C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől H-24992/2011. szám Témafelelős: Csányiné dr. Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer Mell.: előterjesztés és térkép Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Városunkban a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, visszaszorítása, felderítése, illetve a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása érdekében indokoltnak látszik térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény lehetővé teszi, hogy a rendőrség közterületen a közbiztonság javítása és a fenti célok minél teljesebb megvalósítása érdekében bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezzen el, és felvételeket készítsen. A képfelvevők szükségességéről és a kamerával megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztése alapján az illetékes települési önkormányzatnak kell döntenie. A képfelvevők elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság a törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. Szentesen, tudomásunk szerint egyedülálló módon, a kamerarendszer kialakítása során szeretnénk a közös érdekek mentén megállapodást kötni azokkal a vállalkozókkal is, akik székhelyük, üzletük rendjének és anyagi javainak védelmében képesek és hajlandók részt venni kezdeményezésünkben. Előzetes információink alapján több vállalkozó érdeklődik rendszerünk iránt. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének szükségességéről a Képviselő-testület tagjait már nem kell meggyőzni, hiszen a Városi Rendőrkapitányság munkájának értékelésekor ezt megvitatták, sőt az önkormányzat költségvetésében erre a célra forrást is biztosítottak. Ahhoz, hogy a konkrét munkát el tudjuk kezdeni, a fent idézett jogszabály szerint az önkormányzatnak döntenie kell a kamerával megfigyelt közterületek kijelöléséről. Számításaink és előzetes érdeklődésünk alapján a rendelkezésre álló forrásainkból egy bővíthető, kezdetben tizenkettő-tizennégy kamerából álló rendszert építhetünk ki és üzemeltethetünk. A rendőrség elkészítette javaslatát a kamerák elhelyezésére a város bűnügyi tapasztalatait és javaslatainkat is figyelembe véve. Kérem, hogy az előterjesztést oly módon szíveskedjenek megtárgyalni, hogy a gyakorlati tapasztalatok és a bűnügyi helyzet változása esetén legyen lehetőség a kamerák helyének esetleges módosítására. Kérem, hogy a Balogh Szabó Imre rendőr-alezredes, kapitányságvezető által készített előterjesztést vitassák meg és az alábbi határozati javaslatot fogadják el. C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

2 2 /2011 (VI. 24.) Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítésének szükségessége és a megfigyelt közterületek kijelölése H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város közbiztonsági helyzetének javítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából képfelvevő rendszer elhelyezésének szükségességéről és felvételek készítéséről dönt. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő közterületeket jelöli ki a képfelvevők elhelyezésére: 1. A Kossuth Lajos utca és a Tóth József utca kereszteződése 2. Az Ady Endre utca és a Nagy Ferenc utca kereszteződése 3. A Szabadság tér déli oldala 4. A Kossuth Lajos utca és a Klauzál Gábor utca kereszteződése 5. A Mátyás király utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződése 6. A Jövendő utca és a Bocskai utca kereszteződése 7. Az Arany János utca és a Szűrszabó utca kereszteződése 8. A Köztársaság utca és a Szalai utca kereszteződése 9. A Nagyörvény utca és a Farkas Antal utca kereszteződése 10. Az Attila utca és az Ipartelepi út kereszteződése 11. A Csongrádi út és a Kiss Zsigmond utca kereszteződése 12. A Vásárhelyi út és a Téglagyári út kereszteződése 13. A Rákóczi Ferenc utca és a Damjanich utca kereszteződése 14. A Szeder temető és a volt Esze Tamás laktanya (ipari park) sarka. 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a képfelvevő rendszer kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírására azzal, hogy a kamerarendszer terveztetésére és kiépítésére szükséges fedezet Szentes Város évi költségvetésében szerepel. 4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságát, hogy a közbeszerzési eljárást megnyerő pályázóval kötendő szerződést, a Szentesi Városi Rendőrkapitánysággal a képfelvevő rendszer kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatban megkötendő megállapodást, és a vállalkozókkal a kamerarendszer bővítésére kötendő szerződéseket vizsgálja meg. Az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságának jóváhagyása után Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések és a megállapodás aláírására. Határidő: - a vállalkozókkal kötendő szerződésekre június a Szentes Városi Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásra és - a közbeszerzési eljárás kiírására július 15. Felelős: Szirbik Imre polgármester Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera osztályvezető Szentes, június 9. Szirbik Imre polgármester

3 RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/ , Fax: 63/ BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/ ELŐTERJESZTÉS Szentes város területén kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére

4 A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert kizárólag a Rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet. A Rendőrséget a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 42.. (2) bekezdése hatalmazza fel arra, hogy közterületen, ahol a közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt (képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt) készíthet. Az elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztése alapján az illetékes települési önkormányzat dönt. BEVEZETŐ Az emberek szubjektív biztonságérzete, vagyis az a konkrét kifejeződés, hogy milyennek értékelik településük, környezetük biztonságát - annak egyik fontos elemét a közbiztonságot - az utóbbi időben központi kérdéssé vált. Nem elég ugyanis csak a bűnügyi statisztikai számadatokra hivatkozni, mert téves, hosszútávon rossz következtetések levonásához vezethet. Azt fontos vizsgálni, hogy van-e ellentmondás a bűnügyi, szabálysértési számadatok, és a lakosság véleménye között. A lakosság reakciója azonnal megváltozik, ha súlyos bűnesetről vagy a környezetében nagy számban előforduló jogsértésekről szerez tudomást. A biztonságérzet napról-napra megváltozhat, főként negatív irányban. A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a közrend védelme, ezen belül a jogsértések elkövetőinek kézre kerítése. A testület a bűnüldözésben domináns szerepet kapott, ugyanakkor a prevenciós tevékenységében még számos lehetőség kínálkozik. A 2006-os EU belügyminiszteri konferenciáján a miniszterek egyértelműen állást foglaltak preventív célú videó-megfigyelés mellett: a videó-felügyelet nyilvános helyeken, veszélyeztetett pontokon jól használható a rendőrségi feladatokban, a büntetőeljárás, a veszélyelhárítás támogatására. A nyilvános alkalmazás prevenciós hatással bír, a bűncselekmények számát jelentősen csökkenti, felderítési esélyüket fokozza, az emberek biztonságérzetét növeli. Nyugat-Európában a kamerás térfigyelés már a 60-as években megjelent. A kamerás megfigyelés közbiztonsági célra történő ipari méretű felhasználása azonban csak a 90-es évek elejétől terjedt el. A kilencvenes évek elejéig főleg az állami hivatalok, kiemelt országos intézmények, honvédségi területek privilégiuma volt az úgynevezett kamerás őrzés. 2

5 A városi közterületeken főként forgalombiztonsági, felügyeleti céllal helyeztek el kamerákat. Ezek azonban nem alkottak nagyobb hálózatot, és a képek rögzítése sem történt meg. Térfigyelő kamerákat először között Budapesten, a VIII. kerületben, valamint a belvárosi Váci utcában szereltek fel, elsősorban az illegális valutaváltók megfigyelésére. Ezt követően az elmúlt tizenöt évben az ország több városának bűnügyileg frekventált helyeire telepítettek terület-felügyeleti rendszereket, például gépjárműfeltörések, lakásbetörések, zseblopások minimalizálására, az utcai forgalom figyelésére és szabályozására. Megyénk városai közül térfigyelő-kamerarendszer került kiépítésre Szeged, Makó, Kistelek, Hódmezővásárhely, valamint Csongrád városában is. Ezen rendszerek igazolták létjogosultságukat, mivel az adott településeken csökkent, illetve stagnált a bűnesetek száma. A SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIÁJA A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia a társadalom önvédelmi képességeit fokozó államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalom. Célkitűzéseinek megvalósításával mérsékelni kell a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkenteni kell a sértetté válás veszélyét, növelni az egész közösség biztonságát, ezáltal javítani az életminőségét és egyben az emberi jogok érvényesülését. Kapitányságunk által az elmúlt években megindított bűnmegelőzési program keretein belül, a lakosság körében: potenciális sértettek részére felvilágosító eladásokat tartottunk, folyamatos baleset-megelőzési tevékenységet folytattunk, erősítettük az együttműködést a különböző civil szervezetekkel, valamint a polgárőr szervezetekkel, közbiztonsági egyeztető fórumokat tartottunk, szintén a társadalom széles rétegeivel való együttműködés erősítése érdekében. Továbbá lassan egy évtizede fut a kapitányságunk illetékességi területén található iskolákban a D.A.D.A. program, 2008 őszén útnak indítottuk az Iskola rendőre programot, valamint a Tanyaprogram keretein belül városon kívül élők biztonságérzetét is fokozni kívántuk. A prevenciós tevékenység területén végzett munkánkról a média széles körű bevonásával a társadalom egészét folyamatosan tájékoztattuk. 3

6 A BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA A rendszerváltás idején Magyarországon robbanásszerűen növekedett a bűnözés. Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sértette, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolta. E folyamatot nem követte a társadalom és az állampolgárok önvédelmi mechanizmusainak kifejlesztése. Ez a tendencia természetesen a helyi környezetben is megjelent és érezhetővé vált. A rendszerváltást követően egy igen jelentős bűncselekményszám növekedés indult meg a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi területén, majd 2000-től nagyságrendileg nem változott. Ugyanakkor elmondható II. félévtől napjainkig ismételt növekvő tendencia figyelhető meg. A bűnügyi statisztika 2008 évben (1259), 2009 évben (1372) és évben (1960) ismertté vált bűncselekményt regisztrált, amely az előző évhez képest 43 %-os növekedést jelent. A növekedés dinamikája napjainkra sem változott, további 10 %-os emelkedés figyelhető meg 2011 év első öt havi statisztikai adatai alapján. Szentes város részesedése a bűncselekményekből jelentős. A kapitányság működési területéhez tartozó további 7 település számadatai alapján kijelenthető, hogy a bűncselekmények 80 %-a Szentesen történik. Megvizsgálva az ismertté vált bűncselekmények területi megoszlását, megállapítható, hogy azok jelentős része a városközponti és ahhoz közeli területhez köthető. Figyelemmel a jelentős bűncselekmény szám növekedésre a bűncselekmények visszaszorítása érdekében csökkenteni kell a bűnalkalmakat, növelni kell a valószínűségét annak, hogy a bűnelkövetőt megbüntetik, csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát, és növelni az emberek szubjektív biztonság érzetét, a közterületek rendjének, biztonságát fokozni, javítani kell. VÉGREHAJTÁSI JAVASLAT Az évek során kialakult és alkalmazott bűnmegelőzési eszközök széleskörű kihasználása mellett kapitányságunk vezetése a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében folyamatosan törekedett és törekszik arra, hogy a tudomány és technika vívmányait bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenysége 4

7 hatékonyságának növelése érdekében felhasználja. Ennek keretében könnyen belátható, hogy a közterületen elhelyezett térfigyelő rendszerek jelentősége, illetve az, hogy a közterületen elkövetett jogsértő cselekmények bizonyításának ilyen módon történő alkalmazása jelentős mértékben segítheti a törvényben meghatározott feladatok ellátását. A TÉRFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJAI, VÁRHATÓ ELŐNYEI Bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása, felderítése A bűncselekmények jelentős része közterületen történik, továbbá a bűncselekmény helyszínére érkezés, illetve az onnan távozás útvonalai szinte minden esetben közterületeket, közutakat vesznek igénybe. Ebből adódóan egy kamerás térfigyelő rendszer lehetőséget biztosít a bűncselekmény elkövetésének azonnali észlelésére, illetve az utólag felfedezett bűncselekmények esetén a rögzített felvételekből a releváns adatok visszakeresésére. Nyilvánvalóan ezek az eszközök jelentős mértékben segíthetik a bűncselekmények megelőzését, megkezdett bűncselekmények befejezésének megakadályozását, továbbá az ismeretlen elkövetők felderítését. Kármegtérülés biztosítása Napjainkban kiemelt hangsúlyt kapott a bűncselekmények elkövetéséből adódó károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása. Sok esetben figyelemmel a bűnelkövetői kör vagyoni helyzetére, megélhetési bűnözés jelentős szerepére erre csak akkor van lehetőség, ha az elkövetést követő igen rövid időn belül a rendőrségnek lehetősége van a bűncselekményből származó tárgyak, vagyoni előnyök lefoglalására, biztosítására. Vitathatatlan, hogy e feladat végrehajtásában kiemelkedő szerepe van az időtényezőnek, így az azonnali intézkedési lehetőségek jelentős mértékben növelhetik az eredményes intézkedések foganatosítását. 5

8 Szabálysértések visszaszorítása E csoportban talán az egyes szabálysértések a legjobban kezelhetők térfigyelő rendszerek alkalmazásával. Lehetőséget biztosít a szabálysértések tényének rögzítésére, pl.: közlekedési szabálysértések, közlekedési balesetek, vagy akár kisebb értékű közterületi rongálások, lopások bizonyítására. Forgalmi rend figyelése évben 28 közlekedési baleset (2 súlyos, 8 könnyű sérüléssel járó és 18 anyagi káros baleset) történt a városközponti területeken. Kiemelt figyelmet kell fordítani az átadott kerékpárúton közlekedőkre, figyelemmel arra, hogy őket csak egy festéksáv választja el a mellettük közlekedő gyalogosoktól, valamint a kialakított körforgalmakban történő közlekedés is új kihívást jelent a közlekedésben résztvevőkre. A térfigyelő rendszer alkalmas a különböző közlekedési események, forgalmi szituációk nyomon követésére, meghatározott helyeken kialakult közlekedési dugók, más egyéb rendőri intézkedést igénylő események észlelésére, rövid időn belül történő megszüntetésére. Rendőri intézkedések figyelése Amennyiben olyan helyszínen kerül sor rendőri intézkedésre, ahol térfigyelő kamera van elhelyezve, az ügyeletes az intézkedést nyomon tudja követni. E figyelések szakmai és intézkedéstaktikai célokat szolgálhatnak. Mindemellett alkalmasak a rendőri intézkedésekbe vetett bizalom megerősítésére. Akciófigyelés Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési akcióknál segítséget nyújt a térfigyelő rendszer előre tervezett cselekmények végrehajtásában, célirányos figyelésében. 6

9 TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ELHELYEZÉSÉRE JAVASLAT A térfigyelő rendszer telepítési helyszíneinek kiválasztását megelőzően széleskörű adatgyűjtést végeztünk. Ennek eredményét, valamint a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és a bűnügyi szolgálati ág statisztikai adatait figyelembe véve az alábbi 14 helyszínre teszünk javaslatot térfigyelő kamera kihelyezésére: 1.) Kossuth L. u. Tóth J. u. kereszteződés (rálátás a Bíróság, a Megyeháza, Erzsébet tér - Szent Erzsébet Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületeire) 2.) Ady E. u. - Nagy F. u kereszteződés (rálátás a Boros Sámuel SzKI épületére a sétáló utcára a Bugyi Patika előtt kerékpártárolóra és a Kossuth tér egy részére) 3.) Szabadság tér déli oldala (buszpályaudvar + kerékpártároló) 4.) Kossuth u. Klauzál u. kereszteződés (rálátás a Központi ABC, OTP Bank, Center Söröző, valamint a Kossuth utca északi részére) 5.) Mátyás király u. Kossuth u. kereszteződés (rálátás a Mátyás valamint az Ászok söröző előtti részre, a Hamburger bárra, a Penny Áruház parkolójára, valamint a Kossuth utcára) 6.) Jövendő u. Bocskai u. kereszteződés (rálátás a Sportcsarnokra, valamint az ingyenes gépjármű parkolóra, sétáló utcára) 7.) Arany János u. Szűrszabó u. kereszteződés (rálátás a Gold disco előtti részre) 8.) Köztársaság u. Szalai u. kereszteződés (rálátás a Koszta József Általános Iskolára, Kertvárosi ABC előtti területre) 9.) Nagyörvény u. Farkas A. u. kereszteződése (rálátás az óvodára, valamint a gyógyszertár előtti részre) VÁROSBÓL KI- ÉS BEVEZETŐ UTAK: 10.) Attila út Ipartelepi út kereszteződés (rálátás a Fábiánsebestyénre kivezető útra, a MOL és Mobil Petrol benzinkutakra, a Lidl Áruház parkolójára) 11.) Csongrádi út Kiss Zs. u. kereszteződés (rálátás a Kiss Zs. utcára, valamint Csongrádi út kivezető szakaszára és az Aldi-Takko-Müller áruházak parkolójára) 12.) Vásárhelyi út Téglagyári út kereszteződés (rálátás a Vásárhelyi út kivezető szakaszára, Shell benzinkútra) 7

10 13.) Rákóczi u. Damjanich u. kereszteződés (rálátás a Nagytőkei útra) 14.) Szeder temető volt Esze Tamás laktanya sarka (rálátással az Ipari parkra) További 4 kamera elhelyezésére, mint alternatív lehetőségre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: 1.) Kiss Zsigmond u. Sima F. u. kereszteződés (rálátás az SZTK-Sürgősségi Központ, Mentő állomás előtti részre) 2.) Vasútállomás (rálátás az állomás előtt területre) 3.) Csallány Gábor part (rálátás az uszoda előtti parkolóra) 4.) Szabadság tér északi része (rálátás a buszpályaudvar északi részére és a parkolókra) A rögzítési helyek konkrét kijelölése, a kivitelezést végző személyekkel további egyeztetést igényelhet a helyi sajátosságok figyelembevételével (terület adottsága, lefedettség, építmények jellege, stb.). A kamerák helye és mennyiség a későbbiekben módosulhat a helyi vállalkozók által vásárolt kamerák számától és elhelyezésétől is. ADATVÉDELEM, KEZELŐSZEMÉLYZET A képmás, hangfelvétel rögzítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi. LXIII. törvény alapján adatkezelésnek minősül. Minden esetben, amikor a továbbított képek rögzítésére is sor kerül, figyelemmel kell lenni az adatvédelmi törvény rendelkezésére, amely szerint személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A közterületi megfigyeléssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az nem történhet titkosan. 8

11 A kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető legyen, illetve a kamera elhelyezéséről, működtetéséről tájékoztatni kell a lakosságot. A közterületen mindössze két szerv jogosult megfigyelőrendszert működtetni: a Rendőrség és a Közterület Felügyelet. Az 54/2007. (OT.31.) ORFK Intézkedés értelmében a közvetített képek figyelésével csak olyan személyt lehet megbízni, aki szakmai ismeretei és tapasztalatai alapján képes a szükségessé váló intézkedések haladéktalan kezdeményezésére. A térfigyelő rendszerek által közvetített képek figyelésére ezért csak a Rendőrség hivatásos állományába tartozó vagy korábban oda tartozott nyugállományú személy alkalmazható, más személy, vagy szervezet közreműködése erre a célra nem vehető igénybe. Az önkormányzati térfigyelő rendszer Rendőrség általi üzeméltetése együttműködési megállapodás megkötésével teljesíthető. A rendszer működtetése, a kamerafelvételek figyelése történhet állandó, 24 órában szolgálatot teljesítő megfigyelő személyzet szolgálatban lévő, szolgálaton kívüli rendőr, illetőleg nyugállományú rendőr alkalmazásával. Amennyiben a térfigyelő rendszer kiépítésre kerül, a Szentesi Rendőrkapitányság vállalja, hogy a kamerák által közvetített képet a hivatásos állomány szolgálaton kívüli tagja az önkormányzattal kötött szerződésben megállapított térítési díj alapján - a Szentesi Rendőrkapitányság ügyeletén figyeli és intézkedést igénylő esetekben a szükséges eljárásokat foganatosítja. A kapitányság a kamerák figyelését csak így tudja vállalni, arra nincs lehetőség, hogy külön erre a feladat végrehajtására közterületről állományt vonjunk el. A kamerák által közvetített képek figyelése azokban az inkriminált időszakokban szükséges és célszerű elsősorban, amikor a közrendet, közbiztonságot sértő cselekmények jellemzően előfordulnak (napi max. 8 óra). A felvételek tárolására a jelenlegi jogi szabályozás alapján 5 napig van lehetőség. A közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan felülírja magát. A felvételekhez csak engedéllyel lehet hozzáférni. A folyamatosan rögzített felvételeken a rendőri intézkedéssel összefüggésben készült, illetve a büntető-, vagy szabálysértési eljárás megindítását megalapozó körülményt tartalmazó képek elkülönítésre kerülnek a releváns adatokat nem tartalmazó felvételektől. A rendőri intézkedéssel összefüggésbe nem hozható, illetve szabálysértési, vagy büntetőeljárás szempontjából jelentőséggel nem bíró felvételek haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek. 9

12 Összegzés A jelen kor kihívásaira mai válaszokat kell adni. A célunk tehát az, hogy megőrizzük Szentes város békés, nyugodt városi jellegét, garantáljuk a bűncselekmények számának csökkentését, illetve minden lehetséges eszközt bevessünk azoknak a jogsértő cselekményeknek a visszaszorítására, amelyek a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolják. Ezáltal egy, a lakosság minden igényét kielégítő közbiztonságot teremtsünk városunkban. Fentiekben részletezett bűnmegelőzési, bűnüldözési célok elérése, Szentes város közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében javaslom Szentes városban térfigyelő rendszer kiépítését. Szentes, június 08. Balogh Szabó Imre r. alezredes kapitányságvezető Melléklet: - Térkép a térfigyelő kamerák elhelyezéséről 10

13 13 Térfigyelő kamerák elhelyezése További 4 kamera elhelyezésének, mint alternatív lehetőségnek a jelölése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Választanunk kell a közbiztonság és az emberi jogok között? Készítette: Horváth Zsolt Konzulens:

Részletesebben

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Választanunk kell a közbiztonság és az emberi jogok között? Készítette: Horváth Zsolt Konzulens:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Választanunk kell a közbiztonság és az emberi jogok között?

Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Választanunk kell a közbiztonság és az emberi jogok között? Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon Választanunk kell a közbiztonság és az emberi jogok között? Horváth Zsolt Témavezető: Dr. Halmai Gábor, egyetemi tanár A civilizáció a társadalom privacy felé

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Eplény község közbiztonsági és

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben