be/sfphpm /2017/mlsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm /2017/mlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kérelmező szervezet rövidített neve MTK Budapest Zrt. Gazdálkodási formakód 114 Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként: Tárgyi eszköz nem ingatlan Visszaigénylés Tárgyi ingatlan Nem releváns Utánpótlás Visszaigénylés Képzés Visszaigénylés Tagsági azonosítószám 2830 A kérelmező jogállása Hivatásos Alkalmaz hivatásos sportolót? Igen Férfi felnőtt nagypályás csapat legmagasabb bajnoki osztálya Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya NB I-es felnőtt Nincs Utánpótlás típusa RUK Adószám Bankszámlaszám Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Női felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Nincs Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1087 Város Budapest Közterület neve Salgótarjáni Közterület jellege út Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1087 Város Budapest Közterület neve Salgótarjáni Közterület jellege út Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Deutsch Péter A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök-vezérigazgató Mobiltelefonszám cím :58 1 / 30

2 A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Nobilis Miklós /18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Lantos Mihály Sporttelep Nagy f.p Budapest Rákospatak utca Salgótarjáni úti edzőpályák Nagy f.p Budapest Salgótarjánni út /91 105*55 Bérelt Ft /4 110*60 Bérelt Ft :58 2 / 30

3 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 3 MFt 3 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 800 MFt 980 MFt 980 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 181 MFt 230 MFt 700 MFt Egyéb támogatás 50 MFt 50 MFt 50 MFt Összesen MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 570 MFt 650 MFt 660 MFt Működési költségek (rezsi) 165 MFt 250 MFt 250 MFt Anyagköltség 30 MFt 45 MFt 45 MFt Igénybe vett szolgáltatás 180 MFt 200 MFt 210 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 80 MFt 100 MFt 100 MFt Összesen MFt MFt MFt :58 3 / 30

4 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés Ft Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :58 4 / 30

5 Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az MTK utánpótlása 3 részre diverzifikálódik, az U6-U11-es korosztályokat a Csillaghegy Sporttelepen készítik fel, az U12-U15-ös korosztályok a Lantos Mihály Sporttelepen készülnek, az U16-U19 csapatok pedig az agárdi Sándor Károly Akadémián bentlakásos környezetben futballoznak. Minden korosztályos csapatunk az edzéshelyszínen játsza a hazai mérkőzéseit. A felnőtt csapat a Lantos Mihály Sporttelepen készül és a Hidegkúti Nándor Stadionban játsza a hazai mérkőzéseit. A Csillaghegyi Sporttelep Itt egy nagy méretű füves, egy nagy méretű műfüves és egy kis méretű műfüves pálya áll rendelkezésre. Lantos Mihály Sporttelep Öltözők, kondícionáló terem, büfé, orvosi szoba, masszőr szoba, szauna, mosoda, jacuzzi áll rendelkezésre. A csapatok 3 nagyméretű, füves futballpályán készülnek (103x66). A sporttelepen edzenek az U12-U15 korosztályú csapataink és az NB I-es felnőttcsapat. Az edzés és a mérkőzéselemzésekhez szükséges felszerelések, háttér biztosítása klubunknál már hosszú évek óta nem megoldott. Az edzőtermünk gépei elhasználódtak, a kiszolgáló helységek teljesen lelakottak, a játékosok erőnlétét, rahbilitációs, regenerációs és egészségügyi hátterét biztosító szoftverek, hardverek, vizsgálatokat szinte folyamatosan nélkülözzük. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése műfüves kispálya építés: A jelenleg futó támogatási időszakban nem fogjuk tudni megvalósítani e tervezett, Cseppkő utcai pályaépítést, ezért a következő időszakra tervezzük be. A cél a budai bázis további szélesítése. pályavilágítás kiépítése kisműfű: A fent említett Cseppkő utcai pályához kapcsolódó világítás kiépítése. egyéb épület bővítése: Képzési Központ kialakítása az Új Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztési területén. A Központ a többszintes épületrészen fiatal játékosaink részére folyamatos általános iskolai, nyelvi képzést, tanácsadást, valamint a labdarúgáshoz kapcsolódó széleskörű (elméleti/taktikai/biológiai/élettani etc.) ismeretterjesztést biztosít Programunk révén egész éven át, korszerű körülmények között. kivitelezési terv: A Képzési Központ kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése. egyéb: A növekedő infrastrukturális előírások és az igények miatt szükséges a mobil lelátó beruházás. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama folyamatos a támogatás időszaka alatt. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Folytatjuk a korábban megkezdett középtávú stratégiánkat, de idén a részletezett eszközpark bővítésével és a létesítmény újításokkal szeretnénk felzárkózni a Nyugat-európai sztenderdek szerint A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az MTK utánpótlásának legnagyobb értéke az MTK klubfilózófián alapuló Labdarúgó Életpályamodell. Játékosaink azonosulnak a klub viziójával, jövőképével, mert ez az ő labdarúgó karrierjük alappillére. Az MTK nem az utánpótlás bajnoki aranyérmeket tekinti eredménynek, hanem az Életpályamodellben való minél sikeresebb előrejutást. Egy fiatal játékos az ország bármely pontján születve az MTK-ban meg tudja valósítani az álmait, utánpótlás labdarúgóként a legmagasabb szintű képzésben részesül a Sándor Károly Akadémián, fiatalon bemutatkozhat az NB I.ben és külföldre igazolhat. A Klub elvárásai az Akadémia felé: - évente minimum 3 Akadémista játékossal profi szerződést tudjon kötni a klub - minden évben minimum 2 Akadémista játékos bemutatkozzon a felnőtt csapatban NB I-es bajnoki mérkőzésen - minden NB I-es bajnoki mérkőzésen a mérkőzés teljes 90 perce alatt pályán legyen egy 20 éves vagy annál fiatalabb Akadémista játékos - a 2016/17-es szezonban minden NB I-es bajnoki mérkőzésen a mérkőzés teljes 90 perce alatt pályán legyen egy 20 éves vagy annál fiatalabb Akadémista játékos Nem játékosokat, hanem embereket nevelünk! Képzésünk része a pszihológiai, oktatási, táplálkozási háttér biztosítása, ami terveink szerint kiegészül 2017/2018-as szezontól egy képzési központtal is, ahol a fiatalok a legújabb oktatási módszerek keretein belül tanulhatnak. Fontosnak tartjuk, hogy a régiónkra oly jellemző - játékoskarrier utáni nehézkes talpraállást megoldjuk, és az Életpályamodellt meghosszabbítsuk éves korig. Megemlítendő, hogy jelenleg 4 játékosunk is egyetemere jár edzések mellett. Sportfejlesztési programunkkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy nem csak sportszakmai sikerek jellemzik a képzésünket (számtalan utánpótlás bajnoki cím, tornagyőzelem, egymás után kétszer is Európa Liga szereplés, EB-keretből 5 játékos is MTK nevelés), hanem a gazdasági és operatív háttér is egyre biztosabb lábakon áll. A legfontosabb kockázati tényezőként a létesítmény és eszközpark elmaradottságát jelölnénk meg. Olyan mértékű elmaradás jellemzi klubunkat ezen területen, hogy ha a TAO-n keresztül nem sikerül véghezvinni beruházásainkat, komoly veszély fenyegeti világhírű képzésünket. Úgy gondoljuk, hogy a TAO-rendszer keretein belül egy év alatt sikerül behozni azt a több, mint egy évtizedes hátrányt, ami felhalmozódott ezen a területen :58 5 / 30

6 Személyi jellegű ráfordítások 2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesítés Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Szurkolói kapcsolattartó Egyéb Nem releváns Gazdasági igazgató Egyéb Nem releváns Social media, videós Egyéb Nem releváns Erőnléti edző Egyéb Nem releváns Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Kapusedző Edző UEFA A Egyéb Ft Ft Ft Orvos Egyéb Nem releváns Orvos Egyéb Nem releváns Masszőr Egyéb Nem releváns Szertáros Egyéb Nem releváns Gyógytornász Egyéb Nem releváns EKHO Ft Ft Ft EKHO Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Ft Ft Ft Vezetőedző Edző UEFA Pro EKHO Ft Ft Ft Technikai vezető Egyéb Nem releváns Egyéb Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat! Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban Kapusedző 4 Vezetőedző /18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :58 6 / 30

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Pályakarbantartó gép Fűszolár (Egyedi) db Ft Ft Sportegészségügyi eszköz Thera Gun (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Galileo wall (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser szobakerékpár (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser total body trainer (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser Functional trainer (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser runner (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser half rack (Egyedi) db Ft Ft Informatikai beruházás Klub menedzselő szoftver (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sportfelszerelés aláöltözet hosszú db Ft Ft Sportfelszerelés aláöltözet rövid db Ft Ft Sportfelszerelés mérkőzés mez db Ft Ft Sportfelszerelés utazómelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés sapka db Ft Ft Telj.mérés gépműszerpark Gyko system (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser Accessories kit (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser power display (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser base for FT (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser kiegészítő (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser triple trainer (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Keiser base for triple trainer (Egyedi) db Ft Ft Kondicionáló eszköz Keiser airsquat (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db Ft Ft Informatikai beruházás televízió db Ft Ft Informatikai beruházás fényképezőgép db Ft Ft Informatikai beruházás kamera db Ft Ft Informatikai beruházás Online sportmenedzser program (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés hátizsák db Ft Ft :58 7 / 30

8 2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új db Ft Ft Informatikai beruházás Optikai kábel beruházás (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés utazókabát db Ft Ft Sportegészségügyi eszköz Eyelink Portable Duo (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Catapult system (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Fitlight (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Plyometrikus boksz nagy (Egyedi) db Ft Ft Ft :58 8 / 30

9 2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Fűszolár Thera Gun Galileo wall Keiser szobakerékpár Keiser total body trainer Keiser Functional trainer Keiser runner Keiser half rack Klub menedzselő szoftver mérkőzésgarnitúra labda labda aláöltözet hosszú aláöltözet rövid mérkőzés mez utazómelegítő sapka Gyko system Keiser Accessories kit Keiser power display Keiser base for FT Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser kiegészítő Keiser triple trainer Keiser base for triple trainer Keiser airsquat cipő élőfüves pályához televízió Indoklás A téli időszakban a lámpák használata folyamatos volt. A kicsi MU50-es a kapu előtér világítására szolgál, illetve helyi rongálódások javítására. Nekünk egy van, így a kisebb területi rongálódások javítására nem tudjuk használni, csak a kapu előterek javítására. Az LU440-es használata egyegy helyen 24 óra, majd helyet kell változtatni. A félpályát 9 db lámpa fedné le. Nekünk 3 van. A pálya teljesen egyenletes minőségűvé tételéhez a 3 nem elegendő. A lámpák az árnyékos helyeken a téli növekedés fenntartásához szükségesek. A stadion adottságai szerint a téli időszakban a déli félpálya árnyékban van. Mobil lökés hullám terápiás eszköz, izom lazításra, mély kötő szöveti állomány javítására. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Preventív teljesítmény fokozás, excentrikus munkával, sérülésmentes maximális erő fejlesztést tesz lehetővé. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Mágnes elven működő regenerációs/képesség fejlesztő eszköz. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Pneumatikus elven működő fejlesztő eszköz. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Pneumatikus elven működő láberő fejlesztő/tesztelő eszköz. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Erő fejlesztő keret. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Részletes leírást az árajánlat tartalmaz. Szükséges sportfelszerelés. Szükséges sporteszköz beszerzés. Szükséges sporteszköz beszerzés. Szükséges sportfelszerelés. Szükséges sportfelszerelés. Szükséges sportfelszerelés. Szükséges sportfelszerelés. Szükséges sportfelszerelés. Indoklás az alábbi táblázatban Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Az eszköz a stadionban lesz elhelyezve. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia. Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia Levegő ellenállásos edzés, legmagasabb szintű technológia A játékosoknak új cipőre van szüksége az új szezonban. A képzési központ felszereléséhez szükséges :58 9 / 30

10 2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás fényképezőgép kamera Online sportmenedzser program hátizsák kisbusz (9 fős) új Optikai kábel beruházás utazókabát Eyelink Portable Duo Catapult system Fitlight Plyometrikus boksz nagy A képzési központ felszereléséhez szükséges. A képzési központ felszereléséhez szükséges. A Trackateam egy innovatív, SaaS (Software as a service) modellre épülő, online sportmenedzsment rendszer. A szoftverrendszer célja, hogy hatékonyabbá tegye a sportegyesületek mindennapi működését, támogassa a vezetői döntéseket, a szervezeten belüli kommunikációt, és objektív szempontok mentén segítse a kluboknál folyó szakmai munkát, a tehetségkutatást és tehetséggondozást. A felnőtt és UP csapatok számára szükséges felszerelés. Személyszállítást jelenleg bérlet formájában valósítjuk meg, ezt kiváltandó a beruházás. Az MLSZ-szel történő gyorsabb és zavartalanabb a kommunikáció kiépítésére. A felnőtt és UP csapatok számára szükséges felszerelés. Ennek segítségével a sportnak az UP korú gyerekekre való jótékony hatását lehet vizsgálni. A rendszer a mentális funkciók egy speciális, az iskolai előmenetel szempontjából meghatározó összetevőjét, a végrehajtó funkciókat tudja elemezni. Ez a program az újonnan létesülő képzési központunk egyik eleme lenne. A CATAPULT GPS és a CATAPULT LPS a sportmozgások elemzéséhez kifejlesztett professzionális mozgáskövető rendszerek, amelyek lehetővé teszik az edzés vagy a mérkőzés közben leadott teljesítmény pontos értékelését és az adatok széles körű elemzését, összehasonlítását, rendszerezését. A CATAPULT rendszer segíti az edzőket a játékossal kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalában, a teljesítmény objektív értékelésében, a szerepkörök (posztok) szerinti fizikai követelmények meghatározásában. A mechanikai és lokomotorikus teljesítmény mérésével hozzájárul a túlterhelésből fakadó sérülések megelőzéséhez, illetve a sérüléseket követően a fokozatos terhelésadagolás nyomon követésével megkönnyíti az érintett játékosok visszatérését. Fény felvillanásával történő idegrendszeri, gyorsasági, R-R edzés, tesztelési edzés A pliometrikus gyakorlatok elsősorban az ideg-izom összeköttetéseket fejlesztik és csak aztán az izmok rugalmasságát. Az edzés célja, hogy egy aktívan előfeszített helyzetből minél gyorsabb és erősebb összehúzódásra késztessük az izmokat. Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási terület Eszköz elhelyezése, telepítés helyszíne Kezeléséhez szakértelem rendelkezésre áll-e? Az eszköz alkalmazásánál érintett csapatok száma Játékosok összlétszáma Gyko system (Egyedi) Egészségügyi eszköz Prevenció Irsz.: 1087 Város: Budapest Közterület: Salgótarjáni út Házszám: Válasszon Teljesítmény mérő eszköz Robbanékonyság Irsz.: 2483 Város: Agárd Közterület: Kastélypark Házszám: 1 Igen 2 50 Igen /18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni! Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve :58 10 / 30

11 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :58 11 / 30

12 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U9 MTK 2009 U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U9 MTK 2008 U9 7 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U7 MTK 2010 U7 7 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U19 MTK BUDAPEST ZRT. U19 24 Országos I. osztály Országos I. osztály Inaktív U17 MTK BUDAPEST ZRT. U17 17 Országos I. osztály Országos I. osztály Inaktív U16 MTK BUDAPEST ZRT. U16 18 Országos I. osztály Országos I. osztály Aktív U15 MTK BUDAPEST ZRT. U15 20 Országos I. osztály Országos I. osztály Aktív U14 MTK BUDAPEST ZRT. U14 26 Országos I. osztály Országos I. osztály Aktív U13 MTK 2005 U13 21 Bozsik Egyesületi Program Országos I. osztály Aktív U13 MTK 2004 U13 21 Bozsik Egyesületi Program Országos I. osztály Aktív U11 MTK 2007 U11 13 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U11 MTK 2006 U11 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív 2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U13 MTK U13 16 Egyéb bajnokság Aktív Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz TAKÁCS RONALD U-válogatott válogatott 25% Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Vogyicska Bálint U-válogatott % Demjén Patrik U-válogatott % Sághy Félix U-válogatott % Hinora Kristóf U-válogatott % Bese Balázs U-válogatott % Nagy Zsombor U-válogatott % Opavszky Balázs U-válogatott % Bencze Antal U-válogatott % Zuigeber Ákos U-válogatott % :58 12 / 30

13 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :58 13 / 30

14 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :58 14 / 30

15 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :58 15 / 30

16 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz :58 16 / 30

17 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Gyógyszer gyógyszercsomag csom Ft Ft 2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Lantos Mihály Sporttelep Élőfüves pálya Ft Ft Marczibányi tér Műfüves pálya Ft Ft Agárdi sportpályák Élőfüves pálya Ft Ft 2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás Lantos Mihály Sporttelep Marczibányi tér Agárdi sportpályák Ezen a pályán edzenek az utánpótlás csapataink. Az U12-es csapat edzéseinek helyszíne Az utánpótlás csapatok bentlakásának biztosítására, valamint oktatására szolgál. 2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb Szakmai igazgató EKHO Ft Ft Ft Egyéb Talent program vezető Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Pályaedző EKHO Ft Ft Ft Egyéb Szertáros Egyéb Ft Ft Ft Edző 404 Egyéb Ft Ft Ft Edző TANC Egyéb Ft Ft Ft Edző 3342 Egyéb Ft Ft Ft Egyéb UP szakágvezető Egyéb Ft Ft Ft Edző 1715 Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Segédedző EKHO Ft Ft Ft Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Egyéb edző EKHO Ft Ft Ft Edző 3348 EKHO Ft Ft Ft Egyéb Szakmai vezető EKHO Ft Ft Ft Edző 111 EKHO Ft Ft Ft Egyéb Testnevelő tanár Egyéb Ft Ft Ft Edző 501 Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Testnevelő tanár EKHO Ft Ft Ft :58 17 / 30

18 2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb Erőnléti edző EKHO Ft Ft Ft Egyéb Kapusedző Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Gyógytornász EKHO Ft Ft Ft Egyéb edző Egyéb Ft Ft Ft Egyéb Testnevelő tanár Egyéb Ft Ft Ft 2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Szakmai igazgató Talent program vezető Indoklás Feladata az utánpótlás edzőkkel való kapcsolattartás, a csapatok nyomon követése, a mérkőzések megtekintése, a játékosok megfigyelése, az MTK elveinek képviselése, valamint a szakmai programok véleményezése. A tehetségkutató, fejlesztő és foglalkoztató program vezetése, a kiemelt tehetségek részére egyéni képzések, foglalkozások megtartása, a kiemelt tehetségek által lejátszott mérkőzések nyomon követése, elemzése, a felnőtt csapatba való bejutás előkészítése, a játékosok számára sportszakmai tanácsadás, valamint az edzőkkel folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés tartozik a feladatai közé. Pályaedző Szertáros UP szakágvezető Feladata a Lantos Mihály Sporttelepen működő UP csapatok szertárosi teendőinek ellátása, a szerelések mérkőzésekre való előkészítése, edzésekhez szükséges eszközök kiadása, tagdíjak begyűjtése, eszközök nyilvántartása. Az UP szakág napi ügyintézése, a technikai és szakmai szempontok szerint, az UP csapatok teljeskörű felügyelete, irányítása. A sportlétesítmények üzemeltetőivel való kapcsolattartás, valamint az edzőkkel való kapcsolattartás a feladata. Segédedző edző Szakmai vezető Testnevelő tanár Testnevelő tanár Erőnléti edző Kapusedző Gyógytornász edző Testnevelő tanár Feladatai közé az U7-U11-es korosztályok teljes szakmai felügyelete, edzőkkel való kapcsolattartás, szakmai irányítása, valamint a szakmai elvárások betartása tartozik. Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Az edzések megtartása a feladatuk. Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Az edzések megtartása a feladatuk. A játékosok megfelelő erőnléti szintjét hivatott elérni. A kapusok edzése a feladata. A sérülések megelőzésében van szerepe, valamint a sérüléseket követő rehabilitációban. A jelenleg U15-ös csapathoz új szakembert fogunk felvenni, az ő képesítését egyelőre nem tudjuk. Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Az edzések megtartása a feladatuk. 2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 404 UEFA A U TANC MLSZ Grassroots C U UEFA B U TANC MLSZ Grassroots C U UEFA B U UEFA B U9 5 8 TANC MLSZ Grassroots C U :58 18 / 30

19 2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma TANC MLSZ Grassroots C U UEFA B U UEFA B U /18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :58 19 / 30

20 Általános Képzés 2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) UEFA Youth A elitképzés Ft UEFA "A" tanfolyam Ft MLSZ Erőnléti edző tanfolyam Ft Ft 2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :58 20 / 30

21 Szakképzés 2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :58 21 / 30

22 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Általános képzés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Feladat leírása A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata. A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata. A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata. A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata :58 22 / 30

23 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, :58 23 / 30

24 Nyilatkozat 2 Alulírott Deutsch Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Budapest, :58 24 / 30

25 NYILATKOZAT a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén 1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról Alulírott Deutsch Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kedvezményezett neve) a Tao. tv pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. a Tao. tv pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely hivatásos sportolót 1 alkalmaz hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.] a Tao. tv pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. [Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] a Tao. tv /a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely: hivatásos sportolót alkalmaz hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.] 2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról 2 jogcím önerő önerő típusa tárgyi eszköz beruházás, felújítás 30 % 50 % 70 % képzéssel összefüggő feladatok 30 % 50 % 70 % mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás:... mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás:... személyi jellegű ráfordítások 50 % mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás:... Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás 3 összegét a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára. 3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 4 jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre. gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. [Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.] korlátozott mértékű gazdasági célú használat. [Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.] gazdasági tevékenységnek minősülő használat. [Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.] Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül. Kelt: Budapest, aláírás 1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek. 2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő. 3 A Tao. tv. 22/C. (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás. 4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő! :58 25 / 30

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10434/2015/mlsz

be/sfp-10434/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyargéci Zöld Sasok Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve MZSSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1907 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-8641/2015/mlsz

be/sfp-8641/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2489 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi FC A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1107 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve REAC Sportiskola SE Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve Székelyhidi ULKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyöngyösi Atlétikai Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Gyöngyösi AK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 932 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-13434/2016/mlsz

be/sfp-13434/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyargéci Zöld Sasok Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve MZSSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1907 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08440/2015/mlsz

be/sfp-08440/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8208/2015/mlsz

be/sfp-8208/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve GYIRMÓT SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 741 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

1 / 22 2011.11.23. 18:11 1Ügyiratszám : T-2011/25 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pólus Fitness Sport Egyesüler PFSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

1 / 24 2011.11.23. 18:49 1Ügyiratszám : T-2011/30 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tisza Volán Sport Club Tisza Volán SC 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10247/2015/mlsz

be/sfp-10247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3537 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Majsi Táncsics Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Majsi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 51 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10446/2015/mlsz

be/sfp-10446/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SZADA SE A kérelmező szervezet rövidített neve SZADA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1254 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-9342/2015/mlsz

be/sfp-9342/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Berényi Gyermek FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08102/2015/mlsz

be/sfp-08102/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ibrány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ibrány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 574596 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10590/2015/mlsz

be/sfp-10590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Egyetemi Atlétikai Club A kérelmező szervezet rövidített neve BEAC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám be/8989/2011 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfpmod01-08094/2015/mlsz

be/sfpmod01-08094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunhalasi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kiskunhalasi F.C. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2231 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz

be/sfphpm01-08775/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Babarci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Babarci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8916/2015/mlsz

be/sfp-8916/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve BKSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3369 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pannonhalma Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve nincs bejegyezve Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 796 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09211/2015/mlsz

be/sfp-09211/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Heréd Labdarúgó Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Heréd LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 946 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bábolnai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bábolna SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1094 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mlsz

be/sfphpm /2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportklub Gutorfölde A kérelmező szervezet rövidített neve Sk. Gutorfölde Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2064 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz

be/sfphpm01-08159/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Harkányfürdő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Harkányfürdő Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 28 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10589/2015/mlsz

be/sfp-10589/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistérségi Focisuli SE A kérelmező szervezet rövidített neve KFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2519 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz

be/sfphpm01-10596/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Középtiszai MEDOSZ SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1038 A

Részletesebben

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1723 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz

be/sfphpm01-09164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sport Kör Bogács A kérelmező szervezet rövidített neve KSK Bogács Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyergesújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nyergesújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1106 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SEMJÉNHÁZA SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve SEMJÉNHÁZA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2088 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gödöllői Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve GSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2603 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-08245/2015/mlsz

be/sfphpm01-08245/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kakasdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kakasd SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 9125 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10107/2015/mlsz

be/sfp-10107/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apropó Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apropó Focisuli Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3285 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben

be/sfphpm01-08149/2015/mlsz

be/sfphpm01-08149/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakalászi Munkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BMSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 429575 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-18742/2017/mlsz

be/sfp-18742/2017/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kéttornyúlaki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kéttornyúlaki SE Gazdálkodási formakód 521 Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8846/2015/mlsz

be/sfp-8846/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Galgagyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Galgagyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1293 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz

be/sfphpm01-10103/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Drávaszabolcsi Dózsa Football Club Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve DDFC SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A

Részletesebben

be/sfphpm /2017/mlsz

be/sfphpm /2017/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pellérdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pellérdi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 161 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8193/2015/mlsz

be/sfp-8193/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportegyesület Nyírpazony A kérelmező szervezet rövidített neve SE Nyírpazony Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1654 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10591/2015/mlsz

be/sfphpm01-10591/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Merenye S.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 254 A kérelmező jogállása

Részletesebben