REPERTÓRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPERTÓRIUM 2000 2004"

Átírás

1 1 REPERTÓRIUM A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5.

2 2 REPERTÓRIUM Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó

3 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium a Hogyan Tovább? címû megyei pedagógiai lap 5 évfolyamát dolgozza fel, az évi 5 számot és valamennyi különszámot, mellékletet. A feldolgozás teljes, kiterjed valamennyi cikkre. A repertórium épül az elõzõ, 10 éves repertóriumra, tehát követtem annak szerkezetét, a megjelent tárgyszavakat itt is felhasználtam. A két repertórium a folyóirat 15 évét dolgozza fel, külön is és együtt is használható. Szerkezetét tekintve három részbõl áll: Az egyes számok tartalma; Szerzõi és közremûködõi mutató; Tárgymutató. Az elsõ rész a megjelenés sorrendjében írja le az egyes számok tartalmát. A leírásban azt a formát alkalmaztam, amely a használó számára a legjobban áttekinthetõ, értelmezhetõ. A tételszám után a legtöbb esetben a szerzõ, cím (alcím) és oldalszám következik. A válogatók, összeállítók, fordítók neve a cím után jelenik meg. A tételszámok a megjelenés sorrendjében követik egymást, így nem volt szükség arra, hogy a megjelenési adatokat mindannyiszor leírjam. Pl Baksa Péter: Balassi Bálint virágoskertje. p Sok esetben ezek az adatok nem elegendõk, pl. tartalmat nem pontosan kifejezõ címek, ezért kiegészítést tettem a tartalmat illetõen. Pl. 67. Szakácsné Foki Katalin: A mûszaki szerkesztõ (Egyházi Károly). p. 29. A cikkek tartalmának meghatározása mellett törekedtem arra is, hogy az egyes cikkekben szereplõ személyek, intézmények nevét kiemeljem, illetve a rövidítéseket feloldjam. Ezek a Tárgymutatóban visszakereshetõk és utalásokkal feloldottak. Fontos információt jelent, ha valamely cikkhez tartozik bibliográfia, illusztráció stb. A 3 vagy annál több tételbõl álló bibliográfiát valamennyi esetben külön sorban megjelöltem. Az illusztrációkat bizonyos esetben önálló tételként kezeltem, de van olyan is, hogy a folyóirat számának megjelölésénél ezt már jelöltem. Pl. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete Lakóhelyünk a jövõnk: A Gyõrött május 20-án tartott módszervásár elõadásai (E számot az Álmodtam, s egy világot láttam rajzpályázat nyertesei illusztrálták) Természetesen ebben az esetben a Tárgymutatóban szerepel azoknak a tanulóknak a neve, akik az illusztrációkat készítették. A könyv- és folyóirat-ismertetéseknél és a továbbképzési programajánlatoknál a fent említett leírást alkalmaztam. A könyveknél a tartalmat próbáltam behatárolni a Tárgymutatóban. A folyóirat valamennyi száma tematikus. A tematikus cím valamennyi megjelenésnél az adott év és adott szám alatt megjelent. Pl szám Európai iskola európai nevelés A tematikus cím az év és szám megjelöléssel szerepel a Tárgymutatóban is. Valamennyi szám a témákon belül még rovatokra is tagolódik, amit az elsõ cikk elõtt dõlt betûvel jelöltem és folyamatosan írtam. A Szerzõi, Közremûködõi mutatóban helyet kapnak a szerzõk, összeállítók, szerkesztõk, fordítók, körkérdésre válaszolók stb. Az egyes személyek, akikrõl irodalom található, nem itt, hanem a Tárgymutatóban találhatók meg. A Tárgymutatóban is több szempont szerint szerepelnek. Valamennyi személy szerepel önállóan is, és valamilyen nagyobb csoportban (pl. Pályarajz, Nekrológ) is az adott tételszámon. Az egyes személyekhez hozzárendeltem amennyiben ez a cikkbõl kiderült a foglalkozását, esetleg a születési és halálozási évet. A Tárgymutatóban vannak tárgyszavak, amelyek önállóan és nagyobb csoportban is megjelentek (pl. BGR, CERNET, DALTON-pedagógia stb.) A mutatókban törekedtem arra, hogy az utalások is megkönnyítsék a keresést. Egyrészt a különbözõ névalakok esetében (pl. HÁZI Márta lásd BÖRÖNDINÉ HÁZI Márta), másrészt a rövidítések esetében (CERNET lásd CENTRAL EUROPEAN REGIONAL NETWORK EDUCATION TRANSFER). Remélem, hogy a repertórium esetleges kisebb hibái ellenére is hasznos segítséget nyújt mindazoknak, akik érdeklõdnek a lap tartalma iránt. Figula Anikó

4 4 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA szám Európai iskola európai nevelés 1. Schiller, Christine: Europaische Mittelschule. p Ladich Artúr, Nagy Márta: Mindennapok az Európai Középiskolában. p Rechnitzer János: A területi politika és a humán erõforrások, új kihívások az európai uniós csatlakozásig. p Tûnõdések párhuzamos gondolatok 4. A nemzeti stúdiumok kapcsán : Gecsei Edit: Magyar nyelv és irodalom; Friedery Lászlóné: Történelem. p Európai iskola európai nevelés 5. Borbélyné Nagy Éva: Az oktatás-nevelés fõ irányai Európában: Interkulturális oktatás. p Pappné Kuster Klára: Európai dimenzió az oktatásban: Európai ismeretek a Vocational Academy kisiskolásainak. p Zuberné Molnár Csilla: Start egy új projektben: (Elõkészítõ látogatás a Stuhr-Brinkum iskolában). p Nagy Judit: Nemzetközi továbbképzés Bécsben. p Varga László: Socrates-programok a tanártovábbképzés szolgálatában. p Gönczöl Lászlóné: Több figyelmet az Európai Unió oktatási programjainak! p Tanosné Korsós Lívia: Együttélés Európában. p Winkler Csaba: Kultúrgazdászoknak az Európai Unióról. p. 15. Minõség az iskolában 13. Rafainé Roll Zsuzsa: Rozsdamaró. p. 16. Európai iskola európai nevelés 14. Gátainé Sróth Zsuzsa: A múltat kutatjuk a jövõ Európájáért. p Szilvássy József: A 21. század iskolája: Beszélgetés Hodossy Gyulával, a Katedra Alapítvány igazgatójával legújabb tervezetükrõl. p. 18. Ezredvégi üzenetek 16. Magdics Erika: Ezredvégi üzenetek. p Mosolits Lászlóné: Ezredvégi üzenetek. p. 18. Európai iskola európai nevelés 18. Kollárné Fekete Ágnes: AMICUS Egy magazin története. p. 19. Tíz év tíz arckép 19. Szakácsné Foki Katalin: Úton vagyok: Arckép Görcsné Muzsai Viktóriáról. p Kerekasztal 20. Körkérdés az európai nevelés gondolatáról. Összeállította: Szakácsné Foki Katalin. p A szlovákiai magyar pedagógusok rovata 21. Csicsay Károly: A számítógép helye a magyartanárok segédeszközei sorában. p Internettúra 22. Kallós Gábor: Utazás a Naprendszerben. p. 28. Új utak a tanításban 23. Szalai Péterné: Új utak a magyar nyelv és kommunikáció tanításában. p. 29. Óvodapedagógia 24. Skerlanitz Annamária: A kommunikációs készségfejlesztés lehetõségei az óvodapedagógia napi gyakorlatában. p Millennium 25. Molnár V. József: A táltoskirály I.: Az írás személyessége. p. 32.

5 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 5 Könyvismertetés 26. Új könyvek: Kognitív szintek a matematika tanításában. Szerkesztõ: Tóth László; A zene és a tánc oktatása: reneszánsz, barokk. Szerkesztõ: Szakácsné Foki Katalin; Elválaszt és összeköt a határ. Szerkesztõ: Nárai Márta, Rechnitzer János. p. 33. Ezredvégi mozaikok 27. Szilbekné Cseh Gyöngyi: Mi jellemezte Gyõr város oktatási életét 100 évvel ezelõtt? p Bemutatkozik Barta Szilveszter festõmûvész. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Lakóhelyünk a jövõnk: A Gyõrött május 20-án tartott módszervásár elõadásai (E számot az Álmodtam, s egy világot láttam rajzpályázat nyertesei illusztrálták) 29. Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiájáról. p Hegyesi-Németh Márta: Jó kedvet és egészséget. p Fuszikné Szabó Éva: Tegyünk többet gyermekeink jövõjéért és egészségéért! p Testnevelõ pedagógusok részére! (továbbképzési programajánlat). p Sárköziné Kollarits Edit: Mert ami kint, bent is az van. p Posztós László: Egészséges környezetben egészséges ember. p Reinhardtné Hodosi Irén: és mégis mozog a Föld. p Takácsné Bakó Róza: Minden tapasztalat boltív, amelyre építeni lehet. p Továbbképzési programajánlat: Egészségvirág Iskolai Egészségnevelési program; Önismereti, játékvezetõi 120 órás, 4 modulból akkreditált képzés. p Péterfainé Sümegi Gyöngyi, Podzimekné Asztalos Beáta: Ismerd, szeresd, védd!. p Hajbáné Csuta Ildikó: Környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. p Frank Ágnes: Ha a szó kevés p Továbbképzési programajánlat: Bizalomban növekedni. p Továbbképzési programajánlat: Allergiás, asztmás gyermekek nevelése az óvodában; Gyermekpszichológia; Komplex környezetesztétikai nevelés az óvodában. p Miklósyné Bertalanfy Mária: A mi városunk a mi jövõnk. p szám Esélyteremtõ nevelés 44. Szépe György: Gondolatok az európai iskoláról és az európai nevelésrõl. p. 2 4.; bibliogr. 14 tétel 45. Görcsné Muzsai Viktória: Lehetõségek a tanulási és magatartási hátrányok kezelésére, megelõzésére: Esélyteremtõ pedagógiai programok. p. 5 6.; bibliogr. 8 tétel Európai iskola európai nevelés 46. Fürst Györgyné: Tanórai differenciálás az alapozó szakaszban holland modell alapján. p. 7 8.; bibliogr. 6 tétel Esélyteremtõ nevelés 47. Kreiter Anna: In memoriam. p Kapuiné Horváth Szilvia: Csoportos pszichológiai mérés és helyzetelemzés a Széchenyi István Általános Iskolában Csornán. p Százdi Antal: Iskolaválasztási szempontok. p Schadt Mária: A modern család, mint nevelési tényezõ. p ; bibliogr. 6 tétel; bibliogr. 5 tétel 52. Teleki Béla: Család gyermek iskola. p ; bibliogr. 19 tétel 53. Kreiter Anna: Szülõi háttér a diszlexia tükrében. p Bertalan Lászlóné: Személyiségzavarok, antiszociális személyiségek kisiskolás korban. p Kozma Szabolcs: Integráció és fejlesztõ pedagógia. p Sziratica Bernadett: Logopédiai vizsgálat a nagycsoportban. p Jankó Cecília: Az ünnepség. p Kolos Tiborné: Az óvodák egészségnevelésének néhány kérdése. p ; bibliogr. 5 tétel 59. Zétényi Imréné: A gyermek érdekében. p. 22. Európai iskola európai nevelés 60. Lilik Ferencné: Országos és nemzetközi konferencia Phare-támogatással. p. 23.

6 6 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 61. Tantervek az Európai Középiskolában: Tóth László: Matematika; Fülöp Viktorné: Fizika; Horváth Lucia: Kémia. p Hindrich Szabina: Oktatásügyünkkel Európába. p Mézám Zsuzsa: Szülõi szemmel. p Szegedi Kristóf, Karácsonyi Zoltán: Képzelj el egy iskolát! p Czirják Gyuláné, Földes Tamásné: Úton Európába(n)! p. 27. Zenei nevelés 66. Oláh Margit: Költõ a maga világában : 100 éves Claude Debussy zenei munkássága. p. 28. Tíz év tíz arckép 67. Szakácsné Foki Katalin: A mûszaki szerkesztõ. (Egyházi Károly). p. 29. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 68. Csicsay Károly: Fogalmazástanítás számítógépen. p Internettúra 69. Kallós Gábor: Magyar városok az interneten. p. 32. Millennium 70. Molnár V. József: A táltoskirály (II.) : Az elhivatottság és a szent elõdök. p. 33.; bibliogr. 7 tétel Népi ismeretanyag a magyar költõk verseiben 71. Barsi Ernõ: Néprajz Arany János költészetében. p. 34. Ezredvégi mozaikok 72. Jankovits Béla: A kajárpéci evangélikus iskola történetébõl. p Bemutatkozik Joó István mûvésztanár. p szám Társkeresõ közoktatás 74. Csizmadia István: Várlak (kép). p Szakácsné Foki Katalin: Fordulópontok irányok: Fejezetek közoktatásunk közelmúltjából. p Remseiné Bódi Judit: Tanulói érdekképviselet az iskolában. p Szabó Csaba: Kistérségi társulások Gyõr-Moson-Sopron megye közoktatásában. p Radics Kálmánné, Schwartzné Varga Mónika: Hol volt egykoron az iskola? p Gecsei Edit: Az iskolapadtól a konferenciateremig: Egy mûhelyvezetõ emlékei p Lilik Ferencné: Az iskola hatása és a cigányság tanultsági helyzete: Beszélgetés Pádár Lászlóval, a megyei roma kisebbségi önkormányzat vezetõjével. p ; bibliogr. 5 tétel 81. Varga Tiborné: Az esélyteremtõ pedagógiai program címû cikk kapcsán. p Mayer Zoltán: A serdülõk nevelése a családban. p Csefó Zsoltné: A Kölcsey szülõi szemmel. p Németh Imréné: Gyermekvédelem, gyermeksegítés a csornai Széchenyi István Általános Iskolában. p. 14. Európai iskola európai nevelés 85. Görcsné Muzsai Viktória: Európaiság és nemzeti identitás a bécsi Európai Középiskolában. p Arckép 86. Skerlanitz Annamária: Vállalom a saját lelki fejlõdésemet : Beszélgetés Licskainé Stipkovics Erikával. p. 18. Társkeresõ közoktatás 87. Zétényi Imréné: Játék és indulat. p. 19. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 88. Strba Sándor: Egy stressz nélküli, objektívebb osztályozás lehetõségei. p Dániel Erzsébet: A szlovákiai magyar néprajzkutatás rövid áttekintése. p

7 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Köszöntõ 90. Lilik Ferencné: Barsi Ernõ 80 éves. p Millennium 91. Molnár V. József: A táltoskirály (III.) : Márton, a szent elõd. p Informatika 92. Csicsay Károly: Számítógépes programok CD-ROM-ok az irodalom tanításában. p Tóth Eszter: Informatikai körkép Gyõr középiskoláiban. p. 29. Testi nevelés 94. Kárpáti Hajnalka, Pozsgai Péter: Lovassportok a mindennapokban. p Pedagógushivatás 95. Fördõs Nóra: Fiatalság bolondság. Vagy mégsem? p Torma Tiborné: Mibõl élnek megyénkben az oktatásügyben dolgozók? p Tapasztalatcsere 97. Káléné Takács Erika: Egy nyílt szakmai nap tapasztalatai. p. 33. Ezredvégi mozaikok 98. Szilbekné Cseh Györgyi: Hármas jubileum: Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely és Jedlik Ányos 100. évfordulója. p T. Varga Lajos: Cserkészösvényen Petõcz Miklós versgyûjteménye. p TVL (T. Varga Lajos): Turczel Lajos. p Pigler Edit: Beszámoló a második Környezet- és Egészségvédelmi Versenyrõl. p Gratulálunk. (Kitüntetés Pálur Endrénének). p Bemutatkozik Csizmadia István festõmûvész, a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanára. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Szeresd, óvd, védd a környezeted!: Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel. Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete 1. országos tanácskozás. Gyõr, május Põcze Vilmos: A Sokoróalja védett élõvilágából (képek). p Nagy Jenõné: A környezet megszerettetése az Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel alternatív program szemlélete alapján. p Kiss Péter: Az Oktatási Minisztérium környezeti nevelési koncepciójából. p Forrai Katalin: A környezet és a mûvészeti-zenei nevelés kisgyermekkorban. p Száraz Péter: Ahol élünk. p Szabóné Oláh Márta: A gyõri Bartók Béla Zenei Elõképzõ Óvoda környezeti nevelésének bemutatása. p Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiája az óvodai nevelésben. p Regényiné Demeter Márta: Óvodakert csodakert! p Tripolszki Imréné, Frankó Katalin: Origami boglárka hajtogatása. p Frankó Katalin: Boglárka. p Labanc Györgyi: Tudja-e ön, mi a Herehura?... p Takács Attiláné: Kincsek a ligetben. p Fabsich Andrea: Bemutatkozik a Gyõrújfalui Napközi Otthonos Óvoda. p Fülöpné Bella Márta: Az óvoda környezeti nevelésének bemutatása. p Horváthné Giczi Márta: Pénztelenül kreatívan. p Dubi Ferencné: Bemutatkozik a gyõri Benedek Elek Óvoda. p Kokasné Parcsami Mária: Lélegezz szabadon. p Varga Istvánné: Jeles napok az óvodai környezeti nevelésben. p Domán Mónika: Bemutatkozik a gyõri Brunszvik Teréz Óvoda és Német Nemzetiségi Tagozata. p Kondorné Mezey Eleonóra: Környezetvédelem ovis módra. p Páli Judit: A környezet megismerése mint a fejlõdés egy lehetséges kerete. p Schmatovichné Schmidt Éva: Erõs gyökér erõs növény. p Kollárné Varga Katalin: A Vezseny-ér állat- és növényvilága. p Samuné Pallós Erzsébet: A világ csodás, felfedezésre vár. p Vitéz Andrásné Vadász Zsuzsanna: Fák között és fák alatt. p. 33.

8 8 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 129. Reider Lajosné: Csodarejtõ erdõ. p Bemutatkozik a TÉT, a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram Gyõr-Moson-Sopron megyei környezetegészség-nevelési mintaprogramja. p szám Jót jobban 131. Körkérdés a minõségrõl. p. 2 3., 4., 8., 10., 14., Szabó Zsoltné: Hogyan állt iskolánk a minõségbiztosítás mellé? p Nagy Péter: Intézményi szintû tervezés a minõségbiztosításért. p Albert Gabriella: Körkérdés a minõségrõl: Kapcsolatok a Págiszban. p Makk Zoltán: Elvárások és figyelembevételük: Az iskolai környezet igényeinek felmérése, pedagógiai gyakorlatban való megjelenítése. p Farkas József: Gondolatok a minõségbiztosításról. p Horváth Péter: Folyamatos, nyugodt munka. p Rongits László: Egy program bevezetése és tanulságai. p Nagy András: Comenius 2000: Kapcsolattartás minden fokon. p Szathmáriné Nagy Ágnes: A BGR bevezetésének tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében. p Kissné Takács Erika: A belsõ gondozói rendszer kiépítése a debreceni Kurucz utcai Óvodában. p Scheer Petra: A gyerek egyszeri és megismételhetetlen csoda. p Varga József: Jót s jól! avagy: minõségrõl másképpen. p Horváth Jánosné: A tantervi követelményrendszer felülvizsgálatának egy módja p Bertók Gabriella: A minõségfejlesztésrõl. p Rostási Sándorné: Humanisztikus vizsga. p Szabó Nikoletta, Tarró Anikó: Vizsgáznak a felsõsök a jobb jegyért. p Hámori Mátyás ifjú: A kendõ (kép) p Varga László: Tanulmányút Londonba. p. 17. Európai iskola európai nevelés 150. Görcsné Muzsai Viktória: A tantervfejlesztés egy lehetséges modellje: európai és nemzeti stúdiumok. p Öllõs László: Mozgásban a közoktatás: A 21. század iskolája. p Bédé-Kraut, Hans: Az oktatásügy helyzete Ausztriában. Fordította: Szaló Zsuzsanna. p Kitekintés 153. Boros Tamás: A japán oktatás aktuális problémáiról. p. 25. Európai iskola 154. Ladich Artúr: A magyar mint idegen nyelv az európai iskolákban. p. 26. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 155. Csicsay Károly: Az internet felhasználása tanítási óráinkon. p Tanulni tanítás 156. Kocsis Tiborné: A tanórán kívüli tanulás és mûvelõdés jelentõsége az alsó tagozaton. p. 29. Beszélgetõsarok 157. Zétényi Imréné: Pillanatképek. p. 30. Népi ismeretanyag a magyar költõk verseiben 158. Barsi Ernõ: Néprajz Arany János kisebb költeményeiben. p. 31. Millennium 159. Molnár V. József: A táltoskirály: Korona és áldozat (1.) p. 32.; bibliogr. 3 tétel Évforduló 160. Oláh Margit: Johann Sebastian Bach halálának 250. évfordulóján. (Helyesbítés 2000/5. p. 34.) p. 33. Testi nevelés 161. Szakály Zsolt, Király Tibor, Ihász Ferenc, Murai Béla, Konczos Csaba: I IV. évfolyamos tanítóképzõ fõiskolai hallgatók aerob teljesítõképességének vizsgálata. p ; bibliogr. 5 tétel

9 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Bemutatkozik Hámori Mátyás ifjú, a gyõri Móra Ferenc Általános és Középiskola tanára. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Tervezés és megvalósítás Kistérségi együttmûködések 163. TÉT megyei koordinációs csoport. p Miklósyné Bertalanfy Mária: A környezetegészség-nevelés tervezési rendszere. p Kolozsi Béla: Környezet-egészségügyi oktatási projektek néhány mentálhigiénés vonatkozása, lehetõsége. p Görcsné Muzsai Viktória: A projekt: Hogyan dolgozzunk projektben közösen elhatározott tevékenységek megvalósításán? p Szabó Renáta: Az élményt nyújtó tanulás helyszínei: Kínálat megyénk természetvédelmi területeibõl. p Némethné Kerék Ildikó: Kirándulásszervezés a Fertõ Hanság Nemzeti Parkba. p Enyingi Tibor: Kistérség mint a környezeti nevelés színtere. p. 17. Projektek a Sokoró alján 170. Somjai Gyöngyvér: A Sokoró Ökológiai Park és Fenntartható Vidékfejlõdési Tájközpont. p Figuláné Veszprémi Beáta: Összefogással a Sokoró alján: Környezetegészség-nevelési programsorozat Felpécen. p Figuláné Veszprémi Beáta: A Felpéci program : Megvalósítása projektmunkában. p Gerencsér Tiborné: Felpéc Kajárpéc p Kószásné Celecz Eszter: Felpéc Kajárpéc : Környezet- és egészségnapok a kajárpéci iskolában. p Kiss Péter: Az Oktatási Minisztérium környezeti nevelési koncepciója. p Szûcs Ferencné: Nevelési rendszer elemzésmodellje projektkészítéshez. p Sokoró Ökológiai Park és Fenntartható Vidékfejlõdési Tájközpont. p szám Fókuszban a minõség 178. Annási Ferenc: Úton a minõségközpontú oktatás felé. p. 2 4.; bibliogr. 9 tétel 179. Zétényi Imréné: Aha! p Minõségközpontúság a pedagógiai szakmai szolgáltatásban: Ahogy megrendelõink látják Összeállította: MPI pedagógiai munkatársi munkacsoport. p Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet minõségfelfogása és minõségtámogató politikája. p Görcsné Muzsai Viktória: A belsõ gondozás rendszere mint integráló minõségfejlesztési modell. p. 6 7.; bibliogr. 3 tétel 183. Jakab Lászlóné: A BGR-modell Gyõr-Moson-Sopron megyében. p Simon Lászlóné: Út a minõség felé. p Lovassné Boros Viktória, Farkasné Kristóf Zsuzsanna: Miért csatlakoztunk a BGR-modellhez? p Balogh Zsolt: A belsõ gondozás rendszerének bevezetése a bõnyi Szent István Király Általános Iskolában. p. 12. CERNET-projekt Európai Középiskola, Bécs 187. Görcsné Muzsai Viktória: Egy nemzetközi együttmûködés minõségfejlesztési modellje. p. 13.; bibliogr. 8 tétel Fókuszban a minõség 188. Gönczöl Lászlóné: Három ország a minõség jegyében. p Kallós Károlyné: Önkormányzati tapasztalatok a helyi közoktatási szolgáltatás minõségérõl. p Barsiné Pálmai Éva: Gondolatok a minõségrõl p. 18.; bibliogr. 4 tétel 191. Némethné Fülöp Teréz: A pedagógusok etikai kódexérõl. p. 19.; bibliogr. 2 tétel 192. Rajtáné Szabó Zsuzsanna: Cigánygyermekek beiskolázása. p. 20.; bibliogr. 5 tétel 193. Greguss Márta: A tanulási zavar elõjeleinek szûrése óvodáskorban: Az MSSST szûrõeljárással kapcsolatos tapasztalataim a Gyõri Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központban. p bibliogr. 4 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 194. Liszkai Éva: Minõségi munka fejlesztése az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában. p Európai iskola európai nevelés 195. Öllõs László: Mozgásban a közoktatás: A 21. század iskolája. p. 26.

10 10 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 196. Ludovit, Bálint: A szlovákiai iskolarendszer néhány jellemzõje. p Arckép 197. Oláh Margit: Küldetésnek éreztem az életemet p Dsida Jenõ: Valami arcot viszek (vers). p. 29. Millennium 199. Molnár V. József: A táltoskirály: Korona és áldozat (II.). p. 30. Évforduló 200. Barsi Ernõ: Népi ismeretanyag a kétszáz éve született Czuczor Gergely verseiben. p. 31. Ezredvégi mozaikok 201. A soproni Erdei-iskola, Manninger-ház ismertetése. Összeállította Gönczöl Lászlóné Pócsy Blanka a Magyar tanítók albuma címû kiadványa alapján. p Szakály Zsolt: A végén az elsõ lendület áll. p Áldott karácsonyt! 203. Schuck Mária: Adventi és karácsonyi rítusok. p Bemutatkozik Borbély Lajos grafikus festõmûvész, Pápa város önkormányzatának mûvelõdési osztályvezetõje. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Együtt a környezetegészség-nevelésért 205. Lilik Ferencné: Bevezetõ. p Havas Péter: A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram nevelési feladatai. p A projekt vezetésére felkérõ levél. p A téma megyei bevezetése: Fórum rendezése. p A fórum tapasztalatai és elemzése. p A koordinációs csoport tagjainak jellemzõi. p A projektum megvalósítása. p Hogyan mûködik a koordinációs csoport? p A TÉT stratégiája. p Konferencia rendezése. p Projektkoordináció. p Tisztítsuk meg a Földet! : Ad hoc-tól a módszeresig. p Kondorné Mezey Eleonóra: Élménybeszámoló: Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda, Gyõr. p Informatikai fejlesztés: Az adatbázis. p Csefó Zsoltné: Bibliográfia készítése projektben. p Csizmadia Attila: A TÉT informatikai fejlesztésének összefoglalása. p Szervezz egészséget!. p Allergiás, asztmás gyermekek nevelése az óvodában (továbbképzési program) p Erdélyiné Nagy Enikõ, Sümeginé Balogh Barbara: Allergia asztma nap a gyõri Sün Balázs óvodában. p Multiplikátorképzés. p Lilik Ferencné: Perspektívák. p szám Valahol otthon 226. Miklós Horváth István: Tornyok díszkivilágításban. p. 2. Kárpátalja 227. Varga József: Mementó p Orosz Ildikó: A kárpátaljai magyar nyelvû oktatás helyzete: Beszámoló a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 8. közgyûlésén. p Kallós Károlyné: Magyar nyelvû fõiskolai képzés Kárpátalján. p Ötvös Sándor: Kölcsey Ferenc Középiskola, Visk. p Kecskésné Kondor Róza: Újra a Vereckei-hágón. p. 8.

11 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 11 Kárpátalja 232. Gönczöl Lászlóné: Apám szülõföldjén Kárpátalján. p. 9. Erdély 233. Kallós Károlyné: A magyar nyelv kisebbségben Helyszíni feljegyzések Erdélyben és Csángóföldön. p Borbáth Erzsébet: Moldvai csángó magyar gyermekek a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában. p. 14. Arckép 235. Lilik Ferencné: Hitbõl kövezett utak: Beszélgetés Jáki Sándor Teodózzal, a gyõri Bencés Gimnázium tanárával, csángókutatóval. p Reményik Sándor: Az ige (vers). p Aranymiatyánk. p Erdély 238. Szántó Emese: A csíksomlyói zarándoklat 2000 júniusában. p Váradi Izabella: József Attila nem középiskolás fokon. p Kõrös Erzsébet: Az erdélyi magyar nyelvû sajtó 2000-ben: (ismertetés egy idegenvezetõ lehetõségei alapján). p. 21. Vajdaság 241. Vass Borsodi Borbála: Feljegyzések a Délvidék millenniumáról. p Béres Zoltán: Vajdasági oktatási helyzetkép. p. 23. Burgenland 243. Burgenlandi mozaik. Összeállította: T. Varga Lajos. p Szlovákia 244. Lendvai Tibor: A szórványmagyarság oktatási problémái. p Pénzes István: Hagyományõrzés és nemzeti identitástudat. p valahol otthon 246. Barsi Ernõ: Petõfi mint a nemzettudat szimbóluma. p. 29. Kapcsolatok határok nélkül 247. Pongrácz Alfréd: Határon túli kapcsolatok Gyõrságon. p Eklics Imre: Pázmándfalu Bõs. p Molnár Lászlóné: Csángótábor Csornán. p Varga Márta: Dunának, Oltnak egy a hangja. p. 32. Kitekintés 251. T. Varga Lajos: Kanadai magyarok kistükre. p Kovácsy József költõ, író. p Kovácsy József: Címtelen. p Ruttkay Arnold: Soha nem láttam a hazát. p Pátkai Róbert: Millenniumi hálaadás. (Elhangzott az ökumenikus millenniumi megemlékezésen, a westminsteri római katolikus katedrálisban, november 16-án.). p Farkas Veronika: Bemutatkozik Janiga József szlovákiai magyar festõmûvész. p szám Csak rám figyelj! Szociális-emocionális nevelés 257. Szociális-emocionális nevelés a tanórán. Szerkesztette: Görcsné Muzsai Viktória p Szakácsné Foki Katalin: A tolerancia-alkotómûhely fejlesztõ munkája. p Nagyné Samodai Zsuzsanna: Minden gyermeknek joga van a neki megfelelõ nevelésre és oktatásra. p Kiss Tiborné: Szociális-érzelmi képességek fejlesztése Kapuváron, a Pátzay Pál Általános Iskolában. p. 6 7.; bibliogr. 5 tétel 261. Zétényi Imréné: Tükreim: Váratlan fordulatok. p. 7.

12 12 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Nevelés közösségben 262. Farkas Jánosné, Csukásné Papócsy Ágnes: Bátorító pedagógia: Élményt nyújtó új módszer a közösségek életében. p Személyiségfejlesztés óvodában 263. Jenes Mária: Óvoda játékszerek nélkül. p Bognár Sándorné: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztéséért. p Az iskolás élet kezdetén 265. Domsichné Mezzei Márta: Az iskolaérettségrõl. p Murányiné Sipõcz Zsanett: Te leszel az én tanító nénim. p. 15. Nevelés közösségben 267. Bartos Ilona: Osztályfõnöki munkámból. p Gátainé Sróth Zsuzsa: Vak diák az osztályban. p Szabó Nikolett: Ugyanolyan ember vagyok, mint más. p Kobrizsa Eszter: A fejlesztõ mozgás. p Schuck Mária: Valóság, mese, gyermekrajzok. p Szalai Mária: A másság kezelése a pedagógiában. p Pappné Kuster Klára: Finn tanulók magyar iskolában. p. 21. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 274. Csicsay Alajos: Egy magyar pedagógiai mûhely Szlovákiában. p Csak rám figyelj! 275. Szabó Imre: Az erkölcsi neveltség szintjének vizsgálata egy nyolcadik osztályban. p Hittel és szeretettel: könyvismertetés. p Ladich Artúr, Erdõs László: Arany János Tehetséggondozó Program a Révai Miklós Gimnáziumban. p Bakonyi Tamásné, Imre Dóra: Adatok a szexuális nevelés feladataihoz. p ; bibliogr. 6 tétel Népi ismeretanyag a magyar költészetben 279. Barsi Ernõ: Czuczor Gergely versei (II.). p Évforduló 280. Varga József: Scherer Gyula (halálának 50. évfordulóján). p Helyi tankönyv Darnózselirõl (könyvismertetés). p Bemutatkozik Kutasi Károly, a gyõri Tulipános Általános Iskola tanára, igazgatója. p. 36. Hogyan Tovább? Különszám május Hazájáért, nemzetéért, nyelvéért Barsi Ernõ írásaiból 283. Lilik Ferencné: Bevezetõ. p Népi hagyományaink az óvodában. p Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya. p Csokonai lírai és egyéb versei, prózai írásai. p Régi magyar szavak, tájszavak Csokonai írásaiban. p Csokonai: (általános iskolai irodalmi színpadnak). p Néprajz Petõfi Sándor verseiben. p Néprajz Arany János költeményeiben. p Czuczor Gergely versei. p Az harmonia kitsinálásának mestersége. p Zenei emlékek a 19. századi Gyõrbõl. p Egressy Béni és a Kisalföld. p A magyar népdal elõadásmódjáról: Foghegyrõl, félvállról soha p Néprajz az általános iskola felsõbb osztályaiban. p Szent László alakja a folklórban. p Jersze emlékezzünk. p

13 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Emlékezések a negyvennyolcas idõkrõl. p Megütik a dobot p Gábor Áron rézágyúja p A honismerõ Kisfaludy Sándor. p Emlékeim a Sárospataki Református Kollégiumból. p Amit Kodály Zoltántól tanultam: 30 éve halt meg Kodály Zoltán. p mint friss tavaszi szellõ p esetleg nem ismert értékek? p A megtartó példa. p Ki mint vet, úgy arat p Kisfaludy Sándor: Magyar nemzeti ének. p szám 2001 A Nyelvek Európai Éve A Nyelvek Európai Éve. p A Nyelvek Európai Éve Magyarországon. p A Nyelvek Európai Éve megyei projektje a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet koordinálásával. p Weidinger, Wiltrud: Kétnyelvûség és iskola neveléstudományi nézõpontból. Fordította és szerkesztette: Görcsné Muzsai Viktória. p Szabó Gábor Tibor: Globalizálódó nyelvpolitika: (tanulmányrészlet). p Gönczöl Lászlóné: Nyelvek Európai Éve 2001: megyei projekt. p Varga Józsefné: Kettõs kötésben: Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletrõl jöttél. p. 10. Az eredményes nyelvoktatás 317. Tar Attila: A nyelvoktatás hatékonyságának kérdéséhez. p Kallós Károlyné: Körkérdés: Mitõl függ a nyelvoktatás eredményessége? p Pál Manuéla: DUE OM pályázat: Miért is fontos a nyelvek ismerete? p Beszélgetés a nyelvoktatásról. Szerkesztette: Gátainé Sróth Zsuzsa. p Kollárné Fekete Ágnes: Idegennyelv-tanítás más országokban. p Gönczöl Lászlóné: Tanulási eredmények mérése német nyelvbõl. p Kollárné Fekete Ágnes, Torda Béláné: Beszámoló az európai középiskolában (European Middle School) tett munkalátogatásról. p. 17. Nyelvoktatási modellek 324. Puttkamer Emõke, Tauber Ferenc: A korai kétnyelvûség az óvodában: Egy személy, egy nyelv soproni modellje. p Litkei Erika: A nemzetiségi óvodai nevelés elvi kérdései. p Rácz Gáborné: Német nemzetiségi nevelés Mosonmagyaróváron, az Õzikés Óvodában. p Szombathné Nagy Andrea, Nagyné Ásványi Mariann: Nyelvtanítás a halászi iskolában. p Pappné Kuster Klára: Élményorientált nyelvtanulás anyanyelvi környezetben (Angol nyelv és brit kultúra). p Görcsné Muzsai Viktória: Európai stúdiumok a hazai közoktatás gyakorlatában az 1. és 9. osztályban. p Szabó Jánosné: Magyar osztrák közgazdasági képzés Fertõdön. p Somogyváriné Csík Emõke: Úton Európa felé egy szakképzõ intézmény szemszögébõl. p Nagyné Andirkó Julianna: Dober dan! Guten Tag! Zdravsztvujtye! p Szirányi Ákosné Falvai Mária: Külföldi úti beszámoló: A Littéreture pour la jeunesse szemináriumról. p Szerencsi Ágnes: Schüleraustausch: Coole Tage. p Görcsné Muzsai Viktória: Könyvajánlás. p. 29. Helyzetkép és elõretekintés 336. Wild Róbert: Allgemeine Lage der ungarn deutschen Minderheit im Komitat R W Ö. p Piskoltiné Magyar Mariann: Magyarországi Német Nyelvtanárok Konferenciája: Budapest, p Szakácsné Foki Katalin: Új nyelv az európai palettán: Találkozásom a roma (romani) cigány nyelvvel. p Bailey, Chris: My Impressions of Teaching in Hungary. p Gönczöl Lászlóné: Szûk Norbert (1970) festõ, grafikus, tanár. p. 36.

14 14 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA szám Nevelj sikeres embert! Új társadalmi kihívások 341. Varga József: Meddig kell tanulnunk? p Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné: A siker titka a tudás így rövid egyszerûséggel : Tanulmányrészlet és idézetek A tehetség titka c. interjúkötetbõl. p Garai Anna: Hogyan ölt testet a szervezeti kultúra valós vállalati környezetben? p. 4 7.; bibliogr. 13 tétel 344. Szalai Ferencné: Elsõ lépéseink a minõségfejlesztés útján. p. 8. Nevelj sikeres embert! 345. Ottófi Rudolfné: A tanulás és tudás örömének megnyilvánuló jelei óvodáskorban. p. 9. Személyiségfejlesztés az óvodában 346. Marcali Hilda: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztéséért II. p Nevelj sikeres embert! 347. Kocsis Tiborné: A jó pap is holtig tanul p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Molnárné Kovács Márta, szerzõ: Kallós Károlyné. p. 12. Motiváció az iskolában 349. Rixerné Szokodi Kornélia, Szalay Ildikó: Nyelvi továbbképzés Salzburgban: Két szerencsés nyertes beszámolója a SOCRATES LINGUA B támogatásával létrejött tanulmányútról. p. 13. Nevelj sikeres embert! 350. Márkusné Szanyi Rita: Korszerû iskola múlt korok szellemében. p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Szük Ödön, szerzõ: Gönczöl Lászlóné. p. 14. Felkészítés a tanulásra 352. Nusserné Bedõ Gyöngyi: A tanulás tanításáról. p Honti Dénes: Derék diák holtig számol: Matematikai képességek fejlesztése. p ; bibliogr. 7 tétel 354. Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Pulai Zsolt, szerzõ: Molnár János; interjúalany: Horváth Ilona, szerzõ: Szabó Imre; interjúalany: Gergátz Elemér, szerzõ: Lovász Szabó Zsolt. p. 17. Nevelj sikeres embert! 355. Boros Tamás: A bölcsesség szeretete, kedvelése. p Nagy Hedvig: A múzeumok szerepe és helye az oktatásban. p. 19.; bibliogr. 4 tétel Felkészítés egészségre 357. Konczos Csaba: Az iskolai testnevelés kettõs szerepe és annak megvalósulása a gyakorlatban. p ; bibliogr. 3 tétel A munkaerõpiac változásainak irányai 358. Fontos Mihály: A munkaerõ-kereslet tendenciái és összefüggése a szakképzési szerkezetváltozással megyénkben. p ; bibliogr. 7 tétel 359. Fontos Mihály: A felnõttképzés szerepe a megye munkaerõ-gazdálkodásában. p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Nagy Ottó, szerzõ: Havasréti Béláné. p. 25. Nevelj sikeres embert! 361. Baráth Lászlóné: Elégedettek-e a tanulók a tanulmányi eredményükkel, teljesítményükkel? A Gyõr-Moson-Sopron megyei reprezentatív felmérés tapasztalatai. p. 26. Mozgásban a közoktatás 362. A 21. század iskolája. Bevezetõ: Öllõs László. p Albert Sándor: Reformelképzelések. p ; bibliogr. 5 tétel Népi ismeretanyag a magyar költõk mûveiben 364. Barsi Ernõ: Népi hangszerek Arany János verseiben. p. 30.; bibliogr. 4 tétel Évforduló 365. T. Varga Lajos: KALOT-találkozó évfordulók jegyében. p. 31.

15 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 15 Kapcsolatok 366. Csicsay Alajos: Épül a párkányi híd. p Vércse Miklós: Egy szlovák kiadó és magyar nyelvû könyvei. p. 33. Az olvasás éve 368. Telekes Annamária: A Coca-Cola Magyarország és az Olvasás Éve. p. 34. Kapcsolatok 369. Csomai Jánosné: Iskolám és a CERNET. p Bertha János: Könyvismertetés (Walter van Hauwe: A korszerû furulyaiskola I.). p Bemutatkozik Barta Szilveszter festõmûvész, középiskolai tanár, Kapuvár, Felsõbüki Nagy Pál Gimnázium. p szám Hátamon a zsákom 372. Hegyi Erika: Törékeny idõk. p Varga József: Utazás WISSEN és KÖNNEN között. p Koroknyai Andrea: Szerepeim, szerepkonfliktusaim. p Fodor Zsófia: A kiégés jelenségének vizsgálata gyõri óvodapedagógusok körében. p Varga Endréné: A szaktanácsadó új szerepei. p Varga Józsefné: A lényeg változatlan. p Major Lajosné: Baj van a gyermekkel! p Zétényi Imréné: Jótett helyébe p. 9. Intézmények új szerepben 380. Felkészülés allergiás, asztmás gyermekek nevelésére. Írták: Benedek Elek Óvoda asztmás csoportjainak óvónõi. p Zilahi Tímea: Intézmények szokatlan társítása. p Szakálné Doktor Éva: Vizsgáztunk fizikából. p Baráth Lászlóné: Minõségi folyamatok az általános mûvelõdési központokban oktatási és kulturális tevékenységek összhangja. p Szabó Tiborné: Iskola versenyhelyzetben. p. 15. Iskolarendszerû felnõttoktatás 385. Szilágyi György: A középiskolai felnõttoktatás központja Gyõrben. p Személyiségfejlesztés az óvodában 386. Domán Mónika: Közös erõvel a Földünkért! p Zétényi Imréné: Másképpen. p. 18. Intézmények új szerepben 388. Sipos Gyöngyi: Az iskola mint koordinációs központ. p Személyiségfejlesztés az óvodában 389. Litkei Erika: Környezeti nevelés ovis módra. p Kolos Tiborné: Akajom, kell! p Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul. p Göndöcsné Molnár Márta: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztésért (III.) p Népi ismeretanyag a magyar költõk mûveiben 393. Barsi Ernõ: Népi hangszerek Arany János verseiben. p. 25. Intézményi szerepek 394. Kutasné Szabó Piroska: Székely magyar testvérkapcsolat. p Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 395. Révész Bertalan: Bízzunk és cselekedjünk! Nemzeti közösségünk mûveltségbeli teendõi. p

16 16 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Személyiségnevelés 396. Varga István: Békére nevelés az iskolában. p Neveléstörténet 397. Végh Ferenc: A csallóközi népiskolákról. p. 31. Könyvajánló 398. T. Varga Lajos: Szerelmes földrajz, szerelmes történelem: Országjáró Petõcz Miklóssal. (illusztrált). p. 33. Könyvajánló 399. Domonkos János: Családi krónikák. p. 34. Köszöntõ 400. Dr. Domonkos János (születésnapi köszöntõ). p Szép folt (átvett cikk, Kisalföld, XI. 10.). p. 34. In memoriam 402. Cséka Lajos, Erdõdi Rudolf: Búcsúzunk testnevelõ-szakfelügyelõ kollégánktól: Szabó István p Csáky Anna (volt tanítvány) : Tisztelgõ fõhajtás. p Bemutatkozik Kostelec Éva mûvésztanár. p szám Szabadidõ szabad idõ? Nevelõ szabadidõ 405. Hidegh Gergely: Diákszemmel a szabadidõrõl. p Kevés az idõ. (Összeállítás a Móra Ferenc Általános és Középiskola tanulóinak véleményébõl). p. 3., Burkali Bernadett: Fiatal- és felnõttkori szokásokról tényszerûen. p. 4 5.; bibliogr. 3 tétel 408. Wernerné Csordás Éva: Pedagógusszemmel a szabadidõrõl másként. p Matusekné Bíró Teréz, Vörzsönits Kinga: Tervezd meg a hétköznapokat! p. 7. Diákönkormányzat 410. Remseiné Bódi Judit: Mirõl szóljon a diákönkormányzati SZMSZ? p Honti Dénesné: Pedagóguslétem legszebb évei avagy a diákönkormányzatok szerepe a szabadidõs tevékenység szervezésében és a társadalmi aktivitásra nevelésben. p Magyar Mária: Tünde (kép). p. 9. Nevelõ szabadidõ 413. Bertalan Lászlóné: Egész nap az iskolában. p Nagyné Ásványi Mariann: Halászi délutánok. p Magyar Mária: Duna (kép). p. 11. Módszertani segédanyag a szabadidõs neveléshez 416. Dékány Sándorné: Szabadidõ-szervezés az iskolában. p ; bibliogr. 21 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 417. Fodor Zsuzsa: Tesz-vesz szakkör és más ötletek: Párkányi paletta. p Csicsay Alajos: Fesztiválok, seregszemlék, versenyek. p. 18. Idõtlen szabadidõ 419. Vércse Miklós: Pató Pál úr. p Testi nevelés 420. Végh Ferenc: Sopron: tornatanár-képzés és lányok testedzése. p Pozsgai Péter Pál: Az iskola mint a szabadidõsport tevékenység közvetítõje, alakítója. p

17 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 17 Békére nevelés 422. Koór Lilla: Egy testnevelõ tanár szemével Indiában. p. 25. Spass am lesen 423. Veres Mária: Der Österreichische Buchklub als Partner der Deutschlehrer in Ungarn: Erfahrungen mit einem Jugendbuch in den Deutschstunden. p Óvodai projektpedagógia 424. Zsámboki Károlyné: A projektmódszer és az óvodás gyermek. p Terbe Nikolett: Így csináld! (kép) p Szakálné Doktor Éva: Galgóczi Erzsébet emlékszoba. p. 30. Diákszínpad 427. Enzsölné Mondovics Erika: Segíts nekem, hogy egyedül csináljam : Óvodás mesemondó verseny Gyõrzámolyon. p Terbe Eszter: Nagyalföld (kép). p Barsi Ernõ: Kisalföldi farsang. p T. Varga Lajos: Magyarország egy napja. p. 34. Csillagpor 431. Oláh Margit: Találkozásom Ahmed Adnan Saygunnal. p L. M.: Életrajzi részletek (Aranyosi Szénássy Attila). p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Megújuló energiaforrások Környezetszennyezés 433. Szabó Gyula: A környezetvédelem szellemi háttere. p Hollósy Gáborné: A környezeti levegõ vizsgálatának módszerei és a jelenlegi mérõrendszer bemutatása. p Hollósy Gáborné: A környezeti levegõvizsgálati eredmények értékelése, tendenciák. p Sinkó Zoltánné: Légszennyezõ források a kistelepüléseken. p Bazsika Erzsébet: Mikrokörnyezetünk és a dohányzás. p. 10. Energia és környezet 438. Tóth Péter: Megújuló energiaforrások. p Barta István: Az agrár-környezetvédelemben rejlõ megújuló energiaforrások. p Megújuló energiaforrások az oktatásban 440. Némethné Völcsei Márta: Mit tehet a fizikatanár a környezetvédelemért? p Környezetvédelmi nevelés 441. Fülöp Viktorné: A környezet- és egészségtudat formálása a tanítási folyamatokban, a természettudományok, a fizika tanítása során. p Drobilich Anikó: Környezetvédelem = egészségnevelés: Díjazott kísérletek Öveges József Fizikaverseny megyei fordulója, p Békefi Eszter: Környezetbarát áramforrás : Díjazott kísérletek Öveges József Fizikaverseny megyei fordulója, p Rebák Sándor: A megújuló energiaforrások megismertetésének lehetõsége a környezeti nevelésben. p Energiatakarékosságra nevelés 445. Dely László: Energia Klub a környezetért : Környezeti nevelést segítõ program Tatán, a Kõkúti Általános Iskolában. p Wöller Lászlóné: Környezeti és energiatudatos oktató-nevelõ program a Szabadhegyi Közoktatási Központban. p. 29. Tanulmányi verseny 447. Rebák Sándor: Természettudományi vetélkedõ az energia témakörében. p Kiss Márton: A soproni hegyvidék klímájának vizsgálata. p. 33.

18 18 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Kistérségi együttmûködések 449. Lilik Ferencné: Továbbképzõ tanfolyam születik. p szám Verseny piac oktatás 450. Szilbekné Cseh Györgyi: Oktatásmarketing az iskolában. p. 2 3.; bibliogr. 10 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 451. Pénzes István: Oktatásügy: változtam, változz! p Verseny piac oktatás 452. Lacza János: Elszigetelt környezetben. p Fábián Imre: A piacképes oktatás útján. p Istókné Hosszú Jolán: Beszélgetés a jövõrõl Rákóczi Tiborral, a Lukács Sándor Szakképzõ Iskola igazgatójával. p Magas Lászlóné: Nyitni a világra. p Fürst Györgyné, Remseiné Bódi Judit: Kereslet és kínálat a középfokú oktatásban (avagy ami a megyei fejlesztési tervbõl kimaradt). p Csizmadia Zoltán: Tények és adatok az Intelligens Gyõr város stratégiai és operatív programja c. kutatásból: Versenyhelyzetben: PC-hozzáférés iskolai végzettség foglalkozás. p ; bibliogr. 12 tétel 458. Módos Dezsõ: Partnerünk a számítógép. p Rónai Ferenc: Minõségi munka elõlegben. p Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: Ami a BGR-modell hátterében van I.: A BGR-modell vonatkoztatási pontjai 1. rész. p Galambos Ferencné: Minõségfejlesztés és speciális pedagógia. p Szabó Zsoltné: Hol tart iskolánk a minõségfejlesztésben? p Garai Anna: A CERNET-projekt és a bécsi Európai Középiskola: Közép-kelet-európai régiók oktatási együttmûködése. p Horváthné Téringer Andrea, Hudacsek Beáta, Péterfia Marianna, Kõhalmi Márta: Európa-óra két tanárral. p Szászfai Gyula: Európai Stúdium egy kicsit Én, egy kicsit Te. p. 24. Óvodai projektpedagógia 466. Zsámboki Károlyné: Pszichikus szükségletek nevelési célok. p Visszapillantó 467. Végh Ferenc: Mit és mennyi idõ alatt tanítottak az egyszemélyes tantestületekben 120 éve. p. 28. Környezetegészség-nevelési felmérés Gyõr-Moson-Sopron megyében 468. Havas Péter, Varga Attila: Az ember okozza, úgyhogy megérdemli. p A jó iskoláért 469. Papp Noémi: Miért éppen ezt az iskolát választotta? p Samu Z.: A tökéletes iskola. p Végh Ferenc: In memoriam: Egész életében tanított. p Baranyai Zoltánné: Életrajzi részletek. (Tanai G. Anna). p szám A tehetségnevelés titkai Tehetségnevelés 473. Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? (Idézet Sütõ Andrástól). p Illusztráció: Varga Ákos (15 éves tanuló készítette). Forrás: Ötlet logika matematika feladatgyûjtemény 7 9 éveseknek. p. 2.

19 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 19 Tehetség, teljesítmény, siker 475. Varga Miklósné: Igaz-e, hogy a magyarok igazi természeti kincse a tehetség? p Mészáros József: 18 nyelvet sajátított el Kõrösi Csoma Sándor. p Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné: Tehetség, teljesítmény, siker. p Tehetségfejlesztési modellek 478. Megyeri Edit Tünde: Zenehallgatás másként. p Molnár Imréné: A komplexitás jegyében: Nyílt nap a Mókus csoportban. p Enzsöl Péterné: Az óvodai nevelés és a tehetséggondozás. p Szinger Anna: Nemzetiségi nyelv-tehetségfejlesztés. p Gáborné Jászberényi Lilian: Tehetségnevelés zenemûvészeti szakközépiskolában. p Józsa Tamás: Tehetségpedagógia építõipari szakközépiskolában. p. 15. Tehetségfejlesztés módszerek, eszközök 484. Répásiné Hajnal Csilla: Vadvirágok csokorban. p. 16. Tanulógondozási rendszer 485. Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: Ami a BGR-modell hátterében van (II. rész). p ; bibliogr. 6 tétel Tehetségfejlesztés módszerek, eszközök 486. Gesztesi Péter: A tanulmányi versenyek szerepe a tehetséggondozásban. p Mentler Marianna: Regionális Középiskolai Tudományos Diákköri Konferencia Gyõrött. p Deé János, Jakó András: Részlet a TUDOK 2002 Diákkonferencia egyik pályázatából. p Kükedi Józsefné: Kreativitásfejlesztés a Comenius 1 Iskolai projekt segítségével. p Moonrise: Mikor egy álom teljesül. p. 23. A tehetségfejlesztés aktuális kérdései 491. Gönczöl Lászlóné: A tehetségfejlesztés megyei koordinációs projektje p T. Varga Lajos: Szembesítés a lehetõségekkel: továbbképzési tapasztalatok. p Tehetségfejlesztõ pedagógus-továbbképzés. Összeállította: Kallós Károlyné. p Kallós Károlyné: Tehetséget jelzõ értékek listája. p Molnár János: Egy kérdõíves felmérés tapasztalatai. p Pirkné Gyarmati Ágota: Iskolai partnerek véleménye a tehetségfejlesztésrõl. p. 30. Arcképek 497. Szirányi Ákosné: A versírás a hobbim (Bemutatkozik Szlukovényi Katalin). p Szlukovényi Katalin: Egyre megy. p Szlukovényi Katalin: Akarat. p Hiszek az emberi szeretetben és tudásban. p Gönczöl Lászlóné: Újat teremteni. p Bemutatkozik Nagy Ildikó tanár. p szám A mûvészeti nevelésért 503. Baranyai Zoltánné: Bevezetõ. p Freund Tamás: Agyhullámok, memóriafolyamatok és belsõ világunk. p Nagy József: A mûvészeti nevelés fontossága. p Andrásfalvy Bertalan: A mûvészeti nevelésrõl, a néphagyomány szerepérõl a jövõ mûveltségében. p Baranyai Anita: Ajánlás a hon- és népismeret tanításának segédeszközeihez. p Mlinár Pál: A tánc varázsa. p Vészi Endre: Éneklõ iskola Kodály Zoltánnak (vers) p Borbély Károly: A mûvészet mint a korszerû nevelés eszköze és módszere. p Baranyai Zoltánné: Válogatás a hazai mûvészetoktatási szakemberek írásaiból. p ; bibliogr. 15 tétel Mozgásmûveltség 512. Istvánfy Csaba: A mozgásmûveltség értelmezése és társadalmi jelentõsége. p. 17.

20 20 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA A mûvészeti nevelésért 513. Lipovics János: Vizuális mûvészeti nevelés a tanítóképzésben. p Lipovics János: Edény-szobrok. Raku-kerámiák 1050 C. p. 19. Arckép 515. Szakácsné Foki Katalin: Szabó Miklós, a soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatója: Arckép. p A mûvészeti nevelésért 516. Szakácsné Foki Katalin: Örömforrás az iskolában. p ; bibliogr. 3 tétel 517. Gönczöl Lászlóné: Szépet tanítók: Rejtõ Pálné Pogács Mária tanító életébõl ( ). p Kutasné Szabó Piroska: Egy énektanár pályája. p Lõrinc Katalin: A lehetõ legmagasabb szint középfokon táncmûvészeti szakképzés Gyõrött. p. 28. CED Rotterdam MPI projekt Szociális-érzelmi nevelési tanterv az 1 4. évfolyamon: Útmutató. Készítették: a Tolerancia alkotómûhely tagjai. p Gondolatok: A technika és életvitel tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai : Hamrák Anna (OKI-munkatárs) munkája alapján. Összeállította: Juhász Józsefné p ; bibliogr. 4 tétel 522. Kovács Kálmán: A mûvészet keresése: A festõ panaszai. p Kovács Kálmán: Lány portréja (litográfia) p Kovács Kálmán portréja. p Kovács Kálmán rajza. p Bemutatkozik Kovács Kálmán (1927 ) festõmûvész. p szám Õrszemek 527. Barsi Ernõ: Identitásnevelés. p Gondolatok a hovatartozásról 528. Zétényi Imréné: Madárlátta. p Hegedûs Ottó: Elromlott az iránytû? (Töprengés a szocializációs nehézségekrõl a harmadik évezred elején). p Kálmán Attila: A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol. p Szilbekné Cseh Györgyi: A Kossuth-kultusz történeti alakulása. p. 7. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 532. Csicsay Alajos: A személyi azonosságtudat próbái. p Otthonteremtés az óvodában 533. Molnár Imréné: Üljön le minálunk selyemkanapéra. p Babics Vilmosné: OVI-FOCI az óvodapedagógus szemével. p Pécziné Nagy Szilvia: A Hildegardeum anno és a Hildegard Óvoda ma. p. 14. Az azonosságtudat nevelése az iskolában 536. Szõcs Tiborné: Emberközpontú nyelvmûvelés. p Sinkó Lászlóné: A Kossuth-iskolások ünnepnapjai. p Friedery Lászlóné: Magyarság vagy/és európaiság? p Baráth Lászlóné, Szakácsné Foki Katalin: Olvastam: A BGR-modell Gyõr-Moson-Sopron megyében (könyvismertetés). p Nemzeti vagy európai? Németbõl fordította Gönczöl Lászlóné. p Vági Miklós: Olvastam: Magyar Budo (folyóiratismertetés) p Horváth Gyõzõ: Hon- és népismereti modul. p Gecsei Edit: Mûveld a csodát, ne magyarázd! : Regionális modultankönyv és taneszközcsomag. p Gönczöl Lászlóné: A népmûvelés legfõbb kérdéseirõl. p Lilik Ferencné: Olvastam: Hegyi Erika: Elveszett gondolat novellák (könyvismertetés). p Juhász Veronika: Kinek mit jelent a Csobolyó? p

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta

Baloghné Illés Orsolya Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, Ayres, TSMT I. terapeuta Nagy Eszter Oligofrén pedagógia- szurdopedagógia szakos tanár Tárogató Óvoda Micimackó Óvoda - Győri Mosolyvár Óvoda Micimackó Tagóvodája Győrszentiván: Váci Mihály Általános Iskola Jelencsics Beáta Szakvizsgázott

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. 37,150 37,450 38,100 112,700 2 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,900 36,500 37,900 111,300 3 Nagykanizsa

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a),

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a), Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: Balogh Jánosné tanító, osztályfőnök (1.a), általános iskolai tanító Bárány Jutka, osztályfőnök (5.b), diákönkormányzat segítő pedagógus, gyermek- és

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Végzetts ég szintje Szakképzettség Osztály Ádám Mihályné Rapcsó Ibolya tanító 4.d Andrássyné Dolog Éva 2.b dr Babiczkiné

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,700 37,200 37,550 112,450 2 Győr Tánc- és Képzőműv. Ált. Isk. Szakközépisk. és Koll. 35,500 36,300 37,650 109,450 3 Szombathely Ny-mo. Egyetem Bólyai

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben