Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, 2010. I."

Átírás

1 Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, I Emlékezünk Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint Hálaadás g Három vendég g Nyelvlecke g Csak egy ANYA? Ef 1,5 Nemzeti zászlóadományozási ünnepség T a k a r ó K á r o l y Lk 14, Megy vala pedig ő vele nagy sokaság; és megfordulván, monda azoknak: Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze? Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, a ki látja. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk Édes Atyánk azért a különös kegyelemért, hogy Jézus Krisztusban mennyei örökségre hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy egy a szükséges dolog, hogy újjászületett életben legyünk és járjunk itt ezen a földön. Köszönjük Neked, hogy a Te Igéddel és Szent Lelkeddel most is munkálkodsz és elragadod a haláltól, a kárhozattól a tieidet. Szívükre beszélsz, megáldod és megszenteled őket, ők pedig Hozzád térnek bűnbánattal, hittel, reménnyel. Így jöttünk eléd Édes Atyánk most is, hogy kérjünk Téged, hogy könyörülj rajtunk! Szeretnénk Neked szentelni az életünket, a lelkünket, minden cselekedetünket itt is, most is, de szükségünk van a Te éltető szavadra. Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád! Ámen Igehirdetés: Kedves Testvérek! Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen amikor Jézus megszólal mindig az örökkévalóság titkát tárja fel, és nyilvánvalóvá lesz, hogy nem emberléptékű módon gondolkodik, tervez és beszél. Ha meg kell fogalmazni, akkor nekem azért egyszerű a dolgom, mert megfogalmaztatta már az Isten, hogy a hit célja: a lélek üdvössége. Még egyszer mondom: a hit célja a lélek üdvössége. Amikor olyan mondatokat hallunk az Ő szájából, hogy aki meg nem gyűlöli anyját, apját, feleségét, testvérét végig sorolja az egész rokonságot nem lehet az én tanítványom, az ember azt mondja, hogy lehet így beszélni a szeretet Istene képviseletében. Nagyon jól beszél Jézus, tökéletesen beszél Jézus. Szeretném elmondani nektek, hogy a szeretetnek a fogalmát a mai ember nem ismeri. Mi a szeretetnek a lényege? A szeretet lényege az éltetés. Valamit, ami elveszett, életre kelteni. Valamit, ami van, életben tartani. Az életben tartatásnak egyetlen hatalmas eszköze a szeretet. Éppen ezért az életet védeni kell, és mindennel szembe kell szállni, ami az életet pusztítja és öli. És ebben az összefüggésben beszél arról, hogy amikor egy embernek az életét megragadja az Istennek a kegyelme és e világ istenének kezéből kiszakítja a lelkét, megváltva új életre szüli, attól kezdve a megtért ember egy különleges harci területre kerül: a kárhozat embereivel szemben hadakozik az életnek embere. Itt ebben a gyülekezetben sokan ismerik, hogy amikor egy nem hívő családba újjászületik valaki, milyen pokol támad otthon. Mennyire igaz lesz, amit Jézus úgy mond, hogy ellenségévé lesz az embernek a saját családja. Öten vannak egy házban,

2 három támad kettő ellen, kettő a három ellen. Amikor valaki a sötétség uralma alól kiszabadul, akkor ellenségévé lesz a pokolnak. Nyilvánvaló módon az Isten benne egy olyan győzelmet aratott, ahol a sötétség gyermeke, a világosság gyermekévé lesz. Ahol átment a halálból az életre. Tudjátok, amikor az Isten szólongatja a mai embert - és Kelenföldön, ha valamiért hálát adok, ezért adok hálát, hogy titeket oly sokszor és oly sokféle módon szeretve szólít, hogy megváltottalak, az enyém vagy. Elmondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged és kiterjesztettem rád az én irgalmasságomat, hát tanulj meg szeretni! De ne felejtsd el a lélek azon természetét, amit így ír a Szentírás az Atyáról: szerettem az igazságot, gyűlöltem a hazugságot. Az életet munkálom. Aki pedig az Isten gyermekeinek a lelkét bármilyen címen fertőzi, oltja és árt neki az Isten szemében gyűlöletes. Azt mondja, jobb, ha malomkövet kötne a nyakára, és maga vetne önkezével véget az életének. Jobb a botránkoztatónak, ha maga pusztítja magát, mint, hogy az én haragomat várja, hogy kiteljesedjen. Mert kiteljesedik. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vess számot a te sorsoddal. Vess számot a te életed rendeltetésével. Azért vagy, azért szeretlek, azért áldalak, hogy rajtad keresztül a mennyei erők áradjanak. Meg fogsz ütközni minden lélekkel, amelyik nem vallja Jézus Krisztus Istenségét. De te ne félj! Mivel sóvá tettelek téged és világossággá. Ha valaki a sót elbontogatja, tudja a vegyi képletét. Akkor tudja, hogy a só, amíg van, addig só. Ezért a görög szövegben az áll, hogy meg kéne bolondulnia a sónak ahhoz, hogy elveszítse valós jellegét. Te az Isten gyermeke, az Isten gyermekeként élj, és hogyha háborúba keveredsz, istentelennel, ártalmassal, gonosszal, lélekgyilkossal, azt mondja: ezt ne szeresd. Ezt ne szeresd! Ezt szeretni tilos! Átkozottat, ártót, ártalmasat szeretni tilos! Tanuld meg! A szeretet éltet, a szeretet véd, a szeretet életteret teremt, és az élettér gyilkosát nem szeretheti, viszont keresztként fölveszi. Így történik, hogy bár ellenséged lehet a saját családod, fölveszed, mint Jézus a keresztet: a bűnöst a bűnével, a gyilkost az indulatával, a gonoszt a gonoszságával és hordozod az Atya előtt. Hogy? Ahogy az Urad parancsolja. Szeretném bemutatni nektek, hogy Jézus Krisztus tanítványai hogyan küzdöttek meg az ördög fiaival. Emlékeztetni kívánlak titeket arra a történetre, amikor Elimás, a zsidó ördöngős - akiben keserű lélek van - a Jézus beszéde ellen befolyása alá akarja vonni a kormányzót. Mit csinál vele az apostol? Nem azt mondja, hogy szeretlek. Nem azt mondja, hogy hordozlak, hanem azt mondja, hogy: verjen meg az Isten és vak leszel. Kérem, összetévesztik az emberek a mentő szeretet parancsát, a védő szeretet ellenálló haragjával. Amikor az Isten azt mondja, hogy rendet teremtek, akkor a rendben az ember megtanul szeretni, és megtanul gyűlölni. Nem az Ószövetségi szinten: szeresd a barátodat, gyűlöld ellenségedet, sokkal mélyebb szinten: lelkes, Szent Lelkes szinten. Amikor valakiben az ördög munkálkodik, akkor annak a léleknek nem csak ellene kell állni, hanem le kell győzni és uralmat kell venni fölötte a Szentlélek által. A mai Magyarországon egy hamis, egy hazug, egy gyilkos lélek talált otthont. Elképesztő mennyi a katonája, és megrendítő mekkora a hadserege. Az ateizmus, az evolúció tan, a filozófia, a kommunizmus és a hitnek álcázott hamis tanítók tanításai mind az ördög szolgálatában állnak. Ezért eljött az idő, hogy a kemény eledelt is enni tudja a hívő lélek. Aki az Úr Jézus Krisztusé, az a Krisztus hadseregébe soroztatott. Ezek járnak a világosság ruhájában, ezek őrzik a ruhájukat, és ezeket minden körülmények között gyilkolja az ellenség. Amikor azt mondja Jézus: aki meg nem utálja a saját lelkét is, ezzel feltárja mondanivalójának mélységét is. Van köztünk olyan lélek, akit megváltott az Úr Jézus Krisztus és elfogadta, hogy ő az Úr megváltottjaként az Isten dicsőségére él? Van köztünk, akit Isten Szentlelke újjászült és elpecsételt és a zálogát adta bele, hogy Szentlelke benne él? Ez a szív, ha hajlandó megalkudni, kompromisszumot kötni bűnös családtagjával, tudod, hogy a Krisztust gyalázza meg? Ha ez a szív hajlandó kompromisszumot kötni, vagy szövetséget kötni Isten tagadókkal, Jézus nevét gyalázókkal, tudod, hogy Jézus nevét gyalázza meg és szövetséget bontott? Ezért azt mondja az Úr Jézus, ha valaki meg nem tagadja, meg nem utálja az ő természetének bűnös lelkét, és nem kéri, hogy az Isten Szent Lelke vegyen uralmat benne és felette, nem lehet a tanítványom. Befejezem! Ahogy egy nemzetnek van országa és koronája, az Istennek is van. Az ország neve az Isten országa, a koronás fő benne a názáreti Jézus Krisztus. Királyok Királya. Amikor így szólt: minden népből, nyelvből, ágazatból kihívom az én népemet, akkor hálás vagyok, hogy a magyar nép: nép, hogy a magyar nemzet: nemzet, és az Isten népe benne él. Ezt a koronát azért emeljük fel, mert a Királyok Királyának ajánljuk. A nemzettel együtt. Legyen Ura Ő, Jézus Krisztus a magyarnak. Legyen gazdája, megváltója, megtartója. Tanítvány csak az lehet, aki mindenben Jézus Krisztusban gondolkodik. Akkor is, ha hazáról, ha nemzetről van szó, amelyet Ő alkotott. Kimérte a nemzetek határait, jaj azoknak, akik megrontják az Isten rendjét! Hajtsuk meg a fejünket ülve maradva és imádkozzunk! Elvész az a nép, amelynek nem Te vagy az Istene, Jézus Krisztus. Bár e földi, ördögi uralom munkálkodik az egyesítésen, hogy a föld minden népe egy földi uralkodó keze alá kerüljön. A földi uralkodó azonban az Antikrisztus hatalmával él, és a Te nevednek gyűlölőivel gyűjti az övéit. Köszönjük, hogy mi Hozzád tartozunk! Köszönjük, hogy ellent mondunk az ördögi, és az ördögtől vezérelt emberi

3 törekvéseknek. Köszönjük, hogy Rólad neveztetünk! Köszönjük, hogy adtál nekünk földi országot, hogy legyen képünk a mennyeinek rendjéről. Ahol az éltetés, az üdvözítés, a lélek gazdagítása a cél. Most pedig kérlek Édes Atyám Jézusért, hogy áldd meg ezt az itt lévő Te népedet! Krisztus Jézus nevében! Ámen Fölállva mondjuk el az Úri imádságot! A nemzeti zászlóadományozási ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm vitéz lovag Erdőss László nyugállományú honvéd ezredes urat, a Nemzeti Társaskör hűségdíjas elnökét. Tisztelettel köszöntöm helyettesét, Szőnyi Zoltán ügyvezető alelnök urat, Tarnóczy Balázs költő és grafikus művész urat, Dinnyés József énekes művész urat Béres Ferenc díjas énekest. Az Élő Isten kegyelmébe ajánlva a mi ünnepségünket felkérem Tarnóczy Balázs elnök urat a gyülekezet köszöntésére. Áldás-békesség! Tisztelettel köszöntöm főtiszteletű vitéz Takaró Károly dandártábornok, nyugállományú protestáns tábori püspök urat. Tisztelettel köszöntöm az ünnepség résztvevőit, az egyházi vezetőket, az ünneplő gyülekezetet, valamennyi megjelentet! Engedjék meg, hogy néhány mondattal ünnepségünk előtt bemutassam egyesületünket. A Nemzeti Társaskör 1992-ben alakult, mint nemzeti elkötelezettségű, kulturális egyesület. Célkitűzésünk a hiteles magyar történelem vállalása, annak hirdetése, valamint a magyarság tudat erősítése az együvé tartozás fokozásával, az együvé tartozás érzésének fokozásával a magyar felemelkedés, a szebb magyar jövő érdekében. Alapító tagjaink közül számosan ismert, tiszteletben álló személyiségei Közép-Európának. A honfoglalásunk évében elhatároztuk, hogy céljaink elérése érdekében címerrel díszített nemzeti lobogót ajándékozunk a Kárpát-medence területén olyan keresztény közösségeknek, akik vállalják nézeteinket, egy szebb, boldogabb magyar jövő megteremtésének szolgálatát. Eddig 78 zászlót adományoztunk református, katolikus, evangélikus és görög-katolikus templomokban, egész magyarság területén, ideértve természetesen a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt és a Délvidéket is. Ugyancsak e cél elérése érdekében hűségdíjat alapítottunk, amivel olyan kiváló személyiségek munkáját ismerjük el, akik életükkel bizonyítják Kölcseyt idézve: A haza mindenek előtt! Néhány név említésével ennek a szép díjnak az értékét fémjelezzem, egy pár nevet megemlítenék: Tőkés László erdélyi református püspök, Dr. Hegedüs Lóránt református püspök, Tenfil József erdélyi római katolikus püspök, Durai Miklós politikus, Nemeskürty István író-történész és nem utolsó sorban a velünk jelenlévő elnökünk: vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes. Kezdjük zászlóátadási ünnepségünket azzal, hogy énekeljük el együtt a Himnuszt. Most kérem az ünneplő gyülekezetet, hallgassuk meg vitéz Nagybányai Horty Miklós altengernagy 1919-ben a Gellért téren elhangzott beszédét, felolvassa Szőnyi Zoltán a Nemzeti Társaskör ügyvezető elnöke: "Ma, ennek a városnak a küszöbén, nem vagyok abban a lelkiállapotban, hogy szokásos frázisokkal éljek. Igazságérzetem arra kényszerít, hogy kertelés nélkül mondjam azt, amit érzek. Amikor még messze voltunk innen és csak halvány volt a reménység, hogy ezt a tévútra vezetett nagyvárost fegyverrel a kezünkben viszontláthassuk, átkoztuk és gyűlöltük, mert a távolból természetesen nem szegény magyar testvéreinket és itt üldözést szenvedett mártírjainkat láttuk, hanem csakis a piszkos, mocskos áradatot, amelybe ez a város alásüllyedt. A magyar nemzet szerette Budapestet, és el is kényeztette: mégis az utóbbi időben ez lett a város veszte. Most itt a Duna partján tetemre hívom a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezer éves történelmét, ez a város porba rántotta a szent koronát, meg a nemzet színeit és vörös rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette, vagy kiüldözte hazájukból. Ezen felül még mindenünket el is tékozolta. Mégis, minél jobban közeledtünk ide, annál inkább indult olvadásnak a szívünkre rakódott jégréteg és hajlandókká váltunk arra, hogy megbocsássunk. Igen megbocsátunk ennek a bűnbe sodort városnak, ha visszatér a haza szolgálatába, ha szeretni fogja szíve és lelke minden erejével ezt a földet, melyben őseink csontjai porlanak, - ha szeretni fogja azt a rögöt, melyet testvéreink arcuk verejtékével művelnek, a szent koronát, a kettős keresztet, meg a négy folyót, - egyszóval, ha szeretni fogja magyar hazánkat és magyar népünket. Katonáim -, miután learatták és begyűjtötték földjeik termését, - fegyvert fogtak, hogy az országban a rendet helyreállítsák. Az ő kezük immár készen áll a testvéri kézfogásra, de-, ha elkerülhetetlen lenne-, felkészült büntető ökölcsapásra is. Adja Isten, hogy erre ne kerüljön sor, és hogy azok, akik bűnösök, vagy annak érzik magukat, jobb meggyőződésre jussanak, és kettőzött erővel vegyenek részt annak a Budapestnek felépítésében, amely majd összes nemzeti erényeink fényében fog ragyogni. Testvéreinket, akik itt velünk annyit szenvedtek és mindvégig velünk együtt éreztek, szívünkből üdvözöljük " A zászlóadományozást egy oklevél is kíséri, engedjék meg, hogy ennek szövegét felolvassam: a Nemzeti Társaskör címeres országzászlót adományoz Dr. Szentmiklóssy Margit anyagi támogatásával a Kelenföldi református gyülekezetnek, vitéz Nagybányai Horty Miklós altengernagy kormányzói eskütételének 90. évfordulóján, őfőméltósága emlékének ápolására, hitünk és a nemzeti megmaradásunk erősítésére, országunk örök fönnállására. Álljon itt e zászló és hirdesse:

4 Isten után első a haza. Isten óvja Magyarországot! Budapest, február 28. Szőnyi Zoltán - ügyvezető elnök, vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes elnök. Most egy dal következik, előadja: Dinnyés József dalmondó. Testvéreim a 12. zsoltárt énekelem, ezen a szép napon. Hallgassuk meg Isten krónikását, a zsoltáros Dávidot, Szenci Molnár szavaival. Felkérem főtiszteletű Takaró Károly püspök urat, áldja meg a zászlót! Kérem, a gyülekezet álljon fel! Amikor erre a zászlóra nézek, és kívánom, hogy amikor e zászlóra nézel az Istennek ez a beszéde jusson eszedbe: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Hirdesse az Isten ígéretét, legyen reménységgé! Átveszem és megőrizzük. Tessék helyet foglalni! A zászló átadása következik, átadásra vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes elnök a Nemzeti Társaskör részéről és átveszi főtiszteletű Takaró Károly püspök úr. Főtiszteletű püspök uram! A Nemzeti Társaskör oklevélben foglalta, mint ahogy a gyülekezet hallotta, országzászlónk adományozását. Azért nevezzük még országzászlónak, mert a címert, amelyik rajta van, az 1868-as országgyűlés fogadta el a Birodalom címerének és vitéz nagybányai Horty Miklós Magyarország kormányzója 1868-ban született. Tartsák meg ezt a zászlót, őrizzék a kormányzó úr emlékét és fogadják olyan meleg szívvel és szeretettel, ahogy ezt mi adjuk Önöknek, a magyar megmaradásért, az ország feltámadásáért! - Köszönöm. Kérem, hallgassák meg vitéz lovag Erdőss László honvéd ezredes a Nemzeti Társaskör elnökének ünnepi beszédét! (Szemelvények az ünnepi beszédből. szerk.) Főtiszteletű püspök uram! Tisztelt emlékező és ünneplő gyülekezet! E gyönyörű vasárnapon tisztelegni és ünnepelni jöttünk, a XX. század legnagyobb államférfiának emlékére, aki 90 évvel ezelőtt a magyar Szent Koronára, a nemzeti megmaradásra, az ország visszaszerzésére tett esküt március 1-én délelőtt 10 órakor, a Magyar Birodalom székházában, az Ország Házában. A Kenderesen élő család 4. gyermekeként nagy reményekkel indult, a tengerész kadétból a Monarchia s a Magyar Királyság flottaparancsnoka lett. A ranglétrán előmenetelében végigjárta a világ összes tengerét, az Egyesül Államoktól a Távol-Keletig, és Ausztráliáig. Tapasztalatokat gyűjtött különböző nemzetek és országok politikai és gazdasági életéről. 5 évet töltött magyar tengerésztisztként a császár szárnysegédjeként. Ez a XX. században nem adatott meg egy magyarnak sem. Átvette a flottát. Miután az otrantói tengerzárat feltörte a 75 km széles szorosban, a francia és angol flotta el akarta foglalni a Magyar Királyság tengerét és be akart törni az országba. 5 hajóval: 3 cirkálóval és 2 rombolóval, 14 ellenséges hajót semmisített meg. Megsebesült, de sebesülten is vezette a harcot. A Brit Királyi Tengerészeti Akadémián ma is tanítják vitéz Nagybányai Horthy Miklós otrantói hőstettét. Legnagyobb szíve fájdalma az volt, amikor IV. Károly fegyverszünetet kötött, amit Páduában október 31-én írtak alá. Szeretett flottáját és tengerészeit, át kellett adnia a horvát-szlovén küldöttségnek, illetve az olaszoknak. Összehajtotta a hadilobogót, és ez a kemény katona tengerészeivel együtt megkönnyezte ezt a gyászos napot. Hazament Kenderesre. Elszabadult a pokol Magyarországon. Idegen hatalmak törtek be az ország területére délről, északról, dél-keletről, elszakították Erdélyt. Hazánkban a bolsevizmus ügynökei munkálkodtak raboltak, fosztogattak és gyilkoltak. Horthy Miklós ekkor nemzeti hadsereget szervezett, és elindult, hogy rendet csináljon ebben az országban november 16-án vonult be Budapestre. Visszaállította a Magyar Állam tekintélyét, a legmagasabb közjogi méltóság: a Szent Korona tisztségét, a Magyar Királyság ősiségét. Kitört a Trianoni béke diktátum szabta elszigeteltségből, elsőként Olaszországgal, majd másodiknak Németországgal, kötött szövetséget, bár ezt nem szívesen tette de nagyon jól tudta, hogy a nemzet feltámadása, az ország - csak az akkor már kinövő, új európai nagyhatalmak támogatásával érhető el. Olyan gazdaságot építettek ki kormánya vezetésével, - egy háborús kifosztottság és a trianoni békediktátum után melynek eredményeit, - a 38-as ipari teljesítményt - a mai napig nem tudták túlszárnyalni. Arany alapúvá tette a pengőt, nemcsak Európában, hanem a világon is a legerősebb valutának számított. A magyar ipar termékei, a Ganz- MÁVAG ezüst vonatai Egyiptomtól Argentínáig futottak a világban. Helyreállította a magyar parasztság tekintélyét. Földet adott azoknak a vitézeknek, akik vérükkel öntözték a szent határokat az as világégésben. Helyreállította a honvédelmet. Olyan tekintélyt szerzett, hogy a Szövetségi Ellenőrző Bizottság 1927-ben beszünteti Magyarország ellenőrzését. (Tiltva volt a Bledi egyezményig a magyar honvédség építése és szervezése. Az olaszok szövetségeseink voltak, ebben a kérdésben, mert kérvényezték a tilalom feloldását!) Elindult az ország visszaszerzése és gyarapítása. Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély visszatér. Közös magyar-lengyel határ újra. Mindenütt nagy virágesővel ünneplik, ezt a nagy államférfit ahova csak beteszi a lábát. Az ő nevétől visszhangzik a Kárpát-medence. De bekövetkezik az újabb világégés, kitör a II. Világháború. Személyére rendkívül sok hazugságot kentek. Nem szívesen áldozta és nem is akarta feláldozni a magyar vért nagyhatalmi érdekekért, de

5 szövetségesként teljesíteni kellett a kötelezettségét ben elkezdték kiépíteni Európa és a világ leghíresebb erődrendszerét, az Árpád- vonalat, a Keleti-Kárpátokban. Kedves testvéreim, ezt azért, tették, mert ez az államférfi felismerte, hogy a Magyar Királyságra a legnagyobb veszélyt a keletről jövők fogják jelenteni. A háború folytatódott, és jött az úgynevezett zsidótörvény végrehajtása. Ez volt a numerus clausus jó lenne, ha azok, akik a Kormányzó Úr szemére vetik ennek bevezetését, elolvasnák, mit is jelentett ez akkor. Magyarország több nemzetiségű ország lévén, úgy találta jónak, hogy a zsidók népességük arányában vegyenek részt a tanulmányokban, a közigazgatásban és a hivatalokban. Ugye mekkora különbség? Amikor bekövetkezik a megszállás, körbezárják a Királyi Várat, politikusaink bujkálnak, letartóztatják őket. A Gestapo vezetésével Budapesten gettót hoznak létre. Amikor megtudja a kormányzó úr, hogy mit terveznek a budapesti gettóval, Koszorús Ferenc ezredest, az Esztergomi Páncélos Ezred parancsnokát ezredével berendeli és megakadályozza, hogy elhurcoljanak magyar állampolgárságú zsidókat és megmenti őket Edmond Wiesenmayer és Eichmann vérgőzös tobzódásától. Mindent megtett, ami hatalmában állt október 15-ig állt fenn a Magyar Királyság, ennek a Királyságnak a területén nem volt sem nácizmus, sem fasizmus. Ezt a vádat tessenek visszautasítani! Nem Ő tehetett róla, hogy Sztálinnak odaadtak bennünket a nagyhatalmak Teheránban, Jaltában folyó tárgyalásokon, amit a Potsdami Egyezmény erősített meg. A győztesek, akik a legnagyobb háborús bűnöket követték el itt Magyarországon is, megerőszakolták lányainkat, asszonyainkat, magyart hurcoltak el kényszermunkára: vitéz nagybányai Horty Miklóst Magyarország kormányzóját a nünbergi perben, a Wiesenmayer perében tanúként hallgatta meg a világ felett győztes bíróságot játszó hatalom. Újra elvették a visszaszerzett országrészeket. Megszüntették az 1000 éves királyságot, ahol keresztény kultúrában nőtt fel és élt nemzedékek sora. Azt, amit legnagyobb kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó vezetésével, Horthy Miklós kormányzósága idején létrehoztak, a közel 2000 iskolát és új oktatási rendszert, azt mind lerombolták. A kastélyainkat, a kultúránkat, a múltunkat és hagyományainkat is megtaposták, helyette vörös rongyok, idegen jelképek február 9-én Lisszabonban a kormányzó úr visszaadta életét Teremtőjének. Kormányfők, királyok, hercegek mentek el a temetésére és tették tiszteletüket ban azt hittük szabad ez az ország. Hazahozták Kenderesre, de a hatalom nem merte fölvállalni, sem méltó emléket állítani neki. Drága testvéreim! Az Ő helye a nagy magyar királyok és államférfiak között van. Mindenkor a nemzet érdekeit tartotta szem előtt, és nem írta alá a Trianoni békediktátumot. A legfőbb közjogi méltóság, a legfőbb hadúr, nem is tehetett ilyet, nem is volt ez az ő tiszte. Neki eltökélt szándéka volt, az ország visszaszerzése, a nemzet felemelése és függetlenségének kivívása. Ez az ember vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója méltó emléket kapott egykor ebben a templomban, amely az ő fővédnöksége alatt épült fel között, amit márványtáblák hirdetnek a Magyar Advent Temploma falán és kap most itt, ezzel a zászlóval, melyet adományozunk. Kérem Önöket, őrizzék emlékét, ápolják hagyományainkat magyar szívvel, magyar lélekkel. Isten éltesse Önöket, neveljék gyermekeiket és unokáikat hazaszeretetre, hogy további 1000 évig megmaradjon ez az ország, Magyarország a Kárpátmedencében! Köszönöm a figyelmet! Hallgassuk meg főtiszteletű Takaró Károly püspök úr válaszbeszédét! Pár éve kaptam egy telefont: püspök úrnak jelentem, megtámadott a halál. Elfoglaltam hadállásomat vele szemben, az ellenség ereje és utánpótlása szinte kimeríthetetlen. Hadvezérei a betegség, a félelem és a reménytelenség gyakorlott, erős vezérek. Szembeszállni velük mégis az késztet, hogy velem van a Mindenség Királya Jézus. Ő az egyetlen, Aki hatalmasabb az ellenségnél és Ő mondta: Ne félj, én veled vagyok! Veled vagyok háborúdban, én fogom a kezed. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, én vagyok a te Megtartód. Jelentem, az Isten közelsége oly igen jó nékem. Erdőss László ezredes a telefonnak a másik oldalán beszélő személy volt. Örülök, hogy megtartattál és, hogy mi végre az most már nem titok. Isten áldjon és őrizzen Krisztus Jézusban mindörökre! Ezt az ünnepséget pedig Isten után neked köszönjük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most a zászlókísérők rendeltetési helyére kísérik a zászlót, eközben a gyülekezet a Szózatot énekli. Ezzel zászló átadási ünnepségünk végéhez értünk, köszönöm mindenkinek a jelenlétet! Abban a hitben teszem ezt, hogy remélem egy szép élménnyel gazdagodva térnek haza ezen a tavaszváró szép vasárnapon és befejezésül énekeljük el a Székely Himnuszt. Áldás Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki terád az én irgalmasságomat. Ámen Vendégeinket elbocsátjuk, a gyülekezet tagjait pedig kérem, hogy a 2. Istentiszteleten is vegyenek részt, amely fél 11 órakor kezdődik. Az Örökkévaló Királyról a Melkisédek rendje szerinti Örökkévaló Főpapról fogok beszélni.

6 Címeres országzászlónk Dsida Jenõ Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! Három vendég d r. R a v a s z L á s z l ó p ü s p ö k Megképzett előttem, hogy ezen a napon egy öreg magyar érkezik a királyi várpalota elé. Ismerős és mégis ismeretlen. Mindenki látott ilyen öreg magyart, aki járt a pusztán s bizonyára ilyennek képzeli minden olvasó az Arany János vén gulyását. Indul befelé a palotába. Különös dolog történik: hiába vannak ott fegyveres őrök, ajtónállók, alabárdos testőrök, az öreg magyar csendesen ballag felfelé a ragyogó barokk lépcsőházban, s tart a Kormányzó Úr legbelső szobája felé. Kopogtat és belép. - Adjon Isten szerencsés jónapot! A Kormányzó Úr barátságosan tekint rá s megkérdi: - Kicsoda maga, jó ember, és mit keres itt? - Megkövetem a Kormányzó Urat, én a mesebeli öreg magyar vagyok: Az ezeresztendős magyar ember, ma tán azt mondanák: az elmúlt idők örök magyarja. Én éreztem mindent, ami velünk történt, én gondoltam mindent ami magyar ember eszébe ötlött: én vagyok az élő magyar emlékezet. Ezer esztendő alatt annyi gazdánk volt; nagyok és kicsik, dicsőségesek és nyomorultak. Eljöttem megmondani: Kormányzó Úr odaillik a legkülönbek közé. Ezért esik jól nekünk tudnunk ott a mélyben: fenn a magasságban, országvilág előtt, a Kormányzó Úr viseli a mi képünket. Büszkébb a fejünk tartása, ha tudjuk: Kormányzó Úrról varrnak hímet - reánk. Szünet. Aztán így folytatja: - Minket a mi gazdáink sokszor észre sem vettek, annyiszor ütöttek, annyiszor dobtak vásárra, s ha meg is becsültek, ideigóráig tették a vérünkért vagy a zsírunkért; eljöttem megmondani, hogy Kormányzó Úr magunkért becsült meg. Köszönöm, hogy szeretett minket, csak a szívünket kérte nincs is nekünk igazán egyebünk de ez itt van, elhoztam ajándékba. A palotában nagy csendesség támad, s nem lehet

7 tudni: a termeken, vagy a szíveken, de ez az Ige hangzik át: Megáldalak téged és áldás leszesz. Pár perc múlva egy más vendég siet felfelé a lépcsőn. Hat-nyolc esztendős fiúcska, szöghajú, bátor tekintetű. Peng a csizmáján a sarkantyú, amint kettőt is lép a puha piros bársonyszőnyegen; villog a boltozatot tartó márvány-atlaszok hűvös árnyékában kicsiny fehér inge és árvalányhajas kalapjával úgy integet, mintha bárányfelhőket terelgetne vele össze az égről. Már ott is van a Kormányzó Úr előtt. - Jóreggelt kívánok mindközönségesen! A Kormányzó Úr mosolyogva néz rá, a Kormányzóné fehér keze megsímogatja a fiú piros arcát s már mondja is üzenetét a kis követ: - Én vagyok a magyar jövendő, a huszadik és következő század. Eljöttem megköszönni, hogy mi vagyunk. Köszönöm, hogy mikor le volt gázolva ez a nép, Kormányzó úr hitt benne, hitt bennünk. Visszaadta népünk öntudatát, becsületérzését, életakaratát. Köszönöm, hogy toborzott minket s mi útrakeltünk. Én itt egyedül vagyok, de millió testvérem és barátom hallja a Horthy Miklós ezüst kürtjét s gyülekezik az ő zászlója alá. Mi győzhetetlen hadsereg vagyunk, mert nem fog rajtunk a halál: hitből születtünk, hit által győzünk. A Kormányzó Úr lelkében ünnepi csendesség támad, s mint a kenderesi harangszó ütése, úgy kondul az Íge: Megáldalak és áldás leszesz. A harmadik vendég sugárból és dicsőségből van. Fején töviskorona, keze átszegezett. Előtte az őrség imához sorakozik, az alabárdok hegye koccan a márványpadozaton s úgy vonul át a királyi vár ívei alatt a Királyok Királya, Uraknak Ura, a Názáreti Jézus. A kormányzói pár mélyen meghajlik előtte. És az, akinek kezében hét csillag van és szájából kétélű éles kard jő vala ki, orcája mint a nap, mikor fénylik az ő erejében, így szól: tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és hogy terhet viseltél és béketűrő vagy és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. Majd így folytatja: De még nincs vége a nagy küldetésnek. Még hátra van a neheze: tovább roskaszt a teher, őröl a gond, töri szívedet a kockázat. Még telik a keserű pohárból, a tövisek sem veszítették el az élüket; még mindig életre és halálra megy a harc. De ne félj: Megáldalak és áldás leszesz. Áldás népednek: nagy ajándék, éltető erő, segítség és talpraállás. Áldás magadnak: nagyszerű munka, sok-sok csoda, mind a felülről való segedelem bizonysága és szeretet, kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, szegények és gazdagok szívéből, minden magyarok szívéből. S a királyi vár kőboltjai eltűnnek, mint a délibáb: magányos pusztán áll a Kormányzó élete hű társával s millió galamb szárnyán magyarok imádsága von sátort fölötte. Jertek: mi is imádkozzunk! Gyimóthy Gábor Nyelvlecke Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, Mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok, sok rag van, S hogy némelyik mit takar, És a szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnyalat, Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad? Elmondtam, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmes pár, Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogy ha rohan, Nem üget, de csörtet és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is hát, Aki fut, miért nem lohol? Miért nem vág, ki mezőn átvág, De tán vágtat valahol. Aki tipeg, miért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, Minthogy nem csak sánta biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vagy pedig, ha vágtázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avagy akár bóklászik. Lábát szedi, aki kitér, A riadt őz elszökell. Nem ront be az, aki betér... Más nyelven, hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó, mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó egy kép egy zamat! Aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki beslisszol elinal, Nem battyog az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...! Firenze X. 12.

XIX. évfolyam III. szám. 2009. március

XIX. évfolyam III. szám. 2009. március XIX. évfolyam III. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötőanyag, a közös nemzeti

Részletesebben

A CSEMÔI POLGÁRI KÖR HÍRLEVELE

A CSEMÔI POLGÁRI KÖR HÍRLEVELE A CSEMÔI POLGÁRI KÖR HÍRLEVELE Feltámadás VII. évf. 1. szám 2009. április Atavasz közeledtével mindig gyermekkori emlékeim jutnak eszembe, amikor a tavasz első jeleit követte a húsvéti előkészület, és

Részletesebben

ŐCSÉNYI HÍRMONDÓ. Kedves Őcsényiek! 2008. december. 2008. decemberi szám

ŐCSÉNYI HÍRMONDÓ. Kedves Őcsényiek! 2008. december. 2008. decemberi szám 2008. decemberi szám ŐCSÉNYI HÍRMONDÓ Kedves Őcsényiek! Karácsonykor, a szeretet ünnepén és az újév alkalmából engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket Juhász Gyula Karácsony felé című versével: 2008. december

Részletesebben

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, 2013. I. 2013. Húsvét Váltsághalál - Feltámadás - Örökélet www.kelenref.hu Bizonyságtétel g Evangéliumot Minden Otthonba g Adakozás g A reformáció g énekei

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul

2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul BOLDOGASSZONY 2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám Októberben figyelmünk a missziókra irányul Október a missziók hónapja, a- melynek csúcspontját a missziós világnap jelenti, a hónap utolsó

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL:

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL: XXIII. évfolyam 7. szám Szent Jakab, Nyárhó, Áldás hava 2011. július 26. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség 2011. augusztus 26-27-én

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag FÉNYSUGÁR 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb

Részletesebben

2014-ben 25 éves a város

2014-ben 25 éves a város 2014-ben 25 éves a város NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában XXIV. évfolyam 2014. június címlapon

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek AZ UNIÓBA BELÉPÉSÜNK A KISEBBIK ROSSZ VÁLASZTÁSA VOLT HELYTÖRTÉNET

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA XXVI. évfolyam, 2. szám Budapest, 2007 SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA Magyar földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, Idegenben hajtottál ki, virágoztál. Szétosztotta

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus

Tartalom. A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja RAVASZ LÁSZLÓ. I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja I. évfolyam 4. szám 2012. július-augusztus Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség 22 sz szeptember.qxd 9/13/03 1:06 PM Page 1 Újfolyam 22. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából

Részletesebben

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. (Jn 6,30-35) Jó Hír A Pécsi Egyházmegye

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szorongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak düh, és

Részletesebben