Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára"

Átírás

1 Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt jelenti, hogy megszűnt a felsőoktatás eddigi ún. duális rendszere (egyetemi és főiskolai szint), s a felsőoktatási intézmények egy új képzési formát vezettek be. A három egymásra épülő képzési ciklusból álló képzési rendszer kevesebb bemenetet, és bent több átmeneti lehetőséget teremt, ezzel több időt hagyva a saját képességek felismerésére, s kiküszöbölve a fent említett hátrányokat. Az első képzési szint, amelybe most Önök is bekerültek, az alapképzés (BA-képzés, bachelor fokozat), mely a bölcsészettudományi területen 6 féléves. Ez a felsőoktatás főbejárata. Az alapfokozatot nyújtó első ciklus a részben a munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad a végzés utáni elhelyezkedéshez, részben megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok mesterképzésben történő azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. A mesterképzés (MA-képzés, master-fokozat) a bölcsészettudományokban 4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a 6 féléves doktori képzés, amely a tudományos fokozat (PhD-cím) megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés szakstruktúrája nem egyszerű leképezése az alapképzés szerkezetének, itt több szak indul majd (ezek pontos meghatározása jelenleg van folyamatban). A többciklusú rendszerben lehetőség lesz arra, hogy a diák mesterszinten esetleg némileg más területen folytassa tanulmányait, mint ahol alapszakon befejezte: a mesterképzés felvételi követelményeit (így pl. azt, hogy mely alapszakról fogadnak diákokat) a felsőoktatási intézmények fogják majd meghatározni. A három képzési ciklus finanszírozásában az állam nem egyformán vesz részt, hanem anyagi lehetőségeinek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően folyamatosan szűkíti az egyes ciklusokban tanuló államilag finanszírozott hallgatók számát. Az alapképzésbe igen széles tömegek kerülhetnek be, a mesterképzésbe azonban csak ezek 30%-a kerül államilag finanszírozott hallgatóként (költségtérítéses formában persze mások is folytathatják). A doktori képzésekbe pedig már csak a hallgatók 7%-a kerülhet állami finanszírozásban. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy már a mesterképzésben erős felvételi szűrőmechanizmusokat lesz szükséges beiktatni. Mi következik az Önök számára mindebből? Egyrészt az, hogy az a képzés, amire Önök most bekerültek, nem a korábban megszokott négy, illetve öt éves képzésnek megfelelő egyetemi szintű végzettséget adja, hanem három év után majd egy ún. alapszakos diplomával fognak végezni. Ez az egyik oldalról kedvező, hiszen azok, akik hamarabb szeretnének kijutni a munkaerőpiacra, kevesebb idő alatt szereznek felsőfokú végzettséget. Ugyanakkor azonban tudniuk kell, hogy ez inkább a korábbi főiskolai szintnek megfelelő diploma lesz csupán, a valóban egyetemi szintű végzettséget csak a mesterképzés elvégzése révén fogják csak tudni megszerezni. Mivel

2 azonban oda már csak az alapképzésbe bejutottak 30%-a juthat majd be államilag finanszírozott képzésben, valamiféle felvételi rendszer fog működni az MA-szintre való belépéskor, amelynek meghatározó eleme lesz a hallgatók BA-szinten mutatott teljesítménye. Ez Önöket arra kell, hogy ösztökélje, hogy igyekezzenek a kezdetektől legjobb tudásuk szerint szerepelni a szemináriumokon és vizsgákon, hiszen ezzel tudják maguknak biztosítani a finanszírozott helyen való továbbtanulás lehetőségét. Azért is fontos lesz, hogy igyekezzenek minél jobb teljesítményt nyújtani, mert ha bevezetik a fejlesztési hozzájárulást, akkor csak a legjobban teljesítő tanulóknak lesz esélyük kikerülni a tandíjkötelezettséget. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a rendszerben várhatóan együtt versenyeznek majd a költségtérítéses hallgatók az állami finanszírozásban tanulókkal, tehát a költségtérítéses képzésre felvettek átkerülhetnek akár a teljesen tandíjmentes körbe is. Hogyan lehet eljutni a diplomához? A magyar felsőoktatásban ún. kreditrendszerű oktatás folyik. A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent, amibe a tanórán eltöltött idő mellett beleszámít az otthoni felkészülésre, könyvtári kutatásra stb. fordított idő is. Ahhoz, hogy az alapképzésben diplomát szerezhessenek, Önöknek 180 kreditet kell összegyűjteniük. Mivel a képzések alapesetben 6 félévesek, s ha a fejlesztési hozzájárulást bevezetik, s Önökre is kiterjesztik, akkor Önöknek is eminens érdekük lesz, hogy lehetőleg a legrövidebb idő alatt szerezzék meg a diplomájukat, vagyis arra kell törekedniük, hogy lehetőleg minél egyenletesebb terheléssel tudják ezt a 180 kreditet megszerezni. Ebből az következik, hogy igyekezniük kell félévenként nagyjából 30 kreditet összegyűjteni. Ez azonban nem mindig egyszerű, ugyanis az új képzési rendszerben a 180 kredit nem egyszerűen a szakos kreditek megszerzését jelenti a szakok legtöbbje esetében, hanem nagyjából kreditnyi megoszlásban az illető alapszak anyagát, valamilyen egyéb ismeretanyagot, illetve pedagógiai jellegű tárgyakat vagy szabadon választott tantárgyakat. A 10 kreditnyi képzés tehát magának az alapszaknak a szakmai anyaga, beleértve a képzés lezárásaként készítendő szakdolgozatot is (ennek kreditértéke szakonkénti eltéréssel általában 4 vagy 5 kredit). Az 50 kredites képzés lehet az adott szak valamilyen szakirányú képzése, de lehet egy másik szak szakirányú képzése is. Például egy magyar szakos hallgató a magyar szakon kötelezően megszerzendő 10 kredit mellé teljesítheti például a magyar szak valamilyen szakirányát vagy szakirányú specializációját, tanulhat például szakirányként finnugrisztikát vagy művelődéstörténetet, vagy szakirányú specializációként kreatív írást vagy nyelvtörténetet. Nem muszáj azonban a saját alapszak valamilyen speciálisabb ismeretkörét tanulni 50 kreditért, hanem lehetőség van más szakok specializált képzéseinek felvételére is. Sőt: minden szaknak létezik egy 50 kredites (ún. minor) változata is, amelyek elvégzése az illető szak legfontosabb ismeretköreibe való beavatást jelenti. 1 Az, hogy melyik lehetőség 1 Meg kell jegyezni, hogy az egyes szakok esetében keveredik a szakirány, illetve minor képzés fogalma. A magyar vagy történelem szakon például szakirányokról szokás beszélni, ha az 50 kredites specializáltabb képzésekről van szó. Mivel azonban egyes nyelvszakokon (pl. romanisztika és szlavisztika) a szakirány az illető nyelven folyó képzést jelenti, ott az ilyen speciálisabb tudástartalmat jelentő képzéseket már minornak nevezik. Mindegyik szakon minor változatnak hívják azonban az alapszak 50 kredites, más szakok hallgatóinak felkínált változatát.

3 felvétele mellett döntenek, az Önök belátására van bízva, egy dolgot azonban fontos hangsúlyozni: a jelenlegi állapot szerint csak kétszakos tanárokat lehet a jövőben kibocsátani a felsőoktatásból. Ebből következik, hogy aki később tanár szeretne lenni, annak a választása annyiban behatárolt, hogy muszáj valamilyen másik, iskolákban oktatott közismereti szaknak a minor változatát felvennie, nem tudja a tanulmányait szakos specializációval folytatni (esetleg úgy. hogy költségtérítést fizet annak a szakiránynak az elvégzéséért). Hozzá kell ehhez tenni, hogy tanárszakok esetében nemcsak a Bölcsészettudományi Karon oktatott minor szakok jöhetnek szóba, hanem a Természettudományi Kar, esetleg a JGyTFK egyes képzései is (pl. matematika, biológia, informatika, testnevelés stb.). Mi a teendő a maradék 10 kredit megszerzése érdekében? Ami a maradék 10 kredit megszerzését jelenti, abban megint a tanári képesítés megszerzése befolyásolja a felveendő tantárgyak jellegét. A tanárszak irányába törekvőknek fel kell venniük az összesen 10 kredites tanári modult, amely szükséges lesz ahhoz, hogy a mesterképzésben a pedagógusképzésben részt vehessenek. Akiknek viszont nincsenek ilyen ambícióik, azok számára a maradék 10 kredit szabadon választható tárgyak felvételét jelenti: ezek lehetnek a szakjukon hirdetett speciális kollégiumok, de bármilyen más bölcsészettudományi szak órái is, akár úgy is hogy 5-6 különböző szakról vesznek fel egy-egy órát. Próbáljuk meg az elmondottakat táblázatosan is összefoglalni: Hogyan teljesíthető a kötelezően megszerzendő 180 kredit? egyetlen szak keretében két szakon bölcsészként két szakon a tanári képesítés megcélozásával 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 50 kredites szakon belüli szakirányú képzés 50 kredites szakirány úképzés egy másik szakon, illetve egy másik alapszak 50 kredites minor változata egy másik tanárképes alapszak 50 kredites minor változata 10 szabadon választott kredit az illető szak anyagából 10 szabadon választható kredit 10 kredites tanári modul Mikortól vehetők fel a szakirányok, illetve minor szakok? Ebben a kérdésben sem érvényesül szigorú szabályozás. Az alapelv az, hogy az első félévben egyetlen szakirány sem indulhat, azaz legkorábban a. félévtől indíthatók, de a szakok jelentős részén csak a 3. félévtől indulnak. Ennek az az értelme, hogy a bejövő hallgatók ne kerüljenek rögtön döntéskényszerbe a szakirányok felvétele ügyében, hanem legyen idejük egy kicsit tájékozódni, a szabadon választott kreditjeik terhére egy kicsit belehallgatni egyes szakok képzéseibe, s csak ez után meghozni a döntést. Arra ugyanis nem lesz mód, hogy valaki tetszőlegesen váltogassa a szakirányokat, a döntést előtte jól meg kell

4 fontolni. Igaz, jelenleg úgy tervezzük, hogy azért zsákutcába sem akarjuk kényszeríteni azokat, akik rossz döntést hoztak, s később mégis mást szeretnének tanulni: ha időben meggondolják magukat, s nem használtak el még többet a szakirány kreditjeiből nál, akkor egyszer, de csakis egyszer, az oktatási dékánhelyettes engedélyezheti majd a szakirányváltást. Mi a helyzet a nyelvszakos szakirányokkal, ahol a tanulmányok folytatásához szükség van a nyelvtudásra? A nagyobb nyelvek esetében (angol, német, francia, olasz, spanyol) ezekre csak az illető nyelvből tett emelt szintű érettségi vagy középfokú C típusú nyelvvizsga birtokában lehet jelentkezni. A kis nyelvek esetében más a helyzet: ott szükséges, hogy a szakmai tárgyak tanulását megelőzze egy viszonylag intenzív nyelvi képzés (két féléven keresztül heti 6 órában). Mivel viszont így szinte csak egy év maradna a szakmai képzésre az ilyen szakirányokon, ha ezeket is csak a 3. félévtől lehetne elkezdeni, ezen képzések esetében azt a technikát találtuk ki, hogy már az 1. félévtől felvehetik az érdeklődő hallgatók ezen szakirányok nyelvóráit (pl. ógörög, orosz, szerb stb.), de nem magát a szakirányt. Ezeket a nyelvórákat (3 x = 6 kredit értékben) a hallgatók az első félévben a szabadon választható 10 kreditjük terhére látogatják, s ha a második félévben, amikor már ezeket a szakirányokat felvehetik, úgy döntenek, hogy folytatják tanulmányaikat a szakirányon, akkor ezeket a kreditek a szakirány 50 kreditjéből jóváírja majd a Tanulmányi Osztály, így újra 10 szabadon választható kredit áll majd a rendelkezésükre. Aki viszont úgy dönt, hogy mégis másik szakirányt szeretne választani, az csupán a szabadon választható kreditjeiből használt el hatot, s módja lesz minden következmény nélkül egy másik szakirány felvételére. Van-e valamilyen korlátja a szakirányok választásának? Nem sok ilyen van, de például az előbb említett nyelvtudás a nagyobb nyelvek esetében ide sorolható. Egyébiránt viszont az 50 kredites szakirányok vagy minor szakok közti választás alapvetően az Önök belátására van bízva, ugyanakkor azonban lehetnek munkaerőkorlátai is. Ha ugyanis egyes szakirányokra túl sokan jelentkeznek, és az illető szak oktatói létszáma nem bír el ekkora terhelést, akkor a szakirány indulni fog, de nem tud mindenkit fogadni. Mindez fordítva is igaz: ha csak egy-két ember jelentkezik egy-egy szakirányra, akkor az nem fog beindulni, mert nem gazdaságos a működtetése. Ezért egyrészt október végén, amikor már Önök egy kicsit tájékozódtak a képzések vonatkozásában, előzetes igényfelmérést fogunk készíteni, hogy lássuk, az egyes szakirányokon milyen érdeklődés várható. Másrészt pedig januárban egy belső jelentkezési lapon lehet majd jelentkezni a szakirányokra, ezen legalább három szakirányt kell majd fontossági sorrendben megjelölni, s hogy ki melyikre jut majd be, az egyrészt a jelentkezők számától függ, másrészt pedig a hozott pontokból (vagy a felvételi pontszámból) és az első félévben elért tanulmányi átlagból számított pontok számától. Aki tehát egy várhatóan divatos szakirányra szeretne majd bejutni, annak igyekeznie kell, hogy az első félévben minél jobb eredményt mutasson fel. Ha a szakirányok csak a. vagy 3. félévtől indulnak, lehet-e elegendő kreditet szerezni az 1., illetve a. félévben? Ez szakonként eltérő módon lehetséges. A történelem szakon például már akkor is sikerülhet ez, ha csak a mintatantervben előírt órákat veszi fel a hallgató. A szakok

5 többségében, így a magyar szakon is azonban az alapszak 10 kreditjét osztották 6 félévre, így annak aki az optimális 30 kreditet el szeretné érni, annak valóban ügyelni kell arra, hogy a szakon kötelezően előírt órákon kívül minél többet vegyen fel a szak választható, azaz félévhez nem között órái közül is, s lehetőleg minél több szabadon választható órát is a 10 kredites kontingens terhére. Ilyen órák lehetnek más szakok orientációs jellegű órái is, amelyeken a hallgató betekintést kaphat az illető szak tartalmába, s el tudja majd dönteni, melyik szakirányra jelentkezzen. Ha a. félévtől indított szakirányra jelentkezik valaki, akkor a második félévben már kevesebb odafigyelést igényel a 30 kreditnyi tantárgy felvétele, hiszen a második félévben már a szakirányos, ill. minor szakos órák is beleszámítanak a felvett kreditszámba. Ha csak a 3. félévtől vesz fel valaki szakirányt, akkor viszont értelemszerűen még a. félévben is törekednie kell szabadon választható tantárgyak felvételére. (A 30 kredit természetesen csak egy optimális irányszám: ez úgy is teljesül, ha valakinek egyik félévben 6, a másik félévben 34 kreditje van.) Az alábbiakban táblázatosan megadjuk a magyar BA-szak óra-, vizsga- és kredittervét, amely minta-tantervként szolgál, s feltünteti az elvégezni szükséges tantárgyakat, s azokat a szemesztereket, amelyekben ezek felvételét javasoljuk. A fentebb említett kreditszerzési kényszer vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a táblázatban MAGIT09, MAGIT10 és MAGNT17 szereplő szabadon választható órákra, ezek azok, amelyek a 10 kredit feletti szabadon választható 10 kredit értékű kurzus mellett már az első vagy a második félévben is teljesíthetők. (A 10 kredit feletti 50, illetve 10 kreditnyi tárgyat a táblázat nem tartalmazza, csak a magyar szak anyagát.) Magyar BA_AN (MAG-B-AN) Nappali tagozat, 180 kredit, 6 félév, tanárképes, nem párosítható szak Szakirányok Finnugor szakirány Irodalomtudomány Művelődéstudomány Neolatin Nyelvmentor szakirány Nyelvtechnológia szakirány Színháztörténet Ügyvitel Ösvények Magyar alapszak finnugor szakirány Magyar alapszak irodalomtudomány szakirány Magyar alapszak művelődéstudomány szakirány Magyar alapszak neolatin szakirány Magyar alapszak nyelvmentor szakirány Magyar alapszak nyelvtechnológia szakirány Magyar alapszak szakirány nélkül Magyar alapszak színháztörténet szakirány Magyar alapszak ügyvitel szakirány

6 MK TT/KPR Tantárgyelem MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 17k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min. k BAFIL1 Filozófiatörténet, _Előadás minden févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA1 Bevezetés a nyelvtudományba; teljesítendő min. k MAGNA11 Bevezetés a nyelvtudományba, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ BATÁRS Társadalomismeret; teljesítendő min. k BATÁRS1 Társadalomismeret, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA Nyelvészeti filológia; teljesítendő min. k MAGNA1 Nyelvészeti filológia, BTK Szeminárium őszi févben,, félévre óra, gyj ++ BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; teljesítendő min. k BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium MAGNA3 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás; teljesítendő min. 3k MAGNA31 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás 3 szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, óra, gyj ++ MAGIA01 Bevezetés az irodalomtudományba; teljesítendő min. k MAGIA011 Bevezetés az irodalomtudományba, _Előadás óra, _Kollokvium MAGIA0 Irodalomtudományi proszeminárium; teljesítendő min. k MAGIA01 Irodalomtudományi proszeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MK-T Törzsképzés; Teljesítendő: min. 93k legalább 1 tantárgyból MAGNT01 Leíró hangtan; teljesítendő min. 3k MAGNT011 Leíró hangtan előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll MAGNT01 Leíró hangtani szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj 1 ++ MAGNT0 A magyar nyelv finnugor rokonsága; teljesítendő min. k MAGNT01 A magyar nyelv finnugor rokonsága, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre óra, gyj ++ MAGNT03 Szófajtan; teljesítendő min. 5k MAGNT031 Szófajtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben,, félévre 1 óra, koll ++ MAGNT03 Szófajtani szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ 3 MAGNT04 Helyesírás; teljesítendő min. k MAGNT041 Helyesírás, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre 1 óra, gyj ++ MAGNT05 Jelentéstan; teljesítendő min. k MAGNT051 Jelentéstan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT061 Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 1 óra, m3 ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium, BTK Szeminárium 3 őszi févben, óra, gyj ++ MAGNT07 Kommunikáció szóban és írásban II.; teljesítendő min. 3k MAGNT071 Kommunikáció szóban és írásban II., BTK Szeminárium tavaszi 3 févben, óra, gyj ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT081 Mondattan összetett mondat előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondatszeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT09 Szövegtan; teljesítendő min. k MAGNT091 Szövegtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++

7 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGNT10 Uralisztika; teljesítendő min. k MAGNT101 Uralisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT11 Nyelvtörténet I.; teljesítendő min. k MAGNT111 Nyelvtörténet I., BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT1 Stilisztika; teljesítendő min. 3k MAGNT11 Stilisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGNT1 Stilisztika szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT13 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom; teljesítendő min. k MAGNT131 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ MAGNT14 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata; teljesítendő min. 3k MAGNT141 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ 3 MAGNT15 Nyelvtörténet III.; teljesítendő min. k MAGNT151 Nyelvtörténet III. nyelvtörténeti szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT16 Nyelvjárástan; teljesítendő min. 1k MAGNT161 Nyelvjárástan, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGIT01 Régi magyar irodalom; teljesítendő min. 6k MAGIT011 Régi magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT01 Régi magyar irodalom előadás., _Előadás 1 óra, _Kollokvium; ~~MAGIT013 ; ; MAGIT013 Régi magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy; ~~MAGIT01 ; ; MAGIT0 Világirodalom I.; teljesítendő min. 4k MAGIT01 Világirodalom: Szöveg, kultúra, médium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT0 Világirodalom: A középkortól a felvilágosodásig, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT03 Világirodalom II.; teljesítendő min. 5k MAGIT031 Világirodalom: Antikvitás, _Előadás 1 óra, _Kollokvium 1 MAGIT03 Világirodalom: A XIX. század világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT033 Világirodalom: A XX. század és napjaink világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom; teljesítendő min. 8k MAGIT041 Klasszikus magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT043 Klasszikus magyar irodalom előadás III., _Gyakorlat 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT044 Klasszikus magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT05 Irodalomelmélet szeminárium; teljesítendő min. k MAGIT051 Irodalomelmélet szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ; MAGIT06 Irodalomelmélet előadás; teljesítendő min. 4k MAGIT061 Irodalomelmélet előadás, _Előadás óra, _Kollokvium 4 MAGIT07 Modern magyar irodalom előadások; teljesítendő min. 4k MAGIT071 Modern magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT07 Modern magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ;

8 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGIT08 Modern magyar irodalom szemináriumok; teljesítendő min. 4k MAGIT081 Modern magyar irodalom szeminárium I., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT08 Modern magyar irodalom szeminárium II., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. 10k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT091 Választható irodalmi szeminárium régi magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok klasszikus magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT093 Választható irodalmi szemináriumok világirodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT094 Választható irodalmi szemináriumok modern magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT095 Választható irodalmi szemináriumok irodalomelméletből, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGSZD1 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz; teljesítendő MAGSZD11 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz, _Szeminárium 0 minden févben, óra, _Aláírás ++ MAGSZD Szakdolgozat magyar alapszakhoz; teljesítendő min. 4k MAGSZD1 Szakdolgozat magyar alapszakhoz, BTK Szakdolgozat tavaszi févben, 4 óra, _Gyakorlati jegy ++ MK-SZV Választható irodalmi vagy nyelvészeti szemináriumok; Teljesítendő: min. 10k legalább 1 tantárgyból MAGIT10 Szabadsávos irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT101 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT10 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT103 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT104 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT105 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos nyelvészeti szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGNT171 Szabadsávos magyar nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos általános nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT173 Szabadsávos finnugor nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

TANULMÁNYI KALAUZ AZ SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA

TANULMÁNYI KALAUZ AZ SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA TANULMÁNYI KALAUZ AZ SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA 2015/2016 Tartalomjegyzék Köszöntő...4 1. Bemutatkozás... 5 2. A Szegedi Tudományegyetem és a Bölcsészettudományi Kar szervezete...

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI TANÁRI MESTERSZAK: A képzés nappali tagozaton szakpárban, eredeti tanári szakképzettségek megszerzésére vonatkozó formában indul, alapképzési diplomával rendelkezők

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA Általános Kód Kurzus Óraszám Teljesítés Kredit Feltétel Általános képzés BTAT101BA Filozófiatörténet 2 koll. 3 BTAT102BA

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lehetőséget

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 201 ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ A 201 évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Jelleg Tantárgy Tantárgyfelelıs/oktató(k) kód Elıfelt. kódja Félévek Kontaktóraszám / követelmény / kredit 1 2 3 4 5 6 SZAKMAI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (12 KREDIT)

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: Általános szabályok: A jelentkezés benyújtása elıtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés

Részletesebben

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Alapozó képzés (az első 4 szemeszter 1-es kódszámmal kezdődő tanegységeit tartalmazza, az időszak 2-es kódszámmal kezdődő tárgyai

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben