uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk"

Átírás

1 R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE SZEPTEMBER ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai Borbála: Betűország kincsei Mint arról korábban már hírt adtunk, eredményesen pályázott Önkormányzatunk a Ruzsa, Tömörkény tér 89. szám alatti Egészségház energetikai korszerűsítésére mind a KEOP /A jelű pályázati kiírásra, mind az EU Önerő Alap támogatásra. A projekt keretében a rendelők és várótermek nyílászáró cseréje és e helyiségek fűtését szolgáló elavult gázkazán Bosch 32 KWos kondenzációs kazánra való cseréje, valamint az épület hőszigetelése valósult meg. A műszaki átadás július 18án megtörtént. Elkészült az energetikai záró audit, a fejlesztések eredményeképpen az Egészségház fűtése során 55,5 %os energia megtakarítás várható. Kedvező hatása a kazáncserének a környezet védelme szempontjából, hogy évi 5,37 tonnával csökken az üvegházhatású gázok (széndioxid) kibocsátása. A megújult épület ünnepélyes keretek közötti átadása 5én 8 óra 30 perckor lesz, melyre minden ruzsai lakost ezúton szeretettel meghívok. Sánta Gizella polgármester Sok újdonsült kisdiáknak kitárul egy új világ: titokzatos Betűország ma nyitja meg kapuját. Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg: minden betű kincset érő titkokat is rejteget. S, aki egyszer megismeri mind a betűk titkait magáénak tekintheti Betűország kincseit. Minden kedves diáknak kellemes évkezdést, szorgalmas napokat és jó tanulást kívánok! Sánta Gizella polgármester MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk 14én /vasárnap/ a II. világháborúban lezuhant lengyel pilóták és a ruzsai elesettek emlékére, a templomkertben és a pékség melletti emlékműnél. Program: 10 órakor szentmise a templomban ezt követően megemlékezés és koszorúzás az emlékműveknél Kérjük, aki teheti, hozzon magával egy szál virágot! Mindenkit szeretettel vár: Ruzsa Község Önkormányzata

2 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK VÁLASZTÁST MEGELŐZŐ AKTUALITÁSAIRÓL (JELÖLTAJÁNLÁS, KAMPÁNYIDŐSZAK) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (a továbbiakban: Választás) választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgára. Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani. A választási eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. Áder János köztársasági elnök a választás időpontját október 12. napjára tűzte ki. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. A választáson a jelöltek valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet jelöltjeként, vagy független jelöltként indulhatnak. A szükséges egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítására augusztus 18. napján került sor, mely Közleményben került kihirdetésre a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal és a közterületek hirdetőtábláján, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu). A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) 121. (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 15. a alapján a választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban augusztus 25én adja át az igénylő (jelöltjelölt) részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el, melynek igénylésére az A4 jelű nyomtatvány szolgál. A Ve. 307/G. (1) bekezdése, valamint az IM rendelet 17. a szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb szeptember 8án (hétfőn) 16 óráig kell bejelenteni a bejelentésre szolgáló nyomtatvány (E2) és az ajánlóívek leadásával. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet. Nem gyűjthető ajánlás: a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, f) egészségügyi szolgáltató helyiségében. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7. (f) pontja alapján a HVI átveszi az ajánlóíveket, az informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadtae; jelzi a helyi választási bizottságnak (a továbbiakban: HVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet. A Ve (2)(3) bekezdései értelmében: (2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nyújtott ajánlóív után tízezer forint. nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét,

3 3. (3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. Felhívom a Tisztelt jelöltjelöltek figyelmét, hogy a Ve. 10. ában foglaltak szerint a választási törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidőket naptári napokban kell számítani és a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le! Mindezek alapján kérek minden jelöltjelöltet, hogy az ajánlások gyűjtése során a fent leírtakat tartsák be! VÁLASZTÁSI KAMPÁNY A választási kampányidőszak augusztus 23tól október 12én 19 óráig tart. Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely alkalmas választási akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A kampányeszközökkel kapcsolatos részletes szabályokat a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény ok tartalmazzák. A választással kapcsolatos nyomtatványok, tájékoztató anyagok és egyéb, választással kapcsolatos információk elektronikus úton elérhetők a honlapon, illetve beszerezhetők a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájánál (6786 Ruzsa, Alkotmány tér számú iroda). Ruzsa, augusztus 19. Fődi Anita Helyi Választási Iroda vezető MAGYARDÉCSEI LÁTOGATÁS RUZSÁN J úlius 18tól 20ig egy 5 fős delegáció látogatott Ruzsára a romániai testvértelepülésünkről, Magyardécséről. Alpolgármester úrral és több képviselővel hosszú évek után sikerült újra Ruzsán találkozni. Rövid itt tartózkodásuk alatt részt vettek az amatőr focibajnokságon, megtekintették az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményét, amikről elismerően és kicsit irigykedve nyilatkoztak. Szekeres János jóvoltából betekintést kaphattak a homoki gazdálkodás szépségeibe és nehézségeibe. Ezúton köszönöm minden támogató ruzsainak a munkáját, adományát, amivel vendégeink látogatását sikerült emlékezetessé tenni. Külön köszönöm Vass János, Szekeres János, Makra József, Sádt Ede és segítő képviselő társaim munkáját! Sánta Gizella polgármester A FALUGAZDÁSZ HÍREI Tisztelt Termelők! Néhány változás történt a falugazdász iroda táján július 1től Halász Zsolt falugazdász kollegámtól átvettem Ruzsa és Pusztamérges község falugazdász teendőit. Ügyfélszolgálati idő is módosult a következők szerint: Hétfő, kedd: hig, Péntek:814hig Néhány aktualitás: Aki még nem vette át kamarai kártyáját, kérem keressen fel. Az esetleges bírságolások elkerülése érdekében, legyenek szívesek eleget tenni parlagfűmentesítési kötelezettségüknek. A kárenyhítési hozzájárulás átutalásánál a beérkezési határidő szeptember január 1jétől hatályossá válik az új közvetlen támogatásokat szabályozó rendelet: 2021ig alkalmazható lesz az egyszerűsített területalapú támogatás rendszere,de új kötelező és önkéntesen vállalható elemekkel bővül, mint pl. zöldítés, fiatal gazdálkodók támogatása,termeléshez kötött támogatás és kisgazdaságok támogatása. Részletszabályok többségének kidolgozása még mindig folyamatban van. A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére lehet számolni, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása lehetséges. Nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak, AKGsoknak az utolsó évben is kell talajmintát venni, talajvizsgálatot végeztetni akkreditált laborban. ( Pl: Mórahalom SC lab, Hódmezővásárhely Mezőgazdasági Szakszolgáltató Kft.) Munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánok: Czakóné Dudás Mónika falugazdász 0670/

4 4. ÚTJAVÍTÁS RUKI IIBEN vtizedes probléma és nehézség megoldására nyílt lehetősége Ruzsa község önkormányzatának ebben az évben. A 2014 évi központi költségvetés működésre biztosított keretének ésszerű felhasználásának köszönhetően majdnem 13 millió Ft ráfordításával nyílt lehetőség a Ruki IIes kövesút állapotának javítására. Az úttest repedéseinek kitakarítását, a felület előkészítését és a padka rendezését önkormányzati közfoglalkoztatottak végezték el, aminek köszönhetően mintegy 2 millió Ftot takaríthattunk meg. A képviselőtestület és magam is remélem, hogy ezzel a régóta szükséges felújítással sok ruzsai lakos jogos igénye valósult meg. Bízom abban, és kérem Önöket, vigyázzanak az átadott útra, különösen az első hetekben. Amíg a burkolat teljes szilárdulása meg nem történik, óvni kell az erőteljes terheléstől, hirtelen manőverezett kanyarodásoktól, fékezésektől, hogy állapota hosszútávon megfelelő maradhasson! É Sánta Gizella polgármester KÖNYVTÁRI HÍREK V éget ért a nyár, de igyekeztem azoknak a gyerekeknek kissé színesebbé tenni a vakációt, akik kedvet kaptak egy kis könyvtári játékhoz, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni szerettek volna. 3 napon keresztül vártam őket délelőttönként a könyvtár birodalmában, de volt szabadtéri program is. Az első napon kézműveskedéssel telt a délelőtt, majd egy kis közös memóriajátékkal próbáltuk megdolgoztatni az agytekervényeinket. Másnap délelőtt számos mesefilm betétdalának és egyegy monológjának meghallgatása után kellett eltalálni, hogy vajon melyik meséről lehet szó. Ezt követően Finy Petra könyvét felhasználva megismerkedtünk Rufusz Rafaellel, aki bizony finnyásságáról híres, és arról, hogy Ő a világ legrosszabb evője. A mese meghallgatását követően aszfalton rajzolták le a gyerkőcök a nekik legjobban tetsző részt a történetből.és ha már az evésnél tartottunk, úgy döntöttünk, hogy meglepjük magunkat valami finomsággal, így készült el közös erővel Ruzsa legfinomabb kókuszgolyója, melyet a legszorgosabb kis kezek készítettek el. A harmadik napon burgonya figurát faragtunk. A kopasz kis emberke fűmagból hajbeültetést is kapott a gyerekektől. Ezt követően Szűcs Józsi bácsinak köszönhetően lovaskocsikázni mentünk. Szeptember hónapban egy nagyon érdekes evőeszközökből készített figura kiállítással várok minden érdeklődőt, mintegy két héten keresztül. Az időpontról a későbbiek folyamán szórólapon értesítem a lakosságot. Minden gyerkőcnek kívánok mosolygós arccal viselt iskolakezdést és nagyon jó tanulást. Császár Ágota könyvtáros

5 5. SZABADTÉRI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ VOLT RUZSÁN Nagy sürgésforgással indult a nyár utolsó hónapjának harmadik hete augusztus 16án Ruzsa község és a ruzsai Csűrdöngölő Táncegyüttes szervezésében megrendezésre került a III. Ruzsai Néptánctalálkozó melyen a táncegyüttes megalakulásának 10. évfordulóját is ünnepeltük. Nem véletlenül fogalmaztam az előző mondatomban így: Ruzsa község. A szervezés és megvalósítás idén is igazi csapatmunka volt, amiből kiki a maga módján vette ki a részét. Ezúton is szeretnénk kiemelni és megköszönni Sánta Gizella polgármester asszonynak, a művelődési ház, az óvoda konyhája és az önkormányzat dolgozóinak önzetlen segítségét, támogatását és nem kevés munkáját. Kisebb változtatások voltak ugyan, de az események a szokásos módon zajlottak. A találkozón öt tánccsoport táncosai vettek részt: Délikert Möndörgő Táncegyüttes (Szeged), Délikert Napsugár Táncegyüttes (Szeged), Halas Táncegyüttes (Kiskunhalas), Pakulár Táncegyüttes (Szeged) és végül, de nem utolsó sorban, a házigazda Csűrdöngölő Táncegyüttes, a Suhancos Gyermekcsoportjával együtt. Az est színvonalát két népdalénekes: Bacsa Orsolya és Hajda Csenge előadása is emelte. A csoportok koradélután érkeztek. Az uzsonnára tálalt kenyérlángost Hajdú László felajánlott alapanyagokból készítette el nekik, felesége pedig hagyományőrző kézműveskedésre invitálta az érdeklődőket. A finomságok elfogyasztása után (mely görögdinnye, az 50 felettiek által készített kemencében sült sós sütemény, helyi termelők házi bora, ásványvíz, szódavíz) jóllakottan és jókedvűen kezdtük meg 18 órakor műsorunk, melyet közel 200 vendég tekintett meg. Zenéről az üllési Rézhúros Banda gondoskodott. A hangosítási feladatokat Nagy Zoltán látta el. A műsort fényképeken Fodor Szabolcs, videó felvételen a Homokhát TV örökítette meg. Újítás volt, hogy a vendégek a műsor után marhapörköltes vacsorán vehettek részt. A vacsorajegyek árával is a tánccsoportot támogatták az érdeklődők. Köszönjük támogatóinknak, hogy a vacsora alapanyagainak jelentős részét felajánlották, Jakus Ferencnek a pörkölt, Bernáth Józsefnénak pedig a köret elkészítését, illetve Rózsa Antalnak, családjának és segítőinek a vacsora felszolgálását és a közhasznú munkásokkal közösen az utómunkálatok elvégzését. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy idén is segítette rendezvényünket és ezáltal a Csűrdöngölő Táncegyüttest. A nézőtérre kihelyezett becsületkassza, a vacsorajegyek bevételéből és a többi pénzbeli támogatás összegéből a zenészeket sikeresen kifizettük, így egy fergeteges táncház után ők is, mi is elégedetten zártuk a rendezvényt. FÁBIÁN JANKA ÍRÓNŐ Támogatóink voltak: 50 Felettiek Klubja Az Intelligens Faluért Egyesület Ruzsa Bernáth JózsefnéBertalan Gábor és családja Borbás Istvánné Börcsök Tiborné Ruzsa női fodrász Christen Olivér és Birgit Coop ABC Dr. Papp Sándor Farkasné Hovanyecz Aranka Gárgyán József Gora Mónika Iparcikk Boltja Hajdú László és családja Hétszínvirág Óvoda Konyha Ruzsa Horváth Zoltán és családja Jakus Ferenc Kati Vegyeskereskedés Szalai Jenőné Sánta Gizella és családja Lila Diszkont Simhercz Zoltánné Maróti Sándor és családja Tímár Géza Molnár Pékség Ruzsa Torpedó Bt. (Molnár Gábor) Tóth László Művelődési ház Ruzsa Varga Dániel és családja, Napsugár Otthon és dolgozói Műszaki kisáruház Ruzsa Nemzeti Dohánybolt Ruzsa Varga Italdiszkont Ruzsa Renáta butik Ruzsa Község Önkormányzata SÜVEGES GERGŐ SZERKESZTŐ, RIPORTER

6 6. FERGETEGES NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ Nincs nagyobb öröm, mint amikor közösséget segítő, támogató civilszervezet alakul és dolgozik egy településért, egy település lakosságáért. A Csűrdöngölő Néptánc Együttes évek óta résztvevője Ruzsa rendezvényeinek, műsoraikkal kellemes perceket szerezve a jelenlévőknek. Tavasszal az együttes egyesületté alakult, törvényszéki bejegyzésüket azért kérték, hogy működésükhöz pályázatokat nyújthassanak be, amivel még színvonalasabbá tudják tenni műsoraikat. Az első, egyesületként szervezett programjuk az augusztus 16i néptánc találkozó volt. A felejthetetlen estért a résztvevők nevében köszönet mondok. Hálás szívvel köszönjük azt a rengeteg munkát, amit a szervezés, lebonyolítás magában foglalt. Köszönjük a fergeteges, vidám műsort, gyerekeknek felnőtteknek egyaránt. Polgármesterként és magánemberként is KÖSZÖNÖM! Sánta Gizella polgármester PÉLDAÉRTÉKŰ PARTNERSÉGI KAPCSOLAT A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a B u n d e s w e h r Ta r t a l é k o s S z ö v e t s é g é n e k együttműködési szerződése alapján a Csongrád megyei Ruzsa községben működő MATASZ egyesület és a Bundeswehr Tartalékos Szövetségének KözépFrankföldön lévő Großhaslachi Tartalékos Katonák Bajtársi Egyesülete között már öt éve tart az a kapcsolat, amelynek megünneplésére július 03.tól 06.ig, egy nyolctagú küldöttség vendégeskedett Großhaslachban. A Középfrankföldi és a Csongrád megyei vezetőségek közös támogatásával, a két település Ruzsa és Großhaslach tartalékosai 2008 évben kezdeményezték a két település tartalékosainak szerződésben rögzített együttműködését. A két tartalékos szervezet a szándékát annak idején megtárgyalta az érintett magyar és német önkormányzatokkal is, amely eredményeképpen alapos egyeztetés után július 18.án került sor, a díszes formában előkészített szerződés ünnepélyes aláírására a Ruzsai önkormányzat tárgyaló termében. Az ünnepélyes aláíráson magyar részről jelen volt Sánta Gizella Polgármester Asszony, valamint a képviselő testület több tagja, illetve Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke és Farkas András t. százados Ruzsa tartalékos egyesületének akkori elnöke. Német részről jelen volt Helmut GottschalkGaudig t. alezredes a KözépFrankföldi BRDW megyei vezetőség tiszteletbeli elnöke, Reinhard Gernandt t. őrnagy az érintett vezetőség elnök helyettese, Hans Rudelsberger úr Großhaslach tartalékosainak elnöke, valamint a két tartalékos szervezet képviselői. A Großhaslach Tartalékos Katonák Bajtársi Szövetsége meghívására, a partnerségi együttműködés megkötésének ötéves évfordulójára baráti látogatást tett július 03.tól 06.ig a bajorországi Großhaslachban, Sánta Gizella Ruzsa Polgármester Asszonyának vezetésével, a Magyar Tartalékosok Szövetsége ruzsai egyesületének nyolc tagja. A magyar tartalékosok július 03.án hosszú és fárasztó utazás után érkeztek meg, a festői szépségű Bajor kisvárosba Großhaslachba, hogy részt vegyenek az 5 éves jubileum alkalmából megrendezett bajtársi esten és programokon. Sánta Gizella Polgármester Asszony a bajtársi esten méltatta a két civil szervezet együttműködésének hasznosságát, s elismerését fejezte ki az együttműködésben résztvevő német és magyar tartalékosoknak, illetve további támogatásáról biztosította tevékenységüket. A magyar küldöttség számára a vendéglátók, egy három napos tartalmas programot készítettek, közös lövészet, hadtörténeti és kultúrtörténeti múzeumok látogatása, városnézés Nürnbergben, katonapolitikai tájékoztatón való részvétel, stb. A magyar vendégek, német tartalékosokkal közösen vettek részt lövészversenyen is, melynek ünnepélyes eredményhirdetésén kiderült, hogy a magyar csapat egyéni és csapatversenyben is nagyon jól szerepelt. Kimagaslóan jó lövészeredményt ért el Katona Csaba t. törzszászlós, a Ruzsai egyesület elnöke és női kategóriában Sánta Gizella Polgármester Asszony. A magyar csapat nyerte ez évben a Lövész Vándorkupát, valamint az újonnan alapított Farkas András Emlékkupát is. Az öt éves jubileum bensőséges ünnepségén a két tartalékos szervezet elnöke elismeréseket adott át az együttműködésben kiemelkedő munkát végzetek számára. Reinhard Gernandt a KözépFrankföld tartalékosai megyei szervezetének elnöke köszönetet mondott a két tartalékos szervezet értékes, kiemelkedő tevékenységéért, további eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánt. Katona Csaba Ruzsai Tartalékosok Klubjának Elnöke

7 7. RUZSA SZÜLÖTTE VEHETTE ÁT ELSŐ ALKALOMMAL A HOMOKHÁTSÁGÉRT DÍJAT A z, hogy honnan indulunk és életünk hova érkezik meg, saját döntésünkön, saját elhatározásunkon alapszik. Az, hogy az utunk könnyűe, vagy akadályokkal, buktatókkal kirakotte előre nem tudhatjuk, de talán jobb is! Az ember nagysága pontosan abban rejlik, hogy döntését, elhatározását tudjae kitartással, szorgalommal elérni, végrehajtani! Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nagy emberek, a sikeres emberek, a tehetséges emberek a nagyvárosokban születnek, a nagyváros ad lehetőséget a beteljesüléshez. A díj átadására augusztus 19én a Mórahalmon Tudnunk kell azt, hinnünk kell abban, hogy mi kis településimegrendezett emberek, mi homokháti emberek sem születünk kevesebb Homokhátsági búcsún került sor lehetőséggel, mi sem születünk kevesebb tehetséggel, mint azok, akik fővárosban, nagyvárosban látják meg a napvilágot. Az viszont vitathatatlan, hogy vannak körülmények, vannak adottságok, amelyeket csak nagyvárosok tudnak biztosítani. Elérkezhet utunk során az az időpont, amikor már munkánk, az életünk beteljesítéséhez el kell hagyni legalább is a mindennapok szintjén szülőfalunkat. A Homokháti Kistérség polgármestereinek egybehangzó véleménye, hogy ismerjük el, közös gondolata, hogy ismertessük meg, közös elhatározása, hogy állítsuk például mindannyiunk számára azokat a homokháti születésű embereket, akik életpályájukkal ismerté teszik, öregbítik szűkebb hazánk, a Homokhátság hírnevét. A Homokhátságért díj létrehozásának gondolata és megvalósítása az elismerésen, a megköszönésen túl a példaállítás! Fontos, elengedhetetlen, hogy mindannyiunk, de leginkább a fiatalok számára legyenek példaképek, követendő emberek, lehetőleg olyanok, akik hasonló körülmények közül indították életüket, mint mi. Végtelen öröm, nagynagy megtiszteltetés számomra, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának alelnökeként az első alkalommal odaítélt Homokhátságért Díjat szülőfalum, Ruzsa szülöttének adhattuk, adhattam át Professzor Dr Krisztin Tibor szeptember 12én születtem Mórahalmon. Szüleivel és testvéreivel Ruzsán éltek. Általános iskolába Ruzsán járt, kezdetben az ún. öreg iskolába, ötödik osztálytól a falu másik végén található erdei iskolába került. A Rakonczai Jánostól és feleségétől kapott nagyon jó alapoknak köszönhetően a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium matematika tagozatos osztályában érettségizett 1975ben. 1981ben szereztt diplomát a József Attila Tudományegyetem matematikusi szakán. A diploma megszerzésétől mái napig a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik oktatóikutatói állásban. Már 1983ban meghívták vendégtanárnak az amerikai Memphis egyetemére. Több mint négy évet töltött külföldön az USA, Kanada, Németország, Franciaország, Chile, Kína, Spanyolország különböző egyetemein. Itthon 1982ben egyetemi doktori címet, 1988ban kandidátusi fokozatot, 2000ben MTA Doktora címet szerzett óta professzor, óta a Bolyai (Matematikai) Intézet vezetőjeként dolgozik. Krisztin Tibor több tudományos díjat kapott, számos nemzetközi konferencia meghívott, plenáris előadója volt. A legnagyobb elismerésnek tartja, hogy 2013ban az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) levelező tagjának választották. Professzor Úr! Gratulálok a díjhoz, további munkájához erőt, egészséget kívánok, életének útját a Jó Isten kísérje és segítse, hiszen Nietzshe szavaival élve A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít Sánta Gizella polgármester

8 8. RENDHAGYÓ KERÉKPÁRVERSENY RUZSÁN Idén ősszel a korábbi évektől eltérően kissé rendhagyó kerékpárversenyre várjuk a sportolni vágyókat. A program a Szeretlek Magyarország országos rendezvénysorozat keretén belül valósul meg. Időpontja: 27. Nevezés helyszíne: megújult Tömörkény tér Verseny útvonala: Ruzsa Pusztamérges Öttömös Ruzsa 22 km táv A versenyt követően meglepetés műsorral és ebéddel várjuk a nevezőket. MEGHÍVÓ Ünnepséget tartunk október 01jén a művelődési házban az Idősek Napja és a Zene Világnapja alkalmából. Program: ź órától a szicíliai fúvószenekar műsora a művelődési ház előtti szabadtéri színpadon ź a műsort követően Idősek köszöntése és vendéglátása a művelődési házban Jelentkezni: előzetesen a művelődési házban szeptember 29ig, 816 óra között. Mindenkit szeretettel vár Ruzsa község Önkormányzata és a művelődési ház összes dolgozója 14 órától eredményhirdetés és tombolasorsolás!! A nevezési feltételek a tavalyi évhez képest változatlanok, de bővebb információkkal a későbbiekben plakátokon, a község facebook profilján és a oldalon értesítjük a lakosságot! Ruzsa Község Önkormányzata TŰZOLTÓSÁG ELÉRHETŐSÉGE Elérhetőségük: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen ( Komlós Zsolt: 0630/ ŐSTERMELŐK, PIACRA JÁRÓK FIGYELEM! Bizonyára mindannyian tudják, hogy mikor árujukat a piacra viszik, a terméket matricával kell ellátni, mely tájéjoztatja a vásárlót a termék származásáról. Ilyen matricákat már a teleházban is igényelhetnek. Amit szükséges hozzá megadni: ź ź ź ź ź termék megnevezése, termelő neve, termelő adószáma, őstermelői száma, regisztrációs száma (Növényvédelmi Hivatal által kiadott) 1 db A/4es oldalra 27 matrica kerül, ami 50,Ftba kerül. Vetró Klára teleházi ügyintéző KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: SZEPTEMBER 19., OKTÓBER 03. Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése (A szemetet reggel 6.00ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

9 9. ÚJRA INDULNAK A PRÓBÁK, TANFOLYAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TANFOLYAM, PRÓBA MEGNEVEZÉSE Aikido edzés Gerinctorna Jóga M azsorett Néptánc /gyermek/ Néptánc /felnőtt/ Női torna Zumba FOGLALKOZÁS NAPJA Csütörtök Hétfő Hétfő, Szerda, Csütörtök Kedd Kedd, Péntek Kedd, Péntek Hétfő, Csütörtök Hétfő, Szerda ESEMÉNYNAPTÁR DÁTUM Szeptember óra FOGLALKOZÁS IDEJE óra óra Hétfő óra Sz., Cs óra óra óra óra óra óra ELSŐ ALKALOM Szept. 11. Szept. 8. Szept. 8. Szept. 9. Szept. 9. Szept. 9. Szept. 8. Szept. 8. LÁJKOLJ A FACEBOOKON! ESEMÉNY vegyesáru vásár Szeptember óra vegyesáru vásár Szeptember óra vegyesáru vásár Október óra vegyesáru vásár RUZSA KÖZSÉG elérhető már a facebookon is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a folyamatosan frissülő oldalról, valamint töltsd le a falu rendezvényein készült fotókat is. EGGYEL TÖBB INFÓVAL ÉS KÉPPEL! KÖNYVAJÁNLÓ CAMINO A LÉLEK UTAZÁSA Shirley MacLaine csaknem három évtizede kezdett merész vállalkozásában, hogy megossza olvasóival a világ spirituális értelmezése terén szerzett tapasztalatait. Mondanivalójának elevenségét és érdekességét bizonyítja, hogy sikerkönyvei Találd meg önmagad, Játék az élet, Benső útjaimon a mai napig számtalan olvasót vonzanak. Legújabb könyve, a Camino minden eddiginél különlegesebb. Egy utazás történetét mondja el: két névtelen, kézírásos levéllel kezdődött, melyek arra ösztönözték Shirleyt, hogy járja végig a Santiago de Compostelai zarándokutat. A történet során számtalan híres zarándok érkezett ide egész Európából. Ez egy ősi és a hagyomány szerint varázslatos zarándokút. Assisi Szent Ferenctől és Nagy Károlytól kezdve Ferdinánd királyon és Izabella királynőn át Dantéig és Chaucerig sokan vállalkoztak a cskanem 500 mérföldes út megtételére. Shirley számára a Camino nem csak szellemi, de fizikai kihívást is jelentett. Valóban rendkívüli teljesítmény egy hatvanas éveiben járó nő részéről, hogy napi húsz mérföldet gyalogolva harminc nap alatt teljesíti az erőt próbáló feladatot. Ám még ennél is meghökkentőbb a szellemben és lélekben megtett út, amely évezredekkel korábbra, elmúlt életeken át nyúlik vissza egészen az univerzum keletkezéséig. A rendkívüli intelligenciával, kíváncsisággal és melegséggel megáldott, s az önnön tapasztalati körén kívül eső emberek és helyek iránt kivételesen nyitott Shirley MacLaine írása az elme és a szív páratlan képességeit türközi. Lélegzetelállító látomások és felismerések segítségével Shirley megérti a világegyetem jelentését, benne Atlantisz és Lemúria ősi civilizációjának titkait, bepillantást nyer az emberi genezisbe, a nemi különbségek és a szexualitás lényegébe, meglátja a magasabb szintű szeretet ösvényét. A könyv kölcsönözhető a községi könyvtárból! Császár Ágota könyvtáros

10 10. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Szent István út 2. Hétfő 913 óra, Csütörtök 914 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül orr gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út / Kedd 8 13 óra Fizioterápia: hétfő Péntek 812 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Információ: Réz Csilla: 30/ Hétfő: óra Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér /285133/ 15ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök 9 14 óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. ld. lent a táblázatban!! SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS A napsugár Otthonban az alábbi napokon óra között várja a betegeket a szakorvos. Szeptember 4. /Csütörtök/ Dr. Gyetvai Tamás Szeptember 15. /Csütörtök/ Dr. Smeller Lilla GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! ź fényre sötétedő lencsék 30% engedménnyel, ź ź multifokális lencsék 50% kedvezménnyel, ź keretek 2050%os engedménnyel, ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatában pszichológiai tanácsadás szolgáltatás vehető igénybe Tanácsadó pszichológus: Tóthné Szabó Krisztina Telefonszám: +3620/ Tanácsadás ideje: minden héten kedden 12 és 16 óra között Tanácsadás helye: Ruzsa, Szegedi út 8. (családsegítő és gyermekjóléti iroda) ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. VÁLTOZIK A BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS Dr TóthKása Izabella bőrgyógyász 15 évi áldozatos és betegközpontú szakorvosi tevékenységét július 31től befejezte. Doktornő kedves személye a ruzsai és Ruzsa környéki betegek számára jól ismert és szeretett. Nyugdíjas éveihez jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! A bőrgyógyászati szakrendelésen szeptembertől Rendel: Dr Fárk Marianna Rendelési idő: csütörtök 914 Helye: Napsugár Otthon Első rendelés: szeptember 11. Következő rendelés: október 2án, azt követően minden Csütörtök Sánta Gizella polgármester

11 11. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A COOP Szeged cégcsoport (6721 Szeged Szent István tér 16.) HASZNOSÍTÁSRA HIRDETI az alábbi ingatlanait: HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább, az élet viharában Te vigyázol reám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, hogy megosztod az életed velem. Üllés COOP Zrt. Értékesítésre: Üllés Petőfi dűlő 195. (élelmiszerboltitalbolt) Papp Istvánt és Fodor Máriát Üllés Dorozsmai út 31. (üzletház) Értékesítésre, vagy bérbeadásra: 60. házassági évfordulója alkalmából szeretettel köszönti és további jó egészséget és boldog együtt töltött éveket kíván: menye és unokái Üllés Dorozsmai út 25. (irodaház) Üllés Dorozsmai út 29. (üzletház) Üllés Dorozsmai út 42. (üzletház) Üllés Dorozsmai út 44. (üzletház) Ruzsa Szent István u. 17. (üzletház) Ruzsa Ruki tanya 291. (volt élelmiszerés tápbolt) Pusztamérges Szent István u. 17. (üzletház) KÍNAI ÁRUHÁZ 10 AKC IÓ 50% ig Póló, szabadidőruha, cipő, sapka, gyerekruha, táska, zokni, bizsu... Nyitva: H P: 8 17ig Szo.: 9 13 ig 6786 Ruzsa, Fő út 19. FIGYELEM A Polgármesteri Hivatal faxszáma megváltozott!!! Az új szám: 62/202214

12 12. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Angol oktatást és korrepetálást vállalok nagyon barátságos áron. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ ; Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ RENDŐRSÉG ELÉRHETŐSÉGE Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/581040, Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS augusztus 04én JÓJÁRT MÁRIÁNAK ÉS ELEK ISTVÁNNAK SZABOLCS augusztus 15én SIPOS ÉVÁNAK ÉS TARI KRISZTIÁNNAK DÓRA ÉVA nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a családoknak. HÁZASSÁGKÖTÉS Kiss Szilvia és Mankovits Ferenc Ördög Anikó és Papp János Róbert Balog Elvira és Péterfy Tibor Ábrahám Éva és Nagy Balázs házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk. HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KUTYAKOZMETIKA Csonka Istvánné szül.: Balla Ilona Katona Vince Juhász Mihályné szül.: Berkó Ilona Király Ferenc elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Bontás fültisztítás karomvágás, fürdetés nyírás trimmelés, bűzmirigytisztítás, háztólházig szállítás (20 kmig; Ft) Árlista + több info: ( 06/ Magyar, English, Deutsch, Nederlands RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/285193, 62/ Fax: 62/585140, KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére 1. A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, TÁRSADALMI SZERVEZET) BEJELENTÉSE A választáson jelöltet, illetve listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Választási tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Választási tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Választási tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére A jelölő szervezetek és a független jelöltek részére részletes tájékoztató füzet készült, mely az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca Tel/fax: 26/ TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca Tel/fax: 26/ TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. Tel/fax: 26/355-293 TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK RÉSZÉRE Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelöltek! Magyarország Köztársasági

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. vasárnapra

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2017. évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült a Helyi Választási Bizottság 2017. február 2-án 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014.

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/578-510, 63/578-511 Email: jegyzo@csanytelek.hu 1082-9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Ruzsai Hírek KEDVES RUZSAIAK!

Ruzsai Hírek KEDVES RUZSAIAK! XXIV.ÉVFOLYAM 2016. JANUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA KEDVES RUZSAIAK! M ég néhány hete az ajándékokat bontogattuk, ma már az újévi első újságot tarthatjuk kézben, ami jelentős változáson esett át.

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu VI. évf. 4. sz. 2009. szeptember www.kiralyhegyes.hu Lassan befejeződéshez közeledik az idei önkormányzati járda-felújítási program, amely községünkben közel húsz kritikus járda szakasz újra betonozását

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám

2011. FEBRUÁR. XIX. évfolyam 2. szám XIX. évfolyam 2. szám 2011. FEBRUÁR Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, Mig egy kerékfogát ujítni kell /Madách/ Nyáron történt megbetegedésemet követően

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

T/9894. számú. törvényjavaslat

T/9894. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október 9 XIII. évfolyam - 10. szám 2012. November Ágoston Anita (Szentes) Klub 99 (Nagymágocs) Yasmine hastánccsoport (Tompahát) Könyvtár TOP lista - október Henning Mankell:

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben