Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető"

Átírás

1 DESIGN UTCA KFT Budapest, Árpád fejedelem út 49. Biztonsági terv Kiadja: ügyvezető Hatályos: Szeptember napjáig. Biztonsági tervet készítette; Marián György Biztonságszervező telefon:

2 DESIGN UTCA KFT. 2._ Tartalom: Általános információk: 3.-4.oldal 23/2011. (lll. 8.) Kormányrendelet és definíciói 5.oldal Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó jogszabályok. 6.oldal A biztonsági terv tartalmazza: 7-8.oldal Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége: A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: 9.oldal A rendezvény szervezője: Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok: 10.oldal A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzése: A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés: 11.oldal A helyszínek pontos leírása; 12.oldal A Rendezvény várható látogatottsága; 13.oldal A rendezvény helyszíni organizációjának, irányításának tervezett kommunikációs technikája; 14.oldal Dohányzásra vonatkozó szabályok; 15.oldal Tűzriadó Terv 16.oldal Tűzjelzésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: Menekítési és Kiürítési Terv; 17.oldal 18.oldal Mellékletek: A Rendezvény tartalmi leírása és forgató könyve; Melléklet 01. Személyi nyilvántartó lap; Melléklet 02. Menekülési útvonalak ; Melléklet 03. Forgalomirányítási terv; Melléklet 04.

3 DESIGN UTCA KFT 3. Általános információk; A rendezvény neve: KIRÁLYI VÁSÁR helyszíne: VII. kerületben Király utca (Deák tér és Nagymező utca között), Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca között VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út között A következő utcák a vásár miatt zsákutcává lesznek átalakítva, de a 2 irányú forgalom megengedett lesz: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között Működési terület: A fentiekben említett területek. Jellege: Kirakodóvásár Rendezvény időtartama: szeptember 10-én, reggel 8 órától este 19 óráig szeptember 11-én, reggel 8 órától este 19 óráig Várható létszáma: Folyamatos érkező és távozó látogatók kb; 1000 és 2000 fő között

4 DESIGN UTCA KFT. 4. A rendezvényszervezésért és lebonyolításáért felelős személy(ek) adatai; Főszervező szervezet:design UTCA KFT Székhelye és címe:1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49 Főszervező neve: Landwehr Klára mobil: címe: 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49 Főszervező helyettes neve: Király Gabriella mobil: címe; 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49 A Rendezvény biztosításáért felelős szervezet, személy és a hatósági, rendészeti kapcsolattartók adatai : A felkért közreműködő szervezetek: VII. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Budapesti közterület felügyelet. A Felelős kapcsolattartó neve: Landwehr Klára címe: 1077 Budapest Király u Telefonszáma/fax/mobil: / A Biztosítást végző személyek száma a rendezvény ideje alatt: A felkért szakhatóságok határozzák meg.

5 DESIGN UTCA KFT /2011. (lll. 8.) Kormányrendelet. A zenés, Táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről. A Kormány Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, új kormányrendeletet alkotott. Módosítva Zenés-táncos rendezvényekről szóló 2011 évi Kormányrendelet Június 28.-i módosítása mely 2011 július 06, lép hatályba. A Kormány 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelete egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról; 4. (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket) b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény). (2) A rendeletet nem kell alkalmazni: a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. E rendelet alkalmazásában: (2) Az R és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(e rendelet alkalmazásában:) 1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó működteti; 2. A zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni; 3. Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény. 4. Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

6 DESIGN UTCA KFT. 6. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó jogszabályok (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. (2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. (3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. (4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete. b) A meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építésügyi hatóság, kivéve, ha M agyar Közlöny évi 23. szám 4633 ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző, hat hónapon belül, használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki (4) bekezdés c) pontja Hatályát veszti. c) A környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő szakkérdésekben első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

7 DESIGN UTCA KFT. 7. d) A jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság. e) A tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség. (5) Amennyiben az engedély és a működési engedély iránti kérelmet a kérelmező egyszerre nyújtja be, a szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le. (6) A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására. (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. (2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét. (1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja a) A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, b) A kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát. c) A zenés, táncos rendezvény megnevezését. d) A zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését. e) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól,.kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot. f) A biztonsági tervet. g) Amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot. h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

8 DESIGN UTCA KFT. 8. A biztonsági terv tartalmazza: A biztonsági terv a) A zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét. b) A zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét. c) A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; d) a biztonsági személyzet létszámát; e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint (3) Az R2. 8. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(a biztonsági terv tartalmazza:) f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége (4) Az R2. 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. (2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. (3) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

9 DESIGN UTCA KFT. 9. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: az 10. (1 )bekezdés Hatályát vesztette: (1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. (2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. (3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. (4) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. A rendezvény szervezője a) Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához. b) A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

10 DESIGN UTCA KFT. 10. Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok (1) Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: a) a jegyző; b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság; c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. (2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzése (1) A hatóság az építésügyi hatóság kivételével egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. (2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. (3) A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, b) a rendezvény szervezője a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak. (4) A jegyző a (2) (3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a hatóságokkal

11 DESIGN UTCA KFT. 11. A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés (1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi. (2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy éven belül az építésügyi hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az ellenőrzés végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevőit a lehető legkisebb mértékben zavarja. (3) A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve az (5) bekezdésben szabályozott eseteket; b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására; c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez; d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti. (4) Az ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekről a c) pont kivételével a következő munkanapon tájékoztatja a jegyzőt. (5) Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni: a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilván valóan jelentős túllépése; b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; c) az engedély hiánya; d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár; e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

12 DESIGN UTCA KFT )A helyszín(ek) pontos leírása, megközelíthetősége, a biztosított és a lezárt terület(ek) határa, helyszíne: VII. kerületben Király utca (Deák tér és Nagymező utca között), Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca között VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út között A következő utcák a vásár miatt zsákutcává lesznek átalakítva, de a 2 irányú forgalom megengedett lesz: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között Tömegközlekedési terv A rendezvény megkezdését megelőzően és a rendezvényről történő távozáskor (rendkívüli esemény bekövetkeztekor is) a látogatók által igénybe vehető tömegközlekedési járatok : Forgalomtól elzárt terület: A Király utca, Deák Ferenc Tértől a Nagymező utcáig tartó szakasza. BKV. járatok. Buszok: 109,105,70,72,73,74,78,9,914,914A,923,931,950,950A,966,979,979A, Villamosok: 4, 6,47, 79, Mertó: M1. A közönség tájékoztatása a közlekedés lehetőségéről; internet, írott sajtó, plakátok,

13 DESIGN UTCA KFT )A rendezvény várható látogatottsága, a résztvevők, szereplők és nézők várható létszáma, a gépjárművek, motorkerékpárok és kerékpárok prognosztizált száma; Várható látogatottság: megoszlik, változó, folyamatosan érkező és távozó a látogatók létszáma: körülbelül fő-ig. -Résztvevők-szereplők kb: 40 fő 4.)Gépjárművek várható száma, parkolási rend, annak lehetőségei, helyszínei; Parkolás a környező utcákban 5.)A rendezésre rendezvényen, rendelkezésre álló személyzet (saját létszám és megbízott, felkért közreműködők) összetétele és feladatköre;? 6.)A közlekedés zavartalanságát és a parkolást biztosító intézkedések leírása; A közlekedés zavartalanságáról a felkért szakhatóság gondoskodik. A látogatók a környező utcákban, a résztvevők a rendezvény lezárt területén. 7.)A közbiztonsági (Biztosítási feladatokat ellátók létszáma) feladatok leírása, meghatározása; az igénybe venni kívánt szakhatóságok határozzák meg 8.)Az egészségügyi-, mentési- és elsősegély-nyújtási feladatok meghatározása a veszélyforrások és a várható létszám függvényében; Igénybe venni kívánjuk az Országos Mentő Szolgálat Segítségét ennek a feladat ellátására

14 DESIGN UTCA KFT ) A rendezvény helyszíni organizációjának, irányításának tervezett kommunikációs technikája, amennyiben önálló rádióhálózat kiépítésére kerül sor, úgy annak leírása; Saját részről woki-toki, mobiltelefon, személyes közreműködés. 10.) A helyszínen és annak közelében élők, a rendezvény szempontjából érintett települések lakóinak, valamint a rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módja, technikája és tartalma, illetve nyugalmának biztosítására tervezett intézkedések; Plakátok, internet, írott média. 11.) A rendezvény biztonsága érdekében igénybe venni kívánt szervezetek (rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság, vízi mentők, polgárőrök stb.) és vállalkozások költségeire szükséges fedezet forrása, mértéke, felosztási terve; VII. kerületi Rendőrség, Közterület felügyelet, OMSZ. 12.)A rendezvény megközelítése; Tömegközlekedés, egyénileg. 13.) esetleges lezárt útszakaszok, jelölése, leírása VII. kerületben Király utca (Deák tér és Nagymező utca között), Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca között VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út között A következő utcák a vásár miatt zsákutcává lesznek átalakítva, de a 2 irányú forgalom megengedett lesz: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között 14.) A rendezvényen általános, vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és döntéshozói jogkörrel megbízott személyek: A Felelős döntéshozó neve: Landwehr Klára címe: 1077 Budapest Király u Telefonszáma/fax/mobil: /

15 DESIGN UTCA KFT. 15. Dohányzásra vonatkozó szabályok Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad az A - C tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben,továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni..az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadtérbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. Szervezői rendelkezések, az éghető szeszek, azaz A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok és az éghető folyadékok tárolásáról, raktározásáról a büféstandokban, fesztiválsátrakban; 1. A büféstandokban, fesztiválsátrakban egyszerre tárolt éghető szeszesital mennyisége, meghaladhatja, az litert is, ez rendezvényektől, promóciós időszakoktól függ. 2. A különböző, alkohol % - al rendelkező italok, a fogyasztási igényeknek és minőségbeli követelmények összehangolásával, különböző hőmérsékletű helyeken kell tárolva. Így: szobahőmérsékletű raktár és kiszolgáló pult, hűtős raktár, hűtőpult, mélyhűtőberendezés szükséges. 3. A takarításhoz, mindennapi higiéniához szükséges, éghető, esetleg robbanásveszélyes vegyi, és tisztítószerek, az külön elhelyezett, szobahőmérsékletű, napfénytől védett, zárható szekrényben, tároló helyen kell tárolni.

16 DESIGN UTCA KFT. 16. TŰZRIADÓ TERV Jelen Tűzriadó terv a DESIGN UTCA KFT, tűz, katasztrófa, elemi csapás, egyéb vészhelyzet esetén tanúsítandó magatartási szabályokat, az esemény következményeinek elhárítási szabályait tartalmazza a Királyi vásár rendezvény ideje alatt. Az előírásokat a rendezvény valamennyi résztvevőjének ismernie kell, munkája során, illetve vészhelyzet esetén a szabályzat szerint kell eljárnia. A közterület adatai: Működési területek;: VII. kerületben Király utca (Deák tér és Nagymező utca között), Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca között VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út között A következő utcák a vásár miatt zsákutcává lesznek átalakítva, de a 2 irányú forgalom megengedett lesz: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között A területen folyamatosan érkező és távozó vegyes összetételű látogatók várhatók. Teendők tűz esetén Riasztási szabályok: Az észlelő személy köteles először a biztosítási személyzetet és a rendezvény szervezőt- ezután a telefonon - a 105-ös szám hívásával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot értesíteni. Amennyiben a városi 105 nem jelentkezik, a városi 112, hívásával is meg kell próbálkozni. (Figyelem: a 105-ös szám a tűzoltósági ügyelet, tehát a helyszín megjelölésénél a helységet is meg kell adni!)

17 DESIGN UTCA KFT. 17. Tűzjelzésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a tűzeset pontos helye mi ég, mi van veszélyben, emberélet van-e veszélyben, milyen terjedelmű a tűz, a jelzést adó nevét, és a jelzésre használt telefon számát A jelzést követően intézkedni kell a kiérkező tűzoltók útvonalának biztosítására, A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell a káreset megközelítési lehetőségeiről. A tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás vezetőjének utasításait kell végrehajtani. A rendkívüli esethez kapcsolódó speciális feladatok Személyek mentése, pánikmentesen: A résztvevők az oktatás során elsajátított alkalmazásokkal és a rendelkezésre álló kézi készülékekkel csökkentik a tűz tovább terjedését. A biztonságért felelős vezető, illetve helyettese utasításának figyelembevételével a megkezdik az értékek mentését. A vendégeket felszólítják a pánikkeltés mellőzésével, az terület elhagyására a mellékelt kiürítési tervben meghatározott útvonalon. A mentést felügyelni kell, és folyamatosan ellenőrzést kell tartani. A kiürítés, mentés során eltávolított értékek biztonságos helyre történő szállításáról és az értékek őrzéséről gondoskodni kell. A rendezvény valamennyi résztvevője beosztástól függetlenül, köteles aktívan közreműködni a tűz oltásában, és a mentési munkákban. A tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a vízszerzési lehetőségekről, az terület térképét rendelkezésére kell bocsátani. A műszaki feladatok ellátásával segíteni kell a hivatásos tűzoltóság munkáját: műszaki információk adása, egyéb. Riasztás a rendezvény időtartamán túl: Az észlelő személy a továbbítja a riasztást az előzőekben meghatározottak szerint

18 DESIGN UTCA KFT. 18. Menekítési és Kiürítési Terv A váratlan, nem látható események bekövetkezése estén, minden esetben törekedjünk a látogatók pánikmentes tájékoztatásáról veszélyhelyzet esetén. A bekövetkezett veszélyhelyzeteket során ne fokozzuk a pánikhelyzetet, hanem próbáljuk higgadt célirányos viselkedésünkkel a helyzetet kezelni. A kiürítés lehetséges iránya; VI. kerületben a Király utca a Deák tér és Nagymező utca között lezárt területről, a Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca közötti valamint a VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út közötti útszakaszokról a Bajcsy Zsilinszky út felé,a Deák tér felé, a Nagymező utca felé, és a Király utca további szakasza felé a menekülés során könnyen kijuthatnak a látogatók, valamint, a következő utcák a vásár miatt zsákutcává l átalakított, de a 2 irányú forgalom megléte miatt és a Király utca egyes szakaszairól gyorsan megközelíthető útszakaszok a következők: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között A kijelölt útszakaszokon a tömeggel együtt haladva irányítani kell. Az idősek, gyermekek és fogyatékkal élők nehezebb és lassúbb mozgásuk miatt a haladásukat elősegíteni kell. A helyszíni menekítés és a mentés során mindenesetben az igénybe vett Rendőrség és a kiérkező Tűz, vagy Katasztrófa elhárítás, szakhatóság szakembereinek az utasításait kell követni. A mentésben a Főszervező által delegált rendezőknek, résztvevőknek kötelességük a mentésben részt venni, és a hatóságok útmutatásait pánikmentesen betartani.

19 DESIGN UTCA KFT. MELLÉKLET 1. A Rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve; IDŐPONT: FELLÉPŐK :00 Doka Dance Stúdió: táncbemutató gyermekekkel/ Ritmuscsapatok Országos Táncverseny ezüst érmese (45 perc) 12:00 Író, Költő találkozó/felolvasással (30 perc) 12:30 Bubik Színház és a Kertész utcai Iskola Musical blokkja (részletek)(30 perc) 13:00 Ír sztepp és ír zene (Irish Feet és ÍRka-fÍRka) (20 perc) 13:30 Operett Voices Énektársulat: musical részletek (20 perc) 14:00 KiszeKusza Zenekar: népzenei bemutató (40 perc) 15:00 Katáng Zenekar: Gyerekversek magyar költők tollából a zene szárnyán (45perc) 16:00 Antovszki Band Zenekar (50 perc) 17:00 Hacuka: Népi Szőttes/ Divatbemutató?(50 perc) Királyu.:18:00 Salsa táncosok a Király utcában 19:00 Utcabál 21:00 Tabiti Tűztánc Kollektíva: táncos tűzzsonglőr bemutató IDŐPONT: FELLÉPŐK :45 "POLONEZ" Népdal és Néptánc Együttes (30perc) 11:45 "Holny" Zenekar-Zakopanéból érkező górál (hegyi lakók) lengyel Tátra vidék zenét bemutató együttes (30 perc) 12: tagú Cigányzenekarból 10 fő: "Jó ebédhez szól a nóta" címmel (30 Perc) 12:30 "Aroma" képkiállítás budapesti búcsúztatója 13:00 Ír sztepp és ír zene (Irish Feet és ÍRka-fÍRka) (20 perc) 13:30 Ír Sztepp/Lenti (15-16 éves fiatalokkal) (10 perc) 13:40 Öreg Kerka Táncegyüttes/Lenti (20 perc) 14:00 Szamárfül Projekt: A brémai muzsikusok (részlet)(30perc) 14:30 Ruttkai Éva Színház: Jókai "Az Aranyember" c. művéből készült musical részlet, Pécsi Ildikó rendezésében (30 perc) 15:00 Tárt Kapu Színház: Nyári Fantázia/ Fringe Fesztivál egyik győztese (30 perc) 16:00 Aukció (30-40 perc) 17:00 Zumba bemutató (30 Perc) 17:30 Előadás a Brazil kultúráról 18:00 Capoeira bemutató 18:20 Brazil táncbemutató: Samba, Axé, Lambada 19:00 Batucada dobosok

20 DESIGN UTCA KFT. MELLÉKLET 4. FORGALOMIRÁNYÍTÁSI TERV

21

22 DESIGN UTCA KFT. MELLÉKLET 03. MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK

23

24 DESIGN UTCA KFT. MELLÉKLET 5. METEOROLÓGIAI BIZTOSÍTÁSI TERV KIRÁLYI VÁSÁR BUDAPEST VI.-VII.KER. KIRÁLY U Szeptember :10-21:00 óráig; Szeptember :00-19:00 óráig;

25 DESIGN UTCA KFT. MELLÉKLET _5. A terv célja: a veszélyes időjárási hatások következtében előálló katasztrófa helyzetek megelőzésére, a Pestmegyei Katasztrófa Elhárítási Igazgatóság intézkedésében foglaltak szerint). Döntés(ek)re jogosult személy: A kialakuló különféle veszélyhelyzetek során a döntések meghozatalára (rendezvények elmaradása, folyamatban lévő előadások leállítása stb.) jogosult személy: Landwehr Klára A rendezvény helyszíne(i): Budapest Király utca a Deák tér és a Nagymező utca közötti szakaszon. A rendezvényen egy időben jelenlévő résztvevők várható száma: az előzetes becslések szerint 900 fő. A rendezvényen terezett Kezdete és vége: Kezdete Dátum, idő: , 09:10 Vége Dátum, Idő: , 21:00 másnapi kezdési idő: , 09:00 Vége Dátum, Idő: , 19:00 A Meteorológiai biztosítási terv kiterjed: ¾ a meteorológiai tájékoztatásra és a biztosításra. A rendezvény során bekövetkezhető különféle veszélyhelyzetek esetén. Menekülési útvonal(ak): VI. kerületben a Király utca a Deák tér és Nagymező utca között lezárt területről, a Rumbach Sebestyén utca a Király utca és Madách utca közötti valamint a VI kerületben: Anker köz a Király utca és Bajcsy Zsilinszky út közötti útszakaszokról a Bajcsy Zsilinszky út felé,a Deák tér felé, a Nagymező utca felé, és a Király utca további szakasza felé a menekülés során könnyen kijuthatnak a látogatók, valamint, a következő utcák a vásár miatt zsákutcává l átalakított, de a 2 irányú forgalom megléte miatt és a Király utca egyes szakaszairól gyorsan megközelíthető útszakaszok a következők: Asbóth utca a Király utca és Madách utca között Holló utca a Király utca és Dob utca között Kazinczy utca a Király utca és Dob utca között Kisdiófa utca a Király utca és Dob utca között Káldy Gyula utca a Király utca és Paulay Ede utca között Székely Mihály utca a Király utca és Paulay Ede utca között Vasvári Pál utca a Király utca és Paulay Ede utca között

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Ügyleírás: 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza

Részletesebben

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján Jogi segédlet a rendezvények szervezéséhez Az egyetemek és főiskolák által megrendezésre kerülő rendezvények általánosságban nem esnek a tárgyban alkotott jelenleg is hatályos jogszabályok alkalmazási

Részletesebben

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok,

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok, SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteinek közösen készített kiadványa. Itt a tavasz indul a táboroztatás!

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

Néhány tudnivaló jogszabály rendezvények szervezéséhez. Rudabánya, 2011. április 12.

Néhány tudnivaló jogszabály rendezvények szervezéséhez. Rudabánya, 2011. április 12. Néhány tudnivaló jogszabály rendezvények szervezéséhez Rudabánya, 2011. április 12. Támogatási lehetőségek 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján.

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján C Plusz Fesztivál, 2014. július 9. Készítette: Calidus Kft. 5000, Arany

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben