1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az emberi erőforrások minisztere 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LIII. törvény 83. (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja. 2. (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 3. Az R1. 3. (1) bekezdés nyitó szövegrészében a Minden szövegrész helyébe az Az szöveg lép. 2. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosítása 4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 3. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (II. 29.) EüM rendelet módosítása 5. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (II. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendelet hatálya az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok). 6. (1) Az R3. 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentésben a tételes költségkalkuláció és az annak alapján az Értékelő Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben meghatározottól eltérő ellátás elszámolására kerül sor, a támogatás kifizetését az Értékelő Bizottság erre irányuló utólagos kérelem hiányában is engedélyezheti, ha a támogatás összege nem magasabb az eredetileg engedélyezett támogatásnál és az ellátás egyébként az e rendeletben foglaltak alapján támogatható. (2) Az R a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: (3b) A (3) bekezdés d) pontja szerinti eszközök és implantátumok beszerzéséről az egészségügyi szolgáltató gondoskodik, az e rendelet alapján támogatott ellátások során nem használhatóak az Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett eszközök és implantátumok. A (3) bekezdés d) pontja szerinti támogatási összeg megállapítása során az eszköznek, illetve implantátumnak a számlával igazolt árát kell alapul venni.

2 24798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 7. (1) Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. (2) bekezdésében foglaltakat a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Az R a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek esetében a) a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is el kell bírálni, b) a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt hozott döntések alapján a 3. (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is elvégezhetőek az engedélyezett ellátások, c) az Értékelő Bizottság döntése alapján a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt igénybe vett, valamint az a) és a b) pont alapján igénybe vett ellátások után a 3. (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is kifizethetőek a támogatások. 8. Az R3. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám melléklet az 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. melléklet a) 4. pont 4.4. alpontjában a szemészet szövegrész helyébe a szemészet, ortopédia szöveg, b) 10. pontjában foglalt táblázat Tárgyi feltételek: rész 3. pont 3.4. alpontjában a H érzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO 12, Formalingáz 13, Plazma 13 ) szövegrész helyébe a H érzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO 12, Formalingáz 13, Plazma 13, Hidrogénperoxid 13 ) szöveg lép. 2. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 2.1. pont nyitó szövegrészében a c), szövegrész.

4 24800 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 2. melléklet az 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 2. melléklet Aneszteziológia, Szakmakód: 1501 megjelölés rész Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei megjelölés táblázat Ágymérleg megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei +) Ágymérleg 2. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Intenzív ellátás, Szakmakód: 1502 megjelölés rész Intenzív ellátást végz fekv beteg osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Ápoló-beteg arány megjelölés sora. 3. Az R1. 2. melléklet Belgyógyászat, Szakmakód: 0100 megjelölés rész Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei megjelölés táblázat Prevenciós antidecubitor matrac és Terápiás antidecubitor matrac megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: (Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +) Prevenciós antidecubitor matrac Terápiás antidecubitor matrac 6 ágyanként 1 db 15 ágyanként 1 db 4. Az R1. 2. melléklet Hemopoetikus ssejt transzplantáció, Szakmakód: 0112 megjelölés rész a) Autológ hemopoetikus ssejt átültetéshez megjelölés táblázat Orvos megjelölés sora helyébe a következ sor lép: [a) Autológ hemopoetikus ssejt átültetéshez Progresszivitási szint III. Személyi feltételek:] Orvos összesen 5 5. Az R1. 2. melléklet Hemopoetikus ssejt transzplantáció, Szakmakód: 0112 megjelölés rész b) Allogén hemopoetikus ssejt átültetéshez megjelölés táblázat Orvos megjelölés sora helyébe a következ sor lép: [b) Allogén hemopoetikus ssejt átültetéshez Progresszivitási szint III. Személyi feltételek:] Orvos összesen 5

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológia, Szakmakód: 0104 megjelölés rész Szakrendelés része helyébe a következ rendelkezés lép: Szakrendelés Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 f gasztroenterológia szakorvos Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek: felszerelt endoszkópos vizsgálóegység, vizsgálóegységenként 1 f endoszkópos szakasszisztens vagy 1 f általános asszisztens biztosítása. 7. Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológia, Szakmakód: 0104 megjelölés rész Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei megjelölés táblázat Endoszkópos asszisztens*/általános szakasszisztens megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei Progresszivitási szint I. Szakrendelés II. Szakambulancia Személyi feltételek:) Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológiai rehabilitáció, Szakmakód: 2203 megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt. 9. Az R1. 2. melléklet Nefrológia, Szakmakód: 0105 megjelölés rész Nefrológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Orvoslétszám összesen megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Nefrológiai osztály minimumfeltételei Személyi feltételek:) Orvoslétszám összesen II. 1 f f orvos (nefrológus) 1 f szakorvos (nefrológus)/10 ágyanként 1 f orvos Progresszivitási szint III. 1 f f orvos (nefrológus) 2 f szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként 1 f orvos Graduális és posztgraduális képzést végz ellátóhely esetén 3 f szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként

6 24802 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 10. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Nefrológia, Szakmakód: 0105 megjelölés rész Nefrológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Ebb l: nefrológia szakorvos megjelölés sora. 11. Az R1. 2. melléklet Geriátria, Szakmakód: 0106 megjelölés rész Geriátriai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Kórterem megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Geriátriai osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +) Kórterem II. mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürd szobával III. mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürd szobával 12. Az R1. 2. melléklet Dialízis, Szakmakód: 0110 megjelölés rész Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei megjelölés táblázat anti-hcv pozitív betegek részére elkülönített gép megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei Progresszivitási szint Szatellit Dialízis dialízis ellátó hely központ Kiemelt dialízis központ Kezelési eszközök:) PCR pozitív (anti-hcv pozitív) betegek részére elkülönített gép 13. Az R1. 2. melléklet Dialízis, Szakmakód: 0110 megjelölés rész Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ Jelmagyarázat: megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Jelmagyarázat: * A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkez szakorvos is végezheti, nefrológus elérhet ségének biztosításával. ** Az akut kezel helyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraéleszt -felszerelés, G, defibrillátor szükséges.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Csecsem - és gyermekgyógyászat, Szakmakód: 0500 megjelölés rész Gyermek-nefrológia fekv beteg ellátás minimumfeltételei megjelölés táblázat Véd n megjelölés sora. 15. Az R1. 2. melléklet Csecsem - és gyermekgyógyászat, Szakmakód: 0500 megjelölés rész Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Endoszkópos laboratórium megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei Progresszivitási szintek I. II. III. Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:) Endoszkópos laboratórium: 16. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Szakmakód: 2300 megjelölés rész Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei Személyi feltételek: Gondozás + Szakrendelés szakrendelés Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos 3 1 Pszichológus 3 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus Logopédus RM Gyógyfoglalkoztató 1 Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés) Pszichopedagógus, gyógypedagógus Szociális munkás, véd n 2 Asszisztens 3 1* Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiség Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium) G EEG-laboratórium Röntgen és ultrahang diagnosztika Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Megjegyzés: * El jegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végz szakrendel ben nem szükséges

8 24804 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 17. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 2301 megjelölés rész Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív osztályhoz integrálva, minimum 5 ágy) minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint II. III. Személyi feltételek: 15 ágyanként ágyarányosan részmunkaid ben Minimum 10 ágy Kizárólag aktív GYIP ágyhoz integrálva (Min. 5 ágy) 1 f gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos 1,5 2 lehet: gyermekpszichiátria, csecsem - és gyermekgyógyászat, pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai rehabilitáció szakorvos Pszichoterapeuta Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági 0,5 1 szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejleszt 0,5 1 pedagógus/szociálpedagógus Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta 2 2 Pedagógus 1 1 Mentálhigiénés asszisztens 0,5 1 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Foglalkoztatás szervez /gyógypedagógiai asszisztens 0,5 1 Betegkísér Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium) EEG-laboratórium Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT) Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér 18. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 2303 megjelölés rész Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekv beteg szakellátás minimumfeltételei éves kor között megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép:

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekv beteg szakellátás minimumfeltételei éves kor között Progresszivitási szint III. Minimum ágyszám 10 Személyi feltételek: 20 ágyra Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai 0,1 rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria - addiktológiai gyakorlattal)* Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal 0,1 20 ágyig 3 Szociális vagy egészségügyi fels fokú képesítéssel rendelkez segít (addiktológiai konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás) További 20 ágyanként 1,5 Ápoló/szakápoló 2 Gyógyfoglalkoztató 3 M vészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,5 Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása) Jogász Tárgyi feltételek: Lakószobák (4m /f ) f /szoba Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség 4 Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel 2 Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt) Képalkotó eljárások (CT, MRI) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér Megjegyzés: * Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaid s gyermekpszichiáter szakorvos. 19. Az R1. 2. melléklet Homeopátia, Szakmakód: 8011 megjelölés rész Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei megjelölés táblázat Szakorvos Homeopata KM (Kínai orvoslás) orvos (Msc) megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei Személyi feltételek:) Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc) Az R1. 2. melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, Szakmakód: 5000 megjelölés rész Bevezetés: alcím 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:

10 24806 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 5. Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelez en el írt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közrem köd i szerz dés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro orvosi laboratóriumába továbbíthatja. 21. Az R1. 2. melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, Szakmakód: 5000 megjelölés rész Orvosi laboratóriumi diagnosztika 0. szint megjelölés táblázat I. Személyi feltételek pontja helyébe a következ rendelkezés lép:

11 (A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek Kötelez en végzend szakterületi kompetenciák MV: Mintavétel KL: Kislabor ) I. Személyi feltételek Laboratóriumvezet nem szükséges Szakmai felügyeletet ellátó személy A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 f orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkez diplomás dolgozója* Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész Klinikai biokémikus Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/f iskolai diplomás Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, nem szükséges nem szükséges technológus Vérvételre képzett egészségügyi személyzet napi 50 mintavételenként 1 f, de min. 2 f * 25 ezer beavatkozás/évig min. 1 f * E felett munkaterhelés arányos minimális teljes szakdolgozói létszám: +1 f /25 ezer beavatkozás* Adminisztrátor napi 100 mintavételenként 1 f * nem szükséges Informatikus Képzett min ségügyi felel s M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 24807

12 24808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 22. Az R1. 2. melléklet Nemzetközi oltóhely és tanácsadás, Szakmakód: 9402 megjelölés rész WHO által regisztrált oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei megjelölés táblázat címe helyébe a következ cím lép: Oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei 23. Az R1. 2. melléklet Fizioterápia-gyógytorna, Szakmakód: 5700 megjelölés rész Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei Fizioterápia-gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhet komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is: gyógymasszázs, elektroterápiás, termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek, balneoterápia, víz alatti gyógytorna, hidroterápia. Gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhet gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia egyéb ágait kivéve. Az ellátási formák meghatározása: Telephely nélküli tevékenység: a kezelés a kliens/beteg otthonában történik, illetve az alapellátáshoz vagy szakellátáshoz kapcsolódó szakirányú gyógytornász-fizioterapeuta tevékenység. Járóbeteg ellátás I. szint: önálló, nem intézeti gyógytorna-fizioterápia rendelés, amelyhez nem kapcsolódik más rendelés. A kezelés kezel ben/tornateremben történik. Járóbeteg ellátás II. szint: intézeti formában, több szakrendeléssel együtt m köd szakrendelés, ideértve a gyógyfürd ellátást is. Központi Gyógytorna-Fizioterápia szakrendelés m ködik vezet gyógytornásszal. Fekv beteg ellátás: célkit zés a Központi Gyógytorna-Fizioterápia Osztály kialakítása a fekv beteg ellátásban a progresszivitás minden szintjén. A Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály: a fekv beteg-ellátást kiszolgáló, vezet gyógytornász irányításával m köd egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelel en. A Központi Gyógytorna-Fizioterápiás osztályon a vezet gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok, gyógytornász-fizioterapeuták, fiziko/fizioterápiás (szak)asszisztensek, gyógymassz rök, konduktorok, szomatopedagógusok is dolgoznak. Az osztály felel s szakmai vezet i feladatait a vezet gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezet jének vagy az ezzel megbízott szakorvosnak az irányítása alatt áll. 24. Az R1. 2. melléklet Fizioterápia-gyógytorna, Szakmakód: 5700 megjelölés rész Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei megjelölés táblázat Megfelel magasságú kezel ágy és szék megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei Telephely Járóbeteg ellátás nélküli tevékenység esetén I. II. Fekv beteg ellátás Tárgyi feltételek:) Mobil állítható kezel ágy, szék - 10

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Hidroterápia, Szakmakód: 5703 megjelölés rész Hidroterápia minimumfeltételei megjelölés táblázat Fizioterápiás egység részeként m ködik megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Hidroterápia minimumfeltételei Járóbeteg ellátás Fekv beteg ellátás) Önálló fizioterápiás egység részeként m ködik 26. Az R1. 2. melléklet Elektroterápia, Szakmakód: 5704 megjelölés részében a Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység szövegrész helyébe a Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szöveg lép. 27. Az R1. 2. melléklet Elektroterápia, Szakmakód: 5704 megjelölés rész Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei megjelölés táblázat Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi tevékenység esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei Járóbeteg ellátás Fekv beteg Telephely nélküli tevékenység I. II. ellátás Személyi feltételek:) Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens otthoni fizioterápiás ellátáshoz kapcsolódóan 2 év szakmai gyakorlat Egészségházhoz kapcsolódóan helyben szakorvos felügyelete mellett 28. Az R1. 2. melléklet PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN megjelölés részében a Hisztológia minimumfeltételei, a Cytopatológia minimumfeltételei, az Aspirációs cytológia minimumfeltételei, az Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei megjelölés táblázat Mikrohullámú készülék megjelölés sora helyébe a következ sor lép, és a táblázatok a következ sorral egészülnek ki: (Tárgyi feltételek:) Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint II. szint III. szint

14 24810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 29. Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés rész Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek része helyébe a következ rendelkezés lép: [Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint I. II. III.] Személyi feltételek: Összes orvos 15 ágyra További + 15 ágyanként Ebb l: Pszichiátria szakorvos több szakvizsgával (pszichoterápia, addiktológia, rehabilitáció) Pszichiátria szakorvos (15 ágyra) További 15 ágyanként 1,2 0,4 2,25 0,5 3,7 0,6 0,5 0,75 1 0,7 0,25 1 0,3 1,2 0,4 Rezidens/szakorvos jelölt/orvos/egyéb szakorvos 0,5 1,5 Felvételes ügyelethez szükséges szakorvosok száma Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként 0,35 0,15 0,4 0,2 0,5 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra További 15 ágyanként 0,2 0,1 0,25 0,15 0,3 0,2 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (ECT-hez) Aneszteziológus szakasszisztens/feln tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (ECT-hez) Betegkísér Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés része a Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) megjelölés táblázatot megel z en a következ táblázattal egészül ki: Krónikus pszichiátriai ellátás minimumfeltételei Progresszivitási szint Személyi feltételek: I. Osztályvezet : Pszichiátria szakorvos min. 5 éves gyakorlattal * 0,5 Összes orvos (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyra 0,25 Minden további 15 ágyra 0,2 Ebb l pszichiátria szakorvos 1 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Fels fokú szociális szakember 0,5 Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta /mentálhigiénés 0,15 szakasszisztens - 15 ágyanként Betegszállító 0,3 Megjegyzés: * Amennyiben a krónikus pszichiátriai osztály aktív pszichiátriai osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a krónikus pszichiátriai osztályt.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés rész Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) megjelölés táblázat címe helyébe a következ cím lép, és a táblázat a következ sorokkal egészül ki: Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) Progresszivitási szint II. 32. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek része helyébe a következ rendelkezés lép: (Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint) Személyi feltételek: I. II. III. Osztályvezet f orvos (több szakvizsgával rendelkez beleértve a 0,5 0,5 0,5 pszichiátriai rehabilitációt is) * Szakorvos (több szakvizsgával rendelkez pszichiátria szakorvos) 0,25 0,5 1 Orvos összesen (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyanként ** 0,25 0,4 0,55 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 15 ágyra Minden további 15 ágyra 0,25 0,15 0,3 0,2 0,35 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra 0,1 0,15 0,2 Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/addiktológiai konzulens/mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser** /15 ágyra Minden további 15 ágyra 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint Betegkísér Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ jegyzete helyébe a következ rendelkezés lép: Megjegyzés: * Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív pszichiátriai osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a rehabilitációs osztályt. ** Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként. 34. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek: része helyébe a következ rendelkezés lép:

16 24812 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám (P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei) Személyi feltételek: Osztályvezet : Pszichiátria szakorvos (pszichoterápiás szakképesítéssel) 30 1 ágyanként Rezidens/egyéb szakorvos 1 Orvos összesen 30 ágyanként 2 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 30 ágyanként Ebb l pszichoterápiás képesítéssel rendelkez szakpszichológus 2 1 Pszichológus Szupervízió arra jogosult szakember révén A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Terapeuta: M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 2 terapeuta /rehabilitációs menedzser/addiktológus konzultáns 30 ágyanként 35. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei) Tárgyi feltételek: 36. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés része a P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ en a következ táblázattal egészül ki: Pszichoterápiás járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei Személyi feltételek: Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus Szupervízió arra jogosult szakember révén Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Egyéni terápia, családterápia esetén megfelel méret helyiség, Csoport praxis esetén szakemberenként külön helyiség Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek: része helyébe a következ rendelkezés lép: (Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei) Személyi feltételek: Pszichiátria szakorvos (15 f beteglétszámra) 0,2 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus /15 f 0,15 beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,1

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Gyógytornász vagy ergoterapeuta Dietetikus Pszichiátriai szakápoló 1 M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 0,3 terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens 15 f beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 f beteglétszámra 0,1 38. Az R1. 2. melléklet Addiktológia, Szakmakód: 1801 megjelölés rész Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei Progresszivitási szint III. Személyi feltételek: Osztályvezet f orvos (pszichiátriai/addiktológiai szakvizsgával) 0,5 Összes orvos 15 ágyra 1 További + 15 ágyanként 0,5 Ebb l: Pszichiátria vagy addiktológia szakorvos 15 ágyra 0,5 Minden további 15 ágyra 0,25 Egyéb szakorvos (belgyógyászat/neurológia/háziorvos, rehabilitációs 0,2 szakorvos) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra 0,1 Pszichoterapeuta Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy klinikai addiktológiai szakpszichológus /pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként Fels fokú szociális szakember (szociális munkás)/addiktológus konzultáns 15 ágyra További 15 ágyanként Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további + 15 ágyra 0,2 0,1 0,25 0,1 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Betegkísér 0,5 Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+ Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratórium Radiológia 0,1 0,2

18 24814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 39. Az R1. 2. melléklet Addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 1806 megjelölés rész Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép, és a rész a következ táblázattal egészül ki: Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei Személyi feltételek: Addiktológia szakorvos osztályvezet f orvos (több szakvizsgával rendelkez beleértve a rehabilitációt is) * Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) az osztályvezet f orvoson kívül 15 ágyra További +15 ágyanként Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Orvos összesen (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus /15 ágyra Minden további 15 ágyra Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/ addiktológus konzulens /rehabilitációs tevékenység terapeuta/ mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további 15 ágyra Progresszivitási szint II. III. 0,5 0,5 0,25 0,1 0,2 0,1 0,25 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint Betegkísér 0,5 0,5 Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek 0,5 0,25 0,25 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,25 0, Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.) Orvosi laboratórium G Radiológia Megjegyzés: * Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a rehabilitációs osztályt. Addiktológiai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei Személyi feltételek: Addiktológia szakorvos (15 f beteglétszámra) 0,2 Minden + 15 f beteglétszámra arányosan 0,1 Pszichoterapeuta (szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai 0,25 szakpszichológus) Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /pszichológus /15 f 0,2 beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,1 Gyógytornász vagy ergoterapeuta Dietetikus Pszichiátriai szakápoló 1

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 0,5 terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens 15 f beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,2 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 f beteglétszámra 0,1 Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és 2 szocioterápiára alkalmas helyiségek Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) Orvosi klinikai laboratórium Speciális és toxikológiai laboratórium G Radiológia és ultrahang Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) 40. Az R1. 2. melléklet Addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 1806 megjelölés rész Addiktológiai Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei 16 éves kortól megjelölés táblázatában a Személyi feltételek: 20 ágyra szövegrész helyébe a Személyi feltételek: 20 ágyra, ágyarányosan szöveg lép. 41. Az R1. 2. melléklet REHABILITÁCIÓS MEDICINA és REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS LÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) része helyébe a következ rendelkezések lépnek: REHABILITÁCIÓS MEDICINA Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200 Gyermek rehabilitáció Szakmakód: 2205 Súlyos agykárosodottak rehabilitációja Szakmakód: 2206 Gerincvel károsodottak rehabilitációja Szakmakód: 2207 Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban Szakmakód: 2208 Szakmakód: 2209 Kardiológiai rehabilitáció szakmakód 4003 Tüd gyógyászati és légzésrehabilitáció szakmakód 1903 A rehabilitációs medicina ellátásait Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) formájában nyújtja. A REP-ek részletes leírását és az egyes programok nyújtásának feltételeit a REP Kézikönyv szabályozza.

20 24816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS LÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) REP száma REP elnevezése I. szint II. szint Fekv beteg ellátás III. szint (III+ szint) Járóbeteg ellátás Alapcsomag B vített csomag Speciális (A) 1-7, (C) 1-6 Kiemelt (szakmakód: 2206, 2207, 2208, 2209) Nappali ellátás Szakrendelés Szakambulancia 1-1 Stroke és egyéb heveny agykárosodás után kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-1 Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció 2-2 Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult feln ttkori funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-3 Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-4 Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció 3-1 Komplex traumás és nem traumás kéz (fels végtag) funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-1 Osteoporosis és szöv dményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-2 Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-3 A mozgató és támasztó rendszer betegségei és/vagy ezzel összefügg beavatkozások után kialakuló fájdalommal járó funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-4 Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 10130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 64. szám Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMOK SZABÁLYKÖNYV

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMOK SZABÁLYKÖNYV REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMOK SZABÁLYKÖNYV készítette: a Rehabilitációs Szakmai Kollégium külső szakértők közreműködésével 2009. szeptember 2010. május revízió: 2012. június-október jogszabály előkészítés:

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek 186. szám Tartalomjegyzék 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Kistérségi Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Járási Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda. Tartalomjegyzék. 91/2010. (III. 31.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda. Tartalomjegyzék. 91/2010. (III. 31.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda 47. szám Tartalomjegyzék 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1): 30 37.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA. I. Betegellátás. Debreceni Egyetem OEC. Rehabilitáció 2011; 21(1): 30 37. REHABILITÁCIÓS TANSZÉK BEMUTATÁSA A rehabilitációs medicina helye az egyetemi képzésben, a klinikai ellátásban és a kutatásban A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centrum Orvosi Rehabilitáció és

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2985 3080. OLDAL 2010. október 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben