1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.); 121/2013.(XII.16.); 122/2013.(XII.16.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át. 2/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a templom és parókia előtti járdaszakasz felújítása ügyében felkéri a polgármestert, az alpolgármestert, a plébánost és az egyházközség világi elnökét, hogy a járdakészítés részleteit (anyag, mennyiség, költségek, esetleges társadalmi munka vagy pénzügyi fedezet) beszélje meg, mérje fel, és a következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: értelem szerint 3/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évre az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét biztosítja: Február 15. (szombat) Felnőttek Farsangi bálja Február 28. (péntek) Iskolások Farsangi bálja Március 14. (péntek) Nemzeti ünnep - megemlékezés Június 1. (vasárnap) Nemzeti Összetartozás megemlékezés, várjátékok Június 20. (szombat) Civil Szervezetek Napja Augusztus 20. (szerda) Szent István ünnepe megemlékezés Szeptember (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás Őszi vigalom Október 23. (csütörtök) Nemzeti ünnep megemlékezés December 17. (szerda) Idősek Napja - Falukarácsony A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvények lebonyolításáról, illetve a rendezvények megtartásához helyszínek biztosításáról gondoskodjon. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a lakosság tudomására. és értelemszerű

2 4/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztést elfogadja. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodjon. Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint és jegyző 5/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Burján Antal a Kulturizmus Kft. ügyvezetőjének kérelmét nem támogatja és a Nógrádvár.hu domain név használatához nem járul hozzá, mert az megegyezik az önkormányzati honlap címével. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezővel közölje azt, hogy a jövőben ne használja a nógrádvár.hu címet. 6/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Sasi-Ker Kft. kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: A., A 281. hrsz-ú terület egy részének eladása nem lehetséges, mert az közútnak minősül, és forgalomképtelen. B., A panzió kialakításával, és az ahhoz kapcsolódó pályázattal kapcsolatban az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az alábbi tartalmú tulajdonosi hozzájárulást adja ki: Nógrád Község Önkormányzata a Sasi-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Nógrád, Szondy u. 25. számú ingatlanán a tetőtér beépítésével kapcsolatban kifogást nem emel. Nógrád Község Önkormányzata hozzájárul nyertes pályázat esetén -, hogy a meglévő előlépcső átépítését a bemutatott tervek alapján valósítsa meg. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezővel közölje, és az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 7/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület kérelmét elutasítja. A testület nem biztosít lehetőséget az óvoda ebédlőjében foltvarró összejövetelek és klubnapok tartására. A képviselő-testület felajánlja most is, hogy fenti tevékenységre ingyenesen helyet biztosít a Civil Szervezetek Házában. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezővel közölje.

3 8/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Nógrád Község Önkormányzata, Berkenye Község Önkormányzata, Diósjenő Község Önkormányzata, a DINÓBER Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat, valamint az ÖKOTÁM Szennyvízcsatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvány között kötendő megállapodást, amely a szennyvízberuházást lezárja és hozzájárul, hogy a társulat bankszámláján lévő Ft összeget az ÖKOTÁM Alapítvány kapja meg. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást abban az esetben írja alá, ha az önkormányzatnak a DINÓBER felszámolásával és a szennyvízberuházással kapcsolatban semmilyen további költsége nem keletkezik. 9/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a DMRV által küldött levélben foglalt víz és szennyvízközmű rekonstrukciós munkák évi költségét forráshiány miatt fedezni nem tudja. A testület úgy ítéli meg, hogy ezeket a munkákat az üzemeltetőnek a befolyt díjból kellene fedezni. Amennyiben az nem nyújt fedezetet erre, akkor pedig az önkormányzati tulajdonú közművek után járó bérleti díj felemelése javasolt ezen költségek forrására. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DMRV-t tájékoztassa. 10/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 46/2011.(IV.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A saját erő megelőlegezésével kapcsolatban elfogadja a K&K Energy Service Kft. módosított felajánlását, amely szerint az Angyalvár Óvodában a csökkentett áramtermelés miatti kisebb összegű többletáramdíj keletkezése okán a kölcsön visszafizetésének futamideje 5 évről 15 évre módosuljon. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kölcsönszerződés módosításáról intézkedjen. 11/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat

4 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Települések Egymásért alapító tagságra vonatkozó 54/2013.(V.27.) számú határozatát visszavonja és hatályon kívül helyezi, mivel az Egyesület nem kerül Bírósági bejegyzésre. 12/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete kijelenti, hogy Nógrád Község Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért csatlakozni kíván az Egyesülethez. A képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi Ft), valamint belépési díjként egyszeri Ft tagdíj megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő dokumentumokat, jognyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Nógrád Község Önkormányzata nevében aláírja a csatlakozási szándékot, mely szerint az Önkormányzat képviselőjeként nyilatkozik, hogy az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Börzsöny Térsége Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében., illetve folyamatos 13/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy a DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület (az Egyesület rövid neve: DIPO Khe.; az Egyesület székhelye: 2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1.) tagságát felmondja, a megnevezett helyi akciócsoportban Nógrád település a mai naptól nem kíván részt venni. Határidő: folyamatos 14/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására. A pályázat célja:

5 Az Angyalvár Óvoda épületének hőszigetelési és homlokzati munkái. A megvalósítás helye: 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. A felújítás teljes összege : Ft. Az igényelt támogatás összege: Ft. A saját erő összege: Ft A saját erő összegét az önkormányzat a évi költségvetéséből biztosítja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 15/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást nyújt az alábbi feltételekkel. Annak a nógrádi ingatlantulajdonosnak, használónak, aki a 2014-es évben teljes összegű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, amennyiben október 31-ig az 1-3 negyedévre vonatkozó díjat megfizeti, az önkormányzat az utolsó negyedévre szóló díjat átvállalja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat részleteinek kidolgozása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és a végrehajtás ügyében kössön megállapodást. 16/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 1/2014.(I.27.); 2/2014.(I.27.); 3/2014.(I.27.); 4/2014.(I.27.); 5/2014.(I.27.); 6/2014.(I.27.); 7/2014.(I.27.); 8/2014.(I.27.); 9/2014.(I.27.); 10/2014.(I.27.); 11/2014.(II.10.); 12/2014.(II.10.); 13/2014.(II.10.); 14/2014.(II.10.); A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át. 17/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő likvidhitel keret 6 millió forintra felemelésre kerüljön. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

6 18/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet egyesületek és hagyományőrző szervezetek működésének támogatására. - A pályázni kívánó Nógrád községben működő fenti szervezeteknek ig az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz évi tevékenység rövid leírása évi tervek rövid leírása - Tagok száma február 28-án - Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró pénzkészletet, tárgyévi bevételek és kiadások összegét évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és felhasználási célja konkrétan megnevezve - Vezetőségi tagok neve A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit értesítse, és a benyújtott pályázatokat a honlapon tegye közzé. 19/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád község önkormányzata a közös hivatal költségvetését összesen E Ft bevétellel, E Ft kiadással ezen belül E Ft személyi juttatással, 6562 E Ft járulékkal és 3316 E Ft dologi kiadással összesen 8 fő létszámmal, ezen belül, 8 fő köztisztviselővel elfogadja. A testület felkéri Berkenye Önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését az elfogadottnak megfelelően építse be Berkenye község évi költségvetésébe. 20/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv. 24..(1) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrád községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjaiul, illetve póttagjaiul az alábbi személyeket választja meg: 1. számú szavazókör Nógrád Kultúrház Tagok: Povazsán Ferenc 2642 Nógrád, József A. u. 16. Lévai Bernadett 2642 Nógrád, Béke tér 8. Gécziné Molnár Marianna 2642 Nógrád, Hunyadi u. 50. Póttagok: Bertyák Zoltánné 2642 Nógrád, Vasút sor 13. Dávid Barbara 2642 Nógrád, Mátyás király u. 16.

7 Nyíri Zoltánné 2642 Nógrád, Szondy u számú szavazókör Nógrád Általános Iskola Tagok: Varga Zoltán 2642 Nógrád, Árpád u. 12. Bertyák Jánosné 2642 Nógrád, Ady E. u. 25. Baloghné Budai Krisztina 2642 Nógrád, Kossuth u. 12. Póttagok: Strausz Lívia 2642 Nógrád, Mikszáth u. 27. Dobó Nikolett 2642 Nógrád, Ady Endre 29/A. Marsai Lászlóné 2642 Nógrád Vasút sor 15. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság eskütételéről és működéséhez szükséges feltételeiről gondoskodjon. és folyamatos 21/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete ,- Ft-tal támogatja a Börzsöny erdei és vizei című könyv megjelenését. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kiadót értesítse, és az összeg átutalásáról intézkedjen. 22/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete lehetőséget nyújt arra, hogy Ármós Mihály kérelmező Nógrád községben a Kodály Zoltán utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeten ruhagyűjtő konténert helyezzen el. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 23/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 15/2014.(II.24.); 16/2014.(II.24.); 17/2014.(II.24.); 18/2014.(II.24.); 19/2014.(II.24.); 20/2014.(II.24.); 21/2014.(II.24.); 22/2014.(II.24.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át.

8 24/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően nemlegesen elfogadja a évi közbeszerzési tervet. A testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben év közben le kell folytatni közbeszerzési eljárást a módosításról gondoskodjon. Határidő: értelemszerű 25/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Kerekesné Holes Erika körzeti védőnő feladatellátásáról szóló tájékoztatóját. A testület felkéri a védőnőt, hogy a településen élő lakosság ellátását a továbbiakban is a jogszabályoknak megfelelően jó színvonalon lássa el. Határidő: folyamatos Felelős: védőnő 26/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetésben az egyesületek és hagyományőrző szervezetek működési kiadásaik támogatására rendelkezésére álló keretet a beadott pályázatok alapján az alábbiak szerint osztja szét: Nógrádi Polgárőr Egyesület Nógrád Község Hagyományőrző Klub Nógrád Sportegyesület Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesület Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület Összesen Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést az érdekeltekkel közölje. 27/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyesületek és hagyományőrző szervezetek részére adandó támogatással kapcsolatban az alábbi feltételeket határozza meg: - A támogatás működési célra adható a kérelemben megjelölt célra. - Amennyiben a támogatást nem a meghatározott célra szeretné felhasználni a támogatott ezt az önkormányzat felé mindenféleképpen jelezni kell. - A támogatást egy összegben, legkésőbb szeptember 30-ig kell átutalni a szervezetek részére.

9 - A támogatást december 31-ig lehet felhasználni, és arról legkésőbb január 31-ig el kell számolni a polgármester felé. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a 26/2014.(IV.28.) határozat szerinti összegben, figyelembe véve a 9/2013.(X.29.) rendeletben foglaltakat egyenként kösse meg a támogatási megállapodást a szervezetekkel, és az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: június 30. és értelemszerű 28/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet az Angyalvár Óvoda óvodavezetői beosztására az alábbiak szerint: A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, július 2-től június 30-ig szól. A munkavégzés helye: Angyalvár Óvoda Nógrád Nógrád megye, 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény és konyha alapító okiratban foglalt feladatok szervezése, a törvényes működés biztosítása, a pedagógiai szakmai munka és konyhában folyó tevékenység irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Főiskola, óvodapedagógus, - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó oklevelek másolata, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szórágy Gyuláné nyújt a 06-35/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.). - Személyesen Szórágy Gyuláné, Nógrád megye, 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.

10 A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közigálláson és honlapon történő közzétételéről gondoskodjon, és a beérkezett pályázatokat terjessze a testület elé. és értelemszerű 29/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Rados György gyermekorvos kérelmét elfogadva hozzájárul, hogy május 19-től a gyermeklétszám csökkenése miatt a rendelési időt módosítsa az alábbiak szerint: Hétfőn tól ig Kedden és csütörtökön től ig a Nógrád, Kodály Zoltán utca 5. szám alatti rendelőben. Ezen felül a gyermekorvos ellátja az iskola egészségügyi szolgálatot, és a szülő kérésére a beteg gyermekeket lakóhelyükön is felkeresi. A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelési idő változásáról a lakosságot tájékoztassa, és a döntésről az érdekelteket értesítse. 30/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Kovács István háziorvos tájékoztatóját Nógrád felnőtt lakosságának egészségügyi ellátásáról és helyzetéről, valamint Dr. Rados György gyermekorvos tájékoztatóját a házi gyermekorvosi szolgálat tevékenységéről elfogadja, és felkéri a háziorvosokat, hogy a gyógyító tevékenységüket a jogszabályok betartásával a lakosság megfelelő ellátása érdekében a jövőben is jó színvonalon lássák el. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 31/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Kovács István bejelentésével és a Morgó patak menti víztározó nádtól való megtisztítása ügyében kéri a polgármestert, hogy a már levágott nád tóból történő kiszedéséről, továbbá a tó vízzel való feltöltéséről mielőbb gondoskodjon. Ősszel, október után pedig gondoskodjon arról, hogy a nád a tóból kiszedésre kerüljön úgy, hogy az kb. 30 %-ban megmaradjon. A nád kiszedése úgy történjen, hogy a tavat a korcsolyázók is használhassák, és a madarak élőhelye is kevésbé sérüljön. és értelemszerű 32/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat

11 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a lakosságnak küldött tájékoztatót megfelelőnek ítéli, azonban felkéri a polgármestert, hogy a júniusban tartandó falugyűlés egyik napirendi pontjaként tájékoztassa a lakosságot a hulladék begyűjtésével, elszállításával, a szolgáltató-váltással, és díjakkal kapcsolatos részletekről. A teljes körű tájékoztatás érdekében hívja meg a Zöld Híd Régió Kft. illetékesét is. Határidő: értelemszerű 33/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete június 20-án délután 17 órától a művelődési házban falugyűlést kíván tartani. A testület felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlésről értesítse a lakosságot. Számoljon be az elvégzett feladatokról és a jövőbeni tervekről. Határidő: folyamatos és június /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az aszfaltozás és kátyúzás ügyében felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Szondi út és Hunyadi út alsó részére, az Árpád utca, Rákóczi utca kátyúzására, a Kossuth és Petőfi utcák közti átjáró, a Mátyás király utca a temető felé, a Béke térre a Mikszáth utca felől több cégtől. Felkéri továbbá arra is, hogy kérjen a cégektől referenciát. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és a kapott ajánlatokat terjessze a testület elé. Határidő: augusztus /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett pályázatára. Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02. A pályázatból a következő tevékenységek valósulnak meg: - I. világháborús emlékmű renoválása - II. világháborúban elesettek nevének felrovása az emlékmű falára - az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása - háttér szépítése falra festett művészi alkotás formájában. Jelen pályázathoz a képviselő-testület Ft önerőt vállal a évi költségvetéséből.

12 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 36/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata a Nógrádi Polgárőr Egyesület részére engedélyezi, hogy a nógrádi önkormányzat tulajdonát képező 2642 Nógrád Szondi u. 23. szám alatt lévő Civil Szervezetek Házában székhelyet létesítsen. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon a döntésről az érdekelteket értesítse. és értelem szerint 37/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetői fakivágásra vonatkozó kérelem ügyében úgy foglal állást, hogy a fákra szükség van. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen erdésztől szakvéleményt, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy a fák is megmaradjanak, de a sírokat a gyökerek ne rongálják. A szakvéleményt a polgármester a testülettel ismertesse. Határidő: /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Evangélikus Egyház kérésének helyt ad, és a május 18-i ünnepi eseményhez díjmentesen rendelkezésre bocsátja a művelődési házat, valamint az Angyalvár Óvoda konyháját. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a határozat végrehajtásáról intézkedjen. és értelemszerű 39/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádon június 14-én tartandó Futapest Nógrád terepfutó versenyt anyagilag támogatni nem tudja. A rendezvény díjazásához ajándéktárgyakat biztosít. Elfogadja Keresztes Konrád 1 havi tiszteletdíj lemondását, amely járulékokkal növelt összegben Ft. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettel a támogatási szerződést kösse meg, és a fenti célra az összeget utalja el, illetve átcsoportosításról gondoskodjon.

13 és június /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az alábbi lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben), valamint a polgármester által lemondott költségtérítés az I. Nógrádi Várjátékok rendezvény megtartására kerüljön felhasználásra. - Lestyán József 2 havi Ft - Kovács Balázs 2 havi Ft - Villányi Péterné 1 havi Ft - Győri Imre 2 havi Ft - Zverkó Pál 1 havi Ft - Keresztes Konrád 1 havi Ft Összes tiszteletdíj lemondás: Ft - a polgármester fél havi költségtérítéséről szóló lemondás Ft összegben. Összes felhasználható összeg: Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen javaslatot. Határidő: június 1. és február /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Horváth Erzsébet kérelmével kapcsolatban úgy foglal állást, hogy nem tartja szerencsésnek azt, hogy az óvodavezető saját lányát alkalmazza konyhai kisegítőként. A döntés joga az intézményvezetőé. Amennyiben lánya felvétele mellett dönt, ő viseli ennek felelősségét. A képviselők javasolják, hogy az intézményvezető a döntés előtt kérje ki a konyhai dolgozók véleményét. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse. 42/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 23/2014.(IV.28.); 24/2014.(IV.28.); 25/2014.(IV.28.); 26/2014.(IV.28.); 27/2014.(IV.28.); 28/2014.(IV.28.); 29/2014.(IV.28.); 30/2014.(IV.28.); 31/2014.(IV.28.); 32/2014.(IV.28.); 33/2014.(IV.28.); 34/2014.(IV.28.); 35/2014.(IV.28.); 36/2014.(IV.28.); 37/2014.(IV.28.); 38/2014.(IV.28.); 39/2014.(IV.28.); 40/2014.(IV.28.); 41/2014.(IV.28.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a

14 nyilvántartáson vezesse át. 43/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat kivonatával együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Határidő: május /2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Kéri a jegyzőt, hogy a jövőben is gondoskodjon a hivatal jó színvonalon történő működéséről. Határidő: folyamatos 45/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulását tartalmazó beszámolót elfogadja, azt jónak tartja. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási feladatok megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a meglévő hátralékok behajtására. Határidő: folyamatos 46/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet alapján, az alábbi döntést hozza: Nógrád Község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz. területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása c. tervének megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az önkormányzati képviselő-testület nem tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat elkészíttetését. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekelteknek küldje meg.

15 47/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz-ú területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosításával kapcsolatos eljárást folytatni szeretné az előterjesztésben foglalt és ismertetett módosításnak megfelelő anyag hatóságok részére történő megküldésével. A testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetési anyagot az érintett szerveknek küldje meg, és a község honlapján a lakosság tájékoztatása érdekében tegye közzé. 48/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a módosított tartalmú és egységes szerkezetbe foglalt Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, annak mellékleteivel együtt. Szintén az előterjesztésnek megfelelően elfogadja továbbá az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát mellékletével együtt. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekelteknek küldje meg. 49/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kíván véleményt nyilvánítani Babatiné Márton Márta általános iskolai igazgatói pályázata ügyében, mert az igazgatóhelyettesi pályázat elbírálásánál nem vették figyelembe sem az önkormányzati vezetés, sem a tantestület véleményét. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékes szervnek küldje meg. 50/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elutasította azt a képviselői indítványt, amely véleményezni kívánja Babatiné Márton Márta általános iskolai igazgatói pályázatát és

16 azt támogatja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékes szervnek küldje meg. 51/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település útjainak javítása és kátyúzása ügyében az alábbiak szerint dönt: - A képviselő-testület az ajánlatok közül az Otys Úttechnika Kft. ajánlatát fogadja el, az alábbi módosítással - a Kossuth és Petőfi utca közötti rész javítása mart aszfalttal történjen. - A polgármester tárgyaljon az ajánlatot adóval, hogy az összes költség ne haladja meg a 2,5 millió forintot. - Az Árpád utca állagának megóvása miatt indokolt a lakók összehívása és együttes megbeszélés az árok készítésének ügyében. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen és a testületnek az eredményről számoljon be. 52/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az alábbi lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) a Nógrádi Általános Iskola megyei tanulmányi versenyén 1-3. helyezés valamelyikét elért tanulók és felkészítő tanárok, valamint a megyei atlétikai versenyen 1-3. helyezést elért tanulók jutalmazására kerüljenek felhasználásra. A jutalmazás könyvutalvány formájában történjen, a tanulmányi versenyeken szereplő diákok és tanárok, összesen 11 fő személyenként Ft összegű, az atlétikai versenyen részt vevők, összesen 12 fő személyenként Ft összegű könyvutalványban részesüljenek. - Lestyán József 3 havi Ft - Kovács Balázs 3 havi Ft - Villányi Péterné 3 havi Ft - Győri Imre 4 havi Ft - Zverkó Pál 2 havi Ft - Keresztes Konrád 3 havi Ft Összes tiszteletdíj lemondás: Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen javaslatot. és február /2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat

17 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatnál lehetőséget biztosít a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglalt közösségi szolgálat végzésének fogadására és lebonyolítására. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi szolgálatra jelentkezőkkel egyeztessen, az azzal kapcsolatos megállapodást kösse meg, és a végrehajtásról gondoskodjon. Határidő: igény esetén szöveg szerint 54/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ft összegű támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló programját. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje meg, és az összeg átutalásáról intézkedjen. 55/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai felvételi körzethatárok megállapításával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: Az Angyalvár Óvoda (2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. OM azonosítója: ) Nógrád község teljes területén biztosítja az óvodai ellátást. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés KIR nyilvántartásban történő rögzítéséről gondoskodjon. 56/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban Bevételek összesen Ebből Nógrád támogatása Berkenye támogatása Állami támogatás Maradvány felhasználás Kiadások összesen Ebből

18 Személyi juttatások Járulékok Egyéb dologi kiadás A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás miatt módosítsa a közös hivatal költségvetést. Felelős: Schmidt Józsefné polgármester 57/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el. Módosított előirányzat Teljesítés E Ft-ban Nyitó pénzkészlet Bevételek összesen Ebből Nógrád támogatása Berkenye támogatása Állami támogatás Maradvány felhasználás Átfutó bevétel Intézményi működési keret Kiadások összesen Ebből Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadás Átfutó kiadás Záró pénzkészlet 40 A testület felkéri a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal beszámolóját fenti adatokkal szerepeltesse a beszámolóban. Felelős: Schmidt Józsefné polgármester 58/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 51/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozatát annyiban módosítja, hogy a kátyúzás költsége Ft-ról Ft-ra változik, a műszaki tartalom változatlan marad.

19 A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 59/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Angyalvár Óvoda intézményvezetői pályázati eljárását eredménytelennek nyilvánítja, mivel pályázat nem érkezett. A testület felkéri a polgármestert, hogy intézményvezetői megbízásra tett javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 61/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete viszonozni kívánja Cibakháza település látogatását július 8-án. A testület felkéri a polgármestert, hogy az utazás megszervezéséről és a testvértelepüléssel kapcsolatos megállapodás előkészítéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos és értelemszerű 62/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az I. Nógrádi Várjátékokkal kapcsolatos elszámolást az alábbiak szerint hagyja jóvá: Bevételek összesen: Ft Kiadások összesen: Ft A kiadás fedezetéhez szükséges Ft összeg átcsoportosítását a képviselő-testület a tartalékkeretből engedélyezi. A testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges átcsoportosításokról intézkedjen. Határidő: február /2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád vár tulajdonába adásával kapcsolatos 25/2013.(III.25.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki: - A tulajdonba kért ingatlan 5794 számon nyilvántartott országos műemlék. - A 13/2007.(XII.29.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat a a területre vonatkozóan műemléki védettséget szabályoz. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a műemlékvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket vállalja.

20 A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintett hatóságnak küldje meg. 64/2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Cibakházával kötendő testvértelepülési megállapodást azzal a módosítással fogadja el, hogy az együttműködés céljánál a 6. pont szövege az alábbiak szerint módosul: 6. Diáküdültetési programok szervezése. A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás ünnepélyes aláírásáról és az abban foglaltak betartásáról gondoskodjon. Határidő: augusztus 17. és folyamatos 65/2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Zverkó Pál 6 havi tiszteletdíj lemondását, amely járulékokkal növelt összegben Ft a Cibakházával kötendő együttműködési megállapodás rendezvényéhez és Szarvas András Atya fotókiállításának költségeihez kerül felhasználásra. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg fenti célú felhasználásról, illetve átcsoportosításról gondoskodjon. Határidő: augusztus 17. és február /2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Árpád utcaiak beadványa ügyében az alábbi határozatot hozza. A testület felkéri a polgármestert, hogy levélben keresse meg az Árpád utcai, továbbá a Radnóti utca végén ( házszám), valamint a Mátyás király utca elején (1-2. házszám) található ingatlanok tulajdonosait arra vonatkozólag, hogy nyilatkozzanak a vízelvezetés ügyében. Minden ingatlantulajdonos a következő ügyben foglaljon állást: 1. Az utcagyűlésen készült feljegyzés szerinti munkák elvégzését kéri az önkormányzattól, mely az utat megvédi és biztosítja, hogy az alsó telkeket ne öntse el a víz. 2. A lakók nyilatkozata szerinti munkák megvalósításával ért egyet. 3. Nem tud, vagy nem kíván az ügyben állást foglalni. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és arról a képviselő-testületet tájékoztassa. Határidő: augusztus 31.

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben