majd a többi civilszervezetnek is. Szabó Bernadett: Ez nem civilszervezet. Ezt mi csináljuk, ők segítenek. Lovas Lajos: Ez pont fordítva van. A kezdeményezés a Lamgrub Egyesületé. Mindazonáltal nézve a felmerülő költségek relatív csekély voltát ,- Ft+ ÁFA-ról van szó, - azt gondolom, hogy ezt a gesztust éppen ideje megtennünk német testvértelepülésünk és az itteni svábság és németség irányába. Ennyivel tartozunk az itteni sváb kultúrának és testvértelepülésünknek, akiktől meglehetősen sokat kaptunk. Bathó Lajos: A Nemzetiségi Önkormányzatot ezzel a kérdéssel még senki sem kereste meg. Nyilvánvalóan, amennyiben döntésre kerül, véleményezi jogunkkal élni fogunk. Egyetértek azzal, hogy valamilyen emlékmű felállításra kerüljön, akár azon a helyszínen is. Valóban ez a szobor nem kerül sokba, és a terület rendbe hozataláért nagyon sokat tettek. Külön feladatot jelent majd a terület megközelíthetőségének megoldása, ha oda szobor kerül. Gizelláné Kárpáti Tímea: Bognár Istvánné az egyesület díszelnöke. Köszönöm, hogy ön a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyetteseként támogatja a kezdeményezést. Evidens, hogy Mária nénivel kezdtük a megbeszélést. Az valóban igaz, hogy írásban nem kerestük meg a nemzetiségi önkormányzatot. 7

8 Bathó Lajos: Véleményeznünk mindenképpen kell, de a város testülete fog ebben a kérdésben döntést hozni. Gizelláné Kárpáti Tímea: A Szülőföldünk Zsámbék Német Nemzetiségi Egyesület írásos támogatása az anyag melléklete. Gasparek Ferenc: A hely tekintetében ez a terület rendelkezik olyan védettséggel, amely korhű környezetet teremt a szobornak. Nem vagyok biztos benne, hogy Zsámbékon van ennél alkalmasabb hely. Nagy Károly: A főépítész véleménye teljesen irreleváns? Ő leírja, hogy jelen pillanatban nincs rendezve a terület. Gasparek Ferenc: Amennyiben a testület pozitívan bírálja el a kérdést, akkor lesznek megoldandó feladatok attól függően, hogy a megépülő szobor, mely helyszínen lesz felállítva. Vannak olyan ingatlanrészek, amelyeket forgalomképtelen besorolásba kell tennünk a kivitelezéshez. Ennek addig nincs relevanciája, amíg a kérdés el nem dől. dr. Malik Dean: Jelen van a Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettese. A szobor ügy kapcsán Heim László képviselő úr részéről a helyszín, Sándor úr részéről pedig a szobortervének egyeztetésre váró kérdésköre az, ami érdemben befolyásolja a szobrot. Ezért javaslom a Településfejlesztési bizottságnak, hogy véleményezzék a terveket ők is, és szükség szerint kezdeményezzék a tervtanács véleményezésbe történő bevonását. Ezt a holnapi bizottsági ülésre beterjesztjük. Nagy Károly: Van egy összeg, amely köztéri alkotáshoz képest csekély. De a döntéshozatal után előttünk álló egyéb feladatok megoldása mennyibe kerül? Arról lehet tudni? Hány ilyen emlékmű várható még Zsámbékon? Hiszen az a ház, amelyben én lakom, az is egy kitelepített emberé volt. Ilyen formán minden utcában állíthatnánk emlékművet. Horgos Zsolt: Ha ez valósul meg, ez lényegében egy pinceajtó alatt egy szőlőműves hordóval, szőlővel, ez ide illik. Ezt az emlékművet máshol nehezen tudnám elképzelni, és illik is a gödörhöz. Lovas Lajos: Ez a felajánlás, csak erre a helyszínre vonatkozik. A parkolásról pedig annyit, hogy van parkoló a területen. Gizelláné Kárpáti Tímea: A KÖH az elsőfokú hatóság, és szóban már jóvá is hagyták a tervet. Mi azt vállaltuk, hogy ebben az összegben A-tól Z-ig elkészítjük a szobrot. Ez nem egy kérelem, hanem egy ajándék részünkről. Sándor Antal: 62 éve Zsámbékon élek. Egy köztéri szobor többszáz évre meghatározza a település arculatát. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy szobor miből készül, hol van és mi a folytatása. Kérdésem, hogy le lett-e zsűrizve a szobor? Ki döntötte el, hogy oda való-e? Gizelláné Kárpáti Tímea: Szeretném megkérdezni, hogy Önt ez miképpen izgatja? Önnek módjában áll egy hasonló ötletet megvalósítani. Ez egy adomány, amit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagy. Nem tudom a zsűrizés mennyire kötelező, de nem feltétlenül kötelező. Ez azoknak a szobrászoknak fontos, akik presztízst csinálnak az alkotásukkal. 8

9 Gasparek Ferenc: Kérem, hogy tartsuk meg azt, hogy aki szót kap, két percet beszélhet. Sándor Antal: Ezt csinálom már nagyon régóta, és tudom, hogy minden köztéri szobrot zsűriztetni kell, akárhol van. A terület arculatát meghatározza. Gasparek Ferenc: Az anyagi fedezetről kell elsőként a testületnek dönteni. Ezt követően vannak olyan feladatok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Heim László: Azzal a feltétellel szavazom meg, hogy szeretném, ha ezt a szobrot máshol állítanák fel. dr. Malik Dean: Erről a holnapi napon születik majd döntés. És a Kisebbségi Önkormányzat tagjait is szeretném felkérni, hogy egyeztessenek a szoborról. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 65/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Lamgrub Tájvédelmi Egyesület kérelme tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az emlékmű elhelyezését a Józsefvárosi pincesor területén ,- Ft +ÁFA értékben támogatja a költségvetés általános tartalék terhére. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: szeptember 1. 5./ Józsefvárosi pincesor rendezése Előterjesztő: dr. Malik Dean jegyző dr. Malik Dean: A korábbi önkormányzat a Józsefvárosi gödörben lévő pincék értékesítésére csekély összegért előszerződést kötött, amelynek értelmében bizonyos határidőig megépített pincék elkészültével lehetett az önkormányzattal végleges szerződést kötni. Az előterjesztéssel érintett pinceingatlanok értékesítése megtörtént előszerződéssel, és mivel a benne szereplő határidők objektívek, a szerződések ipso jure megszűntek. Ezért az önkormányzatnak a képviselő-testület korábbi határozatait hatályon kívül kell helyezni. Ennél is fontosabb azonban, hogy azokkal a területekkel valamit kezdeni kell. A határozati javaslat első része a képviselő-testületi előterjesztés véleményezéséről szól, a második része pedig a nyilvános pályázat kiírásáról. A vita kialakulása előtt felhívnám arra a figyelmet, hogy nem érdemi döntésről van szó, hiszen a szerződések a törvény erejénél fogva megszűntek, attól függetlenül, hogy a bizottság hogy dönt. Szabó Bernadett: Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy az előszerződést meghosszabbítsa. Ugyanazok az emberek pályázhatnak ugyanarra a területekre? dr. Malik Dean: Igen. 9

10 Szabó Zoltán: Ismereteim szerint nem fillérekről van szó. Úgy tudom, hogy mivel műemlékké lett nyilvánítva a terület, az engedélyezési eljárás elhúzódott. Van aki, úgy gondolta, hogy kifizette és nem akarja újra építeni a pincét. Javaslom, hogy ugyanazokkal a személyekkel kössünk ismételten szerződést. Lovas Lajos: Azoknak a pincéknek az esetében, amelyek épülnek méltányosságot kérnék. Szabó Bernadett: Kérdezzük meg jegyző úrtól, hogy ezt megtehetjük-e, hiszen az előbb mondta el, hogy a szerződések megszűntek. dr. Malik Dean: Arra nincs mód, hogy 0-ás szerződésekkel kössünk szerződést. Az előszerződések lejártak. Az más kérdés, hogy a vevőkijelölésekkor a bizottság mit fog mérlegelni, és milyen egyéni szempontok szerint alakítják ki véleményüket. Lovász József: A szerződés szerint szeptemberig kellett volna pincét építeni, azonban a jogerős építési engedélyt 2008 októberében kaptam meg a Műemléki Hivataltól. Mivel a területet műemlékké nyilvánították új terveket kellett készíteni, a régieket meg kellett semmisíteni. Mikor a pincéket megvettük, senki sem mondta, hogy műemlék lesz. Előírták, hogy milyen pincéket kell építeni, de azt nem mondták, hogy elhúzódik az engedélyezés. Másik probléma, hogy 2009-ben a gazdasági helyzet mindenkit megtorpantott. Szeretnénk a pincéket jövőre megépíteni. Valóban nem kértünk szerződéshosszabbítást. Elhibáztuk. Tudtommal van olyan, aki egy-két hónappal ezelőtt kérte, és megkapta a hosszabbítást. Vagy mindenki megkapja, ha kéri, vagy nem kapja meg senki és újrapályázzuk. Szeretnénk hosszabbítást kérni. Dobos úr: Az én családom által 60 éve használt pince készen van. Nekem mit kellett volna építenem? Van egy kész pince, mit kellett volna csinálnom vele? dr. Malik Dean: Nem ismerem egyenként a megállapodásokat. Azt tudom, hogy a szerződésekkel azt a célt szerették volna elérni, hogy a megvásárolt pincehelyeken pincék létesüljenek, és a pincék elkészültéről a hatósági határozattal tájékoztassák az önkormányzatot annak érdekében, hogy megköthessék a végleges adás-vételi szerződést. Azt, hogy történtek ráfordítások a pincékre, a szerződéskötéskor az önkormányzat méltányolni fogja. Dobos úr: Minket is behívtak az ülésre. A nagyszüleim soha nem tudták megvenni az ingatlant, mert nem volt rendesen kimérve. Az ülésre egyszer kaptam meghívót, akkor még nem volt védve. Azt mondták, hogy jelképes összegért - 1 Ft-ért - vegyem meg, ahhoz képest ,- Ft-omba került eddig. Arról volt szó, hogy 3-4 pincét elfogadnak, ami készen van. A miénk készen van. Lovász József: Ha önhibámon kívül későn kapok határozatot, - mert közben műemlékké nyilvánították a területet - az nem az én hibám. dr. Malik Dean: Ebből a szempontból az a releváns, hogy mikor nyújtották be az engedélykérelmet. Lovász József: Kétszer nyújtottam be, mert először visszadobták. Folyamatban volt az eljárás, amikor műemlékké nyilvánították. 10

11 dr. Malik Dean: A szerződés határidejének módosítása, csak a két szerződő fél akarata alapján történhet. Ilyen nem történt. Az új szerződésekről is ezek a képviselők fognak dönteni, nyilván ők majd elmondhatják saját véleményüket. Szabó Bernadett: Nem értem, hogy azzal, ahol már készen volt a pince miért előszerződést, miért nem végleges szerződést kötöttek? 2005-ben születtek ezek a szerződések, akkor még nem volt műemléki védelem alatt. Szabó Zoltán: Ha jól értem, ezek a pincék újra meg lesznek pályáztatva. Nagy Károly: Nem lehet olyan határozatot hozni, hogy a megoldást is produkálja? Gasparek Ferenc: Két különböző dologról van szó. Ne próbáljunk hirtelen olyan döntést hozni, hogy egy hosszabbítási kérelem benyújtására záruljon le egy ügy. Úgy emlékszem, hogy korábban az önkormányzat hasonló esetben meghosszabbította a szerződést. Javaslom, hogy vegyük le ezt a napirendi pontot, és nézzük át globálisan a helyzetet pincénként. Nem lenne jó, ha nem azt szeretnénk elérni, hogy minél előbb kialakuljon ott a megfelelő környezet. dr. Malik Dean: Többször elmondtam, hogy arra nincs mód, hogy az önkormányzat olyan napirendi pontot levegyen, amelynek megkezdte a tárgyalását. Olyan határozatot lehet hozni, hogy a döntést más időpontra halasztja. A pincehelyek sorsa későbbi egyenkénti döntést igényel majd. Gasparek Ferenc: A műemlékvédelmi hivatali engedélyeztetés valóban elhúzza az ügyeket. Nem javaslom, hogy megszűnjenek a szerződések. dr. Malik Dean: A szerződések megszűntek maguktól. A határozati javaslat a határozathozatallal tudja rendbe tenni a 2005-ben - szerintem tévesen - meghozott határozatait. Bathó Lajos: Azok, akik valamilyen szinten ebbe már belekapcsolódtak, kihez fordulhatnak? Jegyző úrhoz, bizottsághoz? Ez szükséges az egyenkénti döntésekhez. dr. Malik Dean:Az önkormányzatnak sem érdeke, hogy az előszerződések miatti költségelőlegezéseket ne méltányolja. Nagy Károly: Az nem megoldás, hogy rendeljünk el 5 perc szünetet a III. számú szerződésben jelölt hiányzó rész megfogalmazására? Gasparek Ferenc: 5 perc szünetet rendelek el. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 perc tanácskozási szünetet tart. Gasparek Ferenc: A tulajdonosok előtt nem volt ismert a szerződéskötéskor az, hogy az engedélyeztetéshez különleges eljárások szükségesek. Megadom a szót jegyző úrnak a határozati javaslat ismertetésére. 11

12 dr. Malik Dean: A bizottság elé terjesztett határozati javaslat első mondata változatlan. A második mondatrész pedig így szól: A Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogszerű szerződéses rendezés végett készítse elő a pincékkel kapcsolatos pályázatokat és megállapodásokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére. Határidőnek április 30-at jelölnék meg, hogy minden tulajdonossal le tudjunk ülni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 66/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Józsefvárosi pincesor rendezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Józsefvárosi pincék vevőkijelölésével kapcsolatos 67/2006.(II.28.), 68/2006.(II.28.), 78/2006.(II.28.), 640/2005.(XI.29.), 642/2005.(XI.29.) számú Képviselőtestületi határozatok hatályon kívül helyezését támogatja, mivel a határozatok alapján megkötött szerződésekben foglaltaknak a vevők nem tettek eleget. A Pénzügyi és Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jogszerű szerződéses rendezés végett készítse elő a pincékkel kapcsolatos pályázatokat és megállapodásokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság következő ülésére. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő: április 30. dr. Malik Dean: Jelen van a Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettese. Javaslom az előző napirendhez kapcsolódóan, hogy véleményezzék a napirendet és szükség szerint kezdeményezzék a Tervtanács véleményeztetését. 6./ Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása Gasparek Ferenc: A Polgármesteri Hivatalba a közterület-felügyelő mellé két településőr is került, amellyel a létszám megnövekedett. Az ő elhelyezésükre kellene a Magyar u. 4. szám alatti helyiséget a Polgármesteri Hivatal részére kijelölni. Szabó Bernadett: Volt Zsámbékon hajléktalan kérdés. Szó esett arról is, hogy ez az iroda is átalakítható lenne részükre. Ezt nem fontolná meg még egyszer a bizottság esetleg a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve? Gasparek Ferenc: Úgy emlékszem, hogy nincs ilyen ellátási kötelezettségünk. A Szociális csoport végzett ezzel kapcsolatos felméréseket, amelynek eredménye negatív lett. dr. Malik Dean: Ez a napirend volt a bizottság előtt, és Pénzügyi Bizottság elutasította a javaslatot. 12

13 Szabó Bernadett: Ha jól emlékszem ez az indítvány a képviselő-testületnek szólt, és a testület nem tárgyalta azóta sem? dr. Malik Dean: Az ingatlankijelölés a bizottság hatásköre. Az egyes indítványokról annak tárgya szerint a bizottság vagy a testület dönt. A döntéshozó ebben hozott határozatot. Ha jól értem, ez egy olyan indítvány, amely képviselő-testületi megtárgyalását kezdeményezi egy feladat felvételének az önkormányzat feladatai közé. Szabó Bernadett: Igen. dr. Malik Dean: Egy indítvány született arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a rá nem kötelező, de indítványban elhangzott javaslat szerint vegye a tevékenységei körébe a hajléktalanok ellátását. Gasparek Ferenc: Ezt a következő bizottsági ülésen fogjuk tudni tárgyalni. Vegyük jegyzőkönyvbe. Heim László: Ez a helyiség kifejezetten erre készült. Szerintem ez a hajléktalanok elhelyezésére alkalmatlan lenne. Ez rendőrőrsnek készült. dr. Malik Dean: A rendőrség jelezte, hogy ők szívesen használják közösen a helyiséget. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 67/2010.(III.29.) PÜB számú A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Zsámbék, Magyar u. 4. szám alatti KMB iroda hasznosítása tárgyú előterjesztés megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Magyar u. 4. szám alatti ingatlanon lévő KMB iroda használatát a Polgármesteri Hivatal részére kijelöli. Felelős: Lovas Lajos polgármester Határidő:2010. április 30. Gasparek Ferenc: Ezzel a napirendi pontok végére értünk. Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést bezárom. k.m.f. Gasparek Ferenc elnök dr. Malik Dean jegyző 13

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 438 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24. du. 16 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 7. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 21. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági tag,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben