Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, 2010. I."

Átírás

1 Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I Emlékezünk Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint Hálaadás g Három vendég g Nyelvlecke g Csak egy ANYA? Ef 1,5 Nemzeti zászlóadományozási ünnepség T a k a r ó K á r o l y Lk 14, Megy vala pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak: Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze? Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk Édes Atyánk azért a különös kegyelemért, hogy Jézus Krisztusban mennyei örökségre hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy egy a szükséges dolog, hogy újjászületett életben legyünk és járjunk itt ezen a földön. Köszönjük Neked, hogy a Te Igéddel és Szent Lelkeddel most is munkálkodsz és elragadod a haláltól, a kárhozattól a tieidet. Szívükre beszélsz, megáldod és megszenteled őket, ők pedig Hozzád térnek bűnbánattal, hittel, reménnyel. Így jöttünk eléd Édes Atyánk most is, hogy kérjünk Téged, hogy könyörülj rajtunk! Szeretnénk Neked szentelni az életünket, a lelkünket, minden cselekedetünket itt is, most is, de szükségünk van a Te éltető szavadra. Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád! Ámen Igehirdetés: Kedves Testvérek! Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen amikor Jézus megszólal mindig az örökkévalóság titkát tárja fel, és nyilvánvalóvá lesz, hogy nem emberléptékű módon gondolkodik, tervez és beszél. Ha meg kell fogalmazni, akkor nekem azért egyszerű a dolgom, mert megfogalmaztatta már az Isten, hogy a hit célja: a lélek üdvössége. Még egyszer mondom: a hit célja a lélek üdvössége. Amikor olyan mondatokat hallunk az Ő szájából, hogy aki meg nem gyűlöli anyját, apját, feleségét, testvérét végig sorolja az egész rokonságot nem lehet az én tanítványom, az ember azt mondja, hogy lehet így beszélni a szeretet Istene képviseletében. Nagyon jól beszél Jézus, tökéletesen beszél Jézus. Szeretném elmondani nektek, hogy a szeretetnek a fogalmát a mai ember nem ismeri. Mi a szeretetnek a lényege? A szeretet lényege az éltetés. Valamit, ami elveszett, életre kelteni. Valamit, ami van, életben tartani. Az életben tartatásnak egyetlen hatalmas eszköze a szeretet. Éppen ezért az életet védeni kell, és mindennel szembe kell szállni, ami az életet pusztítja és öli. És ebben az összefüggésben beszél arról, hogy amikor egy embernek az életét megragadja az Istennek a kegyelme és e világ istenének kezéből kiszakítja a lelkét, megváltva új életre szüli, attól kezdve a megtért ember egy különleges harci területre kerül: a kárhozat embereivel szemben hadakozik az életnek embere. Itt ebben a gyülekezetben sokan ismerik, hogy amikor egy nem hívő családba újjászületik valaki, milyen pokol támad otthon. Mennyire igaz lesz, amit Jézus úgy mond, hogy ellenségévé lesz az embernek a saját családja. Öten vannak egy házban,

2 három támad kettő ellen, kettő a három ellen. Amikor valaki a sötétség uralma alól kiszabadul, akkor ellenségévé lesz a pokolnak. Nyilvánvaló módon az Isten benne egy olyan győzelmet aratott, ahol a sötétség gyermeke, a világosság gyermekévé lesz. Ahol átment a halálból az életre. Tudjátok, amikor az Isten szólongatja a mai embert - és Kelenföldön, ha valamiért hálát adok, ezért adok hálát, hogy titeket oly sokszor és oly sokféle módon szeretve szólít, hogy megváltottalak, az enyém vagy. Elmondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged és kiterjesztettem rád az én irgalmasságomat, hát tanulj meg szeretni! De ne felejtsd el a lélek azon természetét, amit így ír a Szentírás az Atyáról: szerettem az igazságot, gyűlöltem a hazugságot. Az életet munkálom. Aki pedig az Isten gyermekeinek a lelkét bármilyen címen fertőzi, oltja és árt neki az Isten szemében gyűlöletes. Azt mondja, jobb, ha malomkövet kötne a nyakára, és maga vetne önkezével véget az életének. Jobb a botránkoztatónak, ha maga pusztítja magát, mint, hogy az én haragomat várja, hogy kiteljesedjen. Mert kiteljesedik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vess számot a te sorsoddal. Vess számot a te életed rendeltetésével. Azért vagy, azért szeretlek, azért áldalak, hogy rajtad keresztül a mennyei erők áradjanak. Meg fogsz ütközni minden lélekkel, amelyik nem vallja Jézus Krisztus Istenségét. De te ne félj! Mivel sóvá tettelek téged és világossággá. Ha valaki a sót elbontogatja, tudja a vegyi képletét. Akkor tudja, hogy a só, amíg van, addig só. Ezért a görög szövegben az áll, hogy meg kéne bolondulnia a sónak ahhoz, hogy elveszítse valós jellegét. Te az Isten gyermeke, az Isten gyermekeként élj, és hogyha háborúba keveredsz, istentelennel, ártalmassal, gonosszal, lélekgyilkossal, azt mondja: ezt ne szeresd. Ezt ne szeresd! Ezt szeretni tilos! Átkozottat, ártót, ártalmasat szeretni tilos! Tanuld meg! A szeretet éltet, a szeretet véd, a szeretet életteret teremt, és az élettér gyilkosát nem szeretheti, viszont keresztként fölveszi. Így történik, hogy bár ellenséged lehet a saját családod, fölveszed, mint Jézus a keresztet: a bűnöst a bűnével, a gyilkost az indulatával, a gonoszt a gonoszságával és hordozod az Atya előtt. Hogy? Ahogy az Urad parancsolja. Szeretném bemutatni nektek, hogy Jézus Krisztus tanítványai hogyan küzdöttek meg az ördög fiaival. Emlékeztetni kívánlak titeket arra a történetre, amikor Elimás, a zsidó ördöngős - akiben keserű lélek van - a Jézus beszéde ellen befolyása alá akarja vonni a kormányzót. Mit csinál vele az apostol? Nem azt mondja, hogy szeretlek. Nem azt mondja, hogy hordozlak, hanem azt mondja, hogy: verjen meg az Isten és vak leszel. Kérem, összetévesztik az emberek a mentő szeretet parancsát, a védő szeretet ellenálló haragjával. Amikor az Isten azt mondja, hogy rendet teremtek, akkor a rendben az ember megtanul szeretni, és megtanul gyűlölni. Nem az Ószövetségi szinten: szeresd a barátodat, gyűlöld ellenségedet, sokkal mélyebb szinten: lelkes, Szent Lelkes szinten. Amikor valakiben az ördög munkálkodik, akkor annak a léleknek nem csak ellene kell állni, hanem le kell győzni és uralmat kell venni fölötte a Szentlélek által. A mai Magyarországon egy hamis, egy hazug, egy gyilkos lélek talált otthont. Elképesztő mennyi a katonája, és megrendítő mekkora a hadserege. Az ateizmus, az evolúció tan, a filozófia, a kommunizmus és a hitnek álcázott hamis tanítók tanításai mind az ördög szolgálatában állnak. Ezért eljött az idő, hogy a kemény eledelt is enni tudja a hívő lélek. Aki az Úr Jézus Krisztusé, az a Krisztus hadseregébe soroztatott. Ezek járnak a világosság ruhájában, ezek őrzik a ruhájukat, és ezeket minden körülmények között gyilkolja az ellenség. Amikor azt mondja Jézus: aki meg nem utálja a saját lelkét is, ezzel feltárja mondanivalójának mélységét is. Van köztünk olyan lélek, akit megváltott az Úr Jézus Krisztus és elfogadta, hogy ő az Úr megváltottjaként az Isten dicsőségére él? Van köztünk, akit Isten Szentlelke újjászült és elpecsételt és a zálogát adta bele, hogy Szentlelke benne él? Ez a szív, ha hajlandó megalkudni, kompromisszumot kötni bűnös családtagjával, tudod, hogy a Krisztust gyalázza meg? Ha ez a szív hajlandó kompromisszumot kötni, vagy szövetséget kötni Isten tagadókkal, Jézus nevét gyalázókkal, tudod, hogy Jézus nevét gyalázza meg és szövetséget bontott? Ezért azt mondja az Úr Jézus, ha valaki meg nem tagadja, meg nem utálja az ő természetének bűnös lelkét, és nem kéri, hogy az Isten Szent Lelke vegyen uralmat benne és felette, nem lehet a tanítványom. Befejezem! Ahogy egy nemzetnek van országa és koronája, az Istennek is van. Az ország neve az Isten országa, a koronás fő benne a názáreti Jézus Krisztus. Királyok Királya. Amikor így szólt: minden népből, nyelvből, ágazatból kihívom az én népemet, akkor hálás vagyok, hogy a magyar nép: nép, hogy a magyar nemzet: nemzet, és az Isten népe benne él. Ezt a koronát azért emeljük fel, mert a Királyok Királyának ajánljuk. A nemzettel együtt. Legyen Ura Ő, Jézus Krisztus a magyarnak. Legyen gazdája, megváltója, megtartója. Tanítvány csak az lehet, aki mindenben Jézus Krisztusban gondolkodik. Akkor is, ha hazáról, ha nemzetről van szó, amelyet Ő alkotott. Kimérte a nemzetek határait, jaj azoknak, akik megrontják az Isten rendjét! Hajtsuk meg a fejünket ülve maradva és imádkozzunk! Elvész az a nép, amelynek nem Te vagy az Istene, Jézus Krisztus. Bár e földi, ördögi uralom munkálkodik az egyesítésen, hogy a föld minden népe egy földi uralkodó keze alá kerüljön. A földi uralkodó azonban az Antikrisztus hatalmával él, és a Te nevednek gyűlölőivel gyűjti az övéit. Köszönjük, hogy mi Hozzád tartozunk! Köszönjük, hogy ellent mondunk az ördögi, és az ördögtől vezérelt emberi

3 törekvéseknek. Köszönjük, hogy Rólad neveztetünk! Köszönjük, hogy adtál nekünk földi országot, hogy legyen képünk a mennyeinek rendjéről. Ahol az éltetés, az üdvözítés, a lélek gazdagítása a cél. Most pedig kérlek Édes Atyám Jézusért, hogy áldd meg ezt az itt lévő Te népedet! Krisztus Jézus nevében! Ámen Fölállva mondjuk el az Úri imádságot! A nemzeti zászlóadományozási ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm vitéz lovag Erdőss László nyugállományú honvéd ezredes urat, a Nemzeti Társaskör hűségdíjas elnökét. Tisztelettel köszöntöm helyettesét, Szőnyi Zoltán ügyvezető alelnök urat, Tarnóczy Balázs költő és grafikus művész urat, Dinnyés József énekes művész urat Béres Ferenc díjas énekest. Az Élő Isten kegyelmébe ajánlva a mi ünnepségünket felkérem Tarnóczy Balázs elnök urat a gyülekezet köszöntésére. Áldás-békesség! Tisztelettel köszöntöm főtiszteletű vitéz Takaró Károly dandártábornok, nyugállományú protestáns tábori püspök urat. Tisztelettel köszöntöm az ünnepség résztvevőit, az egyházi vezetőket, az ünneplő gyülekezetet, valamennyi megjelentet! Engedjék meg, hogy néhány mondattal ünnepségünk előtt bemutassam egyesületünket. A Nemzeti Társaskör 1992-ben alakult, mint nemzeti elkötelezettségű, kulturális egyesület. Célkitűzésünk a hiteles magyar történelem vállalása, annak hirdetése, valamint a magyarság tudat erősítése az együvé tartozás fokozásával, az együvé tartozás érzésének fokozásával a magyar felemelkedés, a szebb magyar jövő érdekében. Alapító tagjaink közül számosan ismert, tiszteletben álló személyiségei Közép-Európának. A honfoglalásunk évében elhatároztuk, hogy céljaink elérése érdekében címerrel díszített nemzeti lobogót ajándékozunk a Kárpát-medence területén olyan keresztény közösségeknek, akik vállalják nézeteinket, egy szebb, boldogabb magyar jövő megteremtésének szolgálatát. Eddig 78 zászlót adományoztunk református, katolikus, evangélikus és görög-katolikus templomokban, egész magyarság területén, ideértve természetesen a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt és a Délvidéket is. Ugyancsak e cél elérése érdekében hűségdíjat alapítottunk, amivel olyan kiváló személyiségek munkáját ismerjük el, akik életükkel bizonyítják Kölcseyt idézve: A haza mindenek előtt! Néhány név említésével ennek a szép díjnak az értékét fémjelezzem, egy pár nevet megemlítenék: Tőkés László erdélyi református püspök, Dr. Hegedüs Lóránt református püspök, Tenfil József erdélyi római katolikus püspök, Durai Miklós politikus, Nemeskürty István író-történész és nem utolsó sorban a velünk jelenlévő elnökünk: vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes. Kezdjük zászlóátadási ünnepségünket azzal, hogy énekeljük el együtt a Himnuszt. Most kérem az ünneplő gyülekezetet, hallgassuk meg vitéz Nagybányai Horty Miklós altengernagy 1919-ben a Gellért téren elhangzott beszédét, felolvassa Szőnyi Zoltán a Nemzeti Társaskör ügyvezető elnöke: "Ma, ennek a városnak a küszöbén, nem vagyok abban a lelkiállapotban, hogy szokásos frázisokkal éljek. Igazságérzetem arra kényszerít, hogy kertelés nélkül mondjam azt, amit érzek. Amikor még messze voltunk innen és csak halvány volt a reménység, hogy ezt a tévútra vezetett nagyvárost fegyverrel a kezünkben viszontláthassuk, átkoztuk és gyűlöltük, mert a távolból természetesen nem szegény magyar testvéreinket és itt üldözést szenvedett mártírjainkat láttuk, hanem csakis a piszkos, mocskos áradatot, amelybe ez a város alásüllyedt. A magyar nemzet szerette Budapestet, és el is kényeztette: mégis az utóbbi időben ez lett a város veszte. Most itt a Duna partján tetemre hívom a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezer éves történelmét, ez a város porba rántotta a szent koronát, meg a nemzet színeit és vörös rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette, vagy kiüldözte hazájukból. Ezen felül még mindenünket el is tékozolta. Mégis, minél jobban közeledtünk ide, annál inkább indult olvadásnak a szívünkre rakódott jégréteg és hajlandókká váltunk arra, hogy megbocsássunk. Igen megbocsátunk ennek a bűnbe sodort városnak, ha visszatér a haza szolgálatába, ha szeretni fogja szíve és lelke minden erejével ezt a földet, melyben őseink csontjai porlanak, - ha szeretni fogja azt a rögöt, melyet testvéreink arcuk verejtékével művelnek, a szent koronát, a kettős keresztet, meg a négy folyót, - egyszóval, ha szeretni fogja magyar hazánkat és magyar népünket. Katonáim -, miután learatták és begyűjtötték földjeik termését, - fegyvert fogtak, hogy az országban a rendet helyreállítsák. Az ő kezük immár készen áll a testvéri kézfogásra, de-, ha elkerülhetetlen lenne-, felkészült büntető ökölcsapásra is. Adja Isten, hogy erre ne kerüljön sor, és hogy azok, akik bűnösök, vagy annak érzik magukat, jobb meggyőződésre jussanak, és kettőzött erővel vegyenek részt annak a Budapestnek felépítésében, amely majd összes nemzeti erényeink fényében fog ragyogni. Testvéreinket, akik itt velünk annyit szenvedtek és mindvégig velünk együtt éreztek, szívünkből üdvözöljük " A zászlóadományozást egy oklevél is kíséri, engedjék meg, hogy ennek szövegét felolvassam: a Nemzeti Társaskör címeres országzászlót adományoz Dr. Szentmiklóssy Margit anyagi támogatásával a Kelenföldi református gyülekezetnek, vitéz Nagybányai Horty Miklós altengernagy kormányzói eskütételének 90. évfordulóján, őfőméltósága emlékének ápolására, hitünk és a nemzeti megmaradásunk erősítésére, országunk örök fönnállására. Álljon itt e zászló és hirdesse:

4 Isten után első a haza. Isten óvja Magyarországot! Budapest, február 28. Szőnyi Zoltán - ügyvezető elnök, vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes elnök. Most egy dal következik, előadja: Dinnyés József dalmondó. Testvéreim a 12. zsoltárt énekelem, ezen a szép napon. Hallgassuk meg Isten krónikását, a zsoltáros Dávidot, Szenci Molnár szavaival. Felkérem főtiszteletű Takaró Károly püspök urat, áldja meg a zászlót! Kérem, a gyülekezet álljon fel! Amikor erre a zászlóra nézek, és kívánom, hogy amikor e zászlóra nézel az Istennek ez a beszéde jusson eszedbe: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Hirdesse az Isten ígéretét, legyen reménységgé! Átveszem és megőrizzük. Tessék helyet foglalni! A zászló átadása következik, átadásra vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes elnök a Nemzeti Társaskör részéről és átveszi főtiszteletű Takaró Károly püspök úr. Főtiszteletű püspök uram! A Nemzeti Társaskör oklevélben foglalta, mint ahogy a gyülekezet hallotta, országzászlónk adományozását. Azért nevezzük még országzászlónak, mert a címert, amelyik rajta van, az 1868-as országgyűlés fogadta el a Birodalom címerének és vitéz nagybányai Horty Miklós Magyarország kormányzója 1868-ban született. Tartsák meg ezt a zászlót, őrizzék a kormányzó úr emlékét és fogadják olyan meleg szívvel és szeretettel, ahogy ezt mi adjuk Önöknek, a magyar megmaradásért, az ország feltámadásáért! - Köszönöm. Kérem, hallgassák meg vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes a Nemzeti Társaskör elnökének ünnepi beszédét! (Szemelvények az ünnepi beszédből. szerk.) Főtiszteletű püspök uram! Tisztelt emlékező és ünneplő gyülekezet! E gyönyörű vasárnapon tisztelegni és ünnepelni jöttünk, a XX. század legnagyobb államférfiának emlékére, aki 90 évvel ezelőtt a magyar Szent Koronára, a nemzeti megmaradásra, az ország visszaszerzésére tett esküt március 1-én délelőtt 10 órakor, a Magyar Birodalom székházában, az Ország Házában. A Kenderesen élő család 4. gyermekeként nagy reményekkel indult, a tengerész kadétból a Monarchia s a Magyar Királyság flottaparancsnoka lett. A ranglétrán előmenetelében végigjárta a világ összes tengerét, az Egyesül Államoktól a Távol-Keletig, és Ausztráliáig. Tapasztalatokat gyűjtött különböző nemzetek és országok politikai és gazdasági életéről. 5 évet töltött magyar tengerésztisztként a császár szárnysegédjeként. Ez a XX. században nem adatott meg egy magyarnak sem. Átvette a flottát. Miután az otrantói tengerzárat feltörte a 75 km széles szorosban, a francia és angol flotta el akarta foglalni a Magyar Királyság tengerét és be akart törni az országba. 5 hajóval: 3 cirkálóval és 2 rombolóval, 14 ellenséges hajót semmisített meg. Megsebesült, de sebesülten is vezette a harcot. A Brit Királyi Tengerészeti Akadémián ma is tanítják vitéz Nagybányai Horthy Miklós otrantói hőstettét. Legnagyobb szíve fájdalma az volt, amikor IV. Károly fegyverszünetet kötött, amit Páduában október 31-én írtak alá. Szeretett flottáját és tengerészeit, át kellett adnia a horvát-szlovén küldöttségnek, illetve az olaszoknak. Összehajtotta a hadilobogót, és ez a kemény katona tengerészeivel együtt megkönnyezte ezt a gyászos napot. Hazament Kenderesre. Elszabadult a pokol Magyarországon. Idegen hatalmak törtek be az ország területére délről, északról, dél-keletről, elszakították Erdélyt. Hazánkban a bolsevizmus ügynökei munkálkodtak raboltak, fosztogattak és gyilkoltak. Horthy Miklós ekkor nemzeti hadsereget szervezett, és elindult, hogy rendet csináljon ebben az országban november 16-án vonult be Budapestre. Visszaállította a Magyar Állam tekintélyét, a legmagasabb közjogi méltóság: a Szent Korona tisztségét, a Magyar Királyság ősiségét. Kitört a Trianoni béke diktátum szabta elszigeteltségből, elsőként Olaszországgal, majd másodiknak Németországgal, kötött szövetséget, bár ezt nem szívesen tette de nagyon jól tudta, hogy a nemzet feltámadása, az ország - csak az akkor már kinövő, új európai nagyhatalmak támogatásával érhető el. Olyan gazdaságot építettek ki kormánya vezetésével, - egy háborús kifosztottság és a trianoni békediktátum után melynek eredményeit, - a 38-as ipari teljesítményt - a mai napig nem tudták túlszárnyalni. Arany alapúvá tette a pengőt, nemcsak Európában, hanem a világon is a legerősebb valutának számított. A magyar ipar termékei, a Ganz- MÁVAG ezüst vonatai Egyiptomtól Argentínáig futottak a világban. Helyreállította a magyar parasztság tekintélyét. Földet adott azoknak a vitézeknek, akik vérükkel öntözték a szent határokat az as világégésben. Helyreállította a honvédelmet. Olyan tekintélyt szerzett, hogy a Szövetségi Ellenőrző Bizottság 1927-ben beszünteti Magyarország ellenőrzését. (Tiltva volt a Bledi egyezményig a magyar honvédség építése és szervezése. Az olaszok szövetségeseink voltak, ebben a kérdésben, mert kérvényezték a tilalom feloldását!) Elindult az ország visszaszerzése és gyarapítása. Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély visszatér. Közös magyar-lengyel határ újra. Mindenütt nagy virágesővel ünneplik, ezt a nagy államférfit ahova csak beteszi a lábát. Az ő nevétől visszhangzik a Kárpát-medence. De bekövetkezik az újabb világégés, kitör a II. Világháború. Személyére rendkívül sok hazugságot kentek. Nem szívesen áldozta és nem is akarta feláldozni a magyar vért nagyhatalmi érdekekért, de

5 szövetségesként teljesíteni kellett a kötelezettségét ben elkezdték kiépíteni Európa és a világ leghíresebb erődrendszerét, az Árpád- vonalat, a Keleti-Kárpátokban. Kedves testvéreim, ezt azért, tették, mert ez az államférfi felismerte, hogy a Magyar Királyságra a legnagyobb veszélyt a keletről jövők fogják jelenteni. A háború folytatódott, és jött az úgynevezett zsidótörvény végrehajtása. Ez volt a numerus clausus jó lenne, ha azok, akik a Kormányzó Úr szemére vetik ennek bevezetését, elolvasnák, mit is jelentett ez akkor. Magyarország több nemzetiségű ország lévén, úgy találta jónak, hogy a zsidók népességük arányában vegyenek részt a tanulmányokban, a közigazgatásban és a hivatalokban. Ugye mekkora különbség? Amikor bekövetkezik a megszállás, körbezárják a Királyi Várat, politikusaink bujkálnak, letartóztatják őket. A Gestapo vezetésével Budapesten gettót hoznak létre. Amikor megtudja a kormányzó úr, hogy mit terveznek a budapesti gettóval, Koszorús Ferenc ezredest, az Esztergomi Páncélos Ezred parancsnokát ezredével berendeli és megakadályozza, hogy elhurcoljanak magyar állampolgárságú zsidókat és megmenti őket Edmond Wiesenmayer és Eichmann vérgőzös tobzódásától. Mindent megtett, ami hatalmában állt október 15-ig állt fenn a Magyar Királyság, ennek a Királyságnak a területén nem volt sem nácizmus, sem fasizmus. Ezt a vádat tessenek visszautasítani! Nem Ő tehetett róla, hogy Sztálinnak odaadtak bennünket a nagyhatalmak Teheránban, Jaltában folyó tárgyalásokon, amit a Potsdami Egyezmény erősített meg. A győztesek, akik a legnagyobb háborús bűnöket követték el itt Magyarországon is, megerőszakolták lányainkat, asszonyainkat, magyart hurcoltak el kényszermunkára: vitéz nagybányai Horty Miklóst Magyarország kormányzóját a nünbergi perben, a Wiesenmayer perében tanúként hallgatta meg a világ felett győztes bíróságot játszó hatalom. Újra elvették a visszaszerzett országrészeket. Megszüntették az 1000 éves királyságot, ahol keresztény kultúrában nőtt fel és élt nemzedékek sora. Azt, amit legnagyobb kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó vezetésével, Horthy Miklós kormányzósága idején létrehoztak, a közel 2000 iskolát és új oktatási rendszert, azt mind lerombolták. A kastélyainkat, a kultúránkat, a múltunkat és hagyományainkat is megtaposták, helyette vörös rongyok, idegen jelképek február 9-én Lisszabonban a kormányzó úr visszaadta életét Teremtőjének. Kormányfők, királyok, hercegek mentek el a temetésére és tették tiszteletüket ban azt hittük szabad ez az ország. Hazahozták Kenderesre, de a hatalom nem merte fölvállalni, sem méltó emléket állítani neki. Drága testvéreim! Az Ő helye a nagy magyar királyok és államférfiak között van. Mindenkor a nemzet érdekeit tartotta szem előtt, és nem írta alá a Trianoni békediktátumot. A legfőbb közjogi méltóság, a legfőbb hadúr, nem is tehetett ilyet, nem is volt ez az ő tiszte. Neki eltökélt szándéka volt, az ország visszaszerzése, a nemzet felemelése és függetlenségének kivívása. Ez az ember vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója méltó emléket kapott egykor ebben a templomban, amely az ő fővédnöksége alatt épült fel között, amit márványtáblák hirdetnek a Magyar Advent Temploma falán és kap most itt, ezzel a zászlóval, melyet adományozunk. Kérem Önöket, őrizzék emlékét, ápolják hagyományainkat magyar szívvel, magyar lélekkel. Isten éltesse Önöket, neveljék gyermekeiket és unokáikat hazaszeretetre, hogy további 1000 évig megmaradjon ez az ország, Magyarország a Kárpátmedencében! Köszönöm a figyelmet! Hallgassuk meg főtiszteletű Takaró Károly püspök úr válaszbeszédét! Pár éve kaptam egy telefont: püspök úrnak jelentem, megtámadott a halál. Elfoglaltam hadállásomat vele szemben, az ellenség ereje és utánpótlása szinte kimeríthetetlen. Hadvezérei a betegség, a félelem és a reménytelenség gyakorlott, erős vezérek. Szembeszállni velük mégis az késztet, hogy velem van a Mindenség Királya Jézus. Ő az egyetlen, Aki hatalmasabb az ellenségnél és Ő mondta: Ne félj, én veled vagyok! Veled vagyok háborúdban, én fogom a kezed. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, én vagyok a te Megtartód. Jelentem, az Isten közelsége oly igen jó nékem. Erdőss László ezredes a telefonnak a másik oldalán beszélő személy volt. Örülök, hogy megtartattál és, hogy mi végre az most már nem titok. Isten áldjon és őrizzen Krisztus Jézusban mindörökre! Ezt az ünnepséget pedig Isten után neked köszönjük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most a zászlókísérők rendeltetési helyére kísérik a zászlót, eközben a gyülekezet a Szózatot énekli. Ezzel zászló átadási ünnepségünk végéhez értünk, köszönöm mindenkinek a jelenlétet! Abban a hitben teszem ezt, hogy remélem egy szép élménnyel gazdagodva térnek haza ezen a tavaszváró szép vasárnapon és befejezésül énekeljük el a Székely Himnuszt. Áldás Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki terád az én irgalmasságomat. Ámen Vendégeinket elbocsátjuk, a gyülekezet tagjait pedig kérem, hogy a 2. Istentiszteleten is vegyenek részt, amely fél 11 órakor kezdődik. Az Örökkévaló Királyról a Melkisédek rendje szerinti Örökkévaló Főpapról fogok beszélni.

6 Címeres országzászlónk Dsida Jenõ Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! Három vendég d r. R a v a s z L á s z l ó p ü s p ö k Megképzett előttem, hogy ezen a napon egy öreg magyar érkezik a királyi várpalota elé. Ismerős és mégis ismeretlen. Mindenki látott ilyen öreg magyart, aki járt a pusztán s bizonyára ilyennek képzeli minden olvasó az Arany János vén gulyását. Indul befelé a palotába. Különös dolog történik: hiába vannak ott fegyveres őrök, ajtónállók, alabárdos testőrök, az öreg magyar csendesen ballag felfelé a ragyogó barokk lépcsőházban, s tart a Kormányzó Úr legbelső szobája felé. Kopogtat és belép. - Adjon Isten szerencsés jónapot! A Kormányzó Úr barátságosan tekint rá s megkérdi: - Kicsoda maga, jó ember, és mit keres itt? - Megkövetem a Kormányzó Urat, én a mesebeli öreg magyar vagyok: Az ezeresztendős magyar ember, ma tán azt mondanák: az elmúlt idők örök magyarja. Én éreztem mindent, ami velünk történt, én gondoltam mindent ami magyar ember eszébe ötlött: én vagyok az élő magyar emlékezet. Ezer esztendő alatt annyi gazdánk volt; nagyok és kicsik, dicsőségesek és nyomorultak. Eljöttem megmondani: Kormányzó Úr odaillik a legkülönbek közé. Ezért esik jól nekünk tudnunk ott a mélyben: fenn a magasságban, országvilág előtt, a Kormányzó Úr viseli a mi képünket. Büszkébb a fejünk tartása, ha tudjuk: Kormányzó Úrról varrnak hímet - reánk. Szünet. Aztán így folytatja: - Minket a mi gazdáink sokszor észre sem vettek, annyiszor ütöttek, annyiszor dobtak vásárra, s ha meg is becsültek, ideigóráig tették a vérünkért vagy a zsírunkért; eljöttem megmondani, hogy Kormányzó Úr magunkért becsült meg. Köszönöm, hogy szeretett minket, csak a szívünket kérte nincs is nekünk igazán egyebünk de ez itt van, elhoztam ajándékba. A palotában nagy csendesség támad, s nem lehet

7 tudni: a termeken, vagy a szíveken, de ez az Ige hangzik át: Megáldalak téged és áldás leszesz. Pár perc múlva egy más vendég siet felfelé a lépcsőn. Hat-nyolc esztendős fiúcska, szöghajú, bátor tekintetű. Peng a csizmáján a sarkantyú, amint kettőt is lép a puha piros bársonyszőnyegen; villog a boltozatot tartó márvány-atlaszok hűvös árnyékában kicsiny fehér inge és árvalányhajas kalapjával úgy integet, mintha bárányfelhőket terelgetne vele össze az égről. Már ott is van a Kormányzó Úr előtt. - Jóreggelt kívánok mindközönségesen! A Kormányzó Úr mosolyogva néz rá, a Kormányzóné fehér keze megsímogatja a fiú piros arcát s már mondja is üzenetét a kis követ: - Én vagyok a magyar jövendő, a huszadik és következő század. Eljöttem megköszönni, hogy mi vagyunk. Köszönöm, hogy mikor le volt gázolva ez a nép, Kormányzó úr hitt benne, hitt bennünk. Visszaadta népünk öntudatát, becsületérzését, életakaratát. Köszönöm, hogy toborzott minket s mi útrakeltünk. Én itt egyedül vagyok, de millió testvérem és barátom hallja a Horthy Miklós ezüst kürtjét s gyülekezik az ő zászlója alá. Mi győzhetetlen hadsereg vagyunk, mert nem fog rajtunk a halál: hitből születtünk, hit által győzünk. A Kormányzó Úr lelkében ünnepi csendesség támad, s mint a kenderesi harangszó ütése, úgy kondul az Íge: Megáldalak és áldás leszesz. A harmadik vendég sugárból és dicsőségből van. Fején töviskorona, keze átszegezett. Előtte az őrség imához sorakozik, az alabárdok hegye koccan a márványpadozaton s úgy vonul át a királyi vár ívei alatt a Királyok Királya, Uraknak Ura, a Názáreti Jézus. A kormányzói pár mélyen meghajlik előtte. És az, akinek kezében hét csillag van és szájából kétélű éles kard jő vala ki, orcája mint a nap, mikor fénylik az ő erejében, így szól: tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és hogy terhet viseltél és béketűrő vagy és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. Majd így folytatja: De még nincs vége a nagy küldetésnek. Még hátra van a neheze: tovább roskaszt a teher, őröl a gond, töri szívedet a kockázat. Még telik a keserű pohárból, a tövisek sem veszítették el az élüket; még mindig életre és halálra megy a harc. De ne félj: Megáldalak és áldás leszesz. Áldás népednek: nagy ajándék, éltető erő, segítség és talpraállás. Áldás magadnak: nagyszerű munka, sok-sok csoda, mind a felülről való segedelem bizonysága és szeretet, kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, szegények és gazdagok szívéből, minden magyarok szívéből. S a királyi vár kőboltjai eltűnnek, mint a délibáb: magányos pusztán áll a Kormányzó élete hű társával s millió galamb szárnyán magyarok imádsága von sátort fölötte. Jertek: mi is imádkozzunk! Gyimóthy Gábor Nyelvlecke Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, Mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok, sok rag van, S hogy némelyik mit takar, És a szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnyalat, Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad? Elmondtam, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmes pár, Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogy ha rohan, Nem üget, de csörtet és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is hát, Aki fut, miért nem lohol? Miért nem vág, ki mezőn átvág, De tán vágtat valahol. Aki tipeg, miért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, Minthogy nem csak sánta biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vagy pedig, ha vágtázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avagy akár bóklászik. Lábát szedi, aki kitér, A riadt őz elszökell. Nem ront be az, aki betér... Más nyelven, hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó, mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó egy kép egy zamat! Aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki beslisszol elinal, Nem battyog az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...! Firenze X. 12.

8 Csak egy ANYA? Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is sorolja magát. - Arra gondolok - magyarázta az adategyeztető - hogy van-e munkája, vagy csak..? - Természetesen van munkám! - csattant fel a nő. Anya vagyok. - Nincs anya kategóriánk foglalkozásként. A háztartásbeli fedi le ezt. - mondta az adatfelvevő segítőkészen. Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például "Hivatali kikérdező" vagy "Városi adatfelvevő". - Mi a foglalkozása? - kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam? Nem tudom. A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem. - Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként. A hivatalnok abbahagyta pilla-natnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett, mint aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre. - Megkérdezhetem, - mondta a nő érdeklődve - egész pontosan mit csinál ezen a területen? Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok: - Folyamatos kutatási programban veszek részt, (melyik anya nem) laboratóriumban, és terepen is (normálisan azt mondtam volna kint és bent). Dolgozom a felettesemnek (elsőként az Úrnak, aztán egész családomnak), és van már négy kreditem is (mindegyik lány). Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet (melyik anya tagadja?) és gyakran dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz. Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöl tötte a nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvözöltek. Az emeletről hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellünket gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit próbálgatja. Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglalkozásról. "Egy újabb anya", vagy anyaság" már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat "haladó" kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elő!

9 Evangélizáció - konfirmációra készülve harcosképzéssel KonfiRmálóink május Ádám Réka Árvai Nikolett Ágnes Bartók András Csonka Angéla Farkas Tamás Gudmann Zsolt Horváth Edit Kiss Angéla Kiss Szilvia Kondrács János Koroknai Eszter Lajkó Mónika Magyar Márta Mihalovics Katie Michalovics Nicky Nagy Nóra Nagy Sándorné Nemes Gábor Pocsai Melinda Stahl Csaba Szabó András Szilágyi Barbara Szökrön Anna Szökrön Ágnes Szökrön Eszter Szőnyi Domonkos Tahi-Tóth Mátyás Varga Imre Wittmann Pálné Evangélizáció Hétfő fél 7 Alapvetés: A katona még nem vitéz! Kedd fél 7 Zsoldosok és Isten fiak háborúja Szerda fél 7 Fegyverrendszerek, fegyverek, fegyverzet Csütörtök fél 7 A stratégia és a cél Péntek fél 7 A győzedelem és az ára a vereség és a fizetsége Konfirmációi vizsga és ünnepélyes fogadalomtétel Szombat du. 4 Konfirmációi bizonyságtételek majd presbiteri gyűlés Vasárnap 9 Áhítat Vasárnap fél 11 Úrvacsorás ünnepi istentisztelet Akinek szolgálsz, annak uralmát hirdeted Vasárnap du. 5 Szeretetvendégség az altemplomban hogy tessék az Úrnak, aki harcosává avatta. 80 éves a templomunk H ála a d ó ün n ep i s or oz at November 18. csütörtök Takaró Mihály elõadása Károli Gáspárról u November 20. szombat Alföldy-Boruss Csilla orgonahangversenye u November 21. vasárnap Ft.Takaró Károly ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel

10 Tahi he te k 2010 nyár (3-4.o) alsós I. hét június (1-2.o) alsós II. hét június 28-július 3. felsős hét július fiatal felnőtt hét július angol hét július szikla hét augusztus 2-7. gyülekezeti hét augusztus vízitúra augusztus énekkari hét augusztus Az adó kétszer 1%-áról Befizetett adónk kétszer 1%-ról ebben az évben is rendelkezhetünk. 1%-kal valamelyik egyházat támogathatjuk (nem gyülekezetet!), másik 1%-ot pedig közhasznú intézmény (alapítvány) támogatására fordíthatjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat formai követelményei szigorúak: a szabálytalanul kitöltött rendelkező nyilatkozat érvénytelen, így a kiválasztott szervezetnek szánt juttatás elvész. Hogy a rendelkezés célhoz érhessen a nyilakozatot postai szabványméretű borítékba helyezze el, és azon a nevét, lakcímét és adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 Kelenföldi Refomátus Gyülekezeti Alapítvány adószáma: Kelenföldi Barokk Esték Június 12. szombat Hock Bertalan orgonahangversenye u Szeptember 18. szombat Somogyi-Tóth Dániel orgonahangversenye u Október 16. szombat Johann Sebastian Bach áriái és kamaramûvei u Igét hirdet Ft.Takaró Károly Gyülekezeti kirándulás Kalotaszegre Időpont: Utazás: Szállás: Ellátás: W O R L D T R A V E L S Utazási Iroda Kft. Tel/Fax: Pinkóczy László Mobil: Budaörs, 2040 Esze Tamás u október 1-3. ( 2 éjszaka) magas komfortfokozatú, légkondícionált, WC-vel és DVD-lejátszóval felszerelt autóbusszal. Kalotaszentkirályon magyar családoknál kétágyas szobákban, ahol 4, esetleg 6 főre jut egy füdőszoba, s ahol közvetlenül megtapasztalhatjuk a kalotaszegi magyar családok vendégszeretetét. félpanzió az első nap vacsorától a harmadik nap reggeliig a családoknál. Program: 1. nap: Találkozás október 1-én 06:45-kor az Allee előtti technikai parkolónál. Indulás 07:00-kor. Utazás megállók közbeiktatásával Ártándon át Nagyváradra, ahol a belvárosban egy rövid séta keretében ismerkedünk a várossal, majd a Királyhágó lesz a következő megállónk. Kis pihenő után továbbutazva Csucsára érünk, ahol a Boncza-kastély Ady Endrére emlékeztet, majd Bánffyhunyad református templomát tekintjük meg. Koraestére Kalotaszentkirályra érkezünk, ahol lévén teljesen református falu először a református templomot látogatjuk meg, majd egy köszöntő után elfoglaljuk szállásunkat a családoknál, majd vacsora következik. 2. nap: Reggeli után Körösfőn keresztül Kolozsvárra utazunk, ahol városnézés keretében egyebek közt felkeressük a híres Farkas utcai református templomot, Mátyás király szülőházát, a főtéren a Szent Mihály-templomot. Egy felfrissülésre, esetleg étkezésre szánt pihenő után a számos magyar hazafi és híresség végső nyughelyét, a Házsongárdi temetőt keressük fel. Estére visszautazunk Kalotaszentkirályra, ahol már vacsorával várnak házigazdáink. 3. nap: Reggeli után elbúcsúzunk házigazdáinktól és Zsobokra utazunk, ahol a kelenföldi gyülekezettel virágzó kapcsolatot ápoló református gyülekezet templomában részt veszünk a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Istentisztelet után a már ismert útvonalon, megállók közbeiktatásával utazunk haza. Budapestre érkezésünk az esti órákban várható. Részvételi díj: ,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a félpanziós ellátás és az idegenvezetés költségét. Jelentkezéskor fizetendő előleg ,-Ft, a hátralékot szeptember 5-ig kérjük befizetni! Az utazás csak kellő számú jelentkező esetén valósul meg. Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség Budapest, Október 23. u. 5. tel/fax: banksz.szám:

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva!

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/nyelvunkrol irasunkrol/5121

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/nyelvunkrol irasunkrol/5121 Zolinak (Eszter, 2010.09.27 13:29) Köszi,és bocs az utóbbi hozzászólásaimért,jobban felbosszantott vmari,mint szerettem volna. Már bánom,jó hogy törölted,ezentúl figyelek és türtőztetem magam! Eszternek

Részletesebben

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2009. április XIX. évfolyam 4.szám Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Az édesanya minden felntt és gyermek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. Vállalkozók, adózók figyelmébe!! A TARTALOMBÓL

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. Vállalkozók, adózók figyelmébe!! A TARTALOMBÓL XX. ÉVFOLYAM 2. szám ÁRA: 100,-Ft 2009. február SZENTKIRÁLYI Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu A címként szereplő mondatot szó szerint kell érteni. Tényleg eltűnt a közel 14 évig üzemelő

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben