Meg yei történelemverseny Kiskunlacházán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meg yei történelemverseny Kiskunlacházán"

Átírás

1 XXII. é vfol ya m VI. szá m j ú n iu s NapN i s t e n h a v a A Mi Újsá g unk KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

2 Ebben a tanévben is megkaptuk az Alapműveleti Matematikaverseny Pest megyei fordulójának rendezési jogát. A lebonyolítás két részből állt: a verseny feladatlapjainak megírásából és azok kijavításából, valamint az ünnepélyes eredményhirdetésből. Az előbbire április 10- én került sor. Az idei tanévben 15 iskola 233 tanulója mérettette meg tudását Kiskunlacházán. Érkeztek hozzánk nagyvárosból, kisvárosból, nagyközségből és kisebb településről gyerekek. Együtt versenyeztek az általános iskolai, illetve gimnáziumi tanulmányokat folytató diákok. A versenyben szereplő feladatok alaposan megdolgoztatták mindenki szürkeállományát. Eb - A Z Á L T A L Á N O S IS K O L A H Í R E I Megyei Matematikaverseny a Munkácsyban ben az évben ismét bebizonyosodott, hogy az alapműveletek meg oldása nem csak a megszerzett rutin segítségével végezhető el, hanem az újszerű összeállítások szabad gondolkodást és nagyfokú kreativitást igényelnek. Az ünnepélyes eredményhirdetés április 25-én volt. Ide 30 versenyző kapott meghívást, természetesen szüleikkel, valamint felkészítő tanáraikkal együtt. Ezt a rendezvényt megtisztelte Nagy Zsuzsanna, a Rác - keve Járási Tankerület vezetője és volt igazgatónőnk, Polánszkiné Móri Emília is. Rövid műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek, melyet Bak Dávid és Kovács Gergő 8. osztályos tanulók tolmácsolásában élvezhettünk. Az eredményhirdetést mindenki izgalommal várta. A mi iskolánkból négy tanuló sikerének örülhettünk: Weidinger Csenge 3., Kökényessi Attila 4. helyezést ért el a negyedikesek között. Meg yei történelemverseny Kiskunlacházán Parádi Levente 5., Gu lyás Máté 6. lett a nyolcadikosok között. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak! Polánszkiné Móri Emília különdíjjal jutalmazta legeredményesebb tanulónkat, Weidinger Csengét. Az iskola Csenge felkészítő tanárát, Katona Ko - vácsné Gubovics Máriát szintén különdíjban részesítette. Akik lemaradtak az idei díjkiosztó ünnepségről reméljük, jövőre sikeresebbek lesznek. Nekik szól a következő idézet: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Curie) Csendesné Ferenci Gyöngyi munkaközösség-vezető A történelem a múltnak tükre, a nemzetek tetteinek és mulasztásainak jegyzőkönyve április 26-án került hagyományosan megrendezésre iskolánkban a megyei történelemverseny. Idén 22 iskola 120 tanulója mérte össze tudását az egyetemes történelem, és ezen belül a ma gyarság múltjának jeles és vészterhes korszakainak ismeretéből, történelmi nagyjainknak cselekedeteiről. Meghívott vendégeink: Nagy Zsuzsanna, a Kle - belsberg Intézményfenntartó Kö z- pont ráckevei tankerületének ve - ze tője, dr. Répás József polgármester, Tóth Imre alpolgármester aki ver senyünk fő támogatója, dr. Galambos Eszter kép viselő as szony, Polánszkiné Móri Emí - lia, iskolánk nyugalmazott igazgatója. A versenyt Nagy Zsu - zsan na nyitotta meg, a mű sort a 7. évfolyamos tanulók ad ták. A verseny időtartama 90 perc volt. A zsűri évfolyamonként értékelte a tanulók munkáját. A feladatlapok anyagát a he lyi történelem szakos pedagógusok állították össze. Iskolánk tanulói kiválóan álltak helyt a megmérettetésben. 5. év folya mon Gulyás Ádám a II. he lye zést érte el, felkészítő tanára Ne császné Markó Erzsé - bet. 6. évfolyamon Budavári Kata lin III., Markó Petra VI. helyezést ért el, felkészítő tanáruk Basa Lász lóné. 8. évfolya - mon Néme di Tóth Ágnes III., Kakas Dorottya V. helyezést ért el, felkészítő tanáruk Necsászné Markó Erzsébet. Köszönjük a verseny támogatását Tóth Imre úrnak, a Press + Print Kft. igazgatójának, dr. Galambos Eszter képviselő asszonynak, a ráckevei tanker ü letnek a tárgyi segítséget a verseny díjazásához, a Központi Kony ha támogatását és Polánsz kiné Móri Emíliának a különdíj felajánlását a legeredményesebb kiskun - lacházi versenyzőnek. Varsányi Erzsébet történelem szakos tanár 2 A MI ÚJS ÁG UNK június

3 Mint minden évben, idén is megrendezésre került a Dísznövénykertész Szakma Kiváló Tanulója verseny. Idén Nagykőrösön, a Toldi Miklós Középiskolában került megrendezésre között. Nyolc iskolából 17 kiváló tanuló mérte össze gyakorlati és elméleti tudását az országos versenyen. Ebben az évben a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központot két diák képviselte, Papsity Mag - dolna Kiskunlacházáról és Jászberényi Hajnalka Dunaharasztiból. Az eredményhirdetésre a verseny harmadik napján került sor. Az összetett első helyen meggyőző fölénnyel a kiskunlacházi Pap - sity Magdolna végzett. Teljesítménye alapján a verseny szabályai szerint valamennyi vizsgamodul teljesítése alól mentességet kapott, 100%-os teljesítménynyel és jeles minősítéssel veheti kezébe a szakmai bizonyítványát. Ezzel az eredménnyel 2008 után újra a Bocskaiba került a Dísznövénykertész Szakma Kiváló Tanulója verseny vándorserlege. Jászberényi Hajnalka az összetett E Z IS, A Z IS A dís znövé nykertés zet kivá lós á g a i verseny kilencedik he - lyezését érte el. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felkészítő tanároknak és a lányom volt osz tályfőnöké - nek, Druha lóczki Erzsi ké - nek, mert nyolcadik után ő ajánlotta nekünk a halásztelki iskolát. Nagyon büszkék va - gyunk a lányokra! Papsity Béla és családja Szeretettel gratulálunk a csodás eredményhez! Aranylakodalom Aranylakodalmuk alkalmából igaz szívvel gratulálunk Szűcs Mihálynak és kedves feleségének, Erzsikének! Legyetek még nagyon sokáig boldogok Szűzanyánk ölében, és Jézusunk áldását kívánjuk további közös életetekre! Sok szeretettel: Mucika és Icuka FOGORVOSI ÜGYELET Szigetszentmártonban, mindig, ha elérhető vagyok (hétvégén is). Ugyanott fogsor készítése akár egy nap alatt. Tel.: 06/30/ Kedves Olvasó! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy május 11-én a Fut a falu rendezvény ideje alatt a kiskunlacházi Dancs Sanyika gyógyulásához adományt gyűjtöttünk az erre a célra legyártott zárható dobozban. A gyűjtött összeget, forintot május 13-án befizettük az OTP számlaszámára, melyre a Sanyika kezelésére szánt támogatásokat várjuk. Kérem, aki teheti, a későbbiekben is segítse kezdeményezésünket készpénzzel vagy az OTP számlaszámra történő befizetéssel! Ha valaki készpénzben kívánja az adományát elhelyezni, kérem telefonon keressen, és tájékoztatást adok arról, hogy a zárható doboz hol van kihelyezve. Segítségüket a család nevében is köszönöm! Huszty Sándorné 06/ A MI ÚJS ÁG UNK június 3

4 Hónapokkal ezelőtt arra gondolt a Kiskunlacháza Áporka Óvodája B épületének kollektívája, hogy Földünk fenntartásának, védelmének, ápolásának céljából tervez és szervez egy olyan hagyományteremtő, egy héten át tartó projektet, mely évről évre élményt, változatos tapasztalási lehetőséget nyújt óvodáskorú gyermekeink számára. A Föld napja hetében (ápr. 22-i héten) ezért minden nap délelőtti programját egy óvodapedagógus örökbe fogadta megtervezte és lebonyolította. Készült egy óri - ásplakát szüleink tájékoztatása érdekében, hogy ők is aktív részesei tudjanak lenni ennek a tartalmas hétnek. Ezúton szeretném is megköszönni a szülők pozitív támogatását (különleges gyümölcsöket hoztak a kóstoláshoz, kis állatokat hoztak a kiállításhoz), melyről nap mint nap tanúskodtak. Ezt a plakátot óvodánk galériájába helyeztük el, hogy mindenki értesülhessen a napi programról. Már az első nap izgalmasan indult. A reggeli étkezést követően minden kisóvodás kapott egy logós kitűzőt, majd a Kisvakondbáb köszöntötte a gyerekeket. Ezt követően a B épület lakói (kicsik és felnőttek) egységet alkotva, közösen átsétáltak a Vö - rösmarty általános iskola udvarára, hogy a rendezvényünket egy jóleső, egészséges kocogással nyissuk meg. Az együttmozgás örömét fokoztuk utána a közös gyümölcskóstolással. Krisztina óvó néni mindenre kiterjedő ismeretekhez juttatta az apróságokat. Számos olyan gyümölcs - csel (mangó, ananász, eper, gránátalma, ) ismerkedhettünk meg, amit egyébként nem minden gyermek tudna megfogni, akár megkóstolni. A dajka nénik szorgalmas kezeinek köszönhetően a gyümölcsök húsát, levét gyümölcscentrifuga segítségével kifacsarták a kóstolóhoz, majd gyümölcsléből, tejből ízletes italokat turmixoltak nekünk. Kedd az állatsimogató nap - ja volt, melyre szintén szülői tá - mogatással és ismerőseinktől rengeteg állatot kaptunk. Az ál - latkiállításon nem csupán hétköz napi, gyermekek által már ismert madarakban (papagáj, galamb), háziállatokban (nyuszi, kiscsibe) gyönyörködhettünk, ha nem kuriózumként volt jelen ezen a napon gekkó, hörcsög, ten gerimalac és a simogatóban Zizi malac Való Világból és társai a törpemalacok, a törpekecskék. A gyerekek bemászhattak a karámba, simogathatták az állatokat, megetethették és megnézhettük, hogy nem csak az ember képes tanulni, hanem egy állat is, mint pl. Zizi malac, vagy a kiskecske is megtanult dudálni, in te getni, forogni! Annyira jól si került ez a program, hogy a gyerekek nem akartak bemenni ebédelni! Szerdán váratlan dolog történt, az udvarunkat elárasztotta a szemét. Kiérve a mi Kis va - kondunk elmesélte a gyerekeknek, hogy az éjszaka itt bulizott a barátaival az udvaron és A Z Ó V O D A H ÍR E I Viss z a a tet rm é s z etbe K is v a ko n d d a l nem segítettek neki összepakolni. Megkérte az ovi kis lakóit, hogy segítsenek neki összeszedni és szétválogatni a szeméthalmazt. A válogatás és gyűj tögetés előtt azonban megtanultuk, ho gyan és milyen szempontok szerint válogatunk, és tesszük a kü lön - böző színű ku kákba a szemetet. Meg is - merkedtünk fém mel, papírral, műanyaggal, üveggel, mint anyagokkal, az újra - hasznosítással, majd a különböző anya - gokból kü lönböző já - tékszerek, hangszerek készültek, melyeket jókedvvel, hosszú ideig próbálgathattak a gyerekek. A csütörtököt már nagyon vár tuk, mert reggeli után busszal indultunk kirándulni Rácke vé - re, a Duna partján elhelyezkedő úszó hajómalomba. Minden kisgyermek testközelből láthatta a Dunát, a folyónkon átívelő hidat, a működő, óriás malomkereket. A malomban az idegenvezető lépésről lépésre bemutatta, miből és hogyan készül a liszt. A látványosság után sétáltunk a parton, kenyérrel etettük a szelíd kacsákat, majd elfáradva visszatértünk az óvodába. Pénteken, a zá ró napon udvarunk vi rágosításában és fásításában leltük örömünket. Köszönjük a szülőknek a sok-sok egynyári virágot és a Kiskacsa csoportba járó Lea szüleinek a mandulafát! A szorgos kis kezek ha mar megtöltötték a virágládákat, a felnőttek beültették a színesebbnél színesebb virágokat, melyek tovább fejlődhetnek, pom pázhatnak ablakainkban! Azóta a kis mandulafát és a virágokat minden nap kiskannáikkal locsolják a gyerekek, hogy szépen fejlődhessenek. Egy héten át tapasztalatokat, ismereteket szerezhetett minden kisóvodás arról, hogy mennyi mindent kell tennünk annak ér - dekében, hogy a bennünket kö - rülvevő szűkebb és tágabb kör - nyezetet egészségesnek, ápoltnak és gondozottnak láthassuk. Tegyünk meg ezért mindent! Igazán jól éreztük ma gunkat! Baloghné Sz. Ágnes óvodapedagógus 4 A MI ÚJS ÁG UNK június

5 T E R M É S Z E T V É D E L E M A h e rc e g n ő 2012-ben két alkalommal is adtam hírt az A Mi Újságunkban a határunkban megtelepedett rétisas párról. Ahogyan azt akkor említettem, decemberben építették a fészket, és január végén a tojó le is rakta tojásait. A májusi gyűrűzés során derült ki, hogy két utódot nevelt fel a királyi pár. Egy hímet és egy nőstényt tudtunk akkor meggyűrűzni. A kis sasok gyorsan felcseperedtek, és megtanultak önállóan vadászni. Nyár végén, ősz elején azután elhagyták szüleiket és a fészket, kirepültek és önálló életet kezdtek. A hímről van visszajelzésünk, novemberben Somogyban olvasták le a gyűrűjét. Az öreg sasok ittmaradtak a tél folyamán is, többször láttuk őket Kiskunlacháza külterületének égboltján. Minden esély megvolt tehát rá, hogy az idén is sikerül költeniük. Hiszen a rétisas mely egy életre választ párt magának akár húsz évig is költhet ugyanott, ha megfelelő háborítatlan helyet talál. Így is lett! 2012 decemberében megfigyeltük, hogy erőteljes munkálatok kezdődtek a hatalmas sasfészekben. Heteken át hordták a friss gallyakat, erősítették, magasították a fészket. Január végén a nőstény sas ismételten lerakta tojásait. Egész februárban kotlott, a párja etette őt. Csupán néhány percre állt fel a fészekben, forgatni a tojást. Valamikor március elején azután felpattantak a tojáshéjak, és megszülettek a kis sasok! Nem tudtuk, hogy há - nyan lehetnek, mivel a fészekbe nem láttunk be, hiszen tisztes távolból, távcsövön át szemlélődtünk. Any - nyit tudunk, hogy 1-3 között lehet a számuk. A kikelésre az anyamadár gyakoribb fészkelődéséből és a hím ma dár vadászati aktivitásának növekedéséből következtettünk. A nagy tavaszi hidegek elmúltával áprilisban az anyamadár is elindult vadászni a hímmel együtt, rövid időre magára hagyva a fészket. Akárcsak ez elmúlt évben, úgy az idén is, a fészek védelmében Mezőőri Szolgálatunk mindent megtett. Hiszen ilyen ritka madárfaj megtelepedésére, rendszeres szaporodására községünk méltán lehet büszke. Köszönjük a területen tevékenykedő vadásztársaságnak azt, hogy a sasfészek nagy környezetében semmiféle vadászatot nem rendeztek, ez példás ön uralomra vall! Kü - lön köszönetünket és nagy rabe - csülésünket fejezzük ki a terület tulajdonosának, aki biztosította a terület teljes háborítatlanságát, még Ő sem járt ki! Az idő gyorsan repül. A kis sa - sok egy-két héten belül megtanulnak röpülni, így elérkezett az idő a gyűrűzésre. A Magyar Ma dártani Egyesület szakemberei évről évre az általuk ismert rétisas fészkeket felkeresik és a benne lévő fiókákat meggyűrűzik. A gyűrűzésre azért van szükség, hogy a megjelölt madarakat életük végéig nyomon lehessen követni. Fel lehet térképezni a vonulási-vándorlási útvonalaikat, keveredésüket más régiók sas-populációival, életkorukat stb. A gyűrűzést a már majdnem teljesen kifejlődött madarakon kell megtenni, hogy a lábméretük (csüdvastagságuk) végleges legyen. A gyűrűzésre május 09-én kora délután került sor. Maroknyi csapatunk óvatosan megközelítette a fészket, amikor a szülők távol voltak. Az MME szakembere rutinosan felmászott a fára és közölte a hírt. Egyetlen fióka van csupán a fészekben, de az már akkora, mint egy pulyka! A fiókát óvatosan leengedte egy vászonzsákban a földre, ahol végre kézbe foghattuk a csodálatos, ritka és fenséges madarat. Jól fejlett tojó! Hatalmas méretét nyilván annak köszönheti, hogy egyedüli fiókaként minden táplálék neki jutott. Rövid fényképezés közepette felkerültek a gyűrűk a lábaira. Mindenki megnyugtatására közlöm, hogy a felhelyezett gyűrűk a madarat egyáltalán nem gátolják semmiben, sem miféle sérülést nem okoznak nekik. A kis sastól DNS mintát is vettek a szak emberek, melyből megtudják határozni például azt, hogy melyik európai rétisas populációhoz tartoznak őseik. (Kárpát-medencei, skandináv stb.) Időközben megérkezett a királyi pár is. A hím és a tojó sas a fejünk felett kb. 20 méter magasan körözni kezdett, árgus szemekkel pontosabban sasszemekkel figyelte ügyködésünket. Kiterjesztett szárny fesztávjuk jócskán 2 méter fölötti. Hatalmas, gyönyörű példányok, valóban méltóak a levegő királyai címre! A gyűrűzés után a fiókát kíméletesen visszaemeltük tágas fészkébe. Meglepően jól tűrte a szakavatott mozdulatokat és a szeretetteljes babusgatást. A fészekben kényelmesen elhelyezkedett, és már kémlelte is az eget a szülők és persze az eleség után. A sikeres akció után, mely mindössze kb. fél órát vett igénybe, a terepről levonultunk és eltüntettük nyomainkat. Természetesen a sasfészek védelmét nem hagyjuk abba! A bevált távoli megfigyelés, a területellenőrzés, a nyugalom biztosítása a kirepülésig jár a levegő hercegnőjének! Pfeifer Rikárd A MI ÚJS ÁG UNK június 5

6 K Ö Z É R D E K Ű Felhívás!! Kirándulás ismét!! Közkívánatra!! Egésznapos, buszos!! Felhívás!! Kirándulás!! PUSZTASZENTKIRÁLYTÓL ISMÉT AZ AKADÉMIÁIG Kirándulás lakóhelyünk szülötte, Kégl Sándor keletkutató nyomában Nagy élmény volt minden résztvevőnek az első helytörténeti kirándulásunk, látogatásunk a MTA Keleti Könyvtárában április 9-én. Ezt kiegészítette egy rövid körülnézés a volt Kégl-Egressykastély helyén. Visszajövet útba ejtettük a pesterzsébeti Rátkaygalériát, ahol többek között Gaál Imre állandó kiállítását láthattuk. Sok pedagógus és diák kérésére megismételjük a kirándulást június 24. és 28. között, egésznapos változatban. Tervezett útvonal: Kiskunlacháza Áporka Budapest MTA Keleti Könyvtár viszszajövet a hajdani Szentkirály határrészeken a volt Kégl-birtok történetének felidézése Szentkirályi erdőszélen Duna-parti múltidéző grill-party. A további részleteket később véglegesítjük. A könyvtár befogadó-képessége korlátozott, ezért a csoportot a jelentkezések sorrendjében alakítjuk ki. Egyesületünk az alapszabálya szerinti kulturális szolgáltatásra 500 Ft/fő hozzájárulást kér induláskor. Kérjük a jelentkezőket, forduljanak közvetlenül szervezőnkhöz! Elérhetőségek: Kiskunlacháza, Tavasz u. 1/a. Gál Róza. Tel.: 24/ és , Minden szerdán óra között a peregi templommal szembeni klubhelyiségünkben személyesen is rendelkezésükre állunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt: Peregi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület POSTALÁDÁNKBÓL Rémtörténet A minap apukám kiment labdázni a kutyánkkal. Mikor vissza kellett volna hozni a labdát, mást kapott a jószág a szájába. Apukám azonnal megnézte mi az. Egy celluxba tekert szivacslabda Gyanús volt neki, hogy miért van betekerve ragasztóval, ezért szétszedte. Elképedve néztük az elénk táruló látványt! Egy csavar és egy szög volt belenyomva a labdába. Felmerül bennem a kérdés, hogy mégis kinek vannak útban a környékbeli kutyák? Az utcánkban pár hete megmérgeztek már egy kutyust. Most a miénk a következő? Szeretnék szembenézni azzal az emberrel aki ilyenekre képes, de legfőképpen megtudni, hogy miért csinálja ezt! (levélírónk nevének elhallgatását kérte) Így kell kinéznie a Duna-parti szelektív hulladékgyűjtő szigetnek? A fotót május 23-án Szentes Péter készítette, és tájékoztatása szerint ez az állapot már kb. egy hete tart. Fotósunk véleménye szerint nem az ötéves terv szerint, hanem szükség szerint kellene üríteni a szelektív hulladékot tartalmazó konténereket. És lássuk be, ebben van igazság... Gy. M. 6 A MI ÚJS ÁG UNK június

7 K ÖZ É R D E K Ű PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiskunlacháza-Áporka Társulás Óvodája a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet, 3 fő óvodapedagógus munkakör be töltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, Kis kun lacháza-áporka Társulás Óvodája. A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi végzettség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Kompetencia alapú óvodai nevelésben szerzett gyakorlat Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret Társalgási szintű nyelvtudás Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősségtudat, együttműködési készség, csapatmunka, kreativitás, tolerancia. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga zolások: fényképes szakmai önéletrajz végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv erkölcsi bizonyítvány A munkakör betöltésének időpontja: augusztus 1. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton az alábbi címre: Kis kun lacháza-áporka Társulás Óvodája 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2013., va lamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Elektronikus úton Orosné Dávid Ildikó részére címen keresztül: A pályázat elbírálásának módja: a kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban mindenben megfelelő pályázókat hívja be. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatról a nevelőtestület számára biztosított véleményezési határidőt követő 15 nap után. A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Kiskunlacháza-Áporka Társulás Óvoda honlapja A Mi Újságunk, Kiskunlacháza Önkormányzatának lapja A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Orosné Dávid Ildikó óvodavezető tel.: , Részletes pályázati kiírás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?id=wa7d2i17a7 K Ö Z L E M É N Y A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a Kiskunlacháza 0574/8-9 hrsz.-ú ingatlanok területén tervezett kavicsbánya létesítése tárgyában, a GOLD STONE Bányászati és Homokkitermelő Kft. (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György u. 129., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a Pest Megyei Bíróság 2.K /2010/20. számú ítélete, valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/1136/10/2010. számú döntésének figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján, október 12. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. (Az ügy iktatószáma: KTVF: 6899/2013.) A közmeghallgatás helye és időpontja: Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár (2340 Kiskunlacháza, Kinizsi Pál u. 1.) június 20. napján óra A tervezett bányatelek területe: 17,9776 ha. A bányászati tevékenység tervezett kapacitása: m 3 /év, 800 m 3 /nap. A bánya várható működési ideje: 8 év. A tevékenység fázisa: letakarítás, kitermelés, tájrendezés. Földrajzi helye: A tervezett bányatelek Pest megyében, Kiskunlacháza településtől ~2000 m-re keleti irányban, általános mezőgazdasági területen, az jelű összekötő út déli oldalán helyezkedik el. A bányászat felhagyását követően egy bányató marad vissza. A tájrendezést követően a bányató tervezett utóhasznosítási célja: jóléti tó, vizes élőhelyek kialakítása. A haszonanyag szállítása tehergépkocsikkal, megerősített földúton, lakott területen kívül történik. A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területe Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőségnek az eljárást lezáró határozatában a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján az alábbi döntései lehetnek: kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja. A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni! Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca ) ügyfélfogadási időben betekinthetnek. A MI ÚJS ÁG UNK június 7

8 AZ ALKO TMÁNY R Ó L K Ö Z É R D E K Ű Alaptörvényünk eredetileg a 24. cikk öt bekezdésében rögzítette az alkotmánybíróság legfontosabb feladat- és hatásköreit azzal az (5) bekezdéssel befejezve, hogy az alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének rés z- letes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Az (1) be kezdés kinyilvánítja, hogy az alkot mány - bíróság az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, majd ezt követően a (2) (3) bekezdésekben felsorolja az alaptörvény védelméhez szükséges legfontosabb feladatokat, hatásköröket és döntéseket a következőképpen: megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket az alaptörvénnyel való összhang szempontjából (a köztársasági elnök és az országgyűlés ismertetésénél ebben a tárgykörben le hetséges döntéseit már ismertettem); megsemmisíti az alaptörvény - nyel ellentétes jogszabályt, vagy jogszabályi rendelkezést, ha: 1./ bírói kezdeményezésre fe - lülvizsgált egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az alaptörvénnyel való összhangja hiányát állapítja meg; 2./ alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgált egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az alaptörvénnyel való összhangja hiányát állapítja meg; 3./ a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede (25%-a) vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgált jogszabályoknak az alaptörvénynyel való összhangja hiányát állapítja meg. megsemmisíti az alaptörvény - nyel ellentétes bírói döntést, ha alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgált bírói döntésnek az alaptörvénnyel való összhangja hiányát állapítja meg; megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt, vagy jogszabályi rendelkezést, ha: vizsgálja a jogszabályok ne m- zetközi szerződésbe ütközését; az alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. Végül a (4) bekezdés tartalmazza, hogy az alkotmánybíróság tizenöt tagból álló testület, amelynek tagjait az országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja. Az országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. Az alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Nos, ehhez képest a sokat vitatott negyedik alaptörvény-módosítás bővíti a kezdeményezők körét, miszerint a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede és az alapvető jogok biztosa mellett kezdeményező lehet a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész is, továbbá kiegészül azzal a feladat- és hatáskörrel, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezésére felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteknek az alaptörvénnyel való összhangját és megsemmisíti azt, ha az összhang hiányát állapítja meg. Bírói kezdeményezésre felülvizsgált egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az alaptörvénnyel való összhang hiányának vizsgálatánál a módosítás értelmében köteles az alkotmánybíróság soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül dönteni. Ennek a módosításnak praktikus okai vannak, így is eléggé elhúzódnak a peres eljárások, nem kellene még tetézni a bajt azzal is, hogy jobbik esetben hónapokat, de esetleg éveket kelljen várni az alkotmánybíróság döntésére (ad - dig nincs bírói határozat, amíg az alkotmánybíróság döntése meg nem érkezik az eljáró bíróhoz). Végül is megkaptak mindent, rendelkezésükre áll pénz, paripa, fegyver, már csak a személyes szorgalom hiányzik. Ja, hogy ez egyeseknek nem tetszik? Nekünk sem tetszik az ügyeink megoldásának a hátráltatása, csak arra lennék nagyon kíváncsi, hogy milyen következménye lesz an - nak, ha nem csak a soron kívüliséget, hanem a harminc napot sem tartják be. Talán majd kiderül a később megalkotandó sarkalatos törvényből. Remélem, még véglegesen nem törődtünk bele, hogy ez egy következmények nélküli A Mi Újságunk Alapítva 1992 áprilisában Kiadja: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala Soós Zsoltné jegyzõ Szerkesztõség: Gyovai Margit felelős szerkesztõ Rovatvezetõink: Breznyán István, dr. Gyurik Mária, dr. Kun Lászlóné, Orosné Dávid Ildikó, Sáriné Kátai Ildikó, dr. Szijártó József Örökös tiszteletbeli tördelőszerkesztő: Hernádi Ferenc 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi utca 1. ország, mert végre már el kellene jutni odáig, hogy mindenki viselje a saját tettei, döntései következményét, és senkinek se sikerüljön másra hárítani azt a felelősséget, amit neki kell viselnie. További pontosítást jelent az a módosítás, miszerint az alkotmánybíróság indítványhoz kötöttségét erősítendő: a felülvizsgálni nem kért jogszabályi rendelkezést az alkotmánybíróság csak abban az esetben vizsgálhatja felül, illetve semmisítheti meg, ha az a fe - lülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll. És itt következik az előző cikkben idézett kutya, meg az ő farka: az alkotmánybíróság az alaptörvényt (amit ugyebár az országgyűlés alkot, az alkotmánybíróság pedig véd) és az alaptörvény módosítását csak a megalkotására és a kihirdetésére vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül (tartalmában nem!). Ebben a tekintetben is ér - vényesül az indítványhoz kötöttség. A vizsgálatot az elfogadott, de még ki nem hirdetett alaptörvény és alaptörvény-módosítás tekintetében a köztársasági elnök, a már kihirdetett esetben a kihirdetéstől számított harminc napon belül pedig a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti. Erről az indítványról is soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül kell határoznia az alkotmánybíróságnak. Határozata eljárási követelményeknek meg nem felelés esetén vagy az, hogy az országgyűlés újra tárgyalja (még el nem fogadott esetben), vagy megsemmisíti (már elfogadott esetben). Az utolsó módosítás arról szól, hogy az alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az alkotmánybíróság eljárásának ez a szakasza nyilvános. Álláspontom szerint ennyi pontosítás szükséges volt ebben a témakörben. A következő cikk témája lesz a bíróság és az ügyészség, talán még az alapvető jogok biztosa jogintézménye is bele fog férni. Dr. Gyurik Mária Telefon/fax: 24/ , 20/ Tördelés és nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2/A Tel.: 24/ Tóth Imre felelõs vezetõ A megjelentetni kívánt anyagot a címre kérjük küldeni. Terjesztés: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata T.: 20/ A megjelenõ anyagokért szerzõink felelnek, azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét. A júliusi szám lapzártája június A MI ÚJS ÁG UNK június

9 ÖNK O R M ÁNY Z AT A képviselő-testület április 29-i nyílt ülésén hozott határozatai 92/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét. 93/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. 94/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Együttes ülés Áporka képviselő-testületével: Társulásban működtetett intézmények évi beszámolójának elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Kovács Tibor polgármester Kiskunlacháza Képviselő-testülete dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjének beszámolója Előadó: dr. Kereszturi Zita hivatalvezető dr. Öveges Kristóf, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Előadó: dr. Öveges Kristóf kapitányságvezető Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: dr. Répás József polgármester Beszámolók Előadó: dr. Répás József polgármester Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Soós Zsoltné jegyző évi pénzmaradvány elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester Beszámoló a évi gazdálkodásról Előadó: dr. Répás József polgármester A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, JÜB elnöke Soós Zsoltné jegyző DPMV Zrt évi beszámolója Előadó: dr. Répás József polgármester évi közbeszerzési terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Vagyongazdálkodási terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester Önkormányzati intézmények érintés-, villámés tűzvédelmi felújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárás a) ajánlattételi felhívásának elfogadása b) bírálóbizottság tagjainak megválasztása Előadó: dr. Répás József polgármester Rendezési terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatára kiírandó közbeszerzési eljárás a) ajánlattételi felhívásának elfogadása b) bírálóbizottság tagjainak megválasztása c) a partnerségi együttműködés szabályainak elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester 14. Vízkár-elhárítási terv elfogadása Előadó: dr. Répás József polgármester A évi szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Bizottsági beszámolók Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Egyebek Határidő: azonnal 95/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények évi gazdálkodásáról szóló beszámolót: Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás évi beszámolóját e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás évi költségvetéséről szóló beszámolót e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel és 166 e Ft decemberi záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft. Határidő: folyamatos 96/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény beszámolóját e Ft bevételi, e Ft kiadási összegben és 3 e Ft december 31-i záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka társult intézmény bevételi és kiadási főösszege 880 e Ft Határidő: folyamatos. 97/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Öveges Kristóf r. alezredes, ráckevei kapitányságvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 98/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Kereszturi Zita, a Ráckevei Járási Hivatal vezetőjének írásos és szóbeli beszámolóját. 99/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 100/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 101/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető január havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 102/2013. (IV. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető február havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző A M I Ú JS ÁGUNK június Melléklet 1

10 103/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető március havi beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 104/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Ká roly jogi és igazgatási osztályvezető beszá - molóját. Soós Zsoltné jegyző 105/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsolt - né beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 106/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a évi költségvetési pénzmaradvány össze - gét e Ft-ban fogadja el. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a módo - sított pénzmaradvány összegéből biztosítja a évi szállítói tartozások kiegyenlítését és a szakképzési alap rendezését a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskolával szemben. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a évi költségvetésről szóló rende let - módosítást nyújtsa be a képviselő-testü letnek elfogadásra, az előterjesztésben foglal taknak megfelelően. Határidő: június 30. Soós Zsoltné jegyző 107/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a Kiskun - lacházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Soós Zsoltné jegyző 108/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdo - nosa, elfogadja a társaság évi beszá - molóját. 109/2013. (IV. 29.) határozat ÖN K O R M ÁNY Z AT nak Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési tervét. A terv a határozat mellékletét képezi. 110/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szó ló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekez désében foglaltak alapján elfogadja a határozat mellékletét képező Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 111/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a különböző önkor - mányzati intézmények (óvodák, iskolák, központi konyha, művelődési központ) leg - szükségesebb érintés-, villám- és tűzvédelmi felújításait tartalmazó, nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás során elfogadja az ajánlattételi felhívást, és megküldi a következő szervezeteknek ajánlattételre: Barna Károly egyéni vállalkozó 2340 Kiskun - lacháza, Kazinczy u. 5.; Kis-Kun Vill. Kft Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 55.; Puskás Tamás egyéni vállalkozó 2300 Ráckeve, Templom kert 2/b Amperos Kft Kiskunlacháza, Munkácsy u. 8. Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. Határidő: április /2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a különböző önkor - mányzati intézmények (óvodák, iskolák, központi konyha, művelődési központ) legszük - ségesebb érintés, villám- és tűzvédelmi felújí - tásait tartalmazó, nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottság tagjaivá Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos tanácskozási jogú képviselő tagok mellé dr. Czukor János hivatalos közbe szerzési tanácsadót, Majoros Zoltánt, a Hivatal részéről Pénzes Andrásnét és dr. Sződi Károlyt választja meg. Határidő: április /2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a település rendezési tervének és helyi építési szabályzatának a laktanya területével együtt történő felülvizsgálatára, módosítására vál - lal kozó szolgáltató kiválasztása érdekében, a nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos közbeszer - zési eljárás során elfogadja az ajánlattételi felhívást, és megküldi a következő szerve - zeteknek ajánlattételre: Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. emelet. Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft Solymár, Bimbó u. 20. TÉR-t-REND Terület- és településtervezési, építészeti Kft Budapest, Gellérthegy u. 16. Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. Határidő: április /2013. (IV. 29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a település rendezési tervének és helyi építési szabályzatának a laktanya területével együtt történő felülvizsgálatára, módosítására vál - lal kozó szolgáltató kiválasztása érdekében, a nemzeti értékhatárt elérő, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalásos közbeszer - zési eljárás során a bírálóbizottság tagjaivá Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos tanács - kozási jogú képviselő tagok mellé dr. Czukor János hivatalos közbeszerzési ta nács adót, a Hivatal részéről Pénzes Andrásnét, Bárány Lászlót és dr. Sződi Károlyt választja meg. Határidő: április /2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 8. (4) bekezdése alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök - ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. -a alapján, a településfejlesztéssel és településrendezéssel össze - függő Partnerségi Egyeztetés Szabályait az alábbiak szerint határozza meg: Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és esz - közei: A koncepció, stratégia készítése, módosítása, felülvizsgálata során az Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni: Kiskunlacháza lakossága Módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai Egyházak A településrendezési eszköz készítésével, módosításával érintett helyi gazdálkodó szerve zetek, civil szervezetek Kiskunlacházi Bolgár Önkormányzat A tájékoztatás módja és eszközei: A Településrendezési Terv-módosítást kérel - mezők, az érintett helyi civil szervezetek, to - vábbá a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat közvetlen megkeresése postai úton a bejegy - 2 Melléklet A MI ÚJS ÁGUNK június

11 zett székhelyen / címen, illetve elektronikus úton. Egyéb módosítással érintett ingatlan tulaj - donosai, továbbá a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon: a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján az ön - kormányzat honlapján (www.kiskunlachaza.hu) A Mi Újságunk c. helyi lapban, amennyiben az adott időszakban megjelenik A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: Az előzetes tájékoztatási szakaszban beér - kezett véleményeket az Önkormányzat elő ze - tes tájékoztatási szakasz lezárásáig fogadja a székhelyére írásbeli formában vagy elekt ro ni - kus úton a e-ma il címre. Amennyiben a partner a megállapított határ - időn belül véleményt ad, észrevételt tesz vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban részt kí - ván venni, úgy az eljárás későbbi sza ka szaiban is meg kell keresni. A lakosságot nyilat koza - tától függetlenül a többi partnertől eltérően a helyben szokásos módon minden tervezési fázisba be kell vonni. A javaslatokat és véleményeket a helyben szokásos módon iktatni kell, amelyeket a ter - vezés során az Önkormányzat, illetve a meg - bízott tervező értékel. A véleményezési szakaszban elektronikus úton vagy postai úton értesíti az Önkor mány - zat a partnereket a tervezési dokumentáció elkészültét követően, hogy tegyék meg véle - mé nyüket. A lakosság az Önkormányzat hon - lapján és hirdetőtábláján kerül kiértékesítésre. A partnerek a tervezési dokumentációt áttanul - mányozhatják: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi Osz - tályának Műszaki Csoportjában, az ön kor - mányzat honlapján (www.kiskunlachaza.hu) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyil - vántartásuk rendje: Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel a jogszabályban meghatározott egyeztetésen túl további egyeztetést kezde - ményezhet a partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat eseti döntése alapján) helyben szokásos fórumon (partnerségi fórum, közmeghallgatás stb.) meghívásos tárgyalás a partnerekkel. A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit a képviselőtestület tárgyalja, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A véleményezési szakasz lezárulásával a terve zési dokumentációt ismertetni kell a partnerekkel, melyről értesítést kell küldeni. A dokumentáció elérhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi Osztályának Műszaki Cso - port jában, az önkormányzat honlapján ÖN K O R M ÁNY Z AT (www.kiskunlachaza.hu) Az elfogadott koncepció, stratégia, település - rendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági közzétételét az Önkormányzat biztosítja a Pol - gármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi Osz tályá - nak Műszaki Csoportjában, az önkor mányzat honlapján (www.kiskunlachaza.hu) az elfogadást követő 15 napon belül. Az elfogadásról az önkormányzat értesítést küld a partnereknek. 116/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Kiskunlacháza Nagyközség vízkár-elhárítási tervét, mely a határozat mellékletét képezi. 117/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete vállalja, hogy ameny - ny iben a szúnyoggyérítési feladatok kiadásait nem fedezi a CSÖSZ pénzmaradványa, a lakosságszám arányában hozzájárul a külön - bözet kifizetéséhez. 118/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot a DPMV Zrt.-vel, és felkéri, mint leendő üzemeltetőt, hogy vegyen részt a szennyvízberuházás további részében. A képviselő-testület a tárgyalások lefolytatá - sával tárgyaló delegációt bíz meg, melynek tagjai: Tóth Imre alpolgármester, Bukri Sán - dor, a Kunépszolg Kft. ügyvezetője és Foki Vilmos képviselő. 119/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az INNO-VIT 98 BT. árajánlatát és megrendeli Kiskunlacháza, Rákóczi út hrsz. parkoló közlekedési és vízügyi szakági tervezését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 120/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályá - zatot nyújt be a kiskunlacházi óvodai tagintéz - mény épületeinek nyílászáró cseréire. Felkéri a hivatalt a pályázati dokumentáció elkészí - tésére. 121/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Völ - gyi u. 1712/1, 1713/1 és 1714 hrsz-ú ingat - lanok ivóvízhálózat kiépítésének költségét a kérelmezőknek kell vállalniuk. Az önkormány zat a évi költségvetés terhére a beruházás költségét nem tudja átvállalni. 122/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 707/2011. számú Változási vázrajz szerint kialakuló 0682/202 hrsz-ú 1111 m 2 nagyságú terület 450.-Ft/m 2 + ÁFA áron értékesíti Urbán Csaba kérelmezőnek. A vevőnek vállalnia kell az ingatlanváltozás átvezetésével, megosz - tásával, átírásával stb. kapcsolatos összes költséget. 123/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a évi költségvetés egyensúlya érdekében nem fogadja el az ÖKO Energia Kft. ajánlatát. 124/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete átadja felhasználásra a DPMV Zrt. kérésére a digitális térképet; bruttó Ft-ért. 125/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete megrendeli a Virágportál Kft.-től (2300 Ráckeve, Gárdonyi sor 23.) a 2185 hrsz-ú úton a veszélyes fák kivágását. Határidő: azonnal 126/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete az Alsó-Dunasor útszakaszra 5 km sebességkorlátozó táblát helyez ki, melyre felkéri a Kunépszolg Kft.-t. 127/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a évi költségvetés egyensúlya érdekében nem tudja az idei évben támogatni a peregi óvodában a konténer tornaszoba létesítését, de a II. félévben ismét megvizsgálja a lehetőségét. 128/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete nem járul hozzá a mű - velődési központ előtt büfékocsi üzemel - tetéséhez, nem támogatja Bodain Margareta A M I Ú JS ÁGUNK június Melléklet 3

12 Christina kérelmét. 129/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete a KEOP / azonosítószámú Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító projekt keretében fel nem használt támogatásról, azaz Ft maradvány összegéről lemond. Felhatalmazza dr. Répás József polgármestert a lemondó nyilatkozat megtételére. 130/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályá - zatot nyújt be a kötelező önkormányzati fela - datot ellátó intézmények fejlesztésének, fel - újításának támogatására a három óvoda épület nyílászáróinak cseréjére és részbeni hőszi - getelésre Ft összegben. Az önkormányzat az Ft önerő össze gét saját erőből biztosítja. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat nyilatkozik, hogy a rendeletben rögzített célok tekintetében az Európai Unió által társfi nan - szírozott pályázati rendszer keretében támo - gatásban nem részesült, a támogatásból meg - valósuló beruházást a beruházás megvalósulásától számított 5 évig az eredeti rendelte - ÖN K O R M ÁNY Z AT tésnek megfelelően a működtetésre vonatko - zó hatályos jogszabályok betartásával hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha települési önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója; a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%- ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 131/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy II. félévben 6 havi részletekben, összesen Ft-tal támogatja a Ráckevei Tűzol - tó ság működését. A költségvetés felül vizsgá - la takor kiadáscsökkentésből kell a fedezetet biztosítani. 132/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a Lángtechnikai Kft. részére az önkormányzat tulajdonában lévő 3816 hrsz-ú ingatlan gázellátási tervéhez, közmű ellátásához. 133/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályá - zatot nyújt be az Államreform Operatív Prog - ram keretében megvalósuló Szervezet fej - lesztés a közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára egyfordulós pályá - zati felhívásra. 134/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről kiírásra. Felkéri dr. Répás József polgármestert a pályázati anyag előkészítésére. 135/2013. (IV. 29.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi és kikötésekkel közútkezelői hozzájárulást ad a 0432/2 hrsz-ú önkormány - zati tulajdonú út vonatkozásában a HA-TÓ BAU Kft. részére. A képviselő-testület május 13-i nyílt ülésén hozott határozatai 136/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitele - sítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képv i - selő személyét. 137/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesí - tőnek elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét. 138/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata intézményei részére 2013/2015-ös időszakban földgáz vásárlására kiírandó közbeszerzések ajánlati felhívásának jóváhagyása Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata intézményei részére 2013/2014-es időszakban villamos energia vásárlására kiírandó köz - beszerzések ajánlati felhívásának jóváhagyása Banki letét biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. 139/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete az önkormányzat két intézménye (Központi Konyha, Petőfi Mű - velődési Központ és Könyvtár) részére föld - gáz beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívást elfogadja. A felhívás a határozat mellékletét képezi. Felkéri a hirdetmény feladására a meg - bízott Sourcing Hungary Kft.-t. Határidő: május /2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek villamos energia beszerzésére és közvilágítás vásárlására vonatkozó ajánlati felhívást elfogadja. A felhívás a határozat mel - lékletét képezi. Felkéri a hirdetmény feladá - sára a megbízott Sourcing Hungary Kft.-t. Határidő: május /2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beváltja a tulajdonában lévő Optima értékpapírt, kéri a Polgármesteri Hivataltól, hogy a pénz - intézetnél a szükséges intézkedéseket tegye meg. 142/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szabott közútkezelői hozzájárulásában meghatározott banki letétet biztosít Ft összegben három évre. Kéri a képviselő-testület a hivataltól, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, s az igazolást a letétről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek küldje meg. 143/2013. (V. 13.) határozat nak Képviselő-testülete kéri a Polgármesteri Hi vataltól, hogy a 141/2013. és 142/2013. számú határozatok végrehajtása érdekében a évi költségvetés módosítására az előterjesztést készítse elő. 4 Melléklet A MI ÚJS ÁGUNK június

13 M O Z A IK TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy én 8-16 óráig az egész településen SZÜNETEL A GÁZSZOLGÁLTATÁS, karbantartási munkálatok miatt. A GÁZSZÜNET MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A GÁZVEZETÉKBE ÉPÍTETT FOGYASZTÓI FŐELZÁRÓT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI! Soós Zsoltné jegyző DEVIZAHITELESEK FIGYELMÉBE! A környéken működő devizahitelesek segítésével foglalkozó szervezetek nevében tájékoztatom Önöket a Csepel-szigeten és vonzáskörzetében történt eseményekről. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy Szigetszentmiklóson heti rendszerességgel, fő részvételével, május 15-én már a hatodik alkalommal tartunk összejövetelt devizahiteleseknek. Ezeket a találkozókat folytatjuk annak érdekében, hogy minél több ember megismerje a különböző lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy milyen utak állnak rendelkezésére, hogy az átveréstől megszabaduljon május 6. napján Dunaharasztiban civil összefogással 130 fő gyűlt össze az ország különböző részeiből és a környékről, hogy egy bank által átvert és lehetetlen helyzetbe hozott család kilakoltatását megakadályozzuk. Sikerült. Erről bővebben az alábbi hivatkozáson olvashat: wordpress.com/2013/05/07/elmaradt-a-kilakoltatas-megrettent-a-maffia/ Tervezzük és vállaljuk, hogy mindaddig, amíg nem lesz központi kilakoltatási moratórium, más bajba juttatott emberek otthonainak megvédésében is közreműködünk. Itt a helyi szervezeteken kívül számítunk az ország több pontjáról érkezők segítségére is, úgymint Koppány Csoport Otthonvédelmi Tanács, Bankcsapda, és a többi jogvédő szervezet és magánszemély. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére, illetve szívesen látjuk rendezvényeinken. A Szigeti Hitelesek Civil Társasága és a Nem adom a házam mozgalom nevében: Póka László Elérhetőségek: 06/ Hav i reg ula Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kémények évi előírt ellenőrzését megkezdtük. Kiskunlacházán, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az év első felében történik a szilárd tüzelésű kémények első, valamint a gáztüzelésű kémények évi soros kötelező vizsgálata. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy munkatársaink végezhessék feladatukat! A rezsicsökkentés csak a második félévben elvégzendő munkákat érinti. Történelmünk é v fordulói 175 éve keletkeztek az agyagosok. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárában, 1864-ben, Répás Pál peregi bíró a szemtanúk beszámolója alapján úgy nyilatkozik, hogy az agyagosokat 1838-ban mosta ki a Duna árja. Arról nem szól a beszámoló, hogy mind a három agyagosról lenne szó. Kerek az évforduló, a katasztrófát átélt emberek közül már senki nem él. Azóta a környéken lévő, egykori Szentivány-települések is eltűntek, a feledés homályába merültek az árvíz pusztításával egyetemben. Pedig országunkban nagy tradíciója van a nemzeti katasztrófák és elbukott ügyek megünneplésének. Erről az eseményről valahogy a peregiek elfelejtkeztek. Ennek az írásnak a megszületése és a kerek évforduló egybeesése a véletlen műve. Nem az árvíz pusztítását szeretné megünnepelni, csak a nép emlékezetéből kitörlődött eseményt próbálja felidézni. Az 1970-es évekig még a Soóky-féle agyagost népszerű fürdőhelyként tartották számon Peregen. A nyári kánikulában elcsigázott, határban dolgozó emberek szívesen keresték fel esténként, hogy a kellemesen hűvös vízben enyhítsenek a nap fáradalmain. Korábban a lovakat is ott úsztatták. Azóta sokat fejlődött a világ. Számos környezetet védő szervezet jött létre, óriási összegeket fordítottak természetvédelemre, mégis az agyagosok és a sóderbányák fürdésre nem használhatók. Emiatt a község lakói kénytelenek egy nyári fürdésért nagy távolságokat megtenni. 145 éve született és 80 éve halt meg Sajó Sándor (Ipolyság, nov. 13. Budapest, febr. 2.), a honszerető költő, a Felvidék Petőfije, szín darabíró, pedagógus, az MTA levelező tagja. Tanított a nyitrai polgári és kereskedelmi iskolában, az újverbászi gimnáziumban. Egy ideig a Verbász és Vidéke című helyi lapot is szerkeszti után Budapesten tanít. A kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója és címzetes tankerületi főigazgató. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület főtitkára és a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke től tagja a Kisfaludy Társaságnak. Költeményei Petőfi stílusára emlékeztetnek. A Palóc Társaság az évfordulóra adta ki a Szép szülőföldem Felvidék című, félezer verset tartalmazó vaskos kötetét. Sajó Sándor költészetéről a hivatalos magyar irodalomtudomány még mindig hallgat, verseiről nem vesz tudomást. A maradandó művészi alkotás azonban nem tűri a béklyót és a hallgatást. A Magyar ének 1919 című verséhez a Kárpátia együttes egy sodró erejű, fülbemászó dallamot írt, melyből egy részlet így hangzik: Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul; Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, Jobb is, ha szárnyam már most porba hull; De ezt a lelket itt hagyom örökbe, S ez ott vijjog majd Kárpát havasán És belesírom minden ősi rögbe: El innen, rablók ez az én hazám! dr. Szijártó József A MI ÚJS ÁG UNK június 9

14 Olvasóink kérésére: mit, miért, hogyan T E S T I-L E L K I E G É S Z S É G Tudnivalók a fogorvosi ellátással kapcsolatban Nem a legkellemesebb időtöltés, ha fogorvoshoz kell mennünk. Időnként azonban a szükséges beavatkozásoknak kénytelenek vagyunk alávetni magunkat. Ilyenkor gyakran felmerül a kérdés, hogy milyen kezeléseket támogat a társadalombiztosítás (tb) A kezelések osztályozásában is jó néhány kategória kialakult. Az első, amely mindenki számára társadalombiztosítás nélkül is elérhető alapellátást biztosít: a fog- és szájbetegek vizsgálata, kezelése, a szűrővizsgálatok el - végzése, a góckutatás, a sürgősségi ellátás vagy szakellátásra irányítás, valamint a terhes nők fogászati gondozása. A következő lépcsőfok, mikor a kezelések elvégzéséhez tb szükséges, azonban itt is két kategóriát különböztetünk meg. Életkortól függetlenül támogatottak a fogmegtartó kezelések, fogsebészeti ellátás, fogkőeltávolítás, ínyváltozások kezelése. Életkor alapján teljes körű alap- és szakellátás térítésmentes 18 éves korig, középiskolai, szakképző iskolai nappali tanulmányok ideje alatt, a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig, 62 éves kor felett. Az alapellátásoknál szó volt a sürgősségi kezelésekről, ezek körébe tartozó beavatkozások a fogak friss baleseti ellátása, frissen tört állcsont nyugalomba helyezése, a nyelést vagy légzést akadályozó idegentest eltávolítása, a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása és bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása. Néha nincs szükség beavatkozásra, csak egy fogászati szűrővizsgálatra, mint az arc, állcson - tok, ajkak, szájüreg nyálkahártyájának, nyelvnek a megtekintése, a nyirokcsomók, nyálmirigyek me g- tapintása, a szuvas, tömött, hiányzó fogak, fogpótlások jelenlété - nek megállapítása, a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágy - gyulladás, fogmozgathatóság re - gisztrálása, és nem utolsósorban szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása. A fogpótlások és protetikai eszközök a gyógyászati segédeszközök körébe tartoznak, így tár - sadalombiztosítási támogatással rendelhetők, azonban a térítésmentesség nem biztos. Fogszabályzás során a 18 éves kor alatti betegek a fogszabályzó készülékre részleges, míg a fogorvosi munkára teljes térítésmentességet kapnak. Fogpótlásnál kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak a 18 év alattiak és terhes nők, üzemi baleset következtében szükséges fogászati ellátásban részesülők, súlyos betegségben szenvedők. Csak a kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak a 62 év felettiek és megváltozott munkaképességűek, köz gyógy ellátásban részesülők. A 18 éven felülieknek pedig teljes térítési díjat kell fizetniük. További tájékoztatás az OEP által készített, biztosítottaknak szóló kiadványokban olvasható, amely megtalálható a szakorvosi rendelőkben. Demeter Petra Védőoltással a betegségek ellen Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája 2013-ban nyolcadik alkalommal hirdette meg az Európai Védőoltási Hét eseménysorozatát, amely Magyarországon április között került lebonyolításra. A programsorozat üzenete, hogy minden gyermeknek szüksége és joga van a védőoltással megelőzhető betegségek elleni védelemre! Magyarországon az életkorhoz kötött védőoltások teljesítése hosszú évekre visszatekintve kiváló, az oltandó korosztályokban az átoltottság meghaladja a 98%-ot. Ezért a megelőzhető fertőző betegségek járványügyi helyzete hazánkban kiválónak mondható. Fontos tudni, hogy a kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek veszélyesek: a betegség súlyosságától függően maradandó egészségkárosodás fordulhat elő, és egyes esetben akár halállal is végződhet a fertőzés. Az oltási rend önkényes és elbizakodott megváltoztatása igen nagy károkat tud okozni a (gyermek) közösségre nézve is. Egyértelmű bizonyítékok erre a közelmúlt nagy kanyarójárványai Európa-szerte, mely Magyarországot a nagyfokú átoltottság miatt elkerülte. A védőoltások káros mellékhatásairól szóló többnyire az interneten terjedő állítások tudományosan nem bizonyított tévhitek. Egyes betegségek ellen léteznek ajánlott védőoltások (pl. bárányhimlő, gennyes agyhártyagyulladás, kullancsencephalitis, HPV elleni), melyek alternatívát jelentenek a megelőzésben. Utazás előtti tanácsadás és egyénre szabott oltások kiválasztásában tud segítséget nyújtani a Nemzetközi Oltóhely (1138 Budapest, Váci út 174. Tel.: 06-1/ ), valamint a Nemzetközi Utazásegészségügyi és Oltóközpont (1097 Budapest, Gyáli út 3/a. Tel.: 06-1/ ). Védőoltásokkal kapcsolatos általános kérdéseikkel forduljanak bizalommal háziorvosukhoz! Forrás: PMKH Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet A hónap gondolata Az élet rettenetes versenyében a legtöbb ember csak akkor pihen meg, ha beteg. ( ) A betegség pihenés is, ez közhely. Ezért előzd meg a természet parancsát, a kényszerű betegszabadságot, s iktass életed iramába apró, mesterséges betegségeket, hogy megpihenjél. Makkegészségesen őrizd néha egy napon át az ágyat. Farkasétvágyad van, a szöget is megrágnád: koplalj önként egy-két napot! ( ) A szervezet oly hálás a legcsekélyebb figyelemért! S ezek az apró, mesterséges, a betegség parancsa nélkül felidézett betegségi s gyógyítási állapotok, önkéntes diéták, megvonások és pihenések felérnek egy keleti úttal vagy egy vakbélműtéttel. Kíséreld meg. Csodákat látsz majd. (Márai Sándor: Arról, hogy a betegség pihenés) 10 A MI ÚJS ÁG UNK június

15 V O LLY AMM I HÍR LE V É L A művészeti iskola a 2012/2013-as tanév második félévében számos országos és regionális versenyen, valamint találkozón képviseltette magát. Február 7-én Tang Xiao Tong zongora-szakos tanuló (felkészítő tanára: Halasiné Németh Erika) a XIII. Országos Zongoraverseny selejtezőjén Cegléden Nívódíjat kapott. Február 14-én szintén Cegléden került megrendezésre a XI. Országos Kamarazene Verseny területi válogatója, melyen a Volly AMI ütő-kvartett is részt vett (Tóth Bence, Bálint Kornél, Pamuki Bence, Horák István, felkészítő tanár: Koltavári László). Február 25-én Vörös Enikő (felkészítő tanára: Breznyán-Tokai Ágnes), iskolánk magánének szakos tanulója felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola magánének szakára. Március 1-jén az Országos Czidra László Furulyaverseny szentendrei selejtezőjén 5 növendékünk képviselte iskolánkat (Pásztor Dorina, Fazekas Jolán, Kovács Nikolett Anna, Fülöp Tamás, Kassai László (felkészítő tanárok: Koltavári-Galambos Mónika, Vági Tamás, Csomós János). Március 21-én Szigetcsépen a körzeti rajzversenyen Gulyás Milán (felkészítő tanára Dóczi-Székely Gáborné) különdíjat kapott, Krizsik Csaba (felkészítő tanára: Filotás Viktória) III. helyezést, Antal Zalán (felkészítő tanára: Filotás Viktória) I. helyezést ért el. Április 10-én a Dömsödön megrendezésre kerülő hagyományos Fúvós Szólisták, Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóján iskolánk 20 növendéke vett részt szóló, illetve kamaraművekkel. Április 19-én, Cegléden a VI. Pest megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen a Volly AMI ütő-kvartett (Tóth Bence, Bálint Kornél, Pamuki Bence, Horák István, (felkészítő tanár: Koltavári László) különdíjban részesült, a Volly AMI trombitatrió (Antal Balázs, Antal Péter, Gulyás Máté, felkészítő tanár: Vass István) kiemelt nívódíjat kapott. Április 25-én a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei képző- és iparművészeti pályázat eredményhirdetésén számos növendék képviselte iskolánkat. Közülük Vincze Krisztián, Majoros Ádám, Huszár Aletta, Vásárhelyi-Nagy Anna, Vásárhelyi-Nagy Réka, Szöllősi Gréta, Mészáros Dominik, Jakab Jennifer, Grill Hajnalka (felkészítő tanár: Fodor Piroska), Sándor Iza (felkészítő tanár: Brusztné Firnigl Judit) és Gál Eszter (felkészítő tanár: Dóczi-Székely Gáborné) különdíjat, Bóna Eliza és Horák Liliána fődíjat érdemelt a zsűritől. Április 27-én a Gödön megrendezésre kerülő II. Pest megyei Dallam-ütő Hangszeres Szóló Verseny és Találkozón Kakas Norbert és Borda Szabolcs (felkészítő tanár: Koltavári László) képviselte iskolánkat. Április 29-én a Pest megyei fuvolaversenyen, Szentendrén iskolánkból Csécs Petra és Gulyás Réka (felkészítő tanár: Zsíros Réka) vett részt. Május 11-én, a III. Pest megyei Rézfúvós Versenyen Gulyás Máté (felkészítő tanár: Vass István) különdíjban részesült, Márkus Ágoston (felkészítő tanára: Vági Tamás) és Szecsei András (felkészítő tanára: Nagy Péter) III. helyezést ért el. Iskolánkat rajtuk kívül Cser Balázs, Antal Péter, Gulyás Ádám (felkészítő tanár: Vass István), Povenszky Ákos (felkészítő tanár: Csomós János) és Juhász Attila (felkészítő tanár: Nagy Péter) képviselte. Valamennyi versenyzőnek és felkészítő tanárának gratulálok. Versenyző növendékeink a nyári szünetben sem pihennek, a Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai július 3-4-én Balatonföldváron, fúvószenekari fesztiválon vesznek részt, majd július 5-6-án a Sárvári Országos Fúvószenekari Versenyen képviselik iskolánkat július 7-én a,,muzsikál az erdő Mátra Művészeti Napok keretében ad térzenei koncertet iskolánk zenekara. Ezenkívül számos koncertre kapott felkérést a zenekar, melyekről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Sok szeretettel hívom és várom a művészeti iskola növendékeit és szüleit a június 17-én 18 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Központ színháztermében megrendezésre kerülő tanévzáró ünnepélyre és bizonyítványosztásra. Breznyán István Volly AMI igazgató A MI ÚJS ÁG UNK június 11

16 MŰVM E LŐDL ÉS I KÖZK PONT 12 A MI ÚJS ÁG UNK június

17 MŰVM E LŐDL ÉS I KÖZK PONT A MI ÚJS ÁG UNK június 13

18 A MŰVM E LŐDL ÉS I KÖZK PONT A JÁNLÓ JA 14 A MI ÚJS ÁG UNK június

19 M ŰV E LŐ D É S I KÖ Z P O NT P R O G R AMM JAI A MI ÚJS ÁG UNK június 15

20 U T Ó S Z Ó Szidó Trade Kft Kiskunlacháza Dózsa György út 131. (Provincial Üzletház) Tel.: 06/20/ Nyitva tartás: H-P: 8 17, Sz: 8 12:30 Szidó Trade Kft Kiskunlacháza Dózsa György út 131. (Provincial Üzletház) Tel.: 06/20/ Nyitva tartás: H-P: 8 17, Sz: 8 12:30 16 A MI ÚJS ÁG UNK június

volt a térrel kapcsolatban, merthogy ez így nem jó, az meg úgy nem jó, ez most túl kicsi, ezt-azt-amazt másképp

volt a térrel kapcsolatban, merthogy ez így nem jó, az meg úgy nem jó, ez most túl kicsi, ezt-azt-amazt másképp XXIII. évfol yam IV. szám 2014. május hó Tavaszutó A M i Ú j s á g u n k KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Birtokba vettük a Ki sóhajtoz, ki

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. További kedvezmények a helyi telekadóban. Zöldhulladéknaptár. Csömöri arcok: Huszárik Kata színművésznő

Csömöri Hírmondó. További kedvezmények a helyi telekadóban. Zöldhulladéknaptár. Csömöri arcok: Huszárik Kata színművésznő Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxiii. évf. 4. szám 2015. április További kedvezmények a helyi telekadóban 6. oldal Zöldhulladéknaptár 7. oldal Százötvenen szedték a szemetet 7. oldal Nemzetközi

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Képek a Római Katolikus templom ünnepélyes felszenteléséről 2 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 2015. június ISTENNEK HÁLA: EZT IS MEGÉRTÜK! Kissé váratlanul ért a közelmúltban

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

5 6. Átadták Abádszalókon a Csipkeverők Házát. Abádszalók, mint díszvendég Miskolc XXI. Utazási Kiállításán

5 6. Átadták Abádszalókon a Csipkeverők Házát. Abádszalók, mint díszvendég Miskolc XXI. Utazási Kiállításán HÍRNÖK 5 6. Abádszalóki Ingyenes! május június Kedves Olvasó! Az Abádszalóki Hírnök ingyenes! Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06/59 355 224 e mail: titkarsag@abadszalok.hu Átadták Abádszalókon

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

Idén is megrendezésre került a helyi hip-hop és break csapat, a Willpower Tánc és Sport Egyesület nyári edzőtábora. A nagy érdeklődésre való

Idén is megrendezésre került a helyi hip-hop és break csapat, a Willpower Tánc és Sport Egyesület nyári edzőtábora. A nagy érdeklődésre való Ismét kezdetét vette a száguldó cirkusz, a Magyar Vízitúra Bajnokság Kis - kunlacházi fordulója. Több mint 120 hajó vett részt a már hagyománynak számító evezésen. Már harmadik alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész

Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész 1 Március 15. /részlet/ Készítette: Harmat Árpád Péter, történész Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben