A Bihari Múzeum Évkönyve III, 1982.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bihari Múzeum Évkönyve III, 1982."

Átírás

1 A Bihari Múzeum Évkönyve III, TERMÉSZETTUDOMÁNY Kovács Gábor: Téli énekesmadarak vizsgálata Bihar és a Hortobágy szikesein 5 Szathmáry László: A bihardancsházi trepanált koponya 21 RÉGÉSZET, MŰVÉSZETTÖRTÉNET Balla Lajos: A daciai telepitések és jelentőségük 43 Mesterházy Károly: Honfoglaláskori nyereg Ártándról 51 Rácz Zoltán: Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez 69 Módy György: Fancsika, egy XVI.század végén elpusztult északbihari falu 79 Détshy Mihály: A pocsaji Rákóczi-udvarház 93 Karacs Zsigmond: Adatok a Földes határába olvadt Mezőszentmiklós birtoklástörténetéhez 123 Csatári Bálint: A Sárrét falvainak középkori településrendje és annak változásai 141 Balassa Iván: Adatok Báránd XVIII. századi történetéhez 155 Nyakas Miklós: A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről 167 Sándor Mihályné: Két szőllőskerti törvény és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban 189 Péter Imre: A Sárréti Népfőiskola 191 Dankó Imre: A vasfű (Verbena officinalis L.) a sárréti néphagyományban 225 Fehér Ágnes: A hagyományos családmodell átalakulása egy bihari falu (Tépe) társadalmában 253 Kálnási Árpád: Mezőpeterd földrajzi nevei 259 Bakó Endre: Nadányi Zoltán szigligeti levelei 271 MUZEOLÓGIA Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum évi működéséről 287 Péter Imre: Egy élet a Sárrétért. Szűcs Sándor emlékezete 299

2 A Bihari Múzeum Évkönyve IV-V, TERMÉSZETTUDOMÁNY Kovács Gábor: Madártani megfigyelések a Hosszúpályi, Konyár és Esztár környékének szikes tavain( ) 5 Szincsák János: A hencidai Csere-erdő 27 Kováts Lajos: Az Érmellék gólyaállománya 1984-ben és annak változása között 39 RÉGÉSZET Kalicz Nándor-Raczky Pál: Ásatások Berettyóújfalu - Herpály neolitikus és bronzkori telltelepülésén között I. Újkőkor (Neolitikum) 63 Sz. Máthé Márta: Ásatások Berettyóújfalu - Herpály neolitikus és bronzkori tell-településén között II. Bronzkor 129 Módy György: Zsáka és környéke a XVIII. századig 151 Cennerné Wilhelmb Gizella: Zsáka vára 173 Nyakas Miklós: Querela Comitatus Bihariensis.- Adatok a bihari hódoltság történetéhez a Várad eleste utáni időkből 181 Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején 291 Molnárné Mayer Mária: Mutatvány Pesty Frigyes Bihar megyei Helynévgyűjtéséből 217 Zsupos Zoltán: Dokumentumok és cikkek a Bihari Független Kisgazdapárt megalakulásáról 237 Zsupos Zoltán: "Szépen legel a Marosi gulyája..."- Folklór és valóság 255 Tarsoly László: Körösszakál földrajzi nevei 273 Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez 283

3 A Bihari Múzeum Évkönyve VI-VII, RÉGÉSZET, ÓKORTUDOMÁNY Balla Lajos: Studia Dacica II. 5 M. Nepper Ibolya: Sárrétudvari és környéke a XIII. századig 13 Módy György: Udvari története a XVI. század derekáig 63 Nyakas Miklós: Sárrétudvari a török hódoltság kezdetétől a jobbágyfelszabaditásig 83 Kováts Zoltán: Darvas, Furta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól napjainkig 119 Varga Gyula: A paraszti élet körvonalai a XVIII.század első felében egy protocollum tükrében 159 Zsupos Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről 213 Pálinkás Patricia: Berettyószentmárton földrajzi nevei 231

4 A Bihari Múzeum Évkönyve VIII-IX, Bodnár László: Monostorpályi szőlő-és borkultúrájának fejlődése és visszafejlődése 7 Cs. Szabó István: Adatok a zsákai juhtartásról 21 Dukrét Géza: Az ülőrokka, vagy gyalogrokka és a vele kapcsolatos szokások a bihari Síteren 37 Gráfik Imre :Építészeti hagyomány változó falukép a falu jövője (Kelet-magyarországi esettanulmány) 61 Siteri Róbert: Az Isten úgy teremtette (Történetek Hajzer János vértesi táltosról) 113 Tódor Györgyné: Nagy Imre költészete 139 Zilahy Lajos: A sárrétudvari nyelvjárás néhány sajátossága 171 MÚZEOLÓGIA Kállai Irén: A Bihari Múzeum tíz éve:

5 A Bihari Múzeum Évkönyve X-XI, RÉGÉSZET Dani János-Szilágyi Krisztián :Előzetes jelentés a Berettyóújfalu-Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen során végzett megelőző feltárásról 7 Bocsi Zsófia: Mezőpeterd helye a középkori Bihar megyében 29 Barcsay László: A sárréti insurrectio 61 Péter Imre: A régi vízivilág kéziratos emlékei. Vízszabályozási munkák Biharban és a Sárréten 81 Török Péter: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból 91 Koticsné Magyari Márta: Görög katolikus nagyböjti hagyományok Létavértesen 97 Siteri Róbert: A szalacsi asszony 105 IRODALOM ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET Bakó Endre: Néhány dokumentum Nadányi Zoltán közszerepléseihez 117 Bakó Endre: Nadányi Zoltán:Szegényember naplója, Péter Imre: A festő és képíró Erdélyi József 135 MÚZEOLÓGIA Kállai Irén: A Bihari Múzeum öt éve ( ) 141 Sándor Mária: A Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége 163 Kolozsvári István: Népi építészeti emlékeink esélyei és lehetőségei Tájházak Biharban 173 Kállai Irén: éves a Bihari Honismereti Tábor 211

6 A Bihari Múzeum Évkönyve XII-XIV, FORRÁSKÖZLÉS Bél Mátyás: Bihar vármegye leírása (fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba) 7 Sándor Mária Török Péter: Rebeka néni szakácskönyve Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről 75 Török Péter: Bihar vármegye évi limitatiója 101 Seres István: Források Zöld Marci életéhez A betyár első bűnperének iratai 1810-ből 129 Vajda Mária: A szőlőművelés szokáshagyományai Álmosdon 153 Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen 189 Kolozsvári István: Egy bihari falu építészeti hagyományainak átalakulása a XX. században Pocsaj népi építészete és változó faluképe 197 Bakó Endre: Egy bihari polihisztor Simon István élete 255 MEGEMLÉKEZÉSEK Csorba Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra 285 Csorba Csaba: Emlékezés Dankó Imrére 291 MUZEOLÓGIA Kállai Irén Sándor Mária: A Bihari Múzeum három éve:

7 A Bihari Múzeum Évkönyve XV XVI RÉGÉSZET ARCHEOLOGIE Szolnoki László: Régészeti feltárások Sáp, Bihardancsháza és Bihartorda között (2009) 7 GESCHICHTE Török Péter: Bihari vonatkozású iratok Budapest Főváros Levéltárában 33 T. Varga Katalin: A Miskolczy család dokumentumai a Bihari Múzeum gyűjteményében 45 Siteri Róbert: Hazafias dalcsokor és mezítlábas tornászcsapat (Adalékok a Bihar vármegyei énekés tornaversenyek történetéhez) 69 Seres István: Források Kis Víg Miska üldözéséhez 87 VOLKSKUNDE Bihari-Horváth László: A bakonszegi parasztközösség által a XVIII. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta 109 Petrovszki Ildikó: Népi táplálkozás Biharkeresztesen a XX. században 135 Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia a Bihari Múzeum gyűjteményében 183 LITERATUR Bakó Endre: Sinka István pályakezdő évei 203 MUZEOLÓGIA MUSEOLOGIE Kállai Irén Sándor Mária: A Bihari Múzeum tevékenysége ben 250

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM ETHNOLÓGIAI ADATTÁRÁNAK (EA) KÉZIRATGYŰJTEMÉNYÉBEN SZEREPLŐ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NÉPRAJZI GYŰJTÉSEK, mellyel a Kézműves Alapítvány segítséget kíván adni a települések értékfeltáró munkájához

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 2. P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 Budapest Veszprém 2004 Összeállította, szerkesztette és a köszöntőt írta: Szulovszky

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, XVII XIX.

A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, XVII XIX. A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, XVII XIX. A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE XVII XIX. BERETTYÓÚJFALU, 2014 Szerkesztette SÁNDOR MÁRIA Felelős kiadó BIHARI MÚZEUM ÉS SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Felelős vezető KÁLLAI

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA HONISMERET 1 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B3 5 1983/6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'>

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8. M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS-ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben