A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002."

Átírás

1 KÉKINFO A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám december Intézetünk nemcsak szervezetileg újult meg, hanem arculatot is váltott, melyet új emblémánk is tükröz. A vizuális kommunikáció napjainkban egyre kiemeltebb szerephez jut, közvetíti a gazdasági-, társadalmi változásokat, ezért is fontos a kifejezõ, konzervativizmussal szakító arculat kialakítása. A zöld szín a természet közeliségét szimbolizálja, megnyugtató és egyben vidámító szín. Az alma a tudás szimbóluma, amelyet ahogy az embléma is mutatja igyekszünk munkánk során feltárni, az egység megõrzése mellett. A KÉKINFO legelsõ számában röviden bemutatjuk a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) fõbb az élelmiszer-biztonság szolgálatában álló kutatásait valamint tevékenységét. Tartalom: Köszöntõ: Dr. Bánáti Diána fõigazgató, KÉKI 2. oldal Köszöntõ: Dr. Vajda László fõcsoportfõnök Európai Integrációs Fõosztály, FVM 4. oldal Prof. Dr. Farkas József akadémikus, az MTA ÉKB elnökének ismertetõje 6. oldal A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet bemutatása 7. oldal Fõbb kutatási területek 8. oldal Fõbb kutatási eredmények az elmúlt 2 évben 14. oldal A KÉKI Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete 15. oldal FAO/WHO Pán-európai Élelmiszer-biztonsági és Minõségügyi Konferencia 15. oldal Nemzeti Kutatási Fejlesztési Pályázatok 17. oldal GRATULÁLUNK! Ezúton tisztelettel és szeretettel gratulálunk Prof. Dr. Farkas József akadémikus úrnak a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága elnökének történõ kinevezéséhez. A megújult Bizottságról bõvebben a 6. oldalon olvashatnak.

2 Tisztelt Kollégák, kedves Olvasók! A megújuló Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) tevékenysége során egyre nagyobb figyelmet fordít az élelmiszer-biztonsággal összefüggõ kutatásokra, valamint az EU-csatlakozásból eredõ kihívásokra. Erõsítjük az együttmûködést intézményen belül, valamint a társintézményekkel és az ipar képviselõivel. Igyekszünk élni a hazai kutatási pályázatok adta / nyújtotta lehetõségekkel. Büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt két évben nyert pályázatok, sikereink igazolják erõfeszítéseinket, és egyúttal készülünk arra, hogy az EU pályázatokon is hasonló eredménnyel vehessünk részt. A hatékonyabb és rugalmasabb mûködést illetve munkát lehetõvé tevõ átszervezés, szervezeti átalakítás ill. a kutatói minõsítési rendszer valamint az érdekeltségi rendszer kidolgozása révén megteremtjük a lehetõséget kiváló kutatóink számára, hogy egy országszerte ismert intézményben kövessék a nagy elõdöket (a KÉKI elsõ fõigazgatója, Török Gábor idén lenne 100 éves) és öregbítsék Intézetünk hírnevét itthon és külföldön egyaránt. Számos kiváló fiatal Ph.D hallgató felvételével pótoltuk a tátongó ûrt, a hiányzó korosztályokat és ezzel megteremtettük a kutatói utánpótlás alapját. A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület évi megalapításával az élelmiszer-tudományban széles körben ismert és elismert tudósokat, ipari szakembereket nyertünk meg a KÉKI számára Európából és a tengerentúlról. (A testületet külön mutatjuk be következõ Hírlevelünkben.) Együttmûködési megállapodást kötöttünk a Szent István Egyetemmel a kutatási és oktatási együttmûködés erõsítése érdekében. Fogadjuk a diplomamunkájukkal foglalkozó és a Ph.D hallgatókat, elõadásokat tartunk és olyan közös pályázatok megvalósításán dolgozunk együtt a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar (SZIE ÉTK) több tanszékével mint az idei évben 10 tagú konzorciumunk által elnyert, a KÉKI vezetésével mûködõ Együtt Magyarország Élelmiszer-biztonságáért címû Nemzeti Kutatási Fejlesztési Pályázat, amit a KÉKINFO 17. oldalán mutatunk be. Jelenleg összesen öt NKFP-pályázat részese, ebbõl kettõben konzorcium vezetõ a KÉKI. Megpróbáltuk felfrissíteni a kéthetente az Intézetben rendezett témabeszámolók rendszerét. Egyre több szakértõt hívunk meg ezen rendezvényeinkre, így egyre élénkebb és mindannyiunk számára hasznos viták folynak kéthetente a KÉKI-ben. (Hamarosan közzétesszük a évi intézeti témabeszámolók rendjét.) A KÉKI, valamint a MTA-ÉKB és a MÉTE által közösen rendezett Kollokviumok megújítását is napirendre tûztük. 2 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

3 Szeretnénk, ha színvonalas és érdekes szakmai rendezvények vonzanák a kollégákat Intézetünknek az elmúlt két évben nemcsak szervezetileg, hanem infrastrukturálisan is megújult öreg falai közé és tovább öregbítenék hírnevét. Ezen törekvésünk eredményességét támasztja alá a FAO/WHO Pán-európai Élelmiszer-biztonsági és Minõségügyi Konferencia februári megszervezése. A két világszervezet által rendkívül sikeresnek minõsített konferencia tovább öregbítette Magyarország (és talán kicsit a KÉKI) jó hírét. Az azóta elfogadott ajánlások ismertetésére a késõbbiekben visszatérünk, hogy az idegen nyelvû és széles körben nem hozzáférhetõ anyagok ellenére minél többen megismerhessék a nemzetközi szervezetekben azóta is sokat citált dokumentumokat. Hírlevelünk által szeretnénk tovább erõsíteni szakmai kapcsolatainkat és eleget tenni a szakmai információk továbbadására, a szakmai tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségünknek. A XXI. század kihívásai, amelyek mindannyiunk életét meghatározzák, új lehetõséget jelentenek számunkra. Az élelmiszer-tudomány, az élelmiszerek elõállítása és forgalmazása területén elõtérbe került élelmiszer-biztonsági kérdések, valamint a személyes és szakmai jövõnket meghatározó EU-csatlakozás jegyében indítjuk útjára Hírlevelünket KÉKINFO néven. Szeretnénk az Önök együttmûködésével összeállítani következõ illetve jövõbeni számainkat, ezért véleményüket, javaslataikat várjuk a címre. Szívesen teret adunk illetékes minisztériumi fõosztályok, társintézmények, egyetemek, szakmai szervezetek élelmiszer-biztonsági és EU-csatlakozással kapcsolatos híreinek és hasznos információinak. Szívesen bemutatjuk ezeket a szervezeteket vagy szakbizottságaikat a szakmai közönségnek. (Így bemutatjuk az MTA megújult Élelmiszertudományi Komplex Bizottságát (MTA ÉKB), az Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testületet (ÉBTT) stb.) A Hírlevél létrejötte a tavalyi ötleten, az év elejei kezdeményezésen túl az FVM illetékeseinek fogadókészségén és támogatásán és az Európai Integrációs Fõosztály EU Integrációs Keret terhére történõ anyagi támogatásán múlott, amit ezúton is köszönünk. A KÉKI elsõ hírlevelét az alábbi idézet szellemében bocsátom útjára: a tudomány is két irányban növekszik: kívülrõl nõnek a megfigyelések, tények, tapasztalatok ez a tudomány tápláléka, amely nélkül nem élhet; de a külsõ szerzeményt a belsõ értelemnek át kell dolgoznia, egyedül ez önt életet és értelmet az adatok kristályosodó tömegébe. Herzen ( ) Köszönöm a figyelmet! Dr. Bánáti Diána fõigazgató, KÉKI I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 3

4 Köszöntõ A magyar kormány agrárpolitikája kiemelten kezeli az agrár-és vidékfejlesztés korszerûsítésének feladatait. Ezeknek a feladatoknak a megoldásával érhetõ el, hogy a mezõgazdasági termelõk méltányos jövedelemhez, a fogyasztók pedig jó minõségû és biztonságos élelmiszerhez jussanak. Az élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés a mezõgazdasági termelõk számára a támogatások igénybevételénél egyre inkább követelménnyé válik, az élelmiszer-elõállítók és -forgalmazók számára a tisztességes piaci verseny alapfeltétele, továbbá a fogyasztói bizalom fenntartása szempontjából is nélkülözhetetlen. A kormány gazdaságpolitikai eszközökkel is segítséget nyújt ahhoz, hogy a mezõgazdasági termelõk, élelmiszer-elõállítók és -forgalmazók képesek legyenek a szigorodó élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítésére. Az 1999-ben kibocsátott FVM EÜM közös rendelet értelmében január 1-tõl a HACCP 5 alapelvének alkalmazása kötelezõvé vált Magyarországon valamennyi élelmiszer-elõállító számára óta az FVM a HACCPrendszer bevezetési költségeinek fedezésére 50%-os vissza nem térítendõ támogatási rendszert mûködtet. A támogatás keretében 1998-tól kezdõdõen eddig összesen 2214, fõleg mikro- és kisvállalkozás részesült vissza nem térítendõ támogatásban összesen 602 millió Ft értékben. A évtõl a SAPARD-támogatás is segíteni fogja az élelmiszer-biztonsági rendszerek széles körû bevezetését. Az élelmiszerek elõállítása és fogyasztása minden társadalomban központi kérdés, amelynek gazdasági, szociális és környezeti vetülete van. A fogyasztók egészségének védelmében elsõdleges szempont az élelmiszerbiztonság garantálása a teljes élelmiszerláncban. Ez az elv érvényesül az 4 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

5 Élelmiszerjogról és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) felállításáról szóló, januárjában megjelent 178/2002 számú közösségi rendeletben. A rendelet pontosan meghatározza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal feladat- és hatásköreit. A Hivatal részt vesz az élelmiszerek és takarmányok gyors veszélyjelzõ rendszerének mûködtetésében is. A rendelet alkalmazása Magyarország számára is kötelezõ lesz a csatlakozás napjától. Az addig hátralévõ szûk 1-1,5 évben éppen ezért óriási erõfeszítést kell tennünk a hazai élelmiszer-biztonsági hivatal létrehozása érdekében. Ezt a célt szolgálja a novemberében indult PHARE twinning program, amely a hivatal jogi és intézményi hátterének megalkotásához nyújt majd szakmai segítséget. Az élelmiszer-gazdaság szereplõit el kell látnunk a legfrissebb információkkal annak érdekében, hogy a kiélezett piaci versenyben megállják a helyüket. Nagyon fontos, hogy a széles szakmai közönség naprakész információkat kaphasson, hiteles forrásból tájékozódhasson a legújabb élelmiszer-biztonsági követelményekrõl, azok teljesítését célzó intézményfejlesztési teendõinkrõl. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ezért támogatja a KÉKI ilyen irányú kezdeményezését, élelmiszer-biztonsági hírlevelének kiadását. Kívánjuk, hogy ez a hírlevél célkitûzésének megfelelõen eredményesen szolgálja a szakemberek hiteles tájékoztatását, biztosítsa a döntéshozatal átláthatóságát, elõsegítse EU-csatlakozásunk sikeres megvalósítását. Dr. Vajda László fõcsoportfõnök FVM Integrációs Fõcsoportfõnökség I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 5

6 Prof. Dr. Farkas József elnök úr ismertetõje: az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának újra választásáról A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kémiai Tudományok Osztálya és Agrártudományok Osztálya közös bizottságaként évtizedek óta mûködõ Élelmiszertudományi Komplex Bizottságot (ÉKB-t) október 24-én újra választották. Az ÉKB-t az utóbbi 20 évben vezetõ Holló János akadémikus a bizottság tiszteletbeli elnöke lett. Új elnöknek Farkas Józsefet, alelnököknek Bíró Györgyöt és Pais Istvánt választották. A Bizottság korábbi titkári feladatait hosszú éveken át eredményesen ellátó Sebõk András az új akadémiai ciklusra ezt a feladatot már tovább nem vállalhatta. Az új elnök javaslatára a sokirányú feladatokra tekintettel a titkári tevékenységet a továbbiakban ketten, Hajós Gyöngyi és Salgó András látják el. Az ÉKB az élelmiszer-tudomány interdiszciplináris jellegének megfelelõen nyolc munkabizottságot mûködtet. Ezek: Biomérnöki Mb. (elnök: Sevella Béla, titkár: Sveiczer Ákos), Élelmiszeranalitikai és Minõség Mb. (elnök: Váradi Mária, titkár: Tömösközi Sándor), Élelmiszerfehérje-kémiai Mb. (elnök: Simonné Sarkadi Lívia, titkár: Cserhalmi Zsuzsanna), Élelmiszer-mikrobiológiai Mb. (elnök: Kiss István, titkár: Lehoczkiné Tornai Judit), Lipidkémiai Mb. (elnök: Szollár Lajos, titkár:blaskovits Aladár), Mikroelem Mb. (elnök: Szilágyi Mihály, titkár: Gergely Anna), Poliszacharid-kémiai Mb. (elnök: László Elemér, titkár: Réczey Istvánné) és Táplálkozás-tudományi Mb. (elnök: Barna Mária, titkár: Póderné Õsy Klára). Az ÉKB továbbra is szoros kapcsolatot tart a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézettel és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesülettel, amelyekkel a jövõben is együttmûködve szervezi az élelmiszer-tudományi konferenciákat és kollokviumokat. Az ÉKB égisze alatt és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával, Holló János fõszerkesztõ és nemzetközi szerkesztõbizottság irányításával a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet operatív szerkesztésében (szerkesztõ: Beczner Judit) folytatódik az angol nyelvû nemzetközi élelmiszer-tudományi folyóiratunk, az Acta Alimentaria megjelentetése. Az ÉKB és munkabizottságai tervei között szerepel, hogy tevékenységükben nagyobb szerepet fog kapni az Európai Unió Bizottsága által támogatott kutatási együttmûködések megismertetése és ilyen EU kutatási konzorciumokban való magyar részvétel elõsegítése, valamint az élelmiszer-tudományi és élelmiszer-mérnöki Ph.D iskolák doktoranduszai részére publikációs és elõadási fórumok biztosítása. Prof. Dr. Farkas József akadémikus az MTA ÉKB elnöke 6 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

7 A KÉKINFO legelsõ számában röviden bemutatjuk a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet fõbb az élelmiszer-biztonság szolgálatában álló kutatásait, valamint tevékenységét. Egyben várjuk a kollégák, társintézetek javaslatait, észrevételeit, élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos rövid híreit, hogy Hírlevelünk minél szélesebb körû és aktuális tájékoztatást tudjon nyújtani. A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet rövid története 1875-ben egy új betegség, a filoxéra támadta meg a magyar szõlõfajtákat és ezzel hatalmas károkat okozott a már meglévõ szõlõperonoszpóra és lisztharmat mellett. A katasztrofális helyzet elkerülése érdekében szükségessé vált egy olyan intézet létrehozatala, amely kizárólag szõlõtermesztési kérdésekkel foglalkozó kísérletügyi intézmény. Elõdként az 1880-ban életre hívott Országos Filoxéra Kísérleti Állomást, majd 1881-ben létesítet Borvizsgáló Állomást nevezték meg. A szõlészeti kutató állomás megszervezése 1889 õszén Dr. Istvánffy Gyula feladata lett. A földmûvelésügyi miniszter 1917-ben rendeletben életre hívta a Magyar Királyi Mezõgazdasági Növénytani és Szõlészeti Intézetet. Budapest ostroma alatt telén a Herman Ottó úti telep épületei leégtek, romokban hevertek, berendezésük, felszerelésük elpusztult. A felszabadulás után igen szerény keretek között azonban újraindult az élet ben alapították meg a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetet. Feladatául az élelmiszeripari kutatás és fejlesztést, valamint az adat- és információ szolgáltatást jelölték ki. Az eltelt évek, évtizedek során az Intézet kutatási területe változott. Az Intézet alapító fõigazgatója Török Gábor volt, aki az idén lenne 100 éves. Ezen alkalomból december 18-án Török Gábor emlékülést tartottunk a KÉKI-ben, amely alapján következõ számunkban bemutatjuk az Intézet elsõ fõigazgatóját. I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 7

8 A KÉKI fõbb kutatási területei 1. Élelmiszer-elõállítók élelmiszer-biztonsági tevékenységét megalapozó kutatások Az élelmiszer-biztonság rizikó-faktorainak kimutatását és a teljes élelmiszerláncban történõ nyomon követését, valamint a lehetséges negatív hatások megelõzését megalapozó kutatások. 2. Élelmiszer-összetevõk biokémiai és táplálkozási összefüggéseinek kutatása a korszerû, egészséges táplálkozás szempontjából. 3. A fogyasztói egészségvédelmet és minõségjavítást szolgáló környezetkímélõ, energiatakarékos élelmiszer-technológiák fejlesztése. 4. Új analitikai módszerek kidolgozása különös tekintettel az élelmiszerellenõrzés és az élelmiszer-biztonság követelményeire. 5. A Magyar Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Stratégia és Program megalapozását szolgáló társadalmi-gazdasági elemzések. A növekvõ élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítését szolgáló kutatások a kockázatkezelés és -kommunikáció területén. 8 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

9 Élelmiszer-elõállítók élelmiszer-biztonsági tevékenységét megalapozó kutatások. Az élelmiszer-biztonság rizikófaktorainak kimutatását és a teljes élelmiszerláncban történõ nyomon követését, valamint a lehetséges negatív hatások megelõzését megalapozó kutatások Az élelmiszer-biztonság napjainkban az agrárgazdaság egyik legfontosabb célja. E kutatási fõtéma keretében célul tûztük ki a növényi eredetû élelmiszer-nyersanyagokban, nyers és feldolgozott élelmiszerekben elõforduló kockázati tényezõk (antinutritív és toxikus anyagok, allergének, patogének, penészek és mikotoxinok, génmódosítással nyert vagy génmódosított szervezet alkalmazásából származó GMOk) feltárását. Módszereket fejlesztünk vagy adaptálunk a veszélyforrások kimutatására és nyomon követésére a teljes élelmiszerláncban. Az új módszereket a veszély mértékét csökkentõ vagy megszüntetõ eljárások összehasonlító minõsítésére, illetve az új technológiai eljárások alkalmazásából származó veszélyek felismerésére alkalmazzuk. Alapozó kutatásokat végzünk a veszélyforrások szervezetbe való bekerülésének feltárására és a nemkívánatos komponensek fogyasztásával járó veszélyek mint az élõ szervezet ellenálló képességében bekövetkezõ változások felismerésére. Élelmiszereink mikrobiológiai biztonságának növelése érdekében kutatjuk: új élelmiszer-technológiák (kisdózisú gamma besugárzás, kombinált kezelés, pulzáló elektromos erõtér) hatását a patogénekkel szembeni hatékony védekezésben; kertészeti termények organikus termesztésével és tárolási módszerével kapcsolatos élelmiszer-biztonsági veszély csökkentését. Élelmiszereink kémiai és toxikológiai biztonságának növelése céljából: növényi nyersanyagok szervetlen toxikus, valamint a penészgomba és mikotoxin eredetû szennyezettségének kimutatására alkalmas, szelektív, gyors, vagy vegyszert nem igénylõ módszereket fejlesztünk vagy adaptálunk; organikus termesztésbõl származó gyökérzöldség mikrobiológiai biztonságát növeljük probiotikumok és bakteriocinek alkalmazásával. I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 9

10 Az új élelmiszerekkel és élelmiszer-összetevõkkel kapcsolatos veszély megelõzése és az élelmiszer-allergiás fogyasztó védelme céljából kutatjuk: genetikai módosítás tényének kimutatására alkalmas, DNS- és ellenanyag-technikára alapuló módszerek adaptációs lehetõségét; genetikai módosítással elõállított növényi élelmiszerekben expresszált rekombináns fehérje vagy DNS szervezetbe való bekerülésének veszélyeit; hús eredetet kizáró DNS-alapú ellenõrzõ módszerek adaptációs lehetõségeit. A kutatási program megvalósulása esetén az élelmiszer-eredetû megbetegedések, az ezzel kapcsolatos költségek csökkenése várható. Ezzel egyidejûleg növekszik a magyar élelmiszeripari termékek versenyképessége és aggálymentes felhasználásuk esélye. Élelmiszer-összetevõk biokémiai és táplálkozási összefüggéseinek kutatása a korszerû, egészséges táplálkozás érdekében E kutatási fõtéma célkitûzése elsõsorban olyan új élelmiszerek illetve élelmiszer-összetevõk kutatása, amelyek elõállítása során alkalmazott, az élelmiszer összetételében jelentõs változásokat okozó eljárás hatással van az élelmiszer táplálkozási értékére, emészthetõségére vagy az élelmiszerben lévõ nemkívánatos anyagok szintjére, illetve amelyek valamely összetevõjének elsõdleges molekuláris szerkezete új, vagy irányítottan (enzimkatalízissel) módosított. Tervezzük olyan funkcionális élelmiszer-összetevõk kutatását, melyeknek az egészségre gyakorolt jótékony hatása tudományosan igazolt. Kiemelt területek: fehérjeszerkezet, biológiai hatás és táplálkozási biztonság, az élelmiszerek allergén aktivitásának becslése és a potenciális allergén aktivitás csökkentésének, továbbá a zöldségek, gyümölcsök, fûszerek illetve élelmiszer-alapanyagok bioantioxidáns tartalmának meghatározása, valamint az immunstimuláló hatású új élelmiszerek és a funkcionális élelmiszer-összetevõk kutatása. Az egészségmegõrzést biztosító, korszerû táplálkozás érdekében végzett kutatásoktól várható, hogy megismerjük és reális képet nyerjünk élelmiszereinknek az egészséges táplálkozást szolgáló összetevõirõl, azok biológiai aktivitásáról, elsõsorban az antigén / allergén karakterérõl valamint táplálkozási értékükrõl. Eredményeink alapján új élelmiszer-választék ajánlását kezdeményezzük és hozzájárulunk a korszerû élelmiszerek eredményesebb piaci térnyeréséhez és elõsegítjük a hazai lakosság táplálkozási szokásainak megváltoztatását az egészségmegõrzés érdekében. 10 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

11 A Magyar Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Stratégia és Program megalapozását szolgáló társadalmi-gazdasági elemzések. A növekvõ élelmiszer-biztonsági követelmények teljesítését szolgáló kutatások a kockázatkezelés és -kommunikáció területén E téma keretében folyó kutatás döntõen a kockázat-elemzés három, egymással összefüggõ elemének két, a gazdasági-társadalmi vonatkozásokat magába foglaló elemével: a kockázat-kezeléssel és a kockázat-kommunikációval foglalkozik. Kockázat-kommunikációval foglalkozó kutatásaink célja a fogyasztók érdekei védelmének, egészségének szolgálata a fogyasztó tájékoztatásán, információval való jobb ellátásán, megalapozott döntéshozóként való felkészítésén keresztül. Olyan összefüggések és tények feltárására törekszünk, amelyek figyelembe vételével hatékonyabbá tehetõ a fogyasztók információval való ellátása az élelmiszer-vásárlási döntéseknél és az élelmiszer-készítés és -fogyasztás teljes folyamatában. Az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentése, a magyar élelmiszerbiztonsági helyzet javítása területén az elõrelépés nélkülözhetetlen eleme a korszerû kockázat-kezelési szemlélet és gyakorlat elterjesztése, bevezetése. Ezzel kapcsolatos vizsgálataink a kormányzati szintû szabályozási tevékenységre és az élelmiszerlánc szereplõinek vizsgálatára egyaránt kiterjednek. Kutatásokat folytatunk a kockázat-kommunikáció (országos reprezentativitású kérdõíves felmérés, élelmiszerlánc szereplõinek élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos stratégiáinak feltárására irányuló vizsgálatok, szakmaimódszertani elõkészítõ munka, conjoint analízis) valamint a kockázat-kezelés (interjúvázlatok, vizsgálati módszerek, elemzések) területén. Több felmérés keretében behatóan foglalkoztunk továbbá a genetikailag módosított élelmiszerek fogyasztói fogadtatásának kérdéskörével. Célunk e vonatkozásban kettõs: egyrészt az EU e tárgyban végzett felméréseivel való összehasonlíthatóság, másrészt a téma feltárásának továbbfejlesztése a fogyasztói kockázatészlelést befolyásoló attitûdök azonosításával, leírásával. Eredményeink összességében hozzájárulnak EU-csatlakozásunk feltételeinek kiteljesüléséhez az élelmiszer-biztonság területén: a fogyasztóvédelmi szempontok következetesebben érvényesülnek és a magyar termékek versenyképessége élelmiszer-biztonsági szempontból is javul. I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 11

12 Új analitikai módszerek kidolgozása különös tekintettel az élelmiszer-ellenõrzés és az élelmiszer-biztonság követelményeire Az élelmiszer-biztonság szempontjából rendkívül fontos az egészségre ártalmas anyagok meghatározása, amelyek a táplálkozás során az emberi és állati szervezetbe kerülnek. Ez a kockázat-elemzés egyik alapvetõ feladata. A jelenlegi gyakorlatban alkalmazott mérési módszerek sok esetben nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a komplex mátrixban, mint amilyen az élelmiszer, igen kis mennyiségben (ng tartomány) jelenlévõ komponenseket kimutassák. Kutatásaink célja olyan szelektív és nagyérzékenységû fizikai, kémiai és biológiai módszerek fejlesztése, amelyek lehetõvé teszik a növényvédõ szer maradványok, élelmiszer-allergének, toxinok kimutatását és pontos kvantitatív meghatározását, továbbá eredetvizsgálatokat, hamisítások, meg nem engedett technológiai kezelések kimutatását, mikrobiológiai romlás során képzõdõ anyagok detektálását. Kiemelt kutatási területeink: bioszenzorok fejlesztése, közeli infravörös reflexiós/transzmissziós spektroszkópia, nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerek fejlesztése, tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográfiás módszerek fejlesztése. A szenzorfejlesztések világszerte a módszertani kutatások középpontjába kerültek. A folyamatban lévõ fejlesztéseink, amelyek a nagyérzékenységû és gyors módszerek kidolgozását célozzák, lehetõvé teszik a nyersanyagok minõségének gyors, objektív ellenõrzését (pl. NIR), valamint a termékek veszély mentességének (pl. szennyezõdések) és beltartalmi paramétereinek (pl. aromatartalom) kimutatását. Ezáltal hozzájárulnak élelmiszeripari termékeink biztonságának növeléséhez és minõségének javításához. Hasonlóképpen fontos a biológiailag aktív vegyületek (pl. antocianin) meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése az egészségmegõrzõ táplálkozás érdekében. A kidolgozott módszereket hozzáférhetõvé tesszük a rutinlaboratóriumok számára. 12 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

13 A fogyasztói egészségvédelmet és minõségjavítást szolgáló környezetkímélõ, energiatakarékos élelmiszer-technológiák fejlesztése A kutatási tevékenység célja olyan újszerû, környezetkímélõ, energiatakarékos élelmiszeripari technológiák fejlesztése és ipari alkalmazásának elõsegítése, amelyek a fogyasztói egészségvédelmet és minõségjavítást szolgálják. Kutatómunkánk során foglalkozunk a minimál-kezelések csoportjába tartozó pulzáló elektromos térerõs technika élelmiszeripari alkalmazhatóságának vizsgálatával, a kíméletes, energiatakarékos és környezet terhelés csökkentéssel járó dielektromos élelmiszer-feldolgozó technológiák (nagyfrekvenciás, mikrohullámú kezelés) kutatásával, a szuperkritikus fluid extrakció és membránszûréses technológiák fejlesztésével. Intenzív kutatást folytatunk a biológiai úton lebomló csomagoló anyagok fejlesztése és elõállítása irányában az élelmiszeripari, mezõgazdasági és vendéglátóipari felhasználói igények figyelembevételével. Kutatásokat végzünk a zöldség- és gyümölcsalapanyagok feldolgozási technológiáinak fejlesztése és feldolgozási hulladékainak tovább hasznosítása és élelmiszeripari alkalmazása, a növényi magvak speciális feldolgozási technológiáinak kidolgozása, valamint az állati eredetû alapanyagok és feldolgozási hulladékok biztonságos tovább felhasználása érdekében. Prioritásaink között szerepel: pulzáló elektromos térerõ (PEF) élelmiszeripari alkalmazásának kutatása, dielektromos kezelési technológiák kutatása, szuperkritikus fluid extrakciós technológia kutatása, membránszûrés, biológiai úton lebomló csomagoló anyagok elõállítása, zöldség-, gyümölcsalapanyagok és feldolgozási hulladékok továbbhasznosítási és alkalmazási technológiáinak kutatása, növényi magvak speciális feldolgozási technológiáinak kutatása és nem utolsó sorban állati eredetû alapanyagok és feldolgozási hulladékok biztonságos tovább felhasználását segítõ kutatások. Ennek értelmében a megfogalmazott feladatok elvégzésével hozzájárulhatunk a legkorszerûbb élelmiszeripari technológiák, eljárások mielõbbi ipari alkalmazásához. I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 13

14 Az elmúlt 2 évben fõbb kutatási eredményeink a következõk voltak Különbözõ fehérjék azonosítására és allergén tulajdonságaik kimutatására szolgáló immunoanalitikai módszer kidolgozása. Növényi élelmiforrások antioxidáns tartalmának és azok feldolgozás során bekövetkezõ változásainak nyomon követése (karotinoidok, flavonoidok). Enzimalapú bioszenzorok kifejlesztése fermentációs folyamatok nyomon követésére és élelmiszerek minõség-ellenõrzésére. Roncsolásmentes optikai módszerek kidolgozása mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek gyors minõsítésére. Gyümölcskészítmények, gyümölcslevek analitikai vizsgálata lehetõvé tette a magyar gyümölcslevek kémiai és tápanyagösszetételének reális értékelését és összehasonlítását nemzetközi követelményekkel. Táplákozásbiológiai szempontok alacsony biogén amin termelés, immunreaktivitás csökkentõ hatás, bioaktív peptid képzõdés a különbözõ fermentált élelmiszerekhez starter kultúraként alkalmazható bakteriocin-termelõ tejsavbaktériumok szelektálásához. Membránszerparációs eljárások kifejlesztése biológiailag aktív anyagokat tartalmazó élelmi oldatok komponenseinek szétválasztására. Vákuumos technika technológia kifejlesztése a vízeltávolítás kíméletesebb elvégzésére és növényi alapanyagok hûtésére. Speciális hatású enzimek alkalmazásának kutatása hidrolizált fehérjeés rostos gyümölcstermékek technológiájának kifejlesztésére. Post-harvest mûveletek optimalizálása a gyümölcstárolás biztonságának fokozása érdekében. Biotechnológiai úton elõállított élelmiszerek biztonsági vizsgálatának korszerû bioanalitikai és biológiai módszerei. Az élelmiszer-biztonság kommunikációjának (kockázat-kommunikáció) hatékonyságát növelõ kvantitatív és kvalitatív kutatások, különös tekintettel a fogyasztói kockázat-észlelésre. 14 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

15 Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület (International Scientific Advisory Board) A KÉKI-ben 2000-ben megalakult a Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület. A testület elnöke, Prof. Dr. Somogyi Árpád az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatóság, Kockázat-elemzési Egység vezetõje véleménye szerint a KÉKI életében egy izgalmas új korszak kezdetének lehetünk tanúi, amely bõvelkedik szakmai kihívásokban. Annak megvalósításához, hogy az Intézet egy új dinamikus fõigazgató kinevezésével sikeresen meg tudjon felelni ezeknek az új kihívásoknak és elfoglalja megérdemelt helyét az új század tudományos közösségében, szükségesnek tartja nemzetközileg elismert szakemberek támogatását az Intézet elkötelezett vezetõsége, valamint munkatársai mellé. Indokolt egy szilárd és megbízható tudományos bázis megteremtése és folyamatos korszerûsítésének hatékony támogatása az élelmiszer-biztonsági intézkedésekhez, mind közegészségügyi, mind gazdasági szempontból, mert a hazai fogyasztás és a kemény nemzetközi piacon folytatott sikeres kereskedelem egyik alappillére az élelmiszer-biztonság. A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületet és tagjait a következõ számunkban mutatjuk be. FAO/WHO Pán-európai Élelmiszer-biztonságiés Minõségügyi Konferencia A Magyar Köztársaság kormányának meghívására az elsõ Pán-európai Élelmiszer-biztonsági és Minõségügyi Konferenciát a FAO (ENSZ Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete) és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) Budapesten rendezte meg február között. A magyar szakigazgatás rendkívüli megtiszteltetésnek tartotta, hogy ezt a nagy fontosságú és napjainkban különösen aktuális konferenciát Budapest rendezhette meg. A Konferencia (PEC) valamennyi ajánlását (42) a FAO Regionális Konferenciája jóváhagyta, a közegészségügyre vonatkozó ajánlásokat a WHO I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 15

16 Bizottsága határozati javaslattal fogadta el, így adva a PEC ajánlások végrehajtásának nyomatékot és erõs politikai elkötelezettséget. A Konferencia elnöke Bánáti Diána a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet fõigazgatója volt, munkáját két alelnök Johan de Leeuw (Hollandia) és Patrick Wall (Írország) a holland és ír élelmiszer-biztonsági hivatalok vezetõi valamint Stuart Slorach, konferencia-referens (Svédország) segítette. A Konferencia célja volt, hogy alkalmas fórumot biztosítson az európai országoknak, hogy megvitassák az élelmiszer-biztonság- és minõségügy erre a régióra vonatkozó speciális kérdéseit, hogy átgondolják a módszereket és utakat, melyek az európai élelmiszerlánc megbízhatóságát és átláthatóságát fejlesztik, a fogyasztók élelmiszerekbe vetett bizalmának helyreállítására céljából. A Konferencia ajánlásainak elfogadásával az elõbbiekben említett célokat erõsítették meg az európai országok képviselõi. A PEC által elfogadott ajánlások közül a következõket érdemes kiemelni leginkább: az országok közötti együttmûködés az élelmiszer-biztonsági kockázatok és az élelmiszer-eredetû megbetegedések számának csökkentése érdekében, nemzetközi szabványokat alapul véve az élelmiszer-biztonságra és -minõségre vonatkozó törvényhozási és ellenõrzési rendszerek harmonizációja, a kockázatviselõk bevonásának megkönnyítése az élelmiszerláncon keresztül az élelmiszer-biztonság és -minõség fejlesztésébe, az élelmiszer-termelés és élelmiszer-biztonság ellenõrzési rendszerei átláthatóságának és hatékonyságának javítása, valamint a fogyasztókkal és érdekképviseleti szerveikkel való kommunikáció fejlesztése a kormányok, intézetek és kockázatviselõk közös erõfeszítésén keresztül. Az ajánlások összefoglalása a FAO/WHO Pan-European Conference on Food Safety and Quality Final Report címû kiadványban található. A térség országainak történelmi jelentõségû találkozóját jelentette e Konferencia, megcélozva speciális élelmiszer-biztonsági és -minõségi összefüggéseket annak érdekében, hogy az élelmiszer-biztonság és -minõség fejlesztésének közös céljait elérjék, fokozzák a fogyasztók bizalmát az élelmiszerek iránt illetve, hogy könnyítsék az Európán belüli és a nemzetközi élelmiszer-kereskedelmet a kommunikáció és az együttmûködés erõsítésén keresztül. 16 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

17 Nemzeti Kutatási Fejlesztési Pályázatok (NKFP) Együtt Magyarország Élelmiszer-biztonságáért. Integrált kutatási-fejlesztési feladatok a biztonságos élelmiszerekért. A évben a KÉKI konzorcium-vezetésével elnyert NKFP-program keretében alapkutatással feltárjuk az élelmiszer-biztonsági helyzet romlásáért felelõs rizikófaktorok (agronómiai, közlekedési, környezeti és klimatikus eredetû kémiai és toxikológiai veszélyforrások, pl. szermaradványok, nehézfémek, mikotoxinok; a helytelen takarmányozási és termelési gyakorlatból eredõ és hosszú távú egészségkárosodást okozó tényezõk, pl. patogén mikrobák, tiltott hozamfokozók, antibiotikumok) humán expozícióját, környezeti terhelésüket. Szelektív, érzékeny és a nyomon-követhetõséget biztosító mérési módszereket, adatbázisokat fejlesztünk, amelyek alkalmasak a veszély megszüntetését célzó eljárások (probiotikumok, bakteriocinek és új, nem termikus kezelések) hatásának és a potenciálisan veszélyt hordozó új, még nem szabályozott technológiák és élelmiszerek kockázatának összehasonlító elemzésére. Az élelmiszer-biztonság nemzeti szintû menedzselése céljából EU-konform modelleket alakítunk ki. A kutatási eredményekre alapozottan kidolgozott javaslat birtokában a kormányzati szerveknek lehetõségük nyílik az optimális kockázat kommunikáció kialakítására a Magyar Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Stratégia keretében. A közzétett kutatási eredmények kedvezõen éreztetik majd hatásukat az EU-csatlakozásra készülõ magyar élelmiszergazdaságra. A KÉKI által vezetett konzorcium tagjai: Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar, Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, Gabonatermesztési Közhasznú Társaság, Konzervipari Kutató-fejlesztõ és Minõségvizsgáló Kht., Egészséges Magyarországért Egyesület, Hajdú-BÉT Rt., Sütõipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (Dunakenyér). I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 17

18 Az élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás környezetterhelésének csökkentése A Magyarországon folyó élelmiszer-feldolgozás következtében hazánkban évente 2-3 millió tonna növényi és állati eredetû melléktermék, hulladék keletkezik. A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, mint a évben elnyert projekt koordinátora, a projekt kidolgozásában vezetõ szerepet vállalva az alábbi feladatok megoldásában vesz részt. A kertészeti nyersanyagok feldolgozása keretében: A zöldborsó és csemegekukorica feldolgozása közben keletkezõ szemhulladékok hasznosítási módszereinek kidolgozása az élelmiszer-feldolgozás különbözõ ágazatai számára. Az alma préselési maradékából a gyümölcs feldolgozóipar számára hasznosítható termékgyártási módszerek kialakítása szárítási technológia segítségével. A paradicsom-feldolgozás passzír-melléktermékeibõl (héj+mag) a különlegesen értékes és biológiailag aktív összetevõk hasznosítására, továbbfeldolgozására alkalmas módszerek és továbbfeldolgozási eljárások kidolgozása. Táplálkozási szempontból fontos és értékes rost-elõállítási és továbbfelhasználási módszerek kidolgozása a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás melléktermékeibõl kiindulva. A szõlõfeldolgozás melléktermékei komplex hasznosítási rendszerének kidolgozása. Az állatvágás melléktermékeinek hasznosítása keretében (csontfeldolgozási technológia korszerûsítése) illetve a biológiai úton lebomló csomagolóanyagok, eszközök keretében félmerev-merev falú edényzetek (melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy helyettesítsék a mûanyagformátumokat) illetve rugalmas jellegû (fólia) csomagolóanyag (természetes eredetû öszszetevõi révén használat után a természetben káros anyag létrejötte nélkül bomlik el a környezeti hatásokra) létrehozása. 18 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

19 A mustár új ökologikus és gazdaságos termesztésére és a továbbhasznosítás bõvítésére szolgáló új eljárások módszerek és termékek kifejlesztése és modell szintû megvalósítása Az EU-csatlakozás közeledtével és kapcsán egyre sürgetõbbé válik a hazai mezõgazdasági termékszerkezet korszerûsítése. Egy ilyen kibontakozási lehetõséget biztosíthat a mustár (mag) termesztésének, továbbfelhasználásának és forgalmazásának rendszere, melynek révén a mustár termésterülete megközelítheti a 100 e ha-t is a megfelelõ termesztés-felfutási periódust követõen. A KÉKI jelentõs szerepet vállal a Bay Zoltán Alapítvány által vezetett projektben, mind a szakmai koordináció, mind a Humán fogyasztás bõvítését elõsegítõ K+F tevékenységek fõtéma vezetésével. Intézetünk közremûködik a takarmányozási és demonstrációs témák kidolgozásában is. A KÉKI-nek a évben nyert projektben megnyilvánuló fõ tevékenységei a következõk: különbözõ fajtájú és termesztési körülmények között nyert natúr és enzimaktivált mustármagok beltartalmi vizsgálatai azok táplálkozási értékeinek objektív meghatározása érdekében különbözõ fajtájú kezeletlen és enziminaktivált mustármagõrlemények élelmiszer-technológiai tulajdonságainak vizsgálata. A magyar étkezési és fûszerpaprika minõségének és piaci versenyképességének biztosítása biotechnológiai és hagyományos nemesítési módszerek együttes felhasználásával Az elmúlt évtizedekben a magyar paprika nemzetközi hírnevet szerzett kiváló minõségének köszönhetõen. Minõségének biztosítása, kedvezõ piacképességének megtartása érdekében a konzorcium a hazai génállomány feltérképezését, a paprika hagyományos nemesítését, a modern biotechnológiai módszerekkel harmóniában versenyképes új fajták elõállítását tûzi ki célul. Az azonosított gének szabadalmaztatásával a magyar fajták korszerû fajtavédelmét is meg kívánjuk teremteni. Intézetünk a konzorcium tagjaként az étkezési és fûszerpaprika minõségi- ill. táplálkozás-tudományi markerek kimutatását és mennyiségi meghatározását vállalta. A markerek közül karotinoidokkal, tokoferolokkal, C-vitaminnal, kapszaicinoidokkal foglalkozunk. Azok precíz, megbízható és érzékeny meghatározása érde- I. évfolyam 1. szám KÉKINFO 19

20 kében analitikai módszereket dolgozunk, ill. fejlesztünk ki. Az újonnan kidolgozott módszerek alkalmazásával a paprika érési dinamikáját és a feldolgozás során történõ változásokat tanulmányozzuk. A többi konzorciumi taggal együttmûködve az új paprika fajtákat jellemezzük minõségi- és táplálkozás-tudományi szempontból. A burgonyatermesztés biológiai alapjainak javítása hagyományos nemesítési és biotechnológiai módszerekkel az ágazat EU-versenyképességének megteremtése A KÉKI a Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaság-tudományi Kar, Regionális Burgonyakutatási Központ által vezetett konzorciumi pályázatban célul tûzte ki a hagyományos nemesítéssel, valamint genetikai módosítással elõállított burgonyavonalak beltartalmi értékeinek meghatározását és az esetleges különbségek detektálását a hagyományos szülõi genotípusokhoz viszonyítva. Ennek során különbözõ analitikai módszerekkel kívánjuk vizsgálni a burgonya biológiai értékét, tápanyag összetételét, és egyes a tárolás során bekövetkezõ biokémiai változásokat úgy a szülõi-, mind a nemesített és génmódosított vonalaknál. A fentiek mellett a KÉKI a vizsgálatba bevont burgonyafajták élelmiszer-biztonsági vizsgálatát is el kívánja végezni rövid távú in vivo modellekben. Érdeklõdéssel várjuk javaslataikat, véleményüket a címre. Felelõs szerkesztõ: Dr. Bánáti Diána, fõigazgató Olvasószerkesztõ: Sebõk Eszter, tudományos titkár A KÉKINFO megjelenését az FVM Európai Integrációs Fõosztálya támogatja. Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. Postacím: 1537 Budapest, Pf.: 393. Tel: ; Fax: Honlap: Kiadja: Business Class 20 KÉKINFO I. évfolyam 1. szám

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

1. A tudományos /doktori/ állandó bizottság tisztségviselői: Dr. Halász Anna elnök Dr. Salgó András társelnök

1. A tudományos /doktori/ állandó bizottság tisztségviselői: Dr. Halász Anna elnök Dr. Salgó András társelnök Az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottság 2012. évi beszámolója A tudományos /doktori/ állandó bizottság 2012. évi tevékenysége: A beszámolási időszak az új munkabizottságok megalakulásával indult, mivel az

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED, 2014.11.13. PILZE-NAGY KFT. Tevékenység: Laskagomba termesztés Laskagomba

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből NO-BLE Ideas Budapest, 2014.03.10. Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből Dr. Szépvölgyi Ákos Mikrobiológiai oltókultúra Az Elmolight Bt. az alternatív növénytápláláshoz

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Élelmiszeripari támogatások

Élelmiszeripari támogatások Élelmiszeripari támogatások 2014-2020 Szilágyi Péter közigazgatási tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 1 Érintett témakörök ÚMVP támogatások és tanulságok Akadálypálya: a 2014-2020 tervezés feltételrendszere

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni fejlesztési lehetőségei Gál Dénes NAIK Halászati Kutatóintézet HAKI Halászati Kutatóintézet Több mint 100 éves kutatóintézet HAKI Halászati Kutatóintézet Több

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Dr. Feldman Zsolt Földművelésügyi Minisztérium 2016. február 26. Budapest Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon K+F ráfordítások

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben