E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 019. április 11-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló, Altáró u.. sz. alatti ingatlan bérbeadása Iktatószám: 551 / 019. Melléklet: 4 db A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: Polics ózsef polgármester Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó Dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: Bizottság Gazdasági és településfejlesztési bizottság Hatáskör SZMSZ 1. melléklet II/A. 8. pont Meghívott:

2 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk képviselő-testülete a 10/017. (VII.1.) és 06/017. (XI.0.) sz. határozataiban döntött a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén című TOP kódszámú pályázat benyújtásáról. A pályázattal kapcsolatos előterjesztés keretében tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy a projekt tárgya a Komló, Altáró u.. sz. (41/11/A/1-7 hrsz.) alatti volt fürdőépület, melynek részleges felújítását, korszerűsítését és akadálymentesítését követően komlói székhelyű vállalkozások részére - a vállalkozások munkahelyteremtésének és munkahely-megőrzésének támogatása érdekében - az ingatlanban területeket biztosítanánk elsősorban raktározási célra. A használók kötelezettsége lenne, hogy az általuk használatba venni kívánt ingatlanrészüket saját céljukra felújítsák, kialakítsák, gondoskodjanak az adott épületrész szükséges közműveinek kiépítéséről. A támogató 018. július 1. napján kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Támogatási Szerződés 018. szeptember 1-én hatályba lépett. A helyiségek bérletéről szóló 17/011. (VI 4.) Ökr. sz. rendelet 0. -a alapján az önkormányzati helyiségek, illetve az önkormányzat vagyonáról szóló 0/007. (X. 18.) sz. rendelete 15. (1) bekezdés értelmében a millió Ft forgalmi érték feletti ingatlanok bérbeadása versenytárgyalás útján történhet. Az épület jelenlegi állapotában nem hasznosítható. Az önkormányzat az épület teljes felújításához szükséges kellő forrással nem rendelkezik, ezért célszerű olyan vállalkozással szerződést kötni, melyek a szükséges beruházások egy részét vállalják. Több érdeklődővel is folytak egyeztető tárgyalások az épület használatával kapcsolatban, mely során szerződés-tervezetet is előkészítettünk. Fenti szempontok figyelembe vételével indokoltnak tartjuk speciális feltételekkel kiírt versenytárgyalások lebonyolítását. Elsőként az épület földszinti és magasföldszinti ingatlanrészei kerülnének kiírásra, a mellékelt pályázati anyag szerint. Mivel a felsőbb szintek hasznosítása a földszinti részen kialakítandó liftek megvalósulásához köthető, így e szintekre vonatkozó licitek kiírásának feltétele a földszinti részekre kiírt licit sikeressége. Az emeleti szintek licitje során a mellékelt pályázati dokumentációt az alábbi változásokkal szükséges módosítani: A pályázati kiírás speciális feltételeiben és a bérleti előszerződés. pontjában a vállalandó beruházások: ipari padló készítése, öltöző, iroda, mellékhelyiségek kialakítása, festés,

3 villanyszerelés a földszinten kialakítandó mérőhelytől, temperáló fűtés kiépítése a szintenként kialakítandó csatlakozási ponttól a 41/11/A/4 hrsz-ú I. emeleti 1570 m nagyságú ingatlanrészen minimum 8 MFt értékben, a 41/11/A/5 hrsz-ú II. emeleti 1571 m nagyságú ingatlanrészen minimum 8 MFt értékben, a 41/11/A/6 hrsz-ú III. emeleti 78 m nagyságú ingatlanrész tekintetében minimum 15 MFt értékben. Az SZMSZ 1. melléklet II/A. 8. pontja alapján a nem lakás célú helyiségek bérleti díját átruházott hatáskörben a Gazdasági és településfejlesztési bizottság határozza meg. Az előzetes tárgyalások alapján javaslom a bizottságnak, hogy nettó 60 Ft/m /hó kedvezményes bérleti díjért adja bérbe az ingatlanokat. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön az ingatlanrészek bérbeadásának feltételeiről. Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja, javaslatukat a bizottság elnöke szóban terjeszti a képviselő-testület elé. Határozati javaslat: A képviselő-testület a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata alapján megtárgyalta a Komló, Altáró u.. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A képviselő-testület a Komló, Altáró u.. sz. alatti 41/11/A/-6 hrsz-ú ingatlanok bérbeadás céljából liciteljárások lefolytatását rendeli el, melyek nyerteseivel bérleti előszerződést kíván kötni. A licit kiírásának feltétele, hogy álljanak rendelkezésre a szükséges műszaki dokumentációk.. Az ingatlanok induló bérleti díját a gazdasági és településfejlesztési bizottság nettó....ft/m /hó összegben határozta meg.. A 41/- hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt részletes pályázati kiírást és annak mellékletét képező bérleti előszerződést. 4. A képviselő-testület a 41/11/A/4-5-6 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a pályázati dokumentációt az alábbiak szerint módosítja:

4 4 A pályázati kiírás speciális feltételeiben és a bérleti előszerződés. pontjában a vállalandó beruházások: ipari padló készítése, öltöző, iroda, mellékhelyiségek kialakítása, festés, villanyszerelés a földszinten kialakítandó mérőhelytől, temperáló fűtés kiépítése a szintenként kialakítandó csatlakozási ponttól a 41/11/A/4 hrsz-ú I. emeleti 1570 m nagyságú ingatlanrészen minimum 8 MFt értékben, a 41/11/A/5 hrsz-ú II. emeleti 1571 m nagyságú ingatlanrészen minimum 8 MFt értékben, a 41/11/A/6 hrsz-ú III. emeleti 78 m nagyságú ingatlanrész tekintetében minimum 15 MFt értékben. 5. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlanok versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti előszerződések aláírására. Határidő: 019. május 1. Felelős: Polics ózsef polgármester dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Komló, 019. április 4. Polics ózsef polgármester

5 Komló Város Önkormányzat 700 Komló, Városház tér. Pf / Szám: 551 / 019. Üi: Kispálné Salamon Éva Részletes pályázati kiírás Melléklet: szerződés tervezet pályázat kivonata alaprajz Komló Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező komlói 41/11 hrsz-ú Altáró u.. sz. alatti belterületi ingatlan 41/11/A/ hrsz-ú, földszinti 1940 m nagyságú és 41/11/A/ hrsz-ú, magasföldszinti 765 m nagyságú ingatlanrészeit. Az ingatlanrész induló havi bérleti díja: az első 5 évben: az épületbiztosítás terület-arányos részének megfelelő összeg (nem képezi a licit tárgyát) a 6. évtől: nettó.,-ft/m /hó + az épületbiztosítás terület-arányos részének megfelelő összeg. A versenytárgyalási előleg: alapáron számított havi bérleti díj ÁFA nélkül (kerekítve): Ft Az ingatlan és között megtekinthető. Kérjük, hogy ezen igényt előzetesen telefonon jelezni szíveskedjenek a 0/54-65 (Kovács Brigitta) vagy 0/5-558 (Breitenbach ózsef) számon. A liciten való részvétel feltétele: a pályázati dokumentáció megvásárlása,

6 a regisztráción való időbeni megjelenés, a versenytárgyalási előleg befizetése, mely történhet közvetlenül a liciteljárás előtt a helyszínen, vagy az önkormányzat letéti számlájára történő átutalással, ebben az esetben a pályázó köteles a liciteljárás során az átutalásról szóló igazolását bemutatni. (Az önkormányzat számlaszáma: ) A licit speciális feltételei: Pályázónak a mellékelt bérleti előszerződés tervezetben rögzítetteket tudomásul kell vennie, az abban foglaltakra kötelezettséget kell vállalnia, így különösen: A pályázónak vállalnia kell, hogy 00. december 15-ig legfeljebb 0 MFt értékben kialakítja az épületben a teher- és személyliftet az alábbi paraméterekkel, továbbá az általa használni kívánt helyiségekben minimum 4 MFt értékű beruházást hajt végre a mellékelt bérleti előszerződés II.. pontja szerinti műszaki tartalommal. Lift 1. Lift. teherbírás: 000 kg teherbírás: 0 kg sebesség: 1m/sec sebesség: 0,6 m/sec kabinfülke méret:,0 x 1,8 x, m kabinfülke méret: 1,7 x, x, m megállók száma: 4 (0, ½, 1, ) megállók száma: 4 (0, 1,, ) aknaajtók elrendezése átellenes (beszállás aknaajtók elrendezése egyoldali a ½ szinten) fülkeajtó méret: 1,6 x,1 m fülkeajtó méret: 1, x,1 m Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan fennmaradó hányada következő licit keretében kerül meghirdetésre. Az ott megkötött bérleti szerződések szerinti bérlőkkel szemben az általa végrehajtott beruházások kapcsán semmilyen igényt nem támaszthat, velük a szerződésben szerepeltetett feltételek és a megalakítandó társasház szabályai szerint köteles együttműködni. A speciális feltételek tudomásul vételéről és vállalásáról a pályázónak írásban kell nyilatkoznia a liciteljárás során. A liciteljárás menete: a licit Komló Város Képviselő-testülete által elfogadott versenyeztetési szabályzat (licitszabályzat) illetve a./019. ( ) sz. KTH szerint történik, egyetlen jelentkező esetén az ingatlan alapáron kerül bérbeadásra, több jelentkező esetén az induló havi bérleti díjat első esetben..,- Ft/hó összegre kerekítjük, majd forintonként, vagy annak többszörösével lehet emelni,

7 a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó köthet szerződést, vesztes pályázó a versenytárgyalási előleget haladéktalanul visszakapja, nyertes pályázó által befizetett versenytárgyalási előleg a bérleti időszak végéig letétben marad, felhasználása: bérleti időszak végén visszafizetésre kerül vagy hátralék esetén annak kiegyenlítésére szolgál. Az ingatlannal kapcsolatos fontosabb információk: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén címmel TOP kódszámú pályázatot nyújtott be, a mellékelt tartalommal. A pályázattal kapcsolatos közbeszerzés lefolytatására még nem került sor. A projekt fizikai befejezésének várható ideje: 01. augusztus 1. Tájékoztatjuk, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. Bérlő a munkaterületet a bérleti előszerződés II.6. pontja szerint veheti igénybe, végleges birtokba adásra a pályázat lezárulását követően, legkésőbb 01. augusztus 1-én kerül sor. Az ingatlanra statikai szakvélemény készül, mely emeletenként meghatározza a teherbírást. A szakvélemény a pályázók részére kiadásra kerül. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./019. ( ) KTH. számú határozatával döntött az ingatlan bérbeadásáról és meghatározta a licit feltételeit. Az ingatlan gáz kivételével valamennyi közművel ellátható. - Villamos energia: A csoportos mérőhely az épület földszintjén kerül kialakításra. Az elektromos hálózat kiépítése a bérlendő szintre a bérlő feladata. - Fűtési rendszer: Az épületben csak távfűtési rendszerrel lehetséges a fűtés. Az épület minden szintjén egy-egy csatlakozási pont kerül kialakításra bérlendő területenként. A fűtési rendszer kiépítése a mérőóráktól a bérlendő szinten a bérlő feladata. - Vízvezeték: Az épület minden szintjén egy-egy csatlakozási pont kerül kialakításra bérlendő területenként. A vízvezeték rendszer kiépítése a mérőóráktól a bérlendő szinten a bérlő feladata. - A közműellátás esetleges többletköltségeit bérlő az általa igényelt kapacitástöbbletnek megfelelően vállalja. Az alapkapacitás bérlők között a bérelt alapterület arányában oszlik meg.

8 4 Komló város szabályozási terve az ingatlant Gksz/R övezetbe kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja. A licittel kapcsolatban egyéb információ telefonon kérhető a 7/ /444 melléken vagy személyesen az önkormányzati hivatal II. emeleti 8. sz. irodájában Kispálné Salamon Éva ügyintézőtől. Komló, Polics ózsef polgármester

9 1 BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (700 Komló, Városház tér., törzsszáma: 74 képviseli: Polics ózsef polgármester) bérbeadó, másrészről a.. bérlő között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: I. Előzmény: Komló Város Önkormányzat a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén című, TOP kódszámú elnyert pályázat keretében az 1. pontban megjelölt ingatlanok felújítását, korszerűsítését és projektarányos (részleges) akadálymentesítését vállalta. Az épületben bérbeadó komlói vállalkozásoknak biztosít területeket elsősorban raktározási célra. A bérlők feladata az általuk használatba venni kívánt ingatlanrész belső felújítása, átalakítása, a szükséges közművek kiépítése. Felek tudomásul veszik, hogy a létrehozandó társasház ingatlanban több bérlő fog bérleti és/vagy vételi jogot szerezni a bérelt területeknek megfelelő ingatlanrészekre. A bérlőket az őket megillető jogok és kötelezettségek a bérelt területekhez igazodó mértékben fogják illetni, illetve terhelni. 1. Felek rögzítik, hogy jelen előszerződés aláírásakor Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az alábbi ingatlanok: a., a Komló belterületi 41/11/A/1. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u.. pinceszint alatt található 109 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 109/79564 tulajdoni hányaddal. b., a Komló belterületi 41/11/A/. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u.. földszint alatt található 1940 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 19954/79564 tulajdoni hányaddal. c., a Komló belterületi 41/11/A/. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u.. magasföldszint alatt található 765 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 76465/79564 tulajdoni hányaddal. d., a Komló belterületi 41/11/A/4. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u.. 1. emelet alatt található 1570 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből /79564 tulajdoni hányaddal. e., a Komló belterületi 41/11/A/5. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u... emelet alatt található 1571 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 15706/79564 tulajdoni hányaddal. f., a Komló belterületi 41/11/A/6. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u... emelet alatt található 78 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 789/79564 tulajdoni hányaddal. g., a Komló belterületi 41/11/A/7. hrsz.-ú üzem megnevezésű, 700 Komló, Altáró u.. 4. emelet alatt található 59 nm nagyságú ingatlan a közös tulajdonban maradó részekből 589/79564 tulajdoni hányaddal.. Felek tudomással bírnak arról, hogy az újonnan alapítandó társasház és albetétek létrejöttét követően e helyrajzi számok és az ingatlanok adatai módosulni fognak, és kötelezik magukat arra, hogy az új ingatlanokra azok ingatlan-nyilvántartási feltüntetést követő 60 napon belül, de legkésőbb a jelen előszerződés II. pontja szerinti beruházások befejezését követő 60 napon belül bérleti szerződést kötnek egymással a II. pont szerinti tartalommal. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megkötése tekintetében jelen megállapodás

10 szerinti bérbeadó helyébe bérbeadó intézménye, Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága vagy a bérbeadó által kijelölt más vagyonkezelő léphet. II. 1. Bérbeadó bérbe adja bérlőnek a jelen szerződés mellékletét képező vázrajzon megjelölt ingatlanrészeket, melyek összterülete: 705 m. A társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek közül Bérlő kizárólagos használatában áll: vázrajzon -es számmal jelölt rámpa az ipari rakodást biztosító külön bejáratokkal együtt.. A bérleti szerződés annak hatályba lépésétől kezdődő 0 év időtartamra szól, mely a lejártát megelőző 6 hónapon belül a felek egyező akaratával meghosszabbítható.. Bérlő vállalja, hogy az általa használatba venni kívánt helyiségekben 00. december 15-ig a következő beruházásokat hajtja végre: Belső személy- és teherlift kialakítása a jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció szerint Belső átalakítás (temperáló fűtés kiépítése a szintenként kialakítandó csatlakozási ponttól, villamos kialakítás a földszinten kialakítandó mérőhelytől, festés, toalett, iroda) Külső csúsztató rámpa Légkondicionálás Riasztó beépítése Teljes bérlői ráfordítás (Lift nélkül) Nettó Lift költsége Összesen: Ft Ft Ft 4. Felek megállapítják, hogy a felsorolt beruházások az ingatlan tartós értéknövekedését eredményezik, melyet a felek egymás közt a bérleti díjban számolnak el egymással oly módon, hogy kedvezményes bérleti díj kerül megállapításra a bérleti jogviszony 6-0. évében. Felek tudomással bírnak arról, hogy Bérlő a. pontban meghatározott értékű beruházásait idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként könyveiben nyilvántartja és azt legfeljebb 0 év alatt költségként elszámolja. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérbeadó a Bérlő által beépített lift szerkezetek tulajdonjogának megvásárlására jogosult egyoldalú nyilatkozattal, ,-Ft + ÁFA vételár megfizetése mellett A bérleti díj A bérleti jogviszony első 60 hónapjában a bérleti díj a 16. pont szerinti épületbiztosítás arányos részének megfelelő összeg (Ft/hó), a 61. hónaptól a pályázat fenntartási időszakának végéig,-ft/m /hó+az első 60 hónap szerinti bérleti díj. A bérleti díj nem tartalmazza a helyiségek használatával összefüggő közüzemi és hulladékszállítási díjakat és a közös költséget. és a biztosítást. Bérlő az üzemeltetési költségeket a közszolgáltatóval (beleértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót is) egyénileg kötött szolgáltatási szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató felé egyenlíti ki. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony első 60 hónapjában a beszedett

11 bérleti díjat az ingatlan működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésére fordítja. Bérlő már a jelen előszerződés aláírásától köteles a bérlemény épületének őrzése és biztosítása költségeit a bérelni kívánt terület arányában viselni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a. pontban rögzített határidőre a bérlő által vállalt beruházások nem vagy nem teljes mértékben készülnek el, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadó részére minden kárt megtéríteni a pályázathoz kapcsolódó késedelem miatt és köteles a bérleti díj megfizetésére is. 5. Felek megállapodnak, hogy a. pontban írt szerződéses időtartam letelte után bérlő szerződésszerű teljesítése esetében bérlő az általa használt ingatlanokat maradványértéken megvásárolhatja. 6. Bérbeadó a helyiségeket felszereltség nélkül, víz- és áramvételi csatlakozás lehetőségének biztosításával adja át bérlőnek. A pályázati kivitelezés során a bérlő a felek előzetes egyeztetése alapján jogosult a. pont szerinti beruházások műszaki szempontból indokolt elvégzése céljából az ingatlant saját kockázatára igénybe venni. Bérlő ennek során a bérbeadóval, kivitelezővel egyeztetett módon köteles eljárni. Az általa történő igénybevétel során a munka-, tűz-, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírások betartásáért Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik Bérbeadó vállalja, hogy az alábbi beruházásokat 00. december 15-ig az ingatlanon elvégzi: a) az Magasföldszinti alaprajzon a félszintes rész elbontása. b) a bérlet tárgyát képező helyiségek, területrészek leválasztása a bérlő kizárólagos megközelítési lehetőségével, a szükséges közösségi terek kialakításával, c) a hátsó részen kamion fogadására alkalmas rakodórámpa kialakítása, d) a hátsó részen az árkádsor utolsó traktusának elbontása, a törmelékkel a pince feltöltése, e) külső tereprendezés, és az épülethez szükséges parkolók ütemezett kialakítása, f) közművek bevezetése az épületbe bérlemények száma szerinti almérők kiépítésével, g) db rakodásra alkalmas kültéri nyílászáró kialakítása, amelyből egy a közös közlekedőbe nyílik és egy a bérelt területre, h) Az É-K oldalon található egy szintes épületrész első métere bontása, ahol a csúsztató rámpa kialakításra kerül. Illetve ezen a homlokzaton egy rakodásra alkalmas nyílás kialakítása. 7. A használatba venni kívánt helyiségek jellegének megfelelő speciális felszereltség biztosítása a bérlő feladata. 8. A bérlő amennyiben az 5. pont szerinti jogával nem él a helyiségeket a bérleti jogviszony megszűnésekor leltár szerint átvett állapotban és a jelen szerződés szerinti vagy külön tulajdonosi hozzájárulással végzett korszerűsítéssel együtt köteles átadni. A szerződés idő előtti megszűnése esetén a bérlő a korszerűsítéseket az ingatlanban hagyja, megtérítési igény nélkül. 9. A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások, bejelentések beszerzése, megtétele a bérlőt terheli. A bérleményben csak olyan tevékenység folytatható, mely a hatósági előírásoknak megfelel. 10. A bérlőnek saját tevékenységi körében felmerülő beruházási költségeit az önkormányzat nem téríti meg, ezzel kapcsolatban nem élhet megtérítési vagy kártérítési igénnyel.

12 4 11. Bérlő köteles gondoskodni (használati igényeinek megfelelően): a) a helyiségek burkolatainak, ablakainak, ajtóinak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról és cseréjéről, b) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ és tart üzemben, e) az általa használt terület nagyságával arányos mértékben az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze. 1. Bérlő nem végezhet olyan tevékenységet a bérleményben, mely a pályázat fenntartási kötelezettségét veszélyeztetné. Bérlő köteles továbbá együttműködni a pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésében Felek nyilatkoznak, hogy a pályázat tartalmát megismerték és annak teljesítését a bérleti szerződés teljesítése során elősegítik. 1. Bérlő kizárólag bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával a bérleti jogát elcserélheti, átruházhatja, a helyiséget albérletbe adhatja és oda más személyt befogadhat. Fentiekhez bérbeadó akkor adhat hozzájárulást, ha a) a bérlő által végzett, és a befogadni kívánt személy által folytatni kívánt tevékenység együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja; b) a befogadott személy vállalja, hogy a bérlő szerződésének megszűnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt, c) a befogadott személy igazolja, hogy nincs lejárt esedékességű tartozása a közszolgáltatók, valamint Komló Város Önkormányzat adóhatósága felé. 14. A szerződés időtartama alatt bérlő felelős az ingatlannal kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 15. Bérlő jogosult a bérleményt a szükséges vagyonvédelmi, távközlési és informatikai berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Bérlő jogosult saját nevére távközlési vonalat beköttetni és fenntartani, a bekötésről köteles azonban használatba adót írásban értesíteni. 16. Bérbeadó a bérleményben lévő, bérlő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. Bérlő e vagyontárgyakra biztosítást köt, valamint az épületre kötött biztosítás arányos részét a 4.1. pontban írt módon viselni köteles. 17. elen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Felek egyoldalú felmondása a 18. pont szerinti azonnali hatályú felmondási ok hiányában kizárt. 18. Bérbeadó azonnali hatályú felmondásra jogosult abban az esetben, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Háromhavi bérleti díj hátralék esetén a bérbeadó a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben bérlő köteles az ingatlant 0 napon belül elhagyni, és bérbeadó kárát megtéríteni. 19. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 011. évi CXCVI. tv., valamint Komló Város Képviselő-testülete Vagyonrendeletének megfelelő rendelkezései irányadók.

13 5 0. Bérlő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása. III. elen előszerződés a felek aláírásával hatályba lép. Felek tudomásul veszik, hogy a végleges bérleti szerződés az előszerződés alapján a bíróság aláírás hiányában létrehozhatja. Felek képviselői jelen előszerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Komló, Polics ózsef polgármester Komló Város Önkormányzat képv. bérbeadó bérlő ogilag ellenjegyzem: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Komló, napján

14 Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén című TOP kódszámú pályázat rövid összefoglalója Az Önkormányzat célja barnamezős terület rehabilitációja által a vállalkozások számára vonzó, munkahelyteremtés céljából alkalmas kereskedelmi és szolgáltató központ kialakítása egy jelenleg üresen álló épület energetikai korszerűsítésével. A hasznosítani kívánt barnamezős terület a város központi részén helyezkedik el. A terület besorolása kereskedelmi, szolgáltató terület. A barnamezős területen lévő épületben korábban a bányászathoz kötődő tevékenység folyt, a bánya bezárását követően kis részét használták irodaként. elenleg rossz állapotban, üresen áll, jelentősen rontva a településképet. A beruházás során az érintett épület teljes falszerkezetének szigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a meglévő lapostető szerkezet szigetelése valósul meg, amelynek eredményeként az épület fűtési költségei csökkennek. A fejlesztést követően az épületből egy jól használható, alacsony energiafelhasználású, ezáltal alacsony CO kibocsátású ingatlan válik. A tervezett fejlesztés hozzájárul a vállalkozások letelepedési kedvének növeléséhez, amely a helyi iparűzési eredmény növekedését eredményezi. A kereskedelmi és szolgáltató központ kialakításával munkahelyek jönnek létre, amely egyrészről a helyi foglalkoztatást növeli, másrészről pedig szintén hozzájárul az önkormányzati helyi adóbevétel növekedéséhez. A beruházás keretében az önkormányzat a vállalkozások számára kedvező feltételek (nem kér bérleti díjat a betelepülő vállalkozásoktól, de cserébe elvárja a foglalkoztatás bővítést a helyi és környékbeli lakosság körében) mellett szeretné elérni a város gazdasági fellendítését, valamint a munkanélküliek számának csökkenését, így a projekt (beruházás) nettó bevételt nem fog termelni. A tervezett fejlesztés a munkahelyek létrehozásával, munkanélküliség csökkentésével és iparűzési adó befizetéssel jelentős mértékben hozzájárul a város gazdaságitársadalmi fejlődéséhez.

15 41/40 út Hőközpont S 41/1 41/47 41/46 41/5 41/5 41/51 É 41/45 } üzem 41/1 41/4 Tröszt utca 41/50 41/6 üzem t 41/11 Áruház 41/7 tf szobor Üzemi központ tf Ép = 41/6 beépítetlen terület 41/10 : = 411 közterület kt 4 közterület = 45 Ép 44 4 saját használatú út közterület = kt út = v Ép = 6 Ép 419 drótkötélpálya drótkötélpálya v Ép víztároló Víztároló Víztároló Ép 418 Ép A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, } = 8 = KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVFATA: 41 TELEKKÖNYVEZÉSI t lh ud gép Kisfaludy utca lh ud gép HELYSZÍNRAZ MUNKASZÁM: 409 árok 408 árok lh ud gép 407 lh ud gép MÉRETARÁNY: 406 = beépítetlen terület = = = TERVEZŐ: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ RAZSZÁM: 5/014 M=1:0 ÉM-0 6 t tf

16 A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, TELEKKÖNYVEZÉSI KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVEZŐ: TERVFATA: MUNKASZÁM: MÉRETARÁNY: RAZSZÁM: 5/014 M=1: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ Pm,65 Pm,65 Pm,65 Pm, Pm 1,0 10 Pm 1, Mosdó,6 m Piszoár 5,0 m ,9 m Pm 1, Pm 1,0 Pm 1,0 Pm 1,0 Pm 1,0 Pm 1, Pm, Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 Pm,7 10 Pm,7 10 Pm, ,9 10,0 5 5,65,05 1 5, ,49 5 5,5 1 7, ,49 5 1, , 51 51, , , , 50 4,86 40, ,99 5,45 5,0 5,40 5,1, ,50,45,5 4,07 1,50 1,01,19,40 1,60 1, ,71,85 6,96,56 4,9 1,1,60 1,71 89,68, ,89,40 51,95 1 6,16 1 1,10 5,0 5,45 51,57 40, ,9 51 9, 1 1,10 5 1,10 1,10 5 1,1 1 1,0 51,04 1 5, , ,68 1 7, ,69 1 4,66 1 5, 5 5,5 1 7, ,69 1 1, 1 9, 5 5,5 1 7, , ,0 5 5,5 1 7, ,49 5 5,5 1 7, ,44 1 7,9 1 1, ,88 1 1, 1 1,0 1 1,84 6 1,8 51 1,89,40 16,6,57, ,97, ,5 6,40 6,40 6,40 6,40 15,55 1 8, 6,15 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 5,78 51, , , 50 6, , 40 6, , , , , , , ,58 51, , ,40 5, 50 5, 50 6,40 1,6 8,79 8,0 50 5, , 50 5,56 1,18 5, 1,18 5, 1,18 5, 4 6,06 1,18 5, , ,70 4,19 1 5,79 5 1,80 5 1, 1 16,60 5 9,6 40 4,4 1,80 1,50 1, ,79 8 5,96 8,79 8 1, 1 1,77 1 5,79 5 1,80 5 1, 1 16,60 5 9,6 40,60 5 1, , ,1 1 5,79 5 1,80 5 7,5 51, ,96,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,48,95,00,95 1,57,4,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,01, ,59 m 0.48 Porta 5,87 m IV ,67 m ,45 m 0,51 m 0.1,14 m 0. 1,46 m 0. 5,9 m 0.0 6,0 m ,0 m ,87 m ,40 m 0.8 Közlekedő 5,4 m 0.40 Wc,96 m,59 Pinceszint légtere 0.49,45 m 0.7,0 m 0.6 6,49 m III 0.47 Lépcsőház 4,47 m ±0, Mosdó,94 m 0.4 Wc 0,84 m 0.44 Wc 0,84 m 0.4 Előtér,98 m ,8 Wc 0,84 m ±0,00 II 0. 6,65 m ,47 m ,70 m 0.6 1,46 m ±0,00 I ,7 m ±0,00 0. m ,8 m 40 7,00 m 1, ,4 m ,80 m 11,1 m ,15 m ,91 m 5, m ,5 m 6,67 m 47,86 m 4,65 m ,89 m 15,6 m ,70 m ,88 m 0. 6,81 m 9,61 m 5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 5,,47,5 1,8 1,8 7,6 6,97 1,99 51,9 1 5, ,0 10 8,5 10 7, , ,60 1,96 0,87 0 6,15 1 4,9 0 4,9 1 9,9 40 9,60 0,61 5,40 1, ,97 1,0 1 40, ,95 1, ,15 5,66 5 1, ,8, 1,08 1 1,00 1 6, ,55 1,5 1, , 4,04 40, ,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,70 40, ,55 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,4 40 5,7 40 6, , , ,56 4,0 6,40,0,0,0,0,0,0,0,0,10,95 45,95,0,0,0,0,0,0,0,0,0 6,40 6,40 5, , ,50 1,0 9,1 1,50 8,4 1,50 14,91, 60,7 4,1 1,50 1,6 1,99 8,77 1,50 4,70 4,99 16,5,56 51,99 5,45 5,0 10, , , , , , ,59 5 7, ,84 10,4 51 4, , , , , ,40 5 7, , ,65 10, , ,80 51 FÖLDSZINT ALAPRAZ ÉM-

17 A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, TELEKKÖNYVEZÉSI KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVEZŐ: TERVFATA: MUNKASZÁM: MÉRETARÁNY: RAZSZÁM: 5/014 M=1: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ Pm 0, Pm,65 Pm,65 Pm,65 Pm, Pm 0,00 Pm 0, Pm 0,00 Pm 0,00 Pm 0,00 10 Pm 0,00 Pm 0,00 Pm 0,00 Pm 10 Pm , 1 1,10 5,0 5, ,08 1,70, ,18 1 5,78 1 1,40 1, ,15 1 7, ,0 98 1, , , 50 4, , ,15 5,0 10, ,5 51 6,5 6,40 6,40 6,40 6,40 6, 6,40, , , 50 5, 50 5, 50 5, 50,88 5, , 50, ,48 1,15 1 9,0 1 6, ,98 1 1,70 1,4 1 1,00 5 1, ,78 1 4,58 1,15 1 9,0 1 6,66 1,98 1 1, ,79 8 5,96 8, ,46 1 4,0 1 6, , ,8 1,14 1 1,00 5,79 8 5,96 8, ,10 1 6,66 1 6, ,57 1 1,80 1,14 1 1,00 5,17 5,96, ,10 1, 1,1 1 6, , ,8 1,6 5 1, ,74 1 4,4 1 19,7 1,98 1 5, ,10 1 5,07 1,40 1 4,00 1,7 1,0 1, 1,4 1,7 1 1,8 1 4, ,0 1, ,98 5 1, ,8 1,08 1 6,19 1 9, ,96,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,48,95,00,95,08,17,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, ,0 1, ,98 5 1, ,8 1, , ,94 1 9, , , 50 5, , , 50 5, 50 5, 50 5, 50 5, 50 5, 50 5, 50 6,1 51,97,6 51,95 6,40 6, ,10 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,8 51 9,69 16,5,61 5,40 16,5 51 5,05 5,40 5, , , 50 4, ,1 1 1,4 1 5, 1 4, ,1 1 1, ,98 1 5, ,1 1 6,95 1 5, ,1 1 1,4 1,0 1,61 1 1,6 1 4, ,1 1 6,95 1 5, ,1 1 1,4 1 7,98 1, ,1 1 1, ,00 5 1,9 1 5,40 1 4, ,00 5 1,55 5 1,88 1,65 1 1,40 1, ,00 5 1,55 5 1,88 1,65 1 1,40 1 1, ,0 5 7, ,0 5,0,0 8 1 MAGASFÖLDSZINTI ALAPRAZ 16,6 7,86 ÉM- M.7,47 m M.4 61, m M.6 16, m M.5 6,7 m M.8 45,59 m M.15 6,55 m M.6 16,8 m M.5,85 m +1,50 M.7 7,96 m M.9 Wc 1,05 m M.10 Wc 1,05 m M. 9,10 m M.8 7, m M.11 Wc 1,05 m M.4 7,6 m M. 6,0 m M.1 Wc 1,05 m +,64 M.0 M.1 M. M.,51 m 16,0 m 16,0 m M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 15,91 m 16, m 16,14 m 16,0 m 16,41 m 16,0 m M.9 V M.9 6,14 m M.40 15,56 m 16,80 m M.41 10,80 m +,64 M.44 M.4,94 m 1,40 m M.4 Pihenő,97 m M.1 8,70 m M. M. M.1 M.0 M.19 M.18 M.17 M.16 M.1 15,87 m 7,51 m 1,5 m 11,67 m 7,0 m 6,95 m 7, m 11,67 m M.14 5,70 m 1,8 m Földszint légtere,58,17,19,17,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19 1,14 1,71,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 8,6 5, 74,5

18 A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, TELEKKÖNYVEZÉSI KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVEZŐ: TERVFATA: MUNKASZÁM: MÉRETARÁNY: RAZSZÁM: 5/014 M=1: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ Pm 1,80 Pm 1,80 Pm 1,80 Pm 1, , , ,7 1, , , 40 5, ,8 5,0 5,8 8 16,6 5,0 1,9 48,5 61,06 8 6,48 6,40 6,40 6,40 6,40 6,17 8 5,96 8, ,98 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,67 8 5,96 8, ,8 1 6,8 1,41 5,79 8 5,96 8,79 8 1, 1 5,5 6, ,09 1 1,00 5 1,0 8 61,06 1,96,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,50,95,00,95,08,17,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,56 8 9,6 1 1,05 5,5 5, ,4 1,,00 40,0 51 VI 1.5 Pihenő,5 m ,15 m VII 1.1 Közlekedő 8,61 m IX +5, ,5 m,58,17,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19 1,14 1,71,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,,1,1,1,1 8,6 8 1, 1, ,0 10 5, ,97 1, ,7 1 4,91 1 1, 8 5, 8 7, ,8 40 6, , , , ,9 40 6, , , , , , , , , , , , , , ,55 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5, , , , ,50 m +5,9 VIII,50 m 1.7,67 m 8 6,48 6,40 6,40 6,40 6,40 6, 6,40 6,18 6,0 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,51 8 5, 74,5 109,58 5,40 16,5 8 5,18 5,40 5, , , , ,0 8 8,0 5,19 1, ,8 10 5,0 10,65 5,0,0 8 8,1 1, , EMELETI ALAPRAZ ÉM-4

19 A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, TELEKKÖNYVEZÉSI KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVEZŐ: TERVFATA: MUNKASZÁM: MÉRETARÁNY: RAZSZÁM: 5/014 M=1: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ ,48 6,40 6,40 6,40 6,40 6, 6,40 6,18 6,0 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6, ,8 40 6, , , , ,9 40 6, , , , , , , , , , , ,8 40 5,95 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,67 8 5,96 8, ,06 8 1, 1 4,9 1 6,8 1 89,64 1 4,91 1 1, 8 8 5,1 5,79 8 5,96 8,79 8 1, 1 5,5 6, ,09 1 1,00 5 1,0 8 60,68 8 1,96,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,50,95,00,95,08,17,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,56 Pm,48 Pm,48 Pm,48 Pm, ,58,17,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19 1,14 1,71,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 8, , 1,60 6 7, , ,97 1, , 8 8 6,8 1 6,8 1 89, , 8 1, ,95 8, , , ,55 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5, , , , ,95 8,08 6,40 6,18 6,0 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6, ,95 8 7,49 8 5, 74,5 109,58 5,40 16,5 8 5,8 5,0 5,40 5,18 8 5,40 8 1, 1, ,0 8 4, , , ,8 10 5,0 10,65 5,0, ,0 8,1 1, , ,6 1 1,05 5 1,15 1,10 5, , ,6 1,01 8 5,0 8 15,4,00, EMELETI ALAPRAZ 16,6 5,0 1,9 ÉM-5 XI.5,5 m 5. 56,50 m +8, X.1 Közlekedő 8,61 m ,6 m ,50 m +8, XIII.6 XII,50 m.7,67 m

20 A TERV KOLLÁR LEVENTE SZELLEMI ALKOTÁSA, MELY SZERZŐI OGVÉDELMET ÉLVEZ, FELHASZNÁLÁSA CSAK A SZERZŐ HOZZÁÁRULÁSÁVAL LEHETSÉGES MEGRENDELŐ: Komló Centrum Kft. 700 Komló, Kossuth Lajos u DÁTUM: PÉCS, TELEKKÖNYVEZÉSI KOMLÓ CENTRUM KFT. 700 KOMLÓ, KOSSUTH LAOS UTCA SZÁM ALATTI TÁRSASÁG 700 KOMLÓ, ALTÁRÓ ÚT. (HRSZ.: 41/11) SZÁM ALATTI TELKÉN, MEGLÉVŐ VEGYES FUNKCIÓÚ ÉPÜLET TELEKKÖNYVEZÉSI TERVE TERVEZŐ: TERVFATA: MUNKASZÁM: MÉRETARÁNY: RAZSZÁM: 5/014 M=1: MOLEKO BT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, KERESKEDELMI, OKTATÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ BT. KOLLÁR LEVENTE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TERVEZŐI NSZ.: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: , PÉCS, BUDAY DEZSŐ U. 4. TEL.: 06 0/ ,48 6,5 6,7 6,40 6,40 6,17 8 9, ,8 40 5,95 5,40 1,00 5,40 1,00 5,40 1,00 5,67 8 9, ,59 1 5,79 8,98 1 6, Pm 1,50 Pm 1,50 Pm 1,50 Pm 1,50 Pm 1, Pm 1,50 Pm 1, ,91,05 1,56 8 4,9 1 10,58 51 Pm 1,50 8 6,8 1,60 1 6, 1 6,15 1 6, , 1,99 1 1, ,8 40 6, , , , ,9 40 6,00 40, 8 8 6,48 6,40 6,40 6,40 6,40 6, 6,40, ,5 8 5,18 5,40 5, , , , ,1 1, , ,0 7, ,1 1 4,48 1,0,0 51 5,9 16,5 1,91 5,45 5,70 5,45 5,1 8 5,07 5 5,0 5 5,45 5,45 5,70 5,45 5,1. EMELETI ALAPRAZ 1,91 ÉM-6 109,57 48,5 4,77 1,05 1, 8 5,1 5 6,15 1 6,0 8 4,77 5 6,15 5 6,15 5 1,85 8 1,96,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 14,48 4,77,55 10,50 1, ,67 m +1,51 XIV.1 7,55 m XV. 8,05 m 6. 6,99 m 6.4 6,6 m ,98 m +1,51.7 1,98 m,58,17,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19 5,70 8,6 4,77,55,50,95,50,55 1,

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső Tűz Egyesület helyiség használatba adási kérelme Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási kérelme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 26-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 26-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló külterület 0308/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gizella utcai lakótelkek értékesítésre kijelölése Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási és támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 16-ai ülésére. 11. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 16-ai ülésére. 11. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 16-ai ülésére 11. napirend Tárgya: Előadó: Bérleti szerződés elfogadása dr. Takács Béla aljegyző Melléklet: határozati kivonatok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Vöröskereszt helyiség használatba adási szerződésének módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 2-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítása Iktatószám: 2126

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: SYBAC-Solar Hungary Kft területvásárlási kérelme Iktatószám: 11.854

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Fehérbot Sportegyesület helyiség használatba adási szerződésének módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Templom melletti út használata Iktatószám: 2725-2 / 2011. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autokar Kft. ingatlancsere kérelme Iktatószám: 4858/2017. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló külterület 0308/11 hrsz-ú ingatlan visszavásárlási joga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Hozzájárulás a dávidföldi 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5 hrsz-ú ingatlanok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kossuth aknai ingatlanok visszavásárlása Iktatószám: 3560 / 2015. Melléklet:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kalányos Ferenc területvásárlási kérelme (Vörösmarty utcai telek-kiegészítés)

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 8. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 8. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása IV. Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 19-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Krisztina utcában lakótelek kialakítása Iktatószám: 2178-5

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-114 /2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rati Kft. jelzálogjog törlési kérelme Iktatószám: 7220-4 / 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Dávidföldi 3918/8-9 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása Iktatószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1000-1/2014/I Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád Megyei Levéltár használati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 25-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 25-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn belterületbe vonási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső Tűz Egyesület kérelme Iktatószám: 16.159/2011. Melléklet:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére

GARÁZS BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület augusztus 30-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/222-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./dr. Sánta E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Csongrád Megyei Kormányhivatallal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Ipari Park (Patak utca) útfejlesztésének előkészítése Iktatószám:

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása Iktatószám: 4199/2017.

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Küldetés Alapítvány kérelme Sorszám: IV/5 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 22-én tartandó rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 22-én tartandó rendes ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti épület egyes helyiségeinek

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: B/499-2/2018. Sorszám: 13. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29. napján tartandó ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/893-1/2013/I Tárgy: Pályázat kiírása a Rudnay utca

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, május 19.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, május 19. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között korábban megkötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 32/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 16. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Kulturális tevékenységgel

Részletesebben

2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: , Fax:

2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: , Fax: Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: 06 24 511-830, Fax: 06 24 511-831 E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 23-ai rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 23-ai rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 262/2010. (XI.23.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2010. november 23-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati bértelkek

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-88 /2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tagi kölcsön nyújtása a Baranya-Víz Kft-nek Iktatószám: 9603-16/2012.

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben