ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK Ismét közeleg falunk Hírös Napja azaz a faluközösség apraját-nagyját lázba hozó Ballószögi Szüreti Napok. Hála Istennek, igen sokuknak kell megköszönni a elmúlt évi önzetlen támogatásukat, a szívből jövő vendégszeretetet, a kis közösségek összefogását, amely nélkül nem lenne számunkra ünnep a szüret ünnepe. Az előző években a Ballószögi Szüreti Nap rendezvénye az egyik legszínvonalasabb és nagyon sok érdeklődőt vonzó rendezvénnyé nőtte ki magát a megyén belül. Ezt a látogatottságot idén várhatóan jelentősen megemeli az tény, hogy immár két naposra bővítettük e jelentős eseményt. A kétnapos nívós programsorozat alkalmával településünk ismét vendégül láthatja az eseményre ide látogató határainkon túli magyarlakta testvértelepüléseink - Mikóújfalu és Gombos - fellépőit és polgárait is. Községünk életében kiemelten fontos e rendezvény, hiszen nekünk ballószögieknek rendkívüli alkalom azoknak a vendégeknek szívélyes fogadása, akiknél már sokunk járt a Csíksomlyói búcsú alkalmával vagy a Gombosi Kukorica-fesztiválon. Kérem, hogy használják ki a lehetőséget minél többen, s fogadjanak otthonaikba egy-egy határon túli magyar családot arra a néhány napra, amely röpke idő alatt hihetetlen élményekben lehet részük, s át tudják majd érezni a kinti magyarság jelenét. Higgyék le, hogy minél többen veszünk részt, s vállalunk fel önként akár egy picinynek tűnő feladatot magunkra, vagy akár csak ha egy tál süteménnyel járulunk hozzá a szüreti nap programjaihoz, az mind abban segít, hogy magunkénak érezzük ezt a közösségi ünnepet. Ha valaki csak részvételével, s tapsával tudja honorálni a lázasan készülődő fellépőket, az már jót tesz önmagának, az előadóknak, s a közösségnek egyaránt. Javaslom, bátran hívják meg erre az alkalomra barátaikat, ismerőseiket, s rokonaikat, mert garantáltan nem fognak csalódni, sőt nagyon jól fogják érzik magukat, s kellemes élményekkel térnek majd haza. Kérem, hogy csatlakozzanak minél többen a rendezvények szervezéséhez, s keressék meg a környezetükben azt a kapcsolatot, amely révén Önök is részesei lehetnek a rendezvény sikerének, s jó érzéssel, örömökkel tölthetik fel testüket-lelküket. Bárminemű felajánlással, a programban történő részvétellel, a külhoni vendégek fogadásával kapcsolatban bátran forduljanak a programot összefogó szervezőhöz, Herczeg Irénkéhez, akit a Faluházban megtalálnak (tel: 76/ , 116-os mellék). Fogjunk össze, s mutassunk példát másoknak is! HAJRÁ BALLÓSZÖG! Katona Imre polgármester a I X. B a l l ó s z ö g i S z ü r e t i N a p o k t ó b e r 5. p é n t e k S z ü r e t i r a j z v e r s e n y d í j k i o s z t ó ü n n e p s é g é s k i á l l í t á s m e g n y i t ó S z ü r e t i F a l u f u t á s M e g e m l é k e z é s é s k o s z o r ú z á s a z A r a d i v é r t a n ú k n a p j a a l k a l m á b ó l B a l l ó s z ö g k ö z ö s s é g i k e m e n c é j é n e k f e l s z e n t e l é s e é s f e l a v a t á s a B o r u d v a r m e g n y i t á s a e s t i m u z s i k á v a l S z ü r e t i t á n c h á z a H e g e d ű s e g y ü t t e s s e l - F a l u h á z F a n k a d e l i - K ö z p o n t B l a c k b e r r y e g y ü t t e s - K ö z p o n t o k t ó b e r 6. s z o m b a t Z e n é s é b r e s z t ő S p o r t p á l y a k i s á l l a t f o g ó v e r s e n y / k é z m ű v e s k e d é s / í j á s z a t F o g a t o k é r k e z é s e, I X. S z ü r e t i N a p m e g n y i t á s a B o g r á c s o s e b é d S z ü r e t i f e l v o n u l á s F o g a t o k k ö s z ö n t é s e a F a l u h á z e l ő t t Ü n n e p i m ű s o r B a l l ó s z ö g i K i n c s e c s k é k, M i k ó ú j f a l u s i f ú v ó s z e n e k a r, D e m e t e r J ó z s e f " D e j ó " s z a v a l M o m e n t á n M u s i c a l C s o p o r t, G o m b o s i A r a n y J á n o s n é p t á n c c s o p o r t B a l l ó s z ö g i H a g y o m á n y ő r z ő N é p d a l k ö r, B a l l ó s z ö g i C s i l l a g v á r T á n c e g y l e t S e b e s i H u n o r k l a s s z i k u s t á n c F a l u h á z S z ü r e t i b á l B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s : H e r c z e g I r é n 2 0 / m u n k a n a p o k o n ó r á i g

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó A foltvarró szakkör újra indul! Az elmúlt évhez hasonlóan, várom a varrni vágyó lányokat, asszonyokat foltvarró körünkbe! Megtanuljuk a foltvarrás alapjait, és csodaszép tárgyakat készítünk együtt, díszeket, melyekkel otthonunkat szebbé, barátságosabbá tehetjük! Helyszín: Ballószögi Faluház Időpontok: szeptember 15. / október 20./ november 17./ december 1. Szombati napokon 9-12 óráig A foglalkozás díja: alkalmanként Ft/fő Szükséges hozzávalók: varrógép, varrófelszerelés, anyagok.érdeklődni: Szappanosné Kanizsai Judit 20/ , Gyógynövényismereti műhely 1. alkalom Időpont: szeptember 29. szombat Helyszín: Ballószögi Faluház. Gyógynövények, melyek kertjeinkben jelen vannak. Tájegységünk gyógynövényei. Gyógynövény vagy gyomnövény? Tippek, receptek a gyógynövények otthoni felhasználásához. Gyógynövényismereti műhely 2. alkalom Időpont: október 27. szombat Helyszín: Ballószögi Faluház. A termeszthető gyógy-és fűszernövények. A körülöttünk élő fák, mint gyógynövények. Népi gógymódok, tippek, receptek a házilagos felhasználáshoz. Egyéni hozzájárulás programonként: 2.700,-Ft/fő. A prögramokon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Információ: Fekete Judit népi gyógyító 20/ Szüreti Nap futóverseny - Nevezz Te is a Szüreti Nap futóversenyére a Szüreti Falufutásra! Hozd el családodat is! Ballószög község Önkormányzata és a Kossuth Lajos Általános Iskola közös szervezésében sor kerül a Szüreti Falufutásra. Helyszín: Sporcentrum Időpont: szeptember 05. péntek órától. A versenyben való részvételhez előzetes nevezés szükséges név és születési dátum alapján. Avramuczné Vágvölgyi Andrea testnevelő tanárnőnél a Kossuth Lajos Általános Iskolában személyesen hétfő és szerdai napokon ig illetve telefonon 76/ A nevezés mindenki számára ingyenes! A futás közösségi élmény, ennél a versenynél a közösség összetartó erejének van nagy szerepe, a barátokkal, családdal való futástól lesz szép egy futóverseny. - Carl Lewis kilencszeres olimpiai bajnok - 2 -

3 S U L I V I L Á G - Első nap az iskolában Szélesre tárt kapukkal várta iskolánk diákjait, közöttük is leginkább az örök megújulást képviselő elsősöket a csengőszó szeptember 3-án a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskolába. Az újonnan érkező kis ovisokból nagy iskolások lettek, amikor ünnepélyes keretek között az iskola igazgatónője Kovácsné Király Erika az iskola polgárai közé fogadta őket. A vidám tanévnyitó műsor után minden osztály a nyáron megújult termekbe ment, ahol megkezdődhetett a as tanév. Merre tovább? Szeptember 18-án ismét lehetőséget kaptak a nyolcadikos és hetedikes tanulóink, hogy az iskolában a Munkaügyi Központ segítségével pályaválasztási programon vegyenek részt. A tesztek kitöltése, kiértékelése után hasznos segítséget kaphattak a pályaorientációhoz a gyerekek. Idén öltözz Te is kékbe! K&H olimpiai futónapok, Kecskeméten szeptember 22. A rendezvény helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a Deák Ferenc tér lesz. Jelentkezz a rendezvényre iskolánk testnevelő tanárnőjénél Andrea néninél! Tölts velünk egy hangulatos délutánt és nyerj az iskolánknak jelenléteddel ajándékot! Író-olvasó találkozók Székelyföldön A Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Lakatos Mihály meghívására a Magyar Írószövetség programkeretében: Egri Napok Székelyföldön cím alatt október között nagyszabású író-olvasó találkozói körútra kerül sor, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Egri Eszterházy Károly Főiskola tanára, az Agria (Eger régi neve) országos kitekintésű, Kárpát medencei merítésű összmagyar irodalmi folyóirat főszerkesztőjének felkérésére: Dr. Bertha Zoltán a Budapesti Károli Gáspár egyetem profeszszora, irodalomtörténész; Szakolczay Lajos irodalom-és művészet kritikus társaságában Demeter József (DeJó) ballószögi újságíró, író, költő is részt vesz a fent említett kiállításokkal, zenei műsorokkal egybekötött találkozókon. Szerk. S z e p t e m b e r t ő l m i n d e n n a p l e s z t e s t n e v e l é s ó r a! Köszönjük az eddig befizetett támogatásokat, de az összeg még nem elég a sportszer megvásárlásához ezért folytatjuk gyűjtésünket!!! A Kormány döntött arról, hogy az idén szeptembertől bevezetik a mindennapos testnevelést, amelytől a gyerekek jelenlegi rossz egészségi állapotának jelentős javulása várható. Torna eszköz és torna terem azonban egyenlőre nincs hozzá! A Dínó Közhasznú Egyesület német társszervezetétől kapott egy ajánlatot szabadban felállítható, mobil atlétikai sporteszköz-család szállítására. A sportszereket egyidejűleg mintegy 30 gyermek, 5-18 éves korig használhatja. Kérjük Ballószög polgárait, hogy járuljanak hozzá a beszerzés és szállítás költségeihez adomány formájában, mivel egyesületünk nem rendelkezik a beszerzéshez szükséges pénzeszközzel. Az adományról, mindenkinek igazolást, nyugtát adunk! Az adományozók nevét kérelemre feltüntetjük honlapunkon is. Mivel közhasznú szervezet vagyunk a vállalkozók adókedvezményben részesülhetnek! A beszállított eszközöket kívánság szerint az iskola rendelkezésére bocsátjuk akár a saját, akár a mi ingatlanunkon. Természetesen lehetőség nyílik arra is, hogy baráti társaságok is igénybe vehessék egy-egy elemét. Az igénylésnél természetesen elsőbbséget élveznek az adományozók! Nagyszerű csapatépítő eszköz! Adományaikat kérjük a számlánkra átutalni, vagy személyesen, hivatalos felhatalmazással bíró képviselőnknek átadni, hivatalos nyugta, igazolás ellenében. Sz e p t e m b e r b e n r e m é l e m k ö z ö s e n s p o r t o l u n k a g y e r e k e k k e l a z i s k o l a u d v a r á n! Számlaszámunk: Erste Bank Hungary NYRT (a megjegyzés rovatba tüntessék fel adataikat) Várjuk aktív közreműködésüket gyermekeink egészséges, nívós sportolásához! Információ: 06/ telefonszámon vagy címen kérhető

4 15 éve a ballószögi óvoda élén - Interjú Kovácsné Szél Emma óvodavezetővel Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Nem volt túl egyszerű, hiszen 1997 nyarán, nagyon rövid idő alatt kellett az Idősek Otthonaként működő Karácsonyi Iskola épületét 50 férőhelyes óvodává alakítani a jogszabályoknak megfelelően. Emlékszem, hétvégenként többször is minden akkori és leendő dolgozó, a férjeik, az önkormányzati képviselők, jegyzőnk Dr. Kovács Huba, és Máté Lászlóné polgármester asszony is segédkeztek az építkezésben. A mai napig nagyon sokan hálásak vagyunk az óvodai dolgozókkal, a szülőkkel, és az innét kiröppent gyermekekkel együtt az akkor hozott helyes döntésért. Ráadásul szinte pillanatok alatt kellett felvennünk négy óvodapedagógust, és három nevelő munkát segítő személyzetet. Milyen reményekkel jöttél? Mint minden fiatal pedagógus, én is nagy reményekkel láttam neki a nem könnyű, de annál szebb feladatnak; két épület, a kollégák fele újként érkezett nemcsak óvodánkba, hanem a községbe is. Úgy gondolom, minden óvónőben él kell, hogy éljen-és persze bennem is mélyen lakozik egy ideális álmaink óvodája kép, melyhez apró, de biztos léptekkel közelítünk a magunk mögött hagyott évek során. Mit tudtál megvalósítani ebből? Szinte mindent. A munkánk során kibontakozó kép talán a megvalósuló magyar óvodapedagógia nevet is kaphatná, hiszen érzésem és hitem szerint az óvodapedagógia úttörőinek és jelenkori nagyjainak elképzelését, eszmeiségét a magunk részéről magas szintű szakmai tudással és emberi odaadással egyesítve törekszünk a mindennapok valóságává tenni. Nevelőtestületünk minden tagja szívesen beszél erről; büszkék vagyunk minderre. A kép legfontosabb részlete, hogy szeretetteljes, családias légkört, szoros kapcsolatot alakítottunk ki szülőkkel, és hogy minden gyermeket átfogóan megismerünk ahhoz, hogy őszintén, egyéni módon, érdekei szerint tudjunk nevelni. Mit tartasz a legfontosabbnak az óvodai nevelés szempontjából? Először is el kell, hogy mondjam, nagyon jók az óvodai életet szabályozó jogszabályok, kiváltképp az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. A legfontosabb, mindig a pedagógus személye, hiszen a kis óvodás ebben a korban utánzás által tanul. Természetesen a gyermeket, a jövőt szem előtt tartva, nagy-nagy szeretetben, és kizárólag életkori sajátosságainak megfelelően, a fejlődést nem siettetve, tapasztalva, játszva sok mozgás által nevelni. A gyermekkort nem szabad elrabolni, mert a későbbiekben megbosszulja magát. Hangzatos szavak, divatos szórólapok hirdetnek a kor marketing, - a minden eladható típusú üzleti szellemiségének megfelelően fejlesztőnek nevezett foglalkozásokat, programokat. A kisgyermeknek ebben a korban elsősorban odafigyelő felnőttekre, szeretetre, együtt játszásra, mesére, mozgásra, énekre, türelemre, nyugalomra; azaz gyermekléptékű óvó környezetre van leginkább szüksége. A legfontosabb a harmonikus személyiség fejlesztés, a túlhangsúlyozott értelmi neveléssel szemben. Természetesen a mi munkánk csakis akkor eredményes, ha a gyerekek olyan családban nőnek fel, ahol az igazi értékeket édesanyjuk, édesapjuk tetteiből, szavaiból, szemük sugárzásából észrevétlenül veszi át. Mi a vezetői hitvallásod? Hiszem, hogy a pedagógusnak a világ más irányú változásaival szemben is értéket kell képviselnie! Magas képzettség mellett nyitottnak maradni, és a szülői igényekre gyorsan, ugyanakkor a gyermek érdekét figyelembe véve megoldást találni. Határtalan gyermekszeretet, és szakmai alázat, csak így érdemes! Ez volt a régmúlt, ám a közelebbi múltban is történtek lényeges változások óvodánkban, mint tudja mindenki. Engedd meg, hogy erről is szóljak pár szót nyarán a Csillagszem Óvoda bővült egy csoporttal, azaz huszonöt férőhellyel. Szintén nagyon helyes felismerés, döntés, és beruházás volt a község életében. Ezt köszönjük Katona Imre polgármester úrnak, és az akkori képviselőknek. Ezeknek köszönhetően 125 csillagszemű járhat óvodánkba, ami ismét szűkösnek bizonyul, a sok itt születő gyermeknek köszönhetően. Ezúton mondok köszönetet minden dolgozónknak és a régebben nálunk dolgozóknak is, hiszen mindannyiunk közös sikere a mai Csillagszem Óvoda. Köszönöm a beszélgetést! Mind szakmai, mind magánéletében sok sikert és boldogságot kívánunk óvodavezetőnknek! Gallóné Farkas Éva F e l h í v á s! Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyi adófizetési kötelezettségüket szeptember 17-ig teljesíthetik késedelmi pótlékmentesen a folyó év márciusában kiküldött készpénz átutalási megbízáson. Akinek a csekkje elveszett vagy megrongálódott, a polgármesteri hivatalban személyesen kérhet pótcsekket vagy jelezheti igényét az /110 mellék telefonszámon. dr. Jenei Aranka - jegyző - 4 -

5 Óvoda i hír e k Beköszöntött az ősz, ismét gyermekhanggal telt meg az óvoda. Az új nevelési év kezdetén 29 új kiscsoportos nyert felvételt, amely által férőhelyünk maximális kihasználtsága idén is megvalósult. Egyik büszkeségünk az anyás beszoktatás, amely nagymértékben megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését az óvodai életbe és átsegíti őket az első nehéz napokon. Az édesanyák szívesen fogadják ezt a lehetőséget, hiszen nekik sem egyszerű a gyermekeiktől való elválás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beszoktatás ezáltal zökkenő mentesebb és kihat a gyermekek további szociális fejlődésére. Az idei nyáron is történtek munkálatok: a Csillagszem Óvoda Pillangó, Süni és Katica csoportjának parkettája csiszolva, lakkozva lett, illetve a gyermekmosdókban tisztasági festésre került sor. Szeptember elején Máténé Nyúl Éva kolleganőnk 25 éves jubileumát ünnepelte. E pedagógiai pályafutását itt, Ballószögön töltötte. Gratulálunk és további örömteli munkát kívánunk Neki! Az első tanítási héten az óvó nénik meglátogatták az immáron nagycsoportosokból lett kisiskolásokat, akiket a tanító néni és a gyermekek is szívesen fogadtak. Régi kedves hagyomány, hogy az Idősek Napján óvodásaink műsorral kedveskednek. Az idén is nagy szeretettel fogadták gyermekeinket. Köszönetünket fejezzük ki a szereplésért a Mackó csoportnak és a felkészítő óvó néniknek! Ezúton is kívánunk jó egészséget, sok örömet községünk minden kedves nyugdíjasának! Örömmel töltött el, hogy a szülők adójuk 1%-os felajánlásával forint került Alapítványunk számlájára. Ezúton is köszönjük szépen! Gallóné Farkas Éva H o g y m ú l i k a z i d ő Bizony már 15 éve annak, hogy sok- sok munka, nagy sürgés- forgás után, és óriási izgalmak közepette megnyitottuk a Karácsonyi óvodát. Az akkori képviselőtestület, a megnövekedett gyermeklétszám miatt óvodabővítésre szánta el magát. Ballószög község kiterjedt körzeteiből is sok gyermek vált óvodás korúvá. Az óvoda sajátos adottságainak köszönhetően hangulatos, természetközeli környezetet varázsoltunk a gyermekek köré. Az első Karácsonyis óvó nénik Kovácsné Szél Emma vezetésével, Szegediné Kondé Erzsébet,/ Bözse néni/, Antalné Vámos Andrea, Máténé Nyúl Éva és Balogh Tiborné / Kati néni / voltak. Az eltelt időben sok minden változott, de a gyermekek iránti elkötelezettségünket, szeretetünket, az irántuk érzett felelősségünket soha semmi nem változtathatja meg. Szeretettel köszöntünk, minden kedves szülőt, dolgozót, tisztségviselőt, akik segítették és segítik most is hivatásunk beteljesítését, és természetesen minden valaha volt Karácsonyis gyermeket! Balogh Tiborné - 5 -

6 GÖRBE A LEVES. NAPOLEON BÉCS SZÍVÉBEN. SZENDVICSEMBER. KURULTAJ, AJAJ! TOKAJI ÍRÓTÁBOR, HEJ! VILÁGÖRÖKSÉG. KODÁLY 13O. BUMM! BOZON A tányér egyenes. Nem a kombájn(ok) kaszák híján A leves? Címben foglaltatva. Demokratikus étvágyat! Minden rendben? Szürcs!, Milyen ilyen-olyan levet ereszt a szőlő-dűlők dűlője? Csurom ősz. Nikt össz-ősz? Politikai szüret. Ragacs kezek. Éljen Augusztus 20! Minden esztendőben. Tűzijáték. Nem tűzzel játék Más. Csizma az asztalon. Sztálin visszatér? Hitler visszatér? Jésszusom, antikrisztus Napoleon Bécs szívében a magyarokra fáj a foga. Mondá néki Talleyrand, Felség, a magyar nép büszke nép, nagy múltú nép, kultúrája határtalan. Vedd el a múltját, a hagyományát és azt tehetsz velük, amit akarsz. Fogfájás ellen is És lőn! Napóleonnak (a lefokozott császárnak ) még a sírban is /sem/ fáj a foga, ugye, úgy-e fröcskölős szájú EU-s Benedikt, vagy mit tudom én, hogy milyen ikt Riktig szendvicsember leszek, kérem, mondja Iksz. Én vagyok Iksz, mondja Ipszilon Nos, íme a szendvicsember: elől Sztálin, Hátul Hitler, avagy fordítva? Az érzékenységükre való tekintettel. Gondolkodom, tehát lenni vagy lenni demokrata, mert! Hazai példának rögvest statuálásáért, Csurka jó író volt. A Hatodik koporsó pedig nem fekvési alkalmatosság. Egyetlen halottnak sem. Elhatárolódni! Önmagamtól, önmagunktól. Kollektíve egytől-egyig. Nyirő József nem jól nyírt, nem jól kaszált A magyar Ugaron. Száműzték, mert! Nem az előírtak szerint pengett-csengett a kaszája. Még a sorok közt sem, de! Fogy a könyve, mint a cukor. Yes, cukor! No cenzúra. Lépten-nyomon, ez ám a demokrácia. Hallani, hogy már-már az ECHO-tv sem nézhető, tisztelet a kivételnek.(világpanoráma, stb.) A jó szándékú kritika áldás lehet. A hatalom-lefekvőnek már csak a zakóját kell maga alá terítenie, így a rossz szájak. Képernyőfelirat: Csak l8 éven felülieknek. Tilosban a hunpolgár politikus? Elő a bugyelárist! Bankkártyásan. Tilosban a honpolgár politikus? Nem büntetik. Időnként jó helyen közlekedvén, vállon veregetik. Mindig. A kormánypárti szavazó voksával dícsérje a kormányt. Elszámoltatás? Majdhogy nem a portással kezdődik és ott is végződik, mondja a cenzúrázatlan szájú. Cipzárt rá? Szabad országban szabad ember azt mond, amit szabad, legyen szabad megjegyeznem, mondja Szabad úr. Nehéz szabad időket élünk. Minő könnyelműen EU-parancs: feleket szuszogni! Valaki, nagy Valaki, de nem magas, azt mondja: NEM! Többes számban: Nem-nem, nem, nem- nem, nem, nem megyünk mi innen el Ők jönnek, na, nem azok, hanem EZEK. Közel két tucatnyi ország képviselői. Rokonok. Éljen! Éljünk. Éljen Lezsák Sándor, a Kurultaj fő védnőke. A mi képviselőnk. A Tokaji Írótáborban is ott volt. Dagad a keblünk. A vitorlánk. Mégis! Alacsony a Balaton-színt, de! Fel a fejjel, és! Nem is kell csipeszkedni. Nézem, kukkerolom a Kurultaj-heti tévéprogramokat, Európa legnagyobb ilyen jellegű, egyedi rendezvényéről. Sehol semmi. Mit beszélek. Minden tévéműsor, újság, lap, cementlap is Kurultaj-jal (jaj) tele de s tele. Külön kiadványok jobbról, balról, középről, egyre liberálisabban főleg nemzetileg Hol vagy, Napóleon?! Benedikt-dikt. Dikten-dikt Rokonunk a fél világ. Sem utódja, sem boldog őse?... Nagyvilág/osabban Ne féljetek, mondja a Biblia. Ne féljetek, mondja Jókai Anna. Ne féljetek összefogni, mondta, mondja békítően a Tokaji Írótábor 40. születésnapján. Eltiltva és elfelejtve cím alatt. Hely szűke miatt mindössze két sor Oláh János nagyszerű Tokaj-verséből: egymást gúnyolja szellem meg az ész, gyáván súny, ki csupán szavakra merész. Hol zsarnokság van, csak ott nem lehet a lehetetlent kimondani saját hazájában a hazafinak. Bármi is lett-légyen az. Stigma. Járom, iga Nem csiga-biga, sem pediglen rák-menet legalábbis ország-ügy tekintetében. Egy rudat, közös rudat a szekértáboroknak. Egyhangúan a különböző véleményekről is Ez nem ellentmondás, hanem lemondás az eddigi járhatatlan útról, utakról. A főcsapás felé... Oszt, ne szégyelljük e lihegő világban időnként az együtt mulatást, népdalozást, főleg mi magyarok, és magyarok. Beszorozva: dalárdásan sem. Ugyanis, miként azt Szent Ágoston mondá vala: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Bőgatyás múlt pantallós jelen. Interkontinentálisan együtt világunk színpadán. Tapsvihar. Hány fokozatú? Zúgj! Nem Cunami. Ha minden igaz Tokaj a borvidék és a világörökség határánál kezdődik, és! Aszús ízein, bukéján, ha minden igaz a Tokaji Írótábort is Világörökséggé nyilvánítják. Isten, Isten! Kórusban koccintunk... Legnagyobb zenepedagógusunk, Kodály Zoltán 130 éves lesz ez év decemberében ban mondta: A napi politikával nem foglalkoztam. Átvitt értelemben azonban politikai minden taktus, minden népdal, melyet feljegyeztem. Szerintem ez a helyes nemzeti politika. A tetteké és nem a frázisoké. Csillag-dalárda dallanás. Visszatévedni szép hazánkba. Összhangzatosabban. Nagy levegőt, magyarok és magyarok! Visszavásárolni a mi volt-tunkat. Tulajdonunkat, tutira. Vissza, vissza. Népdalkincs-valutánkkal becsöngetni itthon is minden iskolába. Kodályosan. Új reklámhirdető szendvicsember: hátul magyar, elöl is magyar legyen. 15 millió. Dalárdásan. Országimázs. Int a karmester. Néma kórus?! Mégis, miféle hang? Szent Szűzanyánk! Mennyei hang. Szív-visszhang. Pu-dupp, pu-dupp! Közösen pediglen: bumm! Miként ha magyarán ama Higgs-bozon részecske Ütemről ütemre. Made in tudományosan. Átpolitizálván is stimmeljen Pozitív hozzáállással. Ha nehéz is, de! Jó kedélyben tettről tettre. Ambivalensen? Fogcsikorgatva, biza. DeJó - 6 -

7 Egészséges életmód - hagyomány szabadidő A Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai Bács- Kiskun Megyei gazdáknál volt vendégségben az elmúlt napokban.. Tagjaink megtanulhatták a hagyományos, adalékanyag mentes, házi sajtkészítés, lekvár főzés és tartós must készítés módszereit, sőt bemutatóval egybekötött szakmai tanácsot is kaphattak a kis kert művelésben és gyepnevelésben alkalmazható korszerű környezetbarát módszerekről. Az EM-BIO mikrobiológiai készítmény sokoldalú felhasználhatóságáról (szagtalanítás, tápanyagfeltárás, vízkezelés stb). A módszerek egyszerűek, olcsók, könnyen hozzáférhetőek és gyakorlatban is megtekinthetőek. Ezért úgy döntöttünk, hogy ismereteinket tovább adjuk civil társainknak egy nyilvános családi nap keretében, ahova szakmai előadókat is hívunk. Míg az apuka a kis kerti állattartással, komposztálással, gyepgazdálkodással kapcsolatos infókat hallgatja, addig az anyukával együtt készíthetjük helyben a házi sajtot, tartós mustot. Ezalatt a gyerekek önfeledten játszhatnak, rajzolhatnak vagy lovaskocsikázhatnak, állatot simogathatnak felügyeletünk mellett. Ehetnek bográcsgulyást és palacsintát, de a mangalica-zsíros kenyér sem rossz falat. Éppen ezért mindenkit szeretettel meghívunk egy politika mentes, hasznos, kellemes szabadidő töltésre egész családjával NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI NAPUNKRA az egyesület székhelyére, a BELLÓ- TANYÁRA szeptember 30-án 11 órára! (Ballószög hrsz.150/50, a Vörösmarty utca buszforduló felőli vége) Kérem jelezzék, hogy miről szeretnének hallani, milyen egyedi problémájuk van a saját kiskertjükben vagy az állattartással kapcsolatban. Milyen fűszerezésű sajtot készítsünk, süssünk-e flekkent vagy szalonnát, stb. Részletekről informálódhatnak a vagy a telefonszámon vagy a címen. Látogass el hozzánk családoddal együtt és érezd jól magad! Kóstold meg a saját készítésű sajtodat és ismerd meg az új kertbarát bio módszereket. Csincsáné Papp Zsuzsanna a Dínó KTVK Egyesület elnöke Kirándulás: Pécs-Mecseknádasd-Zengővárkony Pécs egyik legnagyobb látványossága a Zsolnay Kulturális Negyed a Zsolnay gyár területén épült fel, az egykor használaton kívüli műemlék épületek felújításával. Az új köntösbe bújtatott épületekben változatos művészeti, kulturális, művelődési és intézmények nyíltak meg, ezzel a Zsolnay Gyár területe Pécs eleven kulturális negyede lett. Indulás: október 21. vasárnap reggel 7 órakor a Ballószögi Faluház elől. Hazaérkezés: október 22. hétfő esti órákban. Program: Vasárnap érkezés Pécsre, napközben városnézés, szabad program, este zenés táncos bográcsos vacsora szálláshelyünkön a mecseknádasdi Bagolycsárda Panzióban. Hétfő: reggelit követően indulunk a mecseknádasdi Sváb tájházba majd a Zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjteménybe és a Szalmakincstárba. Részvételi díj szállással, vacsorával és reggelivel: Ft,- Herczeg Irén 20/ Állampolgársági eskü községünkben Ez év áprilisi lapszámunkban már hírt adtuk arról, hogy a március 15-i ünnepségen Gombos testvértelepülésünkről 8 fő tette le az állampolgársági esküt. Ez évben újabb kérelmek beadására került sor. A benyújtott kérelmek alapján Rob Hajnalkát, Bogyó Mónikát, Molnár Máriát, Börönte Katalint, Amrein Esztert, Kalányos Andreit és Husza Kálmánt a Magyar Köztársaság elnöke honosította és az erről szóló okiratot kiadta. Nagy örömömre szolgál,, hogy most nemcsak a határainkon túl élők, hanem településünkön, illetve a környező településen élők is éltek és egyre többen élnek az egyszerűsített honosítás lehetőségével. Így a augusztus 24-i ünnepségen már nemcsak a gombosi testvértelepülésünkről érkezett kérelmezők, hanem ballószögi és helvéciai lakosok is átvehették a Honosítási Okiratukat. Ez év október 5-én immár második alkalommal rendezzük meg a Honosítottak Találkozóját, mely ünnepség keretén belül újabb ballószögi lakosok eskütételére kerül sor, s vehetik majd át a honosításukról szóló okiratot. Mindannyiójuknak szívből gratulálunk! Katona Imre polgármester - 7 -

8 G A Z D A H Í R E K Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevők feladatai A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv adatainak elektronikus adatszolgáltatása A harmadik (2011/2012.) gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási terv adatokat szeptember 1- jétől november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen ( web-gn ) keresztül: A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség. A benyújtás elmulasztása a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. (3) és (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az előző gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 % -kal történő csökkentését vonja maga után Tápanyag-gazdálkodási terv, földhasználati terv szeptember 30-ig kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a főnövény betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul elkészíteni GazdaNet program Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GazdaNet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet. E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas számítógép konfiguráció beszerzéséhez. A támogatás mértéke az eszköz beszerzési árának 40 %-a, fiatal mezőgazdasági termelők esetében 50%-a, de legfeljebb Ft. A GazdaNet program célja, hogy olyan informatikai tudással, lehetőséggel és eszközökkel vértezze fel a gazdákat, amely útján hatékonyan használhatják az Internet és az informatikai alkalmazások nyújtotta lehetőségeket, ezáltal javítva gazdaságuk teljesítményét. A GazdaNet program nem csak egy támogatással megvásárolható eszközt, hanem a GazdaNet portálon keresztül használható szolgáltatás csomagot is jelent. A csomag része például gazdálkodási napló vezetését és benyújtását lehetővé tevő alkalmazás. A GazdaNet portálon elérhető emeltszintű szolgáltatások egy részét csak a programban résztvevő gazdáknak lesz lehetőségük elérni! A portál kialakítása most zajlik, folyamatosan bővítik az ott elérhető tartalmakat, információkat, a gazdák számára hasznos támogató eszközöket. A GazdaNet támogatási jogcím a mezőgazdasági kistermelők (0-4 EUME) számára nyújt segítséget a számítógép megvásárlásához. A támogatási kérelmeket az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, személyesen, vagy meghatalmazott segítségével, ügyfélkapus azonosítást követően szeptember 1. és október 1. között. Kötelező agrárkamarai regisztráció! Minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A leendő kamarai tagok legkésőbb szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást (5.000 Ft) az ott közzétett számú elkülönített számlaszámra. Az on-line regisztrációban ingyenes segítséget nyújtanak a kamarai tanácsadók. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ , M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Balogh Tiborné, Demeter József (DeJó), Csincsáné Papp Zsuzsanna, Gallóné Farkas Éva Herczeg Irén, dr. Jenei Aranka, Katona ImreSzerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség: ww.balloszog.hu - 8 -

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Terézvárosi Önkormányzati Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Önkormányzati Mesevilág 1063 M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon: 0612748126 email: tv.mesevilagom@gmail.com

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18248072-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8805 Egyszer Volt a Magyar Gyermekkulturáért Közhasznú Alapítvány 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26 2011 Fordulónap: 2011.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben