Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok Tárgyszavak: veszélyes anyag; káros hatás; foglalkozási ártalom; légzésvédelem; bőrexpozíció; allergia; kockázatkezelés; megelőzés. A légzőszervi és bőrérzékenyítők olyan biológiai és kémiai hatóanyagok, amelyek allergiás légzőszervi megbetegedéseket idéznek elő embereknél. Gyakorlatilag minden foglalkozási területet és ágazatot érintenek, és sok dolgozót munkahelyének megváltoztatására kényszerítenek. Az alábbi összeállítás az ilyen hatóanyagok expozíciójával kapcsolatos fontos információkról és a lehetséges megelőző intézkedésekről nyújt tájékoztatást. Mi okozhat foglalkozási eredetű légzőszervi problémákat? A munka során különféle anyagokat és részecskéket belélegző munkavállalók légutaiban és tüdejében fellépő reakciók három fő csoportba sorolhatók: Sok ismert betegség, például az azbesztózis és a szilikózis okai a légutakban lerakódó szálak és részecskék. A munkahelyeken használt természetes és mesterséges anyagok sok fajtája is okozhat allergiás légúti betegségeket, foglalkozási asztmát, orrnyálkahártya-gyulladást (rhinitis) vagy a tüdő léghólyagjainak gyulladását (alveolitis), amelyek egyre sűrűbben fordulnak elő az utóbbi években. Francia kutatók becslése szerint az összes új asztmaesetnek mintegy 5 10%-a munkával függ össze. Az Egyesült Királyságban évente mintegy 3000 új foglalkozási asztma eset fordul elő. Ez a szám 7000-re emelkedik, ha ideértjük a munka által súlyosbított asztma eseteket is.

2 A légzőszerveket irritáló anyagok például a környezeti dohányfüst, a klór, a közönséges por, sőt még a hideg levegő is rohamot válthatnak ki azoknál is, akiknél még nem alakult ki asztma. Ebben az esetben az illető nem válik érzékennyé az adott hatóanyag iránt, de a roham mégis a munkával függ össze. Allergiás eredetű légzőszervi betegségek Az emberi immunrendszer válasza a kémiai és biológiai hatóanyagok keltette külső fenyegetésre lehet egy allergiás reakció a légutakban. A tünetek között van a köhögés, nehéz légzés, sípoló ( asztmás ) légzés és légszomj, tüsszögés, folyós vagy eldugult orr, viszkető és gyulladt vörös szem, továbbá láz, izom- és izületi fájdalmak. Mindezen betegségek néhány közös jellemzője: Ismételt expozíció akár hosszú ideig tartó alacsony szintű, akár rövid idő alatti csúcsterhelés szükséges a betegség kialakulásához. Ebben az időszakban nincsenek tünetek. A hatásnak kitett személyek közül csak néhány betegszik meg. Amikor egy személy érzékennyé vált, az anyagnak már igen kis mennyisége és azzal minden érintkezés kiválthatja a tüneteket, sokkal alacsonyabb szinten, mint ami eredetileg a hiperérzékeny állapotot előidézte. A tünetek akár rögtön az expozíció után, akár néhány órával később jelentkezhetnek, esetleg éjszaka, így az összefüggés a munkahelyi tevékenységgel nem mindig nyilvánvaló. Gyakran javulás tapasztalható, ha a munkavállaló távol van a munkától, a hétvégén vagy szabadság idején. Melyek a légzőszervi érzékenyítők? Több EU irányelv pl. a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv és módosításai tartalmazzák a veszélyes anyagok és készítmények vizsgálatára, besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó előírásokat. Különösen a 2001/59/EK bizottsági irányelv amely 28. alkalommal igazítja a műszaki fejlődéshez a 67/548/EGK tanácsi irányelvet foglalkozik sokat az érzékenyítő anyagokkal. A légzőszervi érzékenyítő anyagokat az R42 Belégzés útján érzékennyé tehet, vagy az R42/43

3 Belégzéssel vagy bőrrel érintkezés útján érzékennyé tehet R- mondatokkal kell címkézni. A munkahelyeken található leggyakoribb légzőszervi érzékenyítő anyagokat azonban nem sorolják így be. Ezek közül sok természetes eredetű, leginkább fehérjék és biológiai hatóanyagok, amelyek közönségesen előfordulnak az élő környezetben, de egyúttal tipikusan jelen vannak bizonyos munkafolyamatokban is. Néhány gyakori légzőszervi érzékenyítő anyagot és az expozíciónak kitett szakmákat tartalmazza az 1. és 2. táblázat. Természetes eredetű légzőszervi érzékenyítő anyagok 1. táblázat Érzékenyítő anyag Állati felhám- és vizeletfehérje Kolofónium (fenyőgyanta) Dísznövények Egyes élelmiszerek, növények és zöldségek (pl. kávébabpor, tojásfehérje, liszt- és darapor, gyümölcsök, zöldségek, hal, tengeri állatok, szójababpor, fűszerek) Természetes gumi latex fehérjék Penészgombák Raktári atka Textilszálak (gyapot, len, kender, juta, kapok, selyem, szizál, gyapjú) Egyes faporok, farostlemez Foglalkozás/ágazat Gazdálkodók, állatgondozók, állatorvosok, laboratóriumi dolgozók Lágyforrasztók, elektronikai ipar, fém- és villamosipari dolgozók vagy szerelők Virágárusok, kertészek és botanikusok Gazdálkodók, élelmiszer-feldolgozás, szakácsok, konyhai és raktári dolgozók, pékek, molnárok, sörfőzők Egészségügy, laboratóriumi dolgozók, élelmiszer-feldolgozás Gazdálkodók, pékek, üvegházi és fűrészmalmi dolgozók Pékek, molnárok, gazdálkodók, élelmiszeripari és raktári dolgozók Textilipar, selyemhernyó-tenyésztés Ácsok, faipari és fűrészmalmi dolgozók A különleges veszélyek és kockázatok jelölésére szolgáló szabványosított mondatok

4 Vegyi anyagok 2. táblázat Forrás Foglalkozás/ágazat Érzékenyítő anyag Gyanták, ragasztók és festékek Fogászati anyagok, festékek és lakkok, epoxigyanták és cserzőanyagok, formázó és ragasztó anyagok; festékek, ragasztók és gyanták kötőanyagai, poliuretán habok Tartósítószerek Gyógyszerek Élelmiszeradalékok, tisztítószerek Hegesztési füstök, fémek, galvanizáló vegyszerek Fogtechnikusok, műszerészek, (szóró)festők, laminálók, öntödei, vegyipari, műanyagipari és építőipari dolgozók, szigetelők, fém- és villamosipari feldolgozók, gyártók és javítók, gyanta- és fafeldolgozás Fémmunkások, takarítók, vegyipari, laboratóriumi, műanyag- és textilipari dolgozók Gyógyszeripar, laboratóriumok, vegyészek, egészségügy Pékek, élelmiszeripari, gyógyszeripari és laboratóriumi dolgozók, textil- és tisztítószeripar Hegesztők, fémmunkások, galvanizálók, finomítók, köszörűsök, üvegipar Savanhidridek alifás, cikloalifás vagy aromás aminok, izocianátok, formaldehid Dietanol-aminok, formaldehid és formaldehid-kibocsátók Antibiotikumok Enzimek (papain, alfa-amilázok, proteázok) Fémfüstök és -sók, fémkarbidok Hajfestékek Fodrászok, kozmetikusok Parafenilén-diamin, henna Fehérítők Textilipari vegyszerek és szálak, beleértve a kikészítést Fodrászok, mosodai dolgozók, vegyipar, élelmiszer- és papíripar Textilipari dolgozók Perszulfátok, szulfitok és biszulfitok Reaktív festékek, műszálak nylon, orlon, rayon formaldehid A légzőszervi érzékenyítő anyagok kezelése Az EU előírásai a Tanács 98/24/EK irányelve a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkában használt vegyi anyagok kockázatai elleni védelméről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve a munkavállalóknak a munkában használt biológiai hatóanyag expozíciójával összefüggő kockázatok elleni védelméről az alábbiak szerint határozzák meg a megelőző intézkedések sorrendjét.

5 Kockázatfelmérés A veszélyek meghatározása: milyen, esetlegesen asztmát okozó anyagokat használnak vagy állítanak elő a munkatevékenység során. A biológiai és kémiai anyagok allergiás légzőszervi megbetegedéshez vezethetnek. Meg kell állapítani, kit érhet ártalom és hogyan. Kiküszöbölés vagy helyettesítés A legjobb megoldás elkerülni ezeknek az anyagoknak a használatát és expozícióját úgy, hogy kevésbé veszélyes anyaggal helyettesítik. Érzékenyítő anyagok allergiás érzékenységet okozhatnak a szokásos módon meghatározott foglalkozási határértéknél alacsonyabb koncentrációban is. Még az érzékenyítő anyag igen alacsony mértékű munkahelyi expozíciója is allergiás légzőszervi tüneteket okozhat már érzékennyé tett munkavállalóknál. Az expozíció megelőzése Ha a helyettesítés nem lehetséges, minimálisra kell csökkenteni az expozíció koncentrációját, időtartamát, gyakoriságát és az expozíciónak kitett munkavállalók számát. El kell dönteni, elegendőek-e a már alkalmazott óvintézkedések, vagy további teendők vannak. A légzőszervek védelmének két fő iránya a következő: 1. Az emissziók kezelése a forrásnál. A módszeres por- és aeroszolmegelőzés az alábbi megoldásokkal érhető el: 2. A munkafolyamat módosítása. Kerülni kell a porok, aeroszolok vagy gőzök keletkezésével járó munkafolyamatokat. Az anyagok használata kevésbé veszélyes formában, pl. szemcsék vagy krémek porok vagy folyadékok helyett. Zárt rendszerek használata feltöltésre és továbbításra, pl. porállapotú anyagok vagy szálak esetében. Az emisszió korlátozása hatékony zárással, szellőzéssel, füstelszívókkal vagy más munkahelyi megoldásokkal. Karbantartási és tisztítási terv készítése, amely tartalmazza az időbeosztást, a tisztítási módszereket és eszközöket; nedves eljárások vagy porszívó használata partvis helyett stb. Egyéni légzésvédő eszközöket kell használni a szigorú ellenőrzési módszerek mellett, ha az expozíció másként nem előzhető meg. Az eszköznek meg kell felelnie az EU előírásoknak (Az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv.)

6 A legalkalmasabb védőeszközt kell kiválasztani minden munkafeladatra, ill. expozícióra. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a gyártó útmutatását. Légzőkészüléket egyszerre csak egy munkavállaló használhat, azok nem lehetnek közösek. Rendszeres használat esetén az eszközöket jó állapotban kell tartani, használat után ki kell tisztítani, a szűrőket szükség szerint cserélni, és az eszközt ellenőrizni, nem történt-e rajta műszaki vagy egyéb károsodás. Írásban meg kell határozni a légzésvédők rendszeres tisztításának, fertőtlenítésének, tárolásának, ellenőrzésének, javításának, selejtezésének és karbantartásának szabályait. Néhány további fontos szempont A munkavállalókat tájékoztatni és oktatni kell az alábbiakról: légzőszervi érzékenyítők, amelyek hatásának ki vannak téve; biztonságos munkamódszerek; légzésvédők megfelelő használata, beleértve azok fel- és levételét, használatuk és karbantartásuk esetleges korlátait, továbbá, hogy kinek kell jelenteni a légzési problémákat. Rendszeresen figyelni kell az expozíciót és az egészségi problémákat, és ismételten el kell végezni a kockázatfelmérést, különösen akkor, amikor változnak a munkamódszerek. A munkával összefüggésbe hozható légzőszervi tünetek esetén orvosi vizsgálatot kell végezni. A megállapításokat rögzíteni kell. Konzultálni kell a munkavállalókkal és/vagy azok képviselőivel: a kockázatok, az expozíciók és a munkahelyen jelentkező légzőszervi problémák felméréséről; a veszélyes anyagok helyettesítéséről; az egyéni védőeszköz megválasztásáról; a megfigyelések, ezen belül az egészségügyi megfigyelések eredményeiről. Két gyakori probléma Latexallergia: sokoldalú kockázat Egyes munkavállalók számára a latexexpozíció bőrkiütéseket, csalánkiütést, pirosodást, viszketést, orr-, szem- vagy üregi tüneteket, aszt-

7 mát és (ritkán) sokkot okozhat. A latex hatására bekövetkező ilyen allergiás reakciókról egyre többen számoltak be az utóbbi években egészségügyi dolgozók és mások körében is, akik természetes latexből készült kesztyűket vagy orvosi eszközöket használnak. A fő kockázatot a bőr érintkezése latexfehérjével, illetve a kesztyűkből származó por belégzése jelenti. Ezeknél a munkavállalóknál allergia alakulhat ki bizonyos élelmiszerek és egyéb természetes fehérjék miatt is a latex használatának következményeként, ami komoly korlátozást jelenthet életükben. Néhányan közülük kénytelenek munkahelyüket is elhagyni az ott szerzett túlérzékenység miatt. A latex termékekben található bizonyos fehérjék mennyiségének korlátozása, valamint a természetes latex helyettesítése egyéb anyagokkal a rendszeresen használt kesztyűkben és eszközökben segített jelentős mértékben lecsökkenteni ezt a fajta kockázatot. Lisztpor: kockázat a pékek számára? Az 1980-as évek elején az asztmás esetek számának növekedését tapasztalták a pékek körében. Ennek fő okát a lisztben és sütőipari termékekben élelmiszeradalékként egyre inkább használt enzimekben találták meg. Hozzájárult azonban a problémához a búza-, rozs- és szójaliszt, valamint a virágpor is. Penészek megjelenése ugyancsak általános ezeken a meleg és nedves munkahelyeken. Az intézkedéseknek a pékségekben a magas porkoncentrációra kell irányulniuk. A sütőipari üzemekben használt enzimeket egyre inkább szemcsézett, folyékony vagy tokozott formában kínálják, ami elkerülhetővé teszi, hogy ezek az enzimek a porokkal együtt szóródjanak. Egyéb tényezők, például a higiéné és a régi munkamódszerek megváltoztatása a pékeknél előforduló asztma esetek számának csökkenését eredményezték. Bőrérzékenyítők A foglalkozási bőrbetegségek becslések szerint mintegy 600 millió euró költséget jelentenek évente az EU országaiban, továbbá körülbelül 3 millió kiesett munkanapot. Szinte minden foglalkozási területet és ágazatot érintenek, és sok dolgozót munkahelyének megváltoztatására kényszerítenek. Az alábbi összeállítás a bőrérzékenyítők expozíciójával kapcsolatos fontos információkról és a lehetséges megelőző intézkedésekről nyújt tájékoztatást.

8 Mi okozhat foglalkozási bőrproblémákat? Foglalkozási bőrproblémákat a munkahelyen használt számos anyag okozhat. Ezek rendszerint az anyaggal legnagyobb valószínűséggel érintkező kézre vagy az alkarra hatnak, de kiterjedhetnek a test más részeire is. A korai jelek között van a bőr kiszáradása, pirossága és viszketése. A bőr feldagadhat, töredezetté, pikkelyessé és vastagabbá válhat, és kiütések jelentkezhetnek. Az, hogy milyen gyorsan jelentkeznek a bőrreakciók, függ az anyag erejétől vagy hatóképességétől, valamint attól, hogy milyen hosszan és milyen gyakran érintkezik a bőrrel. Ezek a bőrelváltozások gyakran javulnak, ha a munkavállaló távol van a munkától, például a hétvégeken vagy szabadság idején. Folyadékoknak és víznek rendszeresen kitett munkavállalók, mivel ezek lebontják a bőr természetes védőkorlátját, fokozott kockázatnak vannak kitéve. Ha a bőr szélsőséges hőmérsékletnek, napsugárzásnak és biológiai kockázatoknak is ki van téve, ezek szintén fokozzák a veszélyt. Allergiás bőrbetegségek és bőrérzékenyítők Az emberi immunrendszer úgy fejlődött, hogy megvédje a testet a fertőző és egyéb ártalmas külső behatolóktól. Az érzékenyítés az immunizálás egy speciális formája; az ilyen túlzott reaktivitást nevezik allergiának. A bőrallergének azok az anyagok, amelyek allergiát okoznak a bőrben. A bőrérzékenyítő anyagok típusai A bőrérzékenyítő anyagok két fő csoportját a vegyszerek és a természetes anyagokban lévő fehérjék alkotják. (3. és 4. táblázat). A vegyszerallergia rendszerint hosszabb idő alatt alakul ki, míg a fehérjeallergia nagyon gyorsan jelentkezhet. Egyes esetekben az allergének akkor okoznak bőrtüneteket, ha belélegzik vagy lenyelik azokat. Az is lehetséges, hogy a bőr érintkezése vegyi anyagokkal légzőszervi allergiás tüneteket okoz. Egyes veszélyes anyagok pl. növényi eredetű anyagok vagy bizonyos gyógyszerek napfény-expozícióval kombinálva fotoallergiás reakciót váltanak ki.

9 3. táblázat Példák bőrérzékenyítőkre és kockázatos foglalkozásokra Vegyi anyag Forrás Foglalkozás Fémek, ideértve a porokat és gőzöket is Nikkel Fémek, forrasztás, nikkeltartalmú eszközök, (pl. ollók, pénzérmék) pénztárosok Galvanizálók, elektronikai ipar, fémmunkások, fodrászok, Króm Cement, bőrkesztyűk, fémek, bőrkikészítő anyagok Építőipari munkások, fémipar, bőrkikészítés Kobalt Fém olvasztása Gyanták és műanyagok Kolofónium Gyanták, forrasztási segédanyagok, ragasztók Gyantaipar, zenészek, táncosok, elektronikai ipar Epoxigyanták Festékek és lakkok Festők, elektronikai ipar, feldolgozóipar, építőipar Izocianátok Szigetelőhabok, festékek és Építőipar, festők, feldolgozóipar lakkok Akrilátok/metakrilátok Festékadalékok, fogászati anyagok, műanyag szögek, műanyagok, ragasztók Fogászati dolgozók, kozmetikusok, fémmunkások Formaldehid Kozmetikumok, műanyagok, gyanták Fodrászok, egészségügy, feldolgozóipar, textilkikészítés Színezékek/színezőanyagok Parafenilén-diamin Oxidatív hajfestékek Fodrászok Textil színezékek és festékek Textilmunkások Fertőtlenítőszerek Glutáraldehid Egészségügy, takarítók, papírgyártás, tengeri nyersanyag-kitermelés Illatanyagok Tisztítószerek Takarítószemélyzet, fodrászok Gyógyszerek, antibiotikumok Tartósítószerek: klóracetamid, formaldehid-kibocsátók, izotiazolinok (kathon), parabének Gumiipari vegyszerek tiuram, fenilén-diamin-származékok Oldószerek d-limonén, etilén-diamin Ipari enzimek Fémforgácsolási hűtő kenő folyadékok, kozmetikumok, fatartósító anyagok, vízalapú festékek, ragasztók Festékek, tisztítószerek, zsírtalanítók Amilázok lisztben, proteázok mosószerekben stb. Egészségügy Fémmunkások, kozmetikusok, masszőrök, fodrászok, famegmunkáló munkások Egészségügyi dolgozók, fodrászok, gumiipar Fémmunkások, festők, szerelőszalagon dolgozók, szerelők, nyomdászok Élelmiszer- és mosószeripar, takarítók

10 Fehérjék természetes anyagokból 4. táblázat Vegyi anyag Forrás Foglalkozás Természetes gumi latex Védőkesztyűk, orvosi eszközök Egészségügyi dolgozók, fehérjék fodrászok Állati fehérjék Élelmiszerek, dísznövények Az expozicíó megelőzése Állatok vedlése, hámszövetek és vizelet Zöldségek, növények, liszt fűszerek A veszélyeztetett munkakörök felmérése Gazdálkodók, laboratóriumi állatkezelők Gazdálkodók, virágtermesztők, konyhai dolgozók, szakácsok, élelmiszeripar, pékek Meg kell vizsgálni a munkában használt anyagokat, beleértve minden újonnan bevezetett anyagot. Ismerni kell azokat, amelyek bőrérzékenyítő kockázatot jelenthetnek, továbbá az expozíció mértékét. Egyes kémiai bőrérzékenyítő anyagokat EU-előírások osztályoznak és foglalnak jegyzékbe. Ezeket a következő R mondatokkal címkézik: R 43 Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat, vagy R42/43 Belélegezve vagy bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat. A foglalkozási expozíciós határérték jegyzékek szintén utalnak az érzékenyítő hatásra, valamint a bőrön áthatolás veszélyére. Az S (skin = bőr) jelölés használata arra kívánja figyelmeztetni a munkáltatókat, hogy a levegőminta-vétel önmagában nem elegendő az expozíció pontos menynyiségi meghatározásához, és esetleg olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel megelőzhető a nagyobb mennyiségű felszívódás a bőrön át. Egy anyag igen kis mennyisége is, amely jóval alatta marad a címkézéshez szükséges, illetve a foglalkozási expozíciós határérték által meghatározott koncentrációs határnak, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Az ártalmas anyagok kiküszöbölése vagy helyettesítése, illetve az expozíció csökkentése Elsődleges cél a bőrérzékenyítő anyagok helyettesítése, vagy a munkafolyamatok megváltoztatása az expozíció elkerülése érdekében, például érintésmentes módszerek bevezetésével oly módon, hogy az

11 anyag csomagolását úgy alakítják ki, hogy elkerülhető legyen a véletlenszerű érintkezés kockázata. A kockázatnak kitett munkavállalók számát, az expozíció idejét és gyakoriságát, valamint a bőrérzékenyítő anyag koncentrációját a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Ha változik a munkafolyamat, fel kell mérni a bőrexpozíció változását is. Az érintkezés a veszélyes anyagokkal csökkenthető 1. Megfelelő eszközök beépítése, pl. helyi elszívók a szellőzőrendszerben, kifröccsenés ellen védő eszközök. 2. Alkalmas, megfelelő és elérhető személyi védőeszközök biztosítása. Ezeknek meg kell felelniük az EU előírásoknak. (A személyi védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv). Meg kell győződni arról, hogy a személyes használatú eszköz, például kesztyű, gondosan legyen kiválasztva, viselve, karbantartva és cserélve. Rendelkezésre állnak általános útmutatók kesztyűk és ruházat kiválasztásához. Igen különböző a különféle vegyi anyagokkal szembeni áthatolóképesség és ellenálló képesség, a gyártótól, anyagtól, modelltől és vastagságtól függően. Ezért át kell nézni a kiválasztott gyártó kesztyűellenállási táblázatát. A védőkesztyűk és lábbelik maguk is okozhatnak allergiát, különösen ha latex gumiból vagy krómtartalmú anyaggal kezelt bőrből készültek. Ezek használatát kerülni kell. 3. Bőrvédelmi terv készítése, ebben legyenek intézkedések és utasítások az alábbiakra: bőrvédelem munka előtt, a bőr tisztítása a munka során és utána, bőrápolás munka után; figyelembe véve a következőket: a szennyeződés jellege, azaz olajos, zsíros vagy erősen tapadó, mint például a lakkok, gyanták, ragasztók; nedves és vizes munkaterületek: fémmegmunkálási folyadékok, víz, mosó és tisztító oldatok; a bőr védelme kesztyű viselése esetén; védekezés az UV-sugárzás ellen hegesztéskor és erős napfényben végzett munka esetén. 4. Megfelelő mosdási lehetőség biztosítása.

12 5. Gondos rendtartás és személyi higiéné: a teljes test védelme, beleértve az arcot és a nyakat; a bőr tisztán tartása; fontos, hogy a védőruházat tiszta és ép legyen; nem szabad elfelejteni, hogy különösen az egyszer használa- tos ruhát és kesztyűt gyakran kell cserélni, mivel a vegysze- rek azokon felhalmozódhatnak és áthatolhatnak; a munkahelyet beleértve a berendezéseket és szerszámokat tisztán kell tartani; ügyelni kell arra, hogy a hígított vegyi anyagok, pl. tisztító folyadékok, a megfelelő erősségűre vannak-e hígítva ha ennél erősebbek, nagyobb valószínűséggel okoznak bőrproblémákat. 6. Figyelemmel kell kísérni a bőrproblémákat, és szükség esetén azonnal cselekedni kell. Bármely bőrproblémát, amely gyaníthatóan a munkával függ össze, azonnal jelenteni kell, és orvosi vizsgálatot kell végezni. Azonos munkát végzőknél hasonló bőrproblémák jelentkezhetnek. Tájékoztatás, képzés Meg kell győződni arról, hogy a munkavállalók ismerik azokat a bőrérzékenyítőket, amelyek hatásának ki vannak téve; megtanulták a biztonságos munkamódszereket; használják a rendelkezésre álló ellenőrzési lehetőségeket; oktatást kaptak a személyes használatú eszközök használatáról; tudják, hogyan ellenőrizzék bőrüket; értik a bőrvédő intézkedések, például a munka előtt alkalmazott bőrvédő krémek hasznát és korlátait; konzultáció során hozzászólhattak a kockázatfelmérés és megfigyelés eredményeihez, a veszélyes anyagok helyettesítéséhez, a személyi védőeszköz kiválasztásához. Egy példa: króm a cementben A vízben oldódó króm(vi), amely besorolása szerint rákkeltő és érzékenyítő, fájdalmas, károsító, allergiás ekcémát okozhat az építőipar-

13 ban széles körben használt nedves cementkészítményeknek kitett személyeknél. A Csatorna-alagúton dolgozó 5000 építőmunkással végzett vizsgálat kimutatta, hogy a dolgozók fele szenvedett bőrproblémáktól, és ezek közül 50% érzékeny volt a króm(vi)-ra. A króm(vi) csökkentése lehetséges 0,35% vas-szulfát hozzáadásával a cementhez, és ez csökkenti az ártalmas egészségi hatásokat. Azokban a tagállamokban, ahol ezt a módszert bevezették, drámai módon csökkent a cementexpozíció okozta ekcémás esetek száma. Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja a nagy króm(vi)-tartalmú cement használatának korlátozását. Ezeket a cementkészítményeket 2002 óta érzékenyítő anyagként címkézik fel. Összeállította: Pál András Respiratory sensitisers. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Skin sensitisers. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz.

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 39 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Légzőszervi érzékenyítők Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hétre az Ügynökség kiad egy sor tény-levelet, amelyek a veszélyes anyagokra vonatkozó munkavédelmi

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 40 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bőr érzékenyítők Bevezetés A foglalkozási bőrbetegségek a becslések szerint az EU-nak mintegy 600 millió euro költséget jelentenek évente, továbbá körülbelül

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 41 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Biológiai hatóanyagok Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét témája a veszélyes anyagok kockázatainak megelőzése. Az Ügynökség egy sorozat tájékoztató

Részletesebben

Biológiai hatóanyagok kockázatainak kezelése

Biológiai hatóanyagok kockázatainak kezelése FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Biológiai hatóanyagok kockázatainak kezelése Tárgyszavak: egészségvédelem; biológiai anyag; káros hatás; veszélyfelmérés; kockázatkezelés; szabályozás. A biológiai hatóanyagok

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit!

Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit! Tisztelettel köszöntöm a Konferencia résztvevőit! Horváth Mihály /építészmérnök/ Martonvásár, Rózsa u, 65 sz. Jelen konferencián a SC PROCURINT SRL Céget képviselem Testközelben vagyunk keze számára Importőr

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: Kevo Gel Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu;

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi EGYÉB HASZNOS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi

Részletesebben

Latexallergia egészségügyi dolgozók körében

Latexallergia egészségügyi dolgozók körében FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Latexallergia egészségügyi dolgozók körében Tárgyszavak: egészségvédelem; káros hatás; allergia; latex; keményítő; egészségügy; vizsgálat; statisztika. A természetes gumiból

Részletesebben

WALK THE TALK Tettekre váltott szavak

WALK THE TALK Tettekre váltott szavak ISOPA TERMÉKGONDOZÓ PROGRAMOK WALK THE TALK Tettekre váltott szavak TDI Felhasználók 1 Version09/06 2 Walk the Talk TDI Felhasználók Tartalom Lényeges adatok Jó gyakorlat Ha a dolgok rosszul alakulnak...

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Skinoren krém Skinoren krém Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 203938 Kiállítva: 2009.01.13. 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Asztma kisokos. Név: TAJ szám:

Asztma kisokos. Név: TAJ szám: Köszönjük mindazon Gyermektüdôgyógyászok és Szülôk közremûködését, akik véleményükkel hozzájárultak az Asztma Kisokos megszületéséhez. GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Telefon: 06-1

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 63216 Kiállítás kelte: 1999 Átdolgozva: 2004.szeptember Felülvizsgálva: 11.03.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 34 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A veszélyes anyagok használatának kiküszöbölése, illetve más anyagokkal történő helyettesítése Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét témája a veszélyes

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 366543 V001.0 Felülvizsgálva: 12.11.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Calxyd 1.2 Termék alkalmazhatósága Direkt, vagy indirekt pulpasapkázás,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 266465 V001.0 Kiállítva: 16.09.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 188463 V001.0 Kiállítva: 16.09.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. Phytoline. Készült a 1907/2006/EK rendeletének megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. Phytoline. Készült a 1907/2006/EK rendeletének megfelelően Oldal: 1/6 1. A termék és cég azonosítása Termék neve: Felhasználás: Makroszervezet Gyártó: Syngenta Bioline Production Ltd Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton, Essex England CO16 9QG Telefonszám:

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság : Cím : Industriestraße 155 Város : D--50999

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Elastic Cromo 1.2 Termék alkalmazhatósága Rész vagy teljes lenyomatok

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 31312 V001.0 Kiállítás kelte: 2003. február Átdolgozva: 2004. szeptember 2006. augusztus Felülvizsgálva: 2007.07.17. Felülvizsgálva: 03.06.2009

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

Beeline BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. MSDS: 08/01 Verziószám: 1.0 HUN Készült: Oldal: 1/6

Beeline BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. MSDS: 08/01 Verziószám: 1.0 HUN Készült: Oldal: 1/6 Oldal: 1/6 1. A termék és cég azonosítása Termék neve: Felhasználás: Beporzó szervezet Gyártó: Bioline AgroSciences Ltd Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton Essex, England CO16 9QG Telefonszám:

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 156498 V001.0 Felülvizsgálva: 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Ajánlott

Részletesebben

3M FILTEK Z250 Universal Restorative Paste 1/4 3M HUNGÁRIA Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP

3M FILTEK Z250 Universal Restorative Paste 1/4 3M HUNGÁRIA Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP 3M FILTEK Z250 Universal Restorative Paste 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2005.02.12. Dokumentum szám: 08-2286-6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: 3M FILTEK Z250 Univerzális Helyreállító

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 386438 Kiállítás kelte: 2010.06.07 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61917 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó oldal 1 / 6 A kiállítás kelte: 2006.01.03. 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: cím, telefon, fax: Importáló cég neve: BIZTONSÁGI ADATLAP Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Super-Cor 1.2 Termék alkalmazhatósága Univerzális mikrohibrid fényrekötő

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Loctite 7013 oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 392347 Felülvizsgálat ideje: 16.07.2010 Nyomtatás ideje: 21.07.2010 Kereskedelmi megjelölés:

Részletesebben

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Hamarosan új figyelmeztető címkék jelennek meg a háztartási tisztítószereken. Az eddig megszokott

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2006 január Felülvizsgálva: 2007 november 9 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER

BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER Készítés dátuma: 2013.09.06. BIZTONSÁGI ADATLAP Cif Power Cream Konyhai 1.VEGYI ANYAG NEVE BIZTONSÁGI ADATLAP CIF POWER CREAM KONYHAI TISZTITÓSZER A Készitmény Neve A Készitmény Felhasználása Gyártó Forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC szerint 1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése Kereskedelmi név: Exakto-From A és B komponens, mintaműanyag Gyári szám: 520 0028 0, 520 0028 1, 520 0028 2, 520 0028 3, 520 0028 4, 520 0017 4, 520

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Brodifakum 0.005% 56073-10-0 259-980-5 T +, N 27/28-48/24/25-50/53 Bitrex 0.001 % 3734-33-6 223-095-2 Xn 22

Brodifakum 0.005% 56073-10-0 259-980-5 T +, N 27/28-48/24/25-50/53 Bitrex 0.001 % 3734-33-6 223-095-2 Xn 22 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP KILRAT PLUS RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről Veszélyes anyagok és kockázatértékelés Európai kampány a kockázatértékelésről Mik a veszélyes anyagok? Veszélyes anyagok: Bármely olyan folyadék, gáz vagy szilárd anyag, amely kockázatot jelent a munkavállalók

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap

Biztonságtechnikai adatlap Biztonságtechnikai adatlap 1. Készítmény neve UVERAPID 5 oldószermentes epoxi ragasztó Gyártó cég neve: Újpesti Vegyészeti Kft. cím: Budapest, Dal u.4., telefon/fax: 3077-219 2. Összetétel veszélyes anyagok

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben