TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT!"

Átírás

1 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , Valamennyi PÉLDÁNYT TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! RA_k_ A Megújuló HITEL Reklámkód: Szerződésszám: Ez a legfontosabb dokumentum. Ellenőrizze az oldal tartalmát, és töltse ki a hiányzó adatokkal. Valamennyi példányt töltse ki, és várja futárunk jelentkezését! A Cofidis az Önt (Társigénylő esetén: Önöket) megillető példányt/példányokat megfelelően aláírja, és visszajuttatja Önnek/Önöknek. Igényelt hitelkeret összege:... Ft Hitelkeretből a szerződéskötéskor lehívni kívánt kölcsönösszeg:... Ft Havi minimális törlesztőrészlet összege Megújuló Hitel esetén:... Ft Csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén (ÁSZF 4.5 pont): + 500,-Ft/hó 1 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Lakáshelyzet:... Mióta (lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum):... Ingatlan típusa:... Levelezési cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Családi állapota:... Eltartott gyermekek száma:... Egyéb eltartott személyek száma:... 4 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) lakcíme Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó 5 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 6 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 7 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) RENDSZERES HAVI KIADÁSAI Lakbér:... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.):... Ft/hó Egyéb kiadás:... Ft/hó Jogcím:... 8 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK Lakáshitel törlesztés:... Ft/hó Lakáshitelt nyújtó pénzintézet:... Áruhitel törlesztés:... Ft/hó Gépjárműhitel törlesztés:... Ft/hó Személyihitel törlesztés:... Ft/hó Egyéb hiteltörlesztés:... Ft/hó 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI Számlavezető bank:... Bankszámla nyitása:... Bankszámlaszám:... Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a hitelfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkeretigényét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Hitelkeretigényben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) tudomásul veszi, hogy a Hitelkeretigény befogadása nem jelent a Cofidis számára hitelnyújtási kötelezettséget. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) a jelen Hitelkeretigény aláírásával kijelenti, hogy a Hitelkeretigény aláírását megelőzően megismerte a jelen Hitelkeretigény elválaszthatatlan mellékletét képező COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Hiteligénylő (Adós) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Társigénylő (ADÓSTÁRS) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: (helyszín), /... /...

2 Hitelközvetítő:... Levelezési címe:... Közvetítő alvállalkozó:... Levelezési címe: Hitelfedezeti BIZTosíTÁS IGÉNYLÉSE - CSATLAKoZÁSI NYILATKoZAT 1. Alulírott hiteligénylő (adós) kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SAval, a továbbiakban együttesen: Biztosítóval kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéséből származó a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott /2012 számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből. 2. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya: 2.1. a Cofidisszel Cofidis Megújuló Hitel szerződést ( Hitelszerződést ) kívánok kötni; 2.2 a 65. életévemet nem töltöttem be; 2.3 a hitelkérelem aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 24 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem voltam keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára. 3. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítások kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Hitelszerződés fennállása alatt nem változtatom meg. 4. Ezennel kijelentem, hogy a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a személyes és egészségügyi adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizető helyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosítóval szembeni titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 6. Mivel úgy döntöttem, hogy részesedni kívánok a Cofidisnek a Biztosítókkal kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződésből származó, /2012. számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből, a csoportos hitelfedezeti biztosítási díj rám jutó részének megfizetésére vállalok kötelezettséget. A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, abba beépítve fizetendő (és ily módon az a lehívott kölcsön visszafizetésének elméleti futamidejét hosszabbítja meg), és mértéke a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozásom 0,65%-a. 7. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosítók között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés /2012 számú általános feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban foglaltakat megértettem, illetve alkalmazását a jelen hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások vonatkozásában kifejezetten elfogadom. Ezennel kijelentem továbbá, hogya jelen nyilatkozat aláírása előtt a Cofidistől mint szerződőtől a évi LX. törvény ának megfelelő, közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam a Biztosítók és a Cofidis főbb adatairól. Biztosításközvetítő adatai: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 16.). Felügyeleti hatósága: l Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS). Felügyeleti nyilvántartás, amelyben szerepel: az ORIAS által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartás, amely az ORIAS honlapján érhető el. A Biztosításközvetítő nem rendelkezik minősített befolyással a Biztosítóban, illetve a Biztosító vagy a Biztosító anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a Biztosításközvetítőben. A Biztosított a Biztosító és/vagy a Biztosításközvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a Biztosító részére, a Cofidis közvetítésével. A Cofidis független biztosításközvetítőként, a Megújuló Hitel szerződésekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése során a Biztosító biztosításközvetítőjeként jár el. A Biztosításközvetítő szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt. Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése esetén a futamidő az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint meghosszabbodik. A csoportos hitelfedezeti biztosítást igénybe kívánom venni a fenti feltételekkel: TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI! a évi CXXXVI. tv. 8. -ban előírt KÖTELEZETTSÉG végrehajtásához Alulírott...büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Születési hely: Születési hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: *: A megfelelő rész aláhúzandó Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének és a kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. helye, dátuma: A kitöltéshez személyes segítséget is kérhet, a es telefonszámon. Alulírott polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hiteligénylő (Adós) és Társigénylő (Adóstárs) azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem. HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI alvállalkozó munkatársa írja alá! COFIDIS írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: Budapest, /... /...

3 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , Valamennyi PÉLDÁNYT TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! RA_k_ A Megújuló HITEL Reklámkód: Szerződésszám: Ez a legfontosabb dokumentum. Ellenőrizze az oldal tartalmát, és töltse ki a hiányzó adatokkal. Valamennyi példányt töltse ki, és várja futárunk jelentkezését! A Cofidis az Önt (Társigénylő esetén: Önöket) megillető példányt/példányokat megfelelően aláírja, és visszajuttatja Önnek/Önöknek. Igényelt hitelkeret összege:... Ft Hitelkeretből a szerződéskötéskor lehívni kívánt kölcsönösszeg:... Ft Havi minimális törlesztőrészlet összege Megújuló Hitel esetén:... Ft Csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén (ÁSZF 4.5 pont): + 500,-Ft/hó 1 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Lakáshelyzet:... Mióta (lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum):... Ingatlan típusa:... Levelezési cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Családi állapota:... Eltartott gyermekek száma:... Egyéb eltartott személyek száma:... 4 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) lakcíme Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó 5 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 6 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 7 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) RENDSZERES HAVI KIADÁSAI Lakbér:... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.):... Ft/hó Egyéb kiadás:... Ft/hó Jogcím:... 8 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK Lakáshitel törlesztés:... Ft/hó Lakáshitelt nyújtó pénzintézet:... Áruhitel törlesztés:... Ft/hó Gépjárműhitel törlesztés:... Ft/hó Személyihitel törlesztés:... Ft/hó Egyéb hiteltörlesztés:... Ft/hó 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI Számlavezető bank:... Bankszámla nyitása:... Bankszámlaszám:... Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a hitelfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkeretigényét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Hitelkeretigényben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) tudomásul veszi, hogy a Hitelkeretigény befogadása nem jelent a Cofidis számára hitelnyújtási kötelezettséget. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) a jelen Hitelkeretigény aláírásával kijelenti, hogy a Hitelkeretigény aláírását megelőzően megismerte a jelen Hitelkeretigény elválaszthatatlan mellékletét képező COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Hiteligénylő (Adós) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Társigénylő (ADÓSTÁRS) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: (helyszín), /... /...

4 Hitelközvetítő:... Levelezési címe:... Közvetítő alvállalkozó:... Levelezési címe: Hitelfedezeti BIZTosíTÁS IGÉNYLÉSE - CSATLAKoZÁSI NYILATKoZAT 1. Alulírott hiteligénylő (adós) kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SAval, a továbbiakban együttesen: Biztosítóval kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéséből származó a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott /2012 számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből. 2. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya: 2.1. a Cofidisszel Cofidis Megújuló Hitel szerződést ( Hitelszerződést ) kívánok kötni; 2.2 a 65. életévemet nem töltöttem be; 2.3 a hitelkérelem aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 24 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem voltam keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára. 3. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítások kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Hitelszerződés fennállása alatt nem változtatom meg. 4. Ezennel kijelentem, hogy a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a személyes és egészségügyi adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizető helyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosítóval szembeni titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 6. Mivel úgy döntöttem, hogy részesedni kívánok a Cofidisnek a Biztosítókkal kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződésből származó, /2012. számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből, a csoportos hitelfedezeti biztosítási díj rám jutó részének megfizetésére vállalok kötelezettséget. A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, abba beépítve fizetendő (és ily módon az a lehívott kölcsön visszafizetésének elméleti futamidejét hosszabbítja meg), és mértéke a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozásom 0,65%-a. 7. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosítók között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés /2012 számú általános feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban foglaltakat megértettem, illetve alkalmazását a jelen hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások vonatkozásában kifejezetten elfogadom. Ezennel kijelentem továbbá, hogya jelen nyilatkozat aláírása előtt a Cofidistől mint szerződőtől a évi LX. törvény ának megfelelő, közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam a Biztosítók és a Cofidis főbb adatairól. Biztosításközvetítő adatai: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 16.). Felügyeleti hatósága: l Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS). Felügyeleti nyilvántartás, amelyben szerepel: az ORIAS által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartás, amely az ORIAS honlapján érhető el. A Biztosításközvetítő nem rendelkezik minősített befolyással a Biztosítóban, illetve a Biztosító vagy a Biztosító anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a Biztosításközvetítőben. A Biztosított a Biztosító és/vagy a Biztosításközvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a Biztosító részére, a Cofidis közvetítésével. A Cofidis független biztosításközvetítőként, a Megújuló Hitel szerződésekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése során a Biztosító biztosításközvetítőjeként jár el. A Biztosításközvetítő szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt. Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése esetén a futamidő az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint meghosszabbodik. A csoportos hitelfedezeti biztosítást igénybe kívánom venni a fenti feltételekkel: TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI! a évi CXXXVI. tv. 8. -ban előírt KÖTELEZETTSÉG végrehajtásához Alulírott...büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Születési hely: Születési hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: *: A megfelelő rész aláhúzandó Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének és a kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. helye, dátuma: A kitöltéshez személyes segítséget is kérhet, a es telefonszámon. Alulírott polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hiteligénylő (Adós) és Társigénylő (Adóstárs) azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem. HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI alvállalkozó munkatársa írja alá! COFIDIS írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: Budapest, /... /...

5 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , Valamennyi PÉLDÁNYT TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! RA_k_ A Megújuló HITEL Reklámkód: Szerződésszám: Ez a legfontosabb dokumentum. Ellenőrizze az oldal tartalmát, és töltse ki a hiányzó adatokkal. Valamennyi példányt töltse ki, és várja futárunk jelentkezését! A Cofidis az Önt (Társigénylő esetén: Önöket) megillető példányt/példányokat megfelelően aláírja, és visszajuttatja Önnek/Önöknek. Igényelt hitelkeret összege:... Ft Hitelkeretből a szerződéskötéskor lehívni kívánt kölcsönösszeg:... Ft Havi minimális törlesztőrészlet összege Megújuló Hitel esetén:... Ft Csekken vagy készpénzben történő fizetés esetén (ÁSZF 4.5 pont): + 500,-Ft/hó 1 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... Állampolgárság: Vezetékes telefon:... Mobiltelefon:... Azonosító okmány típusa:... száma:... lejárata:... Lakcímkártya száma:... 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Lakáshelyzet:... Mióta (lakcímkártyán szereplő bejelentési dátum):... Ingatlan típusa:... Levelezési cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó Családi állapota:... Eltartott gyermekek száma:... Egyéb eltartott személyek száma:... 4 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) lakcíme Állandó cím:... ir.szám... helység... utca/út/tér... hsz.... em./ajtó 5 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 6 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) HAVI RENDSZERES JÖVEDELME Nettó munkabér:... Ft/hó Nettó munkabér 2:... Ft/hó GYES/GYED:... Ft/hó Nyugdíj:... Ft/hó Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás:... Ft/hó Családi pótlék:... Ft/hó Egyéb rendszeres jövedelem:... Ft/hó Jogcím:... 7 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) RENDSZERES HAVI KIADÁSAI Lakbér:... Ft/hó Rezsi (gáz, víz, villany stb.):... Ft/hó Egyéb kiadás:... Ft/hó Jogcím:... 8 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ÁLTAL KÖTÖTT EGYÉB HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK Lakáshitel törlesztés:... Ft/hó Lakáshitelt nyújtó pénzintézet:... Áruhitel törlesztés:... Ft/hó Gépjárműhitel törlesztés:... Ft/hó Személyihitel törlesztés:... Ft/hó Egyéb hiteltörlesztés:... Ft/hó 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI Számlavezető bank:... Bankszámla nyitása:... Bankszámlaszám:... Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) kijelenti, hogy a Cofidis felhívta a figyelmét arra, hogy a hitelfelvételt megelőzően fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is. Hitelkeretigényét ezen körülmények gondos és alapos, felelősségteljes mérlegelése alapján nyújtotta be, arra a tájékoztatásra figyelemmel, hogy az esetlegesen nem érthető fogalmakról, kockázatokról, egyéb feltételekről a Cofidis készséggel nyújt tájékoztatást. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Hitelkeretigényben foglalt nyilatkozatai pontosak és valósak. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) tudomásul veszi, hogy a Hitelkeretigény befogadása nem jelent a Cofidis számára hitelnyújtási kötelezettséget. Hiteligénylő (adós) és adott esetben: Társigénylő (adóstárs) a jelen Hitelkeretigény aláírásával kijelenti, hogy a Hitelkeretigény aláírását megelőzően megismerte a jelen Hitelkeretigény elválaszthatatlan mellékletét képező COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, annak egy példányát átvette, illetve rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Hiteligénylő (Adós) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Társigénylő (ADÓSTÁRS) írja alá: MuNKATÁRSunk JELENLÉTÉBEN írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: (helyszín), /... /...

6 Hitelközvetítő:... Levelezési címe:... Közvetítő alvállalkozó:... Levelezési címe: Hitelfedezeti BIZTosíTÁS IGÉNYLÉSE - CSATLAKoZÁSI NYILATKoZAT 1. Alulírott hiteligénylő (adós) kijelentem, hogy biztosítottként részesedni kívánok a Cofidisnek az ACM VIE SA és az ACM IARD SAval, a továbbiakban együttesen: Biztosítóval kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéséből származó a kölcsöntörlesztés futamidejére nyújtott /2012 számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből. 2. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az alábbi feltételeknek kell megfelelnem a jelen nyilatkozat aláírásának pillanatában, ellenkező esetben a jelen nyilatkozat aláírása ellenére nem terjed ki rám a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés hatálya: 2.1. a Cofidisszel Cofidis Megújuló Hitel szerződést ( Hitelszerződést ) kívánok kötni; 2.2 a 65. életévemet nem töltöttem be; 2.3 a hitelkérelem aláírásának időpontjában nem vagyok keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 24 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem voltam keresőképtelen beteg, illetve nem vagyok jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára. 3. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítások kedvezményezettje a Cofidis legyen, és vállalom, hogy a kedvezményezett személyét a Hitelszerződés fennállása alatt nem változtatom meg. 4. Ezennel kijelentem, hogy a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban tett nyilatkozataim pontosak és valósak. Tudomásul veszem továbbá, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a Biztosító mentesülését vonhatja maga után. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a személyes és egészségügyi adataimat a kérelem elbírálása, a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatásokhoz kötődő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a Cofidis mint a Biztosító biztosításközvetítője személyes és egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében az évi XLVII. törvénynek és a évi CXII. törvénynek megfelelően kezelje. A biztosítási igény elbírálása során a jelenleg, vagy a jövőben engem kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, társadalombiztosítási kifizető helyet, közigazgatási szerveket és hatóságokat felmentem a Biztosítóval szembeni titoktartási kötelezettségük alól. Tudomásul veszem, hogy személyes és egészségügyi adataim addig kezelhetőek, ameddig ez a kérelem elbírálásához, a Biztosító jogszabály által előírt, illetve a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatáshoz kötődő jogosultságainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. 6. Mivel úgy döntöttem, hogy részesedni kívánok a Cofidisnek a Biztosítókkal kötött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződésből származó, /2012. számú általános feltételek szerinti biztosítási fedezet kínálta előnyökből, a csoportos hitelfedezeti biztosítási díj rám jutó részének megfizetésére vállalok kötelezettséget. A biztosítási díj havonta általam fizetendő összege a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, abba beépítve fizetendő (és ily módon az a lehívott kölcsön visszafizetésének elméleti futamidejét hosszabbítja meg), és mértéke a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozásom 0,65%-a. 7. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Cofidis és a Biztosítók között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés /2012 számú általános feltételeit megkaptam, átolvastam, az abban foglaltakat megértettem, illetve alkalmazását a jelen hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások vonatkozásában kifejezetten elfogadom. Ezennel kijelentem továbbá, hogya jelen nyilatkozat aláírása előtt a Cofidistől mint szerződőtől a évi LX. törvény ának megfelelő, közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam a Biztosítók és a Cofidis főbb adatairól. Biztosításközvetítő adatai: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 16.). Felügyeleti hatósága: l Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS). Felügyeleti nyilvántartás, amelyben szerepel: az ORIAS által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartás, amely az ORIAS honlapján érhető el. A Biztosításközvetítő nem rendelkezik minősített befolyással a Biztosítóban, illetve a Biztosító vagy a Biztosító anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a Biztosításközvetítőben. A Biztosított a Biztosító és/vagy a Biztosításközvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a Biztosító részére, a Cofidis közvetítésével. A Cofidis független biztosításközvetítőként, a Megújuló Hitel szerződésekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése során a Biztosító biztosításközvetítőjeként jár el. A Biztosításközvetítő szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt. Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatások igénylése esetén a futamidő az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint meghosszabbodik. A csoportos hitelfedezeti biztosítást igénybe kívánom venni a fenti feltételekkel: TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI! a évi CXXXVI. tv. 8. -ban előírt KÖTELEZETTSÉG végrehajtásához Alulírott...büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Családi név: Utónév: Anyja neve: Születési név, ha különbözik: Születési idő: Lakcím: Születési hely: Születési hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: Állampolgárság: Azonosító okmányok típusa és száma: Azonosító okmányok lejárata: Külföldi természetes személy esetén a magyarországi tartózkodási hely: *: A megfelelő rész aláhúzandó Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének és a kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. helye, dátuma: A kitöltéshez személyes segítséget is kérhet, a es telefonszámon. Alulírott polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hiteligénylő (Adós) és Társigénylő (Adóstárs) azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem. HITELKÖZVETÍTŐ/KÖZVETÍTŐI alvállalkozó munkatársa írja alá! COFIDIS írja alá! Kelt: (helyszín), /... /... Kelt: Budapest, /... /...

7 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , Köszönjük, hogy a Cofidist választotta, és gratulálunk hitel előminősítése kedvező elbírálásához! Szerződéscsomag tartalma Jelmagyarázat: várja futárunk jelentkezését, őrizze meg Ha a kitöltéshez segítségre van szüksége, kérjük, hívja bizalommal a telefonszámot! Hitelkeretigény Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére Töltse ki és várja futárunk jelentkezését. A hitelkeretigényt csak munkatársunk jelenlétében írja alá! Társigénylő esetén három hitelkeretigény töltendő ki. Olvassa el, írja alá, és várja futárunk jelentkezését. Ha felhatalmazást kíván adni, töltse ki, és várja futárunk jelentkezését. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól Biztosítási Szerződés Általános Szerződési Feltételek KHR tájékoztató Olvassa el, és őrizze meg. Olvassa el, és őrizze meg. Olvassa el, és őrizze meg. Munkáltatói igazolás Munkahelye segítségével töltse ki, és várja futárunk jelentkezését. Ügyfélnyilatkozatok Töltse ki, írja alá, és várja futárunk jelentkezését! Általános Szerződési Feltételek Olvassa el, és őrizze meg. Válaszboríték Töltse ki, írja alá, és várja futárunk jelentkezését! 1 Hitelkérelem összekészítése Ellenőrizze, hogy a kérelmen lévő adatok megfelelnek-e a valóságnak, majd valamennyi példányon töltse ki a hiányzó részeket. Fénymásolja le a szükséges dokumentumokat ezek felsorolását a hátoldalon találja. Hitelkérelem megküldése 2Társaságunk pár napon belül keresni fogja Önt telefonon, hogy az iratok készen állnak-e, és elhozhatjuk-e Öntől. Az iratok átvétele során elvégzik az Ön személyazonosságának ellenőrzését, amihez kérjük, készítse elő személyazonosító iratait! Kérjük, hogy a szerződést is csak ekkor írja alá, mégpedig a személyi igazolványán szereplő aláírásával megegyezően! Társigénylő esetén a Társigénylőnek is jelen kell lennie a személyazonosítás során. Átutalás 3A visszaérkezett dokumentumok segítségével elvégezzük a végleges bírálatot, amelynek eredményéről írásban elutasítás esetén SMS-ben értesítjük. Pozitív bírálatot követően, két munkanapon belül számlájára utaljuk a jóváhagyott összeget.

8 A szükséges dokumentumok Fontos! Az itt felsorolt dokumentumok hiányában vagy azok bármilyen okból való olvashatatlansága esetén kérelmét nem tudjuk elbírálni. (A felsoroltakon kívül a bírálathoz további dokumentumok becsatolása is kérhető.) Ne felejtse el, hogy amennyiben Társigénylővel igényli a hitelt, az itt felsorolt dokumentumokat a Társigénylő részéről is csatolja! A beküldött, akár eredeti, akár másolati dokumentumokat nem áll módunkban visszaküldeni! Pipálja ki a dokumentumok melletti mezőket, miután azokat a válaszborítékba helyezte! Személyi igazolvány a fényképes és az érvényességi oldal fénymásolata Lakcímkártya mindkét oldalának másolata Adókártya mindkét oldalának másolata Szerződés példányai 2 példányban, Társigénylő esetén 3 példányban Ügyfélnyilatkozatok kitöltve és aláírva visszaküldendő Egy 2 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelme érkezik. (A bankszámla formátuma az alábbi lehet: eredeti, fénymásolat vagy online bankból kinyomtatott kivonat, bank által pecsételve, aláírva.) Eredeti, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére elnevezésű formanyomtatvány Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően az egyik példányt küldje csak vissza, aláírva Amennyiben Ön készpénzben kapja a jövedelmét, utolsó havi bérpapír Amennyiben Ön nyugdíjas: Nyugdíjas éves elszámoló lap másolata amennyiben Ön rokkantnyugdíjas, ezen felül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat a véglegesítésről A Cofidis Megújuló Hitel egészen forintig igényelhető. Javasoljuk, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Amennyiben ezt igényli, a Cofidis segítséget nyújt teherviselő képességének felméréséhez. Ha minket választ, jól dönt! Mert nem számítunk fel hitelbírálati és folyósítási díjat, tehát ingyenesen juthat hitelhez. Mert a már visszatörlesztett tőkerészt újra lehívhatja, így új hitelszerződés megkötése nélkül juthat ismét szabadon felhasználható összeghez. Mentőöv a pénzügyi védőháló mellé! Igényeljen Hitelfedezeti biztosítást Cofidis hitele mellé! A Cofidis csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez. Elállás Abban az esetben küldendő vissza az alábbi címre, ajánlott tértivevényes küldeményként, amennyiben az Ön által aláírt Hitelkérelem Cofidis általi elfogadásáról (a Hitelszerződés létrejöttéről) történő értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül el kíván állni a Cofidis Megújuló Hitel szerződéstől: Cofidis Magyarország, 1433 Budapest, Pf A 20 -i dátummal, Ft hitelkeret igénylésére vonatkozóan aláírt Hitelkérelem alapján létrejött Cofidis Megújuló Hitel szerződéstől ELÁLLOK. Tudomásul veszem, hogy a Cofidis Megújuló Hitel szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben rögzített 14 napos határidőt követően megküldött, illetve az olvashatatlanul vagy hiányosan kitöltött nyilatkozat a Cofidisszel szemben nem hatályosul. Vállalom továbbá, hogy haladéktalanul, a Cofidis bankszámlaszámára történő utalással, visszafizetem a részemre esetlegesen folyósított kölcsön(ök) összegét. NÉV: CÍM: ir. szám helység utca/út/tér sz. Hitelfelvevő aláírása

9 RB1_ B1 1 HITELEZÔ/HITELKÖZVETÍTô ADATAI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZÔDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELÔZÔEN A COFIDIS MEGÚJULÓ HITELHEZ TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! Ezen az oldalon olvashatja hitele feltételeit. Tanulmányozza át figyelmesen az adatokat, majd írja alá a jelölt helyen. Ebbôl a dokumentumból két példányt kapott, az egyiket ôrizze meg, a másikat írja alá, és várja futárunk jelentkezését. Hitelezô Hitelközvetítô Közvetítôi alvállalkozó Neve Cofidis Magyarországi Fióktelepe Levelezési címe 1433 Budapest, Pf Telefonszáma címe Telefax száma Internet címe NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI 2 A HITEL LÉNYEGES JELLEMZÔINEK ISMERTETÉSE A hitel típusa: A hitel teljes összege a hitelszerzôdésben szereplô hitel összege vagy a lehívható összeg felsô határa: A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és idôpontja: A hitel futamideje (az elsô törlesztôrészlet a Hitelszerzôdés létrejöttét követô hónapban esedékes, így a törlesztôrészletek száma eggyel kevesebb, mint a kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje): A törlesztôrészletek és elszámolásuk módja: Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású, forint alapú személyi kölcsön Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft Ön a hitelkeretigényen köteles a bankszámlaszámát megjelölni; hitelkérelme kedvezô elbírálása esetén a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. A hitelszerzôdés megkötését követôen a kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy Ön átutalás teljesítését kéri a Cofidistôl. A Cofidis az Ön által kért, a még le nem hívott tôkeösszegre vonatkozó átutalást csak abban az esetben teljesíti, ha Ön a hitelszerzôdésben vagy bármely más Cofidisszel kötött szerzôdésben vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ha Ön a hitelszerzôdés megkötésekor a teljes összeget lehívja: , , , , , , , , , , , és forint esetén 46 hónap, és forint esetén 47 hónap. Ha Ön hitelfedezeti biztosítást igényel, és a hitelszerzôdés megkötésekor a teljes kölcsönösszeget lehívja, a fenti összegekre: 60 hónap. Rulírozás (újrafinanszírozás, azaz a már visszafizetett tôkeösszeg ismételt lehívása) esetén: a teljes visszafizetett tôkeösszeg ismételt lehívása esetén a futamidô újrakezdôdik. A már visszafizetett tôkeösszeg részbeni lehívása esetén a futamidô megfelelôen meghosszabbodik. Megújuló hitel esetén Hitel teljes összege Minimum törlesztô részlet Törlesztôrészletek száma hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó A törlesztôrészletek száma újrafinanszírozás nélkül értendô; amennyiben sor kerül újrafinanszírozásra, az módosítja a törlesztôrészletek számát, így a hitel futamidejét. A jegybanki alapkamat mint referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendô törlesztôrészlet összegét befolyásolja (a jegybanki alapkamat változásától függôen növelheti vagy csökkenti annak összegét), az elméleti futamidô változatlanul hagyása mellett.

10 A befizetett összegeket a következô sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, ÁSZF 4.5 pontja szerinti költségek, biztosítási díjat terhelô késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelô késedelmi kamat, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt ügyleti kamat, tôkeösszeget terhelô késedelmi kamat, esedékes tôkeösszeg. A hitelkamatok és minden egyéb esetleges ellenszolgáltatás fizetésének módja: A fizetendô teljes összeg; a tôke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget: Választás szerint csoportos beszedési megbízással vagy átutalással; csekkes és készpénzes befizetés esetén Ft / hó kerül felszámításra. Megújuló hitel esetén Hitel teljes összege Fizetendô teljes összeg, a teljes kölcsönösszeg egy összegben történô lehívása esetén hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) A jegybanki alapkamat mint referencia-kamatláb módosulása a fizetendô teljes összeget befolyásolja (a jegybanki alapkamat változásától függôen növelheti vagy csökkenti annak összegét). 3 A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS Hitelkamat (változó hitelkamat): Teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különbözô ajánlatok összehasonlítását segíti A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban, 4,50%-os jegybanki alapkamat alapulvételével, a kamat a következôképpen alakul: Hitel teljes összege Kamatláb Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,40% = 27,90% Ft jegybanki alapkamat + 23,40% = 27,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 20,40% = 24,90% A kamat mértékének kiigazítására naptári félévente kerül sor. A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban, 4,50%-os jegybanki alapkamat alapulvételével, a teljes hiteldíj mutató a következôképpen alakul: Törlesztôrészletek száma Hitel teljes összege THM hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 27,90% Ft évi 27,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 24,90% 46 59

11 A kamat mértékének kiigazítására naptári félévente kerül sor. A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. (1) d) és 9. (3) figyelembe vételével került sor. Hitelszerzôdés megkötéséhez szükséges - biztosítási vagy - egyéb járulékos szolgáltatási szerzôdés fennállása, ha a hitelezô e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek: Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, járulékot, költséget: Adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerzôdés megkötéséhez: Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzôdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésétôl származik a törlesztés elmulasztása önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást: nem Ön a hitelkeret rendelkezésére bocsátásakor köteles a bankszámlaszámát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. Ha Ön választása szerint postai csekken vagy készpénzben fizeti meg a tárgyhavi minimum törlesztôrészletet, Ft/hó kerül felszámításra a minimum törlesztôrészlet összegén felül. Igen, Ön a hitelkeret rendelkezésére bocsátásakor köteles a bankszámlaszámát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. Amennyiben Ön a hitelszerzôdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelemmel érintett összeg után havi 16%-os késedelmi kamat fizetésére köteles. Késedelem esetén a késedelmi kamat tôkésedik, ezt követôen a Cofidis ezen késedelmi kamattal növelt összegre számolja a késedelmi kamatot. Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztôrészlettel késedelembe esik, úgy behajtás esetén köteles behajtási költségek címén a behajtás idôpontjában fennálló tartozása 20%-nyi (áfa fizetési kötelezettség fennállása esetén ezen összeg áfával növelt) összegét, de legalább Ft (+áfa) összeget megfizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére. Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis a Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételekben meghatározottak szerint - jogosult a hitelszerzôdését felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. Amennyiben a lejárt tartozása összegszerûen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több, mint 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizetô adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista). 4 EGYÉB JOGI SZOLGÁLTATÁS Elállási jog fennállása: Elôtörlesztés és esetleges költségei: A 14. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: Hitelszerzôdés tervezetének egy példányához való jog: Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének idôbeli korlátozása: Önnek joga van a hitelszerzôdéstôl 14 napon belül írásban elállni. A hiteltermék rulírozó jellege miatt nem értelmezhetô. A Cofidis csak azt írja elô, hogy mennyi a minimum havi törlesztôrészlet összege, amit az ügyfélnek fizetnie kell. Az ügyfél ennél nagyobb részletet is törleszthet hitelébôl, vagy akár a teljes tartozását egy összegben is visszafizetheti, teljesen díj- és költségmentesen. Ha az ügyfél aktív adósként szerepel a KHR listán, úgy a Cofidis az ügyféllel nem kíván szerzôdést kötni. A Cofidis errôl, illetve arról, ha Ön aktív adósként szerepel a KHR listán, Önt haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatni köteles. Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a hitelkeret szerzôdés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerzôdést kötni. Ez a tájékoztatás december 31-ig érvényes. Amennyiben a jegybanki alapkamat mértéke nem változik, vagy a Cofidis a jegybanki alapkamat megemelkedése ellenére az ügyfél javára eltérve - úgy határoz, hogy hitelkamatait a megemelkedett jegybanki alapkamat ellenére sem emeli meg, úgy ez a tájékoztatás határozatlan ideig érvényes. A hitelszerzôdést megelôzô tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a évi CLXII. törvény 11. -a szerinti tájékoztatást megkaptam. Dátum Az Ön aláírása

12 Hitelcél Cofidis Megújuló hitel (személyi hitel) Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású személyi kölcsön. A hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama alatt az ügyfél jogosult a már visszafizetett tőkeösszeget a hitelkeret erejéig ismételten lehívni az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. A Cofidistől jelenleg igényelhető termékek összehasonlítása: (hatályos augusztus 27-től): Cofidis Áruhitel Áruk / szolgáltatások megvásárlásához nyújtott kölcsön. A fenti tájékoztatás nem tartalmazza teljes körűen valamennyi szerződési feltételt, illetve az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Így az Ön által választott termék és pontos hitelösszeg után fizetendő kamat mértékét, a havi minimális törlesztőrészlet összegét, a futamidőt, a teljes visszafizetendő összeget és a további feltételeket a hitelszerződése, a mellékletét képező ÁSZF, illetve az általános tájékoztató tartalmazza részletesen! A hitelfelvétel, illetve a hitelszerződése fennállása alatt a következőkre figyeljen: Felelős hitelfelvétel Ügyfeleink és leendő szerződő feleink a hitelfelvételi döntéshez vegyék figyelembe a háztartásuk teherviselő képességét, vagyonijövedelmi helyzetét, eladósodottságát és az adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Szerződéskötés előtt tanulmányozzák át a hitelszerződést, az ÁSZF-et és az általános tájékoztatót, amelyek a pénzügyi feltételeket tartalmazzák; ezek az adatok a mérvadók hitelszerződéssel kapcsolatos ügyekben! Ha igénylik, a Cofidis segítséget nyújt teherviselő képességük felméréséhez. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét a PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra. A hitelszerződés fennállása A hitelszerződés ideje alatt Ön köteles havonta legalább a szerződésén megjelölt minimális törlesztőrészletet megfizetni. Ön minden esetben jogosult ennél nagyobb összeget is befizetni, ez a többletösszeg a tőketartozását csökkenti. Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális havi törlesztőrészletnek minden hónapban be kell érkeznie! A Cofidis egyes hitelei rulírozóak, ezeknél, ha Ön hitelét szerződés szerint törleszti, a visszafizetett tőkerészt a későbbiekben újra felveheti. A törlesztés elkezdésekor, a törleszőrészletek nagyobb része a kamattartozást csökkenti, csak később kezdi csökkenteni a tőkerészt, ezért az első időszakban a kis mértékű visszafizetett tőkerész miatt még nem érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Rulírozáskor, a tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben történő ismételt lehívásakor meghosszabbodik. A Cofidis Megújuló Hitel a kezdetektől rulírozó, míg az Áruhitel esetén a futamidő végén él ez a lehetőség. A Cofidis hiteleire igény szerint hitelfedezeti biztosítást is igényelhet. Így ha a törlesztési időszak alatt biztosítási esemény következik be, a biztosító fizeti az erre az időszakra jutó összegeket. A Cofidis Megújuló Hitele esetében a biztosítási díj havonta a fennálló tartozása 0,65%-a; a biztosítás nem növeli a törlesztőrészletet, azonban meghosszabbítja a futamidőt. Cofidis Áruhitel esetében mindaddig, ameddig a hitelszerződés nem válik rulírozóvá a biztosítási díj havonta a Cofidistől eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,25%-a; a biztosítás a törlesztőrészlet összegét növeli meg. Fapados Kölcsön esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a fizetendő biztosítási díjként; a biztosítás a törlesztőrészlet összegén felül fizetendő. A biztosítás a következő biztosítási eseményekre nyújt fedezetet: teljes és végleges munkaképesség csökkenés; keresőképtelenség; munkanélküliség; haláleset. Fizetési késedelem esetén Ha fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Cofidis az érintett összegre késedelmi kamatot / díjat számít fel; mértéke Megújuló hitel és Áruhitel esetén 16%, Fapados Kölcsön esetében havi 5000,- Ft. Ha lejárt tartozása meghaladja a mindenkori minimálbért, és ezen 90 napnál tovább folyamatosan fennáll, az Ön neve és adatai felkerülnek a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista). Ha fizetési kötelezettségének felszólításaink ellenére sem tesz eleget, a Cofidis a hitelszerződését felmondhatja, így fennálló tartozása azonnal, egy összegben esedékes lesz. A Cofidis a felmondást követően fennálló követelését behajtásra szakosodott társaságnak értékesíti, vagy jogos igényét fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás útján érvényesíti (az eljárás költségei Önt terhelik). Ezen eljárások eredményeként, ha végrehajtható okirat születik, a bírósági végrehajtási eljárásban elsődlegesen az Ön bankszámláján lévő összegből, illetve munkabéréből való levonással kerül sor behajtásra. Ha ez nem járható út, az Ön bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható, elárverezhető, így akár a lakását is elveszítheti! Ha hitelét társigénylővel igényelte, a társigénylő együttesen és egyetemlegesen felelős a kötelezettségek teljesítéséért. Követeléskezelési gyakorlatunkról bővebben a oldalon tájékozódhat. Ha előre látja, hogy fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy segíteni tudjunk és részletfizetési, áthidaló megoldási lehetőségeinket igénybe tudja venni, mielőtt komoly hátraléka halmozódna fel! Kérjük, fontolja meg a fentieket, és csak ezután döntsön a kölcsön felvételéről. A szerződéses dokumentumokat minden esetben olvassa el, mielőtt aláírná azokat! Ez a tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A Cofidis csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez. Fapados Kölcsön Amortizáló, szabad felhasználású személyi kölcsön Igényelhető összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kamat (Cofidis Megújuló hitel (személyi hitel) esetében a hitelkamat naptári félévente változó, Cofidis Áruhitel esetében rögzített, Fapados Kölcsön esetében változó, ha a jegybanki alapkamat az 1% - 5% közötti sávból kimozdul). Referencia THM Jegybanki alapkamat + 20,40-23,99 % 0,00-39,99% 14,75-19,21% 26,90%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) d) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 45 hónap ,- Ft hitelösszegig: Konstrukciótól függően: 34,99%; 29,99%; 28,90%; 26,99%; 26,00%; 24,99%; 21,99%; 20,00% vagy 19,99%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) d) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 3 év ,- Ft hitelösszeg felett: Konstrukciótól függően: 23,99% vagy 18,99%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) e) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 5 év. 15,8%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) e) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 60 hónap Rendelkezésre bocsátás Bankszámlaszámára utalással Eladónak / Szolgáltatónak utalunk Bankszámlaszámára utalással Folyósítás Egy összegben vagy több részletben Egy összegben Egy összegben Futamidő hónap 6-60 hónap hónap Devizanem Magyar forint (HUF) Magyar forint (HUF) Magyar forint (HUF) Törlesztés gyakorisága, devizaneme, módja Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben + 500,- Ft / hó kerül felszámításra) Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben + 400,- Ft / hó kerül felszámításra) Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben ,- Ft / hó kerül felszámításra) Hitelfedezeti biztosítás Igényelhető Igényelhető Igényelhető Fedezet típusa Jövedelem Jövedelem Jövedelem Előtörlesztési, hitelbírálati díj, kezelési költség Nincs Nincs Van Késedelmi kamat havonta 16% a késedelmes összegre havonta 16% a késedelmes összegre Késedelemmel érintett hónaponként (a késedelemmel érintett összegtől függetlenül): 5000,- Ft

13 RB1_ RB2_ B2 B1 1 HITELEZÔ/HITELKÖZVETÍTô ADATAI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HITELSZERZÔDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELÔZÔEN A COFIDIS MEGÚJULÓ HITELHEZ TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! Ezen az oldalon olvashatja hitele feltételeit. Tanulmányozza át figyelmesen az adatokat, majd írja alá a jelölt helyen. Ebbôl a dokumentumból két példányt kapott, az egyiket ôrizze meg, a másikat írja alá, és várja futárunk jelentkezését. Hitelezô Hitelközvetítô Közvetítôi alvállalkozó Neve Cofidis Magyarországi Fióktelepe Levelezési címe 1433 Budapest, Pf Telefonszáma címe Telefax száma Internet címe NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI 2 A HITEL LÉNYEGES JELLEMZÔINEK ISMERTETÉSE A hitel típusa: A hitel teljes összege a hitelszerzôdésben szereplô hitel összege vagy a lehívható összeg felsô határa: A hitel lehívásának feltételei, a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és idôpontja: A hitel futamideje (az elsô törlesztôrészlet a Hitelszerzôdés létrejöttét követô hónapban esedékes, így a törlesztôrészletek száma eggyel kevesebb, mint a kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje): A törlesztôrészletek és elszámolásuk módja: Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású, forint alapú személyi kölcsön Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft Ön a hitelkeretigényen köteles a bankszámlaszámát megjelölni; hitelkérelme kedvezô elbírálása esetén a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. A hitelszerzôdés megkötését követôen a kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy Ön átutalás teljesítését kéri a Cofidistôl. A Cofidis az Ön által kért, a még le nem hívott tôkeösszegre vonatkozó átutalást csak abban az esetben teljesíti, ha Ön a hitelszerzôdésben vagy bármely más Cofidisszel kötött szerzôdésben vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ha Ön a hitelszerzôdés megkötésekor a teljes összeget lehívja: , , , , , , , , , , , és forint esetén 46 hónap, és forint esetén 47 hónap. Ha Ön hitelfedezeti biztosítást igényel, és a hitelszerzôdés megkötésekor a teljes kölcsönösszeget lehívja, a fenti összegekre: 60 hónap. Rulírozás (újrafinanszírozás, azaz a már visszafizetett tôkeösszeg ismételt lehívása) esetén: a teljes visszafizetett tôkeösszeg ismételt lehívása esetén a futamidô újrakezdôdik. A már visszafizetett tôkeösszeg részbeni lehívása esetén a futamidô megfelelôen meghosszabbodik. Megújuló hitel esetén Hitel teljes összege Minimum törlesztô részlet Törlesztôrészletek száma hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó Ft Ft/hó A törlesztôrészletek száma újrafinanszírozás nélkül értendô; amennyiben sor kerül újrafinanszírozásra, az módosítja a törlesztôrészletek számát, így a hitel futamidejét. A jegybanki alapkamat mint referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendô törlesztôrészlet összegét befolyásolja (a jegybanki alapkamat változásától függôen növelheti vagy csökkenti annak összegét), az elméleti futamidô változatlanul hagyása mellett.

14 A befizetett összegeket a következô sorrendben kell elszámolni: behajtás költségei, ÁSZF 4.5 pontja szerinti költségek, biztosítási díjat terhelô késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelô késedelmi kamat, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt ügyleti kamat, tôkeösszeget terhelô késedelmi kamat, esedékes tôkeösszeg. A hitelkamatok és minden egyéb esetleges ellenszolgáltatás fizetésének módja: A fizetendô teljes összeg; a tôke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget: Választás szerint csoportos beszedési megbízással vagy átutalással; csekkes és készpénzes befizetés esetén Ft / hó kerül felszámításra. Megújuló hitel esetén Hitel teljes összege Fizetendô teljes összeg, a teljes kölcsönösszeg egy összegben történô lehívása esetén hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft Ft (hitel teljes díja: Ft) Ft (hitel teljes díja: Ft) A jegybanki alapkamat mint referencia-kamatláb módosulása a fizetendô teljes összeget befolyásolja (a jegybanki alapkamat változásától függôen növelheti vagy csökkenti annak összegét). 3 A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS Hitelkamat (változó hitelkamat): Teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különbözô ajánlatok összehasonlítását segíti A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban, 4,50%-os jegybanki alapkamat alapulvételével, a kamat a következôképpen alakul: Hitel teljes összege Kamatláb Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,99% = 28,49% Ft jegybanki alapkamat + 23,40% = 27,90% Ft jegybanki alapkamat + 23,40% = 27,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 22,40% = 26,90% Ft jegybanki alapkamat + 20,40% = 24,90% A kamat mértékének kiigazítására naptári félévente kerül sor. A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételeiben foglaltakkal összhangban, 4,50%-os jegybanki alapkamat alapulvételével, a teljes hiteldíj mutató a következôképpen alakul: Törlesztôrészletek száma Hitel teljes összege THM hitelfedezeti biztosítás nélkül: hitelfedezeti biztosítással: Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 28,49% Ft évi 27,90% Ft évi 27,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 26,90% Ft évi 24,90% 46 59

15 A kamat mértékének kiigazítására naptári félévente kerül sor. A THM számítására a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. (1) d) és 9. (3) figyelembe vételével került sor. Hitelszerzôdés megkötéséhez szükséges - biztosítási vagy - egyéb járulékos szolgáltatási szerzôdés fennállása, ha a hitelezô e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek: Hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, járulékot, költséget: Adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerzôdés megkötéséhez: Késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzôdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésétôl származik a törlesztés elmulasztása önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást: nem Ön a hitelkeret rendelkezésére bocsátásakor köteles a bankszámlaszámát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. Ha Ön választása szerint postai csekken vagy készpénzben fizeti meg a tárgyhavi minimum törlesztôrészletet, Ft/hó kerül felszámításra a minimum törlesztôrészlet összegén felül. Igen, Ön a hitelkeret rendelkezésére bocsátásakor köteles a bankszámlaszámát megjelölni; a kölcsön folyósítása ezen bankszámlaszámra való átutalással történik. Amennyiben Ön a hitelszerzôdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelemmel érintett összeg után havi 16%-os késedelmi kamat fizetésére köteles. Késedelem esetén a késedelmi kamat tôkésedik, ezt követôen a Cofidis ezen késedelmi kamattal növelt összegre számolja a késedelmi kamatot. Amennyiben Ön legalább 2 havi minimális törlesztôrészlettel késedelembe esik, úgy behajtás esetén köteles behajtási költségek címén a behajtás idôpontjában fennálló tartozása 20%-nyi (áfa fizetési kötelezettség fennállása esetén ezen összeg áfával növelt) összegét, de legalább Ft (+áfa) összeget megfizetni a Cofidis, illetve közvetlenül a Cofidis által megjelölt, a behajtás érdekében igénybe vett harmadik személyek részére. Fizetési kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén továbbá a Cofidis a Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerzôdési Feltételekben meghatározottak szerint - jogosult a hitelszerzôdését felmondani, aminek következtében teljes tartozása egy összegben válik esedékessé. Amennyiben a lejárt tartozása összegszerûen meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, továbbá ezen tartozása több, mint 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, úgy az Ön neve és adatai felkerülnek a nemfizetô adósok listájára, a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista). 4 EGYÉB JOGI SZOLGÁLTATÁS Elállási jog fennállása: Elôtörlesztés és esetleges költségei: A 14. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: Hitelszerzôdés tervezetének egy példányához való jog: Adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének idôbeli korlátozása: Önnek joga van a hitelszerzôdéstôl 14 napon belül írásban elállni. A hiteltermék rulírozó jellege miatt nem értelmezhetô. A Cofidis csak azt írja elô, hogy mennyi a minimum havi törlesztôrészlet összege, amit az ügyfélnek fizetnie kell. Az ügyfél ennél nagyobb részletet is törleszthet hitelébôl, vagy akár a teljes tartozását egy összegben is visszafizetheti, teljesen díj- és költségmentesen. Ha az ügyfél aktív adósként szerepel a KHR listán, úgy a Cofidis az ügyféllel nem kíván szerzôdést kötni. A Cofidis errôl, illetve arról, ha Ön aktív adósként szerepel a KHR listán, Önt haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatni köteles. Önnek joga van ahhoz, hogy a Cofidis a hitelkeret szerzôdés tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa. Nem terheli kötelezettség a Cofidist, ha a Cofidis Önnel nem kíván szerzôdést kötni. Ez a tájékoztatás december 31-ig érvényes. Amennyiben a jegybanki alapkamat mértéke nem változik, vagy a Cofidis a jegybanki alapkamat megemelkedése ellenére az ügyfél javára eltérve - úgy határoz, hogy hitelkamatait a megemelkedett jegybanki alapkamat ellenére sem emeli meg, úgy ez a tájékoztatás határozatlan ideig érvényes. A hitelszerzôdést megelôzô tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványt átvettem és a évi CLXII. törvény 11. -a szerinti tájékoztatást megkaptam. Dátum Az Ön aláírása

16 Hitelcél Cofidis Megújuló hitel (személyi hitel) Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású személyi kölcsön. A hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama alatt az ügyfél jogosult a már visszafizetett tőkeösszeget a hitelkeret erejéig ismételten lehívni az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. A Cofidistől jelenleg igényelhető termékek összehasonlítása: (hatályos augusztus 27-től): Cofidis Áruhitel Áruk / szolgáltatások megvásárlásához nyújtott kölcsön. A fenti tájékoztatás nem tartalmazza teljes körűen valamennyi szerződési feltételt, illetve az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Így az Ön által választott termék és pontos hitelösszeg után fizetendő kamat mértékét, a havi minimális törlesztőrészlet összegét, a futamidőt, a teljes visszafizetendő összeget és a további feltételeket a hitelszerződése, a mellékletét képező ÁSZF, illetve az általános tájékoztató tartalmazza részletesen! A hitelfelvétel, illetve a hitelszerződése fennállása alatt a következőkre figyeljen: Felelős hitelfelvétel Ügyfeleink és leendő szerződő feleink a hitelfelvételi döntéshez vegyék figyelembe a háztartásuk teherviselő képességét, vagyonijövedelmi helyzetét, eladósodottságát és az adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Szerződéskötés előtt tanulmányozzák át a hitelszerződést, az ÁSZF-et és az általános tájékoztatót, amelyek a pénzügyi feltételeket tartalmazzák; ezek az adatok a mérvadók hitelszerződéssel kapcsolatos ügyekben! Ha igénylik, a Cofidis segítséget nyújt teherviselő képességük felméréséhez. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét a PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra. A hitelszerződés fennállása A hitelszerződés ideje alatt Ön köteles havonta legalább a szerződésén megjelölt minimális törlesztőrészletet megfizetni. Ön minden esetben jogosult ennél nagyobb összeget is befizetni, ez a többletösszeg a tőketartozását csökkenti. Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális havi törlesztőrészletnek minden hónapban be kell érkeznie! A Cofidis egyes hitelei rulírozóak, ezeknél, ha Ön hitelét szerződés szerint törleszti, a visszafizetett tőkerészt a későbbiekben újra felveheti. A törlesztés elkezdésekor, a törleszőrészletek nagyobb része a kamattartozást csökkenti, csak később kezdi csökkenteni a tőkerészt, ezért az első időszakban a kis mértékű visszafizetett tőkerész miatt még nem érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Rulírozáskor, a tőkeösszeg egészben történő ismételt lehívásakor a futamidő elölről kezdődik, míg részben történő ismételt lehívásakor meghosszabbodik. A Cofidis Megújuló Hitel a kezdetektől rulírozó, míg az Áruhitel esetén a futamidő végén él ez a lehetőség. A Cofidis hiteleire igény szerint hitelfedezeti biztosítást is igényelhet. Így ha a törlesztési időszak alatt biztosítási esemény következik be, a biztosító fizeti az erre az időszakra jutó összegeket. A Cofidis Megújuló Hitele esetében a biztosítási díj havonta a fennálló tartozása 0,65%-a; a biztosítás nem növeli a törlesztőrészletet, azonban meghosszabbítja a futamidőt. Cofidis Áruhitel esetében mindaddig, ameddig a hitelszerződés nem válik rulírozóvá a biztosítási díj havonta a Cofidistől eredetileg felvett teljes fogyasztási kölcsönösszeg 0,25%-a; a biztosítás a törlesztőrészlet összegét növeli meg. Fapados Kölcsön esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a fizetendő biztosítási díjként; a biztosítás a törlesztőrészlet összegén felül fizetendő. A biztosítás a következő biztosítási eseményekre nyújt fedezetet: teljes és végleges munkaképesség csökkenés; keresőképtelenség; munkanélküliség; haláleset. Fizetési késedelem esetén Ha fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Cofidis az érintett összegre késedelmi kamatot / díjat számít fel; mértéke Megújuló hitel és Áruhitel esetén 16%, Fapados Kölcsön esetében havi 5000,- Ft. Ha lejárt tartozása meghaladja a mindenkori minimálbért, és ezen 90 napnál tovább folyamatosan fennáll, az Ön neve és adatai felkerülnek a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista). Ha fizetési kötelezettségének felszólításaink ellenére sem tesz eleget, a Cofidis a hitelszerződését felmondhatja, így fennálló tartozása azonnal, egy összegben esedékes lesz. A Cofidis a felmondást követően fennálló követelését behajtásra szakosodott társaságnak értékesíti, vagy jogos igényét fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás útján érvényesíti (az eljárás költségei Önt terhelik). Ezen eljárások eredményeként, ha végrehajtható okirat születik, a bírósági végrehajtási eljárásban elsődlegesen az Ön bankszámláján lévő összegből, illetve munkabéréből való levonással kerül sor behajtásra. Ha ez nem járható út, az Ön bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható, elárverezhető, így akár a lakását is elveszítheti! Ha hitelét társigénylővel igényelte, a társigénylő együttesen és egyetemlegesen felelős a kötelezettségek teljesítéséért. Követeléskezelési gyakorlatunkról bővebben a oldalon tájékozódhat. Ha előre látja, hogy fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy segíteni tudjunk és részletfizetési, áthidaló megoldási lehetőségeinket igénybe tudja venni, mielőtt komoly hátraléka halmozódna fel! Kérjük, fontolja meg a fentieket, és csak ezután döntsön a kölcsön felvételéről. A szerződéses dokumentumokat minden esetben olvassa el, mielőtt aláírná azokat! Ez a tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A Cofidis csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez. Fapados Kölcsön Amortizáló, szabad felhasználású személyi kölcsön Igényelhető összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kamat (Cofidis Megújuló hitel (személyi hitel) esetében a hitelkamat naptári félévente változó, Cofidis Áruhitel esetében rögzített, Fapados Kölcsön esetében változó, ha a jegybanki alapkamat az 1% - 5% közötti sávból kimozdul). Referencia THM Jegybanki alapkamat + 20,40-23,99 % 0,00-39,99% 14,75-19,21% 26,90%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) d) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 45 hónap ,- Ft hitelösszegig: Konstrukciótól függően: 34,99%; 29,99%; 28,90%; 26,99%; 26,00%; 24,99%; 21,99%; 20,00% vagy 19,99%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) d) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 3 év ,- Ft hitelösszeg felett: Konstrukciótól függően: 23,99% vagy 18,99%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) e) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 5 év. 15,8%. A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. (1) e) és 9. (3) figyelembe vételével került sor azzal, hogy a hitel összege ,- Ft és a futamidő 60 hónap Rendelkezésre bocsátás Bankszámlaszámára utalással Eladónak / Szolgáltatónak utalunk Bankszámlaszámára utalással Folyósítás Egy összegben vagy több részletben Egy összegben Egy összegben Futamidő hónap 6-60 hónap hónap Devizanem Magyar forint (HUF) Magyar forint (HUF) Magyar forint (HUF) Törlesztés gyakorisága, devizaneme, módja Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben + 500,- Ft / hó kerül felszámításra) Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben + 400,- Ft / hó kerül felszámításra) Havi részletekben, forintban, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, csekken (utóbbi esetben ,- Ft / hó kerül felszámításra) Hitelfedezeti biztosítás Igényelhető Igényelhető Igényelhető Fedezet típusa Jövedelem Jövedelem Jövedelem Előtörlesztési, hitelbírálati díj, kezelési költség Nincs Nincs Van Késedelmi kamat havonta 16% a késedelmes összegre havonta 16% a késedelmes összegre Késedelemmel érintett hónaponként (a késedelemmel érintett összegtől függetlenül): 5000,- Ft

17 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELentkezéSÉT! RC C FELHataLmazÁS csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése Ez a meghatalmazás teszi lehetővé, hogy bankszámláját a havi törlesztés esedékességekor a pontos havi törlesztőrészlet összegével megterheljük. Így biztos lehet benne, hogy nem marad el a törlesztéssel. Töltse ki a dokumentumot, írja alá a Fizető fél aláírása mezőnél, és várja futárunk jelentkezését! 1 fizető fél adatai Fizető fél neve: Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: kedvezményezett adatai Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb.) neve: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Kedvezményezett azonosítója: A T242 3 Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő fél) adatai Szerződő fél (előfizető, biztosított, vásárló stb.) neve: Szerződő fél címe: Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a kedvezményezettnél: 4 TeLJesítés adatai Érvényesség kezdete: vége - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Teljesítés felső értékhatára: Ft, azaz forint 5 A felhatalmazás jellege X Eredeti felhatalmazás Módosítás Megszüntetés 6 Nyilatkozat Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom... pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fentebb megjelölt kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és fizetési számlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján megbízásom keretei között megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a számlavezetőm és a szerződő fél kap értesítést. Hozzájárulok, Nem járulok hozzá, hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet. Kelt:..., 20...,... hó,... napján. Kelt:..., 20...,... hó,... napján.... Fizető fél aláírása Ha segítségre van szüksége a kitöltéshez, hívja a as telefonszámot!... Átvevő hivatalos aláírása Cofidis Magyarországi Fióktelepe Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PFNY31

18 KITÖLtéSI ÚtmUtató A FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍ- TÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE című nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazza számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról fizetéseket teljesítsen. A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazás kezdeményezhető, valamint létező felhatalmazás módosítható vagy megszüntethető. I. Felhatalmazás kezdeményezése A felhatalmazást adó fizető félnek az 1-től 5-ig terjedő számozással jelölt adatcsoportokat kell kitöltenie a rendelkezésére álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok felhasználásával írógéppel, vagy nyomtatott betűkkel. Az adatokat az előre megrajzolt négyzetekbe kell beírni, figyelembe véve a négyzetek számát. 1. Fizető fél adatai Kitöltendő a Fizető fél neve maximum 32 jel hosszúságban és a terhelendő Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma 2-szer 8, vagy 3-szor 8 szám-jegy hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a fizetésiszámla-szerződéssel öszszhangban. 2. Kedvezményezett adatai A Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb.) neve mezőben annak a szervezetnek a nevét kell szerepeltetni maximum 32 jel hosszúságban, amely a felhatalmazással jogot szerez arra, hogy a vonatkozó szolgáltatásból eredő követelését érvényesítse, a fizető fél számlájával szemben követeléssel éljen. A Kedvezményezett azonosítója mezőbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fizető félnek vagy a szerződő félnek kiküldött számlán, értesítőn vagy szerződésen azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézőhöz, ha ilyen adat nem található a számlán!) A felhatalmazás elfogadásáról, az első terhelés esedékességéről a kedvezményezett tájékoztatja a szerződő felet. 3. Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő fél) adatai A Szerződő fél (előfizető, biztosított, vásárló stb.) neve rovat akkor töltendő ki, ha a fizető fél és a szerződő fél nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 32 jel hosszan kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a tartozását a fizető fél kívánja kiegyenlíteni. A Szerződő fél címe mező pontos megadása a szerződő fél egyértelmű azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók. A Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a kedvezményezettnél mezőbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fizető félnek vagy szerződő félnek kiküldött számlán azonos felirattal szerepel. (Forduljon az ügyintézőhöz, ha ilyen adat nem található a számlán!) 4. Teljesítés adatai Az Érvényesség kezdete: szöveget követő négyzetekbe számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól, illetve a vége: szöveget követő négyzetekben azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazás. Amennyiben a felhatalmazás visszavonásig érvényes, akkor a vége: mezőt követő négyzetek áthúzásával kell ezt jelezni. Az Érvényesség kezdete azt jelenti, hogy a fizető fél ettől a dátumtól biztosítja a kedvezményezett számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje. A Teljesítés felső értékhatára: szöveget követő négyzetek kitöltésével adható meg (forintban) az a maximális összeghatár, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számlájáról átutalhat a kedvezményezettnek. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak kötelessége a teljesítést megtagadni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni. 5. A felhatalmazás jellege Új felhatalmazás megadásakor az Eredeti megbízás szöveget követő négyzetbe X jelet kell írni. 6. Nyilatkozat A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizető fél a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és a kitöltött felhatalmazáson szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása. A Hozzájárulok vagy a Nem járulok hozzá szöveget követő négyzetbe tett X jellel rendelkezhet a fizető fél arról, hogy a számlavezetője a teljesítés felső értékhatáráról értesítheti-e a kedvezményezettet vagy sem. II. Meglévő felhatalmazás módosítása Felhatalmazás módosítása a kedvezményezettnél vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál is benyújtható érvényes felhatalmazás birtokában. Módosítás esetén az első három adatcsoportot a módosítani kívánt felhatalmazásban foglaltak szerint, azzal megegyező módon kell kitölteni. Ezt követően a 4. és 5. adatcsoport mezői az alábbiak szerint töltendők ki: 4. Teljesítés adatai A felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az Érvényesség kezdete: után található négyzetekbe a módosítás érvénybelépésének dátumát, a vége: után található négyzetekbe pedig vagy egy konkrét (az érvénybelépésnél nagyobb) dátumot kell beírni, ha azt akarja a fizető fél, hogy a felhatalmazás egy megadott dátumig maradjon érvényben, vagy át kell húzni, ha azt szeretné, hogy visszavonásig érvényes legyen. A Teljesítés felső értékhatára: mező módosítása esetén az értéket számmal is és betűvel is meg kell adni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni azt, ha nem kívánnak felső értékhatárt megadni. A módosítás az Érvényesség kezdete: után megadott dátumtól lép életbe és a vége: mezőben szereplő dátumot követően a felhatalmazás megszűnik, ha újabb módosítás nem érkezik. Amennyiben a vége: utáni négyzetekben nem egy konkrét dátumot adnak meg, hanem áthúzzák a mezőt, akkor ez azt jelenti, hogy a limit a felhatalmazás visszavonásáig, illetve egy újabb módosításig érvényes. A módosítás érvénybelépésének dátuma nem lehet korábbi az eredeti felhatalmazás érvényességi dátumánál. 5. A felhatalmazás jellege A meglévő felhatalmazás módosítását a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a fizető fél a Módosítás után található négyzetbe X jelet ír. 6. Lásd I./6. pont. III. Meglévő felhatalmazási megszüntetése Felhatalmazás megszüntetése a kitöltött bizonylat számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő eljuttatásával kezdeményezhető. Megszüntetés esetén az első három adatcsoportot a megszüntetni kívánt felhatalmazásban foglaltak szerint, azzal megegyező módon kell kitölteni. Ezt követően a 4. és 5. adatcsoport mezői az alábbiak szerint töltendők ki: 4. Teljesítés adatai Az Érvényesség kezdete: szöveg után található négyzetekbe azt a dátumot kell beírni (év, hó, nap formában), amikortól kezdve a kötelezett már nem kívánja a kedvezményezettől érkező számlákat a fizetési számlájáról történő beszedés alapján kiegyenlíteni. 5. A felhatalmazás jellege A Megszüntetés szöveget követő négyzetbe X jelet kell írni. 6. Lásd I./6. pont.

19 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! RD D MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS A munkáltatói igazolás szükséges hitelének kedvezô elbírálásához. A kitöltéshez kérje munkáltatója segítségét! Kitöltés, aláírás és lebélyegzés után várja futárunk jelentkezését! Kitöltésért felelős személy neve: Közvetlen telefonszáma: Beosztása: Faxszám, ahova a munkáltatói igazolás ellenőrzés céljából visszaküldhető: 1 MUNKAVÁLLALÓ ADATAI Vezetéknév: Születési név: Születési hely, idő: Keresztnév: Anyja neve: Adóigazolvány száma: Állandó cím: Telefonszám: 2 MUNKÁLTATÓ ADATAI Cég neve: Telefonszáma: Székhelye: Munkavégzés pontos helye (ha nem azonos a székhellyel): Cég adószáma: Szektor: állami magán A cég felszámolás alatt: nem áll áll Munkavállaló foglalkozása: Munkavállaló közvetlen munkahelyi telefonszáma: Munkaviszonyának kezdete a munkáltatónál: év hó nap 3 havi átlagos nettó jövedelme: A 3 hónap megbontva: Ft, hónapban Ft, hónapban Ft, hónapban. Jövedelem fizetés módja: átutalás készpénz postai utalvány egyéb: Amennyiben munkabérben nem részesül, egyéb jövedelme: GYES GYED táppénz összege: Levonások a munkabéréből (jogcím, összeg, várható időtartam): Ft -ig letiltás fizetéselőleg egyéb fizetés levonás egyéb: 3 Munkaszerződés típusa határozatlan idejű, határozott idejű kezdete:... vége:..., részmunkaidős, alkalmi munka Munkavállaló felmondás alatt: nem áll áll Jelen munkáltatói igazolást a fent megnevezett munkavállalónak a Cofidis Magyarországi Fióktelepétől történő hitelfelvétel, illetve a hitelfelvétel előfeltételét képező hitelbírálat céljából adtam ki. A Cofidis Magyarországi Fióktelepének jogában áll, hogy a munkáltatói igazolás adatainak valóságtartalmát ellenőrizze. Alulírott, mint a munkáltatói igazolás kiállítására jogosult személy büntetőjogi felelősségem tudatában tanúsítom, hogy a jelen munkáltatói igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. (A valótlan tartalmú munkáltatói igazolás használata (benyújtása) magánokirathamisítás bűncselekményét valósítja meg! Kelt:..., 20...,... hó,... napján. Cégszerű aláírás és cégbélyegző Érvényes: a kiállítás dátumától számított 30 napig Ha segítségre van szüksége a kitöltéshez, hívja a es telefonszámot!

20 RE_ Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: , EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! E A COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL JÚLius 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hitelszerződésének részletes kondíciói, a hitelszerződés feltételei. Figyelmesen olvassa el, az itt szereplő információk a mérvadók hitelszerződésével kapcsolatos ügyek esetén. 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (Cg.: , céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely és ügyfélszolgálat: 1066 Budapest, Mozsár u. 16., postacím: 1433 Budapest, Pf. 1140, telefon: , hu, fő tevékenységi köre: egyéb hitelnyújtás, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498). COFIDIS France: COFIDIS SA (61 avenue Halley, Villeneuve d Ascq, Franciaország, nyilvántartási szám: , céget nyilvántartó cégbíróság: RCS Lille, Greffe du Tribunal de Commerce de Lille). A Groupe 3 Suisses International és a Banque Fédérative du Crédit Mutuel csoport tagja: A Groupe 3 Suisses International és a Banque Fédérative du Crédit Mutuel valamennyi leányvállalata. Adós: A hiteligénylő természetes személy, aki a Hitelkeretigényt aláírja, és akivel ennek alapján a COFIDIS Hitelszerződést köt (a Hiteligénylő és az Adós együttesen: Adós). Adóstárs: A Hitelszerződést Társigénylőként aláíró személy (a Társigénylő és az Adóstárs együttesen: Adóstárs), aki együttesen és egyetemlegesen felelős az Adóssal a Hitelszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért. Minden olyan esetben, amikor a Hitelszerződés az Adósra utal, azon az Adóstársat is érteni kell. Mind az Adós, mind az Adóstárs a Hitelkeret felhasználásával kapcsolatos valamennyi cselekményt egyedül is végrehajthatja, oly módon, hogy az egyikük által végrehajtott cselekmény a másikat is egyetemlegesen kötelezi a COFIDIS-szel szemben. Az Adós vagy az Adóstárs közül bármelyikük részére a Hitelkeretigényhez/Hitelszerződéshez kapcsolódóan átadott dokumentum, illetve a Hitelkeretigényhez/Hitelszerződéshez kapcsolódóan kézbesített postai küldemény mindkettőjük részére átadottnak, illetve kézbesítettnek minősül. Hitelkeret: A COFIDIS által nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint ÁSZF ) szerint megújítható (rulírozó) hitelkeret. Az Adós a már visszafizetett tőkeösszeget részben vagy egészben a Hitelszerződésben igényelt Hitelkeret erejéig jogosult ismételten lehívni a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel (rulírozás). Hitelkeretigény: Az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) adatait, valamint az Adós által igényelt Hitelkeretre vonatkozó adatokat tartalmazó, az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) által aláírt nyomtatvány. Hitelszerződés: Egyfelől az Adós (és esetlegesen az Adóstárs), másfelől a COFIDIS által egyaránt aláírt Hitelkeretigény nyomtatvány, és a jelen ÁSZF és Hirdetménye együttesen. Központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényben meghatározott Személyi Azonosító Adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím. 2. SZERZŐDÉSKÖTÉS 2.1. A hiteligénylő (Adós) a COFIDIS megadott számán, telefonon, illetve a COFIDIS www. cofidis.hu internetes oldalán igényelheti a jelen ÁSZF Hirdetményében felsorolt hitelkeretek valamelyikét a COFIDIS-től (előminősítés). Az előminősítés eredményétől függő Hitelkeretigény megfelelő kitöltése után és azt követően, hogy az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) elhelyezte aláírását a Hitelkeretigény alján, az Adós elküldheti a Hitelkeretigényt a COFIDIS számára. Amennyiben az Adós (és esetlegesen az Adóstárs) az előminősítéstől számított 60 naptári napon túl küldi el a megfelelően kitöltött és aláírt Hitelkeretigényt a COFIDIS részére, a COFIDIS jogosult az előminősítést ismételten elvégezni, és annak eredményétől függően az Adóst (Adóstársat) új Hitelkeretigény kitöltésére kötelezheti. Ennek hiányában a hitelkérelem elutasításra kerülhet A COFIDIS a Hitelkeretigény elfogadásáról vagy elutasításáról hozandó döntése előtt felméri az Adós pénzügyi helyzetét. Az Adós köteles a COFIDIS rendelkezésére bocsátani az értékelést lehetővé tevő valamennyi adatot és iratot a COFIDIS által előírt formában, tartalommal és határidőben. Ennek hiányában a hitelkérelem elutasításra kerülhet. Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy mindenkori munkáltatójától és számlavezető bankjától bármilyen személyes adatnak vagy banktitoknak minősülő információt a COFIDIS az Adós hitelképessége vizsgálata céljából (illetve a Hitelszerződés fennállása alatt: az Adós tartozásának behajtása érdekében) elkérjen. Adós hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a COFIDIS számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében jellemzői értékelését elvégezze.t 2.3. Ha a Hitelkeretigényt a COFIDIS elfogadja, a Hitelkeretigény nyomtatványt aláírja. A nyomtatvány COFIDIS által történő aláírásával a Hitelszerződés létrejön a Hitelkeretigényben foglalt feltételekkel. A COFIDIS írásban, illetve rövid szöveges üzenetküldés (SMS) útján értesíti az Adóst a Hitelkeretigény elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Hitelszerződés létrejöttéről. A COFIDIS a Hitelszerződés megkötését megelőzően elvégzi továbbá az Adós és az Adóstárs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szerinti ügyfél-átvilágítását, illetve írásban nyilatkoztatja őket arról, hogy a Hitelkeret igénylése és a Hitelszerződés megkötése során a saját nevükben, illetve érdekükben járnak-e el. Amennyiben az Adós (az Adóstárs) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ( Tv. ) 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, úgy külön írásbeli nyilatkozatban tájékoztatja a COFIDIS-t a tényleges tulajdonos a Tv. 7. (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott adatairól Az Adós elfogadja, hogy a COFIDIS egyedül jogosult az általa nyújtott szolgáltatások meghatározására. A COFIDIS által az Adós rendelkezésére bocsátott Hitelkeret az Adós által a jelen ÁSZF Hirdetményében felsorolt hitelkeretek közül megjelölt összegű Hitelkerettel egyező, vagy annál kisebb összegű Hitelkeret lehet. Ha a COFIDIS a Hitelkeretigényben az Adós által megjelölt összegű Hitelkerettől eltérő, kisebb összegű Hitelkeretet bocsát az Adós rendelkezésére, erről írásban tájékoztatja az Adóst. Ebben az esetben a Hitelszerződés a COFIDIS által meghatározott összegű Hitelkeretre jön létre, és a COFIDIS a lehívni kívánt kölcsönösszeget, de legfeljebb a COFIDIS által megítélt Hitelkeret összegével megegyező kölcsönösszeget utal át az Adós (Adóstárs) által a Hitelkeretigényen megjelölt bankszámlaszámra. A COFIDIS erről szóló értesítése a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ha az Adós kifogásolja a COFIDIS által módosított Hitelkeretet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül a 2.6. pontban foglaltaknak megfelelően elállhat a Hitelszerződéstől A COFIDIS fenntartja a jogot arra, hogy a Hitelkeretigényt elutasítsa. Az elutasítást a COFIDIS nem köteles indokolni Az Adós a mellékelt leválasztható nyomtatvány aláírásával és visszaküldésével a Hitelkeretigény COFIDIS általi elfogadásáról (a Hitelszerződés létrejöttéről) történő értesítés Adós általi kézhezvételétől számított tizennégy napon belül ingyenesen elállhat a Hitelszerződéstől, illetve díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a COFIDIS a Hitelkeret terhére már kölcsön(ök)et folyósított. Ebben az esetben az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a COFIDIS által az esetlegesen az Adós részére a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) összegét a COFIDIS bankszámlaszámára átutalással visszafizetni Az Adós anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa a COFIDIS számára szolgáltatott adatok, illetve információk pontosságáért, valamint az ezeket tartalmazó okiratok valódiságáért. Ezek az adatok semmiképpen sem téveszthetik meg a COFIDIS-t. 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 3.1. A Hitelszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A Hitelkeret terhére lehívott kölcsönöszszegek visszafizetésének időtartamát (futamidejét) az ÁSZF Hirdetménye tartalmazza, azzal, hogy az első törlesztőrészlet a Hitelszerződés létrejöttét követő hónapban esedékes, és ily módon a törlesztőrészletek száma eggyel kevesebb, mint a kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje A Hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama megegyezik a Hitelszerződés időtartamával. 4. A HITEL KÖLTSÉGEI 4.1. Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg után kamat fizetésére köteles. A kamat a rendelkezésre tartott Hitelkeret függvényében a Hirdetményben szereplő táblázatban foglaltak szerint változik. A kamat a jegybanki alapkamathoz mint referenciakamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak, és az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév idejére (a 4.2 pont szerinti rendkívüli kamatmódosítás kivételével). Kamatfordulókor a COFIDIS hozzáigazítja az általa alkalmazott kamatlábat a megváltozott jegybanki alapkamathoz, amely minden esetben a következő kamatperiódus első napjától érvényes az adott kamatperiódusra. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a COFIDIS a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a jegybanki alapkamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az elméleti futamidő változatlanul hagyása mellett. Ez a változás a tőketartozás összegét értelemszerűen nem érinti. A COFIDIS a kamatokat egy napi kamatperiódusra számítja ki. A kamat megegyezik a teljes hiteldíj mutatóval (THM-mel). A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni: --a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; --a Hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb törlesztőrészletet (a havi minimum fizetendő törlesztőrészletet) kell figyelembe venni; --mivel a Hitelszerződés több lehívási időpontot tartalmaz, ezért a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni; --mivel a Hitelszerződés alapján a kamat mértéke változó, de annak mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; --mivel a Hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, és a COFIDIS ezt követően új kamatot fog megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazít a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni. A Hitelszerződés létrejöttekor érvényes havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege (amely törlesztőrészlet tartalmazza a tőke és a kamat havi, időarányos részét) a Hitelkeretigényen, illetve a Hirdetményben kerül feltüntetésre. A jegybanki alapkamat változása miatt megváltozott havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegéről a COFIDIS a kamatláb változásáról adandó tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatja az Adóst A COFIDIS a 4.1 pontban meghatározottakon felül jogosult a hiteldíj mértékét, illetve a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet mértékét egyoldalúan módosítani az alábbi okok bekövetkezése esetén (rendkívüli kamatmódosítás): A jogi, szabályozói környezet megváltozása az alábbiak szerint: -- a COFIDIS hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a COFIDIS-re kötelező egyéb szabályozók megváltozása; --a COFIDIS hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása az alábbiak szerint: --a COFIDIS forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: --Magyarország hitelbesorolásának változása; --az országkockázati felár változása (credit default swap); --a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; --a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; --a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; --refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása. A COFIDIS - az ÁSZF módosításáról való értesítés szabályaival összhangban - a 6. pontban foglaltak szerint értesíti az ügyfeleket a változásról Amennyiben az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelemmel érintett összeg után havi 16%-os késedelmi kamat fizetésére köteles. Késedelem esetén a késedelmi kamat tőkésedik, ezt követően a COFIDIS ezen késedelmi kamattal növelt összegre számolja a késedelmi kamatot. Amennyiben a COFIDIS a Hitelszerződést a 10.1 pontban meghatározottak szerint felmondja, a tartozás után a továbbiakban a Polgári törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban kerül késedelmi kamat felszámításra Az Adós a tárgyhavi törlesztőrészletet átutalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, az OTP Bank Nyrt-nél, a BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepénél, illetve a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepénél történő készpénzbefizetés útján, illetve a COFIDIS által küldött csekken (postai készpénzátutalási megbízással) jogosult befizetni. A COFIDIS az Adós részére abban az esetben küld csekket (postai készpénzátutalási megbízást), ha az Adós ezt a fizetési módot választja, vagy egyébként is, ha az Adós tárgyhavi fizetési kötelezettségét más alternatív fizetési módon (átutalással, csoportos beszedési megbízással, belföldi postautalvánnyal, az OTP Bank Nyrt-nél, a BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepénél, illetve a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepénél történő készpénzbefizetés útján) a tárgyhónapban nem teljesítette. A COFIDIS az Adós részére mindaddig csekket küld, ameddig az Adós nem jelzi, hogy fizetési kötelezettségét más módon kívánja teljesíteni, vagy ha az Adós valamely havi fizetési kötelezettségét más alternatív fizetési módon teljesíti. A

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású személyi kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Hitelkeret terhére lehívható, szabad felhasználású személyi kölcsön B1 Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Igényelt kölcsön összege:... Ft

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Igényelt kölcsön összege:... Ft Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 Valamennyi PÉLDÁNYT

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám:

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 Valamennyi PÉLDÁNYT

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:01498-0001,

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁnyT. FUTÁRUNK JelenTKEZÉSÉT!

Valamennyi PÉLDÁnyT. FUTÁRUNK JelenTKEZÉSÉT! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06-1-354-5000 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005

Részletesebben

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT 2 TÁRSIGÉNYLŐ (ADÓSTÁRS) SZEMÉLYES ADATAI 9 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) BANKSZÁMLA ADATAI 3 HITELIGÉNYLŐ (ADÓS) ADATAI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:01498-0001,

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

A HITEL LÉNYEGES JELLEMZÔINEK ISMERTETÉSE

A HITEL LÉNYEGES JELLEMZÔINEK ISMERTETÉSE Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám:

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 Valamennyi PÉLDÁNYT

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Szükséges dokumentum lista:

Szükséges dokumentum lista: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Igényelt kölcsön összege:... Ft

Valamennyi PÉLDÁNYT. Szerződésszám: Igényelt kölcsön összege:... Ft Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 Valamennyi PÉLDÁNYT

Részletesebben

Valamennyi PÉLDÁnyT. FUTÁRUNK JelenTKEZÉSÉT!

Valamennyi PÉLDÁnyT. FUTÁRUNK JelenTKEZÉSÉT! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 Valamennyi PÉLDÁnyT

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy hitelkérelme pozitív előzetes elbírálást kapott.

Örömmel értesítjük, hogy hitelkérelme pozitív előzetes elbírálást kapott. Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy hitelkérelme pozitív előzetes elbírálást kapott.

Örömmel értesítjük, hogy hitelkérelme pozitív előzetes elbírálást kapott. Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Kérjük, ellenőrizze adatait a következő dokumentumokon, majd készítse össze őket:

Kérjük, ellenőrizze adatait a következő dokumentumokon, majd készítse össze őket: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! HITELEZŐ/HITELKÖZVETÍTő ADATAI. A HITEL LÉNYEGES JELLEMZőINEK ISMERTETÉSE NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI

TÖLTSE KI, ÉS VÁRJA FUTÁRUNK JELENTKEZÉSÉT! HITELEZŐ/HITELKÖZVETÍTő ADATAI. A HITEL LÉNYEGES JELLEMZőINEK ISMERTETÉSE NEM AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI Érvényes: 2015. március 1-től A Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 500 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási

Részletesebben

Szükséges dokumentum lista:

Szükséges dokumentum lista: Cofi dis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Szükséges dokumentum lista:

Szükséges dokumentum lista: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy hiteligényléshez a Cofidist választotta!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy hiteligényléshez a Cofidist választotta! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Az igénylés folyamata:

Az igénylés folyamata: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KÖZLEMÉNY! 5. sz. melléklet

KÖZLEMÉNY! 5. sz. melléklet KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. július 1. napjától módosítja Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel, Cofidis Közszolgálati Hitel,

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

KÖZLEMÉNY! I. A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerződési Feltételeinek módosítása

KÖZLEMÉNY! I. A Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerződési Feltételeinek módosítása KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. február 1. napjától módosítja a Cofidis Megújuló Hitel, a Cofidis Áruhitel, a Cofidis Vitalitás Hitel és a Klasszikus

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Kedvező pénzügyi megoldásainkkal részletre is vásárolhatsz áruházainkban. Néhány perces ügyintézést követően, pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut azonnal haza is viheted.

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben