SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK 2003"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK AUGUSZTUS Gödöllô - Budapest - Gyöngyös - Jászberény SZAKTUDÁSSAL A VIDÉK FELEMELKEDÉSÉÉRT! Programfüzet A rendezvénysorozat fõtámogatói: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. Szent István Egyetem Gödöllô 1

2 HELYSZÍNEK I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLÔI TERÜLETI IRODA GÖDÖLLÔ, AUGUSZTUS Gödöllô, Páter Károly u. 1. II. SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, AUGUSZTUS Budapest, István út 2. III. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁSI ÉS MG. FÔISKOLAI KAR GYÖNGYÖS, AUGUSZTUS Gyöngyös, Mátrai u. 36. IV. SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZBERÉNYI FÔISKOLAI KAR JÁSZBERÉNY, AUGUSZTUS Jászberény, Rákóczi u. 53. V. SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS MÛSZAKI FÔISKOLAI KAR BUDAPEST, AUGUSZTUS Budapest, Thököly út Szent István Egyetem Gödöllô

3 RENDEZVÉNYI BLOKKOK SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEMI NAPOK 2003 A SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM 2003 SZEKCIÓI B SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK C KULTURÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK D Szent István Egyetem Gödöllô 3

4 SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK 2003 Tisztelt Vendégeink! A 4 A Szent István Egyetem Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm a évi IV. SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK (SZIEN) iránt érdeklõdõ valamennyi kedves vendégünket. A augusztusában elsõ alkalommal megtartott Szent István Egyetemi Napokat több mint 5000, a 2001 évi SZIEN rendezvényeit több mint 6500, a 2002-ben megtartott programjainkat közel 6100 agrár szakember tisztelte meg részvételével. Az összességében sikeres rendezvénysorozatok jó alkalmat nyújtottak egyetemi és fõiskolai karaink, intézeteink és tanszékeink bemutatkozására, az idõszerû szakmai feladatok megvitatására. A SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK célja, hogy az öt helyszínen mûködõ, az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés ügye mellett elkötelezett Egyetemünk kapuit tágra nyitva, bemutassuk oktatási, tudományos kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységünk eredményeit. Lehetõséget biztosítsunk a technológiai transzfer, a gyakorlati alkalmazásba vétel felgyorsítására, az egész életen át tartó tanulás új lehetõségeit is megalapozó SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM szemináriumainak megtartására, valamint a nyárvégi idõszakban a szakmai és a tartalmas szórakozást és felüdülést nyújtó események összekapcsolására. A SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM szûkebb szakmai célkitûzése az agrárgazdaság modernizációjával és szerkezet-átalakításával, az agrár-környezetgazdálkodással és vidékfejlesztéssel, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggõ legfontosabb ismeretek átadása és megvitatása. A SZIEN'2001 rendezvényeit elsõsorban az európai uniós agrárcsatlakozásra való felkészülés jegyében tartottuk meg. A SZIEN'2002 kiemelt programja az Egyetemünk elõtt álló egyik legújabb feladat, a felnõtt képzés új rendszerének, az egész életen át tartó tanulás korszerû módszereinek, az agrárképzésben alkalmazható szervezeti formák megtárgyalása, a Szent István Egyetem felnõttképzési koncepciójának bemutatása volt. A SZIEN'2003 keretében elsõsorban a kommunikációs képzésben eddig elért eredményeinket és a Szent István Egyetem Gödöllô

5 SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK 2003 jövõben várható újabb alap- és szakirányú, valamint felnõttképzési programjainkat szeretnénk bemutatni. Oktatási és szakmai-tudományos, valamint a kulturális- és szórakoztató rendezvényeinken való részvétel nyitott az adott program iránt érdeklõdõ valamennyi kedves vendégünk számára. Várjuk az agrártermelésben és az agrárágazatok fejlesztésében érdekelt szakemberek, gazdálkodók, agrárvállalkozók, a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó szakértõk, az egyetemi és fõiskolai oktatók és hallgatók, valamint minden kedves érdeklõdõ megtisztelõ részvételét. Gödöllõ, június 16. A Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár, rektor Szent István Egyetem Gödöllô 5

6 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM Általános információk A A SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM (SZINE) célja, hogy integrált Egyetemünk karai a képzési profiljaikba tartozó szakterületeken évrõl évre azonos idõszakban alkalmat nyújtsanak 2-4 napos szemináriumok, rövid kurzusok megtartására, a legidõszerûbb szakmai- és tudományos témakörökben felnõttképzési programok megvalósítására. A Szent István Nyári Egyetem szemináriumai 4-6 félnapos, egyenként órás elõadásokból és az adott szakterületen hazai, illetve nemzetközi hírû elõadókkal folytatott konzultációkból állnak. A augusztus között megrendezendõ IV. SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM 2003 keretében, az alábbi három Szekcióban összesen 16 szeminárium megtartását tervezzük Gödöllõn, Budapesten, Gyöngyösön és Jászberényben: I. GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ II. MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ III. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 6 Az egyes szemináriumokon való részvétel nyitott az adott szakterület iránt érdeklõdõ valamennyi agrár-szakember részére, iskolai végzettségre és elõképzettségre való tekintet nélkül. Célunk elsõsorban a regionális fejlesztéssel, az agrárgazdaság modernizációjával, szerkezetátalakításával és a vidékfejlesztéssel, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggõ legfontosabb témakörök megismertetése és megvitatása az agrárgazdaság és a vidékfejlesztésében érdekelt gazdálkodók, vállalkozók, kutatással és technológiai fejlesztéssel foglalkozó, továbbá az agrárközigazgatásban és a civil szervezetekben dolgozó szakemberek, valamint az agrárképzésben résztvevõ oktatók és hallgatók, továbbá az ezen szakterületek iránt érdeklõdõ fiatalok körében. A Nyári Egyetem résztvevõi itt tartózkodásuk ideje alatt meglátogathatják a Szent István Egyetem Gödöllõn, Budapesten, Jászberényben és Gyöngyösön mûködõ intézményeit, tájékozódhatnak az egyetemi oktatás, kutatás, szaktanácsadás és felnõttképzés lehetõsé- Szent István Egyetem Gödöllô

7 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM geirõl, ami jó alkalmat nyújt új szakmai-tudományos, valamint oktatási és képzési kapcsolatok kiépítésére. Az egyes szemináriumokon való részvétel feltétele az elõzetes Jelentkezési lap kitöltése és legkésõbb augusztus 15-ig a szervezõk, ill. modulvezetõk részére történõ megküldése. A szemináriumokat csak megfelelõ számú, legalább 25 fõ jelentkezése esetén tartjuk meg. A szemináriumok látogatásának regisztrációs díja Ft. Többnapi részvétel esetén az Egyetem napi Ft költségtérítés megfizetése ellenében kollégiumi szállást és napi egyszeri fõétkezést biztosít. A regisztrációs díj befizetése feljogosít a Szent István Egyetemi Napok valamennyi egyéb szakmai-tudományos, valamint kulturális és szórakoztató rendezvényének ingyenes látogatására. Amennyiben a jelentkezõk a választott SZINE szeminárium valamennyi foglalkozásán részt vesznek, részükre a Szent István Egyetem illetékes kara Látogatási Bizonyítványt állít ki. Az Egyetem által szervezett graduális, posztgraduális illetve PhD képzésben résztvevõ hallgatók a legalább 3 napos SZIEN szemináriumon való részvételért 3-5 kreditpontot kaphatnak és a beszámolási kötelezettség teljesítése esetén, az illetékes szakvezetõtõl kérhetik a szemináriumnak a szakirányú vagy PhD képzés tantervében szereplõ valamely választható (B vagy C) tantárgy helyett történõ elismerését. A Gödöllõ, június 16. Dr. Kocsis Károly egyetemi tanár, a SZINE igazgatója Szent István Egyetem Gödöllô 7

8 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI B IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. I. GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE, GTK, Gödöllõ A STRUKTURÁLIS ALAPOK (EMOGA) MATRA PROJEKT GTK, Gödöllõ A STRUKTURÁLIS ALAPOK (ERFA) MATRA PROJEKT GTK, Gödöllõ AZ OKTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS CONTROLLING TERÜLETÉN GTK, Gödöllõ AGRÁRGAZDASÁGUNK HELYE ÉS LEHETÕSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN GTK, Gödöllõ FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA, INTÉZKEDÉSEK, PÁLYÁZATI TECHNIKÁK GMFK, Gyöngyös TANÁROK A TEHETSÉGEKÉRT KÖNYV ÉS TECHNIKA A MODERN OKTATÁSÉRT Agrár TM, Gödöllõ ROMA TANULÓK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA I-IV. ÉS I-VI. ÉVFOLYAMAIN JFK, Jászberény IIA. IIB. II. MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓTECHNIKAI NYÁRI EGYETEM GÉK, Gödöllõ HYPERTHERMIA ÉS ALKALMAZÁSAI. ELEKTROMÁGNESES BIOHATÁSOK GÉK, Gödöllõ IIIA. IIIB. III. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ PAPRIKA- ÉS PARADICSOMTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK MKK, Gödöllõ EU KONFORM MEZÕGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG MKK, Gödöllõ 8 Szent István Egyetem Gödöllô

9 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI IIIC. IIID. IIIE. IIIF. 6. MAGYAR ÖKOLÓGUS KONGRESSZUS MKK, Gödöllõ-Budapest 6 TH WORKSHOP ON CLINICAL ENDOCRINOLOGY ÁOTK, Budapest 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL HEALTH INFORMATION ÁOTK, Budapest FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉS MKK, Gödöllõ MEGNYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM NYÁRI EGYETEM 2003 TANÉVNYITÓ Gödöllõ, Aula, augusztus A GÖDÖLLÕI INNOVÁCIÓS KÖZPONT ÁTADÁSA KOMMUNIKÁCIÓ AZ AGRÁRKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN B MEGHÍVOTT ELÕADÓK: Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár, rektor Dr. Nagy Sándor helyettes államtitkár, MeH Dr. Beke János egyetemi tanár, dékán, GÉK Dr. Szabó József egyetemi adjunktus, GÉK SZERVEZÕ: Dr. Szabó József egyetemi adjunktus SZIE, Gépészmérnöki Kar, Gödöllõ Szent István Egyetem Gödöllô 9

10 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI I. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ IA. SZEMINÁRIUM (24 ÓRA) FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE Gödöllõ, GTK, 102. szeminárium augusztus Közép-Magyarországi Területfejlesztési Tanács Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Dr. Kocsis Károly egyetemi tanár, igazgató Rednágel Erika oktatásszervezõ GTK, Európai Tanulmányok Központja B IB. SZEMINÁRIUM (15 ÓRA) STRUKTURÁLIS ALAPOK (EMOGA), MATRA PROJEKT Gödöllõ, GTK, Központi Kollégium augusztus Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Közép-Magyarországi Területfejlesztési Tanács MeH Regionális Területfejlesztési Phare Iroda Tempus Közalapítvány Kht. Dr. Bujáki Gábor egyetemi magántanár, igazgató Kocza Mihály oktatásszervezõ PMVA, GTK, Európai Tanulmányok Központja IC. SZEMINÁRIUM (15 ÓRA) STRUKTURÁLIS ALAPOK (ERFA), MATRA PROJEKT Gödöllõ, GTK, Központi Kollégium augusztus Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Közép-Magyarországi Területfejlesztési Tanács MeH Regionális Területfejlesztési Phare Iroda Tempus Közalapítvány Kht. Dr. Bujáki Gábor egyetemi magántanár, igazgató Kocza Mihály oktatásszervezõ PMVA, GTK, Európai Tanulmányok Központja 10 Szent István Egyetem Gödöllô

11 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI ID. SZEMINÁRIUM (12 ÓRA) AZ OKTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS CONTROLLING TERÜLETÉN Gödöllõ, GTK, I. em. Rektori Tanácsterem augusztus Dr. Borszéki Éva egyetemi tanár, tanszékvezetõ Dr. Borszéki Éva egyetemi tanár, tanszékvezetõ GTK, Számviteli és Pénzügyi Tanszék IE. SZEMINÁRIUM (18 ÓRA) AGRÁRGAZDASÁGUNK HELYE ÉS LEHETÕSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN Gödöllõ, GTK, 101. szeminárium, augusztus Dr. Villányi László egyetemi tanár, igazgató Dr. Káposzta József egyetemi docens, tanszékvezetõ GTK, Agrár-és Regionális Gazdaságtani Intézet IF. SZEMINÁRIUM (18 ÓRA) FELKÉSZÜLÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁRA INTÉZKEDÉSEK PÁLYÁZATTECHNIKÁK Gyöngyös, GMFK, 5. elõadó augusztus Dr. Szûcs István egyetemi docens, tanszékvezetõ Dr. Szûcs István egyetemi docens, tanszékvezetõ GMFK, Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Tanszék B IG. SZEMINÁRIUM (12 ÓRA) "TANÁROK A TEHETSÉGEKÉRT" KÖNYV ÉS TECHNIKA A MODERN OKTATÁSÉRT Gödöllõ, TM, V. elõadó, augusztus Dr. Beke Jánosné ügyvezetõ igazgató Dr. Sebestyén Sándorné mb. irodavezetõ FTH, Agrár Tehetségért Mozgalom Szent István Egyetem Gödöllô 11

12 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI IH. SZEMINÁRIUM (18 ÓRA) ROMA TANULÓK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA I-IV. ÉS I-VI. ÉVFOLYAMAIN Jászberény, JFK, Apponyi terem, augusztus Dr. Szabados Lajos fõigazgató Dr. Szabados Lajos fõigazgató JFK, Tanítóképzõ Intézet II. MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ IIA. SZEMINÁRIUM (18 ÓRA) KOMMUNIKÁCIÓTECHNIKAI NYÁRI EGYETEM Gödöllõ, GÉK, Színházterem augusztus Dr. Szabó József egyetemi adjunktus Dr. Szabó József egyetemi adjunktus GÉK, Rendszertechnikai Intézet B IIB. SZEMINÁRIUM (12 ÓRA) AZ EKETROHYPERTHERMIA ÚJABB EREDMÉNYEI. ELEKTROMÁGNESES BIOHATÁSOK Gödöllõ, GÉK, Fszt. Tanácsterem augusztus Dr. Szász András egyetemi tanár Dr. Szász András egyetemi tanár GÉK, Géptani Intézet AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 12 IIIA. SZEMINÁRIUM (18 ÓRA) PAPRIKA- ÉS PARADICSOMTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK Gödöllõ, Kertészeti Kísérleti tér, augusztus Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, dékán Dr. Tornyai Tibor egyetemi adjunktus MKK, Kertészeti Technológiai Tanszék Szent István Egyetem Gödöllô

13 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI IIIB. KONFERENCIA (18 ÓRA) EU KONFORM MEZÕGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG Gödöllõ, Fszt. Tanácsterem június Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, dékán Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, dékán Dr. Szemán László egyetemi docens, tanszékvezetõ MKK, Gyepgazdálkodási Tanszék IIIC. SZEMINÁRIUM (24 ÓRA) 6. MAGYAR ÖKOLÓGUS KONGRESSZUS Gödöllõ, II., III., V. elõadó, augusztus MKK, Állattani és Ökölógiai Tanszék MKK, Növénytani és Növényélettani Tanszék ÁOTK, Ökölógiai Tanszék Modulvezetõk: Dr. Bakonyi Gábor egyetemi tanár, tanszékvezetõ Dr. Tuba Zoltán egyetemi tanár, tanszékvezetõ Dr. Hornung Erzsébet egyetemi docens, tanszékvezetõ Dr. Lakner Gábor MKK, Novénytani és Növényélettani Tanszék B IIID. SZEMINÁRIUM (36 ÓRA) 6 TH WORKSHOP ON CLINICAL ENDOCRINOLOGY: ENDOCRINOLOGY OF REPRODUCTION IN RUMINANTS Budapest, ÁOTK, Továbbképzési tanterem június 26-július Modulvezetõk: Dr. Huszenicza Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr. Simó Gábor továbbképzési titkár ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika Szent István Egyetem Gödöllô 13

14 SZENT ISTVÁN NYÁRI EGYETEM SZEKCIÓI IIIE. SZEMINÁRIUM (30 ÓRA) 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL HEALTH INFORMATION Budapest, ÁOTK, D épület, Könyvtár, augusztus 6-9., Szabóné Szávay Judit könyvtárigazgató ÁOTK, Állatorvos-tudományi Könyvtár Szabóné Szávay Judit könyvtárigazgató ÁOTK, Állatorvos-tudományi Könyvtár IIIF. SZEMINÁRIUM (12 ÓRA) FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉS Gödöllõ, MKK, NTI, I. Laboratórium augusztus , Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár, igazgató MKK, Növénytermesztéstani Intézet Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár, igazgató MKK, Növénytermesztéstani Intézet B 14 Szent István Egyetem Gödöllô

15 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK, BEMUTATÓK FÕTITKÁRI HIVATAL, GÖDÖLLÕ FELNÕTTKÉPZÉS NÉPFÕISKOLÁK Gödöllõ, I. em. Rektori Tanácsterem, augusztus Dr. Füleky György egyetemi tanár, rektorhelyettes Fõtitkári Hivatal MAGYAR ANYANYELVÛ AGRÁR-FELSÕOKTATÁSI SZAKOK A KÜLHONI RÉGIÓKBAN Gödöllõ, I. em. Rektori Tanácsterem, augusztus Dr. Heszky László egyetemi tanár, tanszékvezetõ Gödöllõi Területi Iroda A FELNÕTTKÉPZÉS LEHETÕSÉGEI AZ INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ UTÁN Gödöllõ, V. elõadó, augusztus Dr. Beke Jánosné mb. felnõttképzési igazgató FTH, Felnõttképzési Központ AGRÁRÉRTELMISÉGI TANÁCSKOZÁS AZ EU CSATLAKOZÁSRÓL III. ÁLLATTENYÉSZTÉS Gödöllõ, III. elõadó, augusztus 26., Dr. Vajdai Imre egyetemi docens, GEDBE fõtitkára Gödöllõi Egyetem volt Diákjainak Baráti Egyesülete A TANYAKOLLÉGIUM TAPASZTALATAI Gödöllõ, MKK Tanácsterem augusztus 28., Dr. Vinczeffy Zsolt felnõttképzési koordinátor GTK, Dékáni Hivatal FELSÕOKTATÁSI KULTURÁLIS FÓRUM Gödöllõ, FTH, MKK Tanácsterem augusztus 29., Ujj Ágnes PR menedzser SZIE, Kulturális Misszió C AGRÁR-FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÚJSÁGÍRÓINAK TALÁLKOZÓJA Gödöllõ, FTH, 210. szeminárium augusztus 28., Balázs Gusztáv Universitas fõszerkesztõje Fõtitkári Hivatal Szent István Egyetem Gödöllô 15

16 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK BEMUTATKOZIK A SZENT ISTVÁN EGYETEM. POSZTER KIÁLLÍTÁS Gödöllõ, Aula, augusztus , Dr. Kocsis Károly egyetemi tanár, SZIEN igazgató Fõtitkári Hivatal GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLÕ VÁLLAKOZÁSOK A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMBAN AZ EU CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN Gödöllõ, GTK Tanácsterem, augusztus Dr. Réti László egyetemi docens GTK, Közgazdaságtani Intézet A STATISZTIKA FEJLÕDÉSÉNEK FÕ IRÁNYAI Gödöllõ, GTK Tanácsterem, augusztus 28., Dr. Szûcs István egyetemi tanár, igazgató Dr. Felleg László egyetemi adjunktus GTK, Közgazdaságtani Intézet NKFP PROGRAM BEMUTATÓ Gödöllõ, GTK József major, augusztus Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, tanszékvezetõ Dr. Szûcs István egyetemi tanár, igazgató GTK, Vállalatgazdasági Intézet C SZAKKÉPZÉS ÉS ÉLETÚT. EURÓPAI TENDENCIÁK ÉS HAZAI PARADIGMÁK Gödöllõ, GTK, Tanácsterem augusztus Dr. Barkó Endre egyetemi docens, igazgató GTK, Vállalatgazdasági Intézet DOKTORANDUSZOK A SZÁMVITEL ÉS A PÉNZÜGY TERÜLETÉN Gödöllõ, GTK, 203. szeminárium, augusztus Dr. Borszéki Éva egyetemi tanár, tanszékvezetõ GTK, Számviteli és Pénzügyi Tanszék 16 Szent István Egyetem Gödöllô

17 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ KULTURÁLIS DIMENZIÓJA Gödöllõ, GTK, MKK Tanácsterem, augusztus Dr. Tóth Tamás egyetemi docens, tanszékvezetõ GTK, Filozófia Tanszék AZ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ PERSPEKTÍVÁI A FELSÕOKTATÁSBAN Gödöllõ, GTK 302. szeminárium, augusztus Dr. Pitlik László egyetemi adjunktus, tanszékvezetõ GTK, GMI Gazdasági Informatika Tanszék AZ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ JELENE ÉS JÖVÕJE A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN Gödöllõ, GTK 302. szeminárium, augusztus Dr. Pitlik László egyetemi adjunktus, tanszékvezetõ GTK, GMI Gazdasági Informatika Tanszék VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK Gödöllõ, GTK 302. szeminárium, augusztus Dr. Pitlik László egyetemi adjunktus, tanszékvezetõ GTK, GMI Gazdasági Informatika Tanszék GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR, GÖDÖLLÕ ÉPÜLETGÉPÉSZETI NAP. HOMONNAY GYÖRGYNÉ DR. EMLÉKÜLÉS Gödöllõ, GÉK, Fszt. Rektori Tanácsterem augusztus Dr. Barótfi István egyetemi tanár, tanszékvezetõ GÉK, Környezettechnika és Épületgépészet Tanszék C CZAKÓ JÓZSEF EMLÉKÜLÉS AZ ETOLÓGIA ÚJABB EREDMÉNYEI Gödöllõ, GÉK, Fszt. Rektori Tanácsterem augusztus Dr. Sántha Tünde tudományos fõmunkatárs GÉK, Mûszaki Gazdaságtani Tanszék Szent István Egyetem Gödöllô 17

18 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK ÁLLATTARTÁS GÉPESÍTÉSI OKTATÓK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSE Gödöllõ, GÉK, Gépmúzeum augusztus Dr. Tóth László egyetemi tanár, dékánhelyettes GÉK, Agrárenergetika és Élelmiszeripari Gépek Tanszék KIS- ÉS KÖZEPES GÉPGYÁRTÓ VÁLLALATOK JELENE ÉS JÖVÕJE Gödöllõ, GÉK, 213. szeminárium, augusztus 29., Dr. Pálinkás István egyetemi docens, tanszékvezetõ GÉK, Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA. TANSZÉKI BEMUTATÓ Gödöllõ, GÉK, Fizika Tanszék, augusztus Dr. Farkas István egyetemi tanár, tanszékvezetõ GÉK, Fizika és Folyamatirányítás Tanszék MÉRNÖKINFORMATIKAI KÖZPONT ÁTADÁSA Gödöllõ, GÉK, Géptani Intézet, Laboratórium augusztus Dr. Mezei Tibor egyetemi adjunktus GÉK, Géptani Intézet C 100 ÉVES A MAGYAR TRAKTOR Gödöllõ, GÉK, Gépmúzeum augusztus , Dr. Hentz Károly igazgató GÉK, Mezõgazdasági Gépmúzeum MODEL KIÁLLÍTÁS Gödöllõ, GÉK, Mezõgazdasági Gépmúzeum augusztus 29., Dr. Gelencsér Endréné gépészmérnök GÉK, Mezõgazdasági Gépmúzeum MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLÕ ISMÉT A TÁPANYAG ELLÁTÁSRÓL. VITA A HOZAMOKRÓL Gödöllõ, MKK, Kísérleti tér augusztus Dr. Horváth László egyetemi tanár, tanszékvezetõ MKK, Halgazdaságtani Tanszék 18 Szent István Egyetem Gödöllô

19 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEM, VIZGAZDÁLKODÁS ÉS INTERNETES TÉRINFORMATIKA Gödöllõ, MKK, 210. szeminárium, augusztus Forgóné Dr. Nemcsics Mária egyetemi adjunktus MKK, Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék REKONSTRUKCIÓS FELADATOK A HÍGTRÁGYA RENDSZERÛ TELEPELKEN Gödöllõ, MKK, 204. szeminárium, augusztus Köles Péter egyetemi adjunktus, tanszékvezetõ MKK, Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék NÖVÉNYTANI ÉS NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK OKTATÓ-KUTATÓ MUNKÁJA Gödöllõ, MKK, Agrobotanikus kert augusztus 25., Nagy János egyetemi tanársegéd MKK, Növénytani és Növényélettani Tanszék KECSKETENYÉSZTÉSI ANKÉT ÉS BEMUTATÓ Gödöllõ, MKK, KGI, Kísérleti tér augusztus 27., Dr. Molnár József ny. egyetemi docens MKK, KGI, Alkalmazott Etológia Tanszék ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR, BUDAPEST ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLÓMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A KISÁLLAT-GYÓGYÁSZATBAN Budapest, ÁOTK, Továbbképzési terem augusztus Dr. Huszenicza Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológia Tanszék és Klinika C A SZARVASMARHA INVOLÚCIÓS SZÖVÕDMÉNYEINEK KÓRTANA, KLINIKUMA ÉS GYÓGYKEZELÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI Budapest, ÁOTK, Továbbképzési terem augusztus Dr. Huszenicza Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes ÁOTK, Szülészeti és Szaporodásbiológia Tanszék Szent István Egyetem Gödöllô 19

20 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK MULTIMÉDIÁS OKTATÓ PROGRAMOK ALKALMAZÁSA AZ ÁLLATORVOSI ÉLETTAN OKTATÁSÁBAN Budapest, ÁOTK, C épület, augusztus Dr. Rudas Péter egyetemi tanár, tanszékvezetõ ÁOTK, Élettani és Biokémiai Tanszék SZAKMATÖRTÉNET TÖBB DIMENZIÓBAN. KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM "KINCSEI" Budapest, ÁOTK, D épület, augusztus Szabóné Szávay Judit könyvtárigazgató ÁOTK, Állatorvos-tudományi Könyvtár JÁSZBERÉNYI FÕISKOLAI KAR, JÁSZBERÉNY A MAGYAR MOZI VIRÁGKORA. FILMTÖRTÉNETI KONFERENCIA Jászberény, JFK, Apponyi terem, augusztus Dr. Notheisz János fõiskolai docens, igazgató JFK, Tanítóképzõ Intézet A MAGYAR NYELV ÉS MAGYAR NYELVI OKTATÁS A HATÁRAINKON TÚL Jászberény, JFK, Apponyi terem, augusztus Dr. Farkas Ferenc ny. fõiskolai tanár JFK, Tanítóképzõ Intézet C 20 GAZDÁLKODÁSI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR, GYÖNGYÖS TURIZMUS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Gyöngyös, GMFK, Opál Szálló, augusztus Dr. Martinez José Luis egyetemi docens, tanszékvezetõ Dr. Dávid Lóránt fõiskolai docens GMFK, Turizmus Tanszék A SZÕLÕ ÉS BORÁGAZAT FEJLESZTÉSE Gyöngyös, GMFK, Tanüzem, augusztus Dr. Varga István egyetemi docens, tanszékvezetõ GMFK, Kertészeti Tanszék Szent István Egyetem Gödöllô

21 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ FAJTABEMUTATÓ Gyöngyös, GMFK, Tass puszta, augusztus Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár, igazgató GMFK, Növénytermesztéstani és Környezet-gazdálkodási Intézet ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS SZÁNTÓVERSENY Gyöngyös, GMFK, Tass puszta, augusztus 29., Dr. Wachtler István egyetemi tanár, fõigazgatóh. GMFK, Mezõgazdasági Mûszaki Tanszék A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS FONTOSABB KÉRDÉSEI AZ EU CSATLAKOZÁS UTÁN Kompolt, GMFK, F.R. Mezõgazdasági Kutató Intézet augusztus 27., Dr. Holló Sándor tudományos osztályvezetõ GMFK, F.R. Mezõgazdasági Kutató Intézet YBL MIKLÓS MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR, BUDAPEST YBL MIKLÓS MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR JUBILEUMI ÜLÉSE Budapest, YMMFK, 311. terem, szeptember 3., Dr. Dulovics Dezsõné dr. fõigazgatóhelyettes Keszeyné Say Emma fõiskolai adjunktus YMMFK, Fõigazgatóti Hivatal AZ EGYETEMKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI TEREPMUNKA EREDMÉNYEI Budapest, YMMFK, Nagyelõadó, B épület szeptember 5., Dr. Reischl Gábor fõiskolai tanár YMMFK, Településmérnöki és Építészeti Tanszék URBANISZTIKAI TÁRSASÁG ÜLÉSE Budapest, YMMFK, Nagyelõadó, szeptember 4., Dr. Reischl Gábor fõiskolai tanár YMMFK, Településmérnöki és Építészeti Tanszék C TÛZVÉDELMI MÉRNÖKÖK EGYESÜLETÉNEK KÖZGYÛLÉSE Budapest, YMMFK, Nagyelõadó, szeptember 7., Dr. Beda László fõiskolai tanár, igazgató YMMFK, Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet Szent István Egyetem Gödöllô 21

22 KULTÚRÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK FÕTITKÁRI HIVATAL, GÖDÖLLÕ SZIEN'2003 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Budapest, ÁOTK, Tanácsterem, augusztus 12., Dr. Fehér Károly PR igazgató SZIE, Fõtitkári Hivatal NÖVÉNYEK ECSETTEL. VÉDETT NÖVÉNYEK A GÖDÖLLÕI DOMBVIDÉKEN Gödöllõ, FTH, Fszt. Tanácsterem, augusztus , Dr. Petrányi István egyetemi docens SZIE, Fõtitkári Hivatal FÉNYKÉPEZÕGÉPPEL A TERMÉSZETBEN Gödöllõ, FTH, Központi Kollégium, augusztus , Kresz Albert Fotokör vezetõje SZIE, Kulturális Misszió MAGYAR HÍMZÉS ÉS SZÖVÉS BEMUTATÁSA. KIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS Gödöllõ, FTH, Fszt. Tanácsterem augusztus , Kunszt Veronika Népmûvészeti Stúdió SZIE, Kulturális Misszió MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÖNYV BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR Gödöllõ, GAK Kht., Aula augusztus , Kalászi Miklós osztályvezetõ Gödöllõi Agrárközpont Kht. D 22 ÚJSÁGÍRÓK ÉS BARÁTAIK FOGATHAJTÓ VERSENYE Gödöllõ, FTH, Lovaspálya, augusztus 28., Dr. Fehér Károly PR igazgató SZIE, Fõtitkári Hivatal ÚJSÁGÍRÓK ÉS BARÁTAIK FÕZÕVERSENYE Gödöllõ, FTH, Lovaspálya, augusztus 28., Dr. Fehér Károly PR igazgató SZIE, Fõtitkári Hivatal Szent István Egyetem Gödöllô

23 KULTÚRÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK JÁSZBERÉNYI FÕISKOLAI KAR, JÁSZBERÉNY NÉPI FAZEKASSÁG ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Jászberény, Fazekas pince, augusztus , Dr. Váczi Gyula kollégiumi igazgató JFK, Zirzen Janka Kollégium HAMZA D. ÁKOS FESTÕMÛVÉSZ ÉS FILMRENDEZÕ FOTOKIÁLLÍTÁSA Jászberény, Kiállító terem, augusztus , Máté György fõiskolai docens, tanszékvezetõ JFK, Mûvészeti Nevelési Tanszék A VECHTAI PEDAGÓGIAI FÕISKOLA MÛVÉSZTANÁRAINAK KIÁLLÍTÁSA Jászberény, Kiállító terem, augusztus , Palkó Tibor fõiskolai docens JFK, Mûvészeti Nevelési Tanszék SZENT ISTVÁN EGYETEMI VACSORA Jászberény, Díszterem, augusztus 29., Dr. Szabados Lajos fõiskolai tanár, fõigazgató JFK, Fõigazgatói Hivatal GAZDÁLKODÁSI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR, GYÖNGYÖS KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS Gyöngyös, tanterem, augusztus , Bajusz Zsuzsa mûvészeti vezetõ GMFK, Fõigazgatói Hivatal D Szent István Egyetem Gödöllô 23

24 KULTÚRÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK Általános információk Az egyes rendezvényeken való részvétel feltétele a melléklet elõzetes Jelentkezési lap kitöltése és legkésõbb augusztus 15-ig az egyes programok alatt megnevezett szervezõk részére történõ megküldése. A szakmaitudományos rendezvényeken és bemutatókon való részvétel ingyenes. A Nyári Egyetem szemináriumainak regisztrációs díja: Ft között változik. A regisztrációs díjat a részletes meghívók tartalmazzák. Több napi részvétel esetén az Egyetem napi Ft költségtérítés megfizetése ellenében egy éjszakára kollégiumi szállást és egyszeri fõétkezést biztosít. A Jelentkezési lap megküldése, ill. ha ez szükséges, a regisztrációs díj befizetése feljogosít a SZENT ISTVÁN EGYETEMI NAPOK valamennyi egyéb szakmai, tudományos, kulturális, és szórakoztató rendezvényének ingyenes látogatására. További felvilágosítást ad: Dr. Kocsis Károly egyetemi tanár Rednágel Erika oktatásszervezõ Szent István Egyetem, GTK Európai Tanulmányok Központja 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Tel.: (28) ; Fax: (28) Internet: D 24 Felelõs szerkesztõ: Dr. Kocsis Károly, SZIEN igazgató Nyomdai elõkészítés, tördelés: 3C-Grafika Kft. Felelõs kiadó: Dr. Szendrõ Péter, rektor Nyomdai munka: Barabás Gábor Szent István Egyetem Gödöllô

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

2013. szeptember HÍREK

2013. szeptember HÍREK Tanévnyitó ünnepség a Budapesti Gazdasági Főiskolán A BGF központi tanévnyitó ünnepségére 2013. szeptember 9-én került sor a Pénzügyi és Számviteli Karon. Az ünnepséget Sándorné dr. Kriszt Éva, a Budapesti

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató

2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305. Havi hírek Sajtótájékoztató 2008. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=305 Havi hírek Sajtótájékoztató A főiskola havi sajtótájékoztatójának az Amerikai Kuckó adott otthont. A főiskola szokásos havi sajtótájékoztatója ezúttal

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb

Részletesebben

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. T i Az 1996/97. tanév ünnepélyes megnyitóján elhangzott beszéd (Dr.Farkas Ottó) Kiadja a Miskolci Egyetem Kiadásáért felelős: Dr.Patko Gyula rektorhelyettes

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések

1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések Kari ügyek 1. Kari Tanácsi témák, határozatok, kari bizottsági ülések A Kari Tanács 2013. október 14-én tartotta soron következő ülését. Az ülés napirendi pontjai a következők voltak: Aktuális feladatok,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Ebis ad utat et arciunt Tartalomjegyzék MKE elnöki köszöntő Fenntartói köszöntők Könyvtárigazgatói köszöntők Hasznos tudnivalók Áttekintő program

Részletesebben

T A A L O M. Impresszum

T A A L O M. Impresszum Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozat Hírlevél Bemutatkozás Bemutatkozás Impresszum Hírlevél 2006. / I. évfolyam / 7. szám Felelős szerkesztő Csapó György Felelős kiadó

Részletesebben

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben