Váci Napló. XVIII/ február 17. kedd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Váci Napló. XVIII/14. 2009. február 17. kedd"

Átírás

1 egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVIII/ február 17. kedd Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.: Sárga tábla figyelmezteti az autósokat az úttesten közlekedõ gyermekekre A megállapodásban összesen ötvenegy tábla kihelyezésérõl van szó Az utak mellõl már jól ismert sárga tábla figyelmezteti ezentúl az autósokat a Kölcsey Ferenc utcában arra, hogy az úttesten gyermekek is közlekedhetnek, hiszen a közelben van a Földváry Károly Általános Iskola. Az aszfalton egy fekvõrendõr is lassítja a forgalmat, bár az elmúl hónapok forgalma erõsen igénybe vette a mûanyag alkatrészeket és javításra szorulnak, jellemzõen a jármûvezetõk a közlekedési szabályokat betartva járnak arrafelé, lévén, hogy a váciak ismerik a környéket és tudják, hogy a közelben több gyermekintézmény is van. Most azonban egy sárga tábla is felhívja a figyelmüket a fokozott óvatosságra. A péntek délelõtti avatón dr. Bóth János polgármester mondott köszönetet a Michelin Hungária Kft nagylelkûségéért, azért, hogy a cég Vácott az elsõ körben harminc, majd további huszonegy táblát ad át térítésmentesen az önkormányzatnak. Ujhelyi Gábor, a vállalat logisztikai menedzsere lapunknak elmondta: az országban eddig csaknem ötezer sárga táblát helyeztek ki, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy az autósok több mint nyolcvan százaléka ismeri és figyel rájuk. Reményét fejezte ki, hogy Vácott is hasonló lesz a helyzet és a cég e gesztusával segít abban, hogy kevesebb legyen a baleset az iskolák és más gyermekintézmények környékén. A táblákat hamarosan felszereli a karbantartásukat is vállaló Váci Településszolgáltatási Kht. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a váci kórházban február 13-tól visszavonásig teljes látogatási tilalmat rendelt el.

2 2 Váci Napló Emberszeretet nélkül istenszeretet sincs Vengégünk lesz dr. Csókay András Dr. Csókay András idegsebész professzor lesz a következõ vendége február 20-án, pénteken 18 órakor a Fidesz váci szervezete által szervezett Legyen a vendégünk! közéleti elõadás-sorozatnak, közönségtalálkozónak. A Galamb utcai Oktatási Központban tartandó rendezvény fõvédnöke Bábiné Szottfried Gabriella, a FIDESZ MPSZ területi választmányi elnöke, Szõdliget polgármestere. Az alábbiakban Kovácsné Szabó Ágota, az est egyik szervezõje mutatja be dr. Csókay András idegsebész professzort. - Ön hogyan jellemezné a professzor urat a legtömörebben? - Õ Isten embere a tudományban, a tudomány embere a hitben. - Mikor szerezte orvosi diplomáját? - Elõször a Budapesti Mûszaki Egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett ban, majd sugallatra, kreativitási vágya sarkallta másfelé. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1989-ben orvosi diplomát szerez, majd az Országos Baleseti Intézet idegsebészeti osztályára kerül. Súlyos, traumás, agyduzzanatos betegek kezelésére éralagúttechnikai módszert alkalmazott és a koponya térnyerési technikájának új mûtéti megoldását fejlesztette ki. A hit és a tudomány együttmûködését megélte. - Errõl olvashatunk valahol bõvebben is? - Igen. Csókay Andrással bõvebb interjú olvasható Martha Taylor: Alagút az agyban címû könyvében, Halász Zsuzsa: A hit nem elméleti kérdés (kegyelmi valóság) és Csókay András: Bátorság az örömökhöz címû mûvében. Hasznos útmutató a jóakaratú embereknek. Egy célja van, nevezetesen az, hogy az egyén, a család, a nemzet egyedül mit tud tenni, és mire képes Istennel. (Isten hûséget kér, nem eredménycentrikus.) - Milyen életutat járt be Csókay András? - Nem mindennapi megszenvedett életutat járt be a Dr. Csókay András idegsebész professzor. Azt vallja: születés, a házasság, a halál a lét egy-egy pillanata, de nem a vége. professzor úr, mely érdekes, fordulatos és tanulságos. Bölcs érvei tanítanak. Ars poétikája szerint az ember eredendõen (teremtetten) jó. Hiszi, hogy a jó, a szeretet, a megbocsátás erõsebb a gonosznál, a gyûlöletnél, a bosszúnál. Vallja, ha közeleg a vég, az élet utolsó határhelyzetében megtörik a gõg, hátat fordít az emberek hitetlenségének, harcos ateizmusuknak, a vég kényszerleszállásra késztet. Saját élete példája, gõgös kicsapongás, tönkremenés után, 42 évesen visszatér gyermekkori neveltetéséhez december 12-én a Thököly úti domonkos templom fontos állomása megtérésének. Megtérésünkkel lehetõséget kapunk, nekünk kell választanunk Õt, Õ mindenkit vár. Nem kötelezõ! A szabadság legnagyobb foka ez. A legnagyobb ajándék! A kockázat elnyeri jutalmát. - Csókay András 42 éves volt, mikor ismét megtért, hogyan veszítette el a gyermekkori hitét? - A tékozló fiú, az elkóborolt, a jó útról letért, az örvények lerántása után, a gyötrelmek ellenére a jobbat kereste. Ahogy fogalmaz: egy napon átmászott ama bizonyos bal oldali keresztfáról a másik oldalra, õ lett a jobb lator, Isten embere. Arról, hogyan veszítette el gyermekkori hitét, majd a professzor úr beszél. Azt vallja: a születés, a házasság, a halál a lét egy-egy pillanata, de nem a vége. Fontosnak tartja a tudományt, a kultúrát, a sportot, a legfontosabbnak a hitet. Hivatkozva a Szentatya 1999-es enciklikájára, szerinte a hit és ész olyan, mint a galamb két szárnya, ez emeli fel az embert. Az einsteini megállapításról egy súlyos balesete gyõzi meg: Tudomány, vallás nélkül sánta. Vallás tudomány nélkül vak. Rámutat, hogy van, aki a hitet szüleitõl kapta, van, aki akar hinni, mint Ady Ende: Hiszek, mert hinni akarok, mert sose volt így rászorulva sem élõ, sem halott. Hitünket törékenynek tartja. Kapaszkodót keres a hit. Istenszeretet, emberszeretet hibádzik. Emberszeretet nélkül istenszeretet sincs. Nem gyûlöl senkit, bosszúvágya csak addig volt, míg alkalma lett volna a visszavágásra, de nem élt vele soha. Viszont nem kíván vele találkozni. Az ellenségszeretet a kereszténység legnehezebb pontja, ezen bukunk el. Alfa és omega a szeretet (aki kopogtat, megnyittatik). Mint mondja: a kereszténység az egyetlen dolog, amely azt mondja: Isten és ember együtt képes a legnagyobb dolgokra. Istennel fantasztikus dolgokat vihet végbe az ember szeretete által. Keresztény bróker is van. A másokért elhivatott élet a fontos, ehhez csak eszköz a pénz, nem pedig cél. Folytathatnánk a sort, de azt személyesen a professzor úr elmondja. Végezetül Csókay András, mint orvos, az evolúciós elmélet és a Biblia teremtéstörténete között is szintézist tud teremteni. A teremtéstörténet formai részét Isten ugyanis a Biblia által ráhagyta a tudományra, így összhangot lehet teremteni köztük. A professzor úr nagyon tisztelte Teréz anyát. Utolsó gondolatként hadd idézzem Teréz anya Nem fontos címû versének két utolsó gondolatát: Pórul jársz, ha segítesz az embereknek / Nem fontos, segíts nekik! / A legjobbat adod magadból / és verés a köszönet / Nem fontos, a legjobbat add magadból! Az írás, ami meg is jelenik mesterkurzus Ezt a mesterkurzust azoknak ajánljuk, akiknek az asztalfiókjában versek, drámák, novellák, vagy akár kész regények kéziratai rejtõznek. Lapok és kiadók szerkesztõi adnak útmutatást a megjelentetéshez. A szerkesztõségek írásokat elutasító leveleiben többnyire nem szerepelnek kifogások, útmutatások, szerkesztõi ajánlások. Nem tudjuk, hogyan szerkesszünk meg egy kéziratot, milyen formai követelményeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy már az elsõ kézhezvételkor bizalmat ébresszen írója iránt. Mi a kézirat sorsa egy-egy kiadóban? Ki olvassa el elõször, és ki dönt róla? Milyen szempontokat vesznek figyelembe a könyvkiadók és ezzel szemben, e mellett a lapszerkesztõk? Az elõadássorozattal szeretnénk elõsegíteni, hogy azok, akik szépirodalmi szövegeket hoznak létre, tisztában legyenek a kiadók és szerkesztõk diktálta formai és tartalmi elvárásokkal, ismerjék a megjelenéshez vezetõ út minden lépcsofokát, kapcsolatba kerülhessenek és személyes benyomásokra tehessenek szert a szövegeikrõl döntõ szerkesztõkrõl, illetve betekintést nyerjenek a szerzõi jogok, a szerzõdéskötés gyakorlatába. A képzés idõtartama: március 7 - április 4. Az elõadók: Csordás Gábor - kiadóvezetõ, igazgató, szerkesztõ, címzetes egyetemi docens - Jelenkor Kiadó. Csuhai István - szerkesztõ - Élet és Irodalom. Gyuricza Eszter - kiadóvezetõ - Alexandra Kiadó szerkesztõje. Huszti Gergely - irodalmi vezetõ, szerkesztõ - Ulpius-ház kiadó. Kõrössi P. József - kiadóvezetõ - Noran Kiadó. dr. Mann Judit - szerzõi jogi ügyvéd. Sárközy Bence - szerkesztõ, Magvetõ Kiadó Turczi István - szerkesztõ - Parnasszus. +1 alkalom: meghívjuk azokat a korábban végzett hallgatóinkat, akiknek jelent meg egy vagy több könyvük vagy rendszeresen publikálnak valamely irodalmi lapban. Õket kérjük fel, hogy beszélgetés keretében mondják el a saját tapasztalataikat az indulásról. MAGYAR ÍRÓ AKADÉMIA

3 Váci Napló 3 Húsz éves a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola Jubileumi rendezvényekkel ünnepelnek Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli ebben a tanévben a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola. A jubileumi rendezvények már szeptemberben megkezdõdtek, a jubileumi központi napok február 6-7-én zajlottak, a záró koncertre március 26-án kerül sor. Február 6-án délelõtt szavalóversenyt rendeztek az iskolában, majd dr. Bednarik Anasztázia vetített képes elõadást tartott az iskola névadójáról, Pikéthy Tiborról. Délután mert a kormány elvonja a pénzt az önkormányzattól és a mûvészeti oktatásból egyaránt. A kiállítás megnyitót ünnepi hangverseny követte a zeneiskola nagytermében, ahol az iskola jelenlegi és volt diákjai adtak koncertet. Elõtte dr. Bernarik Anasztázia, a szakközépiskola igazgatóhelyettese - aki kezdetektõl tanára az intézménynek - emlékezett Pikéthy Tibor zenepedagógusra, az iskola névadójára. Febadottságokat kihasználva orgona, valamint zongora szakot is. Ez a késõbbiekben magánének, hárfa és szolfézs-zeneelmélet tanszakokkal bõvült, mára pedig a régizene, jazz és népzene tanszakok is elindultak. Az elsõ tanév 1988/89-ben indult. A közismereti oktatás még a következõ tanévben is ideiglenes épületekben, javarészt óraadó tanárokkal folyt, miközben az új, Kossuth téri épület felépítése folyamatosan zajlott, végül az 1991/92-es tanév évnyitóján ünnepélyesen átadásra került. Az iskola tetõtere azonban mindmáig beépítésre vár. Az új szárny birtokbavételével kezdte meg tanulmányait a negyedik induló évfolyam, ezzel teljes lett az iskola tanulói létszáma. A statisztikai adatok szerint ez a létszám tanuló között mozog. Ez magában foglalja a közismereti és a szakmai tagozatot is. A növendékek kollégiumi elhelyezését a mai napig a városi középiskolai kollégium látja el. Az iskolát Vác Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága alapította, melynek késõbbi jogutódja, Vác Város Önkormányzata 1996-ban mûködtetésének feladatait Pest Megye Önkormányzatának adta át. Az iskola alapítása óta az országban nagyon sok hasonló iskola létesült. E kihívásnak pontos célkitûzésekkel és színvonalas oktatással tudnak eleget tenni. Reményeik szerint e törekvés a jövõben is sikeres lesz. Benyus Sándor igazgatói köszöntõjében ezt írja: Nem csak zenét tanítunk, hanem zenével nevelünk. Nem képezhetünk muzsikust anélkül, hogy egész jellemét ne alakítanánk. A zenetörténet maradandó alkotásaival való foglalkozás kihat a növendékek egész szellemi világára, ízlésére, eszmei meggyõzõdésére, erkölcsi eszményeire. Fõ nevelési feladatunknak a tanulók lelkének formálását tartjuk a zene, mint eszköz által. Hisszük, hogy a zene az ember belsõ világának jobb megismerését és kiteljesítését teszi lehetõvé érzéki benyomások, élmények alapján. A zenemûvészeti szakközépiskolában - különösen az olyan kis létszámú és családias légkörû iskolában, mint a miénk is - megvalósulhat az eltömegesedett, és emiatt frusztrált világunkban az egyénre odafigyelõ személyes gondoskodás. Az iskola elmúlt 20 évét mutatja be a kiállítás Benyus Sándor igazgató köszöntõje után az intézmény aulájában nyitotta meg az iskola elmúlt húsz évét bemutató kiállítást dr. Molnár Lajos, városunk alpolgármestere, aki egyebek mellett beszélt arról, hogy a korábban városi, ma már megyei fenntartású iskola alapítását több éves, sõt évtizedes elõkészítõ munka elõzte meg. Ez elsõsorban Cs. Nagy Tamás volt zeneiskolai igazgató nevéhez fûzõdik. Az õ kitartó munkája nélkül valószínûleg ez az intézmény soha nem jött volna létre. Ezen a délutánon együtt ünnepeltek az iskola jelenlegi és volt tanárai, diákjai. A jubileumi eseményen jelen volt dr. Szûcs Lajos, Pest Megyei Közgyûlésének elnöke, a rendezvény fõvédnöke, aki fenntartóként úgy nyilatkozott: az a feladatuk, hogy az iskola anyagi háttere biztosított legyen, ez azonban egyre nehezebb, ruár 7-én Tiéd a színpad címmel öregdiákok adtak koncertet. A jubileumi záró rendezvény március 26-án lesz. Ezen a napon délelõtt zenetörténeti vetélkedõ zajlik az intézményben, majd a zeneiskola nagytermében 18 órakor Névadónkkal évfordulók jegyében címmel a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola koncertjére kerül sor. * Iskolatörténet. Mint már az elõzõekben említettük a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola alapítása Cs. Nagy Tamás, volt zeneiskolai igazgató nevéhez fûzõdik. A gyakorlati munka az 1987/88-as tanév során indult meg. Ekkor szervezõdött az iskola elsõ tanári kara, mely lebonyolította az elsõ felvételi vizsgákat is. Az induló intézet az összes zenekari hangszeren indított tanszakot, ezen kívül a kitûnõ helyi

4 4 Váci Napló Görnyedõ nemzedék A felsõoktatás hanyagolja a testnevelést, a korosztály egészségügyi mutatói romlanak A felsõoktatási törvény rendelkezik ugyan a hallgatók egészségérõl, ezáltal az intézmény lehetõséget biztosíthat a testmozgásra, de a bolognai rendszerben már nem diplomafüggõ a testnevelés tárgyhoz rendelt kurzusok elvégzése. Míg a felsõoktatási intézmények eldöntik, hogy kisebb vagy nagyobb szerepet vállalnak-e a fiatal felnõttek egészségre nevelésében, addig a éves korosztály egészségügyi mutatói egyre rosszabbak. Az intézmények felelõsség- és szerepvállalása a testnevelési órák tekintetében meglehetõsen változatos. Vannak intézmények, amelyekben a testnevelés továbbra is kritérium tantárgy maradt, és arra is van példa, hogy a hallgatók csak bizonyos szolgáltatási díj ellenében vehetik igénybe ezt a lehetõséget. A Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövetség (MEFS) szerint már készül a felmérés azokról az intézményekrõl, amelyek egyáltalán nem foglalkoznak a hallgatók egészségre nevelésével. A Nemzeti Sport által megrendelt kutatások szerint az ország lakosságának 69 százaléka egyáltalán nem sportol, a maradék 20 százalék mozgásszegény életet él. Magyarországon a legfiatalabb korosztály, a évesek harmada szenved valamilyen krónikus betegségben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott hivatalos adatok szerint a krónikus betegségek, mint magas vérnyomás, a diabétesz vagy a keringési zavarok, világszerte megelõzik a Egyetemisták futóversenye. A befektetés megtérül fertõzõ betegségeket és a haláloki lista élén állnak. A krónikus betegségek kialakulásában döntõ szerepe van a mozgásszegény életmódnak. A Magyarországon mûködõ felsõoktatási intézmények sporttevékenységét koordináló érdekképviseleti szövetségének alelnöke, dr. Honfi László elmondta, hogy a felsõoktatási törvény rendelkezik ugyan a hallgatók egészségérõl, ezáltal az intézmény lehetõséget biztosíthat a testmozgásra, de már nem diplomafüggõ a testnevelés tárgyhoz rendelt kurzusok elvégzése. Azzal, hogy intézményfüggõvé tették a testnevelést, leginkább a mindenki azt csinál, amit akar és az sem kötelezõ elv érvényesül a felsõoktatásban a testnevelés tekintetében - mondta a szakember. Gyakori, hogy a felsõoktatási intézmények maguk is próbálkoznak a sportolás népszerûsítésével és életmódszerûvé tételével: sportág-ismertetõ napokat, sportágbemutatókat, évfolyambajnokságokat szerveznek. A kiemelkedõ sportélettel rendelkezõ Dunaújvárosi Fõiskola például február elején Primász Ágnes és Ferling Bernadett vezetésével egy délelõtti olimpikon tornával hívja fel környezete figyelmét arra, hogy a sport minden életkorban az egészséges életmód fontos része. - A sport minden életkorban az egészséges életmód fontos része, ráadásul a szellemi aktivitást is befolyásolja. A Dunaújvárosi Fõiskolán valljuk, hogy minden a hallgatókról szól, így fontos feladatunk, hogy sportolási lehetõségek terén is támogassuk õket. Ennek ismeretében talán nem véletlen, hogy a Dunaújvárosi Fõiskolának több élvonalbeli csapata van, és az sem, hogy 2004-ben az athéni olimpia résztvevõi közül tizenegy, a 2008-as pekingi olimpián öt sportoló volt a Dunaújvárosi Fõiskola hallgatója. Most velük együtt hívjuk fel a figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára - mondta el Lak Gyöngyi, a Dunaújvárosi Fõiskola kommunikációs igazgatója. Dr. Honfi László szerint példaértékû a DUF kezdeményezése és támogatni kell minden olyan eseményt és rendezvényt, ahol a felsõoktatási intézmény felvállalja a sportolás népszerûsítését. Õk maguk mindent elkövetnek ennek érdekében: a MEFS rektori konferenciákat, intézményvezetõket keres meg a sportprogramok népszerûsítésével. Bár az intézmények részérõl érkezõ visszajelzések többnyire pozitívak, a szakember szerint a szemléletbeli változás mellett azért gazdasági-pénzügyi okai is vannak a mozgásszegény életmódnak. Pedig hosszú távon takarékos befektetésnek bizonyul a sportolás: a WHO 2003-ban kiadott dokumentumában megállapította, hogy minden egyes fizikai aktivitásba, sportba fektetett dollár, jeletõs megtakarítását jelent az egészségügyben. Izgalomkeresés Nem mindenki kedveli az ejtõernyõs ugrást vagy a bázisugrást, de vannak, akiknél minél magasabb az adrenalin-szint, annál jobban élvezik az extrém tevékenységeket. Vajon miért merész az egyik ember, és miért nem az a másik? A kentucky-i egyetem pszichológusai azt vizsgálták, miben különbözik az izgalmakat szándékosan keresõk agya azokétól, akik kerülik a kockázatos aktivitásokat. A vizsgáltban önkéntesek két csoportját hasonlították össze, képsorozatokat mutattak nekik, miközben az agyukat funkcionális MRI-vel vizsgálták. A Psychological Scienceban közölt eredmények érdekes különbségekrõl tanúskodnak az izgalmakat keresõk és a nyugodtabbak agytevékenysége között. A kutatók megállapították, hogy az izgalmakat keresõk igen erõteljesen reagálnak az izgató képekre, de agyuk kevés aktivitást mutat az érzelmek szabályozásáért felelõs területeken. Az eredmények arra is utalhatnak, hogyan lesz a szenzációés izgalomkeresésbõl negatív viselkedésforma, például droghasználat vagy antiszociális viselkedés. Azokat, akik izgalmakra vágynak, nemcsak az izgató, félelemkeltõ vagy veszélyes tevékenységek vonzzák, hanem az is megfigyelhetõ, hogy ezt az aktivitást kevésbé képesek elnyomni vagy szabályozni. (infromed.hu) A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe direkt értékesítési szervezetének bõvítéséhez keres Értékesítési képviselõt A pályázóval szembeni elvárások: - középfokú végzettség - magabiztosan tárgyal telefonon és személyesen - kitartó, rugalmas, pozitív gondolkodású Amit kínálunk: - díjmentes alaptanfolyam és folyamatos szakmai továbbképzés - versenyképes alapbér és teljesítményarányos jutalék - karrier építési lehetõségek - a világ egyik legnagyobb pénzintézetének biztonságos háttere Kapcsolati tõke építésében való jártasság és a pénzügyi ismeretek elõnyt jelentenek. Jelentkezés: Hívja a es telefonszámot és/vagy küldje önéletrajzát a következõ címre:

5 Váci Napló 5 Az elsõ váci esküvõi kiállítás és vásár Az ember életének egyik legfontosabb döntése, mikor elhatározza, összeköti életét párjával. Ahhoz, hogy a nagy napon minden olyan legyen, mint amilyennek megálmodtuk, komoly elõkészületekre van szükség. Vácon elsõ alkalommal került megrendezésre az I. Nefelejcs Esküvõ Kiállítás és Vásár, a helyszín idén a Király Endre Szakközépiskola Sportcsarnoka volt. Az egynapos rendezvény, melyet február 8-án tartottak togatók, akik a võfély-show végéig kitartottak, valóban úgy érezhették magukat, mint egy valódi esküvõn menyasszony kikérõ és búcsúztató, játékok, lakodalmi menet, tortabontás és menyasszonytánc tarkította a programot ben elsõ alkalommal került sor az esemény megrendezésére, melyen számos ötletet és segítséget kínáltak az esküvõjükre készülõ pároknak, és a több száz érdeklõdõknek. A látogatók a helyszí- Állati jó, hogy nem vízben állunk Állati jó, hogy nem vízben állunk - kezdte köszöntõ szavait Herczeg Miklósné a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatóhelyettese február 12-én, csütörtökön Virág Tímea textiltervezõ iparmûvész Állati címû kiállításának megnyitóján. Majd átadta a szót Bozsó Zoltán dandártábornoknak, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatójának, aki hivatalosan is megnyitotta a kiállítást. már eddig is sok baleset történt a gyermekek körében a láthatósági mellény hiánya miatt. A kiállítást a Fónagy & Walter Vendég- és Borház támogatta. A tárlat március 10- ig tekinthetõ meg a Katona Lajos Városi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Virág Tímea Kiállítások: 2007: Napra- Vácon elsõ alkalommal került megrendezésre esküvõ kiállítás páratlannak mondható, hiszen a helyi és környékbeli esküvõi szakma képviseltette magát. Több mint 30 szolgáltató gondoskodott a színvonalas kiállításról, a jó hangulatról. Fotósok, videósok, sminkesek, ékszerboltok, esküvõi kellékesek, rendezvényszervezõk, võfélyek, ruhaszalonok, virágosok, zenekarok, dekoratõrök, tûzijáték forgalmazók, rendezvénysátrak, grafikai stúdiók, hidegkonyha és cukrászda tarkította a színes forgatagot. Lehetett kóstolni, nézelõdni, ruhákat próbálni, sminkeltetni, testfestést készíttetni, táncolni, ismerkedni a szolgáltatókkal és a vendégekkel. A változatos stílusú, fantasztikus zenérõl és a jó hangulatról, a Galga Express Band gondoskodott. A Dancer Shadows tánciskola bemutatója szórakoztatta a közönséget a délután folyamán. Azok a lánen felmérhették a kínálatot, tájékozódhattak az árakról, foglalhattak, vásárolhatnak. Nagy sikere volt a csokoládé szökõkútnak, melyhez a legkiválóbb minõségû belga csokoládét használják alapanyagul, amit a friss gyümölcsök zamata és változatossága tesz egyedülálló élménnyé. Esküvõkre, rendezvényekre vendégeinek különleges gasztronómiai utazással kedveskedhet vele. A látogatók között számos ajándékot kisorsoltak ki, a szolgáltatók által felajánlott kedvezmények, ékszerek, csokrok és dísztárgyak találtak gazdára. A fõdíj egy csodaszép esküvõi ruha volt. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a szervezõkhöz mind kiállítói, mind látogatói szinten. Bízunk benne, hogy a évi kiállításon is ilyen élményben lesz részünk. Virág Tímea és Bozsó Zoltán dandártábornok a kiállítás megnyitóján - Méltán tehetné fel bárki a kérdést, miért pont egy dandártábornok nyitja meg a kiállítást? Mi köze lehet egy textiltervezõ iparmûvésznek a rendõrséghez? kezdte Bozsó Zoltán. - De, ha körbenéznek és megnézik ezeket a mûvészi alkotásokat, gyermek kabátokat láthatják, hogy fényvisszaverõ anyaggal vannak ellátva. Sajnos ma hazánkban a balestek 10 százaléka a láthatósági mellények hiány miatt történik. Közel kétszáz gyermek sérül meg évente amiatt, hogy nem látható a közlekedésben - mondta. Virág Tímea már 2001-ben bemutatta a jelenleg is kiállított, fényvisszaverõ motívumokkal ellátott gyermek kabátokat, melyeket különbözõ állatok ihlettek meg. A megnyitón Bozsó Zoltán ígéretet tett arra, hogy vándorkiállításra viszik a tárlatot, azokra a településekre, ahol forgó, önálló kiállítás, FISE Galéria, Budapest. 2006: Magyar Kézmûvesség 2006, Magyar Mezõgazdasági Múzeum. 2001: Összefüggések, Glasgow-i Mûvészeti Iskola, Skócia. 2000: Ezredévi hangulat, Vigadó Galéria, Budapest. 1999: Magyar Kulturális és Tudományos Központ, Helsinki. 1999: Vesi-víz, Kuopio, Kannus, Haapajärvi, Finnország. 1998: Álom, Vigadó Galéria, Budapest. 1997: Páter-Pál Galéria, Szentendre. 1995: Ottenstein kastély, Ausztria. Díjak: 2006: A Magyar Kézmûvesség Remeke, Magyar Mezõgazdasági Múzeum. 1998: Szolgáló tárgyaink I. díj, Magyar Iparmûvészeti Múzeum. 1996: Ezüstgerely díj, alkalmazott mûvészet kategória I. díj. 1994: Kozma Lajos Kézmûves Iparmûvész ösztöndíj. 1994: Creation Fashion Show II. díj.

6 6 Váci Napló Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor Nevelõszülõket keres a váci egyházmegye Nevelõszülõket keres a váci egyházmegye. Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, engem fogad be - olvasható Máté evangéliumában. Jézus Krisztus szavait követve a Váci Egyházmegye nevelõszülõi hálózataiba új nevelõszülõk jelentkezését várja. Az egyház célja, hogy családi keretek között békés, nyugodt, biztonságos, és szakszerû ellátást adjon a saját otthonukat, szüleiket hoszszabb-rövidebb ideig elvesztett gyermekek számára. A jelentkezés feltételei: év közötti életkor, középfokú iskolai végzettség, rendezett, a gyermekellátás szakmai követelményeinek megfelelõ lakáskörülmények, a gyermekek szeretete, a gyermeknevelés iránti elkötelezettség, rendezett családi körülmények. Jelentkezés határideje: február 17. Jelentkezni lehet a Váci Egyházmegye 06-27/ as telefonszámán, vagy levélben a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának Irodáján 2600 Vác, Köztársaság u. 2. szám alatt. A jelentkezés során egy kézzel írott önéletrajzot, lelkipásztori ajánlást kérnek a pontos elérhetõség megjelölésével. Egyúttal várják olyan felsõfokú szociális alapvégzettséggel rendelkezõ, vagy pedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel bíró védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár jelentkezését, akik nevelõszülõi tanácsadóként szeretnének tevékenykedni. Magyar táncház a Credoban. Magyar táncházzá változik át a Credo-ház csütörtökön este 19 órától. A táncot Juhász Zoltán vezeti. Zenél Blaskó Csaba és tanítványai. A belépés díjmentes. Jób könyve. Miért szenved az ártatlan? - ez a fõ kérdés áll Jób könyvének hátterében. Az ószövetségi könyvrõl Stanco Attila atya tart elõadássorozatot, amelynek következõ része február 20-án, pénteken lesz, 17 órától a Galamb utcai Oktatási Központban. Palotakoncert népszerû áriákkal. Népszerû operaáriákat hallhatunk a váci püspöki palotában 22-én, vasárnap Folytatódik a Biblia az európai kultúrában sorozat-, ahol a prédikátor könyvérõl lesz elõadás 18 órától. Közremûködik Kaján Katalin, Vincze Bernadett és Pribelszki Viktor. Ingyenes belépõket Sátori Lászlónétól lehet igényelni a 06-20/ as telefonszámon. Továbbá a díszteremben új székekre is gyûjtenek, így minden adományt szeretettel fogadnak, hogy a késõbbiekben kényelmesebb körülmények között lehessen részt venni a palotakoncerteken. Betegek lelki napja Nagymaroson. Február 21-én Nagymarosra várják azokat, akik valamilyen betegségben szenvednek, és azokat, akik betegápolással foglalkoznak, vagy csak érdeklõdnek aziránt. Vallási felekezettõl függetlenül mindenkit szeretettel várnak. Szombaton reggel 9 órakor római katolikus Szentmisét mutat be a plébániatemplomban dr. Faragó Artúr atya, a váci egyházmegye kórházpásztorációjának vezetõje. 10 órától a plébánia melletti napköziotthonban két elõadás is lesz egymás után. Czapp Enikõ, református lelkész elõadásának címe: A betegség, mint a lelki növekedés útja. Egy emlékezetes beszélgetését idézi Elektronikai hulladékok gyûjtése fel ezután Kovácsné Treer Mária, kórházi gondozó. 11 órától beszélgetési lehetõséget biztosítanak a szervezõk, majd 12 órától ökumenikus áhítat zárja a programot. Mindazok, akik betegségükbõl adódóan nehezen tudnának eljutni, és nem tudnak utazásukról gondoskodni, hívják a 06-20/ os telefonszámot. Elhunyt dr. Halupa Lajos. 76 évesen szólította magához az Úr dr. Halupa Lajos tb. evangélikus váci presbitert ben feleségével, dr. Halupa Lajosné dr. Grósz Zsuzsannával százezer forintos adományukkal létrehozták a Remény Közhasznú Alapítványt. A Biblia az európai kultúrában. Az Adventista Teológiai Fõiskola szervezésében tovább folytatódik a Biblia az európai kultúrában címû elõadássorozat a Madách Imre Mûvelõdési Központban. Szerdán órától Szilvási András, a teológiai fõiskola oktatója tart elõadást a prédikátor könyvérõl. Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy környezetünk fokozott védelme érdekében minden hétfõn reggel 7-tõl, délután 16 óráig a Remondis Duna Kft telephelyén, üzemi gyûjtõhelyén (Kertvárosi út 3., a tejüzem mögött) térítésmentesen leadhatják a háztartásokban összegyûlt, az alábbi, kizárólag elektronikai hulladékokat: tévék, monitorok; fénycsõ, izzóhulladékok; háztartási nagygépek, hûtõszekrények, mosogató vagy mosógépek; háztartási kisgépek, porszívók, konyhai elektronikai berendezések, hõsugárzók; informatikai berendezések, számítógépek, tartozékaik, nyomtatók, CD lemezek; szórakoztató elektronikai berendezések, rádiók, lemezjátszók, magnók; világítótestek, lámpák; orvosi elektromos mûszerek, berendezések, vérnyomásmérõk, lázmérõk; elektromos játékok; mobiltelefonok; akkumulátorok; száraz- és gombelemek. Elektronikai berendezés nélküli, üres készülékházakat nem áll módunkban átvenni! Kérjük, hogy a háztartásukban összegyûlt, vagy fellelhetõ anyagokat szíveskedjenek leadni, hogy azok ne kerüljenek a háztartási hulladékba, ne szennyezzék környezetünket, és ne veszélyeztessék egészségünket. Köszönjük együttmûködésüket! REMONDIS DUNA KFT

7 Váci Napló 7 A váci kézilabdázás aranykora jöhet A világ egyik legjobb csapatától érkezhet az új edzõ KÉZILABDA Eddig tartott a titkolózás: az elmúlt hétvégén maga a fõszereplõ jelentette be, amirõl hónapok óta egyre hangosabban suttogtak. Nyártól a kézilabdázás egyik meghatározó egyénisége, Németh András veheti át a marsallbotot városunk élvonalbeli kézilabda egyesületénél. Elõzmények: - december 15-én a Váci NKSE elnöksége azonnali hatállyal kirúgja a 2010-ig élõ megbízási szerzõdéssel vezetõedzõi munkát végzõ Kenyeres Józsefet; - elõbb ideiglenesen, majd a bajnokság végéig Nyári Józsefet bízzák meg a szakmai feladatok ellátásával; - a csapat sikeresen hozza a jobbára kötelezõ gyõzelmeket, ám a riválisok eredményei miatt továbbra is inkább az alsóházi rájátszásra esélyes; - tárgyalások helyett egyre inkább a peres út kerül elõtérbe a volt edzõ és a klub vitájában; - a háttérben gõzerõvel folynak a tárgyalások arról, hogy szakmailag és anyagilag is hosszabb távon megoldják az egyesület jövõjét, ám errõl taktikai okok és üzleti érdekek miatt a sajtó hallgatását kérik. Mellettem az utódom? A pécsiek elleni hazai bajnokit a volt edzõ, Kenyeres József a leendõ (?) trénerrel, Németh Andrással nézte végig (fotó Fehér Viktor) Miután pénteken a Hypo NÖ szinte lemosta a pályáról az egyik legjobb dán csapatot a Bajnokok Ligájának középdöntõjében, az osztrák együttes vezetõedzõje, Németh András újságírói kérdésre bejelentette: nem újítja meg szerzõdését, nyáron távozik. Méghozzá a jelen állás szerint a Váci NKSE kispadjára. A sportág berkeiben már hetekkel ezelõtt szóbeszéd volt, hogy a tréner nem csak a szakmai vonalat vinné, hanem a klub szervezeti irányításában is meghatározó szerepet vállalna. Mindezt annak alapján, hogy az általa hozott szponzori csoport megduplázhatja a városi költségvetésbõl adott támogatást (ez információnk szerint ismét a tavalyi 33,8 millió forint lehet a szerk.) Ezzel százmillió fölé emelkedhet a VNKSE éves büdzséje, amellyel a jelenlegi általános klubproblémákat figyelembe véve akár dobogós célokat is kitûzhet. Természetesen jó pár leigazolandó játékosról is szólnak a pletykák. Érthetõen ezek nem hivatalos értesülések, hiszen a jelölteknek jelenlegi klubjukban kell addig helytállniuk. Mindenesetre magyar és külföldi válogatott szintû erõsítésrõl árulkodik, hogy szóba hoztak a váciakkal: - egy nem magyar anyanyelvû beállóst, - egy korábban Vácott is szereplõ átlövõt, - egy rutinos, valamint egy fiatal szélsõt; - egy tehetséges fiatal irányítót és átlövõt. KERESZTURI GYULA A jelenleg is Gödön élõ Németh András 1953-ban született Budapesten. Alacsonyabb osztályú csapatok után játékosként a Fradihoz került, szerepelt a magyar ifjúsági válogatottban is. Edzõi pályafutása a zöld-fehérek férfi csapatánál indult, majd nõi együtteseknél folytatta. Kisebb kitérõ után 1992-tõl másfél évtizedig (!) az FTC-vel ért el kimagasló sikereket ban rövid ideig volt már szövetségi kapitány, majd 2005-tõl három évig látta el ezt a feladatot Zsiga Gyulával közösen ben szerzõdött két esztendõre a Hypo NÖ csapatához. Nõs, felesége, Zsuzsa 2007-ig versenyszerûen kézilabdázott. Fia, András idén fog érettségizni, lánya, Lilla a Hypo NÖ utánpótlás csapataiban játszik. Az utolsó vereség LABDARÚGÁS A Ligakupa 10., utolsó fordulójában idegenben lépett pályára a váci gárda: Diósgyõri VTK - Vác- Újbuda LTC 4-1 (0-0). Diósgyõr, mûfüves edzõpálya, 600 nézõ. Játékvezetõ: Urbán Eszter (Kelemen, Fehér). Vác: Sztankó Farkas P., Kovács P., Hegedûs - Vidra (Albert), Székesi - Fekete (Margi-tics), Vén, Rob (Andrej-csik), Rusvay - Varga (Simon). Edzõ: Tóth János. Gólszerzõk: Stanic, Kamber, Homma, Szabó V., illetve Varga. A hazaiak sorra kihagyott helyzetei után a váciak szerezték meg a vezetést a második félidõ közepén. A 72. percben az elsõ váci támadásból gól született: Vén bal oldali beadására Varga érkezett, és 8 méterrõl bombázott a kapuba (0-1). A 73. percben egyenlített a DVTK. Szabó Viktor passza után Stanic lõtt 8 méterrõl a kapu jobb oldalába (1-1). A 75. percben már vezet a Diósgyõr! Bokros beívelt labdáját Kamber vette le, majd 13 méterrõl a bal alsó sarokba lõtt (2-1). A 77. percben középen Kamber fejelte le a labdát Homma elé, a csatár 14 méterrõl lõtt laposan a kapuba (3-1). A 81. percben újabb hazai gólt láthatott a szurkolósereg. Kamber paszszolt a tizenhatoson belül Szabó Viktorhoz, aki 12 méterrõl a kapu bal oldalába lõtt (4-1). Három váci úszott a döntõben ÚSZÁS Székesfehérváron rendezték meg az országos diákolimpia döntõjét. Örömteli, hogy összesen 31 település diákjai verekedték be magukat a döntõkbe, 26-an pedig éremszerzéssel is büszkélkedhetnek. A váci iskolások közül 100 méter mellen a lányoknál a 3. korcsoportban 4. lett Prohászka Anna (Juhász Gyula Általános Iskola). A 4. korcsoportban 100 méter mellen a 2. helyen végzett Molnár Tünde (Árpád Fejedelem Általános Iskola). 50 méter lány gyorsúszásban az I. korcsoportban 2., 50 méter mellen 7. lett Kassai Odett (Árpád Fejedelem Általános Iskola). A versenyen a budapesti diákok vitték a prímet, a 31 aranyérembõl 17-et zsebeltek be, második lett a Százhalombatta 4 arannyal. Vác a 25. helyen végzett összesítésben egy második és egy negyedik hellyel a 3-6. korcsoportosoknál. Bronzérem hatvanhat kilogrammban BIRKÓZÁS A BVSC Tatai úti edzõtermében rendezték meg a DEGA kupát, mely a junior kötöttfogásúak idei elsõ rangsor versenye volt. Mindössze 59 induló mérlegelt, és ez a létszám is csak úgy jött ki, hogy több ifi utolsó éves versenyzõ is elindult a megmérettetésen. A 66 kilogrammos súlycsoportban nyert Madarasi Gábor (Egri VSE), második lett Fekete Tibor (FTC) és a harmadik helyen végzett Szabó László, a Váci Forma-Vasas sportolója.»» Klimász János kõfaragómester ««Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/ , 06-30/ Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény!

8 8 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK INGATLAN Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska-dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló, 668 négyzetméteres ház panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) Eladó Vácott, a Földváry téren egy 63 négyzetméteres, szép állapotú lakás. Klíma, tároló, új beépített szekrények. Rendezett lakókörnyezet. Irányár: 10 millió forint. Érd.: 06-20/ (334/06) Vác, Alsótörökhegyen 140 négyzetméteres 3 szoba, konyha, étkezõs, két garázsos házrész eladó. Tel.: 06-20/ (338/06) Gödön 3 szobás + 2 félszobás családi ház, dupla komforttal, engedménnyel sürgõsen eladó. Irányár: 38 millió forint. Tel.: 06-30/ (348/06) Eladó Vác, Deákváron egy 43 négyzetméteres, földszinti lakás. Érdeklõdni lehet a 06-20/ vagy a 06-70/ es telefonszámon. (393/06) VEGYES 220 voltos ipari gyorsvarró és 220 voltos háromszálas Interlock ipari varrógépek eladók. Telefon: Védok Kft. biztonsági õr tanfolyamot indít Vácott. Érdeklõdni lehet: Rav Zrt., Vác, Naszály u. 18. Tel.: (9-14 óráig) 06-27/ / 106. (424/13) Frissítve: február 16-án 06-20/ (359/10) Tüzifa eladó (tölgy), 2000 forint/mázsa áron, hasítva, házhozszállítva. Tel.: 06-30/ (423/10) SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft. Építõipar A-Z-ig. Korrekt áron, rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) KÖLTÖZTETÉS, FUVARO- ZÁS: Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb anyagok szállítása billenõs teherautóval, költöztetés ponyvás teherautóval. Bútorszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/ , 06-30/ , VESZÉ- LYES FÁK KIVÁGÁSA, döntés nélkül is, elszállítás megoldható. Tel.: 06-27/ , 06-30/ (419/17) OKTATÁS Lováry nyelvoktatás indul Vácon február 18-tól, júniusi vizsgával. Részletfizetési lehetõség! Tel.: 06-30/ vagy 06-30/ (409/13) KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MOTORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTANFOLYAM. HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 06-20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK: SZÁMÍTÁSTECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, LCD monitorok, nyomtatók, routerek, Web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és Bluetooth portok, MP3 és MP4-es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRO- DATECHNIKA: másológépek, nyomtatók, számológépek, diktafonok, telefonok 2299 Ft-tól, normál papíros faxok : Ft-tól, vezeték nélküli csengõk 2990Ft-tól, kaputelefonok: 6190 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, átalakítók. KAPHATÓK: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, lézer toner, utántöltõ, másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODA- BÚTOR: bõrfotel: Ft-tól! Profi számítógépasztalok. HÁZ- TARTÁSI ESZKÖZÖK : elektromos kõlapos raklett sütõ: Ft, hõsugárzók 4990Fttól, olajradiátorok, videó kábelek, átalakítók, külsõ-belsõ vezeték nélküli hõmérõ, elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és GILLETTE termékek, vérnyomásmérõk: 7390 Ft-tól, digitális mérlegek. Középiskolások részére számológépek (CASIO, SHARP, SENCOR, Vic-toria): 1990 Fttól. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése, fûzése; faxok feladása, fogadása; telefon, fax, számítógép, nyomtató, telefonközpont javítása - szerelése, lézer toner töltés. Legyen a TÖRZSVÁSÁR- LÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20 % közötti kedvezmény! Sodexho, Sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk, Ticket utalványok beválthatók! Üzletünkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EXPRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! Telefon: /06-27/ *, *, , /06-20/ , Fax: /06-27/ , Vác, dr. Csányi L. krt. 29/a ( 2-es fõút ) a város központjában. Nyitva: H - P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig. Mindig a legfrissebb! Az elhasznált fénycsõ veszélyes hulladéknak számít! Ezért ne dobja a szemétbe! A fénycsövet a GE is átveszi. Kérjük, hívja a 30/ es telefonszámot, ahol minden információt megkap! Segíts másoknak - segítesz magadnak! Minden háztartásban találhatók kallódó értékek, amelyek Önnek már csak kidobásra ítélt kacatok, míg másoknak értékes tárgyak. Segítsen másoknak: ajándékozza el felesleges és megunt dolgait - segítsen magának: nem kell tovább tárolnia, amire már nincs szüksége. Ingyenes hirdetéseit folyamatosan közzétesszük a Váci Naplóban és az interneten a oldalon, Önnek csak egyet kell tennie: küldje el hozzánk a hirdetés szövegét! Elajándékoznék régi, de használható szobabútorokat (szekrények, vitrin, állótükör, stb.). Telefon: 06-20/ * Rászoruló család keres bármilyen használható szobabútort, konyhaszekrényt, egyéb lakásfelszerelést. Telefon: 06-20/ * Tizenéves (10-12) kor kürüli leány gyermekre való ruháimat elajándékoznám. Telefon: 06-20/

9 Váci Napló 9 Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak: szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése 2-3 héten belül, Ft/m+áfa. Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH, ALTEK tetõcserepek gyári áron. Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig Kakukkfészek Étterem, ahol az étel mellé egy mosolyt is kap Ebéd lehetõség, húsmentes ételek széles választékban, házi készítésû sütemények. Péntek és szombat esténként változatos programmal: - ezoterikus klubbok, - társkeresõ programok, - tantrarandi, - nõklub. Cím: Vác, Görgey u. 25. (a volt Zöld Tehén Étterem), telefon: 06-20/ Mobil: 30/ Üzenetrögzítõ: 27/ Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Karbantartó Kft Tevékenységi kör: - Falazott kémények javítása, bontása, építése, bélelése; LEIER, SCHIEDEL, TURBO kémények építése; kémények kamerás vizsgálata, - Egyéb épületgépészeti szerelés, - Víz-, gáz-, fûtésszerelés, - Tetõszerkezet javítás, építés, tetõfedés. BKV-jegyek a Tourinformban Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál! Vonaljegyek, 10 és 20 db-os kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a váci fõtéren, a Duna-presszó mellett! 2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.: 27/ Fax: 27/ Internettelefon: Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Februári akció: egyet fizet kettõt kap Hétfõ: hamburger Kedd - Szerda: hideg szendvicsek Csütörtök: Hot-dog Péntek: melegszendvics Szombat: Gyros pitában 2600 Vác, Görgey A. u. 1. (A tizes és a posta között.) Telefon: 06-20/ Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web: Vác Város Sportintézményeinek Állandó Sporttörténeti Kiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/

10 10 Váci Napló Névnapok Idõjárás Lottószámok február 17. február 18. február 19. Donát Bernadett, Konrád Zsuzsanna, Eliza Tégy egy lépést sorsod felé, és észre fogod venni, hogy az is mozdul feléd. SELVARAJAN YESUDIAN NAPPAL: o C ÉJSZAKA: o C Változó fronthatás várható Ma hideg téli idõnk lesz, fõként délelõtt számíthatunk havazásra. Holnap a többkevesebb napsütést felhõátvonulások szakítják meg, elszórtan hózápor kialakulhat. Csütörtökön a többórás napsütés hatására kora délután nulla fok körüli értékekre készülhetünk. Ötös lottó: 4, 16, 22, 39, 69 Jokerszám: Hatos lottó: 1, 5, 17, 21, 26, 34 Gyermekrajzok Ipolyságon Február 13-án Ipolyságon, a Pongrácz Lajos Alapiskolában nyílt meg a Testvérvárosok olimpiai gyermekrajz-kiállítása. A Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria, a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub által szervezett kiállításon Bélik György ipolysági élménybeszámolót. Az ipolysági kiállítás szervezését a helyiek részérõl Pálinkás Tibor múzeumigazgató és Farkas Ildikó iskolaigazgató fogta össze. A Pekingi Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére meghirdetett nemzetközi képzõmûvészeti pályázaton Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít a Magyar Rajzfilm Kft Animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolyamunkra várjuk a szakma iránt érdeklõdõket. A 8 hónapos képzés heti 2 alkalommal történik. Választhat a délelõtti vagy a délutáni csoport között. Rajzfilmrendezõk oktatnak. NYÍLT NAP! Beiratkozás elõtt betekinthet a most folyó képzésbe. Tudását hasznosíthatja a rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál! Felvételizõknek is ajánljuk! Tel.: 06-1/ , 06-1/ Húsvéti rajzfilmes tábor Óbudán! A Magyar Rajzfilm Kft háromnapos programot szervez a rajzfilmkészítés iránt érdeklõdõ gyerekeknek. Április 9., 10., 14-én reggel 9-tõl 16 óráig éveseknek. A résztvevõk életre kelthetik kedvenc figurájukat. A számítógépen rögzített jeleneteket CD-n hazavihetik. A rajzfilmkészítést filmvetítést és stúdiólátogatás egészíti ki. További információ: 06-1/ , 06-1/ Nyári rajzfilmes tábor az iskolai szünetben! Június 22-tõl 5 napos turnusokban tartjuk a foglalkozásokat. A program azonos a húsvéti táborral. Minden eszközt a stúdió biztosít. További információ: 06-1/ , 06-1/ A megnyitón a kiállításnak otthont adó intézmény és a Földváry iskola tanulói szerepeltek alpolgármester mondott köszöntõt, a kiállítást dr. Váradi Iván Attila iskolaigazgató nyitotta meg, városunkat dr. Molnár Lajos alpolgármester és H. Bacsó Zsuzsa külügyi referens képviselte. A megnyitón a kiállításnak otthont adó intézmény és a Földváry iskola tanulói szerepeltek, majd az ipolysági paralimpia résztvevõi tartottak filmvetítéses Vác hét testvérvárosának éves diákjai mellett, pekingi gyerekek is részt vettek. A váci ünnepélyes megnyitó után, tavaly Franciaországban, Deuil-la-Barre-ban mutatták be a legjobb rajzokat, amelyeket most március közepéig az ipolyságiak is láthatnak. A kiállítás negyedik állomása, várhatóan Székelyudvarhely lesz. Vác, Honvéd u. 18., www. tilinger-vac.hu Tel.: 06-30/ , 06-30/ KÖTELEZÕ VESZETTSÉGOLTÁS KUTYÁKNAK: március 7., szombat 9 11 óráig, (pótoltás: március 21., szombat 9 11 óráig) OLTÁSOK HÉTVÉGÉJE: március 7 8. (szombat-vasárnap), egész nap 9-17 óráig Kutya, macska, vadászgörény, nyúl Minden oltás mellé ajándék Hill s száraztáp! IVARTALANÍTÁSI HÓNAP MÁRCIUSBAN: Minden ivartalanítás mellé Hill s száraztáp (1-3 kg) ajándékba! Játsszon, nyerjen, nézzen! A Madách Imre Mûvelõdési Központ és a Váci Napló közös játékot indít, amelynek keretében a kérdésekre helyesen válaszolók belépõjegyeket nyerhetnek egy-egy érdekes elõadásra, amelyekre a Váci Tavaszi Fesztivál keretében kerül sor. Megnyerhetõ jegyek: A 25 éves Váci Szimfonikus Zenekar gálakoncertje (2 db) A Budapest Klezmer Band koncertje (2 db) Ma a tiéd vagyok! - Kapócs Zsóka Karády-estje (2 db) 2. kérdésünk: Soroljon fel legalább két musicalt, amelyben klezmer zenét játszanak! A helyes válaszokat február 28-ig várjuk levélben (Váci Napló, 2601 Vác Pf. 64), vagy en vagy személyesen munkanapokon 9 és 15 óra között a Csányi krt. 45., I. emeleti szerkesztõségünkben. Egy helyes válasszal csak egy rendezvényre lehet jegyet nyerni.

11 Váci Napló 11 A sok nõi hormon vezet hûtlenséghez Gyakrabban nyitnak az alkalmi kapcsolatok és kalandok felé azok a nõk, akiknél magasabb az ösztradiol nevû nõi nemi hormon. Amerikai kutatók eredményei tovább erõsítik azt a feltételezést, hogy az élettani folyamatok meghatározó szerepet játszanak egy nõ szexuális motivációjának és viselkedésének alakulásában - írja az informed.hu. A kutatók a termékenységgel összefüggõ ösztradiol és a szexuális motiváció kapcsolatát vizsgálták 52 Magasabb hormonszint mellett nagyobb valószínûség lehet arra, hogy új partnerrel flörtölnek a hölgyek TILINGER VÁROSI ÁLLATORVOSI CENTRUM Dr. Tilinger István 06-30/ , Dr. Tilinger Henriett 06-30/ olyan nõnél, aki nem szedett fogamzásgátló tablettát. A résztvevõk életkora év között változott. A kutatók a menstruációs ciklus két pontján mérték meg a hormonszintet, ezután megmérték a résztvevõket, hogy pontozzák, mennyire Ü G Y E L E T E K RST Villanyszerelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Közvilágítási hibabejelentés Vác területén. Telefon: 06-80/ , Fax: 06-27/ Ultrahang, röntgen, szemészeti szakrendelés, ortopédia, ultrahangos fogkõeltávolítás. Komoly diagnosztikai háttér és tapasztalat. Minõségi betegellátás kedvezõ árakon. dr. Nógrádi Zsófia állatorvos Vác (Deákvár), Papvölgy u. 36/B., telefon: 06-30/ Februárban macskaivartalanítási akció! Kandúr 4800, nõstény 7900 forint. Vác, Honvéd u. 18., www. tilinger-vac.hu Villanyszerelés a lakosság szolgálatában. NONSTOP ügyfélszolgálat. érzik magukat vonzónak. Ezzel együtt független megfigyelõk is pontozták a vonzóságot. Emellett kérdõív segítségével mérték föl azt, hogy milyen hajlandósággal csalja meg a résztvevõ a partnerét. A kutatók azt találták, hogy az ösztradiol szint összefügg a résztvevõ önmagáról alkotott képével. Magasabb hormonszint mellett ezen felül nagyobb valószínûséggel lehetett új partnerrel való flörtölésre, csókolózásra, vagy akár komolyabb eseményekre (de nem egyéjszakás kalandokra) számítani. Magasabb ösztradiolszint mellett a nõk kevésbé voltak elégedettek az állandó partnerükkel. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a különösen termékeny nõk nehezen elégszenek meg a hosszú távú partnereikkel, és szívesen keresnek kívánatosabb partnert maguknak - fogalmaztak a szerzõk. - Ez azonban nem jelenti azt, hogy gyakrabban keverednek alkalmi kapcsolatokba. Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: óráig kedd, csütörtök: 8-10-ig és óráig szombat: 9-11 óráig Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Orvos Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/ /1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, Acsa, Csõvár, Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc, Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög, Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.: 06-27/ Mentõk (súlyos esetben): 104. Gyógyszertári ügyelet A 7. héten: Február 17. Vácz Remete Gyógyszertár, február 18. Gyöngyvirág Gyógyszertár, február 19. Szent Rókus Gyógyszertár, február 20. Fekete Kígyó Gyógyszertár, február 21. Alsóvárosi Gyógyszertár, február 22. Deákvári Gyógyszertár. A következõ hétfõn, 23-án: Vácz Remete Gyógyszertár Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN

12 12 Váci Napló Új szolgálati igazolványok az APEH-nál Február végére lezárul a csere Új szolgálati igazolványokat kapnak az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) munkatársai. A 2009-es év elején megkezdett igazolványcsere folyamatos, február végére zárul le, ezért elõfordulhat, hogy az ellenõrzést végzõ revizorpárosok egy ideig eltérõ (nem ugyanolyan) formátumú szolgálati dokumentummal igazolják magukat. A szolgálati igazolványok cseréjét az APEH szervezetében és felépítésében bekövetkezett változás követelményei, illetõleg egyéb biztonsági okok is indokolták. A 2009-es év elejétõl érvényes új szolgálati igazolvány kötelezõen tartalmazza az öntapadós plasztik kártyát, az APEH arculatára jellemzõ elemeket tartalmazó hologramot, a Magyar Köztársaság címerét, a Szolgálati igazolvány feliratot, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal feliratot. Mindezek mellett olvasható és látható rajta az alkalmazottat foglalkoztató APEH szerv megnevezése, az alkalmazott fotója és neve, több számkód (az igazolvány 8 számjegyû sorszámát, valamint az alkalmazott 6 számjegyû azonosító számát) és a visszavonásig érvényes felirat. Az APEH által kiadott szolgálati igazolványokon jól láthatóan olvasható még a következõ felirat: Az igazolvány ellenõrzésre és intézkedésre csak külön megbízólevél birtokában jogosít. Az APEH nevével idõnként megpróbálnak visszaélni, és úgynevezett álrevizorok hivatalos eljárásnak tûnõ álellenõrzéseken bírságot kiszabva, azokat a helyszínen behajtva próbálnak megkárosítani adózókat. A év elejétõl bevezetett új, APEH-es szolgálati igazolvány már ilyen lesz Az állami adóhatóság ezért, amellett, hogy a médián keresztül tájékoztatja az adózókat a szolgálati igazolványok folyamatos cseréjérõl, ismételten felhívja a figyelmet arra: az igazi APEH ellenõrök nem csak a hatósági igazolványukkal, hanem egyéb dokumentumokkal is igazolják megbízásukat az ellenõrzés lefolytatására, és végrehajtható határozat hiányában nem kérnek semmilyen jogcímen pénzt. Az APEH revizorai a helyszíni vizsgálatok során sem eljárási illetéket, sem helyszínen fizetendõ bírságot nem szabnak ki, és semmilyen formában nem kérnek pénzt az ellenõrzött adózótól az eljárás lefolytatása közben. Az APEH ellenõrzést végzõ revizorok a hatósági igazolványuk felmutatása mellett hivatalos, pecséttel ellátott megbízólevéllel igazolják kilétüket - amennyiben ez nem így történne, akkor az ellenõrzés kezdetekor az megkövetelhetõ, - illetõleg jogszabályokban rögzített, az alapvetõ alaki és tartalmi kellékeket tartalmazó több oldalas hatósági jegyzõkönyvben rögzítik az ellenõrzés tényét és a helyszíni megállapításokat. Amennyiben hibát, hiányosságot tárnak fel, akkor a szankcióként kiszabott bírság összegérõl, annak megfizetésének módjáról és határidejérõl minden esetben határozat készül. Az úgynevezett sima adóellenõrök megbízólevelétõl eltérõ az operatív adóellenõrök megbízólevele, a jogkörök ugyanis váltózóak. Az adóhatósági végrehajtók megbízólevele például tartalmazza azt, hogy a helyszíni eljárás keretében készpénzt is lefoglalhatnak és elvihetnek, de csakis hivatalos foglalási jegyzõkönyv elkészítésével. A szolgálati igazolványok cseréjének befejezéséig mindekét igazolvány típussal találkozhatnak az adózók az APEH alkalmazottainál. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL Pályázati felhívás Vác Város Levéltára pályázatot hirdet Családom története címmel az alábbi feltételekkel: 1. A pályázatra csak váci kötõdésû és vonatkozású - Vácott született, vagy itt élt, vagy innen elszármazott - család/személy történetét bemutató pályamunkát lehet benyújtani. 2. A pályamunka (monografikus feldolgozás, vagy visszaemlékezés) bemutathatja egy család egész élettörténetét, vagy annak egy jelentõs szakaszát, vagy a család egy kiemelkedõ tagjának egész élettörténetét és tevékenységét. 3. A pályamunkát nemcsak családtag, hanem külsõ személy is elkészítheti és beadhatja. 4. A pályamunka értékelésének szempontjai: a tartalom minõsége, stílus, helyesírás, a mellékelt illusztrációk és dokumentumok sokfélesége, a források - levéltári vagy családi - pontos megnevezése. (A pályamunkához célszerû mellékelni az eredeti dokumentumokat, vagy azok - jó minõségû - másolatait.) 5. A kézirat terjedelme minimálisan egy ív (hagyományos formában: 30, kettes sortávolsággal gépelt oldal, illetve elektronikus formában: leütés, 12 pontos betûmérettel, kettes sortávolsággal körülbelül 17 oldal), de ezen felül terjedelmi korlát nincs. Nem számítanak a terjedelembe a mellékelt dokumentumok. 6. A pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka nyújtható be. A kéziratot lezárt (nagy) borítékban, egy példányban kell benyújtani, melynek külsején csak a jelige szerepelhet. E borítékban kell elhelyezni egy kisméretû, lezárt borítékot, melynek külsején ismét csak a jelige tüntethetõ fel, s ebben kell lezárás elõtt elhelyezni a pályázó következõ adatait: név, lakcím, telefon, (ha van). A kézirat digitalizált változatokban (szöveg, kép- és hangfelvétel) is beadható, de ez esetekben is benyújtandó a pályamunka egy legépelt/kinyomtatott példányban. 7. A pályamunka beadási határideje: szeptember A pályamunkát Vác Város Levéltárához (2600 Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 2601 Vác, Pf. 59.) postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. 9. További felvilágosítás a következõ helyen kérhetõ: Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u. 4., tel.: , fax: , Pályadíjak: I. díj forint, II. díj forint, III. díj forint, IV VI. díj könyvajándék. 11. Az elsõ három díjazott kéziratát a levéltár megvásárolja (a vételár egyben a pályadíj). Minden pályamunka a levéltár õrizetében marad és bekerül a kéziratok gyûjteményébe, ahol a hatályos jogszabályi feltételek mellett kutathatók lesznek, de esetleges felhasználásuk csak a szerzõi jog figyelembe vételével történhet meg. 12. Eredményhirdetés: a váci levéltári napon, október 1-jén. A pályázóknak eredményes munkát kívánunk. DR. HORVÁTH FERENC LEVÉLTÁR-IGAZGATÓ

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC

Részletesebben

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/48. 2009. június 16. kedd. Lemondták a cserediák utat

Váci Napló. XVIII/48. 2009. június 16. kedd. Lemondták a cserediák utat egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás BURKOLAND - VÁC CSEMPESZALON Telefon: (06-27) 302-412 Óriási tavaszi akció május 24-ig! Burkoljon velünk! Nálunk mindent egy helyen megvehet. Válassza a legjobbat! Vác, Szent László út 23/14. (a volt Hajógyár

Részletesebben

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi Érettségi akár két év* alatt is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta

Részletesebben

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/26

Részletesebben

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/54

Részletesebben

Váci Napló. XVII/81 2008. október 10. péntek. Krav Maga: egy modern önvédelmi rendszer

Váci Napló. XVII/81 2008. október 10. péntek. Krav Maga: egy modern önvédelmi rendszer Érettségi akár két év* alatt is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/64. 2009. augusztus 11. kedd

Váci Napló. XVIII/64. 2009. augusztus 11. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/33. 2009. április 24. péntek. Feltámad a szobi szörp: indul a termelés

Váci Napló. XVIII/33. 2009. április 24. péntek. Feltámad a szobi szörp: indul a termelés egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/76. 2009. szeptember 22. kedd. Diadalmas idegenbeli hétvége

Váci Napló. XVIII/76. 2009. szeptember 22. kedd. Diadalmas idegenbeli hétvége Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Emléktábla Vácon

Részletesebben

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/63

Részletesebben

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Váci Napló. XIX/47. szám 2010. június 15. kedd. Polgármester-választás: sokasodnak a jelöltek

Váci Napló. XIX/47. szám 2010. június 15. kedd. Polgármester-választás: sokasodnak a jelöltek Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. Érettségi akár két év* alatt is Vácon! Gimnáziumi

Részletesebben

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/37-38

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/45. szám 2011. június 7. kedd. » 2. oldal

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/45. szám 2011. június 7. kedd. » 2. oldal NAPONTA VÁLTOZÓ ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg,

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/53. 2009. július 3. péntek. Az árvíz miatt csak Bécsig úszott az Ulmi Skatulya

Váci Napló. XVIII/53. 2009. július 3. péntek. Az árvíz miatt csak Bécsig úszott az Ulmi Skatulya egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. A GE be akarja zárni a váci gyárát A polgármestert

Részletesebben

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek Nyitási akciók! Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja! Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/71. szám 2011. szeptember 6. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/71. szám 2011. szeptember 6. kedd Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/89. szám 2011. november 8. kedd. A hétvégén kitisztult a város levegõje

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/89. szám 2011. november 8. kedd. A hétvégén kitisztult a város levegõje Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/31. szám 2011. április 19. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/31. szám 2011. április 19. kedd NAPI ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg, alu forgács:

Részletesebben

Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 270 forint/kg, alu öntvény: 270 forint/kg, vörösréz. Váci Napló. XIX/79. szám 2010. október 5.

Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 270 forint/kg, alu öntvény: 270 forint/kg, vörösréz. Váci Napló. XIX/79. szám 2010. október 5. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 270 forint/kg, alu öntvény: 270 forint/kg, vörösréz 1300 forint/kg, sárgaréz: 800 forint/kg, sárgaréz,

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/29. szám 2011. április 12. kedd. A kirekesztés nem ismer határokat

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/29. szám 2011. április 12. kedd. A kirekesztés nem ismer határokat NAPI ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg, alu forgács:

Részletesebben