Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint ezzel a lappal megszületik településünk rendszeres hírmondója, amely ezentúl minden hónapban ingyenesen jut majd el otthonukba. Véleményem szerint, a mai korban, amikor az internet és mindenféle más divatos technikák rendelkezésünkre állnak, nem lehet az információszerzést a véletlenre és a szájhagyományra bízni többé. A helyi újság és televízió alapvetõ az életünkben. A képviselõ-testület eltökélt szándéka, hogy hiteles és rendszeres tájékoztatást adjon az itt élõknek a település dolgairól, Tihany örömérõl és bánatáról, jövõjérõl és múltjáról. Még inkább különlegessé teszi számomra a lap születését az, hogy éppen Karácsony ünnepére, legszebb ünnepünkre, az egymásra figyelés, a szeretet és a meghittség idõszakában jelenik meg az elsõ szám. Kívánom mindannyiunknak, hogy ez a kis újság a jövõben is õrizze meg karácsonyi születésének szellemét, legyen Tihany õszinte fóruma, amelynek lapjain az év egészében megtapasztalhatjuk az egymás iránti gondoskodást, a településünk és az egymás iránti tiszteletünket, szeretetünket! Drukkolok, hogy a szerkesztõk találják meg azt a hangot, amely a lapot szerethetõvé és tihanyivá teszi, a mi újságunkká! Az újság a Tihanyi Visszhang nevet kapta, mely nemcsak a messzeföldön híres jelenségre, hanem arra a törekvésünkre is utal, hogy az újság teret adjon a párbeszédnek, az Önök véleményének, kérdéseinek is. Bíztatom Önöket, hogy ne csak olvassák, hanem szerkesszék is a lapot, mert szavukat meghalljuk, megörökítjük! Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok! TÓSOKI IMRE polgármester Tihany, 1850 Ludwig Rohbock nyomán Egy olyan világban, ahol felhígultak a szavak, ahol ember embernek legtöbbször már csak farkasa, egy olyan hazában, ahol sokan érzik magukat hazátlannak, meg kellene tanulnunk újra ünnepelni. Egy asztalhoz ülni, egymás szemébe nézni, igaz szót mondani, ajándékként önmagunkból adni bátran Egy olyan világban, amely inkább útvesztõnek látszik, egy olyan világban, amely a gyermeket sokan a jelen boldogulás akadályozójának látják, újra kellene tanulni az emberséget, vállalnunk kellene a gyermekséget, újra meg kellene tapasztalnunk az élet titkát. Karácsony üzenete nem csak karácsony ünnepére szól. Az egész évre, az egész életre. Karácsony üzenete az emberség vállalásának üzenete, mert hitünk szerint az ember Jézus Krisztusban Velünk az Isten! Hiszem, hogy csak az tud megállni egyenesen az ember elõtt, aki képes leborulni a Felfoghatatlan, mégis valóságos Végtelen elõtt. Áldott karácsonyt, boldogabb új esztendõt kívánok a Tihanyi Bencés Közösség nevében! Tihany, Karácsonyán DR. KORZENSZKY RICHÁRD OSB perjel

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL Új gazdája van a Belsõ-tónak Beszélgetés Herczku Ivánnal A Tihanyi Belsõ-tó Környezet és Természetvédelmi, Horgászati Közhasznú Társaságot 2000 februárjában alapította az Önkormányzat és a Tihanyi Horgász Egyesület. Az Alapítók szándéka az volt, hogy a társaság a Belsõ-tó horgászati, halgazdálkodási munkáit közvetlenül ellássa, illetve a Belsõ-tóval összefüggõ közösségi, társadalmi tevékenységeket koordinálja. Az alapítókra azonban nagy terhet rótt ez az üzemeltetési forma, ezért az idén újabb tulajdonosi szerkezet mellett döntöttek, és egy céget, a BRI Passage Tihanyi Belsõ-tó Fejlesztési Kft-t bevonták a tó üzemeltetésébe. Herczku Ivánnal, a Kft. ügyvezetõjével beszélgettünk, aki régi fényében kívánja visszaállítani a tavat. Milyen elõzmények vezettek oda, hogy a tihanyi önkormányzat egy külsõ szervezet felügyelete alá vonja a Belsõ-tó üzemeltetését? Az Önkormányzat és a Horgász Egyesület már az alapítást követõen hamarosan szembesült azzal a ténnyel, hogy a KHT mûködtetése és a Belsõ-tó üzemeltetése egyfelõl jelentõs munkaterhet, másfelõl igen komoly anyagi terhet ró a tulajdonosokra. Az Önkormányzat kénytelen volt évi 5-7 millió Ft-al kiegészíteni a társaság költségvetését. Az évi sokmilliós tõkepótlás azonban a település számára hamarosan vállalhatatlanná vált, hiszen ennek az összegnek sokkal megfelelõbb helye is lett volna. majd ki: a tó halállományának és hidrobiológiai állapotának felmérése, a tó fenntarthatóságának vizsgálata, a vízforgatás és a vízutánpótlás szükségességének megvizsgálása, az iszapkotrás szükségességének áttekintése, a potenciális szennyezõ források feltárása és a partvédelmi munkák felmérése. Az elsõdleges cél, hogy megállítsuk a tó területén zajló feltöltõdési és eutrofizációs folyamatot, hosszú távon biztosítsuk a tó megfelelõ hidrobiológiai, környezeti állapotát, megfelelõ alapot biztosítsunk a Belsõ-tó fenntartható fejlõdését megalapozó szakmai programnak, mely a környezeti értékeket figyelembe véve teremtheti meg a tó horgászati- és turisztikai fejlesztésének lehetõségét. A képviselõ-testület ezért határozott úgy, hogy olyan Mit tartanak a legfontosabb megoldandó feladatnak? tulajdonostársat von be a KHT mûködtetésébe a BRI Passage Tihanyi Belsõ-tó Fejlesztési Kft. személyében, amely tulajdonostárs képes a Belsõ-tó fenntartható és nyereséges mûködtetését biztosítani. Miért felel pontosan most a Kht? Társaságunk a tó halászati jogával rendelkezik és alapfeladata a horgásztatás. E mellett természetesen ellát olyan közhasznú feladatokat is, mint például a tó környékének tisztántartása, a fû, a nád és a sás vágása, a szürkemarha gulya és a tó õrzése. De vállalta azt is, hogy a Belsõ-tavat és környékét egy új közösségiturisztikai központtá alakítja át oly módon, hogy ez a tó mai látképét, életét, környezeti állapotát nem fogja befolyásolni. Mivel tudnak Önök többet hozzáadni a közös munkához? Két területen tud a BRI Kft. az Önkormányzatnak segíteni. A BRI Kft egyfelõl tulajdonrésznek megfelelõ mértékben hozzájárul a Kht finanszírozásához, illetve a fejlesztésekhez, másfelõl ötletadója, elõkészítõje és végrehajtója lesz a fejlesztéseknek. Tulajdonostársként a Kht. Motorjaként akarunk dolgozni és szakértelemmel, kemény munkával nyereségessé akarjuk tenni az üzemeltetést. Milyen állapotban van a tó jelenleg? Úgy tûnik, a tó nincs jó állapotban. A vízszintje alacsony, az iszapszint évrõl-évre növekszik, a tó egyre jobban elalgásodik. A pontos állapotfelmérés elengedhetetlen. A Tihanyi Belsõ-tó fejlesztésének elõfeltétele a tó jelenlegi állapotának felmérése, a felmérés alapján intézkedési terv készítése, a tanulmányokba foglalt rehabilitációs program végrehajtása. A tanulmány elkészítésébe bevonjuk az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet, az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetet, valamint a Balatoni Nemzeti Parkot. Mindhárom intézménnyel tárgyalásokat folytattunk és nagy örömünkre mindhárman biztosítottak bennünket támogatásukról. A közös munka a következõkre terjed Célunk a Belsõ-tó és környezete hazai és nemzetközi presztizsének visszaállítása. Legfontosabb feladatunk a jelenlegi, páratlan környezeti állapot fenntartása és a halállomány olyan irányú fejlesztése, mely horgászati szempontból vonzóvá teszi a helyet. Kiemelten kezeljük, hogy hazai és külföldi horgászok családtagjai számára programlehetõségeket alakítsunk ki, és ehhez megfelelõ számú és minõségû kereskedelmi szálláshelyet biztosításunk. Olyan horgászati rendszer- és eszközparkot csónakok, stégek akarunk kialakítani, mely teljeskörûen hozzáférhetõvé teszi a vizet a horgászok számára. Nagy hangsúlyt akarunk fordítani a tó õrzésére, és elejét kívánjuk venni annak, hogy lelkiismeretlen horgászok engedély és fizetés nélkül vigyenek el halat a tóból. Ennek érdekében ellenõrzõ rendszer kialakítását tervezzük, de számítunk a tihanyi polgárok segítségére is. A KHT 2ooo februárjában alakult. Úgy látjuk, hogy a kezdeti lelkesedést követõen komoly nehézségei adódtak. Ezen a helyzeten akarunk most változtatni, és a munkát felpörgetni. A jogszabályi védelem megfelelõ ahhoz, hogy a tó természeti értékei ne sérüljenek? Úgy gondolom, hogy a jogszabályi háttér adott, és a védelem magas színvonalon biztosított. Gondolok itt elsõsorban arra, hogy a tó környezete a Balatoni Nemzeti Park kezelésében és védelmében áll. A Nemzeti Park munkatársaival kiváló kapcsolatot sikerült kialaítanunk. A tóval kapcsolatos elképzeléseink nagyon hasonlóak, biztosak vagyunk abban, hogy együtmûködésünkkel kiváló példáját fogjuk adni annak, hogy a tájvédelem, és a felelõs horgászati tevékenység jól megfér egymás mellett. Funkcióváltást terveznek? Funkcióváltást nem tervezünk, de alapgondolatunk a fenntartható fejlõdés keretein belül a minõségi horgászturizmus megteremtése, az ökoturizmus élénkítése, és a félszigeten belül egy új funkcionális, kiegészítõ településközpont létrehozása. Olyan közösségi teret alakítsunk ki a tó környékén, amely nemcsak a horgászokat vonzza ide, de a turistákat is hosszabb ideig Tihanynak e páratlan szépségû területén tartja. Hamarosan megkeressük a Belsõ-tó medencéjének vendéglátóipari, szálláshely kiadással foglalkozó, és egyéb turisztikai szolgáltatást nyújtó egységeinek tulajdonosait és megbeszélést szeretnénk folytatni velük a közös marketing és értékesítés lehetõségérõl. Úgy gondoljuk, hogy összefogva, erõinket koncentrálva valamennyiünk számára kedvezõbb erdeményeket tudunk elérni és jobban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a Belsõ-tó és környéke igazi turisztikai központtá válhasson. Abból, hogy Önök, mint tulajdonostárs beszálltak a tó kezelésébe, érezhet változást a helyi lakosság, valamint az ide látogató turisták? Úgy látjuk, az elmúlt években a legnagyobb problémát a horgásztatás nem megfelelõ szervezése és a tó megfelelõ õrzésének elmulsasztása jelentette. Gondoljunk csak bele, hogy 15 évvel ezelõtt a tó egy horgászparadicsom volt, emelyet évente sok ezer horgász látogatott és a tó a kapitális ponyokról volt híres. Ezt az állapotot szeretnénk visszaállítani tudatos és szorgos munkával. A tavat erõteljesen hirdetni akarjuk hazai és külföldi horgászújságokban, televíziós horgászmûsorokban. Fel kívájuk venni a kapcsolatot horgászcikk-kereskedelmi vállalatokkal és szakmailag megalapozott kooperációt akarunk velük kialakítni. Ide akarjuk csábítani a bojlis horgászokat és a tó egy részét bojlis paradicsommá akarjuk változtatni. Gyakori és jelentõs horgászversenyeket szeretnénk rendezni, és ezzel a tó hírét növelni. Természetesen óva intenék bárkit attól, hogy azonnali eredményeket, sikereket várjon. Mindehhez idõre és nagyon sok munkára lesz szükség. Ha viszont ezek a tervek megvalósulnak, akkor annak pozitív hatásait értelemszerûen a helyi lakosság is élvezni fogja. Térjünk a piszkos pénzügyekre. Elegendõnek tartja-e a rendelkezésre álló forrásokat? És vajon a megnyíló Európai Uniós források adnak-e esélyt Tihany tavainak? A KHT anyagi helyzetét már idén stabilizáltuk, a 2oo8-as évet már nullszaldósan fogjuk kezdeni. A Belsõ-tó jövõ évi alapfejlesztésére szánt források pedig megint csak rendelkezésre állnak. Az Önkormányzatnak már prezentált hosszútávú feljesztési terveinkhez viszont hazai és külföldi pályázati forrásokat is igénybe szeretnénk venni. Azt hiszem elárulhatjuk, hogy igen komoly pályázati anyagot állítottunk össze, és nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az EGK és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázatára. A pályázathoz szükséges önrész a rendelkezésre áll. A sokat emlegetett klímaváltozás vajon van-e, lesz-e hatással a Balatonra, és az olyan kis tavakra, mint ez? A klímaváltozás bizonyosan hatással lesz a Balatonra és a Belsõ-tóra is. Ez komoly kihívást fog jelenteni valamennyiünk számára. A KHT és tulajdonosai éppen ezért fordítanak kiemelt figyelmet a tó ökológia helyzetének pontos feltárására, a vízutánpótlás lehetséges módjainak feltérképezésére és az iszapkotrás kérdésére. Azonban a klímaváltozás következményeinek megoldására egyedül természetesen nem leszünk képesek. Ennek a problémának a kezelése széleskörû összefogást igényel, s ebben az összefogásban Tihany polgárainak a segítségére is számítunk. A tihanyi Belsõ-tó ismét horgászparadicsommá válhat

3 4. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Kálvária Ünnep, Kecskeköröm, Virágos Tihanyért A Tihany Turizmusáért Egyesület elmúlt éve A törekvés a IV. Károly Kálvária újjáépítésére 1988-tól folyamatos. A 80 éves évforduló közeledtével a befejezésre való törekvés újabb lendületet vett. A jótékony célú rendezvényt 2007.április 21-én, szombaton tartottuk. Fõvédnökei Várszegi Aszrik Pannonhalmi Fõapát úr, Márfi Gyula Veszprémi érsek úr és Dr.Habsburg György, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott Nagykövete volt. A rendezvény védnökségét Mádl Dalma asszony, Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke, Szokolay Sándor zeneszerzõ, Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Udvardi Erzsébet festõmûvész és Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke vállalta. Támogatásukkal tisztelt meg bennünket dr. Bóka István országgyûlési képviselõ, Nagy Jenõ országgyûlési képviselõ, 80 éve szentelték fel a kálváriát Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság Perjele és Tósoki Imre Tihany Község Polgármestere. A Tihany Turizmusáért Egyesület 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy a vendéglátás színvonalát emeljük, Tihany különleges természeti, történelmi és kulturális értékeit látogatóink számára megismerhetõvé és vonzóvá tegyük. Ez az idõ- bár egy egyesület életében igen kevés- sokféle megmutatkozásra teremtett lehetõséget. Felemelõ érzésvolt Tihanyban lenni ezen a szombati napon. 12 órakor a Tihanyi Bencés Apátsági Templomban kezdõdött a program. Dr. Korzenszky Richárd perjel úr köszöntötte a megjelenteket. A templomi mûsorban Mali Katalin és Varró Krisztina játszott orgonán, Balogh Eszter, Palerdi András énekelt, meghallgathattuk Jankovics Marcell elõadását Életfa és kereszt címmel, és közremûködött a Tihanyi Bencés Apátsági Templom Énekkara, Farkas Géza KÁLVÁRIA ÜNNEP karnagy vezényletével. A program a rendezvénysátorban folytatódott, ahol Elhitetni a legszélesebb körben, hogy jót tenni jó köszöntõt mondott Tósoki Imre, Tihany Község Polgármestere, az eseményt Vizi E. Szilveszter és Habsburg A Tihany Turizmusáért Egyesület az egész országot megszólító rendezvény megszervezését határozta el azzal a céllal, hogy az összegyûlt adományokkal a jelentõs kultúrtörténeti érték megóvását és eredeti állapotának helyreállítását támogassa. Éppen 80 esztendeje, hogy Tihanyban felszentelték a 63 vármegye adományaiból épült stációkat, a magyar szabad királyi városok címereit tartó két félkör-ívet és a három korpuszt magában foglaló kálváriát. A kálváriaépítés a IV. Károly Tihanyi Országos Emlékbizottság kezdeményezésére indult el, amit a vármegyék finanszíroztak. A cél az volt, hogy a keresztút stációi egyben Magyarország és György méltatta, Savári Sándor színmûvész musicalekbõl adott elõ részleteket. A Kálvária-dombon 15 órakor folytatódott a rendezvény. Eperjes Károly színmûvész Istenes versek címû mûsorát hallgathattuk meg, fellépett a Budapesti Szent István Király Gimnázium Zenekarának fúvós csapata Záborszky Kálmán karnagy vezetésével. Záróesemény a majdani kápolna alapkõletétele volt. A felemelõ, nagy sikerû rendezvény szép példája volt a helyi erõk összefogásának és a Tihany iránt elkötelezettek közös ünneplésének. királya tragikus sorsát, keresztre feszítését is szimbolizálják. A kálvária felszentelésére augusztus 15-én került sor. KECSKEKÖRÖM Az 1950-es évek végéig az emlékhelynek Tihany életében fontos történelmi, kulturális és idegenforgalmi értéke volt.. A kálvária szomorú sorsra jutott, 1960-ban lerombolták. A A régi szép idõkben / Egy szép királyleány Aranyszõrû kecskéket / Õrzött Tihany fokán. tihanyiak soha nem nyugodtak bele, hogy Kálváriájuktól méltatlan módon megfosztották õket. A falu lakossága részt vállalt a Kálvária felépítésében, az emlékhelyet mind a Egy héttel késõbb, április 30-án tartottuk Kecskeköröm ünnepünket. A rendezvény célja elsõsorban a tihanyiak, mind az idelátogatók részérõl tisztelet övezte. A tihanyi visszhang és kecskeköröm legendájának, megsemmisítését megsiratták és az emlékét mindvégig õrizték. hagyományának felelevenítése, ápolása, mindamellett, hogy egyfajta idegenforgalmi szezonnyitónak is szántuk. A programban szerepelt birkapörkölt- fõzõ verseny, melyen 14 csapat indult, terelõkutya bemutató, játékos sportvetélkedõ, bábelõadás, fellépett a Tihanyi Asszonykórus és az Echo Citerabanda is. A jó hangulatú napot szalonnasütés zárta. Várakozásunkat messze meghaladta a helyi résztvevõk és az idelátogatók egész napos felszabadult ünneplése. A sikeren felbuzdulva ezt a rendezvényt minden évben megismételjük. VIRÁGOS TIHANYÉRT VERSENY A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén már másodszor került megrendezésre a Virágos Tihanyért verseny, melyen ebben Reggel az éberebb tanulók meglepõdve kiáltottak fel, tetszettek mindenkinek az aula színes óriási madarai, amiket elõzõ este szereltek fel a pedagógusok. A napot az osztályok Illyés Gyula munkásságához kapcsolódó, változatos mûsora nyitotta meg. Az alsósok báboztak, meséket játszottak el, a felsõsök az író anyanyelvrõl, nyelvrokonságról írt mûveibõl idéztek, verseit adták elõ, sõt, szülõföldje Tolna megye népdalait, táncait is megidézték. A nap második meglepetése ezután következett: hatalmas éljenzés és taps fogadta az elsötétítet aulába érkezõ, tûzijátékot szóró születésnapi tortákat! A közös éneklés alatt megérkeztek az óvodások is, hogy velünk együtt hallgassák meg a legjobb zeneiskolások hangversenyét. A zenészek szakértõ füllel, a közönség pedig ámulattal figyelte, milyen csodálatos dallamokat varázsolhat elõ persze, szorgalmas gyakorlással egy gyermek is a hangszerébõl. Kati néninek a zeneiskola történetérõl, mûködésérõl szóló szövegét zenész és nem zenész egyformán élvezte. A sok ücsörgés után jólesett egy kis mozgás: a különbözõ zenei tanszakok és botfülûek csapatai játékos sportversenyen mérték össze ügyességüket. A 8. osztályosok és több más érdeklõdõ Illyés Máriával, az író lányával töltött el hangulatos, kellemes másfél órát. A kérdezõk képzeletüket mozgósították meg, mert Mária néni némelyeken kissé meglepõdött. Azért mindegyikre kimerítõen és nagyon kedvesen válaszolt, közvetlenségével, érthetõ magyarázataival elvarázsolta hallgatóit. Reméljük, még sokszor találkozhatunk vele! Sajnos az idõjárás is meglepett bennünket a zuhogó esõvel, ezért a tervezett sétából nem lett semmi. Illyés Mária Illyés nap az iskolában az évben 41 tihanyi lakos, vállalkozó, üzlet tulajdonos vett részt. A zsûri idén is nagyon színvonalasnak ítélte a versenyre jelentkezettek kertjeit, portáit. Talán a helyi verseny is hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben a Virágos Veszprém megye elnevezésû versenyen Tihany a második helyet érte el az lakosú települések között. Jövõre folytatjuk, szeretnénk minél több virágos portát, utcafrontot, teraszt és balkont látni, ezzel is hozzájárulva falunk szépüléséhez ben is elkészült az elõzõ évben nagy sikert aratott Tihanyi kalauz címû kiadványunk, mely hasznos információkat tartalmaz az ideérkezõ turisták számára. Ezt is szeretnénk jövõre is megjelentetni. Mióta iskolánk Illyés Gyula nevét viseli minden évben egy egész napos rendezvényt tartunk egy, az író november másodiki születésnapjához közeli idõpontban. Idén kettõs évfordulót is ünnepeltünk: 10 éve mûködik a zeneiskola és ugyancsak 10 éve annak, hogy Illyés Gyula nevét vehette fel a tihanyi iskola. November 9-i programjaink mindkét évfordulóhoz kapcsolódtak, több meglepetést tartogatva. A harmadik osztályosok mesével készültek megígérte, hogy tavasszal szívesen megmutatja nyaralójukat és édesapja dolgozókunyhóját. Így régebbi videofelvételeket néztünk meg és az ebéd utáni ejtõzést népmeséket hallgatva töltöttük el, amiket Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese címû könyvébõl olvastak fel a legszebben olvasó diákok. Délután a felsõsök iskolai jelvényt terveztek. Reméljük, hogy pólón vagy kitûzõn viszontláthatjuk a legjobban sikerülteket. A kisebbek az alsó folyosó csupasz falait tették barátságosabbá: színes virágokkal, fákkal, várakkal nyomdázták tele. A nap befejezéseként a nyolcadikosok diófát ültettek az udvaron, hogy emlékeztessen bennünket a végzõs osztályra. Szeretnénk a húszéves évfordulón diót szedni róla és abból sütni a születésnapi tortákat! Takácsné Csóka Gabriella

4 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL 10 éves a zeneiskola novemberében ünnepeltük a zeneiskola fennállásának 10 éves évfordulóját. Az alábbiakban a jubileumi koncerten beszédet mondó Horváth Zoltánné zenetanár gondolatait tesszük közzé. 10 éves az Erzsébet-kör Hogy ki volt Árpádházi Szent Erzsébet, arról talán valamennyien tudunk annyit; hogy II. Endre magyar királyunk leánygyermekeként született 1207-ben. Fiatalon került házasságkötés révén a németországi Wartburg várába, Lajos õrgróf hitveseként. Áldozatos életéhez számos legenda fûzõdik. Egyik legismertebb az, hogy a már özvegy Erzsébet sógora tilalma ellenére alamizsnát oszt az éhezõk között, és amikor ezen rajtakapják, a kenyér rózsává változik kötényében, megmentve õt ezzel a büntetéstõl. Szent Erzsébetet ezért sokszor ábrázolják rózsákkal november 19-én Tihanyban Szent Erzsébet Áldja meg a Jóisten segíteni akarásukat szólnak a köszönõ lelkiségétõl indíttatva kelt életre a Szent Erzsébet-kör. A szavak az adományozottak leveleibõl. bencés apátság szárnyai alatt alakult meg, tagjai közé Ruhanemûkön kívül paplanokkal, tartós élelmiszerekkel, felekezet és korhatár nélkül bárki beléphetett. pénzzel támogatták a rászorulókat. Gondoltak az árvíz- Présingné Erika, Aradi Teréz, Baranyainé Jutka kezdemé- sujtotta területekre, elhagyott telepeken élõkre, súlyos nyezésére alakult meg a kör. További alapító tagok: Dobosné betegekre. A zeneiskolások koncertje A tanári kar Ági, Süténé Kati, Kötél Zsuzsi, Farkas Gézáné Mária néni, Siklósiné Éva, Nagy Imréné Hugi, késõbb Kozma Erika, Tárolási és szállítási gondjaikban az önkormányzat segített. Rendelkezésükre bocsátott egy termet, és a szállításhoz Tormáné Ilus, Csizmazia Annus, majd Kántorné Margit, önkormányzati autót kaptak, mikor ezt kérték. Sok esetben 1997-ben néhány szülõ, tanár és az akkori igazgató kérése mindent elmondanak. Szívesen megnézzük, hogy mit Teleki Marika, Horváth Teréz, Kötél Imréné Ica, Czégainé nagy távolságra küldik adományaikat. Köszönet illeti meg az meghallgatásra talált a község vezetõinél: mûködjön az festettek, varrtak, ragasztottak. Úgy hiszem ezekre a kis Marika, Szigetiné Bori, Szabóné Erzsike, Kovácsné Erzsike. önkormányzatot az együttmûködésért és nagylelkûségéért. általános iskolában egy zeneiskolai tagozat. Bertha Mihály az elkészült mûvekre nagyon oda kell figyelnünk, mert az Késõbb tovább bõvült a kör, Tóth Péterné Pannika, Szép emlék maradt az azóta már megszûnt bakonybéli iskola énektanára felmérte a zenét tanulni kívánók létszámát, alkotás örömét szeretnék velünk a gyerekek megosztani és az Baranyainé Márta csatlakoztak. Kozmáné Bernadett néni és szeretetotthon idõs lakóinak támogatása. Jó szívvel kis idõ múlva a tanári kar is összeállt. érte járó elismerést nagyon fontos számukra. Korzenszkyné Erzsébet néni a háttérben dolgoztak nagyon emlékeznek a náluk töltött pár órányi vendégeskedésre, a Az engedélyeztetési procedúra után elkészült az alapító A zenélés is egy idõhöz kötött alkotás, ami mindenki sokat a körért. Richárd, Félix, és Gellért atya segítette, szívélyes fogadtatásra, az éppen nyíló hóvirágmezõre. okirat és megkezdõdhetett a munka. épülésére szolgál. A technikai dolgokon túl, aprólékos támogatta munkájukat, és támogatja a mai napig is. Látogatók és vendéglátók egyaránt hálásak voltak a tihanyi A fúvósok elindításakor legkézenfekvõbb volt fõleg furulyák megformálásra, a kifejezés zenei megjelenítésére tanít. Aki Az egyházközségbõl férfi támogatóik is akadtak, akikre gyerekeknek (Torma Erzsike osztályának), hogy felvidították vásárlása és tanítása. Már kezdetben jól alakultak a dolgok, zenét tanul, egy idõ után érzékenyebben viszonyul a többi mindig számíthattak: Czégai László, Siklósi Ferenc, Dobos az öregeket. hiszen egy év alatt összekovácsolódott egy 8 tagú furulya- mûvészethez is, bennfentessé válik. Megtanít az idõ ésszerû Gyula, Csizmazia Zsolti, Torma Kálmán, Kovács Tibi, Bakos A közelükben is vannak olyanok, akik nehezebb együttes, aki az MTV Fõtér címû mûsorában a térségi beosztására, belsõ tartást ad. Statisztikai adatok szerint a Péter, Szabó József. körülmények között, vagy egyedül élnek. Szerény zeneoktatást képviselték. Közülük néhányan középiskolás zeneiskolába járó gyerekeknek általában javul a tanulmányi Az alaptõke megteremtése saját erõbõl történt. A kör ajándékcsomaggal örvendeztetik meg õket karácsony táján. A korukban is szívesen jártak zeneiskolába és ha kellett eredménye és magabiztosabb lesz a kiállása. asszonyai adták össze a pénzt, késõbb kértek, majd a visszajelzések igazolták, hogy a jó szándék célba ért. bármikor játszottak együtt énekkarral vagy kamara- A gitárosokról néhány szót: Beiratkozás elõtti elgondolások: tihanyiak és távoliak is egyre többen segítették a jótékonysági Általában ahol tudtak, segítettek. Soprontól Mezõkövesdig együttesben. Remélem a mostani kis furulyásokból is hûséges gyorsan megtanulok gitározni, rövid idõn belül akkordokat munkát. Sokszor névtelenül érkezett az adomány. küldték az Erzsébet-csomagot. Ahol szükségesnek látták, növendékek lesznek. játszom, a haverokkal alakítunk egy együttest, járunk A templomban van egy perselye a körnek, amit Félix atya forintban küldték a segítséget, a Kárpát-medencén belül. A A zeneiskolában a zongora tanszék a legnépesebb. Ki ne koncertkörútra, óriási rajongó táborunk lesz, autogramot jelenlétében idõrõl idõre kiürítenek. Hála Istennek és a köszönõ levelek kg-ban mérhetõk, nem beszélve az értük szeretné elképzelni, hogy elegáns, csodaszép ruhában osztogatunk, rengeteg pénzünk lesz és nagyon híresek jószívû adakozóknak, soha nem üres a persely. mondott imádságokról. Itt élnek közöttünk azok a hûséges hatalmas közönség elõtt meghajol, s odaül a zongorához, leszünk az elképzelés kb. ennyi. Tormáné Erzsike tanítónõ elevenítette fel az iskolában a ministráns gyerekek, akik oltár körüli szolgálatot teljesítenek. szívhez szóló dallamokat játszik elképesztõ virtuozitással, Ezzel szemben van kottaolvasás, óvatos pengetés, Bach, betlehemezést. Ma is jólesik visszagondolni arra, hogy Agapé keretében köszöntötték munkájukat. Történelmi majd taps, ováció és virágesõ közepette kivonul. Most még Mozart, Beethoven, hosszú haladás és nagyon távolinak néhány éven keresztül olyan betlehemezõ gyerekek kálváriánk újjászületésében részt vettek erejükhöz képest, de elképesztõ virtuozitást nem tudunk produkálni, de a tapsot tûnik a híressé válás. Így aztán a kamasz gyerekek nem Tormáné Erzsike osztálya- járták a falut, akik a a templomunk szépítése is szívügyük volt. és ovációt elfogadjuk. kockáztatják meg, hogy esetleg gyakorlással töltsék az idõt. betlehemezésért kapott forintokat felajánlották a körnek Az adventi bazárt már sokan ismerik, talán várják is, amikor A zenetanulás sarkalatos pontja a gyakorlás. Régóta a Pedig néhányan, akik szorgalmasak voltak és jó pár évig jótékonysági célra. közeledik a karácsony. Az összegyûjtött adományokat az következõ vicc járja: Egy járókelõ megkérdez valakit az utcán: jártak gitározni, bizony nem bánták meg, mert a klasszikus Az összegyûlt pénzbõl hazai és erdélyi, kárpátaljai szegény Erzsébet Kör tagjai válogatják, rendezgetik. Azután az apát- Mondja kérem, hogy jutok el a Zeneakadémiára? mire a gitározás jó alapot adott a különbözõ stílusú zenék gyerekeket támogattak, és ruhanemût, élelmet, pénzt ság galériájában terítékre kerülnek. Igényesebb látogatóik is másik: Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! mûveléséhez. juttattak Teréz Anya Nõvérei számára. Többször odaadják forintjaikat egy-egy holmiért. Volt közöttük, aki A zenetanulásnak természetesen nem ez az elsõdleges célja és Szívesen vesszük, ha növendékeink az iskolai ünnepélyeken megvendégeltek mozgássérült gyerekeket és felnõtteket, de nem restellte mézes puszedli sütésével támogatni bazárt. lényege, hanem az, hogy mindenki a képességei és szorgalma szerepelnek. Tudjuk, hogy abban a néhány percben kell minél csomagokkal is segítették õket. Közben varrtak, horgoltak, Nem tudnánk egyértelmûen felsorolni az odaadó szeretet, szerinti tudáshoz jusson és élete részévé váljon az igényes tökéletesebbet nyújtani, korrigálási lehetõség nincs, de egy kötöttek kapott fonalakból. A lepramisszió számára fáslit, segíteni akarás tettekben való megnyilvánulását. zenélés. általános iskolás növendék produkciója nyilván nem takarót, az adventi bazárba párnát, csipesztartót, és még Bár a Szent Erzsébet Kör nem klub, nincs tagdíj, a részvétel Egy zenetanárnak megadatik az, hogy alaposan megismerheti vetekedhet egy kiforrott mûvész felvételével, mint ahogy a sorolhatnánk mi mindent. Ezért különösen Bernadett nem kötelezõ, hívja, és szeretettel várja mindazokat, akik a növendékeit. Az órából néhány perc arra is kell, hogy a falakat sem halhatatlan mesterek festményei díszítik, a néninek, Korzenszky Erzsébet néninek, és Tormáné Ilusnak Szent Erzsébet szelleméhez közel állónak érzik magukat. Az gyerekekbõl kikívánkozó mondanivalót meghallgassuk, és verseket sem Kossuth-díjas mûvészek adják elõ mégis a kell köszönetet mondani. elmúlt évek alatt a tagság létszáma többször változott. komolyan vegyük. Hetente kétszer félórára egyedül, csakis lelkünknek a gyerekek produkciói a legszebbek. Sikeres volt, és a mai napig tart a használt, de még jó Ketten már sajnos nem élnek, néhányan különbözõ okok rájuk figyelünk és ez nagy különbség a többi iskolai órához Folytatjuk a munkát abban a reményben, hogy felnõ állapotban lévõ ruhanemûk, cipõk, használati tárgyak, miatt elhagyták a kört, mások pedig csatlakozni kívántak. képest. Tudjuk kinek hol laknak a nagyszülei, mit fõztek, mit Tihanyban egy zenéhez értõ, zenét szeretõ nemzedék. emléktárgyak begyûjtése, árusítása, majd továbbítása a Szívesen vennék, ha többen is segíteni szeretnék a kör vettek, hova mennek kirándulni, mi sikerült, mi nem, hogy A gyerekeknek pedig tanácsom továbbra is: gyakorolni, rászorulóknak. Tihany lakóitól és vidékrõl is sok használható áldozatos munkáját. van-e kutya, cica, hörcsög, papagáj, ami fontos nekik, gyakorolni, gyakorolni! holmi érkezik. Farkas Gézáné

5 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Jó kis nap volt! Levendula klub November 10-én, szombaton tartotta a Visszhang Óvoda hagyományos Márton-napi rendezvényét a Mûvelõdési Házban. Errõl szeretnék egy kicsit írni, hogy szülõi szemmel milyennek láttam a rendezvényt. A gyerekek, az óvó nénik segítségével hetekkel a Mártonnap elõtt elkezdték a készülõdést: kis lámpásokat készítettek a felvonuláshoz, a nagycsoportosok pedig egy mesejátékot gyakoroltak a vendégek szórakoztatására. Mikor eljött a nagy nap, a gyerekek az Apátságban gyülekeztek nem kötelezõen terményes kosárkájukkal, és a terményáldás után (köszönjük a közremûködést Tibold atyának és Adrienn néninek) következhetett már a Mûvelõdési Házban a vígasság. Egyre több és több család Disco, tombola és Ki-mit-tud? várta még a gyerekeket, ahol Márton gazda biztatására bárki énekelhetett, szavalhatott újabb jutalomért. A mûsor alatt a Szülõi Munkaközösség tagjai álltak helyt a büfében, ahol a cukrászdai sütemények mellett az anyukák, nagymamák által sütött finomabbnál finomabb házi süteményekbõl, valamint az Apátság vezetõsége által felajánlott hidegtálak finomságaiból fogyaszthattak a vendégek. A Paprikaház pénzzel járult hozzá a vígasság érkezett, akiket Márton gazda (Bartus Sándor), mint a bevételéhez. Mindezek közben Stálné Büki Renáta rendezvény szóvivõje és ceremóniamestere fogadott, Erzsi óvónéni pedig köszöntött. Sok kisgyermek készített õszi termésekbõl szobrokat, figurákat, Zsuzsa óvó néni le is fényképezte a mûveket, sõt szívesen készítette a mókás maszkokat. Sajnos a befejezésre tervezett lámpás felvonulást elmosta az esõ, de szerencsére még ez sem tudta tönkretenni a kialakult jó hangulatot. Farsangi rendezvény A tihanyi Levendula Klub február 2-án alakult 32 taggal. Ma már 57-en vagyunk. A klub tevékenysége igen szerteágazó, összejöveteleinken orvosi és életmód elõadásokat hallgatunk, írókkal, színészekkel beszélgetünk. Szép emlékek a közös ünneplések, minden évben rendezünk karácsonyi, farsangi klubdélutánt. A Tihanyban megrendezett rendezvényeken, ünnepségeken is aktívan részt veszünk. Büszkék vagyunk arra, hogy 2006-ban az V. Garda Fesztiválon a zsûri különdíjban részesített bennünket. Sokat kirándulunk, szeretnénk minél jobban megismerni országunkat. Jártunk már Somlón, a Kálimedencében, Hollókõn, emlékezetes látogatást tettünk Budapesten, az Országházban, a Nemzeti Színházban, a Mûvészetek palotájában és még nagyon sok helyen. Klubunkban hetedik éve folyik a csontritkulást megelõzõ torna, igen jó eredménnyel. A Club Tihanytól hatodik éve kapjuk az ingyenes éves bérletet a Gyógycentrumba, ezt minden tagunk használhatja. Tagjai vagyunk a Rákbetegek Országos Szövetségének. Ennek kapcsán minden évben több rendezvényen és konferencián veszünk részt. Nagy hangsúlyt fektetünk a betegségek megelõzésére és a szûrõvizsgálatokon való részvétel fontosságára. A Levendula Klub munkája tehát nagyon sokrétû. Elmondhatjuk, hogy egy igazán jó közösség alakult ki, és tagjaink szeretnek a Klubba járni. Fülöp Zoltánné klubvezetõ A tihanyi b-közép Celjében Mentünk, láttunk, vesztettünk Az ötletgazda Pál Ferenc (bácsi) volt, aki felvetette, hogy elengedte buszunkat. Egy kis falusi vendéglõnél vezettük le nézzük meg élõben a veszprémiek vendégjátékát a szlovén a feszültséget, itt már Euróval fizettünk a pivoért városban. Gyors szervezés, jegyrendelés, zászlóvásárlás és Pontosan 6 és fél órás út után délután 3-kor megérkeztünk hamar összeállt az utazó keret. Az Önkormányzattól Celjébe, az impozáns sportcsarnok parkolójába, gyors kibéreltük a nagybuszt, Horváth Béla elvállalta a sofõrséget, közvélemény kutatás, és elindultunk éhséget csillapítani. és 17-en (16 férfi+ 1 nõ!) már csak a 18-át vártuk, a Egy szlovén-olasz pizzériában mit eszik a magyar??? vasárnapi indulást. Sajnos az idõ nem volt kegyes hozzánk, Természetesen bécsi szeletet. Itt tovább oldódott a mert sûrû hóesés és lefagyott út miatt már az elindulás is hangulat, és néhány csapatsál csere után barátságot akadályokba ütközött. A Veszprémbõl érkezõk késése miatt kötöttünk a hazai szurkolókkal. a kompot is vissza kellett tartanunk, de 10 perc extra idõ Közel másfél órával a találkozó elõtt félelmetes hangorkán után elindulhattunk a nagy útra. Az elsõ megálló még fogadta a Zlatorog arénába érkezõket. A mintegy 550 Magyarországon volt bokáig érõ hóban, de a zord idõt veszprémi drukker már akkor teli torokból biztatta övéit. feledtetve elõkerültek az MKB-s sálak és gyors hangpróbát Bent a csarnokban sem volt másként, a hazaiaknál a Florian tartottunk. fan club tagjai, mi pedig a másik kapu mögött dobokkal, Színpadon a nagycsoportosok Mi a rövidebb útvonalra gondoltunk, de a horvát határõrség gondoskodott róla, hogy a rajtuk átvezetõ 40 km-es szakaszt dudákkal, kereplõkkel tartottunk fõpróbát. Már akkor megremegtek a falak, hát még amikor bemutatták a küzdõ 2 óra alatt tegyük meg. A határnál utolértünk két szintén feleket. Fantasztikus érzés volt ott lenni, lobogtatva a Tihany az általa készített apró mézeskalácslibák kerültek Végezetül a Szülõi Munkaközösség és a magam nevében veszprémi drukkerekkel teli autóbuszt, és különbözõ feliratos zászlónkat. kiosztásra jutalomként. Ezt követõen táncház várta az szeretnék köszönetet mondani a szülõknek, az óvó utiokmányok hiányára hivatkozva több, mint egy órát A szünetben mínusz 1 volt a javukra, de aztán nagy ovisokat- Csizmazia Kenéz vezényletével ami nagy néniknek, Márton gazdának (Bartus Sándornak), az várakoztattak. Miután elindultunk, egy horvát rendõrségi akarással megszerezte a vezetést a Veszprém, viszont a hazai népszerûségnek örvend még a legkisebbek körében is! A Apátság dolgozóinak (Kántás Józsefnek és segítõinek), autó állt a konvoj élére, megakadályozva, hogy bárhol edzõ nem habozott és idõt kért. A szpíker sem tétlenkedett következõ program a tombola sorsolás volt. A szülõknek Büki Renátának, a Mûvelõdési Ház dolgozóinak (Éva, Ivett megállhassunk az országuk területén. Varsadinba érve már a és megtapasztalhattuk, milyen érzés a celjei katlanban szeretnénk megköszönni a sok tombola felajánlást, mert a és Gizi néni, Karcsi bácsi), a Paprikaház illetékeseinek és kék villogókat és a szirénát is bekapcsolták, ezzel is jelezve, vendégeskedni. Fülsüketítõ, hatalmas buzdítás közepette nyeremény mindenkinek nagy örömet szerzett. végül, de nem utolsósorban a gyerekeknek, hogy segítették hogy milyen nagy tihanyi méltóság (a polgármester) van a egyenlített a Celje, hat góljára egy válasz sem érkezett, és Tombola után a nagycsoportosok elõadása következett. a rendezvényünket. buszon, majd 30 km-es kerülõvel juttattak el a Szlovén ezzel el is dõlt a találkozó. A hazai gyõzelem után elképesztõ Ahhoz, hogy bõ termés legyen, szükség van esõre és Nagyon remélem, hogy mindenki jól érezte magát és bízom határig. Itt 5 perc alatt sikerült átlépni a Balkánból az ünneplés kezdõdött, míg a veszprémi oldalon olyan is akadt, napsütésre egyaránt. Ám, hogy melyik a jobb? Na, errõl benne, hogy jövõre is sikerül ugyanilyen jól szórakoznunk, Európai Unió területére, de jött a hideg zuhany, mert pár aki elsírta magát. vitatkoztak az erdei állatok a mesejelenetben, melyhez a hogy jövõre is elmondhassuk: ez egy jó kis nap volt! perc múlva egy szlovén rendõrségi autó állított meg ismét Rekedten és kissé csalódottan, de felejthetetlen élményekkel díszletet az iskola adta kölcsön. Ezt követte néhány õszi minket szirénázva és villogva. Szlovák (!) feketemunkásokat gazdagabban, nem sokkal éjfél után futottunk be Tihanyba. témájú vers és dal. Köszönjük a felkészítést Bori és Zsuzsa Komáromi Éda SZM tag kerestek, de miután tisztáztuk, hogy Celjébe megyünk óvónéniknek, valamint Julika daduskának. Schramek Laura és Imola anyukája szurkolni, a rendõr V betût formált ujjaival és nevetve Bölcs Attila

6 10. OLDAL PORTRÉ TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG PORTRÉ 11. OLDAL Gratulálunk a Pro Tihany díjasoknak FERTIG ISTVÁNNÉ Mire emlékszel a legszívesebben az elmúlt 10 évbõl? Sok mindenre szívesen emlékszem, de talán legbüszkébb a kis Egy mûvelõdési ház legyen a település motorja csoportokra vagyok, hiszen olyat tudtuk itt létrehozni, amire maga Tihany is büszke lehet. A Kölyök klubunkkal az RTL klub egyik Tíz évig álltál a Németh László Mûvelõdési Ház élén. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Pályázat útján kerültem a tihanyi Mûvelõdési Ház élére ezelõtt jó tíz évvel, de már elõtte is dolgozgattam az iskolában, mint a Musical Csoport megalakítója és vezetõje. Nagyon sok gyerekkel találkoztam és sok-sok sikerben volt részünk, így amikor pályázni lehetett a Mûvelõdési Ház igazgatói állására már nem voltam teljesen ismeretlen Tihanyban, ugyan egy szûk réteg, de néhányan már ismertek. A kezdet nem volt nagyon könnyû, hiszen egyszerre kellett a Mûvelõdési Ház körül kialakult negatív hozzáállást megváltoztatni, másrészrõl meg elfogadtatni magam, hiszen én úgynevezett gyüttment voltam. Aki már volt ilyen helyzetben az tudja, hogy ez nem megy olyan könnyen, de szép lassan elfogadtak és talán be is fogadtak a tihanyiak. Milyen elképzelések alapján kezdtél el itt dolgozni? Élettel kellett megtölteni a Mûvelõdési Házat és fel kellett mutatni olyan nagy rendezvényeket, amelyek vitték Tihany hírnevét és érdeklõdésre tartottak számot. Próbáltunk olyan nagy rendezvényeket megvalósítani és hagyománnyá tenni, amelyek Tihanyra jellemzõek és úttörõ vállalkozásnak számítottak a környezõ települések körében. Minden évben valami újdonsággal jöttünk elõ és a végére kialakult egy egész évet átfogó nagy rendezvénysorozat, mely kezdõdött a Téltemetéssel és záródott az Adventi Napokkal, mi aztán tényleg próbáltuk meghosszabbítani a szezont. Ezek a programok igen népszerûek lettek az idelátogató vendégek körében és igen szép média visszhangot jelentettek. Ez alatt a 10 év alatt rendszeresen szerepeltünk a TV-kben újságokban, Rádiókban és ezzel is öregbítettük Tihany hírnevét. E mellett mûsorában játszottunk és megnyertük a versenyt, vagy az egyik ma már felnõtt musicales tihanyi lány énekelt a TV 2-ben, vagy a Musical Csoportunk élõben énekelt az RTL klub reggeli mûsorában, de ugyanígy az Asszonykórus fellépései és szereplései, vagy a Felnõtt Színjátszók megalakulása és elõadásai, a közös programok, színházlátogatások, a Levendula klubosokkal való együttmunkálkodás jelenti és jelentette számomra az igazi népmûvelõi munkát. De természetesen nagyon szerettem a nagy rendezvényeket is, sõt büszke vagyok a Vísszhanglány elõadásra is amelyet Pozsgai Zsolt és St.Martin Tihanynak írt, amelyet a Szabadtéri Színpadon mutattunk be. Mit szóltál a Pro Tihany Díjhoz? Nagyon megörültem a Pro Tihany kitüntetésnek és õszintén mondom, nem számítottam rá. Nem is mertem gondolni, hogy így búcsúztatnak el. Ezúton is köszönöm azoknak, akik ezzel gondoltak rám, rám szavaztak, illetve Punk Ferencre, akivel sok közös munkánk volt. Jelenleg még pár órában még dolgozom a Mûvelõdési Házban, tulajdonképpen a mûvészeti csoportokat viszem tovább és készülünk újabb és újabb megmérettetésekre. Én jól éreztem itt Tihanyban magam, szerettem ezt a munkát, de most már eljött az idõ, hogy egy kicsit lassabbra fogjam a tempót, és most már megtehetem, hogy csak bizonyos dolgokkal foglalkozzam, és a munkának már csak az örömteli részét vigyem tovább. Most hogy nyugdíjba mentem a munka már a zenész szakma után szabadon úgynevezett örömzene a számomra. Nem búcsúzom, hiszen még biztos, hogy fogunk találkoznia jövõ évben is. Engedjék meg, hogy itt kívánjak mindenkinek nagyon jó egészséget, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Esztendõt. sikerült kialakítanunk olyan kisközösségeket, mûvészeti csoportokat, amelyek nemcsak a fellépéseikkel, a versenyeken való részvétellel jelentettek egy plusz formát, eseményt, hanem itt közösségek PUNK FERENC születtek, akikre bizton támaszkodhattam, segítették a munkámat a legkisebbektõl a legidõsebbekig. Én mindig is azt mondtam, hogy merni kell álmodni Milyen feladata van ma szerinted egy Mûvelõdési Háznak? Szerintem egy Mûvelõdési Ház a település motorja kell hogy legyen, amit nem könnyû megvalósítani, ezt saját tapasztalatom alapján mondhatom, hiszen kultúra nélkül nem szabad létezni, az emberi létezés egyik alapja kell hogy legyen, csak mivel a kultúra pénzbe kerül és rögtön nem hozza vissza az árát, ezért minden új kezdeményezésnél meg kellett vívni a magam csatáját, hogy a Mit jelet számodra az, hogy tihanyi vagy? Mit jelent számodra Tihany? Mindent, ez az életem, a családom, a hazám. Mindent. Gyermekkorodból mik azok az emlékek, melyek leginkább Tihanyhoz kötõdnek? Nekem rengeteg emlékem van, de nemcsak nekem, mindenkinek, aki tihanyi gyerek volt. Nekünk ez volt az életterünk, a fa, a fû, a szerintem fontos programokat, eseményeket meg tudjam természet. Mi itt gyermekkorunkban minden követ és minden valósítani. Szerencsére mindig voltak akik mellettem álltak, partnereim lettek ebben a munkában, és úgy érzem, hogy az idõ engem és azokat igazolta, akik támogatták elképzeléseimet, részt vettek a programok lebonyolításában, vagy bármilyen formában segítették azt. És ezeknek az embereknek ezt most is köszönöm. embert ismertünk, itt nekünk fantasztikus gyerekkorunk volt, szabad életünk volt, nem a mostani értelemben vett szabadság: a szabadban éltünk, és ez egy csodálatosan szép dolog volt. Hallgattam nemrégiben veled egy beszélgetést, ahol elmondtad, hogy te ismerted azokat az embereket, híres mûvészeket, akik neve mára már valamilyen szinten egybeforrott Tihannyal. Gondolok itt mondjuk Illyés Gyulára. Ez nekünk természetes dolog volt akkor. Mi rengeteget voltunk kint a mezõn, és az öreg nagyon sokat sétált. Odajött, beszélgetett velünk, a tihanyiak nagyon szerették õt. Ugyanúgy, mint ahogy amikor gyûjtöttük a szénát kinn a réten, a Passuth Lászlóéktól kértünk vizet. De Borsos Miklósékat is ismertük, azokat a mûvészembereket is, akik nyaraikat itt töltötték Tihanyban. Borsos Miklós kissé mogorvább, visszahúzódóbb ember volt, ha jó ing volt rajta, akkor csodálatos történeteket, anekdotákat mesélt, az õ erdélyi gyerekkoráról. A felesége, Buba néni megkínált bennünket szõlõvel, talán Görögországból hozatták a szõlõket, és hatalmas megtiszteltetés volt, hogy mi a Borsoséktól szõlõt kaptunk. Ugyanilyen kedves volt Passuthné is, a mûvészvilág gyakran összejárt, sokszor láttam Szabó Lõrincet is itt Tihanyban. Az elsõ autókat is így láttam, például Honthy Hanna járt itt autóval, azelõtt még soha nem láttam ilyet itt. Mondták is a kisöregek, hogy ördögszekér Például Honthy Hanna is sokat sétált itt, gyakran láttuk õt, amikor játszottunk az Akasztó-dombon. Nagyot változott Tihany azóta? Rengeteget. Elõnyére is változott sokat, meg azért hátrányára is. Elõnyére, hiszen csodálatos lett a falu, szépek az utcák, hátrányára is, hiszen az emberek nagyon bezárkóztak. Nem azok az igazi, szabad, jókedvû emberek, akik régen voltak. Tényleg jószívvel gondolok vissza a régi öregekre, mindig volt egy jó szavuk hozzánk, gyerekekhez, a köszönés akkor természetes volt, senki nem fordította a fejét se jobbra, se balra. Gyermekkorunkban az is természetes volt, hogy bármerre játszottunk, akkor mindenkinek jutott egy plusz tányér ebéd. Ha Kántor Katiéknál voltunk, ott kaptunk egy karéj kenyeret, akármekkora volt a szegénység, valahogy mindig jutott a többi gyereknek is. Meg azok az óriási horgászatok, vagy a kecskeköröm árusítás. Voltak Tihanyban ilyen klánok, hogy ki kinek a csapatába tartozik. Árultunk képeslapot, szedtük a buzogányt, 20 fillérért azt is árultuk. Szóval feltaláltuk magunkat, leleményesek voltunk. Mondanom sem kell, hogy a kecskeköröm óriási dolog volt. Akkoriban jöttek a cseh turistabuszok, és 20 fillérért árultuk a kecskekörmöt. Mindig forintot kaptunk Mi gyerekek tudtuk, hogy hol kell a kecskekörmöt szedni, persze este, hogy a többiek ne tudják, merre járunk. És ez egy jó bevételi forrás volt, hiszen nagyrészt hazaadtuk a pénzt, de azért valami vámot leszedtünk belõle, hiszen a Rozmitséknál nagyon finom fagyit lehetett kapni 50 fillérért Milyennek szeretnéd látni Tihanyt 10 év múlva? Elõször szeretnék látni egy szép fõteret Tihany központjában, az Apátság alatt, hiszen minden településnek, akármerre járunk, kell, hogy legyen egy szép központja. Nagyon szeretnék látni sok hátizsákos turistát itt a félszigeten, hogy az emberek a természet felé nyissanak. És biztos vagyok benne, hogy az itteni iskolának köszönhetõen lesz sok neves ember, aki onnan kikerülve öregbítik a falu hírnevét, akikre büszkék lehetünk. Biztos, hogy már most is sok eredményt értek el, hiszen tudjuk, hogy ott nagyon kemény munka folyik. És persze az emberi kapcsolatok, ne csak a pénz domináljon, hanem az emberi kapcsolatok számítsanak. Jó lenne, ha a gyerekeknek legalább olyan szép gyerekkoruk lenne, mint a mienk volt. Azt is szeretném, ha Tihanynak lennének igazi lokálpatriótái. Örüljenek annak, hogy Tihanyban élhetnek. Én templomba járó ember vagyok, és ott minden alkalommal megköszönöm, hogy itt élhetek. Meg kell tartani a jövõnek az életteret. Nem mindent beépíteni, hagyjunk a gyermekeknek is lehetõséget a jövõre. Mit szóltál a Pro Tihany díjadhoz? Fantasztikus érzés volt. Én mindig is azt mondtam, hogy merni kell álmodni. Emlékszem, ahogy gyermekkoromban ültem otthon egy kövön és álmodoztam arról, hogy mit szeretnék elérni az életben, és szerintem ez minden emberben benne van. Az életfilozófiámhoz hozzátartozik, hogy az embernek muszáj valami olyat letenni az asztalra, amiért érdemes élni. Ha a sors megadja rá a lehetõséget, igenis élni kell vele. Amikor megtudtam, hogy megkapom ezt a díjat, akkor is ez jutott eszembe, a kisfiú, aki ott ül a kövön, és megvalósította, amirõl álmodott. Tihanyban én vagyok az elsõ éttermi mester. Egy életmû díjat kaptam 40 éves munkámért a magyar Gasztronómiai Szövetségtõl. Rengeteg meghívást kapok a szakmától. Jó érzés az is, amikor a Séf Iskola felkér arra, hogy készítsek fel a Szakma Ifjú Mestere versenyre diákokat, de amikor kinn voltunk Németországban, egy felnõtt kollegát készítettem fel, aki második lett, és ez is fantasztikus érzés volt. Ezek nagyon nagy élmények. Gyakran hívnak zsûribe is, országos zsûritagja vagyok az országos gasztronomiaia szövetségnek. A mi vendéglõnkben alakult meg a Snitta Sámuel Gaszronómiai Emlékbizottság-ez is nagy büszkeségem. Nagyon sokat kapok a szakmámtól is, nem is gondoltam volna, hogy ennyire meg fognak becsülni.

7 12. OLDAL PORTRÉ TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG MOZAIK 13. OLDAL 15 éves a Magtár Stúdió Kölyök oldal Aki rendszeres résztvevõje Tihany közösségi életének, megszokhatta már, hogy mindenhol, ahol két fedõt összeütnek jelen van Czégai László, a Magtár Stúdió vezetõje. Fontosabb megmozdulás-legyen az testületi ülés, iskolai, óvodai rendezvény,- nélküle el sem kezdõdik. A Magtár Stúdió ebben az évben 15 éves, ebbõl az apropóból beszélgettünk mindenki Laci papájával. Kedves gyerekek! A Tihanyi Visszhang címû újság minden hónapban szeretne valamivel kedveskedni Nektek is, ezért hoztuk létre a Kölyök oldalt. Arra kérnénk Titeket, hogy az itt megjelenõ fejtörõkben, játékokban, rejtvényekben vegyetek részt minél többen! Emellett várjuk leveleiteket, versikéiteket, rajzaitokat és ötleteiteket ezen az oldalon. Szeretnénk, hogyha ezt az oldalt Ti szerkesztenétek. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Atlanti Óceánig. Aktívan részt vettem a testvérvárosi kapcsolatok 1992 végén megszûnt munkaviszonyom a tihanyi pártüdülõben. kialakulásában, minden aláírásnál jelen voltam. Családommal TALÁLÓS KÉRDÉSEK hivatást választotta. Élete folyamán megszámlálhatatlan jó Az akkori tihanyi polgármester, Kántás Vince, aki megtekintette a fogadtuk az erdélyi családokat, gyerekeket és a Francia delegáció cselekedetet hajtott végre, melyek közül néhányat a mai független jogászfórumról készített riportfilmemet, az önkormány- tagjait is vendégül láttuk. A legszebb a munkában, mikor a Kedvcsinálóul itt egy pár találós kérdés. A megfejtéseket napig is csodaként emlegetnek. zatnál ajánlott fel állást. Jöjjek át dolgozni, csináljak felvételeket számítógépre felviszem a felvett anyagot, és abból összevágva egy január 15-ig várjuk a Mûvelõdési Házban, a helyes megfejtõk Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. a testületi ülésekrõl. A községben akkor már Csizmazia Márton, teljesen új anyag jöhet létre. Rövidebb, mozgalmasabb között apró ajándékokat, meglepetéseket sorsolunk ki. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítõkész- akkori Mûvelõdési Ház igazgató közremûködésével épült a kábel- rugalmasabb, de ez rengeteg idõt emészt fel. Az idõ a legnagyobb ségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték hálózat, 223 elõfizetõjük volt. ellenségem, sajnos rengeteg idõt vesz el a felvétel, szerkesztés, és ez 1. Szekeremnek van kereke négy, imáikba foglalni a nevét. Mindenkivel jótékony volt, mellett még a hálózat üze- de te azzal sehova se mégy. szerette és segítette az embereket. meltetése is a feladat, a Én se ültem rajta soha még, 52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, rengeteg statisztika, a pénz- messze van az ide, mint az ég. emberekkel való törõdése miatt annyira megszerették, hogy ügyi elszámolások, az ügyfelek nem csak püspökük, de még vezetõjüknek is tartottak. fizetnek nem fizetnek, hiba 2. Éjjel-nappal meg nem áll, Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére elhárítások koordinálása. mégis egy helyben marad. Mi az? fordította. Egyszerû emberként élt a nép között, miközben A hétvége másoknak szabad, tanított és szeretetet hirdetett. nekem viszont akkor is a 3. Lába van, de mégse jár, víz felett visz, nem madár. felvételek, mindez a család Nem rab, mégis láncot hord, s minden utat összetold. EGY LEGENDA SZÜLETÉSE rovására. Csak egy megszállott tud így 4. Se esze nincs, se szeme nincs, mégis igazságot szól. Esténként órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az élni, és egy jó családi háttér, emberekkel, figyelt a gondjaikra. mert ezek nélkül nem tudnék, 5. Lábam egy van, bordám több van, A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes, ennyit vállalni. A családom helyem itt van, helyem ott van. aki úgy elnyomorodott, hogy betevõ falatra is alig jutott megértõ és ezt köszönöm nekik. Napos idõn otthon hálok, borús idõn utcán járok. családjának. Három, férjhez menés elõtt álló lánya azon Mit szeretnél még elérni vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát a Magtár Stúdióval? 6. Kint is van, bent is van, mégis csak a házban van. rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és a másik Az elsõ most a kábel csere, kettõ férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá nagyon rossz állapotban van a 7. Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem. Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a A kameramann munka közben hálózat, a 300 Hz-es erõsí- templomba, egy marék aranyat kötött keszkenõbe, és tõket és a kábeleket lecseréljük letette az ablakpárkányra. A lányok azt hitték, csoda A mûvelõdési házban egy kis kamerával és egy videomagnóval 600 Hz-es visszautas rendszerre, amin már az Internet is tud Kedves gyerekek! Nemrégiben Tihanyban is járt a történt. Majd egy év múlva ugyanebben az idõben még egy kezdtük a munkát. Ma már modern digitális technikával dol- mûködni. Mikulás, akit nagyon sok apróság várt. De vajon keszkenõ aranyat tett az ablakpárkányra a második gozunk. Az Internet szolgáltatást Cre-aktív Bt. biztosítja, aki ez idáig az tudjátok-e, hogy lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s Hogyan jött az ötlet, hogy Tihanynak saját stúdiója Apátság tornyából sugározta az Internetet. Az új hálózaton, aki látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. A legyen? kéri, annak egy beltéri vevõ elhelyezésével,- ami szétosztja a Tv KI IS AZ A MIKULÁS? harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva A képviselõ testületi ülésrõl kijövõ képviselõket hallgatva, -azon jelét és a számítógép jelét megoldódik azok számára is az Internet találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült vitatkoztak, hogy a szavazáson mi volt a pontos kérdés, jól elérése is, akik nem látják az Apátság tornyát. A mai Mikulás-napi szokás õsi eredete, egészen a III. ház tetejére, és a nyitott tûzhely kéményén dobta be az szavaztak vagy sem- ezen diszkurzust meghallva felajánlottam, Milyen lesz szerinted a Stúdió elkövetkezõ tizenöt éve? századig vezethetõ vissza. Miklós Krisztus után 245-ben aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a hogy felveszem a következõ ülést videóra és akkor vissza lehet nézni. Remélem, nem kell mindig a Forintokat számolni, esetleg egy Kis-Ázsiában, született Patara városában. Egy gazdag család kandallószerû tûzhelyre száradni, és az arany beleesett. Az Honnan indultatok, és hol tartotok ma? regionális stúdiót lehet létrehozni, amit a környezõ településekkel gyermekeként látta meg a napvilágot, szülei Miklósnak, ismeretlen jótevõrõl kezdték azt hinni mivel mindig télen A mûvelõdési házban egy Sony kis kamerával és egy üvegszálon összekötve gazdaságosabban lehet üzemeltetni. azaz görögül Nikolasznak nevezték el, aminek jelentése: a történtek a csodák, hogy a hóborította Taurus-hegyrõl videomagnóval kezdtük a munkát. A feliratozást egy Commodore Én nyugdíjba készülök 2009-ben, de majd az élet tartogat nép vitéze, a gyõzõ. Már gyermekkorában is történtek vele maga Tél Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idõ 64 géppel végeztük ban már tudtunk vásárolni 286-os számomra egy két nyugalmasabb évet is, remélem. csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevõ maga számítógépet, egy S-VHS kamerát, egy S-VHS videomagnót és Az Önkormányzat nem adja el a hálózatot, hanem támogatja járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért Miklós püspök. Kiderült ez abból is, hogy december 5-én, egy keverõpultot. Ma már modern digitális technikával dolgozunk. mert ennél több pénzbe kerülne, ha ezt a sok archív anyagot amit a szüleitõl örökölt hatalmas vagyonával érsek névnapja elõestéjén a hideg idõ beköszöntével Mindent DVD-n archíválunk. összegyûjtöttünk, külsõs cég archíválná. nagybátyjához, Patara város kolostorába költözött. Az õ rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle Melyik részét szereted a legjobban a munkádnak? Majd pár év múlva elõszedve egy két as felvételt idõsek felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt édességgel. Innen ered az a szokás, hogy a gyerekek szépen Én a felvételeket szeretem a legjobban, tehát kameramann napját, óvodai-, iskolai ünnepséget megnézve, a fiatalok is jobban megszerette a kolostori életet. A környezete nagy hatással kitisztított cipõjüket az ablakba állítják ajándék remé- szerepet. A kamerámmal felvételeket készíthettem a Hargitától az megélik-megértik a múltunkat. volt a gyermek Miklósra ezért iskoláinak befejeztével a papi nyében.

8 14. OLDAL MOZAIK TIHANYI VISSZHANG TIHANYI VISSZHANG MOZAIK 15. OLDAL Karácsonyi menüsor ESEMÉNYNAPTÁR január HIDEG GÖNGYÖLT PULYKASZELET (4 személyre) 40 dkg pulykamellfilé 15 dkg aszalt szilva 15 dkg aszalt barack 10 dkg zselatin só, bors, (alufólia) TÖLTÖTTKÁPOSZTA (4 személyre) 40 dkg darált sertéscomb 10 dkg rizs, 1 egész tojás 2 dkg só, mokkáskanál bors 2 dkg pirospaprika, 2 gerezd fokhagyma 5 dkg vöröshagyma, 1 kg savanyúkáposzta 20 dkg császárszalonna 20 dkg lángolt kolbász MÉZESKOCKA DESSZERT 25 dkg Rama 30 dkg méz, 30 dkg krisztálycukor 10 tojás 30 dkg liszt pici szódabikarbóna, fahéj, szegfûszeg JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! 10 dkg-os pulykaszeleteket kikloffoljuk, enyhén sózzuk, borsozzuk. Az aszalt gyümölcsöt felváltva ráhelyezzük a húsra, majd jól megszórjuk zselatinnal. Felgöngyöljük az elõre megolajozott fóliára, a fólia két végét betekerjük, majd forrásban lévõ vízben 40 percig lassú tûzön fõzzük. Melegen nehezéket teszünk rá, hogy majd könnyebben szeletelhessük. Ha kihûlt, levesszük a fóliát és szeleteljük. Franciasalátával vagy burgonyasalátával tálaljuk. A káposztát jól kiáztatjuk, majd pörköltalappal feltesszük fõni a kolbásszal és szalonnával, felöntjük vízzel. Ízesítjük sóval, borssal. Elkészítjük a tölteléket, gombócokat formálunk, a forrásban lévõ káposztára helyezzük. Ha megfõtt, vékony világos rántással sürítjük. Tálaláskor a kolbászt és a szalonnát felaprítjuk, a káposzta tetejére tesszük, tejföllel, pirospaprikával díszitjük. A tojást, a cukrot és a mézet habosra keverem, hozzáadom a margarint, a tojások felvert habját, a liszttel összekevert szódabikarbónát, és a fûszereket. Elõmelegített sütõben, közepes lángon megsütöm. Kókuszkocka-alapnak is nagyon finom. A TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG PROGRAMJAI Újévi koncert (Mali Katalin): január 1. (kedd) óra Ökumenikus istentisztelet: január 21 (hétfõ) óra JANUÁRI PROGRAMOK TIHANYBAN január 19. (szombat): A Visszhang Óvoda farsangi délutánja január 26. (szombat): Farsang farka- vidám téltemetés a Németh László Mûvelõdési Házban február 3.(szombat): Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola farsangja Kedves Olvasóink! A Tihanyi Visszhang szeretettel és nagy érdeklõdéssel várja az olvasói leveleket. Amennyiben észrevételük, kérdésük, témajavaslatuk van, esetleg olyan problémával, megoldatlan helyzettel találkoznak, amelyrõl úgy gondolják, hogy helyet kívánna havonta megjelenõ újságunkban, jelezzék számunkra a címen, vagy az es üzenetrögzítõs telefonszámon. A szerkesztõbizottság dönti majd el, hogy mely levelek kerüljenek be az újságba. Köszönettel: a Szerkesztõbizottság tagjai A kiadóról A Tihany Fejlesztéséért Alapítvány civil szervezet, amelyet alapítói azért hoztak létre, hogy elõsegítsék a község gazdasági, kulturális fejlõdését, hagyományainak megõrzését, turisztikai vonzerejének növelését. Az alapítványtevõk meggyõzõdése, hogy Tihany fejlõdése nem csak az önkormányzat ügye, hanem minden itt élõ, ide kötõdõ emberé. Ehhez elengedhetetlen a helyi civil társadalom megszólítása, a helyi közvélemény alakítása, fórumainak megteremtése. A fejlõdés érdekében az alapítvány tagjai befizetésébõl és adományokból közcélú programokat valósít meg, a helyi társadalom összefogása érdekében pedig útjára indítja a Tihanyi Visszhangot, amelynek költségeit teljes egészében magára vállalta. Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk kedvezõ fogadtatásra talál, és az önkormányzat valamint a helyi társadalom együttmûködésével sok, Tihany és a tihanyiak érdekét szolgáló terv válhat valóra. Az alapítvány békés, boldog ünnepeket kíván minden kedves olvasónak! dr. Koncz Mária, az alapítvány kuratóriumi tagja IMPRESSZUM Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Csizmazia Bulcsú, Dr. Koncz Mária, Dr. Nagyné Járvás Katalin, Rózsa Éva Eszter Felelõs szerkesztõ: Rózsa Éva Eszter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Veszeli Lajos, Báti Gabriella Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Fûzfõgyártelep Tel: Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

9 J UHÁSZ GYULA KARÁCSONY FELÉ Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben....bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben....és valahol csak kétkedõ beszédet Hallok, szomorún nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben. BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG, SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN TIHANY MINDEN LAKÓJÁNAK A TIHANYI VISSZHANG SZERKESZTÕBIZOTTSÁGA

A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. május II. évfolyam 6. szám Kecskeköröm ünnep Tihanyban összeállítás a 9. oldalon Fotó: DR. TÓTH VIKTOR A tartalomból: (Utcakép) zavar.... 4 Keresõmarketing konferencia

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke...

Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon. A tartalomból: A legendák teste és lelke... A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. november-december IV. évfolyam 34. szám Szép vagy fenyő, gyönyörű - karácsonyfa-díszítő kiállítás a művelődési házban. Beszámoló az 5. oldalon FOTÓ: DOBOS DALMA A tartalomból:

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

November 29-én este zsúfolásig

November 29-én este zsúfolásig E havi számunk ingyenes melléklete 2013-as falinaptár! Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 12. szám Tisztelt Izsákiak! Elérkezett az évvége, a számadás és az új évre szóló tervek elkészítésének

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

Korcsolyázik a falu képriportunk a 10. oldalon

Korcsolyázik a falu képriportunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. január III. évfolyam 14. szám Korcsolyázik a falu képriportunk a 10. oldalon FOTÓ: DR. TÓTH VIKTOR A tartalomból: Együttműködési megállapodás Tihany és Balatonfüred között..............

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba

1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba Vecsési Tájékoztató 23. évfolyam 11. (277.) szám 2013 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa 1956 hőseire, vecsési áldozataira emlékeztünk Fotó: Katona Csaba Békés adventet, áldott

Részletesebben

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19.

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén...

Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! A tartalomból: Új falugondnok Tihanyban... 9. Államalapításunk ünnepén... A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2011. augusztus V. évfolyam 42. szám KÉRDŐÍV AZ ÚJSÁGBAN! Szüreti napok Tihanyban képriportunk a 8. oldalon FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Minden egy helyen Új Egészségház......

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 2. szám 2008. Nyár 30 éves lett a Nyugdíjas Klub Téten Elszaladtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk Az Életet az éveknek Téti Nyugdíjas

Részletesebben