be/sfphpm /2015/mlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-08509/2015/mlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyergesújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nyergesújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1106 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei II. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa Egyéb UP Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Nem jogosult Irányítószám 2536 Helység Nyergesújfalu Út / utca Tó utca Sportpálya Házszám 1 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2536 Helység Nyergesújfalu Út / utca Tó utca Sportpálya Házszám 1 Telefon 0 Fax 0 Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Szántó Sándor A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Kozma Melinda Elzer István A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Szalézi-Irinyi Középiskola 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos út 63 Együttműködési megállapodás :29 1 / 28

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 7,6 MFt 7,6 MFt 7,6 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2 MFt 4 MFt 4,5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 40 MFt 49,769 MFt 60 MFt Egyéb támogatás 4 MFt 3,5 MFt 10 MFt Összesen 53,6 MFt 64,869 MFt 82,1 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 9,6 MFt 8,7 MFt 10 MFt Működési költségek (rezsi) 8 MFt 8,4 MFt 10 MFt Anyagköltség 9,5 MFt 10,78 MFt 11 MFt Igénybe vett szolgáltatás 6 MFt 11,56 MFt 12 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 14 MFt 17,7 MFt 38,5 MFt Összesen 47,1 MFt 57,14 MFt 81,5 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 33 MFt 37 MFt 53,8 MFt Működési költségek (rezsi) 8 MFt 8,2 MFt 9 MFt :29 2 / 28

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés Ft Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :29 3 / 28

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Nyergesújfalu SE az utóbbi időben több sikeres TAO pályázatban vett részt melyet mindig megtudott valósítani és pontosan el tudott számolni az illetékes ellenőrző szervek felé. A szakosztály felnőtt csapata a megyei I.osztályban képzeli el a következő bajnoki szezont. A múlttat tekintve lehetne magasabb osztály is a cél, viszont a vezetőség elsőként az utánpótlás nevelés és kellő időben saját nevelésű sportolókkal együtt tervezi az esetleges magasabb célokat elérni. Ennek anyagi és lojális háttere van. Az elmúlt három és a következő két-három évben is prioritásként az utánpótlás nevelés a cél!!! A klub saját pénzállományát önerőként a fejlesztésekbe és up.-be teszi s nem a felnőtt fociba.a sportszervezet jelenleg stabil anyagi háttérrel rendelkezik. Nem bővelkedünk felesleges tartalékkal viszont amit a szakmai és infra beruházások igényelnek azon mértéket elő tudtuk és tudni fogjuk teremteni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nyergesújfalu SE szakmai célként az elkövetkező három évben a következő pontokat fogalmazta meg: 1- térségi szerepvállalás erősítése 2- meglévő közel 200 fős sportolói létszám minőségi korosztályokká való szétválasztása. 3- együttműködési megállapodások a térség óvodáival,iskoláival. ( Szalézi Gimnázium.) 4- Sportosztály elindítása a Szalézi gimnáziumban Ezek alapján az együttműködési megállapodást megkötöttük és egy közös sportcentrumot szeretnénk megvalósítani Péliföldszentkereszten. A sportcentrum a már meglévő egyházi területen meglévő kollégium, templom és egyéb épületek szomszédságában egyházi területen lenne. A területet szeretnénk kerítéssel körbekeríteni, egy 46*66m-es műfüves pályát amit szakmai szemmel nézve a Bozsik pályaméretekkel vonalaznánk fel és itt bonyolítanánk a Bozsik és egyéb tömegesítési, toborzó és utánpótlás rendezvényeinket.a pályához tartozó palánk és labdafogó hálót valamint világítást is szeretnénk készíteni valamint 4 kispadot építeni a csapatok számára. A pálya mellé egy kisebb kiszolgáló épületet képzeltünk el amiben két öltöző hozzá két vizesblokk, orvosi szoba, tároló rész valamint a nézők számára két vizesblokk kapna helyet. A parkoló és közlekedő utak burkolata aszfalt és viacolor járda lenne. Ennek oka, hogy a meglévő aszfalt burkolatot költséghatékonyabb felújítani egyéb részeken viacolor járda. A beruházás várható költségvetése ft amit két év alatt tudunk megszerezni TAO támogatás és önerő formájában. ( megvannak a cégek és az önerő támogatók is ) A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Két ütemben szeretnénk megvalósítani. I.ütem között, II.ütem között. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Jelenleg a térség központjaként nálunk kerülnek megrendezésre a Buzánszky és Bozsik programok. A szakszövetségi stratégiához mérten elindítottuk a tömegesítés és toborzás mellett a női szakág kiemelt fontosságát amely sikereként női up. csapatot tudunk indítani.az elmúlt években a tömegesítés az elkövetkező években a meglévő létszám két részre osztása lesz a feladat. Vannak kevésbé ügyesebb de lelkes sportolók akiket a megyei bajnokságokban indítanánk el valamint az ügyesebb korosztályokat a kiemelt bajnokságokban versenyeztetnénk úgy ahogy az elmúlt években is tettük. ( NB.II.) Nyergesújfalu SE szakmai célként az elkövetkező három évben a következő pontokat fogalmazta meg: 1- térségi szerepvállalás erősítése, 2- meglévő közel 200 fős sportolói létszám minőségi korosztályokká való szétválasztása, 3- együttműködési megállapodások a térség óvodáival,iskoláival, magasabb osztályú klubokkal, ( Szalézi Gimnázium.) 4- Sportosztály elindítása a Szalézi gimnáziumban. 5- edzőink szakmai ismereteinek bővítése, beiskolázásuk. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az elmúlt évben egyre inkább felerősödtek a pozitív vélemények a városban és a térségi településeken. Sikerként éljük meg, hogy fejlesztéseink és elhivatott szakmai munkásságunk vonzó a környékben. Előnyként tudjuk megemlíteni, hogy egyre több gyermek sok leány választja a labdarúgást más sportágak helyett. Rendezvényeinken a szülői közösség erősödik és példa van arra, hogy sport vonatkozáson kívüli esemény vagy családi nehézségek felbukkanásakor is összefognak a gyermekek, szülők :29 4 / 28

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó ) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :29 5 / 28

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Pályatartozék labdafogó háló 66*46m-es pályához méter Ft Ft Pályatartozék palánk rendszer 66*46m-es pályához méter Ft Ft Egyéb egyedi építésű lelátó db Ft Ft Pályatartozék egyedi pályavilágítás db Ft Ft Pályatartozék kerítésrendszer méter Ft Ft Pályatartozék 5 m-es fedett kispad (egyedi ) db Ft Ft Egyéb hangosítás db Ft Ft Egyéb parkoló építése méter Ft Ft Egyéb Műfüves pálya karbantartás db Ft Ft Egyéb Műfüves pálya mélylazító adapter db Ft Ft Egyéb Hótolólap adapter pályatakarításhoz db Ft Ft Egyéb Verti-Groom műfű adapter db Ft Ft Pályatartozék Műfűves grundpálya palánkrendszer méter Ft Ft Pályatartozék Műfűves grundpálya labdafogóhálórendszer méter Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése labdafogó háló 66*46m-es pályához palánk rendszer 66*46m-es pályához egyedi építésű lelátó egyedi pályavilágítás kerítésrendszer Indoklás füves pálya tartozéka. Védelem a nézők végett. Valamint a sportolóknak nem kell a labdák után menniük ezáltal nem hagyják el a pályát, nem hordják fel a piszkot, sarat. füves pálya tartozéka. Védelem a nézők végett. Valamint a sportolóknak nem kell a labdák után menniük ezáltal nem hagyják el a pályát, nem hordják fel a piszkot, sarat. Rendezvényeinken sok hozzátartozó, néző számára. Rendezvényeink időtartamának növelése végett. Védelem az állatok és nem sportcéllal érkező emberek ellen. 5 m-es fedett kispad (egyedi ) Csapatok számára a Bozsik tornák illetve up tornák végett. hangosítás parkoló építése Műfüves pálya karbantartás Műfüves pálya mélylazító adapter Hótolólap adapter pályatakarításhoz Verti-Groom műfű adapter Műfűves grundpálya palánkrendszer Műfűves grundpálya labdafogóhálórendszer Mind a két helyen színvonalas rendezvényeket szoktunk tartani amihez elengedhetetlen már ez a fejlesztés. Színvonalas rendezvényeket szoktunk tartani amihez elengedhetetlen már ez a fejlesztés. A műfüves pálya hosszú élettartama végett. A műfüves pálya hosszú élettartama végett. A műfüves pálya hosszú élettartama végett. A műfüves pálya hosszú élettartama végett. műfüves pálya tartozéka. Védelem a nézők végett. Valamint a sportolóknak nem kell a labdák után menniük ezáltal nem hagyják el a pályát, nem hordják fel a piszkot, sarat. műfüves pálya tartozéka. Védelem a nézők végett. Valamint a sportolóknak nem kell a labdák után menniük ezáltal nem hagyják el a pályát, nem hordják fel a piszkot, sarat :29 6 / 28

7 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :29 7 / 28

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) Pályaépítés élőfüves pálya 66*46m Ft Öltözőépület ép. öltöző épület építése Ft Tervezési díj tervezési díj Ft Pályafelújítás Pályaépítés füves centerpálya fűcsere Műfűves grundpálya 12x24m Ft Ft Ft 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése élőfüves pálya 66*46m öltöző épület építése tervezési díj füves centerpálya fűcsere Műfűves grundpálya 12x24m Indoklás Az utánpótlás szakmai programjának lebonyolítása céljából, valamint edzőtáborok rendezése végett vált szükségessé. Az utánpótlás szakmai programjának lebonyolítása céljából, valamint edzőtáborok rendezése végett vált szükségessé. A projekt mérete indokolja a költség TAO-ba történő beillesztését. Az eredeti centerpálya gyepfelületét 1972-ben készítették. Sajnos azóta nagyon ritkán volt rajta akár utánvetés akár bármilyen az állagára ható fejlesztés beruházás. Sajnos már nem alkalmas a játéktér a megfelelő sportolásra. A tavalyi pályázatba betettük az automata locsolórendszert amit meg is valósítottunk. A következő lépés lenne a gyepcsere ami remélhetőleg hosszú távon fog megoldást nyújtani. Szakmai okokból a kisjátékok (1-1,2-1,3-1,3-2,stb...) nagyfokú elsajátítása valamint ovifoci számára. 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos terület(m2) Használat jogcíme Megj. A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték Pályaépítés élőfüves pálya 66*46m Nagy mf.p 2533 Bajót- Péliföldszentkereszt.. 031/7, 031/ Egyéb Öltözőépület ép. öltöző épület építése Öltöző 2533 Bajót- Péliföldszentkereszt.. 031/7, 031/2 155 Egyéb Tervezési díj tervezési díj Egyéb 2533 Bajót- Péliföldszentkereszt.. 031/7, 031/2 1 Egyéb Pályafelújítás füves centerpálya fűcsere Nagy f.p Nyergesújfalu Tó utca Sporttelep 1 027/ Bérelt Pályaépítés Műfűves grundpálya 12x24m Kicsi mf.p Nyergesújfalu Tó utcs Sporttelep 1 027/7 288 Bérelt Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás :29 8 / 28

9 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :29 9 / 28

10 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 17 Bozsik egyesületi egyéb ffi UP U11 Bozsik egyesületi U11 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U19 NYERGESÚJFALU SE U19 27 egyéb ffi UP egyéb ffi UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U14 Nyergesújfalu SE 18 egyéb ffi UP kiemelt megyei U14 U7 Nyergesújfalu SE 7 Bozsik egyesületi Bozsik leány csapat U9 Nyergesújfalu SE 6 Bozsik egyesületi Bozsik leány csapat U16 Nyergesújfalu SE 18 egyéb ffi UP kiemelt megyei U16 U11 Nyergesújfalu SE 8 Bozsik egyesületi Bozsik U11 Nyergesújfalu SE 8 Bozsik egyesületi Bozsik leány csapat Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :29 10 / 28

11 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 NYERGES SE U15 12 megyei női UP megyei női UP U15 NYERGES SE U15 0 megyei női UP megyei női UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U7 Nyergesújfalu SE 6 megyei női UP Bozsik programban külön női csapat. U9 Nyergesújfalu SE 8 megyei női UP Bozsik programban külön női csapat. U11 Nyergesújfalu SE 10 megyei női UP Bozsik programban külön női csapat. Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :29 11 / 28

12 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :29 12 / 28

13 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :29 13 / 28

14 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés :29 14 / 28

15 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés Ruházat-U7-Bozsik ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U9-Bozsik ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U11-Bozsik ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U13-Bozsik kiemeltffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U14-megyei ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U14-NB.II. ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U15-NB.II. ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U16-megyei ffi. szett Ft Ft Sportfelszerelés Ruházat-U19-megyei ffi. szett Ft Ft Sporteszköz edző labda 3-as méret db Ft Ft Sporteszköz edző labda 4-es méret db Ft Ft Sporteszköz edző labda 5-ös méret db Ft Ft Sporteszköz italos kulacs db Ft Ft Sporteszköz kulacs tartó db Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Vitamin Orvosi táska szett szett Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Kernstok K.Ált.Iskola A.ép. Sportcsarnok Ft Ft Kernstok K.Ált.Iskola B.ép. Sportcsarnok 857 Ft Ft 2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Kernstok K.Ált.Iskola A.ép. Kernstok K.Ált.Iskola B.ép. Indoklás Az utánpótlásnál található magas létszám megköveteli a létesítmény bérlését amellyel a téli időszakban elegendő edzés és mérkőzésszámot tudunk garantálni sportolóink részére. Az utánpótlásnál található magas létszám megköveteli a létesítmény bérlését amellyel a téli időszakban elegendő edzés és mérkőzésszámot tudunk garantálni sportolóink részére :29 15 / 28

16 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb UEFA D 0895 EKHO Ft Ft Ft Egyéb UEFA B 1237 EKHO Ft Ft Ft Egyéb MLSZ D 5693 EKHO Ft Ft Ft Egyéb MLSZ D 2869 EKHO Ft Ft Ft Egyéb UEFA B 0185 EKHO Ft Ft Ft Egyéb MLSZ Grassroots EKHO Ft Ft Ft Egyéb UP.szakágvezető EKHO Ft Ft Ft Egyéb UP.szakágvezető helyettes EKHO Ft Ft Ft Egyéb kapusedző EKHO Ft Ft Ft Egyéb Erőnléti edző EKHO Ft Ft Ft Egyéb Up.szakmai igazgató EKHO Ft Ft Ft Egyéb up.gondnok Normál Ft Ft Ft Egyéb up.takarítónő Normál Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése UEFA D 0895 UEFA B 1237 MLSZ D 5693 MLSZ D 2869 UEFA B 0185 MLSZ Grassroots UP.szakágvezető UP.szakágvezető helyettes kapusedző Erőnléti edző Up.szakmai igazgató up.gondnok up.takarítónő Indoklás Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. Megfelelő képesítéssel rendelkező edző személyében látjuk céljaink elérését. 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma :29 16 / 28

17 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :29 17 / 28

18 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) MLSZ Grassroots "C" Ft UEFA "B" tanfolyam Ft UEFA "A" tanfolyam Ft Sportmenedzser közép Ft MLSZ Futsal (edző) Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :29 18 / 28

19 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :29 19 / 28

20 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Általános képzés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Feladat leírása A pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében szükségszerűnek tarjuk e költséget és munkát. A pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében szükségszerűnek tarjuk e költséget és munkát. A pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében szükségszerűnek tarjuk e költséget és munkát. A pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében szükségszerűnek tarjuk e költséget és munkát :29 20 / 28

21 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Nyergesújfalu, :29 21 / 28

22 Nyilatkozat 2 Alulírott Szántó Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Nyergesújfalu, :29 22 / 28

23 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :29 23 / 28

24 Mellékletek Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :48:44 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :50:04 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :49:02 Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :42:39 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :15:15 Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :11:18 Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: :14:35 Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: :05:34 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :14:28 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :14:08 Fájlok száma: 10 Utolsó feltöltés: :38:41 Fájlok száma: 24 Utolsó feltöltés: :47:53 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése Kelt: Nyergesújfalu, :29 24 / 28

25 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :29 25 / 28

26 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből általános képzés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft Ft Ft :29 26 / 28

27 A kérelemhez tartozó mellékletek (53 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasicimpeldanypecsettel_ jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, :50:04) 125bbb38c400a87ae fc86c5f7d59df1ca9d97796f552a37a2754c A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) nyergesujfalu_se_ sfp_ doc Szerkesztés alatt, 28 Kb, :14:28) 395b125e662ccf2e4d6fd4ecbfb56dfa0ffaa338cf2f8edeb9834e05d99d0a2d Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága nyergesujfalu_se_ sfp_ doc Szerkesztés alatt, 28 Kb, :14:08) 395b125e662ccf2e4d6fd4ecbfb56dfa0ffaa338cf2f8edeb9834e05d99d0a2d Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) nyergesujfalusebirosagikivonat_ jpg Szerkesztés alatt, 384 Kb, :48:39) e9c741f97f48658aae1b653877ab feecc9af4ffa45955f786ca451b26 nyergesujfalusebirosagikivonat_ jpg Szerkesztés alatt, 153 Kb, :48:44) 65397ac17915b18fcc8337cd39e8f104ce2520c6796af49622d bdc1a4 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat sfp_igszolgdij_befizetes_iga_ pdf Szerkesztés alatt, 128 Kb, :50:44) bd1f5bf7b16ad05ef931a29a10c6c55fd6b5c84ba79f171f8873f f34 nyergesujfalu_ sfp_igszolghi_ pdf Hiánypótlás melléklet, 9 Kb, :42:39) a587a476e125fbebbeddf28988dd7ad736e2e83dd f179c5b94cca3c0 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) nav0_nyse _ pdf Szerkesztés alatt, 25 Kb, :49:02) eace4bcf3704e f8ee241ff2548b7f7249c33aa341ac56e3c6 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások kerelem_benyujtasa_ pdf Szerkesztés alatt, 363 Kb, :46:45) 43198eba4f72003ae571e8d6ebf6eb2fd7bbc4a07ed27287bbe f2e96 nyergesujfalusenyilatkozata2015_ pdf Szerkesztés alatt, 139 Kb, :15:40) 3118f64c5014c0e875af589b76b35d554aa89e0c3264d561d bb65ab nyergesi_se_lad._sz._oltozq_ep.eng_ pdf Hiánypótlás melléklet, 678 Kb, :05:29) c58682cf7f893f00d8a14ecff4bfc3f78b51324bd8513e2332c080c9 nyergesujfalu_se_ep._jogerq_ pdf Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, :05:34) 1c8b b43558f0b4f954aed043d7ce79ceea0161d34683bef70d6f7d30 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles sport1_ doc Szerkesztés alatt, 32 Kb, :48:10) aac25f60f7b634e0dd5fb09b7d9d236a5236adf7ca6c29d494e9252ebc34c825 uzemeltetesi1_ doc Szerkesztés alatt, 37 Kb, :48:16) afcb6319ecd99faf68acdba2a419578e8540d0dcb9662b2d0695a620190a014c nyergesujfalusenyilatkozata2015_ pdf Szerkesztés alatt, 139 Kb, :14:05) 3118f64c5014c0e875af589b76b35d554aa89e0c3264d561d bb65ab kerelem_benyujtasa_ pdf Szerkesztés alatt, 363 Kb, :14:35) 43198eba4f72003ae571e8d6ebf6eb2fd7bbc4a07ed27287bbe f2e96 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja nyergesujfalu_se_ sfp_ doc Szerkesztés alatt, 28 Kb, :15:15) 395b125e662ccf2e4d6fd4ecbfb56dfa0ffaa338cf2f8edeb9834e05d99d0a2d Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) tullap031_2_ jpg Szerkesztés alatt, 161 Kb, :11:14) 4da60bce fc8790b be4f6ecd afed6581e53c14f9dd1 tullap031_7_ jpg Szerkesztés alatt, 133 Kb, :11:18) a6523d4765eb962a779d40f578e644aea8ded6e66fcfb4e26d33d5ea90bf5551 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók lelato_tamfal_koltsegvete_ xls Szerkesztés alatt, 60 Kb, :38:20) 45800aa35831be eb07826da87c49459ba3d4dfc477c1bad87e ut_parkoloarazottkoltseg_ xls Szerkesztés alatt, 67 Kb, :38:27) 81a3f7bfd f24ff108a6ccaa11f3e6377e72fc4a1bf63a958dbb829a oltozoepulettervezoiarazottkolt_ pdf Szerkesztés alatt, 627 Kb, :38:41) e8bca0a1a ef181edde0d7161d8528c1a b16404b473fc1a everling_arajanlat_ sfp_fuves_ pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, :04:02) 12a9cab28353b6d1765fe8bcee6c92099be0e91eef5851dd4dde836c5553a800 everling_arajanlat_ sfp_kerit_ pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, :11:47) :29 27 / 28

28 320e0808f32d4ab9e943ac25a5660b5837c2266acb e46e33a nyergesujfalumufutisztitasajanla_ pdf Szerkesztés alatt, 471 Kb, :16:34) 2b1e6526e535a501a2e9513d5e368ac8fc3f1a4e03e05de35a49cfe1a444b423 nyergesujfaluseberberjozsef-a_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :18:44) 9e cce8b448cf7b47b6642c8b677088fa ec a1cd17 arajanlat nyergesujfalu.12_ pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, :46:39) dcac755d3dda346a0abb616a047f9e495dbc8c52f8dce10d34726ceddf32e512 arajanlat nyergesujfalu.12_ pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, :46:45) 5a9c473afc5f52b25a4ab374b1271f99430d9e5a207e7c2db0f063cf9231b5d7 arajanlat nyergesujfalu.12_ pdf Szerkesztés alatt, 202 Kb, :46:51) d0f a6899fb874ce3cce034296c4da5abbf568f22715b6f34934 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése e-01helyszinrajz_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :41:41) a8bcb7a62dfc960e155cfe48d67717aa6728b2e04b2687f7d8cd012fff25e99a e-02lelatoalaprajza_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :41:48) fdfd4ffbf65cdf046be345da e18ee8f4800ca5da93892fa84d50827f e-03a-ametszet_ pdf Szerkesztés alatt, 520 Kb, :41:54) 8ddc15924a51e93dad423dcfbc1f6f39ed9182a8b690e0399d4dddc5069bbd8c e-04latvanykepek_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :42:03) 9fe6e734062da8bd221abc08b5dda6b82bd9585b33eb5bdfbee0dc338b4e06bc e-05kispadterv_ pdf Szerkesztés alatt, 640 Kb, :42:09) 83f f4c40472f568cb519a49633b49f47cb939b3bc6f0a77d4bf24c290 muszaki_sportpalya_ pdf Szerkesztés alatt, 247 Kb, :43:14) 79b9d7405e079d69b6440e6ec89fe2e c42b560b e9ea1df96 u_1_pelifold_muszakileiras_b.do_ doc Szerkesztés alatt, 74 Kb, :44:22) bca13d92d850f22a64770cd7b13de213cc1fbac2dc15032fe13c654f5d u_3_helyszinrajz_pelifoldszentkeres_ pdf Szerkesztés alatt, 949 Kb, :44:33) ec23abf69409ed4b7f1e80d581aff17a51a691745b4fc e003c14ec7e muszaki_oltozo_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :45:57) f29eb7fc075b61b497f41704c507b20435a ddf5c0575ff33bc9b18 e-01helyszinrajz_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :46:08) 1ecc5b481ff3ad859be26ca1ffd23e00a78d824136afa74c3be9d d722 e-02foldszintialaprajz_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :46:15) 5bf0e2ff2f96f7c4e5675e596cacf8923ad206c4438dbed902275e ba8 e-03tetoterialaprajz_ pdf Szerkesztés alatt, 541 Kb, :46:21) 862a642a60d36d88cea166e364c271da65f4303ea8efb5b5ea1b754bdbf3fe2c e-04a-ametszet_ pdf Szerkesztés alatt, 737 Kb, :46:31) e409397cb3013ae1140a44dc18e1c1fe73ded9d7c7b8e7a20a19c37d0966be8e e-05b-bmetszet_ pdf Szerkesztés alatt, 592 Kb, :46:37) aeee6e62ed7337b1672cd b47698ebbb891d05e47de00e1eaa e-06c-cmetszet_ pdf Szerkesztés alatt, 530 Kb, :46:44) 7c56a2f964d281bdfff7bdc877714a e2b940fd f90f472f4 e-07nyugatihomlokzat_ pdf Szerkesztés alatt, 771 Kb, :46:51) ed28f a1aeccffc20687b816e28da2305dd21fc cdac0c77 e-08keletihomlokzat_ pdf Szerkesztés alatt, 735 Kb, :46:57) e473d1aca44e913157f0cb39b28284b024637ece74ebebab59b2c155c e-09delihomlokzat_ pdf Szerkesztés alatt, 511 Kb, :47:02) 8bf9707a34e8a1a f200069a4cf22d57deca5289a6126a1a01deecc83 e-10eszakihomlokzat_ pdf Szerkesztés alatt, 500 Kb, :47:08) 64c5102c35b8385d777b b2cfa01a12919a1f6a5262c44530bf649e896 e-11epitmenymagassag_ pdf Szerkesztés alatt, 596 Kb, :47:13) fb1e989a0596df202c7cfba698163ed69a8f0f2e1eede82174ee d29 e-12idomterv_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :47:21) f3c f9ed15d6a79cbfd2c7dec6c89ab3ee7e aa56d4f9abffe e-13latvanykepek_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :47:31) 66f1fe89fed7ee eee4f6a3a8568cbff6d4930d4e10a45c1c8626fbdcc e-14hirdetmenyihelyszinraz_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :47:45) c151195b57be9ecd7d4700fcb92f7a54541ccd7a76f777a4da3c774f19bae29e e-15hirdetmenyilatvanykepek_ pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, :47:53) 5eee f6e56e68b cbff06a419d bb8b3e79f65b45c :29 28 / 28

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz

be/sfphpm01-08092/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi FC A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1107 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz

be/sfphpm01-08076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve Székelyhidi ULKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz

be/sfphpm01-09985/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bábolnai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bábolna SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1094 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz

be/sfphpm01-09221/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10247/2015/mlsz

be/sfp-10247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Barcs A kérelmező szervezet rövidített neve FC Barcs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3537 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8208/2015/mlsz

be/sfp-8208/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve GYIRMÓT SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve GYIRMÓT SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 741 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz

be/sfphpm01-08532/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rimóci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve RSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1162 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-08698/2015/mlsz

be/sfp-08698/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Környei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Környei SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1096 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09300/2015/mlsz

be/sfp-09300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etei Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-08388/2015/mlsz

be/sfphpm01-08388/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Testvériség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Testvériség SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2441 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9500/2015/mlsz

be/sfp-9500/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 995 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz

be/sfphpm01-10522/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Apagy Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Apagy Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1573 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SEMJÉNHÁZA SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve SEMJÉNHÁZA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2088 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8960/2015/mlsz

be/sfp-8960/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bercel Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bercel KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1181 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz

be/sfphpm01-08202/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1723 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-8641/2015/mlsz

be/sfp-8641/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2489 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-8203/2015/mlsz

be/sfp-8203/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia A kérelmező szervezet rövidített neve Grosics Akadémia Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3281 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz

be/sfphpm01-08852/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pannonhalma Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve nincs bejegyezve Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 796 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08689/2015/mlsz

be/sfp-08689/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bonyhád Völgység Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve BVLC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1721 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08245/2015/mlsz

be/sfphpm01-08245/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kakasdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kakasd SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 9125 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8731/2015/mlsz

be/sfp-8731/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sümeg Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2731 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz

be/sfphpm01-08973/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vásárosnamény Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vásárosnamény SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3404 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8846/2015/mlsz

be/sfp-8846/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Galgagyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Galgagyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1293 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3285 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Üllői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Üllő SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1336 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8916/2015/mlsz

be/sfp-8916/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve BKSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3369 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve REAC Sportiskola SE Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10402/2015/mlsz

be/sfphpm01-10402/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bököny Község Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bököny SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1648 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz

be/sfphpm01-08523/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Majsi Táncsics Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Majsi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 51 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9342/2015/mlsz

be/sfp-9342/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Berényi Gyermek FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve Pásztói ULC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2882 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz

be/sfphpm01-09418/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csanyteleki Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csanyteleki Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz

be/sfphpm01-10706/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Buj Sportbarátok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Buj SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1191 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10094/2015/mlsz

be/sfp-10094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sásd Városi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Sásd Városi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 89 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben

be/sfp-10023/2015/mlsz

be/sfp-10023/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Somberek A kérelmező szervezet rövidített neve Sportkör Somberek Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10590/2015/mlsz

be/sfp-10590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Egyetemi Atlétikai Club A kérelmező szervezet rövidített neve BEAC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám be/8989/2011 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10187/2015/mlsz

be/sfp-10187/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Somogyudvarhelyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1479 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8690/2015/mlsz

be/sfp-8690/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Záhonyi Vasutas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Záhonyi VSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2269 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08102/2015/mlsz

be/sfp-08102/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ibrány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ibrány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 574596 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz

be/sfphpm01-08908/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pellérdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pellérdi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 161 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10249/2015/mlsz

be/sfp-10249/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve PUFC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3518 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08106/2015/mlsz

be/sfp-08106/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dány Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Dány KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1245 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08715/2015/mlsz

be/sfp-08715/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve KECSKÉD KÖZSÉGI SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve Kecskéd KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1085 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-9574/2015/mlsz

be/sfp-9574/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Felsőpakony Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Felsőpakony KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1316 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08826/2015/mlsz

be/sfp-08826/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Boda Önkormányzat Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Boda ÖSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09423/2015/mlsz

be/sfp-09423/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PUSZTAFÖLDVÁRI LABDARÚGÓ KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve PUSZTAFÖLDVÁRI LK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 517 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gödöllői Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve GSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2603 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz

be/sfphpm01-08078/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pogányi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pogányi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 72 A kérelmező jogállása

Részletesebben