A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei"

Átírás

1

2

3 A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely,

4 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma Múzeumi Füzetek 26. Szerkesztette: Miklós Zoltán Felelős kiadó, sorozatszerkesztő: Zepeczaner Jenő Szöveg: Károlyi Zita, Miklós Zoltán, Róth András Lajos, Sófalvi András, Székely Viorica, Veres Péter, Zepeczaner Jenő Fotó: Nyárádi Zsolt, Róth András Lajos, Sófalvi András, Zepeczaner Jenő, Zepeczaner Zsolt Haáz Rezső Múzeum ISBN: X Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely RO Kossuth Lajos u. 29 sz. Nyomdai előkészítés: Top Invest Kft, Székelyudvarhely Nyomda: Infopress Group, Székelyudvarhely 2

5 Haáz Rezső Múzeum évszázados folytonosság A székelyudvarhelyi múzeum tárgyállománya Erdély egyik legrégebbi gyűjteménye, története a XVIII. század második felétől követhető nyomon. Az egykori református kollégium iskolamúzeumának fokozatos gyarapítása révén igen gazdag műtárgyállománnyá fejlődött. Néhány tárgy jelenlegi birtoklása folytonosságot képez az 1797-es első Protocollumban rögzített kis régiségtár és a jelenlegi múzeumi gyűjtemény között. Valós számszerű gyarapodásról azonban a XX. század első negyedétől beszélhetünk, amikor Haáz Rezső intenzív néprajzi gyűjtésbe kezdett. A korabeli állomány ugrásszerű gyarapodása 1913-ban lehetővé tette a kollégium épületében az első nyilvános kiállítás megszervezését. A néprajzi múzeum, kiegészítve a kollégium éremés régiséggyűjteményével 1949-ben állami tulajdonba került, s városi múzeumként szűkös kiállítási lehetőségek közepette működött tól újabb státuszt kényszerítettek az intézményre, ugyanis a megyei múzeum udvarhelyi részlegeként üzemeltették. A központosított igazgatás 1994-ben szűnt meg, amikor újból Székelyudvarhely mindenkori önkormányzata által fenntartott városi múzeumi rangot kapott. Közismert, hogy a múzeum összekötő kapocs a múlt és a jelen között. A megismerés, nevelés és gyönyörködtetés céljával gyűjti, kutatja, restaurálja és kiállítja, a térség lakosainak anyagi és szellemi értékeit. A székelyudvarhelyi közgyűjtemény tárgyállományát a történelmi korok hiteles lenyomataiként értékelhetjük, hiszen egyaránt megtalálhatók itt a hagyományos, polgári vagy modern korszak tárgyegyüttesei. A lokális társadalmak kulturális javainak begyűjtése mellett, a múzeum kimagasló funkciót szán a tudományos igényű kutatások végzésére. A korábbi viszonyokhoz képest szerencsésnek minősíthető azon állapot, miszerint a birtokolt gyűjtemények mindenikét felsőfokú végzettséggel rendelkező muzeológus gondozhatja. Több évtizedes szakmai űrt szüntetnek meg az intézmény fiatal régészei. Székelyföldön (s kiváltképpen Székelyudvarhely környékén) a közelmúltig szünetelő szisztematikus régészeti feltárások fontossága valójában az új ásatások tükrében mutatkozik meg. A múzeum két szakemberre korlátozódó régészállománya eleget kell tegyen a különféle építő munkálatok révén szükségessé vált leletmentő ásatásokra vonatkozó felkéréseknek, s ugyanakkor saját kutatási projektjeik objektumait is igyekeznek feltárni. A történelmi kutatások egy muzeológus munkássága által főként a céhes élet tárgyállományának tanulmányozására, az es forradalom erdélyi eseményeinek dokumentálására, valamint Orbán Balázs személyének és munkásságának tanulmányozására éleződött ki. Nem utolsósorban, a polgári életmód tárgyállományának gyűjtése összefonódott a székelyföldi fürdőkultúra kutatásával is. A múzeum szerves részét képező Tudományos Könyvtár állományáról, akárcsak a kutató munkájuk során ezen könyvtárat igénybe vevő olvasók tájékoztatásáról, egy történész-könyvtáros kolléga gondoskodik. A gyűjtemény jelentős nyomtatványainak és könyvritkaságainak digitalizálása mellett a hely-, gazdaság- és művelődéstörténeti szakterületen végez kutatómunkát. Az értékes néprajzi gyűjtemény kezelése, rendszerezése, valamint gyarapítása egy fiatal néprajzos-muzeológus feladatát képezi. A tárgyközeli tapasztalatok szerzése és a teoretikus síkon történő vizsgálódás esetében is összefonódik. Főként a sóvidéki falvak tárgyi kultúrájára élezve kutatásait, a népi építészet, a kézművesség és a falusi közösségekben fokozottan észlelhető életmódváltást igyekszik kellőképpen dokumentálni. A képzőművészeti gyűjtemény gondozása és további a művészettörténeti kutatások végzése két szakképzett muzeológusra hárul. Egyikük számára a székelyföldi képzőművészeti események krónikájának összeállítása jelent aktualitást. A XIX XX. 3

6 századi udvarhelyszéki képzőművészet kutatása, a köztéri műemlékek és emlékművek kataszterének összeállítása, valamint a liturgikus terek és tájolási összefüggések kutatása képezi egy másik szakember jelenlegi tevékenységét. Szerencsésnek mondhatja magát az intézmény, hiszen a természetrajzi részleget is tapasztalattal rendelkező, szakképzett muzeológus gondozza. Folyamatban van az állomány feldolgozása, és ennek katalogizált formában történő közzététele. Jelenleg a botanikai gyűjtemény katalógusainak digitalizálása zajlik. Az évek folyamán a múzeumba bekerülő tárgyak preventív konzerválásáról és főként kiállításokra történő előkészítéskor a restaurálásról kellő szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak gondoskodtak. Az szükségletekhez képest ez a szegmens alulreprezentált, hiszen a jelenlegi egy restaurátor nem tudja lefedni a teljes tárgykészlet által igényelt munkálatokat. Jelenleg a Tudományos Könyvtár állományával együttesen, a leltárkönyvekben rögzített tárgyak összessége darabot tesz ki. A múzeumi tárgygyarapodás leggyakoribb módja az adományozás általi beszerzés, illetve a régészeti feltárások általi gyarapítás. Tárgyvásárlásra csak ritka esetben van lehetősége a múzeumnak, hiszen a szűkös költségvetési keret legtöbbször nem biztosít vetélytársi pozíciót az intézmény képességei fölé licitáló kereskedőkkel szemben. A kimagasló jelentőségű tárgyak vásárlása azonban prioritást képez. Erre kitűnő példa a múlt évben megvásárolt XIX. századi nagyméretű műtermi lemezes fényképezőgép. Legutóbb pedig a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása révén egy ban faragott monumentális zetelaki székelykaput vásárolt az intézmény. A gyűjtemények aránybeli megoszlása I. Régészet II. Történelem III. Tudományos Könyvtár IV. Néprajz V. Képzőművészet VI. Természettudomány Az első leltári bejegyzéstől napjainkig lassú, de töretlen fejlődést mondhat magáénak a székelyudvarhelyi közgyűjtemény. Jelen körülmények közepette azonban elfogult optimizmussal tekinthetünk csak a jövőbe. Hiszen az egykoron államosított az intézmény állandó székházaként szolgáló ingatlan törvényszéki döntéssel történő visszaszolgáltatása gyakorlatilag ellehetetleníti az intézmény tevékenységét. A lappangó kilátástalanság nem teszi lehetővé nagyobb lélegzetű projektek kibontakoztatását, mi több pillanatnyilag a közgyűjtemény elhelyezése is megoldásra vár. A jogilag tisztázott státuszú Állandó Képtárba történő átcsoportosítással valójában a műtárgyraktározási gondok enyhíthetők, de megszűnnek a legjelentősebb tevékenységi körök. A kiállító felületek beszűkülésével a múzeum közszolgálati funkciója, vagyis a kiállításrendezés csorbul leginkább. A közeljövőben elsődleges célunk a jelen kiadványban is bemutatásra kerülő gyűjtemények korszerű raktározása, a tudományos kutatómunka folytatása és folyamatos új opciók keresése a nélkülözhetetlen kiállítófelületek biztosítására. 4 Miklós Zoltán

7 Régészeti gyűjtemény A múzeum régészeti gyűjteménye különféle adományok és vásárlások útján, illetve szakszerű régészeti kutatások leleteiből jött létre. Kezdetben ez főleg régi pénzekre és érmékre korlátozódott. Fekete Sámuel magángyűjteményéből került pl. a múzeumba az 1831-ben a Firtoson lelt híres VII. századi bizánci pénzkincs néhány darabja is. Szép számban találunk a különféle őskori kultúrák pattintott és csiszolt kőeszközeiből, illetve fémtárgyaiból: kovapengék, kőbalták, réz csákányok, bronz tokosbalták és fokosok stb. A régészeti gyűjtemény gerince az 1950-es évek közepétől a 80-as évek elejéig zajló szisztematikus ásatások és terepbejárások során jött létre (Ferenczi Géza és Ferenczi István tevékenysége) ban az ekkor Udvarhely rajonhoz tartozó Székelyszáldoboson az erősdi kultúra polikróm festésű kerámiát készítő népének telephelye került napvilágra, néhány temetkezéssel együtt. Bögöz-Pagyvan tetőn késő újkőkori kora rézkori magaslati település maradványai kerültek elő, gazdag régészeti leletanyaggal és földbemélyített lakóházakkal. Az oroszhegyi Mákvárában folytatott régészeti ásatások során a középső bronzkori Wietenberg-kultúra magaslati telepe vált ismertté, Máréfalván pedig a vaskor korai időszakából származó erődítményt (Márévára) tártak fel. Az es években több udvarhelyszéki középkori vár területén folyt régészeti ásatás: Firtos, Kustaly, Rapsóné, Tartód várában, valamint az Udvarhely város határában fekvő Budvárban. Székelyudvarhely legrégebbi műemlékeként számon tartott Jézus Szíve kápolnánál 1973-ban folyt régészeti feltárás, melyet egy I. Ferdinánd pénzérme alapján a XVI. századra kelteztek. A város szívében álló Csonkavár helyén a késő középkorban domonkos kolostor állt, ezt Báthori István erdélyi vajda az 1490-es évek elején várrá építtette át. A vár építéstörténetének részleteit az elmúlt három évtized ásatásai próbálták felderíteni. A múzeum keretén belül a régészeti ásatások 2004-től folytatódtak és vettek új lendületet. Egy új fejezet kezdődött Udvarhelyszék középkori templomainak kutatásával: Kányád, Szentimre, Máréfalva, Bágy, Székelyderzs elpusztult vagy ma is álló középkori eredetű templomaiban és a homoródalmási Tatárkápolna területén folyt többek közt régészeti kutatás, amelyek minden esetben egy Árpád-kori templom maradványait hozták napvilágra. Bikafalva és Telekfalva református templomaiban végzett régészeti ásatások a reformáció után is továbbélő középkori építkezési hagyományok és temetkezési szokások meglétét mutatták ki. Időközben az Udvarhely környékén található mesterséges barlangok kutatása is elkezdődött: először a telekfalvi Őrhegy barlangjaiban, majd a máréfalvi Kőlikban végeztünk régészeti kutatást, alátámasztva a mondai hagyományt, miszerint ezeket a XVI XVII. századi török-tatár harcok idején hozták létre. Kustaly várában 2007-ben újrakezdődtek az ásatások, Udvarhelyszék legkorábbi, XII. századi kővárát mutatva ki. A múzeum legnagyobb ásatása 2008-ban zajlott a város határában fekvő Kadicsfalvi-réten. Több mint 1 hektáros felületen került feltárásra a gótokhoz köthető Marosszentanna-kultúrkör III IV. századra keltezett települése, területén 19 lakóházzal, égetőkemencékkel, kohóval, kúttal, gazdasági jellegű építményekkel. A felszínre került rendkívül gazdag leletanyag (kerámia, állatcsontok, fém-, csont- és kőtárgyak, -eszközök a múzeum régészeti gyűjteményét jelentős mértékben, mintegy harmadával gyarapították. Ma több mint darab régészeti leletet tartunk nyilván. Sófalvi András 5

8 6 III IV. századi tárolóedények. Lelőhely: Székelyudvarhely Kadicsfalvi-rét, 2008.

9 XIII. századi bronz füstölőalj Lelőhely: Székelyudvarhely Budvár, Négykaréjos peremű tál a középső bronzkorból (Wietenberg-kultúra) Lelőhely: Oroszhegy Mákvára,

10 Történelemi gyűjtemény A gyűjtemény legkorábban bekerült tárgyait már a református kollégium ben készült Protocollumában megtaláljuk. Egy ezüst Tábla a falba rakva, köröl márvány kőbe foglalva, melybe vagyon vésve néhai idősb B. Daniel István úrnak tzimere, ki született 1684, holt meg 1774, egy darab, Egy láda, mely két kolccsal jár, mely a Théka pénzes ládája, Egy pántzél, vagy vas ing, Egy pajzs módon bejegyzett, azonosítható tárgyak ma is gyűjteményünkben vannak. Az 1642 tárgyat számláló helytörténelmi gyűjteményt 2200 érem, dokumentumtár (helyi kiadványok, plakátok, kisnyomtatványok, fénymásolatok), és fotótéka egészíti ki. A múzeum levéltára, benne a helyi céhek irataival, a csíkszeredai állami levéltárba került. Gyűjtőmunkánkban szinte kizárólag csak adományokra támaszkodhattunk. A gyűjteményben megtaláljuk a helyi céhek és ipartársulatok fennmaradt emlékeit. Behívótáblák, pecsétnyomók, zászlók, poharak, céhládák idézik fel a hajdani tizenhat udvarhelyi céh világát, amely 1572 után meghatározó volt a város gazdasági életében. A céhhagyományok az ipartestületekben is továbbéltek és csak a múlt század második felében enyésztek el. Az iparosok együtt az iskolák tanáraival, a városi és megyei tisztviselőkkel alkották a város polgárságát. Gyűjteményünkben jelen vannak a városi polgárok életét felidéző tárgyak is. Ezeket olyan kiállításokon mutattuk be, mint Az udvarhelyiek kávéznak és a kultúratörténeti alapkiállítás. Zepeczaner Jenő 8 A vargyasi Daniel család címere

11 A székelyudvarhelyi mészáros és csizmadia céh behívótáblája Haáz Rezső: Szákelytámadt vár (rekonstrukció), olaj, vászon, 110,5 x85 cm 9

12 A Tudományos Könyvtár A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár a valamikori református kollégiumi könyvtár töretlen fejlődésű jogutódja. A kollégium könyvtárának csírái egyidősek magával az 1670-ben kezdetét vett kollégiummal. Az 1682-es iskolatörvény már külön tárgyal a bibliothecarius esküvel vállalt kötelezettségeiről között, Rozgonyi P(ap) János a könyvtár megalapítója közvetítő szerepet vállalt az iskolai könyvtár és az első magángyűjtemények adományozói között. A könyvtár kötetei 1720-ban kapták első, legrégibb helyrajzi jelzetüket. Borosnyai L. János könyvtártermet képez ki és a könyveket protocollumokban jegyzi fel. Backamadarasi Kis Gergely ös nagyszabású átépítési és bővítési munkálatai során ismét új helyiségbe került a könyvtár. Zilahi Sebes János és Szigethi Gyula Mihály idején indított leltári protocollum 1797-től a XIX. század húszas évéig 3826 címet rögzített 12 tékában, 18 csoportban. A század elején a más erdélyi iskolai könyvtárakhoz képest még szerény méretű könyvtár, alapítványok, alkalmi adományok és tanári könyvtárak öröklése, illetve megvásárlása útján gyarapodott. A könyvtár alakulásának történetét Jakó Zsigmond történész foglalta össze alapos tanulmányban: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története. In: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, Az adományozók különböző társadalmi rétegből kerültek ki, így adománykönyvtáraik tükrözik gyűjtőik érdeklődési körét, művelődési szintjét ban Kiss Ferenc 6000 kötetet említ. Gönczi Lajos 1895-ben önálló művet sorakoztat fel kötetben. A folyóiratok 6,36%-át jelentették a könyvtárnak. A könyvtárt többször átrendezték. Az állomány régi könyveinek 31%-a 1700 előtti, 54%-a közötti külföldi kiadvány, míg 11,5%-a hazai nyomtatvány, köztük több nagyon ritka, sőt egyedi. Periodika gyűjteményében régebbi magyar nyelvű bécsi, magyarországi, erdélyi, udvarhelyi újságok, folyóiratok mellett megtalálhatók az Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai tudományos intézményeinek, egyházainak, társulatainak irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, társadalomtudományi, ideológiai, neveléstudományi időszaki kiadványai. Megbecsült az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem 800 iskolájától származó kb kötetet számláló évkönyvgyűjtemény, amely iskolatörténeti szempontból óriási méretű adatbázist jelent. A jelenlegi könyvtár a református kollégium könyvtára mellett a katolikus gimnázium, az állami főreáliskola, valamint a kő- és agyagipari szakiskola könyvtárainak máig fennmaradt könyvtárrészeit tudhatja magáénak. Ezen, régi állományú könyvtárakat egészíti ki unitárius jellegű, a zsidósággal kapcsolatos, modern, a két világháború közti erdélyi kiadványokban bővelkedő, mintegy 4000 kötetes, Tóth Kálmán hagyaték (a kolozsvári Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója). A fentebb felsorolt részkönyvtárak és még néhány nagyobb jelenkori adomány/hagyaték (Pál István, Vofkori József, Mátéffy Béla) jelentik tehát együttesen 1990-től, a Haáz Rezső Múzeum részlegeként működő Tudományos Könyvtár 1944-el zárult állományát. A könyvtár elektronikus katalógusa a SZIRÉN9.122 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével épül. A folyamatosan bővülő katalógus, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárnak szolgáltatott, eddig digitalizált állomány elérhető a Haáz Rezső Múzeum honlapjáról is. Róth András Lajos 10

13 XVIII. századi, feltételezett debreceni teljes bőr kötés 11

14 Térképmelléklet. (Johann Andreas Erdman Maschenbauer: Der curiose und in allen nöthigen Wissenschaften nützliche Dollmetscher, oder, allgemeines Zeitungshandbuch. Augsburg, 1748) 12 Kódexlapborítású kötés a XVIII. századból

15 Néprajzi gyűjtemény A néprajzi tárgyállományt Haáz Rezső kollégiumi rajztanár XX. század eleji gyűjtései alapozták meg. A korabeli beszámolók gyakran emlegették a faluzó triászt, melynek tagja volt Nyirő József író, Kovács István fényképész és maga Haáz Rezső. A falvakra tett látogatások alkalmával főként az esztétikus, azaz népművészeti produktumként értékelt tárgyakat vették birtokba. Ilyen értelemben a néprajzi gyűjteményt nem teljes tárgykollekciók alkotják, inkább a mindenkori muzeológusok által prioritással kezelt tárgyak kerültek megvásárlásra. Annak ellenére, hogy némely foglalkozáskör vagy élettér nem rekonstruálható teljes egészében, a néprajzi állomány értéke felbecsülhetetlen. A kerámiagyűjteményt alkotó tárgyak legnagyobb hányada a XIX. századra datált. Csempekollekciónkban azonban ennél régebbi (XVII. századi) darabok is fellelhetők. A küsmödi Bereczki Zsigmond sárkovács termékei vannak legnagyobb számban. Ezeket zöldmázas domború növénydísszel megmunkált csíkmadarasi csempék, továbbá brokát- és virágmintás mázatlan, valamint kék-fehér színezésű csempék egészítenek ki. Az égetett agyagedények az udvarhelyszéki kerámiaközpontok zömét reprezentálni tudják. A bokályok vannak túlsúlyban, de céhes kerámiát, veres parasztedényeket, s nem utolsósorban szász és román kerámiatárgyakat egyaránt birtokolunk. Textilgyűjteményünk főként ünnepi viseleti darabokra korlátozódik. A lakóterek kiegészítő textíliái és a falusi gazdaságokban használt egyéb szőttesek gyarapítják még a gyűjteményt. Az életterek fontos tartozékai közül igen jelentős a múzeum bútorgyűjteménye. A XVIII. századi, keményfából ácsolt és geometriai mintákkal ékesített berendezési tárgyak csupán néhány darabra korlátozódnak, ellenben a XIX. században általánossá vált festett bútorállomány annál gazdagabb. A múzeum gyűjtőterületéhez sorolható fontosabb festőasztalos központok vagy családok termékeiből reprezentatív darabok kerültek az intézmény tulajdonába. Az asztalos és festő munkálatok kifinomult érzékével megalkotott 1801-es állótálas egyik büszkesége a gyűjteménynek. A hagyományos kézműves foglalkozások tárgyai közül egy oroszhegyi kerékkészítő mester, valamint egy korondi kovácsműhely közel összes szerszámait birtokoljuk. Töredékesebb formában azonban számos tradicionális mesterség termény- és eszközkészlete került a múzeumba. A háztartásban nélkülözhetetlen tárgyak, és a növényi rostok (kender, len) feldolgozására szolgáló kellékek mind részét képezik a gyűjteménynek. A gyűjtögetés, halászat, vadászat és pásztorkodás tárgytípusai nem szisztematikus tárgyvásárlás révén kerültek begyűjtésre, ezért a kollekciók sem mondhatók teljeseknek. Mégis az emberi élet fordulópontjainak kellékeiből, valamint a székely életmód különböző területeiről reprezentatív, vagy egyedi darabokat mondhat magáénak az intézmény. A Szejkefürdőn Kovács Mózes kezdeményezésére és Vofkori György további ösztönzésére felállított tizennégy székelykapu szintén a múzeum tulajdonát képezi. Közülük az 1818-as évszámmal datált fenyédi kapu a legrégebbi. A leghíresebb pedig közvetlenül a sír előterében felállított, Orbán Balázs által birtokolt 1888-as székelykapu. A több mint 4700 tárgyat számláló néprajzi gyűjtemény töredékének megjelenítésére van csak lehetőségünk az állandó kiállítás révén. De a tematikus kutatások és az időszakos tárlatok rendezése esetén, a gyűjtemény valóságos táptalajnak bizonyul a muzeológus számára. Miklós Zoltán 13

16 14 Festett állótálas 1801 Gyűjtés helye: Homoródszentmárton

17 14 kapuból álló székelykapu-gyűjtemény Szejkefürdő Csillámozott mázatlan csempe 1667 Gyűjtés helye: Korond 15

18 Képzőművészeti gyűjtemény A Haáz Rezső Múzeum keretén belül működő Képtár 1978 őszén nyílt meg a közönség előtt. Ahhoz, hogy egy képtár abban az időben létrejöjjön és működjön mondhatni heroikus elszántságra és nagy akaraterőre volt szükség. Az akkori politikai, szellemi és társadalmi viszonyok olyan akadályokat gördítettek egy ilyen cél eléréséhez, amelyeket mai szemmel, értelemmel, nem egyszer abszurdnak és hihetetlennek tartunk. A Képtár létesítésének gondolatát Maszelka János festőművész fogalmazta meg először és nekilátott a szervezésnek. Ez tulajdonképpen egy olyan lobby tevékenység volt, melynek során elérte azt, hogy a megyei és városi szervezetek vezetői rábólintottak egy Képtár létrehozásához szükséges engedélyek kiadására. Amint azt Maszelka, visszaemlékezésében megemlítette, ezek a rábólintások sok esetben csak azért történtek meg, mert egy-egy képpel, festménnyel adott nyomatékot kérése fontosságának. A jogi és politikai keret meglétét követően Ubornyi Mihály akkori polgármester megkeresésére Zepeczaner Jenő a Múzeum vezetője vállalta azt, hogy a Múzeum keretén belül biztosítja egy Képtár működtetését is. E vállalást követően került sor arra a nem mindennapi munkára, összefogásra, melynek eredményeként fizikai valójában is megszületett a Képtár infrastruktúrája. Ez a követelményeknek megfelelő kiállítótermeket, különleges világítást, az elvárásoknak megfelelő belső klímát, stb., valamint egy nemzetközi szinten is újnak számító képraktárt jelentett. A Múzeum képzőművészeti alapgyűjteményét egy 21 tételből álló gyűjtemény alkotta, melyben hét darab Barabás Miklós által festett portré is szerepelt, és az es években került az intézmény tulajdonába. A Képtár anyaga kezdetben számos képzőművész által adományozott munkából, valamint a Korunk Galéria örökös letétbe helyezett adományát alkotó művekből állt össze. Az évek folyamán adományozás, és nagyon ritkán vásárlás útján gyarapodott a műtárgyak száma. Jelentősebb adománynak számít a helyi jelleggel bíró múzeumalapító Haáz Rezső- (grafika, festmény), Rösler Károly- (akvarell), valamint a Spanyár Pál- (grafika, festmény), illetve örököseik adománya. Ugyanakkor nagy értéket képviselnek az olyan Erdély szerte is ismert és elismert művészek munkáit tartalmazó adományok, amelyeket Bene József, Nagy Albert, Incze Ferenc, Buday György (Athéni Timon sorozat) nevei fémjeleznek és amelyeknek zöme, hála Kántor Lajosnak a Korunk egykori főszerkesztőjének kerültek az udvarhelyi Képtár tulajdonába. A több mint 1000 műtárgyat (festmény, grafika, metszet, ex-libris, szobor, kisplasztika, stb.) magába foglaló gyűjtemény olyan művészek munkáit is tartalmazza, akiknek az 1960-as, 1970-es és a korai 1980-as években Székelyudvarhelyen volt kiállításuk. Összességében a gyűjtemény 34 %-át képezi a Korunk Galéria anyaga, míg az alapgyűjtemény az összgyűjtemény 66 %-át teszi ki. Így aztán olyan művészek munkái is megtalálhatók a képtár anyagában mint Gy. Szabó Béla, Ferency Noémi, Nagy Imre, Nagy Pál, Dócziné Berde Amál, Páll Lajos, Márton Árpád, Balázs Imre, Karácsony János, Török Erzsébet, Székely József, Sepsi Lajos, Kulcsár Béla és még sokan mások. A székelyudvarhelyi Képtár anyaga gyakorlatilag az erdélyi művészet 1960-as, 1970-es éveinek művészeti keresztmetszetét rögzíti. A lecsökkent kiállítófelület miatt, a Képtár anyagát csak rotációs rendszerben lehet hozzáférhetővé tenni, ami azt jelenti, hogy negyedévenként változik az alapkiállítás összetétele, olyan módon, hogy a megrendezésre kerülő időszakos kiállítások is helyet kapjanak. Veres Péter 16

19 Székely József: Tavasz, márvány, 93 cm 17

20 Gy. Szabó Béla: A székelyudvarhelyi Jézus Szíve-kápolna, fametszet, 43,5x32,5 cm Maszelka János: Lófürösztés, olaj, vászon, 93x81 cm 18

21 Természetrajzi gyűjtemény A székelyudvarhelyi múzeum természetrajzi gyűjteménye dr. Bányai János adományai révén jött létre. Ezt megelőzően a református kollégium szertárából származó csekély számú tárgy képezte az állományt. A világháborúk pusztításai ebben a gyűjteményben sem maradtak nyom nélkül, a tárgyak nagy hányada teljesen vagy részlegesen károsodott. A többszöri költöztetési alkalmak pedig csak tovább súlyosbították a tárgyak állagát ben, dr. Bányai János geológus kutató halálát követően, az általa birtokolt geológiai gyűjtemény, valamint a szakkönyvtár a múzeum tulajdonába került. A nagy értékű adomány Bányai János személyének tiszteletére létrehozott emlékszobában került elhelyezésre. Az erdélyi ásványvizek szakszerű kutatásai ugyancsak Bányai János nevéhez fűződnek től pedagógusi tevékenységet fejtett ki Székelyudvarhelyen, s ezzel egyidőben végezte a legeredményesebb kutatásait is. Az általa készített térképek mindmáig alapvető forrásul szolgálnak a kutatók számára. A geológiai állomány a romániai, valamint külföldi gyűjtésekből származik. Ezek egy része az emlékszobában kapott helyet, egy hányaduk a szejkefürdői Borvíz Múzeumban van kiállítva. A kőzetek többsége viszont a továbbra is természetrajzi raktárban van elhelyezve tól a természetrajzi gyűjtemény részét képezte: a geológiai állomány, a szaktérképek, madarak, kisemlősök, különféle preparátumok és a herbárium állomány. A Bányai hagyatékából származik továbbá 487 herbáriumlap. Ennek feldolgozása már megtörtént, és katalogizálva a Székely Nemzeti Múzeum évkönyvében (Acta Siculica) került publikálásra. Bányai János munkásságának sokoldalúságát új faj (Amphora Banyaiana) felfedezése is igazolja. Botanikai állományunkat további olyan 358 herbáriumlap gazdagítja, melyek a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Az értékes gyűjteményt Nyárádi Gyula világhírű botanikus adományozta a múzeumnak. A katalógusok publikálása ugyancsak az Acta Siculicaban történt. A botanikai állományt további 353 herbáriumlap teljesíti ki, melyek Pap Sámuel gyűjtései révén kerültek birtokunkba. A jelenlegi természetrajzi gyűjtemény 8100 tárgyat számlál, s az alábbi összetételű: növények, gerinctelenek, kisemlősök, preparátumok, madarak, pillangók, kagylók és ásványok. A tárgyak legnagyobb hányada a múzeum gyűjtőterületéhez tartozó terepen volt begyűjtve, majd preparálva, meghatározva és konzerválva. Ezeket az adományok és vásárlások egészítik ki. Székely Viorica 19

22 Fecskefarkú lepke (Papilio machaon) Szalakóta (Coracias garrulus) 20

23 Borvíz- és Fürdő Múzeum Szejkefürdő ásványvizes forrásainak gyógyhatását fennmaradt írott forrásaink szerint már a XVIII. században ismerték. Kibédi Mátyus István az Ó és új dietetica című könyvében a következőket említi: a város közelében levő forrás szürkés, tengervízhez hasonló büdös vize gyógyítja a sebeket és bőrkiütéseket. A következő század második felében, között, a fürdő és a hozzá tartozó terület Orbán Balázs tulajdona és kedves tartózkodási helye volt. Ő emelte ki a helyi jellegű paraszt fürdők sorából. Központja az Attila-forrás vizét használó huszonnégy kádas meleg fürdő, és a hozzá kapcsolódó hideg vizes medence volt. Ettől északra lévő Sarolta-forrás petróleumos vizét ivóvízként használták. A fürdőn villák, vagy ahogy nevezték, lakok épültek. A fürdővendégek és a városi kirándulók a száz terítékes Székely Mózes Nagyvendéglőben étkezhettek és cigányzene mellett mulathattak. Orbán Balázs halála azonban a kis fürdő virágzásának is véget vetett. A fürdő északi oldalán (a 13A megyei út mellett) között épült fel egy 268 m 2 -es, kétszintes, teljesen fából készült kiállítási épület. Célja otthont adni a székelyföldi borvízforrásokat és fürdőket bemutató kiállításnak. Kiállításunk több mint egy évtizedes munka után május 21-én nyílt meg. A látogató megtekintheti a Szejke-vizes korsókat és a vizet szállító bivalyos szekeret, melyek a város jelképeivé váltak. A Székelyföldön közel 2500 borvízforrást feltérképező Bányai János geológus a borvizek kiemelkedő kutatója volt. Ásvány- és kőzetgyűjteményének itt csak egy töredéke került kiállításra azokkal a tudós portrékkal, melyek egykor dolgozószobája falát ékesítették. Orbán Balázs halhatatlan érdemeire Hunyadi László alkotta szobra, és az között megjelent Székelyföld leírásában, a fürdőkről készült metszetei, valamint a fürdőket ábrázoló fényképei emlékeztetnek. A kiállítási csarnok emeletén a gyógyfürdőzés kezdeteit bemutató képekkel, és annak tudományos alapjait megvető ( között megjelent) könyvekkel kezdődik a kiállítás. A panókon képeslap és fénykép másolatok segítségével mutatjuk be a székely fürdőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. A tárlókban látható magyar, román és német nyelvű balneológiai szakkönyvek és fürdőkalauzok illusztrálják azt a pezsgő fürdő-életet, amely a monarchia korában Erdélyben virágzott. A kiállított tárgyak is a fürdőkultúrához kapcsolódnak. Láthatunk itt tutajokat a Medve-tóról, amelyek az úszni nem tudó személyeket segítették felszínen maradni, szalmakalapot és utazó bőröndöket. A réztrombiták, a gramofon, a harmonika a sétányokon kötelező térzenére és a bálok hangulatára emlékeztetnek. Ezt a hangulatot kíséreli meg felidézni a halkan szóló zene, főleg keringők. Ilyen például a Herkulesfürdői emlék című zenemű. Fürdő-poharak, medve és bivaly kerámiaszobrocskák emlékeztetnek az egykor divatos fürdő emlékekre, amit hutában gyártott ásványvizes palackok, szépvonalú üvegedények egészítenek ki. Egy nagyméretű lemezes fényképezőgép emlékeztet a fürdőhelyeken szinte kötelező fényképezkedésre. A kijáratnál egy 1979-ből származó Sütő András idézettel búcsúzunk a látogatóktól. Zepeczaner Jenő 21

24 22 Borvizes cserépkorsók és borvizes szekerek

25 Orbán Balázs szobra a kiállításon A kiállítócsarnok emeleti része 23

26 Haáz Rezső Múzeum állandó kiállításai és kiállítóhelyei Haáz Rezső Múzeum - Székhely Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 29 sz. Tel./fax: Kiállítások: Udvarhely művelődéstörténete A székelyföld virágai Bányai János emlékszoba Állandó Képtár Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 42 sz. Tel.: Kiállítások: Barabás Miklós terem Korunk Galéria Tudományos Könyvtár Székelyudvarhely, Márton Áron tér 1 sz. Tel.: Tompa László Emlékszoba Székelyudvarhely, Tompa László u. 10 sz. Tel

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

JAVASLATAINK a HRM elhelyezéséről

JAVASLATAINK a HRM elhelyezéséről HAÁZ REZSŐ MÚZEUM SZÉKELYUDVARHELY Postacím: Muzeul Haáz Rezső, 535600 Odorheiu Secuiesc RO, str. Kossuth Lajos nr. 29, cp 22, Tel. Fax: 0266 218 375, www.hrmuzeum.ro Székelyudvarhely megyei jogú város

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sófalvi András

Szakmai önéletrajz Sófalvi András Szakmai önéletrajz Sófalvi András Születési adatok: Székelyudvarhely, 1973.08.22. Tanulmányaim: 1979-1987: Felsősófalva, Székely Mózes Általános Iskola 1987-1991: Székelyudvarhely, Kós Károly Szakközépiskola

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai anyagok beszerzése: Görögkatolikus temető, Mándoki templomkert rekonstruált (11 db) és eredeti (8 db) sírjelei, és a Dél-Dunántúl

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Alapfogalmak Tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214 1 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum MAGYAR NAIV

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár ? A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja dr. Horváth Alpár Kontextus Sóvidék-Hegyalja HACS 41-313.-as intézkedés, Falusi turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírás Sóvidék-Hegyalja

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

MÚZPEDA programajánló pedagógusoknak

MÚZPEDA programajánló pedagógusoknak MÚZPEDA programajánló pedagógusoknak 2015 Tisztelt Pedagógus! Ön múzeumpedagógiai tájékoztató füzetünket tartja a kezében, mellyel az iskolai tanévhez igazodva oktató munkáját kívánjuk segíteni. Szeretnénk,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kulturális gyakorlat és reprezentáció Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR, 2013 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap, Közgyűjtemények Kollégiuma 3560 kódszámú A Savaria Múzeum Őskori Gyűjteménye két legkiemelkedőbb leletegyüttesének preventív állagvédelme című pályázatához Azonosító:

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben