VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám:02/193-6/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Katonáné Bellovits Andrea a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Krámli János önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervének megállapításakor júniusi ülésére tervezte a Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről tárgyú napirend megtárgyalását. Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja rendelkezik adatokkal, információkkal, elemzésekkel, ezért felkértem a munkaügyi központ vezetőjét a tájékoztató elkészítésére. A munkaügyi központ vezetőjének tájékoztatója az előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, június 10. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

3 Munkaügyi Központja Tájékoztató Veszprém Megye Foglalkoztatási helyzetéről Veszprém, május 8200 Veszprém, Megyeház tér 3. 88/ Fax: 88/

4 I. Veszprém megye általános gazdasági, statisztikai, foglalkoztatási, demográfiai jellemzői Veszprém megye statisztikailag a Közép-Dunántúli régióhoz tartozik, területe km 2. A megyében 216 település található (korábban 217, de január elsejétől Balatonvilágos község Somogy megyéhez került), és ebből 15 városi rangú. A falvak között 160 azoknak a száma (74 %), melyeknek a lakónépessége ezer fő alatti, de közülük is 106 község 500 főnél kisebb lélekszámú, mindezek alapján a megyére jellemző az aprófalvas település-szerkezet. Veszprém megye január 1. napjától tíz statisztikai kistérségre, illetve január elsejétől tíz járásra osztott, a foglalkoztatási körzetek száma kilenc. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló, többször módosított 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kistérségek közül Sümeget a hátrányos helyzetű, Devecsert pedig a természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek közé sorolja. A Kormány 147/2013. (V.14.) számú rendeletében terület-, és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján május 15. napjától szabad vállalkozási zónává minősítette a Devecseri kistérség 27 települését. A rendelkezés célja a vállalkozások térségbe való betelepülésének, fejlesztésének, ezáltal a foglalkoztatás bővítésének, új munkahelyek teremtésének ösztönzése különféle támogatási lehetőségek, illetve adókedvezmények érvényesíthetősége útján. A Veszprém Megyei Kormányhivatal II. félévében Devecserben önálló járási munkaügyi kirendeltség létrehozását tervezi. Veszprém megye lakosainak száma január elsején fő volt, mely az ország lakosságának 3,6 %-át teszi ki. A megye lakosságának 14 %-a 14 év alatti, 69 %-a év közötti, míg 17 %-a 65 éves és annál idősebb. A gyermeknépesség eltartottsági rátája csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő tendenciájú a megyében. Veszprém megyében 2012-ben száz gyermekkorúra 126 fő időskorú jutott, így a megye öregedési indexe magasabb az országos átlagnál (117 fő). A KSH lakossági munkaerő-felmérése szerint 2013 I. negyedévében Veszprém megye éves korú népességének 57,8 %-a (158,2 ezer fő) volt gazdaságilag aktív. A gazdaságilag aktív népességből 141,3 ezer fő a foglalkoztatottak, 16,9 ezer fő pedig a munkanélküliek közé tartozott. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 0,4 %-kal több, míg a munkanélküliek száma 14,2 %-kal kevesebb az egy évvel korábbinál első negyedévének végén fő tartozott a gazdaságilag inaktívak közé. Veszprém megye foglalkoztatási rátája 51,7 %-ot, az aktivitási arány pedig 57,8 %-ot ért el 2013 I. negyedévében. A megyei foglalkoztatási arány nagyobb, míg az aktivitási mutató kisebb, mint 2012 azonos időszakában, az országos átlagnál azonban mindkettő kedvezőbb. Veszprém megyében 2013 I. negyedévében fő állt alkalmazásban, az alkalmazottak közel 70 %-a a versenyszférában dolgozott. Veszprém megyében 2013 I. negyedévének végén db vállalkozást tartottak nyilván, 0,5 %- kal többet, mint egy évvel korábban. A regisztrált vállalkozások közül db társas (27 %), db (73 %) pedig egyéni formában volt bejegyezve. A megyében 2013 márciusának végén ezer lakosra 146 db vállalkozás jutott, amely az országos vállalkozói aktivitás átlagánál (169 db/ezer fő) kisebb. 2

5 Veszprém megye gazdasági életében kiemelkedő szerepe van az iparnak, amelynek szerkezete az elmúlt 20 évben jelentősen átalakult, korszerűsödött. A nehézipari ágazatok helyett ma már a feldolgozóipar szerteágazó skálája van jelen. A Balaton és a Bakony idegenforgalmi vonzerejéből adódóan a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás a megye stratégiai ágazata, amelynek főleg tavasszal és nyáron jelentős a munkaerőszükséglete, de a konferencia-, és wellness turizmus szezonon kívül is egyre inkább meghatározó. A megye nagy részén kedvezőtlenek a talajviszonyok a mezőgazdaság számára, a szőlő és borkultúra azonban jelentős. Az oktatásban kiemelt fontosságú a Pannon Egyetem jelenléte, amely nemcsak a diplomás szakemberképzés, de a kutatás-fejlesztés regionális kulcsszereplője is. II. Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének áttekintése II.1. A nyilvántartott álláskeresők számának és gazdaságilag aktív népességen belüli arányának alakulása Veszprém megyében 2012-ben - a szezonális hatások érvényesülése mellett decembert kivéve, hónapról hónapra kevesebb A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása fő álláskereső szerepelt a Veszprém megyében regisztrációban, mint 2011-ben. A nyilvántartott létszám 2012 éven belül januárban (19,2 ezer fő) volt a legmagasabb, és júniusban a legalacsonyabb ( fő). A munkaügyi központ által nyilvántartott állás-keresők átlagos 5000 száma 2012-ben fő volt, mely egytizeddel kisebb, mint ben, a évinél pedig több, mint jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 20 %-kal kevesebb és 2012 évben a közfoglalkoztatás munkaerő-felvevő hatása jelentősen hozzájárult a munkaerő-piaci helyzet javulásához. A közfoglalkoztatási lehetőségek 2012-ben ellensúlyozták a holt idény kedvezőtlen hatásait is, melynek következtében Veszprém megye valamennyi kistérségében kevesebb állástalan szerepelt a regisztrációban, mint az előző év azonos időszakában. Veszprém megyében 2012-ben a nyilvántartott álláskeresők 10 %-a (1.589 fő) volt pályakezdő fiatal első négy hónapjában átlagosan fő álláskeresőt tartott nyilván a munkaügyi központ, amelyből fő volt pályakezdő álláskereső. A regisztrált állástalanok átlagos száma az idei év 1-4 hónapjában kissé (2,7 %-kal) magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában, mely az idegenforgalmi holt szezon kedvezőtlen hatása mellett, a pályakezdők számának növekedéséből adódik. A foglalkoztatás élénkülésének, illetve a támogatási lehetőségeknek köszönhetően azonban április végére az év eleji 19,3 ezer főről 16,2 ezer főre csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, és mind a pályakezdők, mind a nem pályakezdők száma mérséklődött. 3

6 2012 évben a megye gazdaságilag aktív népességének 9,6 %-a volt nyilvántartott álláskereső. A megye átlagos mutatója a évi 12,3 %-ról 2011-ben 10,8 %-ra, 2012-ben A nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség % -ában január április Veszprém megyében pedig 10 % alá csökkent. A megye % munkaerő-piaci helyzete - a szezonális 16,0 Megye hullámzás érvényesülése mellett ,0 Országos ben, 2012-ben, valamint 2013 eltelt 12,0 10,0 hónapjaiban mindvégig kedvezőbb volt az országosnál. Éves szinten 2012-ben a 8,0 6,0 megye valamennyi foglalkoztatási 4,0 körzetében javulás mutatkozott, az előző 2,0 évhez képest első négy hónapjában 0,0 a gazdaságilag aktív népesség 11,2 %-a volt a megyében állás nélkül. 13,7 13,7 13,0 11, ,3 9,5 9,3 9,3 9,4 9,8 10,0 10,4 11,7 11,5 10,3 9,6 8, ,4 8,5 8,5 8,8 9,0 9,6 10,5 11,7 11,9 11,1 10, A Veszprém megyén belül mutatkozó területi különbségek továbbra is jelentősek, és az érintett térségek munkaerő-piaci pozíciójában mutatkozó szezonális eltérések is meghatározóak. A Balaton-parttal érintett körzetekben (Balatonfüred, Balatonalmádi, Tapolca) a szezonális ingadozás meghatározó, a tavaszi, nyári időszakban ezekben a térségekben az átlagosnál kedvezőbb, télen kisebb a foglalkoztatottság, és ennek megfelelően változik a nyilvántartott álláskeresők száma és aránya is. Munkaerő-piaci szempontból a megye két legkedvezőtlenebb körzete 2012-ben is Várpalota és Sümeg volt. A két térség munkaerő-piaci pozíciója a javulás ellenére - időről időre kedvezőtlenebb a megyei átlagnál. Várpalota foglalkoztatási körzetének munkaerő-piaci helyzete az év során összességében az országos átlagnak megfelelően alakult, Sümeg térségében pedig elsősorban a kistérségi startmunka mintaprogramok különböző projektelemeinek köszönhetően évek óta először, kissé kedvezőbb volt annál. A legkedvezőbb a megyeszékhely vonzáskörzetének adata, mely az év minden hónapjában kisebb volt a megyei átlagnál. A szezonális hatások legmarkánsabban 2012-ben is Balatonfüred térségében érvényesültek. Veszprém megye munkaerő-piaci helyzete 2012-ben éves szinten kedvezően alakult első hónapjaiban a munkaerő-piaci adatokban megmutatkozott a holt szezon negatív hatása, és a pályakezdő fiatalok jelentkezése is hozzájárult a nyilvántartott álláskeresők számának növekedéséhez. Április végére azonban - a szezonmunkák beindulásának, illetve a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően - a megye valamennyi foglalkoztatási körzetében javulás mutatkozik. II.2. A nyilvántartott álláskeresők összetételének alakulása Iskolai végzettségük alapján 2012-ben a Veszprém megyei regisztráltak körében a legnagyobb a szakmunkás, illetve szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők aránya (35 %) és a legfeljebb az általános iskolát befejezők hányada (36 %). A nyilvántartottak 16 %-a szakközépiskolai, technikumi végzettségű, 8 % gimnáziumban érettségizett, míg a regisztráltak 5 %-a diplomás. A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele a év során, valamint 2013 első négy hónapjában számottevően nem változott. 4

7 A pályakezdők iskolai végzettség szerinti összetétele azonban eltér a teljes nyilvántartott állomány megoszlásától, ugyanis a pályakezdők körében a magasabb iskolai végzettséggel A nyilvántartott pályakezdők iskolai végzettség szerinti összetétele rendelkezők aránya nagyobb. A megyében évben nyilvántartott pályakezdők 57 %-a Veszprém rendelkezik valamilyen szakképzettséggel. megye 26,7 21,8 28,2 13,5 Közöttük különösen a szakközépiskolai, technikumi oklevéllel rendelkezők aránya magas, de a szakmunkás bizonyítvány birtokában lévők részesedése is meghaladja országos 31,1 19,8 23,7 14,9 a 20 %-ot, míg a pályakezdők 7 %-a % diplomás. A regisztrált fiatalok 43 %-a 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 ugyanakkor szakképzetlen. A Veszprém 8 ált.nál kevesebb általános iskola szakm.képző, szakiskola szakközépisk.,technikum gimnázium főiskola, egyetem megyében regisztrált fiatal álláskeresők állománya összességében azonban kvalifikáltabb az országos átlagnál. 3,0 3,9 6,8 6,6 Nemek szerint vizsgálva 2012-ben, éves átlagban a nyilvántartottak között a nők szerepeltek némi túlsúlyban (a férfi-nő arány: 49,7-50,3 %). Az arányeltolódás oka, hogy a férfiak köréből többen vettek részt az év során közfoglalkoztatási programokban első négy hónapjában a regisztráltak többsége ismét férfi volt, de a közfoglalkoztatás különböző projektjeinek beindulásával a nők aránya újra növekedésbe fordult, az év eleji 46 %-ról, április végére 48 %-ra emelkedett az állományon belüli részesedésük. Életkorukat tekintve 2012 év végén a megyei nyilvántartottak 18,3 %-a 25 éves és fiatalabb, míg 36,9 %-a 45 év feletti volt (egynegyedük A nyilvántartott álláskeresők összetétele életkor szerint Veszprém megyében idősebb ötven évesnél is). A regisztráltak december között a legnagyobb számban (7,7 ezer fő) a legaktívabb (26-45 év közötti) éves éves korcsoportok képviseltetik magukat, de 23,5% 21,3 % éves magas az 50 év felettiek száma is (4,3 11,9% ezer fő). A nyilvántartott álláskeresők 25 éves és 50 évesnél fiatalabb között 2012 év során a 25 évesnél idősebb 18,3% 25,0% fiatalabbak (2012. január: 15,8 %, december: 18,3 %), valamint az 50 évesnél idősebbek állományon belüli részesedése növekvő tendenciájú volt, (2012. január:23,5 %, december:25,0 %) április végére a fiatalok részesedése 17,9 %-ra mérséklődött, míg az 50 év felettiek hányada 25,4 %-ot ér el. A regisztráció időtartama szerint 2012 év végén a megyei álláskeresők 18,4 %-a (3.167 fő) a tartósan nyilvántartottak (folyamatosan, egy évnél hosszabb ideje elhelyezkedni nem tudók) közé tartozott ben még éves átlagban minden negyedik megyei álláskereső tartósan, egy évnél hosszabb ideje szerepelt a nyilvántartásban, 2012-ben viszont a közfoglalkoztatási-, valamint az uniós programoknak köszönhetően a regisztráltaknak már csak az egyötöde tartozott ide áprilisának végén ugyancsak minden ötödik nyilvántartott volt 12 hónapnál régebben regisztrált. A tartósan regisztráltak megyei részesedése időről időre alacsonyabb az országos átlagnál. 5

8 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013-ban is fontos feladatának tekinti a munkaerő-piaci kompetenciák növelését, a hátrányos helyzetű rétegek szolgáltatások nyújtásával történő piaképesebbé tételét, valamint a pénzügyi lehetőségek függvényében munkahelyük megőrzését, az elsődleges, de legalább a másodlagos munkaerőpiacra való be-, vagy visszajutásuk, illetve vállalkozóvá válásuk elősegítését. II.3. Az ellátásra jogosult nyilvántartott álláskeresők száma, változása, álláskeresők összetétele az ellátás típusa szerint fő jan. A nyilvántartott álláskeresők számának ellátási formák szerinti alakulása január április febr. márc. szociális ellátásban (FHT,RSZS) részesül álláskeresési ellátásra jogosult. ellátatlan ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov dec jan. febr. márc. ápr. A év során nyilvántartott álláskeresők 42,8 %-a (6,7 ezer fő) az ellátottak közé tartozott, 57,2 %-a (9 ezer fő) pedig ellátás nélküliként szerepelt a regisztrációban. Az ellátottak 36 %-a álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot, 64 % pedig szociális jellegű ellátásban (elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesült. Az ellátásban nem részesülők aránya 13,4 %- ponttal nőtt 2011-hez képest. Az álláskeresési ellátásra jogosultak hányada viszont - mivel a jogszabályváltozás miatt rövidebb az álláskeresési ellátások folyósításának időtartama - 15,8 %-ponttal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábban bérpótló juttatás, rendelkezésre állási támogatás) részesülők aránya ugyanakkor kissé (2,4 %-ponttal) magasabb volt, mint 2011-ben. II.4. A csoportos létszám-csökkentési bejelentések, létszámbővítések alakulása év során Veszprém megyében 11 munkáltató részéről érkezett a munkaügyi központhoz csoportos létszám-csökkentésről szóló bejelentés. A létszám-leépítési döntésekben összesen 292 fő volt érintett, a évi 178 fővel szemben. Létszámcsökkentésekre legnagyobb számban a közigazgatásban és a feldolgozóiparban került sor. A megyében az egy ütemben 10 fős, illetve annál nagyobb létszámbővítést végrehajtó (zömében feldolgozóipari) cégeknél ugyanakkor 2012-ben 387 fő tudott elhelyezkedni, mely 16,2 %-kal több az előző évinél első négy hónapjában 5 munkáltató 225 főre vonatkozó csoportos létszám-csökkentési döntésről tett bejelentést. A leépítések 80 %-a a bányászat területén foglalkoztatott munkavállalókat sújtja. Az Ajka térségében történő bányabezárás Ajkán kívül Tapolca, Sümeg, Zirc, valamint Pápa és Veszprém vonzáskörzetében lakó munkavállalókat is érint. A folyamatban lévő, valamint a közelmúltban befejeződött kapacitásbővítő beruházások eredményeként 2013 második félévében mintegy 300 fő számára nyílik - előzetes információink alapján munkalehetőség. II.5. A bejelentett munkaerő-igények alakulása A munkaügyi szervezetnél megjelenő munkaerő-kereslet éves szinten növekvő tendenciájú. A bejelentett új álláshelyek száma 2009-ben 9,2 ezer db, 2010-ben 10,6 ezer db, 2011-ben pedig 16,9 ezer db volt. 6

9 hónapjában 17,1 ezer db munkahelyre várták a munkaadók a megfelelő jelentkezőket, mely kissé több az előző évinél. Az A bejelentett álláshelyek száma Veszprém megyében álláshelyek egyharmad része (5,9 ezer db január december db) támogatás nélkül betölthető Nem támogatott munkalehetőség, 67 %-a (11,2 ezer Támogatott db) pedig támogatott álláshely volt. A legtöbb állásbejelentés 2012 év során Pápa, Veszprém és Ajka körzetében jelent meg a nyilvántartásban. A támogatott álláshelyek többsége közfoglalkoztatás keretében volt 4000 betölthető. A támogatás nélküli feldolgozóipar egyes ágazataiban munkalehetőségeket elsősorban a év év év év (járműalkatrész-gyártás, gépipar, élelmiszeripar, textilipar területén), valamint a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, kereskedelem szférájában ajánlották a megyében a munkaadók első négy hónapjában 5,9 ezer db álláshelyet jelentettek be a munkaadók, melyből 4,2 ezer db támogatás útján betölthető, 1,7 ezer db pedig támogatás nélküli munkalehetőség volt. A legtöbb elhelyezkedési lehetőség ebben az évben is Pápa, Ajka és Veszprém térségében adódott. Támogatás nélkül mechanikai gép-összeszerelőre, fémipari foglalkozásúakra (lakatosokra, szerszámkészítőkre, forgácsolókra, fémmegmunkáló gépkezelőkre), kőművesekre, pékekre, édesipari termékgyártókra, tehergépkocsi-vezetőkre, kamionsofőrökre, targoncavezetőkre mutatkozott nagyobb számban kereslet. Megkezdődött a bolti eladók, felszolgálók, szakácsok iránti szezonális érdeklődés is. A diplomás műszaki szakemberek körében elsősorban a gépészmérnökök kereslete meghatározó. III. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 2013 évi szakmai tevékenységére vonatkozó főbb célkitűzései január elsejétől a munkaügyi központ kirendeltségei a járási hivatalok rendszerébe integrálódtak, de a szakmai irányítás továbbra a munkaügyi központ feladatkörébe tartozik. A VEMKH Munkaügyi Központja a évi szakmai tevékenységére vonatkozó főbb célkitűzéseit a következők szerint határozta meg: 1. A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a munkahelymegőrzésre, a foglalkoztatás bővítésre irányuló, a gazdasági szervezeteket, a munkavállalók egyes csoportjait érintő kedvezményekről az érintettek széles körű tájékoztatásában való közreműködés. Új munkavállalókat foglalkoztatni szándékozó gazdasági szervezetek figyelmének ráirányítása azokra az álláskeresőkre, akik után kedvezményekre lehetnek jogosultak. 2. A befektetési, fejlesztési szándék, s az ezzel összefüggő munkahely teremtési lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, támogatásairól soron kívüli tájékoztatás nyújtása, az együttműködés felajánlása az érintett gazdasági szervezetek részére, a munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás elősegítése érdekében. Az üres állások feltárása érdekében, a munkáltatókkal való együttműködés minőségének, hatékonyságának javítása, a feltárt, a bejelentett állásokra a lehető legrövidebb időn belül a megfelelő álláskeresők közvetítése. 7

10 3. A gazdálkodó szervezetek létszámcsökkentési szándékának megismerését követően a lehetséges legrövidebb időn belül az érintett szervezetekkel a kapcsolat felvétel, szolgáltatásokkal, támogatásokkal kiemelt közreműködés a munkahelyek megőrzésben. 4. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresők részére - kiemelt figyelmet fordítva a pályakezdő álláskeresőkre - személyre szabott szolgáltatások nyújtása, aktív, megelőző munkaerő-piaci intézkedések korai stádiumban történő biztosítása, illetve a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztathatóságát javító, az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélyét növelő humánszolgáltatások biztosításával. 5. A gazdasági fejlődést elősegítő, a munkaerő-piaci igényekkel összhangban álló, felnőttképzési rendszer működtetése. 6. A helyi együttműködés erősítése a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-piaci információk és a képzési lehetőségek biztosítása érdekében. 7. A közötti időszakra szóló, a foglalkoztatás elősegítésére, a humánerőforrás fejlesztésére irányuló, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztésére irányuló uniós forrásokból megvalósítható programok tervezésében, megvalósításában való aktív közreműködés. IV. A munkaerő-piaci programok működése Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló szervezeti célkitűzések eredményes megvalósítását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete, az uniós források, így a TÁMOP projektek szolgáltatási és támogatási programelemeinek támogatására rendelkezésre álló pénzeszközök, a Startmunka programok központi és decentralizált kerete, valamint központi pénzügyi források szolgálják. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének évi decentralizált kerete ,1 ezer Ft volt, amely 1200 fő támogatását tette lehetővé. A gazdasági és pénzügyi válság foglalkoztatási hatásainak kezelése érdekében a forrás nagy része, több mint 60%-a munkahelymegőrzés támogatásra került elkülönítésre. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedési esélyének növelését, a vállalkozások foglalkoztatás bővítésének ösztönzését a foglalkoztatás bővítő bértámogatás, a képzések és vállalkozóvá válás támogatás segítette elő ban a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében fontos cél a munkahelyteremtés, valamint a meglévő munkahelyek megőrzése. VEMKH Munkaügyi Központja ezer Ft DEFA kerettel gazdálkodhat, melynek 60%-át a tavalyi évhez hasonlóan munkahelymegőrzésre, 21%-át vállalkozóvá válás támogatására fordítja. A fennmaradó összeg fedezi a pályaválasztási kiállítások megrendezésével és az alaprész működtetésével kapcsolatos költségeket. IV.1. Központi, országos pályázatok, támogatások Bérkompenzációs támogatás Az a munkáltató, amelyik a bruttó Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges, kormányrendeletben előírt elvárt béremelést végrehajtotta, évben a béremelések 5 % feletti teljes költségét a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményként érvényesíthette. Az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó munkáltatók számára kiegészítő bérkompenzációs 8

11 országos pályázat került kiírásra ben Veszprém megyében 176 pályázó ezer Ft összegű bérkompenzációs támogatásban részesült, amellyel fő munkavállaló bére került kiegészítésre. A 103/2013 (IV.5.) Kormányrendelet alapján 2013-ban a bérek kompenzálásának célja támogatás nyújtása, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez. Azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók állapítható meg, amelyeknél magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei ezt indokolják. Támogatható gazdasági ágazatok: - Élelmiszergyártás - Textília gyártása - Ruházati termék gyártása - Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása - Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása - Bútorgyártás - Épületek építése - Speciális szaképítés - Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) - Szálláshely-szolgáltatás - Vendéglátás. A támogatás finanszírozására a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 274 millió Ft áll rendelkezésére április 30-ig 23 munkáltató, 344 munkavállaló bérének kiegészítésére adta be kérelmét ezer Ft összegben. Ágazatok szerinti megoszlás alapján elmondható, hogy a kérelmet benyújtó munkáltatók 47,8 %-a kiskereskedelmi, 13 %-a élelmiszergyártási tevékenységgel foglalkozik. Fejlődni képes vállalkozások számára Munkahelyteremtő beruházások támogatása A Nemzetgazdasági Minisztérium által a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására meghirdetett pályázat kiemelt célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, ezzel összefüggésben a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése, gazdasági versenyképességének növelése. A támogatás vissza nem térítendő beruházási támogatásként nyújtható, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez, új épület, épületrész felépítéséhez. A munkáltatónak a beruházáshoz kapcsolódóan legalább 2 fő 8 órás munkavállaló számára kell munkahelyet teremtenie. A támogatottak 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállalnak a pályázat keretében felvett új létszám és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatott átlagos statisztikai létszámuk összességére évben Veszprém megyében három nyertes pályázó volt, a fejlesztés során és annak eredményeként összesen 9 fő új munkavállaló került felvételre. A munkáltatók által vállalt foglalkoztatási kötelezettség következtében összességben 48 fő munkavállaló folyamatos foglalkoztatása vált lehetővé két éves időtartamra ban február 14. és április 5. közötti időszakban lehetett pályázatot benyújtani a munkaügyi központhoz. Veszprém megyében fokozott érdeklődés mutatkozott a beruházási támogatás iránt, a 9

12 vállalkozások 42 pályázat keretében 205 fős létszámbővítéshez 361 millió Ft támogatást igényeltek. A pályázatok elbírálása folyamatban van, a támogatásokról a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörben dönt. Átmenetileg nehéz helyzetbe került vállalkozások részére munkahelyek megőrzését szolgáló támogatás A Nemzetgazdasági Minisztérium évente meghirdeti a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelését, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítését támogató központi munkahelymegőrzés programot. A támogatás célja, a jelentősnek tekinthető csoportos létszámleépítések megakadályozása, a foglalkoztatási struktúraváltás elősegítése. A kirendeltségekre benyújtott munkahelymegőrzésre vonatkozó kérelmek között 2012-ben nem volt olyan, amely megfelelt a támogatás valamennyi feltételének, így forrás kiegészítésre vonatkozó kérelem felterjesztésére nem került sor ban eddig egy vállalkozás nyújtott be 50 főt meghaladó létszámú támogatási kérelmet, a támogatás finanszírozásához a munkaügyi központ forrás kiegészítést kért. A kérelem elbírálása még folyamatban van. Pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló támogatás Első munkahely garancia program Európában az egyik legnagyobb probléma jelenleg a fiatalok munkanélkülisége. Az Európai Unió nyolc tagállamában harminc százalék felett van a fiatal álláskeresők hányada, Magyarországon ez az arány 28% körüli. A pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus 6-tól elindította az Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci programot. A program célja a fiatal álláskeresők számára az első munkahelyen történő elhelyezkedés elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása. A program keretei között munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, bérköltség támogatás megállapítására, munkába járás költségeinek megtérítésére van lehetőség. A programban 2012 évben Veszprém megyében a pályakezdők érintett létszáma 184 fő volt, 142 munkáltató részére ezer Ft támogatás került megállapításra. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013-ban is meghirdette az Első munkahely garancia programot. A fiatal álláskeresők foglalkoztatásának támogatására március 1-jétől december 31-ig van lehetőség. A programban idén a 25 év alatti pályakezdő fiatalok, ezen belül kiemelten a szakképzetlen és tartós álláskeresők vehetnek részt. A bérköltség támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra, a támogatás idejének felére vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett nyújtható. Veszprém megyében április 30-ig 73 munkáltató részére, 77 fő álláskereső foglalkoztatásához 51,2 millió Ft támogatás került megállapításra. IV.2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészéből nyújtható támogatások A foglalkoztatott létszám megtartását szolgáló munkahelymegőrző támogatás célját és volumenét tekintve 2012-ben a legjelentősebb eszközzé vált a munkaerő-piaci folyamatok korrigálására. 10

13 2012-ben 92 vállalkozás esetében 647 fő bér- és járulék költségének támogatása valósult meg ,6 ezer Ft felhasználásával. A munkáltatók szerződésből eredő kötelezettsége folytán a támogatás közvetve 1413 fős létszám munkahelyének megőrzését segítette elő. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra május 25. és szeptember 30. között lehetett pályázni. A vállalkozás elindításához kamatmentes tőkejuttatást és a minimálbérnek megfelelő összegű támogatást igényelhettek a legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők. A 3 millió forintos támogatási összegből 2 millió Ft vissza nem térítendő, 1 millió Ft visszatérítendő formában volt igénybe vehető. Biztosítékként kizárólag inkasszó nyilatkozat benyújtása szükséges, illetve lehetőség nyílt 20% előleg igénybevételére. A támogatás kedvező feltételei következtében a korábbi évekkel ellentétben fokozott érdeklődés mutatkozott. Tőkejuttatás támogatásban 28 fő részesült, amelyből 19 fő a minimálbérnek megfelelő összegű támogatást is kapott. Ezen kívül 35 fő esetében a vállalkozás indítását a minimálbérnek megfelelő összegű támogatással segítettük, 3-6 hónap közötti időtartamban. A támogatásra ezer Ftot ítéltünk meg. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásban 74 munkáltató részesült, a támogatás segítségével 83 fő hátrányos helyzetű álláskereső elhelyezkedése vált lehetővé, összesen ,6 ezer Ft forrás felhasználásával. Foglalkoztatást elősegítő képzésre 2012-ben összesen ,9 ezer Ft-ot fordítottunk, 2012 őszén 56 fő részvételével 4 tanfolyam indult: - Tehergépkocsi-vezető C + gépjárművezetői képesítési igazolvány - Autóbuszvezető D + gépjárművezetői képesítési igazolvány - Angol alapfokú nyelvtanfolyam - Német alapfokú nyelvtanfolyam. Veszprém megyében évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészéből nyújtható támogatásokra rendelkezésre álló összeg ezer Ft. A munkahelymegőrző támogatásra elkülönített ezer Ft a teljes decentralizált keret 66 %-át teszi ki. A támogatást az átmeneti likviditási problémával küzdő vállalkozások igényelhetik, a leépítéssel érintett munkavállalók bér- és szociális hozzájárulási adóterhének támogatásához április hónap végéig munkahelymegőrzés támogatásra 72 munkáltató nyújtott be kérelmet, 292 fő munkahelyének megőrzéséhez ezer Ft összegű támogatást ítéltünk meg. Idén ezer Ft áll rendelkezésre a megyében 3 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozóvá válásának támogatására április 2. és július 31. között folyamatosan lehet benyújtani a pályázatokat az álláskeresőt nyilvántartó munkaügyi kirendeltségre. Pályázni lehet 3 millió forintig terjedő tőkejuttatásra és 6 havi, minimálbérnek megfelelő összegű támogatásra együtt és külön. Április hónap végéig 16 pályázat érkezett, melyek forrásigénye meghaladta az 50 millió Ft-ot. IV.3. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló programok A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az Új Széchenyi Terv keretében három kiemelt TÁMOP projekt megvalósításában vesz részt. 11

14 A TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése program célja, hogy a célcsoportjaiba tartozó megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat, képzéseket, munkáltatóknak nyújtott támogatásokat biztosítson, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést elsősorban a nyílt munkaerőpiacon. A projekt időtartama: Bevonandó létszám: 1286 fő (regionális) Veszprém megyei részprojekt keretösszege: Ft. Veszprém megyében 605 fő megváltozott munkaképességű személy került bevonásra a programba, közülük 594 fő kapott mentori szolgáltatást, és 602 fő vett részt humán szolgáltatásban. Bértámogatásban 5 fő, vállalkozóvá válási támogatásban 3 fő, képzési támogatásban 260 fő részesült. Megyénkben bérköltség támogatással 300 elhelyezés történt. A legjellemzőbb munkakörök az alábbiak voltak: biztonsági őr, takarító, adminisztrátor, gyártósori összeszerelő. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szervezésében február 14- én került megrendezésre a TÁMOP / kódszámú projekt megyei záró konferenciájára. A TÁMOP országos program február 28-án lezárult. A záró napig 453 fő fejezte be sikeresen a programot, a program zárását követő 180. napon pedig 152 fő dolgozott. A TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) című kiemelt projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó álláskeresőket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt időtartama: Veszprém megyei keret: millió Ft. Bevonandó létszám: 3735 fő A programba április 30. napjáig 2322 fő került bevonásra az alábbi arányok és létszámok szerint: 1. alacsony iskolai végzettségű álláskeresők 350 fő (15%), 2. fiatalok, pályakezdők 602 fő (26%), éven felüliek 438 fő (19%); 4. GYES-ről, GYED-ről, hozzátartozók gondozásából visszatérők 79 fő (3%); 5. FHT-ban részesülők 302 fő (17%), 6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 551 fő (24%). Az eltelt időszakban 6040 szolgáltatás valósult meg. A projekt indításától 1022 fő képzésbe vonása történt meg, képzési díj 100%-os megtérítése és a tanfolyam idejére keresetpótló juttatás folyósítása mellett. Szakképzettséget, nyelvvizsgát, gépjárművezetői igazolványt nyújtó, és kompetenciafejlesztő képzések szervezésére került sor. Legjellemzőbb tanfolyamok a következők: szakács, szállodai szobaasszony nyelvi képzéssel kiegészítve, szociális gondozó és ápoló, gyakorló ápoló, szakács, panziós, falusi vendéglátó, logisztikai ügyintéző, targoncavezető + raktárkezelő, CNC-forgácsoló, földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, valamint a kereskedelmi végzettséget adó élelmiszer- és vegyi áru-eladó tanfolyamok, autóbuszvezető, tehergépkocsi-vezető, angol és német nyelvi képzések május elsejétől 68 tanfolyam indult el, és az év során még további 20 képzés indítását tervezzük. 12

15 Támogatott foglalkoztatásba 1487 fő került bevonásra, amely magában foglalja a bérköltség támogatást, bértámogatást, illetve vállalkozóvá válási támogatást. A támogatott munkakörök közül nők esetében a legjellemzőbbek, az ápoló, adminisztrátor, takarító, varrónő, bolti eladó, pultos, férfiak esetében a szakács, vendéglátó eladó, gépjárművezető, lakatos, szerelő, biztonsági őr, továbbá az egyszerű segéd, vagy betanított jellegű munkakörök. A program keretében október hónaptól új támogatási elem, a lakhatási támogatás került bevezetésre. Ez a támogatási forma a lakóhelyüktől távol munkát vállalók lakhatásához nyújt segítséget. Megyénkben április végéig 24 ügyfél esetében került sor a támogatás megítélésére. Ez a programelem elsősorban a vidéki településeken élő álláskeresők fővárosban és a nagyobb városokban történő elhelyezkedését könnyíti meg. A programot április 30. napjáig 829 fő bejezte be sikeresen, és a 180. napot követő hatásvizsgálat során 237 fő vonatkozásában teljesült a továbbfoglalkoztatás. A vizsgált 237 fő közül 13 fő saját vállalkozásban dolgozik, 224 fő munkavállalóként. Megyénkben január elsejétől két állásügynök tevékenykedik. Alkalmazásuk célja, hogy a bejelentett üres állásajánlatok és munkaerőigények számának növelése megtörténjen. Az állásügynökök feladata, a munkaadók folyamatos tájékoztatása a munkaerő-piaci folyamatokról, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről, munkaerő-piaci programok indításáról. Gondoskodnak a gazdasági szervezetekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és a magán munkaerő kölcsönző és munkaközvetítő cégekkel való kapcsolat felvételről és folyamatos kapcsolattartásról. Az elmúlt 4 hónapban 275 munkáltató felkeresése történt meg, és 307 munkaerőigény érkezett a kirendeltségekre. A TÁMOP / / Újra tanulok című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, melynek általános célja a felnőtt lakosság képzettségi szintjének növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása, a munkaadók szakképzett munkaerővel történő jobb ellátása. A program képzéssel kívánja elősegíteni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A projekt időtartama: Veszprém megyei keret: 663 millió Ft. Bevonandó létszám: 1309 fő A projekt célcsoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek, az elavult szakképzettséggel rendelkezők, az elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, illetve a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek, pl. a fogyatékkal élők, a nők, a romák. A kistérségi startmunka program mezőgazdasági projekteleméhez kapcsolódóan 187 fő közfoglalkoztatott Háztáji növénytermesztés és tartósítás tanfolyamon vesz részt. Az országos közfoglalkozatásban érintettek közül tavalyi évben 16 fő kisgépkezelő, 15 fő motorfűrész kezelő képzésben vett részt évben a kistérségi startmunka program keretén belül háztáji növénytermesztés és tartósítás tanfolyamra 42 fő került beiskolázásra, az országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 5 képzés kezdődik, amely 207 főt érint, és az év további részében még 6 tanfolyamot indítunk 104 fő részvételével. 13

16 V. A közfoglalkoztatás eredményei évben A közfoglalkoztatás 2012 és 2013 évben is a munkaerőpiacon az egyik legfontosabb eszköz, amely különböző programokkal segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegek munkába állását, a munkaerő-piacra történő integrálását, reintegrálását, és ezzel előkészíti annak lehetőségét, hogy a későbbiek során a versenyszférában is munkát találjanak. A közfoglalkoztatási programok legfontosabb célja az, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosított legyen határozott időtartamban a munkába állás lehetősége. A támogatások finanszírozása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Startmunka programok központi és decentralizált előirányzatából történik. A közfoglalkoztatás különböző formáiban 2012 év folyamán a megyében fő, április 30-ig fő nyilvántartott álláskereső került alkalmazásra, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, illetve az ellátásban nem részesülőket sikerült rövidebb, hosszabb időszakra munkába helyezni. A közfoglalkoztatási programok kedvező hatása az egyes kistérségek javuló munkaerő-piaci mutatóiban is megjelent. A közfoglalkoztatási támogatások és évi jellemzői, eredményei: Veszprém megyében 2012 és 2013 évben a közfoglalkoztatás fő formái a hosszabb idejű, 6-8 órás közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatási program, a kistérségi startmunka program, és az egyéb startmunka mintaprogramok. A helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, és határozott idejű, napi 6-8 órás munkaviszony keretében lehet a munkavállalókat foglalkoztatni. Erre a támogatásra Veszprém megyében évben ezer Ft állt rendelkezésre, elsősorban napi hat órás, kisebb mértékben nyolc órás munkaidőben került sor a foglalkoztatásra, a bér és szociális hozzájárulási adó, valamint közvetlen költségek átlagosan 70-80%-os mértékéig. Az érintett létszám Veszprém megyében 6167 fő, a közfoglalkoztatás időtartama átlagosan 3-5 hónap volt. A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében idősek, szociálisan rászorulók gondozására, kapcsolattartásának támogatására ezer Ft, a mezőgazdasági programok téli folytatására ezer Ft, a mezőgazdasági képzésben résztvevők közfoglalkoztatásának biztosítására további ezer Ft összeg kifizetésére került sor évben. Ebben az évben a hosszabb idejű közfoglalkoztatásra ezer Ft fordítható, a április 30-ig a támogatásban érintett létszám fő, amelyből fő idei új belépő. A legjellemzőbb munkakörök: kommunális, köztisztasági feladatok, konyhai kisegítő munka, egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások, de szakképzettséget igénylő munkakörökben is foglalkoztatnak munkavállalókat, pl. irodai kisegítő, karbantartó, lakatos, kőműves, szobafestő-, mázoló, portás, karbantartó, gyermekfelügyelő, múzeumi teremőr, ruhatáros, szociális gondozó, díszletező, gépkocsivezető. Az országos közfoglalkoztatási programban évben 18 munkáltató (állami és magán erdőgazdaságok, vízitársulatok, rendvédelmi szervek, honvédség, többcélú kistérségi társulások) részesült támogatásban mintegy ezer Ft összegben. Az érintett létszám fő volt, a támogatás időtartama pedig 3-11 hónap. A program keretében elsősorban állami feladatok ellátását végezték: ár- és belvíz védelem, csatornák, védelmi művek tisztítása, karbantartása, iszapkiszedés, nádirtás, földmunkavégzés, erdészeti utak, séta és turista utak karbantartása, 14

17 erdőtelepítés, erdők tisztítása, ápolása, tűzpászták karbantartása, allergén növények irtása, természetvédelmi munkálatok. Kiemelt feladat volt a nyári időszakban a parlagfű és egyéb allergén növények irtása, amelyre hat többcélú kistérségi társulás (Sümeg, Veszprém, Tapolca, Ajka, Pápa) és egy gesztor önkormányzat (Várpalota) kapott támogatást három hónapos időtartamra, a parlagfű növekedési és virágzási ciklusához igazodva május augusztus 05. között, az érintett létszám ebben a programban 217 fő volt. Az idegenforgalmi szezon időszakában a Balaton északi partján található települések részvételével, Balatonfüred város gesztorságával május végén idegenforgalmi közfoglalkoztatási program kezdődött, amely mintegy négy hónapos időtartamban szeptember 30-ig tartott, a foglalkoztatottak létszáma 90 fő volt. Az országos közfoglalkoztatási programban évben megyénkben 13 közfoglalkoztató vesz részt. A közfoglalkoztatók köre bővült a tavalyi résztvevőkhöz képest, egy újabb magánerdőgazdálkodó, valamint a Magyar Honvédség Pápai Bázisrepülőtér is bekapcsolódott a programba. A közfoglalkoztatás jellemzően március hónapban kezdődött. A programra biztosított támogatási összeg mintegy ezer Ft, amely fő napi 8 órában történő foglalkoztatását teszi lehetővé. A bevont létszám várhatóan ennél magasabb lesz, hiszen számolni kell az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés és egyéb okok miatti fluktuációval. Kistérségi startmunka programban évtől megyénkben a hátrányos helyzetű sümegi, valamint a évi vörösiszap ömlés miatt katasztrófa sújtotta kistérségnek nyilvánított devecseri térség vesz részt. A program keretében a tavalyi évben a megye 48 településén ezer Ft támogatás állt rendelkezésre, és 944 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatása vált lehetővé az alábbi projektelemekben: mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés) mezőgazdasági utak, földutak karbantartása, belvízelvezetés, patakmedrek tisztítása, rendbe tétele, illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, téli közfoglalkoztatás keretében síkosság mentesítés, önkormányzati tulajdonban levő épületek karbantartása, felújítása, idősek gondozása. A mezőgazdasági programelemben az önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében burgonyát, különféle zöldségeket, gyümölcsöt termesztettek, ellátva az önkormányzati intézményeket helyben előállított terményekkel. Sor került erdőtelepítésre is (energiaakác, nyár, és fűz), amely a későbbiek során alapját képezi a településeken alternatív fa, illetve biomassza fűtés kialakításának. A kistérségi startmunka program 2013 évben is folytatódik, a megvalósítandó projektelemek száma bővült, több település kezdett közúthálózat felújításba, valamint Devecser Város Önkormányzata betonelem gyártási tevékenységet is folytat. A két kistérség 49 településén ezer Ft támogatás igénybe vételével, napi nyolc órás munkaidőben 754 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. A április 30-ig bevont létszám 667 fő, a közfoglalkoztatottak túlnyomó része nem rendelkezik szakképzettséggel. Egyéb startmunka mintaprogram évben Veszprém megyét két program megvalósításával érintette. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Tapolca patak revitalizációjára 20 fő közfoglalkoztatásához ezer Ft támogatásban részesült. Az elvégzett feladatok: 15

18 medertisztítás, cserje- és növényzet irtás, régi műtárgyak feltárása, tisztítása, felújítása. A közfoglalkoztató 2013-ban a program folytatását tervezi magasabb létszám bevonásával. Nyárád-Kispodárpuszta közötti összekötő és mezőgazdasági feltáró út építéséhez 30 fő közfoglalkoztatására került sor, ezer Ft támogatási összeg felhasználásával. Az idei évben egyéb mintaprogramok keretében a kislődi víztározó rekonstrukciója I. ütemének kivitelezéséhez a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részesült ezer Ft összegű támogatásban. A program 38 fő közfoglalkoztatott részvételével valósul meg közötti időszakban. A beruházás célja az öntözési lehetőség biztosítása a vízkészletekkel való gazdálkodás fejlesztésével, valamint a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése keretében az árvízcsúcs csökkentés. Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram keretében került sor az önkormányzati tulajdonban levő intézményekben a meglehetősen drága gázfűtés kiváltására alternatív fűtési rendszer kialakításával. A program a társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott, munkanélküliséggel nagyobb mértékben sújtott települések támogatását célozta meg. A támogatás elemei: bio- és megújuló energia felhasználású kazán beruházásának költsége, 3-4 település összefogásával faapríték előállító berendezés beszerzése, valamint a kazán üzemeltetéséhez településenként 2 fő közfoglalkoztatott bérköltségének támogatása legfeljebb 12 hónap időtartamban. A program évben több ütemben indult, azonban a közfoglalkoztatás és a beruházás befejezése az idei évben történt. A megyében 26 település érintett, a közfoglalkoztatottak létszáma 55 fő. A program megvalósításának eredményeképpen az érintett településeken a következő fűtési szezonban már kézzelfoghatóan csökkenhetnek az önkormányzati intézmények fenntartásának költségei. VI. A foglalkoztatás elősegítését szolgáló egyéb tevékenységek, rendezvények Az álláskeresők elhelyezkedését az aktív foglalkoztatás-politikai eszközökön kívül munkaerő-piaci, szolgáltatási tevékenységgel is ösztönözzük. Ennek részeként a munkaerő-közvetítésen kívül fontos szerephez jut a humán szolgáltatás, az álláskeresési-, a pszichológiai-, a munkatanácsadás, valamint az információnyújtás, illetve jogi tanácsadás. A kirendeltségek az újonnan regisztrált ügyfelek részére csoportos tájékoztatókat tartanak az elhelyezkedésüket segítő, általunk nyújtott szolgáltatásokról. Számukra a regisztrációkor a szolgáltatási ügyintézők egyéni beszélgetést követően ajánlják fel a szükséges humán szolgáltatási lehetőségeket. A humán szolgáltatások segítségével az álláskeresők többsége egyre fejlettebb munkavégző képesség birtokába jut, amelynek segítségével kompetenciáit fejleszti, az álláskeresési technikák elsajátításával eredményesebbé, sikeresebbé tud válni az álláskeresésben. A kirendeltségi munkában kiemelt szerepet játszik a munkáltatókkal való kapcsolattartás, az együttműködés elmélyítése, és ennek következtében az álláshely-feltárás hatékonyságának javítása. A munkaügyi központ és a járási munkaügyi kirendeltségek folyamatosan bővítik partner kapcsolataikat az önkormányzatokkal, civil-, és érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, oktatási intézményekkel, magán munkaközvetítőkkel, kölcsönzőkkel is. A települési önkormányzatokkal a kirendeltségek napi kapcsolatban állnak, amely többek között az álláskeresők közfoglalkoztatásban történő elhelyezkedését segíti elő. A partnerséget erősítik a Foglalkoztatási Információs Pontok, így tájékoztató anyagok, aktuális állásajánlatok helyben is 16

19 elérhetővé válnak mind a munkaadók, mind az álláskeresők részére, ezzel is elősegítve az elhelyezkedést. A 2012 októberében Veszprémben, novemberében Pápán megrendezésre került a Pályaválasztási napok rendezvénysorozat a középfokú képző intézmények részvételével. A kiállításon a szakképzési lehetőségek felvonultatásával segítséget nyújtottunk a fiatalok pályaválasztáshoz. Ezt elősegítette a rendezvényhez kapcsolódóan megjelent pályaválasztási kiadvány is őszén mindkét helyszínen tervezzük, a pályaválasztás előtt álló fiatalok széles körű tájékoztatása érdekében, a kiállítások ismételt megrendezését. Az előző évhez hasonlóan február 27-március 07. között került megrendezésre a Nyílt Napok - Munkáltatói Fórum elnevezésű rendezvénysorozat, amelyen a munkaügyi központ munkatársain kívül előadóként részt vettek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének munkatársai. A fórum témája: a munkaügyi ellenőrzéssel, munkavédelemmel kapcsolatos változások, valamint a munkaügyi központban elérhető évi támogatási, pályázati lehetőségek. A munkáltatói fórumokat nagy érdeklődés mellett a megye mind a tíz járásában megrendeztük. A tavasz folyamán a megye 3 kistérségében (Balatonfüreden, Pápán és Veszprémben) állásbörzék szervezésére került sor. Ezek a rendezvények lehetőséget nyújtottak a munkáltatók, vállalkozások és álláskeresők személyes találkozására, a pályázati, támogatási lehetőségek megismerésére, a munkaügyi központ szolgáltatásainak bemutatására, állásközvetítés igénybe vételére februárjában a TÁMOP projekt záró konferenciájára, májusban a TÁMOP projekt időközi konferenciájára került sor. A konferenciákon a résztvevők tájékoztatást kaptak az országos megvalósítás eredményeiről, a megyei előrehaladásról és az indikátorok teljesüléséről. Mindkét rendezvényen a projektben résztvevő egy-egy munkáltató és álláskereső is beszámolt a tapasztalatairól. VII. A Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra-kutatás előrevetített eredményei 2012 évben szeptember és október hónapokban került sor az utóbbi időben évente egy alkalommal lebonyolításra kerülő, 20 éves múltra visszatekintő prognózis-felmérés 34. adatgyűjtésére. Veszprém megyében összesen 292 db gazdasági szervezet szerepelt a reprezentatív mintában. A közös kutatás keretében 158 db versenyszektorban tevékenykedő vállalkozást a munkaügyi kirendeltségek, míg további 134 szervezetet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének munkatársai kerestek fel. A felkeresett cégek gazdasági helyzetét, reálfolyamataik, és ezzel összefüggésben, a foglalkoztatott létszámuk alakulását illetően 2011-ben már mindenütt megmutatkoztak a pozitív elmozdulás jelei. A gazdaság egyes területein 2012-ben is folytatódtak a kedvező irányú folyamatok. A év elé a megkérdezett munkáltatók meghatározó hányada visszafogott várakozással tekintett, mivel többségük mind a reálfolyamatokra, mind a létszámváltozásokra vonatkozó kérdések tekintetében szinten tartást vetített előre, ugyanakkor a cégek egy szűk körénél a derűlátás jelei is megmutatkoztak. 17

20 2012 évre vonatkozóan 101 cég nyilatkozott beruházási tervekről, a évre vonatkozó előrejelzés szerint pedig 80 gazdálkodó gondolkodott fejlesztésben. A beruházás megvalósítását előirányzók 37 %-a kapacitásnövelő és innovatív fejlesztést egyaránt prognosztizált, de a többség (49 %) csak korszerűsítésben gondolkodott, a kapacitásbővítő beruházást megvalósítani kívánók részesedése 14 %-ot ért el. A fejlesztési kedv a feldolgozóipari cégek (gumi-, műanyagtermék-, járműalkatrész gyártás) körében, valamint a kereskedelem és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szférájában a legnagyobb ben, a prognózis-felmérésbe bevont megyei szervezetek - a szezonális ingadozás mellett - összességében 3,3 %-kal nagyobb humán erőforrással kívánták termelési, szolgáltatási feladataikat megoldani, mint az előző évben, 2013-ban pedig a létszámmozgások éves szinten várhatóan további, mérsékelt ütemű létszám-emelkedést eredményeznek. A prognózis szerint 2013-ban a válaszadók a nyilatkozók 14 %-a bízik abban, hogy létszámát bővíteni tudja, 78 %-a szinten tartást lát reálisnak, míg a létszám csökkentésére kényszerülők aránya nem éri el a 10 %-ot. A 2013-ra tervezett létszámmozgások alapján a feldolgozóipar képviselői összességében az átlagosnál nagyobb arányú létszámnövekedés mellett kívánják termelési feladataikat megoldani. A foglalkoztatottak számának alakulását illetően, a feldolgozóiparon belül a legnagyobb derűlátás a járműalkatrész-, valamint a gumi-, műanyagtermék gyártása területén volt tapasztalható. A megkérdezettek jelentős létszámleépítésekre nem készülnek, a rendelésállomány ingadozása, illetve a szezonális hullámzás következtében inkább egyéb, egy ütemben kisebb volumenű létszám csökkenések, illetve felvételek várhatóak. Az előrejelzés szerint a foglalkoztatás átmeneti, szezonális bővülése, a feldolgozóipari vállalkozások rendelésállomány-függő kereslete, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségek hatására a megye munkaerő-piacán további, kismértékű javulásra lehet 2013-ban számítani. Veszprém, június 04. Katonáné Bellovits Andrea s.k. igazgató 18

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/151-4/2014. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám:02/112-12/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiacát terhelő főbb problémák nagy területi különbségek kevés munkahely kereslet-kínálat

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/182-17/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Aktuális munkaerő-piaci tájékoztató. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális munkaerő-piaci tájékoztató. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális munkaerő-piaci tájékoztató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Munkaerő-piaci kép állás: 306 db 9,8 % állás: 179 db 11,1 % állás: 484db 12,2 % állás: 50 db

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések A által támogatott A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentraizált programok a konvergencia régióban)" program keretében valósulnak

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban Az előadás témája 1. Munkahelyvédelmi Akcióterv 2. Munkahelymegőrzés támogatása 3. Első munkahely

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember Tisztelt Képviselőtestület! Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltség 5520 Szeghalom Bocskai út 8. Tel: 66/371-363 Tájékoztatóm

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 19000 Nyilvántartott

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. ÁPRILIS Kecskemét, 2015. május Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0 A

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. JANUÁR Kecskemét, 2015. február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0 A megyei

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Kecskemét, 2010. október Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben