Magyarország legértékesebb védjegye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország legértékesebb védjegye"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, OKTÓBER Magyarország legértékesebb védjegye A legértékesebb hazai védjegy az OTP Bank, olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján. A Magyar Szabadalmi Hivatal és a bécsi székhelyû European Brand Institute a Eurobrand Budapest Szimpózium és az osztrák magyar szabadalmi együttmûködési szerzôdés aláírása alkalmából nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Budapesten, szeptember 10-én. Az eseményen jelentették be, hogy az intézet felmérése szerint melyek Magyarország legértékesebb védjegyei. A Eurobrand Institute Európa-szerte jelentôs tapasztalatokkal rendelkezô független szakmai szervezet, elsôdleges feladata a védjegyek vagyoni értékelése, ezzel összefüggésben elemzések elvégzése, amelyeket elismert szakembereik által kidolgozott metodika mentén készítenek el. Évente rangsorolják az egyes védjegyeket tényleges vagyoni értékük alapján, és ezek országokra vetített eredményét egy-egy rendezvény keretében ismertetik. A védjegy az árujelzôk legfontosabb fajtája. A védjegy mint árujelzô, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának elômozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvetô eszköze, kiemelkedô szerepet játszik a marketing és a reklám területén. Ebben az évben elsô alkalommal a magyarországi védjegyekrôl is készült részletes felmérés, ennek eredményeit összesítették, és rangsorolták a legértékesebb védjegyeket. A felmérés eredményét szeptember 10-én hozták nyilvánosságra. Ennek alapján Magyarország legértékesebb védjegye az OTP Bank 99,3 milliárd forint védjegyértékkel. A legnagyobb hazai hitelintézetet a Szerencsejáték Zrt. (96,3 milliárd forint) követi. A további sorrend MOL (70,2 milliárd forint), Danubius Hotels Group (47,2 milliárd forint), Magyar Posta (47,0 milliárd forint). A vizsgálat legfontosabb megállapításai szerint a nemzetközi piac kulcsfontosságú az olyan magyar védjegyek számára, mint az OTP Bank, Richter Gedeon, Zwack Unicum, Waberer's. Magyarország a kelet-közép-európai országok közötti rangsorban a harmadik helyen áll, ugyanakkor a magyar védjegyek magas potenciállal rendelkeznek. A védjegyek erôsítik a gazdasági fejlôdést és identitást, a védjegyek hagyományôrzôk és segítik az érzelmi azonosulást. OTP Lakástakarék újdonságok Díjmentes szerzôdéskötési lehetôségek Az OTP Lakástakarék szeptember elsejétôl több lakástakarékkal kombinált OTP banki betét és hitel esetén lehetôvé tette, hogy az ügyfelek a kapcsolódó lakástakarék szerzôdéseket 0%-os számlanyitási díjjal, azaz díjmentesen köthessék meg. Ezt az új, a piacon egyedülálló lehetôséget az OTP Lakástakarék folyamatosan, nem akciószerûen biztosítja. A betétek közül ez a lehetôség a Betétduó és a Gyámi Betétduó lakástakarékkal kombinált betétformáknál áll fenn. Ugyancsak számlanyitási díj nélkül köthetnek lakástakarék szerzôdést azok a meglévô, forintban felvett, alacsony törlesztésû lakáshitellel rendelkezô ügyfelek, akiknek a hitelhez megkötött lakástakarék szerzôdésük kiutalásra kerül, és új lakástakarék szerzôdést kívánnak kötni, valamint azok a meglévô, forintban felvett, egyenletes törlesztésû lakáshitellel rendelkezô ügyfelek, akik a hitelüket alacsony törlesztésûvé kívánják átalakíttatni, és ezért szükséges számukra a lakástakarék szerzôdés megkötése. Betétduó díjmentes számlanyitással A Betétduó lakás-elôtakarékossággal kombinált betét a hosszabb távú egyösszegû bankbetét és a lakás-elôtakarékossági számla lehetôségét egyesíti, kihasználva a lakástakarék állami támogatását és a 8 év utáni szabad felhasználást. A Betétduó betétszámlán elhelyezett, 0,5 2,0 millió forintos betétet az OTP Bank nyolc éven át, havi egyenlô részletekben az ügyfél lakás-elôtakarékossági betétszámlájára utalja át, majd az állami támogatással és kamatokkal növelt megtakarítás visszakerül a Betétduó számlára. Ez a megtakarítási forma számos elônyt egyesít magában, mint a garantált magas hozam (a 8. év végére legalább 40%, de jelenleg prognosztizálhatóan akár 60%-os hozamösszeg is elérhetô), az értékmegtartás, továbbá biztonságos, kényelmes, könnyen örökölhetô, részben kamatadó-mentes. A Betétduóhoz kapcsolódó lakás-elôtakarékossági szerzôdés legfôbb jellemzôje, hogy az éves betétbefizetések után 30%-os, magánszemélyeknél maximum évi Ft összegû állami támogatás jár, mely adó,- és járulékmentes. A Betétduó számlanyitás ingyenessége mellett a díjmentes lakástakarék számlanyitás bevezetésével bôvültek a számlakonstrukció elônyei. Gyámi Betétduó A Gyámi Betétduó azon gyámság alatt álló kiskorúak részére kialakított speciális megtakarítási, befektetési forma, akik hosszabb távon (8 évig) kívánnak gyámi betétben takarékoskodni, és lehetôségük van arra, hogy egy induló fix összeget a gyámi betétben elhelyezzenek. A Gyámi Betétduó konstrukciónál is a Betétduónál leírtak szerint áramlik az elhelyezett betét a nyolcéves futamidô alatt. A szeptember elsejétôl bevezetett Gyámi Betétduó a Betétduó elônyei mellett (mint magas hozam, értékállóság, állami támogatás, biztonság, kényelem, díjmentes számlanyitás) további, a gyámi betétekre jellemzô pozitívumokkal rendelkezik, mint a teljes mentesség a kamatadótól, valamint betétszámlánál a díjmentes számlavezetés. Ezeket az elônyöket egészíti ki még, hogy a szerzôdéskötés, illetve a számlanyitás, mind a Gyámi betétduó, mind a lakástakarék számla tekintetében díjmentes. A kiutalás után új szerzôdési lehetôség Ez évtôl a forintban felvett alacsony törlesztésû hitelekhez kötött lakás-takarékpénztári szerzôdések kiutalása elkezdôdik. Ez azt jelenti, hogy a három hónapos kiutalási idôszak elteltével az adós teljes lakás-takarékpénztári megtakarítása (befizetett betétek, jóváírt állami támogatás és ezek kamatai) automatikusan a hitelszámlára kerül átutalásra és a hitelt ezt követôen a fennmaradó tartozás szerinti egyenletes törlesztôrészletekkel kell visszafizetni. Új lehetôségként az adósok a kiutalt lakástakarék szerzôdés helyett új lakástakarék szerzôdés vagy (folytatás a 7. oldalon)

2 Elemzôi várakozásokon felül A bankcsoport elsô félévi 129,6 milliárd forintos rekorderedménye közel 30%-os éves növekedést jelent. Az év elsô hat hónapjának sikeres tevékenységét jól mutatta a javuló hatékonyság és jövedelmezôség csoportszinten, a piaci pozíciók látványos javulása, a növekvô retail fókusz Magyarországon, a dinamikus hitelezés a külföldi leánybankoknál. Az OTP Bank elsô félévében a nyitott FXpozíció, továbbá a kapott osztalék és egyszeri pénzeszközátadás hatását kiszûrve 120,3 milliárd forintos konszolidált eredményt ért el, ebbôl a második negyedéves eredmény 63,9 milliárd forint volt, ami negyedéves szinten 13,5%-os, éves szinten 29,5%-os növekedést jelent. Az említett tételekkel az OTP Csoport adózás utáni elsô féléves eredménye 129,6 milliárd forint, ami az elôzô év hasonló idôszakához képest 28,1%-os növekedésnek felel meg, melybôl a második negyedév 74,3 milliárd forintot képviselt, 34,2%-os negyedéves, 46,6%-os éves növekedéssel. A konszolidált mérlegfôösszeg június 30-án 8.853,2 milliárd forintot tett ki, ami 16,6%-os növekedés egy év alatt, a saját tôke az elsô félév végén 945,5 milliárd forint volt. A megtérülési mutatók közül a konszolidált eszközarányos nyereség (ROA) 2,79%, a sajáttôke-arányos megtérülés (ROE) 26,27% volt az elsô fél évben. A bankcsoporton belül az alapbanki tevékenység hitelezési tevékenysége erôs volt (+9,3%), különösen a lakossági üzletág volt eredményes, a hitelvolumen 17,5%-kal haladta meg 2007 hasonló idôszakát. A második negyedévben a jelzáloghitel-folyósítás meghaladta a tervezettet. A folyósításon belül az FX-arány súlya nôtt, kb. 90%-os volt, a teljes állományra vetítve mértéke kb. 45%. A hazai csoporttagok között a Garancia Piaci részesedés ( ) Összes eszköz 24,7% Összes lakáshitel 35,3% Összes fogyasztási hitel 26,2% Lakossági betétek 31,3% Deviza lakáshitelek 21,5% Deviza fogyasztási hitelek 27,3% Biztosító eredménye 8,4%-kal javult negyedév alatt, így az elsô félévben 4,8 milliárd forintot ért el (52,2%-os éves növekedés). Az Alapkezelô 1,5 milliárdos eredménye ugyan némileg elmarad az elôzô negyedévitôl, elsô féléves eredménye viszont 9,7%-kal magasabb, mint a múlt év hasonló idôszakában, ami a kedvezôtlen hozamkörnyezet és a magyarországi befektetési alapok 4%-os vagyoncsökkenése mellett jónak mondható. A Merkantil Csoport 6,3%-kal növelte féléves korrigált eredményét, hitelállománya éves szinten 8%-kal bôvült. Az OTP Csoport hazai piaci pozíciói kedvezôen alakultak az elmúlt negyedévben: a háztartási hitelek részaránya közel 31%-os volt (+0,4%), ezen belül a fogyasztási hitelek piaca 0,7%-ot javult (27,9%), a lakáscélú hitelek részaránya szintén nôtt (0,1%), az FX jelzáloghitelek pozíciója 0,5%-kal emelkedett 21,5%-ra. A betétek esetében a háztartások minimálisan javultak (+0,1%), és nôtt a vállalati részesedés is (+0,4%). A külföldi csoporttagok közül a legjelentôsebb eredmény-hozzájárulás ezúttal is a bulgáriai DSK Csoporttól származott, 15,2 milliárd forintos adózott eredménye 22,7%-kal haladja meg az elôzô év hasonló idôszakát. Az ukrán leánybanknál elsôsorban a dinamikus hitelezési tevékenység, valamint a jelentôs nettó kamatbevétel és díj-, jutalék eredmény emelendô ki. A 3 milliárd forintos adózott eredmény a menedzsment által vállalt jelentôs céltartalék-képzés, a halasztott adófizetési kötelezettség, a magas inflációt és intenzív fióknyitást tükrözô növekvô mûködési költségek, illetve a dollárral szemben erôsödô UAH miatt gyengébb volt, mint az elôzô negyedévben. Az oroszországi leánybanknál a hitelállomány éves szinten 38,2%-kal bôvült, beindult a jelzáloghitelezés, és közel 85 millió dollár értékben megtörténtek az elsô jelzáloghitel-portfólió vásárlások is. A kisebb leánybankok közül a montenegrói CKB teljesítménye volt kiemelkedô: adózott eredménye 36,2%-kal nôtt, miközben a fôbb hitelkategóriák állománya 50%-ot meghaladó mértékben bôvült az elmúlt egy évben. Jól teljesített a horvátországi és a szlovákiai leánybank is, elôbbinél 44,0%-kal nôtt a féléves eredmény, utóbbinál a 87,2%-os eredményjavulás emelendô ki. Lombard hitel deviza alapon Az OTP Bank termékkínálatának szélesítése érdekében idén bevezette a deviza alapú Lombard hitelt, amely a befektetés fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású hitel. A konstrukció mindazoknak nyújt kivételes lehetôséget, akik egyszerre kívánják biztosítani a tartós pénzlekötés elônyeit és az azonnali fizetôképességet, illetve azoknak, akiknek a magas hozam és egy ígéretes üzleti lehetôség között kell választaniuk. A Lombard hitel a bank által elfogadott fedezet óvadékba helyezésével, illetve zálogba vonásával biztosított alacsony kamatozású hitel. A hiteltermék elônye, hogy könnyen igényelhetô, elegendô az ügyfélnek megtakarítását óvadékba helyeznie, hogy hozzájusson a megfelelô mennyiségû készpénzhez, vagy megvalósítson egy váratlan üzleti lehetôséget. Nem kell a betétlekötését feltörnie vagy az értékpapírját eladnia, tovább élvezheti annak hozamát. A hitel forint, euró és svájci frank alapon is igényelhetô, az igénylôk gyors hitelbírálatra számíthatnak. Névre szóló forint- és devizabetétek, az állam és a bankok által kibocsátott értékpapírok kötvények, befektetési jegyek széles skálája, egyes életbiztosítási termékek, valamint lakáselôtakarékossági számlabetétek egyaránt képezhetik a Lombard hitel fedezetét. A Lombard hitel futamideje 1 és 24 hónap között a törlesztés módjának függvényében tetszôlegesen megválasztható. Elvárásaiknak és fizetési szokásaiknak megfelelôen az ügyfelek többféle törlesztési mód közül választhatnak. A hitel havi egyenlô nagyságú törlesztôrészletekben is visszafizethetô. Ez esetben az egyenlô nagyságú havi törlesztôrészletek a tôkét és a hiteldíjat is magukba foglalják. Negyedéves törlesztésû konstrukció keretében a tôkét egy összegben lejáratkor, a hiteldíjat pedig negyedévente kell megfizetni. Lehetôség van a futamidô végén egyösszegben történô tôke- és kamatfizetésre is. Tekintettel arra, hogy a Lombard hitel fedezetét az óvadékba helyezett betét, értékpapír vagy zálogba vont életbiztosítás jelenti, nincs szükség sem jövedelemigazolásra, sem kezes vagy adóstárs bevonására. A rendkívül gyors és egyszerû hitelbírálatot, fedezet zárolást és a szerzôdéskötést követôen az ügyfél azonnal készpénzhez juthat, mely szabadon, bármilyen célra felhasználható. Az OTP Csoport a Budapesti Lakásvásáron Idén 13. alkalommal került megrendezésre a Budapesti Lakásvásár, amely ezúttal is az év legjelentôsebb ingatlanos rendezvénye volt. Az eseménynek szeptember között a SYMA csarnok adott otthont. Az OTP Csoport 36 négyzetméteren várta az új lakást, illetve annak finanszírozásához lakáshitelt vagy lízing konstrukciót keresô látogatókat. Az ezúttal is közösen megjelenô OTP Bank, OTP Ingatlan Zrt. és OTP Lakáslízing teljes körû szolgáltatást nyújtott az érdeklôdôknek. Az OTP Ingatlan Zrt. elsôsorban a mostanra már igen népszerûvé vált X. kerületi Somfa-liget III. és IV. ütemének lakásaival készült a Lakásvásárra, de kínálatában megjelentek az augusztusban átadott XIII. kerületi Tüzér utca még szabad lakásai is. A cég kínálatában a legnagyobb újdonság a XI. kerületi Bereg lakókert volt, amelynek lakásai 2009 decemberében kerülnek átadásra. A vásáron debütált a XVIII. kerületi Nemes utcai társasház, amely jelenleg elôkészítés alatt áll. A lakócélú ingatlanokon túl üdülôingatlanokat is kínál az OTP Ingatlan Zrt., így akár Siófokon, Bükfürdôn, Hévízen vagy Balatonszemesen is választhatnak maguknak lakást az érdeklôdôk. A Lakásvásár idejére a cég akciót hirdetett, amelynek keretében kedvezményes fizetési ütemezést és árengedményt is kaphattak azok a vásárlók, akik a Lakásvásár helyszínén töltöttek ki jelentkezési lapot valamely ingatlanra. 2

3 INTERJÚ Pordán Ákossal Életük végéig segítségre szorulnak Pordán Ákos, az értelmi fogyatékos emberek problémáinak kezelésével, megoldásával foglalkozó Kézenfogva Alapítvány ügyvezetô igazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát ban program koordinátorként csatlakozott az alapítványhoz. A közgazdász és szociológus képesítéssel rendelkezô szakember a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtók Európai Szövetségének (EASPD) vezetôségi tagja, de aktívan dolgozik az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakértôi Bizottság tagjaként is. Pordán Ákos az értelmi fogyatékos emberek helyzetérôl, az alapítvány munkájáról nyilatkozott. Mikor, milyen céllal, kik hozták létre az alapítványt? A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre, és az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád alapította. A kuratórium elnöke pedig Göncz Árpádné lett. Az alapítvány létrejöttében és eddigi tevékenységében mindenképpen meghatározó a korábbi államfô és feleségének tevékenysége. Göncz Árpádné szociális gondozóként végzett, szakmájában azonban csak rövid ideig dolgozhatott, ugyanakkor az elesettek, hátrányos helyzetûek iránti érzékenysége megmaradt, így amikor lehetôsége volt, sokat tett értük. Úgy látta, hogy a leginkább kiszolgáltatottabb helyzetben az értelmi fogyatékos emberek, az ô családjaik, a velük foglalkozó szakemberek vannak. Ôk azok, akik életük végéig segítségre szorulnak, akiknek a gondjait nem lehet egyszeri átmeneti segéllyel megoldani, ezért szükséges, hogy egy civil szervezet nyújtson részükre segítséget. Az elmúlt 15 évben melyek voltak a legjelentôsebb eredmények céljaik megvalósításában, az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek helyzetének javításában? Magyarországon ma kb ezer értelmi fogyatékossággal élô ember él. A mintegy civil szervezetbôl hozzávetôlegesen foglalkozik a fogyatékossággal élôkkel. Többségük, családban, gyakorlatilag elszigetelve, a külvilágtól elzárva él. Egy kisebb részük, mintegy ezer fô intézményi ellátásban részesül. Bár az elmúlt 10 évben javult a helyzet, még mindig érzékelhetô a család és az intézet elkülönültsége. A fogyatékosok hagyományos ellátása, úgynevezett kétpólusú modellben, tehát vagy családban vagy intézményben történik. Az alapítvány sokat tett és tesz annak érdekében, hogy kialakuljanak a köztes formák, a napközi otthonok, a családsegítô szolgáltatások, amelyek javítják a család és az intézmény szimbiózisát. A Fészek program keretében 1997 és 2002 között 36 civil szervezettel együttmûködve 50 lakást, illetve házat vásároltunk, képzési programot dolgoztunk ki a szakembereknek, a szülôknek. Azért is intenzíven dolgoztunk, hogy módosuljon a szakemberek hozzáállása, ne csak a beteg embert lássák a fogyatékos emberekben, ne az egészségügyi szemlélet domináljon, hanem tudatosuljon, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is vannak kamatoztatható képességeik, amelyek lehetôvé teszik, hogy ne csupán passzív ellátottak legyenek, hanem aktív, értéket elôállító emberekké váljanak hozzáértô segítséggel. Milyen intézményesült formái alakultak ki itthon a segítségnyújtásnak? Az Európai Uniós csatlakozás után az EU-s közösségi forrásokat felhasználva 2000 után új alapokon, változatlan célokkal folytatta munkáját az alapítvány. Az azóta eltelt idôszakban számos területen fejti ki az alapítvány a tevékenységét. Ezek közül kiemelném az egyéni segítségnyújtást, ebben az esetben közvetlen kapcsolat van a családokkal. Hozzánk fordulhatnak, ha bármilyen problémájuk van, szükség esetén ezer forintos egyszeri támogatást nyújtunk. Kiemelt terület a közvélemény formálása. Elengedhetetlen, hogy az egészséges emberek is értesüljenek a fogyatékkal élô emberek életérôl, gondjairól. Ennek keretébe illeszkednek a fogyatékos emberek világát bemutató színházi elôadásaink is. Nem kevésbé fontos tevékenységi terület a szolgáltatásnyújtás, különös tekintettel a fogyatékos családok otthoni segítésére, a FECSKE szolgálatra. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy kidolgoztunk egy agresszió megelôzését szolgáló rendszert, amit telepítünk a bentlakásos intézményekbe a szóbeli és a fizikális visszaélések megelôzése érdekében. Az alapítvány mára módszertani intézménnyé is vált: segítjük a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkáját, idén júniustól pedig a Közép-magyarországi Régióban, az Észak-alföldi Régióban vagyunk felelôsek a szociális szolgáltatást nyújtó fogyatékos szervezetek munkájának fejlesztéséért. A Lantegi módszer segítségével pontos képet kaphatunk a sérült ember, valamint az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képességekrôl, segítve a fogyatékosokat képzését, foglalkoztatását. Szakkönyvek kiadásával, továbbképzési tanfolyamok szervezésével, kutatásokkal is törekszünk az értelmi fogyatékos emberek életének könnyebbé tételére. Nemzetközi téren is aktív az alapítvány. Tagjai vagyunk az EASPD-nek, a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtók Európai Szövetségének, nemzetközi projekteket, találkozókat szervezünk. Az európai uniós projektek rendkívül jelentôsek az alapítvány életében. Európai uniós támogatás segítette például az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozását és a már említett FECSKE szolgálatot is. Végül, kiemelt területe munkánknak az érdekérvényesítés is, amelynek komoly tradíciója van már. Nagy szerepe volt az alapítványnak abban, hogy 1998-ban létrejött a Fogyatékos emberek jogairól szóló törvény. Ugyancsak fontos fejlemény volt, hogy a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek részvételével létrehoztuk a Civil Érdekvédelmi Hálózatot (CÉH), mert azt tapasztaltuk, hogy a civil szervezetek még mindig nem vívták az egyenrangú státuszt. Mennyire befogadó a magyar társadalom a sérült, elesett emberek gondjai iránt? Sok minden változott az elmúlt 15 évben. Nincs már olyan merev elzárkózás az értelmileg sérült emberektôl. Ma már elvétve lehet látni fogyatékos embereket is az utcán. Egyre erôsebbek az érdekérvényesítô mozgalmak is, de ha elmegyünk kis településekre, falvakba, de akár nagy városokba is, még nagyon sok elôítélettel találkozunk. Rendkívül tájékozatlanok vagyunk, nem tudjuk, hogy hogyan kell viszonyulni a sérült emberekhez: sajnáljuk ôket, vagy kezeljük úgy, mintha nem is lennének mások. Erre nincsenek jó receptek. Azt gondolom, hogy még nagyon sok a tennivaló. Ezért is nagyon fontosak a közvéleményformáló akciók. Vannak-e követésre érdemes európai példák? Nagyon sok jó nemzetközi példa van. Hollandiában láttuk azt, hogy milyen szervezetten lehet a fogyatékos emberek támogatását, segítését lebonyolítani. Meglepô volt, hogy ott az ilyen szervezeteknél professzionális menedzserek dolgoztak. Magyarországon azért itt még nem tartunk. Tôlük vettük át, hogy miként lehet az érdekérvényesítést erôsíteni. Ausztriában azt tapasztaltuk, hogy a súlyosan fogyatékos emberek iskolába járhatnak. Tôlük adaptáltuk az úgynevezett Clearing szolgáltatást, ami egy híd szolgáltatás a szakiskolák és a munka világa között. Spanyolországból származik a már említett Lantegi módszer, Portugáliában pedig az önérvényesítésre kaptunk jó példákat. Az angolszász országokban azt látjuk, hogy milyen nagy szerepe lehet a komputer technológiának a segítségnyújtásban, tehát a függôség csökkentésében. A legkorszerûbb európai minták hazai alkalmazása nagyon sokat segít az alapítvány munkájának hatékonyságában. Az OTP Bank támogatásával megvalósuló Fogadd el, fogadj el kampány milyen hozzájárulást jelent munkájukhoz? Magyarország 2000-ben megkapta a Rooseveltdíjat. Ezt minden évben az az ország kapja, amelyik a legtöbbet teszi a fogyatékos emberek körülményeinek javításáért. A díjjal kapott pénzösszeg segítségével terveztük meg és indítottuk el a programot 2006-ban. Az OTP Bank támogatásával megvalósuló országos közvéleményformáló kampány idén is folytatódik és fontos szerepet tölt be az értelmi fogyatékos emberekkel szembeni pozitív attitûd kialakításában, továbbá abban, hogy az ép és sérült emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. A Fogadd el, fogadj el! kampány kamionja idén 4 hónapon keresztül járja az országot. A vidéki és a fôvárosi helyszíneken lehetôség van arra, hogy találkozzanak egymással az ép és a sérült emberek, kialakuljanak kapcsolatok, oldódjanak az elôítéletek. Milyen terveik vannak? Elkészült a stratégiai tervünk 2012-ig. Az alapítvány fô profilja marad a kutatás, szolgáltatásfejlesztés, információ-terjesztés. Két régióban és a Református Egyházzal együttmûködve módszertani segítséget nyújtunk a helyi szociális szolgáltató szervezeteknek is. Erre épül majd terveink szerint a közvetlen szolgáltatásnyújtás, valamint a képzés, a foglalkoztatás segítése. 3

4 Megújult OTP Életjáradék Program A magyar lakosság közel egyötöd részét adó 65 év felettiek 97%-a saját tulajdonú lakásban vagy házban él, akik nagyon ragaszkodnak ingatlanukhoz, lakókörnyezetükhöz. Ugyanakkor sok idôs ember szûkös anyagi forrásait jelentôs mértékben az egészségügyi kiadások és a lakásfenntartási költségek terhelik. Az idôsek anyagi problémáira jelenthet megoldást az életjáradék konstrukció, mely az utóbbi években egyre népszerûbbé vált. Az OTP Életjáradék Program lehetôvé teszi, hogy az idôsek úgy jussanak plusz jövedelemhez, hogy továbbra is otthonukban élhetnek. Az ország 604 településén elérhetô OTP Életjáradék Program az öngondoskodás olyan formája, amely anyagi biztonságot nyújt az idôs korosztálynak. Újdonságok Az OTP Bank 100%-os tulajdonában lévô OTP Életjáradék Zrt. célja, hogy programja megfeleljen az érdeklôdôk, szerzôdni vágyók igényeinek. A program megújulása is ennek a törekvésnek a jegyében történt. A változások közé tartozik, hogy a maximálisan kapható egyösszegû elôleg mértéke jelentôsen megnôtt: az elôleg az eddigi maximum 33% helyett 45% is lehet a szerzôdött életkorától és a lakás értékétôl függôen, így az ügyfelek a szerzôdéskötést követô néhány napon belül hozzájuthatnak az ingatlan forgalmi értékének jelentôs hányadához. Az Életjáradék Programhoz csatlakozók eddig az egyösszegû elôlegen és a járadékon kívül lakáshasználati jogot kaptak. Ezentúl a lakáshasználati jogot az OTP Életjáradéknál jelenleg a piacon egyedülálló módon haszonélvezeti jog váltja föl, amely további elônyökhöz juttatja a társaság szerzôdött ügyfeleit, akik ha helyzetük lehetôvé teszi, például bérbe adhatják a lakóingatlant, tovább növelve bevételeiket. Az OTP Életjáradék Zrt. a fizetendô járadék összegét eddig is az inflációval arányos módon emelte, az infláció mértékének legfeljebb 10%-áig, a megújult programban ugyanakkor az inflációkövetés mértékének felsô határa megszûnt. A konstrukció elônyei Az OTP Életjáradék tehát egyösszegû elôleget, inflációkövetô havi járadékot, haszonélvezeti és életjáradéki jogot kínál a lakóingatlan tulajdonjogáért. Ezeken kívül a lakóingatlan biztosítás költségeit is az OTP Életjáradék Zrt. fizeti. A konstrukció további elônye, hogy az ország 604 településérôl vehetô igénybe, és a Programhoz Magyarország vezetô pénzügyi szolgáltatója, az OTP Bank nyújt stabil hátteret. Az OTP Életjáradék Zrt. együttmûködô partnerei szolgáltatásain keresztül a mindennapokban is segítséget nyújt ügyfeleinek. A közeljövôben a társaság együttmûködési megállapodást köt a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével, melynek célja az idôsek részére úgynevezett SeniorMentor szolgáltatás biztosítása. Az OTP Életjáradék szerzôdött ügyfeleinek további elônyöket kínál: kedvezményes díjú ingóságbiztosítás lehetôsége, az ügyfél OTP Banknál vezetett számlája fenntartási költségeinek átvállalása, országszerte több mint 1500 helyen kedvezményes vásárlásra és üdülésre jogosító névre szóló OTP Életjáradék kártya, valamint OTP Életjáradék Életvonal 24 órás távjelzô szolgáltatás kedvezményes díjazású igénybevétele. Az OTP Életjáradék Programra azok jelentkezhetnek, akik a szerzôdéskötés évében betöltik 65. életévüket és legalább 7 millió forint forgalmi értékû lakóingatlant tulajdonolnak. Társas jelentkezés esetén valamennyi fél szerzôdéskötése szükséges. Az ügyintézés személyre szabott az országos területi képviselôi hálózatnak köszönhetôen. 60-as megoldás 70 felettieknek A 70 év felettieknek egyedi szerzôdésformát ajánl az OTP Életjáradék Zrt., amellyel a teljes kifizetés a lakóingatlan forgalmi értékének 60%- áig terjed. A szerzôdéskötést követôen az ügyfél életkorától függôen az ingatlan forgalmi értékének %-a egy összegben kerül kifizetésre, a szerzôdésben elôre meghatározott összeg fennmaradó része pedig meghatározott idô alatt egyenlô részletekben. A konstrukció sajátossága, hogy elhalálozás esetén a ki nem fizetett összegre az örökös minden további ügyintézés nélkül jogosult. Azonnal ellenôrzött gyógyszertári számlák Az OTP Egészségpénztár és a Stabilitás Pénztárszövetség további négy egészségpénztári tagja 2008 augusztusától Magyarországon elsôként vezette be az elektronikus számla rendszerét, az úgynevezett EDI számlázási rendszert (Electronic Data Interchange = Elektronikus Adatcsere Rendszer), amely egyszerûsíti, költséghatékonnyá teszi és nem utolsó sorban gyorsítja a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások finanszírozását. Az elektronikus számla kapcsán a tagok különösebb változást nem érzékelnek, ellentétben a patikákkal, amelyeknek az adminisztrációs terhük lényegesen csökken az új rendszer életbe lépésével. A jelenlegi számlázási rendszer meglehetôsen bonyolult: a patikák minden kártyás lehúzás után papír alapú számlát állítanak ki, amelyeket postai úton minden egyes pénztár részére külön-külön megküldenek. Az egyes pénztárak iktatják a beérkezett számlákat, ellenôrzik, könyvelik, és végül kifizetik a patikáknak. A papír alapú számlázást nehezíti még az is, hogy a számlák többsége rosszul olvasható, és évek alatt láthatatlanná válik. Továbbá az iktatás, a rögzítés, az ellenôrzés, az irattározás, valamint adott esetben a visszakeresés nagy élômunka igényû nyilatkozta Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezetô igazgatója. Elmondta továbbá, hogy azokban a gyógyszertárakban, ahol szerzôdtek az elektronikus számlázásra, az egészségpénztári kártyával történô fizetés esetén nem papíralapú számla készül, hanem egy nem adóügyi bizonylat", amelyet a pénztártag kap kézhez. A POS terminál nyugtáját továbbra is alá kell írni a pénztártagnak, amelyet a gyógyszertár megôriz. Vagyis ugyanolyan folyamat alapján mûködik a rendszer, mintha bankkártyával történt volna a fizetés. Az új számlázási rendben a gyógyszertárnak havonta csak egyetlen papíralapú dokumentumot kell készítenie az úgynevezett EDI Összesítô jelentést, és ezt kell megküldenie az E2K (Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft.) részére. Az E2K az ellenôrzést követôen elektronikusan küldi az érintett egészségpénztárnak a számlaadatokat. Ezáltal nemcsak csökken a gyógyszertárakat sújtó adminisztrációs teher, de a számla kiegyenlítése is felgyorsul: öt munkanapon belül megtörténik a kifizetés. Az úgynevezett cikktörzs rendszer gondoskodik arról, hogy a gyógyszertárak mindig az érvényben lévô rendeletekben foglalt adómentes termékeket árusítsák a pénztártagoknak. A cikktörzs rendszer lényege, hogy a rendszerben szereplô tételek csak az egészségpénztári kártyára történô vásárlások elszámolható termékeit tartalmazzák. Vagyis az EDI számla a kártya lehúzását követôen azonnal ellenôrzötté válik, nincs szükség további kontrollra. Amennyiben a vásárlás során kiderül, hogy a vásárolni kívánt termék nem számolható el egészségpénztári kártyára, úgy a vásárlást hagyományos módon, készpénzben kell, és lehet fizetni. Átmenetileg a cikktörzs teljes mértékû feltöltéséig az öt pénztár engedélyezi az egészségkártya használatát a cikktörzsön kívüli termékek vásárlására is, de azok nem az EDI rendszeren keresztül érkeznek be, hanem hagyományos módon. Az elektronikus számla elsôsorban a szolgáltatók és a pénztárak számára lesz elônyös: gyorsítja, és mind két fél részére gazdaságosabbá teszi a számlák elszámolását (kevesebb postaköltség, kisebb élômunkaerô szükséglet a feldolgozáshoz stb.). Az elektronikus számlázási rendszert külföldön már évek óta használják, Magyarországon pedig az EDI számla technikai hátterének megteremtésében az említett öt egészségpénztár úttörô szerepet vállalt. 4

5 A pénzügyi kultúra fejlesztéséért Kedvezô lehetôségek fiataloknak A legnagyobb magyarországi hitelintézet törekvése, hogy a korszerû bankolási szokások széles körû megismertetésével, elterjesztésével hatékonyan járuljon hozzá a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. Az innovatív szolgáltatásokra, újszerû megoldásokra már a legfiatalabb korosztályok is fogékonyak, ami ösztönzi a számukra kedvezô banki termékkínálat kialakítását. Az OTP Bank kiemelt jelentôséget tulajdonít annak, hogy a fiatalok minél hamarabb elsajátítsák a pénzügyek hatékony intézésének módját. Ennek érdekében a hitelintézet minden fiatal számára kínál elônyös pénzügyi megoldásokat. Az OTP Bank már a gyermekek számára is kínál bankszolgáltatásokat, hiszen a legkisebbek, a hét év alattiak is rendelkezhetnek bankszámlával és saját pénzösszeggel. Így alapvetô pénzügyi ismeretekre tehetnek szert: megismerkedhetnek a pénz jelentôségével, a megtakarítás fogalmával és fontosságával. Néhány év múlva pedig tapasztalatot szerezhetnek a bankkártyák használatáról, a számlakivonatról, valamint az internetes, telefonos, mobiltelefonos és a többi fontos banki szolgáltatásról és termékrôl. Minden korosztály fontos Az OTP Bank számára természetesen valamennyi korosztály fontos, nemcsak a fiatalok, de a szüleik is. Ennek megfelelôen szeptember 1-jétôl családi kedvezmény került meghirdetésre, melynek keretében a hitelintézet díjmentesen biztosít lehetôséget havonta egy alkalommal Junior számlára történô eseti vagy rendszeres átutalásra, megkönnyítve a családoknak például gyermekük zsebpénzének, kollégiumi vagy albérleti díjának, tanulási költségeinek fedezését. A megélhetési költségek számlára utalása hozzájárulhat a pénzügyi felelôsség fejlesztéséhez is. Hitelek vállalkozásoknak Az OTP Bank mikro- és kisvállalkozások számára kialakított hitelei révén mind forintban, mind devizában teljes körû finanszírozást kínál. A vállalkozások igényeiknek, feltételeiknek leginkább megfelelô típusú, a lehetséges támogatásokat is kiaknázó hitelhez juthatnak a legnagyobb magyarországi hitelintézet szolgáltatásaival. Akinek rövid futamidejû finanszírozásra van szüksége, mert rendszeresen jelentkezô likviditási gondokkal küzd, váratlan kiadásai jelentkeztek vagy vállalkozása forrásigénye átmenetileg megnôtt, azoknak éven belüli futamidejû hiteleit ajánlja a bank. Az OTP Lendület és LendületPlusz Folyószámlahitelek, A 7 évesnél fiatalabbak számára kialakított Junior Mini számla lehetôséget biztosít a legkisebbek számára szüleik közremûködésével pénzügyeik elkülönített intézésére, kezelésére. A számlán a gyermek részére félretett összegek biztonságosan kamatoznak, ráadásul a több mint 400 OTP bankfiók bármelyikében havonta kétszer díjmentesen lehet készpénzt felvenni. A 7 és 14 év közötti fiataloknál a számlához már bankkártya is kapcsolódhat, amely méginkább megkönnyíti a pénzügyek intézését. Havonta kétszer ráadásul ingyenes készpénzfelvételt biztosít részükre is a bank az OTP ATM-jeinél. Amennyiben a fizetés Junior kártyával történik, az ország több mint 2200 Junior Klub elfogadóhelye jelentôs, százalékokban kifejezett kedvezményeket nyújt a hitelintézet fiatal ügyfeleinek. Elektronikus bankolási lehetôség A éves korosztály tagjai további kedvezményes szolgáltatásokban részesülhetnek. Számlájukhoz már OTPdirekt szolgáltatást is igényelhetnek, melynek segítségével éjjel-nappal kényelmesen, biztonságosan intézhetik bankügyeiket akár telefonon, mobiltelefonon vagy az OTP Üzleti Hitelkártya és Széchenyi Kártya szolgáltatások, valamint a forgóeszközhitel és a faktoring mind rövid távú finanszírozási problémák megoldására szolgálnak. Az OTP Bank által kínált OTP Sprint Hitel, OTP Vállalkozói jelzáloghitel és OTP Lombardhitelek lehetôvé teszik, hogy a vállalkozók ingatlan, vagy már lekötött pénzeszköz fedezete mellett hosszabb lejáratú, nagyobb összegû hitelt vegyenek fel. Ezek a hitelek szabadon, bármire felhasználhatók. Amenynyiben egy vállalkozás elérkezett abba a szakaszba, amikor fejleszteni érdemes vagy kell, új beruházások váltak szükségessé, a cég saját forrásainak kiegészítésére OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési Hitel igényelhetô. interneten keresztül. Ráadásul a Junior Light szolgáltatáscsomag havidíj-mentesen kapcsolódik a számlához. A felnôtté válást követô években, a éves fiatalok számára is igen kedvezô feltételekkel ajánl számlacsomagot az OTP Bank. A számlához kapcsolódó számos szolgáltatás díjmentesen, illetve jelentôs kedvezménnyel vehetô igénybe. Így nem kell fizetniük például a számlavezetésért, valamint számlánként 1 db Visa Electron Junior vagy Sajátkártya Visa Electron Junior kártya éves díja sem kerül felszámításra. Ingyenesen juthat a fiatal készpénzhez havonta egyszer bármely OTP bankjegy-automatából. Mindezeken túl a mindennapi pénzügyek intézését jelentôsen megkönnyítô OTPdirekt szolgáltatások elôfizetési díjával sem kell számolni a korosztály tagjainak, hiszen a Junior Light díjcsomag havi díja 0 Ft. Amennyiben a fiatal bankkártyás tranzakcióiról, valamint a számláján történô terhelésekrôl és jóváírásokról azonnali sms üzenet formájában szeretne értesülni, a felnôtt számlákhoz képest kedvezôbb sms díjak megfizetése mellett veheti igénybe a kontroll szolgáltatásokat. Elônyök Diákhitelt igénylôknek A 24 éves kort elérô junior ügyfelek további két évig Diákhitel jóváírás esetén 35 éves korig még több banki szolgáltatást kedvezményesen vehetnek igénybe abban az esetben, ha jövedelmüket, ösztöndíjukat vagy diákhitelüket az OTP Banknál vezetett folyószámlára utaltatják. Ingyenes számukra továbbra is a számlavezetés, valamint a Visa Electron vagy Maestro bankkártya éves díja is elengedésre kerül. Havidíjmentesen vehetik igénybe a számla- és kártyakontroll szolgáltatásokat. Ezen kívül elengedésre kerül a Komfort hitelkártya elsô éves díja, a folyószámlahitel, valamint a forint alapú személyi kölcsön hitelkeret-beállítási jutaléka. Ingyenes számukra továbbá havi 1 db csoportos beszedési megbízás, melynek igénybevételével elkerülhetô a csekkes befizetéshez kapcsolódó postai ügyintézés. A fiatal ügyfelek igényeihez igazodva az OTP Bank számos bankfiókjában Diákhitel igénylés lebonyolításával, valamint már meglévô szerzôdés esetén az adatok esetleges módosításával is foglalkozik. Azon ügyfelek helyett, akik a diákhitelt az OTP folyószámlájukra kérik, a bank átvállalja a Diákhitel igényléséhez szükséges igénylôlap díját, hogy ezzel is megkönnyítse a fiatalok pénzhez jutását. Lezárult a Garanciatranzakció Az OTP Bank bejelenti, hogy a Garanciatranzakció zárási folyamatának elemeként az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai, az OTP Holding Limited és a Merkantil Bank Zrt. átutalta az OTP Garancia Biztosító Zrt. alaptôkéjének 100%-át képviselô részvényeket a Groupama International részére. A Garanciatranzakció magyarországi zárása szeptember 17-én történt meg. 5

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek 2006. április Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek Az OTP Bank a piacon egyedülálló szolgáltatást nyújt az ingatlanfedezetű hitelek körében: a svájci frank alapú lakás- és jelzálog típusú hitelekre

Részletesebben

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció

betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. FEBRUÁR A bizalom hatvan éve a jövôért Pénzügytörténeti eseményre került sor 60 évvel ezelôtt: 1949. március 1-jén létrejött az Országos Takarékpénztár

Részletesebben

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk

Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. OKTÓBER www.otpbank.hu ÚJ BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biztos kézben Az OTP Bank a MasterCard -dal együttmûködésben elsôként alkalmazza

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában

SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában 2006. október SZEMÜNK FÉNYE PROGRAM Korszerűbb közintézmények a bank finanszírozásában Az energia gazdaságos, ésszerű felhasználását előirányzó Szemünk Fénye Program finanszírozására 2006. augusztus 23-án

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 2006. június OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap rövid távú, akár néhány napos pénzek elhelyezésekor is versenyképes, kiszámítható hozamot

Részletesebben

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron.

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron. Tíz év a tőzsdén A hazai és külföldi befektetők 1995. augusztus 10-én kereskedhettek először az OTP Bank részvényeivel, illetve Globális Letéti Igazolásaival (GDR) Budapesten, Londonban és Luxemburgban.

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 5. szám, 2011. október www.otpbank.hu Takarékossági Világnap A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa,

Részletesebben

csr vállalati felelősségvállalási jelentés

csr vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 magas szintű ügyfélkiszolgálás pénzügyi kultúra fejlesztése szakértő munkatársak 4 OTP BANK VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011

csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 csr VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2011 OTP Önkéntes Program stabilitás Európa egyik legstabilabb bankja munkahelymegőrzés nőtt a foglalkoztatottak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

vállalati felelősségvállalási jelentés csr

vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 2013 csr 4 TISZTELT OLVASÓ 2013, ahogy a hazai bankrendszer egésze, úgy az OTP Bank számára is mozgalmas év volt.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

CSR JELENTÉS 2011-2012

CSR JELENTÉS 2011-2012 CSR JELENTÉS 2011-2012 1 TARTALOM 1. A BUDAPEST BANK-CSOPORT 4 2. INTERJÚ ZOLNAI GYÖRGY VEZÉRIGAZGATÓVAL 6 3. A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÉN ELÉRT FŐBB EREDMÉNYEK 8 4. FELELŐS MŰKÖDÉS ÉS ÉRINTETTJEINK

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben