XIX. Széchy Károly Emlékülés, Fiatal Geotechnikusok első összejövetele, és a XXII. Geotechnikus vacsora Budapesten február 15-én.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. Széchy Károly Emlékülés, Fiatal Geotechnikusok első összejövetele, és a XXII. Geotechnikus vacsora Budapesten 2013. február 15-én."

Átírás

1 XIX. Széchy Károly Emlékülés, Fiatal Geotechnikusok első összejövetele, és a XXII. Geotechnikus vacsora Budapesten február 15-én. Az ISSMGE Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata, a mérnöki szakterület hagyományokat ápoló intézményeinek és szervezeteinek támogatásával rendezte meg február 15-én a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében a 19. Széchy Károly előadóülést, melyen 200-an vettek részt. A délutáni eseményt megelőzően délelőtt a fiatal geotechnikusok egyesületének alakuló ülésére került sor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületében. Az alapító tagok a magyarországi három egyetem PhD és MSc hallgatói voltak. Az egyesület szorosan kapcsolódik az ISSMGE Magyar Nemzeti Bizottságához, céljai között szerepel, hogy negyedévente ülést tartanak, megvitassák a kutatásaik eredményeit, támogassák és tájékoztassák egymást, hallgassanak előadásokat a meghívott előadóktól, workshop-szerű üléseket szervezzenek. Az alakuló ülésen 70 fiatal vett részt, és hallgatta John Burland professzor válaszait a feltett kérdésekre, majd három fiatal előadásával folytatódott az ülés. A fiatal geotechnikusok egyesületének alakuló ülésének részvevői

2 19. Széchy Károly előadóülés Széchy Károly professzor emlékének felidézésével, gyakorlati és ezzel együtt ötvözött elméleti munkásságát tartva példaként 1998-tól évente február elején az MTA Műszaki Tudományok Osztálya ad otthont az előadóülésnek. A rendezvény elismertségét jelzi, hogy neves külföldi professzorok, nemzetközi szervezetek vezetői is megtisztelték az előadóülést. Az előadóülés elnöksége balról jobbra : Kollár László (Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnökhelyettese), Mecsi József (az ISSMGE Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, MMK Geotechnikai Tagozat alapítója) Askar Zhussupbekov (ISSMGE Ázsiai alelnöke), Iván Vaniček (az ISSMGE Európai alelnöke), Heinzl Brandl (az Osztrák Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke első külföldi Széchy Károly díjas kitüntetett), Szilvágyi László a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának elnöke. Az előadóülés részvevői Ebben az évben a külföldi előadó John Burland professzor volt (Imperial College London) Az előadásának a címe: Együttműködés a statikus és geotechnikus tervezőmérnökök között

3 Prof. Dr. John BURLAND Dr. Kovács Balázs Az előadóülés magyar előadója Dr. Kovács Balázs, a a Miskolci egyetem docense, intézetigatgatója volt, a következő összeállítással: A numerikus modellezések tanulságai és jövőbeli kihívásai Az előadóülés prezentációi és fényképei, John Burland professzorral készített interjú megtekinthető és olvasható a következő weblapon: A hagyományoknak megfelelően idén is sor került a Széchy Károly emlékplakett és díj átadására. Ebben az évben a hazai díjazott Dr. Müller Miklós (Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott docense) volt, és Turček Péter professzor (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) részesült tiszteletbeli Széchy Károly díjban. Miklós Müller Peter Turček Dr. Müller Miklós a Széchy Károly emlékplakett és díj kitüntetettje 2013-ban. Turček Péter (Szlovák Műszaki Egyetem) emlékplakett kitüntetettje.

4 Az egész napos szakmai rendezvény a hagyományos, immár 22-ik alkalommal rendezett szakmai fórum esti programmal zárult, melyet a meghívott előadók és vendégek vidám köszöntői színesítettek. A 22. Geotechnikus Szakmai Fórum Mecsi József ISSMGE MNB elnöke

5 Széchy Károly emlékülések előadói voltak FAZAKAS György (Budapest, Hungary), MISTÉTH Endre (Budapest, Hungary), VARGA László (Győr, Hungary), Heinz BRANDL (Wien, Austria), FARKAS József (Budapest, Hungary) 1996 KOVÁRI Kálmán (Zürich, Switzerland) 1997 VARGA László (Győr, Hungary), LAZÁNYI István (Budapest, Hungary) 1998 Heinz DUDDECK (Braunschweig, Germany), GRESCHIK Gyula (Budapest, Hungary) 1999 Ulrich SMOLTCZYK (Stuttgart, Germany), SCHARLE Péter (Budapest, Hungary) 2000 DULÁCSKA Endre (Budapest, Hungary), Marta DOLEŽALOVÁ (Praha, Czech Rep.) 2001 Robert MAIR (Cambridge, United Kingdom), MÜLLER Miklós (Budapest, Hungary) 2002 Michele JAMIOŁKOWSKI (Torino, Italy), NAGY János (Budapest, Hungary) 2003 Jubileumi emlékülés James K. MITCHELL (Blacksburg, VA USA) POSGAY György (Budapest, Hungary), TRÄGER Herbert (Budapest, Hungary) MECSI József (Budapest, Hungary), 2004 Suzanne LACASSE (Oslo, Norway), SZEPESHÁZI Róbert (Győr, Hungary) 2005 Lothar MARTAK (Wien, Austria), SZABÓ Imre (Miskolc, Hungary) 2006 SECO E PINTO (Lisbon, Portugal), SZILVÁGYI Imre and SZILVÁGYI László (Budapest, Hungary) 2007 Serge VARAKSIN (Paris, France), KLADOS Gusztáv (Budapest and Kuala Lumpur) 2008 Roger FRANK (Paris, France), SOÓS Gábor (Budapest, Hungary) 2009 Rolf KATZENBACH (Darmstadt, Germany), JUHÁSZ József (Miskolc, Hungary) 2010 William VAN IMPE (Ghent, Belgium), BICZÓK Ernő (Budapest and Hamburg) 2011 Jean-Louis BRIAUD (USA), ZÁBRÁDI Ernő (Budapest, Hungary) 2012 Walter WITTKE (Germany), DELI Árpád (Budapest, Hungary) 2013 John BURLAND (UK), Balázs KOVÁCS (Miskolc, Hungary)

6 Széchy Károly életútja 1903 december 27-én, Budapesten született Széchy Károly okl. mérnök, államvasúti főfelügyelő és Zwerencz Ilona gyermekeként 1922 az Árpád Gimnáziumban érettségizett 1926 kultúrmérnöki oklevelet szerzett a budapesti József Nádor Műegyetemen tanársegéd volt a Műegyetem Vízépítési Tanszékén ösztöndíjasként tanult Angliában, a London University College-ban magánmérnökként, építésvezetőként dolgozott 1930 családot alapított, felesége Kókai Margit, gyermekei Dénes (1930) okl. mérnök és Edit (1932) okl. gyógyszerész a Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium Hídosztályán dolgozott különböző beosztásokban 1933 jogi doktorátust szerzett a Margit híd szélesítését irányította az Árpád híd általános terveinek kidolgozását irányította 1938 a Ferenc József (ma Szabadság) hidat felügyeletével korszerűsítették az Árpád híd építését irányította 1944 műszaki doktorátust szerzett Közlekedési Minisztérium Hídosztályának vezetője, felrobbantott hídjaink újjáépítésének szervezője és irányítója volt az 1960-ban lebontott Kossuth-híd tervezését és építését irányította a Ferenc József híd ideiglenes, majd végleges helyreállítását irányította Margit híd helyreállítását vezette 1946 a Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki irányításával korszerűsítve helyreállították a Lánc hidat 1948 a Kossuth-díj arany fokozatát kapta 1948 műegyetemi magántanárrá nevezték ki felügyeletével építették meg az Árpád hidat 1949 a Műegyetemen meghívott előadóként megkezdte az Alapozás tárgy oktatását 1950 Magyar Tudományos Akadémia a műszaki tudományok doktorává minősítette a Földalatti Vasút Beruházási Vállalat vezérigazgatójaként irányította a metró tervezését és kivitelezését 1952 a Magyar Tudományos Akadémia Levelező Tagjává választotta 1952 megjelentek az Alapozás I. és II. c. könyvei 1952 A Közlekedés Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott a Földalatti Vasút Építő Vállalat igazgatójaként dolgozott 1953 az alapozás és alagútépítés témakörében a Műegyetem tanárává nevezték ki a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Műszaki Tanácsának vezetője volt 1958 megjelent az Alapozási hibák c. könyv első kiadása 1958 két hónapig vendégprofesszorként Egyiptomban oktatott közreműködött az Erzsébet híd újjáépítésének tervezésében 1961 megjelent az Alagút építéstan c. könyve 1964 két hónapig vendégprofesszorként Egyiptomban oktatott 1966 a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott 1966 a Helsinki Műszaki Egyetem díszdoktorává avatták 1968 vendégprofesszorként Kanadában tevékenykedett 1970 a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották 1970 a fővárostól Pro Urbe kitüntetést kapott a budapesti hidak újjáépítése és a földalatti vasút építése terén kifejtett munkásságáért 1970 a Wroclawi Műszaki Egyetem díszdoktorává avatják 1972 május 22-én, Budapesten elhunyt.

7 HÁTTÉRANYAGOK Dr. Széchy Károlyra emlékeztünk A Nemzetközi Talajmechanikai- és Alapozási Egyesület (ISSMFE) Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata tavaszán elhatározta, hogy évente rendez egy egész napos előadóülést, és ezen valamely kiemelt fontosságú geotechnikai témakört tekintenek át. Az előadóülésen a szakterületünk kiemelkedő képviselőit kérik fel state-of-art jellegű előadásokra. Az ilyen előadás-sorozatokat hagyományosan a tudományterület jeles képviselőiről nevezik el. Közismert példa erre a nemzetközi egyesület által rendszeresen szervezett Rankine-Lecture -sorozat. Ennek mintájára született az elhatározás, hogy a hazai előadásokat "Széchy-előadóülésnek" nevezzék. A legelső alkalommal Győrött, a Széchenyi István Főiskolán december 13-án került sor az emlékülésre. A jelen írás csak a Széchy Károlyról tartott megemlékezéseket idézi fel. * * * Az érthető terjedelmi korlátok miatt a három visszaemlékező kor-, munka-, és pályatárs előadásból most sajnos ki kell hagynunk a személyes hangvételű epizódokat. Mégis említsük meg, hogy mind a hárman szinte azonos szavakkal méltatták Széchy Károly szeretetre méltó tulajdonságait, a szó legjobb értelmében vett "úri emberi" habitusát, szorgalmas, zárkózott és mégis készségesen barátságos lényét, amelyet itthon és külföldön egyaránt ilyenként ismertek és ismertek el. "A HIDAS MÉRNÖK" Mistéth Endre visszaemlékezése. (Ő között számos "híd-ügy" kapcsán munkatársa, majd - kiszabadulása után - pártfogoltja és közeli jó barátja volt.) 1937-ben ismertem meg őt, akkor már minisztériumi tanácsos volt. A minisztérium - akkoriban két - hídosztályán az ország legjobb hidász mérnökei teljesítettek szolgálatot Álgyay-Hubert Pál ( ) osztályvezető irányítása alatt. Tevékenységi körük az ország egészére kiterjedt. Jellemző példák az akkori nagy munkáik közül: a ferihegyi repülőtér és kapcsolódó létesítményei (gyorsforgalmi út...); a ceglédi vasútvonal Budapestre bevezető szakaszának átépítése; a szeretfalvadédai vasútvonal építése; a medvei Dunahíd; a polgári Tiszahíd; két nagy budapesti híd - Margit és Ferencz József - korszerűsítése, és két másik - a Boráros téri- és az Árpád-híd - tervezése illetve építése. A feladatokkal foglalkozó, országosan (és ma is) ismert nevű mérnökök közül néhányan: Gállik István ( ), Tanto Pál ( ); Dömötör Sándor ( ); Széchy Károly; Mistéth Endre (1912-) Kováts Alajos ( ); Baksay Zoltán( ); Palotás László ( ); Böhm Viktor (1908- ); Ulrich Zoltán ( ); Haviár Győző ( ); Réthey-Prikkel Ferenc ( ); Láng-Miticzky Tibor ( ). Széchy egyik első nagy feladata a ceglédi vasút bevezető szakaszának átépítése volt. Ez eredetileg szintbeli keresztezések sokaságával szelte át a főváros útjait, például a Kőbányai-, Kerepesi-, Thököly-, Erzsébet Királyné - utakat, ami akkor már nagyon zavarta, akadályozta a közlekedést.

8 Az átépítés során forgalom alatt (!) emelték fel 5-6 m-rel a vasútvonalakat s azóta a főútvonalak közúti aluljárókon, zavartalanul jutnak át a vasút alatt. Egészen fiatalon kapcsolódott be a Boráros-téri (először Horthy Miklós-, majd Petőfi-) híd tervezésébe. Álgyay-Hubert irányítása mellett megváltoztatták a tervpályázatban kiírt feltételeket és a ma is ismert méreteket, illetve elrendezést ekkor alakították ki. (Kivéve a pesti hídfőt, amely az újjáépítés előtt másmilyen volt.) között került sor a Margit-híd korszerűsítésére, illetve átépítésére. Ez a híd kiszélesítését, ennek érdekében pedig a hídfők és pillérek megtoldását is szükségessé tette. Az alépítményi munkákat Zsigmondy Béla és Széchy Endre mélyépítő vállalatai végezték, a megoldás koncepciója Széchy Károlytól eredt ban került sor a Ferenc József (ma Szabadság-) híd korszerűsítésére. Az ő legfőbb felügyelete mellett helyezték középre a villamos vágányokat, ellenőrizték az acélszerkezet elemeit és részben kicserélték a burkolatot. Igazi szellemi gyermeke volt az Árpád-híd, amelynek tervezése a 30-as évek közepén kezdődött. Már a híd helyének és alakjának (egyenes, vagy tört tengelyű vezetésének) megállapítása is hosszas és elmélyült elemzést igényelt. El kellett dönteni, hogy - a ma ismert állapotnak megfelelően - észak-felé hosszabbítsák meg a Margitszigetet és, hogy ott is legyen közúti kapcsolat a híd és a sziget között. Széchy véleményének e viták eldöntésében jelentős súlya volt. Nem csak a híd általános tervét készítette ő, hanem a felsőpályás, többtámaszú, gerinclemezes főtartók döntő részletei is az ő manuális munkáját dicsérik. az közötti kivitelezés felügyeletét Böhm Viktor és Palotás László látták el Széchy Károly irányítása mellett. Álgyay-Hubert váratlan halála ( ) után Széchy következett a hídosztály élén, közlekedési vonalaink illetve hídjaink végzetes állapotának minden tehertételével a vállain. Egyik legfőbb érdemének tudják a nagy úszódaru azonnali megrendelését. Ez tette lehetővé a roncsok kiemelését - megszüntetve ezzel a jegesedés esetén fenyegető akut árvízveszélyt - és ennek köszönhető az újjászülető hidak építésének meggyorsítása. Felismerték a pillanatnyi helyzetből adódó kényszerítő szükséget és a Kossuth Lajos tér - Batthyány tér között bámulatos gyorsasággal felépítettek egy új hidat. A "félállandó" Kossuth-híd tervezésének és kivitelezésének legfelső irányítása Széchy kezében összpontosult. A legelső cölöpöt án verték le, és án (262 nap múlva!!) megnyitották a forgalom számára. (A hidat 1956 tavaszán lezárták, majd között alépítményével együtt lebontották) Teljesen az ő irányítása alapján tervezték és építették újjá a Margit-hidat, elvetve az anyagtakarékosabb, de a városkép szempontjából kevésbé szerencsés javaslatokat. Legfőbb felügyeletet gyakorolt a Lánchíd újjáépítése során is. Múlhatatlan érdeme, hogy sikerült meggyőznie a műemlék-védelem illetékeseit: nem tartható meg a Clark Á. által tervezett kapuzatok nyílásának 5,4 m szélessége, hiszen emiatt két autóbusz nem fért el egymás mellett a híd e két pontján. Sikerült a szélesítést is "észrevétlenül" megoldani, pedig a mai nyílások kb. egy méterrel tágasabbak. A félbemaradt - és ezért fel sem robbantott - Árpád híd építését között folytatták, illetve fejezték be, legfelsőbb szintű felügyelete mellett, de már közvetlen részvétele nélkül. Utolsó nagyobb "hidász" tevékenysége az Erzsébet-híd újjáépítésének előkészítő munkáiban való részvétel volt. Nem csak a tervváltozatok elbírálása, hanem a hat nyomra való bővítés szükségességének felismerése is az ő érdeme volt. Ugyanígy az, hogy az alépítmény - elsősorban a pesti hídfő, illetve a lehorgonyzó tömbök - megbízhatóságát ellenőrizni és növelni kell. Az ehhez szükséges helyszíni vizsgálatokat az ő útmutatásai szerint végezték el tanszéki munkatársai. * * *

9 Zárkózott, vas-szorgalmú, fegyelmezett, megbízható emberként ismertük meg. Minden hidászrendezvényen ott volt, de mindenütt kiegyensúlyozott és csak ritkán nevető kolléga benyomását keltette. Az anyagi függetlensége lehetővé tette számára, hogy teljes szabadidejét önművelésre és tudományának emelésére fordítsa. Német, francia és - elsősorban a tökéletes - angol nyelvismerete révén (főként) az UVATERV külföldi tevékenységét sikeresen adminisztrálta. Ő volt az a magyar mérnök, aki a legjobban tudta külföldön bemutatni a magyar műszakiak szellemi termékeit. * * * FÖLDALATTI VASÚT KEZDETEINEK IRÁNYÍTÓJA Fazakas György (1913-) visszaemlékezése. (A FAV osztályvezető mérnöke, később fejlesztési igazgatója, Széchy Károlynak mindvégig közeli munkatársa.) Még folytak a nagy híd-helyreállítási munkák, amikor 1950 januárjában az akkor kezdődő földalattivasúti munkák vezetésével bízták meg. Szerette az új feladatokat, a nagyszabású építkezéseket, szívesen vállalta a megbízatást, bár ez rendkívül nehéznek ígérkezett, hiszen az eredeti elképzelés szerint 1955-re kellett volna üzembe helyezni az első 7,8 km-es vonalat. Ám kezdetben nem volt kellő számú, az alagút építésben jártas, tapasztalt mérnökünk. Ilyen helyzetben kellett a vezérigazgatónak intézkednie, illetve döntenie a következő, meghatározó fontosságú ügyekben: 1. Rögzíteni kellett a nyomvonalat, az állomások helyeit, az űrszelvényt, az áramellátás - szellőztetés - vontatás alapkoncepcióit. Miközben egyfelől még a kőzetnyomás-elméletek "kínálatából" kellett válogatni, ugyanakkor már az - akkor még nagyon hiányos - kivitelezői gépparkot is létre kellett hozni. 2. Alkalmazta az ben épített monorfalvi alagút építésvezetőjét és a vállalkozás vezetőjét is. 3. Legyártatta a Káposztásmegyeren bevált Hallinger-féle pajzsokat, majd - ezek az adott helyzetben alkalmatlannak bizonyulván - áttértek a későbbi szovjet pajzsok használatára. 4. A néhány hónapig nálunk járt szovjet tanácsadók véleményével szemben ragaszkodott a légnyomásos víztelenítéshez. Ez később számos esetben helyes döntésnek bizonyult. 5. Már 1950 májusában megindíttatta a Rákóczi-úti és a Szt.István-téri aknák süllyesztését és több szellőző-akna kialakítását. 6. Cselekednie kellett, midőn kiderült, hogy a Szovjetunióból nem 5,5 m-es, hanem 6 m-es alagúthoz való tübbingeket szállítottak. (Egy tübbing-elem kihagyásával és a csatlakozó felületeket "átmunkálva" sikerült 5,48 m átmérőjű falazatot kialakítani...) 7. A vállalatnál új apparátust szervezett a nagy pontosságot igénylő geodéziai mérésekre, amikor kiderült, hogy az egyik aknából 20 o -os irányhibával kezdték meg a kitörést. 8. Idejében meg kellett tenni az előkészületeket az üzemelésre, hiszen "a" földalatti nem csak "alagút", hanem járművekből, áramátalakítókból, szellőztetőkből stb. is áll. Ezért már 1953

10 júniusára elkészíttetett a Ganz Villamossági Gyárban két (motor) próbakocsit és megindíttatta a népligeti 600 m-es próbapályán a kísérleti futtatásukat. Ugyancsak 1953-ra készíttette el a Magyar Radiátor Gyárral az első, 26,1 m emelőmagasságú mozgólépcsőt és ezzel próbajáratokat indítottak a Hűvösvölgyben. Mindvégig kézben tartotta a tervezés és az építés munkáit. Minden héten tartott műszaki értekezletet, ahol részletekig megismerték, megvitatták a tennivalókat. Szívesen meghallgatta mások véleményét és nem ragaszkodott mereven a saját elképzeléseihez. Tudott olyan légkört teremteni, amelyben érdemes volt új gondolatokat előterjeszteni, mert azokat hozzáértően vitatták meg és adott esetben el is fogadták. Előfordultak olykor többé-kevésbé súlyos hibák is. Ilyenkor - levonva azok tanulságait - mindig a jó megoldást kereste, nem terelte az ügyeket jogi útra, a felelősségre vonás irányába. Kísérleti munkák végzésére is szakított időt. Vizsgáltatta, hogyan lehetne vasbeton tübbingekkel helyettesíteni az öntöttvas elemeket. Külön talajmechanikai és vízvizsgálati laboratóriumot állított fel ben tixotrópos módszerrel süllyesztették a Szabadság-téri aknát, megelőzve e téren számos országot. Összegyűjtött ismereteit és tapasztalatait az 1961-ben megjelent "Alagútépítéstan" c. könyvében nyújtotta át..."a világnak". Bátran mondhatjuk így, hiszen később megjelent angolul, németül, franciául és japánul is. Ez a - valószínűleg világviszonylatban is egyedülálló - mű átfogó ismereteket nyújtott a téma minden fontos területéről. Annak idején különös értéke volt, hogy a nyugati szakirodalom számára (is) közvetítette az ott ismeretlen szovjet méretezési és építési eljárásokat. * * * AZ EGYETEMI TANÁR Dr. Varga László (1927) visszaemlékezése. ( között műegyetemi oktató, Széchy Károly közvetlen munkatársa.) 1949-ben meghívott előadóként, egyetemi magántanárként vette át Jáky professzor ( ) "Alapozás" c. tantárgyának oktatását annak tematikájával együtt. A váltás indokairól úgyszólván semmit nem tudunk. Valószínűleg közrejátszott az akkor már szemmel láthatóan beteg Jáky tehermentesítésének szándéka is. Széchynek ekkor már voltak oktatási tapasztalatai. Egy évig tartó tanársegédeskedése idején, a Vízépítési műtárgyak keretében foglalkozhatott alapozási kérdésekkel és későbbi publikációi, a Mérnök Továbbképző Intézet szervezésében tartott előadásai is erről tanúskodnak. Mégis állandósult versengést szült az a sajátos helyzet, hogy az Alapozás tárgy tematikáját Jáky a saját belátása szerint állíthatta össze, viszont mások - például Terzaghi - ennek számos részletét inkább az alkalmazott talajmechanika körébe sorolták. (Ilyenek: talajfelderítés, alapok teherbírása, feszültség- és süllyedésszámítás...) Állítható viszont, hogy a mérnöki oktatás - az "alapozás" területéről megszerezhető ismeretek gyakorlati értéke - szempontjából szerencsés volt az új előadó színrelépése. Jáky professzort nagy tisztelet övezte, nagyon igényes, tiszta logikájú előadásai közismerten jók voltak. Mégis, az ő általa válogatott alapozás-tematika egyoldalúan elméleti volt. Ez csak akkor nem lett volna kifogásolható, ha a praktikus ismeretek is hasonló terjedelemben jelen lettek volna Jáky

11 tananyagában. Így viszont Széchy előadásaival jelentek meg lényeges gyakorlati tudnivalók: szerkezetek, technológiák, gépek, anyagok, eljárások, esettanulmányok...hasznos újdonságok voltak a szerkezeteket szemléltető faliábrák és a munkahely látogatások. Széleskörű ismertségét hasznosítva nagy gondot fordított e kis tanulmányutak szervezésére. Budapesten évtizedeken át mindig volt éppen olyan munkahely, ahol megtekinthető volt az éppen akkor időszerű tananyagnak megfelelő építkezés. Nem csak az ismeretek bővítését szolgáltuk ezzel, hanem kedvet is csináltunk a tanuláshoz, hiszen (akkoriban) szakmánknak (még) megérdemelt becsülete (is) volt... Korábban, Jáky előadásaihoz, meg jószerivel a többi tantárgyunkhoz sem volt írott - nyomtatott segédanyag: könyv vagy jegyzet. Az 1950 szeptemberében kezdődő tanév e téren is változást hozott. Folyamatosan nyomon kellett követni Széchy előadásait és minden hét végén "nyomdába" kellett adni az elkészült kéziratot. Az első - mai szemmel nézve ugyan nagyon is gyarló - alapozás jegyzetet már 1951 januárjában kézbe vehették a hallgatók. Akkoriban azt hittük, hogy a jegyzetek, könyvek segítségével valóban eredményesen szolgáljuk a tanulást... Az eközben gyülekező tapasztalatokat is felhasználva látott hozzá első terjedelmesebb könyvének megírásához. Az Alapozás I ben, a II. pedig 1954-ben jelent meg. Az akkori körülmények ismeretében ezt ma is rendkívüli teljesítménynek tarthatjuk, hiszen közben - és egyáltalán nem mellesleg - a FAV Beruházó vezérigazgatója (is) volt. E könyv kapcsán nem kerülhető ki az akkoriban már jól felismerhető "versengés", amelyre céloztam. Kézdi tanár úr ( ) Terzaghi említett felfogásával értett egyet és az ugyancsak 1952 és 54-ben megjelent "Talajmechanika" I-II. köteteivel meg is mutatta, hogyan értelmezi a saját illetékességét. Már a két kiváló szerző könyveinek tartalomjegyzékéből is szemünkbe ötlik olykor zavarba ejtő párhuzamosságuk. Akár sajnálkozni is lehetne az így kifejlődött rivalizálás miatt, hiszen mindkettőjüket feszélyezte valamelyest és mert a "párhuzamosságok" fölöslegesen használtak el energiákat, amelyek másként esetleg jobban is érvényesülhettek volna. A mérnöktársadalom egészét és hazánk e téren akkor kivívott nemzetközi rangját tekintve viszont kifejezetten hasznosnak bizonyult ez a helyzet. Szempontjaik érvényesítésének és illetékességük bizonyításának vágya mindkettőjüket nagy tettekre sarkallta. Hallatlan munkabírásuknak és nyelvismeretüknek (is) köszönhetően majdnem mindazt "az asztalunkra tették", amiről akkoriban lehetséges vagy érdemes volt tudni. Az akkori körülmények között (vagyis útlevél és valuta híján) úgyszólván csak általuk juthattunk új információkhoz, olykor még a nagy nemzetközi konferenciák anyagához is. E nemes vetélkedésnek nem voltak megélhetési indítékai. Elfogadta - sőt kifejezetten kívánsága szerint volt - hogy a tanszéket a fiatalabb pályatárs vezette. Ez utóbbi pedig soha nem gondolta, hogy a szó köznapi értelmében "főnöke" lett volna Széchy professzornak. Kétségtelenül voltak tudományos kérdések körüli vitáik. Igazságaik - a kívülállók szemével - valószínűleg megfelezhetők lennének. Egyébként az Alapozás könyv több további kiadásban is megjelent, minden esetben javított és bővített változatban. Az ill ban megjelent kötet-pár németül is megjelent, az 1971-ben kiadott első kötet pedig posztumusz angolul is. E művek sikerét szolgálta, hogy szerzőjük igen sok - egyébként nehezen hozzáférhető - adatot, ismeretet halmozott fel bennük, olykor a bőség zavarát keltve az olvasóban. Mégis talán az 1958-ban megjelent "Alapozási hibák" c. könyve tette nevét a legismertebbé. Ez ugyanis egy későbbi javított-bővített magyar kiadáson kivűl - megjelent még angolul, németül, csehül, lengyelül, oroszul, franciául, spanyolul és japánul is. A könyv szinte példátlan nemzetközi sikerének magyarázata a mű, illetve a példák eredetiségében és hasznos tanulságaiban lelhető fel.

12 Tevékenységét, életművét már életében nagy megbecsülés övezte. Jól tükröződik ez a megérdemelt kitüntetéseinek már felsorolt sokaságában is. Pedig mai szemmel nézve szinte szegényes lehetőségek között dolgozott. Alkotásaihoz csak a hagyományos módszerek álltak rendelkezésére: olvasás, jegyzetelés, rendszerezés. Kézzel-írás, logarléc...akkoriban még ő, a külföldön sokat járt tudós sem tudta volna elképzelni az informatika mai lehetőségeit. Úgy gondolta, hogy a számítógépek világát az utána következő generáció már birtokba veszi. Nem sejthette, hogy ehhez még további 25 év kell majd. Azt gondoltuk, hogy leghamarabb hetven évesen, 1973-ban vonul nyugdíjba. Esetleg később, hiszen egészsége nem látszott veszélyeztetettnek, alkotó ereje, szellemi épsége érintetlen volt. És ebben az irigylésre méltó testi-lelki állapotban, fájdalmak és félelmek nélkül, villanásnyi idő alatt ért véget gazdag életútja. Számos pályatársa és igen sok volt hallgatója őrzi e sokoldalúan kiváló mérnök és tudós tanár jó emlékezetét.

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Hídmérnöki konferencia 1962-2009

Hídmérnöki konferencia 1962-2009 50 Hídmérnöki konferencia 1962-2009 50 Az ötven Hídmérnöki konferencia tiszteletére Hídmérnöki konferencia 1962-2009 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2009 Tartalomjegyzék Felelős kiadó: Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI

A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ PETRI LÁSZLÓ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2014 1 Petri László életútjához kapcsolódó fontosabb események 1938 november A Felvidék visszacsatolása

Részletesebben

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK S Z E M L E PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK Pazsitzky László. 1943-tól főhadnagyként a topográfiai tanfolyam résztvevője a Térképészeti Intézetben. Topográfus. 1944-ben áthelyezték. Az 1945 előtti állományviszonyt

Részletesebben

150 éve született Zipernowsky Károly

150 éve született Zipernowsky Károly EGYESÜLETI ÉLET 121 Tisztelt Olvasók! 150 éve áprilisban születettzipernowsky Károly, lapunk megalapítója, Egyesületünk második elnöke. Ebben az áprilisi lapszámban emlékezünk róla - Egyesületünk tizennegyedik

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI

A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI A FAFELDOLGOZÁS ÉRDEMESEI TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ LELE DEZSŐ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 2014 1 Lele Dezső életútjához kapcsolódó fontosabb események 1939 szeptember A második világháború

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben,

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben, Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2014. SZEPTEMBER 7. SZÁM So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz

Részletesebben

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2 Tartalom Csek Károly Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Az abszolutizmus korának neves hazai vasútépítôi (1850 1867) 2 Evers Antal A 2007-ben jubiláló algyôi vasúti Tisza-híd 6 Rege Béla A kiskörei Tisza-híd

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL. Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL. Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 3. szám 2011. június hó A TARTALOMBÓL Várak, erődítések újra használatban Tusnád 2011 - Konferencia Az ICOMOS XXI. Közgyűlése Hollókő

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 2012 JUBILEUMI SZÁM

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 2012 JUBILEUMI SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 01 JUBILEUMI SZÁM JEGYZET ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA Jegyzet Szerkesztőség: a kiadó, a Marovisz címén: 111 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. Telefon:

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Lectori salutem A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

II. Országos Hegesztési Verseny

II. Országos Hegesztési Verseny II. Országos Hegesztési Verseny A Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő, az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő hallgatói öntevékeny

Részletesebben

Műszaki Örökség Program

Műszaki Örökség Program XXXIII. évfolyam, 6. szám 2010. június Műszaki Örökség Program A Műszaki Örökség Program indítása egybeesett a 2008-as Reneszánsz Év programjai sorában a műszaki örökségünk megmentéséért és hasznosításáért

Részletesebben