C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől H-24992/2011. szám Témafelelős: Csányiné dr. Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer Mell.: előterjesztés és térkép Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Városunkban a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, visszaszorítása, felderítése, illetve a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása érdekében indokoltnak látszik térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény lehetővé teszi, hogy a rendőrség közterületen a közbiztonság javítása és a fenti célok minél teljesebb megvalósítása érdekében bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezzen el, és felvételeket készítsen. A képfelvevők szükségességéről és a kamerával megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztése alapján az illetékes települési önkormányzatnak kell döntenie. A képfelvevők elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság a törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. Szentesen, tudomásunk szerint egyedülálló módon, a kamerarendszer kialakítása során szeretnénk a közös érdekek mentén megállapodást kötni azokkal a vállalkozókkal is, akik székhelyük, üzletük rendjének és anyagi javainak védelmében képesek és hajlandók részt venni kezdeményezésünkben. Előzetes információink alapján több vállalkozó érdeklődik rendszerünk iránt. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének szükségességéről a Képviselő-testület tagjait már nem kell meggyőzni, hiszen a Városi Rendőrkapitányság munkájának értékelésekor ezt megvitatták, sőt az önkormányzat költségvetésében erre a célra forrást is biztosítottak. Ahhoz, hogy a konkrét munkát el tudjuk kezdeni, a fent idézett jogszabály szerint az önkormányzatnak döntenie kell a kamerával megfigyelt közterületek kijelöléséről. Számításaink és előzetes érdeklődésünk alapján a rendelkezésre álló forrásainkból egy bővíthető, kezdetben tizenkettő-tizennégy kamerából álló rendszert építhetünk ki és üzemeltethetünk. A rendőrség elkészítette javaslatát a kamerák elhelyezésére a város bűnügyi tapasztalatait és javaslatainkat is figyelembe véve. Kérem, hogy az előterjesztést oly módon szíveskedjenek megtárgyalni, hogy a gyakorlati tapasztalatok és a bűnügyi helyzet változása esetén legyen lehetőség a kamerák helyének esetleges módosítására. Kérem, hogy a Balogh Szabó Imre rendőr-alezredes, kapitányságvezető által készített előterjesztést vitassák meg és az alábbi határozati javaslatot fogadják el. C:\Documents and Settings\kovacsa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\R7RWV6ZT\térfigyelő kamera.doc

2 2 /2011 (VI. 24.) Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítésének szükségessége és a megfigyelt közterületek kijelölése H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város közbiztonsági helyzetének javítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából képfelvevő rendszer elhelyezésének szükségességéről és felvételek készítéséről dönt. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő közterületeket jelöli ki a képfelvevők elhelyezésére: 1. A Kossuth Lajos utca és a Tóth József utca kereszteződése 2. Az Ady Endre utca és a Nagy Ferenc utca kereszteződése 3. A Szabadság tér déli oldala 4. A Kossuth Lajos utca és a Klauzál Gábor utca kereszteződése 5. A Mátyás király utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződése 6. A Jövendő utca és a Bocskai utca kereszteződése 7. Az Arany János utca és a Szűrszabó utca kereszteződése 8. A Köztársaság utca és a Szalai utca kereszteződése 9. A Nagyörvény utca és a Farkas Antal utca kereszteződése 10. Az Attila utca és az Ipartelepi út kereszteződése 11. A Csongrádi út és a Kiss Zsigmond utca kereszteződése 12. A Vásárhelyi út és a Téglagyári út kereszteződése 13. A Rákóczi Ferenc utca és a Damjanich utca kereszteződése 14. A Szeder temető és a volt Esze Tamás laktanya (ipari park) sarka. 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a képfelvevő rendszer kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírására azzal, hogy a kamerarendszer terveztetésére és kiépítésére szükséges fedezet Szentes Város évi költségvetésében szerepel. 4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságát, hogy a közbeszerzési eljárást megnyerő pályázóval kötendő szerződést, a Szentesi Városi Rendőrkapitánysággal a képfelvevő rendszer kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatban megkötendő megállapodást, és a vállalkozókkal a kamerarendszer bővítésére kötendő szerződéseket vizsgálja meg. Az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságának jóváhagyása után Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések és a megállapodás aláírására. Határidő: - a vállalkozókkal kötendő szerződésekre június a Szentes Városi Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásra és - a közbeszerzési eljárás kiírására július 15. Felelős: Szirbik Imre polgármester Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera osztályvezető Szentes, június 9. Szirbik Imre polgármester

3 RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/ , Fax: 63/ BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/ ELŐTERJESZTÉS Szentes város területén kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére

4 A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert kizárólag a Rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet. A Rendőrséget a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 42.. (2) bekezdése hatalmazza fel arra, hogy közterületen, ahol a közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt (képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt) készíthet. Az elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztése alapján az illetékes települési önkormányzat dönt. BEVEZETŐ Az emberek szubjektív biztonságérzete, vagyis az a konkrét kifejeződés, hogy milyennek értékelik településük, környezetük biztonságát - annak egyik fontos elemét a közbiztonságot - az utóbbi időben központi kérdéssé vált. Nem elég ugyanis csak a bűnügyi statisztikai számadatokra hivatkozni, mert téves, hosszútávon rossz következtetések levonásához vezethet. Azt fontos vizsgálni, hogy van-e ellentmondás a bűnügyi, szabálysértési számadatok, és a lakosság véleménye között. A lakosság reakciója azonnal megváltozik, ha súlyos bűnesetről vagy a környezetében nagy számban előforduló jogsértésekről szerez tudomást. A biztonságérzet napról-napra megváltozhat, főként negatív irányban. A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a közrend védelme, ezen belül a jogsértések elkövetőinek kézre kerítése. A testület a bűnüldözésben domináns szerepet kapott, ugyanakkor a prevenciós tevékenységében még számos lehetőség kínálkozik. A 2006-os EU belügyminiszteri konferenciáján a miniszterek egyértelműen állást foglaltak preventív célú videó-megfigyelés mellett: a videó-felügyelet nyilvános helyeken, veszélyeztetett pontokon jól használható a rendőrségi feladatokban, a büntetőeljárás, a veszélyelhárítás támogatására. A nyilvános alkalmazás prevenciós hatással bír, a bűncselekmények számát jelentősen csökkenti, felderítési esélyüket fokozza, az emberek biztonságérzetét növeli. Nyugat-Európában a kamerás térfigyelés már a 60-as években megjelent. A kamerás megfigyelés közbiztonsági célra történő ipari méretű felhasználása azonban csak a 90-es évek elejétől terjedt el. A kilencvenes évek elejéig főleg az állami hivatalok, kiemelt országos intézmények, honvédségi területek privilégiuma volt az úgynevezett kamerás őrzés. 2

5 A városi közterületeken főként forgalombiztonsági, felügyeleti céllal helyeztek el kamerákat. Ezek azonban nem alkottak nagyobb hálózatot, és a képek rögzítése sem történt meg. Térfigyelő kamerákat először között Budapesten, a VIII. kerületben, valamint a belvárosi Váci utcában szereltek fel, elsősorban az illegális valutaváltók megfigyelésére. Ezt követően az elmúlt tizenöt évben az ország több városának bűnügyileg frekventált helyeire telepítettek terület-felügyeleti rendszereket, például gépjárműfeltörések, lakásbetörések, zseblopások minimalizálására, az utcai forgalom figyelésére és szabályozására. Megyénk városai közül térfigyelő-kamerarendszer került kiépítésre Szeged, Makó, Kistelek, Hódmezővásárhely, valamint Csongrád városában is. Ezen rendszerek igazolták létjogosultságukat, mivel az adott településeken csökkent, illetve stagnált a bűnesetek száma. A SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIÁJA A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia a társadalom önvédelmi képességeit fokozó államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalom. Célkitűzéseinek megvalósításával mérsékelni kell a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkenteni kell a sértetté válás veszélyét, növelni az egész közösség biztonságát, ezáltal javítani az életminőségét és egyben az emberi jogok érvényesülését. Kapitányságunk által az elmúlt években megindított bűnmegelőzési program keretein belül, a lakosság körében: potenciális sértettek részére felvilágosító eladásokat tartottunk, folyamatos baleset-megelőzési tevékenységet folytattunk, erősítettük az együttműködést a különböző civil szervezetekkel, valamint a polgárőr szervezetekkel, közbiztonsági egyeztető fórumokat tartottunk, szintén a társadalom széles rétegeivel való együttműködés erősítése érdekében. Továbbá lassan egy évtizede fut a kapitányságunk illetékességi területén található iskolákban a D.A.D.A. program, 2008 őszén útnak indítottuk az Iskola rendőre programot, valamint a Tanyaprogram keretein belül városon kívül élők biztonságérzetét is fokozni kívántuk. A prevenciós tevékenység területén végzett munkánkról a média széles körű bevonásával a társadalom egészét folyamatosan tájékoztattuk. 3

6 A BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA A rendszerváltás idején Magyarországon robbanásszerűen növekedett a bűnözés. Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sértette, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolta. E folyamatot nem követte a társadalom és az állampolgárok önvédelmi mechanizmusainak kifejlesztése. Ez a tendencia természetesen a helyi környezetben is megjelent és érezhetővé vált. A rendszerváltást követően egy igen jelentős bűncselekményszám növekedés indult meg a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi területén, majd 2000-től nagyságrendileg nem változott. Ugyanakkor elmondható II. félévtől napjainkig ismételt növekvő tendencia figyelhető meg. A bűnügyi statisztika 2008 évben (1259), 2009 évben (1372) és évben (1960) ismertté vált bűncselekményt regisztrált, amely az előző évhez képest 43 %-os növekedést jelent. A növekedés dinamikája napjainkra sem változott, további 10 %-os emelkedés figyelhető meg 2011 év első öt havi statisztikai adatai alapján. Szentes város részesedése a bűncselekményekből jelentős. A kapitányság működési területéhez tartozó további 7 település számadatai alapján kijelenthető, hogy a bűncselekmények 80 %-a Szentesen történik. Megvizsgálva az ismertté vált bűncselekmények területi megoszlását, megállapítható, hogy azok jelentős része a városközponti és ahhoz közeli területhez köthető. Figyelemmel a jelentős bűncselekmény szám növekedésre a bűncselekmények visszaszorítása érdekében csökkenteni kell a bűnalkalmakat, növelni kell a valószínűségét annak, hogy a bűnelkövetőt megbüntetik, csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát, és növelni az emberek szubjektív biztonság érzetét, a közterületek rendjének, biztonságát fokozni, javítani kell. VÉGREHAJTÁSI JAVASLAT Az évek során kialakult és alkalmazott bűnmegelőzési eszközök széleskörű kihasználása mellett kapitányságunk vezetése a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében folyamatosan törekedett és törekszik arra, hogy a tudomány és technika vívmányait bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenysége 4

7 hatékonyságának növelése érdekében felhasználja. Ennek keretében könnyen belátható, hogy a közterületen elhelyezett térfigyelő rendszerek jelentősége, illetve az, hogy a közterületen elkövetett jogsértő cselekmények bizonyításának ilyen módon történő alkalmazása jelentős mértékben segítheti a törvényben meghatározott feladatok ellátását. A TÉRFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJAI, VÁRHATÓ ELŐNYEI Bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása, felderítése A bűncselekmények jelentős része közterületen történik, továbbá a bűncselekmény helyszínére érkezés, illetve az onnan távozás útvonalai szinte minden esetben közterületeket, közutakat vesznek igénybe. Ebből adódóan egy kamerás térfigyelő rendszer lehetőséget biztosít a bűncselekmény elkövetésének azonnali észlelésére, illetve az utólag felfedezett bűncselekmények esetén a rögzített felvételekből a releváns adatok visszakeresésére. Nyilvánvalóan ezek az eszközök jelentős mértékben segíthetik a bűncselekmények megelőzését, megkezdett bűncselekmények befejezésének megakadályozását, továbbá az ismeretlen elkövetők felderítését. Kármegtérülés biztosítása Napjainkban kiemelt hangsúlyt kapott a bűncselekmények elkövetéséből adódó károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása. Sok esetben figyelemmel a bűnelkövetői kör vagyoni helyzetére, megélhetési bűnözés jelentős szerepére erre csak akkor van lehetőség, ha az elkövetést követő igen rövid időn belül a rendőrségnek lehetősége van a bűncselekményből származó tárgyak, vagyoni előnyök lefoglalására, biztosítására. Vitathatatlan, hogy e feladat végrehajtásában kiemelkedő szerepe van az időtényezőnek, így az azonnali intézkedési lehetőségek jelentős mértékben növelhetik az eredményes intézkedések foganatosítását. 5

8 Szabálysértések visszaszorítása E csoportban talán az egyes szabálysértések a legjobban kezelhetők térfigyelő rendszerek alkalmazásával. Lehetőséget biztosít a szabálysértések tényének rögzítésére, pl.: közlekedési szabálysértések, közlekedési balesetek, vagy akár kisebb értékű közterületi rongálások, lopások bizonyítására. Forgalmi rend figyelése évben 28 közlekedési baleset (2 súlyos, 8 könnyű sérüléssel járó és 18 anyagi káros baleset) történt a városközponti területeken. Kiemelt figyelmet kell fordítani az átadott kerékpárúton közlekedőkre, figyelemmel arra, hogy őket csak egy festéksáv választja el a mellettük közlekedő gyalogosoktól, valamint a kialakított körforgalmakban történő közlekedés is új kihívást jelent a közlekedésben résztvevőkre. A térfigyelő rendszer alkalmas a különböző közlekedési események, forgalmi szituációk nyomon követésére, meghatározott helyeken kialakult közlekedési dugók, más egyéb rendőri intézkedést igénylő események észlelésére, rövid időn belül történő megszüntetésére. Rendőri intézkedések figyelése Amennyiben olyan helyszínen kerül sor rendőri intézkedésre, ahol térfigyelő kamera van elhelyezve, az ügyeletes az intézkedést nyomon tudja követni. E figyelések szakmai és intézkedéstaktikai célokat szolgálhatnak. Mindemellett alkalmasak a rendőri intézkedésekbe vetett bizalom megerősítésére. Akciófigyelés Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési akcióknál segítséget nyújt a térfigyelő rendszer előre tervezett cselekmények végrehajtásában, célirányos figyelésében. 6

9 TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ELHELYEZÉSÉRE JAVASLAT A térfigyelő rendszer telepítési helyszíneinek kiválasztását megelőzően széleskörű adatgyűjtést végeztünk. Ennek eredményét, valamint a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és a bűnügyi szolgálati ág statisztikai adatait figyelembe véve az alábbi 14 helyszínre teszünk javaslatot térfigyelő kamera kihelyezésére: 1.) Kossuth L. u. Tóth J. u. kereszteződés (rálátás a Bíróság, a Megyeháza, Erzsébet tér - Szent Erzsébet Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épületeire) 2.) Ady E. u. - Nagy F. u kereszteződés (rálátás a Boros Sámuel SzKI épületére a sétáló utcára a Bugyi Patika előtt kerékpártárolóra és a Kossuth tér egy részére) 3.) Szabadság tér déli oldala (buszpályaudvar + kerékpártároló) 4.) Kossuth u. Klauzál u. kereszteződés (rálátás a Központi ABC, OTP Bank, Center Söröző, valamint a Kossuth utca északi részére) 5.) Mátyás király u. Kossuth u. kereszteződés (rálátás a Mátyás valamint az Ászok söröző előtti részre, a Hamburger bárra, a Penny Áruház parkolójára, valamint a Kossuth utcára) 6.) Jövendő u. Bocskai u. kereszteződés (rálátás a Sportcsarnokra, valamint az ingyenes gépjármű parkolóra, sétáló utcára) 7.) Arany János u. Szűrszabó u. kereszteződés (rálátás a Gold disco előtti részre) 8.) Köztársaság u. Szalai u. kereszteződés (rálátás a Koszta József Általános Iskolára, Kertvárosi ABC előtti területre) 9.) Nagyörvény u. Farkas A. u. kereszteződése (rálátás az óvodára, valamint a gyógyszertár előtti részre) VÁROSBÓL KI- ÉS BEVEZETŐ UTAK: 10.) Attila út Ipartelepi út kereszteződés (rálátás a Fábiánsebestyénre kivezető útra, a MOL és Mobil Petrol benzinkutakra, a Lidl Áruház parkolójára) 11.) Csongrádi út Kiss Zs. u. kereszteződés (rálátás a Kiss Zs. utcára, valamint Csongrádi út kivezető szakaszára és az Aldi-Takko-Müller áruházak parkolójára) 12.) Vásárhelyi út Téglagyári út kereszteződés (rálátás a Vásárhelyi út kivezető szakaszára, Shell benzinkútra) 7

10 13.) Rákóczi u. Damjanich u. kereszteződés (rálátás a Nagytőkei útra) 14.) Szeder temető volt Esze Tamás laktanya sarka (rálátással az Ipari parkra) További 4 kamera elhelyezésére, mint alternatív lehetőségre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: 1.) Kiss Zsigmond u. Sima F. u. kereszteződés (rálátás az SZTK-Sürgősségi Központ, Mentő állomás előtti részre) 2.) Vasútállomás (rálátás az állomás előtt területre) 3.) Csallány Gábor part (rálátás az uszoda előtti parkolóra) 4.) Szabadság tér északi része (rálátás a buszpályaudvar északi részére és a parkolókra) A rögzítési helyek konkrét kijelölése, a kivitelezést végző személyekkel további egyeztetést igényelhet a helyi sajátosságok figyelembevételével (terület adottsága, lefedettség, építmények jellege, stb.). A kamerák helye és mennyiség a későbbiekben módosulhat a helyi vállalkozók által vásárolt kamerák számától és elhelyezésétől is. ADATVÉDELEM, KEZELŐSZEMÉLYZET A képmás, hangfelvétel rögzítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi. LXIII. törvény alapján adatkezelésnek minősül. Minden esetben, amikor a továbbított képek rögzítésére is sor kerül, figyelemmel kell lenni az adatvédelmi törvény rendelkezésére, amely szerint személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A közterületi megfigyeléssel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az nem történhet titkosan. 8

11 A kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető legyen, illetve a kamera elhelyezéséről, működtetéséről tájékoztatni kell a lakosságot. A közterületen mindössze két szerv jogosult megfigyelőrendszert működtetni: a Rendőrség és a Közterület Felügyelet. Az 54/2007. (OT.31.) ORFK Intézkedés értelmében a közvetített képek figyelésével csak olyan személyt lehet megbízni, aki szakmai ismeretei és tapasztalatai alapján képes a szükségessé váló intézkedések haladéktalan kezdeményezésére. A térfigyelő rendszerek által közvetített képek figyelésére ezért csak a Rendőrség hivatásos állományába tartozó vagy korábban oda tartozott nyugállományú személy alkalmazható, más személy, vagy szervezet közreműködése erre a célra nem vehető igénybe. Az önkormányzati térfigyelő rendszer Rendőrség általi üzeméltetése együttműködési megállapodás megkötésével teljesíthető. A rendszer működtetése, a kamerafelvételek figyelése történhet állandó, 24 órában szolgálatot teljesítő megfigyelő személyzet szolgálatban lévő, szolgálaton kívüli rendőr, illetőleg nyugállományú rendőr alkalmazásával. Amennyiben a térfigyelő rendszer kiépítésre kerül, a Szentesi Rendőrkapitányság vállalja, hogy a kamerák által közvetített képet a hivatásos állomány szolgálaton kívüli tagja az önkormányzattal kötött szerződésben megállapított térítési díj alapján - a Szentesi Rendőrkapitányság ügyeletén figyeli és intézkedést igénylő esetekben a szükséges eljárásokat foganatosítja. A kapitányság a kamerák figyelését csak így tudja vállalni, arra nincs lehetőség, hogy külön erre a feladat végrehajtására közterületről állományt vonjunk el. A kamerák által közvetített képek figyelése azokban az inkriminált időszakokban szükséges és célszerű elsősorban, amikor a közrendet, közbiztonságot sértő cselekmények jellemzően előfordulnak (napi max. 8 óra). A felvételek tárolására a jelenlegi jogi szabályozás alapján 5 napig van lehetőség. A közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan felülírja magát. A felvételekhez csak engedéllyel lehet hozzáférni. A folyamatosan rögzített felvételeken a rendőri intézkedéssel összefüggésben készült, illetve a büntető-, vagy szabálysértési eljárás megindítását megalapozó körülményt tartalmazó képek elkülönítésre kerülnek a releváns adatokat nem tartalmazó felvételektől. A rendőri intézkedéssel összefüggésbe nem hozható, illetve szabálysértési, vagy büntetőeljárás szempontjából jelentőséggel nem bíró felvételek haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek. 9

12 Összegzés A jelen kor kihívásaira mai válaszokat kell adni. A célunk tehát az, hogy megőrizzük Szentes város békés, nyugodt városi jellegét, garantáljuk a bűncselekmények számának csökkentését, illetve minden lehetséges eszközt bevessünk azoknak a jogsértő cselekményeknek a visszaszorítására, amelyek a lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolják. Ezáltal egy, a lakosság minden igényét kielégítő közbiztonságot teremtsünk városunkban. Fentiekben részletezett bűnmegelőzési, bűnüldözési célok elérése, Szentes város közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében javaslom Szentes városban térfigyelő rendszer kiépítését. Szentes, június 08. Balogh Szabó Imre r. alezredes kapitányságvezető Melléklet: - Térkép a térfigyelő kamerák elhelyezéséről 10

13 13 Térfigyelő kamerák elhelyezése További 4 kamera elhelyezésének, mint alternatív lehetőségnek a jelölése

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Ügyintéző: Takács Dániel. részére. Tisztelt [ ]!

Ügyintéző: Takács Dániel. részére. Tisztelt [ ]! Ügyiratszám: Ügyintéző: NAIH/2015/6921/2/V Takács Dániel részére Tisztelt! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) intézett levelében azzal a kérdéssel fordult

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés térfigyelő rendszer kiépítésének megkezdéséről

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3111, Fax.: 231-3255 radi.attila@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (....) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b)

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b) 1078-3/2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött - egyrészről Nyírmeggyes Község Önkormányzat (képviseli: Szőkéné Vadon Edit polgármester; a továbbiakban: Önkormányzat), - másrészről Mátészalka

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. lkt. sz.: V. 12-1612016. Ügyintéző: Császár Judit, dr. Urbán-Zsilák Klára Mell. : 1 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Rendeletalkotás a közterületi térfigyelő rendszerről

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

a közterületi térfigyelő rendszerről

a közterületi térfigyelő rendszerről NyíREGYHÁZA MEGY EI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 22/201S.(X.30.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének a

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

... l/ */<f/ 4l/ WQ. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE!' ' ' 'i"''a>..vcrjlet Kőbányai " ' *q -i" >i ' í -U>stüIet ülése... l/ */

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához

Tanácsnok JAVASLAT. Megállapodás a térfigyelő rendszer évi működési feltételeinek biztosításához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok JAVASLAT Megállapodás a térfigyelő rendszer 2010. évi működési feltételeinek biztosításához Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági főmunkatárs

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 24-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a városi

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ a 876/2009.(XII.15.) Kt határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer működéséről

Részletesebben

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. A közterület-felügyeletről

Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. A közterület-felügyeletről Átány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2016. (III. 31.)önkormányzati rendelete A közterület-felügyeletről Átány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Dr. Kovács A. Tamás Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu Az előadás vázlata 1. Kamerás megfigyeléssel, felvételek rögzítésével kapcsolatos általános

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

2011. március 3-i ülésére

2011. március 3-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván

SZAKMAI ANYAG. Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván Mezőfalvi Polgárőr Egyesület 2422 Mezőfalva József Nádor u. 19. SZAKMAI ANYAG Térfigyelő kamerarendszer bővítése Mezőfalván 2014. Mezőfalvi Polgárőr Egyesület bemutatása A Mezőfalvi Polgárőrség 1992-ben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma

1. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 1.1.A térfigyelő rendszer fogalma Hatályos: 2016. április 1. A Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 166/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM:034851 területén működtetett Elektronikus te rfigyelo rendszer adatkezele si szaba lyzata Tartalom 1 A kezelt adatok köre... 2 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. Ügyfél-azonosító:

Részletesebben

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft

Automatizált Térfigyelő Rendszer. Sensor Technologies Kft Automatizált Térfigyelő Rendszer 1 1. Általános ismertető A valósidejű kamera képfeldolgozó informatikai rendszereket fejleszt, budapesti székhellyel. A technológia felhasználási területei: közúti forgalomelemzés

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-45/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK JAVASLAT A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről

Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről Tisztelt Lakosság! Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület döntése értelmében Pétfürdő közterületein térfigyelő kamerarendszert

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Tisztelt Rendőrkapitány Úr!

Tisztelt Rendőrkapitány Úr! Tisztelt Rendőrkapitány Úr! A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) felmérést készít a Budapesten működő közterületi kamerás térfigyelő-rendszerekről. A felmérés keretében az összes budapesti kerületi rendőrkapitányságot

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete

Közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III.20.) rendelete a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adására

Javaslat önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adására Javaslat önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2015. április 9. Ózd Város

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben