Életminőség/diverzifikáció. Helyi programok megvalósításának támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életminőség/diverzifikáció. Helyi programok megvalósításának támogatása"

Átírás

1 Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) 83Oc08 Rendezvény Életminőség/diverzifikáció Helyi programok megvalósításának támogatása Célterület azonosítója Célterület komplex? Célterület kisértékű? Keretösszeg (HUF) - Nem LHH települések Intenzitások - Nem LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek 100 Egyházak 100 mikro-kis-közép vállalkozás 60 egyéni vállalkozó 0 őstermelő 0 magánszemély 60 Minimális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Maximális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Fogalom magyarázat Szomszédolás: A térségben lévő települések egymás kulturális történelmi, helyi adottságainak egymással történő megismertetése. A települések hálózati együttműködése, egymás segítése, a közös értékek megtalálása, ezáltal erősítve a települések és a Velencei-tó térségi, országos imázsát és ismertségét. Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület; Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülete. Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe a "szomszédolás" elvének érvényesülése mellett a helyi adottságokon, igényeken alapuló programok szervezésére, támogatására (hagyományőrzés, kultúra, művészet, történelem, egészséges életmód, sport, aktív turizmus, helyi termék) a helyi adottságokat népszerűsítő, közösségeket fejlesztő, erősítő programok, rendezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításához. A célterületben megfogalmazott "szomszédolás" elvének figyelembevételével támogatható a Velencei-tó LEADER HACS területén megvalósuló rendezvények, táborok lebonyolításának költségei, a támogatott tevékenységhez kötődő kisértékű eszközök és alapanyagok beszerzése, valamint a program népszerűsítését szolgáló meghívók, szórólapok, plakátok. Célterület specifikus alanyi és tárgyi Nonprofit szervezet pályázó esetén január 1-jét megelőzően már székhellyel vagy feltételek telephellyel rendelkezett a HACS területén. Mikro-, kis-, és középvállalkozás pályázó esetén január 1-jét megelőzően székhellyel vagy telephellyel rendelkezett a HACS területén. Természetes személy pályázó esetén január 1-jét megelőzően már lakhellyel rendelkezett a HACS területén. Vállalja, hogy a pályázatban megjelölt programot a Velencei-tó LEADER HACS, legalább egy helyi TDM szervezet, valamint a kilenc településből legalább 4 település honlapján meghirdeti. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek Jogkövetkezmények Számszerűsíthető eredmények A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A nonprofit szervezet 30 napnál nem régebbi bírósági végzés hiteles másolata. Nyilatkozat a program honlapokon való megjelenéséről, pontos honlapcím megjelölésével. A teljes keret felhasználása estén legalább 10 helyi adottságokat népszerűsítő, közösségeket fejlesztő, erősítő program, rendezvény, rendezvénysorozat megvalósításra kerül.

2 Települések Célterület_02 Helyi programok megvalósításának támogatása Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu 0

3 Célterület_02 Helyi programok megvalósításának támogatása 0 Kisértékű 03 Speciális Kiadás fellépők költségei, előadók tiszteletdíja eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei anyagköltség, alapanyag költség marketing költség: meghívók, szórólapok, plakátok eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló évi C. törvény 80. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz Kiadás Elszámolható?

4 Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) 83Of09 Közösségi célú fejlesztés Életminőség/diverzifikáció Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése a civil szervezeteken keresztül Célterület azonosítója Célterület komplex? Célterület kisértékű? Keretösszeg (HUF) - Nem LHH települések Intenzitások - Nem LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek 100 Egyházak 100 mikro-kis-közép vállalkozás 0 egyéni vállalkozó 0 őstermelő 0 magánszemély 0 Minimális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Maximális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Fogalom magyarázat Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület; Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülete. Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe a helyi összetartozás, a térségi hagyományok megőrzése, valamint a Velencei-tó térségének népszerűsítése és bemutatása céljából tradicionális eszközök, látvány és térelemek beszerzésére, információs táblák készítésére. Támogatás vehető igénybe a Velencei-tó LEADER HACS területét bemutató turisztikai kiadványok készítésére, térségi promóciós eszközök beszerzésére. Támogatás vehető igénybe civil szervezetek eszközbeszerzésére, tevékenységük fejlesztése a helyi kultúra, sporttevékenység és kommunikációs tevékenység érdekében. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Nonprofit szervezet pályázó esetén január 1-jét megelőzően már székhellyel vagy telephellyel rendelkezett a HACS területén. Térségi promóciós eszközök támogatása csak a Velencei-tó LEADER HACS honlapjáról letölthető a Velencei-tó a természetes egészség arculati elemek alkalmazásával vehető igénybe (http://velenceitoleader.eu). A pályázó kizárólag a HACS területén lévő, a társadalmi/gazdasági életben aktív szerepet vállaló nonprofit szervezet, egyház, önkormányzat lehet. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A nonprofit szervezet 30 napnál nem régebbi bírósági végzés hiteles másolata. Nyilatkozat a társadalmi/gazdasági életben való aktív szerepvállalásról. Jogkövetkezmények Számszerűsíthető eredmények Legalább öt civil szervezet eszközbeszerzése megvalósul és egy tradicionális eszköz beszerzése megvalósul.

5 Települések Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu Célterület_03 Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése a civil szervezeteken keresztül 0

6 Célterület_03 Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése a civil szervezeteken keresztül 0 Kisértékű 01 Speciális Kiadás tradicionális eszközbeszerzés: A hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek) látvány térelemek promóciók költségei (Ajándéktárgyak készítése)

7 Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) 83Oc03 Közösségi célú fejlesztés Versenyképesség Velencei-tó Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték Célterület azonosítója Célterület komplex? Célterület kisértékű? Keretösszeg (HUF) - Nem LHH települések Intenzitások - Nem LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek 100 Egyházak 100 mikro-kis-közép vállalkozás egyéni vállalkozó őstermelő magánszemély Minimális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Maximális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Fogalom magyarázat Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület; Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülete. Helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott termék. Védjegy: A magyar védjegytörvénynek megfelelően védjegyoltalomban részesíthető grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy a Velencei-tó területéről származó helyi terméket, árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe a HACS területére vonatkozó helyi termék és szolgáltatás minősítési rendszer kidolgozására, működtetésére. Együttműködés révén megvalósuló egységes arculat kialakítására és bevezetésére a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték koncepció elterjesztésére, ezzel összefüggésben marketing kommunikáció és rendezvény megvalósítására. Hálózatépítéshez kapcsolódó marketingtevékenység, hálózat tagjairól, tevékenységeiről készülő kiadvány készítés, hálózatépítéshez kapcsolódó rendezvények, konferenciák szervezése, a hálózat működtetése érdekében kifejtett kommunikáció és kapcsolattartás. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A pályázó igazoltan rendelkezik rendezvényszervezői és szakmai tapasztalattal. Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely a helyi termék minősítési rendszer kidolgozását, az egységes arculat kialakítását, és a kapcsolódó kommunikációs tevékenységet is tartalmazza. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek Jogkövetkezmények Számszerűsíthető eredmények A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat rendezvényszervezői tapasztalatokról, referenciák megjelölésével. Egy Velencei-tó Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati rendszer kialakul és bevezetésre kerül.

8 Települések Célterület_08 Velencei-tó Helyi védjegy, helyi szolgáltatás, helyi érték Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu 0

9 Célterület_08 Velencei-tó Helyi védjegy, helyi szolgáltatás, helyi érték 0 Komplex 01 Speciális Kiadás fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei helyi termékek bemutatójának költségei (hosstessek költsége, alapanyag) étel-, italfogyasztás Kiadás Elszámolható? a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

10 bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és cb) ISO szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és ce) ISO szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és cf) MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása; cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ck) ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása; cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cm) ISO/PAS ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és co) BS /ISO szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO HACCP) bevezetése és cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és

11 d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; f) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; g) marketing kiadások: ga) hirdetések költségei; gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; gd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei); ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; gg) weboldal elkészítésének költségei. i) működési költség, j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).

12 Célterület 08 Velencei-tó Helyi védjegy, helyi szolgáltatás, helyi érték 0 Megnevezés Értékelés alapja Pontszám A pályázó a 2011-es HVS tervezés során a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kialakítását projektötletekkel segítette Velencei-tó LEADER HACS által hitelesített projektadatlap január 1. és december 31. között, valamint január 1. és április 15. között projektadatlappal segítette a HVS tervezést január 1. és április 15. között projektadatlappal segítette a HVS tervezést 10 Projektadatlappal nem segítette a HVS tervezést 0 Helyi TDM szervezetekkel, vagy más turisztikai kommunikációs szempontból fontos szervezettel való együttműködés a tervezett fejlesztés népszerűsítése céljából Együttműködési megállapodás 20 2 helyi TDM és egy más szervezettel való együttműködés 20 1 helyi TDM szervezettel való együttműködés 10 Egy helyi TDM szervezettel sem működik együtt 0 A fejlesztés eredményeinek szemléletformáló céllal való terjesztése, vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig szemléletformáló céllal a Velencei-tó HACS, a TDM szervezetek és a Velencei-tó LEADER HACS területén lévő 5 település honlapján bemutatja Pályázat (kommunikációs terv) 20 a fejlesztés eredményeit a LEADER HACS területén min. 2 rendezvény keretében és a TDM szervezetek vagy a LEADER HACS területén legalább 1 település honlapján bemutatja. 20 a pályázó a fejlesztés eredményeit a LEADER HACS területén min. 1 rendezvény keretében és a TDM szervezetek vagy a LEADER HACS területén legalább 1 település honlapján bemutatja 10 A pályázó a fejlesztés eredményeit rendezvény keretében nem mutatja be 0 A pályázó a helyi termelőkkel és a helyi civil szervezetekkel együttműködésben valósítja meg a projektet együttműködési megállapodás 20 legalább 4 helyi termelő és 3 civil szervezettel együttműködik 20 legalább 2 helyi termelővel és 1 civil szervezettel együttműködik 10 kevesebb, mint 2 helyi termelővel és 1 civil szervezettel működik együtt 0 A fejlesztésre irányuló részletes kommunikációs terv kommunikációs terv 20 A kommunikációs terv megalapozott, ütemtervet is tartalmaz 20 A kommunikációs terv csak részben megalapozott, nem teljesen kidolgozott. 10 Nem rendelkezik kommunikációs tervvel 0

13 Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) 83Od07 Közösségi célú fejlesztés Életminőség/diverzifikáció Rekreáció az életminőség fejlesztése érdekében Célterület azonosítója Célterület komplex? Célterület kisértékű? Keretösszeg (HUF) - Nem LHH települések Intenzitások - Nem LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek 100 Egyházak 100 mikro-kis-közép vállalkozás egyéni vállalkozó őstermelő magánszemély Minimális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Maximális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Fogalom magyarázat Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület; Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülete. Támogatás vehető igénybe Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Turisztikai szempontból frekventált helyen elhelyezkedő a rekreációt és életminőség javítását szolgáló fejlesztések támogatása. Rekreációs és aktív turizmushoz kapcsolódó modell értékű fejlesztések, amelyek mintául szolgálnak a térségben és élménylánccá fűzhetőek. Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, tereprendezés, parkosítás; kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, tradicionális eszközbeszerzés, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; látvány és használati térelemek kialakítása, marketing kiadások. Olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek a térség adottságaira, hagyományaira építenek, a szektorok közötti partnerséget erősítik, helyi igényeket elégítenek ki, innovatívak, környezetbarát technológiát alkalmaznak fő lakosság szám vagy 100 fő/km2 népsűrűségű településméret alatti településen kizárólag azok a pályázók támogathatóak, akik vállalják, hogy a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték koncepció kialakításának folyamatában részt vesznek és helyi termékek bemutatásának lehetőségét biztosítják. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek Jogkövetkezmények A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A nonprofit szervezet 30 napnál nem régebbi bírósági végzés hiteles másolata. A Velencei-tó LEADER HACS-al kötött együttműködési megállapodás a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában (HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Számszerűsíthető eredmények Legalább három rekreációs és aktív turizmushoz kapcsolódó modell értékű fejlesztés megvalósul, legalább egy tradicionális eszköz beszerzésre kerül.

14 Célterület_05 Települések Rekreáció az életminőség fejlesztése érdekében Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu 0

15 Célterület_05 Rekreáció az életminőség fejlesztése érdekében 0 01 Speciális Kiadás Kitölthető Kiadás Elszámolható? a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

16 bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és cb) ISO szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és ce) ISO szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és cf) MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása; cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ck) ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása; cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cm) ISO/PAS ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és co) BS /ISO szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO HACCP) bevezetése és cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és

17 d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; f) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; g) marketing kiadások: ga) hirdetések költségei; gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; gd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei); ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; gg) weboldal elkészítésének költségei. i) működési költség, j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).

18 Célterület 05 Rekreáció az életminőség fejlesztése érdekében 0 Megnevezés Értékelés alapja Pontszám A pályázó a 2011-es HVS tervezés során a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kialakítását projektötletekkel segítette Velencei-tó LEADER HACS által hitelesített projektadatlap január 1. és december 31. között, valamint január 1. és április 15. között projektadatlappal segítette a HVS tervezést január 1. és április 15. között projektadatlappal segítette a HVS tervezést 10 Projektadatlappal nem segítette a HVS tervezést 0 Helyi TDM szervezetekkel, vagy más turisztikai kommunikációs szempontból fontos szervezettel való együttműködés a tervezett fejlesztés népszerűsítése céljából Együttműködési megállapodás 20 2 helyi TDM és egy más szervezettel való együttműködés 20 1 helyi TDM szervezettel való együttműködés 10 Egy helyi TDM szervezettel sem működik együtt 0 A Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték együttműködési hálózathoz való csatlakozás a projekt részét képezi Velencei-tó LEADER HACS-al kötött együttműködési megállapodás 20 igen 20 nem 0 A fejlesztés illeszkedése a HACS területén megvalósuló ÚSZT és megvalósult ÚMFT és ÚMVP nyertes projektekhez melléklet 20 több projekthez kapcsolódik 20 egy projekthez kapcsolódik 10 nem kapcsolódik 0 A fejlesztés jelentősége a helyi és térségi életminőség javításában melléklet 20 részletes 20 részben indokolja 10 szűk célcsoportot érint 0

19 Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés 83Oa01 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Célterület megnevezése (címe) Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés Célterület azonosítója Célterület komplex? Célterület kisértékű? Keretösszeg (HUF) - Nem LHH települések Intenzitások - Nem LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 Non-profit szervezetek 60 Egyházak 60 mikro-kis-közép vállalkozás 60 egyéni vállalkozó 60 őstermelő 60 magánszemély 60 Minimális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Maximális támogatási összeg (HUF) - Nem LHH Fogalom magyarázat Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület; Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülete. Rekreációs szolgáltatás: az aktív, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegőrzést célul kitűző szolgáltatás. Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték: A Velencei-tó LEADER HACS területén működő hálózat, amelynek célja a háttértelepülések felzárkóztatása, a helyi termékek, helyi szolgáltatók, helyi értékek HVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési célkitűzések elérése érdekében. Támogatás vehető igénybe A turizmus fejlődésének szempontjából meghatározó strandok, szabadidős terek, vendéglátóhelyek fejlesztésére, építésére, bővítésére, korszerűsítésére és eszközbeszerzésére. Rekreációs szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó épület, épületrész fejlesztésére, építésére, bővítésére, eszközbeszerzésére, honlap fejlesztésére. Támogatás vehető igénybe: rendezvény eszközök, egységes arculatú kiállítói installációk, térelemek kifejlesztése és beszerzése, történelmi présházak, borospincék felújítására, eszközbeszerzésére, használati térelemek beszerzésére, aktív és vízi turizmus népszerűsítő eszközök beszerzésére. Kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyek a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózattal együttműködnek. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek Jogkövetkezmények Számszerűsíthető eredmények Őstermelő, természetes személy pályázó esetén január 1-jét megelőzően már lakhellyel rendelkezett a HACS területén fő lakosság szám vagy 100 fő/km2 népsűrűségű településméret alatti településen kizárólag azok a pályázók támogathatóak, akik vállalják, hogy a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték koncepció kialakításának folyamatában részt vesznek és helyi termékek bemutatásának lehetőségét biztosítják. Mikrovállalkozás pályázó esetén a Velencei-tó LEADER HACS területén az induló mikrovállalkozás is támogatható. A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A nonprofit szervezet 30 napnál nem régebbi bírósági végzés hiteles másolata. Őstermelő pályázó esetén őstermelői igazolvány egyszerű másolata. Természetes személy ügyfél esetén lakcímkártya egyszerű másolata. A Velencei-tó LEADER HACS-al kötött együttműködési megállapodás a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában (HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Három nagyobb és hat kisebb léptékű fejlesztés, valamint eszközök beszerzése valósul meg.

20 Célterület_04 Települések Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 0 Gárdony Kápolnásnyék Nadap Pákozd Pázmánd Sukoró Velence Vereb Zichyújfalu

21 Célterület_04 Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 0 02 Speciális Kiadás Kitölthető Kiadás Elszámolható? a) a Vhr ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

22 bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és cb) ISO szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és ce) ISO szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és cf) MSZ (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása; cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és ck) ISO/IEC szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása; cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és cm) ISO/PAS ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és co) BS /ISO szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO HACCP) bevezetése és cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 100 000 000 forint.

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forint, egyéb területen 100 000 000 forint. Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: ÚMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület Vállalkozási alapú

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 142 Helyi Akciócsoport: Duna Összeköt Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Civil

Részletesebben

3. célterület. Célterület neve: "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása

3. célterület. Célterület neve: PORTÉKA- Helyi termékek piacra jutásának támogatása 3. célterület Célterület neve: "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670b03 Célterület azonosítója 1018208 Jogcím Vállalkozási alapú fejlesztés UMVP intézkedés

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 488 Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának segítése.

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Egyéni vállalkozó 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 022 755 Helyi Akciócsoport: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 025 758 Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés

Részletesebben

TERVEZET. Célterület adatlap

TERVEZET. Célterület adatlap Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 007 518 Helyi Akciócsoport: "Dél-Balatoni Leader"Vidékfejlsztési Nonprofit Zrt. Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Rendezvény szervezés, valamint marketing

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 001 086 Helyi Akciócsoport: BakonyaljaKisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: KKVk fejlesztése

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 018 109 Helyi Akciócsoport: 3as Kézfogás Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Kulturális és sportrendezvények

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatható tevékenységek. IV. Támogatás mértéke Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 937 Helyi Akciócsoport: FelsőTisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Térségen belüli együttműködés Célterület megnevezése: Marketing, kommunikációs

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 60 Egyéni vállalkozó 60 60 Magánszemély 60 60

Célterület adatlap. Mikro-kis-közép vállalkozás 60 60 Egyéni vállalkozó 60 60 Magánszemély 60 60 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 001 703 Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vidéki székhely/telephelyi

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 617 Helyi Akciócsoport: SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Turisztikai információrendszer kialakítása

Részletesebben

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/2011.09.08. Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 8-ai ülésére Az Európai

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben