A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő Szerkezetlakatos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00. 10. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00"

Átírás

1 5. Gépészet 2. Szociális 1. Egészségügy Sorszám Szakmacsoport száma, neve Iskolai előképzettség Szakképzési ok száma SZL TISZK tagintézmény, ahova jelentkezni lehet A SZENT LÁSZLÓ TISZK-ben tervezett szakképesítések bemutatása 2009/2010. tanév Szakképesítés neve, Országos Képzési Jegyzék szerinti száma A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása Ápolási asszisztens Ápoló Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens52 02 Gyógyszertári asszisztens Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Szerkezetlakatos Eszközöket, műszereket fertőtlenít, a különböző életkorú egészséges és beteg embereket segíti fiziológiás és magasabb rendű szükségleteik kielégítésében, betegápolást végez, vizsgálatokhoz előkészít, végrehajtásánál segédkezik, szakápolási feladatoknál segédkezik, megfigyeli a beteget, tevékenységét dokumentálja, elsősegélyt nyújt Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést, előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál, gyógyszerelő tevékenységet folytat, közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során, transzfuziológiai- és dialízis kezeléseknél asszisztál, ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez, prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik, sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Az egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el, kommunikál a beteggel és hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket. Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt vezet kompetenciájának megfelelően, egészségnevelő-fejlesztő tevékenységet folytat, tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket, segíti a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után, tájékoztatja a betegeket és tanácsot ad, vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik, orvosi utasításra önállóan végez kompetencia-körének megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, és rehabilitációs feladatokat. Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat, felméri a szociális szükségleteket, számba veszi az erőforrásokat, személyes gondoskodást nyújt a szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások területén. Szervezi és irányítja a szociális gondozás folyamatát, kisintézmények és osztályok munkáját, a szociális szervezés adminisztrációját végzi, támogatja az időskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának fenntartását és részt vesz rehabilitációjukban, a gerontológiai gondozás adminisztrációját végzi, részt vesz a pszichiátriai betegek gondozásában, végzi az adminisztrációt, részt vesz a szenvedélybetegek gondozásában és rehabilitációjában, végzi az adminisztrációs munkát. Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit, felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez, munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez. Gyártási dokumentációt készít, gyártási folyamat végrehajtását irányítja, részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban, magasabb elméleti felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkát végez, gyártásközi mérési feladatokat lát el, laboratóriumi mérési feladatokat lát el, mérőszobai feladatokat lát el, részt vesz a karbantartási, üzemeltetési és üzembe helyezési folyamatokban, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Méréseket, vizsgálatokat végez, alkatrészt gyárt, alakít, javít, esztergálási munkákat végez, marási munkákat végez fúrási munkát végez, köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez, vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez, gyalulási, vésési munkákat végez, szerszámélezést végez, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, vállalkozási adminisztrációt végez. Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, alapméréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, alakítja a munkadarabot forgácsolás nélküli hidegalakító eljárásokkal, alakítja a munkadarabot forgácsoló eljárásokkal, végez melegalakítást, készít, szerel és bont kötéseket, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) gépelemeket és gépszerkezeteket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket, berendezéseket, beállítja a gépszerkezetek, gépek megkívánt működését biztosító műszaki paramétereit, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Elvégzi az adminisztrációs feladatokat, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, elvégzi a vágást, biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Alkatrészt gyárt, alakít, javít, készít, szerel és bont kötéseket, szerkezetet összeállít, helyszíni szerelést végez, kezeli a dokumentációkat, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

2 8. Építészet 7. Informatika 6. Elektrotechnika-elektronika Mechatronikai műszerész Villanyszerelő Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető CISCO képzés Internetes alkalmazásfejlesztő Ács, állványozó Festő, mázoló és tapétázó Kőműves Magasépítő technikus lv Mechatronikai berendezések javítását végzi, munkarendet tervez és irányít, mechatronikai részrendszereket előállít gépeket és rendszerek alkotórészeit összeépít, mechatronikai elemeket össze- és szétszerel, elektromos irányításokat felépít és tesztel, pneumatikus irányításokat felépít és tesztel, hidraulikus irányításokat felépít és tesztel, mechatronikai rendszereket, gépeket programoz, dokumentáció alapján programozási feladatot végez, ipari gyártórendszereket, gépeket üzemeltet, mechatronikai rendszereket üzemeltet, mechatronikai rendszereket karbatart. Az épületvillamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztóberendezést, szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai, vezetékhálózatot szerel, világítási berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsolóberendezést, elosztóberendezést szerel, ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózatot szerel. Vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával, munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. Számítógépet kezel, szoftvereket használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, projektet tervez és értékel, hardveres feladatokat lát el, szoftveres feladatokat lát el, címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet, támogatja a biztonsági rendszert, előadás-technikai tevékenységet végez, kereskedelmi tevékenységet folytat, üzemelteti a külső és belső hálózatot. Lan/wan minősítéseket végez mérésekkel, lan/wan hálózatokat üzemeltet és felügyel, rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít. Lan/wan hibaelhárítást végez, adatvédelmet biztosít, eszközöket telepít, hálózatot módosít. Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot, VoIP rendszereket üzemeltet és telefonközpontot felügyel. IT biztonságot dokumentál, VPN-t (virtuális magánhálózatot) hoz létre, kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál, a cég vezetésével konzultálva biztonsági szabályzatot hoz létre. Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi, információt gyűjt és dokumentál munkájával kapcsolatban, állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak, webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi, webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti, közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban, hozzáférési jogosultságot biztosít a partnereknek, rendszerkonfigurálást végez és ellenőriz. A Cisco Networking Academy Program (CNAP) egy olyan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények, vállalatok, a kormányzat és a Cisco Systems közötti együttműködés eredményeként jön létre. A Hálózati Akadémia programja számítógépes hálózatok építésére, tervezésére és karbantartására tanítja a diákokat. A program felkészíti a diákokat a XXI. századra s egyúttal az Internetes oktatás, az e-learning lehetőségeinek megtestesítője is. áll a tanulók rendelkezésére. A kurzusok elvégzésével iparági normáknak megfelelő képesítések szerezhetőek. Számítógépet kezel, szoftvereket használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, projektet tervez és értékel, rendszert / alkalmazást tervez és fejleszt, rendszert tesztel és dokumentál a kialakított eszközkörnyezetben, feltérképezi az infokommunikációs környezetet, infokommunikációs alkalmazásokat fejleszt, programintegrációs feladatot végez, adatbányászatot végez, internet alapú szolgáltatást tervez, programozási feladatot lát el. Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatot, munkát előkészítő és befejező műveleteket végez, hagyományos zsaluzatot készít és bont, zsalurendszerekből zsaluzatot készít és bont (rendszerzsaluzat), hagyományos állványzatot készít és bont, a csőállványzatot szereli, építi és bontja, maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, előregyártott faszerkezeteket beépít. Előkészíti a munkafolyamatot, különféle anyagú felületeket előkészít, alapozó festést végez, előkezeli a felületet megválasztott technikával, felújítási munkát végez, fest, mázol, díszítő munkát végez, tapétázik, plakátot ragaszt, elvégzi a befejező munkálatokat, lezárja a munkafolyamatokat, helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez műemléki épületen. Előkészítő tevékenységet végez, egyszerűbb földmunkát végez, a munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el. Helyszíni betonozási munkát végez, vasalást készít, vízszigetelő munkát végez, hő- és hangszigetelő munkát végez, falazást végez. Előregyártott elemeket helyez el, monolit beton és vasbeton szerkezetet készít, állványzatot készít és bont, hagyományos zsaluzatot készít és bont, vakolatot készít, nyílászárót épít be, aljzatbetont készít, szerelő kőműves munkát készít, előregyártott elemeket összeszerel az utasításoknak, megfelelően, falakban utólagos nyílás kiváltását készíti, bontási, átalakítási, helyreállítási munkákat végez, a kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli, műemléki épületek, építmények hibáit felméri. Részt vesz a beruházás munkáiban, előkészíti a kivitelezés folyamatait, munkálatait, részt vesz a kivitelezési munkák előkészületeiben, részt vesz a kivitelezési munkák folyamatainak lebonyolításában, előkészítő kivitelezési munkát irányít, kivitelezési folyamatokat irányít és ellenőriz, adminisztrációs és a kivitelezés lezárásával kapcsolatos feladatokat végez.

3 14. Környezetvédelemvízgazdálkodás 13. Közlekedés 11. Faipar 10. Könnyűipar 19. Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Női szabó Ruhaipari technikus Bútorasztalos Épületasztalos Autószerelő Autótechnikus Karosszérialakatos Autószerelő szakmai előképzett ségre épül Üzleti kommunikációt folytat, cipőipari gyártmányt tervez, előkészíti a gyártást, alkatrészeket szab, előkészít, felsőrész alkatrészeket összeerősíti, alsórész alkatrészeket kézzel, géppel összeszereli, cipőt javít, ortopéd cipőt tervez, az egyensúly helyreállításához szükséges tartozékokat méretez, formáz, a cipőfelsőrész alkatrészeire szerelhető ortopédiai tartozékokat készít, beépít, cipőt készít. Üzleti kommunikációt folytat, előkészíti a termék gyártását, összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének, női ruházati termékeket készít. Ügyel a biztonsági előírások betartására, minőségbiztosítást végez, meghatározza a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait, irányítja a termelést, elektronikus adatfeldolgozást végez, gyártmánytervezést végez, próbagyártást végez, gyártástechnológiát kidolgoz, végterméket minősít, gyártástechnológiát kidolgoz, gyártási folyamatot szervez. Előkészíti az üzleti tervet, számítástechnikai eszközöket használ, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása, előkészíti a biztonságos munkavégzést, előkészíti a gyártást, gyártási folyamatokat szervez, tömörfa alkatrészeket gyárt, faanyagot esztergályoz, furnérozott alkatrészeket gyárt, felületkezelést végez, laminált bútoralkatrészeket gyárt, összeállítja a termék alkatrészeit, műszaki adminisztrációt végez, készterméket csomagol, raktároz. Előkészíti az üzleti tervet, számítástechnikai eszközöket használ, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása, előkészíti a gyártást, előkészíti a biztonságos munkavégzést, gyártási folyamatokat szervez, műszaki adminisztrációt végez, tömörfa alkatrészeket gyárt, épületasztalos- ipari terméket gyárt, összeállítja a termék alkatrészeit, felületkezelést végez, vasalatokat elhelyez, szerelvényez, külső helyszíni szerelési munkát végez, üvegezési munkálatokat tervez, végez, készterméket csomagol, raktároz. Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket, műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít. Gépjárművet javít, elvégzi a gépjármű időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet, állapotfelmérést végez, környezetvédelmi felülvizsgálatot végez. A munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza, elkészíti, kitölti a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat, autóbontó feladatokat lát el, autó karbantartó és ápoló feladatokat lát el. Autómosó-gép kezelői feladatokat lát el, magas szintű járműdiagnosztikát végez, szakmai tudását karbantartja és fejleszti, javítási ügyvitelszervezést végez. Üzemgazdasági számításokat végez, kommunikál az ügyféllel, felméri, előkészíti a járművet műszaki állapot és átalakíthatóság szempontjából, üzembehelyezi és beszabályozza a beépített, illetve álalakított rendszert, a gázberendezés mechanikai részeinek javítását végzi, a gázberendezés elektromos részeit javítja, karbantartást végez, elkészíti, kitölti a gázautószereléshez kapcsolódó dokumentumokat. Gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, illetőleg -autószerelő közreműködésével- a teljes karosszéria cseréjét végzi, karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végzi, gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végzi, karosszériák és tartozékaik bontását végzi, műanyag karosszériaelemek. Alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végez, alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végez, ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végez, e tevékenységek végzésére gépkocsi szétbontása és összeszerelése, oldható kötéssel, rögzített karosszériaelemek cseréje, nem oldható kötéssel rögzített karosszériaelemek, cseréje, karosszériaegyengetés és javítás, karosszériahúzatás, korrodált karosszériák javítása, tehergépjárművek és speciális gépjárművek javítása munkafolyamatok keretében, karosszérialakatos szakműhelyben kerül sor. Természet- és környezetvédelmi technikus Alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez, részt vesz tervek elkészítésében, méréseket végez, értékel, ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel, fenntartási, kezelési feladatokat lát el, ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz, oktatáson, képzésen vesz részt, tart, kapcsolatot tart, panaszok ügyében eljár, anyag- és eszközgazdálkodást végez, hatósági eljárásban közreműködik, pályázati munkákban vesz részt, ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik.

4 16. Ügyvitel 15. Közgazdaság 27. Gazdálkodási menedzserasszisztens Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői feladatokat lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok) területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be. Közreműködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felső vezetők ez irányú döntéseit előkészíti, továbbá a felelős ügyintézői szinten a döntéseket meghozza. Az üzleti stratégia alapján portfolió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika kidolgozásában, közreműködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs feltételek kialakításában. Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a marketingakciók tervezésében, szervezésében. Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében, közreműködik a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések, előkészítésében, részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében. 28. Kis- és középvállalkozási menedzser Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz, szakmai kommunikációs tevékenységet végez. Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing eszközöket. Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, a gazdálkodás tervezésében, szervezésében, ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét. Szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait, szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét, meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását. 29. Pénzügyi-számviteli ügyintéző Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat, ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez, könyvelési feladatokat lát el, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el, vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket, közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében, számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából Számviteli szakügyintéző Ügyintéző titkár Munkáját alapvetően a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi, rész vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos, tevékenységek ellátásában, közreműködik éves beszámoló elkészítésében és elemzésében, részt vesz a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában. Munkája során jogszabályokat alkalmaz, számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez, önálló döntéseket hoz, ellenőrzéseket végez, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben, a számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig vesz részt. A vállalkozás vezetési munkáját segíti és támogatja, a rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja. Adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel. Selejtez, leltároz, dokumentumszerkesztési feladatot végez, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez, gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Ügyintézői feladatokat lát el, protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket, eseményeket szervez, pr tevékenységet végez szakmai irányítással. Titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban és szóban. Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással, személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el, irodai munkafolyamatokat szervez.

5 18. Vendéglátás -idegenforgalom 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Bútor- és lakástextil-eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Műszakicikk eladó Ruházati eladó Európai uniós üzleti szakügyintéző Kereskedő Marketing- és reklámügyintéző Cukrász Panziós, falusi vendéglátó Pincér Protokoll és utazásügyintéző Protokollügyintéző Utazásügyintéző Szakács Vendéglős Segíti az árubeszerzést, készletezési, raktározási feladatokat végez, értékesítési tevékenységet végez, ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz, szakmai kommunikációs tevékenységet végez. Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában, vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást, vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg. Szervezi a vállalkozás unios partnerekkel való kapcsolatát, felkutatja az unios finanszírozási lehetőségeket, megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing eszközöket. Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, a gazdálkodás tervezésében, szervezésében, ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét. Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek előkészítésében, létrejöttében és lebonyolításában, részt vesz a nemzetközi kooperációs ügyletek előkészítésében és lebonyolításában, szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait, szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét, meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását. Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg, irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét, marketing tevékenységet végez. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel, megszervezi és lebonyolítja az értékesítési tevékenységet. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, felméri és értékeli a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából, kiválasztja, kialakíttatja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket, kialakítja a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. Részt vesz a marketingmunkában, a stratégia kidolgozásában, közreműködik az egységes vállalati/márka-arculat biztosításában. Reklamációs eseteket kezel, atl kampányt koordinál, koordinálja a pos anyagok fejlesztését, promóciót szervez, pr tevékenységet koordinál. Közreműködik rendezvények - kongresszusok, konferenciák, árubemutatók, kiállítások, kvízjátékok, vetélkedők, sportesemények, kirándulások, túrák, bálok, partyk, kiállítások, bemutatók, dedikálások, jótékonysági események, road-show-k, üzemlátogatások, jubileumi ünnepségek stb. megszervezésében, dm és interaktív projekteket koordinál, irodai, ügyviteli adminisztrációs feladatokat végez, segíti a marketing/pr/reklámmenedzser munkáját, irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel. A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre. A turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és ház körüli tevékenységben részvételi lehetőséget nyújt. információt nyújt a lokális nevezetességekről, népszokásokról, az ellátásban felhasználja a saját előállítású mezőgazdasági termékeit. A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. A protokoll ügyintéző alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és nemzetközi protokoll előírásait, képes hivatalos eseményeket, protokolláris vendéglátást, kultúrprogramokat, előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani. Az utazásügyintéző utazásszervezői és -közvetítői tevékenységet végez, csomagprogramokat előkészít, megszervez, lebonyolít, elő- és utókalkulációt készít, utazási katalógust állít össze, turisztikai szolgáltatásokat, értékesít, tájékoztat, információkat nyújt partnerei számára. A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése. az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a fogyasztók és a vendégek számára. A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási feladatokat végzi, irányítja, kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről, az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról, teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben a készletekért.

6 20. Mezőgazdaság 19. Egyéb szolgáltatások Fodrász Kozmetikus Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Megteremti a vállalkozás feltételeit, felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira, fogadja a vendéget, előkészítő feladatokat végez, hajmosást végez, a haj és fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja. hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint, tartós hullámosítást, egyenesítést végez, női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint, férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint, gyermek hajvágást végez, hajformázást végez, arcborotválást végez, bajusz- és szakállkezelést végez, hajmunkákat végez, speciális fodrászati tevékenységet végez, befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat, házi hajápolásra tanácsot ad. Megteremti a vállalkozás feltételeit, felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira, arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel, testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, véglegesen, arcot, testet szőkít, szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz, tartós sminket készít, különféle egyszeri sminket készít, befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat. Az agrár-menedzserasszisztens munkáját alapvetően a mezőgazdasági üzemek, kereskedelmi cégek menedzsmentjének, termelésirányítójának irányításával végzi, részt vesz a mező gazdasági termelési folyamat, a termék előállítás technológiai változatainak kidolgozásában; tervezi, szervezi és irányítja a mezőgazdasági termelés, a szőlőtermesztő kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, közreműködik a pénzügyi tervek összeállításában, a pénzügyi döntés előkészítésben. Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében, munkája során jogszabályokat értelmez. 45. Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Előkészíti a gépet javításra, erő- és munkagépet karbantart, erő- és munkagépet üzembe helyez, erő- és munkagépet üzemeltet, erő- és munkagépet javít (szakmai irányítás mellett), betartja és betartatja a munkavégzéshez szükséges előírásokat, erő- és munkagépet tárol, dokumentációt kezel (értelmez, alkalmaz, készít), vállalkozást működtet, részt vesz a képzéseken, technológia szerint munkát végez, üzemelteti a gépet, gépcsoportot. Székhely Intézmény Vendéglátó Egészségügyi- Szociális Perczel Mór Szakközépiskolai Jókai Mór Szakképző Vályi Péter Szakképző Bezerédj István Szakképző Tanulj te is szakmát a Szent László TISZK iskoláiban. Élethosszig tartó tanulás, a pálya a munkaerőpiacra vezet. Szent László, a régió szakképzésének királya

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE:

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: BŐRDÍSZMŰVES BÚTORASZTALOS BÚTORIPARI TECHNIKUS ÉPÜLET- ÉS ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ FODRÁSZ

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

felvehető létszám Műszaki Közlekedés német-angol 4+2 11 12 német-angol 4+1 13 12 német-angol 4+2 14 12

felvehető létszám Műszaki Közlekedés német-angol 4+2 11 12 német-angol 4+1 13 12 német-angol 4+2 14 12 RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Címe: 9900 Körmend, Rákóczi F. u. 2. OM azonosító: 036745 Telefon: 94/594-077; fax: 94/594-076 E-mail: iskola@razso.sulinet.hu Honlap: http://razso.kormend.hu Igazgató:

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody. GUBODY FERENC Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.hu TÁJÉKOZTATÓJA a 2014/2015 tanévre tervezett

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Pályatükör Érettségi után induló szakképzések. 52 815 01 Gyakorló fodrász szakképesítés

Pályatükör Érettségi után induló szakképzések. 52 815 01 Gyakorló fodrász szakképesítés 52 815 01 Gyakorló fodrász szakképesítés A Gyakorló fodrász szakember a vendégek haját mossa, színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja. Festi, színezi vagy leborotválja, megnyírja

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév

Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2014/15-ös tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 2. A szakképesítés megnevezése: Informatikai

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai 5700 Gyula, Kossuth u. 26. Tel: (66)463-123, Fax: (66)463-540 E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu Honlap: www.gondocsszki.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2015/16-os tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0010 Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 237 945 600 Ft.

Részletesebben