Magyarország legértékesebb védjegye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország legértékesebb védjegye"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, OKTÓBER Magyarország legértékesebb védjegye A legértékesebb hazai védjegy az OTP Bank, olvasható a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján. A Magyar Szabadalmi Hivatal és a bécsi székhelyû European Brand Institute a Eurobrand Budapest Szimpózium és az osztrák magyar szabadalmi együttmûködési szerzôdés aláírása alkalmából nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Budapesten, szeptember 10-én. Az eseményen jelentették be, hogy az intézet felmérése szerint melyek Magyarország legértékesebb védjegyei. A Eurobrand Institute Európa-szerte jelentôs tapasztalatokkal rendelkezô független szakmai szervezet, elsôdleges feladata a védjegyek vagyoni értékelése, ezzel összefüggésben elemzések elvégzése, amelyeket elismert szakembereik által kidolgozott metodika mentén készítenek el. Évente rangsorolják az egyes védjegyeket tényleges vagyoni értékük alapján, és ezek országokra vetített eredményét egy-egy rendezvény keretében ismertetik. A védjegy az árujelzôk legfontosabb fajtája. A védjegy mint árujelzô, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának elômozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny alapvetô eszköze, kiemelkedô szerepet játszik a marketing és a reklám területén. Ebben az évben elsô alkalommal a magyarországi védjegyekrôl is készült részletes felmérés, ennek eredményeit összesítették, és rangsorolták a legértékesebb védjegyeket. A felmérés eredményét szeptember 10-én hozták nyilvánosságra. Ennek alapján Magyarország legértékesebb védjegye az OTP Bank 99,3 milliárd forint védjegyértékkel. A legnagyobb hazai hitelintézetet a Szerencsejáték Zrt. (96,3 milliárd forint) követi. A további sorrend MOL (70,2 milliárd forint), Danubius Hotels Group (47,2 milliárd forint), Magyar Posta (47,0 milliárd forint). A vizsgálat legfontosabb megállapításai szerint a nemzetközi piac kulcsfontosságú az olyan magyar védjegyek számára, mint az OTP Bank, Richter Gedeon, Zwack Unicum, Waberer's. Magyarország a kelet-közép-európai országok közötti rangsorban a harmadik helyen áll, ugyanakkor a magyar védjegyek magas potenciállal rendelkeznek. A védjegyek erôsítik a gazdasági fejlôdést és identitást, a védjegyek hagyományôrzôk és segítik az érzelmi azonosulást. OTP Lakástakarék újdonságok Díjmentes szerzôdéskötési lehetôségek Az OTP Lakástakarék szeptember elsejétôl több lakástakarékkal kombinált OTP banki betét és hitel esetén lehetôvé tette, hogy az ügyfelek a kapcsolódó lakástakarék szerzôdéseket 0%-os számlanyitási díjjal, azaz díjmentesen köthessék meg. Ezt az új, a piacon egyedülálló lehetôséget az OTP Lakástakarék folyamatosan, nem akciószerûen biztosítja. A betétek közül ez a lehetôség a Betétduó és a Gyámi Betétduó lakástakarékkal kombinált betétformáknál áll fenn. Ugyancsak számlanyitási díj nélkül köthetnek lakástakarék szerzôdést azok a meglévô, forintban felvett, alacsony törlesztésû lakáshitellel rendelkezô ügyfelek, akiknek a hitelhez megkötött lakástakarék szerzôdésük kiutalásra kerül, és új lakástakarék szerzôdést kívánnak kötni, valamint azok a meglévô, forintban felvett, egyenletes törlesztésû lakáshitellel rendelkezô ügyfelek, akik a hitelüket alacsony törlesztésûvé kívánják átalakíttatni, és ezért szükséges számukra a lakástakarék szerzôdés megkötése. Betétduó díjmentes számlanyitással A Betétduó lakás-elôtakarékossággal kombinált betét a hosszabb távú egyösszegû bankbetét és a lakás-elôtakarékossági számla lehetôségét egyesíti, kihasználva a lakástakarék állami támogatását és a 8 év utáni szabad felhasználást. A Betétduó betétszámlán elhelyezett, 0,5 2,0 millió forintos betétet az OTP Bank nyolc éven át, havi egyenlô részletekben az ügyfél lakás-elôtakarékossági betétszámlájára utalja át, majd az állami támogatással és kamatokkal növelt megtakarítás visszakerül a Betétduó számlára. Ez a megtakarítási forma számos elônyt egyesít magában, mint a garantált magas hozam (a 8. év végére legalább 40%, de jelenleg prognosztizálhatóan akár 60%-os hozamösszeg is elérhetô), az értékmegtartás, továbbá biztonságos, kényelmes, könnyen örökölhetô, részben kamatadó-mentes. A Betétduóhoz kapcsolódó lakás-elôtakarékossági szerzôdés legfôbb jellemzôje, hogy az éves betétbefizetések után 30%-os, magánszemélyeknél maximum évi Ft összegû állami támogatás jár, mely adó,- és járulékmentes. A Betétduó számlanyitás ingyenessége mellett a díjmentes lakástakarék számlanyitás bevezetésével bôvültek a számlakonstrukció elônyei. Gyámi Betétduó A Gyámi Betétduó azon gyámság alatt álló kiskorúak részére kialakított speciális megtakarítási, befektetési forma, akik hosszabb távon (8 évig) kívánnak gyámi betétben takarékoskodni, és lehetôségük van arra, hogy egy induló fix összeget a gyámi betétben elhelyezzenek. A Gyámi Betétduó konstrukciónál is a Betétduónál leírtak szerint áramlik az elhelyezett betét a nyolcéves futamidô alatt. A szeptember elsejétôl bevezetett Gyámi Betétduó a Betétduó elônyei mellett (mint magas hozam, értékállóság, állami támogatás, biztonság, kényelem, díjmentes számlanyitás) további, a gyámi betétekre jellemzô pozitívumokkal rendelkezik, mint a teljes mentesség a kamatadótól, valamint betétszámlánál a díjmentes számlavezetés. Ezeket az elônyöket egészíti ki még, hogy a szerzôdéskötés, illetve a számlanyitás, mind a Gyámi betétduó, mind a lakástakarék számla tekintetében díjmentes. A kiutalás után új szerzôdési lehetôség Ez évtôl a forintban felvett alacsony törlesztésû hitelekhez kötött lakás-takarékpénztári szerzôdések kiutalása elkezdôdik. Ez azt jelenti, hogy a három hónapos kiutalási idôszak elteltével az adós teljes lakás-takarékpénztári megtakarítása (befizetett betétek, jóváírt állami támogatás és ezek kamatai) automatikusan a hitelszámlára kerül átutalásra és a hitelt ezt követôen a fennmaradó tartozás szerinti egyenletes törlesztôrészletekkel kell visszafizetni. Új lehetôségként az adósok a kiutalt lakástakarék szerzôdés helyett új lakástakarék szerzôdés vagy (folytatás a 7. oldalon)

2 Elemzôi várakozásokon felül A bankcsoport elsô félévi 129,6 milliárd forintos rekorderedménye közel 30%-os éves növekedést jelent. Az év elsô hat hónapjának sikeres tevékenységét jól mutatta a javuló hatékonyság és jövedelmezôség csoportszinten, a piaci pozíciók látványos javulása, a növekvô retail fókusz Magyarországon, a dinamikus hitelezés a külföldi leánybankoknál. Az OTP Bank elsô félévében a nyitott FXpozíció, továbbá a kapott osztalék és egyszeri pénzeszközátadás hatását kiszûrve 120,3 milliárd forintos konszolidált eredményt ért el, ebbôl a második negyedéves eredmény 63,9 milliárd forint volt, ami negyedéves szinten 13,5%-os, éves szinten 29,5%-os növekedést jelent. Az említett tételekkel az OTP Csoport adózás utáni elsô féléves eredménye 129,6 milliárd forint, ami az elôzô év hasonló idôszakához képest 28,1%-os növekedésnek felel meg, melybôl a második negyedév 74,3 milliárd forintot képviselt, 34,2%-os negyedéves, 46,6%-os éves növekedéssel. A konszolidált mérlegfôösszeg június 30-án 8.853,2 milliárd forintot tett ki, ami 16,6%-os növekedés egy év alatt, a saját tôke az elsô félév végén 945,5 milliárd forint volt. A megtérülési mutatók közül a konszolidált eszközarányos nyereség (ROA) 2,79%, a sajáttôke-arányos megtérülés (ROE) 26,27% volt az elsô fél évben. A bankcsoporton belül az alapbanki tevékenység hitelezési tevékenysége erôs volt (+9,3%), különösen a lakossági üzletág volt eredményes, a hitelvolumen 17,5%-kal haladta meg 2007 hasonló idôszakát. A második negyedévben a jelzáloghitel-folyósítás meghaladta a tervezettet. A folyósításon belül az FX-arány súlya nôtt, kb. 90%-os volt, a teljes állományra vetítve mértéke kb. 45%. A hazai csoporttagok között a Garancia Piaci részesedés ( ) Összes eszköz 24,7% Összes lakáshitel 35,3% Összes fogyasztási hitel 26,2% Lakossági betétek 31,3% Deviza lakáshitelek 21,5% Deviza fogyasztási hitelek 27,3% Biztosító eredménye 8,4%-kal javult negyedév alatt, így az elsô félévben 4,8 milliárd forintot ért el (52,2%-os éves növekedés). Az Alapkezelô 1,5 milliárdos eredménye ugyan némileg elmarad az elôzô negyedévitôl, elsô féléves eredménye viszont 9,7%-kal magasabb, mint a múlt év hasonló idôszakában, ami a kedvezôtlen hozamkörnyezet és a magyarországi befektetési alapok 4%-os vagyoncsökkenése mellett jónak mondható. A Merkantil Csoport 6,3%-kal növelte féléves korrigált eredményét, hitelállománya éves szinten 8%-kal bôvült. Az OTP Csoport hazai piaci pozíciói kedvezôen alakultak az elmúlt negyedévben: a háztartási hitelek részaránya közel 31%-os volt (+0,4%), ezen belül a fogyasztási hitelek piaca 0,7%-ot javult (27,9%), a lakáscélú hitelek részaránya szintén nôtt (0,1%), az FX jelzáloghitelek pozíciója 0,5%-kal emelkedett 21,5%-ra. A betétek esetében a háztartások minimálisan javultak (+0,1%), és nôtt a vállalati részesedés is (+0,4%). A külföldi csoporttagok közül a legjelentôsebb eredmény-hozzájárulás ezúttal is a bulgáriai DSK Csoporttól származott, 15,2 milliárd forintos adózott eredménye 22,7%-kal haladja meg az elôzô év hasonló idôszakát. Az ukrán leánybanknál elsôsorban a dinamikus hitelezési tevékenység, valamint a jelentôs nettó kamatbevétel és díj-, jutalék eredmény emelendô ki. A 3 milliárd forintos adózott eredmény a menedzsment által vállalt jelentôs céltartalék-képzés, a halasztott adófizetési kötelezettség, a magas inflációt és intenzív fióknyitást tükrözô növekvô mûködési költségek, illetve a dollárral szemben erôsödô UAH miatt gyengébb volt, mint az elôzô negyedévben. Az oroszországi leánybanknál a hitelállomány éves szinten 38,2%-kal bôvült, beindult a jelzáloghitelezés, és közel 85 millió dollár értékben megtörténtek az elsô jelzáloghitel-portfólió vásárlások is. A kisebb leánybankok közül a montenegrói CKB teljesítménye volt kiemelkedô: adózott eredménye 36,2%-kal nôtt, miközben a fôbb hitelkategóriák állománya 50%-ot meghaladó mértékben bôvült az elmúlt egy évben. Jól teljesített a horvátországi és a szlovákiai leánybank is, elôbbinél 44,0%-kal nôtt a féléves eredmény, utóbbinál a 87,2%-os eredményjavulás emelendô ki. Lombard hitel deviza alapon Az OTP Bank termékkínálatának szélesítése érdekében idén bevezette a deviza alapú Lombard hitelt, amely a befektetés fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású hitel. A konstrukció mindazoknak nyújt kivételes lehetôséget, akik egyszerre kívánják biztosítani a tartós pénzlekötés elônyeit és az azonnali fizetôképességet, illetve azoknak, akiknek a magas hozam és egy ígéretes üzleti lehetôség között kell választaniuk. A Lombard hitel a bank által elfogadott fedezet óvadékba helyezésével, illetve zálogba vonásával biztosított alacsony kamatozású hitel. A hiteltermék elônye, hogy könnyen igényelhetô, elegendô az ügyfélnek megtakarítását óvadékba helyeznie, hogy hozzájusson a megfelelô mennyiségû készpénzhez, vagy megvalósítson egy váratlan üzleti lehetôséget. Nem kell a betétlekötését feltörnie vagy az értékpapírját eladnia, tovább élvezheti annak hozamát. A hitel forint, euró és svájci frank alapon is igényelhetô, az igénylôk gyors hitelbírálatra számíthatnak. Névre szóló forint- és devizabetétek, az állam és a bankok által kibocsátott értékpapírok kötvények, befektetési jegyek széles skálája, egyes életbiztosítási termékek, valamint lakáselôtakarékossági számlabetétek egyaránt képezhetik a Lombard hitel fedezetét. A Lombard hitel futamideje 1 és 24 hónap között a törlesztés módjának függvényében tetszôlegesen megválasztható. Elvárásaiknak és fizetési szokásaiknak megfelelôen az ügyfelek többféle törlesztési mód közül választhatnak. A hitel havi egyenlô nagyságú törlesztôrészletekben is visszafizethetô. Ez esetben az egyenlô nagyságú havi törlesztôrészletek a tôkét és a hiteldíjat is magukba foglalják. Negyedéves törlesztésû konstrukció keretében a tôkét egy összegben lejáratkor, a hiteldíjat pedig negyedévente kell megfizetni. Lehetôség van a futamidô végén egyösszegben történô tôke- és kamatfizetésre is. Tekintettel arra, hogy a Lombard hitel fedezetét az óvadékba helyezett betét, értékpapír vagy zálogba vont életbiztosítás jelenti, nincs szükség sem jövedelemigazolásra, sem kezes vagy adóstárs bevonására. A rendkívül gyors és egyszerû hitelbírálatot, fedezet zárolást és a szerzôdéskötést követôen az ügyfél azonnal készpénzhez juthat, mely szabadon, bármilyen célra felhasználható. Az OTP Csoport a Budapesti Lakásvásáron Idén 13. alkalommal került megrendezésre a Budapesti Lakásvásár, amely ezúttal is az év legjelentôsebb ingatlanos rendezvénye volt. Az eseménynek szeptember között a SYMA csarnok adott otthont. Az OTP Csoport 36 négyzetméteren várta az új lakást, illetve annak finanszírozásához lakáshitelt vagy lízing konstrukciót keresô látogatókat. Az ezúttal is közösen megjelenô OTP Bank, OTP Ingatlan Zrt. és OTP Lakáslízing teljes körû szolgáltatást nyújtott az érdeklôdôknek. Az OTP Ingatlan Zrt. elsôsorban a mostanra már igen népszerûvé vált X. kerületi Somfa-liget III. és IV. ütemének lakásaival készült a Lakásvásárra, de kínálatában megjelentek az augusztusban átadott XIII. kerületi Tüzér utca még szabad lakásai is. A cég kínálatában a legnagyobb újdonság a XI. kerületi Bereg lakókert volt, amelynek lakásai 2009 decemberében kerülnek átadásra. A vásáron debütált a XVIII. kerületi Nemes utcai társasház, amely jelenleg elôkészítés alatt áll. A lakócélú ingatlanokon túl üdülôingatlanokat is kínál az OTP Ingatlan Zrt., így akár Siófokon, Bükfürdôn, Hévízen vagy Balatonszemesen is választhatnak maguknak lakást az érdeklôdôk. A Lakásvásár idejére a cég akciót hirdetett, amelynek keretében kedvezményes fizetési ütemezést és árengedményt is kaphattak azok a vásárlók, akik a Lakásvásár helyszínén töltöttek ki jelentkezési lapot valamely ingatlanra. 2

3 INTERJÚ Pordán Ákossal Életük végéig segítségre szorulnak Pordán Ákos, az értelmi fogyatékos emberek problémáinak kezelésével, megoldásával foglalkozó Kézenfogva Alapítvány ügyvezetô igazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát ban program koordinátorként csatlakozott az alapítványhoz. A közgazdász és szociológus képesítéssel rendelkezô szakember a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtók Európai Szövetségének (EASPD) vezetôségi tagja, de aktívan dolgozik az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakértôi Bizottság tagjaként is. Pordán Ákos az értelmi fogyatékos emberek helyzetérôl, az alapítvány munkájáról nyilatkozott. Mikor, milyen céllal, kik hozták létre az alapítványt? A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre, és az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád alapította. A kuratórium elnöke pedig Göncz Árpádné lett. Az alapítvány létrejöttében és eddigi tevékenységében mindenképpen meghatározó a korábbi államfô és feleségének tevékenysége. Göncz Árpádné szociális gondozóként végzett, szakmájában azonban csak rövid ideig dolgozhatott, ugyanakkor az elesettek, hátrányos helyzetûek iránti érzékenysége megmaradt, így amikor lehetôsége volt, sokat tett értük. Úgy látta, hogy a leginkább kiszolgáltatottabb helyzetben az értelmi fogyatékos emberek, az ô családjaik, a velük foglalkozó szakemberek vannak. Ôk azok, akik életük végéig segítségre szorulnak, akiknek a gondjait nem lehet egyszeri átmeneti segéllyel megoldani, ezért szükséges, hogy egy civil szervezet nyújtson részükre segítséget. Az elmúlt 15 évben melyek voltak a legjelentôsebb eredmények céljaik megvalósításában, az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek helyzetének javításában? Magyarországon ma kb ezer értelmi fogyatékossággal élô ember él. A mintegy civil szervezetbôl hozzávetôlegesen foglalkozik a fogyatékossággal élôkkel. Többségük, családban, gyakorlatilag elszigetelve, a külvilágtól elzárva él. Egy kisebb részük, mintegy ezer fô intézményi ellátásban részesül. Bár az elmúlt 10 évben javult a helyzet, még mindig érzékelhetô a család és az intézet elkülönültsége. A fogyatékosok hagyományos ellátása, úgynevezett kétpólusú modellben, tehát vagy családban vagy intézményben történik. Az alapítvány sokat tett és tesz annak érdekében, hogy kialakuljanak a köztes formák, a napközi otthonok, a családsegítô szolgáltatások, amelyek javítják a család és az intézmény szimbiózisát. A Fészek program keretében 1997 és 2002 között 36 civil szervezettel együttmûködve 50 lakást, illetve házat vásároltunk, képzési programot dolgoztunk ki a szakembereknek, a szülôknek. Azért is intenzíven dolgoztunk, hogy módosuljon a szakemberek hozzáállása, ne csak a beteg embert lássák a fogyatékos emberekben, ne az egészségügyi szemlélet domináljon, hanem tudatosuljon, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is vannak kamatoztatható képességeik, amelyek lehetôvé teszik, hogy ne csupán passzív ellátottak legyenek, hanem aktív, értéket elôállító emberekké váljanak hozzáértô segítséggel. Milyen intézményesült formái alakultak ki itthon a segítségnyújtásnak? Az Európai Uniós csatlakozás után az EU-s közösségi forrásokat felhasználva 2000 után új alapokon, változatlan célokkal folytatta munkáját az alapítvány. Az azóta eltelt idôszakban számos területen fejti ki az alapítvány a tevékenységét. Ezek közül kiemelném az egyéni segítségnyújtást, ebben az esetben közvetlen kapcsolat van a családokkal. Hozzánk fordulhatnak, ha bármilyen problémájuk van, szükség esetén ezer forintos egyszeri támogatást nyújtunk. Kiemelt terület a közvélemény formálása. Elengedhetetlen, hogy az egészséges emberek is értesüljenek a fogyatékkal élô emberek életérôl, gondjairól. Ennek keretébe illeszkednek a fogyatékos emberek világát bemutató színházi elôadásaink is. Nem kevésbé fontos tevékenységi terület a szolgáltatásnyújtás, különös tekintettel a fogyatékos családok otthoni segítésére, a FECSKE szolgálatra. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy kidolgoztunk egy agresszió megelôzését szolgáló rendszert, amit telepítünk a bentlakásos intézményekbe a szóbeli és a fizikális visszaélések megelôzése érdekében. Az alapítvány mára módszertani intézménnyé is vált: segítjük a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkáját, idén júniustól pedig a Közép-magyarországi Régióban, az Észak-alföldi Régióban vagyunk felelôsek a szociális szolgáltatást nyújtó fogyatékos szervezetek munkájának fejlesztéséért. A Lantegi módszer segítségével pontos képet kaphatunk a sérült ember, valamint az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képességekrôl, segítve a fogyatékosokat képzését, foglalkoztatását. Szakkönyvek kiadásával, továbbképzési tanfolyamok szervezésével, kutatásokkal is törekszünk az értelmi fogyatékos emberek életének könnyebbé tételére. Nemzetközi téren is aktív az alapítvány. Tagjai vagyunk az EASPD-nek, a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtók Európai Szövetségének, nemzetközi projekteket, találkozókat szervezünk. Az európai uniós projektek rendkívül jelentôsek az alapítvány életében. Európai uniós támogatás segítette például az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozását és a már említett FECSKE szolgálatot is. Végül, kiemelt területe munkánknak az érdekérvényesítés is, amelynek komoly tradíciója van már. Nagy szerepe volt az alapítványnak abban, hogy 1998-ban létrejött a Fogyatékos emberek jogairól szóló törvény. Ugyancsak fontos fejlemény volt, hogy a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek részvételével létrehoztuk a Civil Érdekvédelmi Hálózatot (CÉH), mert azt tapasztaltuk, hogy a civil szervezetek még mindig nem vívták az egyenrangú státuszt. Mennyire befogadó a magyar társadalom a sérült, elesett emberek gondjai iránt? Sok minden változott az elmúlt 15 évben. Nincs már olyan merev elzárkózás az értelmileg sérült emberektôl. Ma már elvétve lehet látni fogyatékos embereket is az utcán. Egyre erôsebbek az érdekérvényesítô mozgalmak is, de ha elmegyünk kis településekre, falvakba, de akár nagy városokba is, még nagyon sok elôítélettel találkozunk. Rendkívül tájékozatlanok vagyunk, nem tudjuk, hogy hogyan kell viszonyulni a sérült emberekhez: sajnáljuk ôket, vagy kezeljük úgy, mintha nem is lennének mások. Erre nincsenek jó receptek. Azt gondolom, hogy még nagyon sok a tennivaló. Ezért is nagyon fontosak a közvéleményformáló akciók. Vannak-e követésre érdemes európai példák? Nagyon sok jó nemzetközi példa van. Hollandiában láttuk azt, hogy milyen szervezetten lehet a fogyatékos emberek támogatását, segítését lebonyolítani. Meglepô volt, hogy ott az ilyen szervezeteknél professzionális menedzserek dolgoztak. Magyarországon azért itt még nem tartunk. Tôlük vettük át, hogy miként lehet az érdekérvényesítést erôsíteni. Ausztriában azt tapasztaltuk, hogy a súlyosan fogyatékos emberek iskolába járhatnak. Tôlük adaptáltuk az úgynevezett Clearing szolgáltatást, ami egy híd szolgáltatás a szakiskolák és a munka világa között. Spanyolországból származik a már említett Lantegi módszer, Portugáliában pedig az önérvényesítésre kaptunk jó példákat. Az angolszász országokban azt látjuk, hogy milyen nagy szerepe lehet a komputer technológiának a segítségnyújtásban, tehát a függôség csökkentésében. A legkorszerûbb európai minták hazai alkalmazása nagyon sokat segít az alapítvány munkájának hatékonyságában. Az OTP Bank támogatásával megvalósuló Fogadd el, fogadj el kampány milyen hozzájárulást jelent munkájukhoz? Magyarország 2000-ben megkapta a Rooseveltdíjat. Ezt minden évben az az ország kapja, amelyik a legtöbbet teszi a fogyatékos emberek körülményeinek javításáért. A díjjal kapott pénzösszeg segítségével terveztük meg és indítottuk el a programot 2006-ban. Az OTP Bank támogatásával megvalósuló országos közvéleményformáló kampány idén is folytatódik és fontos szerepet tölt be az értelmi fogyatékos emberekkel szembeni pozitív attitûd kialakításában, továbbá abban, hogy az ép és sérült emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. A Fogadd el, fogadj el! kampány kamionja idén 4 hónapon keresztül járja az országot. A vidéki és a fôvárosi helyszíneken lehetôség van arra, hogy találkozzanak egymással az ép és a sérült emberek, kialakuljanak kapcsolatok, oldódjanak az elôítéletek. Milyen terveik vannak? Elkészült a stratégiai tervünk 2012-ig. Az alapítvány fô profilja marad a kutatás, szolgáltatásfejlesztés, információ-terjesztés. Két régióban és a Református Egyházzal együttmûködve módszertani segítséget nyújtunk a helyi szociális szolgáltató szervezeteknek is. Erre épül majd terveink szerint a közvetlen szolgáltatásnyújtás, valamint a képzés, a foglalkoztatás segítése. 3

4 Megújult OTP Életjáradék Program A magyar lakosság közel egyötöd részét adó 65 év felettiek 97%-a saját tulajdonú lakásban vagy házban él, akik nagyon ragaszkodnak ingatlanukhoz, lakókörnyezetükhöz. Ugyanakkor sok idôs ember szûkös anyagi forrásait jelentôs mértékben az egészségügyi kiadások és a lakásfenntartási költségek terhelik. Az idôsek anyagi problémáira jelenthet megoldást az életjáradék konstrukció, mely az utóbbi években egyre népszerûbbé vált. Az OTP Életjáradék Program lehetôvé teszi, hogy az idôsek úgy jussanak plusz jövedelemhez, hogy továbbra is otthonukban élhetnek. Az ország 604 településén elérhetô OTP Életjáradék Program az öngondoskodás olyan formája, amely anyagi biztonságot nyújt az idôs korosztálynak. Újdonságok Az OTP Bank 100%-os tulajdonában lévô OTP Életjáradék Zrt. célja, hogy programja megfeleljen az érdeklôdôk, szerzôdni vágyók igényeinek. A program megújulása is ennek a törekvésnek a jegyében történt. A változások közé tartozik, hogy a maximálisan kapható egyösszegû elôleg mértéke jelentôsen megnôtt: az elôleg az eddigi maximum 33% helyett 45% is lehet a szerzôdött életkorától és a lakás értékétôl függôen, így az ügyfelek a szerzôdéskötést követô néhány napon belül hozzájuthatnak az ingatlan forgalmi értékének jelentôs hányadához. Az Életjáradék Programhoz csatlakozók eddig az egyösszegû elôlegen és a járadékon kívül lakáshasználati jogot kaptak. Ezentúl a lakáshasználati jogot az OTP Életjáradéknál jelenleg a piacon egyedülálló módon haszonélvezeti jog váltja föl, amely további elônyökhöz juttatja a társaság szerzôdött ügyfeleit, akik ha helyzetük lehetôvé teszi, például bérbe adhatják a lakóingatlant, tovább növelve bevételeiket. Az OTP Életjáradék Zrt. a fizetendô járadék összegét eddig is az inflációval arányos módon emelte, az infláció mértékének legfeljebb 10%-áig, a megújult programban ugyanakkor az inflációkövetés mértékének felsô határa megszûnt. A konstrukció elônyei Az OTP Életjáradék tehát egyösszegû elôleget, inflációkövetô havi járadékot, haszonélvezeti és életjáradéki jogot kínál a lakóingatlan tulajdonjogáért. Ezeken kívül a lakóingatlan biztosítás költségeit is az OTP Életjáradék Zrt. fizeti. A konstrukció további elônye, hogy az ország 604 településérôl vehetô igénybe, és a Programhoz Magyarország vezetô pénzügyi szolgáltatója, az OTP Bank nyújt stabil hátteret. Az OTP Életjáradék Zrt. együttmûködô partnerei szolgáltatásain keresztül a mindennapokban is segítséget nyújt ügyfeleinek. A közeljövôben a társaság együttmûködési megállapodást köt a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével, melynek célja az idôsek részére úgynevezett SeniorMentor szolgáltatás biztosítása. Az OTP Életjáradék szerzôdött ügyfeleinek további elônyöket kínál: kedvezményes díjú ingóságbiztosítás lehetôsége, az ügyfél OTP Banknál vezetett számlája fenntartási költségeinek átvállalása, országszerte több mint 1500 helyen kedvezményes vásárlásra és üdülésre jogosító névre szóló OTP Életjáradék kártya, valamint OTP Életjáradék Életvonal 24 órás távjelzô szolgáltatás kedvezményes díjazású igénybevétele. Az OTP Életjáradék Programra azok jelentkezhetnek, akik a szerzôdéskötés évében betöltik 65. életévüket és legalább 7 millió forint forgalmi értékû lakóingatlant tulajdonolnak. Társas jelentkezés esetén valamennyi fél szerzôdéskötése szükséges. Az ügyintézés személyre szabott az országos területi képviselôi hálózatnak köszönhetôen. 60-as megoldás 70 felettieknek A 70 év felettieknek egyedi szerzôdésformát ajánl az OTP Életjáradék Zrt., amellyel a teljes kifizetés a lakóingatlan forgalmi értékének 60%- áig terjed. A szerzôdéskötést követôen az ügyfél életkorától függôen az ingatlan forgalmi értékének %-a egy összegben kerül kifizetésre, a szerzôdésben elôre meghatározott összeg fennmaradó része pedig meghatározott idô alatt egyenlô részletekben. A konstrukció sajátossága, hogy elhalálozás esetén a ki nem fizetett összegre az örökös minden további ügyintézés nélkül jogosult. Azonnal ellenôrzött gyógyszertári számlák Az OTP Egészségpénztár és a Stabilitás Pénztárszövetség további négy egészségpénztári tagja 2008 augusztusától Magyarországon elsôként vezette be az elektronikus számla rendszerét, az úgynevezett EDI számlázási rendszert (Electronic Data Interchange = Elektronikus Adatcsere Rendszer), amely egyszerûsíti, költséghatékonnyá teszi és nem utolsó sorban gyorsítja a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások finanszírozását. Az elektronikus számla kapcsán a tagok különösebb változást nem érzékelnek, ellentétben a patikákkal, amelyeknek az adminisztrációs terhük lényegesen csökken az új rendszer életbe lépésével. A jelenlegi számlázási rendszer meglehetôsen bonyolult: a patikák minden kártyás lehúzás után papír alapú számlát állítanak ki, amelyeket postai úton minden egyes pénztár részére külön-külön megküldenek. Az egyes pénztárak iktatják a beérkezett számlákat, ellenôrzik, könyvelik, és végül kifizetik a patikáknak. A papír alapú számlázást nehezíti még az is, hogy a számlák többsége rosszul olvasható, és évek alatt láthatatlanná válik. Továbbá az iktatás, a rögzítés, az ellenôrzés, az irattározás, valamint adott esetben a visszakeresés nagy élômunka igényû nyilatkozta Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezetô igazgatója. Elmondta továbbá, hogy azokban a gyógyszertárakban, ahol szerzôdtek az elektronikus számlázásra, az egészségpénztári kártyával történô fizetés esetén nem papíralapú számla készül, hanem egy nem adóügyi bizonylat", amelyet a pénztártag kap kézhez. A POS terminál nyugtáját továbbra is alá kell írni a pénztártagnak, amelyet a gyógyszertár megôriz. Vagyis ugyanolyan folyamat alapján mûködik a rendszer, mintha bankkártyával történt volna a fizetés. Az új számlázási rendben a gyógyszertárnak havonta csak egyetlen papíralapú dokumentumot kell készítenie az úgynevezett EDI Összesítô jelentést, és ezt kell megküldenie az E2K (Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft.) részére. Az E2K az ellenôrzést követôen elektronikusan küldi az érintett egészségpénztárnak a számlaadatokat. Ezáltal nemcsak csökken a gyógyszertárakat sújtó adminisztrációs teher, de a számla kiegyenlítése is felgyorsul: öt munkanapon belül megtörténik a kifizetés. Az úgynevezett cikktörzs rendszer gondoskodik arról, hogy a gyógyszertárak mindig az érvényben lévô rendeletekben foglalt adómentes termékeket árusítsák a pénztártagoknak. A cikktörzs rendszer lényege, hogy a rendszerben szereplô tételek csak az egészségpénztári kártyára történô vásárlások elszámolható termékeit tartalmazzák. Vagyis az EDI számla a kártya lehúzását követôen azonnal ellenôrzötté válik, nincs szükség további kontrollra. Amennyiben a vásárlás során kiderül, hogy a vásárolni kívánt termék nem számolható el egészségpénztári kártyára, úgy a vásárlást hagyományos módon, készpénzben kell, és lehet fizetni. Átmenetileg a cikktörzs teljes mértékû feltöltéséig az öt pénztár engedélyezi az egészségkártya használatát a cikktörzsön kívüli termékek vásárlására is, de azok nem az EDI rendszeren keresztül érkeznek be, hanem hagyományos módon. Az elektronikus számla elsôsorban a szolgáltatók és a pénztárak számára lesz elônyös: gyorsítja, és mind két fél részére gazdaságosabbá teszi a számlák elszámolását (kevesebb postaköltség, kisebb élômunkaerô szükséglet a feldolgozáshoz stb.). Az elektronikus számlázási rendszert külföldön már évek óta használják, Magyarországon pedig az EDI számla technikai hátterének megteremtésében az említett öt egészségpénztár úttörô szerepet vállalt. 4

5 A pénzügyi kultúra fejlesztéséért Kedvezô lehetôségek fiataloknak A legnagyobb magyarországi hitelintézet törekvése, hogy a korszerû bankolási szokások széles körû megismertetésével, elterjesztésével hatékonyan járuljon hozzá a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. Az innovatív szolgáltatásokra, újszerû megoldásokra már a legfiatalabb korosztályok is fogékonyak, ami ösztönzi a számukra kedvezô banki termékkínálat kialakítását. Az OTP Bank kiemelt jelentôséget tulajdonít annak, hogy a fiatalok minél hamarabb elsajátítsák a pénzügyek hatékony intézésének módját. Ennek érdekében a hitelintézet minden fiatal számára kínál elônyös pénzügyi megoldásokat. Az OTP Bank már a gyermekek számára is kínál bankszolgáltatásokat, hiszen a legkisebbek, a hét év alattiak is rendelkezhetnek bankszámlával és saját pénzösszeggel. Így alapvetô pénzügyi ismeretekre tehetnek szert: megismerkedhetnek a pénz jelentôségével, a megtakarítás fogalmával és fontosságával. Néhány év múlva pedig tapasztalatot szerezhetnek a bankkártyák használatáról, a számlakivonatról, valamint az internetes, telefonos, mobiltelefonos és a többi fontos banki szolgáltatásról és termékrôl. Minden korosztály fontos Az OTP Bank számára természetesen valamennyi korosztály fontos, nemcsak a fiatalok, de a szüleik is. Ennek megfelelôen szeptember 1-jétôl családi kedvezmény került meghirdetésre, melynek keretében a hitelintézet díjmentesen biztosít lehetôséget havonta egy alkalommal Junior számlára történô eseti vagy rendszeres átutalásra, megkönnyítve a családoknak például gyermekük zsebpénzének, kollégiumi vagy albérleti díjának, tanulási költségeinek fedezését. A megélhetési költségek számlára utalása hozzájárulhat a pénzügyi felelôsség fejlesztéséhez is. Hitelek vállalkozásoknak Az OTP Bank mikro- és kisvállalkozások számára kialakított hitelei révén mind forintban, mind devizában teljes körû finanszírozást kínál. A vállalkozások igényeiknek, feltételeiknek leginkább megfelelô típusú, a lehetséges támogatásokat is kiaknázó hitelhez juthatnak a legnagyobb magyarországi hitelintézet szolgáltatásaival. Akinek rövid futamidejû finanszírozásra van szüksége, mert rendszeresen jelentkezô likviditási gondokkal küzd, váratlan kiadásai jelentkeztek vagy vállalkozása forrásigénye átmenetileg megnôtt, azoknak éven belüli futamidejû hiteleit ajánlja a bank. Az OTP Lendület és LendületPlusz Folyószámlahitelek, A 7 évesnél fiatalabbak számára kialakított Junior Mini számla lehetôséget biztosít a legkisebbek számára szüleik közremûködésével pénzügyeik elkülönített intézésére, kezelésére. A számlán a gyermek részére félretett összegek biztonságosan kamatoznak, ráadásul a több mint 400 OTP bankfiók bármelyikében havonta kétszer díjmentesen lehet készpénzt felvenni. A 7 és 14 év közötti fiataloknál a számlához már bankkártya is kapcsolódhat, amely méginkább megkönnyíti a pénzügyek intézését. Havonta kétszer ráadásul ingyenes készpénzfelvételt biztosít részükre is a bank az OTP ATM-jeinél. Amennyiben a fizetés Junior kártyával történik, az ország több mint 2200 Junior Klub elfogadóhelye jelentôs, százalékokban kifejezett kedvezményeket nyújt a hitelintézet fiatal ügyfeleinek. Elektronikus bankolási lehetôség A éves korosztály tagjai további kedvezményes szolgáltatásokban részesülhetnek. Számlájukhoz már OTPdirekt szolgáltatást is igényelhetnek, melynek segítségével éjjel-nappal kényelmesen, biztonságosan intézhetik bankügyeiket akár telefonon, mobiltelefonon vagy az OTP Üzleti Hitelkártya és Széchenyi Kártya szolgáltatások, valamint a forgóeszközhitel és a faktoring mind rövid távú finanszírozási problémák megoldására szolgálnak. Az OTP Bank által kínált OTP Sprint Hitel, OTP Vállalkozói jelzáloghitel és OTP Lombardhitelek lehetôvé teszik, hogy a vállalkozók ingatlan, vagy már lekötött pénzeszköz fedezete mellett hosszabb lejáratú, nagyobb összegû hitelt vegyenek fel. Ezek a hitelek szabadon, bármire felhasználhatók. Amenynyiben egy vállalkozás elérkezett abba a szakaszba, amikor fejleszteni érdemes vagy kell, új beruházások váltak szükségessé, a cég saját forrásainak kiegészítésére OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési Hitel igényelhetô. interneten keresztül. Ráadásul a Junior Light szolgáltatáscsomag havidíj-mentesen kapcsolódik a számlához. A felnôtté válást követô években, a éves fiatalok számára is igen kedvezô feltételekkel ajánl számlacsomagot az OTP Bank. A számlához kapcsolódó számos szolgáltatás díjmentesen, illetve jelentôs kedvezménnyel vehetô igénybe. Így nem kell fizetniük például a számlavezetésért, valamint számlánként 1 db Visa Electron Junior vagy Sajátkártya Visa Electron Junior kártya éves díja sem kerül felszámításra. Ingyenesen juthat a fiatal készpénzhez havonta egyszer bármely OTP bankjegy-automatából. Mindezeken túl a mindennapi pénzügyek intézését jelentôsen megkönnyítô OTPdirekt szolgáltatások elôfizetési díjával sem kell számolni a korosztály tagjainak, hiszen a Junior Light díjcsomag havi díja 0 Ft. Amennyiben a fiatal bankkártyás tranzakcióiról, valamint a számláján történô terhelésekrôl és jóváírásokról azonnali sms üzenet formájában szeretne értesülni, a felnôtt számlákhoz képest kedvezôbb sms díjak megfizetése mellett veheti igénybe a kontroll szolgáltatásokat. Elônyök Diákhitelt igénylôknek A 24 éves kort elérô junior ügyfelek további két évig Diákhitel jóváírás esetén 35 éves korig még több banki szolgáltatást kedvezményesen vehetnek igénybe abban az esetben, ha jövedelmüket, ösztöndíjukat vagy diákhitelüket az OTP Banknál vezetett folyószámlára utaltatják. Ingyenes számukra továbbra is a számlavezetés, valamint a Visa Electron vagy Maestro bankkártya éves díja is elengedésre kerül. Havidíjmentesen vehetik igénybe a számla- és kártyakontroll szolgáltatásokat. Ezen kívül elengedésre kerül a Komfort hitelkártya elsô éves díja, a folyószámlahitel, valamint a forint alapú személyi kölcsön hitelkeret-beállítási jutaléka. Ingyenes számukra továbbá havi 1 db csoportos beszedési megbízás, melynek igénybevételével elkerülhetô a csekkes befizetéshez kapcsolódó postai ügyintézés. A fiatal ügyfelek igényeihez igazodva az OTP Bank számos bankfiókjában Diákhitel igénylés lebonyolításával, valamint már meglévô szerzôdés esetén az adatok esetleges módosításával is foglalkozik. Azon ügyfelek helyett, akik a diákhitelt az OTP folyószámlájukra kérik, a bank átvállalja a Diákhitel igényléséhez szükséges igénylôlap díját, hogy ezzel is megkönnyítse a fiatalok pénzhez jutását. Lezárult a Garanciatranzakció Az OTP Bank bejelenti, hogy a Garanciatranzakció zárási folyamatának elemeként az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai, az OTP Holding Limited és a Merkantil Bank Zrt. átutalta az OTP Garancia Biztosító Zrt. alaptôkéjének 100%-át képviselô részvényeket a Groupama International részére. A Garanciatranzakció magyarországi zárása szeptember 17-én történt meg. 5

6 Fejlesztési források Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásainak felhasználása kétéves periódusokra szóló akciótervek alapján történik. Ugyan már lassan elkészülnek a re szóló keretprogramok is, de számos a vállalatok számára elérhetô pályázat még most is nyitott, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban is várható a vidéki mikrovállalkozások fejlesztéseihez uniós támogatás mondta Váczi Dávid, az OTP Hungaro-Projekt Kft. vezetô projektmenedzsere. Több száz pályázati kiírás keretében hívhatják le a hazai kedvezményezettek a rendelkezésre álló forrásokat, így érdemes áttekinteni, hogy jelenleg melyek azok a legfôbb lehetôségek, amelyekkel érdemes a vállalati szektornak számolnia. Elsôként érdemes kiemelni a GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) 2.1.1/A ablakot, amelyre év végéig lehet még beadni a pályázatokat. A július végén 9,9 milliárd forintos keretre eddig 7,8 milliárd forint igény érkezett be, és 5,5 milliárd forintot tesz ki a támogatás összege a már elbírált projekteknél. A mikro- és kisvállalkozások, azaz a kapcsolt vállalkozások adatait is figyelembe véve a maximum kb. 2,5 milliárd forint éves árbevételû és legfeljebb 50 fôt foglalkoztató cégek Budapesten és Pest megyén kívül megvalósítandó eszközbeszerzéseikhez kaphatnak maximum 20 millió forintot. A támogatás intenzitást a fejlesztés helyszíne határozza meg, a település besorolásától függôen ez százalék is lehet. A legmagasabb aránnyal a 33 kiemelten leghátrányosabb helyzetû kistérség településein megvalósítandó technológiafejlesztést kívánják ösztönözni. Az igazán pályázóbarát kiíráson a fô feltételeknek megfelelô vállalkozások projektjeinél Takarékossági Világnap A Takarékossági Világnapon, a Milánóban 1924 októberében rendezett nemzetközi pénzügyi konferencia állásfoglalására és ajánlására emlékeznek világszerte. Akkor a nemzetközi szakmai tanácskozás azzal a felhívással fordult a világ takarékpénztáraihoz, hogy október utolsó munkanapját a takarékosság világnapjaként ünnepeljék minden évben. Az Országos Takarékpénztár 1964-ben csatlakozott a tanácskozás alapelveihez, 1984-ben pedig emlékplakettet alapított a magyar takarékossági mozgalom megteremtôje, Fáy András tiszteletére. Az alapításának 60. évfordulóját jövôre ünneplô OTP Bank évrôl évre megemlékezik a Takarékossági Világnapról. külön értékelés és versenyeztetés nélkül néhány héten belül dönthetnek a támogatásról, így érdemes kihasználni a meglévô lehetôséget. A fenti pályázaton csak két lezárt üzleti évvel rendelkezô cégek indulhatnak és a közép- és nagyvállalatok nincsenek a kedvezményezettek között. Vállalatméretre vonatkozó megkötés nincs a GOP /D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetû kistérségekben induló vállalkozások részére elnevezésû pályázati konstrukcióban, amelynél a két évesnél fiatalabb vállalatok számára az eszközbeszerzésen túl más fejlesztések, többek között az ingatlanberuházás is szerepel a támogatható tevékenységek között. A pályázat tükörprojektje (KMOP ) a központi régióban is biztosít forrást. A legmagasabb támogatás millió forint is lehet. Az 5000 fô alatti településeken mûködô vidéki mikrovállalkozások eddig még nem juthattak Váczi Dávid vezetô projektmenedzser Generáció Credittel könnyebb a törlesztés Azon ügyfelek, akik az OTP Bankban vettek fel lakás- vagy jelzálog típusú hitelt, és biztosítási védelmükrôl is gondoskodni kívántak, ezidáig a Forrás Hitelfedezeti Életbiztosítás szolgáltatásait vehették igénybe. Általános tendencia azonban, hogy az ügyfelek egyre inkább az átláthatóbb és egyben nagyobb szabadságot nyújtó, befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások felé fordulnak, ezért az OTP Garancia Biztosító életre hívta új, unit-linked életbiztosítását, a Generáció Credit Életbiztosítást. A 10 éves konstrukció segítségével az egyenletes törlesztésû hitelnél alacsonyabb törlesztôrészletek érhetôek el, ráadásul az ügyfelek dönthetik el, hogy a felvett hitelösszeg mekkora részét kívánják összegyûjteni az életbiztosításban. A választott értéktôl függôen változik, hogy a teljes futamidô elején, esetleg végén fizetik a hagyományos hitelnél alacsonyabb törlesztôrészleteket. A Generáció Credit folyamatos megtakarítási díja kizárólag tôkevédett, biztonságos eszközalapokba fektethetô be. Ez garantálja, hogy az ügyfél egy, a jelenlegihez hasonló gazdasági és befektetôi környezetben sem veszítheti el a befizetéseit. pályázati támogatáshoz. A már nagyon várt lehetôségre, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásaira a tervek szerint októbertôl adhatóak be kérelmek. A maximum 50 millió forintos támogatásból eszközbeszerzés, ingatlanberuházás és a kapcsolódó szolgáltatások költségei, így többek között a pályázatírás díja is finanszírozható. Az általánosabb célú pályázatokon túl még nyitott a GOP konstrukció (és annak középmagyarországi verziója), amelynek célkitûzése a környezetvédelmi szemléletmód elterjesztése a KKV-k körében, és a vállalkozások ösztönzése arra, hogy minél környezetkímélôbb, kevesebb károsanyag-kibocsátást eredményezô technológiákat alkalmazzanak tevékenységük során. Az 5 50 millió forintos támogatásért cserébe a kibocsátott szennyezôanyagok csökkentését kell vállalniuk a pályázóknak. Kellemesebb problémákkal kell szembe nézniük a GOP 2.1.1/B és C jelû pályázatok szeptemberi nyerteseinek, akiknek a projektjeik megvalósításán túl már csak a támogatás lehívásához szükséges megfelelô adminisztrációs tevékenységet kell elvégezniük ahhoz, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak a megítélt uniós pénzhez. Az OTP Hungaro-Projekt szakértôi számos sikeres vállalati pályázat megvalósításában vettek részt és tapasztalatukkal hatékony segítséget tudnak nyújtani ezen konstrukcióknál mind a pályázatkészítés, mind a nyertes pályázatok forráslehívását támogató projektmenedzsment során. A folyamatos megtakarítási díjak fizetése mellett lehetôség van eseti befizetésekre is, amelyeknél nincs korlátozás a választott portfóliót illetôen, azaz akár részvényes eszközalapok is választhatók. A rendkívüli befizetések fél év után teljesen likvidek, azaz 100%-on kérhetô a visszavásárlás. Az ügyfeleknek a biztosítási védelem mértékének kialakításában is nagy döntési szabadságuk van. Ha nem tartják fontosnak az extra biztosítási védelmet, akkor azt nem kell megfizetniük, egyéb esetben viszont több kiegészítô biztosítás közül is választhatnak. A biztosítás 10 éves tartamának köszönhetôen az ügyfelek a hatályos jogszabályok szerint évente akár Ft személyi jövedelemadó-kedvezményt is igénybe vehetnek a befizetett biztosítási díj után. A Generáció Credit lejárati kifizetését emellett nem terheli kamatadó-fizetési kötelezettség. A Generáció Credit jelenleg 26 hitelkonstrukció mellé köthetô meg, köztük Világhitelhez is. A Generáció Credit számos elônyös tulajdonságát figyelembe véve tehát bárki találhat magának kedvezô megoldást. 6

7 Díjmentes szerzôdéskötési lehetôségek (folytatás az 1. oldalról) szerzôdések megkötését kezdeményezhetik a hitelnyújtó OTP bankfiókokban. A lakástakarék szerzôdés megkötésével egyidejûleg a fennálló hitel ismételten alacsony törlesztésû hitelkonstrukcióvá alakul, ezzel az adós a hitel futamidejének egy újabb szakaszában is mentesül a tôketörlesztés alól, így a havi törlesztôrészlete (kamattörlesztés és lakástakarék betétbefizetés) továbbra is 10 15%-kal alacsonyabb lesz, mintha nem kötött volna új lakástakarék szerzôdést. A kombinált konstrukció ismételt igénybevétele során az ügyfél a hitelszerzôdés mellett megkötött Lakástakarék szerzôdés keretében jogosult az éves betétbefizetés 30%-át kitevô, szerzôdésenként maximum Ft összegû állami támogatásra, ami a kiutalás idôpontjában a hitel törlesztésére fordítódik. A piacon egyedülálló lehetôség, hogy a hitelkonstrukciókhoz kapcsolódó, lejáró lakástakarék szerzôdések helyett megkötésre kerülô OTP Lakástakarék szerzôdéseket az ügyfelek számlanyitási díj nélkül köthetik meg, továbbá nem kell megfizetniük az OTP Bank Nyrt.-t vagy az OTP Jelzálogbank Zrt.-t illetô szerzôdésmódosítási díjat sem. Lakáshitelek átalakítása díjmentesen Az OTP Bank a régebbi forint alapú egyenletes törlesztésû lakáshitellel rendelkezô ügyfelei részére egy új kedvezô lehetôséget kínál. Igényelhetik, hogy hitelüket konstrukciómódosítás keretében alacsony törlesztésû hitellé alakítsa át a bank. Ebben az esetben a hitelük mellé egy vagy több lakástakarék szerzôdést kell kötniük, melynek megtakarítási ideje alatt a hitel türelmi idôs, ami azt jelenti, hogy ebben az idôszakban tôketörlesztést nem kell fizetni. Az alacsony törlesztésû hitelkonstrukcióra való áttérés következtében az ügyfél havi fizetési kötelezettsége az eddiginél 10 15%-al kevesebb lesz, köszönhetô ez részben annak, hogy a késôbbi tôketörlesztés összegét lakás-takarékpénztári betétben gyûjti, melyre az éves betétbefizetés 30%-át kitevô, szerzôdésenként maximum Ft összegû állami támogatásra jogosult. Amennyiben meglévô, nem alacsony törlesztésû lakáshitelhez az adós(ok) konstrukciómódosítás keretében OTP Lakástakarék szerzôdést kötnek, az ügyfélnek nem kell megfizetnie az OTP Lakástakarék szerzôdés számlanyitási díját, továbbá az OTP Bank Nyrt.-t vagy OTP Jelzálogbank Zrt.-t illetô szerzôdésmódosítási díjat. Euró Trend AKCIÓ Most érdemes Euró Trend Életbiztosítást kötni olvasható az Euró Trend szeptember 1-jén indult akciójának hirdetésében. Az ügyfelek most valóban kedvezôbb feltételekkel köthetik meg az Euró Trend Életbiztosítást: aki szeptember 1. és december 19. között köt folyamatos díjas Euró Trend Életbiztosítást, és a biztosítás elsô díja december 29-ig beérkezik, annak egy havi díját a biztosító fedezi, vagy másképpen fogalmazva, azt az OTP Garancia Biztosító ajándékba adja. Ennek az ajándéknak" ráadásul nincs felsô korlátja, az a vállalt havi díj függvényében bármilyen nagy összeg lehet. Az év elején bevezetett Euró Trend Életbiztosítás befektetési egységekhez kötött, más néven unit-linked biztosítás. Legfôbb újdonsága, hogy bár a biztosítás díja euróban esedékes, azoknak az ügyfeleknek is van lehetôségük szerzôdéskötésre, akiknek most nincs eurójuk, a biztosítási díjat ugyanis lehet más devizában akár forintban is fizetni. A forintban történô díjfizetéskor az átváltás MNB deviza árfolyamon történik, mely nagyon elônyös lehetôség, hiszen ez általában kedvezôbb, mint a kereskedelmi bankok deviza eladási árfolyama. Az OTP Garancia Biztosító az Euró Trendhez számos új eszközalapot hozott létre, amelyek még vonzóbbá teszik az új életbiztosítást, hiszen az ügyfelek olyan befektetési lehetôséghez juthatnak, amelyek megfelelnek a piac legújabb irányzatainak. A konstrukció másik vonzó újdonsága, hogy rendkívül kedvezô lehetôséget teremt rövid távú befektetések elhelyezésére is. Együttmûködési megállapodás az ELTE-vel Öt évre szóló együttmûködési megállapodást írt alá az OTP Bank Budapesti Régiója és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Az egyetem részérôl dr. Hudecz Ferenc rektor, a bank képviseletében pedig Vági László ügyvezetô igazgató, a bank Budapesti Régiójának vezetôje írták alá a megállapodást. Az ELTE pályázatot írt ki, amelyben nemcsak az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak a számlavezetése, hanem az egyetemen folyó kutatás, fejlesztés támogatása is nagy hangsúlyt kapott. A hazai nagy bankok közül az oktatási intézmény az OTP Bank ajánlatát fogadta el, amely komplexen tartalmazta a munkavállalóknak és a junior korosztálynak nyújtott kedvezményes szolgáltatásokat, valamint az OTP csoporttagok ajánlatait. Az együttmûködési megállapodás értelmében a bank az ELTE hallgatói és dolgozói részére kedvezményes számlavezetési kondíciókat, valamint dedikált ügyintézôi rendszert biztosít több budapesti fiókjában. Az év folyamán többször is OTP banki napokat rendeznek az intézmény nyolc különbözô karán, Diákok írják a cikkeket Magyarországon egyedülálló módon, 2008 szeptemberétôl az ország különbözô területein élô öt tehetséges diák készít cikkeket, beszámolókat az OTP Fáy András Alapítvány honlapjára. Az OTP Fáy András Alapítvány egyik kiemelt célja a pénzügyi és gazdasági ismeretek terjesztése középiskolás diákok körében. Az 1992-ben létrehozott alapítvány pályázati rendszerben mûködik, minden esetben az öt tagú kuratórium dönt az éves pályázatok témájáról és feltételeirôl. Idén a Diákújságíró kerestetik! pályázaton vehettek részt középiskolás fiatalok. A pályázó diákoknak a kiírás alapján egy esszét kellett írni gazdaság, karrier, takarékosság témakörben, valamint interjút kellett készíteni egy, a szûkebb vagy tágabb környezetükben élô vállalkozóval, gazdasági szakemberrel. A beérkezô pályamûveket bíráló bizottság véleménye alapján került kiválasztásra az öt nyertes pályázó. illetve az egyetem területén, több helyen Diákhitel pontokat létesít a hitelintézet, amely biztosítja és megkönnyíti a hallgatók számára a diákhitel igénylését. A tanulmányi rendszerhez kapcsolódóan bankkártyás fizetési rendszert, úgynevezett vpos üzemeltetését kezdik meg az egyetemen, valamint 2008-ban három, 2009-ben újabb két OTP bankjegy-automata telepítése várható az ELTE területén. A diákújságírók szûkebb környezetük történéseirôl, a helyi vállalkozásokról, a gazdasági élet eseményeirôl írnak majd cikkeket, amelyek megjelennek az alapítvány honlapján. Az OTP Fáy András Alapítvány diákújságírói ösztöndíjainak ünnepélyes átadására szeptember 19-én került sor. A Diákújságíró kerestetik! pályázat nyertesei egy tanévre szóló ösztöndíjszerzôdést kötöttek az alapítvánnyal, melynek értelmében elkészítik az alapítvány honlapjára kerülô cikkeket. A diákok az ország öt településérôl (Sopron, Szeged, Gyomaendrôd, Múcsony és Karcag) érkeztek Budapestre azért, hogy átvegyék a díjakat és megkössék a szerzôdéseket. 7

8 METSZÔ JÓMAGAM FOGGAL LEVÁLASZT FÉM- TERMÉK ELÔD PÓZNA DRÁGÁLL KÜLÖNÖS ÉTEL- TEKERCS ORRÁVAL ÉRZÉKEL 2 TAGADÓ- SZÓ HÍRNÖK NÉMET MONDÁS HADAR, ÔRÖL EGYMÁSRA ILLESZT 4 RÁÉPÍT USZKÁR A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négyzeteinek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó megállapítást tartalmaz. A megfejtôk az így összeállított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejtvényt helyesen megfejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A keresztrejtvény fôsorainak megfejtôi között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. Az októberi megfejtés beküldésének határideje: november 23. A megfejtéseket a következô címre küldjék: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Médiakommunikációs Osztály. Augusztusi rejtvényünk helyes megoldása: Ahol az érdeked, ott a tettvágyad is. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Kéri Mária, Süttô; Novák Ferencné, Lenti; Csontos Jánosné, Szeged; Smolcz Lajosné, Budapest VI. ker.; Réfi Teréz, Budapest IX. ker. ÜLÔ- HELYEK AZ ÖSSZE- ADÁS SZAVA SONKA KIALSZIK ANIMÁLIS SZAMÁR- HANG RÉGI FEL- ÜGYELÔ AJÁNDÉ- KOZ HANGKÖZ..., MÁR ÉRTEM 1 JÓ VÍZ JELZÔJE ZSÖRTÖ- LÔDIK 3 DISZNÓ- TOROS... PÓC, HALFAJ NYILAS SÁROS MÉLYEDÉS 6 MEGSZÉ- GYENÍT TELEPES NÖVÉNY ODANYÚJT SÓVÁROG SZEGÉLY- DÍSZ ÉPÍTÔ- ANYAG MEGFEDD ANGOL 9 NAGYOBB KAVICS MESSZE 8 KB. FÉL HEKTO- LITER MELEG ALSÓ ADOTT HELY IDÔSZÁ- MÍTÁSA PUFF Az augusztusi REJTVÉNYVIRÁG megoldása: STÍLUS. A feladványt helyesen megfejtôk közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Bajnóczy Tamás, Dunakeszi; Erdélyi István, Budapest XII. ker.; Monostori Miklós, Budapest XXII. ker. Októberi feladványunk a SKANDI-SZÁMOLÓ. A meghatározás helyén számot talál. Az üres négyzeteket kell kitöltenie egyjegyû számokkal, amelyek összeadva a megadott értéket adják eredményül. Segítségként az egyik számsort beírtuk. Melyik számsor kerül a jobb alsó helyre? A megfejtést november 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. SKANDI-SZÁMOLÓ AZON A HELYEN EMBER MAGA HORIZONT IGEN ÁM, DE ASSZONY- NÉVKÉPZÔ PAPÍRRA VETÔ 5 ÉLET FALDOS FÉL GYÁR! TAKSA MAGYAR AUTÓJEL 7 KÖLTÔI SÓHAJ BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XVI. évfolyam 5. szám, október Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Emôdi Anna Mária Szerkesztô: Horák Péter Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában az Offset Nyomda Zrt.-ben F.v.: Gerhard Stocker igazgató 8

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: május 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: május 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2017. június 30-ig SMS szolgáltatás igénylése a szerződéskötés alapfeltétele START 4 és START 5

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Egy havi betéttel megegyező mértékre csökkentett számlanyitási díjú szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. szeptember 30-ig 1) Szerződéskötési feltételek ek részére:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: december 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: december 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira Érvényes: 2016. november 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. december 31-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés helye a szerződéskötés alapfeltétele

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: március 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: március 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2017. április 30-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés helye a szerződéskötés alapfeltétele

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről A) Egy havi betéttel megegyező mértékre csökkentett számlanyitási díjú szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2016. november 30-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: január 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: január 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2017. február 28-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés helye a szerződéskötés alapfeltétele

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. július 22. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. július 14. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos: 2016.

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem - és ker.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. november 30. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos:

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista

CIB EASY kedvezményprogram Kondíciós lista A CIB EASY kedvezmények igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) aki csatlakozott a CIB EASY kedvezményprogramhoz, azaz

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2016. augusztus 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat

Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat Platina ajánlat munkáltatói számlacsomag ajánlat Pedagógusok Szakszervezete tagjai számára. Igényeljen OTP Munkáltatói számlacsomagot, mely egyedi kedvezményekkel kiegészített számlavezetést biztosít,

Részletesebben