Curriculum vitae. Dr. Szigeti Jenő Budapest, december 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum vitae. Dr. Szigeti Jenő Budapest, 1936. december 29."

Átírás

1 Curriculum vitae Dr. Szigeti Jenő Budapest, december 29. Tanulmányok érettségi Steinmetz Miklós Gimnázium vendéghallgató ELTE BtK. Történelem, irodalomtörténet, művészettörténeti tanulmányok H.n. Adventista Lelkészképző Szeminárium lelkészi oklevél budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia. Szigorlati vizsga, egyetemi oklevél Doktori tanulmányok Makkai László vezetésével: Debreceni Ref. Teol. Akadémia USA. post-doktori ösztöndíj. Andrews University (Berrien Springs MI). Egyháztörténeti forráskutatás, az apokaliptikus irodalom. Munkahelyek 1957 febr.-okt. irodai segéderő lelkészi szolgálat Budapesten lelkészi szolgálat Békéscsabán lelkészi szolgálat Budapest A Szabadegyházak Lelkészképző Intézetének megszervezése valamint az egyháztörténeti majd az újszövetségi tanszék vezetése A Szabadegyházak Lelkészképzőjének főigazgatója A H. N. Adventista egyház magyarországi elnöke Az Adventista Teológiai főiskola oktatója. ( főigazgató) Békéscsabai Főiskola, oktató Evangélikus Teológiai Egyetem, oktató Oktatáskutató Intézet, tudományos főmunkatárs től tanít egy-egy félévig ELTE Folklór tanszéken, Debreceni Egyetemen, Pünkösdi Teológiai Főiskolán Akkreditációs Bizottság. Hit és vallástudományok bizottságának tagja Miskolci egyetem docense, majd 1999-től habil. egyetemi tanár 1997 januárjától emeritus prof. ME jún. ELTE címzetes egyetemi tanár Tudományos fokozatok okt. 16. teológiai doktor: egyháztörténet. Debreceni Ref. Teológiai Akadémia (PhD-re minősítve ápr. 28.) jún. 26. MTA kandidátus júl. 1. habil. egyetemi tanár. (habilitáció ELTE) jan. emeritus professzor.

2 SZIGETI JENŐ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE KÖNYVEK, FŐISKLAI JEGYZETEK. 1. A H.N. Adventista Egyház istentiszteleti rendje. Bp (kézirat) 140 old. (Házi használatra több példányban írógéppel lesokszorosítva) 2. A nazarénusok. Bp. l969. A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának Tanulmányai old. 3. Újszövetségi bibliaismeret. Bp Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad kiad. l Lukács evangéliumának magyarázata Bp. l968. Szabadegyházak Lelkészképzője. Bp kiad old. 5. Újszövetségi bevezetés. Bp. l967. Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad old. 6. Keresztény igehirdetés. Bp. l969. Szabadegyházak Lelkészképzője. 2. kiad Szlovákul: Krestanské Zvestovanie Ford. Ruben Zurek. Bratislava, l Újszövetségi teológia (Bevezetés) Bp. l97o. Szabadegyházak Lelkészképzője, 39 oldal. 8. Jézus példázatainak magyarázata. Bp. l971. Szabadegyházak Lelkszképzője. 44 old. 9. Dániel próféta könyvének magyarázata. (Bevezetés fejezet) Békéscsaba.l973. 5o old. 10. Tévedések útján. A Jehova Tanúi. Bp. l977. Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa.63 old. 11. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok (A Krisztusban Hivő Nazarénus Gyülekezet Magyarországon) Bp. l978. H.N. Adventista Egyház. (teológiai doktori értekezés) l68 old. P.L (Péter László). Szigeti Jenő: Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Somogyi Könyvtári Műhely l Dr. Somogyi Barnabás: Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok Bh. 198l. 23.old. 12. És emlékezzél meg az útról. Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Bp Szabadegyházak Tanácsa G. P. Szigeti Jenő: Megemlékezzél az útról. Reformátusok Lapja. L982. febr old. Lendvai L. Ferenc: Puritánok utódai. Világosság, Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Bp. l984. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya. Theologiai Tanulmányok. 19. l57 Barna Gábor. ThSz. XXV Kósa László. Confessio, Rné. (Rozmann Károlyné) Fejezetek a H.N. Adventista Egyház történetéből. Bp. l984. H.N. Adventista Egyház old. (Részletei: Lelkésztájékoztató melléklet l melléklet Jézus prófétai beszéde. A H. N. Adventista Egyház gyülekezeti munkásképző és speciális tanfolyama. Bp. /l986/ 49 oldal. 16. Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. (Kardos Lászlóval) Bp. l988. Magvető. 632 old. Bozóky Éva. Evangélikus Élet,1988. ápr.23.

3 Fehér Ágnes. Debrecen febr Két próféta. Bp. l988. H.N. Adventista Egyház. Keresztény a világban old. 18. Krisztus és a szombat (Erdélyi Lászlóval). Bp. l988. H.N. Adventista Egyház. 63. old. 19. Próféták vagy jósok. Bp. l992. Adventi Kiadó. 34 old. 20. Pedagógusok véleménye az egyházi iskolák indulásáról. Szemerszki Mariannnal és Drahos Péterrel. Bp. l992. Oktatáskutató Intézet. Kutatás Közben 184. sz. 21. Felekezeti megoszlás Magyarországon (záró tanulmány) Kozma Tamással, Nagy Péter Tiborral és Tomka Miklóssal. Bp. l994. Oktatáskutató Intézet. 22. Rousignol J. M.-Berki Ferencné- Kálmán Anikó Kozma Tamásné Szigeti Jenő: Képzésin és tanítási technikák (Elvek és eljárások kézikönyve) Phare program a Magyar Közszolgálat fejlesztésére és oktatására sorozat Bp, old. Oktatpi kézikönyv (85. old.) (Melléklet-gyűjtemény) 35 old. 23. Számadás. 60 év 60 tanulmány Bp. l996. (30 példányban sokszorosítva.) 24. Sorskérdéseink a kereszténység fényében. Kecskemét kiad. l kiad o old. 25. Szövetségtől a reménységig. Kecskemét kiad Kegyesség és folklór. (Tanulmányok a népi vallásosság történetéhez). Bp Mundus. Kb. 230 old. (Nem jelent meg pénzhiány miatt!!) 27. Letűnt korok, régi titkok. Bp Esély Mozaik kiadó. 366 old. Lukács László, Vigilia o old. Máté Zsolt: Átírják a Bibliát? Új Ember dec. 2. Máthé-Tóth András: Szektablabla. Népszabadság, január 15. (?) 28. Gátol vagy véd a Tízparancsolat? Bp Heted7világ. 2. kiad (Evangélium mindenkinek) 125 old. 29. Palackposta Márai Sándortól. Miskolc 200l. Bíbor K.157. Szőke György, Magyar Hírlap jan sz. 12. old. L. Pápai Luca, Heti Válasz, febr sz Mit mondanak a jelek a Bibliában? Bp Heted7világ. (Evangélium mindenkinek) 113 old. 31. Jézus ma is köztünk van. Bp Heted7világ. 23 old. 32. A hármas angyali üzenet. Bp Heted7világ. (Evangélium mindenkinek) 116 old. 33. A hit Isten gyógyszere. Bp Heted7világ. 26. (57. évf. 48. sz. 34. Mit jelent kereszténynek lenni ma? Bp Advent K. 121 old. 35. Isten 21. századi rokonai. Bp Heted7világ Egyházak egy világ végén. (Tanulmányok az állam és az egyházak kapcsolatáról az ezredfordulón) Miskolc Bíbor K (Nem nyilatkoztak a megjelenéséről!!) 37. Isten terve a megváltás. Bp Heted7világ (Evangélium mindenkinek) 191 old. 38. Egy mai prédikátor vallomásai Szigeti Jenő versei 1. kötet (versek) Bp (Hétköznapi kereszténység) 119 old. (vászonkötésben is!) 39. Az indulat elveszi a tisztánlátást. Bp Heted7világ. 22 old. 40. Levél az örömről. Pál apostol levele a Filippiekhez. Bp Élet és Egészség könyvkiadó. 99 old. 41. Egy mai prédikátor vallomásai. Szigeti Jenő versei 2. kötet. Bp Heted7világ old. Benne: Isten ereje oltalmat ad a viharban (Üzenet) old. Halász Márti: Egy jó barát a sorokból. Szigeti Jenő és versei. Gyülekezeti Híradó. 18. szám 2005.III. negyedév.19. Venyercsán László: Mennyei posta mindenkinek. Reflexió Szigeti Jenő verseiről. Békehírnök, július Jézus megy velünk az úton. Bp Heted7világ. 212

4 43. Miért engedi meg Isten? Bp H. N. Adventista egyház Terézvárosi Gyülekezete Boldog Élet alapítvány. 10. old. Válaszok napjaink kérdéseire 44. Isten ereje oltalmat ad a viharban. Bp Heted7világ. Üzenet. 23 old. 45. Megtalált kincsünk a nyugalomnap. Bp Heted7világ. Evangélium mindenkinek 132. old. 46. Protestáns népi látomások a XVIII. századból. I. kötet. Közreadja: Szigeti Jenő. L Harmattan PTE Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék. Bp (Fontes Ethnologiae Hungaricae. II. Sorozatszerkesztő: Pócs Éva Életigenek. Egy mai prédikátor vallomásai. Bp Heted7világ Kiadó. Hétköznapi Kereszténység. 179 old (versek elmélkedések) 48. Megkopott hitünk. Bp Arany Forrás Kiadó 118. old. 49. A Jelenések könyve. Az ítélet hírnöke vagy a remény üzenete? Bp Arany Forrás K. 88. old. Tokics Imre. ATF Szemle, VII (2007) Újjászületés örök életre vagy újraszületés? Bp Arany Forrás K A Biblia képzelet vagy valóság? Bp Arany Forrás K (Levél az olvasóhoz Az emberjavítás szolgálatában. (Varga László) old Tokics Imre: Előszó old) 52. Jézus megy velünk az úton 2. Bp Arany Forrás K Hitünk a jóban erőssé tesz bennünket. Bp Arany Forrás Még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük. Arany Forrás K. Bp Urunk, taníts minket imádkozni Bp H.N. Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete - Boldog Élet alapítvány. 23. Válaszok napjaink kérdéseire TANULMÁNYOK A karcoló tű evangélistája. Rembrandt bibliai rézkarcai. Reformátusok Lapja 1o. év. 18. szám. l966 máj évf. 5o. szám. l967. dec. 17-ig. (32 rézkarc elemzése) A karcoló tű evangélistája máj old. Ádám és Éva. máj. l5. 4. old. Ábrahám megvendégeli az angyalokat. jún old. Hágár elűzetése. jún old. Ábrahám Izsákkal beszélget. jul József elbeszéli álmát. júl József elvesztésének hírét hozzák Jákóbank. aug Az imádkozó Dávid. aug Az angyalok megjelenése a betlehemi mezőn. okt A pásztorok hódolása. nov Jézus bemutatása a templomban. nov Menekülés Egyiptomba. dec A tizenkét éves Jézus a templomban. jan Hazafelé Jeruzsálemből. jan Jézus prédikál. febr Az adópénz. febr Keresztelő János lefejezése. márc Jézus kiűzi a kufárokat a templomból. ápr Az irgalmas samaritánus. máj

5 A tékozló fiú. jún Lázár feltámasztása. jún Jézus betegeket gyógyít. júl Jézus az olajfák hegyén. júl Ecce homo. júl A három kereszt. aug Levétel a keresztről. aug Jézus Krisztus sírba tétele. szept. 1o. 4. Az emmausi vacsora. szept Jézus megjelenik tanítványainak. okt Péter és János betegeket gyógyít. okt István megkövezése. nov. 12. A szerecsen komornyik megkeresztelése. dec Rembrandt és a Biblia. dec A kispolgári vallásosság csődje. Theologiai Szemle (ThSz) 9. évf. (új folyam) Megjegyzések Az erdélyi és alföldi baptista misszió kezdeti korszakai című cikkhez. ThSz. 9. évf old. 4. Egy Pederdi Andor versről és Michnay László emlékéről ThSz.9. évf old. 5. A ló művelődéstörténeti képe a Szentírásban. ThSz. 9.évf Egy középkori tipológikus írásmagyarázat képekben. Lelkipásztor. 41.évf Igehirdetésünk és közös nyelvünk kérdése. ThSz l0. l Dietrich Bonhoeffer élete, tanítása és hatása a magyar teológiai irodalomra. Lelkipásztor. 42.évf Ketten Spurgeon magyar hallgatói közül. Békehírnök l967. febr. l Martin Luther King bibliográfia. In. Másokért mindenkiért. Bp.l969. Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa. 11. Egy Balaton-úszó 1787-ből. Jelenkor sz Milton Elveszett Paradicsom-a Magyarországon. ItK (különnyomat is) 13. Egyházaink az l9l9/2o-as ellenforradalmi fordulatban. ThSz o A Jézushoz vezető út 11. magyar kiadása. ThSz. 13. l A miskolci evangélikus gyülekezet az es forradalmak idején a sajtó tükrében. Lelkipásztor 45. l

6 16. A pünkösdi mozgalom történeti gyökerei. Bp (Később megjelent. Szigeti Jenő: És emlékezzél meg az útról Bp ) Miskolci orvostörténeti múzeum. Orvostörténeti Közlemények Az Advent Kórus 3o éve. Békéscsaba (kézirat) 9. old 19. A módszeres egyháztörténeti kutatás metodológiája (Előadás az Evangélikus Egyháztörténeti Szakcsoportban) l97l. (kézirat) 20. Kiállítás a 125 éves magyarországi baptista egyházról. ThSz. l (A Magyarországi Baptista Egyház történetének rövid összefoglalója jegyzetekkel). 21. A nazarénus énekeskönyv története. Békéscsaba (kézirat). 26 old. (Később megjelent: Szigeti Jenő: És emlékezzél meg az útról Bp. l ) A keresztény házasság alapkérdései. Előadás az Országos Továbbképző Lelkészértekezleten. Balatonlelle l972. jún. 4. (Sokszorosított kézirat szétosztva a résztvevőknek) 23. A vallás és a szabadidő. Bp. l972. (Kézirat. Előkészítő tanulmány a MTA szabadidő kutató munkacsoportjának.) 19. old. 24. A Duna Unió Békéscsaba l972 (kézirat. Részben megjelent a Fejezetek a H.N. Adventista Egyház magyarországi történetéből (Bp.1985.) oldalán) 25. A konstantíni fordulat. (Pódium discussio Dr. Makkai Lászlóval. Debrecen. Református Teológiai Akadémia nov. 26. (kézirat) 5 oldal (A résztvevőknek szétosztva) A szabadságharc kora. Lelkipásztor. 48. l (Az Evangélikus Egyház és a magyar állam) 27. Brueghel bibliai képei. (Tanulmány folytatásokban. Békehírnök ) A festő. Bh A bethlehem népszámlálás Bh A bethlehemi gyermekgyilkosság Bh o7. Bábel tornya Bh Pál megtérése Bh Keresztelő János prédikációja Bh A vakok Bh Saul öngyilkossága. Bh A hűtlen pásztor. Bh Az imádkozó pásztor. Bh sz. 3. old (A sorozatból kimaradt kép) 28. Két apróság Jézus nagy történeti vázlatpróféciájából. (Egy elsikkadt ószövetségi utalás.- Egy furcsa közmondás.) Lelkésztájékoztató (Lt) 8. l Az egyezmény és a magyarországi egyházak új irányvétele. ThSz (Kissé átdolgozva: És emlékezzél meg az útról Bp Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. Ethnographia l. (klny.)

7 Az egek erősségei megrendülnek Lt Két nehezen érthető kép a Hegyi beszédből. ( ha pedig a só megízetlenűl Mt 5:13.- Valaki azért egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül Mt 5:19. Lt Mit mond nekünk a magától növekedő vetés (Mk ) példázata. Lt A férj nem ura a maga testének, hanem a felesége (1Kor 7:4). Lt o- 26.( ) 35. A teremtett világ sóvárogva várja (Róm 8:18-23). Lt Johanna nőpápa? Lt ( ) 37. Szövegtörténeti problémák János írásaiban. Lt A Jehova tanúi (Palotay Sándorral). /A nevét adta hozzá, hogy megjelenhessen/. ThSz. XVII l Érdekes apróságok az Ószövetségből. (Páncéling a teráfon. Milyen állat a behemót és a leviathán? Mi közöm nékem hozzád, te asszony?) Lt Vallásszabadság és a szocializmus a szabadegyházak szemszögéből. Lt A diakoneo, diakonia, diakonosz fogalma az Újszövetségben. Lt l Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő Lt. 11. l A Jelenések könyvének helye a kánonban. Lt. 11. l A magyarországi szabadegyházi közösségek keletkezése és a református egyház. ThSz M.B. Czechowsky munkája Magyarországon. Lt A közös keresztény tradíció szektás elszíneződései. (pódium discussio Dr. Makkai Lászlóval) 1976 aug. 25. kézirat. (Sokszorosítva a résztvevők között szétosztva) A gályarabok kora a legújabb kutatások tükrében. Lt. 12. l Mária a kegyelembefogadott vagy az ég királynője. Lt Békehírnök old. (korábban. Bh szept. 15- nov. l. négy folytatásban.) 48. A japán vallás ma. ThSz. 20. l Az ókori keresztyénség újabb emléki Pécsett. Lelkipásztor Jézus pokolra szállása. Lt. 12. l Delfinbőr takaró a Szent Sátoron. Lt Lásd: l Karácsony. Lt A héber zene. (Előadás a Szabadegyházak Tanácsa Egyházzenei tanfolyamán.) Bp május. (sokszorosítva, majd nyomtatásban: Letűnt korok, régi titkok (Bp. l999) Pál apostol tanítása a felsőbbségről. (pódium discussio. Dr. Varga Zsigmonddal) Debreceni Református Teológiai Akadémia ápr Kézirat) 1978.

8 Páncéling a teráfon. In. Veletek vagyok. Bp. l Lásd: Novák Antal halálának centenáriuma. Th Sz A házasság válsága Lt. 13. l A tordai zsinat négyszázadik évfordulója. Békehírnök és annak száma 666. Lt Békehírnök A napkeleti csillag. Lt A közös keresztyén tradíció szektás elszíneződése. ThSz. 21. l Luther és Werbőczi találkozója. Békehírnök, szám old Az esztergomi református gyülekezet a Tanácsköztársaság idején. Új Forrás Békekövetségben. Csopják Attila útja az első Magyar Köztársaság szolgálatában. Békehírnök old. 65. A mértékletesség elve a h. n. adventista teológiában. Lt júl A gyermekek élete a Bibliában. Lt Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket A névadás A körülmetélés A szakadár mozgalmak teológiai vizsgálata. Előadás Országos Lelkipásztori Értekezleten, Budapest, l979. július l. ) Sokszorosított kézirat 9 old. Német és angol fordítása is elkészült A szlovákiai baptista misszió centenáriuma. Bh old. 69. Az utolsó római (Az 1500 éves Boethius). ThSz l A református egyház kapcsolatai a protestáns kis egyházakkal a két világháború között. ThSz Jézus, a gyógyító. Lt Kiss Lajos három levele. Confessio l Az ezer éves Gellért püspök. Bh okt Igen biztos-e nálunk a prófétai beszéd? Lt okt A pünkösdi mozgalom kialakulásáról és ökumenikus kapcsolatairól. ThSz A mennyei szentélyről és a vizsgálati ítéletről szóló tanítás Dániel könyvében. Lt szept A Szabadegyházak Tanácsa rövid története. in. Szeretettel szolgáljatok Michnay László emlékfája Jeruzsálemben. u.o A saruról, meg a szíjáról. Bh Lásd

9 80. A módszeres kutatás metodológiája (Előadás az Evangélikus Egyháztörténeti Szakcsoportban. Sokszorosított. 8 old.) 81. Időszámítás a világ teremtésétől. Lt jan.-febr old. 82. A szolgálat teológiája a szabadegyházi közösségekben (A szabadegyházi közösségek értékváltása a felszabadulás utáni magyar társadalomban). Th Sz. XXV. évf Makkai László: A debreceni dialógus és szimpozion keresztény szemmel. Filozófiai Figyelő A Református Egyház és a Szabadegyházak Tanácsa kapcsolatai a lelkészképzésben. ThSz. XXV.évf sz Névadás a Bibliában. Bh. XXVI nov old. 86. Az eszkatológikus próféciák hermeneutikája. Lt szept.-okt A magyarországi protestáns teológiai gondolkodás főbb csomópontjai a felszabadulás után. in. Kocsis Elemér - Poór József (szerk.) Marxizmus kereszténység protestantizmus. Valláselméleti szimpozion. Protestáns-marxista dialógus. Bp. l982. Kossuth K Négyszáz éves a Gergely naptár Magyarországon. in. Lelki közösség l983. Bp. l982. Szabadegyházak Tanácsa Adventisták és az archeológia. Lt nov.-dec Steps to Christ has interesting history in Hungary. Adventist Review febr A magyarországi adventista egyház múltjának néhány missziótörténeti tanulsága. Lt jan.-febr márc.-ápr Keresztyénség a nagykorú világban. Dietrich Bonhoeffer augusztus 3.-i levele. ThSz. XXVI. (1983) Forradalmi zászlók alatt. Somogyi Imre ben. in. Somogyi Barnabás (szerk.): Csontokba zárt tűz. Bp. (1983) Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel (Evangélizációs segédanyag lelkipásztoroknak 1983/84. évre. Sokszorosítás. 32 old.) 95. Száz éve született Minck Adolf a Magyar Unió első elnöke. Lt. l983. júl.-aug E.G. White értékelése a magyar adventista egyházban. Lt júl.-aug A hit általi megigazulás a mai adventista teológiában. Lt szept.-okt Hatszáz évvel ezelőtt halt meg Wyclif János. In. Az én házam népe l984. Bp Szabadegyházak Tanácsa Luther öröksége és a szabadegyházak. Lt jan.-febr A keresztyénség jövője. ThSz. XXVII Kerényi Jenő bibliai szobrai. Lp, LIX Egy régi magyar híradás a pápaság halálos sebéről. Lt (?) 103.A XVIII. század első felének magyar imádságirodalma. In. A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorainak Kollégiuma Évkönyve Bp A Biblia és a művészetek. TV előadás szept. 7.-én (Többször lejátszott szabadegyetemi előadás!)

10 105.Raffaello elrabolt Férfiképmás -ának vallatása.. in. Múlt, jelen, jövő A Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak naptára.bp A 40 éves út. A Szabadegyházak Tanácsa történetének vázlata. In. Ne félj te kicsiny nyáj. Bp Szabadegyházak Tanácsa Ugyanez: Lelkipásztor.LX Lt La vie religieuse en Hongrie. Consience et liberte. 28. (németül, olaszul, spanyolul, portugálul valamint szerb-horvátul is) a. Introduction b. Brief historique du christianisme en Hongrie c. Les communautes d Eglises libres dans société hongroise d. Dialogue entre chrétiens et marxistes Luther és Werbőczi találkozója. in. Fabiny Tibor (szerk.) Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Bp Az élő gyülekezeti ének. ThSz. XXVIII Die gesellschaftliche Weranderung der freikirchen Gemeinschaften in der ungarischen Gesellschaft nach der Befreinung. In. Ergebnisse und Möglichkeiten des Cristlich-Marxisten Dialoges. Debrecen, l Hatvan éve alakult a Magyar Unió. Lt (?) Hol tart ma a h.n. adventista teológia? Lt A Halley üstökös és az adventisták. Lt A Lélek ajándéka Pál Efézusi levelében. Lt A Szentírás jobb és pontosabb megismeréséért. (Barcza Józseffel). ThSz. XVIII Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből, a hódmezővásárhelyi nazarénusokról in. Dankó Imre Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz A békési paraszt-ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása ( ). In. Tüskés Gábor (szerk.) Mert ezt Isten hagyta. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp. (l986) Magvető K Evangélikus fejfákról. Diakónia, l Bemutatjuk a Transz-Európai Divíziót. a. A Divízió múltja és jelene. Lt l b. A Brit Unió. Lt c. A Finn Unió. Lt d. Izland. Lt e. Holland Unió. Lt f. Görög misszió. Lt g. Kuvaiti adventisták. Lt h. Izraeli terület. Lt i. Az Északnyugati Unió. Lt Száz évvel ezelőtt járt L.R. Conradi először Magyarországon. Lt Luther öröksége és a szabadegyházak. ThSz. XXIX Kalchbrener Károly, a világhírű gombaszakértő lelkész. Diakónia, Száz éve született Veszelovszky Gyula. Lp

11 Bibliai erdők, mezők. Bh. XXXI febr Lásd: Száz esztendeje halt meg a Generál Konferencia első elnöke. Lt A bibliai ásványok világa. Bh. XXXI márc Lásd: Száz éve született Töltéssy József ( ). Lt l Greiner Sarolta ( ). Lt Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Bh. XXXI ápr Lásd: Testvéri köszöntő a New York-i magyar gyülekezet 75. évfordulójára. Lt Egy ének szomorú krónikája. Lt A pilátusi iratok. Lt A nagyvilág adventistái a statisztika tükrében. Lt A Magyarországi Unitárius Egyház ( ). Lendvai L. Ferenc (szerk.): Magyar protestantizmus Bp Kossuth K. 17l A kisebb magyarországi egyházak ( ). U.o b.i. Evangélikus Élet okt Szabó Botond. Confessio A Mária kultusz története. A Reménység Hangja, V A versmondó Székács József.. Diakonia A szociobiológia társadalomképe. Janus tavasz. I Két Karácsonyi kép. Küldetés Drabik Miklós vértanúsága. Evangélikus Naptár l Salamon király bányái. Bh. XXXI szept Lásd: Egy nazarénus szentember: a bibliafordító Kalmár István in. Dankó Imre Küllős Imola (szerk) Vallási Néprajz. 3. Bp Michnay László. Küldetés, Hogyan motiváljuk a gyülekezeteket az eredményes munkára? Lt István, a szentnek tartott király. Küldetés l Gondolatok a missziói parancsról. Lt A Magyarországi Református Egyház és a szabadegyházak testvéri kapcsolatai. Confessio, A szabadságharc csángó evangélikus hősei. Diakónia, l Az emberöltők talapzatán. Lt A keresztségről. Az egerésző farkas meg a gyermekkeresztség- Kodolányi János a felnőtt keresztségről.az ember természete. Dévai Bíró Mátyás és a szentek aluvása. Lt Adventistasággal gyanúsították Barth Károlyt. A szombat.- Az erdélyi szombatosok. Lt A szombatünneplés és a szabadegyházak

12 150.A magyarországi szabadegyházak teológiájának csomópontjai. (Jegyzetek egy Lukács József levél margójára) in. Valláskutatók párbeszéde. Tudományos emlékülés LukácsJózsef tiszteletére. A Világosság júniusi számának melléklete A vallásszabadság alakulása Magyarországon a kisebb protestáns egyházak történelmi tapasztalata alapján. In. A lelkiismereti és vallásszabadság kérdései. (Bp.) Miért protestánsok a szabadegyházak? Diakónia, l Egy helytörténetíró lelkész ébresztése.. Diakónia Hódmezővásárhely lelki válsága. In. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VI. Bp Az adventista misszió indulása a Kárpátalján. In. Fejős Zoltán Küllős Imola: Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Bp Magyarságkutató Intézet Eighteenth-Century Hungarian Protestant Pietist Literature and John Bunyan. in. M. van Os and G.J. Schutte (eds): Bunyan in England and Abroad. Papers delivered at the John Bunyan Trecentenary Symposium, Vrije Universiteit, Amsterdam, VU University Press (Amsterdam, 1990) A Károlyi Biblia a nép között. In. Barcza József (szerk.) Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp Jézus jövendölése a templomról. Lt A hazai földrajztudomány úttörője.(frölich Dávid). Diakónia Száz esztendővel ezelőtt indult el a magyar nyelvű adventista irodalom. Lt (6) In memoriam Szabadegyházak Tanácsa. Egyház és Világ május l (Gaal Péter néven) 161.Mit csinálnak a magyar mohamedánok? (Beszélgetés Mihályffy Balázzsal) Harang A h.n. adventista egyház és a dohányzás. Lt A protestáns kisegyházak népi vallásossága.. in. Hoppál Mihály (szerk.) Magyar Néprajz. VII. Bp Akadémia Vannak-e még szabadegyházak? Lelkipászor Egyházaink változó korunkban. INFO Társadalomtudomány. Bp. l A mértékletességi reform és az adventmisszió indulása. Lt l A szabadegyházak indulása. História A folklór és a Biblia. in. Erdélyi Zsuzsa (szerk.) Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp.l991. Sz.István Egy búcsúzó élettel kell válaszolnom. Zilahy Lajos kiadatlan levele és verse dr. Kiss Ferenchez. Confessio. 199l. 4. 4l-45. Hitel Religionsfrreihet in Ungarn. Gewissen und Freiheit A név és névhasználat vallásos háttere az Ószövetségben. in. Dankó Imre Küllős Imola Molnár Ambrus: Vallási néprajz. 5. Debrecen

13 A gyülekezeti konfliktusok feloldásának iskolája. Lt Gibt es noch Freikirchen? in. Beiheft zur Ökumenischea Rundschau. 64. Verlag Otto Lembeck Frankfurt an Main, Vallás és bibliaismeret: egy modellkísérlet. Educatio I. évf. (1992). 12. sz. ösz Iskola, egyház verseny. Educatio, I tél Mi vagyunk Isten keze, hogy elérjük az egész világot. Lt A Duna Unió ( ). Lt Vallási néprajz a teológiákon. Magyar Felsőoktatás II. évf. (1992) 9. sz. nov. 18. old. 10. sz. dec. 16. old (Tervezet: Voigt Vilmos, Küllős Imola, Pócs Éva, Molnár Ambrus és Szigeti Jenő) Reflexiók a kisebb protestáns egyházak közelmúltjáról. Meditáció a rendszerváltás idején. Diakonia XV Kommunisták voltak-e a hívők? (Előadás a Magyar Politikatudományi Intézetben, 1993.) 181. A népi vallásosság in. Grin Igor Krupa András (szerk.) Békéscsaba néprajza Békéscsaba (klny.) Eastern Europe wich Way? In R. Lehmann, J. Mahon, B. Schantz (eds): Cast the Net ont he Right Side Newbold Morális törekvések a szabadegyházakban. Magyar Filozófiai Szemle A vallási kisebbségek elfogadásának etikai problémái. Elhangzott március 17- én, a Keresztény - Zsidó Konferencián. Lelkipásztor május in. Zala Tamás (szerk.): Az ezredforduló erkölcsi kihívásai zsidó és keresztény szempontból. Keresztény Zsidó Könyvtár l. Bp. l Vallásszabadság. Vallás és közélet. In. Drahos P. Setényi J. Varga K (szerk.) A jó polgár. Bp Van-e még egyházi elit Magyarországon? Educatio IV. (1995) 4. tél A Biblia művelődéstörténeti szemléletű oktatása, a vallás- és bibliaismereti oktatás mai problémái. In. Durgonicsné dr. Molnár Erzsébet- Czirják József: Ember és társadalom a tanítóképzésben, című konferencia szerkesztett anyaga. Szekszárd Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola A Jézushoz vezető út és az európai adventista misszió indulása. Lt

14 189. Egy múlt századi szent ember Dunapentelén. In. Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz. 8. Debrecen, Jegyzetek Márai kiadatlan hangjátékaihoz. Vigilia. 62. évf. (1997) v.ö. Vigilia (szövegközlés is) 191. A vallásszabadság és a tolerancia etikája. Partium IV. évf (1996) dec Az egészségügyi munka tapasztalatai a H.N. Adventista Egyház magyarországi történetében. In, Életmóddal az egészségért. Adventista Tudományos Napok. Kecskemét, márc Bp. l Gondolatok az állam és az egyházak kapcsolatának 21. századi formájáról. In. Tóth Károly (szerk.): Az előítéleteket legyőző hit. Dr. Hafenscher Károly 70. születésnapjára. Bp Ökumenikus Tanulmányi Központ A halálról szóló tanítás az újabb katolikus teológiában. Vigilia, Ugyanez a szöveg: Lt l A protestáns népi vallásosság néma forradalma. In. Sipos Levente Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Bp Napvilág K Márai Sándor halála és hazatért hagyatéka. Iris (Irodalomismeret), VIII. (1997). 4. sz. december. 107-l Vitaindító az egyházi felsőoktatás néhány időszerű kérdéséről. Magyar Felsőoktatás Török Susa álombéli látása 1825-ből. In. Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben. Bp Balassi Dániel 4. és 5. fejezetének struktúra-analízise. ThSz. XLII Skaricza Máté Szegedi Kis István életrajzának egyik vallásnéprajzi motívuma. In. Benedek Katalin Csonka Takács Eszter (szerk). Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Bp o Török Susa álombéli látása 1825-ből. In. Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben. Bp Balassi Roma est patria omnium fuit. Új Holnap. 44. évf (1999).1. jan Trends of Piety in the Free Churches of Hungary int eh 20th Century. In. Gabor Barna (ed). Religious Movements and Communities int eh 19th-20th Centuries. Szeged Hitek jelek hiedelmek. Kaleidoszkóp Dr. Dankó Imre tiszteletére. In. Küllős Imola (szerk.) Vallási néprajz 10. Bp Nők az ószövetségi héber családban. In. Küllős Imola (szerk.) Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban.. Bp

15 206. A hitben erőtlen zöldséget eszik.. Egy páli ige kultúrtörténeti hátteréhez. ATF Szemle l Hozzászólások Tusi (Tasi) János: Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját ATF. Szemle. 1999/ Fehér János: Tépelődés Dr. Szigeti Jenő: A hitben erőtelen zöldséget eszik című cikke nyomán. U.i Válasz A hitben erőtelen című cikk hozzászólásaira. U.i A puritán kegyességi irodalom hatása a népi vallásosságra. In. Folklorisztika ben. Folklór Irodalom Szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Bp ELTE Bölcsészettudományi Kar (Szerkeszti a szerkesztőbizottság) A H.N. Adventista Egyház indulása az egykori Jugoszlávia területén ( ). In. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum. II. =(1999) ugyanez: ATF Szemle. II. évf. (2000) Bibliai szivacs. Múzeumi Kurir szám Levelek egy álnéven megjelent régi magyar könyvről. Egyháztörténeti Szemle. I. évf. (2000) l. sz Országos evangélikus esperesi értekezlet 1958-ban. Egyháztörténeti Szemle. I. (2000) 2. sz Török átok Ethnica. II. (2000) A XIX. századi újprotestáns egyházak kialakulása a Kárpát-medencében. In. L. Imre Mária: Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs Az elveszett templomtól a visszanyert országig. Rubicon (Tanuló egyházak a tanuló társadalomban) in. Szirtes Gábor (szerk.) Az évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs (Tanuló egyházak a tanuló társadalomban) in. Szirtes Gábor (szerk.) Az évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs A Harminc ezüstpénz (A Biblia és egy Márai regény) in. (Czetter Ibolya Lőrinczy Huba szerk,.): Este nyolckor születtem (Hommage a Márai Sándor) Szombathely, (BÁR) Egy Balaton-úszó emlékezete (Hompesch-Bollheim Károly). Bessenyei J. Ferenczi L. Kovács V. Pálfi Á. (szerk.) Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából. (Miskolc) Márai Sándor, mint apa. Kiadatlan naplójegyzetek 1948-ból. Vigilia 200l/ Egy Kosztolányi levél margójára. Polisz ápr.-máj. 58. sz A két teremtés harapófogójában. In. Pálvölgyi Tamás Nemes Csaba Tamás Zsuzsa (szerk.): Vissza vagy hová? Útkeresés a fenntarthatóság felé. Bp. Tertia Intertextualitás Makkai Sándor műveiben. Egy íróprédikátor a XX. századból. In. Mózes Huba (szerk.) A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája. Miskolc, Egyetemi Kiadó Márai Sándor tíz levele. Vigilia (szövegkiadás, jegyzetek hozzá) 224. Iliacus: A Nagy Isten Vacsorája. Vigilia 66. évf. (2001). 8. sz o Az Ószövetség felfogása a halál utáni életről. In. Pócs Éva (szerk.) Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp

16 226. A graffitik előtörténetéhez. Fába vésett nevek, szívek, versek nyomában. Ethnica. III. évf szám Ide cseppentem, mint Klimus Miklós a Holdba. Egy régi szólásunk nyomában. Ethnica. III. évf A bibliai parabolák grammatikája. In. Kemény Gábor (szerk.) A metafora grammatikája és stilisztikája. Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által október én rendezett konferencia előadásaiból. Bp. 200l. Tinta K. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. X Molnár Ambrus szakirodalmi munkássága (Terbócs Attilával) in. Küllős Imola (szerk) És emlékezzél meg az egész útról. Bp A bibliai szép nő meg a szép férfi. In. Pócs Éva (szerk.): Mikrokozmosz makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben. Bp. (2002). Balassi K in. Szécsi József (szerk.) Keresztény - Zsidó Teológiai Évkönyv 2001/2002. Bp A folklór a Miatyánkban a Miatyánk a folklórban. In. Barna Gábor (szerk.) Nyisd meg, Uram, szent ajtódat Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp Szent István Társ in. Szécsi József =(szerk.) Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv, Bp. (2oo2) A 18. század első felének magyar protestáns imádságirodalma. In. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve X. Bp A dél-alföldi protestáns paraszteklézsiolák válsága a XIX. század végén. Néprajzi Látóhatár (XI. évf.) A Hetednapi Adventista Egyház története a mai Szlovákia területén 1919-ig - a magyar források tükrében. ATF Szemle, Nazarénus történetek a XIX. századból. Ethnographia évf (2002) Egy magyar köszönő-levél Melanchtonnak. ATF.Szemle. 2002/ A népi vallásosság in. Grin Igor Krupa András (szerk.) Békéscsaba néprajza Békéscsaba (klny.) 238. A bibliai kor étkezési szokásai, és konyhakultúrája. In. Varga Lászlóné (szerk.) Inyenc családi szakácskönyv hús nélkül. 2. Bp Eltűnt állatok a Bibliában. ATF Szemle. IV. 2003/l Néhány szerkezeti megfigyelés Máté evangéliumában. ATF. Szemle. IV. évf Protestáns népi elmélkedések Sárrétudvariból. In. Czövek Judit (szerk.) Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat Európai Folklór Intézet. Bp (Örökség sorozat.) Áldás és átok az Ószövetségben. in. Pócs Éva (szerk.) Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp Balassi K

17 243. Atyai bíztatások, hasznos tanítások. Barna Gábor (szerk.) szolgálatra ítéltettél Bálint Sándor Emlékkönyv. Szeged Lazi Könyvkiadó A protestáns népi vallásosság XIX. századi válsága. In. S. Lackovits Emőke Mészáros Veronika (szerk.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Konferencia Pápán, június. Veszprém, I. köt A reformáció eredeti célja és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után. Ökumené (57. szám) (Előadás a KÖT évi konferenciáján szept. 9.-én.) 246. Egy ismeretlen akadémiai disszertáció a ferences muzsikáról. In. Őze Sándor Medgyesy-Schmilkli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép- Európa történelmére és kultúrájára. Bp Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.- METEM. Piliscsaba Budapest II. köt Máté evangéliuma és a héber dialektus. In. Szécsi József (szerk.): Keresztyény zsidó teológiai évkönyv Bp Keresztény Zsidó Társaság Az evangéliumok. Máté evangéliuma Márk evangéliuma. In. Pecsuk Ottó (szerk.) Bibliaismereti kézikönyv. Bp A Magyar Bibliatársulat Kálvin K kiadás 2oo7. u.ott Előszó ( Benedek Elek Szülőföldem című könyvéhez). Bp Heted7világ A megváltás útja XIX. századi szabadegyházi képeken. In. Bárth Dániel: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Bp ELTE Folklore Tanszék Teológia és/vagy vallástudomány? (Válasz az induló Vallástudományi Szemle körkérdésére.) Vallástudományi Szemle l Békés megyei evangélikus lelkészek néprajzi munkássága. In. Veres Emese- Gyöngyvér (szerk.). Vallási néprajz, 12. Evangélikus múltunk evangélikus jelenünk. Bp Hitvita a látomásban. Gál József 18. századi látomása és az iskoladráma. In. Heltai János Tasi Réka (szerk.) Tenger az igaz hitül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK. Régi magyar irodalmi tanszék Reményik Sándor istenes versei elé. In. Reményik Sándor: Csendes csodák. Bp Heted7világ kiad Reményik Sándor: Csendes csodák. Bp Arany Forrás old Márai Sándor találkozásai íróbarátaival ben. in. Kabdebó Lóránt - Ruttkay Helga - Szabóné Huszárik Mária (szerk.) Szabad ötletek Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája. Szabó Lőrinc Kutatóműhely. (Miskolc, 2005) Két part közt a keresztút (Fáy Ferenc: Keresztút). In. Forgács Anita (szerk.) Szavaink tükörléte. Beney Zsuzsa köszöntése. Miskolc Bíbor Csokonai jövendölései. In. Csörsz-Rumen István: Mindenes gyűjtemény I. Bp ELTE Folklore Tanszék, Artes Polulares századi magyarországi bibliaárusok. Egyháztörténeti Szemle (VI. évfolyam) 2. szám Ádám és Éva almája. Marul lui Adam si al Evei (magyarul és románul) In. Növények a folklórban Plamte in folclor. Szerk.: Zsigmond Győző Bukarest, 2005.

18 A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Angol kivonat dec Az egészséges életmódra nevelés és a 19. századi szabadegyházi mozgalmak a Kárpát- medencében. ATF Szemle (VI. évf.) 1. szám Az újprotestáns egyházak kialakulása a 19. században Erdélyben és a Partiumban. ATF Szemle, (VI. évf.) 2. szám Olvasóink kérdezték ( Milyen növény az izsóp?) ATF Szemle (VI. évf.) 2. szám old. (Név nélkül) Egy adventista lelkész emlékfája a Yad Vasem emlékparkban. Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv. Teológiai Évkönyv in. Erdélyi László: Egy ember az embertelenségben. (Bp H.N. Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete (jegyzetek nélkül, kissé rövidítve) 264. A bibliai teremtéstörténet és a Korán. Ökumené XIII. évf. 2. szám. 61. füzet Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv Szerk:Szécsi Jázsef. Keresztény- Zsidó Társaság. Bp angolul. u.i. The Biblical Story of Creation nand The Quran v.ö Longinosz lándzsája. In. Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, A dohányzás kultúrtörténete. In. Kovács Gábor - Manchin Róbert (szerk.): Dohányzás vagy egészséges életmód? Medicina Könyvkiadó Zrt. Bp Széljegyzetek Benedek Elek önéletrajzi könyvéhez. In. Benedek Elek: Édes anyaföldem. Bp Arany Forrás Kiadó Akin átragyogott a Nap (Túrmezei Erzsébet életéről és verseiről). In. Túrmezei Erzsébet. Szeretve szolgálni. Bp Heted7Világ Magyar bibliai találós kérdések. Ethnica VIII. (2006) The Biblical Story of Creation and The Quran. i.n. Szécsi József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv Keresztény-Zsidó Társaság Bp Egészséget az életnek in. Zöld recept. 1. Bp Arany Forrás K Átváltozók és rejtőzködők a Bibliában. In. Pócs Éva szerk. Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassa K. Bp. 2007, Magyar mondáink kincsestára. In. Székely Éva (szerk): Régi magyar mondák könyve. Arany Forrás Kiadó. Bp Az újprotestáns egyházak kialakulása a XIX. században, Erdélyben és a Parciumban. In. S. Lackovits Emőke Szőcsné Gazdag Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 7. Sepsiszentgyörgy Veszprém, Megújul ifjúságod, mint a sasé. ATF Szemle VII. évf A küszöb szeptember Puritánok ponyván. Vallástudományi Szemle (Megjelenés alatt)

ELTE BTK magyar orosz szak. Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

ELTE BTK magyar orosz szak. Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Fénykép Név: Dr. Schiller Erzsébet Születési év: 1964 Végzettség: ELTE BTK magyar orosz szak Szakképzettség: Tudományos fokozat: Beosztás: PhD irodalomtudomány egyetemi docens Intézet: Esztétikai, Nyelv-

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben ELŐTANULMÁNYI REND KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ12 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ1 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ14 Nagy prófétai

Részletesebben

1990-1994. Polgármester. Egyéni választókerületi képviselők

1990-1994. Polgármester. Egyéni választókerületi képviselők 1990-1994. FIDESZ 1. sz. vk.: Dr. Horváth József FIDESZ 2. sz. vk.: Szakál Sándor Vállalkozók Pártja 3. sz. vk.: Szucsán András SZDSZ 4. sz. vk.: Harangozó Zsigmond FKgP 5. sz. vk.: Dr. Kontrát Károly

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 9. osztályosok 1. Gémes Antal Hódmezővásárhely Bethlen Gábor Református Gimnázium Lakatos-Tóth István 20 20 19 20 19 98 1. Jakus Balázs Budapest Baár-Madas Református Gimnázium Horváth Norbert 19 20 19

Részletesebben

PÉCSI HATÁR R TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XI.

PÉCSI HATÁR R TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XI. PÉCSI HATÁR R TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XI. Pécs 2010 PÉCSI HATÁR R TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XI. TANULMÁNYOK QUO VADIS RENDVÉDELEM? SZABADSÁGJOGOK, TÁRSADALMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG CÍM TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást.

Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy az első tanítási napon a megadott teremben jelenjetek meg. Az első napra max. 7 200 forint készpénzt hozzatok magatokkal

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. Terület 2010/2011 tanév. Budapest, 2011. március 19. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. Terület 2010/2011 tanév. Budapest, 2011. március 19. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Ip. Szakiskola 46,500 1 46,300 2 47,700 1 48,450 1 46,550 1 46,400 1 281,900 2 Makó Makói Okt. Közp., Szakképző Isk. 46,400 2 45,800 3 45,650 3 47,650

Részletesebben

KÖZÖS GONDOLKODÁS A JÖVŐNKRŐL

KÖZÖS GONDOLKODÁS A JÖVŐNKRŐL KÖZÖS GONDOLKODÁS A JÖVŐNKRŐL Konferencia az ember és környezete egységéről Tervezett program T I H A N Y 2016. JÚNIUS 8-9. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje

Részletesebben

Magyarország első egyeteme

Magyarország első egyeteme Pécs 2000 éves mediterrán város a Mecsek hegység lábánál Baranya megye székhelye Lakosainak száma: több mint 160 ezer Nevezetességei: ókeresztény sírkamrák, a 150 éves török uralom legjelentősebb magyarországi

Részletesebben

KOSÁRLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KOSÁRLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KOSÁRLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár/ Felkészítő: 1 Békés Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Gyaraki László Zsolt, Békés Iskola, Óvoda és Kollégium

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2014. szeptember 1. 2015. június

Részletesebben

8. Róma: államberendezkedés királyság, köztársaság, császárkor. 12. A feudalizmus kialakulása (frank, arab); a második népvándorlás

8. Róma: államberendezkedés királyság, köztársaság, császárkor. 12. A feudalizmus kialakulása (frank, arab); a második népvándorlás Tartalomjegyzék Történelem javítóvizsga nappali 9. évfolyam... 2 Történelem javítóvizsga nappali 10. évfolyam... 3 Történelem javítóvizsga nappali 11. évfolyam... 4 Történelem javítóvizsga nappali 12.

Részletesebben

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Bp., Megyeri út 20. 230 30 71 védőnő: Balogh Renáta rendelési idő: hétfő 8

Részletesebben

Székesfehérvár művészete projektnyitó tanácskozás 2015. november 7. Székesfehérvári Városháza díszterme Program

Székesfehérvár művészete projektnyitó tanácskozás 2015. november 7. Székesfehérvári Városháza díszterme Program Székesfehérvár művészete projektnyitó tanácskozás 2015. november 7. Székesfehérvári Városháza díszterme Program 1. Témakör: Középkor 10.00-10.15. Dr. Marosi Ernő akadémikus, művészettörténész, MTA Bölcsészettudományi

Részletesebben

2. Félévi osztályozó értekezlet: 2014. jan. 20. Témája: A tanulók 2013/2014 I. félévi munkájának értékelése.

2. Félévi osztályozó értekezlet: 2014. jan. 20. Témája: A tanulók 2013/2014 I. félévi munkájának értékelése. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKATERVE 2013/2014. tanév Nagykörű, 2013. július 15. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY A GYERMEKEK SZEMÉVEL XXXVI. VÁROSI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAK

MUNKÁCSY MIHÁLY A GYERMEKEK SZEMÉVEL XXXVI. VÁROSI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAK MUNKÁCSY MIHÁLY A GYERMEKEK SZEMÉVEL XXXVI. VÁROSI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAK BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Fazakas Bálint (10 éves) Minecraftos rőzsehordó nő Felkészítő pedagógus: Szabados

Részletesebben

Az ökoiskolai hálózat kiterjesztése (SH/4/5 projekt)

Az ökoiskolai hálózat kiterjesztése (SH/4/5 projekt) Ökoiskola Címátadó Ünnepség Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, 2014. január 25. Az ökoiskolai hálózat kiterjesztése (SH/4/5 projekt) Könczey Réka http://www.ofi.hu/sh45 Az előadás vázlata

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ENCIKLOPÉDIÁJA A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ENCIKLOPÉDIÁJA MAGYAR KÖNYVKLUB Tartalom TARTALOM A MAGYAR NYELV ALAPJAI 7 Anyelviség 8 J elek és j elrendszerek 11 Nyelv és gondolkodás 17 A nyelv eredete 20 A nyelvek típusai

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ. 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) 314-814 Honlap: www.oktatas.hu (+36-32) 310-574

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ. 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) 314-814 Honlap: www.oktatas.hu (+36-32) 310-574 Salgótarjáni Általános 5. évfolyam H. Név Pont 1. Villant Anna Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános 98 2. Menyhárt Bettina Salgótarján, SÁI Kodály Zoltán 93 3. Kanyó Blanka Óvoda, Általános és Gimnázium

Részletesebben

II. Cserhát Tour. 80 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória:

II. Cserhát Tour. 80 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: U19 1 261 SÁNDOR Tamás 1998 02:22:19.967 Salgótarján 36 35 33.7 km/h +00:00:00.000 2 269 STODULKA Máté 1998 02:32:31.950 Budapest 65 62 31.5 km/h +00:10:11.983 3 304 PÉCSELI Gergő 1998 02:55:37.257 93

Részletesebben

(Figyelem! A kurzusok meghirdetése a mindenkori személyi állománytól függ.)

(Figyelem! A kurzusok meghirdetése a mindenkori személyi állománytól függ.) Mintatanterv anglisztika BA mellékszakos (minor) végzettséggel rendelkező, illetve nem angol szakos diplomával rendelkező angoltanári mesterszakos hallgatók számára (4+1, illetve 2+2+1 félév; teljesítendő:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek

Tanulmányi versenyek Nagy Márkó Név Osztály Helyezés Verseny típusa Verseny neve Hollender Dávid Xucla Jázmin 7. hely 19. hely Hámori Janka 40. hely Hámori Janka Bak Veronika 7.a Mátó Réka Tanulmányi versenyek Országos verseny

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimn. Bezerédj I. Ált. Iskolája 7056 Szedres, Arany J. u. 1. 11. Nagy Márton - József Attila ÁMK. 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.

Szekszárdi I. Béla Gimn. Bezerédj I. Ált. Iskolája 7056 Szedres, Arany J. u. 1. 11. Nagy Márton - József Attila ÁMK. 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. Kalmár László Matematikaverseny 3. évfolyam 1. Szanyi Attila 29 BÁI Vörösmarty M. Tagint. 7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 2. Nagy-Kalauz Bertalan 22 Baka István Ált. Isk. 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. Terület 2009/2010 tanév Budapest, 2010. március 20. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ I. Terület 2009/2010 tanév Budapest, 2010. március 20. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Povolny Ferenc Szakképző Isk. 46,150 2 45,900 1 47,100 1 47,100 2 46,100 1 46,350 1 278,700 2 Makó Makói Okt. Közp., Szakképző Isk. és Koll. 46,500 1 45,250 2 46,550 2 47,450

Részletesebben

Csíkszereda Marosvásárhely Kolozsvár. www.sapientia.ro

Csíkszereda Marosvásárhely Kolozsvár. www.sapientia.ro Csíkszereda Marosvásárhely Kolozsvár ALAPÍTÁS Sapientia Alapítvány (2000) - történelmi egyházak vezetői - értelmiségi csoportok Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (2001) - a magyar kormány támogatásával

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. március 17 i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. március 17 i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. március 17 i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Horváth István Tamás Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Hargittai Magdolna Dr. Keszei

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának 2012. évi ülésrendje és munkaterve

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának 2012. évi ülésrendje és munkaterve A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának 2012. évi ülésrendje és munkaterve Elfogadva a Szenátus 170/2011. (XII.07.) sz. határozatával 2012. január 25. szerda 2. Az Apáczai Csere János Kar beszámolója

Részletesebben

EZT TETTEM A NYÁRON AZ EGÉSZSÉGEMÉRT! RAJZPÁLYÁZAT. Marjánné Bacsó Csilla Kaló Krisztina. Csamangó Áron Máté. 2.a 1. 2. osztály

EZT TETTEM A NYÁRON AZ EGÉSZSÉGEMÉRT! RAJZPÁLYÁZAT. Marjánné Bacsó Csilla Kaló Krisztina. Csamangó Áron Máté. 2.a 1. 2. osztály EZT TETTEM A NYÁRON AZ EGÉSZSÉGEMÉRT! RAJZPÁLYÁZAT Csamangó Áron Máté Név oszt. helyezés korcsoport felkészít tanár 2.a 1. 2. osztály Marjánné Bacsó Csilla Kaló Krisztina BIBLIAISMERETI VERSENY Kosina

Részletesebben

Bodnár Bertalan teljesítménytúra és verseny 2015 Terepfutás Helyezés Rajtszám Név Város/Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3.

Bodnár Bertalan teljesítménytúra és verseny 2015 Terepfutás Helyezés Rajtszám Név Város/Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. Bodnár Bertalan teljesítménytúra és verseny 2015 Terepfutás Helyezés Rajtszám Név Város/Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3.kör Férfi Gyermek Terepfutás 6.5km 1 371 Őze Csanád Szentes Gyermek 0:38:13

Részletesebben

Történelmi kvalifikációs verseny - Csapatbeosztás Üllő 2016. április 16.

Történelmi kvalifikációs verseny - Csapatbeosztás Üllő 2016. április 16. Történelmi kvalifikációs verseny - Csapatbeosztás Üllő 2016. április 16. 1-es cél Varga István Tiszteletreméltó 51 év felett Modern anyagokból készült történelmi íj Kónya Miklós Nyílegyes IC Felnőtt (vitéz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK AZ ALSÓ TAGOZATBAN A 2011/2012-ES TANÉVBEN. Név Tantárgy Verseny neve Helyezés Felkészítő tanár.

VERSENYEREDMÉNYEK AZ ALSÓ TAGOZATBAN A 2011/2012-ES TANÉVBEN. Név Tantárgy Verseny neve Helyezés Felkészítő tanár. Név Tantárgy Verseny neve Helyezés Felkészítő tanár Bendegúz Nyelvész 2. hely Hellerné Gál Edit Verseny Területi gyorsanszámoló 5. hely Izsóné Kicsák Éva Farkas Attila, 2.a Bendegúz Nyelvész Verseny 6.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. június 6-i ülés Az ülés napirendje 1) Dr. Tamási Judit, a KÖH elnöke köszönti az új összetételű KJB tagjait 2) Az új összetételű KJB tagjainak bemutatása 3) A KJB elnökének

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

Strandkézilabda Diákolimpia V-VI. Korcsoport Hajdúnánás 2016. június 25-26. Forgatókönyv

Strandkézilabda Diákolimpia V-VI. Korcsoport Hajdúnánás 2016. június 25-26. Forgatókönyv Strandkézilabda Diákolimpia V-VI. Korcsoport Hajdúnánás 2016. június 25-26. Forgatókönyv 2016. június 25. szombat TECHNIKAI ÉRTEKEZLET Hajdúnánás - Hajdúnánási Gyógyfürdő (4080 Hajdúnánás Fürdő út 7.),

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc SZKI 36,800 37,800 37,600 36,300 148,500 2 Kisvárda Bessenyei György Gimn. 36,200 36,800 37,000 36,500 146,500 3 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 33,650

Részletesebben

Jeles napok. 23 pont. 34 pont. 26 pont. 37 pont. 31 pont. 295 pont. 35 pont. 34 pont. 42 pont. 33 pont. Szerezhető pontszám. 1. Balázs Krisztina 4.

Jeles napok. 23 pont. 34 pont. 26 pont. 37 pont. 31 pont. 295 pont. 35 pont. 34 pont. 42 pont. 33 pont. Szerezhető pontszám. 1. Balázs Krisztina 4. Jeles napok 1. (szept) 2. (okt.) 3. (nov.) 4. (dec.) 5. (jan.) 6. (febr.) 7. (márc.) 8. (ápr.) 9. (máj.) Végeredmény Szerezhető szám 33 23 34 26 35 42 34 37 31 295 1. Balázs Krisztina 4. b 2. Bezzeg Dorina

Részletesebben

Szent István Kupa Versenynaptári szám: 453/B-08/03 Zalaegerszeg, 2006. augusztus 05. Göcsej Sportlövész Egyesület

Szent István Kupa Versenynaptári szám: 453/B-08/03 Zalaegerszeg, 2006. augusztus 05. Göcsej Sportlövész Egyesület Szent István Kupa Versenynaptári szám: 453/B-08/03 Zalaegerszeg, 2006. augusztus 05. Göcsej Sportlövész Egyesület NYÍLTIRÁNYZÉKÚ LÉGPUSKA (20 lövés) I. Havasi Ferenc 1976 PLE Zeg 190 II. Horváth Károly

Részletesebben

2. futam. 1. futam. 3. futam. 4. futam. Össz.

2. futam. 1. futam. 3. futam. 4. futam. Össz. Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 250 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 200 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70 80 150 Szaniszló

Részletesebben

Tanmenet (BA) 2014-2015. akadémiai év

Tanmenet (BA) 2014-2015. akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 4 2 2 - - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 4 2 1 1 - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

ESZMELET. In memóriám József Attila NAP KIADÓ

ESZMELET. In memóriám József Attila NAP KIADÓ ESZMELET In memóriám József Attila NAP KIADÓ TARTALOM I. Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az" (A Dunánál) József Attila: Április 1 l.(in: József Attila Összes versei.

Részletesebben

2011-ben elért csúcseredmények:

2011-ben elért csúcseredmények: 2011-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 2. kcs (30-34) 50 m mell Boros Gábor (1978) Hódmezővásárhelyi SÚVC 30,69 2011.09.06. Yalta régi: Boros Gábor (1978) Hódmezővásárhelyi SÚVC 31,03 2009.08.30. Gyula

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Katona József Gimnázium 2012-2013. A KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉVRE

Katona József Gimnázium 2012-2013. A KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉVRE A KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉVRE FELADAT ELLÁTÁSI TERV Esemény Időpont Felelősök, résztvevők A tanév időbeosztása 1. tanévnyitó tantestületi értekezlet 2012. augusztus 31. 8 00

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2015. február 1-től

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2015. február 1-től SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Zakar András Cím 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Telefon (+36 62) 544 385 E-mail zakar@juris.u-szeged.hu MUNKAHELYEK Nyugdíjas: 2015. február 1-től Főállásban:

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ LEÁNY III-IV. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 21-22. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LEÁNY LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. R. Ármin?? Apa. Anya P. L. 1882 1928. P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972. Házastárs.

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. R. Ármin?? Apa. Anya P. L. 1882 1928. P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972. Házastárs. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa R. Ármin?? Anyai nagyanya Apa P. L. 1882 1928 Anya P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972 Testvérek P. Gy. 1917 1971 P. E. 1918 1942 F. I.-né (szül. P. Á.) 1926

Részletesebben

Iskolánk 2013/2014-es sporteredményei

Iskolánk 2013/2014-es sporteredményei Iskolánk 2013/2014-es sporteredményei Szerzõ Gallik Gábor Szederkényi Anna Tagiskola Mezõnyárád hivatalos honlapja Sporteredmények 2013/2014 Diákolimpia atlétika városi döntõk Egyéni városi döntõ, Mezõkeresztes

Részletesebben

Kadet Férfi Kard Válogató Verseny

Kadet Férfi Kard Válogató Verseny Vasas SC Kovács Pál Vívóterem 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13. Főbíró: Számítógépes főbíró: Gergácz László (UTE) Tóth Attila Versenyorvos: Ferreira Gábor Zsűrik: Hamar Balázs (BVSC) Noszeda Norbert (DVSZ)

Részletesebben

Tanítási szünet a szorgalmi id ben, a tanítás nélküli munkanapok

Tanítási szünet a szorgalmi id ben, a tanítás nélküli munkanapok Tanítási szünet a szorgalmi id ben, a tanítás nélküli munkanapok szi szünet 2012. október 29-t l november 4-ig tart. Szünet el tti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni els tanítási

Részletesebben

2014. 03. 18. 1/5 20_Mezogazdasagi_I._fordulo

2014. 03. 18. 1/5 20_Mezogazdasagi_I._fordulo 1 Vigh Nikolett Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Somogyzsitfa 90% 2 Berecz Elizabet Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Kiskunfélegyháza

Részletesebben

SZÉTV Gépészeti alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Gépészeti alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Macz István Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Debrecen 95 2. Lapatinszki Zoltán Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Békéscsaba 93 3. Szuh András Szombathelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013. április 25-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013. április 25-i üléséről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 400.007/ /2013. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013.

Részletesebben

lat Kvassay Jenő, a hazai kultúrmérnöki intézmény megszervezője (1879) A Vízügyi Közlemények rövid tájékoztatója az olvasókhoz (1911)

lat Kvassay Jenő, a hazai kultúrmérnöki intézmény megszervezője (1879) A Vízügyi Közlemények rövid tájékoztatója az olvasókhoz (1911) Az MHT és s a vízügyi v szolgálat lat folyóiratainak rövid r törtt rténete Dr. Szlávik Lajos Ph.D. szerkesztő (Vízügyi Közlemények) Fejér László szerkesztőbizottsági tag (Hidrológiai Közlöny) Kvassay Jenő,

Részletesebben

Zsűri jegyzőkönyv Komolyzene - hangszerszóló Arany

Zsűri jegyzőkönyv Komolyzene - hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Tóth Kristóf szaxofon Pécsi Művészeti Gimnázium és SZKI, Pécs (fődíjas: a legkiemelkedőbb arany minősítésben részesített nevező) 1. Horváth Kálmán zongora Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium,

Részletesebben

Felkészít? tanár: CSATÁRI NÓRA, BÁNKNÉ ZSEB?K PIROSKA

Felkészít? tanár: CSATÁRI NÓRA, BÁNKNÉ ZSEB?K PIROSKA A 2011/2012. tanév közismereti versenyek eredményei. MATEMATIKA OKTV I. KATEGÓRIA LOÓS PÉTER 12.B Felkészít? tanár: MADARASSY MÓNIKA ÉVA BORA LÁSZLÓ 12.C SZILÁGYI ENDRE 12.C BERÉNYI DÁNIEL 13.N Felkészít?

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos Diákköri Konferencia Eredményhirdetés

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos Diákköri Konferencia Eredményhirdetés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia Eredményhirdetés Alkalmazott ergonómia és termékmenedzsment szekció II. díj: Licsájer

Részletesebben

Moditwin. Magyar Köztársaság Nyílt Dragbike Kupa - a MAMS szabályai szerint Bajnokságból Kupasorozattá minősítve a résztvevők száma miatt.

Moditwin. Magyar Köztársaság Nyílt Dragbike Kupa - a MAMS szabályai szerint Bajnokságból Kupasorozattá minősítve a résztvevők száma miatt. Magyar Köztársaság Nyílt Dragbike Kupa - a MAMS szabályai szerint Bajnokságból Kupasorozattá minősítve a résztvevők száma miatt Moditwin Végeredmény 5 verseny után 1. Pavel Kubera Honda 68 58 58 184 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013. március 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013. március 28-i üléséről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 400.007/ /2013. JEGYZŐKÖNYV a Villamosmérnöki és az Informatikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 2013.

Részletesebben

10. Lichtneckert Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története, (24.) 11. Fülepi Pál A Kék Balaton Nyugdíjas Klub három évtizede, (27.) 12.

10. Lichtneckert Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története, (24.) 11. Fülepi Pál A Kék Balaton Nyugdíjas Klub három évtizede, (27.) 12. A kiadványai: ssz. szerző cím kiadó kiadó helye, éve műfaj eladási ár 1. Zatkalik Schneider Ferenc, díszpolgára, (5.) Balatonfüred, 2002. életrajzi 500,- 2. Zalotay Péter Bányai Erzsébet és Máthé János

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2013-2014-es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2013-2014-es tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést segítő dolgozóinak adatai 20132014es tanév 1. Pedagógus 1 Bessenyei György 2. Pedagógus 2 Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus 3 Eötvös József Tanítóképző Főiskola

Részletesebben

2016. évi Pest Megye Bajnokság, Általános és Középiskolások részére Gödöllő, 2016. április 23. szombat Fiú Általános iskolás LPU-20

2016. évi Pest Megye Bajnokság, Általános és Középiskolások részére Gödöllő, 2016. április 23. szombat Fiú Általános iskolás LPU-20 2016. évi Pest Megye Bajnokság, Általános és Középiskolások részére Gödöllő, 2016. április 23. szombat Fiú Általános iskolás LPU-20 Molnár Mátyás 2001 és Gimn. 86 73 159 2. Südi Tamás 2000 Gödöllői Török

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. Tokics Imre Tibor Született: Budapest, 1956. augusztus 24. Állampolgárság: Magyar Családi állapot: Nős, 1 gyermek Tanulmányok: Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző

Részletesebben

HORVÁTH LÁSZLÓ: Három Halotti beszéd az etimológiai statisztika tükrében (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. november 20.)

HORVÁTH LÁSZLÓ: Három Halotti beszéd az etimológiai statisztika tükrében (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. november 20.) HORVÁTH LÁSZLÓ: Három Halotti beszéd az etimológiai statisztika tükrében (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. november 20.) A FELHASZNÁLT SZÖVEGKIADÁSOK ÉS HÁTTÉRIRODALOM HB. = Halotti beszéd és könyörgés.

Részletesebben

FEDETT PÁLYÁS SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI ÉS JUNIOR VERSENYE Dunakeszi, 2011. január 9.

FEDETT PÁLYÁS SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI ÉS JUNIOR VERSENYE Dunakeszi, 2011. január 9. FIÚ EREDMÉNYEK 60 m fiú serdülő 13 éves "A" döntő 1. Tóth Áron 98 Bp. Honvéd SE 7,5 2. Kavecsánszki András 98 Csepeli DAC 8,1 3. Jakubecz Norbert 98 UTE 8,3 4. Szelei Viktor 98 Albertirsai SE 8,4 60 m

Részletesebben

Az épületgépészeti szakmák helyezettjei: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

Az épületgépészeti szakmák helyezettjei: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április végén hatodik alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált, amely az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. a Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi Kongresszusáról

Szakmai beszámoló. a Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi Kongresszusáról Szakmai beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi Kongresszusáról A Magyar Sporttudományi Társaság, valamint az egri Eszterházy Károly Főiskola közös megrendezésében került

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. évi rendezvénynaptár jóváhagyásához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. évi rendezvénynaptár jóváhagyásához E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. évi rendezvénynaptár jóváhagyásához Készült: Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 15-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Összeállította: Dr. Bagó

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS TANEGYSÉGLISTÁJA

AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS TANEGYSÉGLISTÁJA I. A doktori iskola/doktori oktatási program megnevezése: Történelemtudományok Doktori Iskola / Művelődéstörténet /Cultural History) doktori oktatási program Tudományág megnevezése: Történelemtudományok

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2002. június 7 i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2002. június 7 i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2002. június 7 i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Horváth István Tamás Dr. Hajós György Dr. Hargittai Magdolna Dr. Hudecz

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IV. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IV. Pécs, 2005 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IV. TANULMÁNYOK A HATÁRİRSÉG A MINİSÉG ÚTJÁN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Hautzinger Zoltán Pécs, 2005 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a zsűri elnöke: Szigeti Tamás tagjai: Koncz Zsuzsa, Kincses Károly, Pintér Márta, Simon Márk

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a zsűri elnöke: Szigeti Tamás tagjai: Koncz Zsuzsa, Kincses Károly, Pintér Márta, Simon Márk JEGYZŐKÖNYV A XXVI. Magyar Sajtófotó Pályázat 2008 díjazottjai Készült: 2009. január 18-án, a Magyar Fotográfusok Házában, Budapest, Nagymező utca 20. Jelen vannak: a zsűri elnöke: Szigeti Tamás tagjai:

Részletesebben

2016. március. x. évfolyam 1. szám

2016. március. x. évfolyam 1. szám 2016. március x. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa A Húsvét története A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 TANÉV

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 TANÉV A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 TANÉV Készítette: Gégény Gáborné DÖK vezető tanár Diákönkormányzatot segítő pedagógusok: Gégény Gáborné Diáktanács titkár: Pipicz Klaudia 8.a Diáktanács titkár helyettes:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő)

Részletesebben

2015. június 29. hétfő 9 óra Terem: N.2.225. I. Bizottság

2015. június 29. hétfő 9 óra Terem: N.2.225. I. Bizottság 2015. június 29. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Vida József igazgató Dr. Lazányi Kornélia egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens Borbás László adjunktus Jegyzőkönyvvez.: Bogáth Ágnes

Részletesebben

2 591 Imre Gabriella Master3 (1955) 1:46:56. Férfi Kerékpár 36 km gyermek, U15 1 596 Wolf Ede Márkó U15 (1998) 1:33:46

2 591 Imre Gabriella Master3 (1955) 1:46:56. Férfi Kerékpár 36 km gyermek, U15 1 596 Wolf Ede Márkó U15 (1998) 1:33:46 Bodnár Bertalan futó- és kerékpár maraton - Mártély, 2012.09.09. Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Idő Férfi Kerékpár 12 km gyermek, U15 1 563 Seres Ákos Gyermek (2000) 0:38:32 2 537 Szabó Áron U15 (1999)

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola SZENÁTUSÁNAK HATÁROZATAI

Apor Vilmos Katolikus Főiskola SZENÁTUSÁNAK HATÁROZATAI Vác, 2011. nov. 29. Ikt. szám: 6-1/2011. A Szenátus létszáma: 12 fő Jelenlévő szenátustagok száma: 12 fő A Szenátus határozatképes. SZH 11.11.29./1. A szenátus a felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX.

Részletesebben

11/2008 (III.29.) OKM-rendelet, 2. (1) b) "Jó gyakorlat" Önkormányzati fenntartók. sorszám fenntartó fenntartó székhelye intézmény OM azonosító

11/2008 (III.29.) OKM-rendelet, 2. (1) b) Jó gyakorlat Önkormányzati fenntartók. sorszám fenntartó fenntartó székhelye intézmény OM azonosító i fenntartók 1. Algyő Nagyközség a Algyő Algyői 029652 2. Bács-Kiskun Megyei Kecskemét BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 028007 3. Baranya Megyei Pécs BMÖ Radnóti Miklós

Részletesebben

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet új szervezeti struktúrája és tehetséggondozási feladatvállalásai

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet új szervezeti struktúrája és tehetséggondozási feladatvállalásai Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet új szervezeti struktúrája és tehetséggondozási feladatvállalásai Győr, 2012. október 27. Vezetési struktúra Kelemenné Papp Annamária: gazdasági főigazgató-helyettes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának. a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának. a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 1/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a t a a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. évi munkatervéről A Kulturális

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r 2016 02/24 15 :44 4411345 14867 BM PARLA1iENTI FÖO. #2340 P.005/00 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r Országgyű lés Hivatal a Irományszám ftu 4 Érkezett : 2016 FEBR 2 4. BM/3143- x/2016

Részletesebben

m á r c i u s hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

m á r c i u s hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap m á r c i u s fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1 2 22. 1-2 3 4 5 6 7 8 9 23. 3-9 Az előkészítő tanfolyamok háziverseny 15h Az Újpesti Közművelődési Kör csillagászati programja 19-21h 24.

Részletesebben

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő DÖKE Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1961-ben és előtte születettek Hartmann Károly 26:43:00 25:11:00 26:06:00 78:00:00 Tasnádi László 32:38:00 32:36:00 29:27:00 94:41:00

Részletesebben

20. Szo 22. 16. 25. 19. 27. Szo. 28. Vas 29. 21.

20. Szo 22. 16. 25. 19. 27. Szo. 28. Vas 29. 21. Szülői értekezletek Augusztus 2. Szo 2. 2. Vas 4. 4. 4. 5. 5. 5. Szeptember Első tanítási nap Évnyitó 7.40 / magyar mk. DÖK alakuló ülés Őszi érettségire jelentkezés határideje Szo 7. 7. Vas 8. 8. Szo

Részletesebben

SZOMBATONKÉNT. December 7. KANIZSA GEORGINA ÉS BARÁTAI JAZZTRIÓ December 14. ZIRCI FELLÉPŐK KARÁCSONYI MŰSORAI

SZOMBATONKÉNT. December 7. KANIZSA GEORGINA ÉS BARÁTAI JAZZTRIÓ December 14. ZIRCI FELLÉPŐK KARÁCSONYI MŰSORAI A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB koordinálásával, a helyi egyházak, intézmények, civil közösségek és magánszemélyek már hagyományos összefogásával idén is együtt varázsoljuk

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő I. korcsoport leány ( induló: 53 fő ) Mezei diákolimpia megyei döntő / Bonyhád, 2012. március 29. / 1. Miklós Melinda Dienes Szekszárd 2. Tamás Zsófia Szent Orsolya Rendi Dombóvár 3. Nagy Viktória Szent

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN MONOR

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN MONOR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN MONOR Köznevelési intézmény: Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 2200 Monor, Kossuth Lajos út 98. Ady E. u. (Dózsa Gy Kossuth L. között) Alkotmány

Részletesebben

Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál. 2014. február 25.

Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál. 2014. február 25. Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál 2014. február 25. Kollégiumunk életének évente megrendezésre kerülő hagyománya a Megyei Kulturális Fesztivál, mely immár 17. éve látja vendégül Heves megyei kollégiumok

Részletesebben

A felsőtagozatos munkaközösség munkaterve a 2011/2012- es tanévre

A felsőtagozatos munkaközösség munkaterve a 2011/2012- es tanévre A felsőtagozatos munkaközösség munkaterve a 2011/2012- es tanévre Mezőzombor, 2011. szeptember 15. Bodnár Bertalanné mkv. Jóváhagyta: 2011. szeptember... Kiss Péterné Ig. 2 A munkaközösség tagjai: A felső

Részletesebben

MATEMATIKA verseny megnevezése a verseny szintje tanuló neve hely évf. oszt. felkészítő tanár(k) (városi, megyei, országos, nemzetközi)

MATEMATIKA verseny megnevezése a verseny szintje tanuló neve hely évf. oszt. felkészítő tanár(k) (városi, megyei, országos, nemzetközi) MATEMATIKA verseny megnevezése a verseny szintje tanuló neve hely évf. oszt. felkészítő tanár(k), nemzetközi) Közép-európai Matematikai Diákolimpia Csehország Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (Gyula)

Részletesebben

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum 2.0 2016.04.26

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum 2.0 2016.04.26 Néprajzi Múzeum Új hely Új épület(ek) Új elképzelések A Néprajzi Múzeum nyitott kulturális tér, ahol összeér a múlt a mával, a tudomány a tanítással, ahol kultúrák és generációk találkoznak és beszélnek

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2015. március 14. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2015. március 14. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2015. március 14. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Rédei Edit Versenybírák:

Részletesebben

Gubicza családfa. I. Gubicza Antal (1842-1933) Kovács gy. Eleonóra (1846-1914) II. Gubicza István (1849-1943) Tell Anna (1851-1922)

Gubicza családfa. I. Gubicza Antal (1842-1933) Kovács gy. Eleonóra (1846-1914) II. Gubicza István (1849-1943) Tell Anna (1851-1922) családfa Olaszfalu -Bakonyszentlászlói ág I. Antal (1842-1933) Kovács gy. Eleonóra (1846-1914) II. István (1849-1943) Tell Anna (1851-1922) Olaszfalu - Tési ág III. Ferenc (1866-1941) Cseszneki Rozália

Részletesebben

FÜGGELÉKEK. 1. számú függelék MŰEMLÉK ÉPÜLETEK. Műemlék, nyilvántartási számmal. Tömbszám Utca, házszám. Egyéb védelem

FÜGGELÉKEK. 1. számú függelék MŰEMLÉK ÉPÜLETEK. Műemlék, nyilvántartási számmal. Tömbszám Utca, házszám. Egyéb védelem MŰEMLÉK ÉPÜLETEK 1. számú függelék Tömbszám hrsz Utca, házszám Műemlék, nyilvántartási számmal Egyéb védelem 96 24569 Akadémia u. 2, Széchenyi rkp. 1, Roosevelt tér 9 M 15440 135 24908 Alkotmány utca 10,

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDJE

A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDJE A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDJE A 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. június 15-ig tart

Részletesebben

Július 20. szerda. Bethlen Gábor sátor. Tusnádfürdő, 2016. július 20 22. Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében.

Július 20. szerda. Bethlen Gábor sátor. Tusnádfürdő, 2016. július 20 22. Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében. Bethlen Gábor sátor Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében Tusnádfürdő, 2016. július 20 22. Július 20. szerda 12:45 Megnyitó Szilágyi Péter Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, ME Nemzetpolitikai

Részletesebben

Őszi körzeti többpróba atlétika versenyeredményei Kiemelve a továbbjutó csapatok és egyéni versenyzők

Őszi körzeti többpróba atlétika versenyeredményei Kiemelve a továbbjutó csapatok és egyéni versenyzők II. korcsoport fiú (2014.09.29.) 1. Bársony János Általános Iskola Duliban-Grajz Andrea 1597 2. Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Fekéné Tóth Judit 1573 3. Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2013. december

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2013. december RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2013. december Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés nov.18. dec. 18. nov. 2 dec. 18. Kárpát-medencei

Részletesebben