Eclipse plug-ins, Rich Client Platform

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eclipse plug-ins, Rich Client Platform"

Átírás

1 Eclipse plug-ins, RCP Eclipse plug-ins, Rich Client Platform

2 Eclipse Mi az Eclipse? Java IDE, IDE Framework, tools framework, application framework, Open Source enabler, közösség, alapítvány, stb. Eclipse SDK: Platform (http://eclipse.org/platform), Java Development Tools (http://eclipse.org/jdt), Plug-in Development Environment (http://eclipse.org/pde) Eclipse Platform: önmagában is komponensek halmaza, de egy-egy részhalmaz felhasználásával tetszőleges alkalmazások fejleszthetőek. Egy ilyen részhalmaz pl. az Eclipse RCP (Rich Client Platform) Az Eclipse Platform nem csak fejlesztői környezetek kiépítésére alkalmazható, bármilyen alkalmazást ráépíthetünk (pénzügyi alkalmazások, automatizálás, egészségügy stb.). Az Eclipse RCP segítségével készített alkalmazások kiválóan együttműködnek különböző alkalmazás vagy adatbázis szerverekkel és más backend rendszerekkel. Az Eclipse Platform előnye: plug-in rendszer, integrációs pontok. A ráépített alkalmazások együttműködhetnek más Eclipse alapú alkalmazásokkal. Pl. Platform+JDT=Java IDE, Platform+CDT=C/C++ IDE

3 Eclipse Eclipse: komponensek halmaza IDE komponensek Rich Client Platform (RCP) Eclipse Rich Server Platform (RSP): Update, Equinox

4 Példa Eclipse modul telepítése Quantum DB

5 Eclipse modulok telepítése

6 Quantum DB

7 Qunatum DB

8 Qunatum DB

9 Eclipse Plug-in Plug-in: az Eclipse platformon belüli legkisebb önállóan fejleszthető/kiadható egység Az egyszerű funkcionalitásokat egy plug-in implementálhatja, a bonyolultabb funkcionalitásokat több plug-in összessége Az Eclipse kernel-en (Platform Runtime) kívül gyakorlatilag mindenik funkcionalitást plug-inok implementálják Plug-inok összekapcsolása és együttműködése: plug-in manifest: mindenik plug-in kiterjesztési pontokat (extension point) deklarál. Más plug-inok ezeken a kiterjesztési pontokon keresztül kapcsolódhatnak (kiterjesztve az illető plug-int). Pl. workbench user preferences extension point) Plug-in manifest: manifest.mf (OSGi manifest a runtime függőségek deklarációja), plugin.xml (a kiterjesztési pontok és kiterjesztések XML alapú leírása)

10 OSGi Open Services Gateway initiative OSGi Alliance 1999-ben alapított nonprofit szervezet Szolgáltatás orientált, komponens alapú környezet fejlesztők számára, amely szoftverek életciklusának managementjére biztosít standardizált lehetőségeket (elsősorban Java fejlesztések alapjául szolgálhat) Komplex szoftverek jelenleg a fejlesztésben nagyobb hangsúly helyeződik létező modulok beépítésére, létező funkcionalitások integrálására szükséges a standardizálás OSGi technology dynamic module system for Java standard eljárás komplex applikációk fejlesztésére kisebb (újra felhasználható és az együttműködést támogató) modulok integrációjával OSGi Specifications Core: OSGi Framework standardizált környezet a bundle-nek (batyu) nevezett alkalmazások számára L0: Execution Environment (Java environment) L1: Modules (class loading policies) L2: Life Cycle Management (dinamikusan telepíthető, inditható, leállítható, uninstallálható batyuk) L3: Service Registry (dinamikus együttműködési model a bundle-ök részére)

11 OSGi Standard Services Framework services Permission admin batyuk jogainak adminisztrálása Package admin batyuk export-import függőségi listája Start level URL handler System services Log service a keretrendszer közös naplója Configuration admin service Device access service driverek azonosítása és az azokat implementáló batyuk letöltése User admin service felhasználói információkat tartalmazó adatbázis IO connector service Preferences service Component runtime Deployment admin Event admin Application admin Protocol services HTTP service szervlettek futtatásához UPnP (Universal Plug and Play) service DMT (Device Management Tree) service Miscellaneous services XML parser service Foreign Application Access

12 OSGi bundle Bundle (batyu) az OSGi alapegysége csomagolási formátumot definiál. A batyu Jáva kódot, statikus erőforrásokat (pl. képek) és leírófájlt (manifest) tartalmaz. Java kódot exportálhat és importálhat, ezt Java csomagonként (package) teszi (megvalósítja a megosztott könyvtár funkcionalitását) futási egységként funkcionálhat (ez nem kötelező). jogok köthetők hozzá életciklusának változásai eseményeket generálnak, amikre más batyuk feliratkozhatnak és követhetik őket. service-eket regisztrálhat. A service service-eket regisztrálhat. A service elválasztja egymástól az interfészt és az implementációt, pl. különböző XML elemzők regisztrálhatnak XML elemző service-eket és a service tulajdonságai alapján lehet kiválasztani a megfelelő service-t, majd a kiválasztás alapján meghívni a szolgáltatást.

13 OSGi bundle Aktivizáló osztály: public class HelloWorld_Activator implements org.osgi.framework.bundleactivator { public void start(bundlecontext bc) {... } public void stop( BundleContext bc ) {... } } A BundleContext metódusai: Manifest: Bundle-Name: Helloworld Bundle-Version: 1.1 Bundle-Description: Hello, world Bundle-Vendor: FreeWare A keretrendszer eseményeire lehet feliratkozni Service-eket lehet regisztrálni Service-ekhez lehet hozzáférni Új batyukat lehet installálni A már installált batyukat le lehet kérdezni ill. hozzájuk lehet férni Bundle-Copyright: 'Copyleft (c) ' Bundle-Activator: example.osg.helloworld.helloworld_activator Import-Package: org.osgi.service.cm Export-Package: example.osg.exported_package A batyu saját Bundle objektumát meg lehet szerezni. A Bundle objektumon keresztül a batyut el lehet indítani/le lehet állítani, az állapotát le lehet kérdezni, a verzióját frissíteni lehet vagy el lehet távolítani. Hozzá lehet férni a batyuhoz rendelt saját könyvtárhoz. Itt lehet a batyu által írt/olvasott fájlokat tárolni.

14 OSGi services Szolgáltatás alapú architektúra: a batyuk objektumokat regisztrálhatnak a szolgáltatáskatalógusban (service registry). A regisztrált objektum egy szolgáltatás interfészt kell implementáljon és az objektum ezen interfész nevén kell regisztrálva legyen. Példa: szolgáltatás interfész kódja: public interface ServiceIf { public String message(); public void setmessage( String message ); } A szolgáltatás objektum implementálja ezt az interfészt: public class ServiceObject implements ServiceIf { public String message() {... } public void setmessage( String message ) {... } }

15 OSGi services A batyu regisztrálja a szolgáltatást (tipikusan a start() metódusban) void start( BundleContext bc ) {... serviceobject = new ServiceObject(); servicedictionary = (Dictionary)new Hashtable(); myserviceregistration = bc.registerservice( } ServiceIf.class.getName(), // szolgáltatásinterfész neve (Object)serviceObject, // maga a szolgáltatásobjektum servicedictionary ); // a szolgáltatás tulajdonságai (most üres)... A szolgáltatást ki kell regisztrálni a katalógusból, ha már nem elérhető (tipikusan a stop() metódusban). myserviceregistration.unregister(); Ha valaki szolgáltatást akar használni, ismernie kell a szolgáltatásinterfész nevét. Ennek alapján a BundleContext két metódusával megszerezhető a szolgáltatás objektuma, amin aztán a szolgáltatás metódusai meghívhatók. BundleContext bc; // Elmenthetı pl. a start metódusban ServiceReference sr = bc.getservicereference( ServiceIf.class.getName() ); ServiceIf so = (ServiceIf)bc.getService( sr ); String s = so.message(); // Szolgáltatás hívása az interfészén keresztül

16 Equinox Az Eclipse OSGi R4 specifikáción alapuló komponens modellje Komponens == Bundle (batyu) == Plug-in Verzió számmal rendelkező (versioned) Deklaratívan definiált Dinamikus load/unload lehetőséget biztosít Dinamikus install/update lehetőséget biztosít Explicit módon definiál Függőségeket Runtime visibility Kölcsönhatások (kiterjesztési pontok, kiterjesztések) A komponensek interferenciák nélkül integrálhatóak, egymást nem akadályozzák, mivel az egymással nem összefüggő komponenseknek nincsen direkt hozzáférésük egymáshoz

17 Workbench Alapvető kiterjesztési pontok:

18 Példa plug-in készítése Hello world plug-in Hello World View az org.eclipse.ui.workbench plug-in definiálja a workbench API publikus interfészeit, ezek az org.eclipse.ui csomagban találhatóak Példánkban az IViewPart interfészt használjuk, és ennek default implementációját a ViewPart osztályt New project Plug-in project Templates Plug-in with a view View Features uncheck all of the boxes (no extra features needed)

19 HelloWorldView.java package com.example.helloworld; import org.eclipse.swt.widgets.composite; import org.eclipse.swt.widgets.label; import org.eclipse.swt.swt; import org.eclipse.ui.part.viewpart; public class HelloWorldView extends ViewPart { Label label; public HelloWorldView() { } public void createpartcontrol(composite parent) { label = new Label(parent, SWT.WRAP); label.settext("hello World"); } public void setfocus() { // set focus to my widget. //For a label, this doesn't make much sense, but for more complex //sets of widgets you would decide which one gets the focus. } }

20 HelloWorld manifest plugin.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?eclipse version="3.0"?> <plugin> <extension point="org.eclipse.ui.views"> <category name="hello Category" id="com.example.helloworld"> </category> <view name="hello View" icon="icons/sample.gif" category="com.example.helloworld class="com.example.helloworld.helloworldview" id="com.example.helloworld.helloworldview"> </view> </extension> </plugin>

21 Rich Client A rich client egy alkalmazás ami az operációs rendszernek megfelelő GUI-t és ablakrendszert használja. Alapvető tulajdonságok: Nativ widgets (eszközök) Drag and drop Integration with the platform component model Stb. Standalone Rich Client: Rich user experience Platformfüggetlenség Komponens modell Integrált update mechanizmus Kiterjeszthetőség Two-tier (kétrészes) Rich Client közvetlen kapcsolat egy adatbázissal JDBC hozzáférés az adatbázishoz EMF (Ecipse Modelling Framework) hozzáférés XMI (XML Metadata Interchange) / XML (Extensible Markup Language) adatokhoz Stb.

22 Rich Client Three-tier Rich Client A business logika egy része távoli rendszeren tárolt Hozzáférés a távoli rendszerhez (web service vagy más mechanizmus) WSDL (Web Service Definition Language) alapú web szolgáltatások, IIOP (Internet Inter-Orb Protocoll), ECF (Eclipse Communication Framework) stb. Kombinált Rich Client Különböző adatforrások A távoli rendszeren tárolt adatok lokális cache-elése offline feldolgozásra

23 Rich Client or Thin Clients? Thin Client Alkalmi felhasználó, aki nem akar szoftvert installálni Online banking, auction browsing stb. Rich Client Tapasztalt felhasználó (power user), aki megbízható, sok funkcionalitással rendelkező (rich) alkalmazást, felhasználói felszínt szeretne Bank pénztáros, bank manager, stb. Eclipse alapú RC alkalmazás példa: Lotus Notes Hannover

24 Rich Client Platform A Rich Client Platform használatának előnyei: Általános szolgáltatások Native look and feel Window management Standardizált komponens modell (Equinox) Kiterjeszthetőség (kiterjesztési regiszter) Update manager Eszközök RC alkalmazások fejlesztéséhez A fejlesztő a core alkalmazásra koncentrálhat Nem kell feltalálni a kereket Könnyen megoldható teljesen független komponensek integrációja Különböző komponenseknek megfelelő view-ek megoszthatják a workspace-t A menüket több különböző komponens is feltöltheti Komponensek közötti drag and drop Stb. Az RCP alkalmazások a platformhoz kapcsolódó (plug-in) komponensekből állnak

25 Eclipse Platform Az Eclipse Platform UI a workbench köré épül, a workbench API alapja két eszköztár: SWT (Standard Widget Toolkit) a native ablakrendszerrel integrált grafikus widget (eszköz) halmaz, ami OS-független API-t biztosít JFace SWT-ben implementált UI eszköztár, ami egyszerűsíti az UI programozást

26 SWT Egy tipikus különálló (standalone) SWT alkalmazás struktúrája: Létrehoz egy Display objektumot (az SWT session) Létrehoz egy vagy több Shell objektumot (az alkalmazás központi ablaka(i)) A shell-en belül létrehozza a szükséges widget-eket Beállítja a widget-ek állapotát (méret stb.) és hozzájuk rendeli a szükséges esemény figyelőket Megnyitja a shell-t és elindítja az event figyelő ciklust, ami mindaddig fut, ameddig a shell-t be nem zárjuk, majd zárja a display-t public static void main (String [] args) { Display display = new Display (); Shell shell = new Shell (display); Label label = new Label (shell, SWT.CENTER); label.settext ("Hello_world"); label.setbounds (shell.getclientarea ()); shell.open (); while (!shell.isdisposed ()) { if (!display.readanddispatch ()) display.sleep (); } display.dispose (); } Composite widgets Style bits widget-ek tulajdonságai (ált. a konstruktor paraméterei), az SWT osztályban definiált konstansok (mindenik widget részére)

27 SWT - Controls Control widget, amit bárhol elhelyezhetünk a widget-ek parent/child hierarchiáján belül Az alapvető Control widget-ek az org.eclipse.swt.widgets csomag tartalmazza Widget Browser Button Canvas Caret Combo Composite CoolBar CoolItem ExpandBar ExpandItem Group Label Link List Purpose Control containing a native HTML renderer. Selectable control that issues notification when pressed and/or released. Composite control that provides a surface for drawing arbitrary graphics. Often used to implement custom controls. An i-beam that is typically used as the insertion point for text. Selectable control that allows the user to choose a string from a list of strings, or optionally type a new value into an editable text field. Control that is capable of containing other widgets. Composite control that allows users to dynamically reposition the cool items contained in the bar. Selectable user interface object that represents a dynamically positionable area of a cool bar. Composite control that groups pages that can be shown or hidden by the user with labeled headers. Selectable user interface object corresponding to a header for a page in an ExpandBar. Composite control that groups other widgets and surrounds them with an etched border and/or label. Non-selectable control that displays a string or an image. Selectable control that displays a text with links. Selectable control that allows the user to choose a string or strings from a list of strings.

28 SWT - Controls Widget Menu MenuItem ProgressBar Sash Scale ScrollBar Shell Slider Spinner TabFolder TabItem Table TableColumn TableItem Text ToolBar ToolItem Tree TreeColumn TreeItem Purpose User interface object that contains menu items. Selectable user interface object that represents an item in a menu. Non-selectable control that displays progress to the user, typically in the form of a bar graph. Used to allow users to resize child widgets by repositioning their dividing line. Selectable control that represents a range of numeric values. Used in a Composite that has V_SCROLL and/or H_SCROLL styles. Window that is managed by the OS window manager. Selectable control that represents a range of numeric values. Selectable control that allows the user to enter and modify numeric values. Composite control that groups pages that can be selected by the user using labeled tabs. Selectable user interface object corresponding to a tab for a page in a tab folder. Selectable control that displays a list of table items that can be selected by the user. Items are presented in rows that display multiple columns representing different aspects of the items. Selectable user interface object that represents a column in a table. Selectable user interface object that represents an item in a table. Editable control that allows the user to type text into it. Composite control that supports the layout of selectable tool bar items. Selectable user interface object that represents an item in a tool bar. Selectable control that displays a hierarchical list of tree items that can be selected by the user. Selectable user interface object that represents a column in a tree. Selectable user interface object that represents a hierarchy of tree items in a tree.

29 SWT - events Minden eseményhez tartozik egy osztály (XyzEvent) ami az illető eseményről tartalmaz információkat, egy megfelelő listener interface (XyzListener), és annak regisztrálásához szükséges metódus (addxyzlistener). Amennyiben a listener több metódust definiál egy adapter osztály (XyzAdapter) is hozzárendelődik. Az eseményekkel kapcsolatos interfészeket és osztályokat az org.eclipse.swt.events csomag tartalmazza Display display = new Display (); Shell shell = new Shell (display); Label label = new Label (shell, SWT.CENTER);... shell.addcontrollistener (new ControlAdapter () { public void controlresized (ControlEvent e) { label.setbounds (shell.getclientarea ()); } }); Untyped events: Shell shell = new Shell (); Listener listener = new Listener () { public void handleevent (Event e) { switch (e.type) { case SWT.Resize: System.out.println ("Resize received"); break; default: System.out.println ("Unknown event received"); } } }; shell.addlistener (SWT.Resize, listener);

30 SWT high level events Event Type Description Activate, Deactivate Generated when a Control is activated or deactivated. Arm A MenuItem is armed (highlighted and ready to be selected). Close A Shell is about to close as requested by the window manager. DefaultSelection The user selects an item by invoking a default selection action. (For ex Enter or double click) Dispose A widget is about to be disposed, either programmatically or by user. DragDetect The user has initiated a possible drag operation. EraseItem A TableItem or TreeItem is about to have its background drawn. Expand, Collapse An item in a Tree is expanded or collapsed. Help The user has requested help for a widget. Iconify, Deiconify A Shell has been minimized, maximized, or restored. MeasureItem The size of a custom drawn TableItem or TreeItem is being requested. MenuDetect The user has requested a context menu. Modify The widget's text has been modified. Move, Resize A control has changed position or has been resized, either programmatically or by user. PaintItem A TableItem or TreeItem is about to have its foreground drawn. Selection The user selects an item in the control. SetData Data needs to be set on a TableItem when using a virtual table. Settings An operating system property, such as a system font or color, has been changed. Show, Hide A control's visibility has changed. Traverse The user is trying to traverse out of the control using a keystroke. Verify A widget's text is about to be modified.

31 SWT low level events Event Type FocusIn, FocusOut KeyDown, KeyUp MouseDown, MouseUp, MouseDoubleClick MouseMove MouseEnter, MouseExit, MouseHover MouseWheel Paint A control has gained or lost focus. Description The user has pressed or released a keyboard key when the control has keyboard focus. The user has pressed, released, or double clicked the mouse over the control. The user has moved the mouse above the control. The mouse has entered, exited, or hovered over the control. The mouse wheel has been rotated. The control has been damaged and requires repainting.

32 SWT custom widgets Új speciális widge-ek létrehozása: Native implementáció Létező widget-ek kombinálása (a Composite widget felhasználásával) Tetszőleges kirajzolás (a Canvas vagy Composite widget-ek felhasználásával dispose event, paintlistener, redraw metódus) SWT grafika grafikus kontextus: GC (+ Font, FontData, Color, Image, ImageData, ImageLoader, PaletteData stb.) Az SWT kiterjesztések projekt Az SWT már hoz magával custom widget-eket, ezeket az org.eclipse.swt.custom csomag tartalmazza. CBanner CCombo Control Purpose CBanner is used in the workbench to layout the toolbar area and perspective switching toolbar. Similar to Combo, but is vertically resizable allowing it to fit inside table cells. CLabel CTabFolder CTabItem SashForm ScrolledComposite StyledText ViewForm Similar to Label, but supports shortening of text with an ellipsis. Similar to TabFolder, but supports additional configuration of the visual appearance of tabs Selectable user interface object corresponding to a tab for a page in a CTabFolder. Composite control that lays out its children in a row or column arrangement Composite control that scrolls its contents Editable control that allows the user to type text. ViewForm is used in the workbench to position and size a view's label/toolbar/menu local bar.

33 SWT - layouts Display display = new Display (); Shell shell = new Shell (display); Label label = new Label (shell, SWT.CENTER); shell.addcontrollistener (new ControlAdapter () { public void controlresized (ControlEvent e) { label.setbounds (shell.getclientarea ()); } }); Display display = new Display (); Shell shell = new Shell (display); Label label = new Label (shell, SWT.CENTER); shell.setlayout (new FillLayout ()); Standard SWT layout-ok: Layout FillLayout FormLayout GridLayout RowLayout Purpose Lays out controls in a single row or column, forcing them to be the same size. Using FormAttachments to optionally configure the left, top, right and bottom edges of each child. Positions the children by rows and columns. Places the children either in horizontal rows or vertical columns. Tetszőleges/speciális (custom) layout-ok implementálása: a computesize() és layout() metódusok implementálása

34 JFace Az SWT-re épülő UI eszköztár, ami komplexebb UI komponenseket és eszközöket tartalmaz, megkönnyítve az UI programozást: Viewers widget-ek feltöltése, rendezés, szűrés, update Actions and contributions user action definiálása Image and font registries UI erőforrások kezelés Dialogs and wizards - komplex felhasználói műveletek kezelése Field assist a felhasználó segítése a formok kitöltésénél (varázslók és dialog ablakok esetében) A workbench által deklarált kiterjesztési pontok nagy része a org.eclipse.jface csomag osztályait felhasználva implementált (de a workbench a JFace-től független)

35 JFace - Viewers Mindenikhez tartozik egy-egy megfelelő SWT widget gyakorlatilag a vieweek adapterek, amelyek implementálják a widget-ekkel kapcsolatos standard műveleteket ListViewer (SWT List), TreeViewer (SWT Tree), TableViewer (SWT Table, CellEditor, TextCellEditor, CheckboxCellEditor) és text viewer-ek (SWT StyledText) Lista orientált viewer-ek (list, table, tree): az elemeket egy ILabelProvider biztosítja, a felhasználó értesül az elemekkel kapcsolatos eseményekről (kijelölés, változás, stb.), szűrési (ViewerFilter) és rendezési (ViewerSorter) lehetőségek biztosítottak Viewer architektúra Bemeneti (input) elemek A tartalmat ContentProvider-ek szolgáltatják (IContentProvider, ILabelProvider) IColorProvider, IFontProvider, ILabelDecorator, stb. Workbench és viewer-ek: WorkbenchContentProvider, WorkbenchLabelProvider, IWorkbenchAdapter, IProject

36 JFace Actions and contributions: Az action osztályok lehetővé teszik felhasználói parancsok UI-tól független definiálását, a contribution osztályok feladata a parancsnak (action) megfelelő UI item-ek managelése Egy action (IAction) egy felhasználói parancsnak felel meg, implementálása az Action osztályból történő származtatással történhet (nem az interface közvetlen implementálásával) A felhasználói parancs megjelenésének pillanatában a megfelelő Action run() metódusa hívódik meg About action: public void run() { new AboutDialog(workbenchWindow.getShell()).open(); } Egy contribution (IContribution) egy Action UI rész Long running operations (org.eclipse.jface.operations) Workbench, Platform runtime: Platform runtime: IProgressService, IProgressMonitor JFace: IRunnableWithProgress, IProgressMonitor, IRunnableContext, stb. Field assist Decorated fields Content proposals... autoactivationcharacters = new char[] { '#', '(' }; keystroke = KeyStroke.getInstance("Ctrl+Space"); // assume that mytextcontrol has already been created in some way ContentProposalAdapter adapter = new ContentProposalAdapter( mytextcontrol, new TextContentAdapter(), new SimpleContentProposalProvider( new String [] {"ProposalOne", "ProposalTwo", "ProposalThree"}), keystroke, autoactivationcharacters);

Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá

Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá Debreceni Egyetem Informatikai Kar Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá Témavezet: Espák Miklós Egyetemi tanársegéd Készítette: Tóth Ákos Programozó Matematikus Debrecen 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés...2

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Budapes( Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. Plug- in fejlesztés

Budapes( Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. Plug- in fejlesztés Budapes( Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Plug- in fejlesztés Plug- in architektúra Plug- in rendszer Contribu:on rule o everything is a contribu:on

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2015. 02. 16.

Utolsó módosítás: 2015. 02. 16. Utolsó módosítás: 2015. 02. 16. Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem. A jegyzetek részben a ---- vonal alatti részek

Részletesebben

Szakdolgozat László Dávid 2007

Szakdolgozat László Dávid 2007 Szakdolgozat László Dávid 2007 Szakdolgozat László Dávid Informatika szak, Hálózati technológiák szakirány, Levelező tagozat Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kecskemét

Részletesebben

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére.

Reméljük, hasznos információkkal és új kapcsolatokkal lesz gazdagabb a mai nap végére. Tisztelt Látogató! Örömmel adjuk át a 2005. évi Harmadik Magyarországi PHP Konferencia programfüzetét, mely az immáron hagyományos tavaszi rendezvényünkbe ad részletes betekintést. Szándékaink szerint

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Copyright 2010 by OriginLab Corporation All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the

Részletesebben

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual D 402 Felhasználói kézikönyv Users Manual English... 3 Magyar... 38 Slovenský... 55 České... 83 Polskie... 110 2 1 Introduction 5 2 Safety & Notice..5 3 Start to use.7 3.1 Touch & type.. 7 3.2 Assemble

Részletesebben

Az SAP NetWeaver. Berczik Márton. termékmenedzser. SAP Hungary Kft. SAP 2004, SAP NetWeaver és mysap Business Suite Herger Tamás 1

Az SAP NetWeaver. Berczik Márton. termékmenedzser. SAP Hungary Kft. SAP 2004, SAP NetWeaver és mysap Business Suite Herger Tamás 1 Az SAP NetWeaver Berczik Márton termékmenedzser SAP Hungary Kft. SAP 2004, SAP NetWeaver és mysap Business Suite Herger Tamás 1 SAP NetWeaver Platform Az SAP NetWeaver platform sok technológiai komponensből

Részletesebben

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...7 2. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)...8 3. Webszolgáltatások...11 3.1. WSDL (Web Services Description Language)...12 3.1.1. Részei...12 3.1.1.1. types...12 3.1.1.1.1.

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Javac és Eclipse útmutató

Javac és Eclipse útmutató Javac és Eclipse útmutató Készítette: Simon Balázs, BME IIT, 2012. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 JRE és JDK... 2 3 Java és Javac... 2 4 Környezeti változók... 3 4.1 Környezeti változók beállítása

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben

Hogyan mutassuk be a Magic mobil technológiát. Gábor Nádasy - CTO

Hogyan mutassuk be a Magic mobil technológiát. Gábor Nádasy - CTO Hogyan mutassuk be a Magic mobil technológiát Gábor Nádasy - CTO Demonstrációs alapgondolatok Cégekről (MSE, Asseco, Partner, ) Termékek röviden, technológia Értékek összefoglalása, marketing Architektúra

Részletesebben

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon Erdőökológiai terepi adatgyűjtő kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon szakdolgozat Készítette: Kozák Csaba Mérnök informatikus BSc hallgató Konzulensek: Tornai Kálmán, Dr. Oláh András Pázmány

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Tcl/Tk magyarul. A példákban a pontosan beírandó parancsok kiemelt betûtípussal lesznek jelölve.

Tcl/Tk magyarul. A példákban a pontosan beírandó parancsok kiemelt betûtípussal lesznek jelölve. Tcl/Tk magyarul Készítette: Gaál Balázs, gaal@ttt-atm.ttt.bme.hu Web alá rendezte: Dobos Gyula, dobosgy@elender.hu 1.Bevezetés 1.1. Áttekintés A Tcl és a Tk két programcsomag, melyek segítségével UNIX

Részletesebben

Alkalmazásfejlesztés Windows Phone-ban

Alkalmazásfejlesztés Windows Phone-ban E L S Ő F E J E Z E T Alkalmazásfejlesztés Windows Phone-ban Ez a fejezet a Windows Phone-t mutatja be: többek között az eszköz hardverjellemzőit és a szoftver fejlesztőeszközeit. A bevezetést követően

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

Teljesítmény alapú számlázás megvalósítása VMware platformon vsphere Web Services SDK felhasználásával

Teljesítmény alapú számlázás megvalósítása VMware platformon vsphere Web Services SDK felhasználásával Teljesítmény alapú számlázás megvalósítása VMware platformon vsphere Web Services SDK felhasználásával 2011. december 3. Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik VIMIAV89 Biri Mátyás Tartalomjegyzék

Részletesebben

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK

Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 1 #1 ANTAL MARGIT JAVA ALAPÚ WEBTECHNOLÓGIÁK Antal_Margit 2010/4/25 12:02 page 2 #2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM M SZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY

Részletesebben

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elő

Részletesebben

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba MIN7K0IN MIN4B0RFN Követelmények nappali tagozaton Előadás ZH november 4. (pótlás dec. 2) Megszerezhető: 38 pont Minimum követelmény: 19 pont Gyakorlati ZH november 25-29 (pótlás dec. 2-6) Megszerezhető:

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP)

Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP) Szirtes István Szakmai igazgató (MCT, MCSE+S+M, MCTS, MCITP) SZIRTES TECHNOLOGIES Kft. www.szirtes.com Tartalom Microsoft virtualizációs technológiák áttekintése A virtualizáció meghatározása Microsoft

Részletesebben

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon

Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Alkalmazásfejlesztés HTML tartalmak változásainak követésére Android és ios platformon Készítette: Hunyady Márton Konzulensek: Dr. Oláh András, Tornai Kálmán Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben