NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2 Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Nemzeti Diverzifikációs Program célja...11 Nemzeti Diverzifikációs Program szerkezeti felépítése...11 Alkalmazott módszer...13 Jogszabályi háttér áttekintése...15 Helyzetfeltárás...18 Kaba és térsége...18 Érintettek körének meghatározása...18 Érintett, diverzifikációban részt vevő területek földrajzi lehatárolása...22 Cukorgyár közvetlen térségének bemutatása...23 SWOT analízis...38 Következtetések...39 Kedvezményezett települések...43 Petőháza és térsége...45 Érintettek körének meghatározása...45 Érintett, diverzifikációban részt vevő területek földrajzi lehatárolása...47 Cukorgyár közvetlen térségének bemutatása...47 SWOT analízis...62 Következtetések...63 Kedvezményezett települések...64 Szerencs és térsége...66 Érintettek körének meghatározása...66 Érintett, diverzifikációban részt vevő területek földrajzi lehatárolása...79 Cukorgyár közvetlen térségének bemutatása...81 SWOT analízis...97 Következtetések...98 Kedvezményezett települések...99 Szolnok és térsége Érintettek körének meghatározása Érintett, diverzifikációban részt vevő területek földrajzi lehatárolása Cukorgyár közvetlen térségének bemutatása SWOT analízis Következtetések Kedvezményezett települések Nemzeti Diverzifikációs Program A legfontosabb kihívások bemutatása Stratégia Prioritások I. prioritás: A mezőgazdasági termelés támogatása a térségekben II. Prioritás: Mezőgazdasági termékek értéknövelése III. prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységeinek támogatása IV. prioritás: A vidék megtartó képességének növelése Intézkedések bemutatása I. 1. Növénytermesztés korszerűsítése I. 2. Állattenyésztés korszerűsítése I. 3. Kertészet korszerűsítése I. 4. Évelő növények telepítése I. 5. Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

3 II. 1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése élelmiszer célú felhasználásra II. 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználásra III. 1. Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása III. 2. Turisztikai tevékenységek ösztönzése IV. 1. Falumegújítás és -fejlesztés IV. 1. Vidéki örökség védelme IV. 3. Helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása A diverzifikációs intézkedések elhatárolása az ÚMVP intézkedéseitől Nemzeti Diverzifikációs Program költségvetése Finanszírozási források Kaba és térségében Finanszírozási források Petőháza és térségében Finanszírozási források Szerencs és térségében Finanszírozási források Szolnok és térségében Megvalósító intézményrendszer Intézményi és szervezeti háttér Az illetékes hatóság Az Irányító Hatóság A kifizető ügynökség Monitoring rendszer Éves, és végső értékelő jelentés A program nyilvánosságát biztosító intézkedések A diverzifikációs program nyilvánosságát biztosító intézkedések A jövőbeli és a támogatást elnyert kedvezményezettek információhoz jutását célzó intézkedések A közvélemény tájékoztatása Az Irányító Hatóság kötelezettségei Az információs és tájékoztató tevékenység jellemzői A felhasználható információs és kommunikációs eszközök Mellékletek

4 Vezetői összefoglaló A Nemzeti Diverzifikációs Program egy az érintett térségekre vonatkozó, a közötti időszakra szóló diverzifikációs stratégia, amely megteremti a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját. A fejlesztés tárgya az érintettek által működtetett gazdasági szövet átalakulásának segítése annak érdekében, hogy a gazdasági szerkezet olyan új vagy megújított darabját állítsuk helyre, mely hosszú távon segíti a gazdaság és a társadalom fejlődését. A Program célja, hogy a között rendelkezésre álló közösségi diverzifikációs támogatást, amelynek összege az alap diverzifikációs támogatást tekintve ,- euró, a Nemzeti Diverzifikációs Programban megjelölt prioritásaira, valamint a hozzájuk kapcsolódó intézkedések megvalósítására, és ezáltal a cukorgyárak bezárása miatt a térségekben kialakult problémák megoldására használja fel. A vezetői összefoglaló átfogó képet ad a diverzifikációs program tartalmáról. Célja, hogy a program olyan dokumentumként is alkalmazható legyen, amely összefoglalóan áttekinti a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket. Jogszabályi háttér A Közösségen belüli cukoripar strukturális problémáinak kezelését szolgáló szerkezetátalakítási folyamat elindítását a Tanács a 320/2006/EK rendeletben kezdeményezte. A rendelet rögzíti, hogy a Közösségbeli cukoripar szerkezetalakítását szolgáló ideiglenes alapot hoznak létre, amely az EMGA részeként finanszírozza a diverzifikációs intézkedések támogatását is. A diverzifikációs támogatás a Nemzeti Diverzifikációs Programban kidolgozott, a cukoripar szerkezetátalakítása által érintett régiókban hozandó intézkedések finanszírozására vehető igénybe. A diverzifikációs támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a diverzifikációs intézkedéseknek meg kell felelniük az 1698/2005/EK rendelet I. és III. tengelyében előírt intézkedések közül egynek vagy többnek. A rendelet értelmében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az EMVA hozzájárulás legmagasabb értékét. A Nemzeti Diverzifikációs Program tartalmi követelményeit, valamint a 320/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályozásokat a Bizottság 968/2006/EK rendelete rögzíti. A programban szereplő intézkedéseket szeptember 30-ig kell végrehajtani. Szükségletek, problémák és kihívások A hazai cukorgyárak bezárása következtében alapjaiban megváltozott gazdasági és társadalmi helyzet áll elő a cukorgyárak közvetlen és közvetett vonzáskörzetében. A térségek cukoriparának felszámolása négy csoportot érint: a termelőket és gépipari beszállítókat, a cukorgyár alkalmazottait, valamint a cukorgyárhoz kapcsolódó vállalkozásokat és önkormányzatokat. 4

5 Tekintettel arra, hogy a cukorgyár-bezárások hatásaiban a fent meghatározott csoportok más és más szempontból érintettek, valamint a cukorrépa-beszállítás földrajzilag egymástól távolabb eső területekről történt, a gyárbezárásban érintett területek nem alkotnak összefüggő egységet. A gyárbezárások hatásai egymástól eltérő tényezőkön keresztül érvényesülnek a gyárak közvetlen környezetében és a viszonylag távolabb eső cukorrépa termelő területeken. A gyárbezárásokban majd az összes hazai régió és megyéink nagyobb hányadának települései érintettek, nevezetesen: Észak-alföldi régió: o Hajdú-Bihar megye o Jász-Nagykun-Szolnok megye o Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Dél-alföldi régió: o Békés megye o Bács-Kiskun megye o Csongrád megye Észak-magyarországi régió o Borsod-Abaúj-Zemplén megye o Heves megye Közép-magyarországi régió o Pest megye Nyugat-dunántúli régió o Győr-Moson-Sopron megye o Vas megye Közép-dunántúli régió o Fejér megye o Veszprém megye A területi lehatárolások során egyértelműen meghatározásra került, hogy az egyes megyék településeinek lakossága milyen szempontból érintett a gyárbezárás hatásaiban. Ennek megfelelően az alábbi 3 tényező alapján csoportosítottuk az érintett településeket (a kategóriák között átfedések előfordulnak): azok a települések, ahonnan az elmúlt két évben beszállítás történt a cukorgyárakba (cukorgyárak termelői listái és kérdőíves kutatások eredményei alapján), azok a települések, ahol az elbocsátott alkalmazottak élnek, azok a települések, ahol a cukorgyárak belső szolgáltatásait ellátó vállalkozások székhelye található. 5

6 1. ábra: A cukorgyárak bezárásával érintett települések megye és régió lehatárolással Adatok forrása: FVM 2008 A helyzetelemzés és a SWOT analízis alapján a cukorgyár-bezárásokban érintett térségek erősségének tekinthető, hogy magas színvonalú, nagy hagyományokkal rendelkező élelmiszeripari termelési struktúra és az alapanyag-termelés jellemző, melyet a területek kedvező természeti adottságai tovább erősítenek. Az alacsony tőkeerejű és elavult technikai színvonalú termelői infrastruktúrát alkalmazó vállalkozások és az alacsony színvonalú szolgáltatásokat nyújtó kényszervállalkozók magas aránya miatt azonban a térségek jövedelemtermelő képessége alacsony. A térségekben található jelentős számú, olcsó munkaerő kihasználatlan. A térségek leszakadásának, a helyi lakosság elvándorlásának megakadályozása és a gazdasági teljesítőképesség növelése érdekében mezőgazdasági szerkezetváltásra, a termelői infrastruktúra korszerűsítésére, a lokális térségi adottságokat kihasználó, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások létrehozására és erősítésére, valamint a meglévő humán erőforrás fejlesztésére van szükség. A cukorgyár bezárásokat követően az érintett térségek alábbi, legfontosabb kihívásokkal szembesültek: A térségekben új alapokra szükséges helyezni a feldolgozóipart; Támogatni kell a szerkezetváltást a mezőgazdasági termelésben annak érdekében, hogy a korábbi cukorrépa termelők rövid időn belül alkalmazkodni tudjanak az új feldolgozóipari üzemek mennyiségi és minőségi követelményeihez; Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztésére, ami által növelhető a versenyképességük, így megtarthatják jelenlegi szerepüket a térségi foglalkoztatásban; 6

7 Meg kell teremteni a feltételeket a mezőgazdasághoz és a feldolgozóiparhoz közvetlenül nem kapcsolódó, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek (pl. szolgáltató szektor, turizmus) számára; Ahhoz, hogy a részben új területeken a vállalkozások meg tudjanak felelni a piaci kihívásoknak, figyelmet kell fordítani a térség problémáira fókuszáló képzési programokra; Hangsúlyos területet jelent a térség népességmegtartó-ereje, ami a munkahelyek megszűnésével párhuzamosan csökkenhet. Célrendszer, stratégia és intézkedések A térségek adottságai és endogén erőforrásai, a hazai és európai uniós fejlesztéspolitikai keretek, valamint a térségekben jelentkező fejlesztési igények alapján kirajzolódik az az átfogó stratégiai célkitűzés, amely 2010-ig meghatározza a térségek fejlődésének irányát és lehetőségeit: Diverzifikált, a piaci folyamatokat követni képes, a foglalkoztatottságot növelő versenyképes gazdasági szerkezet kialakításával a népességmegtartó erő és a lakosság életminőségének javítása. A stratégiai célkitűzés, valamint a térségek előtt álló kihívások alapján kijelölhetők a diverzifikációs program specifikus célkitűzései, amelyek illeszkednek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, és az érintett kistérségek fejlesztési elképzeléseihez. A Diverzifikációs program specifikus céljainak, a térségek adottságainak és lehetőségeinek, valamint a cukorágazat szerkezetátalakítási folyamatának és az Európai Közösség iránymutatásainak megfelelően kerültek meghatározásra a fejlesztési prioritások, amelyek a következők: A. Mezőgazdasági termelés támogatása B. Mezőgazdasági termékek értéknövelése C. Mikro-, kis és középvállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységének ösztönzése D. A vidék megtartó képességének növelése Az egyes prioritásokhoz tartozó intézkedéseket a vezetői összefoglaló végén található ábra mutatja. Finanszírozás, pénzügyi források A Nemzeti Diverzifikációs Program pénzügyi terve a 1698/2005/EK rendeletben meghatározott és az egyes intézkedésekhez rendelt maximális támogatási értékeken 7

8 alapul. A Program megvalósítása során a lehetséges támogatási összeg 100%-ának felhasználása a cél. Az egyes prioritásokra allokált összegek az előzetesen felmért, és a diverzifikációs célkitűzéssel összhangban álló projektötletek forrásigénye, valamint az egyes intézkedések egymást támogató hatásainak biztosíthatósága alapján kerültek meghatározásra. Az egyes prioritásokhoz rendelt források összege lehetőséget biztosít arra, hogy a diverzifikációs intézkedések megvalósításának időszakában megfelelő számú projekt kerülhessen a programból támogatásra. Intézkedések ütemezése A tervezett kifizetések menetrendjének meghatározása során mindenekelőtt az eljárásrend sajátosságai, valamint a kifizetés 968/2006/EK rendeletben szabályozott kérdései határozzák meg a tervezési kereteket. A támogatások kifizetése utófinanszírozással történik, azaz a támogatható beruházásra szánt összeg a megvalósítást követően folyósítható a kedvezményezett részére. A sikeres megvalósítás érdekében a támogatási kérelmeket 2009 februárjától lehet majd benyújtani, ennek megfelelően 2009-ben és 2010-ben az előirányzott támogatások 100%-a kifizethető lesz. A következő táblázat összefoglalóan tartalmazza, hogy a visszaadott cukorkvótának megfelelően mekkora uniós támogatást lehet a programon keresztül igénybe venni prioritásonként és intézkedésenként. A felmerülő igények időközbeni változása alapján lehetőség van a táblázatokban szereplő források átcsoportosítására. 8

9 I. II. III. IV. 1. Táblázat Diverzifikációs támogatás mértéke ( -ban) Kaba és Petőháza Szerencs Szolnok Prioritások térsége és térsége és térsége és térsége Összesen Mezőgazdasági termelés támogatása Mezőgazdasági termékek értéknövelése Mikro-, kis és középvállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységének ösztönzése A vidék megtartó képességének növelése Összesen Táblázat: Diverzifikációs támogatás indikatív felosztás (Ft-ban) Kaba és térsége Petőháza és térsége Szerencs és térsége Szolnok és térsége I. Mezőgazdasági termelés támogatása I./1. Növénytermesztés korszerűsítése I./2. Állattenyésztés korszerűsítése I./3. Kertészeti korszerűsítése I./4. Évelő növények telepítése I./5. Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása II. Mezőgazdasági termékek értéknövelése II./1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése élelmiszer célú felhasználásra II./2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználásra III. Mikro-, kis és középvállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységének ösztönzése III./1. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése III./2. Turisztikai tevékenységek ösztönzése, IV. A vidék megtartó képességének növelése IV.1. Falumegújítás és -fejlesztés IV./2. Vidéki örökség védelme IV./3. Helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása Mindösszesen

10 NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM CÉLRENDSZERE Stratégiai célkitűzés Diverzifikált, a piaci folyamatokat követni képes, a foglalkoztatottságot növelő versenyképes gazdasági szerkezet kialakításával a népességmegtartó erő és a lakosság életminőségének javítása Specifikus célok A. Piacképes mezőgazdasági szerkezet kialakítása B. Diverzifikált feldolgozóipar kialakítása C. A térségi kis- és középvállalkozói szektor erősítése D. A térségek lakosságmegtartó képességének erősítése Prioritások I Mezőgazdasági termelés támogatása II. Mezőgazdasági termékek értéknövelése III. A térségi mikro-, kis és középvállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységeinek támogatása IV. A vidék megtartó képességének növelése Diverzifikációs intézkedések Növénytermesztés korszerűsítése Állattenyésztés korszerűsítése Kertészeti korszerűsítése Évelő növények telepítése Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Mezőgazdasági termékek értéknövelése élelmiszer célú felhasználásra Mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználásra Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás és - fejlesztés Vidéki örökség védelme Helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása 10

11 Bevezetés Nemzeti Diverzifikációs Program célja A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK Tanácsi rendelet alapján az Eastern Sugar Zrt. lemondott cukorkvótájáról, és kabai cukorgyárának bezárása mellett döntött, e mellett a Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Zrt. is bezárja szolnoki és szerencsi telephelyét, valamint a Magyar Cukor ZRt. is befejezi a gyártást Petőházán. A rendeletben foglaltaknak megfelelően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) elkészíttette a Nemzeti Diverzifikációs Programot, amelyben az érintett térség és a cukorágazat helyzetelemzésére alapozva, a térségben kialakult váratlan problémák kezelésére kidolgozásra kerültek a diverzifikációs intézkedések. A Program célja, hogy a között rendelkezésre álló közösségi diverzifikációs támogatást, amelynek összege az alap diverzifikációs támogatást tekintve ,- euró, a Nemzeti Diverzifikációs Programban megjelölt prioritásaira, valamint a hozzájuk kapcsolódó intézkedések megvalósítására, és ezáltal a cukorgyárak bezárása miatt a térségekben kialakult problémák megoldására használja fel. Nemzeti Diverzifikációs Program szerkezeti felépítése A tervezés során elsődlegesen a Tanács 1698/2005/EK és 320/2006/EK rendeletében, valamint a Bizottság 968/2006/EK rendeletében foglaltakat vettük figyelembe. A jogszabályok részletesen meghatározzák a Nemzeti Diverzifikációs Program felépítését, a diverzifikációs intézkedések lehetséges területeit, valamint iránymutatásokat tartalmaznak a végrehajtásra vonatkozóan. A jogszabályi előírásoknak megfelelően és azokat részben kiegészítve az elkészített Programban a helyzetfeltárás és a SWOT analízis eredményei alapján meghatározásra került a gazdasági szerkezetváltás stratégiai célrendszere, a diverzifikációs intézkedésekre vonatkozó megvalósítási mechanizmus és a Program nyilvánosságát biztosító intézkedések. A helyzetfeltárás során megtörtént a cukorgyárak megszűnése által elsődlegesen érintettek azonosítása, a diverzifikációs programba bevont területek földrajzi lehatárolása, valamint bemutatásra került az adott térségek helyzete kiemelt tekintettel a cukorgyár-bezárások várható hatásaira. A kutatások eredményeként az összegyűjtött primer és szekunder információk alapján feltárásra kerültek a szükségletek, a problémák és a kitörési lehetőségek. A Program megalapozottsága érdekében részletes gazdasági, társadalmi és külső környezeti helyzetelemzéseket végeztünk a cukorgyárak szűkebb és tágabb térségéről. A helyzetértékelés során kiemelt szempont volt annak meghatározása, hogy mely ágazatok, tevékenységek és fejlesztések jelentenek kitörési lehetőséget a térségek és a célcsoportok számára. A helyzetelemzés keretében feltárt következtetéseket rendszerezik táblázatos formában a SWOT analízisek. Az analízisek segítségével arra kerestük a választ, 11

12 hogy a térségek erősségei tényleges kitörési lehetőségeket jelentenek-e, illetve, hogy a gyengeségek milyen mértékben veszélyeztetik a területek jövőbeli fejlődését, a gazdasági lehetőségek kihasználását. A helyzetfeltárásokból és a SWOT elemzésekből levonható stratégiai következtetések alapján körvonalazódott a megvalósítandó gazdasági szerkezetátalakítási célrendszer. A Nemzeti Diverzifikációs Programban foglaltak megvalósítását az FVM intézményi és szervezeti háttere végzi, ezek a szervek biztosítják a finanszírozási terv végrehajtását, melynek eredményessége a Közös Monitoring és Értékelési Keretben meghatározott indikátorokra épülő monitoring rendszerrel ellenőrizhető. A szerkezetátalakítással kapcsolatos diverzifikációs intézkedések országos és térségi szintű kommunikációja fontos és szükséges eszköze a Program sikeres megvalósításának. Ennek feltétele a nyilvánosság biztosítása és a hatékony kommunikációs csatornák használata. 2. ábra: Nemzeti diverzifikációs program szerkezeti váza Kaba és térsége Vezetői összefoglaló Bevezetés, módszertan Tervezési keretek áttekintése Petőháza és térsége Helyzetfeltárások Szerencs és térsége Szolnok és térsége A célcsoport A célcsoport A célcsoport A célcsoport meghatározása meghatározása meghatározása meghatározása Az érintett terület Az érintett terület Az érintett terület Az érintett terület földrajzi földrajzi földrajzi földrajzi lehatárolása lehatárolása lehatárolása lehatárolása A cukorgyárak A cukorgyárak A cukorgyárak A cukorgyárak térségének térségének térségének térségének bemutatása bemutatása bemutatása bemutatása SWOT analízis SWOT analízis SWOT analízis SWOT analízis Stratégiai következtetések Stratégiaalkotás Megvalósítási mechanizmus 1. Intézményi és szervezeti háttér 2. Finanszírozási források áttekintése Monitoring rendszer A program nyilvánosságát biztosító rendelkezések 12

13 Alkalmazott módszer A Nemzeti Diverzifikációs Program elkészítése kapcsán szem előtt tartott legfontosabb kritérium a Program illeszkedése a vonatkozó európai uniós és hazai rendeletekhez, illetve az érvényben lévő országos, regionális, megyei és kistérségi fejlesztési dokumentumokhoz. A rendeletekben meghatározott iránymutatásokat a programozás során maximálisan figyelembe vettük, a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott céloktól, irányvonalaktól nem tértünk el, a Nemzeti Diverzifikációs Programban javasolt beavatkozási területeket azokhoz igazítva alakítottuk ki. Jogszabályok: Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításairól és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/ EK rendelet módosításáról Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításairól szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 80/2006 (XI. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről Fejlesztési dokumentumok: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország nyugati határmenti régiójának komplex területfejlesztési koncepciója. Budapest, Észak-Alföldi Régió Operatív Programja Dél-Alföldi Régió Operatív Programja Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja Nyugat-Dunántúli Régió Operatív Programja A Nyugat-Dunántúl területfejlesztési programja. Győr, A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja. RKK NYUTI, Győr, A nyugat-dunántúli régió gazdasági és közlekedési tengelyének területfejlesztési programja. Budapest, Közép-Dunántúli Régió Operatív Programja 13

14 Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja. Helyzetfeltárás. RKK NYUTI, Győr, Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja. Koncepció. RKK NYUTI, Győr, Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja. Program. RKK NYUTI, Győr, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési stratégiai program. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési stratégiai program ( ). Szolnok, Sárréti Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai Programja Hajdúszoboszlói kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja Sopron-Fertőd statisztikai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési program felülvizsgálata. Helyzetfeltárás Érintettek bevonása Annak érdekében, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Program intézkedései valóban az érintettek jövőbeli igényeit és a térség fejlesztési szükségleteit tükrözze, rendszeres és széleskörű konzultációt folytattunk a cukorgyár-bezárások miatt hátrányt szenvedő csoportokkal. Ennek keretében kérdőíves felmérést végeztünk a cukorgyár bezárásokban érintett munkavállalók, termelők, beszállítók, vállalkozók és önkormányzatok körében. Az érintett csoportokkal való személyes konzultáció eredményei mellett a tervezés során figyelembe vettük az elmúlt időszak hivatalos statisztikai adatait, valamint az elérhető térségi adatbázisokat is annak érdekében, hogy a cukorgyár bezárások által érintett térségek gazdasági-társadalmi folyamatait teljes körűen megismerjük. A Nemzeti Diverzifikációs Programban olyan célkitűzések és prioritások kerültek meghatározásra, amelyek hosszabb időtávban szolgálják a térségek gazdaságfejlesztési céljait. 14

15 Jogszabályi háttér áttekintése A nemzeti diverzifikációs program megalkotása során 3 uniós és egy hazai jogszabály előírásait kellett figyelembe venni, melyek a következők: 320/2006 EK Rendelet (2006. február 20.) a közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításairól és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/ EK rendelet módosításáról A diverzifikációs program jogszabályi hátterét a 320/2006/EK rendelet jelenti. A rendelet kimondja, hogy a közösségi cukoripar versenyképességének megőrzése érdekében szükséges a cukoripar szerkezetátalakítására irányuló intézkedések finanszírozása, a veszteséges termelési kapacitások jelentős csökkentése, e célból a rendelet két támogatási forma felhasználását teszi lehetővé: Szerkezetátalakítási támogatás A cukorgyártó a kvótájáról történő lemondással szerkezetátalakítási támogatásra válik jogosulttá. A támogatás feltétele, hogy a gyárat alkalmatlanná kell tenni cukor előállításra (részben vagy teljesen le kell szerelni a cukorgyártásra alkalmas berendezéseket), megfelelő kompenzációban kell részesíteni a termelőket és a munkavállalókat. Emellett meg kell felelnie a közösségi jog és a tagállam által előírt követelményeknek a jó környezeti állapot helyreállítása érdekében, valamint a speciális, csak cukorrépa-művelésben alkalmazható gépek termelők felé és gépipari beszállítók felé történő kártalanítása tekintetében. Diverzifikációs támogatás A diverzifikációs támogatás a közötti időszakra megállapított Közösségi vidékfejlesztési támogatáson felüli, pótlólagos forrás. Arra szolgál, hogy a szerkezetátalakítási folyamat által érintett térségben ösztönözze a cukorrépa-termesztés és a cukortermelés alternatíváinak kidolgozását. A diverzifikáció ösztönzésére a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meghatározott intézkedések az EMVA-ból nyújtandó támogatásról szóló szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján támogatott bizonyos intézkedésekkel vagy az állami támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban álló intézkedések lehetnek. A diverzifikációs támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a diverzifikációs intézkedéseknek meg kell felelniük az 1698/2005/EK rendelet I. és III. tengelyében előírt intézkedések közül egynek vagy többnek. A rendelet értelmében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az EMVA hozzájárulás legmagasabb értékét. 1698/2005/EK Rendelet (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról A 1698/2005/EK rendelet részletesen szabályozza az EMVA típusú támogatások nyújtásának feltételeit, valamint a támogatások folyósításával kapcsolatos szabályokat. A diverzifikáció, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jogalapját is ez a rendelet jelenti. A 320/2006 EK rendelet értelmében a 1698/2005 EK rendelet I. és III. tengelyben előírt intézkedések legalább egyikének kell 15

16 megfelelniük a diverzifikációs intézkedéseknek is. Az I. tengely A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a III. tengely pedig A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása terén lehetséges intézkedéseket tartalmazza. 968/2006/EK Rendelet (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról A 968/2006/EK rendelet szabályozza a 320/2006/EK rendelet végrehajtását. A rendelet 14. cikkében kerülnek bemutatásra a Nemzeti Diverzifikációs programokkal kapcsolatos elvárások. A rendelet meghatározza, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Programban szereplő intézkedéseket december 30-ig kell végrehajtani. A rendelet értelmében az egyes tagállamoknak nyújtott diverzifikációs támogatást legkésőbb szeptember 30-ig ki kell fizetni. A rendelet szabályozza továbbá a jelentések, ellenőrzések, szankciók kérdéseit is. 80/2006 (XI. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről. A 80/2006 FVM rendelet definiálja a cukorrépa termelők, gépipari beszállítók és integrátorok körét. a) Cukorrépa-termelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Cukorrépa Termelők Országos Szövetségének (a továbbiakban: CTOSZ) tagja, és aa) a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott szállítási joga alapján a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében, ab) integrációban a CTOSZ tagsággal rendelkező integrátor Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott, részben átengedett szállítási joga alapján a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében. b) Gépipari beszállító: az a jogi vagy természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a cukorrépa-termelők részére, kizárólag a más célra nem használt speciális gépekkel a fenti referencia-időszakban, szerződés alapján szolgáltatást nyújtott. A gépipari beszállító nem lehet azonos a cukorgyártó vállalkozással. c) Integrátor: az a jogi vagy természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a fenti referencia-időszakban saját maga által termelt, és/vagy termeltetési szerződéssel az a) pontban említett cukorrépatermelőkkel termeltetett cukorrépáját a cukorgyártó vállalkozás számára értékesítette. Az a)-c) pontjában felsoroltak személye megegyezhet. A rendelet értelmében szerkezetátalakítási támogatásra azok a cukorrépa termelők jogosultak, akik integrátori vagy értékesítési szerződéssel, valamint a tényleges teljesítést alátámasztó bizonylatokkal igazolják, hogy a 2004/2005 vagy 2005/

17 vagy 2006/2007 cukor gazdasági évben leszállították a cukorrépát a cukorgyártó vállalkozásnak A gépipari beszállítók közül azok jogosultak a szerkezetátalakítási támogatásra, akik cukorrépa-termelővel vagy integrátorral kötött szerződéssel és a teljesítést alátámasztó bizonylatokkal igazolják, hogy mezőgazdasági gépeikkel az a) pont szerinti cukorrépa-termelőknek a 2004/2005 vagy 2005/2006 vagy 2006/2007 cukor gazdasági évben szolgáltatást végeztek. 17

18 Helyzetfeltárás Kaba és térsége Érintettek körének meghatározása A kabai cukorgyár bezárása direkt módon négy egymástól jól elkülöníthető csoportot érint hátrányosan. Ezek a cukorrépa-termelők, az Eastern Sugar Zrt. munkavállalói, a gyár működéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó vállalkozások és az érintett települések önkormányzatai. 3. ábra: A kabai üzem bezárással érintett települések megye lehatárolással Adatok forrása: FVM 2008 Cukorrépa-termelők Ebbe a csoportba tartoznak azok a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások, őstermelők, akik az elmúlt időszakban cukorrépát termeltek és szállítottak be az Eastern Sugar Zrt. kabai gyárába. A megszűnő cukorfeldolgozás 52 település termelőit érinti. A termőterületek jelentős része Hajdú-Bihar megyében található, de jelentős mennyiségben történt cukorrépabeszállítás Békés megye, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről is. A termelők jelentős része közvetlenül nem szállított cukorrépát a kabai gyárba, mert ott csak a beszállítói joggal rendelkezőktől vették át a terményt. Beszállítói joggal a nagytermelők és az integrátorok akik, általában termelők is egyúttal rendelkeztek. A cukorrépa-termelés kiesésének hatásai azonban egyformán jelentkeznek mind a beszállítói joggal rendelkező, mind pedig a beszállítói joggal nem rendelkező termelőknél. A következő évtől kieső cukorrépa-termelési lehetőség miatt a 18

19 korábbiaktól eltérő vetésszerkezetben kell folytatniuk a termelést, melyhez a meglévő, speciális, cukorrépa-termeléshez kapcsolódó gépek alkalmazása a továbbiakban kihasználatlanná válik. Az Eastern Sugar Zrt. munkavállalói Az Eastern Sugar Zrt. kabai gyárának bezárása 220 munkavállalót érint. A gyár tervei szerint a termelés befejezésével 148 munkavállaló kerül elbocsátásra. A cukorkészletek csomagolását és elszállítását, vagyis a termelés megszűnését követő egy éven belül további 54 fő munkaviszonya szűnik meg. A bezárást követő évben elsősorban azokat a munkavállalókat kívánja a gyár foglalkoztatni, akik ebben az időszakban elérik a nyugdíjkorhatárt, így téve lehetővé számukra a megfelelő kondíciókkal történő nyugdíjba vonulást. A termelés megszűnését követő 2 éven belül a megmaradt 18 alkalmazottját is elbocsátja a cég. Az Eastern Sugar Zrt. Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete által készített felmérés szerint az érintett munkavállalók 75%-ának életkora negyven év fölötti, harmaduk az 50 éves kort is betöltötte. A kérdőíves felmérés alapján a 11 különböző településről érkező munkavállalók több mint 60%-a rendelkezik középfokú végzettséggel, negyedüknek van felsőfokú végzettsége, viszont 3%-uk nem végezte el még az általános iskolát sem. A szakképesítés jellege szerint a munkavállalók több mint 50%-a rendelkezik ipari képzettséggel, 16%-a mezőgazdasági, 13%-a pedig kereskedelmi, szolgáltatási jellegű végzettséggel. Más jellegű képzettséggel a felmérésre válaszoló munkavállalók 15%-a rendelkezik. A kutatás alapján megállapítható, hogy a gyárban dolgozó munkavállalók jelentős része a térségben szeretné megtalálni következő munkahelyét. A válaszadók 43%-a a jelenlegihez hasonló munkakörben szeretne elhelyezkedni, míg 31%-uk átképzések során szeretne piacképesebb szakmához jutni. Önálló vállalkozás beindítását a válaszadók mindössze 6%-a tervezi. A kérdőívek tanúsága szerint az állásukat elvesztő munkavállalók jövőbeli lehetőségeiket a bioenergetikai iparban, az ipari termelésben, illetve a szolgáltató szektorban látják, ennek megfelelő átképzési programokban vennének részt leginkább. Szolgáltató vállalkozások Az Eastern Sugar Zrt. kabai gyárának folyamatos működéséhez több vállalkozás szolgáltatásait és termékeit vette igénybe. Ezeknek a jellemzően kis- és középvállalkozásoknak a többsége már több mint 10 éve dolgozik együtt a cukorgyárral. A vállalkozások összesített nettó árbevételéből a cukorrépa-termelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások aránya átlagosan meghaladja a 60%-ot. Ez azt jelenti, hogy a kérdőívet kitöltő vállalkozások közül hét cég nettó árbevételének 50-75%-a, míg három másik vállalkozásnak 75 és 100% közötti nettó árbevétele származott cukorgyári megbízások teljesítéséből. A gyárhoz kapcsolódó vállalkozások hozzávetőlegesen ugyanolyan létszámot foglalkoztatnak, mint maga a cukorgyár. A cukorgyár bezárásával történő piacvesztés tehát a cukorgyári alkalmazottakon túl még további 208 munkavállaló egzisztenciáját veszélyezteti. 19

20 A vállalkozások között fő profiljukat tekintve a következők találhatók (TEÁOR alapján): ingatlanügynöki tevékenység, nyomozás, vagyonvédelem, takarítás, hulladékgyűjtés és kezelés, épület, híd, alagút közmű vezeték építése, egyéb iparcikk kereskedelem, egyéb ügynöki tevékenység, közúti teherszállítás, mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelme, növénytermelési szolgáltatás, fémszerkezet gyártása, villanyszerelés, fémmegmunkálás. Kabán és térségében jelenleg ezek a tevékenységek csak korlátozott volumenben lesznek értékesíthetőek a cukorgyár bezárását követően. A vállalkozások többsége ezt felismerve a tevékenységi kör átalakítására törekszik. Önkormányzatok Az önkormányzatok közül a gyárbezárás legsúlyosabban Kaba városát érinti. A cukorgyárral a város egyik legnagyobb foglalkoztatója és adófizetője szűnik meg. A gyár tevékenységeire épülő szolgáltató cégek többségének is Kabán található a székhelye, tehát ezen cégek jövedelemtermelő képességének és munkaerő-piaci szerepének csökkenése is a városban jelentkezik majd elsődlegesen. A gyárbezárás foglalkoztatási szintre gyakorolt hatása indirekt módon várhatóan a Kaba környéki településeken is jelentkezik majd. Azokon a településeken, amelyek a cukorrépa-termesztéssel foglalkozó lakosaikon keresztül kapcsolódtak a kabai cukorgyárhoz, várhatóan nem okoz majd jelentős és hosszan elhúzódó problémákat az üzembezárás, mivel a cukorrépa-termesztés technológia intenzív termelési módja a szükséges vetésforgót is figyelembe véve a munkaerő alacsony szintjét igényelte. Az alábbi ábrán látható, hogy mely települések foglalkoztatási, vállalkozási szerkezetére, valamint mezőgazdasági termelésére gyakorol a gyárbezárás kedvezőtlen hatást. 20

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TÁMOP / Projekt rendezvény Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4

TÁMOP / Projekt rendezvény Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4 A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben" TÁMOP - 1.4.4-08/1-2009-0016 Projekt rendezvény 2010. 08. 04. Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1 Tartalomjegyzék III. tengely... 2 5.3.3.1.1. diverzifikálás... 2 5.3.3.1.2. Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása... 7 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése... 11 IV. tengely... 14 5.3.4.1.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben