Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Helyi rendeletek áttekintése Sorszám: III/13. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogi munkatárs Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Döntéshozatal módja: Határozati javaslat: egyszerű szótöbbség Rendeletek:Minősített többség az Ötv. 15. (1) bekezdése alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2012. (VI. 28.) határozatával jóváhagyta a második félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalja a Helyi rendeletek áttekintéséről szóló előterjesztést. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) vonatkozó rendelkezései szerint a felülvizsgálat lefolytatásáról önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. A felülvizsgálatot több lépésben célszerű megvalósítani. Az önkormányzati rendeletek deregulációjának első lépéseként, technikai dereguláció keretében a módosító rendeleteket melyek feleslegesen növelik a jogszabályok tömegét célszerű hatályon kívül helyezni. A deregulációs folyamat második lépéseként a rendeletek tartalmi felülvizsgálatát szükséges elvégezni a Jat a alapján. Tekintettel arra, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban. Mhötv.), valamint a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos jogszabályok jelentős része január 1-jén lép hatályba, ezért célszerű a rendeletek felülvizsgálatát is az azokat érintő jogszabályok, jogszabályi változások hatálybalépését követően megvalósítani. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI szeptember 1-i állapot 1. 32/1992. /VIII. 27./ A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 2. 4/1995. /III. 7./ A helyi iparűzési adó bevezetéséről 3. 9/1995. /III. 7./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 4. 33/1995. /XII. 21./ A magánszemélyek kommunális adójáról 5. 18/1997. /VIII. 29./ Az önkormányzat "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP"-járól 6. 4/1998. /III. 27./ A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről 7. 13/1999. /IV. 30./ A környezet védelmének egyes helyi szabályozásáról 8. 22/1999. /IX. 3./ A helyettes szülői hálózat kiépítéséről 9. 30/1999. /XI. 26./ Békés Város Önkormányzata közművelődési feladatairól 10. 3/2000. /II. 18./ Az építészeti értékek helyi védelméről 1.

2 11. 38/2000. /XII. 1./ Az idegenforgalmi adóról /2001. /III. 1./ A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről /2001. /VIII. 31./ A Vésztői úti iparterület építési szabályozási előírásairól /2001. /VIII. 31./ Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők, közszolgálati jogviszonyban álló ügykezelők számára adható juttatásokról, illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról 15. 9/2002. /II.. 29./ A köztisztaság fenntartásáról 16. 4/2003. /III. 28./ A sportról 17. 1/2004. /I. 30./ A magánerős lakossági út- és útalap-építések szervezéséről és támogatási rendszeréről /2004. /VIII. 27./ A helyi hulladékgazdálkodási tervről /2005. (XII. 16.) A augusztus között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz miatti személyi tulajdonú lakóépületek helyreállításáról /2006. (VI. 30.) A közterület-használatról 21. 5/2007. (II. 23.) A mezei őrszolgálatról /2007. (III. 30.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről /2007. (VIII. 31.) A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról /2007. (IX. 7.) Békés Város Szabályozási Tervéről, valamint Építési Szabályzatáról /2007. (XI. 30.) A kegyeleti kérdésekről /2008. (X. 1.) A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről /2008. (X. 1.) A telken belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a Parkoló Alap kezeléséről és felhasználásáról /2008. (XII. 19.) Az adósságkezelési szolgáltatásról /2008. (XII. 19.) Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 30. 2/2009. (I. 30.) Az önkormányzat költségvetéséhez és a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról 31. 9/2009. (III. 27.) Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról /2009. (VI. 26.) A zajvédelem helyi szabályozásáról /2009. (VI. 26.) A polgármesteri krízisalapról /2009. (VIII. 28.) Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról 35. 1/2010. (I. 29.) A szennyvízcsatornára való rákötés után fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 25/1998. (VIII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 36. 8/2010. (II. 26.) A fás szárú növények pótlási kötelezettségéről, valamint a kompenzáció mértékéről /2010. (II. 26.) A Békés Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről /2010. (IV. 30.) A évi zárszámadásról /2010. (XI. 26.) Az állattartás helyi szabályairól /2011. (IV. 1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról /2011. (IV. 29.) A évi zárszámadásról 2

3 42. 22/2011. (VIII. 26.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról /2011. (VIII. 26.) Békés város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról /2011. (VIII. 26.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályba lépésével összefüggő intézkedésekről és az elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről /2011. (IX. 30.) A lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről /2011. (XII. 2.) A évi átmeneti gazdálkodásról 47. 2/2012. (I. 27.) A munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséért járó díjazásról 48. 7/2012. (II. 29.) Az önkormányzat évi költségvetéséről 49. 9/2012. (II. 29.) A piacokról, vásárokról /2012. (III. 30.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról /2012. (III. 30.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről /2012. (IV. 27.) Az önkormányzat évi zárszámadásáról /2012. (V. 25.) A talajterhelési díjról /2012. (VI. 29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /2012. (VIII. 31.) Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról A módosító rendeletek deregulációját januári ülésre, az alaprendeletek felülvizsgálatát folyamatosan a soron következő ülésekre terjesztjük a T. Képviselő-testület elé. Az alaprendeletek közül az alábbi rendeletek aktualizálását, módosítását, hatályon kívül helyezését javasoljuk elvégezni: - Békés Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII 26.) önkormányzati rendelet módosítása, - Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, - Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése. I. Békés Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Békés Város Képviselő-testülete 181/2011. (V. 26.) határozatával döntött arról, hogy a Békési Kistérségi Óvoda Jantyik i Tagóvodájának és a Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagiskolájának fenntartói jogát augusztus 31-ével átadja a Békési Református Egyházközségnek. Békés Város Képviselő-testülete 113/2012. (IV.18.) határozatával döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában foglalt alapítói jogkörében eljárva július 1-jétől a 3

4 Békési Kistérségi Iskola Székhelyintézményét és a Békési Kistérségi Óvoda Epreskerti Tagóvodáját a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió egyházi fenntartó működtetésébe kívánja adni. Békés Város Önkormányzata 168/2012. (V.24.) határozatával, augusztus 31-ével a Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Békés, Jantyik u sz. alatti Székhelyintézménye, valamint a Békési Kistérségi Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. sz. alatti Epreskerti Tagóvodája fenntartói jogát átadta a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszó által alapított Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda fenntartónak. A fenntartó váltás következtében szükségessé vált Békés Város Önkormányzata képviselőtestületének Békés Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendeletének aktualizálása, tekintettel arra, hogy a rendelet mellékletei a bekövetkezett változásokat nem követték nyomon. A rendelet mellékletének módosítására a fogorvosi és iskolafogászati körzetek pontos meghatározása érdekébe is szükség van. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezet jogszabálynak további társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki. A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen. A rendeletmódosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének részét képező normavilágosság elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak feloldására a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni. II. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII 26.) önkormányzati rendelet módosítása Megüresedett az önkormányzat tulajdonát képező Békés, Veres P tér 7. A. V. 15. szám alatti lakás. A lakásbérlő az ingatlant nagyon lelakott, lepusztult állapotban adta vissza a lakások kezelőjének, a LISZ Kft-nek. Előzetes becslések alapján a lakás felújítása (egyedi gáz fűtésrendszer kialakításával együtt) kb. 1-1,5 m Ft-ba kerülne. Ilyen összegű felújítási költséget nem lenne célszerű az ingatlan lakhatóvá tételére fordítani. A leírtak alapján az lenne a jobb megoldás, ha lakást jelenlegi állapotában, üresen, független értékbecslő által megállapított forgalmi értéken, pályázat útján értékesítené az önkormányzat. Eddig a fenti cím alatti lakás szociális bérbeadás útján került hasznosításra. Ahhoz, hogy az ingatlan értékesítésére lehetőség nyíljon, szükséges az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. és 6. mellékletének módosítása. Az 1 melléklet felsorolja a szociális elhelyezés céljára bérbe adandó lakásokat a fenti ingatlant e mellékletből törölni kell. A 6. melléklet tartalmazza az értékesítésre kijelölt lakásokat, ezért e mellékletet ki kell egészíteni az értékesítésre megjelölt ingatlannal. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezet jogszabálynak további társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki. A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. A jogalkotás elmaradása a lakások naprakész nyilvántartására vonatkozó kötelezettség megszegését eredményezné. A határozati javaslat az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság november 28-i ülésén elhangzottak alapján került megfogalmazásra. 4

5 III. Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok kapcsán történt változásokat (vétel, értékesítés, megosztás, összevonás, beruházás, stb.) az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartásban minden esetben aktualizálni szükséges. A módosításokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) mellékleteiben is át kell vezetni. A vagyonrendelet 1. melléklete az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképtelen ingatlanokat, a 2. melléklet a korlátozottan forgalomképes ingatlanokat, a 3. melléklet a forgalomképes ingatlanokat az üzleti vagyont tartalmazza. A fent hivatkozott vagyonrendelet 10. (5) bekezdése alapján az ingyenes használatba adott ingatlanokról nyilvántartást kell vezetni. A Függelék tartalmazza az ingyenes használat alapításáról szóló képviselő-testületi határozat számát, a használati joggal terhelt ingatlan vagy ingatlanrész megnevezését és címét (szükség esetén helyrajzi számát), a jogosult megnevezését. A fentiek alapján szükséges módosításokat az alábbiak szerint mutatjuk be: Ingatlanértékesítés: Az önkormányzat értékesítette a tulajdonát képező békési 0164/7 hrsz.-ú, 3526 m 2 területű, töltés művelési ágú ingatlanát. A tulajdonos változás az ingatlan-nyilvántartásban megtörtént, az önkormányzati vagyonból a fenti ingatlant törölni kell. Tulajdonszerzés: Külterületi szántóingatlan megosztása során a 0737/34.hrsz.-ú, 1079 m 2 területű, út művelési ágú ingatlan az önkormányzat tulajdonába került. Ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés alapján a békési 0675/16.hrsz.-ú 1122 m 2 területű külterületi út az önkormányzat tulajdonába került, ezért szükséges a vagyontárgyak nyilvántartásba vétele. Vagyonrendelet függeléke: - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (I.27.) határozata alapján ingyenes használatba adta a Surman Boksz Club Közhasznú Egyesület részére február 1. napjától a Békés, Korona u. 3. szám alatti (hrsz.: 2366.) ingatlanát, az ingatlan függelékbe történő felvételére ezért került sor. - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 400/2011. (XII.1.) határozatával a Békési Kajak-Kenu Club részére ingyenesen használatba adta a Tátra u.36. szám alatti, 1151 hrsz-ú ingatlant december 05-től határozatlan időre, de legfeljebb 25 évre. - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012.(II.28.) határozata alapján a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidő Egyesület részére használatba adta a tulajdonát képező tarhosi 123,126,127,128,129,130/1 és 130/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokat március 5. napjától december 31. napjáig. Az ingatlanok függelékbe történő felvétele a fentiek miatt indokolt. - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2012.(V.24) határozata alapján a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Békés, Soványhát u.11. szám (hrsz.: 4553/15.) alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés június 1-jei hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre került, szükséges az ingatlan nyilvántartásból való törlése. Az ingatlant a Képviselő-testület 195/2012. (VI. 14.) határozatával értékesítette a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió részére - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2012.(VIII.30.) határozata alapján a Békés, Hunyadi t. 1/1. szám alatti (3076.hrsz.) kivett általános iskola ingatlant szeptember 7. napjától 5 évre ingyenes haszonkölcsönbe adja a Szent Lázár Alapítvány részére. 5

6 A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a norma pontosabbá könnyebben értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének részét képező normavilágosság elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak feloldására a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni. IV. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) hatályba lépésével a jegyzők általános szabálysértési jogköre megszűnt és kizárólag a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer bevezetésével majd a járási kormányhivatal, továbbá a rendőrkapitányság, a NAV, valamint a bíróság rendelkezik a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel. A szabálysértési törvény rendelkezései értelmében csak törvény állapíthat meg új szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem. Ezzel összhangban az önkormányzatok május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ezen kötelezettségének Békés Város Önkormányzata az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletével eleget tett. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mhötv) az Országgyűlés december 19-én fogadta el, a törvény kihirdetése december 28-án történt. Az Mhötv. 51. (4) bekezdése felhatalmazta a helyi önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzon meg tiltott, közösségellenes magatartásokat. Az Mhötv (4) bekezdés e) pontja további, ezzel kapcsolatos felhatalmazást tartalmaz, miszerint a Képviselő-testületnek rendeletben kell meghatároznia a tiltott közösségellenes magatartásokat, és az ilyen cselekmények elkövetőjével szemben kiszabható pénzbírság részletes szabályait. A Mhötv-nek ezek a szabályai április 15-én az Szabs.tv. hatálybalépésének napján váltak hatályossá, és a helyi önkormányzatok képviselő-testületét korábban a régi Szabs.tv. alapján megillető szabálysértés statuálási jogkör helyébe léptek. A felhatalmazó rendelkezések alapján a Képviselő-testület megalkotta az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletét. Az Alkotmánybíróság november 12-én fogadta el a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012. (XI. 14.) határozatát, mely november 14-én hatályba lépett. A határozat rendelkező részének 2. pontjában kimondja, hogy az Mhötv. fentebb hivatkozott 51. (4) bekezdése, valamint 143. (4) bekezdés e) pontja alkotmányellenes, ezért ezeket az Alkotmánybíróság megsemmisíti. A határozat hosszas indoklásából kiolvashatóan e döntés alapja az, hogy az Mhötv. vitatott rendelkezései arra hatalmazzák fel a helyi önkormányzatokat, hogy megtiltsanak e szabályozás hiányában jogellenesnek nem minősülő magatartásokat, és represszív szankciókat helyezzenek kilátásba a tilalmak megszegőivel szemben. Azaz, a helyi önkormányzatok anélkül kaptak felhatalmazást, a hatáskör terjedelmét, annak kereteit a törvény szabályozná. A közösségellenes magatartás, a kirívóan közösségellenes magatartás olyan határozatlan jogfogalom, amely rendkívül széles, diszkrecionális jogkört biztosít a helyi önkormányzatok számára, annak eldöntésére, hogy mely magatartásokat ítél a helyi közösség együttélési szabályait figyelembe véve tiltottnak, s bírsággal sújthatónak, így a jogállamiság alkotmányos alapelvéből fakadó követelményeknek a megsemmisített törvényi szabályozás nem tett eleget. 6

7 Tekintettel arra, hogy a kirívóan közösségellenes magatartások szankcionálását szabályozó önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazó törvényi rendelkezés hatályát vesztette, az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet hatályon kívül helyezésével a szabálysértésekről szóló évi II. törvény által nem szankcionált, a helyi közösség szubjektív biztonságérzetét sértő közösségellenes magatartások szankcionálására az Önkormányzatnak eszköze nem marad. Az Mhötv (4) bekezdés e) pontja alapján megalkotott önkormányzati rendeletben meghatározott bírságok nem lesznek kiszabhatók, ebből az Önkormányzatnak bevétele nem fog származni. 2. A tervezett önkormányzati rendeletnek környezeti és egészségi következményei: A rendelet hatályon kívül helyezésével az egészséges, tiszta környezet megőrzéséhez, fenntartásához igénybe vehető önkormányzati eszközök köre szűkül. A köztisztaság fenntartása az arra vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt előírások esetleges megszegése esetén a lakosság részéről nehezebben lesz kikényszeríthető. 3. A tervezett önkormányzati rendeletnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnnek a Polgármesteri Hivatalnak a közösségellenes magatartások elkövetéséből eredő ügyek intézésével kapcsolatos feladatai, tehát az adminisztrációs terhek csökkennek. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a szabályozás elmaradása esetén várható következmények: A rendeletet hatályon kívül kell helyezni, melynek elmaradása törvénysértő állapotot idézne elő. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok, valamint az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetek elfogadását. Határozati javaslatok: I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 49. -a alapján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Békés, Veres P. tér 7. A. V. 15. szám alatti lakásingatlanát. II. Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Függeléke helyébe a következő Függelék lép: Az ingyenes használat alapításáról szóló képviselő-testület határozat száma A használati joggal terhelt ingatlan (ingatlanrész) megnevezése, címe (helyrajzi száma Jantyik u. 5. sz. 3 helyiség Petőfi u. 4. sz. 1 irodahelyiség Múzeum köz 1. sz. tetőterében 20 m 2 A használati jog jogosultjának neve, címe Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Magyar Vöröskereszt területi szervezete Békés Megyei Kormányhivatal A használat időtartama szept. 3-tól Határozatlan időre febr. 4-től (határozatlan időre) febr. 17-től Határozatlan időre 7

8 /2007.(IV.26.) 71/2008. (II. 28.) /2007. (VI. 28.) /2008. (V. 29.) /2008. (IX. 30.) 20/2010. (I. 28.) /2010. (X. 28.) /2011.(I.27.) /2011.(XII.1.) /2012.(II.28.) /2012. (VIII. 30.) Petőfi u. 4. sz. 4 irodahelyiség Kispince u. 44. sz m 2 területű kert Petőfi u. 24. alatt található 1343 telekrész és az azon található 619 m2 alapterületű épület 0631., 0722., hrsz. területen fekvő kishajókikötőt és megközelítési út Csabai út 18. (3234 hrsz) Békés, Szarvasi u. 34. Sportpálya területén lévő kb. 150 m2-es salakos volt kézilabda pálya hrsz.: 3917/1. Petőfi S. u. 35. (812 hrsz) Petőfi S. u. 42. (2270 hrsz) Korona u.3. (2366.hrsz.) Tátra u.36. (1151.hrsz.) tarhosi 123,126,127, 128,129,130/1,130/2.hrsz Békés, Hunyadi tér 1/1. (3076.hrsz.) munkaügyi Központja Békési Kirendeltsége Békési Kistérségi Óvoda Biokultúra Egyesület (5630 Békés, Csíkos u. 17.) Békési Önkormányzati Tűzoltóság LISZ Kft. (Békés, Petőfi u. 21.) Békési Kisgazdakör 5630 Békés Korona u. 3. Békési Tenisz Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület /Békés/ Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet Surman Boksz Club Békési Kajak Kenu Club (Békés) BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidő Egyesület Szent Lázár Alapítvány jún. 23-től Határozatlan időre ápr. 7-től Határozatlan időre Határozatlan időre Határozatlan időre július 1-től június 30-ig október 1-től november 25- ig január az ingatlan önkormányzat általi értékesítésének napjáig határozatlan időre, de legfeljebb 25 évre től ig Határidő: Felelős: értelemszerűen Izsó Gábor polgármester Békés, december 6. Jogi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester Pénzügyi ellenjegyző 8

9 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /. (..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MŰKÖDTETÉSI JOG ALAPJÁN ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA KIJELÖLT HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 13. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 5. A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 6. A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 7. E rendelet december 15. napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon. Békés, december 12. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: december. napján. Tárnok Lászlóné jegyző 9

10 1. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 1. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Békés Közterület neve Házszám ( tól) Házszám ( tól) Intervallum 1 Akácfa 2 Álmos 3 Andor 4 Árpád 5 Árvíz 6 Bánát 7 Bánvég 8 Bólyai 9 Brassói 10 Csallóközi 11 Csap 12 Csendes 13 Décseri 14 Dr. Veres Endre 15 Előd 16 Farkas Gyula 17 Fekete-Körös sor 18 Fiumei 19 Földvár 20 Fülöp 21 Gyergyói 22 Híd 23 Hőzső 24 Iglói 25 Irányi Dániel 26 Iskola 27 Kastély 28 Katona 29 Keserűsor 30 Kikötő 31 Kossuth Lajos 32 Lapos 33 Libazug 34 Lorántffy 35 Nevelő 36 Névtelen 37 Nyár 38 Nyereg 39 Ótemető 10

11 40 Pacsirta 41 Pásztor 42 Rákóczi 43 Révész 44 Rózsa 45 Sas 46 Síp 47 Szabó Dezső 48 Szécsénykert IX 49 Szeglet 50 Szív 51 Szőlő 52 Tanya VII 53 Tanya VIII 54 Tárház 55 Tátra 56 Tavasz 57 Tél Páratlan 58 Temesvári 59 Tündér 60 Váradi 61 Veres Péter tér 62 Zsilip Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI tagintézmény általános iskola és óvoda) iskolafogászati ellátása. 11

12 2. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 2. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Közterület neve Házszám ( tól) Házszám ( tól) Intervallum 1. Árok 2. Asztalos 3. Babilon sor 4. Bodoki Károly 5. Boglárka tér 6. Borz 7. Búzavirág 8. Darányi 9. Domokos 10. Dózsa 11. Drága 12. Fáy András 13. Fürdősétány 14. Füzes 15. Gát 16. Görbe 17. Gyulai 18. Hajnal 19. Hajó 20. Halász 21. Harcsa 22. Hargitta 23. Hegedűs 24. Horgász tér 25. Jobbágy 26. Kárász 27. Karacs Teréz 28. Kecskeméti 29. Kereszt 30. Keszeg 31. Kígyó 32. Kisfaludy 33. Kökény 34. Körös 35. Köröspart sor 36. Kőrösi Csoma Sándor 37. Kurta 38. Legelő 12

13 39. Magyar 40. Malom 41. Maróköz 42. Mátra 43. Maxim Gorkij 44. Múzeum-köz 45. Nád 46. Napsugár tér 47. Nyíl 48. Pákász 49. Petőfi Sándor 50. Piac tér 51. Raktár 52. Révhajó 53. Rövid 54. Sárhajó 55. Sátor tér 56. Sulyom 57. Szalag 58. Szamos 59. Szánthó Albert 60. Széchenyi tér 61. Szegedi 62. Szélmalom 63. Szélső 64. Tanya VI 65. Tátra Páros 66. Teleky 67. Telep 68. Templomköz 69. Töltés 70. Váci Mihály 71. Vadvíz 72. Vág 73. Vári 74. Vashalom 75. Vasút sor 76. Verseny 77. Zsibongó tér Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 15. és 16. sz. melléklet szerinti 3. és 4. sz. fogorvosi körzettel. 13

14 3. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 3. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Békés Közterület neve Házszám ( tól) Házszám ( tól) Intervallum 1. Arany János 2. Attila 3. Bajza 4. Baky 5. Báthori 6. Bercsényi 7. Bethlen 8. Borosgyán 9. Csabai 10. Cseresznye 11. Csíkos 12. Csók zug 13. Csokonai 14. Damjanich 15. Darab 16. Daru 17. Deák Ferenc 18. Dió 19. Durkó 20. Egyenes 21. Ék 22. Fecske 23. Fehér-Körös sor 24. Fúró 25. Gém 26. Gyár 27. Gyöngy 28. Gyűrű 29. Hársfa 30. Hidvégi 31. Honfoglalás tér 32. Hunyadi tér 33. Hunyadi 34. Jantyik Mátyás 35. Jókai 36. József Attila 37. Kalászsor 38. Kemény 14

15 39. Kerék 40. Kinizsi 41. Kisvasút 42. Korona 43. Kölcsey 44. Körgát 45. Kötélverő 46. Lánc 47. Lenkei 48. Lilla 49. Magyari Imre 50. Málna 51. Malomasszonykert 52. Malomasszonykert X 53. Mátyás király 54. Meggy 55. Mezei 56. Mikes 57. Mikszáth Kálmán 58. Nagy Sándor 59. Oláh Mihály 60. Posta 61. Rét 62. Róna 63. Szabadkai 64. Szendrei 65. Szentpálsor 66. Szilva 67. Tanya IX 68. Tanya X 69. Toldi 70. Tompa 71. Tóth 72. Tölgyfa 73. Vágóhíd 74. Vásárszél 75. Vica sor 76. Vörösmarty 77. Zöldfa 78. Zrínyi 79. Zsinór Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 14. és 16. sz. melléklet szerinti 2. és 4. sz. fogorvosi körzettel. 15

16 4. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 4. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Békés Közterület Házszám Házszám Intervallum neve ( tól) ( tól) 1. Ady Endre 2. Ág 3. Bartók Béla 4. Bérenc 5. Bihari János 6. Bocskai 7. Csipke 8. Dankó 9. Epresköz 10. Erkel Ferenc 11. Fábián 12. Gagarin 13. Galamb 14. Gólya 15. Gőzmalom sor 16. Gyékény 17. Jámbor 18. Jégverem 19. Jégvermikert IX 20. Károlyi 21. Kastélyzug 22. Kasza 23. Kert 24. Kispince 25. Kittenberger Kálmán park 26. Kodály Zoltán 27. Kopasz 28. Kubikos 29. Kürt 30. Lengyel lajos 31. Liliom 32. London 16

17 33. Maróthy 34. Mónus Illés 35. Móricz Zsigmond 36. Munkácsy Mihály 37. Nagykert IX 38. Nyíri 39. Pesti 40. Pipacs 41. Prágai 42. Pusztaszeri teljes 43. Sirály 44. Sodrony 45. Soványhát 46. Summás 47. Szarvasi 48. Szigetvári 49. Szík 50. Szikszai Sándor 51. Táborhely 52. Tanácssor 53. Táncsics Mihály 54. Törökvész 55. Tűzkút 56. Új 57. Vadvirág Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolafogászati ellátása megosztva a 14. és 15. sz. melléklet szerinti 2. és 3. sz. fogorvosi körzettel. 17

18 5. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 17. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 5. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Békés A mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogászati ellátáson belül az ifjúsági fogászati feladatok ellátása a. Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Eötvös József Tagiskolájának tanulói részére, b. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium középiskolás korosztálya részére. c. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békésen tanuló középiskolás korosztálya részére. 18

19 6. melléklet a /. (......) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 11/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 6. sz. fogorvosi körzet Körzetleíró lista Békés A mindenkori hatályos jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogászat ellátáson belül az ifjúsági fogászati feladatok ellátása a. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Békésen óvodába járó óvodás gyermekei részére, b. Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Epreskerti Óvodájának óvodás gyermekei részére, c. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolás korosztálya részére, d. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs Teréz Tagiskolájának tanulói részére, e. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Jantyik i Tagóvodájának óvodás gyermekei részére. 19

20 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /. (..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 6. melléklete a következő 29. sorral egészül ki: A Lakás címe 29 Veres P. tér 7.A.V.15. komfortos B Komfortfokozat 2. Hatályát veszti a rendelet 1. mellékletének 77.sora. 3. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba és január 2. napján hatályát veszti. B é k é s, december 12. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: december.. napján Tárnok Lászlóné jegyző 20

21 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /. (..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 21/2012. (VI. 29.) rendelet m ó d o s í t á s á r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete a következő és naplósorszámmal egészül ki: A B C D BÉKÉS 0737/34. Kivett út BÉKÉS 0675/16. Kivett út 2. (1) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének naplósorszáma. 3. E rendelet december 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. B é k é s, december 12. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: december.. én Tárnok Lászlóné jegyző 21

22 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /. (. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ EGYES TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z é s é r ő l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete. 2. E rendelet december 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. B é k é s, december 12. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: december.. én Tárnok Lászlóné jegyző 22

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (III. 26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (III. 26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (III. 26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A BÉKÉS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MŰKÖDTETÉSI JOG ALAPJÁN ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáinak felvételi körzetei

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáinak felvételi körzetei Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáinak felvételi körzetei Fürkész-Központi Óvoda Fürkész-Központi Óvoda Közterület neve jellege kerület városrész Közterület neve jellege kerület városrész Ady

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

Tájékoztató. Sorszám: I.

Tájékoztató. Sorszám: I. Tájékoztató Sorszám: I. a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, értekezletekről Békés Város Képviselő-testületének 2015. augusztusi-27 i ülésére 1. 2015.06.20-án a Békés Megyei Szimfonikus

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Interpellációs válasz Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére

Interpellációs válasz Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén feltett interpellációkra adott válasz Gál András Osztályvezető Sorszám: V/1. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Műszaki osztály

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118 Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/540-640 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu JAVASLAT - Képviselő-testületnek - az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: A Közterület-használatról szóló rendelet felülvizsgálata és módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Dr. Tari Béla aljegyző Sorszám: III/5 Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közoktatási megállapodás felmondása, együttműködési megállapodás megkötése Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András oktatási referens Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önk. rendeletének felülvizsgálata Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Kiss Tamás ügyintéző

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó

www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, az adófizető

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben