KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2012. ÉV"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET PEST-BUDAI KÉZMŰVES ÉS NÉPMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉV 1. A szervezet azonosító adatai név: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület székhely: 1031 Budpest, Vízimolnár utca 10. VII. 69. bejegyző határozat száma: 11.Pk.60649/2001/4 nyilvántartási szám: 9713 képviselő neve: Tüskés Tünde 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Alapadatok, információk: Az Egyesület jelenlegi tagsága 43 fő +4 fő pártoló tag február 16. tisztújító közgyűlésünk volt, melyen megválasztottuk:elnök: Tüskés Tünde, eh: Milner Angéla, titkár: Nagy Pálné Pádár Ágnes Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása Egyesületünk célja a népművészet és a kézművesség hagyományainak és tárgykultúrájának megőrzése, ápolása, megismertetése, az ezekhez kapcsolódó szellemi és technikai tapasztalatok összegyűjtése felelevenítése, megőrzése és igényes alkotásra nevelés a kézműves, népművészeti és iparművészeti ágakban. Igyekszünk közreműködni a társadalmi tudat formálásában, népművészeti-kézműves ismeretek gyűjtésében és terjesztésében. Együttműködünk a hasonló célkitűzéssel működő hazai és külföldi társszervezetekkel, intézményekkel. Az Egyesület közhasznú tevékenységről szóló évi CLVI tv. 26. paragrafusában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, Egyesületünk tevékenységének sokrétűsége miatt nem lehet egy-egy programot egy-egy sorszám alá besorolni, mert a tevékenységek szorosan összefüggnek, köztük átfedések vannak. A kulturális örökség megóvása kulturális tevékenységünk okán, a tudományos tevékenység pedig kutatás, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés révén valósul meg. Igazolásként álljon itt egyesületünk évi programjainak felsorolása. Egyesületi közösségi élet Minden évben, a közgyűlést követően batyus családi összejövetelt tart egyesületünk, ahol a személyes és családi ismeretségek elmélyülhetnek. Családi napunkon, augusztus hónapban, un. csapatépítő összejövetelt tartottunk Sülysápon, ahol még jobban összekovácsolódott az egyesület tagsága és a hátteret biztosító családok. A résztvevők száma közel 50 fő volt. Ezeken az alkalmakon egy tagtársunk kézműves foglalkozást is tart, valamint

2 szakmai és aktuális tudnivalók, információk, ismeretek cseréje és közzététele is történik. Konferenciák, tanácskozások Tagjaink rendszeresen vesznek részt országos konferenciákon, pályázaton, tanácskozásokon. (nemez, szálasanyag, gyöngy, faragó) Egyesületünk kapcsolatot tart hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel. (AMSA) A Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezésében lebonyolított nagyrendezvények állandó résztvevője egyesületünk, úgy, mint Táncháztalálkozó, Pünkösdi Sokadalom, Tavaszi és karácsonyi vásár a Vörösmarty téren, valamint a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban. Több tagunk aktívan részt vesz a zsűrizésben, javaslataikkal részt vállal a hazai környezet- és tárgykultúra fejlesztésében. Bárány Mara az új kerettantervek szakiskolák részére kidolgozásában is részt vett. Kiállítások november között a XVIII. Kerületi Városház Galériában volt nagy sikerű kiállításunk, közel 2000-en nézték meg. A Táncházmozgalom 40 éve, a Fiatal Művészek Stúdiójának, a Nomád nemzedéknek a történetét bemutató kiállítást két tagtársunk rendezte. (Bárány Mara, Borbényi Éva) Ezeket a bemutatkozásokat komoly felkészülés, elmélyült kutatás, tudományos tevékenység előzi meg. Kapcsolódás helyi rendezvényekhez Szinte alig van olyan budapesti rendezvény, fesztivál, ahol kézműveseink ne jelennének meg, s ne tartanának népi kézműves játszóházat, bemutatót. (Múzeumok Majálisa, Duna Ünnep stb.) Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a legfiatalabb generációt is megismertessük a kézműves hagyományok alapjaival. Közhasznú oktatási, képességfejlesztő és ismeretterjesztési tevékenység Tagjaink rendszeres foglalkozásokat tartanak iskolákban, könyvtárakban: pl. a Cseppkő utcai Gyermekotthonban, havi 2 alkalommal a Kolosy téri Civil Házban. Budapesten a XVIII. kerületi Tébláb Kézműves Házban rendszeresen kismesterség bemutatókat, gyerek foglalkozásokat, játszóházat tartunk. Óbudán a Platán könyvtárban Milner Angéla játszóházat vezet. Faragó Krisztina kosárfonó tanfolyamot tart a Marcibányi téren. Bárány Mara és Kamocsay Judit a Hagyományok Házában tanfolyamot vezet. Szoros kapcsolatot ápolunk a zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tárral (évi két rendezvényen nyújtunk kézműves támogatás Önképzés, elismerések Tagjaink rendszeresen zsűriztetnek, 2012-ben három tagunk nyerte el a népi iparművész címet. (Bárány Mara, Jedlovszky Rezső, Kamocsay Judit) Az önképzés is fontos az Egyesület tagjainak, többen járnak a Hagyományok Háza OKJ-s képzéseire, szakköreire, előadássorozataira. (Egy gyékényen árulunk, ill. pl. Tarjányi Gábor előadásaira) Pályázatok A 2013 nyarára tervezett Szalmafonó szaktábor költségeire több pályázatot nyújtottunk be: NESZ Ft Szalmatábor 2013 Zengővárkony NKA Ft Szalmatábor 2013 Zengővárkony A pénzösszegekre 2013-ban számíthatunk. Egyéb A tagdíj összege 3500 Ft, a Mesterség és Művészet kiadványra 6 tagunk fizetett elő. Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, melyre a jövőben is számítunk.

3 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 1. közhasznú tevékenység a közhasznú tevékenység 2. közhasznú tevékenység Alkalmankénti közhasznú kézműves foglalkozások, kézműves napok tartása, változó helyszíneken és tematikával: pl.: Cseppkő utcai Gyermekotthon / Kolosy téri Civil Ház / Sülysáp - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) - Kulturális tevékenység: Közösségi kulturális hagyományok, értékek - Kulturális örökség megóvása: A kiemelt kulturális örökség védelme évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13,(5) 17.; évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) Érdeklődő gyermekek és felnőttek fő Ismeretterjesztés, hagyományőrzés Rendszeres közhasznú kézműves foglalkozások, kézműves napok tartása, állandó helyszíneken és tematikával: 25 tagunk vezetett évi foglalkozást - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) - Kulturális tevékenység:közösségi kulturális hagyományok, értékek - Kulturális örökség megóvása: A kiemelt kulturális örökség védelme évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13,(5) 17.; évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek

4 a közhasznú tevékenység 3. közhasznú tevékenység a közhasznú tevékenység 4. közhasznú tevékenység megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás évi CI. tv. a felnőttképzésről3. (2) a) b) A foglalkozásokat látogató, érdeklődő gyermekek és felnőttek fő Ismeretterjesztés, hagyományőrzés, népi kismesterségek megismertetése és terjesztése Rendszeres kapcsolat a zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tárral évi két rendezvényen nyílt nap tartása - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) - Kulturális tevékenység: Közösségi kulturális hagyományok, értékek - Kulturális örökség megóvása: A kiemelt kulturális örökség védelme - A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13,(5) 17.; évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) Résztvevők, látogatók fő Ismeretterjesztés, hagyományőrzés Aktív részvétel a kézművességhez és népművészethez kapcsolódó, országosan elismert rendezvényeken:- Mesterségek ünnepe / Táncház Találkozó / Pünkösdi Sokadalom - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) - Kulturális tevékenység: Közösségi kulturális hagyományok, értékek

5 a közhasznú tevékenység 5. közhasznú tevékenység - Kulturális örökség megóvása: A kiemelt kulturális örökség védelme - A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13,(5) 17.; évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) Résztvevők, látogatók Többezres nagyságrendű. Ismeretterjesztés, hagyományőrzés Tematikus és ismeretterjesztő kiállítások: - XVIII. ker. Plolgármesteri Hivatal, Városház Galériája / Táncháztalálkozó alatt a helyszínen a közhasznú tevékenység - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) - Kulturális tevékenység: Közösségi kulturális hagyományok, értékek - Kulturális örökség megóvása: A kiemelt kulturális örökség védelme - A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13,(5) 17.; évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) Látogatók, érdeklődők fő Ismeretterjesztés, hagyományőrzés 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Rendezvényeken - vendéglátás 22 18

6 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év Tárgyév A. Vezető tisztségviselőknek 0 0 nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B (C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2 A1 A2)/(H1+H2)>0,25] Társadalmi támogatottság Mutató teljesítése

7 mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/ (G1+G2)>0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/ (H1+H2)>0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

8

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: C O M P A S S E U R Ó P A I I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G É R T E G Y E S Ü L E T Szervezet székhelye: Település: K A P O S V Á R Közterület neve: F Ü R E D I Irányítószám: 7 4 Szervezet

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez Közhasznúsági melléklet

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez Közhasznúsági melléklet Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: EZÜSTNET Internetező Idősek Országos Egyesülete székhely: 1119 Budapest, Etele út

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

ÉVES EGYESÜLETI BESZÁMOLÓ

ÉVES EGYESÜLETI BESZÁMOLÓ Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület Székhely: 7122 Kakasd, Rózsadomb 55. Adószám: 18031058 1 17 Bírósági bejegyzési száma, kelte : Pk.60.036/2010/2., 2010.05.26. Országos nyilvántartásbeli azonosító:

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete

2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete 2 /213. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete Kecskeméti Zenészegylet 212. évi mérlege Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök 441 555 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 441 555 III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18701490-1-13 Törvényszék: Pest Megyei Bíróság Bejegyző határozat száma: 12.Pk. 60.216/2003/4 Nyilvántartási szám: 3705/2003. Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 2089

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet neve: M a g y a r C s e r k é s z s z ö v e t s é g Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: T ö m ö r k é n y Irányítószám:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 1 3564683 e-mail: direktion @europaschule.hu

H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 1 3564683 e-mail: direktion @europaschule.hu H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 1 3564683 e-mail: direktion @europaschule.hu Statisztikai számjel 18073551-9199-569-01 Nyilvántartási száma 5528 A szervezet megnevezése: Osztrák-Magyar

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben