1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az emberi erőforrások minisztere 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LIII. törvény 83. (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja. 2. (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 3. Az R1. 3. (1) bekezdés nyitó szövegrészében a Minden szövegrész helyébe az Az szöveg lép. 2. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet módosítása 4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 3. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (II. 29.) EüM rendelet módosítása 5. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (II. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendelet hatálya az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok). 6. (1) Az R3. 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentésben a tételes költségkalkuláció és az annak alapján az Értékelő Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben meghatározottól eltérő ellátás elszámolására kerül sor, a támogatás kifizetését az Értékelő Bizottság erre irányuló utólagos kérelem hiányában is engedélyezheti, ha a támogatás összege nem magasabb az eredetileg engedélyezett támogatásnál és az ellátás egyébként az e rendeletben foglaltak alapján támogatható. (2) Az R a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: (3b) A (3) bekezdés d) pontja szerinti eszközök és implantátumok beszerzéséről az egészségügyi szolgáltató gondoskodik, az e rendelet alapján támogatott ellátások során nem használhatóak az Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett eszközök és implantátumok. A (3) bekezdés d) pontja szerinti támogatási összeg megállapítása során az eszköznek, illetve implantátumnak a számlával igazolt árát kell alapul venni.

2 24798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 7. (1) Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. (2) bekezdésében foglaltakat a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Az R a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek esetében a) a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is el kell bírálni, b) a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt hozott döntések alapján a 3. (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is elvégezhetőek az engedélyezett ellátások, c) az Értékelő Bizottság döntése alapján a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépése előtt igénybe vett, valamint az a) és a b) pont alapján igénybe vett ellátások után a 3. (8a) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével a Módr2. által megállapított 1. (1) bekezdésének hatálybalépését követően is kifizethetőek a támogatások. 8. Az R3. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám melléklet az 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. melléklet a) 4. pont 4.4. alpontjában a szemészet szövegrész helyébe a szemészet, ortopédia szöveg, b) 10. pontjában foglalt táblázat Tárgyi feltételek: rész 3. pont 3.4. alpontjában a H érzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO 12, Formalingáz 13, Plazma 13 ) szövegrész helyébe a H érzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés (ETO 12, Formalingáz 13, Plazma 13, Hidrogénperoxid 13 ) szöveg lép. 2. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 2.1. pont nyitó szövegrészében a c), szövegrész.

4 24800 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 2. melléklet az 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 2. melléklet Aneszteziológia, Szakmakód: 1501 megjelölés rész Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei megjelölés táblázat Ágymérleg megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei +) Ágymérleg 2. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Intenzív ellátás, Szakmakód: 1502 megjelölés rész Intenzív ellátást végz fekv beteg osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Ápoló-beteg arány megjelölés sora. 3. Az R1. 2. melléklet Belgyógyászat, Szakmakód: 0100 megjelölés rész Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei megjelölés táblázat Prevenciós antidecubitor matrac és Terápiás antidecubitor matrac megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: (Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +) Prevenciós antidecubitor matrac Terápiás antidecubitor matrac 6 ágyanként 1 db 15 ágyanként 1 db 4. Az R1. 2. melléklet Hemopoetikus ssejt transzplantáció, Szakmakód: 0112 megjelölés rész a) Autológ hemopoetikus ssejt átültetéshez megjelölés táblázat Orvos megjelölés sora helyébe a következ sor lép: [a) Autológ hemopoetikus ssejt átültetéshez Progresszivitási szint III. Személyi feltételek:] Orvos összesen 5 5. Az R1. 2. melléklet Hemopoetikus ssejt transzplantáció, Szakmakód: 0112 megjelölés rész b) Allogén hemopoetikus ssejt átültetéshez megjelölés táblázat Orvos megjelölés sora helyébe a következ sor lép: [b) Allogén hemopoetikus ssejt átültetéshez Progresszivitási szint III. Személyi feltételek:] Orvos összesen 5

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológia, Szakmakód: 0104 megjelölés rész Szakrendelés része helyébe a következ rendelkezés lép: Szakrendelés Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 f gasztroenterológia szakorvos Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek: felszerelt endoszkópos vizsgálóegység, vizsgálóegységenként 1 f endoszkópos szakasszisztens vagy 1 f általános asszisztens biztosítása. 7. Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológia, Szakmakód: 0104 megjelölés rész Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei megjelölés táblázat Endoszkópos asszisztens*/általános szakasszisztens megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei Progresszivitási szint I. Szakrendelés II. Szakambulancia Személyi feltételek:) Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens Az R1. 2. melléklet Gasztroenterológiai rehabilitáció, Szakmakód: 2203 megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt. 9. Az R1. 2. melléklet Nefrológia, Szakmakód: 0105 megjelölés rész Nefrológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Orvoslétszám összesen megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Nefrológiai osztály minimumfeltételei Személyi feltételek:) Orvoslétszám összesen II. 1 f f orvos (nefrológus) 1 f szakorvos (nefrológus)/10 ágyanként 1 f orvos Progresszivitási szint III. 1 f f orvos (nefrológus) 2 f szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként 1 f orvos Graduális és posztgraduális képzést végz ellátóhely esetén 3 f szakorvos (nefrológus)/15 ágyanként

6 24802 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 10. Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Nefrológia, Szakmakód: 0105 megjelölés rész Nefrológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Ebb l: nefrológia szakorvos megjelölés sora. 11. Az R1. 2. melléklet Geriátria, Szakmakód: 0106 megjelölés rész Geriátriai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Kórterem megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Geriátriai osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +) Kórterem II. mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürd szobával III. mozgáskorlátozottak számára kialakítva, fürd szobával 12. Az R1. 2. melléklet Dialízis, Szakmakód: 0110 megjelölés rész Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei megjelölés táblázat anti-hcv pozitív betegek részére elkülönített gép megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei Progresszivitási szint Szatellit Dialízis dialízis ellátó hely központ Kiemelt dialízis központ Kezelési eszközök:) PCR pozitív (anti-hcv pozitív) betegek részére elkülönített gép 13. Az R1. 2. melléklet Dialízis, Szakmakód: 0110 megjelölés rész Dialízis kezelést ellátó helyek m ködésének minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ Jelmagyarázat: megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Jelmagyarázat: * A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkez szakorvos is végezheti, nefrológus elérhet ségének biztosításával. ** Az akut kezel helyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraéleszt -felszerelés, G, defibrillátor szükséges.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Hatályát veszti az R1. 2. melléklet Csecsem - és gyermekgyógyászat, Szakmakód: 0500 megjelölés rész Gyermek-nefrológia fekv beteg ellátás minimumfeltételei megjelölés táblázat Véd n megjelölés sora. 15. Az R1. 2. melléklet Csecsem - és gyermekgyógyászat, Szakmakód: 0500 megjelölés rész Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Endoszkópos laboratórium megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei Progresszivitási szintek I. II. III. Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:) Endoszkópos laboratórium: 16. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúságpszichiátria, Szakmakód: 2300 megjelölés rész Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei Személyi feltételek: Gondozás + Szakrendelés szakrendelés Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos 3 1 Pszichológus 3 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus Logopédus RM Gyógyfoglalkoztató 1 Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés) Pszichopedagógus, gyógypedagógus Szociális munkás, véd n 2 Asszisztens 3 1* Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiség Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium) G EEG-laboratórium Röntgen és ultrahang diagnosztika Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Megjegyzés: * El jegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végz szakrendel ben nem szükséges

8 24804 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 17. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 2301 megjelölés rész Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív osztályhoz integrálva, minimum 5 ágy) minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint II. III. Személyi feltételek: 15 ágyanként ágyarányosan részmunkaid ben Minimum 10 ágy Kizárólag aktív GYIP ágyhoz integrálva (Min. 5 ágy) 1 f gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos 1,5 2 lehet: gyermekpszichiátria, csecsem - és gyermekgyógyászat, pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai rehabilitáció szakorvos Pszichoterapeuta Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági 0,5 1 szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejleszt 0,5 1 pedagógus/szociálpedagógus Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta 2 2 Pedagógus 1 1 Mentálhigiénés asszisztens 0,5 1 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Foglalkoztatás szervez /gyógypedagógiai asszisztens 0,5 1 Betegkísér Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium) EEG-laboratórium Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT) Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér 18. Az R1. 2. melléklet Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 2303 megjelölés rész Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekv beteg szakellátás minimumfeltételei éves kor között megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép:

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekv beteg szakellátás minimumfeltételei éves kor között Progresszivitási szint III. Minimum ágyszám 10 Személyi feltételek: 20 ágyra Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai 0,1 rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria - addiktológiai gyakorlattal)* Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal 0,1 20 ágyig 3 Szociális vagy egészségügyi fels fokú képesítéssel rendelkez segít (addiktológiai konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás) További 20 ágyanként 1,5 Ápoló/szakápoló 2 Gyógyfoglalkoztató 3 M vészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,5 Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása) Jogász Tárgyi feltételek: Lakószobák (4m /f ) f /szoba Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség 4 Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel 2 Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt) Képalkotó eljárások (CT, MRI) Gyógypedagógiai vizsgáló és fejleszt eszközök Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér Megjegyzés: * Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaid s gyermekpszichiáter szakorvos. 19. Az R1. 2. melléklet Homeopátia, Szakmakód: 8011 megjelölés rész Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei megjelölés táblázat Szakorvos Homeopata KM (Kínai orvoslás) orvos (Msc) megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei Személyi feltételek:) Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc) Az R1. 2. melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, Szakmakód: 5000 megjelölés rész Bevezetés: alcím 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép:

10 24806 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 5. Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelez en el írt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közrem köd i szerz dés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro orvosi laboratóriumába továbbíthatja. 21. Az R1. 2. melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, Szakmakód: 5000 megjelölés rész Orvosi laboratóriumi diagnosztika 0. szint megjelölés táblázat I. Személyi feltételek pontja helyébe a következ rendelkezés lép:

11 (A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek Kötelez en végzend szakterületi kompetenciák MV: Mintavétel KL: Kislabor ) I. Személyi feltételek Laboratóriumvezet nem szükséges Szakmai felügyeletet ellátó személy A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 f orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkez diplomás dolgozója* Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész Klinikai biokémikus Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/f iskolai diplomás Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, nem szükséges nem szükséges technológus Vérvételre képzett egészségügyi személyzet napi 50 mintavételenként 1 f, de min. 2 f * 25 ezer beavatkozás/évig min. 1 f * E felett munkaterhelés arányos minimális teljes szakdolgozói létszám: +1 f /25 ezer beavatkozás* Adminisztrátor napi 100 mintavételenként 1 f * nem szükséges Informatikus Képzett min ségügyi felel s M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 24807

12 24808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 22. Az R1. 2. melléklet Nemzetközi oltóhely és tanácsadás, Szakmakód: 9402 megjelölés rész WHO által regisztrált oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei megjelölés táblázat címe helyébe a következ cím lép: Oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei 23. Az R1. 2. melléklet Fizioterápia-gyógytorna, Szakmakód: 5700 megjelölés rész Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei Fizioterápia-gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhet komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is: gyógymasszázs, elektroterápiás, termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek, balneoterápia, víz alatti gyógytorna, hidroterápia. Gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhet gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia egyéb ágait kivéve. Az ellátási formák meghatározása: Telephely nélküli tevékenység: a kezelés a kliens/beteg otthonában történik, illetve az alapellátáshoz vagy szakellátáshoz kapcsolódó szakirányú gyógytornász-fizioterapeuta tevékenység. Járóbeteg ellátás I. szint: önálló, nem intézeti gyógytorna-fizioterápia rendelés, amelyhez nem kapcsolódik más rendelés. A kezelés kezel ben/tornateremben történik. Járóbeteg ellátás II. szint: intézeti formában, több szakrendeléssel együtt m köd szakrendelés, ideértve a gyógyfürd ellátást is. Központi Gyógytorna-Fizioterápia szakrendelés m ködik vezet gyógytornásszal. Fekv beteg ellátás: célkit zés a Központi Gyógytorna-Fizioterápia Osztály kialakítása a fekv beteg ellátásban a progresszivitás minden szintjén. A Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály: a fekv beteg-ellátást kiszolgáló, vezet gyógytornász irányításával m köd egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelel en. A Központi Gyógytorna-Fizioterápiás osztályon a vezet gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok, gyógytornász-fizioterapeuták, fiziko/fizioterápiás (szak)asszisztensek, gyógymassz rök, konduktorok, szomatopedagógusok is dolgoznak. Az osztály felel s szakmai vezet i feladatait a vezet gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezet jének vagy az ezzel megbízott szakorvosnak az irányítása alatt áll. 24. Az R1. 2. melléklet Fizioterápia-gyógytorna, Szakmakód: 5700 megjelölés rész Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei megjelölés táblázat Megfelel magasságú kezel ágy és szék megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei Telephely Járóbeteg ellátás nélküli tevékenység esetén I. II. Fekv beteg ellátás Tárgyi feltételek:) Mobil állítható kezel ágy, szék - 10

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Hidroterápia, Szakmakód: 5703 megjelölés rész Hidroterápia minimumfeltételei megjelölés táblázat Fizioterápiás egység részeként m ködik megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Hidroterápia minimumfeltételei Járóbeteg ellátás Fekv beteg ellátás) Önálló fizioterápiás egység részeként m ködik 26. Az R1. 2. melléklet Elektroterápia, Szakmakód: 5704 megjelölés részében a Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység szövegrész helyébe a Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szöveg lép. 27. Az R1. 2. melléklet Elektroterápia, Szakmakód: 5704 megjelölés rész Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei megjelölés táblázat Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi tevékenység esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei Járóbeteg ellátás Fekv beteg Telephely nélküli tevékenység I. II. ellátás Személyi feltételek:) Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens otthoni fizioterápiás ellátáshoz kapcsolódóan 2 év szakmai gyakorlat Egészségházhoz kapcsolódóan helyben szakorvos felügyelete mellett 28. Az R1. 2. melléklet PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN megjelölés részében a Hisztológia minimumfeltételei, a Cytopatológia minimumfeltételei, az Aspirációs cytológia minimumfeltételei, az Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei megjelölés táblázat Mikrohullámú készülék megjelölés sora helyébe a következ sor lép, és a táblázatok a következ sorral egészülnek ki: (Tárgyi feltételek:) Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint II. szint III. szint

14 24810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 29. Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés rész Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek része helyébe a következ rendelkezés lép: [Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint I. II. III.] Személyi feltételek: Összes orvos 15 ágyra További + 15 ágyanként Ebb l: Pszichiátria szakorvos több szakvizsgával (pszichoterápia, addiktológia, rehabilitáció) Pszichiátria szakorvos (15 ágyra) További 15 ágyanként 1,2 0,4 2,25 0,5 3,7 0,6 0,5 0,75 1 0,7 0,25 1 0,3 1,2 0,4 Rezidens/szakorvos jelölt/orvos/egyéb szakorvos 0,5 1,5 Felvételes ügyelethez szükséges szakorvosok száma Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként 0,35 0,15 0,4 0,2 0,5 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra További 15 ágyanként 0,2 0,1 0,25 0,15 0,3 0,2 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (ECT-hez) Aneszteziológus szakasszisztens/feln tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (ECT-hez) Betegkísér Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés része a Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) megjelölés táblázatot megel z en a következ táblázattal egészül ki: Krónikus pszichiátriai ellátás minimumfeltételei Progresszivitási szint Személyi feltételek: I. Osztályvezet : Pszichiátria szakorvos min. 5 éves gyakorlattal * 0,5 Összes orvos (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyra 0,25 Minden további 15 ágyra 0,2 Ebb l pszichiátria szakorvos 1 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Fels fokú szociális szakember 0,5 Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta /mentálhigiénés 0,15 szakasszisztens - 15 ágyanként Betegszállító 0,3 Megjegyzés: * Amennyiben a krónikus pszichiátriai osztály aktív pszichiátriai osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a krónikus pszichiátriai osztályt.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Az R1. 2. melléklet Pszichiátria, Szakmakód: 1800 megjelölés rész Gerontopszichiátriai polymorbid krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) megjelölés táblázat címe helyébe a következ cím lép, és a táblázat a következ sorokkal egészül ki: Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei (G ) Progresszivitási szint II. 32. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek része helyébe a következ rendelkezés lép: (Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint) Személyi feltételek: I. II. III. Osztályvezet f orvos (több szakvizsgával rendelkez beleértve a 0,5 0,5 0,5 pszichiátriai rehabilitációt is) * Szakorvos (több szakvizsgával rendelkez pszichiátria szakorvos) 0,25 0,5 1 Orvos összesen (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyanként ** 0,25 0,4 0,55 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 15 ágyra Minden további 15 ágyra 0,25 0,15 0,3 0,2 0,35 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra 0,1 0,15 0,2 Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/addiktológiai konzulens/mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser** /15 ágyra Minden további 15 ágyra 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint Betegkísér Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ jegyzete helyébe a következ rendelkezés lép: Megjegyzés: * Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív pszichiátriai osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a rehabilitációs osztályt. ** Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként. 34. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek: része helyébe a következ rendelkezés lép:

16 24812 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám (P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei) Személyi feltételek: Osztályvezet : Pszichiátria szakorvos (pszichoterápiás szakképesítéssel) 30 1 ágyanként Rezidens/egyéb szakorvos 1 Orvos összesen 30 ágyanként 2 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 30 ágyanként Ebb l pszichoterápiás képesítéssel rendelkez szakpszichológus 2 1 Pszichológus Szupervízió arra jogosult szakember révén A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Terapeuta: M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 2 terapeuta /rehabilitációs menedzser/addiktológus konzultáns 30 ágyanként 35. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázat Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + megjelölés sora helyébe a következ sor lép: (P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei) Tárgyi feltételek: 36. Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés része a P Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázatot követ en a következ táblázattal egészül ki: Pszichoterápiás járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei Személyi feltételek: Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus Szupervízió arra jogosult szakember révén Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Egyéni terápia, családterápia esetén megfelel méret helyiség, Csoport praxis esetén szakemberenként külön helyiség Az R1. 2. melléklet Pszichiátriai rehabilitáció, Szakmakód: 1804 megjelölés rész Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei megjelölés táblázat Személyi feltételek: része helyébe a következ rendelkezés lép: (Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei) Személyi feltételek: Pszichiátria szakorvos (15 f beteglétszámra) 0,2 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus /15 f 0,15 beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,1

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám Gyógytornász vagy ergoterapeuta Dietetikus Pszichiátriai szakápoló 1 M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 0,3 terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens 15 f beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,25 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 f beteglétszámra 0,1 38. Az R1. 2. melléklet Addiktológia, Szakmakód: 1801 megjelölés rész Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép: Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei Progresszivitási szint III. Személyi feltételek: Osztályvezet f orvos (pszichiátriai/addiktológiai szakvizsgával) 0,5 Összes orvos 15 ágyra 1 További + 15 ágyanként 0,5 Ebb l: Pszichiátria vagy addiktológia szakorvos 15 ágyra 0,5 Minden további 15 ágyra 0,25 Egyéb szakorvos (belgyógyászat/neurológia/háziorvos, rehabilitációs 0,2 szakorvos) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra 0,1 Pszichoterapeuta Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy klinikai addiktológiai szakpszichológus /pszichológus (15 ágyra) További 15 ágyanként Fels fokú szociális szakember (szociális munkás)/addiktológus konzultáns 15 ágyra További 15 ágyanként Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további + 15 ágyra 0,2 0,1 0,25 0,1 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Betegkísér 0,5 Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+ Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratórium Radiológia 0,1 0,2

18 24814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám 39. Az R1. 2. melléklet Addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 1806 megjelölés rész Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei megjelölés táblázata helyébe a következ rendelkezés lép, és a rész a következ táblázattal egészül ki: Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei Személyi feltételek: Addiktológia szakorvos osztályvezet f orvos (több szakvizsgával rendelkez beleértve a rehabilitációt is) * Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) az osztályvezet f orvoson kívül 15 ágyra További +15 ágyanként Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Orvos összesen (az osztályvezet f orvoson kívül) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus /15 ágyra Minden további 15 ágyra Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra Minden további + 15 ágyra Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/ addiktológus konzulens /rehabilitációs tevékenység terapeuta/ mentálhigiénikus/ m vészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra Minden további 15 ágyra Progresszivitási szint II. III. 0,5 0,5 0,25 0,1 0,2 0,1 0,25 0,2 0,25 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint Betegkísér 0,5 0,5 Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek 0,5 0,25 0,25 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,25 0, Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.) Orvosi laboratórium G Radiológia Megjegyzés: * Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív osztály mellett m ködik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezet f orvos részmunkaid ben vezeti a rehabilitációs osztályt. Addiktológiai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei Személyi feltételek: Addiktológia szakorvos (15 f beteglétszámra) 0,2 Minden + 15 f beteglétszámra arányosan 0,1 Pszichoterapeuta (szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai 0,25 szakpszichológus) Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /pszichológus /15 f 0,2 beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,1 Gyógytornász vagy ergoterapeuta Dietetikus Pszichiátriai szakápoló 1

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám M vészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység 0,5 terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens 15 f beteglétszámra Minden további 15 f beteglétszámra arányosan 0,2 Fels fokú szociális szakember (szociális munkás) 15 f beteglétszámra 0,1 Tárgyi feltételek: a rendel általános feltételei + Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és 2 szocioterápiára alkalmas helyiségek Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) Orvosi klinikai laboratórium Speciális és toxikológiai laboratórium G Radiológia és ultrahang Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életmin ség, dementia) 40. Az R1. 2. melléklet Addiktológiai rehabilitáció, Szakmakód: 1806 megjelölés rész Addiktológiai Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei 16 éves kortól megjelölés táblázatában a Személyi feltételek: 20 ágyra szövegrész helyébe a Személyi feltételek: 20 ágyra, ágyarányosan szöveg lép. 41. Az R1. 2. melléklet REHABILITÁCIÓS MEDICINA és REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS LÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) része helyébe a következ rendelkezések lépnek: REHABILITÁCIÓS MEDICINA Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200 Gyermek rehabilitáció Szakmakód: 2205 Súlyos agykárosodottak rehabilitációja Szakmakód: 2206 Gerincvel károsodottak rehabilitációja Szakmakód: 2207 Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban Szakmakód: 2208 Szakmakód: 2209 Kardiológiai rehabilitáció szakmakód 4003 Tüd gyógyászati és légzésrehabilitáció szakmakód 1903 A rehabilitációs medicina ellátásait Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) formájában nyújtja. A REP-ek részletes leírását és az egyes programok nyújtásának feltételeit a REP Kézikönyv szabályozza.

20 24816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 180. szám REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS LÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) REP száma REP elnevezése I. szint II. szint Fekv beteg ellátás III. szint (III+ szint) Járóbeteg ellátás Alapcsomag B vített csomag Speciális (A) 1-7, (C) 1-6 Kiemelt (szakmakód: 2206, 2207, 2208, 2209) Nappali ellátás Szakrendelés Szakambulancia 1-1 Stroke és egyéb heveny agykárosodás után kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-1 Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció 2-2 Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult feln ttkori funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-3 Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 2-4 Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció 3-1 Komplex traumás és nem traumás kéz (fels végtag) funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-1 Osteoporosis és szöv dményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-2 Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-3 A mozgató és támasztó rendszer betegségei és/vagy ezzel összefügg beavatkozások után kialakuló fájdalommal járó funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 4-4 Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Megváltozott a progresszivitási szintek tartalma, jelentése: az ellátások az I és a II szinten történnek zömében III. szint: rendelkezésre

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. 2015.03.15-én hatályos verzió

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. 2015.03.15-én hatályos verzió 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 2015.03.15-én hatályos verzió REHABILITÁCIÓS MEDICINA Rehabilitációs medicina alaptevékenységek

Részletesebben

DE OEC Orvosi rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Szintentartó tanfolyam BUDAPEST 2014.

DE OEC Orvosi rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Szintentartó tanfolyam BUDAPEST 2014. DE OEC Orvosi rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Szintentartó tanfolyam BUDAPEST 2014.Január 27-30 I. alapozó lépések (2010-12): II. III. IV. I. A rehabilitációs medicina

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez 22706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 205. évi 8. szám 6. melléklet az 54/205. (I. 24.) EMMI rendelethez. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet Felnőtt hospice-palliatív ellátás, Szakmakód: 7306 megjelölésű

Részletesebben

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 96/2003. (VII. 15.) KORM. RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL Működési

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS MEDICINA

REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS MEDICINA Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200 Gyermek Szakmakód: 2205 Súlyos agysérültek ja Szakmakód: 2206 Gerincvelősérültek ja Szakmakód: 2207 Polytraumatizáltak,

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 27/2012. (I. 18. EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.09.19-2012.09.20 Tartalom: egészségügyi tartalékkal való gazdálkodás egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai Járó-TEK 2017-01-16 Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16 Szakma Szakmakód Szakorvosi szünetelő órák órák a idejére a a idejére a feladatot 094000 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Belgyógyászat 0100 224 0 2012.02.06 094000

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni bejelentett AKTIV krónikus zés e MÁTRIX Igen/ e Szakma e ÁGYSZÁM ágyszáma AKTÍV 030606 Városi Kórház

Részletesebben

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 201 12.23. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 201 0 01-től nyilvántartott A változás utáni

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma a a ellátó ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs

Részletesebben

Solymár település ellátási adatai

Solymár település ellátási adatai Solymár település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) Diótörés Alapítvány 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Onkológia. Szent Imre Kórház klinikai onkológia Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200

Onkológia. Szent Imre Kórház klinikai onkológia Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200 Onkológia Szent Imre Kórház klinikai onkológia 1200 Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200 Szent Rókus Kórház és Intézményei klinikai onkológia 1200 Semmelweis Egyetem klinikai onkológia 1200 klinikai

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05 szerinti térség órák órák a idejére a idejére a Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 Budakalász, Martinovics

Részletesebben

Forrás: dr.info.hu illetve a weboldal

Forrás: dr.info.hu illetve a  weboldal ÁNTSZ által vezetett egészségügyi szolgáltatók Forrás: dr.info.hu illetve a http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?9 weboldal Az ÁNTSZ által vezetett, az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Budapest III. kerület település ellátási adatai

Budapest III. kerület település ellátási adatai Budapest III. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról hatályos:

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató megnevezése Szolgáltató 6 jegyű

a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató megnevezése Szolgáltató 6 jegyű EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros

Részletesebben

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között.

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. készítette: Kontra Andrea Irányok.. Alapellátás, járóbetegszakellátás 20/1996.(VII.26.)

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Szakorvosi óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia szerinti Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák órák Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Szakma Szakmakód Szakorvosi a idejére a a idejére a Bács-Kiskun Dél-alföld 037100 Bácsalmási eü. Szolg. Kft. 6430 Bácsalmás, Hősök

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nlvántartott bejelentett AKTIV / krónikus é Székhelyének teljes címe csoport ése ése kód Dátum ÁGYSZÁM ágyszáma a idejére a a ése AKTÍV Dél-alföld

Részletesebben

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30.

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. Stroke rehabilitációs ellátásról (felnőtt) Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek 2 A felnőttkori obezitás jelentősége a rehabilitációban Dr

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben