uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk"

Átírás

1 R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE SZEPTEMBER ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai Borbála: Betűország kincsei Mint arról korábban már hírt adtunk, eredményesen pályázott Önkormányzatunk a Ruzsa, Tömörkény tér 89. szám alatti Egészségház energetikai korszerűsítésére mind a KEOP /A jelű pályázati kiírásra, mind az EU Önerő Alap támogatásra. A projekt keretében a rendelők és várótermek nyílászáró cseréje és e helyiségek fűtését szolgáló elavult gázkazán Bosch 32 KWos kondenzációs kazánra való cseréje, valamint az épület hőszigetelése valósult meg. A műszaki átadás július 18án megtörtént. Elkészült az energetikai záró audit, a fejlesztések eredményeképpen az Egészségház fűtése során 55,5 %os energia megtakarítás várható. Kedvező hatása a kazáncserének a környezet védelme szempontjából, hogy évi 5,37 tonnával csökken az üvegházhatású gázok (széndioxid) kibocsátása. A megújult épület ünnepélyes keretek közötti átadása 5én 8 óra 30 perckor lesz, melyre minden ruzsai lakost ezúton szeretettel meghívok. Sánta Gizella polgármester Sok újdonsült kisdiáknak kitárul egy új világ: titokzatos Betűország ma nyitja meg kapuját. Csodálatos ez az ország, gazdagsága rengeteg: minden betű kincset érő titkokat is rejteget. S, aki egyszer megismeri mind a betűk titkait magáénak tekintheti Betűország kincseit. Minden kedves diáknak kellemes évkezdést, szorgalmas napokat és jó tanulást kívánok! Sánta Gizella polgármester MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk 14én /vasárnap/ a II. világháborúban lezuhant lengyel pilóták és a ruzsai elesettek emlékére, a templomkertben és a pékség melletti emlékműnél. Program: 10 órakor szentmise a templomban ezt követően megemlékezés és koszorúzás az emlékműveknél Kérjük, aki teheti, hozzon magával egy szál virágot! Mindenkit szeretettel vár: Ruzsa Község Önkormányzata

2 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁNAK VÁLASZTÁST MEGELŐZŐ AKTUALITÁSAIRÓL (JELÖLTAJÁNLÁS, KAMPÁNYIDŐSZAK) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (a továbbiakban: Választás) választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgára. Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani. A választási eljárásról szóló törvényben foglaltak alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. Áder János köztársasági elnök a választás időpontját október 12. napjára tűzte ki. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. A választáson a jelöltek valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet jelöltjeként, vagy független jelöltként indulhatnak. A szükséges egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítására augusztus 18. napján került sor, mely Közleményben került kihirdetésre a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal és a közterületek hirdetőtábláján, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu). A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) 121. (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 15. a alapján a választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban augusztus 25én adja át az igénylő (jelöltjelölt) részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el, melynek igénylésére az A4 jelű nyomtatvány szolgál. A Ve. 307/G. (1) bekezdése, valamint az IM rendelet 17. a szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet legkésőbb szeptember 8án (hétfőn) 16 óráig kell bejelenteni a bejelentésre szolgáló nyomtatvány (E2) és az ajánlóívek leadásával. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet. Nem gyűjthető ajánlás: a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, f) egészségügyi szolgáltató helyiségében. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7. (f) pontja alapján a HVI átveszi az ajánlóíveket, az informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadtae; jelzi a helyi választási bizottságnak (a továbbiakban: HVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet. A Ve (2)(3) bekezdései értelmében: (2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nyújtott ajánlóív után tízezer forint. nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét,

3 3. (3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. Felhívom a Tisztelt jelöltjelöltek figyelmét, hogy a Ve. 10. ában foglaltak szerint a választási törvényben meghatározott határidők jogvesztők, a határidőket naptári napokban kell számítani és a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le! Mindezek alapján kérek minden jelöltjelöltet, hogy az ajánlások gyűjtése során a fent leírtakat tartsák be! VÁLASZTÁSI KAMPÁNY A választási kampányidőszak augusztus 23tól október 12én 19 óráig tart. Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely alkalmas választási akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A kampányeszközökkel kapcsolatos részletes szabályokat a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény ok tartalmazzák. A választással kapcsolatos nyomtatványok, tájékoztató anyagok és egyéb, választással kapcsolatos információk elektronikus úton elérhetők a honlapon, illetve beszerezhetők a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájánál (6786 Ruzsa, Alkotmány tér számú iroda). Ruzsa, augusztus 19. Fődi Anita Helyi Választási Iroda vezető MAGYARDÉCSEI LÁTOGATÁS RUZSÁN J úlius 18tól 20ig egy 5 fős delegáció látogatott Ruzsára a romániai testvértelepülésünkről, Magyardécséről. Alpolgármester úrral és több képviselővel hosszú évek után sikerült újra Ruzsán találkozni. Rövid itt tartózkodásuk alatt részt vettek az amatőr focibajnokságon, megtekintették az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményét, amikről elismerően és kicsit irigykedve nyilatkoztak. Szekeres János jóvoltából betekintést kaphattak a homoki gazdálkodás szépségeibe és nehézségeibe. Ezúton köszönöm minden támogató ruzsainak a munkáját, adományát, amivel vendégeink látogatását sikerült emlékezetessé tenni. Külön köszönöm Vass János, Szekeres János, Makra József, Sádt Ede és segítő képviselő társaim munkáját! Sánta Gizella polgármester A FALUGAZDÁSZ HÍREI Tisztelt Termelők! Néhány változás történt a falugazdász iroda táján július 1től Halász Zsolt falugazdász kollegámtól átvettem Ruzsa és Pusztamérges község falugazdász teendőit. Ügyfélszolgálati idő is módosult a következők szerint: Hétfő, kedd: hig, Péntek:814hig Néhány aktualitás: Aki még nem vette át kamarai kártyáját, kérem keressen fel. Az esetleges bírságolások elkerülése érdekében, legyenek szívesek eleget tenni parlagfűmentesítési kötelezettségüknek. A kárenyhítési hozzájárulás átutalásánál a beérkezési határidő szeptember január 1jétől hatályossá válik az új közvetlen támogatásokat szabályozó rendelet: 2021ig alkalmazható lesz az egyszerűsített területalapú támogatás rendszere,de új kötelező és önkéntesen vállalható elemekkel bővül, mint pl. zöldítés, fiatal gazdálkodók támogatása,termeléshez kötött támogatás és kisgazdaságok támogatása. Részletszabályok többségének kidolgozása még mindig folyamatban van. A piacokon a hatóságok fokozott ellenőrzésére lehet számolni, ezért arra kérek mindenkit, hogy a különféle regisztrációs számok, permetezési napló, címkék, őstermelői igazolvány stb. mindenkinél legyenek ott a piacon, illetve az áru megfelelő jelöléséről gondoskodjanak, mert komoly bírságok kiszabása lehetséges. Nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak, AKGsoknak az utolsó évben is kell talajmintát venni, talajvizsgálatot végeztetni akkreditált laborban. ( Pl: Mórahalom SC lab, Hódmezővásárhely Mezőgazdasági Szakszolgáltató Kft.) Munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánok: Czakóné Dudás Mónika falugazdász 0670/

4 4. ÚTJAVÍTÁS RUKI IIBEN vtizedes probléma és nehézség megoldására nyílt lehetősége Ruzsa község önkormányzatának ebben az évben. A 2014 évi központi költségvetés működésre biztosított keretének ésszerű felhasználásának köszönhetően majdnem 13 millió Ft ráfordításával nyílt lehetőség a Ruki IIes kövesút állapotának javítására. Az úttest repedéseinek kitakarítását, a felület előkészítését és a padka rendezését önkormányzati közfoglalkoztatottak végezték el, aminek köszönhetően mintegy 2 millió Ftot takaríthattunk meg. A képviselőtestület és magam is remélem, hogy ezzel a régóta szükséges felújítással sok ruzsai lakos jogos igénye valósult meg. Bízom abban, és kérem Önöket, vigyázzanak az átadott útra, különösen az első hetekben. Amíg a burkolat teljes szilárdulása meg nem történik, óvni kell az erőteljes terheléstől, hirtelen manőverezett kanyarodásoktól, fékezésektől, hogy állapota hosszútávon megfelelő maradhasson! É Sánta Gizella polgármester KÖNYVTÁRI HÍREK V éget ért a nyár, de igyekeztem azoknak a gyerekeknek kissé színesebbé tenni a vakációt, akik kedvet kaptak egy kis könyvtári játékhoz, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni szerettek volna. 3 napon keresztül vártam őket délelőttönként a könyvtár birodalmában, de volt szabadtéri program is. Az első napon kézműveskedéssel telt a délelőtt, majd egy kis közös memóriajátékkal próbáltuk megdolgoztatni az agytekervényeinket. Másnap délelőtt számos mesefilm betétdalának és egyegy monológjának meghallgatása után kellett eltalálni, hogy vajon melyik meséről lehet szó. Ezt követően Finy Petra könyvét felhasználva megismerkedtünk Rufusz Rafaellel, aki bizony finnyásságáról híres, és arról, hogy Ő a világ legrosszabb evője. A mese meghallgatását követően aszfalton rajzolták le a gyerkőcök a nekik legjobban tetsző részt a történetből.és ha már az evésnél tartottunk, úgy döntöttünk, hogy meglepjük magunkat valami finomsággal, így készült el közös erővel Ruzsa legfinomabb kókuszgolyója, melyet a legszorgosabb kis kezek készítettek el. A harmadik napon burgonya figurát faragtunk. A kopasz kis emberke fűmagból hajbeültetést is kapott a gyerekektől. Ezt követően Szűcs Józsi bácsinak köszönhetően lovaskocsikázni mentünk. Szeptember hónapban egy nagyon érdekes evőeszközökből készített figura kiállítással várok minden érdeklődőt, mintegy két héten keresztül. Az időpontról a későbbiek folyamán szórólapon értesítem a lakosságot. Minden gyerkőcnek kívánok mosolygós arccal viselt iskolakezdést és nagyon jó tanulást. Császár Ágota könyvtáros

5 5. SZABADTÉRI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ VOLT RUZSÁN Nagy sürgésforgással indult a nyár utolsó hónapjának harmadik hete augusztus 16án Ruzsa község és a ruzsai Csűrdöngölő Táncegyüttes szervezésében megrendezésre került a III. Ruzsai Néptánctalálkozó melyen a táncegyüttes megalakulásának 10. évfordulóját is ünnepeltük. Nem véletlenül fogalmaztam az előző mondatomban így: Ruzsa község. A szervezés és megvalósítás idén is igazi csapatmunka volt, amiből kiki a maga módján vette ki a részét. Ezúton is szeretnénk kiemelni és megköszönni Sánta Gizella polgármester asszonynak, a művelődési ház, az óvoda konyhája és az önkormányzat dolgozóinak önzetlen segítségét, támogatását és nem kevés munkáját. Kisebb változtatások voltak ugyan, de az események a szokásos módon zajlottak. A találkozón öt tánccsoport táncosai vettek részt: Délikert Möndörgő Táncegyüttes (Szeged), Délikert Napsugár Táncegyüttes (Szeged), Halas Táncegyüttes (Kiskunhalas), Pakulár Táncegyüttes (Szeged) és végül, de nem utolsó sorban, a házigazda Csűrdöngölő Táncegyüttes, a Suhancos Gyermekcsoportjával együtt. Az est színvonalát két népdalénekes: Bacsa Orsolya és Hajda Csenge előadása is emelte. A csoportok koradélután érkeztek. Az uzsonnára tálalt kenyérlángost Hajdú László felajánlott alapanyagokból készítette el nekik, felesége pedig hagyományőrző kézműveskedésre invitálta az érdeklődőket. A finomságok elfogyasztása után (mely görögdinnye, az 50 felettiek által készített kemencében sült sós sütemény, helyi termelők házi bora, ásványvíz, szódavíz) jóllakottan és jókedvűen kezdtük meg 18 órakor műsorunk, melyet közel 200 vendég tekintett meg. Zenéről az üllési Rézhúros Banda gondoskodott. A hangosítási feladatokat Nagy Zoltán látta el. A műsort fényképeken Fodor Szabolcs, videó felvételen a Homokhát TV örökítette meg. Újítás volt, hogy a vendégek a műsor után marhapörköltes vacsorán vehettek részt. A vacsorajegyek árával is a tánccsoportot támogatták az érdeklődők. Köszönjük támogatóinknak, hogy a vacsora alapanyagainak jelentős részét felajánlották, Jakus Ferencnek a pörkölt, Bernáth Józsefnénak pedig a köret elkészítését, illetve Rózsa Antalnak, családjának és segítőinek a vacsora felszolgálását és a közhasznú munkásokkal közösen az utómunkálatok elvégzését. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy idén is segítette rendezvényünket és ezáltal a Csűrdöngölő Táncegyüttest. A nézőtérre kihelyezett becsületkassza, a vacsorajegyek bevételéből és a többi pénzbeli támogatás összegéből a zenészeket sikeresen kifizettük, így egy fergeteges táncház után ők is, mi is elégedetten zártuk a rendezvényt. FÁBIÁN JANKA ÍRÓNŐ Támogatóink voltak: 50 Felettiek Klubja Az Intelligens Faluért Egyesület Ruzsa Bernáth JózsefnéBertalan Gábor és családja Borbás Istvánné Börcsök Tiborné Ruzsa női fodrász Christen Olivér és Birgit Coop ABC Dr. Papp Sándor Farkasné Hovanyecz Aranka Gárgyán József Gora Mónika Iparcikk Boltja Hajdú László és családja Hétszínvirág Óvoda Konyha Ruzsa Horváth Zoltán és családja Jakus Ferenc Kati Vegyeskereskedés Szalai Jenőné Sánta Gizella és családja Lila Diszkont Simhercz Zoltánné Maróti Sándor és családja Tímár Géza Molnár Pékség Ruzsa Torpedó Bt. (Molnár Gábor) Tóth László Művelődési ház Ruzsa Varga Dániel és családja, Napsugár Otthon és dolgozói Műszaki kisáruház Ruzsa Nemzeti Dohánybolt Ruzsa Varga Italdiszkont Ruzsa Renáta butik Ruzsa Község Önkormányzata SÜVEGES GERGŐ SZERKESZTŐ, RIPORTER

6 6. FERGETEGES NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ Nincs nagyobb öröm, mint amikor közösséget segítő, támogató civilszervezet alakul és dolgozik egy településért, egy település lakosságáért. A Csűrdöngölő Néptánc Együttes évek óta résztvevője Ruzsa rendezvényeinek, műsoraikkal kellemes perceket szerezve a jelenlévőknek. Tavasszal az együttes egyesületté alakult, törvényszéki bejegyzésüket azért kérték, hogy működésükhöz pályázatokat nyújthassanak be, amivel még színvonalasabbá tudják tenni műsoraikat. Az első, egyesületként szervezett programjuk az augusztus 16i néptánc találkozó volt. A felejthetetlen estért a résztvevők nevében köszönet mondok. Hálás szívvel köszönjük azt a rengeteg munkát, amit a szervezés, lebonyolítás magában foglalt. Köszönjük a fergeteges, vidám műsort, gyerekeknek felnőtteknek egyaránt. Polgármesterként és magánemberként is KÖSZÖNÖM! Sánta Gizella polgármester PÉLDAÉRTÉKŰ PARTNERSÉGI KAPCSOLAT A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a B u n d e s w e h r Ta r t a l é k o s S z ö v e t s é g é n e k együttműködési szerződése alapján a Csongrád megyei Ruzsa községben működő MATASZ egyesület és a Bundeswehr Tartalékos Szövetségének KözépFrankföldön lévő Großhaslachi Tartalékos Katonák Bajtársi Egyesülete között már öt éve tart az a kapcsolat, amelynek megünneplésére július 03.tól 06.ig, egy nyolctagú küldöttség vendégeskedett Großhaslachban. A Középfrankföldi és a Csongrád megyei vezetőségek közös támogatásával, a két település Ruzsa és Großhaslach tartalékosai 2008 évben kezdeményezték a két település tartalékosainak szerződésben rögzített együttműködését. A két tartalékos szervezet a szándékát annak idején megtárgyalta az érintett magyar és német önkormányzatokkal is, amely eredményeképpen alapos egyeztetés után július 18.án került sor, a díszes formában előkészített szerződés ünnepélyes aláírására a Ruzsai önkormányzat tárgyaló termében. Az ünnepélyes aláíráson magyar részről jelen volt Sánta Gizella Polgármester Asszony, valamint a képviselő testület több tagja, illetve Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke és Farkas András t. százados Ruzsa tartalékos egyesületének akkori elnöke. Német részről jelen volt Helmut GottschalkGaudig t. alezredes a KözépFrankföldi BRDW megyei vezetőség tiszteletbeli elnöke, Reinhard Gernandt t. őrnagy az érintett vezetőség elnök helyettese, Hans Rudelsberger úr Großhaslach tartalékosainak elnöke, valamint a két tartalékos szervezet képviselői. A Großhaslach Tartalékos Katonák Bajtársi Szövetsége meghívására, a partnerségi együttműködés megkötésének ötéves évfordulójára baráti látogatást tett július 03.tól 06.ig a bajorországi Großhaslachban, Sánta Gizella Ruzsa Polgármester Asszonyának vezetésével, a Magyar Tartalékosok Szövetsége ruzsai egyesületének nyolc tagja. A magyar tartalékosok július 03.án hosszú és fárasztó utazás után érkeztek meg, a festői szépségű Bajor kisvárosba Großhaslachba, hogy részt vegyenek az 5 éves jubileum alkalmából megrendezett bajtársi esten és programokon. Sánta Gizella Polgármester Asszony a bajtársi esten méltatta a két civil szervezet együttműködésének hasznosságát, s elismerését fejezte ki az együttműködésben résztvevő német és magyar tartalékosoknak, illetve további támogatásáról biztosította tevékenységüket. A magyar küldöttség számára a vendéglátók, egy három napos tartalmas programot készítettek, közös lövészet, hadtörténeti és kultúrtörténeti múzeumok látogatása, városnézés Nürnbergben, katonapolitikai tájékoztatón való részvétel, stb. A magyar vendégek, német tartalékosokkal közösen vettek részt lövészversenyen is, melynek ünnepélyes eredményhirdetésén kiderült, hogy a magyar csapat egyéni és csapatversenyben is nagyon jól szerepelt. Kimagaslóan jó lövészeredményt ért el Katona Csaba t. törzszászlós, a Ruzsai egyesület elnöke és női kategóriában Sánta Gizella Polgármester Asszony. A magyar csapat nyerte ez évben a Lövész Vándorkupát, valamint az újonnan alapított Farkas András Emlékkupát is. Az öt éves jubileum bensőséges ünnepségén a két tartalékos szervezet elnöke elismeréseket adott át az együttműködésben kiemelkedő munkát végzetek számára. Reinhard Gernandt a KözépFrankföld tartalékosai megyei szervezetének elnöke köszönetet mondott a két tartalékos szervezet értékes, kiemelkedő tevékenységéért, további eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánt. Katona Csaba Ruzsai Tartalékosok Klubjának Elnöke

7 7. RUZSA SZÜLÖTTE VEHETTE ÁT ELSŐ ALKALOMMAL A HOMOKHÁTSÁGÉRT DÍJAT A z, hogy honnan indulunk és életünk hova érkezik meg, saját döntésünkön, saját elhatározásunkon alapszik. Az, hogy az utunk könnyűe, vagy akadályokkal, buktatókkal kirakotte előre nem tudhatjuk, de talán jobb is! Az ember nagysága pontosan abban rejlik, hogy döntését, elhatározását tudjae kitartással, szorgalommal elérni, végrehajtani! Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nagy emberek, a sikeres emberek, a tehetséges emberek a nagyvárosokban születnek, a nagyváros ad lehetőséget a beteljesüléshez. A díj átadására augusztus 19én a Mórahalmon Tudnunk kell azt, hinnünk kell abban, hogy mi kis településimegrendezett emberek, mi homokháti emberek sem születünk kevesebb Homokhátsági búcsún került sor lehetőséggel, mi sem születünk kevesebb tehetséggel, mint azok, akik fővárosban, nagyvárosban látják meg a napvilágot. Az viszont vitathatatlan, hogy vannak körülmények, vannak adottságok, amelyeket csak nagyvárosok tudnak biztosítani. Elérkezhet utunk során az az időpont, amikor már munkánk, az életünk beteljesítéséhez el kell hagyni legalább is a mindennapok szintjén szülőfalunkat. A Homokháti Kistérség polgármestereinek egybehangzó véleménye, hogy ismerjük el, közös gondolata, hogy ismertessük meg, közös elhatározása, hogy állítsuk például mindannyiunk számára azokat a homokháti születésű embereket, akik életpályájukkal ismerté teszik, öregbítik szűkebb hazánk, a Homokhátság hírnevét. A Homokhátságért díj létrehozásának gondolata és megvalósítása az elismerésen, a megköszönésen túl a példaállítás! Fontos, elengedhetetlen, hogy mindannyiunk, de leginkább a fiatalok számára legyenek példaképek, követendő emberek, lehetőleg olyanok, akik hasonló körülmények közül indították életüket, mint mi. Végtelen öröm, nagynagy megtiszteltetés számomra, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának alelnökeként az első alkalommal odaítélt Homokhátságért Díjat szülőfalum, Ruzsa szülöttének adhattuk, adhattam át Professzor Dr Krisztin Tibor szeptember 12én születtem Mórahalmon. Szüleivel és testvéreivel Ruzsán éltek. Általános iskolába Ruzsán járt, kezdetben az ún. öreg iskolába, ötödik osztálytól a falu másik végén található erdei iskolába került. A Rakonczai Jánostól és feleségétől kapott nagyon jó alapoknak köszönhetően a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium matematika tagozatos osztályában érettségizett 1975ben. 1981ben szereztt diplomát a József Attila Tudományegyetem matematikusi szakán. A diploma megszerzésétől mái napig a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik oktatóikutatói állásban. Már 1983ban meghívták vendégtanárnak az amerikai Memphis egyetemére. Több mint négy évet töltött külföldön az USA, Kanada, Németország, Franciaország, Chile, Kína, Spanyolország különböző egyetemein. Itthon 1982ben egyetemi doktori címet, 1988ban kandidátusi fokozatot, 2000ben MTA Doktora címet szerzett óta professzor, óta a Bolyai (Matematikai) Intézet vezetőjeként dolgozik. Krisztin Tibor több tudományos díjat kapott, számos nemzetközi konferencia meghívott, plenáris előadója volt. A legnagyobb elismerésnek tartja, hogy 2013ban az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) levelező tagjának választották. Professzor Úr! Gratulálok a díjhoz, további munkájához erőt, egészséget kívánok, életének útját a Jó Isten kísérje és segítse, hiszen Nietzshe szavaival élve A láng magamagának nem olyan fényes, mint akinek világít Sánta Gizella polgármester

8 8. RENDHAGYÓ KERÉKPÁRVERSENY RUZSÁN Idén ősszel a korábbi évektől eltérően kissé rendhagyó kerékpárversenyre várjuk a sportolni vágyókat. A program a Szeretlek Magyarország országos rendezvénysorozat keretén belül valósul meg. Időpontja: 27. Nevezés helyszíne: megújult Tömörkény tér Verseny útvonala: Ruzsa Pusztamérges Öttömös Ruzsa 22 km táv A versenyt követően meglepetés műsorral és ebéddel várjuk a nevezőket. MEGHÍVÓ Ünnepséget tartunk október 01jén a művelődési házban az Idősek Napja és a Zene Világnapja alkalmából. Program: ź órától a szicíliai fúvószenekar műsora a művelődési ház előtti szabadtéri színpadon ź a műsort követően Idősek köszöntése és vendéglátása a művelődési házban Jelentkezni: előzetesen a művelődési házban szeptember 29ig, 816 óra között. Mindenkit szeretettel vár Ruzsa község Önkormányzata és a művelődési ház összes dolgozója 14 órától eredményhirdetés és tombolasorsolás!! A nevezési feltételek a tavalyi évhez képest változatlanok, de bővebb információkkal a későbbiekben plakátokon, a község facebook profilján és a oldalon értesítjük a lakosságot! Ruzsa Község Önkormányzata TŰZOLTÓSÁG ELÉRHETŐSÉGE Elérhetőségük: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen ( Komlós Zsolt: 0630/ ŐSTERMELŐK, PIACRA JÁRÓK FIGYELEM! Bizonyára mindannyian tudják, hogy mikor árujukat a piacra viszik, a terméket matricával kell ellátni, mely tájéjoztatja a vásárlót a termék származásáról. Ilyen matricákat már a teleházban is igényelhetnek. Amit szükséges hozzá megadni: ź ź ź ź ź termék megnevezése, termelő neve, termelő adószáma, őstermelői száma, regisztrációs száma (Növényvédelmi Hivatal által kiadott) 1 db A/4es oldalra 27 matrica kerül, ami 50,Ftba kerül. Vetró Klára teleházi ügyintéző KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: SZEPTEMBER 19., OKTÓBER 03. Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése (A szemetet reggel 6.00ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

9 9. ÚJRA INDULNAK A PRÓBÁK, TANFOLYAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TANFOLYAM, PRÓBA MEGNEVEZÉSE Aikido edzés Gerinctorna Jóga M azsorett Néptánc /gyermek/ Néptánc /felnőtt/ Női torna Zumba FOGLALKOZÁS NAPJA Csütörtök Hétfő Hétfő, Szerda, Csütörtök Kedd Kedd, Péntek Kedd, Péntek Hétfő, Csütörtök Hétfő, Szerda ESEMÉNYNAPTÁR DÁTUM Szeptember óra FOGLALKOZÁS IDEJE óra óra Hétfő óra Sz., Cs óra óra óra óra óra óra ELSŐ ALKALOM Szept. 11. Szept. 8. Szept. 8. Szept. 9. Szept. 9. Szept. 9. Szept. 8. Szept. 8. LÁJKOLJ A FACEBOOKON! ESEMÉNY vegyesáru vásár Szeptember óra vegyesáru vásár Szeptember óra vegyesáru vásár Október óra vegyesáru vásár RUZSA KÖZSÉG elérhető már a facebookon is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a folyamatosan frissülő oldalról, valamint töltsd le a falu rendezvényein készült fotókat is. EGGYEL TÖBB INFÓVAL ÉS KÉPPEL! KÖNYVAJÁNLÓ CAMINO A LÉLEK UTAZÁSA Shirley MacLaine csaknem három évtizede kezdett merész vállalkozásában, hogy megossza olvasóival a világ spirituális értelmezése terén szerzett tapasztalatait. Mondanivalójának elevenségét és érdekességét bizonyítja, hogy sikerkönyvei Találd meg önmagad, Játék az élet, Benső útjaimon a mai napig számtalan olvasót vonzanak. Legújabb könyve, a Camino minden eddiginél különlegesebb. Egy utazás történetét mondja el: két névtelen, kézírásos levéllel kezdődött, melyek arra ösztönözték Shirleyt, hogy járja végig a Santiago de Compostelai zarándokutat. A történet során számtalan híres zarándok érkezett ide egész Európából. Ez egy ősi és a hagyomány szerint varázslatos zarándokút. Assisi Szent Ferenctől és Nagy Károlytól kezdve Ferdinánd királyon és Izabella királynőn át Dantéig és Chaucerig sokan vállalkoztak a cskanem 500 mérföldes út megtételére. Shirley számára a Camino nem csak szellemi, de fizikai kihívást is jelentett. Valóban rendkívüli teljesítmény egy hatvanas éveiben járó nő részéről, hogy napi húsz mérföldet gyalogolva harminc nap alatt teljesíti az erőt próbáló feladatot. Ám még ennél is meghökkentőbb a szellemben és lélekben megtett út, amely évezredekkel korábbra, elmúlt életeken át nyúlik vissza egészen az univerzum keletkezéséig. A rendkívüli intelligenciával, kíváncsisággal és melegséggel megáldott, s az önnön tapasztalati körén kívül eső emberek és helyek iránt kivételesen nyitott Shirley MacLaine írása az elme és a szív páratlan képességeit türközi. Lélegzetelállító látomások és felismerések segítségével Shirley megérti a világegyetem jelentését, benne Atlantisz és Lemúria ősi civilizációjának titkait, bepillantást nyer az emberi genezisbe, a nemi különbségek és a szexualitás lényegébe, meglátja a magasabb szintű szeretet ösvényét. A könyv kölcsönözhető a községi könyvtárból! Császár Ágota könyvtáros

10 10. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Szent István út 2. Hétfő 913 óra, Csütörtök 914 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül orr gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út / Kedd 8 13 óra Fizioterápia: hétfő Péntek 812 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Információ: Réz Csilla: 30/ Hétfő: óra Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér /285133/ 15ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök 9 14 óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. ld. lent a táblázatban!! SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS A napsugár Otthonban az alábbi napokon óra között várja a betegeket a szakorvos. Szeptember 4. /Csütörtök/ Dr. Gyetvai Tamás Szeptember 15. /Csütörtök/ Dr. Smeller Lilla GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! ź fényre sötétedő lencsék 30% engedménnyel, ź ź multifokális lencsék 50% kedvezménnyel, ź keretek 2050%os engedménnyel, ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatában pszichológiai tanácsadás szolgáltatás vehető igénybe Tanácsadó pszichológus: Tóthné Szabó Krisztina Telefonszám: +3620/ Tanácsadás ideje: minden héten kedden 12 és 16 óra között Tanácsadás helye: Ruzsa, Szegedi út 8. (családsegítő és gyermekjóléti iroda) ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. VÁLTOZIK A BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS Dr TóthKása Izabella bőrgyógyász 15 évi áldozatos és betegközpontú szakorvosi tevékenységét július 31től befejezte. Doktornő kedves személye a ruzsai és Ruzsa környéki betegek számára jól ismert és szeretett. Nyugdíjas éveihez jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! A bőrgyógyászati szakrendelésen szeptembertől Rendel: Dr Fárk Marianna Rendelési idő: csütörtök 914 Helye: Napsugár Otthon Első rendelés: szeptember 11. Következő rendelés: október 2án, azt követően minden Csütörtök Sánta Gizella polgármester

11 11. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A COOP Szeged cégcsoport (6721 Szeged Szent István tér 16.) HASZNOSÍTÁSRA HIRDETI az alábbi ingatlanait: HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább, az élet viharában Te vigyázol reám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, hogy megosztod az életed velem. Üllés COOP Zrt. Értékesítésre: Üllés Petőfi dűlő 195. (élelmiszerboltitalbolt) Papp Istvánt és Fodor Máriát Üllés Dorozsmai út 31. (üzletház) Értékesítésre, vagy bérbeadásra: 60. házassági évfordulója alkalmából szeretettel köszönti és további jó egészséget és boldog együtt töltött éveket kíván: menye és unokái Üllés Dorozsmai út 25. (irodaház) Üllés Dorozsmai út 29. (üzletház) Üllés Dorozsmai út 42. (üzletház) Üllés Dorozsmai út 44. (üzletház) Ruzsa Szent István u. 17. (üzletház) Ruzsa Ruki tanya 291. (volt élelmiszerés tápbolt) Pusztamérges Szent István u. 17. (üzletház) KÍNAI ÁRUHÁZ 10 AKC IÓ 50% ig Póló, szabadidőruha, cipő, sapka, gyerekruha, táska, zokni, bizsu... Nyitva: H P: 8 17ig Szo.: 9 13 ig 6786 Ruzsa, Fő út 19. FIGYELEM A Polgármesteri Hivatal faxszáma megváltozott!!! Az új szám: 62/202214

12 12. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Angol oktatást és korrepetálást vállalok nagyon barátságos áron. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ ; Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ RENDŐRSÉG ELÉRHETŐSÉGE Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/581040, Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS augusztus 04én JÓJÁRT MÁRIÁNAK ÉS ELEK ISTVÁNNAK SZABOLCS augusztus 15én SIPOS ÉVÁNAK ÉS TARI KRISZTIÁNNAK DÓRA ÉVA nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a családoknak. HÁZASSÁGKÖTÉS Kiss Szilvia és Mankovits Ferenc Ördög Anikó és Papp János Róbert Balog Elvira és Péterfy Tibor Ábrahám Éva és Nagy Balázs házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk. HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KUTYAKOZMETIKA Csonka Istvánné szül.: Balla Ilona Katona Vince Juhász Mihályné szül.: Berkó Ilona Király Ferenc elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Bontás fültisztítás karomvágás, fürdetés nyírás trimmelés, bűzmirigytisztítás, háztólházig szállítás (20 kmig; Ft) Árlista + több info: ( 06/ Magyar, English, Deutsch, Nederlands RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/285193, 62/ Fax: 62/585140, KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! "Csakazértis!" Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10.

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken FÖLDMÉRÉS! Csakazértis! Házasság. Születés. Halálozás. Zákányszéki Kis Újság. 2010. október. 10. Zákányszéki Kis Újság 2010. október 10. oldal Orvosi ellátás rendje Zákányszéken I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és 0630-606-2371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben