Helyi tanterv Szakmai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Szakmai program"

Átírás

1 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola képző-iparművészeti Képzés Helyi tanterv Szakmai program OKJ szám: megnevezés: festő általános festő szak OKJ szám: megnevezés: grafikus alkalmazott grafikus szak OKJ szám: megnevezés: keramikus szak OKJ szám: megnevezés: ötvös fémműves szak OKJ szám: megnevezés: szobrász kőszobrász szak OKJ száma: megnevezés: textilműves kéziszövő szak: szerkesztették: Fejős Miklós képző-iparművészeti tagozatvezető Rajnai Richárd igazgató Pécs, június 25.

2 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 415 A III. kötet tartalomjegyzéke 1. A szakképesítések országos képzési jegyzékben szereplő adatai további adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete Órakeret A tananyagelemekhez tartozó tantárgyak, tananyagok Rajz-festészet és rajz-mintázás Alkalmazott grafika szak okj: Festő szak (általános festő) okj: Kerámikus szak okj: Fémműves okj: Kőszobrász szak Textilműves/kézműves Képzés Művészettörténet Ábrázoló geometria Színtan Népművészet Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében

3 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 416 Részletes tartalomjegyzék 1. A szakképesítések országos képzési jegyzékben szereplő adatai további adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete A Pécsi Művészeti Gimnáziumban folyó képző-iparművészeti szakképesítések követelménymoduljai Feladatprofilok Közös modulok Általános festő OKJ: Alkalmazott grafikus Keramikus Fémműves Kőszobrász Kéziszövő Tulajdonságprofilok Közös modulok Általános festő OKJ: Alkalmazott grafikus Keramikus Fémműves Kőszobrász Kéziszövő Órakeret A tananyagelemekhez tartozó tantárgyak, tananyagok Rajz-festészet és rajz-mintázás Célok Tananyag a 9. évfolyamon Tananyag a 10. évfolyamon Tananyag a 11. évfolyamon Tananyag a 12. évfolyamon Tananyag a 13. évfolyamon Alkalmazott grafika szak okj: A célok és kompetenciák meghatározása A témakörök és tananyagok beosztása A kiértékelés módja Az egységek általános anyag-és helyigényei Grafika ajánlott olvasmányok Festő szak (általános festő) okj: Célok és kompetenciák meghatározása A témakörök és tananyagok beosztása Feladatcsoportok évfolyamonkénti lebontása A kiértékelés módja A program megvalósításához szükséges technikai feltételek Kerámikus szak okj: A képzés célja...508

4 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés A fejlesztendő kompetenciák meghatározása: A fejlesztendő képességek rendszere: A tantervi tartalom kiválogatása, elrendezése: A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Fémműves okj: A pécsi szakközépiskolai ötvös-fémműves szakmai képzésről elöljáróban Az ötvös oktatás céljai, feladatai, követelményei és értékelése Helyi tanterv évfolyamonként Ötvös oktatás moduláris óraterve pécsi viszonylatokban Az azonosító számú, Fémműves megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és tananyagelem leírásai Kőszobrász szak A fejlesztendő kompetenciák meghatározása: A fejlesztendő képességek: A tantervi tartalom és követelmények leírása: Értékelés Tananyag Textilműves/kézműves Képzés A textilműves képzés célja: A textilműves képzés feladata: A textilműves/kézműves képzés tananyaga: Művészettörténet A tantárgy cél- és feladatrendszere: Fejlesztési követelmények Tananyag Ábrázoló geometria Tananyag Színtan Népművészet Követelmények a program elvégzése után: Az értékelés módja: Tananyag Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A tantárgy célja Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében

5 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés A szakképesítések országos képzési jegyzékben szereplő adatai Festő Általános festő szak OKJ száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Grafikus Alkalmazott grafikus szak száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Keramikus szak OKJ száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Ötvös Fémműves szak OKJ száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Szobrász Köszobrász szak: OKJ száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Textilműves Kéziszövő szak: OKJ száma: hozzárendelt FEOR szám: 3729 Szakképzési évfolyamok száma: 5 Képzési forma: párhuzamos oktatás Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % 2. További adatok a szakképesítésről Festő Általános festő A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböz területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el. Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken. Grafikus Alkalmazott grafikus A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik alkotói feladatok megoldására. Az alkalmazott és művészi grafika területén, egyéni szemléletű, kifejező képi eszközök használatára törekszik. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

6 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 419 Keramikus A keramikus olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint kerámiatechnikai tudással rendelkez szakember, aki igényesen valósítja meg a kerámia különböz területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. Önállóan elkészíti a kerámia szakmai feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különféle alapanyagokból kivitelezi az adott kerámiatárgyakat, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismeri és használja a kor követelményeinek megfelel technológiákat a kézmves, a gyári és autonóm kerámia területen és figyelembe veszi ezek szemléleti valamint szakmai elvárásait. Tudása alapján vállalkozóként, önálló kerámia tervezési és gyakorlati munkát végezhet, illetve tanulmányait a különböz mvészeti egyetemeken folytathatja. Ötvös Fémműves Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. Önállóan elkészíti az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezi, ill. kivitelezteti a különféle ötvös tárgyakat, ill. azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A kor követelményeinek megfelelően ismeri és használja fel a tradícionális illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait. Tudása alapján vállalkozóként, önállóan ötvös (aranyműves, cizellőr, drágakőfoglaló, ezüstműves, fémműves, lánckészítő) gyakorlati munkát végezhet, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatja. Szobrász Kőszobrász A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, domborítás). Művészi és művészettörténeti ismeretei alapján képes bizonyos szintű tervezési és kivitelezési feladatok megoldására, valamint a tanulmányok folytatására a művészeti egyetemeken. A kőszobrász a felújítandó, védettség alatt álló alkotások és emlékművek kőszobrász restaurációs munkáit végzi a megfelelő szakember irányításával (művész, mérnök, műemlékvédelmi szakember). Kőből készít építészeti elemeket, sírköveket, külső- és beltéri szobrokat. Textilműves Kéziszövő A textilműves vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakember. Igényesen képes megvalósítani a textiltervezést (minta- és modellrajzolást), és a textiltárgy készítés során esztétikai és szakmai feladatokat ellátni a különböző műfajokban (kézinyomó, kéziszövő, kézműves, textilrajzoló és modelltervező asszisztens). Önállóan elkészíti a textíliák terveit a saját vagy a megrendelő elképzelése szerint, majd a tervek alapján a célnak legjobban megfelelő textil alapanyagból készíti vagy kivitelezteti a különféle textiltárgyakat. Alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és kisüzemi technológiákat. Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és kivitelezés során.

7 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés A képzés szerkezete 3.1 A Pécsi Művészeti Gimnáziumban folyó képző-iparművészeti szakképesítések követelménymoduljai követelménymodul Általános festő Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Alkalmazott grafikus Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Keramikus Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Kreatív szakmai tervezés Kreatív szakmai tervezés Kreatív szakmai tervezés Festés Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás Grafikai munka végzése Grafikai illusztrálás Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése Kerámia-porcelán el képek értelmezése, anyagok- és segédanyagok alkalmazása, eszközök- és gépek használata Kerámia tárgykészítés és égetés követelménymodul Fémműves Kőszobrász Kéziszövő Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Kreatív szakmai tervezés Kreatív szakmai tervezés Kreatív szakmai tervezés Technológia Fémművesség Gipszformakészítés Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása Szobormintázás és készítés Kő- vagy márvány szobor faragás Kéziszövés Textilműves alapfeladatok ellátása

8 3.2 Feladatprofilok: helyi tanterv képző-iparművészeti képzés Közös modulok: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Szakmai munkájához eltanulmányokat folytat, vázlatokat készít Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit Kialakítja, karbantartja portfólióját Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Tájékozódik a munkavállalás, illetve a vállalkozások aktuális gazdasági - jogi feltételeiről Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét Kialakítja vevőkörét - piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat Költségkalkulációt készít Információs és adminisztratív tevékenységet folytat Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart Kreatív szakmai tervezés Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához Tervet, vázlatot, makettet, virtuális 3D modellt készít vagy koncepciót alakít ki Technikai- és anyagkísérleteket végez Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezvel Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít Pályázatokon indul Általános festő OKJ: Festés Műanyag diszperziós alapot készít Mészalapot készít Enyves alapot készít Kazein alapot készít A rajzot arányosan felnagyítja Sablont alkalmaz Átmásolja a mintát a felületre Színmintát készít Freskótechnikát alkalmaz Szekko-technikát alkalmaz Szgrafitto-technikát alkalmaz Előkészíti a hordozófelületet Keretre feszíti a vásznat Vásznat, fatáblát, fémlapot és papírlapot a technikának megfelelően alapoz Beállítja a világítást, ellenőrzi a fényeket Megkomponálja a képet, megválasztja a képkivágást Olajfestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat Temperafestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat Tojástempera-festéshez készít tanulmányokat, vázlatokat Pasztelltechnikákhoz készít tanulmányokat, vázlatokat Olajfestményt készít Temperafestményt készít Tojástempera-festményt készít

9 Pasztellképet készít Fixálja, lakkozza, vagy konzerválja a képet Passzpartúrázza, installálja a képet helyi tanterv képző-iparművészeti képzés Alkalmazott graمحkus Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás Vektorgrafikus és képfeldolgozó szoftvereket, programokat alkalmaz Képeredetit digitalizál Feldolgozza a digitalizált képet Vázlatkészítés után, számítógéppel grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat tervez Szakszerűen dokumentál, archivál, prezentációt készít Grafikai munka végzése Egyedi grafikát készít Sokszorosított grafikai lapokat készít, nyomtat (fametszet, linómetszet, rézkarc, litográfia) Digitalizált képet feldolgoz Nyomdai technikákat alkalmaz Előkészíti, előkészítteti a nyomdai munkákat Figyelemmel kíséri a nyomdai munkafolyamatot Grafikai illusztrálás Nemesgrafikai technikákkal illusztrál Tervezőgrafikai (manuális, digitális) technikákkal illusztrál Egyedi grafikai technikákkal illusztrál Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése Cégarculatok grafikai tervét készíti el Különböző kiadványok grafikai tervét készíti el Magazinok grafikai tervét készíti el Prospektusok grafikai tervét készíti el Hirdetések grafikai tervét készíti el Plakátok grafikai tervét készíti el Termékarculatok grafikai tervét készíti el Kiadványszerkesztő-szoftvereket, programokat alkalmaz Illusztrációs terveket készít számítógépen A terveket levilágításra előkészíti A terveket nyomdai sokszorosításra előkészíti Tintasugaras próbanyomatot készít Lézernyomtatón próbanyomatot készít Felügyeli a nyomdai kivitelezést Keramikus Kerámia-porcelán előképek értelmezése, anyagok- és segédanyagok alkalmazása, eszközök- és gépek használata Különféle agyag- és porcelánmasszákat, mázakat beszerez Öntőmasszát bekever, átszűr Színezőanyagokat, festéket előkészít, kimér, korongos masszát meggyúr Mázat előkészít, átszűr Egyéb segédanyagokat kiválaszt, beszerez Az alapanyagok hulladékait újra feldolgozza

10 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 423 Előkészíti a gépeket, berendezéseket, kéziszerszámokat Elkészíti a gipsz sokszorosító formákat Szárítja, összeállítja a gipszformákat Átvizsgálja, kitakarítja, javíttatja a kemencé(ke)t Kerámia tárgykészítés és égetés Gépi rá-, és bekorongolással sokszorosít Agyagmasszát formába présel Nyers kerámia tárgyat gipszformába öntéssel állít el Elektromos, vagy lábhajtású korongon tárgyat készít Agyaglapokból edényt, plasztikát épít Reliefet, plasztikát mintáz Nyers kerámiatárgyat összeilleszt, ragaszt Nyers kerámiatárgyat retusál A korongolt nyers tárgyat készre faragja, esztergálja Nyers kerámia tárgyat engóbbal bevon Nyers kerámiatárgyat szárít Félkész kerámia tárgyat öntéssel mázaz Félkész kerámia tárgyat mázzal befúj Kerámia tárgyat zsengél Mázas égetést végez Plasztikus díszítéssel látja el a nyers kerámia tárgyat Síkdíszítést alkalmaz nyers vagy félkész tárgyon Esetenként dekorégetést végez Kijavítja a mázhibákat, utómunkálatokat végez a kész tárgyon Szükség esetén újraégeti a kerámia tárgyat Fémműves Technológia A szükséges alapanyag mennyiségét kiszámolja Ötvözetet olvasztással előállít Ötvözet összetevőit beméri Ötvözetet olvaszt Kokillát előkészít Olvadékot kokillába önt Salakot leválaszt, elkülönít, öntvényt tisztít Összetételt, ötvözetet megállapít Fémes és nem fémes alapanyagokat kiválaszt, előkészít Segédanyagokat előkészít Cizellőrszurkot előkészít Viaszokat előkészít Vegyi anyagokat előkészít (pl. savakat, timsót, kénmájat) Munkaeszközöket előkészít Előkészíti a gépeket, berendezéseket, szerszámokat Gépeket, berendezéseket, szerszámokat karbantart Gépeket, berendezéseket, szerszámokat használ Mérőeszközöket használ (hossz, térfogat és súlymérték) Forgácsoló gépeket használ Fúrógépeket használ Köszörűgépeket használ Csiszológépeket használ Forrasztópisztolyokat használ Speciális célszerszámokat készít

11 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 424 Lánckészítéshez szükséges szerszámokat készít Fából és egyéb anyagokból alakítószerszámokat készít Egyszerűbb cizellőr szerszámokat készít Foglalószerszámokat készít Savakat használ Savakat tisztításra használ Savakat fémek alakítására használ Savakat felületkezelésre használ Fémeket alakít Fémeket darabol (fűrésszel és ollóval) Fémeket hidegen alakít Drótot (huzalt) húz Lemezt hengerel Lemezt, drótot hajlít Lemezt, drótot reszel Öntvényt reszel Fémeket csiszol, políroz (kézzel és géppel) Fémeket hántol Vésőket használ Lemezt domborít Lemezt és öntvényt cizellál Lemezt felhúz Csövet húz Fémeket melegen alakít (pl. kovácsol) Fémeket hőkezel Fémeket lágyít Fémeket edz Fémeket visszaereszt Mintadarabot készít, öntvényt tisztít Fém alkatrészeket illeszt, rögzít Oldhatatlan kötéseket képez Lágyforrasztással egyesít Keményforrasztással egyesít Szegecskötést képez Egyszerű foglalatokat készít, azokba a drágaköveket befoglalja Oldható kötéseket képez Ékszerzárakat készít Csavarkötéseket képez Láncokat fűz Adatokat összegyűjt, rendszerez, táblázatba foglal Fémművesség Csipeszt készít Gyűrűmércét készít Forrasztáshoz szükséges egyszerű szerszámokat készít Piszkálótűt készít Klamnikat készít Dobozt tervez Doboz alkatrészeket előkészít (fűrészel, reszel, hántol) Doboz alkatrészeit rögzíti (kötöző drótot, klamnit használ) Doboz alkatrészeit összeforrasztja Doboz zárszerkezetét elkészíti (fedeles, zsanéros) Doboz felületét csiszolja, polírozza Feliratok, monogramok, emblémák tervezése Betű öntőminták készítése

12 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 425 Öntvények tisztítása, csiszolása Felirat összeállítása, felszerelése Betűket dobozoláshoz előkészít Mintát felrajzol Mintát kifűrészel A betűk palástját levágja A betűk palástját hántolja, hajlítja A betűk alkatrészeit rögzíti A betűket összeforrasztja A betűket csiszolja, polírozza Betűket felszereli Betű-intarziát készít Edényt tervez Edényt domborítással vagy felhúzással készít Edényt fémnyomott alkatrészekből készít Egyedi ékszert tervez Ékszerkollekciót tervez Foglalásokat, különleges foglalatokat tervez Zárszerkezeteket tervez Öltözék-kiegészítő tárgyakat tervez A tervezett ékszereket a megfelelő technikával kivitelezi Díjakat, érmeket tervez és készít Kőszobrász Gipszforma készítés Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot Stilárisan pontos ornamentikákat, díszeket mintáz meg Gipsznegatív darabformát készít többszöri gipszöntéshez Szilikon gumi negatívot készít Gipsz és műkő formákat sokszorosít Gipszet kever, kiönti a formát Műkő masszát kever, bedolgozza a formába Gipszstukkót rak fel Gipszlapba betűket farag Gipsz szobrot felület kezel, patináz, viaszol stb. Helyszínen és/vagy műhelyben restaurálást végez Épületek külső és belső terébe díszt épít be Kerámia- és porcelángyártáshoz negatív öntő- vagy présformát készít Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása Szakszerűen csomagolja a mintarabot (szobrot vagy díszt) Rakodást, rögzítést, szállítást végez Szobormintázás és készítés Megmintázza, elkészíti és tálalja vázlattervét Felméri a munka területet helyszíni bejárást végez Megjeleníti a szobor környezetét Előkészíti a munkát, a műhelyt és a szerszámokat karbantartja Mintázó anyagot, eszközöket szerez be, készít elő Előkészíti a mintázáshoz szükséges vázat, kelléket Figurális és nonfiguratív szobrot mintáz Díszítőelemeket, önálló plasztikát készít gipszből Portrét, mellszobrot, egész alakot komponál, mintáz

13 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 426 Az agyagszobrot munka közben folyamatosan nedvesen tartja Befejezi a szobrot Agyagból (plasztilinből) vagy gipszből mintadarabot készít Gipsznegatívot készít egyszeri öntéshez A negatív formát megtisztítja Szobor-falvastagság szerint gipszformát önt A negatívot leemeli vagy lekopogja Szilikon és gipsznegatívhoz külső rögzítő gipszformát készít Előkészíti a gipszforma öntését Előkészíti a műkőforma öntését Fémvázat készít a szoborhoz A kész öntvényeket retusálja Gipszszoborhoz vázat készít A pozitív maszkot leönti, elkészíti Szoborról másolatot készít negatív darabformával A formából üreges és tömör öntvényeket készít Retusál, cizellál, csiszol, javít Gipszlapot önt Hegesztett fémszobrot, plasztikát készít Epoxigyanta-szobrot készít Fából szobrot farag Csontszobrot farag Szállítja (leszállíttatja), elhelyezi, átadja a munkát Szobrot, plasztikát posztamensre épít Ha szükséges, zsűrizteti a kész szobrot Kő- vagy márványszobor faragás Saját szobrát maga faragja, vagy megbízást ad a faragásra Mintáról farag A szobormintán fix pontokat tűz ki a pantográf számára A nyers kövön kijelöli a mérőpontokat Szobrot (érmet) pantográf segítségével kicsinyít vagy nagyít Stabil vagy forgó kőfaragó állványzatot készít A kiválasztott kőfajta mérete, anyaga szerinti szerszámokat használ Durva faragást végez Faragás közben, folyamatosan ellenőrzi a pontos méreteket Finomfaragást végez, betűt vés, színez A faragáskor keletkezett anyaghibát pótolja és javítja A megfaragott kő- vagy márványszobrot csiszolja, polírozza Felületkezelést, fényezést, impregnálást végez Kéziszövő Textilműves alapfeladatok ellátása Terveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel készíti A szakmai követelményeknek megfelelően alkalmazza rajzi és művészeti ismereteit Elsajátítja a szakmája technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit, és ezeket megfelelően alkalmazza a kivitelezés során Elsajátítja a tervezés, a szakmai rajz és a textilmintázás alapjait Megismeri szakmája történeti fejlődését Megismeri a textilipari alapanyagok előállításának módjait, fajtáit és tulajdonságait Megismeri a kelmegyártás módjait, a kelmék legismertebb fajtáit, és a jellemző tulajdonságait Kéziszövés Szabadkézzel vagy számítógépes programmal tervez

14 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 427 Ruházati alapanyagot vagy öltözködés kiegészítőt tervez Lakástextil felhasználású termékeket tervez az épített környezetnek és funkciónak megfelelően Fali- és tértextil alkotásokat tervez kreatív, egyéni módon Alapszövési és hagyományos szőnyegszövési technikát alkalmaz Egyéni anyaghasználatra, applikációra kísérleteket végez Tovább feldolgozza a szövött terméket (végterméktől függően) Elsajátítja a kéziszövés technológiai folyamatait, anyagainak és eszközeinek ismereteit Figyelemmel kíséri a technológiai folyamatokban történő változásokat Megismeri az általános és a szűkebb szakmája textiltörténetét 3.3 Tulajdonságprofilok Közös modulok: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A A művészettörténet stíluskorszakai és legújabb irányzatai az egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan B Jelentő alkotók, kiemelkedő alkotások C Hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei C Időszaki kiállítások, kortárs alkotók B A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés) C A néprajz és a népművészet alapfogalmai C A magyar népművészet C Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya B A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai B A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése C Környezet- és tárgykultúra, azok változása A A képkomponálás szabályai A A különböző képi elemek felületképző lehetőségei A A színek törvényszerűségei és kifejezőereje B Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások - a tónusképzés lehetőségei A A rajzolás és festés mestersége, különböző technikái B Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése B Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai B Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása B Az épített külső és belső környezet megjelenítése B Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása B A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Mongerendszer) B A különféle formák térformák, emberi test stb. kifejez kapcsolatai B Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása B Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása B Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata B Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Mitológiai, vallási jelképek értelmezése 4 Néprajzi jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás

15 Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Motiválhatóság Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása helyi tanterv képző-iparművészeti képzés Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Szakmai kompetenciák: B A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai D A piackutatás és marketing alapjai B A finanszírozás lehetőségei C Az üzleti terv tartalma, felépítése C A különböző vállalkozási formák jellemzői D Az üzleti élet protokoll szabályai D Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai C A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások D A szerzői jogi szabályok C Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok B A költségvetés - költségterv alapelemei D Dokumentáció és adminisztráció B A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői B Munkavédelmi előírások C Egészség- és balesetvédelmi előírások C Környezetvédelmi előírások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Önállóság Döntésképesség Társas kompetenciák: Kezdeményezőkészség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Problémaelemzés, -feltárás Tervezési készség Kreatív szakmai tervezés Szakmai kompetenciák: B Az információgyűjtés menete, formái A A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete A Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel B Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása B Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése C A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció C A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata

16 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 429 B Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.: magyarázó, közlő rajzon) C Tipográfiai alapszabályok C A leggyakrabban használt betűtípusok B Betű vagy szöveg megjelenítése kézírással és/vagy számítógépes program segítségével A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Komplex jelzésrendszerek 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Kézírás 3 Információforrások kezelése 4 Szakrajz olvasása, értelmezése 4 Szakrajz készítése 3 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 3 Műszaki rajz készítése Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Döntésképesség Önállóság Társas kompetenciák: Empatikus készség Módszerkompetenciák: Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémaelemzés, -feltárás Tervezési készség Általános festő OKJ: Festés Szakmai kompetenciák: C Kémiai alapfogalmak, ásványtani alapismeretek C Az ásványi eredetű pigmentek, kötőanyagok fajtái, tulajdonságai C A szerves és szervetlen pigmentek, töltőanyagok fajtái, tulajdonságai B Az olajos és a vizes-bázisú festékek fajtái, tulajdonságai B Falfelületek, hordozóanyagok tulajdonságai A A falfestészeti technikák anyagai, eszközei A A táblakép-festészeti technikák anyagai, eszközei B Mozaiktechnikák anyagai, eszközei B tűzzománc technikák anyagai, eszközei A A falfestészet története, alkotói az őskortól napjainkig A A táblakép-festészet története, alkotói az ókortól napjainkig C A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben C Építészettörténeti és műemlékvédelmi alapismeretek A A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása B Jelentős alkotók stílusjegyei, az adott kor viszonyában C A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési lehetőségei C A felületi, fakturális hatások a festészetben, ezek technikai megoldásai C A különböző gesztus-, és jelrendszerek alkalmazása a festészetben C A XX. század experimentális törekvései, jelentős alkotói B Táblakép-festészeti technikák hordozóinak előkészítése B A vászon keretre feszítése, alapozása a megfelelő technika számára B Egyéb hordozók: papír, fatábla, fémlapok alapozása a megfelelő technika számára

17 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 430 B Falfestészeti technikák mintarajzainak tervezése, átvitele a felületre B Freskó, szekko, szgrafittó festése A Olajtechnikák, tempera- és pasztellképek festése C Mozaiktechnikák kivitelezése C Tűzzománc technikák kivitelezése C Színes (ólomkeretes) üvegablak elkészítése C Experimentális technikák (kollázs, montázs, dekollázs) alkalmazása B Állagmegóvás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 6. m. Prezentáció 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Információforrások kezelése 4 Figurális és nonfiguratív rajz olvasása, értelmezése 4 Figurális és nonfiguratív rajz készítése 4 Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz olvasása, értelmezése 5 Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz készítése 5 Munkavédelmi jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 5 Komplex jelzésrendszerek 4 Térérzékelés 5 Falfestészeti eszközök, anyagok 5 Táblakép-festészeti anyagok eszközök 5 Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, patinázás) eszközei, anyagai Személyes kompetenciák: Állóképesség Látás Tapintás Térlátás Kézügyesség Stabil kéztartás Elhivatottság, elkötelezettség Fejlődőképesség, önfejlesztés Megbízhatóság Önállóság Precizitás Döntésképesség Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Motiválhatóság Prezentációs készség Kompromisszumkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Absztrakt (elméleti) gondolkodás Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés Problémaelemzés, -feltárás Tervezés Problémamegoldás, hibaelhárítás Gyakorlatias feladatértelmezés Nyitott hozzáállás

18 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 431 Eredményorientáltság A környezet tisztántartása Módszeres munkavégzés Intenzív munkavégzés Figyelem-összpontosítás Alkalmazott graمحkus Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás Szakmai kompetenciák: A Az elképzelések, ötletek vizuális megfogalmazásának módjai, technikái B A pontos feladatfelmérés alapján, méretarányos, hagyományos megjelenítő és számítógépes technikával készülő látványterv, vagy makett készítése B Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének kialakítása A A kézzel írható betűtípus kiválasztásának szempontjai B Hardverismeret: alaplap, processzor, memóriatárak, perifériák A A marketing- és reklámcélnak megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői feladatok kapcsolata a grafikai elemekkel A Szoftverismeret: operációs rendszerek, internethasználat, DTP felhasználói programismeret A Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványtervező programok alapismerete A Fénytani, színtani alapismeretek, színrendszerek, színkezelés A Képeredetik fajtái, digitalizálás A Képfeldolgozás: méretezés, retusálás, korrekciós és átalakító jellegű műveletek A A számítógépes nyomtatás, tintasugaras és lézerprintelés, digitális nyomdai sokszorosítás lehetőségeinek, előkészítésének alapismerete A A digitális prezentáció lehetőségei A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés Haladó szint 3 ECDL Képszerkesztés 5 Grafikai program használata 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 5 Információforrások kezelése 5 Szabadkézi rajzolás 4 Grafikatörténeti ismeretek kreatív alkalmazása 5 Kép és téralakítási készség 5 Grafika és tipográfia vizuális és jelentéstani egységének kialakítása 4 Jel, jelkép, jelentés ismeret és értelmezés 4 Tipográfiai törvényszerűségek alapjai Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Elhivatottság, elkötelezettség Önállóság Szorgalom, igyekezet Döntésképesség Pontosság Társas kompetenciák: Motiválhatóság Prezentációs készség

19 Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Kreativitás, ötletgazdagság Tervezési készség Nyitott hozzáállás Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Problémaelemzés helyi tanterv képző-iparművészeti képzés Grafikai munka végzése Szakmai kompetenciák: A Az információgyűjtés menete, formái A A probléma vagy feladat meghatározásának módjai - menete A Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel A Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása A Tanulmányrajzok alapján - vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése A Az anyag- és technikai kísérletek folyamata, módszerei A Szoftverismeret: operációs rendszerek, internetes programok A Színprofilok, speciális programok A Képfeldolgozó programok, rajzoló programok, szövegszerkesztő programok A Hardverismeret: alaplap, processzor, memóriatárak A Nyomtatók, szkennerek, levilágítók, digitális nyomógépek B Fénytani, színtani alapismeretek, színrendszerek, színkezelés A Képeredetik, vonalas eredetik, árnyalatos eredetik, színes eredetik B Képek méretezése, retusálása, korrekciós műveletek A Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet A Tipográfiai mértékrendszer, mértékrendszer-átváltások, nyomdai mértékrendszerek A A tipográfia elemei: laptükör elemei, tipográfiai hatáskeltők B Tördelési szabályok: sortörés, soregyen, sorcsoport, bekezdés, címszöveg-hierarchia A A különböző kiadványok belső struktúrájának kialakítása B Nyomtatványtípusok: könyv, folyóirat, napilap, akcidens nyomtatványok A Tipográfiai tervezés: a klasszikus és a modern stílus alkalmazási területei A A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása A Az illusztráció típusai A Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, fotó, applikációk A Az illusztrációk felhasználási területei a különböző kiadványokban A Az illusztráció alkalmazása a reklámgrafika különböző területein B Általános nyomdaipari alapismeretek B A papírgyártás technológiái, papírfajták B Gépek, berendezések működése, nyomtatás előkészítése, nyomtatás, próbanyomtatás B A nyomtatók kellékanyagai, technológiai folyamatok B Minőségi követelmények, minőségbiztosítás A Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó A Az eredeti reprodukció, a reprodukciós grafika meghatározása, alkalmazási területei A A művészi képsokszorosítás technikái, kialakulásuk, fejlődésük napjainkig B Különleges, kísérleti grafikai eljárások, egyedi grafikai technikák A A művészi technikáknak megfelelő papírfajták B Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása A A művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközeinek, gépeinek kezelése A A nyomtatás technológiai folyamata A Fametszet, linómetszet, cinkográfia tervezése, kivitelezése A Rézkarc, akvatinta, hidegtű, lágyalap, repesztés tervezése, kivitelezése A Litográfia (kréta, toll, fröcskölés, mezzolitó) tervezése, kivitelezése

20 helyi tanterv képző-iparművészeti képzés 433 A Monotíp-, kombinált-, kísérleti technikák tervezése, kivitelezése A Egyedi technikák (rajzolt, festett, applikált) tervezése, kivitelezése A A nyomatok kiállíthatósága, passzpartúzás, installálás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Kézírás 4 Szemléltetőrajz olvasása, értelmezése 4 Szemléltetőrajz készítése 5 Grafikai jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Rajzeszközök, kéziszerszámok használata 4 Nyomtató és nyomógépek, berendezések használata Személyes kompetenciák: Látás Kézügyesség Tapintás Térlátás Elhivatottság, elkötelezettség Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Megbízhatóság Önállóság Döntésképesség Pontosság Rugalmasság Szorgalom, igyekezet Terhelhetőség Társas kompetenciák: Konszenzus készség Motiválhatóság Prezentációs készség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Absztrakt (elméleti) gondolkodás Áttekintő képesség Kreativitás, ötletgazdagság Általános tanulóképesség Információgyűjtés Következtetési képesség Tervezési képesség Értékelési készség Nyitott hozzáállás Problémaelemzés Grafikai illusztrálás Szakmai kompetenciák: A Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel A Tanulmányrajzok alapján - vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése A Az anyag- és technikai kísérletek folyamata, módszerei

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00

Részletesebben

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Keramikus

Részletesebben

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRFIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 211 09 2. szakképesítés megnevezése: Grafikus 3. Szakképesítések köre:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 14 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GRAFIKUS. alapján készült.

GRAFIKUS. alapján készült. GRFIKUS I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 18. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 18. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 18. SORSZÁM LTT KIOTT GIPSZMINTKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 215 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

KÖNYVMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÖNYVMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÖNYVMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 11 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvműves

Részletesebben

ÖTVÖS. alapján készült.

ÖTVÖS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 16 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 40. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÖTVÖS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 40. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÖTVÖS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 40. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÖTVÖS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 13 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló. Ötvös, fémműves 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Ötvös, fémműves 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ötvös, fémműves 14. évfolyam (OKJ száma: 54 211 06) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 19. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GR AFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 19. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GR AFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 19. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GR AFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÖTVÖS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÖTVÖS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÖTVÖS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 211 13 2. szakképesítés megnevezése: Ötvös 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTTÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 32-06 Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

ZOMÁNCMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ZOMÁNCMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ZOMÁNCMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Zománcműves

Részletesebben

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 2. A szakképesítés megnevezése: Festő 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 13. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 13. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 13. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 06 0000 00

Részletesebben

SZOBRÁSZ. 2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 15. A szakképesítés megnevezése:

SZOBRÁSZ. 2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 15. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FESTŐ. 2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08. A szakképesítés megnevezése:

FESTŐ. 2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZOBRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOBRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 15 2. A szakképesítés megnevezése: Szobrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVMŰVES. alapján készült.

KÖNYVMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERAMIKUS. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

KERAMIKUS. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamin az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Alkalmazott grafika Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi 1 HELYI TANTERV

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/44 2762- Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése II. /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS

PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÉSNÖK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÉSNÖK SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 215 02 2. szakképesítés megnevezése: Vésnök 3. Szakképesítések köre: 3.1

Részletesebben

BŐRMŰVES 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BŐRMŰVES 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ŐRMŰVES 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: őrműves 2 3.

Részletesebben

DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÍSZMŰKOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Díszműkovács

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Dekoratőr 3.

Részletesebben

DÍSZMŰKOVÁCS. alapján készült.

DÍSZMŰKOVÁCS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bőrműves 3.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység 4 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 4 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 9. SORSZÁMA ALATT KIADOTT BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 9. SORSZÁMA ALATT KIADOTT BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 9. SORSZÁMA ALATT KIADOTT BŐRMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 02 0000 00 00 2.

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. A Szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELLENŐRZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKTÁRS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 347 01 0000 00 00 2. szakképesítés

Részletesebben

54 211 09 0010 54 02 Képgrafikus Grafikus 54 211 11 0000 00 00 Könyvműves Könyvműves

54 211 09 0010 54 02 Képgrafikus Grafikus 54 211 11 0000 00 00 Könyvműves Könyvműves 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 16 2. A szakképesítés megnevezése: Textilműves 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 14. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 14. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 14. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 56. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÜVEGMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 56. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÜVEGMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 56. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÜVEGMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Képgrafika Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 43. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS -FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 43. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS -FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 43. SORSZÁM LTT KIDOTT PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS -FESTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 215 01 2. szakképesítés

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Általános festő Szakmaszám: 54 211 08 0010 54 01 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

BÚTORMŰVES. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

BÚTORMŰVES. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 44. SORSZÁMA ALATT KIADOTT RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 04

Részletesebben

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK RENDEZVÉNYTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés elágazás, rész szakképesítés, szakképesítés

Részletesebben

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Dekoratőr Dekoratőr

Dekoratőr Dekoratőr 098606 A dekoratőri munka tervezési fázisai A 10/007. (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 1 I. A Kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kerámia- és porcelántárgykészítő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 35. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 35. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 35. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213

Részletesebben

ZOMÁNCMŰVES 2. alapján készült.

ZOMÁNCMŰVES 2. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÚTORMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BÚTORMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BÚTORMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorműves

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

VÉSNÖK. alapján készült.

VÉSNÖK. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Ötvös, fémműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

DEKORATŐR. alapján készült.

DEKORATŐR. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben