1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.); 121/2013.(XII.16.); 122/2013.(XII.16.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át. 2/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a templom és parókia előtti járdaszakasz felújítása ügyében felkéri a polgármestert, az alpolgármestert, a plébánost és az egyházközség világi elnökét, hogy a járdakészítés részleteit (anyag, mennyiség, költségek, esetleges társadalmi munka vagy pénzügyi fedezet) beszélje meg, mérje fel, és a következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: értelem szerint 3/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évre az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani, illetve az alábbi rendezvények helyszínét biztosítja: Február 15. (szombat) Felnőttek Farsangi bálja Február 28. (péntek) Iskolások Farsangi bálja Március 14. (péntek) Nemzeti ünnep - megemlékezés Június 1. (vasárnap) Nemzeti Összetartozás megemlékezés, várjátékok Június 20. (szombat) Civil Szervezetek Napja Augusztus 20. (szerda) Szent István ünnepe megemlékezés Szeptember (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás Őszi vigalom Október 23. (csütörtök) Nemzeti ünnep megemlékezés December 17. (szerda) Idősek Napja - Falukarácsony A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvények lebonyolításáról, illetve a rendezvények megtartásához helyszínek biztosításáról gondoskodjon. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek és a lakosság tudomására. és értelemszerű

2 4/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztést elfogadja. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodjon. Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint és jegyző 5/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Burján Antal a Kulturizmus Kft. ügyvezetőjének kérelmét nem támogatja és a Nógrádvár.hu domain név használatához nem járul hozzá, mert az megegyezik az önkormányzati honlap címével. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezővel közölje azt, hogy a jövőben ne használja a nógrádvár.hu címet. 6/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Sasi-Ker Kft. kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: A., A 281. hrsz-ú terület egy részének eladása nem lehetséges, mert az közútnak minősül, és forgalomképtelen. B., A panzió kialakításával, és az ahhoz kapcsolódó pályázattal kapcsolatban az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az alábbi tartalmú tulajdonosi hozzájárulást adja ki: Nógrád Község Önkormányzata a Sasi-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Nógrád, Szondy u. 25. számú ingatlanán a tetőtér beépítésével kapcsolatban kifogást nem emel. Nógrád Község Önkormányzata hozzájárul nyertes pályázat esetén -, hogy a meglévő előlépcső átépítését a bemutatott tervek alapján valósítsa meg. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezővel közölje, és az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 7/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület kérelmét elutasítja. A testület nem biztosít lehetőséget az óvoda ebédlőjében foltvarró összejövetelek és klubnapok tartására. A képviselő-testület felajánlja most is, hogy fenti tevékenységre ingyenesen helyet biztosít a Civil Szervezetek Házában. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezővel közölje.

3 8/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Nógrád Község Önkormányzata, Berkenye Község Önkormányzata, Diósjenő Község Önkormányzata, a DINÓBER Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat, valamint az ÖKOTÁM Szennyvízcsatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvány között kötendő megállapodást, amely a szennyvízberuházást lezárja és hozzájárul, hogy a társulat bankszámláján lévő Ft összeget az ÖKOTÁM Alapítvány kapja meg. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást abban az esetben írja alá, ha az önkormányzatnak a DINÓBER felszámolásával és a szennyvízberuházással kapcsolatban semmilyen további költsége nem keletkezik. 9/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a DMRV által küldött levélben foglalt víz és szennyvízközmű rekonstrukciós munkák évi költségét forráshiány miatt fedezni nem tudja. A testület úgy ítéli meg, hogy ezeket a munkákat az üzemeltetőnek a befolyt díjból kellene fedezni. Amennyiben az nem nyújt fedezetet erre, akkor pedig az önkormányzati tulajdonú közművek után járó bérleti díj felemelése javasolt ezen költségek forrására. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DMRV-t tájékoztassa. 10/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 46/2011.(IV.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A saját erő megelőlegezésével kapcsolatban elfogadja a K&K Energy Service Kft. módosított felajánlását, amely szerint az Angyalvár Óvodában a csökkentett áramtermelés miatti kisebb összegű többletáramdíj keletkezése okán a kölcsön visszafizetésének futamideje 5 évről 15 évre módosuljon. A testület felkéri a polgármestert, hogy a kölcsönszerződés módosításáról intézkedjen. 11/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat

4 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Települések Egymásért alapító tagságra vonatkozó 54/2013.(V.27.) számú határozatát visszavonja és hatályon kívül helyezi, mivel az Egyesület nem kerül Bírósági bejegyzésre. 12/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete kijelenti, hogy Nógrád Község Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért csatlakozni kíván az Egyesülethez. A képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi Ft), valamint belépési díjként egyszeri Ft tagdíj megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő dokumentumokat, jognyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Nógrád Község Önkormányzata nevében aláírja a csatlakozási szándékot, mely szerint az Önkormányzat képviselőjeként nyilatkozik, hogy az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Börzsöny Térsége Egyesület közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében., illetve folyamatos 13/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy a DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület (az Egyesület rövid neve: DIPO Khe.; az Egyesület székhelye: 2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1.) tagságát felmondja, a megnevezett helyi akciócsoportban Nógrád település a mai naptól nem kíván részt venni. Határidő: folyamatos 14/2014.(II.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására. A pályázat célja:

5 Az Angyalvár Óvoda épületének hőszigetelési és homlokzati munkái. A megvalósítás helye: 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. A felújítás teljes összege : Ft. Az igényelt támogatás összege: Ft. A saját erő összege: Ft A saját erő összegét az önkormányzat a évi költségvetéséből biztosítja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 15/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást nyújt az alábbi feltételekkel. Annak a nógrádi ingatlantulajdonosnak, használónak, aki a 2014-es évben teljes összegű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, amennyiben október 31-ig az 1-3 negyedévre vonatkozó díjat megfizeti, az önkormányzat az utolsó negyedévre szóló díjat átvállalja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat részleteinek kidolgozása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és a végrehajtás ügyében kössön megállapodást. 16/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 1/2014.(I.27.); 2/2014.(I.27.); 3/2014.(I.27.); 4/2014.(I.27.); 5/2014.(I.27.); 6/2014.(I.27.); 7/2014.(I.27.); 8/2014.(I.27.); 9/2014.(I.27.); 10/2014.(I.27.); 11/2014.(II.10.); 12/2014.(II.10.); 13/2014.(II.10.); 14/2014.(II.10.); A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át. 17/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő likvidhitel keret 6 millió forintra felemelésre kerüljön. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

6 18/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet egyesületek és hagyományőrző szervezetek működésének támogatására. - A pályázni kívánó Nógrád községben működő fenti szervezeteknek ig az alábbiakat kell benyújtani az önkormányzathoz évi tevékenység rövid leírása évi tervek rövid leírása - Tagok száma február 28-án - Tevékenységgel érintett nógrádi lakosok száma évi pénzügyi beszámoló, amelyben fel kell tüntetni a nyitó és záró pénzkészletet, tárgyévi bevételek és kiadások összegét évre önkormányzattól igényelt működési támogatás összege, és felhasználási célja konkrétan megnevezve - Vezetőségi tagok neve A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetek vezetőit értesítse, és a benyújtott pályázatokat a honlapon tegye közzé. 19/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád község önkormányzata a közös hivatal költségvetését összesen E Ft bevétellel, E Ft kiadással ezen belül E Ft személyi juttatással, 6562 E Ft járulékkal és 3316 E Ft dologi kiadással összesen 8 fő létszámmal, ezen belül, 8 fő köztisztviselővel elfogadja. A testület felkéri Berkenye Önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetését az elfogadottnak megfelelően építse be Berkenye község évi költségvetésébe. 20/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv. 24..(1) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrád községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjaiul, illetve póttagjaiul az alábbi személyeket választja meg: 1. számú szavazókör Nógrád Kultúrház Tagok: Povazsán Ferenc 2642 Nógrád, József A. u. 16. Lévai Bernadett 2642 Nógrád, Béke tér 8. Gécziné Molnár Marianna 2642 Nógrád, Hunyadi u. 50. Póttagok: Bertyák Zoltánné 2642 Nógrád, Vasút sor 13. Dávid Barbara 2642 Nógrád, Mátyás király u. 16.

7 Nyíri Zoltánné 2642 Nógrád, Szondy u számú szavazókör Nógrád Általános Iskola Tagok: Varga Zoltán 2642 Nógrád, Árpád u. 12. Bertyák Jánosné 2642 Nógrád, Ady E. u. 25. Baloghné Budai Krisztina 2642 Nógrád, Kossuth u. 12. Póttagok: Strausz Lívia 2642 Nógrád, Mikszáth u. 27. Dobó Nikolett 2642 Nógrád, Ady Endre 29/A. Marsai Lászlóné 2642 Nógrád Vasút sor 15. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság eskütételéről és működéséhez szükséges feltételeiről gondoskodjon. és folyamatos 21/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete ,- Ft-tal támogatja a Börzsöny erdei és vizei című könyv megjelenését. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kiadót értesítse, és az összeg átutalásáról intézkedjen. 22/2014.(II.24.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete lehetőséget nyújt arra, hogy Ármós Mihály kérelmező Nógrád községben a Kodály Zoltán utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeten ruhagyűjtő konténert helyezzen el. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 23/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 15/2014.(II.24.); 16/2014.(II.24.); 17/2014.(II.24.); 18/2014.(II.24.); 19/2014.(II.24.); 20/2014.(II.24.); 21/2014.(II.24.); 22/2014.(II.24.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a nyilvántartáson vezesse át.

8 24/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően nemlegesen elfogadja a évi közbeszerzési tervet. A testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben év közben le kell folytatni közbeszerzési eljárást a módosításról gondoskodjon. Határidő: értelemszerű 25/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Kerekesné Holes Erika körzeti védőnő feladatellátásáról szóló tájékoztatóját. A testület felkéri a védőnőt, hogy a településen élő lakosság ellátását a továbbiakban is a jogszabályoknak megfelelően jó színvonalon lássa el. Határidő: folyamatos Felelős: védőnő 26/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a évi költségvetésben az egyesületek és hagyományőrző szervezetek működési kiadásaik támogatására rendelkezésére álló keretet a beadott pályázatok alapján az alábbiak szerint osztja szét: Nógrádi Polgárőr Egyesület Nógrád Község Hagyományőrző Klub Nógrád Sportegyesület Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesület Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület Összesen Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést az érdekeltekkel közölje. 27/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyesületek és hagyományőrző szervezetek részére adandó támogatással kapcsolatban az alábbi feltételeket határozza meg: - A támogatás működési célra adható a kérelemben megjelölt célra. - Amennyiben a támogatást nem a meghatározott célra szeretné felhasználni a támogatott ezt az önkormányzat felé mindenféleképpen jelezni kell. - A támogatást egy összegben, legkésőbb szeptember 30-ig kell átutalni a szervezetek részére.

9 - A támogatást december 31-ig lehet felhasználni, és arról legkésőbb január 31-ig el kell számolni a polgármester felé. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a 26/2014.(IV.28.) határozat szerinti összegben, figyelembe véve a 9/2013.(X.29.) rendeletben foglaltakat egyenként kösse meg a támogatási megállapodást a szervezetekkel, és az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: június 30. és értelemszerű 28/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet az Angyalvár Óvoda óvodavezetői beosztására az alábbiak szerint: A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, július 2-től június 30-ig szól. A munkavégzés helye: Angyalvár Óvoda Nógrád Nógrád megye, 2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény és konyha alapító okiratban foglalt feladatok szervezése, a törvényes működés biztosítása, a pedagógiai szakmai munka és konyhában folyó tevékenység irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Főiskola, óvodapedagógus, - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó oklevelek másolata, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szórágy Gyuláné nyújt a 06-35/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.). - Személyesen Szórágy Gyuláné, Nógrád megye, 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.

10 A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közigálláson és honlapon történő közzétételéről gondoskodjon, és a beérkezett pályázatokat terjessze a testület elé. és értelemszerű 29/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Rados György gyermekorvos kérelmét elfogadva hozzájárul, hogy május 19-től a gyermeklétszám csökkenése miatt a rendelési időt módosítsa az alábbiak szerint: Hétfőn tól ig Kedden és csütörtökön től ig a Nógrád, Kodály Zoltán utca 5. szám alatti rendelőben. Ezen felül a gyermekorvos ellátja az iskola egészségügyi szolgálatot, és a szülő kérésére a beteg gyermekeket lakóhelyükön is felkeresi. A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelési idő változásáról a lakosságot tájékoztassa, és a döntésről az érdekelteket értesítse. 30/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Kovács István háziorvos tájékoztatóját Nógrád felnőtt lakosságának egészségügyi ellátásáról és helyzetéről, valamint Dr. Rados György gyermekorvos tájékoztatóját a házi gyermekorvosi szolgálat tevékenységéről elfogadja, és felkéri a háziorvosokat, hogy a gyógyító tevékenységüket a jogszabályok betartásával a lakosság megfelelő ellátása érdekében a jövőben is jó színvonalon lássák el. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 31/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Kovács István bejelentésével és a Morgó patak menti víztározó nádtól való megtisztítása ügyében kéri a polgármestert, hogy a már levágott nád tóból történő kiszedéséről, továbbá a tó vízzel való feltöltéséről mielőbb gondoskodjon. Ősszel, október után pedig gondoskodjon arról, hogy a nád a tóból kiszedésre kerüljön úgy, hogy az kb. 30 %-ban megmaradjon. A nád kiszedése úgy történjen, hogy a tavat a korcsolyázók is használhassák, és a madarak élőhelye is kevésbé sérüljön. és értelemszerű 32/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat

11 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a lakosságnak küldött tájékoztatót megfelelőnek ítéli, azonban felkéri a polgármestert, hogy a júniusban tartandó falugyűlés egyik napirendi pontjaként tájékoztassa a lakosságot a hulladék begyűjtésével, elszállításával, a szolgáltató-váltással, és díjakkal kapcsolatos részletekről. A teljes körű tájékoztatás érdekében hívja meg a Zöld Híd Régió Kft. illetékesét is. Határidő: értelemszerű 33/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete június 20-án délután 17 órától a művelődési házban falugyűlést kíván tartani. A testület felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlésről értesítse a lakosságot. Számoljon be az elvégzett feladatokról és a jövőbeni tervekről. Határidő: folyamatos és június /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az aszfaltozás és kátyúzás ügyében felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Szondi út és Hunyadi út alsó részére, az Árpád utca, Rákóczi utca kátyúzására, a Kossuth és Petőfi utcák közti átjáró, a Mátyás király utca a temető felé, a Béke térre a Mikszáth utca felől több cégtől. Felkéri továbbá arra is, hogy kérjen a cégektől referenciát. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és a kapott ajánlatokat terjessze a testület elé. Határidő: augusztus /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett pályázatára. Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02. A pályázatból a következő tevékenységek valósulnak meg: - I. világháborús emlékmű renoválása - II. világháborúban elesettek nevének felrovása az emlékmű falára - az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása - háttér szépítése falra festett művészi alkotás formájában. Jelen pályázathoz a képviselő-testület Ft önerőt vállal a évi költségvetéséből.

12 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 36/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata a Nógrádi Polgárőr Egyesület részére engedélyezi, hogy a nógrádi önkormányzat tulajdonát képező 2642 Nógrád Szondi u. 23. szám alatt lévő Civil Szervezetek Házában székhelyet létesítsen. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon a döntésről az érdekelteket értesítse. és értelem szerint 37/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetői fakivágásra vonatkozó kérelem ügyében úgy foglal állást, hogy a fákra szükség van. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen erdésztől szakvéleményt, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy a fák is megmaradjanak, de a sírokat a gyökerek ne rongálják. A szakvéleményt a polgármester a testülettel ismertesse. Határidő: /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Evangélikus Egyház kérésének helyt ad, és a május 18-i ünnepi eseményhez díjmentesen rendelkezésre bocsátja a művelődési házat, valamint az Angyalvár Óvoda konyháját. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a határozat végrehajtásáról intézkedjen. és értelemszerű 39/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrádon június 14-én tartandó Futapest Nógrád terepfutó versenyt anyagilag támogatni nem tudja. A rendezvény díjazásához ajándéktárgyakat biztosít. Elfogadja Keresztes Konrád 1 havi tiszteletdíj lemondását, amely járulékokkal növelt összegben Ft. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettel a támogatási szerződést kösse meg, és a fenti célra az összeget utalja el, illetve átcsoportosításról gondoskodjon.

13 és június /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az alábbi lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben), valamint a polgármester által lemondott költségtérítés az I. Nógrádi Várjátékok rendezvény megtartására kerüljön felhasználásra. - Lestyán József 2 havi Ft - Kovács Balázs 2 havi Ft - Villányi Péterné 1 havi Ft - Győri Imre 2 havi Ft - Zverkó Pál 1 havi Ft - Keresztes Konrád 1 havi Ft Összes tiszteletdíj lemondás: Ft - a polgármester fél havi költségtérítéséről szóló lemondás Ft összegben. Összes felhasználható összeg: Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen javaslatot. Határidő: június 1. és február /2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Horváth Erzsébet kérelmével kapcsolatban úgy foglal állást, hogy nem tartja szerencsésnek azt, hogy az óvodavezető saját lányát alkalmazza konyhai kisegítőként. A döntés joga az intézményvezetőé. Amennyiben lánya felvétele mellett dönt, ő viseli ennek felelősségét. A képviselők javasolják, hogy az intézményvezető a döntés előtt kérje ki a konyhai dolgozók véleményét. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse. 42/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 23/2014.(IV.28.); 24/2014.(IV.28.); 25/2014.(IV.28.); 26/2014.(IV.28.); 27/2014.(IV.28.); 28/2014.(IV.28.); 29/2014.(IV.28.); 30/2014.(IV.28.); 31/2014.(IV.28.); 32/2014.(IV.28.); 33/2014.(IV.28.); 34/2014.(IV.28.); 35/2014.(IV.28.); 36/2014.(IV.28.); 37/2014.(IV.28.); 38/2014.(IV.28.); 39/2014.(IV.28.); 40/2014.(IV.28.); 41/2014.(IV.28.). A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolási kötelezettség megszüntetését a

14 nyilvántartáson vezesse át. 43/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a községben évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolókat a testületi határozat kivonatával együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Határidő: május /2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Kéri a jegyzőt, hogy a jövőben is gondoskodjon a hivatal jó színvonalon történő működéséről. Határidő: folyamatos 45/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet hatályosulását tartalmazó beszámolót elfogadja, azt jónak tartja. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal továbbra is törekedjen az adózási feladatok megfelelő ellátására és továbbra is tegyen hathatós intézkedéseket a meglévő hátralékok behajtására. Határidő: folyamatos 46/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet alapján, az alábbi döntést hozza: Nógrád Község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz. területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása c. tervének megvalósulása esetén jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az önkormányzati képviselő-testület nem tartja szükségesnek Környezeti vizsgálat elkészíttetését. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekelteknek küldje meg.

15 47/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nógrád község 0104/50. hrsz., 0208/1., 2. hrsz. és 097/17. hrsz-ú területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosításával kapcsolatos eljárást folytatni szeretné az előterjesztésben foglalt és ismertetett módosításnak megfelelő anyag hatóságok részére történő megküldésével. A testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetési anyagot az érintett szerveknek küldje meg, és a község honlapján a lakosság tájékoztatása érdekében tegye közzé. 48/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a módosított tartalmú és egységes szerkezetbe foglalt Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, annak mellékleteivel együtt. Szintén az előterjesztésnek megfelelően elfogadja továbbá az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát mellékletével együtt. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érdekelteknek küldje meg. 49/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kíván véleményt nyilvánítani Babatiné Márton Márta általános iskolai igazgatói pályázata ügyében, mert az igazgatóhelyettesi pályázat elbírálásánál nem vették figyelembe sem az önkormányzati vezetés, sem a tantestület véleményét. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékes szervnek küldje meg. 50/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elutasította azt a képviselői indítványt, amely véleményezni kívánja Babatiné Márton Márta általános iskolai igazgatói pályázatát és

16 azt támogatja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékes szervnek küldje meg. 51/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település útjainak javítása és kátyúzása ügyében az alábbiak szerint dönt: - A képviselő-testület az ajánlatok közül az Otys Úttechnika Kft. ajánlatát fogadja el, az alábbi módosítással - a Kossuth és Petőfi utca közötti rész javítása mart aszfalttal történjen. - A polgármester tárgyaljon az ajánlatot adóval, hogy az összes költség ne haladja meg a 2,5 millió forintot. - Az Árpád utca állagának megóvása miatt indokolt a lakók összehívása és együttes megbeszélés az árok készítésének ügyében. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen és a testületnek az eredményről számoljon be. 52/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete engedélyezi, hogy az alábbi lemondott képviselői tiszteletdíjak (járulékkal növelt összegben) a Nógrádi Általános Iskola megyei tanulmányi versenyén 1-3. helyezés valamelyikét elért tanulók és felkészítő tanárok, valamint a megyei atlétikai versenyen 1-3. helyezést elért tanulók jutalmazására kerüljenek felhasználásra. A jutalmazás könyvutalvány formájában történjen, a tanulmányi versenyeken szereplő diákok és tanárok, összesen 11 fő személyenként Ft összegű, az atlétikai versenyen részt vevők, összesen 12 fő személyenként Ft összegű könyvutalványban részesüljenek. - Lestyán József 3 havi Ft - Kovács Balázs 3 havi Ft - Villányi Péterné 3 havi Ft - Győri Imre 4 havi Ft - Zverkó Pál 2 havi Ft - Keresztes Konrád 3 havi Ft Összes tiszteletdíj lemondás: Ft A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, a felhasználásról számoljon be, és átcsoportosításra tegyen javaslatot. és február /2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat

17 Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatnál lehetőséget biztosít a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglalt közösségi szolgálat végzésének fogadására és lebonyolítására. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi szolgálatra jelentkezőkkel egyeztessen, az azzal kapcsolatos megállapodást kösse meg, és a végrehajtásról gondoskodjon. Határidő: igény esetén szöveg szerint 54/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Ft összegű támogatásban részesíti a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló programját. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az illetékeseknek küldje meg, és az összeg átutalásáról intézkedjen. 55/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai felvételi körzethatárok megállapításával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: Az Angyalvár Óvoda (2642 Nógrád, Mikszáth u. 2. OM azonosítója: ) Nógrád község teljes területén biztosítja az óvodai ellátást. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés KIR nyilvántartásban történő rögzítéséről gondoskodjon. 56/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban Bevételek összesen Ebből Nógrád támogatása Berkenye támogatása Állami támogatás Maradvány felhasználás Kiadások összesen Ebből

18 Személyi juttatások Járulékok Egyéb dologi kiadás A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítás miatt módosítsa a közös hivatal költségvetést. Felelős: Schmidt Józsefné polgármester 57/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el. Módosított előirányzat Teljesítés E Ft-ban Nyitó pénzkészlet Bevételek összesen Ebből Nógrád támogatása Berkenye támogatása Állami támogatás Maradvány felhasználás Átfutó bevétel Intézményi működési keret Kiadások összesen Ebből Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadás Átfutó kiadás Záró pénzkészlet 40 A testület felkéri a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal beszámolóját fenti adatokkal szerepeltesse a beszámolóban. Felelős: Schmidt Józsefné polgármester 58/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 51/2014.(V.26.) képviselő-testületi határozatát annyiban módosítja, hogy a kátyúzás költsége Ft-ról Ft-ra változik, a műszaki tartalom változatlan marad.

19 A testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 59/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Angyalvár Óvoda intézményvezetői pályázati eljárását eredménytelennek nyilvánítja, mivel pályázat nem érkezett. A testület felkéri a polgármestert, hogy intézményvezetői megbízásra tett javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 61/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete viszonozni kívánja Cibakháza település látogatását július 8-án. A testület felkéri a polgármestert, hogy az utazás megszervezéséről és a testvértelepüléssel kapcsolatos megállapodás előkészítéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos és értelemszerű 62/2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az I. Nógrádi Várjátékokkal kapcsolatos elszámolást az alábbiak szerint hagyja jóvá: Bevételek összesen: Ft Kiadások összesen: Ft A kiadás fedezetéhez szükséges Ft összeg átcsoportosítását a képviselő-testület a tartalékkeretből engedélyezi. A testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges átcsoportosításokról intézkedjen. Határidő: február /2014.(VI.10.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád vár tulajdonába adásával kapcsolatos 25/2013.(III.25.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki: - A tulajdonba kért ingatlan 5794 számon nyilvántartott országos műemlék. - A 13/2007.(XII.29.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat a a területre vonatkozóan műemléki védettséget szabályoz. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a műemlékvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket vállalja.

20 A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az érintett hatóságnak küldje meg. 64/2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Cibakházával kötendő testvértelepülési megállapodást azzal a módosítással fogadja el, hogy az együttműködés céljánál a 6. pont szövege az alábbiak szerint módosul: 6. Diáküdültetési programok szervezése. A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás ünnepélyes aláírásáról és az abban foglaltak betartásáról gondoskodjon. Határidő: augusztus 17. és folyamatos 65/2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Zverkó Pál 6 havi tiszteletdíj lemondását, amely járulékokkal növelt összegben Ft a Cibakházával kötendő együttműködési megállapodás rendezvényéhez és Szarvas András Atya fotókiállításának költségeihez kerül felhasználásra. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg fenti célú felhasználásról, illetve átcsoportosításról gondoskodjon. Határidő: augusztus 17. és február /2014.(VIII.07.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Árpád utcaiak beadványa ügyében az alábbi határozatot hozza. A testület felkéri a polgármestert, hogy levélben keresse meg az Árpád utcai, továbbá a Radnóti utca végén ( házszám), valamint a Mátyás király utca elején (1-2. házszám) található ingatlanok tulajdonosait arra vonatkozólag, hogy nyilatkozzanak a vízelvezetés ügyében. Minden ingatlantulajdonos a következő ügyben foglaljon állást: 1. Az utcagyűlésen készült feljegyzés szerinti munkák elvégzését kéri az önkormányzattól, mely az utat megvédi és biztosítja, hogy az alsó telkeket ne öntse el a víz. 2. A lakók nyilatkozata szerinti munkák megvalósításával ért egyet. 3. Nem tud, vagy nem kíván az ügyben állást foglalni. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon és arról a képviselő-testületet tájékoztassa. Határidő: augusztus 31.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben