Pápa és Vidéke július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Színes programok váltották egymást Falunap Borsosgyõrön Testületi ülés Személyi ügyek és beszámolók Az elmúlt héten tartotta soron következõ ülését Pápa város képviselõ-testülete. A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzati intézmények vezetõi állására érkezett pályázatok elbírálása, valamint tájékoztató a Pápai Hús Zrt helyzetérõl. A napirend elõtt Bitai Sándor, a Pápai Polgárõrség vezetõje tájékoztatta a testületet arról, hogy Pápa polgárõr városi címet kapott. Mint mondta Veszprém megyében elõször Pápa részesült az Országos Polgárõr Szövetség elismerésében, melyet július 5-én, az országos polgárõrnapon vehettek át. Részletek a 2. oldalon 83-as fõút Az útfelújításról tárgyalnak Az elmúlt szombaton rendezték meg Borsosgyõrön a falunapot, amelyen az elmúlt években már megszokott, gazdag mûsorkínálattal találkozhatott a lakosság. A hagyományos kulturális- és sportprogramok mellett különösen nagy sikert aratott a borsosgyõri asszonyok új tánccsoportja, a Bosasszé. Az egész napos programkínálatban volt pónikocsikázás, tizenegyesrúgó és hordógurító verseny, a hölgyek és a férfiak pedig kipróbálhatták, felmérhették teketudásukat. Barátságos labdarúgó mérkõzést is rendeztek a Pápához tartozó településen, amelyen pályára lépett a Borsosgyõri ISE. A sportmûsor mellett színes kulturális programok váltották egymást. Fellépett a Bosasszé, azaz a borsosgyõri asszonyok tánccsoportja Fodor Tímea koreográfiájával. A borsosgyõri gyermekek Légy a levesben címû humoros, vidám elõadása is szórakoztatta a szépszámú közönséget, a fiatalokat Szabóné Böröczky Judit készítette fel. Folytatás a 6. oldalon Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata és dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere kezdeményezésére ismét összegyûltek a C17-es projektben érintett szakemberek és polgármesterek. A tanácskozáson a projekttel kapcsolatos felvetéseket tárgyalták, különös tekintettel a 83-as fõút Gyõr és Pápa közötti szakaszának felújítására. Az elmúlt hónapokban már két alkalommal - Gyarmaton és Gyõrszemerén - tartottak hasonló üléseket Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megye érintett településeinek polgármesterei, illetve a Településfejlesztési Tanács képviselõi. Részletek a 2. oldalon Népszerû a kékfestõ tábor Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervezett kékfestõ tábort a pápai Kékfestõ Múzeum. Az õsi kézmûves mesterség hagyományainak ápolásán túl minden évben valamilyen újdonsággal várják a gyerekeket. Méri Edina múzeumigazgató kérdésünkre elmondta, idén hatodik alkalommal rendezték meg a textiles népmûvészeti tábort, melynek már tradíciói vannak. Folytatás a 5. oldalon Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy lapunk következõ száma augusztus 7-én jelenik meg.

2 2 Pápa és Vidéke július 17. Testületi ülés Folytatás az 1. oldalról Ezt követõen átadta az oklevelet és megköszönte az önkormányzat támogatását, segítségét. Hozzátette, a polgárõrség a jövõben is teszi feladatát, önként vállalt kötelességét. Ezt követõen dr. Kovács Zoltán polgármester bemutatta azt a város címerét ábrázoló matricát, mely a gépjármûvekre ragasztva népszerûsítheti Pápát. Pápa polgárõr város lett a megyében elsõként, mondta Bitai Sándor. A testület több személyi ügyben döntött csütörtöki ülésén. A Városi Óvodák óvodavezetõi feladatainak ellátásával Csákvári Juditot bízták meg. Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola igazgatói teendõit továbbra is Schmidt Dezsõné látja el, míg Unger Tamás a Pápai Gazdasági SZKI és Kollégiumot igazgatja a jövõben. A szociális és gyermekjóléti ügyek átszervezése során a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat az ESZI szervezeti keretei közé került. Csõréné Põr Eszter, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje elmondta, ezzel a feladattal kibõvül a szociális alapszolgáltatások köre, és az együttmûködésnek köszönhetõen hatékonyabban, rugalmasabban tudják ellátni feladataikat. A családsegítõ továbbra is a Fõ utcában mûködik. Dr. Kovács Zoltán hozzátette, mint azt már korábban is jelezte az intézményvezetõnek, a csa- Személyi ügyek és beszámolók ládsegítés elsõsorban terep- és nem irodai munka. Arra kérte az ESZI vezetõjét, hogy a jövõben ennek tudatában végezzék munkájukat, mivel így lehet hatékonyan segíteni a rászorulókon. Dr. Varga Jenõ felszámolóbiztos a Pápai Hús Zrt. tevékenységérõl és jelenlegi helyzetérõl tájékoztatta a képviselõket. Beszámolójában szólt arról, hogy van érdeklõdõ az eladásra meghirdetett húsipari cégre, a szlovák Penta csoporttal állnak tárgyalásban. Az eladást megnehezíti az a gyors és súlyos változás leestek az árak, ami jelenleg zajlik a húsiparban. A cég számára a sikeres értékesítés a továbbélést jelentené. Jelenleg dolgozója van a húsgyárnak, amennyiben értékesítik, úgy több száz ember munkahelye megmarad. Természetesen leépítésre kell majd számítani, de errõl már értesítette a dolgozókat a szakszervezeti gyûlésen. Mint mondta, a felszámolás ideje alatt 2006-ban 273 ezer, ben 322 ezer darab sertést vágtak le, csökkenõ árbevétel mellett januárjában 265 Ft volt az élõsertés felvásárlási ára, júniusban 341 Ft. A nyers hús, illetve a készítmények ára nem változott. Nincs ma olyan húsipari cég, ami ne lenne veszteséges. Ilyen körülmények között pedig senki nem akar sertésfeldolgozókat vásárolni, mondta a felszámolóbiztos, aki hozzátette, a Pápai Hús Zrt. értékesítését re tartotta aktuálisnak, majd ez év áprilisában úgy döntött, meghirdeti eladásra a céget. A gyárban túlfoglalkoztatás van, nem tudta a felszámolás alatt megteremteni azokat a feltételeket, amellyel ki tudná fizetni az elküldendõ Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyárat ne kelljen felszámolni, mondta dr. Varga Jenõ. munkások végkielégítését. Amennyiben létrejönne az eladás, ez a probléma megoldódna. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyárat ne kelljen felszámolni, hiszen akkor minden Újra Schmidt Dezsõnét választották meg a Erkel-iskola igazgatói posztjára. dolgozónak megszûnne a munkahelye. Dr. Kovács Zoltán ugyancsak bízik abban, hogy sikerül vevõt találni a húsgyárra. Ellenkezõ esetben súlyos gondokat okozna a munkanélküliség a városban, aminek a kezelése - véleménye szerint - az állam feladata lenne. A belvárosi szabályozási terv programját diavetítéssel Pintér Ferenc vezetõ tervezõ mutatta be. Részletesen illusztrálta elképzeléseit azzal kapcsolatosan, hogy hova tervezik kialakítani a belvárosban az új parkolót. Több tervet is felvázolt. Szóba került mélygarázs megépítésének a lehetõsége, ami többmilliárdos beruházást jelentene a városnak, így ez az elképzelés a testület tetszését nem nyerte el. Lehetséges megoldásként szóba került a Platán melletti szabad terület is. Ezzel az elképzeléssel egyetértettek a képviselõk. Új parkolóra azért lenne szükség, mert a belvárosban közel 80 parkolóhely szûnik meg azáltal, hogy kizárják a forgalmat a Fõ térrõl és a Fõ utca egy szakaszáról. A kastély mögötti szabadtéri színpaddal kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy megvizsgálják annak lehetõségét is, hogy más helyre kerüljön. A képviselõk zárt ülésen tárgyaltak vagyoni ügyekrõl, ingatlanértékesítésrõl, valamint annak a fegyvergyûjteménynek a megvásárlásáról, melyet egy magángyûjtõ, Balló László kínált fel a városnak. Meleg Andrea Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium (Pápa, Erkel F. u. 39.) pályázatot hirdet fiú kollégiumba nevelõtanári állásra. Pályázati feltételek: egyetemi szintû tanári végzettség, szociálpedagógus, pedagógia, illetve nevelõ tanári végzettség. Az állás elfoglalásának ideje: szeptember 1. Pályázat beadásának határideje: augusztus 21. A pályázathoz erkölcsi bizonyítvány, oklevélmásolat, szakmai önéletrajz szükséges. 83-as fõút Folynak a tárgyalások a rekonstrukcióról Folytatás az 1. oldalról A tanácskozás célja az volt, hogy a C17-es projekttel kapcsolatos folyamatosan bõvülõ információkat rendszerezzék. A résztvevõk a Bázisrepülõtéren rövid tájékoztatást kaptak a repülõtér történetérõl, feladatrendszerérõl, a C17-es program jelenlegi helyzetérõl, illetve a laktanyát érintõ aktuális fejlesztésekrõl. A programon elhangzott: a 83-as fõút új nyomvonalának kiépítése, illetve teherbírásának megerõsítése szükségszerû, a katonai jármûvek ugyanis jelenleg több szakaszon is alig-alig tudnának közlekedni. - A 2003-as Országos Területrendezési Tervbe került be a 83-as útnak a felújítása. Akkor módosító javaslataimra bekerült 4 db elkerülõ út is: Takácsi, Gyarmat, Tét, Gyõrszemere - mondta dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, Pápa város polgármestere. Az útfelújításban érintett települések polgármesterei és Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatának alelnöke egyetértettek abban, hogy a 83-as fõútvonal rekonstrukciója számukra kizárólag az elkerülõutak megépítésével fogadható el. - Lehetõség szerint elkerülõutakat kell építeni, a 83-as fõútvonal felújításával kapcsolatban azt szeretnénk, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. szakemberei mindezt figyelembe véve készítsék el a szükséges tanulmányokat - tette hozzá Kara Ákos, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. munkatársa a tanácskozáson elmondta, az ütemtervben szereplõ dátumokat tartaniuk kell. Jelenleg a döntéselõkészítõ tanulmányon dolgoznak, amely a Gyõr és Pápa közötti útszakasz kiépítésének elõkészületeit, lehetséges fejlesztéseit, illetve kivitelezési munkálatait tartalmazza. A közbeszerzési eljárás keretében július 9-én hirdettek eredményt annak tekintetében, hogy az említett tanulmányt melyik kivitelezõ konzorcium készíti el. A NIF munkatársa hozzátette, a tervezésre és az elõkészítésre a pénzügyi források rendelkezésükre állnak. A projekttel kapcsolatban augusztus 6-án Tét városában újra tárgyalnak. Céljuk, hogy a tanácskozások alkalmával minél konkrétabb koncepciót fogalmazzanak meg, melyet a szeptemberben esedékes ötpárti egyeztetésen dr. Kovács Zoltán, országgyûlési képviselõ tárhat a döntéshozók elé. Müller Orsi A Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium a 2008/2009. tanévben is magas szintû, piacképes képzésekkel várja a közgazdasági, kereskedelmi, külkereskedelmi, logisztikai, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezõgazdasági szakirányban továbbtanulni kívánó tanulókat és munkavállalókat államilag finanszírozott iskolarendszerû és költségtérítéses, iskolarendszeren kívüli közép- és emelt szintû szakképzéseire, valamint akkreditált képzéseire. 1. Iskolarendszerû szakképzés évfolyam (államilag finanszírozott) Középszintû szakképzés Közgazdasági képzések: pénzügyi-számviteli ügyintézõ (1 tanév); vállalkozási ügyintézõ (1 tanév); statisztikai és gazdasági ügyintézõ (1 tanév); vám- és jövedéki ügyintézõ (1 tanév); Kereskedelmi képzések: kereskedõ (2 tanév) Vendéglátóipari képzések: vendéglõs (2 tanév) Mezõgazdasági képzések: mezõgazdasági technikus (2 tanév) Emelt szintû szakképzés: logisztikai ügyintézõ (1 tanév); külkereskedelmi üzletkötõ (1 tanév) 2. Iskolarendszerû szakképzés évfolyam (államilag finanszírozott) Kereskedelmi képzések: bolti eladó (2 tanév) Vendéglátóipari képzések: pincér (3 tanév); szakács (3 tanév) Élelmiszeripari képzések: pék-cukrász (3 tanév); húsipari termékgyártó (2 tanév) Mezõgazdasági képzések: lótartó- és tenyésztõ (2 tanév) Költségtérítéses, iskolarendszeren kívüli képzések, közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, mezõgazdasági szakmacsoportokban! ECDL-vizsgafelkészítõ tanfolyam (7 modul); ECDL-START-vizsgafelkészítõ tanfolyam (4 modul) jelentkezési határidõ: augusztus 29. Az iskolarendszerû képzések idejére a családi pótlék, a kedvezményes vagy ingyenes tankönyvtámogatás alanyi jogon jár. Minden képzésben részt vevõ számára ECDL, EBCL és BGF szakmai nyelvvizsga-lehetõség. További információk a közgazdasági képzésekkel kapcsolatban a as, a kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezõgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ telefonszámon ill. Interneten a és a weboldalon.

3 2008. július 17. Pápa és Vidéke 3 Az új bicikliút biztonságosabbá teszi a bejárást a munkába Kerékpárúton Tapolcafõig Hamarosan újabb szakasszal bõvül a már meglévõ kerékpárút Pápán, derült ki azon a sajtótájékoztatón, melyet a napokban tartottak a város határában. - Régóta tervezzük, hogy Pápán a volt orosz laktanyáig elérõ kerékpárutat meghosszabbítsuk Pápa- Tapolcafõ irányába, hiszen a 83-as számú fõ közlekedési út az egyik legforgalmasabb a megyében. Úgy tudjuk biztonságossá tenni, ha mellette kerékpárút halad. Ennek jött el most az ideje. A beruházás mintegy 75 millió forintból valósul meg. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatán 58 millió forintot nyertünk, 4 milliót adott a Veszprém Megyei Önkormányzat és 13 millió forint az önrész. A Kõvirág utcáig tartó kerékpárút néhány hónapon belül elkészül - számolt be a részletekrõl dr. Kovács Zoltán polgármester. Zsegraics Gyula, a körzet önkormányzati képviselõje elmondta: hosszú évekbe került, míg eljutottak idáig, és sikerült pályázat útján pénzt nyerniük. Tapolcafõnek a kerékpárút azért fontos, mert az ott lakók nagy része biciklivel közlekedik, és ez egyáltalán nem veszélytelen a forgalmas fõúton. Az új kerékpárút biztonságosabbá teszi a bejárást a munkába, valamint a kirándulók biztonságát is szolgálná. Sokan veszik igénybe ezt az utat a Pápa és Döbrönte közötti túrázások alkalmával. Ez a kerékpárút egyben része a délbakonyi kerékpárútnak, mely egész Magyarpolányig kiépül majd. Németh Tamástól, amûszaki osztály vezetõjétõl megtudtuk, hogy a meglevõ kerékpárút végpontja a Igal lakótelep. Ez 2,1 km-re található Tapolcafõ elsõ keresztutcájától. Ebbõl a 2,1 km-bõl 435 méter erejéig a régi 83-as bevezetõ út szakaszát fel tudják használni. Az építkezés alatt útlezárással nem kell számolniuk az arra közlekedõknek, mivel az út mellett folynak a munkák. A Papiros malomnál lehetséges forgalomkorlátozás, ugyanis át kell építeni az itteni hidat, és megtoldani a Tapolca-patak fölötti átereszt. A kerékpárút várhatóan õszre elkészül. M.A. Lesz általános iskola Marcaltõn A marcaltõi általános iskola további mûködtetésérõl tartottak sajtótájékoztatók július 15-én a község polgármesteri hivatalában. A részletekrõl Polczer Sándor polgármester és Weltler Sándor lelkész számolt be a sajtó képviselõinek. - Az önkormányzatok - Marcaltõ, Malomsok és Várkeszõ - tavaly májusban megállapodást kötöttek a közoktatás ellátására a Vocational Academy Alapítvánnyal. A gyõri székhelyû alapítvány már az elsõ hónapok után anyagi gondokkal küszködött, jelenleg is több havi bérrel tartozik dolgozóinak. Nem váltotta be azokat a reményeket, amit az indításkor vállalt a települések oktatási helyzetének a megoldására - számolt be az elõzményekrõl Polczer Sándor. Mint mondta, a gondok közepette kereste fel õket a malomsoki evangélikus egyházközség vezetõje, Weltler Sándor lelkész és Schweiger Emil gyülekezeti felügyelõ, akik lehetõséget láttak az iskola további mûködtetésére az egyház égisze alatt. A három önkormányzat azonnal megkezdte a tárgyalásokat az egyházzal. Az egyház országos presbitériuma rövid idõn belül döntött: szeptember 1-tõl Marcaltõn általános iskolát és óvodát indít. Nem a jelenlegi intézményt veszi át, hanem egy új önálló intézménynek az alapítását fogadta el, hangsúlyozta a polgármester. Polczer Sándor elmondta: a tavalyi tanévben 136 tanulója volt az alapítványnak. Az egyházi felmérések alapján idén 116-an kezdik meg a tanévet az iskolában, 35 kisgyerekkel számolnak az óvodában, illetve 15 fõvel a malomsoki óvodában. Az iskola az alapítvány és az önkormányzatok fenntartásában mûvészeti alapiskolaként mûködött. A továbbiakban a mûvészeti ág más formában kerül továbbvitelre, mivel az evangélikus egyház a 8 osztályos általános iskolai és az óvodai mûködtetést vállalta fel. A zenét, a táncot és a képzõmûvészeti oktatást továbbra is pápai Allegro Mûvészeti Alapiskola végzi. A három önkormányzat a területérõl bejáró gyerekek után anyagi támogatást biztosít az új intézménynek szeptember 1-tõl. Gyerekenként közel 40 ezer forintot, ami évi 4 milliót jelent összesen. Az önkormányzatok erejükhöz mérten egyéb pénzbeli segítséget is nyújtanak pl. felújításokhoz - az egyházi intézménynek, a hosszabb, sikeres együttmûködés érdekében. A szerzõdõ felek az elsõ ütemben hat évre szóló megállapodást kötöttek, ami meghosszabbítható. Weltler Sándortól megtudtuk, a gyülekezet 13,5 millió forintos kárpótlási pénzbõl vásárolta meg az ingatlant egy jelképes összegért, annak érdekében, hogy az intézmény fennmaradhasson. Az érdeklõdõk közül õk voltak az egyedüliek, akik nyolc osztályban gondolkodtak és nem csak alsó tagozatban. A kárpótlási pénz tette lehetõvé azt, hogy olyan anyagi kondíciókat teremtsenek az iskolának a mûködtetéséhez, amely garantálja annak jövõjét. Ehhez járul a kiegészítõ normatíva 217 ezer forint gyermekenként évente, a kistérségi támogatás évi 40 ezer forint/fõ és az önkormányzatok segítsége. Az iskolába kilenc faluból járnak gyerekek, így a vallásos oktatás nem kerül elõtérbe. Nem szeretnék ráerõltetni saját ideológiáikat az emberekre. Bíznak abban, hogy a szellemiség, a türelem, a gyerekek iránti felelõsség és az egyház szeretete, egy olyan légkört teremt majd az intézményben, amelynek híre megy, és vonzóvá teszi. Az iskola tanári karának az összetétele nem változik, ugyanis kiváló pedagógusokat örököltek az alapítványtól. Az országos evangélikus egyház sok gimnáziumot mûködtet, több helyi gyülekezet általános iskolát, de õk lesznek az elsõk, akik egy kis község intézményét veszik a szárnyaik alá - tette hozzá a lelkész. M.A. A daganatos betegek otthoni kezeléséért Hospice Szolgálat alakult Pápán Országosan évek óta mûködik a Hospice Szolgálat, amely a gyógyíthatatlan, daganatos betegek testi és lelki támogatásával foglalkozik, a humánus kezelést és az emberi méltóság megõrzését tartva elsõdlegesnek. A Hospice gondolatvilágának, filozófiájának elterjedésében, meghonosításában komoly szerepet játszott a Nobel-békedíjas Teréz anya. A Hospice ott próbál segíteni, akiket már nem lehet megoperálni, nincs hatása a sugárkezelésnek sem, számuk ra már csak a fájdalomcsillapítás és a tüneti kezelés lehetséges, ezért a szolgálat legfontosabb feladata a betegek utolsó heteinek, hónapjainak a megkönnyítése. Pápán néhány hete Hospice konferenciát szerveztek, szeptemberben pedig Hospice napot tartanak majd. - A Hospice Szolgálat esetében nem a beteget hozzák a kórházba, hanem az ellátás megy házhoz, a betegágy mellé tájékoztatta lapunkat dr. Balogh Zsuzsanna, a pápai városi kórház sebész szakorvosa, a Veszprém megyei Hospice Alapítvány pápai csoportjának orvos-tagja. Veszprém megyében már évek óta mûködik ez a lehetõség, Pápán és környékén március 1-étõl érhetõ el a szolgáltatás, amelyben csak szakképzett dolgozók vehetnek részt. Ehhez a munkához megfelelõ lelki beállítottság szükséges, hiszen egy végstádiumú, gyógyíthatatlan betegnek az utolsó heteit, hónapjait kísérjük végig otthonában, mellette a családot is kell vezetni, hogy ezt az állapotot lelkileg és fizikailag is megfelelõen fel tudják dolgozni. Május végén volt Pápán egy megbeszélésünk, ahol a megyében dolgozó munkatársaink vettek részt, áttekintettük az eltelt idõszakot, voltak szakmai elõadások és sor került tapasztalatok átadása is - mondta. A Fehér Galamb Hospice Alapítvány 2005 februárjában alakult. OEP finanszírozott, egész Veszprém megyére kiterjed az ellátási területe. A daganatos betegek utolsó egy évében kaphatnak Hospice ellátást, akkor, ha már nagy beavatkozó mûtétre nem várnak. Ez egy életminõség javító, családot segítõ ellátás, amely a betegek otthonában történik, és ez egyedi gondozási szükséglet szerint orvosok, nõvérek, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkások, mentálhigiénés munkatársak és önkéntesek is segítenek az ápolásban. A Hospice ellátást onkológus szakorvosi javaslatra a háziorvos rendelheti el. Fizetni nem kell érte. - Kettõsség van a háziorvosok hozzáállásával kapcsolatban. Vannak, akik támogatják, tudják értik, mirõl van szó, és persze olyan szakemberek is vannak, akik még kissé idegenkednek tõle mondta lapunknak Baranyai Gábor, a Fehér Galamb Hospice Alapítvány elnöke. Szeretném hangsúlyozni, hogy a háziorvosoktól nem vesszük el a beteget, mi az õ munkájukat szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy a sok gondoskodást, törõdést, odafigyelést igénylõ betegek kerüljenek Hospice ellátásba. Az érintett családok szerencsére egyre nagyobb területen ismernek bennünket, és eddig egyetlen igény, kérés sem volt, amit ne tudtunk volna teljesítni tette hozzá Baranyai Gábor. A Fehér Galamb Hospice Alapítvány pápai csoportjának orvosi hátterét dr. Balogh Zsuzsanna és dr. Csizmadia Tamás biztosítja, a területvezetõ-ápoló Takács Annamária. Aki szeretne többet megtudni a Hospice ellátásról, igénybe venni azt, az a 06-70/ ös telefonszámon kaphat részletes felvilágosítást. Polgár Szilárd

4 4 Pápa és Vidéke július 17. Kirándulás a Bakonyban Bár az idõ nem volt verõfényes, mégis bátran nekiindultak a túrának. A JMK bakancsos természetjárói Bakonyjákóról, a Forrás Vendégháztól indultak, elsõ állomásuk Németbánya volt, majd egészen Bakonybélig vonatoztak az erdõben. A csapat természetesen már nem elõször járt ezen a környéken, ennek ellenére mindig találnak valami újat és ismeretlent a Bakonyban. A pápai természetjárók közössége a Bakony szerelmesének vallja magát, számukra megunhatatlan ez a vidék. Azt mondják, egzotikus és vadregényes ez a világ. - Az idei szezonban is a Bakony és a környéke kirándulásaink célja, de azzal is dicsekedhetünk, hogy fennállásunk 18 éve alatt az egész Észak-Dunántúlt bebarangoltuk Dobogókõtõl Kõszegen át a Balaton-felvidékig. Ennek ellenére rengeteg felfedeznivaló vár még ránk hazánk ezen részén, közvetlen környeze- tesznek. - Tetszik mindnyájunknak ez a kisvonat, nagy ötletnek tartom a létrehozását. Ahogy haladunk az útvonalon, bizony olyan tájakon haladunk végig, ahol gyalogos turistaként még mi sem jártunk. Nekünk is csodálatos élmény végighaladni így a Bakonyban, örülünk, hogy több újdonságot is felfedezhetünk a vonatozás során tette hozzá a kör vezetõje. A csapat létszáma évek óta 50 körül mozog, a közösségben az ötévesektõl a nyolcvanévesig minden korosztály megtalálható. A Bakancsos Természetjárók kéthetente járnak kirándulni, ilyenkor kellemesen elfáradva, de sok-sok él- Tölgyfát ültetett a megyei közgyûlés elnöke Családi nap Attyapusztán Ötödik éve rendezik meg Attyapusztán a Pápakovácsi Idõsek Otthonában azt a családi napot, amelyen az intézmény lakói, az ellátottak hozzátartozói és az otthon dolgozói együtt vesznek részt. A Bakony lábánál, gyönyörû természeti környezetben található idõsek otthonában az idei évben június utolsó szombatján rendezték meg a családi napot, amely a közelgõ pekingi nyári olimpia tiszteletére Mozgással az egészségért címet viselte. Az ünnepi rendezvényre ellátogatott a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke, Lasztovicza Jenõ és dr. Zsédenyi Imre fõjegyzõ is, rajtuk kívül több szociális területen dolgozó vezetõ, képviselõ is eljött Attyapusztára. A családi nap az intézmény dolgozóinak táncprodukciójával indult, majd Nagyváradi Katalin fõiskolai tanársegéd irányításával reggeli tornán vehettek részt a jelenlévõk. A testmozgást követõen az intézmény igazgatója, Forsthoffer Erzsébet köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen Lasztovicza Jenõ mondott beszédet, az ünnepi gondolatok után pedig tölgyfát ültetett az idõsek otthona festõi, gondozott belsõ udvarán. A nap folyamán tartalmas mûsort láthattunk, amelyben helyet kapott a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes, akik táncházzal színesítették elõadásukat, de fellépett a Pápai Musical Stúdió is. Délelõtt gyümölcsbõl készült szoborkompozíciókból kamaratárlat nyílt az otthon társalgójában, de volt vérnyomás- és vércukormérés, egészséges táplálkozással összefüggõ tanácsadás, valamint a testmozgás szükségességét és fontosságát hangsúlyozó tájékoztatás is. A remek idõben megrendezett családi nap az otthon lakóinak, az idõs emberek családtagjainak, hozzátartozóinak visszajelzései alapján sikeres és eredményes volt a Pápakovácsi Idõsek Otthonában, folytatás remélhetõleg hasonlóan színes, érdekes és hasznos programokkal a soron következõ, hatodik családi napon jövõre. Polgár Szilárd Anna templom Búcsú Június 27-én tartják a Szent Anna templom búcsúját. A 9 órai ünnepi szentmisét dr. Mail József apát-plébános, az egyházmegye gazdasági helynöke mutatja be, és õ áldja meg a templom közelmúltban felújított tornyát is. Ugyanezen a napon 18 órakor Szent Anna tiszteletére rózsafûzért és litániát tartanak a templomban. A rózsafûzér-imádság egy-egy tizedét a plébánia különbözõ közösségei vezetik majd. A hagyományokhoz hûen a templom búcsújának megkoronázása a 19 órakor kezdõdõ hangverseny lesz. A hangversenyen fellép Vörös Szilvia, egyetemi hallgató, a Simándi József Országos Énekverseny I. helyezettje, Göncz Renáta, az Ádám Jenõ országos énekverseny I. helyezettje - mindketten Eisenbeck Ágota tanítványai - Vörös Jánosné zenetanár, Menyhárt Péter hegedûmûvész, Bekéné Fazekas Éva fuvolamûvész, Bekéné Fazekas Gyöngyi zenetanár, valamint a Szent Anna Kórus Menyhárt Zsuzsanna vezetésével. A hangverseny ingyenes, az önkéntes adományokat a templom felújítására fordítják. -pe- Idén telik-e nyaralásra? tünkrõl, a Bakonyról nem is beszélve mondta Terebesi József, a kör vezetõje. A kirándulás apropója a bakonyi kisvonat beindulása volt, szerették volna kipróbálni a természetjárást egy kicsit más formában is. Elhatározták, hogy a 18. születésnapjukra a pápai önkormányzattól ajándékba kapott összegbõl most nem egy buszos, hanem egy erdei kisvasutas kirándulást ménnyel gazdagodva érkeznek haza. Esetenként a túrázókhoz külsõsök is csatlakoznak, olyanok, akik a JMK mûsorfüzetébõl vagy a Pápa Városi Televízió mûsorajánlójából értesülnek egy-egy programról. A tapasztalat azonban az, hogy aki egyszer-kétszer részt vesz a kirándulásokon, tagként is csatlakozik a bakancsosok csapatához. Varga Bea Iparos családi nap Halászléfesztivál Pápán a Malom-tónál július 19-én, szombaton 8.00 Horgászverseny, kispályás labdarúgó bajnokság, halászléfõzõ-verseny Gyermekmûsorok Jó ebédhez szól a nóta halászlével és cicegével Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés Véradás Amatõr mûvészeti csoportok elõadása Bál reggelig a Koktél együttessel. Éjszaka tûzijáték. A nyáron a pihenésé a fõszerep. Erre készülünk késõ õsztõl júniusig. Tervezünk, számolunk, spórolunk. Nem olcsó mulatság sem belföldön sem külföldön eltölteni egy-egy hetet. Azért mégis csak sokan vagyunk, akik összehúzzuk a nadrágszíjat, és elutazunk egy hétre, de legalább pár napra a Balatonhoz. Ha végképp nem futja semmire sem, akkor marad a közeli szabadstrand, ahova visszük magunkkal a finom hazait és az útiköltséget leszámítva, nincs egyéb kiadásunk. Körkérdésünkben annak jártunk utána, vajon telik-e a családoknak nyaralásra, és merre veszik útjukat, ha tehetik. Pulai Róbertné - Panni lányom kung-fu táborban, Kata lányom néptánc táborban volt a Nyírségben. Õk már nyaraltak. Mindkettõ tábor elég sokba került. Természetesen együtt is elmegyünk üdülni, de csak rövid idõre. Két-három napot tervezünk eltölteni valahol. Még nem döntöttük el a férjemmel, hova is megyünk. Korábbi terveink között szerepelt az Északi-középhegység, de mivel nagyon meleg van, úgy döntöttünk vízpart mellé utazunk. A szállást az internetrõl választjuk ki. Nagycsaládosok vagyunk, fontos mi, mennyibe kerül. A rokonokhoz is kaptunk meghívást egy egynapos pihenõre. Nagy Tiborné - A fiam kérésére Horvátországba utazunk. Amíg együtt mehet a család nyaralni, addig közösen töltjük ezeket a napokat. Nem minden évben szoktunk Pulai Róbertné nyaralni menni, de idén utazunk. Zadar mellé Bibinjébe készülünk. Már jártunk Horvátországban, azért is választottuk ismét Nagy Tiborné úticélként, mivel nagyon jól éreztük magunkat. Nem szervezett út, a szállást mi foglaltuk le. A gyerekek ezen kívül rövidebb kirándulásokat szerveztek maguknak a barátaikkal. Most az Õrségben vannak kerékpártúrán, de a Balatont is tervbe vették. Vargáné Rácz Zsuzsanna - Az túlzás, hogy telik nyaralásra, de azért elmegyünk három napra a családdal. Hosszabb idõre nem tudunk, ugyanis a munkám ide köt a városhoz, és nálunk most van fõszezon. Azért szusszanunk egy keveset, kell a lazítás. A Balatonra készülünk, de lehet Eger lesz belõle. Az Egri várjátékokat szeretnénk megnézni a gyerekekkel. Korhû hangulatú felvonulások, ételek, programok várják az odalátogatókat. A szezon végén õsszel, Hévízre megyünk, mivel van üdülési jogunk. Év közben gyûjtünk a nyaralásra, és meggondoljuk, mire és mennyit költünk. Meleg A. Vargáné Rácz Zsuzsanna

5 2008. július 17. Pápa és Vidéke 5 Emlékezzünk Jászai Jóska bácsira Aki most jön felénk a múltból, rosszalló pillantást vetve a fotósra, mint aki nem örül a fényképezésnek, mondván: - Hallod-e, ilyen öreg embert minek akarsz megörökíteni, nem vagyok én már képre való. Jóska bácsit ismerve, akár el is hangozhatott a most leírt szöveg, hiszen sohasem állt távol tõle a jóízû élcelõdés. Akár így, akár úgy is van a dolog, az mindenképpen örvendetes, hogy annak idején Wandlich Károly lencsevégre kapta az idilli pillanatot, megörökítve Jóska bácsi szeretetre méltó alakját, amint botjának segítségével komótosan ballag vélhetõen hazafelé, úgy harmincöt, negyven évvel ezelõtt. Jászai József városunk jeles tanár személyisége volt, sok tanítványa õrizheti hozzáfûzõdõ emlékeit, akár polgári iskolai, akár általános iskolai (Kertváros) tanuló volt a régebbi idõkben. Sokoldalú pedagógiai, közéleti tevékenysége, értékmegõrzõ munkálkodása széles körben tette ismertté nevét városunkban, jelentõs szerepe volt abban, hogy Helytörténeti Múzeumunk van. Az illusztris Jászai család tagjaként szép kort ért meg, 91 évesen hunyt el Balatonfüreden. Ez évben van születésének 110. évfordulója. EGY Programajánló Július 19-én, szombaton 12 órától A forró szél imádata címmel Nagy László-emléknapot szervez Iszkáz Önkormányzata és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány Nagy László iszkázi szülõházánál. Július 19-én, szombaton 19 órakor kezdõdik a várkerti zenepavilonnál a Molnár Trió A harmonika reneszánsza címû mûsora. Augusztus 2-án, szombaton 19 órakor kezdõdik a Tabulatura Régizene Együttes reneszánsz koncertje a várkerti zenepavilonnál. A Petõfi moziban július ig órától a Gyilkosság online, július án órától a Totál turbó, július ig órától a Superhero, július ig órától A boldogító talán, augusztus 1-3-ig órától a Szex és New York, augusztus 5-6-ig órától A hihetetlen Hulk címû filmet vetítik. A Somogyi József Galériában a Boldog, aki olvassa címû bibliatörténeti kiállítás, a Hollósy Simon Galériában az Édesanya, boldoganya, veragszülõ Szûz Mária címû kiállítás, az A. Tóth Sándor Galériában pedig A. Tóth Sándor rajztanár, festõmûvész, bábmûvész emlékkiállítása látható. A galériák nyitva tartása: naponta 9-12 és óráig, vasárnap óráig, szünnap: hétfõ, csütörtök és a hónap utolsó szombatja. Folytatás az 1. oldalról Évente megújulnak kicsit. A hagyományos technikák mellett ez alkalommal csuhébabát készíthettek a gyerekek. A tábor elsõ napja az ismerkedésrõl szól: a múzeum kiállításaiba, a gyûjtemény anyagába kapnak betekintést a résztvevõk. Lehetõségük van megnézni a raktárakban lévõ mintafákat, textileket is. A folytatásban a fõszerep a kézmûves tevékenységeké. Emblémát és mintákat Népszerû a kékfestõ tábor terveznek, agyagoznak, pólót batikolnak, nemeztárgyakat, terítõt, sálat készítenek. A gyerekek saját maguk mintázzák meg a textilt, megfestik majd savazzák. Gyakorlatilag egy kész terméket vihetnek haza emlékbe. A tábor kiáltással zárul, ami az itt készült munkákat mutatja be. A tárlat elsõsorban az alkotóknak szól, hogy büszkék lehessenek a maguk készítette tárgyakra. Emellett a szülõk, nagyszülõk is eljönnek megnézni a kiállítást, amit a nagyközönség is megtekinthet majd. A programok lebonyolításában a munkatársakon kívül segítségünkre van Fekete Gábor, aki kezdetektõl vezeti a tábort, valamint Gyõrbõl Gerencsér Zsolt és Tóth Ildikó kékfestõk, illetve a debreceni dr. Bolyos András. A tábor népszerûségét bizonyítja, hogy vannak olyan gyerekek, akik kezdetektõl visszajárnak hozzánk a nyári szünidõben. Természetesen új jövevényekkel is bõvül évrõl évre a csapat - tette hozzá Méri Edina. Meleg Andrea szeptember 6-án, szombaton 19 órától a világhírû Budapest Klezmer Band tart elõadást a JMK színháztermében. Jegyek elõvételben forintos áron kaphatók a Kossuth utcai Tourinform irodában. Az elõadás napján forintért vásárolhatók jegyek a JMK pénztárában. A helyi Fidesz szervezet ifjúsági tagozatának fotópályázata Pápa szépségei a te szemeddel A helyi Fidesz szervezet ifjúsági tagozata karácsonyt megelõzõ irodalmi pályázat után ezúttal fotópályázatra várt pályamunkákat, Pápa szépségei a Te szemeddel!!! címmel. A fotózást kedvelõ fiatalok számos beküldött fényképébõl szakmai zsûri Babos János és Mike László választották ki a legjobbakat. A díjakat június 28-án Trosits Bernadett, az ifjúsági tagozat megyei elnöke, valamint Jáger Barnabás, az ifjúsági tagozat pápai elnöke adta át. A fõdíjat (egy HP Photosmart nyomtatót) Varju Kitti vehette át, a második Bokodi Martina és a harmadik Bokodi Ádám pedig könyv és tárgyjutalomban részesült. Bokodi Martina 2. díjas felvétele.

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT XXvii. évfolyam 13. szám (629) CelldömölK város 2015. augusztus 14. önkormányzatának lapja Még tart a nyár uk_15_08_14.indd 1 2015.08.11.

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 24. SZÁM (507) 2009. DECEMBER 18. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Húszéves jubileum 3.» Évértékelô

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét

Közlöny. Félegyházi. Államalapítónkra emlékeztünk. Rendbe teszik a szeméttelep helyét Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. augusztus 27. XVIII. évfolyam 22. szám Közlöny Államalapítónkra

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén

Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén Itt van... XVII. évfolyam 15. szám 2007. augusztus 30. VÁROSKÖZPONT-REHABILITÁCIÓS TERVEK Mélygarázs, szökõkút, pezsgés a belvárosban Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén nevesítve

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. AUGUSZTUS 12. Dübörögtek a motorok Pakson tartották a Nemzetközi Junior Motokrossz Kupa utolsó állomását. Az elõzõ fordulókat Szlovákiában és Csehországban

Részletesebben