Referencia-dokumentum a cement- és mésziparban rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referencia-dokumentum a cement- és mésziparban rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Integrált környezetszennyezés-megelőzés és -csökkentés (IPPC) Referencia-dokumentum a cement- és mésziparban rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákról XXX 2001

2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Ezen, a cement- és mésziparban rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákról (Best Available Technique = BAT) szóló referencia-dokumentum az Európai Tanács 96/61/EC számú irányelvének 16(2) szakasza értelmében kivitelezett információcsere eredménye. A dokumentumot az előszó figyelembevételével kell értelmezni, mely leírást ad a dokumentum céljait és annak használatát illetően. Ezen BREF dokumentum két részből áll, melyek közül az egyik a cementiparra, míg a másik a mésziparra vonatkozik, és amelyek mindegyike 7 fejezetet tartalmaz az általános vázlat szerint. Cementipar A cement alapvető építőanyag a magas- és mélyépítő iparban egyaránt. A cementipar termelése közvetlenül függ az építőipar általános helyzetétől, és mint ilyen, tükrözi a gazdaság átfogó helyzetét is. Az Európai Unió cementtermelése 1995-ben 172 millió tonna volt, ami körülbelül a világtermelés 12%-át tette ki. Az alapanyagok kitermelését, őrlését és homogenizálását követően a cementgyártás első lépése a kalcium-karbonát kalcinálása, melyet az így előállított kalcium-oxidnak szilícium-dioxiddal, alumínium-oxiddal és vas-oxiddal együtt történő, magas hőmérsékleten elvégzett égetése követ a cementklinker előállítására. Ezután a klinkert gipsszel és más alkotóelemekkel porítják vagy őrlik össze a cement előállítására. A kalcium-karbonátot olyan, a természetben előforduló kalciumtartalmú üledékes kőzetekből nyerik, mint a mészkő, a márga, vagy a kréta. A szilicium-, vas- és aluminium-oxid különböző ércekben és ásványokban találhatók, mint amilyenek a homok, az agyagpala, az agyag és a vasérc. Az erőművi salak, a kohósalak és egyéb melléktermékek szintén felhasználhatók a természetben található nyersanyagok részleges helyettesítésére. Egy tonna klinker előállításához az átlagos nyersanyag szükséglet az EU-ban 1,57 tonna körül mozog. A különbség nagy része szén-dioxidként távozik a levegőbe a kalcinálási reakció (CaCO 3 CaO + CO 2 ) során. A cementipar energiaigénye meglehetősen nagy, hiszen az energiaköltség az előállítási költségekből (tehát a tőkebefektetési költséget nem számítva) mintegy 30-40%-ot tesz ki. A folyamathoz szükséges hőt különböző tüzelőanyagok felhasználásával lehet biztosítani. A leggyakrabban használt fűtőanyagok 1995-ben a petrolkoksz (39%) és a szén (36%) után a különböző hulladékok (10%), a fűtőolaj (7%), a lignit (6%) és a gáz (2%) voltak ben az Európai Unió területén cementklinkert és kész cementet 252 üzemben állítottak elő, melyekben összesen 437 égetőkemence volt, bár ezek közül nem mindegyik működött. Ezen kívül további 68 őrlőüzem (malom) is volt, melyekhez nem tartozott égetőkemence. Az utóbbi években egy tipikusnak tekinthető méretű égetőkemence körülbelül napi 3000 tonna klinker előállítására volt képes. A klinkerégetés forgódobos kemencében történik, amely lehet nedves vagy száraz hosszúkemence-rendszer, félnedves vagy félszáraz rostélyos előmelegítős (hőcserélős) kemencerendszer (Lepol), száraz lebegtetéses hőcserélős kemencerendszer vagy hőcserélős /előkalcináló kemencerendszer része. A cementklinker előállítására alkalmazható legjobb technikának (1) a többfokozatú szuszpenziós előfűtéssel és előkalcinálással rendelkező száraz (1) Az alkalmazhatóság és megvalósíthatóság tekintetében lásd az 1.5 fejezetet. ii

3 eljárású kemencét tartják. Az ehhez kapcsolódó BAT hőegyensúly értéke klinker esetén 3000 MJ/tonna. Jelenleg Európa cementgyártásának körülbelül 78%-a történik száraz eljárású kemencékben, további 16% félszáraz és félnedves eljárású kemencékben, míg a fennmaradó 6% nedves eljárású kemencékben. A nedves eljárású kemencéket felújításukkor várhatóan száraz eljárásúvá fogják átalakítani, csakúgy, mint a félszáraz és félnedves üzemű kemencéket. A klinkerégetés a cementgyártási folyamat legfontosabb része annak kulcsfontosságú környezeti hatásai, az energiafelhasználás és a légszennyezés szempontjából. A legjelentősebb kibocsátott szennyezőanyagok a nitogén-oxidok (NO x ), a kén-dioxid (SO 2 ) és a por. Míg a porkibocsátás csökkentésére már több mint ötven éve széles körben alkalmaznak eljárásokat és a kén-dioxid kibocsátás mérséklése üzemfüggő probléma, a nitrogén-oxid emisszió mérséklése viszonylag új keletű kérdés a cementiparban. Több cementgyár vezetett be olyan általános primér intézkedéseket, mint a folyamatirányítás optimalizálása, modern, gravimetrikus szilárd tüzelőanyag-adagoló rendszerek, optimalizált hűtő csatlakoztatás és energiagazdálkodási rendszerek használata. Ezeket az intézkedéseket általában a klinker minőségének javítása és az előállítási költség csökkentése érdekében teszik, de ezek az energiafelhasználást és a károsanyag-kibocsátást is csökkentik. Az NO X emisszió csökkentésére rendelkezésre álló legjobb elérhető technikák (1) az általános primér intézkedések, az NO X emisszió ellenőrzésére szolgáló primér módszerek, a többfokozatú égetés és a szelektív, nem katalitikus redukció (SNCR) kombinációi. Az ezen technikákhoz kapcsolódó BAT kibocsátási szint (2) mg NO x /m 3 (mint NO 2 ). Ezt a kibocsátási szintet abban a kontextusban kell látnunk, miszerint az ez idő szerint az üzemek által jelentett kibocsátási szint tartomány < mg NO x /m 3 és az Európai Unió égetőkemencéinek többsége állítólag képes az 1200 mg/m 3 -nél alacsonyabb kibocsátási szint elérésére primér intézkedések mellett. Bár a NO X kibocsátás csökkentésére a fentiekben meghatározott BAT-nak volt támogatottsága, a TWG-n belül létezett egy ellentétes nézet (3) is, miszerint az ezen technikák alkalmazásához kapcsolódó BAT szint mg NO x /m 3 (mint NO 2 ). Ugyancsak volt egy olyan vélemény (3) is, amely szerint a szelektív katalitikus redukció (SCR) technikájához kapcsolódó BAT érték mg NO x /m 3 (mint NO 2 ). Az SO 2 emisszió csökkentésére rendelkezésre álló legjobb elérhető technika (1) az általános primér intézkedések és abszorbens anyagok hozzáadása 1200 mg SO 2 /m 3 -nél nem magasabb kezdeti kibocsátási érték esetén, illetve nedves vagy száraz gáztisztító berendezés alkalmazása 1200 mg SO 2 /m 3 -nél magasabb kezdeti kibocsátási érték esetén. Az ezen technikákhoz kapcsolódó BAT kibocsátási szint (2) SO 2 /m 3. A cementüzemek SO 2 kibocsátásának mértékét elsősorban a nyersanyagok illó kéntartalma határozza meg. Azon égetőüzemek, amelyek alacsony vagy nulla illó kéntartalmú nyersanyagot dolgoznak fel, jóval ezen SO 2 kibocsátási szint alatt működnek károsanyag-kibocsátást csökkentő technikák alkalmazása nélkül is. A jelenlegi bejelentett kibocsátási szint tartomány jelenleg < mg SO 2 /m 3. A porkibocsátás csökkentésére rendelkezésre álló legjobb elérhető technika az általános primér intézkedések és a porszemcsék hatékony eltávolítása pontforrásokból elektrosztatikus porleválasztók és/vagy szövetszűrők alkalmazásával. Az ezen technikákhoz kapcsolódó BAT emissziós szint (2) mg por/m 3. Az ez idő szerinti jelentésekben megadott emissziós szint mg por/m 3 pontforrásokból. A legjobb elérhető technikák közé tartozik a porkibocsátás minimalizálása és megakadályozása a diffúz forrásokból, amint azt az as szakasz leírja. (2) Az emissziós szinteket napi átlagra és normál állapotra (273 K, 101,3 kpa, 10% oxigén és száraz gáz) adják meg. (3) A megoszló vélemények részletei és igazolása tekintetében lásd az 1.5 fejezetet. iii

4 A legjobb elérhető technika a hulladék csökkentésére az összegyűjtött por visszaforgatása a folyamatba, ahol csak lehetséges. Abban az esetben, ha az összegyűjtött por nem hasznosítható újra, annak lehetőség szerint egyéb kereskedelmi termékekben való felhasználása tekintendő a legjobb elérhető technikának. Javasolt ezen BAT referencia dokumentum frissítése körülbelül 2005-ben, különös tekintettel az NO X -csökkentés tekintetében (az SCR technológia és magas hatékonyságú SNCR fejlődése szempontjából). További kérdések, melyekkel ezen dokumentum nem foglalkozott teljes mélységben és amelyeket a frissített változat megvizsgálhat: - további információk vegyi adalékanyagokról, melyek iszapos hígítószerként működnek, - számszerű adatok a CO határkoncentráció elfogadható gyakoriságáról és időtartamáról, - kapcsolódó BAT kibocsátási értékek VOC, fémek, HC1, HF, CO és PCDD/Fs tekintetében. Mészipar A meszet különböző termékek széles körében alkalmazzák, például az acélfinomítás során folyósítószerként, az építőiparban kötőanyagként, vagy a víztisztítási eljárások során mint kicsapószert. A meszet ugyancsak gyakran alkalmazzák ipari effluensek és füstgázok savas összetevőinek semlegesítésére. Évi 20 millió tonna mésztermeléssel az Európai Unió tagországai a világ kereskedelmi mésztermelésének mintegy 15%-át adják. A mészgyártás folyamata a kalcium- és/vagy magnézium-karbonátok szén-dioxidot felszabadító és származtatott oxidokat eredményező (CaCO 3 CaO + CO 2 ) égetéséből áll. A kemencében előállított kalcium-oxid terméket általában összezúzzák, ledarálják és/vagy átrostálják mielőtt tárolósilókba szállítják. A silóból a kiégetett meszet vagy a végfelhasználóhoz szállítják, ahol azt oltatlan (égetett) mészként felhasználják, vagy hidratálóüzembe továbbítják, ahol vízzel reagáltatva oltott meszet készítenek belőle. A mész szó maga utalhat mind oltatlan, mind oltott mészre is, és a mésztermékek kifejezéssel rokon értelmű. Az oltatlan vagy égetett mész kalcium-oxid (CaO). Az oltott mész elsősorban kalcium-hidroxidból (Ca(OH) 2 ) áll, ami hidratált meszet (száraz kalcium-hidroyid port), mésztejet és mészgittet (ablakgittet, vízben diszpergált kalcium-hidroxid szemcséket) is tartalmaz. A mészgyártás során általában egy tonna értékesíthető oltatlan mész előállításához 1,4 és 2,2 tonna közötti mennyiségű mészkövet használnak fel. A felhasznált mennyiség függ a termék típusától, a mészkő tisztaságától, a kalcinálás fokától és a hulladék mennyiségétől. A különbség nagy része szén-dioxidként távozik a levegőbe. A mészipar energiaigénye meglehetősen nagy, hiszen az energiaköltség az előállítási költségekből mintegy 50%-ot tesz ki. Az égetőkemencéket szilárd, folyékony és légnemű tüzelőanyagokkal fűtik ben a leggyakrabban használt fűtőanyagok a földgáz (48%) és a szén, beleértve a kőszenet, kokszot, lignitet és petrolkokszot (36%), valamint az olaj (15%) és az egyéb fűtőanyagok (1%) voltak ben az Európai Unió területén 240 mészgyártó üzem (nem számítva a kötött mész előállítást) működött összesen mintegy 450 égetőkemencével, melyek nagy része egyéb aknamedence és párhuzamos áramlású regeneratív aknamedence volt. Egy tipikusnak tekinthető méretű égetőkemence körülbelül napi 50 és 500 tonna közötti mennyiség előállítására képes. A mészgyártással kapcsolatos legfontosabb környezeti kérdések a levegőszennyezés és az energiafelhasználás kérdései. A mészégetés a károsanyag kibocsátás fő forrása és egyszersmind iv

5 a leginkább energiaigényes gyártási folyamat. A mészoltás és a darálás másodlagos folyamatai ugyancsak súlyos hatásúak lehetnek környezeti szempontból. A legjelentősebb kibocsátott környezetszennyező anyagok a por, a nitrogén-oxidok (NO X ), a kén-dioxid (SO 2 ) és a szénmonoxid (CO). Több mészgyár vezetett be olyan általános primér intézkedéseket, mint a folyamatirányítás optimalizálása. Ezeket az intézkedéseket általában a termék minőségének javítása és az előállítási költség csökkentése érdekében teszik, de ezek az energiafelhasználást és a károsanyag-kibocsátást is csökkentik. A porkibocsátás csökkentésére rendelkezésre álló legjobb elérhető technika az általános primér intézkedések és a porszemcsék hatékony eltávolítása pontforrásokból elektrosztatikus porleválasztók és/vagy szövetszűrők alkalmazásával. Az ezen technikákhoz kapcsolódó BAT emissziós szint (4) 50 mg por/m 3. A legjobb elérhető technikák közé tartozik a porkibocsátás minimalizálása és megakadályozása a diffúz forrásokból, amint azt az as szakasz leírja. A legjobb elérhető technika a hulladék csökkentésére az összegyűjtött por, valamint az előírásoknak nem megfelelő oltatlan és oltott mész felhasználása egyes kereskedelmi termékekben. Az NO x kibocsátás elsősorban a gyártott mész minőségétől és az égetőkemence konstrukciójától függ. Néhány forgódobos kemencét már felszereltek alacsony szintű NO x égetővel. Egyéb NO x - csökkentési technológiákat mindezidáig még nem alkalmaztak a mésziparban. Az SO 2 kibocsátás, különösen forgódobos kemencék esetén a fűtőanyag kéntartalmától, az égetőkemence konstrukciójától, valamint a mésztermék kívánt kéntartalmától függ. Az alacsony kéntartalmú fűtőanyagok alkalmazása tehát csökkentheti az SO 2 kibocsátást, csakúgy, mint ahogyan a magasabb kéntartalmú termékek előállítása is. Léteznek különböző abszorbens anyagok hozzáadásán alapuló technikák is, azonban ezeket jelenleg a mésziparban nem alkalmazzák. Mielőtt ezen referencia dokumentum frissítésére sor kerülne, hasznos lenne elvégezni egy, a jelenleg használatos szennyezéscsökkentő technikákról, kibocsátási és fogyasztási értékekről, valamint a mésziparban alkalmazott ellenőrzési (monitoring) rendszerekről. készített felmérést. (4) Az emissziós szinteket napi átlagra és normál állapotra (273 K, 101,3 kpa, 10% oxigén és száraz gáz) adják meg, kivéve a hidratálóüzemek esetében, ahol a körülmények a kibocsátásnak megfelelők. v

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Színesfém gyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALMI

Részletesebben

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem

Fotó: Tatai Zoltán. Környezetvédelem Fotó: Tatai Zoltán Környezetvédelem Környezetvédelem KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK okos gazdálkodás Környezettudatos termelés A fenntartható fejlôdés ma már mindenki által jól ismert fogalom, melyet manapság

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Az üveggyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 A BAT definíciója

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2008 1 Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült a hulladékégetők

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÜVEGGYÁRTÁS ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÜVEGGYÁRTÁS ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÜVEGGYÁRTÁS ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2012. szeptember 1 Ez az Útmutató a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából készült az egységes

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. 2005. december

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. 2005. december EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett Technológiai Tanulmányok Intézete (Sevilla) Európai IPPC Iroda A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

Fenntartható jövőt építünk

Fenntartható jövőt építünk www.duna-drava.hu Fenntartható jövőt építünk Fenntarthatósági jelentés Köszöntő Tisztelt Olvasó! A Duna-Dráva Cement Kft. és leányvállalatai az épületek, utak, hidak kivitelezéséhez nélkülözhetetlen alapanyagokat,

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése A hulladékkezelési iparágak számára

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL

BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia BIOMASSZA ENERGETIKA: FA ALAPÚ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA PIROLÍZISSEL Szerző: Rékasi Szabina Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és

Részletesebben

Ipari ökológia és hulladékfeldolgozás

Ipari ökológia és hulladékfeldolgozás Ipari ökológia és hulladékfeldolgozás Szépvölgyi János, igazgató Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67. A cikk első része

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÖNTÖDÉK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÖNTÖDÉK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ÖNTÖDÉK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2008 1 Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az öntödék

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Bőrgyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iparág szerkezete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 3.12.2008 COM(2008) 811 végleges ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} HU HU ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete Európai IPPC Iroda A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Összefoglaló

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása. A hulladékkezelés Európai Uniós és magyarországi helyzete

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása. A hulladékkezelés Európai Uniós és magyarországi helyzete Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása Lesz-e második hulladéktüzelésű fűtőerőmű Budapesten? Az Energetikai Szakkollégium Zipernowsky emlékfélévének 2013. március 28- i előadásán a települési

Részletesebben

PROJEKT HELYSZÍNE: MAGYARORSZÁG

PROJEKT HELYSZÍNE: MAGYARORSZÁG PROJEKT HELYSZÍNE: MAGYARORSZÁG Energiatermelés NULLA EMISSZIÓ kibocsájtás mellett! Technológiánk a szénhidrogén alapú haszonanyagok feldolgozására ad lehetőséget, ZÉRÓ káros anyag kibocsájtás mellett

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben