ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK"

Átírás

1 ÚJ IRÁNY KÖZÖS KÉSZÜLŐDÉS, VENDÉGFOGADÁS, SZÜRETI NAPI ÖRÖMÖK Ismét közeleg falunk Hírös Napja azaz a faluközösség apraját-nagyját lázba hozó Ballószögi Szüreti Napok. Hála Istennek, igen sokuknak kell megköszönni a elmúlt évi önzetlen támogatásukat, a szívből jövő vendégszeretetet, a kis közösségek összefogását, amely nélkül nem lenne számunkra ünnep a szüret ünnepe. Az előző években a Ballószögi Szüreti Nap rendezvénye az egyik legszínvonalasabb és nagyon sok érdeklődőt vonzó rendezvénnyé nőtte ki magát a megyén belül. Ezt a látogatottságot idén várhatóan jelentősen megemeli az tény, hogy immár két naposra bővítettük e jelentős eseményt. A kétnapos nívós programsorozat alkalmával településünk ismét vendégül láthatja az eseményre ide látogató határainkon túli magyarlakta testvértelepüléseink - Mikóújfalu és Gombos - fellépőit és polgárait is. Községünk életében kiemelten fontos e rendezvény, hiszen nekünk ballószögieknek rendkívüli alkalom azoknak a vendégeknek szívélyes fogadása, akiknél már sokunk járt a Csíksomlyói búcsú alkalmával vagy a Gombosi Kukorica-fesztiválon. Kérem, hogy használják ki a lehetőséget minél többen, s fogadjanak otthonaikba egy-egy határon túli magyar családot arra a néhány napra, amely röpke idő alatt hihetetlen élményekben lehet részük, s át tudják majd érezni a kinti magyarság jelenét. Higgyék le, hogy minél többen veszünk részt, s vállalunk fel önként akár egy picinynek tűnő feladatot magunkra, vagy akár csak ha egy tál süteménnyel járulunk hozzá a szüreti nap programjaihoz, az mind abban segít, hogy magunkénak érezzük ezt a közösségi ünnepet. Ha valaki csak részvételével, s tapsával tudja honorálni a lázasan készülődő fellépőket, az már jót tesz önmagának, az előadóknak, s a közösségnek egyaránt. Javaslom, bátran hívják meg erre az alkalomra barátaikat, ismerőseiket, s rokonaikat, mert garantáltan nem fognak csalódni, sőt nagyon jól fogják érzik magukat, s kellemes élményekkel térnek majd haza. Kérem, hogy csatlakozzanak minél többen a rendezvények szervezéséhez, s keressék meg a környezetükben azt a kapcsolatot, amely révén Önök is részesei lehetnek a rendezvény sikerének, s jó érzéssel, örömökkel tölthetik fel testüket-lelküket. Bárminemű felajánlással, a programban történő részvétellel, a külhoni vendégek fogadásával kapcsolatban bátran forduljanak a programot összefogó szervezőhöz, Herczeg Irénkéhez, akit a Faluházban megtalálnak (tel: 76/ , 116-os mellék). Fogjunk össze, s mutassunk példát másoknak is! HAJRÁ BALLÓSZÖG! Katona Imre polgármester a I X. B a l l ó s z ö g i S z ü r e t i N a p o k t ó b e r 5. p é n t e k S z ü r e t i r a j z v e r s e n y d í j k i o s z t ó ü n n e p s é g é s k i á l l í t á s m e g n y i t ó S z ü r e t i F a l u f u t á s M e g e m l é k e z é s é s k o s z o r ú z á s a z A r a d i v é r t a n ú k n a p j a a l k a l m á b ó l B a l l ó s z ö g k ö z ö s s é g i k e m e n c é j é n e k f e l s z e n t e l é s e é s f e l a v a t á s a B o r u d v a r m e g n y i t á s a e s t i m u z s i k á v a l S z ü r e t i t á n c h á z a H e g e d ű s e g y ü t t e s s e l - F a l u h á z F a n k a d e l i - K ö z p o n t B l a c k b e r r y e g y ü t t e s - K ö z p o n t o k t ó b e r 6. s z o m b a t Z e n é s é b r e s z t ő S p o r t p á l y a k i s á l l a t f o g ó v e r s e n y / k é z m ű v e s k e d é s / í j á s z a t F o g a t o k é r k e z é s e, I X. S z ü r e t i N a p m e g n y i t á s a B o g r á c s o s e b é d S z ü r e t i f e l v o n u l á s F o g a t o k k ö s z ö n t é s e a F a l u h á z e l ő t t Ü n n e p i m ű s o r B a l l ó s z ö g i K i n c s e c s k é k, M i k ó ú j f a l u s i f ú v ó s z e n e k a r, D e m e t e r J ó z s e f " D e j ó " s z a v a l M o m e n t á n M u s i c a l C s o p o r t, G o m b o s i A r a n y J á n o s n é p t á n c c s o p o r t B a l l ó s z ö g i H a g y o m á n y ő r z ő N é p d a l k ö r, B a l l ó s z ö g i C s i l l a g v á r T á n c e g y l e t S e b e s i H u n o r k l a s s z i k u s t á n c F a l u h á z S z ü r e t i b á l B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s : H e r c z e g I r é n 2 0 / m u n k a n a p o k o n ó r á i g

2 F A L U H Á Z I K Í N Á L Ó A foltvarró szakkör újra indul! Az elmúlt évhez hasonlóan, várom a varrni vágyó lányokat, asszonyokat foltvarró körünkbe! Megtanuljuk a foltvarrás alapjait, és csodaszép tárgyakat készítünk együtt, díszeket, melyekkel otthonunkat szebbé, barátságosabbá tehetjük! Helyszín: Ballószögi Faluház Időpontok: szeptember 15. / október 20./ november 17./ december 1. Szombati napokon 9-12 óráig A foglalkozás díja: alkalmanként Ft/fő Szükséges hozzávalók: varrógép, varrófelszerelés, anyagok.érdeklődni: Szappanosné Kanizsai Judit 20/ , Gyógynövényismereti műhely 1. alkalom Időpont: szeptember 29. szombat Helyszín: Ballószögi Faluház. Gyógynövények, melyek kertjeinkben jelen vannak. Tájegységünk gyógynövényei. Gyógynövény vagy gyomnövény? Tippek, receptek a gyógynövények otthoni felhasználásához. Gyógynövényismereti műhely 2. alkalom Időpont: október 27. szombat Helyszín: Ballószögi Faluház. A termeszthető gyógy-és fűszernövények. A körülöttünk élő fák, mint gyógynövények. Népi gógymódok, tippek, receptek a házilagos felhasználáshoz. Egyéni hozzájárulás programonként: 2.700,-Ft/fő. A prögramokon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Információ: Fekete Judit népi gyógyító 20/ Szüreti Nap futóverseny - Nevezz Te is a Szüreti Nap futóversenyére a Szüreti Falufutásra! Hozd el családodat is! Ballószög község Önkormányzata és a Kossuth Lajos Általános Iskola közös szervezésében sor kerül a Szüreti Falufutásra. Helyszín: Sporcentrum Időpont: szeptember 05. péntek órától. A versenyben való részvételhez előzetes nevezés szükséges név és születési dátum alapján. Avramuczné Vágvölgyi Andrea testnevelő tanárnőnél a Kossuth Lajos Általános Iskolában személyesen hétfő és szerdai napokon ig illetve telefonon 76/ A nevezés mindenki számára ingyenes! A futás közösségi élmény, ennél a versenynél a közösség összetartó erejének van nagy szerepe, a barátokkal, családdal való futástól lesz szép egy futóverseny. - Carl Lewis kilencszeres olimpiai bajnok - 2 -

3 S U L I V I L Á G - Első nap az iskolában Szélesre tárt kapukkal várta iskolánk diákjait, közöttük is leginkább az örök megújulást képviselő elsősöket a csengőszó szeptember 3-án a ballószögi Kossuth Lajos Általános Iskolába. Az újonnan érkező kis ovisokból nagy iskolások lettek, amikor ünnepélyes keretek között az iskola igazgatónője Kovácsné Király Erika az iskola polgárai közé fogadta őket. A vidám tanévnyitó műsor után minden osztály a nyáron megújult termekbe ment, ahol megkezdődhetett a as tanév. Merre tovább? Szeptember 18-án ismét lehetőséget kaptak a nyolcadikos és hetedikes tanulóink, hogy az iskolában a Munkaügyi Központ segítségével pályaválasztási programon vegyenek részt. A tesztek kitöltése, kiértékelése után hasznos segítséget kaphattak a pályaorientációhoz a gyerekek. Idén öltözz Te is kékbe! K&H olimpiai futónapok, Kecskeméten szeptember 22. A rendezvény helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a Deák Ferenc tér lesz. Jelentkezz a rendezvényre iskolánk testnevelő tanárnőjénél Andrea néninél! Tölts velünk egy hangulatos délutánt és nyerj az iskolánknak jelenléteddel ajándékot! Író-olvasó találkozók Székelyföldön A Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Lakatos Mihály meghívására a Magyar Írószövetség programkeretében: Egri Napok Székelyföldön cím alatt október között nagyszabású író-olvasó találkozói körútra kerül sor, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Egri Eszterházy Károly Főiskola tanára, az Agria (Eger régi neve) országos kitekintésű, Kárpát medencei merítésű összmagyar irodalmi folyóirat főszerkesztőjének felkérésére: Dr. Bertha Zoltán a Budapesti Károli Gáspár egyetem profeszszora, irodalomtörténész; Szakolczay Lajos irodalom-és művészet kritikus társaságában Demeter József (DeJó) ballószögi újságíró, író, költő is részt vesz a fent említett kiállításokkal, zenei műsorokkal egybekötött találkozókon. Szerk. S z e p t e m b e r t ő l m i n d e n n a p l e s z t e s t n e v e l é s ó r a! Köszönjük az eddig befizetett támogatásokat, de az összeg még nem elég a sportszer megvásárlásához ezért folytatjuk gyűjtésünket!!! A Kormány döntött arról, hogy az idén szeptembertől bevezetik a mindennapos testnevelést, amelytől a gyerekek jelenlegi rossz egészségi állapotának jelentős javulása várható. Torna eszköz és torna terem azonban egyenlőre nincs hozzá! A Dínó Közhasznú Egyesület német társszervezetétől kapott egy ajánlatot szabadban felállítható, mobil atlétikai sporteszköz-család szállítására. A sportszereket egyidejűleg mintegy 30 gyermek, 5-18 éves korig használhatja. Kérjük Ballószög polgárait, hogy járuljanak hozzá a beszerzés és szállítás költségeihez adomány formájában, mivel egyesületünk nem rendelkezik a beszerzéshez szükséges pénzeszközzel. Az adományról, mindenkinek igazolást, nyugtát adunk! Az adományozók nevét kérelemre feltüntetjük honlapunkon is. Mivel közhasznú szervezet vagyunk a vállalkozók adókedvezményben részesülhetnek! A beszállított eszközöket kívánság szerint az iskola rendelkezésére bocsátjuk akár a saját, akár a mi ingatlanunkon. Természetesen lehetőség nyílik arra is, hogy baráti társaságok is igénybe vehessék egy-egy elemét. Az igénylésnél természetesen elsőbbséget élveznek az adományozók! Nagyszerű csapatépítő eszköz! Adományaikat kérjük a számlánkra átutalni, vagy személyesen, hivatalos felhatalmazással bíró képviselőnknek átadni, hivatalos nyugta, igazolás ellenében. Sz e p t e m b e r b e n r e m é l e m k ö z ö s e n s p o r t o l u n k a g y e r e k e k k e l a z i s k o l a u d v a r á n! Számlaszámunk: Erste Bank Hungary NYRT (a megjegyzés rovatba tüntessék fel adataikat) Várjuk aktív közreműködésüket gyermekeink egészséges, nívós sportolásához! Információ: 06/ telefonszámon vagy címen kérhető

4 15 éve a ballószögi óvoda élén - Interjú Kovácsné Szél Emma óvodavezetővel Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Nem volt túl egyszerű, hiszen 1997 nyarán, nagyon rövid idő alatt kellett az Idősek Otthonaként működő Karácsonyi Iskola épületét 50 férőhelyes óvodává alakítani a jogszabályoknak megfelelően. Emlékszem, hétvégenként többször is minden akkori és leendő dolgozó, a férjeik, az önkormányzati képviselők, jegyzőnk Dr. Kovács Huba, és Máté Lászlóné polgármester asszony is segédkeztek az építkezésben. A mai napig nagyon sokan hálásak vagyunk az óvodai dolgozókkal, a szülőkkel, és az innét kiröppent gyermekekkel együtt az akkor hozott helyes döntésért. Ráadásul szinte pillanatok alatt kellett felvennünk négy óvodapedagógust, és három nevelő munkát segítő személyzetet. Milyen reményekkel jöttél? Mint minden fiatal pedagógus, én is nagy reményekkel láttam neki a nem könnyű, de annál szebb feladatnak; két épület, a kollégák fele újként érkezett nemcsak óvodánkba, hanem a községbe is. Úgy gondolom, minden óvónőben él kell, hogy éljen-és persze bennem is mélyen lakozik egy ideális álmaink óvodája kép, melyhez apró, de biztos léptekkel közelítünk a magunk mögött hagyott évek során. Mit tudtál megvalósítani ebből? Szinte mindent. A munkánk során kibontakozó kép talán a megvalósuló magyar óvodapedagógia nevet is kaphatná, hiszen érzésem és hitem szerint az óvodapedagógia úttörőinek és jelenkori nagyjainak elképzelését, eszmeiségét a magunk részéről magas szintű szakmai tudással és emberi odaadással egyesítve törekszünk a mindennapok valóságává tenni. Nevelőtestületünk minden tagja szívesen beszél erről; büszkék vagyunk minderre. A kép legfontosabb részlete, hogy szeretetteljes, családias légkört, szoros kapcsolatot alakítottunk ki szülőkkel, és hogy minden gyermeket átfogóan megismerünk ahhoz, hogy őszintén, egyéni módon, érdekei szerint tudjunk nevelni. Mit tartasz a legfontosabbnak az óvodai nevelés szempontjából? Először is el kell, hogy mondjam, nagyon jók az óvodai életet szabályozó jogszabályok, kiváltképp az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. A legfontosabb, mindig a pedagógus személye, hiszen a kis óvodás ebben a korban utánzás által tanul. Természetesen a gyermeket, a jövőt szem előtt tartva, nagy-nagy szeretetben, és kizárólag életkori sajátosságainak megfelelően, a fejlődést nem siettetve, tapasztalva, játszva sok mozgás által nevelni. A gyermekkort nem szabad elrabolni, mert a későbbiekben megbosszulja magát. Hangzatos szavak, divatos szórólapok hirdetnek a kor marketing, - a minden eladható típusú üzleti szellemiségének megfelelően fejlesztőnek nevezett foglalkozásokat, programokat. A kisgyermeknek ebben a korban elsősorban odafigyelő felnőttekre, szeretetre, együtt játszásra, mesére, mozgásra, énekre, türelemre, nyugalomra; azaz gyermekléptékű óvó környezetre van leginkább szüksége. A legfontosabb a harmonikus személyiség fejlesztés, a túlhangsúlyozott értelmi neveléssel szemben. Természetesen a mi munkánk csakis akkor eredményes, ha a gyerekek olyan családban nőnek fel, ahol az igazi értékeket édesanyjuk, édesapjuk tetteiből, szavaiból, szemük sugárzásából észrevétlenül veszi át. Mi a vezetői hitvallásod? Hiszem, hogy a pedagógusnak a világ más irányú változásaival szemben is értéket kell képviselnie! Magas képzettség mellett nyitottnak maradni, és a szülői igényekre gyorsan, ugyanakkor a gyermek érdekét figyelembe véve megoldást találni. Határtalan gyermekszeretet, és szakmai alázat, csak így érdemes! Ez volt a régmúlt, ám a közelebbi múltban is történtek lényeges változások óvodánkban, mint tudja mindenki. Engedd meg, hogy erről is szóljak pár szót nyarán a Csillagszem Óvoda bővült egy csoporttal, azaz huszonöt férőhellyel. Szintén nagyon helyes felismerés, döntés, és beruházás volt a község életében. Ezt köszönjük Katona Imre polgármester úrnak, és az akkori képviselőknek. Ezeknek köszönhetően 125 csillagszemű járhat óvodánkba, ami ismét szűkösnek bizonyul, a sok itt születő gyermeknek köszönhetően. Ezúton mondok köszönetet minden dolgozónknak és a régebben nálunk dolgozóknak is, hiszen mindannyiunk közös sikere a mai Csillagszem Óvoda. Köszönöm a beszélgetést! Mind szakmai, mind magánéletében sok sikert és boldogságot kívánunk óvodavezetőnknek! Gallóné Farkas Éva F e l h í v á s! Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyi adófizetési kötelezettségüket szeptember 17-ig teljesíthetik késedelmi pótlékmentesen a folyó év márciusában kiküldött készpénz átutalási megbízáson. Akinek a csekkje elveszett vagy megrongálódott, a polgármesteri hivatalban személyesen kérhet pótcsekket vagy jelezheti igényét az /110 mellék telefonszámon. dr. Jenei Aranka - jegyző - 4 -

5 Óvoda i hír e k Beköszöntött az ősz, ismét gyermekhanggal telt meg az óvoda. Az új nevelési év kezdetén 29 új kiscsoportos nyert felvételt, amely által férőhelyünk maximális kihasználtsága idén is megvalósult. Egyik büszkeségünk az anyás beszoktatás, amely nagymértékben megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését az óvodai életbe és átsegíti őket az első nehéz napokon. Az édesanyák szívesen fogadják ezt a lehetőséget, hiszen nekik sem egyszerű a gyermekeiktől való elválás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beszoktatás ezáltal zökkenő mentesebb és kihat a gyermekek további szociális fejlődésére. Az idei nyáron is történtek munkálatok: a Csillagszem Óvoda Pillangó, Süni és Katica csoportjának parkettája csiszolva, lakkozva lett, illetve a gyermekmosdókban tisztasági festésre került sor. Szeptember elején Máténé Nyúl Éva kolleganőnk 25 éves jubileumát ünnepelte. E pedagógiai pályafutását itt, Ballószögön töltötte. Gratulálunk és további örömteli munkát kívánunk Neki! Az első tanítási héten az óvó nénik meglátogatták az immáron nagycsoportosokból lett kisiskolásokat, akiket a tanító néni és a gyermekek is szívesen fogadtak. Régi kedves hagyomány, hogy az Idősek Napján óvodásaink műsorral kedveskednek. Az idén is nagy szeretettel fogadták gyermekeinket. Köszönetünket fejezzük ki a szereplésért a Mackó csoportnak és a felkészítő óvó néniknek! Ezúton is kívánunk jó egészséget, sok örömet községünk minden kedves nyugdíjasának! Örömmel töltött el, hogy a szülők adójuk 1%-os felajánlásával forint került Alapítványunk számlájára. Ezúton is köszönjük szépen! Gallóné Farkas Éva H o g y m ú l i k a z i d ő Bizony már 15 éve annak, hogy sok- sok munka, nagy sürgés- forgás után, és óriási izgalmak közepette megnyitottuk a Karácsonyi óvodát. Az akkori képviselőtestület, a megnövekedett gyermeklétszám miatt óvodabővítésre szánta el magát. Ballószög község kiterjedt körzeteiből is sok gyermek vált óvodás korúvá. Az óvoda sajátos adottságainak köszönhetően hangulatos, természetközeli környezetet varázsoltunk a gyermekek köré. Az első Karácsonyis óvó nénik Kovácsné Szél Emma vezetésével, Szegediné Kondé Erzsébet,/ Bözse néni/, Antalné Vámos Andrea, Máténé Nyúl Éva és Balogh Tiborné / Kati néni / voltak. Az eltelt időben sok minden változott, de a gyermekek iránti elkötelezettségünket, szeretetünket, az irántuk érzett felelősségünket soha semmi nem változtathatja meg. Szeretettel köszöntünk, minden kedves szülőt, dolgozót, tisztségviselőt, akik segítették és segítik most is hivatásunk beteljesítését, és természetesen minden valaha volt Karácsonyis gyermeket! Balogh Tiborné - 5 -

6 GÖRBE A LEVES. NAPOLEON BÉCS SZÍVÉBEN. SZENDVICSEMBER. KURULTAJ, AJAJ! TOKAJI ÍRÓTÁBOR, HEJ! VILÁGÖRÖKSÉG. KODÁLY 13O. BUMM! BOZON A tányér egyenes. Nem a kombájn(ok) kaszák híján A leves? Címben foglaltatva. Demokratikus étvágyat! Minden rendben? Szürcs!, Milyen ilyen-olyan levet ereszt a szőlő-dűlők dűlője? Csurom ősz. Nikt össz-ősz? Politikai szüret. Ragacs kezek. Éljen Augusztus 20! Minden esztendőben. Tűzijáték. Nem tűzzel játék Más. Csizma az asztalon. Sztálin visszatér? Hitler visszatér? Jésszusom, antikrisztus Napoleon Bécs szívében a magyarokra fáj a foga. Mondá néki Talleyrand, Felség, a magyar nép büszke nép, nagy múltú nép, kultúrája határtalan. Vedd el a múltját, a hagyományát és azt tehetsz velük, amit akarsz. Fogfájás ellen is És lőn! Napóleonnak (a lefokozott császárnak ) még a sírban is /sem/ fáj a foga, ugye, úgy-e fröcskölős szájú EU-s Benedikt, vagy mit tudom én, hogy milyen ikt Riktig szendvicsember leszek, kérem, mondja Iksz. Én vagyok Iksz, mondja Ipszilon Nos, íme a szendvicsember: elől Sztálin, Hátul Hitler, avagy fordítva? Az érzékenységükre való tekintettel. Gondolkodom, tehát lenni vagy lenni demokrata, mert! Hazai példának rögvest statuálásáért, Csurka jó író volt. A Hatodik koporsó pedig nem fekvési alkalmatosság. Egyetlen halottnak sem. Elhatárolódni! Önmagamtól, önmagunktól. Kollektíve egytől-egyig. Nyirő József nem jól nyírt, nem jól kaszált A magyar Ugaron. Száműzték, mert! Nem az előírtak szerint pengett-csengett a kaszája. Még a sorok közt sem, de! Fogy a könyve, mint a cukor. Yes, cukor! No cenzúra. Lépten-nyomon, ez ám a demokrácia. Hallani, hogy már-már az ECHO-tv sem nézhető, tisztelet a kivételnek.(világpanoráma, stb.) A jó szándékú kritika áldás lehet. A hatalom-lefekvőnek már csak a zakóját kell maga alá terítenie, így a rossz szájak. Képernyőfelirat: Csak l8 éven felülieknek. Tilosban a hunpolgár politikus? Elő a bugyelárist! Bankkártyásan. Tilosban a honpolgár politikus? Nem büntetik. Időnként jó helyen közlekedvén, vállon veregetik. Mindig. A kormánypárti szavazó voksával dícsérje a kormányt. Elszámoltatás? Majdhogy nem a portással kezdődik és ott is végződik, mondja a cenzúrázatlan szájú. Cipzárt rá? Szabad országban szabad ember azt mond, amit szabad, legyen szabad megjegyeznem, mondja Szabad úr. Nehéz szabad időket élünk. Minő könnyelműen EU-parancs: feleket szuszogni! Valaki, nagy Valaki, de nem magas, azt mondja: NEM! Többes számban: Nem-nem, nem, nem- nem, nem, nem megyünk mi innen el Ők jönnek, na, nem azok, hanem EZEK. Közel két tucatnyi ország képviselői. Rokonok. Éljen! Éljünk. Éljen Lezsák Sándor, a Kurultaj fő védnőke. A mi képviselőnk. A Tokaji Írótáborban is ott volt. Dagad a keblünk. A vitorlánk. Mégis! Alacsony a Balaton-színt, de! Fel a fejjel, és! Nem is kell csipeszkedni. Nézem, kukkerolom a Kurultaj-heti tévéprogramokat, Európa legnagyobb ilyen jellegű, egyedi rendezvényéről. Sehol semmi. Mit beszélek. Minden tévéműsor, újság, lap, cementlap is Kurultaj-jal (jaj) tele de s tele. Külön kiadványok jobbról, balról, középről, egyre liberálisabban főleg nemzetileg Hol vagy, Napóleon?! Benedikt-dikt. Dikten-dikt Rokonunk a fél világ. Sem utódja, sem boldog őse?... Nagyvilág/osabban Ne féljetek, mondja a Biblia. Ne féljetek, mondja Jókai Anna. Ne féljetek összefogni, mondta, mondja békítően a Tokaji Írótábor 40. születésnapján. Eltiltva és elfelejtve cím alatt. Hely szűke miatt mindössze két sor Oláh János nagyszerű Tokaj-verséből: egymást gúnyolja szellem meg az ész, gyáván súny, ki csupán szavakra merész. Hol zsarnokság van, csak ott nem lehet a lehetetlent kimondani saját hazájában a hazafinak. Bármi is lett-légyen az. Stigma. Járom, iga Nem csiga-biga, sem pediglen rák-menet legalábbis ország-ügy tekintetében. Egy rudat, közös rudat a szekértáboroknak. Egyhangúan a különböző véleményekről is Ez nem ellentmondás, hanem lemondás az eddigi járhatatlan útról, utakról. A főcsapás felé... Oszt, ne szégyelljük e lihegő világban időnként az együtt mulatást, népdalozást, főleg mi magyarok, és magyarok. Beszorozva: dalárdásan sem. Ugyanis, miként azt Szent Ágoston mondá vala: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Bőgatyás múlt pantallós jelen. Interkontinentálisan együtt világunk színpadán. Tapsvihar. Hány fokozatú? Zúgj! Nem Cunami. Ha minden igaz Tokaj a borvidék és a világörökség határánál kezdődik, és! Aszús ízein, bukéján, ha minden igaz a Tokaji Írótábort is Világörökséggé nyilvánítják. Isten, Isten! Kórusban koccintunk... Legnagyobb zenepedagógusunk, Kodály Zoltán 130 éves lesz ez év decemberében ban mondta: A napi politikával nem foglalkoztam. Átvitt értelemben azonban politikai minden taktus, minden népdal, melyet feljegyeztem. Szerintem ez a helyes nemzeti politika. A tetteké és nem a frázisoké. Csillag-dalárda dallanás. Visszatévedni szép hazánkba. Összhangzatosabban. Nagy levegőt, magyarok és magyarok! Visszavásárolni a mi volt-tunkat. Tulajdonunkat, tutira. Vissza, vissza. Népdalkincs-valutánkkal becsöngetni itthon is minden iskolába. Kodályosan. Új reklámhirdető szendvicsember: hátul magyar, elöl is magyar legyen. 15 millió. Dalárdásan. Országimázs. Int a karmester. Néma kórus?! Mégis, miféle hang? Szent Szűzanyánk! Mennyei hang. Szív-visszhang. Pu-dupp, pu-dupp! Közösen pediglen: bumm! Miként ha magyarán ama Higgs-bozon részecske Ütemről ütemre. Made in tudományosan. Átpolitizálván is stimmeljen Pozitív hozzáállással. Ha nehéz is, de! Jó kedélyben tettről tettre. Ambivalensen? Fogcsikorgatva, biza. DeJó - 6 -

7 Egészséges életmód - hagyomány szabadidő A Dínó Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai Bács- Kiskun Megyei gazdáknál volt vendégségben az elmúlt napokban.. Tagjaink megtanulhatták a hagyományos, adalékanyag mentes, házi sajtkészítés, lekvár főzés és tartós must készítés módszereit, sőt bemutatóval egybekötött szakmai tanácsot is kaphattak a kis kert művelésben és gyepnevelésben alkalmazható korszerű környezetbarát módszerekről. Az EM-BIO mikrobiológiai készítmény sokoldalú felhasználhatóságáról (szagtalanítás, tápanyagfeltárás, vízkezelés stb). A módszerek egyszerűek, olcsók, könnyen hozzáférhetőek és gyakorlatban is megtekinthetőek. Ezért úgy döntöttünk, hogy ismereteinket tovább adjuk civil társainknak egy nyilvános családi nap keretében, ahova szakmai előadókat is hívunk. Míg az apuka a kis kerti állattartással, komposztálással, gyepgazdálkodással kapcsolatos infókat hallgatja, addig az anyukával együtt készíthetjük helyben a házi sajtot, tartós mustot. Ezalatt a gyerekek önfeledten játszhatnak, rajzolhatnak vagy lovaskocsikázhatnak, állatot simogathatnak felügyeletünk mellett. Ehetnek bográcsgulyást és palacsintát, de a mangalica-zsíros kenyér sem rossz falat. Éppen ezért mindenkit szeretettel meghívunk egy politika mentes, hasznos, kellemes szabadidő töltésre egész családjával NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI NAPUNKRA az egyesület székhelyére, a BELLÓ- TANYÁRA szeptember 30-án 11 órára! (Ballószög hrsz.150/50, a Vörösmarty utca buszforduló felőli vége) Kérem jelezzék, hogy miről szeretnének hallani, milyen egyedi problémájuk van a saját kiskertjükben vagy az állattartással kapcsolatban. Milyen fűszerezésű sajtot készítsünk, süssünk-e flekkent vagy szalonnát, stb. Részletekről informálódhatnak a vagy a telefonszámon vagy a címen. Látogass el hozzánk családoddal együtt és érezd jól magad! Kóstold meg a saját készítésű sajtodat és ismerd meg az új kertbarát bio módszereket. Csincsáné Papp Zsuzsanna a Dínó KTVK Egyesület elnöke Kirándulás: Pécs-Mecseknádasd-Zengővárkony Pécs egyik legnagyobb látványossága a Zsolnay Kulturális Negyed a Zsolnay gyár területén épült fel, az egykor használaton kívüli műemlék épületek felújításával. Az új köntösbe bújtatott épületekben változatos művészeti, kulturális, művelődési és intézmények nyíltak meg, ezzel a Zsolnay Gyár területe Pécs eleven kulturális negyede lett. Indulás: október 21. vasárnap reggel 7 órakor a Ballószögi Faluház elől. Hazaérkezés: október 22. hétfő esti órákban. Program: Vasárnap érkezés Pécsre, napközben városnézés, szabad program, este zenés táncos bográcsos vacsora szálláshelyünkön a mecseknádasdi Bagolycsárda Panzióban. Hétfő: reggelit követően indulunk a mecseknádasdi Sváb tájházba majd a Zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjteménybe és a Szalmakincstárba. Részvételi díj szállással, vacsorával és reggelivel: Ft,- Herczeg Irén 20/ Állampolgársági eskü községünkben Ez év áprilisi lapszámunkban már hírt adtuk arról, hogy a március 15-i ünnepségen Gombos testvértelepülésünkről 8 fő tette le az állampolgársági esküt. Ez évben újabb kérelmek beadására került sor. A benyújtott kérelmek alapján Rob Hajnalkát, Bogyó Mónikát, Molnár Máriát, Börönte Katalint, Amrein Esztert, Kalányos Andreit és Husza Kálmánt a Magyar Köztársaság elnöke honosította és az erről szóló okiratot kiadta. Nagy örömömre szolgál,, hogy most nemcsak a határainkon túl élők, hanem településünkön, illetve a környező településen élők is éltek és egyre többen élnek az egyszerűsített honosítás lehetőségével. Így a augusztus 24-i ünnepségen már nemcsak a gombosi testvértelepülésünkről érkezett kérelmezők, hanem ballószögi és helvéciai lakosok is átvehették a Honosítási Okiratukat. Ez év október 5-én immár második alkalommal rendezzük meg a Honosítottak Találkozóját, mely ünnepség keretén belül újabb ballószögi lakosok eskütételére kerül sor, s vehetik majd át a honosításukról szóló okiratot. Mindannyiójuknak szívből gratulálunk! Katona Imre polgármester - 7 -

8 G A Z D A H Í R E K Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevők feladatai A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv adatainak elektronikus adatszolgáltatása A harmadik (2011/2012.) gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási terv adatokat szeptember 1- jétől november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen ( web-gn ) keresztül: A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség. A benyújtás elmulasztása a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. (3) és (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az előző gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 % -kal történő csökkentését vonja maga után Tápanyag-gazdálkodási terv, földhasználati terv szeptember 30-ig kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a főnövény betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul elkészíteni GazdaNet program Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GazdaNet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet. E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas számítógép konfiguráció beszerzéséhez. A támogatás mértéke az eszköz beszerzési árának 40 %-a, fiatal mezőgazdasági termelők esetében 50%-a, de legfeljebb Ft. A GazdaNet program célja, hogy olyan informatikai tudással, lehetőséggel és eszközökkel vértezze fel a gazdákat, amely útján hatékonyan használhatják az Internet és az informatikai alkalmazások nyújtotta lehetőségeket, ezáltal javítva gazdaságuk teljesítményét. A GazdaNet program nem csak egy támogatással megvásárolható eszközt, hanem a GazdaNet portálon keresztül használható szolgáltatás csomagot is jelent. A csomag része például gazdálkodási napló vezetését és benyújtását lehetővé tevő alkalmazás. A GazdaNet portálon elérhető emeltszintű szolgáltatások egy részét csak a programban résztvevő gazdáknak lesz lehetőségük elérni! A portál kialakítása most zajlik, folyamatosan bővítik az ott elérhető tartalmakat, információkat, a gazdák számára hasznos támogató eszközöket. A GazdaNet támogatási jogcím a mezőgazdasági kistermelők (0-4 EUME) számára nyújt segítséget a számítógép megvásárlásához. A támogatási kérelmeket az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, személyesen, vagy meghatalmazott segítségével, ügyfélkapus azonosítást követően szeptember 1. és október 1. között. Kötelező agrárkamarai regisztráció! Minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A leendő kamarai tagok legkésőbb szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást (5.000 Ft) az ott közzétett számú elkülönített számlaszámra. Az on-line regisztrációban ingyenes segítséget nyújtanak a kamarai tanácsadók. Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ , M Ü L L E R S Í R K Ő G r á n i t - m á r v á n y - m ű k ő s í r e m l é k e k a legolcsóbbtól a prémium minőségig kedvező áron. Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok, ingyenesen. Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. Látogasson el hozzám, nézze meg bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az Önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen) Miért fizetne többet!!?? w w w. m u l l e r - g r a n i t - s i r k o. s o k o l d a l. h u Müller Zoltán kőfaragó épületszobrász, sírkőkészítő Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u TEL: , (az esti órákban) ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Balogh Tiborné, Demeter József (DeJó), Csincsáné Papp Zsuzsanna, Gallóné Farkas Éva Herczeg Irén, dr. Jenei Aranka, Katona ImreSzerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség: ww.balloszog.hu - 8 -

ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l

ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K. 2 0 1 2 - b e n i s m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ÚJ IRÁNY K Ö Z É R D E K Ű F E L H Í V Á S O K Tisztelt Lakosok! Közös érdekünk, közbiztonságunk megőrzése érdekében fordulok Önökhöz. A Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízott munkatársai (Szentesi

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

ágasegyháza Ünnep az ünnepben Röviden Ára: 100 Ft IV. évfolyam 10. szám 2012. október

ágasegyháza Ünnep az ünnepben Röviden Ára: 100 Ft IV. évfolyam 10. szám 2012. október ágasegyháza A N IV. évfolyam 10. szám Ó L P Ára: 100 Ft 2012. október Ünnep az ünnepben Röviden Megemlékezéseink: Gőzhajózás Idősek Napja Aradi vértanúk Mindenszentek és Halottak Napja Az idén huszadik

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai

Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai II. évfolyam 35. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. szeptember Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai A pályázat keretében Csongrád Város Önkormányzata a Csongrádtól

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben