REPERTÓRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPERTÓRIUM 2000 2004"

Átírás

1 1 REPERTÓRIUM A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5.

2 2 REPERTÓRIUM Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó

3 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium a Hogyan Tovább? címû megyei pedagógiai lap 5 évfolyamát dolgozza fel, az évi 5 számot és valamennyi különszámot, mellékletet. A feldolgozás teljes, kiterjed valamennyi cikkre. A repertórium épül az elõzõ, 10 éves repertóriumra, tehát követtem annak szerkezetét, a megjelent tárgyszavakat itt is felhasználtam. A két repertórium a folyóirat 15 évét dolgozza fel, külön is és együtt is használható. Szerkezetét tekintve három részbõl áll: Az egyes számok tartalma; Szerzõi és közremûködõi mutató; Tárgymutató. Az elsõ rész a megjelenés sorrendjében írja le az egyes számok tartalmát. A leírásban azt a formát alkalmaztam, amely a használó számára a legjobban áttekinthetõ, értelmezhetõ. A tételszám után a legtöbb esetben a szerzõ, cím (alcím) és oldalszám következik. A válogatók, összeállítók, fordítók neve a cím után jelenik meg. A tételszámok a megjelenés sorrendjében követik egymást, így nem volt szükség arra, hogy a megjelenési adatokat mindannyiszor leírjam. Pl Baksa Péter: Balassi Bálint virágoskertje. p Sok esetben ezek az adatok nem elegendõk, pl. tartalmat nem pontosan kifejezõ címek, ezért kiegészítést tettem a tartalmat illetõen. Pl. 67. Szakácsné Foki Katalin: A mûszaki szerkesztõ (Egyházi Károly). p. 29. A cikkek tartalmának meghatározása mellett törekedtem arra is, hogy az egyes cikkekben szereplõ személyek, intézmények nevét kiemeljem, illetve a rövidítéseket feloldjam. Ezek a Tárgymutatóban visszakereshetõk és utalásokkal feloldottak. Fontos információt jelent, ha valamely cikkhez tartozik bibliográfia, illusztráció stb. A 3 vagy annál több tételbõl álló bibliográfiát valamennyi esetben külön sorban megjelöltem. Az illusztrációkat bizonyos esetben önálló tételként kezeltem, de van olyan is, hogy a folyóirat számának megjelölésénél ezt már jelöltem. Pl. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete Lakóhelyünk a jövõnk: A Gyõrött május 20-án tartott módszervásár elõadásai (E számot az Álmodtam, s egy világot láttam rajzpályázat nyertesei illusztrálták) Természetesen ebben az esetben a Tárgymutatóban szerepel azoknak a tanulóknak a neve, akik az illusztrációkat készítették. A könyv- és folyóirat-ismertetéseknél és a továbbképzési programajánlatoknál a fent említett leírást alkalmaztam. A könyveknél a tartalmat próbáltam behatárolni a Tárgymutatóban. A folyóirat valamennyi száma tematikus. A tematikus cím valamennyi megjelenésnél az adott év és adott szám alatt megjelent. Pl szám Európai iskola európai nevelés A tematikus cím az év és szám megjelöléssel szerepel a Tárgymutatóban is. Valamennyi szám a témákon belül még rovatokra is tagolódik, amit az elsõ cikk elõtt dõlt betûvel jelöltem és folyamatosan írtam. A Szerzõi, Közremûködõi mutatóban helyet kapnak a szerzõk, összeállítók, szerkesztõk, fordítók, körkérdésre válaszolók stb. Az egyes személyek, akikrõl irodalom található, nem itt, hanem a Tárgymutatóban találhatók meg. A Tárgymutatóban is több szempont szerint szerepelnek. Valamennyi személy szerepel önállóan is, és valamilyen nagyobb csoportban (pl. Pályarajz, Nekrológ) is az adott tételszámon. Az egyes személyekhez hozzárendeltem amennyiben ez a cikkbõl kiderült a foglalkozását, esetleg a születési és halálozási évet. A Tárgymutatóban vannak tárgyszavak, amelyek önállóan és nagyobb csoportban is megjelentek (pl. BGR, CERNET, DALTON-pedagógia stb.) A mutatókban törekedtem arra, hogy az utalások is megkönnyítsék a keresést. Egyrészt a különbözõ névalakok esetében (pl. HÁZI Márta lásd BÖRÖNDINÉ HÁZI Márta), másrészt a rövidítések esetében (CERNET lásd CENTRAL EUROPEAN REGIONAL NETWORK EDUCATION TRANSFER). Remélem, hogy a repertórium esetleges kisebb hibái ellenére is hasznos segítséget nyújt mindazoknak, akik érdeklõdnek a lap tartalma iránt. Figula Anikó

4 4 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA szám Európai iskola európai nevelés 1. Schiller, Christine: Europaische Mittelschule. p Ladich Artúr, Nagy Márta: Mindennapok az Európai Középiskolában. p Rechnitzer János: A területi politika és a humán erõforrások, új kihívások az európai uniós csatlakozásig. p Tûnõdések párhuzamos gondolatok 4. A nemzeti stúdiumok kapcsán : Gecsei Edit: Magyar nyelv és irodalom; Friedery Lászlóné: Történelem. p Európai iskola európai nevelés 5. Borbélyné Nagy Éva: Az oktatás-nevelés fõ irányai Európában: Interkulturális oktatás. p Pappné Kuster Klára: Európai dimenzió az oktatásban: Európai ismeretek a Vocational Academy kisiskolásainak. p Zuberné Molnár Csilla: Start egy új projektben: (Elõkészítõ látogatás a Stuhr-Brinkum iskolában). p Nagy Judit: Nemzetközi továbbképzés Bécsben. p Varga László: Socrates-programok a tanártovábbképzés szolgálatában. p Gönczöl Lászlóné: Több figyelmet az Európai Unió oktatási programjainak! p Tanosné Korsós Lívia: Együttélés Európában. p Winkler Csaba: Kultúrgazdászoknak az Európai Unióról. p. 15. Minõség az iskolában 13. Rafainé Roll Zsuzsa: Rozsdamaró. p. 16. Európai iskola európai nevelés 14. Gátainé Sróth Zsuzsa: A múltat kutatjuk a jövõ Európájáért. p Szilvássy József: A 21. század iskolája: Beszélgetés Hodossy Gyulával, a Katedra Alapítvány igazgatójával legújabb tervezetükrõl. p. 18. Ezredvégi üzenetek 16. Magdics Erika: Ezredvégi üzenetek. p Mosolits Lászlóné: Ezredvégi üzenetek. p. 18. Európai iskola európai nevelés 18. Kollárné Fekete Ágnes: AMICUS Egy magazin története. p. 19. Tíz év tíz arckép 19. Szakácsné Foki Katalin: Úton vagyok: Arckép Görcsné Muzsai Viktóriáról. p Kerekasztal 20. Körkérdés az európai nevelés gondolatáról. Összeállította: Szakácsné Foki Katalin. p A szlovákiai magyar pedagógusok rovata 21. Csicsay Károly: A számítógép helye a magyartanárok segédeszközei sorában. p Internettúra 22. Kallós Gábor: Utazás a Naprendszerben. p. 28. Új utak a tanításban 23. Szalai Péterné: Új utak a magyar nyelv és kommunikáció tanításában. p. 29. Óvodapedagógia 24. Skerlanitz Annamária: A kommunikációs készségfejlesztés lehetõségei az óvodapedagógia napi gyakorlatában. p Millennium 25. Molnár V. József: A táltoskirály I.: Az írás személyessége. p. 32.

5 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 5 Könyvismertetés 26. Új könyvek: Kognitív szintek a matematika tanításában. Szerkesztõ: Tóth László; A zene és a tánc oktatása: reneszánsz, barokk. Szerkesztõ: Szakácsné Foki Katalin; Elválaszt és összeköt a határ. Szerkesztõ: Nárai Márta, Rechnitzer János. p. 33. Ezredvégi mozaikok 27. Szilbekné Cseh Gyöngyi: Mi jellemezte Gyõr város oktatási életét 100 évvel ezelõtt? p Bemutatkozik Barta Szilveszter festõmûvész. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Lakóhelyünk a jövõnk: A Gyõrött május 20-án tartott módszervásár elõadásai (E számot az Álmodtam, s egy világot láttam rajzpályázat nyertesei illusztrálták) 29. Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiájáról. p Hegyesi-Németh Márta: Jó kedvet és egészséget. p Fuszikné Szabó Éva: Tegyünk többet gyermekeink jövõjéért és egészségéért! p Testnevelõ pedagógusok részére! (továbbképzési programajánlat). p Sárköziné Kollarits Edit: Mert ami kint, bent is az van. p Posztós László: Egészséges környezetben egészséges ember. p Reinhardtné Hodosi Irén: és mégis mozog a Föld. p Takácsné Bakó Róza: Minden tapasztalat boltív, amelyre építeni lehet. p Továbbképzési programajánlat: Egészségvirág Iskolai Egészségnevelési program; Önismereti, játékvezetõi 120 órás, 4 modulból akkreditált képzés. p Péterfainé Sümegi Gyöngyi, Podzimekné Asztalos Beáta: Ismerd, szeresd, védd!. p Hajbáné Csuta Ildikó: Környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. p Frank Ágnes: Ha a szó kevés p Továbbképzési programajánlat: Bizalomban növekedni. p Továbbképzési programajánlat: Allergiás, asztmás gyermekek nevelése az óvodában; Gyermekpszichológia; Komplex környezetesztétikai nevelés az óvodában. p Miklósyné Bertalanfy Mária: A mi városunk a mi jövõnk. p szám Esélyteremtõ nevelés 44. Szépe György: Gondolatok az európai iskoláról és az európai nevelésrõl. p. 2 4.; bibliogr. 14 tétel 45. Görcsné Muzsai Viktória: Lehetõségek a tanulási és magatartási hátrányok kezelésére, megelõzésére: Esélyteremtõ pedagógiai programok. p. 5 6.; bibliogr. 8 tétel Európai iskola európai nevelés 46. Fürst Györgyné: Tanórai differenciálás az alapozó szakaszban holland modell alapján. p. 7 8.; bibliogr. 6 tétel Esélyteremtõ nevelés 47. Kreiter Anna: In memoriam. p Kapuiné Horváth Szilvia: Csoportos pszichológiai mérés és helyzetelemzés a Széchenyi István Általános Iskolában Csornán. p Százdi Antal: Iskolaválasztási szempontok. p Schadt Mária: A modern család, mint nevelési tényezõ. p ; bibliogr. 6 tétel; bibliogr. 5 tétel 52. Teleki Béla: Család gyermek iskola. p ; bibliogr. 19 tétel 53. Kreiter Anna: Szülõi háttér a diszlexia tükrében. p Bertalan Lászlóné: Személyiségzavarok, antiszociális személyiségek kisiskolás korban. p Kozma Szabolcs: Integráció és fejlesztõ pedagógia. p Sziratica Bernadett: Logopédiai vizsgálat a nagycsoportban. p Jankó Cecília: Az ünnepség. p Kolos Tiborné: Az óvodák egészségnevelésének néhány kérdése. p ; bibliogr. 5 tétel 59. Zétényi Imréné: A gyermek érdekében. p. 22. Európai iskola európai nevelés 60. Lilik Ferencné: Országos és nemzetközi konferencia Phare-támogatással. p. 23.

6 6 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 61. Tantervek az Európai Középiskolában: Tóth László: Matematika; Fülöp Viktorné: Fizika; Horváth Lucia: Kémia. p Hindrich Szabina: Oktatásügyünkkel Európába. p Mézám Zsuzsa: Szülõi szemmel. p Szegedi Kristóf, Karácsonyi Zoltán: Képzelj el egy iskolát! p Czirják Gyuláné, Földes Tamásné: Úton Európába(n)! p. 27. Zenei nevelés 66. Oláh Margit: Költõ a maga világában : 100 éves Claude Debussy zenei munkássága. p. 28. Tíz év tíz arckép 67. Szakácsné Foki Katalin: A mûszaki szerkesztõ. (Egyházi Károly). p. 29. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 68. Csicsay Károly: Fogalmazástanítás számítógépen. p Internettúra 69. Kallós Gábor: Magyar városok az interneten. p. 32. Millennium 70. Molnár V. József: A táltoskirály (II.) : Az elhivatottság és a szent elõdök. p. 33.; bibliogr. 7 tétel Népi ismeretanyag a magyar költõk verseiben 71. Barsi Ernõ: Néprajz Arany János költészetében. p. 34. Ezredvégi mozaikok 72. Jankovits Béla: A kajárpéci evangélikus iskola történetébõl. p Bemutatkozik Joó István mûvésztanár. p szám Társkeresõ közoktatás 74. Csizmadia István: Várlak (kép). p Szakácsné Foki Katalin: Fordulópontok irányok: Fejezetek közoktatásunk közelmúltjából. p Remseiné Bódi Judit: Tanulói érdekképviselet az iskolában. p Szabó Csaba: Kistérségi társulások Gyõr-Moson-Sopron megye közoktatásában. p Radics Kálmánné, Schwartzné Varga Mónika: Hol volt egykoron az iskola? p Gecsei Edit: Az iskolapadtól a konferenciateremig: Egy mûhelyvezetõ emlékei p Lilik Ferencné: Az iskola hatása és a cigányság tanultsági helyzete: Beszélgetés Pádár Lászlóval, a megyei roma kisebbségi önkormányzat vezetõjével. p ; bibliogr. 5 tétel 81. Varga Tiborné: Az esélyteremtõ pedagógiai program címû cikk kapcsán. p Mayer Zoltán: A serdülõk nevelése a családban. p Csefó Zsoltné: A Kölcsey szülõi szemmel. p Németh Imréné: Gyermekvédelem, gyermeksegítés a csornai Széchenyi István Általános Iskolában. p. 14. Európai iskola európai nevelés 85. Görcsné Muzsai Viktória: Európaiság és nemzeti identitás a bécsi Európai Középiskolában. p Arckép 86. Skerlanitz Annamária: Vállalom a saját lelki fejlõdésemet : Beszélgetés Licskainé Stipkovics Erikával. p. 18. Társkeresõ közoktatás 87. Zétényi Imréné: Játék és indulat. p. 19. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 88. Strba Sándor: Egy stressz nélküli, objektívebb osztályozás lehetõségei. p Dániel Erzsébet: A szlovákiai magyar néprajzkutatás rövid áttekintése. p

7 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Köszöntõ 90. Lilik Ferencné: Barsi Ernõ 80 éves. p Millennium 91. Molnár V. József: A táltoskirály (III.) : Márton, a szent elõd. p Informatika 92. Csicsay Károly: Számítógépes programok CD-ROM-ok az irodalom tanításában. p Tóth Eszter: Informatikai körkép Gyõr középiskoláiban. p. 29. Testi nevelés 94. Kárpáti Hajnalka, Pozsgai Péter: Lovassportok a mindennapokban. p Pedagógushivatás 95. Fördõs Nóra: Fiatalság bolondság. Vagy mégsem? p Torma Tiborné: Mibõl élnek megyénkben az oktatásügyben dolgozók? p Tapasztalatcsere 97. Káléné Takács Erika: Egy nyílt szakmai nap tapasztalatai. p. 33. Ezredvégi mozaikok 98. Szilbekné Cseh Györgyi: Hármas jubileum: Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely és Jedlik Ányos 100. évfordulója. p T. Varga Lajos: Cserkészösvényen Petõcz Miklós versgyûjteménye. p TVL (T. Varga Lajos): Turczel Lajos. p Pigler Edit: Beszámoló a második Környezet- és Egészségvédelmi Versenyrõl. p Gratulálunk. (Kitüntetés Pálur Endrénének). p Bemutatkozik Csizmadia István festõmûvész, a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanára. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Szeresd, óvd, védd a környezeted!: Óvodai Nevelés a Mûvészetek Eszközeivel. Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete 1. országos tanácskozás. Gyõr, május Põcze Vilmos: A Sokoróalja védett élõvilágából (képek). p Nagy Jenõné: A környezet megszerettetése az Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel alternatív program szemlélete alapján. p Kiss Péter: Az Oktatási Minisztérium környezeti nevelési koncepciójából. p Forrai Katalin: A környezet és a mûvészeti-zenei nevelés kisgyermekkorban. p Száraz Péter: Ahol élünk. p Szabóné Oláh Márta: A gyõri Bartók Béla Zenei Elõképzõ Óvoda környezeti nevelésének bemutatása. p Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiája az óvodai nevelésben. p Regényiné Demeter Márta: Óvodakert csodakert! p Tripolszki Imréné, Frankó Katalin: Origami boglárka hajtogatása. p Frankó Katalin: Boglárka. p Labanc Györgyi: Tudja-e ön, mi a Herehura?... p Takács Attiláné: Kincsek a ligetben. p Fabsich Andrea: Bemutatkozik a Gyõrújfalui Napközi Otthonos Óvoda. p Fülöpné Bella Márta: Az óvoda környezeti nevelésének bemutatása. p Horváthné Giczi Márta: Pénztelenül kreatívan. p Dubi Ferencné: Bemutatkozik a gyõri Benedek Elek Óvoda. p Kokasné Parcsami Mária: Lélegezz szabadon. p Varga Istvánné: Jeles napok az óvodai környezeti nevelésben. p Domán Mónika: Bemutatkozik a gyõri Brunszvik Teréz Óvoda és Német Nemzetiségi Tagozata. p Kondorné Mezey Eleonóra: Környezetvédelem ovis módra. p Páli Judit: A környezet megismerése mint a fejlõdés egy lehetséges kerete. p Schmatovichné Schmidt Éva: Erõs gyökér erõs növény. p Kollárné Varga Katalin: A Vezseny-ér állat- és növényvilága. p Samuné Pallós Erzsébet: A világ csodás, felfedezésre vár. p Vitéz Andrásné Vadász Zsuzsanna: Fák között és fák alatt. p. 33.

8 8 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 129. Reider Lajosné: Csodarejtõ erdõ. p Bemutatkozik a TÉT, a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram Gyõr-Moson-Sopron megyei környezetegészség-nevelési mintaprogramja. p szám Jót jobban 131. Körkérdés a minõségrõl. p. 2 3., 4., 8., 10., 14., Szabó Zsoltné: Hogyan állt iskolánk a minõségbiztosítás mellé? p Nagy Péter: Intézményi szintû tervezés a minõségbiztosításért. p Albert Gabriella: Körkérdés a minõségrõl: Kapcsolatok a Págiszban. p Makk Zoltán: Elvárások és figyelembevételük: Az iskolai környezet igényeinek felmérése, pedagógiai gyakorlatban való megjelenítése. p Farkas József: Gondolatok a minõségbiztosításról. p Horváth Péter: Folyamatos, nyugodt munka. p Rongits László: Egy program bevezetése és tanulságai. p Nagy András: Comenius 2000: Kapcsolattartás minden fokon. p Szathmáriné Nagy Ágnes: A BGR bevezetésének tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében. p Kissné Takács Erika: A belsõ gondozói rendszer kiépítése a debreceni Kurucz utcai Óvodában. p Scheer Petra: A gyerek egyszeri és megismételhetetlen csoda. p Varga József: Jót s jól! avagy: minõségrõl másképpen. p Horváth Jánosné: A tantervi követelményrendszer felülvizsgálatának egy módja p Bertók Gabriella: A minõségfejlesztésrõl. p Rostási Sándorné: Humanisztikus vizsga. p Szabó Nikoletta, Tarró Anikó: Vizsgáznak a felsõsök a jobb jegyért. p Hámori Mátyás ifjú: A kendõ (kép) p Varga László: Tanulmányút Londonba. p. 17. Európai iskola európai nevelés 150. Görcsné Muzsai Viktória: A tantervfejlesztés egy lehetséges modellje: európai és nemzeti stúdiumok. p Öllõs László: Mozgásban a közoktatás: A 21. század iskolája. p Bédé-Kraut, Hans: Az oktatásügy helyzete Ausztriában. Fordította: Szaló Zsuzsanna. p Kitekintés 153. Boros Tamás: A japán oktatás aktuális problémáiról. p. 25. Európai iskola 154. Ladich Artúr: A magyar mint idegen nyelv az európai iskolákban. p. 26. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 155. Csicsay Károly: Az internet felhasználása tanítási óráinkon. p Tanulni tanítás 156. Kocsis Tiborné: A tanórán kívüli tanulás és mûvelõdés jelentõsége az alsó tagozaton. p. 29. Beszélgetõsarok 157. Zétényi Imréné: Pillanatképek. p. 30. Népi ismeretanyag a magyar költõk verseiben 158. Barsi Ernõ: Néprajz Arany János kisebb költeményeiben. p. 31. Millennium 159. Molnár V. József: A táltoskirály: Korona és áldozat (1.) p. 32.; bibliogr. 3 tétel Évforduló 160. Oláh Margit: Johann Sebastian Bach halálának 250. évfordulóján. (Helyesbítés 2000/5. p. 34.) p. 33. Testi nevelés 161. Szakály Zsolt, Király Tibor, Ihász Ferenc, Murai Béla, Konczos Csaba: I IV. évfolyamos tanítóképzõ fõiskolai hallgatók aerob teljesítõképességének vizsgálata. p ; bibliogr. 5 tétel

9 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Bemutatkozik Hámori Mátyás ifjú, a gyõri Móra Ferenc Általános és Középiskola tanára. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Tervezés és megvalósítás Kistérségi együttmûködések 163. TÉT megyei koordinációs csoport. p Miklósyné Bertalanfy Mária: A környezetegészség-nevelés tervezési rendszere. p Kolozsi Béla: Környezet-egészségügyi oktatási projektek néhány mentálhigiénés vonatkozása, lehetõsége. p Görcsné Muzsai Viktória: A projekt: Hogyan dolgozzunk projektben közösen elhatározott tevékenységek megvalósításán? p Szabó Renáta: Az élményt nyújtó tanulás helyszínei: Kínálat megyénk természetvédelmi területeibõl. p Némethné Kerék Ildikó: Kirándulásszervezés a Fertõ Hanság Nemzeti Parkba. p Enyingi Tibor: Kistérség mint a környezeti nevelés színtere. p. 17. Projektek a Sokoró alján 170. Somjai Gyöngyvér: A Sokoró Ökológiai Park és Fenntartható Vidékfejlõdési Tájközpont. p Figuláné Veszprémi Beáta: Összefogással a Sokoró alján: Környezetegészség-nevelési programsorozat Felpécen. p Figuláné Veszprémi Beáta: A Felpéci program : Megvalósítása projektmunkában. p Gerencsér Tiborné: Felpéc Kajárpéc p Kószásné Celecz Eszter: Felpéc Kajárpéc : Környezet- és egészségnapok a kajárpéci iskolában. p Kiss Péter: Az Oktatási Minisztérium környezeti nevelési koncepciója. p Szûcs Ferencné: Nevelési rendszer elemzésmodellje projektkészítéshez. p Sokoró Ökológiai Park és Fenntartható Vidékfejlõdési Tájközpont. p szám Fókuszban a minõség 178. Annási Ferenc: Úton a minõségközpontú oktatás felé. p. 2 4.; bibliogr. 9 tétel 179. Zétényi Imréné: Aha! p Minõségközpontúság a pedagógiai szakmai szolgáltatásban: Ahogy megrendelõink látják Összeállította: MPI pedagógiai munkatársi munkacsoport. p Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet minõségfelfogása és minõségtámogató politikája. p Görcsné Muzsai Viktória: A belsõ gondozás rendszere mint integráló minõségfejlesztési modell. p. 6 7.; bibliogr. 3 tétel 183. Jakab Lászlóné: A BGR-modell Gyõr-Moson-Sopron megyében. p Simon Lászlóné: Út a minõség felé. p Lovassné Boros Viktória, Farkasné Kristóf Zsuzsanna: Miért csatlakoztunk a BGR-modellhez? p Balogh Zsolt: A belsõ gondozás rendszerének bevezetése a bõnyi Szent István Király Általános Iskolában. p. 12. CERNET-projekt Európai Középiskola, Bécs 187. Görcsné Muzsai Viktória: Egy nemzetközi együttmûködés minõségfejlesztési modellje. p. 13.; bibliogr. 8 tétel Fókuszban a minõség 188. Gönczöl Lászlóné: Három ország a minõség jegyében. p Kallós Károlyné: Önkormányzati tapasztalatok a helyi közoktatási szolgáltatás minõségérõl. p Barsiné Pálmai Éva: Gondolatok a minõségrõl p. 18.; bibliogr. 4 tétel 191. Némethné Fülöp Teréz: A pedagógusok etikai kódexérõl. p. 19.; bibliogr. 2 tétel 192. Rajtáné Szabó Zsuzsanna: Cigánygyermekek beiskolázása. p. 20.; bibliogr. 5 tétel 193. Greguss Márta: A tanulási zavar elõjeleinek szûrése óvodáskorban: Az MSSST szûrõeljárással kapcsolatos tapasztalataim a Gyõri Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központban. p bibliogr. 4 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 194. Liszkai Éva: Minõségi munka fejlesztése az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolában. p Európai iskola európai nevelés 195. Öllõs László: Mozgásban a közoktatás: A 21. század iskolája. p. 26.

10 10 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 196. Ludovit, Bálint: A szlovákiai iskolarendszer néhány jellemzõje. p Arckép 197. Oláh Margit: Küldetésnek éreztem az életemet p Dsida Jenõ: Valami arcot viszek (vers). p. 29. Millennium 199. Molnár V. József: A táltoskirály: Korona és áldozat (II.). p. 30. Évforduló 200. Barsi Ernõ: Népi ismeretanyag a kétszáz éve született Czuczor Gergely verseiben. p. 31. Ezredvégi mozaikok 201. A soproni Erdei-iskola, Manninger-ház ismertetése. Összeállította Gönczöl Lászlóné Pócsy Blanka a Magyar tanítók albuma címû kiadványa alapján. p Szakály Zsolt: A végén az elsõ lendület áll. p Áldott karácsonyt! 203. Schuck Mária: Adventi és karácsonyi rítusok. p Bemutatkozik Borbély Lajos grafikus festõmûvész, Pápa város önkormányzatának mûvelõdési osztályvezetõje. p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Együtt a környezetegészség-nevelésért 205. Lilik Ferencné: Bevezetõ. p Havas Péter: A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram nevelési feladatai. p A projekt vezetésére felkérõ levél. p A téma megyei bevezetése: Fórum rendezése. p A fórum tapasztalatai és elemzése. p A koordinációs csoport tagjainak jellemzõi. p A projektum megvalósítása. p Hogyan mûködik a koordinációs csoport? p A TÉT stratégiája. p Konferencia rendezése. p Projektkoordináció. p Tisztítsuk meg a Földet! : Ad hoc-tól a módszeresig. p Kondorné Mezey Eleonóra: Élménybeszámoló: Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda, Gyõr. p Informatikai fejlesztés: Az adatbázis. p Csefó Zsoltné: Bibliográfia készítése projektben. p Csizmadia Attila: A TÉT informatikai fejlesztésének összefoglalása. p Szervezz egészséget!. p Allergiás, asztmás gyermekek nevelése az óvodában (továbbképzési program) p Erdélyiné Nagy Enikõ, Sümeginé Balogh Barbara: Allergia asztma nap a gyõri Sün Balázs óvodában. p Multiplikátorképzés. p Lilik Ferencné: Perspektívák. p szám Valahol otthon 226. Miklós Horváth István: Tornyok díszkivilágításban. p. 2. Kárpátalja 227. Varga József: Mementó p Orosz Ildikó: A kárpátaljai magyar nyelvû oktatás helyzete: Beszámoló a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 8. közgyûlésén. p Kallós Károlyné: Magyar nyelvû fõiskolai képzés Kárpátalján. p Ötvös Sándor: Kölcsey Ferenc Középiskola, Visk. p Kecskésné Kondor Róza: Újra a Vereckei-hágón. p. 8.

11 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 11 Kárpátalja 232. Gönczöl Lászlóné: Apám szülõföldjén Kárpátalján. p. 9. Erdély 233. Kallós Károlyné: A magyar nyelv kisebbségben Helyszíni feljegyzések Erdélyben és Csángóföldön. p Borbáth Erzsébet: Moldvai csángó magyar gyermekek a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában. p. 14. Arckép 235. Lilik Ferencné: Hitbõl kövezett utak: Beszélgetés Jáki Sándor Teodózzal, a gyõri Bencés Gimnázium tanárával, csángókutatóval. p Reményik Sándor: Az ige (vers). p Aranymiatyánk. p Erdély 238. Szántó Emese: A csíksomlyói zarándoklat 2000 júniusában. p Váradi Izabella: József Attila nem középiskolás fokon. p Kõrös Erzsébet: Az erdélyi magyar nyelvû sajtó 2000-ben: (ismertetés egy idegenvezetõ lehetõségei alapján). p. 21. Vajdaság 241. Vass Borsodi Borbála: Feljegyzések a Délvidék millenniumáról. p Béres Zoltán: Vajdasági oktatási helyzetkép. p. 23. Burgenland 243. Burgenlandi mozaik. Összeállította: T. Varga Lajos. p Szlovákia 244. Lendvai Tibor: A szórványmagyarság oktatási problémái. p Pénzes István: Hagyományõrzés és nemzeti identitástudat. p valahol otthon 246. Barsi Ernõ: Petõfi mint a nemzettudat szimbóluma. p. 29. Kapcsolatok határok nélkül 247. Pongrácz Alfréd: Határon túli kapcsolatok Gyõrságon. p Eklics Imre: Pázmándfalu Bõs. p Molnár Lászlóné: Csángótábor Csornán. p Varga Márta: Dunának, Oltnak egy a hangja. p. 32. Kitekintés 251. T. Varga Lajos: Kanadai magyarok kistükre. p Kovácsy József költõ, író. p Kovácsy József: Címtelen. p Ruttkay Arnold: Soha nem láttam a hazát. p Pátkai Róbert: Millenniumi hálaadás. (Elhangzott az ökumenikus millenniumi megemlékezésen, a westminsteri római katolikus katedrálisban, november 16-án.). p Farkas Veronika: Bemutatkozik Janiga József szlovákiai magyar festõmûvész. p szám Csak rám figyelj! Szociális-emocionális nevelés 257. Szociális-emocionális nevelés a tanórán. Szerkesztette: Görcsné Muzsai Viktória p Szakácsné Foki Katalin: A tolerancia-alkotómûhely fejlesztõ munkája. p Nagyné Samodai Zsuzsanna: Minden gyermeknek joga van a neki megfelelõ nevelésre és oktatásra. p Kiss Tiborné: Szociális-érzelmi képességek fejlesztése Kapuváron, a Pátzay Pál Általános Iskolában. p. 6 7.; bibliogr. 5 tétel 261. Zétényi Imréné: Tükreim: Váratlan fordulatok. p. 7.

12 12 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Nevelés közösségben 262. Farkas Jánosné, Csukásné Papócsy Ágnes: Bátorító pedagógia: Élményt nyújtó új módszer a közösségek életében. p Személyiségfejlesztés óvodában 263. Jenes Mária: Óvoda játékszerek nélkül. p Bognár Sándorné: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztéséért. p Az iskolás élet kezdetén 265. Domsichné Mezzei Márta: Az iskolaérettségrõl. p Murányiné Sipõcz Zsanett: Te leszel az én tanító nénim. p. 15. Nevelés közösségben 267. Bartos Ilona: Osztályfõnöki munkámból. p Gátainé Sróth Zsuzsa: Vak diák az osztályban. p Szabó Nikolett: Ugyanolyan ember vagyok, mint más. p Kobrizsa Eszter: A fejlesztõ mozgás. p Schuck Mária: Valóság, mese, gyermekrajzok. p Szalai Mária: A másság kezelése a pedagógiában. p Pappné Kuster Klára: Finn tanulók magyar iskolában. p. 21. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 274. Csicsay Alajos: Egy magyar pedagógiai mûhely Szlovákiában. p Csak rám figyelj! 275. Szabó Imre: Az erkölcsi neveltség szintjének vizsgálata egy nyolcadik osztályban. p Hittel és szeretettel: könyvismertetés. p Ladich Artúr, Erdõs László: Arany János Tehetséggondozó Program a Révai Miklós Gimnáziumban. p Bakonyi Tamásné, Imre Dóra: Adatok a szexuális nevelés feladataihoz. p ; bibliogr. 6 tétel Népi ismeretanyag a magyar költészetben 279. Barsi Ernõ: Czuczor Gergely versei (II.). p Évforduló 280. Varga József: Scherer Gyula (halálának 50. évfordulóján). p Helyi tankönyv Darnózselirõl (könyvismertetés). p Bemutatkozik Kutasi Károly, a gyõri Tulipános Általános Iskola tanára, igazgatója. p. 36. Hogyan Tovább? Különszám május Hazájáért, nemzetéért, nyelvéért Barsi Ernõ írásaiból 283. Lilik Ferencné: Bevezetõ. p Népi hagyományaink az óvodában. p Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya. p Csokonai lírai és egyéb versei, prózai írásai. p Régi magyar szavak, tájszavak Csokonai írásaiban. p Csokonai: (általános iskolai irodalmi színpadnak). p Néprajz Petõfi Sándor verseiben. p Néprajz Arany János költeményeiben. p Czuczor Gergely versei. p Az harmonia kitsinálásának mestersége. p Zenei emlékek a 19. századi Gyõrbõl. p Egressy Béni és a Kisalföld. p A magyar népdal elõadásmódjáról: Foghegyrõl, félvállról soha p Néprajz az általános iskola felsõbb osztályaiban. p Szent László alakja a folklórban. p Jersze emlékezzünk. p

13 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Emlékezések a negyvennyolcas idõkrõl. p Megütik a dobot p Gábor Áron rézágyúja p A honismerõ Kisfaludy Sándor. p Emlékeim a Sárospataki Református Kollégiumból. p Amit Kodály Zoltántól tanultam: 30 éve halt meg Kodály Zoltán. p mint friss tavaszi szellõ p esetleg nem ismert értékek? p A megtartó példa. p Ki mint vet, úgy arat p Kisfaludy Sándor: Magyar nemzeti ének. p szám 2001 A Nyelvek Európai Éve A Nyelvek Európai Éve. p A Nyelvek Európai Éve Magyarországon. p A Nyelvek Európai Éve megyei projektje a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet koordinálásával. p Weidinger, Wiltrud: Kétnyelvûség és iskola neveléstudományi nézõpontból. Fordította és szerkesztette: Görcsné Muzsai Viktória. p Szabó Gábor Tibor: Globalizálódó nyelvpolitika: (tanulmányrészlet). p Gönczöl Lászlóné: Nyelvek Európai Éve 2001: megyei projekt. p Varga Józsefné: Kettõs kötésben: Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletrõl jöttél. p. 10. Az eredményes nyelvoktatás 317. Tar Attila: A nyelvoktatás hatékonyságának kérdéséhez. p Kallós Károlyné: Körkérdés: Mitõl függ a nyelvoktatás eredményessége? p Pál Manuéla: DUE OM pályázat: Miért is fontos a nyelvek ismerete? p Beszélgetés a nyelvoktatásról. Szerkesztette: Gátainé Sróth Zsuzsa. p Kollárné Fekete Ágnes: Idegennyelv-tanítás más országokban. p Gönczöl Lászlóné: Tanulási eredmények mérése német nyelvbõl. p Kollárné Fekete Ágnes, Torda Béláné: Beszámoló az európai középiskolában (European Middle School) tett munkalátogatásról. p. 17. Nyelvoktatási modellek 324. Puttkamer Emõke, Tauber Ferenc: A korai kétnyelvûség az óvodában: Egy személy, egy nyelv soproni modellje. p Litkei Erika: A nemzetiségi óvodai nevelés elvi kérdései. p Rácz Gáborné: Német nemzetiségi nevelés Mosonmagyaróváron, az Õzikés Óvodában. p Szombathné Nagy Andrea, Nagyné Ásványi Mariann: Nyelvtanítás a halászi iskolában. p Pappné Kuster Klára: Élményorientált nyelvtanulás anyanyelvi környezetben (Angol nyelv és brit kultúra). p Görcsné Muzsai Viktória: Európai stúdiumok a hazai közoktatás gyakorlatában az 1. és 9. osztályban. p Szabó Jánosné: Magyar osztrák közgazdasági képzés Fertõdön. p Somogyváriné Csík Emõke: Úton Európa felé egy szakképzõ intézmény szemszögébõl. p Nagyné Andirkó Julianna: Dober dan! Guten Tag! Zdravsztvujtye! p Szirányi Ákosné Falvai Mária: Külföldi úti beszámoló: A Littéreture pour la jeunesse szemináriumról. p Szerencsi Ágnes: Schüleraustausch: Coole Tage. p Görcsné Muzsai Viktória: Könyvajánlás. p. 29. Helyzetkép és elõretekintés 336. Wild Róbert: Allgemeine Lage der ungarn deutschen Minderheit im Komitat R W Ö. p Piskoltiné Magyar Mariann: Magyarországi Német Nyelvtanárok Konferenciája: Budapest, p Szakácsné Foki Katalin: Új nyelv az európai palettán: Találkozásom a roma (romani) cigány nyelvvel. p Bailey, Chris: My Impressions of Teaching in Hungary. p Gönczöl Lászlóné: Szûk Norbert (1970) festõ, grafikus, tanár. p. 36.

14 14 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA szám Nevelj sikeres embert! Új társadalmi kihívások 341. Varga József: Meddig kell tanulnunk? p Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné: A siker titka a tudás így rövid egyszerûséggel : Tanulmányrészlet és idézetek A tehetség titka c. interjúkötetbõl. p Garai Anna: Hogyan ölt testet a szervezeti kultúra valós vállalati környezetben? p. 4 7.; bibliogr. 13 tétel 344. Szalai Ferencné: Elsõ lépéseink a minõségfejlesztés útján. p. 8. Nevelj sikeres embert! 345. Ottófi Rudolfné: A tanulás és tudás örömének megnyilvánuló jelei óvodáskorban. p. 9. Személyiségfejlesztés az óvodában 346. Marcali Hilda: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztéséért II. p Nevelj sikeres embert! 347. Kocsis Tiborné: A jó pap is holtig tanul p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Molnárné Kovács Márta, szerzõ: Kallós Károlyné. p. 12. Motiváció az iskolában 349. Rixerné Szokodi Kornélia, Szalay Ildikó: Nyelvi továbbképzés Salzburgban: Két szerencsés nyertes beszámolója a SOCRATES LINGUA B támogatásával létrejött tanulmányútról. p. 13. Nevelj sikeres embert! 350. Márkusné Szanyi Rita: Korszerû iskola múlt korok szellemében. p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Szük Ödön, szerzõ: Gönczöl Lászlóné. p. 14. Felkészítés a tanulásra 352. Nusserné Bedõ Gyöngyi: A tanulás tanításáról. p Honti Dénes: Derék diák holtig számol: Matematikai képességek fejlesztése. p ; bibliogr. 7 tétel 354. Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Pulai Zsolt, szerzõ: Molnár János; interjúalany: Horváth Ilona, szerzõ: Szabó Imre; interjúalany: Gergátz Elemér, szerzõ: Lovász Szabó Zsolt. p. 17. Nevelj sikeres embert! 355. Boros Tamás: A bölcsesség szeretete, kedvelése. p Nagy Hedvig: A múzeumok szerepe és helye az oktatásban. p. 19.; bibliogr. 4 tétel Felkészítés egészségre 357. Konczos Csaba: Az iskolai testnevelés kettõs szerepe és annak megvalósulása a gyakorlatban. p ; bibliogr. 3 tétel A munkaerõpiac változásainak irányai 358. Fontos Mihály: A munkaerõ-kereslet tendenciái és összefüggése a szakképzési szerkezetváltozással megyénkben. p ; bibliogr. 7 tétel 359. Fontos Mihály: A felnõttképzés szerepe a megye munkaerõ-gazdálkodásában. p Idézet A tehetség titka címû interjúkötetbõl. Interjúalany: Nagy Ottó, szerzõ: Havasréti Béláné. p. 25. Nevelj sikeres embert! 361. Baráth Lászlóné: Elégedettek-e a tanulók a tanulmányi eredményükkel, teljesítményükkel? A Gyõr-Moson-Sopron megyei reprezentatív felmérés tapasztalatai. p. 26. Mozgásban a közoktatás 362. A 21. század iskolája. Bevezetõ: Öllõs László. p Albert Sándor: Reformelképzelések. p ; bibliogr. 5 tétel Népi ismeretanyag a magyar költõk mûveiben 364. Barsi Ernõ: Népi hangszerek Arany János verseiben. p. 30.; bibliogr. 4 tétel Évforduló 365. T. Varga Lajos: KALOT-találkozó évfordulók jegyében. p. 31.

15 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 15 Kapcsolatok 366. Csicsay Alajos: Épül a párkányi híd. p Vércse Miklós: Egy szlovák kiadó és magyar nyelvû könyvei. p. 33. Az olvasás éve 368. Telekes Annamária: A Coca-Cola Magyarország és az Olvasás Éve. p. 34. Kapcsolatok 369. Csomai Jánosné: Iskolám és a CERNET. p Bertha János: Könyvismertetés (Walter van Hauwe: A korszerû furulyaiskola I.). p Bemutatkozik Barta Szilveszter festõmûvész, középiskolai tanár, Kapuvár, Felsõbüki Nagy Pál Gimnázium. p szám Hátamon a zsákom 372. Hegyi Erika: Törékeny idõk. p Varga József: Utazás WISSEN és KÖNNEN között. p Koroknyai Andrea: Szerepeim, szerepkonfliktusaim. p Fodor Zsófia: A kiégés jelenségének vizsgálata gyõri óvodapedagógusok körében. p Varga Endréné: A szaktanácsadó új szerepei. p Varga Józsefné: A lényeg változatlan. p Major Lajosné: Baj van a gyermekkel! p Zétényi Imréné: Jótett helyébe p. 9. Intézmények új szerepben 380. Felkészülés allergiás, asztmás gyermekek nevelésére. Írták: Benedek Elek Óvoda asztmás csoportjainak óvónõi. p Zilahi Tímea: Intézmények szokatlan társítása. p Szakálné Doktor Éva: Vizsgáztunk fizikából. p Baráth Lászlóné: Minõségi folyamatok az általános mûvelõdési központokban oktatási és kulturális tevékenységek összhangja. p Szabó Tiborné: Iskola versenyhelyzetben. p. 15. Iskolarendszerû felnõttoktatás 385. Szilágyi György: A középiskolai felnõttoktatás központja Gyõrben. p Személyiségfejlesztés az óvodában 386. Domán Mónika: Közös erõvel a Földünkért! p Zétényi Imréné: Másképpen. p. 18. Intézmények új szerepben 388. Sipos Gyöngyi: Az iskola mint koordinációs központ. p Személyiségfejlesztés az óvodában 389. Litkei Erika: Környezeti nevelés ovis módra. p Kolos Tiborné: Akajom, kell! p Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul. p Göndöcsné Molnár Márta: Projektrendszerû tervezéssel a kreativitás fejlesztésért (III.) p Népi ismeretanyag a magyar költõk mûveiben 393. Barsi Ernõ: Népi hangszerek Arany János verseiben. p. 25. Intézményi szerepek 394. Kutasné Szabó Piroska: Székely magyar testvérkapcsolat. p Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 395. Révész Bertalan: Bízzunk és cselekedjünk! Nemzeti közösségünk mûveltségbeli teendõi. p

16 16 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Személyiségnevelés 396. Varga István: Békére nevelés az iskolában. p Neveléstörténet 397. Végh Ferenc: A csallóközi népiskolákról. p. 31. Könyvajánló 398. T. Varga Lajos: Szerelmes földrajz, szerelmes történelem: Országjáró Petõcz Miklóssal. (illusztrált). p. 33. Könyvajánló 399. Domonkos János: Családi krónikák. p. 34. Köszöntõ 400. Dr. Domonkos János (születésnapi köszöntõ). p Szép folt (átvett cikk, Kisalföld, XI. 10.). p. 34. In memoriam 402. Cséka Lajos, Erdõdi Rudolf: Búcsúzunk testnevelõ-szakfelügyelõ kollégánktól: Szabó István p Csáky Anna (volt tanítvány) : Tisztelgõ fõhajtás. p Bemutatkozik Kostelec Éva mûvésztanár. p szám Szabadidõ szabad idõ? Nevelõ szabadidõ 405. Hidegh Gergely: Diákszemmel a szabadidõrõl. p Kevés az idõ. (Összeállítás a Móra Ferenc Általános és Középiskola tanulóinak véleményébõl). p. 3., Burkali Bernadett: Fiatal- és felnõttkori szokásokról tényszerûen. p. 4 5.; bibliogr. 3 tétel 408. Wernerné Csordás Éva: Pedagógusszemmel a szabadidõrõl másként. p Matusekné Bíró Teréz, Vörzsönits Kinga: Tervezd meg a hétköznapokat! p. 7. Diákönkormányzat 410. Remseiné Bódi Judit: Mirõl szóljon a diákönkormányzati SZMSZ? p Honti Dénesné: Pedagóguslétem legszebb évei avagy a diákönkormányzatok szerepe a szabadidõs tevékenység szervezésében és a társadalmi aktivitásra nevelésben. p Magyar Mária: Tünde (kép). p. 9. Nevelõ szabadidõ 413. Bertalan Lászlóné: Egész nap az iskolában. p Nagyné Ásványi Mariann: Halászi délutánok. p Magyar Mária: Duna (kép). p. 11. Módszertani segédanyag a szabadidõs neveléshez 416. Dékány Sándorné: Szabadidõ-szervezés az iskolában. p ; bibliogr. 21 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 417. Fodor Zsuzsa: Tesz-vesz szakkör és más ötletek: Párkányi paletta. p Csicsay Alajos: Fesztiválok, seregszemlék, versenyek. p. 18. Idõtlen szabadidõ 419. Vércse Miklós: Pató Pál úr. p Testi nevelés 420. Végh Ferenc: Sopron: tornatanár-képzés és lányok testedzése. p Pozsgai Péter Pál: Az iskola mint a szabadidõsport tevékenység közvetítõje, alakítója. p

17 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 17 Békére nevelés 422. Koór Lilla: Egy testnevelõ tanár szemével Indiában. p. 25. Spass am lesen 423. Veres Mária: Der Österreichische Buchklub als Partner der Deutschlehrer in Ungarn: Erfahrungen mit einem Jugendbuch in den Deutschstunden. p Óvodai projektpedagógia 424. Zsámboki Károlyné: A projektmódszer és az óvodás gyermek. p Terbe Nikolett: Így csináld! (kép) p Szakálné Doktor Éva: Galgóczi Erzsébet emlékszoba. p. 30. Diákszínpad 427. Enzsölné Mondovics Erika: Segíts nekem, hogy egyedül csináljam : Óvodás mesemondó verseny Gyõrzámolyon. p Terbe Eszter: Nagyalföld (kép). p Barsi Ernõ: Kisalföldi farsang. p T. Varga Lajos: Magyarország egy napja. p. 34. Csillagpor 431. Oláh Margit: Találkozásom Ahmed Adnan Saygunnal. p L. M.: Életrajzi részletek (Aranyosi Szénássy Attila). p. 36. Környezetegészség-nevelési módszertani füzetek, a Hogyan Tovább? számának melléklete. Megújuló energiaforrások Környezetszennyezés 433. Szabó Gyula: A környezetvédelem szellemi háttere. p Hollósy Gáborné: A környezeti levegõ vizsgálatának módszerei és a jelenlegi mérõrendszer bemutatása. p Hollósy Gáborné: A környezeti levegõvizsgálati eredmények értékelése, tendenciák. p Sinkó Zoltánné: Légszennyezõ források a kistelepüléseken. p Bazsika Erzsébet: Mikrokörnyezetünk és a dohányzás. p. 10. Energia és környezet 438. Tóth Péter: Megújuló energiaforrások. p Barta István: Az agrár-környezetvédelemben rejlõ megújuló energiaforrások. p Megújuló energiaforrások az oktatásban 440. Némethné Völcsei Márta: Mit tehet a fizikatanár a környezetvédelemért? p Környezetvédelmi nevelés 441. Fülöp Viktorné: A környezet- és egészségtudat formálása a tanítási folyamatokban, a természettudományok, a fizika tanítása során. p Drobilich Anikó: Környezetvédelem = egészségnevelés: Díjazott kísérletek Öveges József Fizikaverseny megyei fordulója, p Békefi Eszter: Környezetbarát áramforrás : Díjazott kísérletek Öveges József Fizikaverseny megyei fordulója, p Rebák Sándor: A megújuló energiaforrások megismertetésének lehetõsége a környezeti nevelésben. p Energiatakarékosságra nevelés 445. Dely László: Energia Klub a környezetért : Környezeti nevelést segítõ program Tatán, a Kõkúti Általános Iskolában. p Wöller Lászlóné: Környezeti és energiatudatos oktató-nevelõ program a Szabadhegyi Közoktatási Központban. p. 29. Tanulmányi verseny 447. Rebák Sándor: Természettudományi vetélkedõ az energia témakörében. p Kiss Márton: A soproni hegyvidék klímájának vizsgálata. p. 33.

18 18 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA Kistérségi együttmûködések 449. Lilik Ferencné: Továbbképzõ tanfolyam születik. p szám Verseny piac oktatás 450. Szilbekné Cseh Györgyi: Oktatásmarketing az iskolában. p. 2 3.; bibliogr. 10 tétel Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 451. Pénzes István: Oktatásügy: változtam, változz! p Verseny piac oktatás 452. Lacza János: Elszigetelt környezetben. p Fábián Imre: A piacképes oktatás útján. p Istókné Hosszú Jolán: Beszélgetés a jövõrõl Rákóczi Tiborral, a Lukács Sándor Szakképzõ Iskola igazgatójával. p Magas Lászlóné: Nyitni a világra. p Fürst Györgyné, Remseiné Bódi Judit: Kereslet és kínálat a középfokú oktatásban (avagy ami a megyei fejlesztési tervbõl kimaradt). p Csizmadia Zoltán: Tények és adatok az Intelligens Gyõr város stratégiai és operatív programja c. kutatásból: Versenyhelyzetben: PC-hozzáférés iskolai végzettség foglalkozás. p ; bibliogr. 12 tétel 458. Módos Dezsõ: Partnerünk a számítógép. p Rónai Ferenc: Minõségi munka elõlegben. p Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: Ami a BGR-modell hátterében van I.: A BGR-modell vonatkoztatási pontjai 1. rész. p Galambos Ferencné: Minõségfejlesztés és speciális pedagógia. p Szabó Zsoltné: Hol tart iskolánk a minõségfejlesztésben? p Garai Anna: A CERNET-projekt és a bécsi Európai Középiskola: Közép-kelet-európai régiók oktatási együttmûködése. p Horváthné Téringer Andrea, Hudacsek Beáta, Péterfia Marianna, Kõhalmi Márta: Európa-óra két tanárral. p Szászfai Gyula: Európai Stúdium egy kicsit Én, egy kicsit Te. p. 24. Óvodai projektpedagógia 466. Zsámboki Károlyné: Pszichikus szükségletek nevelési célok. p Visszapillantó 467. Végh Ferenc: Mit és mennyi idõ alatt tanítottak az egyszemélyes tantestületekben 120 éve. p. 28. Környezetegészség-nevelési felmérés Gyõr-Moson-Sopron megyében 468. Havas Péter, Varga Attila: Az ember okozza, úgyhogy megérdemli. p A jó iskoláért 469. Papp Noémi: Miért éppen ezt az iskolát választotta? p Samu Z.: A tökéletes iskola. p Végh Ferenc: In memoriam: Egész életében tanított. p Baranyai Zoltánné: Életrajzi részletek. (Tanai G. Anna). p szám A tehetségnevelés titkai Tehetségnevelés 473. Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? (Idézet Sütõ Andrástól). p Illusztráció: Varga Ákos (15 éves tanuló készítette). Forrás: Ötlet logika matematika feladatgyûjtemény 7 9 éveseknek. p. 2.

19 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA 19 Tehetség, teljesítmény, siker 475. Varga Miklósné: Igaz-e, hogy a magyarok igazi természeti kincse a tehetség? p Mészáros József: 18 nyelvet sajátított el Kõrösi Csoma Sándor. p Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné: Tehetség, teljesítmény, siker. p Tehetségfejlesztési modellek 478. Megyeri Edit Tünde: Zenehallgatás másként. p Molnár Imréné: A komplexitás jegyében: Nyílt nap a Mókus csoportban. p Enzsöl Péterné: Az óvodai nevelés és a tehetséggondozás. p Szinger Anna: Nemzetiségi nyelv-tehetségfejlesztés. p Gáborné Jászberényi Lilian: Tehetségnevelés zenemûvészeti szakközépiskolában. p Józsa Tamás: Tehetségpedagógia építõipari szakközépiskolában. p. 15. Tehetségfejlesztés módszerek, eszközök 484. Répásiné Hajnal Csilla: Vadvirágok csokorban. p. 16. Tanulógondozási rendszer 485. Annási Ferenc, Görcsné Muzsai Viktória: Ami a BGR-modell hátterében van (II. rész). p ; bibliogr. 6 tétel Tehetségfejlesztés módszerek, eszközök 486. Gesztesi Péter: A tanulmányi versenyek szerepe a tehetséggondozásban. p Mentler Marianna: Regionális Középiskolai Tudományos Diákköri Konferencia Gyõrött. p Deé János, Jakó András: Részlet a TUDOK 2002 Diákkonferencia egyik pályázatából. p Kükedi Józsefné: Kreativitásfejlesztés a Comenius 1 Iskolai projekt segítségével. p Moonrise: Mikor egy álom teljesül. p. 23. A tehetségfejlesztés aktuális kérdései 491. Gönczöl Lászlóné: A tehetségfejlesztés megyei koordinációs projektje p T. Varga Lajos: Szembesítés a lehetõségekkel: továbbképzési tapasztalatok. p Tehetségfejlesztõ pedagógus-továbbképzés. Összeállította: Kallós Károlyné. p Kallós Károlyné: Tehetséget jelzõ értékek listája. p Molnár János: Egy kérdõíves felmérés tapasztalatai. p Pirkné Gyarmati Ágota: Iskolai partnerek véleménye a tehetségfejlesztésrõl. p. 30. Arcképek 497. Szirányi Ákosné: A versírás a hobbim (Bemutatkozik Szlukovényi Katalin). p Szlukovényi Katalin: Egyre megy. p Szlukovényi Katalin: Akarat. p Hiszek az emberi szeretetben és tudásban. p Gönczöl Lászlóné: Újat teremteni. p Bemutatkozik Nagy Ildikó tanár. p szám A mûvészeti nevelésért 503. Baranyai Zoltánné: Bevezetõ. p Freund Tamás: Agyhullámok, memóriafolyamatok és belsõ világunk. p Nagy József: A mûvészeti nevelés fontossága. p Andrásfalvy Bertalan: A mûvészeti nevelésrõl, a néphagyomány szerepérõl a jövõ mûveltségében. p Baranyai Anita: Ajánlás a hon- és népismeret tanításának segédeszközeihez. p Mlinár Pál: A tánc varázsa. p Vészi Endre: Éneklõ iskola Kodály Zoltánnak (vers) p Borbély Károly: A mûvészet mint a korszerû nevelés eszköze és módszere. p Baranyai Zoltánné: Válogatás a hazai mûvészetoktatási szakemberek írásaiból. p ; bibliogr. 15 tétel Mozgásmûveltség 512. Istvánfy Csaba: A mozgásmûveltség értelmezése és társadalmi jelentõsége. p. 17.

20 20 AZ EGYES SZÁMOK TARTALMA A mûvészeti nevelésért 513. Lipovics János: Vizuális mûvészeti nevelés a tanítóképzésben. p Lipovics János: Edény-szobrok. Raku-kerámiák 1050 C. p. 19. Arckép 515. Szakácsné Foki Katalin: Szabó Miklós, a soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatója: Arckép. p A mûvészeti nevelésért 516. Szakácsné Foki Katalin: Örömforrás az iskolában. p ; bibliogr. 3 tétel 517. Gönczöl Lászlóné: Szépet tanítók: Rejtõ Pálné Pogács Mária tanító életébõl ( ). p Kutasné Szabó Piroska: Egy énektanár pályája. p Lõrinc Katalin: A lehetõ legmagasabb szint középfokon táncmûvészeti szakképzés Gyõrött. p. 28. CED Rotterdam MPI projekt Szociális-érzelmi nevelési tanterv az 1 4. évfolyamon: Útmutató. Készítették: a Tolerancia alkotómûhely tagjai. p Gondolatok: A technika és életvitel tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai : Hamrák Anna (OKI-munkatárs) munkája alapján. Összeállította: Juhász Józsefné p ; bibliogr. 4 tétel 522. Kovács Kálmán: A mûvészet keresése: A festõ panaszai. p Kovács Kálmán: Lány portréja (litográfia) p Kovács Kálmán portréja. p Kovács Kálmán rajza. p Bemutatkozik Kovács Kálmán (1927 ) festõmûvész. p szám Õrszemek 527. Barsi Ernõ: Identitásnevelés. p Gondolatok a hovatartozásról 528. Zétényi Imréné: Madárlátta. p Hegedûs Ottó: Elromlott az iránytû? (Töprengés a szocializációs nehézségekrõl a harmadik évezred elején). p Kálmán Attila: A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol. p Szilbekné Cseh Györgyi: A Kossuth-kultusz történeti alakulása. p. 7. Szlovákiai magyar pedagógusok rovata 532. Csicsay Alajos: A személyi azonosságtudat próbái. p Otthonteremtés az óvodában 533. Molnár Imréné: Üljön le minálunk selyemkanapéra. p Babics Vilmosné: OVI-FOCI az óvodapedagógus szemével. p Pécziné Nagy Szilvia: A Hildegardeum anno és a Hildegard Óvoda ma. p. 14. Az azonosságtudat nevelése az iskolában 536. Szõcs Tiborné: Emberközpontú nyelvmûvelés. p Sinkó Lászlóné: A Kossuth-iskolások ünnepnapjai. p Friedery Lászlóné: Magyarság vagy/és európaiság? p Baráth Lászlóné, Szakácsné Foki Katalin: Olvastam: A BGR-modell Gyõr-Moson-Sopron megyében (könyvismertetés). p Nemzeti vagy európai? Németbõl fordította Gönczöl Lászlóné. p Vági Miklós: Olvastam: Magyar Budo (folyóiratismertetés) p Horváth Gyõzõ: Hon- és népismereti modul. p Gecsei Edit: Mûveld a csodát, ne magyarázd! : Regionális modultankönyv és taneszközcsomag. p Gönczöl Lászlóné: A népmûvelés legfõbb kérdéseirõl. p Lilik Ferencné: Olvastam: Hegyi Erika: Elveszett gondolat novellák (könyvismertetés). p Juhász Veronika: Kinek mit jelent a Csobolyó? p

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. február Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2014. MÁRCIUS 6-21. Tartalomjegyzék Újbudai Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia NOVÉ ZÁMKY (ÉRSEKÚJVÁR), 2014. JANUÁR 9-11. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS 2 Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2011-2012. tanév végéhez közeledve értékeljük az iskola éves munkáját. Tanulóink neveltségi szintjét, tárgyi tudását, valamint

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben