Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola 2019/2020. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola 2019/2020. tanév"

Átírás

1 MUNKATERV Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola 2019/2020. tanév

2 Tartalom Tartalom 1. A TANÉV HELYI RENDJE A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása A szünetek időtartama A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI Statisztikai adatok A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokhoz szükséges adatok Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TANÉVBEN KAPCSOLATRENDSZER Iskola és családi ház kapcsolata A fenntartóval való kapcsolattartás Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása Tervezett mérések és vizsgák PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ TOVÁBBTANULÁS A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA TERVEZÉSE SZEMÉLYI FELTÉTELEK Pedagógus adatok A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE

3 10. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE TÁRGYI FELTÉTELEK PÁLYÁZATOK Folyamatban lévő projektek

4 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1 A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása sz. esemény / téma felelős időpont tanulók felügyeletének ellátása 1. Diákönkormányzati Diákönkormányzat október 25. nap (Hábencius Ivett) 2. Szakmai nap Pődör Krisztina december 7. Szülői igény szerint felügyelet biztosítása 3. Félévi értekezlet Winklerné Fehér február 3. Lívia 4. Pályaorientációs Winklerné Fehér április 8. nap Lívia 5. Osztályok napja Osztályfőnökök június Szakmai nap Gyenese Marianna június 15. A tanév szorgalmi időszaka Első tanítási nap: szeptember 2. hétfő Utolsó tanítási nap: június 15. hétfő A szorgalmi időszak első féléve szeptember 2-tól január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét január 31-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által. 1.2 A szünetek időtartama Iskolai tanítási szünetek: Őszi szünet: október 28-től 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő). Téli szünet: december január 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő) Tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 7. (kedd) A szünet utáni első tanítási nap: április 15. (szerda) További tanítás nélküli napok a évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan december december 27. Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban december december 24. szakmai továbbképzés december december 27. helyett tanítási nap 1.3 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 3

5 sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató 1. Az aradi vértanúk emléknapja október (október 6.) 4.(péntek) Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 2. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 3. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 3. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Bognárné Gerencsér Mária, Simon Adrienn, Tüttősiné Gréber Mónika, Varga-Salamon Éva Göcseiné Szabó Anikó, Kovácsné Gyurkó Valéria, Hábencius Ivett Tiba Anita, fekete Zsuzsanna Horváth Erzsébet, Mihály Orsolya Tiba Anita, Fekete Zsuzsanna október 22. (kedd) február 25. (kedd) március 13. (péntek) április 8. (szerda) A megemlékezést a negyedik évfolyam tanulóinak összeállításában ismerheti meg minden osztály, osztálykeretben. A végiglátogatott csoportok képviselői együtt állítják fel a megemlékezés falát az iskola aulájában a 13 vértanú portréjával, mécsesekkel, amely a nap méltó hangulatát adják Az emlékműsort az egész iskola megtekinti, amely az osztályfőnökök, szaktanárok irányításában a 7. évfolyamos tanulók adnak. A szereplő tanulók szülei is megtekintik a műsort. A faliújság összeállításában a 8. évfolyam tanulói vesznek részt, a nyitó rendezvény után a következő napokban mindenki számára látható az összeállítás. Osztályfőnöki, történelem, honismert és etika órák időszerű tanmeneti témája Az emlékműsort az egész iskola megtekinti, amely az osztályfőnökök, szaktanárok irányításában az 5. évfolyamos tanulók adnak. A szereplő tanulók szülei is megtekintik a műsort. A faliújság összeállításában a 8. évfolyam tanulói vesznek részt, a nyitó rendezvény után a következő napokban mindenki számára látható az összeállítás. Osztályfőnöki, történelem, honismert és etika órák időszerű tanmeneti témája

6 4. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Jandovicsné Móricz Andrea június 4. (csütörtök) A nap a faliújságon megjelenített történelmi Magyarország témából indul, amely öszekapcsolódik az esti népzenenéptánc évadzáró műsorral, amely a népművészet segítségével erősíti a magyarságtudatot. Az előadásban az iskola ének-zenemozgásművészeti osztályai aktívan részt vesznek. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató 1. A népmese napja: olvasóvá nevelés, hazafias nevelés Tasnádiné Fehér Gyöngyi szeptember 30. (hétfő) A könyvszeretet, könyvtárhasználat, hangos olvasás és élménykommunikáció fejlesztése. Generációs csatornák erősítése a felső és alsó tago- 2. A zene világnapja Kövécs Edit október 1. (kedd) Liszt iskolanapok 1. Könyvtári vetélkedő helyi, aktuális témában (tanulóknak meglepetés az ünnepi megnyitóig) 4. Liszt iskolanapok 2. Liszt faktor Tasnádiné Fehér Gyöngyi Gyenese Marianna október 21. (hétfő) október 24. (csütörtök) zat tanulói között. Emelt szintű ének-zenei képzés egyik kiemelt eseménye, ez alkalomból az iskola tanulói az óraközi szünetben flashmob jellegű bemutatókon vesznek részt. Alkalmi zenei apparátusok alakulnak erre az eseményre, akik bemutatják legújabb zenei produkcióikat. Az iskola tanulónak bevonása levelezős könyvtári vetélkedőbe, díjak ünnepélyes átadásával a Diáknapon. A vetélkedő kutatómunkát igényel. Hangverseny matiné a hangszeren tanuló diákok bemutatója önkéntes jelentkezés alapján, iskolatársak előtt. A hangszertanulás és az igényes zenehallgatás, hangverseny-látogatás népszerűsítése.

7 5. Liszt iskolanapok 3. Vajda József népdaléneklési verseny Liszt iskolanapok 4. Helyesíró és szépíró verseny Liszt iskolanapok 5. Angol és német fordítói verseny Liszt iskolanapok 6. Diákönkormányzat napja Nagy Dia Nap Egészségnap Gyenese Marianna Göcseiné Szabó Anikó, Hábencius Ivett Fekete Zsuzsanna, Horváth Erzsébet Hábencius Ivett Tasnádiné Fehér Gyöngyi Kovácsné Gyurkó Valéria október 22. (kedd) október 24. (csütörtök) október 24. (csütörtök) október 25. (péntek) november 6. (szerda) november 7. (csütörtök) Adventi hangverseny Kövécs Edit december 3-4. (kedd, szerda) A saját szervezésű tanulmányi verseny a népdaléneklés és a régió népdalkincsének tudatosítása céljából szerveződik. A találkozó rangját a megyei merítés és a szakmai zsűri adja, a fesztiválhangulatot a kapcsolódó élményszerű események és díjak jelentik. A városi versenyt iskola szervezésben tartjuk, a téma kapcsolódik évfordulós személyhez vagy helyi nevezetességhez. A megmérettetés az anyanyelvi kultúra fejlesztését szolgálja. A tanulmányi verseny élményszerű témáinak feldolgozása során mérhetővé válik, hogy az iskolák idegen nyelvi képzése milyen szinten tart az összehasonlításban. A közösségépítés, iskolához kötődés játékos ünnepnapja. Jutalom. Történetmesélés a múltból. Ismerkedés a diafilm technikájával, új élmények, felfedezés a könyvtárban. Az egészséges életmód, tudatos életvezetés megismerése, szemléletformálás A zenei tagozat hagyományos bemutatója, amely a karácsonyi ünnepkör témáját választva reprezentálja a Kodályi elveket: a zene mindenkié, és a gyermekeknek csak a legtisztább, minőségi kultúrát kell kapniuk az iskolától. A képzésben részesülő tanulók képességük és zenei tu-

8 Költészet napi megemlékezés Az olvasás gyönyörűsége megyei verseny alsósok számára Moderntánc est Táncfesztivál Néptánc-népzenei évadzáró rendezvény. Molnárné Barabás Ildikó április 8. (szerda) Bella Lívia április 24. (péntek) Hanzsérosné Farsang Ildikó Hanzsérosné Farsang Ildikó, Tasnádiné Fehér Gyöngyi Varga-Salamon Éva április 27. (hétfő) (keddszerda) május 14. (csütörtök) június 3. (szerda) dásuk szintje szerint szerepelnek a koncerten, a tehetséggondozás kiemelt eseménye ez. A magyar irodalmi kultúrkincs népszerűsítése, a tanulók tehetséggondozása Az olvasóvá nevelés egyik epizódja iskolánkban: évfolyam szinten, egyéni versenyen mérik össze tudásukat a tanulók, külső meghívott, szakavatott zsűri előtt. a tehetséggondozás terepe Az ének-zene mozgásművészeti képzésben részesülő osztályok évadzáró bemutatója 1-8. osztályig. a tanulók a táncművészet alapjainak elsajátításáról adnak képet a szülők és iskolatársak előtt. Tehetséggondozás. A régió moderntánccsoportjainak találkozója, ahol iskolánk szakköri és versenycsoportjai összemérik tudásukat külsős tánccsoportokéval. Az ének-zene mozgásművészeti képzésben részesülő osztályok évadzáró bemutatója 1-8. osztályig. A tanulók a népzene és néptánc alapjainak elsajátításáról adnak képet a szülők és iskolatársak előtt. Tehetséggondozás. Kapcsolódva a Kárpát-medencei magyarság történelméhez, a táncdialektus területekhez a nemzeti öszszetartozás napja alkalmából. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 7

9 sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató 1. Tanévnyitó ünnepély Az első osztályban tanító pedagógusok szeptember 1. (vasárnap) A tanulók neveltségi szintjének erősítése, a munka, a közösség megbecsülése, önfegyelem 2. Alapítványi rendezvény Tasnádiné Fehér Gyöngyi november 22. (péntek) 3. Halloween - Tök jó buli: a Diákönkormányzat rendezvénye Hábencius Ivett október Kodály emléknap Kövécs Edit december 16. (hétfő) fejlesztése A szülők és nevelők kötetlen találkozója, az élményszerű esemény közelebb hozza a partnereket egymáshoz, amelynek eszmei hatása a tanulóifjúság nevelésének közös alapokról indulása, a rendezvény pedig a Gyermekeinkért, a jövőnkért Alapítvány számára jelent bevételt, amelyet a kuratórium az oktatásnevelés céljaira hasznosít. Közösségépítés és hagyományőrzés A zenei nevelés ikonikus alakjának születésnapi megemlékezése. Rövid zenei bemutató az iskola tanulói számára, hogy jobban megismerjék Kodály Zoltán jelentőségét a magyar és európai zenei életben. 3. A Magyar Kultúra Napja - Olvasómaraton Tasnádiné Fehér január 22. kiemelt terület az olva- Gyöngyi (szerda) sóvá nevelés, az osztá lyok tanulói könyvtári környezetben olvasnak fel szabadon választott irodalomból egymásnak, az esemény az aktív tanítási időszakban 8 órától 16 óráig folyamatosan zajlik. A közös élmény erősíti az olvasási kedvet. A választott irodalomból listát szerkeszt a könyvtáros tanár, ezek nyilvánosságra kerülnek és felkeltik a diákok érdeklődését arra, hogy kikölcsönözzék. 4. Iskolai farsang felső tagozat Hábencius Ivett február Közösségépítés, kreativi- 8

10 14. (péntek) Iskolai farsang alsó tagozat Péntek Zsuzsanna február 14. (péntek) Nőnap Gyenese Marianna március 9. (hétfő) 7. Gyermeknap Hábencius Ivett május 29. (péntek) Ballagás Göcseiné Szabó Anikó, Kovácsné Gyurkó Valéria, Hábencius Ivett 9. Tanévzáró ünnepély Gyenese Marianna június 12. (péntek) június 18. (csütörtök) tás Közösségépítés Az alkalmi fiúkórus (emelt szintű ének-zene osztályokból) köszönti a lányokat és a pedagógus hölgyeket: közösségépítés, tisztelet és viselkedéskultúra erősítése Tanév végi ünnep, iskolai szinten kapnak lehetőséget a tanulók a vidám együttlétre. Közösségépítés. Szülők bevonása az eseményekbe. A végzős osztályok ünneplése, jutalmazás. A tanév munkájának összegzése ünnepélyes keretek között, jutalmazás minden szinten. A tanév egyéb tervezett eseményei Esemény Felelős Időpont 1. Pénzügyi és vállalkozói témahét: Pődör Krisztina, Fombhorné március 2-6. Karakai Tünde 2. Fenntarthatósági témahét: Kovácsné Gyurkó Valéria április Erdei iskola (6. évfolyam) Kovácsné Gyurkó Valéria, május Határtalanul - osztálykirándulás hetedikeseknek Hábencius Ivett május Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja időpont esemény / téma felelős augusztus óra Alakuló értekezlet intézményvezető augusztus 30. intézményvezető, intézménvezető helyettes Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet péntek 8.00 óra február 3. hétfő intézményvezető, intézményvezető helyettesek Félévi értekezlet 8.00 óra június 26. pén- Tanévzáró értekezlet intézményvezető, intézmény- 9

11 tek 8.00 óra vezető helyettesek 1.5 A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai időpont esemény / téma felelős Szülői értekezlet / 1. évfolyam Borsós Ágnes Szülői értekezlet / 2-4. évfolyam Borsós Ágnes Szülői értekezlet / 5-8. évfolyam Winklerné Fehér Lívia Fogadóórák / 1-8. évfolyam Gyenese Marianna Szülői értekezlet / 1-4. évfolyam Borsós Ágnes Szülői értekezlet / 5-8. évfolyam Winklerné Fehér Lívia Fogadóórák / 1-8. évfolyam Gyenese Marianna Szülői értekezlet / 1-4. évfolyam Borsós Ágnes Szülői értekezlet / 5-8. évfolyam Winklerné Fehér Lívia 1.6 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató november 12. (kedd) Nyílt nap óvónőknek Borsós Ágnes Az első osztályosokat a nyomon követés, az intézmények (óvodák és az iskola) pedagógusai szakmai konzultáció céljából gazdagítják tapasztalataikat, segítve ezzel a következő évek nevelési oktatási november 30. (szombat) januármárcius március 7. Óvodás szombat nyílt nap a leendő első osztályos gyermekeknek és szüleiknek Oviszerdák : délutáni játékos összejövetele az iskolában szerdai napokon 3-4 alkalommal Borsós Ágnes, leendő első osztályos tanítók Leendő első osztályos pedagógusok 10 intézményközi fejlődését. A játékos délelőttön az óvodások ismerkedhetnek a tanítókkal, az iskolával, a szülők tájékoztatást kapnak az intézményben folyó pedagógiai munkáról, a küldetésünkről. Minden foglalkozáson egy-egy tematika szerepel: versmondás, körjáték, torna, interaktív informatikai játék, ének, tánc, kézművesség. Megfigyelhető, hogy az iskolakezdő gyermek miben eredményes. Óvodás szombat II. Bella Lívia Többszöri találkozási lehetőség során oldottabbak az óvodások és mindkét szereplő (pedagógusgyermek) megismerhette egymást, ez az iskolakezdést könnyítő tapasz-

12 2020. március 17. (kedd) március 31. (kedd) Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek: bemutató órákat tartanak a leendő első osztályban tanító pedagógusok Nyílt nap az alsó és felső tagozat kezdő évfolyamán tanulók szülei számára (1. évfolyam és 5. évfolyam) Borsós Ágnes Winklerné Fehér Lívia talatokat jelent. A szülők megismerhetik a tanórai munkát, az oktatási módszereket, a pedagógust, amely segít az iskolaválasztásban A szülők bepillantást kapnak a pedagógiai tevékenységbe, megfigyelhetik gyermekük napi iskolai életét 1.7 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja sz. esemény / téma felelős időpont 1. NETFIT Hanzsérosné Farsang Ildikó január 8-április 24. között mérés május 29-ig adatok feltöltése a NETFIT rendszerbe 11

13 2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI 2.1 Statisztikai adatok osztály/ csoport iskolai létszám Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) beilleszkedési, tanulási és magatar-tási zavarok-kal küzdő tanulók (BTM) egyéni munkarendben tanulók hátrányos helyzetű tanulók (HH) halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH) 17 osztály lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók osztály/ csoport osztály létszám sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulók (BTM) 12 hátrányos helyzetű tanulók (HH) 1.a b a b a b a b a magántanulók halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH) lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

14 5.b a b a b c a b Összesen A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokhoz szükséges adatok osztály/ csoport rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ingyenes étkezés 1.a 6 1.b a 2 2.b a 6 3.b a 5 4.b a 3 5.b a 2 6.b a 2 7.b 2 7.c 2 8.a 4 8.b Összesen kedvezményes étkezés 2.3. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók Érintett tanulók száma: 5 fő bejelentés időpontja oktatási azonosítója 13

15 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TANÉVBEN Liszt A) Helyzetelemzés Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) köthető Az iskola elektromos hálózata elavult, korszerűtlen és folyamatosan meghibásodik (beázások, ebből következő rendszeres károk) Az iskola épülete erősebb esőzéskor több helyen beázik Az őszi és a tavaszi időszakban, az épület oldalában sok darázsfészek található, melyek az osztályban tanuló gyerekekre, tanítókra veszélyesek lehetnek. Humán erőforráshoz köthető A legnagyobb füves udvarral rendelkező iskolánknak állandó problémája az udvar rendben tartása (nincs állandó udvari munkás) Vagyonvédelmi szempontból és az idegenek belépésének szabályozására, a tanulók biztonsága miatt az állandó portaszolgálat fontos lenne. Helyzetelemzés POZITÍV ERŐSSÉGEK tanulóink tudás-és neveltségi szintje országos kompetenciamérés eredményei továbbtanulási statisztikánk ünnepi műsoraink, rendezvényeink, hagyományaink BELSŐ TÉNYEZŐK GYENGESÉGEK a nevelőtestület informatikai tudásbázis, eszközhasználata NEGATÍV LEHETŐSÉGEK ének-zene-mozgásművészeti képzésünk folyamatos megújítása (pl. zalai népdalkincsünk oktatása) idegen nyelv informatika irányultságú képzésünk megfeleltetése a kor kihívásainak, szülői VESZÉLYEK külső környezet változásai (változó értékrendek) az iskola szellemiségét meghatározó nyugdíjba vonuló kollégák utánpótlása 14

16 igényeknek KÜLSŐ TÉNYEZŐK 4. KAPCSOLATRENDSZER 4.1 Iskola és családi ház kapcsolata Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, az iskola partnereivel Együttműködés a tanulókkal A nevelőtestület, a diákok, tanulóközösségek és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartást, együttműködést az intézményvezető, a diákönkormányzatot segítő tanár, s az osztályfőnökök alakítják ki. A tanulók: iskolai ügyeikben az osztályfőnökök, tanítók, tanárok, indokolt esetben intézményvezető személyes segítségét igényelhetik, csoportot, közösséget, iskolát érintő kérdésekben a diákönkormányzat tanári segítőjének támogatását kérhetik. Együttműködés a szülőkkel Az iskola szülői értekezletet tanév elején, pályaválasztás előtt, félévkor, beiskolázás után és tanév végén tart. A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás további formái a nyílt napok, fogadóórák, illetve egyéb előre egyeztetett találkozások. A szülői munkaközösségeket a szülők alakítják meg tanév elején. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök, az iskola szülői munkaközösségével az intézményvezető tartja a kapcsolatot. Az együttműködés további területei, lehetőségei nyílt tanítási napok: a szülők részt vehetnek a tanítási órákon, ovis délelőtt: a leendő első osztályosok és szüleik megismerkedhetnek az iskolával és a tanítókkal, családi típusú fogadóórák: előre egyeztetett időpontban egy család tagjai az iskola pedagógusaival együtt tartanak megbeszélést. Kapcsolattartás az iskola partnereivel Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető, s az adott ügyben - munkaköri leírás alapján - felelős pedagógusai és nem pedagógus közalkalmazottai képviselik: az intézményt támogató alapítvány kuratóriumával az intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, s az iskola megbízott dolgozói, az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal, illetve azokkal, ahova a beiratkozott tanulói jártak, az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek és a tanítók, a város általános és középiskoláival az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, a gyermek-, és ifjúságvédelmi szervezetekkel, gyermekjóléti szolgálattal az intézményvezető, gyermek- és ifjúságvédelem területével megbízott pedagógus, az iskola-egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval az intézményvezető és az iskolatitkár, a művelődési házakkal, színházzal, hangverseny- és kiállítóteremmel a szabadidő szervezéséért felelős közalkalmazott, könyvtárakkal a könyvtár vezetője és a könyvtárat használó osztályok pedagógusai, A pedagógiai oktatási központtal az intézményvezető, intézményvezető-helyettes a hitoktatókkal az intézményvezető-helyettesek, minden más esetben az intézményvezető vagy az általa megbízott felelősök tartanak fenn rendszeres kapcsolatot. A kapcsolatok formáját és módját a törvények, rendeletek, hagyományok és szokások alapján a felek határozzák meg. A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 15

17 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető tájékoztat: Tanévnyitó ünnepélyen Az iskola honlapján Az osztályfőnökök: szülői értekezleteken a KRÉTA e-naplóban fogadóórán alsó tagozaton az üzenő füzeten keresztül A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak: munkatervben rögzített fogadó órákon egyéni fogadóórákon A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: családi fogadóórák családi napok- szülő, nevelők, tanulók találkozója 4.2 A fenntartóval való kapcsolattartás Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval. A kapcsolattartás tartalmi elemei: szakmai irányítás, gazdasági ügyintézés, kerületi szintű szakmai koordináció, elvi útmutatások, koordinálás és segítségnyújtás. A kapcsolattartás módjai: vezetői munkamegbeszélések, személyes beszélgetések, elektronikus és postai levélváltás, egyéb érintkezési formák. 4.3 Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) Itt kerül szabályozásra a partneri hálózat tagjaival való kapcsolattartás és annak tartalma az adott tanév aktualitásainak megfelelően. Kapcsolatok, partneri hálózat Óvodák Középiskolák, kollégiumok EGYMI intézményei, Pedagógiai Szakszolgálat Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ és Intézményei Hevesi Sándor Színház Griff Bábszínház Deák Ferenc Megyei Könyvtár József Attila Városi Könyvtár Göcseji Múzeum Skanzen Rendőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem Szent Rafael Kórház, EFI iroda Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT iroda) 16

18 Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Sportegyesületek Egyházak Városi uszodák Jégcsarnok 5. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA 5.1 A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok A fenntartó összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó előírásokkal a 2019/2020. tanév kiemelt feladataként az intézményi dokumentumok - pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend - felülvizsgálatát jelölte meg. A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren szerzett tapasztalataira. 5.2 Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok a) Az országos mérésből adódó feladatok b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők c) Differenciálás esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok d) Alsó-felső tagozat váltás feladatai e) Elsős tanulók szocializálása f) Intézményi önértékelésből adódó teendők g) Iskola tanulói morálja erkölcsi nevelés 5.3 Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése Eszközei: felzárkóztató foglalkozások, tájékozódó felmérések, esetmegbeszélés, konzultáció szakemberek bevonásával; tanulók családi hátterének megismerése szülőkkel való kapcsolatfelvétellel, a tanulóval történő beszélgetéssel közvetett módon képességek és kulcskompetenciák fejlesztése Eszközei: differenciált foglalkozások szervezése; tehetséggondozás keretein belüli foglalkozás, ill. szakvélemény alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása 17

19 Eszközei: intézkedési terv a tehetséges tanulók támogatása Eszközei: szakkör, versenyfelkészítés; alkotóműhelyek szervezése a tanórán kívüli időben a versenyek szervezése Eszközei: feladatsor összeállítása, felhívás készítése, a versenynap forgatókönyvének összeállítása; iskolai-, háziversenyek válogatói, munkacsoport létrehozása a verseny témájához kapcsolódó szakirányban jártas pedagógusokból, motiváció (eredmények megjelenése honlapon és évkönyvben, jutalmazás, további versenylehetőségek) a multikulturális tartalmak megismertetése Eszközei: idegen nyelvű színházi darab megtekintése, művészeti találkozók, táborok, kirándulások (Határtalanul osztálykirándulás hetedikeseknek, kórusfesztivál) a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban Eszközei: iskolai műsorok, kirándulások, tanulmányi séták; könyvtári vetélkedő, versenyszervezés a témában (Vajda József népdaléneklési verseny), bemutatók (népzenei-néptáncest), kézműves szakkör befogadása (Vajda József komplex népművészeti szakkör GébArt Kézművesház alkotóinak szervezésében), iskolai formaruha, digitális évkönyv a tanév eseményeiről, eredményeiről az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése Eszközei: önismereti foglalkozások többek között az etika tantárgy keretében; projektprogramok: egészségnap, pénzhét, ünnepi alkalmak szereplési lehetőségei, pályaorientációs nap alkalmával kitekintés a munka világába, a diákönkormányzati tevékenység A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban foglaltaknak megfelelően a következő formákban történik: Közvetlen ellenőrzés Beszámoltatás (egyénileg v. csoportosan, szóban, ill. írásban) Óralátogatás Tanítási órák ellenőrzése Tanórán kívüli tevékenység Megfigyelések Közvetett ellenőrzés Dokumentumok tanulmányozása Tanulói produktum ellenőrzése Az iskolavezetés előzetesen rendelkezésre bocsájtja a projektek előkészítéséhez célszerűen kitöltendő forgatókönyvet elvárásokkal és iránymutatással, vagy a sikerkritériumokhoz deklarálja a célokat a felelősök számára. A tervezett események megvalósításának módjáról, eszköz- és személyi igényéről az iskolavezetés és az érintettek tájékoztatása megtörténik. A nagyobb, időszakos feladatok eredményességét vezetői körben elemzik a felelősök. A folyamatos pedagógiai feladatok óralátogatásokkal, beszámoltatással, adminisztratív nyomon követessel valósulnak meg. Feladatok átruházása: a vezető megnevezi az adott tematika felelősét, aki eljár a tevékenység során, majd összegző jelentést készít, amely a tanév végi munkaközösségi beszámolók részét képezik. 18

20 5.4 A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek Tevékenység/Verseny megnevezése Iskolai kórus Moderntánc est Moderntánc Fesztivál Résztvevő 5-8. évfolyam emelt szintű éne-zene oktatásban részesülő tanulói 1-8. évfolyam emelt szintű éne-zene mozgásművészeti oktatásban részesülő tanulói és a szakköri formában tanuló diákok Az iskola moderntánc csoportjaiban résztvevő 1-8. osztályos tanulók Időpont, helyszín Az iskola állandó hangversenyei és az évadban várható fellépések a város intézményeiben április Liszt iskola Felelős Kövécs Edit Hanzsérosné Farsang Ildikó május Tasnádiné Fehér Gyöngyi Néptánc népzene évadzáró rendezvény Az iskola néptánc csoportjai: emelt szintű képzésben részesülő 1-6. osztályok és az ének-zene osztályok kiemelkedő népdalénekesei, hangszeresei június Simon Adrienn, Gróf Tímea, Varga-Salamon Éva, Kövécs Edit, Gyenese Marianna ECDL felkészítő szakkör 8.b osztály május Talabér Sándor Magyar nyelv és irodalom felvételi felkészítő 8.a 8b osztályok A tanév első féléve Göcseiné Szabó Anikó Hábencius Ivett 19

21 Matematika felvételi felkészítő 8.a 8b osztályok A tanév első féléve Tiba Anita Winklerné Fehér Lívia Népdalfelkészítő Torna Rajz Diákönkormányzat BTMN foglalkozások SNI fejlesztő foglalkozások Egyéb fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás 1-8. évfolyam tanulói szóló, páros és énekegyüttes kategóriákban válogatott tehetségígéretek csoportjai korosztályokra bontva 1-8. évfolyam válogatott tehetségígéretek szakköre. Kiállított alkotások a Gyermekgalériában és az iskolagalériában időszakos válogatással, valamint rajzpályázatokon való részvétel egyénileg 1-4., 5-8. évfolyam szociális tehetségsegítés, közösségépítés, demokráciatanulás Elsősorban a tanulási nehézségek leküzdésében nyújtott támogatás megvalósítása 1-8. évfolyam (32 induló tanulóval) Elsősorban a tanulási nehézségek leküzdésében nyújtott támogatás megvalósítása 1-8. évfolyam (14 induló tanulóval) 1-4. évfolyamon korrepetálás formájában A tanév során felmenő rendszerben és az önálló, iskolai szervezésű találkozók A tanév során felmenő rendszerben és a meghívásos országos bajnokságokon A tanév során A tanév során a Diákönkormányzati eseményekhez kapcsolva Órarendi fejlesztő foglalkozások formájában Órarendi fejlesztő foglalkozások formájában Szabadidőben, tanítási órán kívül Gyenese Marianna Babos Sándorné szakkörvezető Kaszás Bernadett Borsós Ágnes Hábencius Ivett Fejlesztő pedagógiai tevékenység tantárgyfelosztás alapján a kollégákkal Felelős: Gyenese Marianna Utazó pedagógusok a Szakszolgálattal együttműködve és a3 tanulónál gyógypedagógiai asszisztensek közreműködésével Felelős: Gyenese Marianna alsós nevelők 20

22 DIFER Osztályprogramok, családi délutánok 1.évfolyam október-november Decemberi zárójelentéssel a tapasztalatok öszszegzésével, dokumentálásával 1.évfolyamon tanítók Felelős: Gyenese Marianna 1-8. évfolyam Iskolában Osztályfőnökök 5.5 Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik. Előkészítése az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezetők közös feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai. 5.6 Tervezett mérések és vizsgák Belső mérések: 1-4. évfolyam: matematikai műveletek, olvasás, szövegértés mérése (féléves időtartam, kimutatása százalékokban és pontokban évfolyam szintű összehasonlító elemzésben tudáspróbák helyi feladatokból álló háziversenyeken és partnerintézményekkel való szerződéseken keresztül (pedagogusvilag.hu) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével: angol nyelv az 5.b osztályban Felelős: angol nyelvtanárokszakmai munkaközösség-vezetők Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése Határidő: november 29. Felelős: 1. évf. osztályfőnökei Félévi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével Határidő: január 24. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével Határidő: június 1. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők Mozgásművészeti tantervi alapok elsajátításának szintje egyéni tanulói viszonylatban éve eleji-év végi összehasonlításban Felelős: Hanzsérosné Farsang Ildikó 21

23 Külső mérések: A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérése a 6. és 8. évfolyamokon Határidő: május 27. Felelős: Fombhorné Karakai Tünde Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon Határidő: május 20. Felelős: Mihály Orsolya, Lovas-Bán Júlia, Horváth Erzsébet 6. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉ- NŐ TOVÁBBTANULÁS A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020. tanév rendjéről szóló rendelet szabályozza. A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel pályaválasztási szülői értekezleten való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. Az iskola intézményvezetője, helyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását. A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák. A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokra. A TANFELÜGYELETI RENDSZERREL KAPCSOLATOS FELADATOK ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi mutató 1. A sajátos nevelési igényű tanulók segítését Gyenese folyamatos új elemek beépíté- szolgáló módszertani ismeretszerzés Marianna se dokumentálhatóan megtörténik a pedagógiai eszköztárba 2. Informatikai eszközhasználat fejlesztése a Winklerné folyamatos A tájékozódás a munkatársak körében Fehér Lívia digitális térben gördülékenyebbé válik, önálló eszközhasználat sikere 3. A pedagógiai munka korszerű dokumentá- folyamatos Az eredmények lásának elsajátítása számszerűsített, kimutatott, elemzett formájának gyakorlata rutinná 22

24 válik 7. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA TERVEZÉSE Megvalósítandó célok a tanév során 1. Projektnapok sikeres megvalósítását célzó munkacsoportok kialakítása, módszerek alkalmazása 2. A Diákönkormányzatot segítő munkacsoport kialakítása a tanulók közösségi életének fejlesztése érdekében ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 1. Munkacsoport alakítása DÖK napra Hábencius Ivett 2. Munkacsoport létrehozása az Egészségnap szervezésére Kovácsné Gyurkó Valéria 3. Munkacsoport alakítása Gyermeknapra Hábencius Ivett 4. Munkacsoport létrehozása a Pénzügyi hét szervezésére 5. Munkacsoport létrehozása a Fenntarthatósági hét szervezésére Pődör Krisztina Kovácsné Gyurkó Valéria október november május március április mutató A munkamegosztással sikeresen bevonjuk a kollégákat az iskolai eseménybe Sikerkritérium: a tanulók visszajelzései, aktivitásuk a programok megvalósulása során A sokrétű esemény feladatai megoszlanak a tagok között, közös a munka közös a siker Sikerkritérium: a tanulók visszajelzései, aktivitásuk a programok megvalósulása során Sikerkritérium: a tanulók visszajelzései, aktivitásuk a programok megvalósulása során 8. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 8.1 Pedagógus adatok Engedélyezett álláshelyek száma: 35 státus Betöltött álláshelyek száma: 35 fő Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő Megjegyzések (2019. október 1.): - határozott időre kinevezettek száma: Liszt 2 fő 23

25 - részmunkaidős pedagógusok száma:, Liszt 1 fő, - tartósan távol lévők száma: Liszt: 2 fő. - óraadó 13 órában (nyugdíjas): 1 fő NOKS adatok Pedagógiai asszisztensek száma: Liszt 3 fő Iskolatitkárok száma: Liszt 1 fő Rendszergazda: 0,5 fő Megjegyzések (2019. október 1.): - tartósan távol lévők száma: 0 - határozott időre kinevezettek száma: 0 Technikai dolgozó adatok Tankerületi összekötő száma: 0,5 fő Technikai dolgozók száma: Liszt 7,5 fő A 7,5 főből 0,5 fő határozott idejű kinevezéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű dolgozó. Közfoglalkoztatottak száma: 0 fő határozott idejű megbízással 8.2 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi mutató 1. Belső önértékelés munkaközösségenként, évente Gyenese Marianna május a pedagógiai tevékenység fejlődése 2. Felkészülés a minősítő eljárásra: Simon Adrienn Gyenese Marianna szeptem- A Pedagógus II. fokozat megszer- 3. Felkészülés a minősítő eljárásra: Gróf Tímea 4. Felkészülés a minősítő eljárásra: Pődör Krisztina 5. Felkészülés a minősítő eljárásra: Lovas- Bán Júlia 6. Az intézményi tanfelügyelet megállapításainak, intézkedési tervének végrehajtása 2. szakasz 8.3 Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai Gyenese Marianna Gyenese Marianna Gyenese Marianna Gyenese Marianna ber szeptember október október zése A Pedagógus II. fokozat megszerzése A Pedagógus II. fokozat megszerzése, portfólió feltöltése A Pedagógus II. fokozat megszerzése portfólió feltöltése folyamatos A pedagógiai munka nevelőtestületi szinten eredményesebbé válik 1 Baliné Horváth Ildikó 2 Bella Lívia testnevelő, gyógytestnevelő alsós humán munkaközösségvezető 24 áttanító (Eötvös József Általános Iskola) 2.b

26 tanító, osztályfőnök 3 Bognárné Gerencsér Mária tanító, osztályfőnök 4.a 4 Borsós Ágnes alsós reál munkaközösségvezető, tanító, osztályfőnök 2.a 5 Fekete Zsuzsanna angol nyelvtanár, 8.b osztályfőnök 6 Fitos Edit tanító, osztályfőnök 1.a felsős reál munkaközösségvezető, 6.a 7 Fombhorné Karakai Tünde matematika-fizikatanár, osztályfőnök 8 Göcseiné Szabó Anikó felsős humán munkaközösségvezető, magyartanár, osztályfőnök 7.a 9 Gróf Tímea tanító, osztályfőnök, népi 1.b gyermektánc oktató 10 Gyenese Marianna ének-zenetanár, vezető helyettes magyartanár, 7.c 11 Hábencius Ivett Diákönkormányzat segítő tanár, osztályfőnök 12 Hanzsérosné Farsang Ildikó testnevelőtanár, moderntáncoktató német nyelv és történelemtanár, 5.a 13 Horváth Erzsébet osztályfőnök 14 Horváth Miklós tanító, fejlesztő pedagógus 1.b 15 Jandovicsné Móricz Andrea ének-zene-történelemtanár 16 Kaszás Bernadett ének-zene-rajztanár, 6.b osztályfőnök természetismeret, biológia és 7.b 17 Kovácsné Gyurkó Valéria földrajztanár, osztályfőnök 18 Kövécs Edit ének-zenetanár, karvezető 19 Lovas-Bán Júlia angol nyelvtanár 20 Mihály Orsolya magyar és angol nyelvtanár, 5.b osztályfőnök 21 Molnár Gábor tanító 1.a 22 Molnárné Barabás Ildikó tanító, osztályfőnök 3.a 23 Panyi Katalin tanító, 3.b Boldog iskola tréner tanító 2.a 24 Péntek Zsuzsanna Diákönkormányzat alsó tagozatos segítője tanító, matematika műveltségterület, 5.b 25 Pődör Krisztina vezető helyettes 26 Simon Adrienn tanító, osztályfőnök 4.b 27 Szebeny Péter testnevelőtanár 25

27 28 Takács Eszter tanító, angol nyelv műveltségterületet oktató 3.a 29 Talabér Sándor matematika, kémia, informatikatanár 30 Tasnádiné Fehér Gyöngyi könyvtáros tanár 31 Tiba Anita matematika, technika tanár 8.a 32 Tóthné Rétvári Zsuzsanna tanító, osztályfőnök 3.b 33 Tüttősiné Gréber Mónika tanító, informatika műveltségterület alsó tagozat 4.a 34 Varga-Salamon Éva tanító, népi gyermektánc 4.b oktató 35 Winklerné Fehér Lívia intézményvezető, matematikatanár 8.4 Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása Továbbképzési programot érintő változások: szeptember 21-én nincs tudomásunk róla. Beiskolázási programot érintő változások: szeptember 21-én nincs tudomásunk róla. A 2019/2020-es tanévre vonatkozóan az alábbi pedagógusok továbbképzésének támogatása került elfogadásra Pedagógus neve Képzés költsége Részvételi díj támogatásának mértéke képzés megnevezése, jellege Winklerné Fehér Lívia Ft Ft Közoktatási vezető 9. A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE de. du. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Winklerné Fehér Winklerné Fehér Winklerné Winklerné Lívia Lívia Fehér Lívia Fehér Lívia intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető Gyenese Mariannnrianntina Gyenese Marian- Gyenese Ma- Pődör Krisz- intézményvezetőhelyettehelyettehelyettető-helyettes intézményvezető- intézményvezető- intézményveze- Pődör Krisztina Pődör Krisztina Pődör Krisztina intézményvezetőhelyettehelyettes intézményvezető- intézményvezetőhelyettes Winklerné Fehér Lívia intézményvezető Gyenese Marianna intézményvezetőhelyettes Pődör Krisztina intézményvezető- Pődör Krisztina intézményvezetőhelyettes Winklerné Fehér Lívia intézményvezető 26 Winklerné Fehér Lívia intézmény vezető Winklerné Fehér Lívia intézményvezető Gyenese Marianna intézményvezetőhelyettes Gyenese Marianna intézményvezetőhelyettes

28 helyettes 10. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők szeptember munkaköri leírások aktualitásai pedagógusi és alkalmazotti kör munkaköri leírása szöveg aktualizálása intézményvezető október évindítás adminisztrációs teendőink nyomon követése dokumentumvizsgálat foglalkozási tervek, tematikus tervek, egyéni fejlesztési tervek foglalkozási naplók, törzslapok, KIR és más statisztikai adatállományok intézményvezetőhelyettesek november első félévi óralátogatások tanórák, foglalkozások hospitáció intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, szakmai munkaközösség-vezető december második negyedéves értékelés osztálynapló, értékelőív, egyéni haladási napló dokumentumvizsgálat intézményvezetőhelyettesek január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése naplók, tájékozató füzetek, beszámolók, statisztika dokumentumvizsgálat intézményvezető és az intézményvezető- helyettesek február középfokú beiskolázással kapcsolatos teendők a tanulók felvételi dokumentuma-inak kezelése dokumentumvizsgálat intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek március a pedagógusok minősítésének előkészítése minősítési dokumentáció dokumentumvizsgálat intézményvezető 27

29 április harmadik negyedéves értékelések osztálynapló, értékelőív, egyéni haladási napló dokumentumvizsgálat intézményvezetőhelyettesek május programtervek dokumentumvizsgálat erdei iskolák, tanulmányi kirándulások tartalmi oldalának megszervezése és a lebonyolítás munkálatai intézményvezetőhelyettesek június tanév végi adminisztráció naplók, törzskönyvek, bizonyítványok ellenőrzése dokumentumvizsgálat intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek 11. TÁRGYI FELTÉTELEK Liszt: az épület energetikai felújítása pályázatban szerepel. A további rekonstrukcióra vonatkozó elképzeléseket évről-évre a lehetőségek függvényében egyeztetjük a fenntartóval, tulajdonossal. 12. PÁLYÁZATOK 12.1 Folyamatban lévő projektek Határtalanul (2020. május Horvátország) 28

30 FÜGGELÉK A munkaterv jogszabályi háttere A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet Tantárgyfelosztás A tantárgyfelosztás tartalmazza a pedagógus munkarendjét az egyenlő és arányos munkamegosztás szabálya alapján. Órarend Tanulók, osztályok órarendje Pedagógusok órarendje Terembeosztási rend Egyéb foglalkozások időpontja, helye, a foglalkozásvezető neve Foglalkozás megnevezése Időpontja Helye Foglalkozásvezető neve néptánc a tanév elején egyeztetett időpontokban művészeti terem, vagy tanterem Kiss Norbert Kiss István tenisz a tanév elején egyeztetett időpontokban a Sport legyen a tied! c. pályázat keretében Eötvös - Apáczai ÁMK Liszt - tornaterem Bakos György röplabda a tanév elején egyeztetett időpontokban a Sport legyen a tied! c. pályázat keretében Liszt - tornaterem Megállapodás szerint sakk a tanév elején egyeztetett időpontokban tantermek Csiszár Zoltán judo a tanév elején egyeztetett időpontokban a Sport legyen a tied! c. pályázat keretében Apáczai ÁMK - Judo terem Varga Zoltán Nagysolymosi Sándor társastánc a tanév elején egyeztetett időpontokban művészeti terem, vagy tanterem Megállapodás szerint korcsolya a tanév elején egyeztetett idő- Jégcsarnok Megállapodás szerint 29

31 pontokban úszás a tanév elején egyeztetett időpontokban a ZMJV által biztosított lehetőséggel élve Eötvös - Pais Uszoda Liszt - Városi Fedett Uszoda Megállapodás szerint [A függelékbe helyezett dokumentumok dinamikusan alakulhatnak, módosulhatnak, a változásnak jobban ki vannak téve, így a dokumentum egészének változtatását nem kell eszközölni egy-egy érintett elem módosulásakor (pl. új jogszabály kihirdetése és hatályosulása vagy órarendi változás).] Zalaegerszeg, szeptember 30. Winklerné Fehér Lívia intézményvezető 30

sz. esemény / téma időpont 1. Névadó ünnepély Félévi értekezlet Tantestületi kirándulás, csapatépítés

sz. esemény / téma időpont 1. Névadó ünnepély Félévi értekezlet Tantestületi kirándulás, csapatépítés A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 1. Névadó ünnepély 2017. 10.12. 2. Félévi értekezlet 01.29. 3. Tantestületi kirándulás, csapatépítés 04.04. 4. Tanulmányi kirándulások 05.31. 5. DÖK

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Tanév rendje 2017/18 tanév

Tanév rendje 2017/18 tanév Tanév rendje 2017/18 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2017. szeptember 12. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 1. A tanév helyi rendje

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendje tanév

A tanév helyi rendje tanév A tanév helyi rendje 2018-2019. tanév 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje

A 2018/2019. tanév rendje A 2018/2019. tanév rendje A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

Részletesebben

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola. 2018/2019-es tanév. Eseménynaptár

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola. 2018/2019-es tanév. Eseménynaptár 1 Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 2018/2019-es tanév Eseménynaptár Tanítás nélküli munkanap Időpontja Felelőse Diákönkormányzati nap 2018. december 1. szombat diákönkormányzat Szakmai nap

Részletesebben

Tanév rendje 2016/17 tanév

Tanév rendje 2016/17 tanév Tanév rendje 2016/17 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2016. szeptember 12. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 1. A tanév helyi rendje

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A tanév rendje: A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). Az őszi szünet előtti

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai A 2016/2017-os tanév rendje 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A szorgalmi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE 14/2017. (VI. 14.) EMMI

A TANÉV HELYI RENDJE 14/2017. (VI. 14.) EMMI Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók! A 2017/18-as tanév rendje megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában. A tanév helyi rendjének meghatározása az emberi erőforrások minisztere 2017/2018. tanév rendjéről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje

A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola 2018. szeptember 3. művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2019.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Patói Pálma Iskolai ünnepély. Patói Pálma. Rákosfalvi Istvánné.

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Patói Pálma Iskolai ünnepély. Patói Pálma. Rákosfalvi Istvánné. RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, FOGADÓ ÓRÁK, MÉRÉSEK 2016-2017 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Dátum Nap Program Felelős

Dátum Nap Program Felelős Tan. napok száma Dátum Nap Program Felelős 2019.08.02 péntek Tankönyvek átvétele tankönyvfelelősök, 2019.08.21 szerda 09.00 Jelentkezés a munkára 08.00 Munkaközösségek 2019.08.22 csütörtök megbeszélése

Részletesebben

A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok

A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok 1. Szorgalmi idő A tanév rendje, tervezési, szervezési feladatok Esemény Időpont Felelős Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A 2018/2019-es tanév rendje

A 2018/2019-es tanév rendje A 2018/2019-es tanév rendje Szorgalmi idő A 2018/19. tanévben a szorgalmi idő első napja 2018. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási nap 2018. június 14. (péntek). A tanítási napok száma 181 nap + 6 tanítás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2017. szeptember 1. 2018. június

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, FOGADÓ ÓRÁK, MÉRÉSEK

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, FOGADÓ ÓRÁK, MÉRÉSEK TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, FOGADÓ ÓRÁK, MÉRÉSEK 2018-2019 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez

Részletesebben

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda TANÉV RENDJE Tanítás nélküli munkanapok 1. szept.29. őszi nevelési értekezlet szépkorúak napja 2. dec.22. péntek ig. szünet 3. február 5. félévi értekezlet 4. ápr. 4. tavaszi nevelési ért. 5. ápr. 21.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve Dátum Szeptember 1. Esemény 8:00 Tanévnyitó Első tanítási nap - munka és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak Napközis tanulók felmérése 1.osztályos szülői értekezlet

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet ideje: 2017. augusztus 21. /hétfő/ 9 óra A tanévnyitó

Részletesebben

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai 2.1. Kiemelt feladatok Kiemelt feladataink a 2017/2018. tanévre: A lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók segítése, a

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2017/2018. tanév rendje

A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 180 nap. A szorgalmi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2017/ szeptember 1 (péntek) június 15 (péntek) 180 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2017/2018. 2017.szeptember 1 () 2018. június 15 () 180 tanítási nap aug. 22-ig IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 23. Pedagógusok munkába

Részletesebben

Időpont Téma Felelős Augusztus. 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea

Időpont Téma Felelős Augusztus. 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea Székhely Eseménynaptár 2017-2018 Időpont Téma Felelős Augusztus 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 29-30. Osztályozó- és javítóvizsgák Tanítók, szaktanárok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A TANÉV RENDJE, FELADATAI

A TANÉV RENDJE, FELADATAI A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. A tanítási év első féléve 2017. január

Részletesebben

Időpont Téma Felelős Augusztus

Időpont Téma Felelős Augusztus Bálint Sándor Tagiskola Eseménynaptár 2017-2018 Időpont Téma Felelős Augusztus 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea 23. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 24. Javítóvizsga Szaktanárok

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 1. Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 16 óráig tart nyitva. A felnőttoktatás levelező

Részletesebben

Csonka Zoltán igazgató Rendőrséggel Iskolarendőr program 20. Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők meghirdetése

Csonka Zoltán igazgató Rendőrséggel Iskolarendőr program 20. Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők meghirdetése Augusztus Téma Felelős 17.-19. A tanév vezetői előkészítése 22.-től A Nkt. módosításainak és az új jogszabályi Nevelőtestület tagjai változásoknak a megismerése. 22. 9.00 alakuló tantestületi értekezlet

Részletesebben

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Patói Pálma Iskolai megemlékezés. Dr Feldmann-Németh Krisztina

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Patói Pálma Iskolai megemlékezés. Dr Feldmann-Németh Krisztina TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, FOGADÓ ÓRÁK, MÉRÉSEK 2017-2018 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez

Részletesebben

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév Feladatok havi ütemezése 2018/2019. tanév SZEPTEMBER Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés 3. hétfő 8:00 12:00 Tanévnyitó ünnepély Létszámegyeztetés Dr. Kunné Csobán Ilona osztályfőnökök 4. kedd

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A tanév rendjét és munkatervét a 13/2018. (VI.14) EMMI rendelet, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum éves keretmunkaterve és az iskola Pedagógiai Programja

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Ütemterv AUGUSZTUS

Ütemterv AUGUSZTUS Ütemterv 2018. AUGUSZTUS 24. P 25. Szo 26. V 27. H Alakuló értekezlet 9 óra Munkavédelmi oktatás Pótvizsgák 10 óra Tanévnyitó értekezlet 9:00 óra 16:00 Közösségi fórum az 1. osztályos szülőknek, Családi

Részletesebben

Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések

Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések AUGUSZTUS 21. 8 00 Vezetői értekezlet 26. 8 00 Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések 27. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 28-29. Tanév

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév Dátum szept. 01. szombat szept. 02. vasárnap szept. 03. hétfő szept. 04. kedd szept. 05. szerda szept. 06. csütörtök szept. 07. péntek szept. 08. szombat szept. 09. vasárnap szept. 10. hétfő szept. 11.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK:

AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: AZ ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐSZAK: Tanítási napok száma: 180 Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) Az első félév 2018. január 26-ig

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2018. szeptember 3. 2019. június

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE

A TANÉV HELYI RENDJE A TANÉV HELYI RENDJE A tényleges tanítási napok száma: 181 nap. Az első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Családi nap: 2018. szeptember 22. Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig

Részletesebben

Augusztus. Szeptember

Augusztus. Szeptember A 2019/2020-as tanév helyi rendje 08. 26-27-28. Javító- és osztályozóvizsgák. Augusztus 08. 26. Tanulók átvétele másik általános iskolákból, pótbeíratás. 08. 29. Tankönyvosztás. 08. 29. Első osztályos

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2017/2018. tanév 1. A tanév rendje: 1.2. szorgalmi idő: 2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig a tényleges tanítási napok száma: 180 +6 tanítás nélküli munkanap I. félév: 2018.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV, 2018/2019.

ÉVES MUNKATERV, 2018/2019. ÉVES MUNKATERV, 2018/2019. Intézményi önértékelés: A tanévben érintett pedagógusok: első félév: Harangi Brigitta, Lovró-Paróczai Hajnalka, Zöld Adrienn második félév: Kizlinger Katalin Krisztina, Menyhárt

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V a 2010/2011-es tanévre Tiszakécske, 2010. augusztus

Részletesebben

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19)

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) I. Rendeletben (13/2018.(VI. 14.) EMMI-rendelet) meghatározott és hozzá kapcsolódó időpontok (az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) Első tanítási

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A 2018/2019-es TANÉV RENDJE

A 2018/2019-es TANÉV RENDJE A 2018/2019-es TANÉV RENDJE A tanév jelmondata: Hagyomány és megújulás. Szorgalmi idő Első tanítási nap 2018. szeptember 3. hétfő Utolsó tanítási nap 2019. június 14. péntek I. félév 2018. szeptember 3-tól

Részletesebben

2017/2018. A Gulner Iskola helyi tanévi rendje

2017/2018. A Gulner Iskola helyi tanévi rendje 2017/2018. A Gulner Iskola helyi tanévi rendje Nap AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői értekezlet 23. 8 00 Munkaközösségi Alakuló értekezlet megbeszélések 24. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkatervének időrendbe foglalt feladatai 2018/2019 2018. augusztus 22. (szerda) 9.00 alakuló értekezlet, munkaközösség vezetői értekezlet 2018. augusztus

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2016. szeptember 1. 2017. június

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben