Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Légzőszervi és bőrérzékenyítő anyagok Tárgyszavak: veszélyes anyag; káros hatás; foglalkozási ártalom; légzésvédelem; bőrexpozíció; allergia; kockázatkezelés; megelőzés. A légzőszervi és bőrérzékenyítők olyan biológiai és kémiai hatóanyagok, amelyek allergiás légzőszervi megbetegedéseket idéznek elő embereknél. Gyakorlatilag minden foglalkozási területet és ágazatot érintenek, és sok dolgozót munkahelyének megváltoztatására kényszerítenek. Az alábbi összeállítás az ilyen hatóanyagok expozíciójával kapcsolatos fontos információkról és a lehetséges megelőző intézkedésekről nyújt tájékoztatást. Mi okozhat foglalkozási eredetű légzőszervi problémákat? A munka során különféle anyagokat és részecskéket belélegző munkavállalók légutaiban és tüdejében fellépő reakciók három fő csoportba sorolhatók: Sok ismert betegség, például az azbesztózis és a szilikózis okai a légutakban lerakódó szálak és részecskék. A munkahelyeken használt természetes és mesterséges anyagok sok fajtája is okozhat allergiás légúti betegségeket, foglalkozási asztmát, orrnyálkahártya-gyulladást (rhinitis) vagy a tüdő léghólyagjainak gyulladását (alveolitis), amelyek egyre sűrűbben fordulnak elő az utóbbi években. Francia kutatók becslése szerint az összes új asztmaesetnek mintegy 5 10%-a munkával függ össze. Az Egyesült Királyságban évente mintegy 3000 új foglalkozási asztma eset fordul elő. Ez a szám 7000-re emelkedik, ha ideértjük a munka által súlyosbított asztma eseteket is.

2 A légzőszerveket irritáló anyagok például a környezeti dohányfüst, a klór, a közönséges por, sőt még a hideg levegő is rohamot válthatnak ki azoknál is, akiknél még nem alakult ki asztma. Ebben az esetben az illető nem válik érzékennyé az adott hatóanyag iránt, de a roham mégis a munkával függ össze. Allergiás eredetű légzőszervi betegségek Az emberi immunrendszer válasza a kémiai és biológiai hatóanyagok keltette külső fenyegetésre lehet egy allergiás reakció a légutakban. A tünetek között van a köhögés, nehéz légzés, sípoló ( asztmás ) légzés és légszomj, tüsszögés, folyós vagy eldugult orr, viszkető és gyulladt vörös szem, továbbá láz, izom- és izületi fájdalmak. Mindezen betegségek néhány közös jellemzője: Ismételt expozíció akár hosszú ideig tartó alacsony szintű, akár rövid idő alatti csúcsterhelés szükséges a betegség kialakulásához. Ebben az időszakban nincsenek tünetek. A hatásnak kitett személyek közül csak néhány betegszik meg. Amikor egy személy érzékennyé vált, az anyagnak már igen kis mennyisége és azzal minden érintkezés kiválthatja a tüneteket, sokkal alacsonyabb szinten, mint ami eredetileg a hiperérzékeny állapotot előidézte. A tünetek akár rögtön az expozíció után, akár néhány órával később jelentkezhetnek, esetleg éjszaka, így az összefüggés a munkahelyi tevékenységgel nem mindig nyilvánvaló. Gyakran javulás tapasztalható, ha a munkavállaló távol van a munkától, a hétvégén vagy szabadság idején. Melyek a légzőszervi érzékenyítők? Több EU irányelv pl. a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv és módosításai tartalmazzák a veszélyes anyagok és készítmények vizsgálatára, besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó előírásokat. Különösen a 2001/59/EK bizottsági irányelv amely 28. alkalommal igazítja a műszaki fejlődéshez a 67/548/EGK tanácsi irányelvet foglalkozik sokat az érzékenyítő anyagokkal. A légzőszervi érzékenyítő anyagokat az R42 Belégzés útján érzékennyé tehet, vagy az R42/43

3 Belégzéssel vagy bőrrel érintkezés útján érzékennyé tehet R- mondatokkal kell címkézni. A munkahelyeken található leggyakoribb légzőszervi érzékenyítő anyagokat azonban nem sorolják így be. Ezek közül sok természetes eredetű, leginkább fehérjék és biológiai hatóanyagok, amelyek közönségesen előfordulnak az élő környezetben, de egyúttal tipikusan jelen vannak bizonyos munkafolyamatokban is. Néhány gyakori légzőszervi érzékenyítő anyagot és az expozíciónak kitett szakmákat tartalmazza az 1. és 2. táblázat. Természetes eredetű légzőszervi érzékenyítő anyagok 1. táblázat Érzékenyítő anyag Állati felhám- és vizeletfehérje Kolofónium (fenyőgyanta) Dísznövények Egyes élelmiszerek, növények és zöldségek (pl. kávébabpor, tojásfehérje, liszt- és darapor, gyümölcsök, zöldségek, hal, tengeri állatok, szójababpor, fűszerek) Természetes gumi latex fehérjék Penészgombák Raktári atka Textilszálak (gyapot, len, kender, juta, kapok, selyem, szizál, gyapjú) Egyes faporok, farostlemez Foglalkozás/ágazat Gazdálkodók, állatgondozók, állatorvosok, laboratóriumi dolgozók Lágyforrasztók, elektronikai ipar, fém- és villamosipari dolgozók vagy szerelők Virágárusok, kertészek és botanikusok Gazdálkodók, élelmiszer-feldolgozás, szakácsok, konyhai és raktári dolgozók, pékek, molnárok, sörfőzők Egészségügy, laboratóriumi dolgozók, élelmiszer-feldolgozás Gazdálkodók, pékek, üvegházi és fűrészmalmi dolgozók Pékek, molnárok, gazdálkodók, élelmiszeripari és raktári dolgozók Textilipar, selyemhernyó-tenyésztés Ácsok, faipari és fűrészmalmi dolgozók A különleges veszélyek és kockázatok jelölésére szolgáló szabványosított mondatok

4 Vegyi anyagok 2. táblázat Forrás Foglalkozás/ágazat Érzékenyítő anyag Gyanták, ragasztók és festékek Fogászati anyagok, festékek és lakkok, epoxigyanták és cserzőanyagok, formázó és ragasztó anyagok; festékek, ragasztók és gyanták kötőanyagai, poliuretán habok Tartósítószerek Gyógyszerek Élelmiszeradalékok, tisztítószerek Hegesztési füstök, fémek, galvanizáló vegyszerek Fogtechnikusok, műszerészek, (szóró)festők, laminálók, öntödei, vegyipari, műanyagipari és építőipari dolgozók, szigetelők, fém- és villamosipari feldolgozók, gyártók és javítók, gyanta- és fafeldolgozás Fémmunkások, takarítók, vegyipari, laboratóriumi, műanyag- és textilipari dolgozók Gyógyszeripar, laboratóriumok, vegyészek, egészségügy Pékek, élelmiszeripari, gyógyszeripari és laboratóriumi dolgozók, textil- és tisztítószeripar Hegesztők, fémmunkások, galvanizálók, finomítók, köszörűsök, üvegipar Savanhidridek alifás, cikloalifás vagy aromás aminok, izocianátok, formaldehid Dietanol-aminok, formaldehid és formaldehid-kibocsátók Antibiotikumok Enzimek (papain, alfa-amilázok, proteázok) Fémfüstök és -sók, fémkarbidok Hajfestékek Fodrászok, kozmetikusok Parafenilén-diamin, henna Fehérítők Textilipari vegyszerek és szálak, beleértve a kikészítést Fodrászok, mosodai dolgozók, vegyipar, élelmiszer- és papíripar Textilipari dolgozók Perszulfátok, szulfitok és biszulfitok Reaktív festékek, műszálak nylon, orlon, rayon formaldehid A légzőszervi érzékenyítő anyagok kezelése Az EU előírásai a Tanács 98/24/EK irányelve a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkában használt vegyi anyagok kockázatai elleni védelméről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve a munkavállalóknak a munkában használt biológiai hatóanyag expozíciójával összefüggő kockázatok elleni védelméről az alábbiak szerint határozzák meg a megelőző intézkedések sorrendjét.

5 Kockázatfelmérés A veszélyek meghatározása: milyen, esetlegesen asztmát okozó anyagokat használnak vagy állítanak elő a munkatevékenység során. A biológiai és kémiai anyagok allergiás légzőszervi megbetegedéshez vezethetnek. Meg kell állapítani, kit érhet ártalom és hogyan. Kiküszöbölés vagy helyettesítés A legjobb megoldás elkerülni ezeknek az anyagoknak a használatát és expozícióját úgy, hogy kevésbé veszélyes anyaggal helyettesítik. Érzékenyítő anyagok allergiás érzékenységet okozhatnak a szokásos módon meghatározott foglalkozási határértéknél alacsonyabb koncentrációban is. Még az érzékenyítő anyag igen alacsony mértékű munkahelyi expozíciója is allergiás légzőszervi tüneteket okozhat már érzékennyé tett munkavállalóknál. Az expozíció megelőzése Ha a helyettesítés nem lehetséges, minimálisra kell csökkenteni az expozíció koncentrációját, időtartamát, gyakoriságát és az expozíciónak kitett munkavállalók számát. El kell dönteni, elegendőek-e a már alkalmazott óvintézkedések, vagy további teendők vannak. A légzőszervek védelmének két fő iránya a következő: 1. Az emissziók kezelése a forrásnál. A módszeres por- és aeroszolmegelőzés az alábbi megoldásokkal érhető el: 2. A munkafolyamat módosítása. Kerülni kell a porok, aeroszolok vagy gőzök keletkezésével járó munkafolyamatokat. Az anyagok használata kevésbé veszélyes formában, pl. szemcsék vagy krémek porok vagy folyadékok helyett. Zárt rendszerek használata feltöltésre és továbbításra, pl. porállapotú anyagok vagy szálak esetében. Az emisszió korlátozása hatékony zárással, szellőzéssel, füstelszívókkal vagy más munkahelyi megoldásokkal. Karbantartási és tisztítási terv készítése, amely tartalmazza az időbeosztást, a tisztítási módszereket és eszközöket; nedves eljárások vagy porszívó használata partvis helyett stb. Egyéni légzésvédő eszközöket kell használni a szigorú ellenőrzési módszerek mellett, ha az expozíció másként nem előzhető meg. Az eszköznek meg kell felelnie az EU előírásoknak (Az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv.)

6 A legalkalmasabb védőeszközt kell kiválasztani minden munkafeladatra, ill. expozícióra. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a gyártó útmutatását. Légzőkészüléket egyszerre csak egy munkavállaló használhat, azok nem lehetnek közösek. Rendszeres használat esetén az eszközöket jó állapotban kell tartani, használat után ki kell tisztítani, a szűrőket szükség szerint cserélni, és az eszközt ellenőrizni, nem történt-e rajta műszaki vagy egyéb károsodás. Írásban meg kell határozni a légzésvédők rendszeres tisztításának, fertőtlenítésének, tárolásának, ellenőrzésének, javításának, selejtezésének és karbantartásának szabályait. Néhány további fontos szempont A munkavállalókat tájékoztatni és oktatni kell az alábbiakról: légzőszervi érzékenyítők, amelyek hatásának ki vannak téve; biztonságos munkamódszerek; légzésvédők megfelelő használata, beleértve azok fel- és levételét, használatuk és karbantartásuk esetleges korlátait, továbbá, hogy kinek kell jelenteni a légzési problémákat. Rendszeresen figyelni kell az expozíciót és az egészségi problémákat, és ismételten el kell végezni a kockázatfelmérést, különösen akkor, amikor változnak a munkamódszerek. A munkával összefüggésbe hozható légzőszervi tünetek esetén orvosi vizsgálatot kell végezni. A megállapításokat rögzíteni kell. Konzultálni kell a munkavállalókkal és/vagy azok képviselőivel: a kockázatok, az expozíciók és a munkahelyen jelentkező légzőszervi problémák felméréséről; a veszélyes anyagok helyettesítéséről; az egyéni védőeszköz megválasztásáról; a megfigyelések, ezen belül az egészségügyi megfigyelések eredményeiről. Két gyakori probléma Latexallergia: sokoldalú kockázat Egyes munkavállalók számára a latexexpozíció bőrkiütéseket, csalánkiütést, pirosodást, viszketést, orr-, szem- vagy üregi tüneteket, aszt-

7 mát és (ritkán) sokkot okozhat. A latex hatására bekövetkező ilyen allergiás reakciókról egyre többen számoltak be az utóbbi években egészségügyi dolgozók és mások körében is, akik természetes latexből készült kesztyűket vagy orvosi eszközöket használnak. A fő kockázatot a bőr érintkezése latexfehérjével, illetve a kesztyűkből származó por belégzése jelenti. Ezeknél a munkavállalóknál allergia alakulhat ki bizonyos élelmiszerek és egyéb természetes fehérjék miatt is a latex használatának következményeként, ami komoly korlátozást jelenthet életükben. Néhányan közülük kénytelenek munkahelyüket is elhagyni az ott szerzett túlérzékenység miatt. A latex termékekben található bizonyos fehérjék mennyiségének korlátozása, valamint a természetes latex helyettesítése egyéb anyagokkal a rendszeresen használt kesztyűkben és eszközökben segített jelentős mértékben lecsökkenteni ezt a fajta kockázatot. Lisztpor: kockázat a pékek számára? Az 1980-as évek elején az asztmás esetek számának növekedését tapasztalták a pékek körében. Ennek fő okát a lisztben és sütőipari termékekben élelmiszeradalékként egyre inkább használt enzimekben találták meg. Hozzájárult azonban a problémához a búza-, rozs- és szójaliszt, valamint a virágpor is. Penészek megjelenése ugyancsak általános ezeken a meleg és nedves munkahelyeken. Az intézkedéseknek a pékségekben a magas porkoncentrációra kell irányulniuk. A sütőipari üzemekben használt enzimeket egyre inkább szemcsézett, folyékony vagy tokozott formában kínálják, ami elkerülhetővé teszi, hogy ezek az enzimek a porokkal együtt szóródjanak. Egyéb tényezők, például a higiéné és a régi munkamódszerek megváltoztatása a pékeknél előforduló asztma esetek számának csökkenését eredményezték. Bőrérzékenyítők A foglalkozási bőrbetegségek becslések szerint mintegy 600 millió euró költséget jelentenek évente az EU országaiban, továbbá körülbelül 3 millió kiesett munkanapot. Szinte minden foglalkozási területet és ágazatot érintenek, és sok dolgozót munkahelyének megváltoztatására kényszerítenek. Az alábbi összeállítás a bőrérzékenyítők expozíciójával kapcsolatos fontos információkról és a lehetséges megelőző intézkedésekről nyújt tájékoztatást.

8 Mi okozhat foglalkozási bőrproblémákat? Foglalkozási bőrproblémákat a munkahelyen használt számos anyag okozhat. Ezek rendszerint az anyaggal legnagyobb valószínűséggel érintkező kézre vagy az alkarra hatnak, de kiterjedhetnek a test más részeire is. A korai jelek között van a bőr kiszáradása, pirossága és viszketése. A bőr feldagadhat, töredezetté, pikkelyessé és vastagabbá válhat, és kiütések jelentkezhetnek. Az, hogy milyen gyorsan jelentkeznek a bőrreakciók, függ az anyag erejétől vagy hatóképességétől, valamint attól, hogy milyen hosszan és milyen gyakran érintkezik a bőrrel. Ezek a bőrelváltozások gyakran javulnak, ha a munkavállaló távol van a munkától, például a hétvégeken vagy szabadság idején. Folyadékoknak és víznek rendszeresen kitett munkavállalók, mivel ezek lebontják a bőr természetes védőkorlátját, fokozott kockázatnak vannak kitéve. Ha a bőr szélsőséges hőmérsékletnek, napsugárzásnak és biológiai kockázatoknak is ki van téve, ezek szintén fokozzák a veszélyt. Allergiás bőrbetegségek és bőrérzékenyítők Az emberi immunrendszer úgy fejlődött, hogy megvédje a testet a fertőző és egyéb ártalmas külső behatolóktól. Az érzékenyítés az immunizálás egy speciális formája; az ilyen túlzott reaktivitást nevezik allergiának. A bőrallergének azok az anyagok, amelyek allergiát okoznak a bőrben. A bőrérzékenyítő anyagok típusai A bőrérzékenyítő anyagok két fő csoportját a vegyszerek és a természetes anyagokban lévő fehérjék alkotják. (3. és 4. táblázat). A vegyszerallergia rendszerint hosszabb idő alatt alakul ki, míg a fehérjeallergia nagyon gyorsan jelentkezhet. Egyes esetekben az allergének akkor okoznak bőrtüneteket, ha belélegzik vagy lenyelik azokat. Az is lehetséges, hogy a bőr érintkezése vegyi anyagokkal légzőszervi allergiás tüneteket okoz. Egyes veszélyes anyagok pl. növényi eredetű anyagok vagy bizonyos gyógyszerek napfény-expozícióval kombinálva fotoallergiás reakciót váltanak ki.

9 3. táblázat Példák bőrérzékenyítőkre és kockázatos foglalkozásokra Vegyi anyag Forrás Foglalkozás Fémek, ideértve a porokat és gőzöket is Nikkel Fémek, forrasztás, nikkeltartalmú eszközök, (pl. ollók, pénzérmék) pénztárosok Galvanizálók, elektronikai ipar, fémmunkások, fodrászok, Króm Cement, bőrkesztyűk, fémek, bőrkikészítő anyagok Építőipari munkások, fémipar, bőrkikészítés Kobalt Fém olvasztása Gyanták és műanyagok Kolofónium Gyanták, forrasztási segédanyagok, ragasztók Gyantaipar, zenészek, táncosok, elektronikai ipar Epoxigyanták Festékek és lakkok Festők, elektronikai ipar, feldolgozóipar, építőipar Izocianátok Szigetelőhabok, festékek és Építőipar, festők, feldolgozóipar lakkok Akrilátok/metakrilátok Festékadalékok, fogászati anyagok, műanyag szögek, műanyagok, ragasztók Fogászati dolgozók, kozmetikusok, fémmunkások Formaldehid Kozmetikumok, műanyagok, gyanták Fodrászok, egészségügy, feldolgozóipar, textilkikészítés Színezékek/színezőanyagok Parafenilén-diamin Oxidatív hajfestékek Fodrászok Textil színezékek és festékek Textilmunkások Fertőtlenítőszerek Glutáraldehid Egészségügy, takarítók, papírgyártás, tengeri nyersanyag-kitermelés Illatanyagok Tisztítószerek Takarítószemélyzet, fodrászok Gyógyszerek, antibiotikumok Tartósítószerek: klóracetamid, formaldehid-kibocsátók, izotiazolinok (kathon), parabének Gumiipari vegyszerek tiuram, fenilén-diamin-származékok Oldószerek d-limonén, etilén-diamin Ipari enzimek Fémforgácsolási hűtő kenő folyadékok, kozmetikumok, fatartósító anyagok, vízalapú festékek, ragasztók Festékek, tisztítószerek, zsírtalanítók Amilázok lisztben, proteázok mosószerekben stb. Egészségügy Fémmunkások, kozmetikusok, masszőrök, fodrászok, famegmunkáló munkások Egészségügyi dolgozók, fodrászok, gumiipar Fémmunkások, festők, szerelőszalagon dolgozók, szerelők, nyomdászok Élelmiszer- és mosószeripar, takarítók

10 Fehérjék természetes anyagokból 4. táblázat Vegyi anyag Forrás Foglalkozás Természetes gumi latex Védőkesztyűk, orvosi eszközök Egészségügyi dolgozók, fehérjék fodrászok Állati fehérjék Élelmiszerek, dísznövények Az expozicíó megelőzése Állatok vedlése, hámszövetek és vizelet Zöldségek, növények, liszt fűszerek A veszélyeztetett munkakörök felmérése Gazdálkodók, laboratóriumi állatkezelők Gazdálkodók, virágtermesztők, konyhai dolgozók, szakácsok, élelmiszeripar, pékek Meg kell vizsgálni a munkában használt anyagokat, beleértve minden újonnan bevezetett anyagot. Ismerni kell azokat, amelyek bőrérzékenyítő kockázatot jelenthetnek, továbbá az expozíció mértékét. Egyes kémiai bőrérzékenyítő anyagokat EU-előírások osztályoznak és foglalnak jegyzékbe. Ezeket a következő R mondatokkal címkézik: R 43 Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat, vagy R42/43 Belélegezve vagy bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat. A foglalkozási expozíciós határérték jegyzékek szintén utalnak az érzékenyítő hatásra, valamint a bőrön áthatolás veszélyére. Az S (skin = bőr) jelölés használata arra kívánja figyelmeztetni a munkáltatókat, hogy a levegőminta-vétel önmagában nem elegendő az expozíció pontos menynyiségi meghatározásához, és esetleg olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel megelőzhető a nagyobb mennyiségű felszívódás a bőrön át. Egy anyag igen kis mennyisége is, amely jóval alatta marad a címkézéshez szükséges, illetve a foglalkozási expozíciós határérték által meghatározott koncentrációs határnak, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Az ártalmas anyagok kiküszöbölése vagy helyettesítése, illetve az expozíció csökkentése Elsődleges cél a bőrérzékenyítő anyagok helyettesítése, vagy a munkafolyamatok megváltoztatása az expozíció elkerülése érdekében, például érintésmentes módszerek bevezetésével oly módon, hogy az

11 anyag csomagolását úgy alakítják ki, hogy elkerülhető legyen a véletlenszerű érintkezés kockázata. A kockázatnak kitett munkavállalók számát, az expozíció idejét és gyakoriságát, valamint a bőrérzékenyítő anyag koncentrációját a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Ha változik a munkafolyamat, fel kell mérni a bőrexpozíció változását is. Az érintkezés a veszélyes anyagokkal csökkenthető 1. Megfelelő eszközök beépítése, pl. helyi elszívók a szellőzőrendszerben, kifröccsenés ellen védő eszközök. 2. Alkalmas, megfelelő és elérhető személyi védőeszközök biztosítása. Ezeknek meg kell felelniük az EU előírásoknak. (A személyi védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv). Meg kell győződni arról, hogy a személyes használatú eszköz, például kesztyű, gondosan legyen kiválasztva, viselve, karbantartva és cserélve. Rendelkezésre állnak általános útmutatók kesztyűk és ruházat kiválasztásához. Igen különböző a különféle vegyi anyagokkal szembeni áthatolóképesség és ellenálló képesség, a gyártótól, anyagtól, modelltől és vastagságtól függően. Ezért át kell nézni a kiválasztott gyártó kesztyűellenállási táblázatát. A védőkesztyűk és lábbelik maguk is okozhatnak allergiát, különösen ha latex gumiból vagy krómtartalmú anyaggal kezelt bőrből készültek. Ezek használatát kerülni kell. 3. Bőrvédelmi terv készítése, ebben legyenek intézkedések és utasítások az alábbiakra: bőrvédelem munka előtt, a bőr tisztítása a munka során és utána, bőrápolás munka után; figyelembe véve a következőket: a szennyeződés jellege, azaz olajos, zsíros vagy erősen tapadó, mint például a lakkok, gyanták, ragasztók; nedves és vizes munkaterületek: fémmegmunkálási folyadékok, víz, mosó és tisztító oldatok; a bőr védelme kesztyű viselése esetén; védekezés az UV-sugárzás ellen hegesztéskor és erős napfényben végzett munka esetén. 4. Megfelelő mosdási lehetőség biztosítása.

12 5. Gondos rendtartás és személyi higiéné: a teljes test védelme, beleértve az arcot és a nyakat; a bőr tisztán tartása; fontos, hogy a védőruházat tiszta és ép legyen; nem szabad elfelejteni, hogy különösen az egyszer használa- tos ruhát és kesztyűt gyakran kell cserélni, mivel a vegysze- rek azokon felhalmozódhatnak és áthatolhatnak; a munkahelyet beleértve a berendezéseket és szerszámokat tisztán kell tartani; ügyelni kell arra, hogy a hígított vegyi anyagok, pl. tisztító folyadékok, a megfelelő erősségűre vannak-e hígítva ha ennél erősebbek, nagyobb valószínűséggel okoznak bőrproblémákat. 6. Figyelemmel kell kísérni a bőrproblémákat, és szükség esetén azonnal cselekedni kell. Bármely bőrproblémát, amely gyaníthatóan a munkával függ össze, azonnal jelenteni kell, és orvosi vizsgálatot kell végezni. Azonos munkát végzőknél hasonló bőrproblémák jelentkezhetnek. Tájékoztatás, képzés Meg kell győződni arról, hogy a munkavállalók ismerik azokat a bőrérzékenyítőket, amelyek hatásának ki vannak téve; megtanulták a biztonságos munkamódszereket; használják a rendelkezésre álló ellenőrzési lehetőségeket; oktatást kaptak a személyes használatú eszközök használatáról; tudják, hogyan ellenőrizzék bőrüket; értik a bőrvédő intézkedések, például a munka előtt alkalmazott bőrvédő krémek hasznát és korlátait; konzultáció során hozzászólhattak a kockázatfelmérés és megfigyelés eredményeihez, a veszélyes anyagok helyettesítéséhez, a személyi védőeszköz kiválasztásához. Egy példa: króm a cementben A vízben oldódó króm(vi), amely besorolása szerint rákkeltő és érzékenyítő, fájdalmas, károsító, allergiás ekcémát okozhat az építőipar-

13 ban széles körben használt nedves cementkészítményeknek kitett személyeknél. A Csatorna-alagúton dolgozó 5000 építőmunkással végzett vizsgálat kimutatta, hogy a dolgozók fele szenvedett bőrproblémáktól, és ezek közül 50% érzékeny volt a króm(vi)-ra. A króm(vi) csökkentése lehetséges 0,35% vas-szulfát hozzáadásával a cementhez, és ez csökkenti az ártalmas egészségi hatásokat. Azokban a tagállamokban, ahol ezt a módszert bevezették, drámai módon csökkent a cementexpozíció okozta ekcémás esetek száma. Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja a nagy króm(vi)-tartalmú cement használatának korlátozását. Ezeket a cementkészítményeket 2002 óta érzékenyítő anyagként címkézik fel. Összeállította: Pál András Respiratory sensitisers. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Skin sensitisers. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz.

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 41 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Biológiai hatóanyagok Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét témája a veszélyes anyagok kockázatainak megelőzése. Az Ügynökség egy sorozat tájékoztató

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi

Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken. Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Kormányhivatala Munkavédelmi Biológiai veszélyforrások, kóroki tényezők és kezelésük a munkahelyeken Velicsek Ildikó Igazgató helyettes Bp. Főváros F Kormányhivatala Munkavédelmi és s Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi kockázatok

Az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi kockázatok A MUNK AHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNK AÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 Az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi

Részletesebben

31. fejezet. Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások. Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György

31. fejezet. Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások. Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György 31. fejezet Környezeti és foglalkozási eredetû károsodások Ungváry György Kákosy Tibor Köteles György Foglalkozási mérgezések Ungváry György A foglalkozási mérgezések megelôzése Az üzemekben, a munkahelyen

Részletesebben

REACH a munkahelyen Milyen előnyök származnak a munkavállalóknak a vegyszerekkel kapcsolatos új európai politikából?

REACH a munkahelyen Milyen előnyök származnak a munkavállalóknak a vegyszerekkel kapcsolatos új európai politikából? REACH a munkahelyen Milyen előnyök származnak a munkavállalóknak a vegyszerekkel kapcsolatos új európai politikából? TUTB European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety 1 A Szakszervezetek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20.

Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló. 2012. április 17-20. Foglalkozás orvostan kötelező szintentartó tanfolyam összefoglaló 2012. április 17-20. Foglalkozás-orvostan fejlődése a 21. században Dr. Cseh Károly SE. ÁOK. Népegészségtani Intézet Az Európai Munkabiztonsági

Részletesebben

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása FEJEZET 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : Termék kód : 001A0931 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: GALERA (TM) SL Herbicide Kinyomtatás dátuma: 13 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó

A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó A Bizottság irányelve (1991. március 5.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikke végrehajtásának megfelelően, a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos részletes

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Bőrgyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iparág szerkezete

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: IKARUS* Herbicide Kinyomtatás dátuma: 27 Oct 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Ön, a környezet és a daganatos betegségek

Ön, a környezet és a daganatos betegségek Ön, a környezet és a daganatos betegségek Canadian Cancer Society, The Environment, the Cancer and You, 2008 ISBN 978-963-88509-3-5 Magyar kiadás: Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2010 Fordítás: Pócsa Andrea

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27 1 SE VELÜK, SE NÉLKÜLÜK - A VEGYI ANYAGOK VILÁGA Oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa Szerkesztette:

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: STARANE (TM) 250EC Herbicide Kinyomtatás dátuma: 18 Apr 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak

Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak Meló-előtt Munkavédelemről munkát vállaló fiataloknak Készült a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása keretében nyújtott támogatásból Összeállította: Hajdók Marcell 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II.

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II. ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./II. ASZTMA program Lélegezzen szabadon Az asztma a légutak gyulladásával járó krónikus betegség, melynek főbb tünetei a következők: gyakori, rohamszerűen jelentkező

Részletesebben

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet útmutatója

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet útmutatója Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet útmutatója Kontakt dermatitiszek 2010 1. Definíció, klinikai tünetek A kontakt dermatitisz a leggyakoribb foglalkozási bőrbetegség, a regisztrált

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben