MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet"

Átírás

1 2001, ÕSZ-TÉL Szemereiekrõl szemereieknek II. évfolyam, 3. szám megjelenik negyedévente Harmadik esztendõ Mezõszemerén Két esztendõvel ezelõtt, augusztus elsején kezdtem meg papi életemet Mezõkövesden, és apát-plébános úr megbízásából Mezõszemere lelkipásztori ellátása is rám hárult. Most, két esztendõ után érkezett a felkérés az igényesen szerkesztetett lap részérõl, hogy néhány gondolattal minden szemerei lakos felé szóljak. Az egyház évszázadok óta arra törekszik, hogy a jó ügy képviselete mellé álljon, sõt Õ maga képviselje a jóra törekvõk szándékait. Akik a vallásos életet nemcsak gyakorlatok sorozatának tekintik, tudják, hogy a hitnek, a megfogalmazott reménynek, és a szeretet tetteinek milyen jelentõsége is van. Hiszen a vallás ma már nem mindenek felett álló hatalom, hanem tettekben megnyilvánuló életmód. Krisztus életformát adott tanítványainak, és a ma Õt követõknek. Ha ma valaki pap, hívõ, vagyis egész egyszerûen jó keresztény akar lenni, akkor nem kell tennie mást, minthogy az örök érvényû isteni-igazságot követi. Számomra ez azt jelenti, hogy minden szavunkkal, tettünkkel azt mutatjuk, hogy mi, ha nem is jobbak, de jobbra készülõk vagyunk. Én hálás vagyok szülõvárosomnak, Sárospataknak, hiszen ott tanultam meg azt, hogy minden ember értékes az Isten szemében, hogy egyikünk sem különlegesebb, hanem mindenkinek megvan a maga rendeltetése az életben. Ezért nem hatódok meg az emberi hatalomnak magamutogatása elõtt, ezért érzem jól magam az egyszerû, de igényes-szívélyes közösségben, mint az Önök faluja is, ahol a csodálatosan pompázó templom, a mindig érdeklõdõ hívek, és a jobbítani akaró kezdeményezések engem a múlt mindig megmaradó értékeire, hitet nem felejtõ alkotásaira emlékeztetnek. November elején az elhunytakra emlékeztünk. Nekem ez a nap az élõket juttatja eszembe. Azokat, akik már életükben halottként élnek. Akik még nem találtak igazi hitet életükben. Értük lett küldve az EMBERFIA, aki elveszi a világ bûneit. Kívánom, legyen minden mezõszemerei Istent keresõ és embert megbecsülõ polgára hazájának, falujának, és hitét újra és újra meglelõ tagja keresztény egyházának. Novák István káplán A tartalomból A közösségrõl Szemere - mint üdülõfalu Szemerei arcok: Kollár Lajos Hal a vízben Magyar Golgota Lakodalom Szemerén - 60 évvel ezelõtt Egyházi hírek Iskolai hírek Nyugdíjas klub A háborúkról Jótékonysági bál Egyesületi hírek Karácsonyi melléklet SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT! Sajnos nem volt túlzás az a cikk, amit a szemerei bûncselekményekrõl írtam egyik elõzõ mezõszemerei újságban. Tekintettel a nagyszámú betörésre, a rendõrség Szihalomról Mezõszemerére helyezte körzeti irodáját, a lakosság azonban úgy érzékeli, a kép nem változott. Az õszi sorozatos betöréses lopások miatt a lakosság a rendõrség hathatósabb munkáját szeretné látni. Meg kell azonban érteni, a rendõrségnek nem az a feladata, hogy minden ház mellé rendõrt állítson. Amit tehet a járõrözésen kívül, az a felderítés. Tudni kell azt is, hogy a besurranó tolvajok és betörõk nem sok nyomot hagynak. Az is valószínû, hogy a bûnelkövetõk nagy része nem falubeli. Tudomásul kell vennünk, hogy lakossági összefogás nélkül a bûnözõket elcsípni sem lehet, nemhogy megelõzni a bajt. Nagyon fontos, hogy ha gyanús alakot, gyanús mozgást, szokatlan jármûvet látunk az utcán, figyelmesebben nézzük meg, mint egyébként. Senki ne féljen szólni a rendõrségnek, ha észlel valamit, hiszen a tanúk titokban tartását a törvény biztosítja. Figyeljünk egymásra, a szomszédokra, a rendõrség csak a mi segítségünkkel tud értünk eredményt elérni. Bukta Imre

2 közösség A mint élettér Néhány évvel ezelõtt egy nemzetközi kutatócsoport összehasonlító elemzést végzett Norvégia és Banglades lakosságának körében arról, hogy milyen a közérzetük, hogy érzik magukat a környezetükben. A két ország kiválasztása nem volt véletlen, hiszen Norvégiában nagyon magas az életszínvonal (köszönheti ezt a tenger mélyén elterülõ hatalmas olajmezõknek), Banglades pedig a világ egyik legszegényebb országa. A vizsgálat nagyon meglepõ eredményt hozott - ezen még a szakemberek is meghökkentek - hiszen kiderült, hogy Norvégiában sokkal több a depressziós, lehangolt, rosszkedvû, pesszimista ember, mint az ázsiai országban. A vizsgálathoz tartozik még az a megállapítás is, hogy a bangladesiek nem szívesen élnének Norvégiában. Hiába a magas életszínvonal, a jóléti társadalom, õk jól érzik magukat ott, ahol élnek - még akkor is, ha az elfogadható életfeltételek megteremtéséhez minden nap keményen meg kell küzdeni. Az a kérdés, hogy a modern, civilizált társadalmak jó irányba haladnak-e, nem túl gyorsütemû-e a fejlõdés, nem most vetõdött fel elõször. Bár számomra a civilizált társadalom kissé ködös, nehezen meghatározható kategória, mert nem tudom mihez mérni, viszonyítani. Vajon akkor civilizált, ha számítógépet, mobiltelefont, autót, metrót használ és felhõkarcolókat épít, vagy akkor, ha szolidáris, összetartozik, tiszteli az õseit, a természetet és a hagyományait. Bár azt sem gondolom, hogy a kettõ kizárja egymást. De lehet, nem is olyan sokára az automata mosógépbe zúdított intelligens mosóporok megadják erre a választ, miközben természetesen boldogabbá teszik életünket. Már a múltszázad elején is foglalkoztak ezzel a kérdéssel a kutatók és kisebbnagyobb közösségeket vizsgálva igencsak borúlátó képet festettek a jövõ társadalmáról. Volt, aki azt mondta, hogy a személyes kapcsolatokon alapuló 2 kisközösségek, amelyben az emberek törõdnek egymással, fel fognak bomlani és a társadalom személytelenné válik. Az egyén elveszti gyökereit, az új kihívásoknak nem tud megfelelni és önpusztító életmódot fog folytatni. De volt olyan kutató, aki a vallási és erkölcsi szabályok fellazulását jósolta meg, amely során sorozatosan megszegik a normákat, de a társadalom sem nyújt már számára igazi támaszt. Ezeket a veszélyeket ma is érzik a felelõs politikusok, legalábbis tõlünk nyugatabbra ez folyamat figyelhetõ meg. Közösség alatt általában egy települést, egy falut, egy várost, egy törzset vagy nemzetet értünk. Bármilyen olyan csoportot közösségnek nevezünk, ahol a csoport tagjai, legyen az kiscsoport vagy nagy, oly módon élnek együtt, hogy nem csak különféle érdekeik vannak, hanem közös életük alapvetõ létfeltételeiben is azonosak. A közösség alapvetõ kérdése az, hogy az egyén hogyan tud vagy tud-e harmonikus, teljes életet élni. Napjainkban egy egészen új tudomány kezdi szárnyait bontogatni: az ökopszichológia. Ez a tudomány azzal foglalkozik, hogy a helyi környezet milyen lélektani hatással van az ott élõ emberek magatartására, viselkedésére. De nem csak a természeti környezetet vizsgálja, hanem azt is, hogy milyen a település kulturális élete. Olyan problémákat feszeget, hogy településükön az emberek mit tesznek azért, hogy például a szennyezett patak vize újra tiszta legyen, hogy ne vágjanak ki minden fát, hogy szépek, virágosak legyenek a parkok, hogy a védett állatokat ne pusztítsák, stb. De felteszi azt a kérdést is, hogy mennyire cselekvõképesek a bûnözés visszaszorításában vagy a kulturális életük fellendítésében. Azt már a kutatók kimutatták, hogy a szépnek a látványa vagy az öröm érzése következtében bizonyos kémiai anyag termelõdik az emberi szervezetben (az agyban), kíváncsi lennék hogyan állunk ezzel Mezõszemerén. A primitív (talán szerencsésebb lenne a természeti kifejezés) népek között találunk még ma is olyat, amely csaknem teljesen vagy részben elszigetelten él és nagyon vigyáz arra, hogy a civilizációs ártalmaknak ellenálljon. A modernnek mondott közösségek között nincsenek falak, ma már nem jellemzõ az elszigeteltség. A közösségek nagyobb közösségeken belül léteznek és ez felveti azt a kérdést is, hogy milyen a hatalmi struktúra, a hatalom megosztása. Amennyiben demokratikus, akkor képes beágyazódni, ha diktatórikus, akkor elõbb- utóbb megbukik. A közösség tehát a társasági élet területe, amelyet bizonyos fokú társadalmi összetartozás jellemez. A közösség alapja a helyi jelleg és a közösségi érzés. A legtöbb közösség letelepedett életmódot folytat és a helyhez kötõdésükbõl adódóan a szolidaritás erõs érzése alakul ki (Ez a nem várunk segítséget senkitõl, csak magunkra számíthatunk érzése. Izgalmas lenne a történelem kerekét évvel visszaforgatni és megtudni, hogyan éltek õseink a településünkön: milyen foglalkozásokat ûztek, hány gyermek született évente, vallásosak voltak-e, mivel táplálkoztak, milyenek voltak a temetkezési szokások.) A modern világunkban a helyi kötelék gyengülni látszik a szinte már követhetetlen információ áramlásának köszönhetõen és sajnos vidéken is a nagyvárosi életre jellemzõ viselkedési minták kezdenek eluralkodni. Nem figyelünk oda kellõképpen a másik emberre, nem beszélgetünk egymással, néha még nem is köszönünk. Manapság olyan jelenséggel találkozunk, hogy az emberek között annak ellenére, hogy együtt élnek, nem alakul ki összetartó erõ, amely a õket közösséggé kovácsolná. Személyes kapcsolatok és közös érdekek hiányában sokan nem vállalják a tudatos azonosulást saját településükkel, pedig minden emberi közösség egyik legfontosabb törekvése, hogy kialakítsa az összetartozás érzését. Nem szeretnék túlzottan nosztalgiázni, de nem hiszem, hogy temetni kellene a mozgalmas, vidám falusi életet, a tehéncsordákat, a citera hangját, a felcsendülõ népdalokat, a természet közelségében leélt életet, a Rima tiszta vizét, a hétvégi bálokat és focimeccseket és õseink emléket. Csak legyen, akik csinálják a közösséget, mert ebben mindannyiunknak lenne feladata. Bukta Lajos

3 Ez év november 23-a körül ismeretlen tettesek megrongálták a millenniumi emlékszobrot. A Faültetõ kezében tartott bronz facsemete egyik ágát letörték. Az emlékmû eszmei értéke 10 millió forint körüli, így az okozott anyagi kár meghaladhatja az forintot (5%-os anyagi kár). FLORIDÁBAN IS OLVASSÁK A ÚJSÁGOT! A mezõszemerei születésû Farkas Sándor, aki a napsütötte Floridában él családjával, büszkén mutatja a helybéli magyaroknak a Mezõszemere újság friss számát. Mr. Farkas rendszeresen megkapja az újságot a szemerei rokonoktól, amibõl meghatottan tájékozódik Szemere múltjáról és jelenérõl. Reméljük, hogy lapunk e száma minél hamarabb eljut hozzá és más távol élõ szemereiekhez. Elmaradt a gyógynövény tanfolyam Az Önkormányzat és a Mezõszemerei Civil Egyesület által meghirdetett gyógynövény tanfolyam érdektelenség miatt kudarcba fulladt. A minimálisan 15 regisztrált munkanélkülinek tervezett elõadás-sorozatra mindössze tizenketten jelentkeztek. A tanfolyam gyógynövény termesztõi és feldolgozói szakmát nyújtott volna a hallgatóknak, ingyenesen. Sajnálatos, hogy az önkormányzatnál segélyért sorban álló munkanélküliek körében ez a jó lehetõség süket fülekre talált. Az árokpartok mentén egyre több szaloncukor papírt láthatunk, ha a faluban sétálunk. Egyesek elég furcsa módját választják a karácsonyi díszítésnek..., MINT ÜDÜLÕFALU? Mezõszemere Egerfarmossal együtt küszködik a fennmaradásért. Szinte minden falubetegségtõl szenved a két falu: munkanélküliség, elöregedés, elvándorlás, az ezekbõl fakadó szégyenteljesen alacsony ingatlanárak. Mindezek tetejében a romakérdés ami ketyegõ bombaként nehezedik a falura és ha nem foglalkozunk nyíltan ezzel a problémával, bármikor robbanhat. Összegezve: a régen szebb napokat látott falunk szociális mutatói erõsen negatívak. A vállalkozások nem jellemzõek, a pékségen és egy-két üzleten, kocsmán kívül igen kevesen fizetnek iparûzési adót. Úgy látszik, a vállalkozók számára imponáló lehetõségeket nem tudunk nyújtani. Az M3-as autópálya elsuhan mellettünk, mint egy légifolyosó, pozitív hatása nem gyûrûzik majd be a falu javára. Ebben a nehéz helyzetben nem könnyû olyan alternatívát felmutatni, ami a fejlõdés irányába fordítaná a falu szekérrúdját. Ráadásul a község nem fekszik turisztikai szempontból exponált régióban: nincsenek tavaink, hegyeink, borospincéink, mûemlékeink, melyek idevonzanák a látogatókat. A Mezõszemerei Civil Egyesület összejövetelein sokat beszélgettünk ezekrõl a problémákról. Itt azonban álljunk meg egy szóra! Számba vettük a helyzetünkbõl adódó lehetõségeket, ezek közül szeretnék most szólni az egyik mentõövrõl, ami természetesen nem oldja meg egy csapásra a falu gondjait, azonban kitartó munkával és szervezéssel mindenképpen enyhítené több család megélhetési gondját. Az alapgondolat a sikeres turisztikai látványosságokat felmutatni tudó helyekkel szemben szinte fordítva vetõdött fel: lehet-e keveset jól eladni? Véleményem szerint lehet. Nekünk ugyanis olyan értékeink vannak, melyeknek megcsillantásával sikeresen mûködhetne itt is a falusi turizmus. Ezek a csend, a tiszta levegõ, a hagyományos ámbitusos parasztházak és nem utolsó sorban a falu fekvése, mely remek a pihenni vágyó vendégek számára. Gondoljuk meg: a Tisza-tó 20, Eger 25, a Zsóri 8, Bogács 18, az egerszalóki fürdõ 18, a Bükk 15 kilométerre vannak innen. Ezek a valóban népszerû helyek gépkocsin maximum félórányira fekszenek falunktól, ahol az üdülõk fél vagy harmad áron vehetnék ki a komplex kényelmet nyújtó parasztházakat. Mi kell ahhoz, hogy a pihenni vágyó család jól érezze magát? Elõször is hangulatos, szemerei hagyományokkal kívül-belül bíró ház, korszerû konyhával, zuhanyzófülkével felszerelve, az udvaron fõzõ-sütõhely, kerékpár. Persze mindez beruházással jár, azaz pénzbe kerül, azonban ha ügyesen szervezünk hosszabb távon megtérül, sõt nyereséges lehet a vállalkozásunk. Még arra is lehet törekedni, hogy egy-egy házsor is kialakuljon ilyen célra. Véleményem szerint ilyen lehetne például a Kossuth út, ahol kezd kialakulni egy ilyen jelleg, hiszen ott már jól mûködõ vendégház is található, két ámbitusos parasztházat pedig szépen renováltak. A Mezõszemerei Civil Egyesület szeretné segíteni a falusi turizmus beindítását. Ennek érdekében turisztikai szakembereket kérünk meg, akik elõadás keretében tájékoztatják az érdeklõdõket a lehetõségekrõl, pályázatokról (mert számos pályázat létezik a beruházási költségek enyhítésére) és elvárásokról. Ennek idõpontjáról értesítjük a lakosságot. Az egyesület külön pályázik egy kiadvány megjelentetésére, mely a vendégeknek, turistáknak, külföldieknek szól a faluról és környékérõl. A színes kiadvány tartalmaz majd községünk múltjával és jelen helyzetével kapcsolatos írásokat, bemutatja a már meglévõ, szolgáltatást nyújtó egységeket. Összegezve tehát két síkon kéne folyjon a munka: az egyiken a vendégházak kialakítása, a másikon a kedvcsináló kiadvánnyal, programokkal integrálódni az információs láncba. Fel lehetne eleveníteni azokat a néphagyományokat és szokásokat, melyek a falura jellemzõek voltak, ünnepektõl a sárgarépás rétesig. Bukta Imre 3

4 SZEMEREI ARCOK Ebben a rovatban ezúttal olyan köztünk élõ embert mutatunk be, akire igazán büszkék lehetünk, hiszen a vitathatatlanul rendkívüli sportteljesítménye mellett (vagy ezzel együtt) ismertté tette falunkat is. A nyár elejétõl mindezidáig szinte tele volt vele és sporttársaival a média: a Nemzeti Sport, a Tv2, a Danubius Rádió rendszeresen tudósította mozgásukat az örök jég birodalmából, Grönlandról, hiszen õk voltak azok, akik harmadszor is nekivágtak a kegyetlen, embert próbáló expedíciónak. Ezúttal siker koronázta férfias küzdelmüket a jeges szélviharokkal, a hómocsárral és nem utolsósorban a pszihikai megterheléssel. Elöljáróban következzen Kollár Lajos rövid életrajza: ötven éves, Budapesten született. Érettségi után Szentendrére költözött, ahová az akkor igen érdekes alternatív zenei és színházi mozgások is vonzották. A kultúra, a zene és a sport töltötte ki az idejét. Együtt zenélt híres rockzenészekkel (például Radics Bélával), versenyszerûen sportolt. Csak úgy mellékesen jegyezte meg: Kiss Csaba, Tarjányi István és Kollár Lajos hazaindulóban Grönlandról evezõs ifjúsági Európa bajnokságon aranyérmet szerzett. A színházat, mint munkahelyet nemcsak azért választotta, hogy közel legyen a kultúrához, hanem azért is, mert ott talált hozzá hasonló gondolkodású fiatalokat, akikkel késõbb megmászta az Alpok, Kárpátok legmagasabb csúcsait. Szentendre ezidõtájt pezsgett a legkülönfélébb kulturális eseményektõl. Kiállítások, zenei performenszek követték egymást. (E sorok írója is természetes egyszerûséggel unikumozhatott ekkortájt Karinthy Ferenccel, stampedlizhetett Barcsay Jenõvel vagy kávézhatott Szántó Piroskával.) A kilencvenes évek elején építkezni kezdett Szentendrén, építette, építette, aztán gondolt egyet és Mezõszemerére jött lakni. Ez persze nem úgy történt, hogy csukott szemmel rábökött a térképre. Sporttársa, a farmosi Tarjányi Pisti révén többször járt már e vidéken. Ami idevonzotta: a jó fekvésû település, a Tisza-tó és a Bükk közelsége, a viszonylag jó közlekedés Budapestre, mert állását az Új Színháznál természetesen nem adta fel. Szeret Mezõszemerén lenni, a színházi elõadások és próbák után szinte idemenekül Budapestrõl. A szemerei embereket hamar meghódította közvetlenségével, sajátos humorával. Közéleti szerepet a faluban nem vállal. A szemereieket tehetséges embereknek tartja, de ez a jó adottság Kollár Lajos sokszor elvész a kicsinyességben - véli. Most azonban térjünk vissza az expedícióhoz, melynek elõkészítése nem zajlott zökkenõmentesen, hiszen elõzõleg két mûtéten is átesett. Felépülve kitûnõ kondícióban indultak a nagy túrának. 760 kilométert tettek meg a sokszor fél méternyire sem látható ködben (egyébként sem lett volna mit látni), tájolókkal és mûholdas mûszerrel tájékozódva hajszálpontosan értek a célba. Harminc kilométeres plusz utat tettek meg azért, hogy megtalálják a D2-t. Induláskor betervezték az évek óta elhagyott amerikai lokátoros katonai bázis felfedezését, azonban a támaszpont kb. 800 métert mászott el az eredeti helyétõl a többezer méter vastag jég hátán. Kollárék errõl tájékoztatták a nemzetközi illetékeseket, hogy a térképeket az új helyzet szerint korrigálják. Augusztus közepén egészségesen tért haza a Transzgrönladi Expedícióról Kollár Lajos, Kiss Csaba és Tarjányi István, 2001 sportéletének sztárjai. Színházi kollégái közül többek között Bánsági Ildikó, Eperjes Károly, Földes László (Hobó), Gáspár Sándor szurkoltak a sikeres hazatérésért. Az expedíció másik fontos célkitûzése természettudományos film készítése volt, melyet részben maguk forgattak Grönlandról és az ott élõ eszkimókról. A civil egyesület felkérésére januárban Szemerén is elõadást tartanak, melynek idõpontjáról plakátokon fogjuk tájékoztatni az érdeklõdõket. 4

5 ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A RIMÁBA Mintha fordulat állt volna be a Rima víztisztaságával kapcsolatban. Számos általános iskolás töltötte a nyári szünet nagy részét a patakparton damilt áztatva. Reggelente hat-nyolc gyerek vödörrel, csontival, horgászbottal felfegyverkezve igyekezett a tárkányi Rima híd felé, hogy aztán büszkén mutathassák a vízbõl kifogott domolykót, fenékjárót. Valóban szívet melengetõ, régi szép idõket idézõ látvány volt, ahogy a gyerekek sorjában kapkodták ki a vízbõl a halakat. Beszélik, csukát is láttak a patakban. Reméljük, a víz minõsége nem romlik és a következõ nyári szünetben ismét a Rima parton tölthetik szabadidejüket a fiúk-lányok. Bukta Imre A TSZ SORSA Az egyik legfelkapottabb téma településünkön a téesz alakuló sorsa. A mendemondák tisztázása érdekében kértük meg a téesz egyik vezetõ beosztású alkalmazottját, hogy tájékoztassa olvasóinkat a tényekrõl október közepe óta a Csõke-tanya az állatállománnyal együtt, a teljes géppark és a központi épület a Kálmánházi Kisüzem kft. tulajdona. A Kossuth-major is magánkézbe került. A szihalmi illetve az egerfarmosi tsz-tulajdonok még nem keltek el. Bukta Zsolt Október 6 A magyar Golgota A császári haditörvényszék ítélete alapján Pesten Kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt, Aradon a honvédség tizenkét tábornokát és egy ezredesét: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Desewffy Arisztidet, Kiss Ernõt, Knézich Károlyt, Láhner Györgyöt,Lázár Vilmos ezredest, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagy-Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernõt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. A levert szabadságharc után a gyõztesek hozzáfogtak a rendcsináláshoz. Az elsõ miniszterelnöknek és az aradi vértanúknak közös volt a bûnük: szerették hazájukat, nemzetüket! Ez rebellió volt a császári udvar szemében. Az aradi mészárlás október 6-án nem ért véget, hiszen a beteges, legyengült Kazinczy Lajos honvédtábornokot október 25-én a császári hadbíróság ítélete alapján Aradon végezték ki. A megtorlás nem tett különbséget nemes és jobbágy, katona és civil között. Bûnösnek számított az is, aki egy tányér levest adott egy huszárnak! Arra is lecsapott az osztrák igazságszolgáltatás. A haza mindenek elõtt! - ezért kellett nagyon sok embernek az életét áldozni, mert hittek abban, hogy egy szebb, jobb jövõt fognak ez által megteremteni. Bukta Zsolt Megjegyzés: A szabadságharc leverése utáni megtorlás fõ alakja Julius von Haynau volt, akit december 31-én Pest város tanácsa díszpolgárává választott! Halottak napja. A temetõ õsszel a legszebb. Sárguló, hulló falevelektõl, parányi gyertyafényektõl ragyog. Az ember - az élõ - bemegy a temetõ kapuján, szinte kizárja a kinti zajokat, a más világot, átadja magát az emlékezésnek, eltávozott hozzátartozóira gondol és béke veszi körül. Az idei halottak napján késõ estig süvöltõ, erõs szél fújt a szemerei temetõ felett is. Az emlékezõk korábban mentek haza, mint máskor. Kabátjukba burkolózva lépkedtek, a távoliak kocsiba szálltak, indultak hazafele. A szél által elfújt gyertya azonban szívünkben tovább égett. Bukta Imre 5

6 LAKODALOM VAN (VOLT) A MI UTCÁNKBAN Részletek Tóth Boldizsárné visszaemlékezésébõl A lakodalom reggelén elsõ vendégek a szakácsnõk voltak, akik már reggel hozzáláttak az ebédfõzéshez, mely délután kettõ körül szokott lenni. Ezidõtájt más vendég nem volt, csak a családtagok, akik besegítettek a fõzésbe. Délelõtt tíz óra körül jövögettek a menyasszony vendégei, akik már hozták magukkal a menyasszonynak szánt ajándékot: ki asztalt, ki széket, vagy tálat, lavórt, poharakat, szentképet. Mindezen holmikat azért hozták, mert úgy tizenegy tájt jöttek a võlegényes háztól - két lovaskocsival - a menyasszony ágyáért. Jött a võlegény a nagyvõféllyel, aki kikérte a kiadótól (ez a menyasszony keresztapja volt) a menyasszony ágyát. Egy kicsit vitázott a võfély és a kiadó, mert csak úgy nem adták ki az ágyat, valami járt érte, mégpedig régi pénz - százezer pengõ vagy ehhez hasonló. Mikor megegyeztek, egy kicsit iszogattak, aztán hozzáfogtak pakolózni. A võlegény barátai vitték a szekrényeket, egyiket az egyik kocsira, másikat a másik kocsira. Aztán vitték a hat párnát az egyik szekrény tetejére, végül a nagydunyhát a másik szekrény tetjére. Amikor mindez megtörtént, a vendégek elköszöntek, a võfélyek felszálltak a kocsira, körüladták az ágyat és nótaszóval indultak vissza a võlegényes házhoz. A kocsik után mentek a nyoszolyó lányok, õk vitték kézben a többi ajándékot. Mikor elmentek az ágyvivõk, a menyasszonyi háznál egy ideig csend honolt, a menyasszony vendégei már nem mentek haza, iszogattak, beszélgettek, míg úgy 1 óra körül nótaszóval, rezesbanda kísérettel a lagzis menet meg nem érkezett a võlegényes háztól. Ekkor bement a házba a võfély és engedélyt kért a menyasszonytól, hogy a vendégek bemehessenek. Kinyitották a nagykaput, bementek a vendégek, a menyasszony és a võlegény megcsókolták egymást majd ülõhellyel kínálták a vendégeket. Megkezdõdött a tánc és a nótázás, de nem tartott sokáig, mert elkészült az ebéd és tálaltak. A mi falunkban az ebéd csigaleves volt tyúkhússal, második étel pedig tejberizsa. Ezután hozták a tortát, süteményeket és a bort. Ebéd után mindenkinek jókedve kerekedett, táncoltak. Eközben a menyasszony átment a szomszédba, ahol felöltöztették szép fehér ruhába, fehér sájer és fehér koszorú került a fejére, élõ fehér csokor és rózsafûzér a kezébe, mert akkoriban nálunk mindenki templomban esküdött. (Aznap reggel volt a polgári eskü is, de oda fekete ruhában ment a menyasszony. A templomban elõzõ három vasárnap kihirdették a jegyeseket, e három hét alatt a menyasszony feketében járt - gyászolta a lányságát.) A nagyvõfély kézenfogva vezette haza a felöltöztetett menyasszonyt a szülõi házba, a násznagyok asztalához. Felálltak a násznagyok, velük szemben állt a menyasszony és a nagyvõfély. A menyasszony háta mögött állt az édesanyja, édesapja, testvérei, lánypajtásai. Megkezdõdött a nagyvõfély verses menyasszony-búcsúztatója. A búcsúztatás alatt a menyasszony csak sírt, sírt, két zsebkendõt is telesírt, mert bizony nagy dolog a szülõi háztól elmenni az új helyre, ahol eldõl az élete sora vagy jóra, vagy rosszra. A búcsúztató után kivonult a nép a ház elé, felsorakoztak ki-ki a maga párjával. Elõl állt a menyasszony a nagyvõféllyel, utánuk a võlegény a koszorús lánnyal, majd a menyasszony szülei, végül a többi vendég. Elindult a menet a templomba, közben énekeltek. A templomhoz érve mindenki bevonult az esketésre. Igen megható, amikor a menyasszony és võlegény örök hûséget ígérnek egymásnak. Az esküvõ után a pap kikísérte az új párt a templom ajtajáig, elmondta nekik jókívánságait, majd mindenki sorba csókolta õket a templom elõtt. Nóta, zeneszó mellett elindult a menet a võlegény házához. Mostmár a menyasszony és az új ember mentek elõl. Az új ember háza ajtajában már ott állt az örömanya és örömapa. Most kezdõdött az igazi mulatság, szólt a magyar nóta, mindenki ropta a csárdást. Este nyolc óra körül a nagyvõfély egy másik võféllyel visszament a lányos házhoz, ahol már készenlétben voltak az ott lévõk: az édesanya, édesapa és a közeli rokonok. Egyik kezükben égõ gyertya, az asszonyoknál torta, sütemény, a menyasszonyi tarkakalács, a férfiaknál pedig egy üveg bor. Így indult el a hérészeknek nevezett menet a võlegényes házhoz. Nagyon szép látvány volt, amikor vonultak a sötétben gyertyát lobogtatva, énekelve, nótázva. Az új ember kapuja elõtt megálltak, megvárták, míg kimentek elébük a zenészek és muzsikálni kezdtek. Így mentek be a házba, zeneszóval, lobogó gyertyákkal. Az új pár kezében is égett a gyertya, így fogadták a vendégeket, mindenkit megcsókoltak, aztán hellyel kínáltak. 6 Szemerei menyecskék a `40-es években Bukta József reprodukciója Ekkorra megfõtt a tyúkhúsleves, kezdõdhetett a vacsora. Jöttek a võfélyek fehér kötényben, hozták a levest (itt már zsemle volt benne), elõl a nagyvõfély, aki versben kívánt jóétvágyat mindenkinek. Leves után hozták a második ételt, a finom lucskos káposztát. Vacsora után éjfélig szólt a zene, folyt a tánc. Ekkor kezdõdött a menyasszonytánc, amikor csak a menyasszony táncolt, pénzért. Ez egy óráig is eltartott. Az asztalon, fehér abroszon egy tányér, abba dobta a pénzt (ötvenest vagy százast), aki a menyasszonnyal táncolni akart, majd azt kiáltotta: enyém a menyasszony! Ha a menyasszony nagyon elfáradt, az új ember megálljt parancsolt, bedobott egy ötszázast a tányérba, ennyiért pihenhetett a menyasszony. Amikor már nem nagyon váltották a menyasszonyt, jött a võlegény, pár ezrest dobott a tányérba s elkiáltotta magát: enyém a menyasszony! Azzal az abrosz négy sarkát összekapták s kiszaladtak a sok pénzzel. Ezután a menyasszony átöltözött piros menyecske ruhába, a haját felkontyolták, így vezette elõ a nagyvõfély az új menyecskét és õ táncolt vele elõször. Tovább folyt a mulatság hajnali négy óráig, táncolt az új pár, táncolt mindenki. Hajnalban elmentek a zenészek, elindult haza a siralom anya és apa, velük együtt a rokonság, az új pár hazakísérte a szülõket. Ezzel véget ért a borsodszemerei lakodalom.

7 KARÁCSONYI MELLÉKLET Mióta díszítünk karácsonyfát? December havának legszebb, legmeghittebb családi ünnepe a karácsony, Krisztus születésének napja, a Nap ujjászületésének ôsi ünnepe. Nehéz elhinni, hogy évszázadokon át a hangos mulatozás, a nagy evés-ivások, lovagi tornák, országos vásárok ideje volt, mi több, sokfele ezt a napot tartották a legalkalmasabbnak arra is, hogy csengôt rázva, ostort durrogtatva, kürtölve, lövöldözve riogassák a gonosz lelkeket, lángoló seprûkkel ûzzék el a hideget, sötétséget. Szép legenda fûzôdik a karácsonyi fenyôhöz: Egyszer régen a fenyô volt az egyetlen fa, amely elrejtette a menekülô Krisztust üldözôi elôl. Az Úr akkor megáldotta, hogy soha ne hullassa el leveleit. Ezért zöldell télen is és ezért gyújtunk gyertyákat az ágain, Jézus emlékezetére. Valójában az elsô karácsonyfákat németföldön állították, az 1600-as évek elején. Mintája a bibliai almafa lehetett, de a németek lakta vidéken karácsonykor nem lévén alma a fákon, viszont zöldellt a sok fenyô, azt díszítették fel almákkal, az alá helyezték az ajándékokat. Gyertya pedig csak az 1700-as években került a karácsonyfákra. Mióta hoz ajándékot a Mikulás a jó gyerekeknek? Miklós napjának (december 6) elõestéjén indul a nagyszkállú Mikulás szarvasvontatta szánján, hogy becsempéssze a cukrot, csokoládét ablakokba kitett cipõkbe, csizmákba, másutt a kémény közelébe akasztott harisnyákba. (Ha pedig rossz is volt a gyerek, virgáccsal fenyítse meg egy kicsit.) Szent Miklós, az ünnep névadója, eredetileg az orosz egyház védõszentje volt. A legenda szerint egyszer, meghallván, hogy három szegény lány erkölcstelen életre szánta el magát, hogy családját pénzzel segítse, éjnek idején három zacskó aranyat tett az ablakukba. Azóta tisztelik a férjhezadandó lányok és a gyerekek védõszentjeként. A Mikulásnapi ajándékozás szokása jóval késõbbi, alig éves. Az ajándékozó Mikulást ábrázoló régi mézeskalács forma A Mezõszemerei Civil Egyesület békés, boldog ünnepeket kíván minden kedves olvasónak! Mennybõl az angyal Mennybõl az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe, sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Õ leszen néktek Üdvözítõtök, Valóban, valóban. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. El is menének köszöntésére az Úrnak, az Úrnak, Szép ajándékot Vivén szivökben magukban, magukban. A kis Jézuskát egyenlõképpen imádják, imádják. A nagy Úristent ilyen nagy jókért mind áldják, mind áldják. Ki állította az elsõ karácsonyi betlehemi jászlat? A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc építtette fel elõször 1223 karácsonyán a betlehemi istálló hû mását az itáliai Assisi közelében jászollal, eleven szent családdal, pásztorokkal, zenészekkel, állatokkal hogy a karácsonyi misére sereglõk jobban átélhessék Jézus születésének csodáját. Innen terjedt át a betlehemállítás szokása elõbb Európa templomaiba, majd a hívõk otthonaiba, a karácsonyfák alá is, élõ személyek helyett többnyire fából kifaragott alakokkal (Nálunk az elsõket az 1700-as években készítették). A szobrocskák egyre apróbbak lettek és számuk egyre nõtt. A világ legnagyobb betlehemét egy csehországi múzeumban õrzik, összesen 1756 (mozgatható) embert, állatot és tárgyat faragtak bele készítõi. A mi betlehemeinkben magyar parasztok és gyakran magyar szentek (István, László, Imre) köszöntik a Megváltót. KARÁCSONYI MELLÉKLET

8 MIKULÁS APÓ Amikor télen hullani kezd a hó, Indul útjára Mikulás apó. A szél szakállát tépi, lengeti, De õ kigyelme ezt csak neveti. Szélnek, viharnak vígan nekivág, Csak egy arasz neki a nagy világ. Egy pillanat: átszáll a tengeren, Egy pillanat: mindenütt ott terem. Hátán egy zsák: Vaj mivel van teli? Miben a gyermek örömét leli. Mogyoró, dió s az ég tudja még Hogy mennyi mindenféle nyaladék. A zsák kicsiny, egy vékás sincs talán. És mégis, mégis - mely csodás talány: Ki e kicsiny zsák addig ki nem ürül, Míg a jó apó nem járja körül Szép rendiben egész föld kerekét S nem látta annak minden gyerekét. Alszik a gyerek nép, sejtelme sincs, Hogy az ablakon zörren a kilincs, És nyíl az ablak lassan s megjelen Mikulás apó késõ éjjelen. Jóságos szeme - mely kedves dolog! Az alvó gyermekre mosolyog. Aztán ablak közt egy s mást ott felejt, Egy-két mogyorót a földön elejt - S a koppanásra itt-ott egy gyerek Megmozdul, aztán tovább szendereg. KARÁCSONYI ÉNEK 2 4 Pász-to - rok, kel-jünk fel, Bet-le - hem vá - ro - sá - ba; Ha-mar in - dul-junk el Ron-gyos is-tál - lócs-ká - ba! Óh kedves éj! Szép álmok éjjele! Emlékeddel lelkem most is tele. Hajam, szakállam fehér, mint a hó, Öreg vagyok, mint Mikulás apó, De ezen a kedves éjjelen, Amikor a jó öreg megjelen: Úgy érzem, újra gyermek lettem én, Mikulásváró kicsi kis legény! Si - es - sünk, ne kés - sünk Hogy még ezen éjjel oda ér - hes - sünk! Mi u - run-knak tisz-te - letet te - hes - sünk! KARÁCSONYI MELLÉKLET Jaj, szegény, de fázik, Könnyeitõl ázik. Nincsen neki párnája, Sem cifra nyoszolyája, Csak széna és szalma; Barmok szája melegítõ kályhája, Ökör, szamár lehelete reája.

9 ORIGAMI TUDOD-E? Hol ünneplik minden évben elsõkként a Földön az újesztendõt? A Kelet-Szibériában, Fidzsiszigeteken, Új Zéland közelében áthaladó 180 fokos délkör mentén. Ha egy esztendõben az újév napja hétfõ, milyen napon fogjuk a szilvesztert ünnepelni? Ha az év nem szökõév, utolsó napja azonos az elsõvel, tehát hétfõn (szökõév esetén kedden). Melyik csillagképbõl vigyáznak bennünket a háromkirályok? A téli égbolt egyik legszebb csillagképének, az Orion övének - egymás melletti három fényes csillagának - népi neve a Háromkirályok. Kit ünnepeltek az ókorban december 25-én? A sötétség legyõzõjeként tisztelt Mithrász perzsa napistent. Mióta ünnepeljük a karácsonyt ezen a napon? A IV. század közepe (354) óta. Mi az Advent és a karácsony szavaink jelentése? Az András napja utáni elsõ vasárnapon kezdõdõ Advent neve eljövetelt, a szlávoktól átvett karácsony név fordulatot (napfordulót) jelent. Az utóbbinak vannak kevésbé szívderítõ névmagyarázatai is, egyesek ugyanis a kolindálásból (koldulásból), mások pedig a törököknek év végén fizetett adóból, a harácsból eredeztetik. Mikor született legszebb karácsonyi énekeink egyike, a Csendes éj? 1818 karácsonyán egy kis német faluban, Oberndorfban, elromlott az orgona. Hogy a híveknek mégis örömet szerezzenek, a falu papja és tanítója írtak egy ajándék karácsonyi éneket, amit szentestén gitárkísérettel énekeltek el a híveknek. Az ORIGAMI egy japán szó, azt jelenti, papírhajtogatás. A papírfigurákat eredetileg az õsi japán vallási szertartásokban használták, késõbb ajándékozásra készítették, de csak úgy, szórakozásból is hajtogatják a japán gyerekek (és felnõttek) a papírt. Színes vagy sztaniol papírból hajtogatva te is elkészítheted ezt a szép karácsonyfadíszt a rajzok alapján: egy négyzet alakú papírt átlósan hajts félbe (1), a szaggatott vonal mentén a széleit hajtsd be (2) majd a két kis háromszöget hátra (3). Az oldalakat hajtsd derékszögbe (4), két formának az ellenkezõ sarkait dugd egymásba (5) és kész (6). HÓPIHE Mándy Stefánia KARÁCSONY Kinézel a rácson, hópihe Karácsony, benézel a rácson, fehérke gyerek, rágcsál egy kalácson, kékszemû gyerek majszol egy kalácson, a kalács kerek. Benézel a rácson, barnácska, kerek, zöldszemû kisgyerek rágcsál egy kalácson, lesi a Telet. Kinézel, benézel, hópihe telek szállanak, mállanak, szempillád remeg. Idõtlen múlása, hófehér hullása, meg senki ne lássa, ha könnye pereg. Gyöngye a göröngyre elpattan a gyönge, bámul a kisgyerek, árnya se rezeg. Könnyei függönyét széthúzza mosolya, hóarcán suhan a vidámság sugara, meleg. Kékszemû, zöldszemû, víg gyerek, pille szív, hópihe táncba hív, tavaszba vezet. KARÁCSONYI MELLÉKLET

10 KARÁCSONYI ÉTKEK Erdélyi töltött káposzta RÉSZEGES MALACCOMB Hozzávalók: 60 dkg darált sertéshús 40 dkg darált marhahús 1 csésze rizs 2 fej apróra vágott hagyma 2 tojás 2 kanál paprika 1 kg gyalult savanyúkáposzta 1 fej savanyúkáposzta vagy egész káposztalevelek 4 kanál zsír 4 dl tejfel 1 liter káposztalé vagy víz só, bors, csombor A rizst 10 percig fõzzük, majd összegyúrjuk a darált hússal, tojással, hagymával, 1 kanál paprikával, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A keveréket elosztjuk a káposztaleveleken, majd felgöngyöljük. Egy nagyobb cserépfazék vagy mázas edény aljára egy sor vágott káposztát helyezünk, rá egy sor tölteléket, ezt kétszer ismételjük. A tetejére vágott káposzta kerüljön. Annyi vízzel vagy vízzel higított káposztalével töltjük fel, hogy ellepje, majd fûszerezzük. Lassú tûzön, keverés nélkül addig fõzzük, amíg megpuhul. Az edényt kibélelhetjük szalonnabõrrel, fõzhetünk az ételbe csülköt, füstölt oldalast, dagadót vagy kolbászt is. Egyszerre csak annyit tejfelezzünk, amennyi elfogy, mert így még hûtõszekrény nélkül is sokáig eláll. Egy régi mondás szerint akkor a legjobb a töltött káposzta, amikor kétszer megitatták. B O R L E V E S Hozzávalók személyenként 2 tojás sárgája, egy csésze fehér bor, 1 evõkanál porcukor, fahéj, szegfûszeg, citromhéj. A tojást a cukorral habosra kavarjuk, közben a bort a fûszerekkel felforraljuk. Állandóan keverve hozzáöntjük a tojáshoz és habverõvel addig verjük, míg sûrû lesz. Azonnal tálaljuk. KARÁCSONYI MELLÉKLET Hozzávalók: kb. két kilós malaccomb fél kiló szárazbab 20 dkg apró szemû hagyma 3 dl száraz fehérbor fél liter húsleves (kockából is jó) 2 gerezd fokhagyma 2 evõkanál olívaolaj 2 evõkanál vaj citromlé, kakukkfû, só, bors, paprika, zöldfûszerek A húst sóval, borssal, fokhagymával alaposan bedörzsöljük, a zsíradékon tepsiben körös-körül megpirítjuk, majd leöntjük a borral és kb. 2 órán át sütjük. Közben a húslevessel locsolgatjuk és a babot is puhára fõzzük. A hagymát cikkekre vágjuk és kakukkfûvel, paprikával a húshoz adjuk, még félóráig sütjük. Végül mellétesszük a megfõtt babot, meglocsoljuk olívaolajjal és citromlével, még tíz percig együtt sütjük. Bukta meggybefõttel Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 dkg élesztõ, 20 dkg cukor, fél liter tej, 1 tojás, 1 zacskó vaníliás cukor, csipetnyi só, reszelt citromhéj, 1 nagy üveg meggybefõtt, 2 dkg étkezési keményítõ, 1 rúd fahéj, egy evõkanál porcukor. Az élesztõt 1 evõkanál cukorral elkeverjük, 10 dkg vajat felolvasztunk és hozzáöntünk negyed liter tejet. A lisztet a tojással, 10 dkg cukorral, a vaníliás cukorral, sóval, citrohéjjal tálba tesszük, hozzáadjuk az élesztõt, a tejes-vajas keveréket és síma tésztává gyúrjuk. Letakarva 15 percig kelesztjük, átgyúrjuk és még 15 percig kelesztjük. Egy tûzálló tálat vajjal kikenünk, morzsával meghintünk. A tésztából rudat sodrunk, szeletekre vágjuk, a szeletekbõl golyókat formálunk és a tálba tesszük. Újabb 15 percig kelesztjük. A maradék vajat felolvasztjuk, a maradék tejet hozzáöntjük, megcukrozzuk és a buktákra öntjük. Kb. félóráig sütjük. A meggyet leszûrjük, a keményítõt meggylével elkeverjük, fahéjjal és cukorral felforraljuk. A buktákat porcukorral meghintve, a befõttel tálaljuk. LUCASZÉK Ellentmondásos szent volt a legendabeli Szent Luca. Sokfele tartották jóságos tündérnek (Itáliában, Svédországban), máshol, mint nálunk is, inkább boszorkányosnak. Tény, hogy Luca napján (dec.13) a régiek hite szerint különösen tevékenyek voltak a szellemek és a boszorkányok. Sok helyen még idegent (különösen asszonyokat) se engedtek aznap a házba, nehogy a gonosz besettenkedjen. Tilos volt a mosás, kenyérsütés, meszelés, fonás is. A Luca napi tréfák közt pedig megszokott volt a kapuk összecserélése, vagy a vénlányok ajtóinak háztetõre helyezése. Ezen a napon kezdték el faragni a lucaszékét. Karácsonyra kellett elkészülnie, hogy aki rááll, egyszeriben megláthassa, kik is a falubeli boszorkányok (vagy megtudhassa, hol rejtõzik elásott kincs). Hogy sem faluhelyen, sem múzeumokban nemigen látni lucaszékét, annak igen egyszerû oka van: a széket boszorkánynézés után el kellett égetni (így legfennebb néhány, a hatóságok által elkobzott darabjuk maradhatott meg). Kellemes karácsonyt, Boldog Új Évet kívánnak minden kedves vásárlójuknak a Favorit ABC - Építõanyag Centrum dolgozói

11 A SZENT KORONA Szent István megkoronázásának a hagyomány szerint három lehetséges idõpontja feltételezhetõ: augusztus 20-a, 1000 karácsonya illetve az esztendõ elsõ napja. A koronával kapcsolatban nagyon sok még a tisztázatlan kérdés. Ki küldte? Miért van két nyelvû (görög, latin) feliratozása? A korona küldésérõl a korabeli forrásaink egymástól eltérõ véleményeket fogalmaznak meg. Az úgynevezett Hartvik-legendában (mely Krisztus után 1100 körül keletkezett) a szerzõ azt írja: a keresztény uralkodó hatalma a pápától ered. A legenda keletkezésének idõszakában dúlt az invesztitúra harc a pápa és a német-római császár között, éppen ezért a szerzõ a pápától eredezteti a koronát, a magyar király így a pápa hûbérese és támogatójaként értelmezhetõ. Ugyanebbõl az idõszakból egy másik forrás (szerzõje Ademar) arról tudósít, hogy III. Ottó császár küldte a koronát Szent Istvánnak. A császárság részérõl is igény mutatkozott arra, hogy a magyar királyt hûbéresként, a Magyar Királyságot pedig hûbérországként kezeljék. A harmadik elképzelés szerint, mivel Krisztus után 1000-ben II. Szilveszter pápa és III. Ottó német-római császár is Rómában tartózkodott, közösen küldhették a koronát. István király legendáiban (Kis és Nagy Legenda) csak pápai áldás küldésérõl értesülünk. A koronán található feliratok görögül és latinul íródtak. Föltehetjük a kérdést: miért? A középkorban általánosan elterjedt nézet volt, hogy a görög a bölcsesség (sophia) míg a latin a hatalom (potestas) nyelve. Ha továbbvisszük ezt a gondolatsort, megállapíthatjuk, hogy a középkori magyar uralkodónak bölcsnek kellett lennie és megszilárdult hatalommal kellett rendelkeznie. Bukta Zsolt EGYHÁZI HÍREK Folytatódik a plébánia építése, szépítése B É R M Á L Á S Nyolcadik osztályosok lettünk, szinte felnõttek, érettek arra, hogy megújítsuk keresztény hitünket, felvegyük a bérmálás szentségét. Júniusban vizsgáztunk Novák István atya kérdéseire válaszolva. Megkönnyebbültünk, amikor az atya közölte velünk, mindenki átment, bérmálkozhatunk. Az idõpontot szeptember 30-ra tûzték ki, mert a plébánián még rengeteg volt a munka, hogy az épület alkalmas legyen az érsek fogadására. Elõzõ nap elpróbáltuk a szertartást, feldíszítettük a plébániát és a templomot. Elérkezett a várva-várt nap. Izgatottan gyülekeztünk a plébánián, hogy fogadhassuk dr. Seregély István érsek atyát és együtt átvonulhassunk a templomba. Megérkezett a fényképeken szigorú tekintetû, de valójában közvetlen, kedves ember. A mise gyönyörû szentbeszéde után kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Nem tudta, ki melyik védõszentet választotta magának, de a krizma felkenése közben mindenkihez volt egy kedves mondata a szentek életével és az õ jókívánságaival kapcsolatban. A szentmise végén megkértük, fényképezkedjen le velünk. Ha madárijesztõvel szeretnének képet... - mondta, és teljesítette kérésünket. Egyszerûen, röviden búcsúzott el tõlünk, mégis mély nyomot hagyott ez a találkozás. Ezt a napot soha nem fogjuk elfelejteni. Molnár Enikõ A kora õsz folyamán a plébániaközösségi ház belsõ munkálatai során elkészült a földszinti rész burkolása. A munkálatok tovább folytatódnak. Novák István atya szervezésében zarándoklaton vettünk részt október án. Kis csapatunk Mariazellbe utazott. Szeptemberben a szemerei hittanosok gyalogtúrán vettek részt. A túra vezetõje Garics Gábor atya volt. Gábor atya augusztus elejétõl lát el lelkipásztori szolgálatot Mezõkövesden és a hozzá tartozó filiákon. November 19-én a Szociális Otthon idõs lakóit köszöntötték a hittanosok az Idõsek napja alkalmából. 7

12 ISKOLAI HÍREK A z is k o l a ú j t a n á r a: Kormos Melinda Ez év szeptemberétõl új magyar- és énektanára van iskolánknak. A balatoni születésû tanárnõ magyar szakon végzett Egerben, az Eszterházy Károly Fõiskolán. Négy évig zongorázni tanult, hat éve egy néptánccsoport tagja. Hobbija a hímzés és a mûvészetek. Az általános iskola bejárata felújítás elõtt és után Úszni jó Ebben a tanévben is lehetõsége van diákjainknak arra, hogy a Zsóri fürdõben úszásoktatáson vegyenek részt. Iskolánk testnevelõi októbertõl hetente egy alkalommal szervezik és oktatják az úszást tanulóinknak. Az útiköltséget teljes egészében az iskola fizeti, pályázati pénzbõl, a gyerekeknek csak a belépõjegyet kell megvenniük. Jelenleg a felsõ tagozatos, tavasszal pedig az alsós diákok vehetik igénybe iskolánk ezen szolgáltatását. Hármat egy csapásra Iskolánk 1958-ban épült. Az elmúlt 43 év alatt, de fõleg az utóbbi években számos átalakítás történt az épületben. Az idei nyáron nagy örömünkre sikeres pályázat eredményeképpen lehetõvé vált a homlokzati üvegfal és bejárat teljes cseréje. A Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány és Önkormányzatunk támogatása egy korszerû mûanyagkeretes, hõszigetelt ablaküvegekbõl álló rekonstrukciót eredményezett. A Füzesabonyi Fenstherm cég által gyártott új homlokzat megépítése három szempontból is elõnyös, hiszen biztonságos, energiatakarékos és esztétikus. Bartók István Nincs akadály A Pákozdi csata emlékére akadályversennyel egybekötött természet- és honvédelmi napot szerveztünk diákjainknak. Szemere határában az elõzõ napon kijelölt akadálypálya leküzdésében nyolc csapat vett részt. Irányításukat a nyolcadik osztályos tanulók vállalták magukra, melynek köszönhetõen valamennyi csapat sikeresen és nagyon fegyelmezetten teljesítette az állomások feladatait. A legeredményesebb csapatok a következõk voltak: 1. Szorgos méhecskék 2. Természet manói 3. Természet õrei Ezt követõen valamennyi osztály szabadtûzön, bográcsban fõzött ebédet fogyasztott el, amely igen ízletesnek bizonyult, hiszen a szülõk, a gyerekek, a tanárok közösen fõzték. Bartók István LENGYELORSZÁGI NYARALÁS Idén júliusban 12 szemerei és farmosi diák vett részt Dél-Lengyelországi kiránduláson. A vielicskai sóbánya ugyanúgy lenyûgözött mindenkit, mint Krakkó csodálatosan szép városrészei. Jártunk Auschwitzban, ahol megtekintettük a koncentrációs tábort. Vendéglátóink szervezésében diákjaink próbára tehették ügyességüket: kispuskával fakakasra vadászhattak. Szállásunk Zsori városában, egy sporthotelben volt, ahol hatalmas fürdõmedence állt rendelkezésünkre. Lengyelországi nyaralásunkban csak egy hiba volt: hamar elillant az a pár csodálatos nap. Bukta Zsolt 8

13 BÉKESSÉGET, ERÕT, EGÉSZSÉGET! A mezõszemerei Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub 1995 novemberében alakult, kis létszámmal. Ma már harminchaton vagyunk. Mivel eléggé elzárt községben élünk, kell tartozni valahova. Tagságunk az élet különbözõ munkaterületeirõl jött nyugdíjba, van köztünk volt tisztviselõ, téesz-tag, kereskedõ, háztartásbeli, gyári munkás. Mottónk: Alkotó Élet, Boldog Idõskor, Megértõ Nemzedék. Év elején elkészítjük programjaink éves tervét, ezeket többé-kevésbé sikerül is megvalósítanunk. Az idei esztendõt decemberben bankettel zárjuk, melynek keretében vezetõnk beszámol az év eseményeirõl, a klub pénzügyi felelõse pedig megtartja a pénzügyi elszámolást. Hetenként egy alkalommal jövünk össze. A téli hónapokban elõadókat hívunk meg, hogy tájékoztassanak bennünket az aktuális eseményekrõl a falu életével kapcsolatban és a minket érintõ rendeletekrõl. Ilyen elõadók a polgármester, az orvos, az iskolaigazgató, a plébános, a Takarékszövetkezet vezetõje. Két-három alkalommal tartunk termékbemutatót, néha verset mondunk, kártyázunk, de fõleg sokat beszélgetünk. Jó kapcsolatban vagyunk valamennyi testülettel, ha szükség van ránk, mindig szívesen segítünk. Úgy érezzük, nyugdíjasan is hasznos tagjai lehetünk a faluközösségnek, a társadalomnak. Összetartó erõt igyekszünk képviselni az ifjúság és a még idõsebb korosztály között. Az 1999 évi Idõsek Világnapja alkalmából meghirdetett országos felhívásra bekapcsolódtunk az Idõsek az iskoláért, Iskolák az idõsekért programba. Ezért részt veszünk az iskola rendezvényein és egyéb ilyen jellegû felhívásnak is igyekszünk eleget tenni. A gyermekek is örömmel jönnek közénk szerepelni, ünnepelni. Tagja vagyunk a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetségnek - melyhez már kilencven klub tartozik - és az Idõsek Életet az Éveknek Országos Szövetségnek. Küldöttségünk rendszeresen részt vesz a Heves Megyei Idõsügyi Tanács gyûlésein ben jó munkánkért, 2000-ben a szemerei népviseletbe öltöztetett babákért kaptunk elismerõ oklevelet. Meg kell említeni a hagyományõrzõ együttest is, melynek tevékenységében kilencen is részt vesznek tagjaink közül, így gyakran elkísérjük õket a szereplések színhelyeire, hogy sikerüknek együtt örülhessünk. Az évek során, az Ismerd meg szép hazádat mozgalom keretében több történelmi nevezetességû városba látogattunk el, évente legalább kétszer színházba is megyünk. Anyagi lehetõségeink meglehetõsen szûkösek. Bevételeink a tagdíjakból és az önkormányzat testülete által megszavazott összegbõl származnak ben Kovács József vállalkozótól forint adományt kaptunk. De jó szervezéssel, összefogással, közös akarattal elérjük célunkat. A nyugdíjas dal elsõ és utolsó szakaszával zárom összefoglalómat: Elmaradtak az évek felettünk, Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk Felneveltünk gyereket, családot, Nyugdíjasként éljük a világot. Mi lehet a nyugdíjas dal vége: Legyen köztünk s a világon béke, Adjon Isten még sok boldog évet, Békességet, erõt, egészséget! Bukta Ferencné 9

14 Béke poraikra! Ezzel a címmel jelenik meg a napokban egy igen terjedelmes könyv második kötete, mely a II. világháborúban Magyarország területén elesett magyar katonák ismert adatait és nyughelyét tartalmazza. A könyv elsõ kötete 1999-ben jelent meg és a szovjet területen elesettekre vonatkozott. Ott ezer fõ esett el, de csak 28 ezer fõrõl van adat és ebbõl is csak 22 ezernek tudtak végtisztességet adni. Egerfarmos 29 hõsi halottjából is csak ötrõl van adat, két borsodszemereirõl, hat mezõtárkányiról. És a többiek? Ilyen a háború! Ború, bú, bánat, dörej, dübörgés, halálhörgés-siralom, összetört építmények, testek, lelkek, szörnyû, borzasztó... Még nem találkoztam olyan nyelvvel, amely hangzásában jobban kifejezné a háborút, indulatosan, felháborodottan. Balogh András nemzetközileg elismert történész szerint a háborúnak máig sincs érvényes meghatározása, pedig a történetírás a háborúk leírásával kezdõdött! A háborúk sokkal korábban megjelentek az emberi történelemben, mint az állam vagy a nemzet, sokkal korábban, mint az írásbeliség, ami azt bizonyítja, hogy az emberi történelemnek a háború meghatározó tényezõje. Egy volt porosz hadi tudós szerint a háború a politika folytatása, csak más eszközökkel, vagyis ha valamit nem sikerül politikai, diplomáciai eszközökkel megoldani, akkor a bunkóhoz, az atombombához kell nyúlni? Az I. világháborút teljesen vakon, következményekkel nem számolva indította el a politikai elit. Megjelent az élettér teória, a nacionalizmus (megállj, kutya Szerbia!), a tömegsajtó terjesztette a soviniszta gondolkodást, de a végén négy birodalom összeomlott (az Osztrák-Magyar Monarhia, a Német Birodalom, az Oszmán Birodalom és az Orosz Cárizmus) és jött Trianon! A végén a háborúban megjelent az USA (ha nem lép be, valószínû, nincs Trianon, mert egyik európai hatalom sem gyõzött) és részt vettek benne az afrikai gyarmatok katonái. Magyarország is óriási áldozatokat hozott, az akkori kb. 20 milliós népesség háromésfélmillió katonát adott. Egerfarmosról is 178- an voltak katonák, a hõsi halottak száma 36 fõ. A II. világháborút sokan az elsõ folytatásának tekintik, tehát, amit nem oldott meg a politika (világfelosztás, Trianon), másként kellett megoldani. Míg az elsõ világháborúban még nem volt kérdés, hogy egymással szemben demokraták és antidemokraták állnak, a másodikban a fasiszták és az antifasiszták (demokraták, kommunisták) kerültek szembe egymással és ettõl még veszélyesebb lett. Ebben a háborúban már 61 ország vett részt, 40 ország területén zajlott, közel 110 millió ember volt 10 fegyverben, a veszteség pedig kb. 50 millió fõ volt (Szovjetúnió 20, Németország 10, Kína 5, USA 300 ezer, Magyarország 900 ezer). Míg az elsõ világháborúban 1000 fõre 36 áldozat jutott, a másodikban Magyarországon közel 100 áldozat jutott 1000 fõre. Személyes élményem: a sorozásról nemzeti szín szalaggal felbokrétázva jöttek haza a legények cigány kísérettel, nótázva, de mikor megjött a SAS behívó, már csendesek voltak ben, ha jött a postás a gyászhírekkel, mi gyerekek is elcsendesedtünk, megrázott bennünket az a mély zokogás, ahogyan csak egy édesanya tudja siratni a fiát. Magyarországon még sok magyar katona van úgy eltemetve, hogy sírhantjukra nem kerül a megemlékezés virága. Környezetünkben is meg kellene vizsgálni, hol nincs még emlékmû és azt mielõbb pótolni. Egerfarmoson két névtelen székely tüzér nyugszik, akiket parancsnokuk hagyott a poroszlói határban, hogy egy ágyúval tartsák fel az oroszokat. Szitává lõtték õket. Állítsunk nekik emléket, és máshol is, ahol magyar katonák vannak eltemetve. Ne legyen több hõsi halottunk! A haború borúja helyett legyen derûs béke! HARMINC ÉVE TÖRTÉNT 1971 december eleje, szombat este, mezõszemerei presszó - a mai pékség. A terem zsúfolásig tömve fiatalokkal, egy tût nem lehet leejteni. Dzsimi, a pultos, rendületlenül méri az unikumot. A sarokban a zenekar ütemesen játszik valami kemény rockot, Csöpi, a basszusgitáros állít a húrokon, Bádogos nagy átéléssel üti a dobot, Roki gitárja fölé hajolva adja a ritmust. A hangulat forró, a lányok szoknyája rövid. Kint hull a hó, a helyiség levegõje párás és meleg. Az ablak melletti asztalnál szerelem szövõdik, a pultnál állók közül ketten a szemüket villogtatják: na, gyere ki, ha mersz, b... meg! A banda új Rolling számba kezd, többen felállnak, táncolnak. Egy fiú meg egy lány kisurran a hátsó ajtón. Mellettük már csókolóznak. Közben egyre sûrûbb pelyhekben hull a hó, mondhatnám havazik. Bukta Imre

15 GYÕZEDELMES V E R E S É G Elég volt a csasztuskák, a fekete autók, a névtelen feljelentõk, Éljen a mi NAGYVEZÉRÜNK!, Párttal, a néppel egy az utunk! kábítás idõszakából! Elég volt a rettegésbõl, az ésszerûtlen sztahanovista versenyekbõl, etc Az elkeseredettség szólalt meg az emberek ajkán, mikor ilyen és ehhez hasonló kérdéseket fogalmaztak meg 1956 õszén. A nép változást akart, békés úton. A rendszer viszont nem volt hajlandó a hatalmat átadni inkább követelt október 23-án a pesti utca embere a változásért kiáltott válaszként nem demokráciát, hanem puskagolyót kapott. A sortüzek eldördültek, a hatalom abban bízott, hogy az erõszak meghunyászkodásra készteti a tûntetõket. Nem így történt. A diktatúra összeomlott, végnapjaihoz közeledett. Végsõ megoldásként a Nagy Testvér segítségét kérte. A legvidámabb barakk újra megkezdte mûködését Bukta Zsolt JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ISKOLÁÉRT November 24-én, szombaton este lezajlott az immár hagyományosnak mondható iskolai jótékonysági bál. Ezúttal a diákok ópusztaszeri tanulmányi kirándulásának támogatására szervezték a faluban egyébként manapság ritka rendezvényt. Gondos elõkészítés után (például ízléses meghívó) fél hét körül gyülekeztek a vendégek az iskola védõlinóleummal leborított, feldíszített tornatermébe. Bartók István iskolaigazgató és Miskolczi Istvánné igazgató-helyettes köszöntõ szavai után a szemerei diákok tánccsoportja mutatta be mûsorszámát, melyet Kormos Melinda és Oszkocsilné Csajbók Éva tanárok állítottak össze és tanítottak be. Ezt követõen a JATARI táncegyüttestõl láthattunk exotikus perui táncokat délamerikai indián zenére. A nagy sikerû mûsorszám után Kormos Melinda magyar szakos tanárnõ szavalata következett, majd a szemerei kötõdésû Osváth Zoltán és táncpartnere, Varga Anna, a budapesti Bartók Néptáncegyüttes tagjai mutattak be mezõségi táncokat színvonalas elõadásban, mûsorszámuk után pedig szatmári táncot tanítottak a közönségnek, táncházi hangulatot teremtve. A kitûnõ vacsora elfogyasztása után Kázmér Gyuri és Tóth Robi szintetizátorra épülõ, többféle igényt kielégítõ zenéje következett, a régi Omegától a lakodalmas rockig. A több, mint száz fizetõ vendég kitûnõen érezte magát, táncolt vagy ismerõsökkel beszélgetett, hiszen a bál résztvevõi közt a helybéliek mellett ott voltak az Egerben vagy máshol élõ elszármazottak is. Jó alkalom volt ez a találkozásra, ezért az iskola vezetése a jótékonysági cél mellett a közösségi élet e hiánypótló kitûnõ formáját is elkönyvelheti. A szervezõk külön köszönetüket fejezik ki a támogatóknak, a szponzoroknak, a konyhán dolgozóknak és mindazoknak, akik segítették a bál sikerét. Bukta Imre 11

16 S LEGSZEBB PORTA 2001 EGYESÜLETI HÍREK ÉS KÖRNYÉKE KÉPEKBEN - BUDAPESTEN A Mezõszemerei Civil Egyesület által meghirdetett Legszebb porta 2001-díj nyertese: SUTH SÁNDOR (Rákóczi út 28) Szeptemberben lezajlott az elsõ mezõszemerei ifjúsági mûvésztelep. Szirtes János egyetemi tanár vezetésével kilenc mûvészeti fõiskolás dolgozott a faluban és környékén. Az elkészült alkotásokból novemberben Budapesten egy Teréz körúti galériában nyílt kiállítás. A Mezõszemerei Civil Egyesület szervezésében, az Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatásával itt táborozó fiatalok 2002-ben is szeretnének visszajönni, hogy megkezdett munkájukat folytathassák. A szállást Boros Péter kedvezményesen biztosította számukra szemerei vendégházában. Az egyesület szervezõi remélik, hogy jövõre még színvonalasabb programmal várhatja a mûvésztelep a fiatal alkotókat. Gratulálunk a díjazottnak! A MEZÕKÖVESDI PETÕFI MOZI decemberi mûsora: (csütörtök-péntek), 17 / 19 óra: A.I. - A MESTERSÉGES ÉRTELEM színes amerikai sci-fi 14 (péntek), tól: A GRINCS színes amerikai vígjáték 15 (szombat), 17 / 19 óra: TÖK ÁLLAT színes amerikai vígjáték 16 (vasárnap), 17 / 19 óra: DR. DOOLITTLE 2 színes amerikai vígjáték (csütörtök-péntek), 19 / 20 óra: KÉMKÖLYKÖK színes amerikai akció-vígjáték (szombat-vasárnap), 17/19 óra: A MAJMOK BOLYGÓJA színes amerikai kalandfilm 27 (csütörtök), 17 / 19 óra: NEVELETLEN HERCEGNÕ színes amerikai vígjáték 28 (péntek), 17 / 19 óra: BÍZD A HACKERRE színes amerikai akciófilm Bukta Imre (szombat-vasárnap), 17/19 óra: CORELLI KAPITÁNY MANDOLINJA színes amerikai film A szihalmi mozi decemberi mûsora: (péntek-szombat), 18 óra: NEVELETLEN HERCEGNÕ színes amerikai vígjáték (péntek-szombat), 18 óra: A PÓK HÁLÓJÁBAN színes amerikai film (péntek-szombat), 18 óra FINAL FANTASY színes amerikai film A I CIVIL EGYESÜLET az év vége közeledtével köszönetét fejezi ki azoknak az üzleteknek, amelyek a újságot részesedés nélkül árusítják: Kisbolt Nagybolt Favorit ABC ZS&ZS Kisker Mióta ünnepeljük január elsején az újesztendõt? Már az ókori rómaiak ezen a napon díszítették zöld ágakkak házaikat, gyújtottak örömtüzeket, és ajándékoztak egymásnak a karácsonyi ajándékok elõdeiként lámpásokat. Általánossá a Gergely naptár bevezetése után (1582) vált, bár nem mindenütt egyszerre. Magyarországon még az 1600-as évek elején is karácsony napjától számították az újévet. Voltak elõdei napjaink zajos szilveszteri utcai felvonulásainak, mulatozásainak is. Tizenévesek szíve szerint való ünnep lehetett a strénázás, amikor az uradalmak alkalmazottai szerszámaikkal: kapával, kaszával, kalapáccsal, ostorral kezükben vonultak fel, játékosan ûzve mesterségüket, közben éktelen zajt csapva (a stréna az uralkodói vagy földesúri ajándék neve volt). Az ünnepi asztalon pedig feltétlenül ott kellett lennie a pénzhez hasonló lencsének és természetesen a szerencsét hozó malacpecsenyének. E M E Z Õ Z E R M I E CIV I L T E G Y E S Ü L E Kiadja a Mezõszemerei Civil Egyesület Szerkesztõk: Bíró Rita, Bukta Imre, Bukta Zsolt Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás A Svájci-Magyar Együttműködési program keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! címmel rajzpályázatot hirdet Jászapáti

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

TestLine - Bemeneti mérés 8. o. matematika Minta feladatsor

TestLine - Bemeneti mérés 8. o. matematika Minta feladatsor TestLine - emeneti mérés 8. o. matematika oldal 1/12 1. 4:05 Normál nyolcadikosok a pályaválasztás előtt orvosi vizsgálaton vesznek részt. vizsgálat után a kosaras lányok táblázatba foglalták a tömegmérés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben