Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása"

Átírás

1 Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015

2 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter vezető településtervező Tartalom: Bevezetés Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó munkarészek összefoglalása Mellékletek Pro Arch. Építész Stúdió

3 Bevezetés Kesztölc község Önkormányzata a jelenleg érvényben lévő Helyi építési Szabályzat kisebb korrekciójáról döntött (2. számú melléklet). Komárom- Esztergom- megyében található község határos Esztergommal, Doroggal, de a település kötődik a fővároshoz is. Kesztölc község a Visegrádi hegység déli lábánál fekszik, táji és természeti értékekben gazdag. A közigazgatási terület északi részei meredekebb hegyoldalak, míg a déli hegylábi területek lankásabb legelők, szántók. A legelők között az elmúlt évtizedekben kisebb tavak, vízfelületek alakultak ki. Jelen módosítást a 0195/1 helyrajzi számú terület tulajdonosa kezdeményezte, mert szándékai szerint a vízfelületek mellett a terület fenntartásához szükséges létesítmények elhelyezését tervezi. A tavak tulajdonosának a környéken nagyobb legelő területe is van, melyeken állatokat tart. Az állatok téli szállását is a térségben szeretnék felépíteni. Az érvényben lévő szabályzat a tó körüli 100 méteres zónában nem tette lehetővé az építést. A HÉSZ korrekciója alapján lesz lehetőség a tavak mellett épületek elhelyezésére is. 3

4 Jóváhagyandó munkarész Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésben biztosított, a 9. számú mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, Esztergom Város Önkormányzata, Dorog Város Önkormányzata, Piliscsév Község Önkormányzata, Leányvár Község Önkormányzata, és a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. (1) Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet 29. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén m-es sávban állóvizek mentén 100 m-es sávban.. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő építési hatósági ügyekben is alkalmazni kell. Vöröskői István polgármester Bognárné dr. Solymoskövi Veronika jegyző 4

5 Alátámasztó munka részek összefoglalása Településrendezés: Kivonat az érvényben lévő a Településszerkezeti tervből A két vízgazdálkodási terület (tó) mellett beépítésre nem szánt különleges (sport, horgásztó, turisztikai, Kk) terület és korlátozott mezőgazdasági terület van (Mko). A 195/1 helyrajzi számú terület nagysága 25,27 ha. A telken belül két tó és legelők találhatók. 195/1 Hrsz 5

6 Kivonat a külterületi alaptérképből. A HÉSZ 29. tartalmazza a mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásokat. 16. Mezőgazdasági területek általános előírásai 29. (1) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági területek a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése szempontjából a) kertes (Mk), b) általános (Má) és c) korlátozott használatú (Mko) mezőgazdasági területre tagolódnak. (2) Lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el. (3) Önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el. (4) Épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén 50-50m-es sávban, állóvizek mentén 100 m-es sávban. (5) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Tervezési terület, fejlesztési szándék A 195/1 Hrsz-ú telken a tavak mellett legelőterületek vannak. Az ott szabadon tartott juhok számára a tulajdonos juh hodály építését tervezi. Az érvényben lévő szabályozás épület elhelyezését lehetővé teszi, de a területen a tavak mellett a jelenleg előírt 100 méteres védőtávolság nem biztosítható. Módosítási javaslat: A terület mellett természeti oltalom alatt álló területek vannak. A 2010-ben jóváhagyott terv készítése alatt a NATURA 2000 területek pontosítása folyamatban volt, így a szabályozás a védett területekre vonatkozó rendelkezéseket a területen is előírta. 6

7 2011-től a terület nem tartozik a NATURA 2000 területi besorolásba. Ez teremti meg az alapját, hogy a területre vonatkozó előírások módosíthatók legyenek. 7

8 Tájrendezés és környezetvédelem NATURA 2000 helyrajzi számos lehatárolás, 2010 után NATURA általános lista, 2010 előtt A jelenleg érvényben lévő TRT között készült, a természeti védelem alávont területek ezen időben változtak. Így a Kesztölci tavak környékének besorolása is módosult. A 195/1 hrsz-ú területet törölték a NATURA 2000 besorolású területek közül. A terület tulajdonosa egyeztetést folytatott Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársaival, akik megerősítették, hogy a terület nem tartozik NATURA 2000 besorolású természeti területbe. Az egyeztetés lehetőséget ad, hogy a Helyi Építési Szabályzat 29. (4) bekezdése kihúzásra kerüljön. A területen épületet el lehet helyezni a meglévő övezeti besorolás alapján. tervezett állattartó épület (juh hodály) elhelyezésére. Közlekedés, Közművek, Örökségvédelem A HÉSZ korrekciója a Településrendezés Terv közlekedési, közmű és örökségvédelmi alátámasztó munkarészeit nem érinti. Budapest, 2015.május R.Takács Eszter vezető településtervező okl. építészmérnök, TT1-É1-2883/01 8

9 Mellékletek: 1. sz. melléklet Kesztölc Tárgy: 0195/1 hrsz számú ingatlan fejlesztése érdekében a helyi építési szabályzat módosítása Kesztölc Község Önkormányzata Vöröskői István Polgármester Úr részére Kesztölc Szabadság tér Melléklet: --- Tisztelt Vöröskői István Polgármester Úr! Ingatlanfejlesztési kéréssel fordulok a tisztelt Polgármester Úr felé. 1. Ingatlanfejlesztésünkhöz szükséges kérések bemutatása A Kesztölc, 0195/1 helyrajzi számú ingatlanon található egy horgászás céljára szolgáló tó. A tulajdonos az évek alatt kulturált környezetet hozott létre a pihenni, sportolni vágyó helyi lakosok, illetve a vendégek számára. A terület következő kis fejlesztése lenne, hogy a lehetőségen beül kisszámú állattartással is foglalkozzon, mely segíti a környezet fenntarthatóságát illetve, vendégek számára új látványelemet adna a tárgyi területen. A szabályozási terv lehetőséget nyújt állattartó épület építésére, de helyi építési szabályzat 29. (4) bekezdése szerint, épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén 50-50m-es sávban, állóvizek mentén 100 m-es sávban. Az előbbiekben idézett szabályozás nem ad lehetőséget a tárgyi területre tervezett állattartó épület (juh hodály) elhelyezésére. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel tartott előzetes egyeztetés lehetőséget ad, hogy a helyi építési szabályzat 29. (4) bekezdése kihúzásra kerüljön. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a terület fejlesztése érdekében, a helyi építési szabályzat 29. (4) bekezdése kihúzásra kerüljön Tisztelettel, várom együttműködő szíves visszajelzésüket! Esztergom város, 2015 év. március hónap 06 napja. Fekete Zoltán telektulajdonos nevében Dankó Kristóf építész 9

10 2. sz. melléklet Kesztölc 10

11 2. sz. melléklet. Kesztölc 11

12 12

13 3/a melléklet Kesztölc Emlékeztető / gépelt változat/ a szakmai konzultációról Tárgy: Kesztölc, 0195 hrsz terület, természeti besorolása és annak szabályozása Hely: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( 9021 Győr, Árpád út ) Idő: Jelen voltak: - Dankó Kristóf építészmérnök, a 0195 hrsz-ú telek tulajdonosának képviselője - Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai, lásd emlékeztető A DKF kft képviselője, Dankó Kristóf megjelent felügyelőségünkön, ahol egyeztetést kezdeményezett a 0195/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett építmény elhelyezhetőségével kapcsolatban. A Felügyelőség munkatársai tájékoztatták az ügyfelet, hogy az ingatlan nem része az országos jelentőségű védett természeti területnek és nem része a Natura 2000 hálózatnak sem, annak ellenére, hogy a tulajdon lapon NATURA 2000 jogi jelleg bejegyzés szerepel. A hiba abból adódott, hogy az ingatlan kikerült a NATURA 2000 hálózatból a 14/2010 KVVH rendelet szerint. A HÉSZ-ben szerepel, hogy a tó partjától 100 méteren belül nem helyezhető el épület/ építmény. Ez a megkötés nincs összhangban a Felügyelőség által figyelembe veendő jogszabályokkal, így vélhetően a HÉSZ/TRT módosításra irányuló eljárásban Felügyelőségünk ennek módosítását nem kifogásolja. Az esetlegesen módosított HÉSZ és TRT alapján elindított építési engedélyezési eljárás a felügyelőség azonos jogszabály helyeket veszi figyelembe. Győr, Aláírók 13

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Jóváhagyásra. 2014. március 25.

Jóváhagyásra. 2014. március 25. Kerepes Helyi Építési Szabályzatának módosítása a hulladéklerakó működésének fenntartása érdekében Megrendelő: Tervező: Tsz.: 1586 Kerepes Város Önkormányzata 2144Kerepes Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város helyi építési szabályzatát és szabályozási

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET

PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET 1. Álláspontunk szerint a 314/2012.kormányrendelet 38. (3) alapján a véleményezési szakaszban a véleményezők számára biztosított 30 napos véleményadási határidő tekintettel a 2014.06.26.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek Településtervezés: Fülöp Péter TT/1É 01-0940 Nyári Balázs Örökségvédelem: Fülöp Péter É/1 01-0940 Tájtervezés,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 Postacím: 2081 Piliscsaba Pf. 31 E-mail: pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben